EMITT 2016 Fuar Kataloğu

Yorumlar

Transkript

EMITT 2016 Fuar Kataloğu
ORGANİZATÖR / ORGANISER
FUAR KÜNYESİ / FAIR TEAM
Hacer AYDIN
Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü
Tourism & Travel & Fashion Group Director
Türkiye Satış Müdürü / Local Sales Director
Deniz ÇERÇİOĞLU
Turizm & Seyahat Grup Direktör Yardımcısı - Proje Müdürü /
Personal Assistant to T&T Group Director & Project Manager
Aslıhan ÖZER
Proje Koordinatörü / Project Coordinator
Eda ÖZCAN
EMITT Beldeler Satış Sorumlusu / Turkey Regions Sales Executive
Ezgi YALÇIN Operasyonlar Grup Direktörü / Operations Group Director
Muharrem TUNCA
Operasyonlar Grup Direktör Yardımcısı /
Operations Group Deputy Director Erdal GÜNDOĞDU
Teknik Ekip / Technical Team
Bölge Satış Temsilcisi / Regional Sales Representative
Yurt içi Fuarlar Teknik Müdürü /
Inbound Exhibitions Technical Manager
Ramazan KAYA
Gökhan DİYAR
Pazarlama ve Operasyon Grup Direktör Yardımcısı /
Marketing & Operations Group Deputy Director
Yurt içi Fuarlar Teknik Koordinatörü /
Inbound Exhibitions Technical Coordinator Seçil TUFAN
Ozan BARAN
Pazarlama Sorumlusu / Marketing Supervisor
Ağırlama Programı / Hosted Buyer Program
Duygu KONYAR
Melisa Göksu AKGÜL
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Uzmanı /
Corporate Communications & Marketing Specialist
Asistan / Assistant
Cem FUNDA
Grafik Tasarımcı / Graphic Designer
Pınar BOZ
Fuar Operasyon ve Veri Tabanı Uzmanı /
Operations and Database Specialist
Cansu IŞILTAN
Yasemin AYDIN
Sanat Yönetmeni / Art Director
Fuar Operasyon ve Ziyaretçi Uzmanı /
Operations and Visitor Specialist
Murat KEZLİ
Yeter ULUKAYA
Data Ekibi / Data Team
Gülay ŞAHİN - Gülden AYDIN - Selda ÜNLÜER
E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
Head Office: 19 Mayıs Cad. Golden Plaza, Kat:7 Şişli - İstanbul /TURKEY
Tel:+90.212 233 97 54 v Fax: +90.212 231 48 15 [email protected] www.emittistanbul.com Trade Register Number: 652 742
ITE GROUP PLC.
105 Salusbury Road, London, NW6 6RG, UK
Tel:+ (44) 020 7596 5000 Fax: + (44) 020 7596 5111
www.travel-exhibitions.com
TURİZM PROFESYONELLERİNİN DERGİSİ
SEKTÖRÜN
SİS ÇANI
MAHİR ÜNAL
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI / THE MINISTER OF CULTURE AND TOURISM
Katılımcı ve ziyaretçi sayılarını her sene arttırmayı başaran ve 2015
yılında 71 farklı ülkeden turizm profesyonelleri, kurum ve
kuruluşları ağırlayarak dünya turizm fuarları arasındaki yerini daha
da sağlamlaştıran EMITT Fuarı’nın 20. yılı olması ülkemiz adına
gurur verici.
Having expanded its participants and visitors base gradually
every year and hosted tourism professionals, companies and
public offices from 71 countries in 2015, EMITT Exhibition has
reinforced its position among other tourism exhibitions in the
world and it is a source of pride for our country that EMITT is held
for the 20th time.
EMITT’i, ekonomimize yaptığı katkı nedeniyle büyük değer
verdiğimiz ve kilit sektörler arasında saydığımız turizme önemli
oranda fayda sağlayan bir organizasyon olarak görmekteyiz.
Turizmi tüm bölgelere ve 12 aya yayma hedefimize ancak sahip
olduğumuz tüm potansiyellerin ve zenginliklerin tanıtılması ve
değerlendirilmesi ile ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bu açıdan
fuar kapsamında her yıl farklı turizm türlerinin gündeme alınarak
markalaştırma çalışmalarının yapılması, turizm pazarımızı
oluşturan değerlerimizi ülke temsilcilerine ve turizm
profesyonellerine tanıtması, her alandan turizm profesyonellerini
bir araya getirerek tecrübelerini paylaşacakları bir platform
oluşturması ve turizmin gelişmesine yaptığı tüm diğer katkılardan
dolayı duyduğum minnettarlığı belirtmek isterim.
We perceive EMITT as a very valuable fair due to the
contributions it makes to our economy and as a major exhibition
that brings great benefits to the tourism industry, which we
consider to be among the key industries in the world. We are
aware that we can reach our goal of helping tourism sector bloom
in all regions of the country and is alive across 12 months of the
year only by promoting and utilizing all potential and wealth of the
tourism industry of our country. In that sense I’d like to express my
gratitude to the organizers for holding such an event that focuses
on different tourism categories for brandization purposes,
promotes the values that makes up our tourism market to
representatives and tourism professionals from different countries
and serves as a platform whereby tourism professionals in every
area can come together to discuss ideas and share their
experiences and for all other contributions the exhibition makes.
Uluslararası nitelik kazanmış fuarların yalnızca ürün ve hizmet
tanıtımıyla sınırlı kalmadığı, turizmde markalaşma ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinin etkili yöntemlerinden biri olduğunun kabul edildiği
günümüzde EMITT’in eşine az rastlanır biçimde bir gelişme
göstererek önemli turizm fuarları arasında yer almayı başarması
elbette memnuniyet verici. Ancak bizleri daha da sevindiren
gelinen bu nokta ile yetinilmeyip hedefin en önemli 3 turizm fuarı
arasında yer almak olarak belirlenmesi. Tüm kalbimle inanıyorum
ki bu hedefe en kısa sürede ulaşılacak ve yalnızca Türkiye değil
dünya turizm pazarına yönelik planlamalarda yönlendirici bir
etkinlik haline gelecektir.
In today’s world where international exhibitions are not just limited
to showcase the products and services but the brandization and
public relations efforts have come to the forefront as effective
promotional methods. It is definitely a source of pride that EMITT
has made unique progress and took place among major tourism
fairs. However what makes us even more happier is that the
organizers have not been content with this achievement only and
set as their goal as making EMITT one of the top 3 tourism
exhibitions in the world. I believe with all my heart, that EMITT will
reach this goal in a short time and turn into a pioneering event
that serves as a guide to the sector in planning their strategies
both in the Turkish and global tourism industry.
Böylesi önemli ve ülkemizin gurur kaynaklarından biri haline gelen
fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, verimli
ve başarılı olması dileğiyle tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
I’d like to thank everyone involved in organization of this important
exhibition, which has become a major source of pride for our
country, wishing all participants a fruitful and a successful event
and greeting them with love and respect.
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir ÜNAL
The Minister Of Culture & Tourism
7
Vasip ŞAHİN
İsTANBUL VALİsİ / GOvERNOR OF ISTANbUL
In this day and age in which international trade has grown rapidly,
dynamism brought by exhibitions into the regions where they are
organized is in an incontestable dimension and gains importance day
by day. East Mediterranean International Tourısm and Travel Exhibition
- EMITT which bears the position as the one of the fifth largest tourism
exhibition and which will be organized for the 20th time this year has a
rich experience, accumulation and outfit in this regard.
Uluslararası ticaretin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, fuarların
düzenlendikleri bölgenin ekonomisine getirdiği canlılık yadsınamaz bir
boyut kazanmakta ve önemi giderek artmaktadır. Dünyanın en büyük beş
turizm fuarından biri olan ve bu yıl 20.’sini düzenleyeceğimiz Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT bu alanda geniş bir deneyim,
birikim ve donanıma sahiptir.
Ülkelerin ve şirketlerinin ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan
birbirlerini tanıyıp aralarındaki ilişkileri ve dayanışmayı geliştirdikleri EMITT
Turizm Fuarı’nda 70’in üzerinde ülkenin katılımının sağlanarak yeni bir
rekora imza atılmasının hedeflemesi, İstanbul’un ve ülkemizin turizm ve
seyahat alanındaki cazibesini arttırmaktadır.
Having its sights on breaking a record by ensuring participation of more
than 70 counties in EMITT Exhibition where countries and companies
deepen their relations and solidarity by getting to know each other in
commercial, economic, social and cultural aspects increases
attractiveness of both Istanbul and our country in tourism and travel
sectors.
2015 yılında 142.100 ziyaretçiyle dünyanın en büyük beş büyük turizm fuarı
konumunu perçinleyen EMITT Turizm Fuarı, gücünü T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığımızın katkılarıyla birleştirip önümüzdeki yıllarda ilk üçe girmeyi
planlamaktadır.
Clinching its position as one of the 5th largest tourism exhibition of the
world with 142,100 visitors in 2015, EMITT Tourism Exhibition is planning
to be among the top three in the coming years by merging its power with
the contributions of Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism.
EMITT Turizm Fuarı, sahip olduğu benzersiz topografyasıyla yüzyıllardır
farklı kültürlerin, toplumların ve bireylerin yaşam alanı bulduğu bir dünya
kenti, yeryüzü cenneti olan İstanbul’da; iktisadi ve sosyal hayata kattığı
anlamın yanında tarihi ve kültürel birikiminin vermekte olduğu sinerjiyi de
fuara taşımaktadır.
EMITT Tourism Exhibition not only contributes in terms of economic and
social aspects but adds the synergy reflected by historical and cultural
accumulation of Istanbul, heaven of the earth, a world city which hosted
various cultures, civilizations and people for centuries with its unique
topography.
Bu anlamda beş büyük turizm fuarından biri olan EMITT Turizm Fuarı,
gerek alan ve hacim bakımından, gerekse katılım açısından, dünyanın
önemli şehirlerinde yapılan fuarları ilgi açısından geride bırakmıştır.
In this respect, the attraction of EMITT Tourism Exhibition, 5th largest
tourism and travel exhibition, has surpassed the attraction shown for
other exhibitions held in other important cities of the World in terms of
area, capacity and participation.
Ayrıca EMITT Turizm Fuarı’nın Türkiye turizmi açısından büyük potansiyeller
barındıran sağlık ve kış turizmi için yaptığı çalışmalar; çok yoğun yaşanan
rekabet ortamında, dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve dünyayı takip
ediyor olmanın inovasyonunu yakaladığını gözler önüne sermektedir.
Moreover, the works conducted by EMITT on health tourism and winter
tourism which bear high potential for Turkey’s tourism reveals how it
closely follows up innovation of the world by being dynamic, flexible,
creative, and consistent in such a busy competitive environment.
Turizm sektörünün profesyonellerini ülkemize getiren ve doğru tanıtım
stratejilerini hayata geçirerek; Türkiye’nin kısa bir zaman diliminde 60
milyon turiste ulaşabilecek tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip
olduğunu doğrudan hedef kitleyle buluşturan EMITT Turizm Fuarı’nın,
önümüzdeki yıllarda da gerek yurtdışı gerekse yurt içinde farklı projeleri
hayata geçireceğinden şüphem yoktur.
It goes without saying that EMITT Tourism Exhibition which brought
Turkey together with target audience by attracting tourism sector
professionals to our county and adopting sound promotion strategies will
also be successful in actualizing different projects home and abroad in
the coming years.
Eşsiz bir coğrafi konuma, görkemli bir tarihi geçmişe ve büyük bir
ekonomik potansiyele sahip olan İstanbul; dünya kültür mirasında
barındırdığı eserleri ve çok sayıda uygarlığa beşiklik etmesi bakımından
dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. EMITT Turizm Fuarı,
İstanbul’a yakışan ve İstanbul’un bu cazibesini katlayan bir organizasyon
olarak, bugün olduğu gibi gelecekte de şehrimizi hak ettiği şekilde temsil
edecektir.
Istanbul with its unique geographical position, glorious history and huge
economic potential gained a seat among world cities as being cradle of
a number of civilizations and having artifacts belonging to world culture
heritage. Befitting Istanbul and accelerating the attraction of Istanbul,
EMITT Tourism Exhibition is going to represent our city deservedly in the
future as in today.
Taking this opportunity, I welcome all the participants to our country and
to the city of Istanbul and I extend my sincere gratitude for each and
every one who contributed to the realization of this exhibition.
Bütün katılımcılara ülkemize ve şehri İstanbul’a hoş geldiniz diyor, fuarda
emeği geçen tüm taraflara içtenlikle teşekkür ederek saygılar sunuyorum.
Vasip ŞAHİN
Governor of Istanbul
Vasip ŞAHİN
İstanbul Valisi
9
KADİR TOPBAŞ
İsTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI /
MAyOR OF METROpOLITAN MUNICIpALITy OF İSTANbUL
Sevgili konuklar,
Dear guests,
Kıtaların buluştuğu, medeniyetlerin çeyiz sandığı konumundaki
İstanbul’umuza hoş geldiniz. Öncelikle, insanlık tarihine yön veren,
büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal
güzellikleri ile kendisini bütün dünyaya hayran bırakan şehrimizde
sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade
etmek isterim.
Welcome to Istanbul, the cradle of civilizations where the
continents meet. First of all, I’d like to express my happiness for
hosting you in our city, which amazes the whole world as being
the home of great civilizations throughout history and with its
historic and natural beauties.
In this journey we embarked on with the goal of making Istanbul,
a city with a significant place in world cultural and historic
heritage, a culture, tourism, art, sports, exhibition and congress
center, we continue to work towards this goal by mobilizing all
our tangible and intangible resources. And we’re reaping the
fruits of our efforts and hard work in the mean time. We’ve
become the first non-EU member city to be given the title of both
Culture and Sports capital of Europe. We now hold the number
one place in the congress tourism industry. The number of tourists
coming to Istanbul, which has become the center of attraction for
big organizations, has increased tremendously in recent years.
Having hosted 3 million tourists in 2004, Istanbul exceeded for
the first time, its goal of 10 million tourists by hosting 10 million 475
thousand tourist in 2013. But this is not sufficient for us; our goal
is to host at least 30 million tourists every year in this unique city
of ours.
Dünya tarih mirası içinde çok önemli yere sahip olan
İstanbul’umuzu kültür, turizm, sanat, spor, fuar ve kongre merkezi
yapma hedefiyle çıktığımız yolda maddi ve manevi bütün
imkanlarımızı seferber ederek çalışmaya devam ediyoruz.
Çalışmalarımızın ve gayretlerimizin meyvelerini de bir bir
topluyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin şehirleri dışında,
Avrupa’nın hem Kültür Başkenti hem de Spor Başkenti olan ilk
şehri olduk. Kongre turizminde dünya birinciliğine yükseldik.
Büyük organizasyonların cazibe merkezi haline gelen İstanbul'a
gelen turist sayısı da son dönemde büyük bir hızla yükseldi. 2004
yılında 3 milyon turist ağırlayan İstanbul, 2013 yılında 10 milyon
475 bin turist ağılayarak ilk kez 10 milyon sınırını aştı. Ancak biz
bunu yeterli görmüyoruz; her yıl en az 30 milyon turisti bu nadide
kentte misafir etmeyi hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda restorasyon çalışmalarından kongre ve
kültür merkezlerine, spor komplekslerinden yeni otellerin inşasına
kadar turizm sektörünün her alanında önemli gelişmelerin altına
imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve
eşsiz turizm değerlerimizin yanı sıra bu fuarın İstanbul’umuza,
dünyanın belli başlı turizm merkezleri ile olan rekabetinde artı bir
güç kazandıracağına ve hedeflerimize ulaşma noktasında bizlere
de destek olacağına inanıyorum.
In line with this goal, we’ve undersigned numerous projects in
every area of the tourism industry ranging from renovation
projects to construction of new congress and culture centers,
sports facilities and hotels. In addition to the investments we are
making and our unique tourism assets, we believe that this
exhibition will bring competitive power to Istanbul in its
competition with other leading tourism hubs of the world and
support us in our endeavors to reach our goals.
Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın beşinci, Doğu Akdeniz ve
Avrasya bölgesinin ise en büyük ve en önemli turizm fuarına
katılan siz değerli konuklarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
With these in mind, I’d like to express all my respect and love to
you valuable guests who have joined world’s 5th biggest and the
biggest and most important tourism event of Eastern
Mediterranean and Eurasia region and wish you all the success
in your work.
Kadir TOPBAŞ
Istanbul Metropolitan Municipality President
Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
11
Osman AYIK
TÜROFED - TÜRKİYE OTELCİLER FEDERAsYONU BAŞKANI /
CHAIRMAN OF TÜROFED - TURKISH HOTELIERS ASSOCIATION
Değerli Meslektaşlarım,
Dear Colleagues,
Doğu Akdeniz ve Avrupa'nın en büyük turizm fuarı olan EMITT, bu
yıl 28 - 31 Ocak 2016 tarihleri arasında dünyanın ve Türkiye'nin dört
bir köşesinden gelen otelleri, acenteleri, işletmecileri, beldeleri,
girişimcileri, turizm profesyonellerini ve turizm meraklılarını
buluşturmak için 20. kez kapılarını açıyor.
EMITT, the biggest tourism fair of East Mediterranean and Europe,
will be opening its doors between 28 - 31 January 2016 for the 20th
time to bring together hotels, agencies, businesses, resorts,
entrepreneurs, tourism professionals and vacationers from all over
the world and Turkey.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) olarak; EMITT'e, Türkiye
Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) ve ITE Turkey ile beraber bir kez
daha ev sahipliği yapmaktan mutlu ve gururluyuz.
As Turkish Hoteliers Federation (TUROFED), we are more than
proud and happy to be hosting EMITT once again in partnership
with Turkish Tourism Investors Association (TYD) and ITE TURKEY.
Kamu kurumları, özel sektör ve yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
gücümüze güç katarak yolumuza devam ediyoruz. TÜROFED
olarak hedeflerimizi daha da büyüterek ve gerekli önlemlerimizi
alarak her yeni sezona elimizden gelenin en iyisini yaparak
hazırlanıyoruz. Ülkemizin içeriden ya da dışarıdan kaynaklanan her
türlü sorununa karşı sektörümüzü koruma ve geliştirme yolunda
fuarların ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz.
We move forward with assured steps with the support of from
public institutions, private sector and the Ministry of Culture and
Tourism. As TUROFED, we set higher goals and prepare in the
best way for each coming holiday season. We are fully aware of the
importance of exhibitions in terms of helping us in protecting our
sector from any local or global problem and developing our sector.
Our sector grows every year and despite the recession we’ve
experienced this year, we’ve made significant progress. As a
country that has moved up to 6th position in world rankings and
targets to go higher, we owe our popularity as a tourism
destinations to our excitement and will in this business.
Her geçen yıl büyüyen sektörümüzde bu yıl yaşanan durgunluklara
rağmen, kat edilen yol azımsanamayacak kadar çoktur. Dünya
sıralamasında altıncılığa kadar yükselmiş ve bu sıralamada gözünü
daha da yukarılara dikmiş bir ülke olarak, turizm denilince ilk akla
gelen ülkelerden olabilmemizi öncelikle duyduğumuz heyecana
borçluyuz.
We firmly believe that EMITT will continue to grow as an event that
sets higher goals and creates greater excitement in the sector with
every new show. And we, as the pioneers of the tourism industry,
will work harder.
İnanıyoruz ki, EMITT her yıl bir sonraki yılın heyecanını o andan
yaşatan ve hedefleri yükselten bir fuar olarak büyümeye devam
edecek. Bizler de turizm sektörünün öncüleri olarak daha çok
çalışacak ve emek sarf edeceğiz.
I’d like to emphasize once again that EMITT exhibition, which has
become a major hub that can set the direction of international
tourism thanks to hard work of all stakeholders in the sector, is vital
for the future of our industry.
Tüm sektör çalışanlarının gayretleri ile uluslararası turizm
hareketlerini yönlendiren bir merkez haline gelebilmiş olan EMITT
Fuarı’nın sektörümüzün geleceği için büyük önem taşıdığının bir
kez daha altını çizmek istiyorum.
At EMITT which gets better and better every year, we host around
70 countries. And we’re sure that the exhibition where we’ll host
our guests with new concepts will make great contributions to our
sector once again.
Her yıl gelişerek kendini aşan EMITT fuarında, 70’e yakın ülkeyi
konuk ediyoruz. Bu yıl da yeni konseptlerle konuklarımızı
ağırlayacağımız fuarın, sektörümüze yine büyük katkılar
sağlayacağından eminiz.
Başarılı, mutlu bir gelecek dileklerimle.
Wish you all a happy and successful future.
Best Regards.
Osman AYIK
Chairman of TÜROFED
Saygılarımla.
Osman AYIK
TÜROFED Başkanı
13
A.Murat ERSOY
TYD - TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ Y.K. BAŞKANI /
TyD - pRESIDENT TURKISH TOURISM INvESTORS ASSOCIATION
Değerli katılımcılar,
Dear participants,
Bu yıl, 28 - 31 Ocak 2016 tarihleri arasında Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT 20. kez kapılarını
açıyor.
This year, East Mediterranean International Tourism and Travel
Exhibition-EMITT will be opening its doors for the 20th time
between 28-31 January 2016.
Her yıl olduğu gibi önceki yıla kıyasla katılımcı açısından gözle
görülür bir gelişmeyi yakalayan EMITT Turizm Fuarı’nda
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin belli başlı seyahat acentaları, tur
operatörleri, otelleri, 200’ün üzerinde beldesi, 71 ülkeden 4550
katılımcı yer almıştır. EMITT bu kimliği ile Doğu Akdeniz ve
Avrupa’nın en büyük turizm fuarı olmuştur. 20 yıldır sürekli devam
eden bu başarı bizleri gururlandırmaktadır.
At EMITT Exhibition which attracts significantly more and more
participants every year, last year the leading travel agencies, tour
operators, hotels, over 200 resorts, and 4550 participants from
70 countries were present. With this, EMITT has been recognized
as the biggest Tourism Fair of East Mediterranean and Europe.
This achievement that’s been ongoing for 20 years now is a major
source of pride for us.
Öte yandan fuar, yurt dışına yönelik turizm hareketine ışık tuttuğu
gibi, çok önem verdiğimiz iç turizmin gelişmesine de katkıda
bulunmaktadır.
On the other hand, the exhibition, in addition to drawing attention
to global tourism, contributes to the development of domestic
tourism, which is very important for us.
Parallel to the growth of Turkish tourism industry, EMITT has
continued to grow and maintains its position among top five
tourism exhibitions in the world thanks to its high participation
levels and achievements.
EMITT, Türkiye turizminin gelişimine paralel olarak büyümesini
sürdürmüş, yerli ve yabancı turizm firmalarının yüksek katılımları
ve elde ettiği önemli başarıları ile dünyanın en büyük turizm
fuarları arasında ilk beşte yerini korumaya devam etmektedir.
As TYD, we are more than happy to be contributing to the
emergence of such a trade platform and to be one of the driving
forces behind these successful 20 years.
TYD olarak, sektörümüz adına böyle bir platformun oluşmasına
katkımızın bulunmasından ve başarılı geçen 20 yılın ortakları
arasında bulunmaktan son derece mutluyuz.
Yatırımcısı, işletmecisi, pazarlamacısı, taşımacısı ve rehberi ile
fevkalade bir turizm ürünü ortaya çıkardık. Şimdi bize düşen görev
rüzgârdan dolu dolu yararlanmayı bilmektir.
As team comprising investors, businesses, marketers,
transportation companies and guides, we’ve developed an
amazing tourism product. And now our duty is to make full use of
the wind.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) olarak EMITT’e 20.
yılında, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve ITE Turkey
ile beraber bir kez daha ev sahipliği yapmaktan mutlu ve
gururluyuz.
As Turkish Tourism Investors Association (TYD), we are more than
proud and happy to be hosting EMITT once again in its 20th year
together with Turkish Hoteliers Federation (TUROFED) and ITE
Turkey.
Bu süreçte EMITT’in organizasyonunda emeği geçen herkese
teşekkür eder, daha nice başarılı EMITT Fuarları dilerim.
I’d like to thank all those involved in the organization of EMITT and
wish you many more successful EMITT events in the future.
Saygılarımla,
Best Regards
A. Murat Ersoy
Turkish Tourism Investors Association President
A. Murat Ersoy
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı
15
Russell Taylor
CEO / ITE Group Plc
Bayanlar Baylar,
Dear ladies and gentlemen,
ITE Group adına, Türkiye’nin lider turizm ve seyahat etkinliği
EMITT 2016’ya hoşgeldiniz demekten kıvanç duyuyorum.
On behalf of the ITE Group, it gives me great pleasure to welcome
you to Turkey’s leading travel and tourism event, EMITT 2016.
EMITT bir kez daha Doğu Akdeniz bölgesi ve dünyanın farklı
destinasyonlarından gelen turizm profesyonellerine kapılarını
açıyor. Fuar, hem iç hem de dış turizm pazarı için çok renkli ve
canlı bir iş ortamı sağlıyor.
EMITT again welcomes destinations and travel buyers from the
Eastern Mediterranean region and around the world. The
exhibition is a colourful and lively business environment for the
inbound and outbound tourism market.
EMITT, pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli gelişen hem
katılımcı hem de ziyaretçiler arasında popülerliğini koruyan bir
etkinliktir. Organizatörler olarak, EMITT’in yıldan yıla gelişmesini
sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz.
EMITT is an event that is constantly developing to meet the needs
of the market and it remains very popular with exhibitors and
visitors. As organisers, we work tirelessly to ensure that the
development of EMITT continues year after year.
Bu vesile ile EMITT’e verdikleri sürekli destek için Türkiye Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı
zamanda resmi etkinlik ortağımız olan Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) ve Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)’ne
teşekkür etmek istiyorum. Bizi destekleyen turizm derneklerinin ve
federasyonlarının ayrıca diğer pek çok turizm derneklerinin ve
federasyonların katkısı ve işbirliği sayesinde EMITT tüm bölgenin
en önemli seyahat ve turizm etkinliği haline gelmiştir.
I would like to take this opportunity to extend my thanks to the
Ministry for Culture and Tourism of Turkey for their continued
support of EMITT. I would also like to thank our official event
partners, the Turkish Hotel Federation (TUROFED) and the
Turkish Tourism Investors Association (TYD). The contribution and
cooperation of these and many other trade associations and
federations help to make EMITT the most important travel trade
event in the entire region.
Tüm katılımcılara verimli bir hafta ve başarılı bir yıl geçirmelerini
diliyorum.
I hope that all participants enjoy a productive week and a
successful year.
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Russell Taylor
CEO / ITE Group Plc
Russell Taylor
CEO / ITE Group Plc
17
Hacer Aydın
ITE TURKEY TOURIsM & TRAVEL & FAsHION GROUP DIRECTOR /
ITE TURKEy TURİzM & SEyAHAT & MODA GRUp DİREKTöRÜ
Değerli katılımcılarımız,
Dear Exhibitors,
28 – 31 Ocak 2016 tarihleri arasında TÜYAP Büyükçekmece’de 20.
kez düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı - EMITT'in ülkenize, kentinize, beldenize uğur
getirmesini diliyor, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine başarılı bir fuar
organizasyonu yaşayacağınız inancını taşıyoruz.
We hope that 20th edition of East Mediterranean International
Tourism and Travel Exhibition, EMITT which will be held in TÜYAP
Büyükçekmece between 28th and 31th January 2016 will bring
fortune to your country, city and region, and we believe to have a
successful exhibition this year as every year.
EMITT Turizm Fuarı, 2015 yılında Türkiye ve dünyadan geniş
katılıma sahne oldu ve 141 bine yakın ziyaretçiyle önemli bir başarı
sağladı. Her yıl yeni katılım rekorları kıran EMITT Fuarı, yıllardan bu
yana gerçekleştirdiği yüzde 10'un üstünde büyüme oranıyla
bölgedeki tek turizm fuarı olarak da dikkatleri üzerine çekmeye
devam ediyor.
EMITT Travel Exhibition, which welcomed nearly 141000 guests,
had a very successful year in 2015 with a large number of
participation from both Turkey and the world. With its increasing
number of exhibitors each year, EMITT also continues to draw
attention with its 10%+ growing rate and by being the only tourism
exhibition in the area.
Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, 2015
yılında çok daha geniş kapsamlı ve yenilikçi bir organizasyona
hazırlanıyor. EMITT fuarında bu yıl, katılımcı kurum, kuruluş ve
ziyaretçiler birçok yenilikle karşılaşacak. Bu yıl yine bir ilke imza
atarak, kış, outdoor sporları turizmini ve otel ekipmanlarını
gündemimize alarak özel salonlar tahsis ediyoruz. Türkiye'de hızla
gelişen turizm sektöründeki çeşitliliğe destek vermek ve gelen
işbirliği taleplerini değerlendirmek için yeni bir atılım
gerçekleştiriyor ve yenilikçi projeleri hayata geçiriyoruz.
One of the 5th biggest tourism exhibitions of the world, EMITT
prepares a much more comprehensive and innovative
organization in 2016. This year, exhibitors and visitors will meet a
lot of innovations at EMITT. For the first time this year, we are
bringing Winter, Outdoor Tourism and Hotel Support Services into
spotlight and assigning specialized halls to this product groups.
20. EMITT Fuarı'nda, tahsis ettiğimiz bu özel salonlarda, dünyanın
ve Türkiye’nin önde gelen seçkin katılımcı profiline, Türkiye'nin
sahip olduğu büyük imkan ve potansiyelleri yaratıcı bir konsept
yaklaşımıyla tanıtıyoruz. Sektörün hedef pazarlarında bulunan
ülkelerdeki sektör temsilcilerini turizm profesyonelleri ile
buluşturuyor, profesyonel ziyaretçilere geniş kapsamlı bir tanıtım
gerçekleştiriyoruz.
In the 20th edition of EMITT, at these halls which we specially
assigned, we present Turkey’s great opportunities and
possibilities to the leading elite exhibitors in a creative way. We
bring together the sector’s representatives who are from the
sector’s target market countries with tourism professionals and
perform a wide-ranging presentation to the professional visitors.
We will continue to implement innovative projects to support the
diversity in Turkey’s fast-growing tourism sector.
Bu yıl yeni bir rekora imza atarak geniş bir ülke katılımıyla, kurum,
kuruluş, belde sayısının ise 4.500'ü aşmasını bekliyoruz. Katılımcı
ve ziyaretçi bakımından da yeni bir rekora imza atacağımıza kesin
gözüyle bakıyoruz.
This year, we are expecting to break a new record with major
attendance by the number of countries, corporations and regions
exceeding 4500 with exhibitors. We also believe that we will have
a new record in the number of exhibitors and visitors.
Yenilenen ve yeniliklerle gelen 20. EMITT Fuarı'nda başarılı ve
güzel günler geçirmeniz, turizmde arzu ettiğiniz noktaya ulaşmanız
dileklerimizle…
We wish you successful and fruitful days at the renewed and
innovated 20th EMITT exhibition, and hope you achieve your
ambitions in tourism.
Hacer Aydın
ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü
Hacer Aydın
ITE Turkey Tourism & Travel & Fashion Group Director
19
01
)'0&#"
€
+ /,"2!1
2/!& 0'+% ,4#/
#* #/0 '+
,2+1/'#0 ,/)"4'"#
3#/
#* #/ ,*- +'#0
2/,-# + 1,2/'0* 00,!' 1',+
+,4)#"%#
' 0"& &
& ,*+)0 ,( + *
#1 1&# ) 1#01 +#40
2-" 1#0 $$#!1'+%
6,2/ 20'+#00
#-21 1',+
% %
) $' '
'0-) 6 1&#
#* #/0 ),%, ,+ 6,2/
4# 0'1# +" -/'+1#"
* 1#/' )
"3'!#
/( )+ !'+$"& *
#+#71 $/,* $/##
5 1',+ #% ) +"
#!&+,),%6 "3'!#
+1/,"2!1',+
.*$ ++ )
&+)' , +"'&
#1 '+1/,"2!#" 1,
'+"201/6 0-#!' )'010 +"
-,1#+1' ) !)'#+10 1&/,2%&
# * /(#1'+%
! *- '%+0
#14,/('+%
- &+* * %"& )*
& /!" "+"'&*
+3'1 1',+0 1, $,2/ ""'1',+ )
4,/(0&,-0
'12/ ,--,/12+'1'#0 $/##
0#*'+ /0 +#14,/('+%
/#!#-1',+0
'0' ')'16
'%( &0 $"*+"& &
$" # +!)', ! $' '
#1 6,2/ + *# +,1'!#"
3' ,+)'+# ,$8'+# )'01'+%0
,+ 1&#
4# 0'1#
"'/#!1,/6 +"
# "'/#!1,/'#0
,/ $2/1&#/ '+$,/* 1',+ -)# 0# ! )) 20 ,+
#* ') "& ' +' ') ,/ 3'0'1 ... +' ')
/#01'%#
/ $,*"- "&-"+ +"'&
+'
& !'*+
,0 ) % +)"(*
3#/
"#)#% 1#0 +"
,3#/
*##1'+%0 '+
,+# " 6 -)20 -/'3 1#
% ) "'++#/
/ +" 5-,02/#
)# +"&
(# "3 +1 %# ,$
,2/ 2+'.2#
/#-/#0#+1 1',+
"3#/1'0'+% 0-,+0,/0&'+" # * /(#1'+%
,--,/12+'1'#0
# "#/0&'')#"&
)',(*
+82#+!# ! *- '%+0
+" "#!'0',+0 $$#!1'+%
6,2/ 20'+#00
Dünden Bugüne Sayılarla EMITT
Voyager ’97 (*)
Katılan
Ülke Sayısı
8
Firma
Sayısı
163
Salon
Sayısı
2
Alan
(m2)
2.500
Voyager ’98 (*)
EMITT 1999
EMITT 2000
EMITT 2001
EMITT 2002
EMITT 2003
EMITT 2004
EMITT 2005
EMITT 2006
EMITT 2007
EMITT 2008
EMITT 2009
EMITT 2010
EMITT 2011
EMITT 2012
EMITT 2013
EMITT 2014
EMITT 2015
15
32
33
25
29
25
34
41
50
55
45
50
55
59
67
70
71
71
181
261
533
280
409
520
721
1.194
1.500
1.860
3.120
3.200
3.500
4.200
4.500
4.500
4.500
4.550
2
4
4
5
5
6
7
7
8
9
9
9
11
11
11
11
12
11
2.700
7.000
7.052
7.125
7.252
9.200
11.600
12.500
20.300
25.000
45.000
45.000
52.000
60.500
62.500
64.000
65.000
65.000
Yıllar
Kurulan stand alanı (m )
Yabancı katılımcı
Yerli katılımcı
1084
6.747
2917
8.989
3200
9.702
4900
16.653
5200
21.653
5350
23.150
5950
52.050
6100
54.400
7100
57.934
7300
58.476
7400
59.545
2
Yıl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bu yıl 20’ncisi yapılan Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - East
Mediterrenaen International Travel & Tourism
Exibition (EMITT), kısa sürede gösterdiği
gelişme sonucu Avrasya bölgesinin en büyük
fuarı oldu.
EMITT Fuarı, seyahat endüstrisi alanında
düzenlenen uluslararası fuarlardan; Berlin ITB,
Londra WTM, Moskova MITT, İspanya FITUR,
Milano BIT ve Utrecht Vakantiebeurs ile aynı
kategoride değerlendiriliyor.
EMITT Fuarı, ITE Grubu tarafından sektör
kuruluşları işbirliği ile düzenleniyor.
Fuar
Toplam alanı (m2)
12.500
20.300
25.000
45.000
45.000
45.000
60.500
60.500
65.000
67.500
69.500
Fuarın Adı / Yeri
Kuruluş yılı
Metrekare
olarak alanı
Salon sayısı
Yabancı ülke
ve bölge
Toplam
Katılımcı
42
EMITT Fuarı ilk kez 1997 yılında İstanbul’da Tüyap’ın Tepebaşı’ndaki Fuar
Merkezi’nde Voyager-Uluslararası Turizm ve Tatil fuarı adıyla gerçekleştirildi.
1998 yılında da Voyager adıyla gerçekleştirilen fuar üçüncü yılına girerken hızla büyümüş, artık
Tepebaşı’ndaki yere sığamaz olmuştu.
Bunun üzerine fuar 1999’da Tüyap’ın
Tepebaşı’ndaki 2500 metrekarelik alanından TÜYAP’in Beylikdüzü’ndeki yerine taşınarak, burada 4 salonda 7000
metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi.
1999’da fuarın yeri ile birlikte adı da
değişti. Voyager o tarihten sonra
EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı adıyla yapılmaya başlandı.
İlk iki yıl iç turizm ağırlıklı olarak gerçekleşen fuar, bölge ülkelerinden ve
uluslar arası turizm camiasından
büyük ilgi görmeye başladı.
EMITT Fuarı yalnız katılan ülke sayısı,
kurulan stand ve alan olarak büyümekle kalmadı, Türkiye’nin turizmdeki
aynası oldu.
Türkiye’de turizmde birçok ilk EMITT
Fuarında başladı.
Türkiye’nin turizmdeki durumu ve gelişimi EMITT’ten izlenir hale geldi.
ITB
Fitur
WTM
BİT
MITT EMITT
Berlin Madrid Londra Milano Moskova İstanbul
1966
1981
1980
160.000 100.000 42.945
1980
1993
1997
60.000
44.000
52.000
40
12
8
9
5
11
190
173
202
122
118
71
10.923
13.100
10.316
10.132
4.700
4.550
History of EMITT With Numbers
EMITT Exhibition was firstly held in Tepebaşı Exhibition Center of Tüyap in İstanbul under the name
Voyager-International Tourism and Holiday Exhibition in 1997.
Voyager ’97 (*)
Participating
Ülke Sayısı
8
Domestic
Sayısı
163
Voyager ’98 (*)
EMITT 1999
EMITT 2000
EMITT 2001
EMITT 2002
EMITT 2003
EMITT 2004
EMITT 2005
EMITT 2006
EMITT 2007
EMITT 2008
EMITT 2009
EMITT 2010
EMITT 2011
EMITT 2012
EMITT 2013
EMITT 2014
EMITT 2015
15
32
33
25
29
25
34
41
50
55
45
50
55
59
67
70
71
71
181
261
533
280
409
520
721
1.194
1.500
1.860
3.120
3.200
3.500
4.200
4.500
4.500
4.500
4.550
Years
While the exhibition held again under
the name Voyager in 1998 was going
through its third year, it flourished rapidly and the place in Tepebaşı was no
longer sufficient enough.
So, the exhibition was moved from
2500-square-meter area of Tuyap in Tepebaşı to TUYAP in Beylikdüzü and
was held in an area covering 7000
square meters in 4 halls.
Its name was also changed along with
its venue in 1999. Since then, Voyager
has been carried out under the name
EMITT East Mediterranean International
Travel & Tourism Exhibition.
The exhibition which was held mainly in
the domestic tourism for the first two
years, started to attract much attention
from region’s countries as well as international tourism community.
Situation and development of Turkey's
tourism have started to be followed
from EMITT
Name / Place
Number of halls
Foreign country
and region
Total
participants
1084
2917
3200
4900
5200
5350
5950
6100
7100
7300
7400
ITB
Fitur
WTM
BİT
MITT EMITT
Berlin Madrid Londra Milano Moskova İstanbul
Establishment
1966
1981
1980
year of exhibition
Area in
160.000 100.000 42.945
square meters
2.700
7.000
7.052
7.125
7.252
9.200
11.600
12.500
20.300
25.000
45.000
45.000
52.000
60.500
62.500
64.000
65.000
65.000
Foreign participants Domestic participants
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
There has been lots of primaries in Turkish tourism with EMITT Exhibition.
2
4
4
5
5
6
7
7
8
9
9
9
11
11
11
11
12
11
Area of established stands (m2)
Years
Not only did its participating countries,
stands established and area increased,
but also it has become a mirror of Turkish tourism.
2
Area
(m2)
2.500
Hall Sayısı
1980
1993
1997
60.000
44.000
52.000
40
12
8
9
5
11
190
173
202
122
118
71
10.923
13.100
10.316
10.132
4.700
4.550
43
6.747
8.989
9.702
16.653
21.653
23.150
52.050
54.400
57.934
58.476
59.545
Fair
Total area (m2)
12.500
20.300
25.000
45.000
45.000
45.000
60.500
60.500
65.000
67.500
69.500
International tourism exhibitions and EMITT
20th East Mediterranean International Travel &
Tourism Exhibition (EMITT) has been the largest
fair of Euroasia as a result of its development in a
short period of time.
EMITT Exhibition is classified in the same category
with Berlin ITB, London WTM, Moscow MITT,
Spain FITUR, Milan BIT and Utrecht
Vakantiebeurs, internationally organized
exhibitions for travel industry.
EMITT Exhibition is organized in cooperation with
industry incorporations by the ITE.
EMITT - 20. Doğu AkDEniz uluslArArAsI TurizM vE sEyAhAT FuArI
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Katılımcı Listesi
Exhibitors List
2009 Turizm Seyahat Acentası
Stand Sayfa
Stant Page
3
E370
65
212 Tur
12
C1230
65
Abel Otel
5
B510
65
Acacia Holidays Ltd
2
D222
65
Acara Özerk Cumhuriyeti Turizm ve Tatil Yerleri Departmanı
2
D206
65
Activelife Event Firması
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı
sponsor
66
12
A1220
66
Adana Ticaret Odası
3
E340
66
Adenya Hotel & Resort
3
B346
66
Adıyaman Home Of Nemrut
12
E1250
67
Adin Beach Hotel
3
B312
67
Admiral Otel
3
B356
67
Adonis.com
7
C701
67
Adrina Termal Health & Spa Hotel
3
E362
68
Aegean Communication S. A.
2C250/251/260/261/265
68
Aegean Islands
2
C260
68
Aetas Hotels and Residence
2
B224
68
African Hoopoe Tours
2
A226
68
Afşin Belediye Başkanlığı
12
B1211
68
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı
12
B1230
69
A-Ga-Ve Turizm ve Tic.A.Ş.
7
E724
69
12
E1200
69
Ahiler Kalkınma Ajansı
3
A370
69
Aid Assistance Medikal Des.hiz.ltd.şti
3
A303
69
Air India Limited
2
C234
70
Air Rent A Car
6
C635
70
Airotel Group
2
C251
70
Akçelik Turizm Otelcilik A.Ş.
3
B348
70
Akdeniz Travel
2
D235
70
Akgun İstanbul Hotel
5
B510
71
Akgün Otel İşletmecileri Sanayi ve Tic. A.Ş.
6
C620
71
Akgünler Turizm
7
B744
71
Akhaltsikhe City Hall
2
D206
71
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Akman Reklam İnşaat Danışmanlık Turizm A.Ş.
3
B320
71
Akmis Seyahat Taşımacılık Petrol Ürün İnş. Turizm San ve Tic A.Ş.
7
B748
72
Aksaray Belediye Başkanlığı
12
E1201
72
Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği
12
E1237
72
Aksaray Valiliği
12
E1201
72
Akşehir Belediye Başkanlığı
12
D1213
73
3
B356
73
Aktaş Otel
Aktüel Havai Fişek Tanıtım Organizasyon Ltd Şti
54
Salon
Hall
Sponsor
73
Aktürk Oteller Grubu
6
B610
73
A-la Carte Tours Pvt. Ltd.
2
C234
73
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
3
B318
73
Alexander Beach Hotel & Casino Thraki
2
C242
74
Aljazeera İstanbul Tour
7
A752
74
Altınorfoz Hotel Resort Spa
3
B356
74
Altınyazı Otel Kapadokya
3
B362
74
Alto Turizm Seyahat Acentesi
3
E339
74
Altuyab - Alara Turizm Yatırımcıları Derneği
3
B318
75
Amara World Hotels
3
B326
75
Amasra Belediyesi
8A
B800A
75
Amasra Northdoor Hotel
8A
A800A
75
EMITT - ThE 20Th EAsT MEDITErrAnEAn InTErnATIonAl TourIsM AnD TrAvEl ExhIbITIon
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Ambience Animasyon ve Organizasyon
Anadolu Kültür ve Turizm Derneği
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
5
A526
76
Barış Medya Reklam ve Organizasyon Hizm.Ltd.Şti
12
B1202
76
Baron Hotel
Anadolu Ateşi
6
C606
76
Bartın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Anadolu Hotels Down Town Ankara
7
E734
76
Bartur
Anamur Belediyesi
3
B356
76
Barut Hotels
Anı Tur
6
C610
77
Bat Tour Travel Agency
Ankara Kalkınma Ajansı
2
A260
77
Annset Holidays, Inc.
2
B210
77
Anoris Otel Pazarlama / Almanya
7
B701
77
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
12
D1210A
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
12
B1266
Antalya Tanıtım ve Turizm Geliştirme Ticaret A.Ş.
3
Antik Tablo
4
Antislip Kaymaz Zemin Sistemleri Ltd .şti.
4
Anzac Otelleri
Apadana Travel
Salon
Hall
5
Stand Sayfa
Stant Page
A538
86
6
C620
86
8A
B800A
87
7
B721
87
3
C339
87
2
A201
87
Batı Karadenız Kalkınma Birliği
8A
B800A
87
Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
D1230
88
Batman Makine
4
A450
88
77
Baturay Turizm
12
C1230
88
77
Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
E1206
88
B310
78
Bedsonline.com
5
B516
88
A481
78
Beijing Nimbus International Travel Service
2
D228A
89
A451
78
Bekdas Hotel Deluxe
6
C620
89
7
E725
78
Belarusholiday
2
C240
89
6
A626
78
Beleon Tours
2
C251
89
Arab Traveller Magazine
2
D209
78
Beltur A. Ş.
2
A250
89
Araç Belediye Başkanlığı
8A
B800A
79
Bera Otelleri
3
C346
90
Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
A1250
79
Bergama Belediyesi
3
C310
90
Arı Metal
4
A461
79
Besa Müzik Ulus.Prod.Yap.Org.Ltd.Şti
12
1260
90
Ark Travel Express Inc.
2
B210
79
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
B1240
90
Armada İstanbul
7
A714
79
Biletbank
7
D700
90
Art Event Group
7
A760
80
Bily Turizm Taşımacılık
6
A612
91
Artes Pirinç Baskı Mam. San. Tic. Ltd. Şti
4
A421
80
Bimaş Turizm
12
C1230
91
Artı Seyahat Acentesi Teks. San. ve Tic. A.Ş.
6
C601
80
Bingöl İl Kültür Turizm Müdürlüğü
12
D1250
91
Art-in Systems
3
A308
80
Birbey Hotel
12
C1210
81
Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Asian Escape
2
B224
81
Assistcar Rental
5
D530
Assos Eden Grup Otelleri
7
A734
Assos Grup Kervankale Otelcilik Tur. İnş Tic Ltd Şti
5
Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Asur Turizm
5
B510
91
12
B1210
92
Blue World Hotel
6
A604
92
81
Bodrum Ticaret Odası
3
D350
92
81
Bohemia
2
C224
92
D524
82
Bolu Belediye Başkanlığı
8A
B800A
92
12
C1230
82
Booking.com Destek Hizm. Ltd.şti
7
E728
92
Atc Consultants
2
D255
82
Booklogic Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ltd. Şti
7
C700
93
Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
5
A520
83
Borajet
2
C216
93
Atlas Travel
2
C241
83
Bosphorus Tekne Turu
5
B527
93
Atlasglobal
2
D218
83
Bozkır Fox Seyahat
2
A201
93
Atlasholidays
2
D218
83
Br Banket A.Ş.
10
A1021
94
Atlıhan Hotel
3
B356
83
Brezilya Istanbul Başkonsolosluğu
2
D228
94
Atos Tur
3
B356
83
Bristol Hotel
2
D235
94
Aurora Tours
2
C224
84
Buğra Peynir Helvası
12
C1224
94
Avanos Belediyesi
3
A370
84
Bulvar Palas Hotel
6
C620
94
12
E1240
84
Bumer Tur
3
B356
95
2
D255
84
Bungalovcu
6
C611
95
12
E1240
84
Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği
8
A815
95
Ayara Hilltops Boutique Resort & Spa
2
B224
85
Bursa Valiliği
8B
A815/B818B
95
Ayder Doga Resort Hotel
3
B370
85
Butikoteller
7
E759
95
Azerbaijan Airlines
2
C241
85
Büyük Berk Otel
3
E370
95
Aziziye Belediyesi
Avşar Kilimcilik
Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi
Ayanis Tur
8B
B828
85
Büyük Şahinler Otel
5
B510
96
Bacahan Otel
3
E370
85
Büyük Truva Otel
7
A726
96
Baku Tourism Information Center
2
C241
85
Büyük Urartu Otel
12
E1240
96
Balance Event Company
7
A729
86
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
12
C1250
96
Balıkesir Valiliği
3
E370
86
By Sağlık
4
A471
96
Barel Turizm
3
C338
86
Cagetur Turizm ve Seyahat Acentası
3
B356
96
55
EMITT - 20. Doğu AkDEniz uluslArArAsI TurizM vE sEyAhAT FuArI
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
C234
96
Devrek Belediye Başkanlığı
8A
B800A
107
Cal India Tours & Travels
2
Calamie Hotel & Beach Club
3
B356
97
DGS Bahçe Mob.San.Tic.Ltd.Şti
10
A1040
107
Canareef Resort Maldives
2
C220
97
Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği
3
D340
107
Capital Travel and Tours
2
C220
97
Dikey iletişim elektronik ve pazarlama ltd. şti
4
A420
107
Cappadocia Cave Suites
3
B368
97
Dikili Belediyesi
3
E361
108
Carlton Hotel
6
B610
97
Dilmer Yazılım
3
A322
108
Cartoon Hotel
5
D500
98
Divan Çorlu
12
C1224
108
Cetinje Turist Organizasyonu
2
C213
98
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
12
C1230
108
China National Tourism Administration (cnta) Rome Office
2
D230
98
Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
C1230
108
Chözgökçe Turizm
12
E1240
98
Diyarbakır Ticaret Borsası
12
C1230
108
Coco Collection
2
C220
98
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
12
C1230
108
Colossae Thermal Hotel & Spa
3
C300
98
Diyarbakır Valiliği
12
C1230
109
Comet Deluxe Suit
5
C510
99
Diyarbakir Kuyumcular ve Sarraflar Odasi
12
C1230
109
99
Dk Tekstil ve Otel Ekipmanları San. Tic. A. Ş.
4
A445
109
Comfort Hotel
SPONSOR
Condor Travel
2
C235
99
Dmd Discover Mongolia & Development
2
A201
109
Coral Travel
7
D720
99
T. C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
12
D1210/C540
110
Corendon Hotels & Resorts
7
E700
99
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
12
C1210
110
Creative Travel
2
C236
100
Dosso Dossi Hotels
Crystal Hotels Resort & Spa
3
D302
100
Döşemealtı Belediyesi
Cuban Ministry Of Tourism At Cuban Embassy In Italy
2
B202
100
Durusu Club Hotel
Çağla Turizm Seyahat Acentası
7
E760
100
Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği
3
C356
100
Çam Thermal Resort & Spa Convention Center
3
D326
101
Çamlıyayla Belediyesi
3
B356
101
Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği
7
E703
101
E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A. Ş. / ITE Turkey
T.C. Çanakkale Valliği
7
C708
110
12
B1272
110
7
A740
111
Duyuf Otel
3
A304
111
Dünya Kruvaziyer Acenteliği ve Turizm Ltd. Sti / Costa Cruises, Türkiye
7
E708
111
Düzce Belediye Başkanlığı
8A
B800A
111
Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
8A
B800A
112
2D221/ D210 - Organiser 112
5
D510
101
Editta Turizm Taş. Pişik Tur Turizm
12
E1240
Çatalca Kültür ve Turizm Derneği
12
E1229
101
Ekar Turızm
3
B356
112
112
Çaycuma Belediyesi
8A
B800A
102
Ekin Grubu
3
E313
112
Çerçi Kozmetik ve Otel Ekipmanları Paz. Ltd. Şti.
4
A474
102
Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
5
C511
113
Çeşme Otelciler Birliği
3
D344
102
Elements Travel - Güney Afrika
2
D200
113
Çorum Belediye Başkanlığı
12
B1226
102
Elexus Hotel
2
D218
113
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
B1226
102
Elite Hotels
7
C702
114
Çuktob - Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
3
B356
103
Elite World Otelleri
7
E746
114
Çukurova Kalkınma Ajansı
3
E310
103
Eman Termal Otel
3
E370
114
Dalaman Dalyan Ortaca Köycegiz Turizm Birliği (doktob)
3
D310
103
EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
2
D210/ D221
114
Darkhill Hotel
6
C620
103
Enjoy Balkans
2
C224
115
Darkmen Otel
5
B510
104
Enka Tatil
7
E744
115
Dealers Group
2
D202
104
Entrada - Ahead Turizm Teknoloji A.Ş.
7
A746
115
8B
B828B
104
Entur Termal Otel
3
E370
116
Del Bianco Travel Experience
2
D228
104
Erdemli Belediyesi
3
B356
116
Delta Hotel İstanbul
6
C620
104
Eresin Hotels
7
E736
116
Dedeman Palandöken Ski Resort
Demirköy Belediye Başkanlığı
12
A1200
105
Best Western Eresin Taxim Hotel
7
E736
116
Demre Tour
5
D540
105
Eresin Crown Hotel
7
E736
116
Denız Tıcaret Odası Marmaris Şubesi
3
E351
105
Eresin Taxim Premier
7
E736
117
Denizli Pamukkale Otelleri
3
C366
105
Ergene Belediyesi
12
C1224
117
Destination Options
2
C210
105
Ergun Tur
5
B530
117
Destination Options İran
2
C210
105
Ertürk Turizm Deniz Nakliyat San. Tic. A.Ş.
3
D322
117
Destination Options İtalya
2
C210
106
Erzin İsos Termal Sağlık Merkezi & Tatil Köyü
3
B300
117
Destination Options Malezya
2
C210
106
Erzincan Valiliği
12
E1230
118
Destination Options Morocco
2
C210
106
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
8B
B828B
118
Destination Options Türkiye
2
C210
106
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
8B
B828B
118
Destination Options Ürdün
2
C210
107
Erzurum Turizm Altyapı Hizmet Birliği
8B
B828B
118
Detay Otel Oda Buklet Malzemeleri
4
A456
107
Erzurum Valiliği
8B
B828B
118
56
EMITT - ThE 20Th EAsT MEDITErrAnEAn InTErnATIonAl TourIsM AnD TrAvEl ExhIbITIon
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Eser Dıamond Hotel & Conventıon Center
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
SPONSOR
118
Grand Hilarium Hotel
5
Stand Sayfa
Stant Page
B510
128
Eser Premium Hotel & Spa
7
B734
118
Grand Hotel Bansko
2
B200
128
Eser Telekom
4
A477
119
Grand Hotel Gülsoy
6
C620
128
Eskar Hotel
5
B510
119
Grand Hotel Neum
2
D235
129
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
5
A522
119
Grand Madrid Hotel
6
C620
129
Euronet Car & Limousine Rental
5
C520
119
Grand Ons Hotel
6
C620
129
European Tourism Association
2
D204
120
Grand Resort Lagonissi
2
C261a
129
Europrotel Hotel Software
7
E717
120
Grand Sağcanlar
5
B510
129
Evteks Tekstil
10
B1030
120
Grand Travel Agency
2
C213
130
Expedia Inc.
7
E712
120
Grand WashIngton Hotel
5
B510
130
Famous
3
A341
120
Grand Yazıcı Otelleri
7
B730
130
Farah Tourism
7
A750
120
Graz Tourismus & Stadtmarketing
2
D255
130
Ferko Insaat
3
A356
121
Greek Travel Pages
Feronya Otel
SPONSOR
121
Green Apple Travel Agency
2
C241
131
Sponsor
130
Fethiye Deniz Ticaret Odası
3
C356
121
Gruppal İnternet Hizmetleri ve Turizm A.Ş.
7
E741
131
Fethiye Otelciler Birliği
3
C356
121
Gure Saruhan Termal
3
E370
131
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
3
C356
121
Gülnar Belediyesi
3
B356
131
Fethiye Türsab
3
C356
122
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
C1210
131
Fibula Air Travel
2
C224
122
Güney Ege Kalkınma Ajansı
3
C370
131
Filistin Turizm ve Eskieserler Bakanlığı
2
D268
122
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
3
E370
132
Filos Holidays & Travel
2
C260
122
Güno Pazarlama Reklamcılık Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
4
A460
132
Fimka Hotel
6
C620
122
Gür Grup İnş. San. ve Tic. A.Ş.
3
E360
132
Finike Belediye Başkanlığı
3
E328
123
Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi
2
D206
132
Fojnica Prijevoz
2
D235
123
Hamidiye A.Ş.
2
A250
133
Foraminifera Turizm Denizcilik Ltd.
3
E370
123
Hamidiye Hotel
5
B510
133
133
Gagik Turizm
12
E1240
123
Happy Tours
2
D240
Gdc - Global Distribution Channel
6
A625
123
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı
12
E1270
133
Generalturist
2
C224
123
Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
D1210A
133
Geonet Expo
2
D206
124
Hatay Turizm Derneği
12
D1210A
134
8A
B800A
124
T. C. Hatay Valiliği
12
D1210A
134
Gezilog - Focus Online Turizm Yatırımları Tic. San. Ltd. Şti
7
C720
124
Hattusa Bolu Termal Otel
3
B300
134
Gıdahane
4
A451
124
Hattuşa Astyra Thermal Resort & Spa
Gilan Turızm
2
C241
124
Hayrabolu Belediyesi
Gioielli Demo
10
A1020
124
Hbrd Hoteli Ilidza Sarajevo
Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
C1210
124
Herdan Yağ San ve Tic.Ltd.Şti
Gita Tur
3
B356
125
Global Center Italy
2
D225
Global Connection Uluslararası Medya
3
C371
Gm Turizm ve Yönetim Dergisi
3
Gold Hotel
Gold Hotels
Gerede Belediyesi
Golden Taha Hotel
3
B300
134
12
C1224
134
2
D235
134
12
B1201
134
Hilton Garden Inn Ankara
3
A332
135
125
Hit Alpinea D.d. Kranjska Gora
2
D240
135
125
Hit Coloseum
2
D235
135
A314
125
Hitit Ayaş Termal Sağlık Merkezi & Tatil Köyü
3
B300
135
6
C620
125
Holiday Medya -Tatil Uzmanı
3-12
D334-A1268
136
3
C342
126
Hotel Beyaz Saray
6
C620
136
6
C619
126
Hotel Casa Karina Bansko
2
B200
136
Golden Yat Otel
12
C1224
126
Hotel Diamond Amasra
3
A340
136
Göksu Sulama Birliği
12
E1260
126
Hotel Emge
6
C620
136
Gömeç Belediyesi
3
E375
127
Hotel Emirhan Palace
5
C520
137
Göreme Belediye Başkanlığı
3
A370
127
Hotel Emporium
2
D235
137
Görgülü Kahve
12
E1271
127
Hotel Exclusive
2
D235
137
Gözde Turizm
3
E370
127
Hotel Hollywood
2
D235
137
Granada Luxury Resort Spa & Thalasso
3
D324
127
Hotel Izgrev
2
C224
137
Grand Ant Hotel
5
B510
127
Hotel İstanbul Trend
6
C620
138
Grand A.Ş.iyan Hotel
6
C620
127
Hotel Momento
6
C620
138
Grand Beyazıt Hotel
6
B610
128
Hotel Perun & Platinum Casino Bansko
2
B200
138
Grand Durmaz Hotel
6
C620
128
Hotel Russia
2
C224
138
57
EMITT - 20. Doğu AkDEniz uluslArArAsI TurizM vE sEyAhAT FuArI
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Hotel Saint George Palace Bansko
2
B200
138
Julian Alps
Hotel Sarajevo
2
D235
139
Jumeirah Bilgah Beach Hotel
2
C241
149
Hotel Sava Rogaska D.o.o.
2
D240
139
Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.
12
C1224
150
Hotel Süreyya
6
C620
139
Kadak Garden Otel
3
A320
150
Hotel Yüksel
5
B510
139
Kadayıfçı Sıtkı Usta
12
C1230
150
Hotel Zileli
3
A310
139
Kadhirga Otel
7
E761
150
Hotel2sejour
3
B336
139
Kadir’in Ağaç Evleri
3
E315
150
Hotelbeds / Destination Services
5
D520
140
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı
12
D1210
151
Hotelrunner
7
E750
140
Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
D1210
151
Hq Plus
2
D256
140
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
12
D1210
151
Hrs Hotel Reservation Service
7
E713
141
T. C. Kahramanmaraş Valiliği
12
D1210
151
Ice Park
8b
B823B
141
Kangal Balıklı Kaplıca
3
B355
151
Iğdır İl Kültür Turizm Müdürlüğü
12
B1246
141
Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği
3
A370
151
Ilıca Termal
8B
B828B
141
Kaptid - Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği
3
A370
151
Image Performing Arts Promotion Veranstaltungsorganisation
2
D255
141
Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
8A
B800A
152
Indaba Tourism Expo 2016
2
C234
141
Karabük İl Özel İdaresi
8A
B800A
152
India Tourism Dubai
2
C234
141
Karabük Yenice Belediyesi
8A
B800A
152
7
D709
Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi
Inhores.com ( İnternet Otel Rezervasyonları ve Otelcilik Tur. Sey. Acen. Paz. Ltd. Şti.)
142
Inkaterra
2
C235
142
Inova Hospitality Management
2
C261B
142
Inside Hotel Şişli
7
B736
142
International Hotel Casino & Tower Suite
2
B229
143
Foyer
Main Foyer
143
İati Turizm Ticaret A.Ş.
7
C734
143
İBB İsmek
2
A250
144
İBB İştirakler Koord. Md.
2
A250
144
İda Danışmanlık Tur Tic. Ltd. Şti.
3
D300
144
İdo İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2
C233
145
İk Eğitim Turizm Anonim Şirketi
7
E755
145
İki Nokta Bilişim Teknolojileri
3
D370
145
İksir Resort Town
6
B603
145
İlme Hali
12
C1230
146
İlya Natural
12
E1217
146
İmaj Finansal Danışmanlık ve Yapı Yatırım A.Ş
5
B513
146
İmren Lokum - Konak
6
B601
146
ITE Travel Exhibitions
İpekyolu Kalkınma Ajansı
12
E1250
146
İskenderun Turizm Derneği
12
D1210A
146
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A Ş
2
A250
146
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
2
A250
147
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Atölyesi
2
A250
147
2
A250
147
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü
İstanbul Golden City Hotel
SPONSOR
İstanbul Halk Ekmek
2
A250
147
İstanbul Matiat Hotel
5
B510
147
İstanbul Vip Turizm
5
A516
148
İston A. Ş.
2
A250
148
İtm Travel
6
C612
148
İzmir Kalkınma Ajansı
3
D320
148
İzmir Palas Oteli
3
E327
149
J’adore Deluxe Hotel& Spa
3
C350
149
Jet Airways
2
C234
149
Jollytur
7
C750
149
149
12
C1230
152
7
E751
152
Karagül Leder
4
A469
152
7
B710
153
12
D1220
153
Kaş Belediyesi
3
E328
153
Kaş Kevser Otelcilik Tur Tic San Ltd Sti
3
E341
153
Kata Group Co. Ltd.
2
B224
153
153
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kavala Chamber Of Commerce - Enterprise Europe Network
2
C260
Kayalar Tekstil Brode Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10
A1035
154
Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
8B
B814B
154
Kaysu Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti
4
A400
154
Kazdağı Tur
3
E370
154
Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı
8A
B800A
155
Keçecizade Lokum - Badem Ezmesi
12
E1215
155
Kemah Kaymakamlığı
12
E1230
155
Kemaliye Kaymakamlığı
12
E1230
155
3
D330
155
Kırıkkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
C1214
156
Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kemer Belediyesi
12
D1240
156
Kıtob - Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
2
B228
156
Kıtsab
2
B228
156
Kilikya Hotel
3
B356
156
12
D1210
156
Kioxy Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
4
A428
156
Kiralık Villada Tatil
3
E331
157
Kish Events and Festivals Institution
2
C270
157
157
Kilim Kooperatifi
Kktc Turizm Bakanlığı
2
B228
10
B1040
157
Kod Yazılım
3
E334
157
Kompas Dmc
2
D240
158
Konak Efsus Tarsus
3
B356
158
Kore Turizm Organizasyonu
2
B220
158
Korkmaz Ajans
3
A306
158
Koru Hotel
3
A328
158
Kosinfo
2
C251
158
Kleo Minibar & Oda Ekipmanları
58
D240
Karadeveci Turistik İşlt Tic Ltd Şti
Karavan Turizm Seyahat ve Nakliyat A.Ş.
147
2
Stand Sayfa
Stant Page
EMITT - ThE 20Th EAsT MEDITErrAnEAn InTErnATIonAl TourIsM AnD TrAvEl ExhIbITIon
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Koşukavak Turizm ve Seyahat Acentası
7
A718
159
Mavi İkram ve Ziyafet Organizasyonu
5
A511
168
Kotor Turizm Organizasyonu
2
C213
159
Mavibeyaz D. O. O
2
D243
168
Kozaklı Belediye Başkanlığı
3
A370
159
May Thermal Resort & Spa Hotel
3
C326
168
Kösezade Turizm KKTC
7
D718
160
Mayak Tour
7
A704
169
Kumluca Belediye Başkanlığı
3
E328
160
Meander Turizm Deniz Taş. Tic. ve San. A.Ş.
3
E312
169
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası
3
E328
160
Medikongre
3
E317
169
Kuşadası Belediyesi
3
E350
160
Mega Travel
2
D227
169
Kuşadası Golf & Spa Resort
3
C349
160
Meis Turizm Seyahat Acentası
3
E370
170
12
E1230/B828
160
Meli Tours
2
C260
170
Kültür A. Ş.
2
A250
161
Mercure Hotels Topkapı
6
C614
170
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
2
A240
161
Merit Şahmaran Hotel
12
E1240
170
Kütahya Belediye Başkanlığı
12
A1230
161
Mersin Büyükşehir Belediyesi
3
B356
170
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
A1230
161
Mersin Turizm İşletmecileri Derneği
3
B356 / E310
170
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
12
A1230
161
Merzifon Belediye Başkanlığı
12
C1260
170
Kütahya Valiliği
12
A1230
161
Mesna Tur
3
B356
171
Kyvernitis Travel
2
C261a
161
Mesnevi Turizm Taşımacılık San ve Ltd.şti.
5
B515
171
Lafasi Maritime Company
2
C251
161
Meşhur Çorlu Kahvesi
12
C1224
171
Laleli Fashion Shopping Festival
6
C620
162
Met Global
Laleli Gonen Otel
6
C620
162
Meydan Köfte
Laleli Otelciler Platformu
5
B510
162
Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği
6
C620
Lambada Travel Agency
2
D235
Larus Viaggi
2
Le Bristol Beirut Hotel
2
Lebanon Ministry Of Tourism
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
7
D730
171
12
C1224
171
Micemiddleast.com
2
D208
171
162
Middle East Airlines - Mea
2
D202
171
162
Mika Tur
7
B700
172
D223
163
Millennium Tourism
D202
163
Minigolf35 Spor Ekipmanları İnş. Tur. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
2
D202
163
Lets Go Maldives Pvt. Ltd
2
C220
Liberty Georgia Destination Management
2
D206
Liberty Hotel
5
Lifeclass Hotels & Spa
Lighthouse Properties
2
C241
172
10
A1011
172
Ministry Of Culture and Tourism Of Azerbaijan
2
C241
172
163
Ministry Of Tourism Antiquities & Wildlife Sudan
2
D233
172
163
Ministry Of Tourism Bulgaria
2
C202
172
B510
163
Mirilayon Hotel
5
B510
173
2
D240
163
Mnb Oto Kiralama ve Nakliyat Ticaret A.Ş.
6
B624
173
6
A632
164
Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
6
A600
173
Lionel Otel
6
A627
164
Mobesa Mobilya Dekorasyon Ltd.şti.
8A
B800A
173
Livello Otel
SPONSOR
164
Mobilbil Endüstri Teknolojileri Ltd.şti.
10
A1000
173
Ljubljana - The Capital Of Slovenia
2
D240
164
Mondial Destination Management
2
D255
173
Local Tourism Organisation Of Podgorica
2
C213
165
Mondigitaltour Llc
2
A201
174
Loddey’s Guesthouse
2
A226
165
Mosaic Hotel
5
B510
174
Long Beach Resort Hotel Spa & Deluxe
3
D348
165
Msc Cruises
7
D704
174
Mahan Havayolları Merkezi İran Türkiye İstanbul Şubesi
2
D234
165
Mudanya Belediye Başkanlığı
8B
A818B
174
Makedonya
2
C224
165
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
12
E1224
174
12
A1232
165
Municipality Of Bansko
2
B200
175
Maldivler Pazarlama ve Halkla İlişkiler Şirketi
2
C220
166
Municipality Of Kavala
2
C260
175
Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul Ofisi
2
B216
166
Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
B1220
175
Malkara Belediyesi
12
C1224
166
Nakhal Tours
Malkaralı Şeref Ünver
12
C1224
166
Naloğlu Mandıracılık San. ve Ltd. Şti.
7
C745
166
Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
C1240
Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı
12
C1224
Marmaray Hotel
5
A510
Marmaris Belediye Başkanlığı
3
Marnas Hotels
7
Martı Hotels & Marinas
7
Marvel Tree Hotel
Masel Hotel
Mavi Beyaz Butik Otel&beach
Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Manesol Hotels
2
C211
175
12
C1224
175
National Tourism Organisation Of Montenegro
2
C213
175
166
Navona Otel
3
B356
175
167
Neptün Yazılım
3
E336
175
167
Neredekal İnternet ve Turizm Hizmetleri A.Ş.
7
A739
176
D360
167
Nestosdevelopent
2
C260
176
B740A
167
Netsa
4
A465
176
C716
167
Nevatur
3
E340
176
3
B356
168
NG HOTELS
6
B631
177
3
E340
168
Nidya Hotels
SPONSOR
3
B356
168
Nil Luxery Thermal Hotel & Spa
59
3
177
C320
177
EMITT - 20. Doğu AkDEniz uluslArArAsI TurizM vE sEyAhAT FuArI
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Nirvana Stüdyo Fotoğrafçılığı
6
A636
177
Platinyum Transfer
Nobel Otel
3
B356
178
Plumtree Lodge
Nokta Rent A Car
6
B630
178
Polat Erzurum Resort Hotel
North Aegean Island Tourism Office
2
C250A
178
Polat Termal Otel
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa
6
B632
178
Porto Carras Hotels
Nüans Davet
5
A534
178
Obam Termal Resort Otel & Spa
Salon
Hall
5
Stand Sayfa
Stant Page
D523
187
2
A226
187
8B
B828B
187
3
E347
187
2
C251
188
Postojna Cave
2
D240
188
188
3
D314
179
Power Travel Services
2
D255
12
C1224
179
Prestige Hotel
5
B510
188
Olbios Marina Resort Hotel
3
B356
179
Prestige Thermal Hotel Spa & Wellness
3
E324
188
Olcartur Travel Management & D. M. C
3
B356
179
Prime Suites
7
A744
189
On Mimarlık
2
A250
179
Private Safaris
2
A226
189
Onur İletişim Medya Yayıncılık A. Ş.
3
E329
179
Prohotech Profesyonel Otel Teknolojileri
4
A438
189
Oran Hotel
5
B510
179
Puzzle Travel
7
D710
189
12
C1210
180
Radisson Blu Hotel Kayseri
8B
B814B
190
5
B510
180
Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana
2
D240
190
180
Radon Plaza Hotel
2
D235
190
3
E340
190
Obatur
Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Orient Mintur Hotel
Orka Royal Hotel
SPONSOR
Ortahisar Belediyesi
3
A370
180
Ramada Adana Hotel & Suites
Osmaniye Belediyesi
12
D1210
180
Ramada Otel
12
C1224
191
Osmaniye İl Genel Meclisi
12
D1210
180
Rategain
5
C523
191
Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
D1210
181
Real Star Otel
5
B510
191
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
12
D1210
181
Realty Port Istanbul
3
D372
191
Osmaniye Ticaret Borsası
12
D1210
181
Refine Asia Co. Ltd
2
A228
191
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası
12
D1210
181
Regnum Bansko Apart Hotel and Spa
2
B200
191
T.C. Osmaniye Valiliği
12
D1210
181
Reseliva Online Otel Rezervasyon Sistemleri
7
E716
191
Otel Bosnalı Adana
3
E340
181
Rezervasyon.com
7
B740b
192
Otel Metro
6
C620
181
Rezone Health& Oxygen Hotel
3
E370
192
Otel Seyhan
3
E340
181
Rigs Hotel
2
C241
192
Othello Hotel
3
B356
182
Ritaj Travel
7
E711
192
Otimsan
4
A441
182
Riva Reşatbey Otel
3
E340
193
Otium Otelcilik Tur.Tic. A.Ş
3
C330
182
Rize Belediye Başkanlığı
12
E1220
193
Oylat Kaplıcaları
5
C500
182
Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
E1220
193
12
E1220
193
3
B337
193
Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi
3
C356
183
Rize Valiliği
Özcanlar Rest. Hizm. Et ve Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
12
C1224
183
Rmos Bilgisayar Sanayi Turizm Ticaret A.Ş.
Özgün Zeytin Zeytinyağı A. Ş.
12
E1233
183
Rox Hotel Airport ve Steigenberger Airport Hotel
Öztanık Otelcilik ve Tur Tic A Ş
7
C712
183
Royal Otelcilik ve Turizm Işl. A. Ş.
Palan Skı & Conventıon Resort
8B
B828B
183
Palma Touroperator & Dmc
2
D240
Pamporovo Resort, Bulgaria
2
C200
Paradise Holidays India Pvt Ltd
2
C234
Paximum Seyahat Ürünleri Pazaryeri
3
Pearl Travel Service Pvt Ltd
2
Pehlivanoğlu Gıda San. ve Ltd. A.Ş.
3
E320
193
5-6
B510 - C620
194
Royal Sebaste Hotel
3
B356
194
183
Rvs Travel
2
C241
194
184
S M Yayıncılık
2
D201
194
184
Saad Tours
2
D202
194
B336
184
Sabre
7
A706
194
C220
185
Safranbolu Bağlar Saray Otel
6
C600
195
12
C1224
185
Safranbolu Belediyesi
8A
B800A
195
Peru Ticaret Ofisi
2
C235
185
Safranbolu Kaymakamlığı - Köylere Hizmet Götürme Birliği
8A
B800A
195
Pervari Şehribal
12
E1275
185
T.C. Sağlık Bakanlığı
2
D264
195
Pey-tat Ticaret A.Ş.
12
C1224
185
San Turizm Yazılımları Grubu
3
B336
195
Philippine Department Of Tourism
2
B210
185
Sanda Yatçılık
7
C744
196
Phoenicia Hotel Beirut
2
D202
186
Santorini Adasi
2
C260
196
Pınarbaşı Belediyesi
8A
B800A
186
Sapphire Seyir Terası
7
E701
196
Pieria - Olympos Hoteliers Association
2
C260
186
Saray Belediyesi
12
C1224
196
Pierre Loti Hotel
6
B610
186
Sarıçam Belediye Başkanlığı
12
A1206
196
Pinktour Seyahat Acentesi
3
E340
186
Sarıkamıs Habitat Otel
8B
B819
196
Piro Group
5
A530
186
Sava Hotels & Resorts Slovenia
2
D240
197
Pisano
6
C636
187
Scarlett Travel Agency
6
A616
197
60
EMITT - ThE 20Th EAsT MEDITErrAnEAn InTErnATIonAl TourIsM AnD TrAvEl ExhIbITIon
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Sea Travel
7
B724
197
Tarhanababa
12
E1235
207
Senay Organizasyon
5
C534
197
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
12
A1210
207
Senimat Travel Agency
6
A616
197
Taşhan Arkat Restaurant
6
C620
207
Setours
2
C235
197
Tatil Rodos
2
D259
207
Seydikemer Belediye Başakanlığı
3
C356
198
Tatil Sepeti
7
C730
207
12
C1224
198
Tatil Stil
7
B720
208
Shimdigo Travel
7
C740
198
Tatil Villam - Baransel Grup
3
A346
208
Shroff International Travel Care Inc.
2
B210
198
Tav Tourism
7
C735
208
Side Crown Hotel
3
C334
198
Tayland Turizm Otoritesi
2
B224
208
Shilla Hotel
Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
B1260
198
Tdo Turizm Seyahat Acentesi
7
A720
208
Silence Beach Resort
3
C302
199
Tekbaş Peynir Helvası
12
C1224
208
Silifke Bakkallar Odası
12
E1260
199
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı
12
C1224
209
Silifke Belediye Başkanlığı
12
E1260
199
Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü
12
C1224
209
Silifke Şoförler ve Otomobilciler Odası
12
E1260
199
Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü
12
C1224
209
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası
12
E1260
199
Teknoarge Teknoloji
7
A700
209
Silifke Turizm Derneği
12
E1260
200
Teksam Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti
10
B1010
209
Silifke Ziraat Odası
12
E1260
200
Tektekçi
Silverside Otel
SPONSOR
210
12
C1224
200
Temaşa Sanat Yapım Organizasyon
5
A546
210
Sinop Kültür ve Turizm Derneği
5
D501
200
The Byzantium Otel ve Suite
5
B520
210
Slotur: Sloven - Türk Kulübü
2
D240
200
The Green Park Hotels & Resorts
6
B600
210
Slovenian Tourist Board
2
D240
200
The Map’s Edge Ltd
2
D239
211
Smart Expo and Design Ltd.
2
C260
200
The Million Stone Hotel
6
C634
211
Sna Travel Usa/ Laranaz Usa
6
A610
201
The Tour
2
C241
211
Sna Travel/ Dünya Nehirleri
6
A610
201
The Tourism Organisation Of Budva
2
C213
211
5-6
B510 - C620
201
The Travelbook Group
3
E311
211
Sorriso Hotel
South African Tourism
2
A226
201
Thessaloniki Hotels Association
2
C260
211
10
B1000
202
Thrace Hoteliers Association
2
C260
211
Star Oyun Aletleri
2
A232
202
Throneart
10
A1037
212
Stark Menü Menü Kabı ve Deri Otel Ekipmanları
4
A455
202
Tig Online Booking Packages Turizm
3
A336
212
Starkim Kimya A.Ş.
4
A413
202
Tilia Hotel
5
B510
212
Stathokostopouos Group
2
C251
203
Titanic Hotels
6
B621
212
Steps Tours
2
D219
203
Today’s Zaman
6
A630
212
Stone Group Hotels
7
D744
203
Toroslar Belediyesi
3
B356
213
Sueno Hotels
6
B619
203
Tourism Agency Of The Republic Of Moldova
2
D249
213
Suhan Otelleri
6
C612
203
Tourism Development Committee Of Paggaio
2
C260
213
Suite360 Otel Ürünleri
4
A453
203
Tourism Insider
2
D207
213
Spa Edition / Cansu Kozmetik
Sultan Animasyon
204
Tourism Organisation Of Bar
2
C213
213
Sultaşa Otel
3
B356
204
Tourism Organization Of Thassos
2
C260
213
Sunrise Tours
2
C251
204
Tourism Organization Of Ulcinj
2
C213
213
3
E337
213
Sura Hagia Sophia Hotel & Spa
Sponsor
204
Tourism Today
Süleymanpaşa Belediyesi
12
C1224
204
Tourismaroundtheworldmonthly
Sway Hotels
8B
B828B
204
Tourist Agency Explorer
2
C213
214
5
B535
205
Tourist Guide Of Greece
2
C260
214
Şarköy Belediyesi
12
C1224
205
Tourist Organization Of Belgrade
2
C212
214
Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtma Derneği
214
Şanlıurfa Valiliği Turizm İşletmeleri
SPONSOR
Sponsor
214
12
C1224
205
Tourplans Viagens E Turismo Ltda
2
D228
Şirin Park Otel
3
E340
205
Tr Turistik Tic. Ltd. Şti.
7
D740
214
T.r.ı.p.s. Travel
2
B210
205
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
C1210
214
Taksim Gönen Hotel
7
E740
205
Trakya Kalkınma Ajansı
Taksim Otelcilik A.Ş.
7
D734
206
Trakyatur
Talya Bilişim
6
B620
206
Taraklı Belediyesi
5
D531
214
12
C1224
215
Travco Corporation Ltd.
7
A748
215
8A
B800A
206
Travel and Tour World
2
D205
215
Taraklı Termal Turizm A.Ş.
3
E316
206
Travel Services Malta Ltd.
2
D253
215
Tarçın Kuyumculuk Hedİyelİk Eşya İth.İhr. A.Ş.
6
B636
207
TRAVEL TRADE WEEKLY
2
D203
215
61
EMITT - 20. Doğu AkDEniz uluslArArAsI TurizM vE sEyAhAT FuArI
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Travel World News
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Katılımcı Adı
Exhibitor Name
Salon
Hall
Stand Sayfa
Stant Page
Sponsor
215
White Monarch Hotel
5
B521
226
Travel Zone
2
B224
216
Wild Discovery Travel & Tourism
2
D206
226
Travelexperts, Inc.
2
B210
216
Wonasis Resort Aqua Hotel
3
B356
226
Travelgroup Turizm ve Ticaret A.Ş.
5
A518
216
World Travel Channel
5
A500
226
Truly India Tours & Travels
2
C234
216
Wyndham Istanbul Old City
5
B510
227
Tseren Tours Co. Ltd.
2
A201
217
Xoliday Sia
7
A722
227
Tulip Hotelleri
7
E704
217
Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
8A
B800A
227
12
E1211
217
Yaman Peynircilik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
12
C1224
227
Tur- Anf Turizm Seyahat Acentası
3
A342
217
Yasin Elektrnik Ltd. Şti.
4
A419
227
Turista Travel
7
C709
217
Yavuz Tur
Turistalya Turim Ltd Şti
7
D745
218
Yayabo Otel
Turizm Aktüel
3
E335
218
Yaz Dış Ticaret ve Turizm A. Ş.
5
A504
228
Turizm Dünyası
3
E353
218
Yenice Belediyesi
8A
B800A
228
Turizmisilanlari.com
3
A316
218
Yenipazar Belediye Başkanlığı
12
C1200
228
Turk Hava Yolları A. O
2
C223
218
Yetkin Medya Yayıncılık Tic. Ltd.Şti.
3
A324
228
Turkish Airlines Philippines
2
B210
218
Yiber Elektronik San.ve Tic.ltd.şti
4
A440
228
Turkuvaz Medya Grubu
6
C630
219
Yön Tanıtım
6
C620
229
Turnatur
7
E747
219
Yöre Kilim
12
E1219
229
Turstar Turizm
5
B534
219
Yunak Evleri
3
B360
229
Turunch Kozmetik Urun.turz.ve Kon. Ekip. San. Tic. Ltd. Şti
4
A431
219
Yunanistan Respond On Demand
2
C251
229
Türkiye İş Bankası
5
B500
220
Yücesoy Liva Hotel
3
B356
229
Türkiye Otelciler Birliği
2
C226
220
Zafer Kalkınma Ajansı
12A1230/B1230/A1240
229
Tunus Milli Turizm Ofisi
Türkiye Otelciler Federasyonu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulu
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
Tüyap Palas
2
D229
228
12
C1224
228
3
E300
220
Zagreb Şehri Turizm Birliği
2
D257
12
C1230
220
Zalifre Otel ve Konakları
6
C602
230
2
A202
220
Zefira Turizm
3
E370
230
221
Zeysin Tourism
12
E1240
230
Twiga Tours Ltd
2
D222
221
Ziyapaşa Park Otel
3
E340
230
Twu Travel With Us Pvt Ltd
2
C234
221
Zui Hediyelik Eşya
12
C1230
231
Uçhisar Belediyesi
3
A370
221
Zurich Hotel
6
B610
231
Ulu Resort Hotel
3
B356
222
Uni Orient Travel & Tours
2
B210
222
12
A1240
222
7
A766
222
Uzundere Belediyesi
8B
B828B
222
Ünal Peynircilik İthalat. İhracat. Tic. Ltd. Şti.
12
C1224
222
3
B356
222
12
C1224
223
3
A370
223
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
12
E1241
223
Vanilla Tours By Bernardo Travel
7
D714
223
Vardar Express
2
C224
224
Varol Tekstil
4
A466
224
Varun Voyages
2
C234
224
Vatel Otelcilik Okulu
7
E721
224
Vega Yazilim
7
A727
224
Venüs Termal Butik Otel
3
C316
225
Viajes Pacifico
2
C235
225
Vialand Eğlence Hizmetleri A.Ş.
7
E756
225
Victory Tour
2
C241
225
Villa Zurich Hotel
6
B610
225
Villakolik
6
A624
225
Visit Halkidiki - Halkidiki Tourism Organization
2
C260
226
Whisky Travel
7
E729
226
Uşak Valiliği
UTS
Ünlüselek Oteli
Ünyeliler Pasta & Cafe
Ürgüp Belediyesi
SPONSOR
230
62
EMITT - ThE 20Th EAsT MEDITErrAnEAn InTErnATIonAl TourIsM AnD TrAvEl ExhIbITIon
Katılımcı Profilleri
Exhibitors Profiles
63
EMITT - 20. Doğu AkDEniz uluslArArAsI TurizM vE sEyAhAT FuArI
Notlar / Notes
64
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
- Facilities - Hotel renovated in 2012 6 Floor(s), 34 Suite(s) 20 Standart Room(s) 4
Connection Room(s) - Internet Acsess - High Speed Internet Access Service
Provider: for 24 hours use Wireless Data Connection - Languages Spoken by staff
- Arabic, German, English, French,, Russian, Turkish Just a 10-minute walk to the
Grand Bazaar, Abel Hotel is in the historical peninsula, 1 km to the Blue Mosque. It
offers a terrace with stunning views of Marmara Sea, free Wi-Fi and air-conditioned
rooms with a flat-screen TV and minibar. All rooms at Hotel Abel come with modern
furnishings. They all feature a safety deposit box and a private bathroom with
hairdryer. Some family rooms offer 2 connecting bedrooms. Daily breakfast is
served in buffet style. The fish restaurants at the famous Kumkapi district are within
walking distance. The chic bar at the lobby serves refreshing cocktails. The front
desk is available 24/7. Airport shuttle service can be provided at a surcharge. Hagia
Sophia and Topkapi Palace are within a 20-minute walking distance to Abel Hotel.
Marmaray Yenikapi station is 300 metres from the hotel and Aksaray Tram Stop is
400 metres away, allowing easy access to other sites of the city such as the lively
Taksim Square. Ataturk Airport is 16 km away.
2009 Turizm Seyahat Acentası
2009 Tourism Travel Agency
Salon No: 3 / Stand No:E370
.
Akçay Mahallesi 116.sokak No:5/ A Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (532) 275 02 77
x
212 Tur
212 Tur
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
Kurt ismail Paşa 2. Sok. Volkan Apt. Kat:1 No:7 Yenişehir - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 228 21 42
Fax : +90 (412) 228 21 42
Mail : [email protected]
web : www.212tur.com
x
212 TUR 2004 yılında Turizm ve Havacılık sektöründe hizmet vermek için her biri
kendi alanında tecrübeli Elit bir kadro ile kurulmuştur.Kuruluş amacı hizmet verdiği
Kurumsal Şirketlerin ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayacak bir ‘’Butik Turizm
Hizmeti’’ vermektir.Kurumsal Seyehat Danışmanlığı alanında uzmanlaşmış kadrosu
ile 212 TUR gerek büyük, gerekse küçük çaplı organizasyonların tümüne aynı özeni
göstererek , en uygun çözümü sunar.Kalıplaşmış turizm anlayışının dışına çıkan 212
TUR öncelikle müşterilerinin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayarak sadece o
müşteriye özel bir hizmet sunar.Her müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmet farklılık
gösterip , sadece o müşteriye yönelik olacağının bilinciyle çalışan 212 TUR ,
kalıpların dışına çıkarak , hep farklı ve özeldir.
Acacia Holidays Ltd
Acacia Holidays Ltd
Salon No: 2 / Stand No:D222
.
2nd Floor, No. B28 Silverpool Office Suites Jabavu Lane, Off Argwıngs Kodhek
Road P. O. Box 4347- 00506 - Nairobi Area / Kenya
Tel : +254-20-2733700 / +254-20-2641055
Mail : [email protected]
web : www.acaciaholidays.com
x
Acacia Holidays is involved in many services such as ticketing, hotel reservations,
tours and safaris, incentive travel, conference organization and mountain climbing,
which are geared into making your travel as convenient and stress free and
enjoyable as possible. Acacia Holidays has experience in operating these extremely
exacting movements and this specialist department has knowledge and resources
to ensure each one is a total success . Acacia Holidays employs professional and
experienced staff with training and knowledge in the travel and tour industry and
work in an effective operational framework made possible by the firms’ investments
in up-to-date and compliant office equipment and telecommunications. Acacia
Holidays has representative offices in the Tanzania & Zanzibar, Uganda, Rwanda,
Ethiopia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, South Africa, West Africa and Egypt and
can therefore offer a one-stop-shop for all travel arrangements within Africa. Our
relationship with clients is built on our integrity in providing high quality professional
service, through reliable research and up-dates in the travel industry, sound advice
and effective back-office support.
212 TUR was estabilished by an elite staff in 2004 to be one of tourism and aviation
sector’s leading companies.İts mission is to provide ‘’Unique Travel Services’’ in
order to meet the needs of its Corporate Clients. 212 TUR with its team specialized
on Corporate Travel Consultation , provides the greatest attention to each project,no
matter how big or small.212TUR aims to different from the general approach of travel
organization by understanding its client’s needs and by tailoring a solution
individually fit for each client. 212 TUR is awere that every client’s needs are unique
and aims to provide an exclusive service.
Abel Otel
Abel Otel
Salon No: 5 / Stand No:B510
Acara Özerk Cumhuriyeti Turizm ve Tatil Yerleri
Departmanı
Department Of Tourism and Resorts Of Autonomous
Republic Of Acara
.
Katip Kasim Mh. Langa Hisar Cad. No: 41 Yenikapı - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 516 91 90
Fax : +90 (212) 516 72 86
Mail : [email protected]
web : www.abelotel.com
x
- Tesisimiz - Hotelimiz 2012 Yılında Yenilenmiştir. 6 Kattan ve 34 Odadan
oluşmaktadır. 20 Standart Oda 4 Bağlantılı odamız mevcuttur. - Internet - Ücretsiz
yüksek hızda kablosuz internet bağlantısı mevcuttur. - Konuşabildiğimiz DillerTürkçe, Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça Tarihi yarımadada yer alan
Abel Otel, Kapalıçarşı’ya sadece 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Sultanahmet
Camii ise 1 km uzaklıktadır. Otelde klima, düz ekran TV ve minibar içeren odaların
yanı sıra Marmara Denizi’nin muhteşem manzarasına sahip bir teras ve ücretsiz WiFi erişimi mevcuttur. Hotel Abel’in tüm odaları modern mobilyalarla döşenmiştir.
Odaların tamamında saç kurutma makineli özel banyo ve emanet kasası vardır. Aile
odalarından bazıları, bağlantılı 2 yatak odasından oluşmaktadır. Otelde her gün
kahvaltı büfesi servis edilir. Ünlü Kumkapı semtinin balık restoranları yürüme
mesafesindedir. Lobideki şık barda serinletici kokteyller sunulur. Resepsiyon 7/24
açıktır. Ek ücret karşılığında havaalanı servisi sağlanmaktadır. Abel Hotel’den
Ayasofya ve Topkapı Sarayı’na yürüyerek 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Marmaray
Yenikapi istasyonu otele 300 metre uzaklıktadır. Hareketli Taksim Meydanı gibi
kentin diğer bölgelerine kolay ulaşım sağlayan Aksaray Tramvay Durağı 400 metre
ötededir. Atatürk Havalimanı ise 16 km mesafededir.
Salon No: 2 / Stand No:D206
.
Parnavaz Mep. St. 84/86 Batumi - Ajaria / Georgia
Tel : +995514001313
Mail : [email protected]
web : www.gobatumi.com
x
Acara Özerk Cumhuriyeti Turizm ve Tatil Yerleri Departmanı, Acara’da turizmin
gelişmesini destekleyen bir devlet kurumudur. Amacı, yurtiçinde ve yurtdışında,
Acara bölgesini turistler için daha çekici ve popüler hale getirmektir. Turizm
ürünlerini geliştirip, ceşitleştirip özdeşleştirerek bölgenin daha cazip hal almasını
sağlamaktadır.
The Department of Tourism and Resorts of Ajara Autonomous Republic is a
governmental organization supporting tourism development in Ajara region. It
ensures the popularization of the region as a tourist destination on a national and
international levels, identification, diversification and development of tourism
products and improvement of the service level in the region.
65
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Activelife Event Firması
Activelife Event Company
Adana Ticaret Odası
Adana Chamber Of Commerce
Salon No: 3 / Stand No:E340
SPONSOR
.
.
Abdinpaşa Cad. No:52 - Adana / Türkiye
Tel : +90 (322) 351 39 11
Fax : +90 (322) 351 80 09
Mail : [email protected]
web : www.adanato.org.tr
x
1894’de Türkiye’nin ilk Odalarından biri olarak mütevazı imkânlarla kurulmuş olan
Adana Ticaret Odası, bugün ulaştığı 25.000’i aşkın kayıtlı üyesiyle Çukurova’nın
en büyük, meslek ve sivil toplum kuruluşudur. Odamız, 5174 Sayılı Kuruluş Kanunu
ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen görevler ile üyelerimizin sorunlarını çözecek,
beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde,
sosyal sorumluluğunun bilinciyle, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak
biçimde ve çağdaş standartlarda sunmayı kendisine misyon olarak belirlemiştir.
Vizyonumuz: “Bölgesel ve ulusal kalkınmanın temeli konumundaki üyelerimizin,
küreselleşen dünyada, kurumsallaşma ve rekabet avantajı yakalama süreçlerinde,
proaktif yaklaşımlarıyla, doğru bilgiler üreten, sağlıklı kararları bu bilgiler ışığında
alan ve uygulayan, bölgenin kalkınma sürecine politika ve stratejileri ile yön veren
güvenilir, lider bir Oda olmak”tır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından 2006 yılından beri Akredite Oda Belgesi sahibi olan Odamız, aynı
zamanda TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir.
Çağlayan Mh. 2054 Sok. No.21 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (532) 311 33 50
Fax : +90 (242) 352 05 36
Mail : [email protected]
web : www.activelife.com.tr
x
La Fiesta Otel & Residence Event Organizasyon
La Fiesta Otel & Residence Event Organization
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Adana Metropolitan Municipality
Salon No: 12 / Stand No:A1220
.
Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan - Adana / Türkiye
Tel : +90 (322) 455 35 00
Fax : +90 (322) 454 37 87
Mail : [email protected]
web : www.adana.bel.tr
x
Toroslardan Akdeniz’ e kadar uzanan Çukurova’nın bereketli toprakları üzerinde
kurulmuş, kültürel ve doğal güzellikleri ile M.Ö.6000 yılına dayanan tarihi geçmiş
ile ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir Adana. Tarihi araştırmalardan elde
edilen bilgilere göre Çukurova, Yontma taş devrinden bu yana yerleşim yeri
olmuştur. Çukurova’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri Tepebağ Höyüğü ilk
çağlardan kalmadır. Adana ve yöresi doğal güzellikleri ve çeşitli uygarlıkların
yaşandığı bir bölge olması nedeniyle önemlidir. Bu bakımdan her tür turizme uygun
bir yerdir. Çok sayıda kale,köprü, cami,kilise,ören yeri, han, hamam, müze ile tarih
ve kültür turizmi için, birçok kilise ve cami ile de inanç turizmi için bir çekim
merkezidir. Toroslardaki yüksek alanlar, doğa yürüyüşü, akarsulardaki patinaj, av
turizmi, yayla turizmi, mağara ve kanyon turizmi için dünyada az rastlanan
güzelliklerle doludur. Adana yöresinin zengin bir mutfağı bulunmaktadır. Mutfağın
bu kadar zengin olmasının nedeni çeşitli kültürlerin etkisinde kalmasıdır. Adana
yemeklerinin en büyük özelliği un, bulgur, et ve çeşitli baharatların kullanılmasıdır.
Adana kebabı, çingene kebabı, içeceklerden şalgam ve meyan kökü, tatlılardan
karakuş tatlısı, taş kadayıfı ve halka tatlısı Adana mutfağının özgün yiyecek ve
içeceklerindendir.
Adana Chamber of Commerce, founded modestly in 1894 as one of the first
Chambers in Turkey is the biggest Professional and Non-Governmental
Organization in Çukurova with more than 25.000 registered members. The mission
of the Chamber is the tasks given with reference to 5174 numbered Establishment
Law and related legislation and give all kinds of services promptly, impartially,
honestly, with the awareness of social responsibility, to contribute to regional and
national economy and with modern standards to its members to solve their
problems and meet their expectations. The vision of the Chamber is; to become a
reliable and leader Chamber for its members who are on the basis of regional and
national development, during their institutionalization and gaining competition
advantage process in the globalized world, with its proactive approach, producing
accurate information, making and implementing sound judgements with this
information, directing the regional development process with its policies and
strategies. Adana Chamber of Commerce is accredited with an “Accredited
Chamber Certificate” in year 2006 by The Union of Chambers and Commodity
Exchanges of Turkey and has TS ISO 9001:2008 Quality Management System
Certificate as well.
Adenya Hotel & Resort
Adenya Hotel & Resort
Salon No: 3 / Stand No:B346
.
Adana was established on the fertile lands of Çukurova extending from the Taurus
Mountains to the Mediterranean, with the cultural and natural beauties and the
historical background based on M.Ö. 6000 year and the most important cities of
our country.As the result of the information obtained from the historical researches,
Çukurova has become the residential area since Palaeolithic Age. The oldest
residential centre of Çukurova, Tepebağ Mound is from the ancient times. Adana
and its region is important due to its ancient civilizations and natural beatuies.
Therefore, it is appropriate for all kinds of tourism. It is an attractive location for the
cultural and historical tourism.with many castles, bridges, mosques, churches,
ruins, inns, baths and museums for religious tourism with its many churches and
mosques. The high hill at Taurus are covered with rare beauties for hiking, skating
in streams, hunting tourism, caves and canyons tourism. Adana region has a rich
food culture. The reason of this richness is for being affected by the different
cultures. The biggest specification of Adana foods are; using flour, wheat and
various species. Adana kebab, gypsy kebab, turnip for drinking and liquorice,
karakuş dessert, shredded wheat and ring dessert are the authentic foods and
beverages of Adana.
Fuğla Mevkii Gölcük Cad.no:19 07400 Türkler - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 510 22 22
Fax : +90 (242) 517 39 40
Mail : [email protected]
web : www.adenyahotels.com.tr
x
ADENYA HOTEL işletmesi olarak; dinamik, esnek, ilkeli bir yönetim ile sizleri
karşılıyoruz. Siz Değerli Misafirlerimizi mükemmelliğe ulaştırmak, gülen yüzünüzle
güzel günlerinize ışık olmak için “ADENYA KAPILARINI” sizlere açıyor ve “CENNET
BAHÇESİNDE” “MUHTEŞEME” yepyeni bir tanım getiriyoruz. Türkiye’de tatil
denince ilk akla gelen Akdeniz’in incisi, denizin ve güneşin iç içe olduğu yerde;
ALANYA’DA, “ALTERNATİF TURİZM’DE ALTERNATİF HİZMET” ile yeniden
sizlerleyiz. Hedefimiz; “hayalinizdeki tatil” i sizlere mükemmellik çerçevesinde
sunabilmektir. Hayallerinizi bizimle gerçekleştirecek, hatta beklediğiniz
standartların üstünde bir konfor ve hizmet ile karşılaşacaksınız. ADENYA HOTEL,
samimi ve güleryüzlü hizmetini, yüksek kalite standartlarında sizlere sunarken, aynı
zamanda tüm Seçkin Misafirlerimizin aile yapısına uygun, mahremiyete saygının
göz önünde bulundurulduğu, bir tesis olarak sizlere hizmet vermeyi amaçlıyoruz..
Adından da anlaşılacağı gibi “ADENYA”, “CENNET BAHÇESİ” Huzurun, güvenin,
rahatlığın, kalitenin, konforun en üst seviyede size sunulduğu rüyalarınızdaki
cennetin, ayaklarınıza getirildiği bir mekan…
66
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
As Adenya Hotel enterprise; we welcome you with a dynamic, flexible and principled
management. In order to deliver excellence to our esteemed guests, to be the light
of your laughing face and beautiful days on the “ADENYA opens its DOORS” for you
and brings a “GREAT” definition by its “PARADISE GARDEN”. We are in ALANYA
to reconnect with you with “ALTERNATIVE TOURISM ALTERNATIVE SERVICE”
where is the first place that comes to mind when you think of holidays in Turkey, the
pearl of the Mediterranean Sea, where the sea and the sun is intertwined. Our goal
is to offer you “dream vacation” within the framework of perfection. You will realize
your dreams with us, greeted with comfort and service even above the standards.
ADENYA HOTEL, offering you the highest quality standards with warm and friendly
service, and we aim to serve you in a facility to all our Distinguished guests by
considering the family structure and respect for privacy. As the name suggests
“Adenya” is “Garden of Paradise” It is a a place that the paradise in your dreams
are brought to your feet and where peace, trust, comfort, quality are offered to you
at the highest level.
Adin Beach Hotel
Adin Beach Hotel
Salon No: 3 / Stand No:B312
.
İncekum Mevkii / Türkler / Alanya - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 444 71 07
Fax : +90 (242) 517 12 04
Mail : [email protected]
web : www.adinhotel.com
x
Alkolsüz konsepte hizmet vermekte olan otelimiz 5* olup, Türkiye ve dünyada ilk kez
3 ayrı plaj ve havuz imkanı sunan bir oteldir. Bay - Bayan ve Ailelerin kullanımı için
olmak üzere 3 ayrı plaj imkanı ve 3 ayrı plaj imkanı bulunmaktadır. Özel uşak ve özel
havuzu bulunan Triplex villalar, Suit odalar ve farklı özelliklere sahip odalara sahip
otel otelimizde toplamda 376 adet oda bulunmaktadır. Antalya’nın Alanya ilçesine
bağlı İncekum Mevkiinde bulunan otelimiz, Alanya’ya 22 km, Antalya Hava Limanı’na
105 km, Gazi Paşa Havaalanına 58 km ve Akseki – Konya - Ankara yol ayrımına
sadece 27 km uzaklıktadır. Premium Herşey Dahil konseptiyle hizmet vermekte olan
otelimizde, alkollü içecek hizmeti sunulmamakta olup, dışarıdan alkollü içecek girişi
de mümkün değildir. Tüm yiyecek ve içecek ürünleri sertifikalı ve gönül rahatlığıyla
tüketebilecek markalardan oluşmaktadır. Yönetim prensibi olarak, tüm ürünlerin helal
olup olmadığı detaylıca incelenmekte ve üretim tesisleri yöneticilerimiz ve gıda
mühendislerimiz tarafından yerinde görülmektedir.
Adıyaman Home Of Nemrut
Adıyaman Home Of Nemrut
Salon No: 12 / Stand No:E1250
.
Atatürk Bulvarı No: 180 - Adıyaman / Türkiye
Tel : +90 (416) 216 12 59
Fax : +90 (416) 216 24 78
Mail : [email protected]
web : adiyaman.kulturturizm.gov.tr
x
40.000 yıl eskiye dayanan tarihiyle Adıyaman dünyanın en önemli kentlerinden
biridir. Anadolu’ya ait olan eşsiz Kommagene medeniyeti 2000 yıl önce bu
topraklarda doğmuştur. Ondan geriye kalan en önemli kalıntılardan Nemrut Dağı ve
oradaki her biri 3 – 6 ağırlığındaki devasa heykeller, Yazlık Yönetim Merkezi olarak
kullanılmış olan Arsemiea, muhteşem Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü ( 1800
yıllık Romalıların dünyada yaptırdığı ikinci büyük köprü) bir kaç tanesidir. Toplam
olarak Adıyaman 238 kültür varlığına ev shipliği yapmaktadır. Bunların da en
önemlisi 2004 yılında FİJET tarafından Altın Elma Ödülü ile ödüllendirilen ve
UNESCO tarafından 1987 yılında Dünya Kültür Miras Alanı olarak Kabul edilen
Nemrut Dağı’dır. Şehir dünyanın en büyük açık hava müzelerinden bir tanesidir.
Özellikle Nemrut Dağı’nda gün doğumu ve gün batımını izlemek unutulmaz bir
deneyim olacaktır. Kutsal Fırat nehrinin yurdu olan Adıyaman aynı zamanda Fırat
nehri boyunca sıralanan kanyon ve bir çok doğal güzelliğe de ev sahipliği
yapmaktadır. Kuzey Mezopotamya’da yerleşen şehir 21 değişik medeniyete ev
sahipliği yapmış ve o medeniyetlerden bir çok farklı gelenek günümüze yansımıştır.
Farklı tat ve gastronomi ürünlerini denemek için lütfen bizi ziyaret edin.
Ziyaretçilerimiz aynı zamanda turizm sektörü ile ilintili olan seyahat acenteleri, oteller
ve taşımacılarla bir araya gelme olanağı bulabileceklerdir.
Adin Beach Hotel is set right on the beachfront with great views over the
Mediterranean sea, offering three private beach areas: women only beach, men
only beach and mixed beach for families. Private Butler and private pool Triplex
villas, suite rooms, the hotel has rooms with different characteristics and hotel offers
a total of 376 rooms. Our hotel located In İncekum in Alanya. 22 km to Alanya,
Antalya airport 105 km, 58 km to airport Gazi Paşa Airport – Konya-Ankara only 27
km from the fork in the road. Premium all inclusive concept which has been in our
hotel, alcoholic beverage service is exposed, it is not possible to externally also
alcoholic beverages. All food and beverage products that have been certified by the
peace of mind they can consume consists of the brand. Management principle, all
products are examined in detail whether it is halal and production facilities
managers and is seen in place by food engineers.
Admiral Otel
Admiral Otel
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Kızkalesi Mah. Alikiya Cad. No:23 Erdemli - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 523 25 18
Fax : +90 (324) 523 21 58
Mail : [email protected]
web : admiralotel.com
x
Adıyaman whose history goes back to 40.000 years back is one of the most
important cities in the world. The unique Anatolian civilization Commagene was born
here about 2000 years ago. The most important ruins from her is Nemrut Tumulus
with its huge statues (each one from 3 to 6 tones), Arsemeia the summer capital of
Cammagene, amazing Perre Antique City, Septimus Severious Bridge (1800 year
sold second biggest Roman Bridge in the world). As a total Adıyaman has 238
monuments. The most importan one is Nemrut which is awarded by Golden Apple
by FİJET in 2004 and accepted The World Haritage by UNESCO in 1987. The city
is one of the biggest open air museum in the world. Especially watching sunset and
sunrise on the mount Nemrut is an amazing experience. The home of holy river
Euphrates Adıyman has a lot of canyons along the river bank and incredible natural
beauties in the countryside. Being settled in the north Mesopotamia 21 different
civilizations lived in the city and these civilizations left a lot of different traditions. To
taste and have different gastronomical foods drinks please visit us. The visitors may
also have the chance of meeting the people from sectors related to tourism, such
as travel agencies, hotels, transport.. etc.
Adonis.com
Adonis.com
Salon No: 7 / Stand No:C701
.
Cumhuriyet Cad Adli Han No: 173/4 Harbiye Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 343 57 17
Fax : +90 (212) 343 57 09
Mail : [email protected]
web : www.adonis.com
x
adonis.com, yurt içi ve yurt dışı otel rezervasyonları, tur, transfer, rehber, uçak bileti
gibi hizmetleri online olarak almanıza imkân sağlayan, dünya çapında hizmet veren
B2B (Business to Business) online satış kanalıdır. adonis.com olarak misyonumuz,
turizm sektöründeki deneyimlerimiz, güçlü ve teknolojik altyapımızla hızla gelişen
dinamik turizm dünyasını çok yakından takip ederek, iş birliği içinde olduğumuz
acentelerimize her zaman en iyi imkânları sunmaktır. Geliştirdiğimiz stratejiler
sayesinde otellerle prensiplerimiz doğrultusunda anlaşarak hem kendi ürün
portföyümüzü hem de satış ve pazarlamadaki gücümüzü arttırarak otellere ve
67
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
acentelere daha verimli ve yüksek hacimde satış sağlaması konusunda avantajlar
sağlayacağımıza inanıyoruz.
Aegean Islands
Aegean Islands
Salon No: 2 / Stand No:C260
adonis.com is an online B2B sales channel as a Global Travel Wholesaler which
is well-known with FIT & Group bookings, tours, transfers, flight tickets and
packages all over the world. The main aim of our company is to provide excellent
rates and deliver the highest quality of service to our co-operated agencies
growing day by day Worldwide. Reputation of adonis.com is based on innovation,
technology, quality services, qualified staff and fair trading. adonis.com is
increasing the marketing budget and improving its product by purchasing more
hotels global and meeting new markets.
.
x
Aetas Hotels and Residence
Aetas Hotels and Residence
Salon No: 2 / Stand No:B224
Adrina Termal Health & Spa Hotel
Adrina Thermal Health & Spa Hotel
.
x
Salon No: 3 / Stand No:E362
African Hoopoe Tours
African Hoopoe Tours
.
Salon No: 2 / Stand No:A226
Güre Mahallesi Orman Kampı Caddesi No:2 10395 Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 384 60 60
Fax : +90 (266) 385 36 56
Mail : [email protected]
web : www.adrinahotel.com
x
Adrina Termal Health & Spa Hotel;Edremit Güre bölgesinde
İDA’nın(Kazdağları)yeşili ve Ege denizinin mavisinin buluştuğu noktada denize sıfır
olarak konumlandırılmıştır.İda Tanrıların ve Tanrıçaların evidir.Adrina Termal Health
& Spa Hotel ise şifalı termal suları ile YEPYENİ BİR SEN için sizleri mitolojinin Tanrı
ve Tanrıçaları kadar sağlıklı ve güzel olmaya davet ediyor.
.
10409 Howard Hamlet, University drive,Pinelands, 7405 - Western Cape / South
Africa
Tel : +27 21 510 7809/082 921 6967
Fax : +27 00 000 0000
Mail : [email protected]
web : www.africanhoopoetours.com
x
Benzersiz deneyimler yaratarak yaşamlarını zenginleştirmek bizim sloganıdır. “
Küçük bir işletme olmak bize bu kişisel bir dokunuş ile detaylara dikkat sağlar .
Tekerlekli sandalye dostu turlar , motosiklet turları safari biz Güney Afrika, Namibya
, Botsvana ve Zimbabve
Adrina ThermalHealth & Spa Hotel is located in the region of Güre Edremit,where
the Agean blue and green of Mount ‘İda’ meet the sea.Mount ‘İda’ is the home of
Gods and Goddesses.Adrina Thermal Health & Spa Hotel invites you with
medicinal spring a REFRESHED YOU to be as beautiful as the Gods and
Goddesses of mythology.
“Enriching lives by creating unique experiences is our motto.” Being a small
business allows us to pay attention to detail with that personal touch. From
wheelchair friendly tours, safari to motorbike tours we offer in South Africa,
Namibia, Botswana and Zimbabwe.
Aegean Communication S. A.
Aegean Communication S. A.
Salon No: 2 / Stand No:C250/251/260/261/265
Afşin Belediye Başkanlığı
Afşin Municipality
Salon No: 12 / Stand No:B1211
.
Kara Tepe, Mytilene, GR81100 - Lesvos / Greece
Tel : +302251041619
Fax : +30 22510 27607
web : expoturkey.gr
x
.
Yeşilyurt Mahallesi Eshab-ı Kehf Caddesi No:1 Afşin - Kahramanmaraş / Türkiye
Tel : +90 (554) 457 47 44
Fax : +90 (344) 511 49 64
Mail : [email protected]
web : www.afsin.bel.tr
x
Ashab-ı Kehf ve bu olayın kuvvetle muhtemel vukuu bulduğu mekan olan
Kahramanmaraş Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesi, Bizans döneminde olduğu gibi
Selçuklular’ın fethinden sonra da Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal bir
mekan kabul edilip önemli bir ziyaret yeri olmuştur. Ashab-ı Kehf ya da Yedi Uyurlar
hadisesi, Hıristiyanlar tarafından Seven Sleepers adı ile bilinir. Yedi Uyurlar, terim
anlamı olarak, Roma döneminde putperest Dakyanus’un zulmünden kaçarak bir
mağaraya sığınan ve mağarada, Allah tarafından uzun yıllar uyutulup tekrar
uyandırılan ve halk arasında Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş,
Şazenuş ve Kefestatayuş isimleriyle bilinen inançlı yedi genç ile köpekleri Kıtmir’i
ifade eder.Ashab-ı Kehf iki kelimeden oluşan Arapça bir tamlamadır. Kehf;
oyuk,in,mağara anlamlarına gelir.Arapça eşanlamlısı ğardır.Ashabın ise iki anlamı
vardır. İlki sahibin çoğuludur.Dolayısıyla Ashab-ı Kehf bu anlamda Mağara
Arkadaşları anlamına gelir. Diğeri ise dostlar, arkadaşlar anlamında kullanılan
ashabdır ki bu anlamıyla da Mağara Dostları, Mağara Arkadaşları veya Mağara
Yaranı anlamlarına gelir.
AEGEAN COMMUNICATION S.A. The best choice to approach the Greek market
What we can do for you..! Promote your business in Greece in print and electronic
media. Adjust your brand identity to the Greek market reality. Undertake your
media relations in Greece. Organize integrated publicity programs Manage your
public relations in local societies. Carry out special actions to approach targeted
groups Design and implement a promotion strategy. Organize and support your
participation in any type of exhibitions (tourism, trade etc.) in Greece. Organize
and support B2B meetings with businessmen and professional associations, thus
ensuring successful mutually beneficial collaborations AEGEAN
COMMUNICATION S.A. is a holding company based in the Greek island of
Mytilene and its scope constitutes of communication, public relations and
publishing/ printing. Over the last 6 years it has operated almost exclusively in the
promotion of Greek agencies and companies into the Turkish market and the
promotion of Turkish agencies and companies into the Greek market. We work
with almost all print and electronic media in Greece (newspapers, magazines, TV
channels, websites). We have a cooperation with advertising, public relation,
communication and polling agencies throughout Greece and rest Europe.
AEGEAN COMMUNICATION S.A. A business bridge for the collaboration between
Greek and Turkish businesses
Having been accepted as a sacred place by both the Christians and the Muslims
after the conquest of the Seljuks, Ashab-ı Kehf became an important place to visit
just as it had been in the Byzantine period. It is known by the Christians with the
name ‘Seven Sleepers’. In the lexical meaning, Seven Sleepers refer to the seven
young believers who escaped the persecution of the heathen Dakianus and took
68
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
refuge in the cave in the Roman period, and after being put to sleep by God for
many years, were woken again, and who are known among the public with their
names Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş and Kefestatayuş
and their dog Kıtmir. Ashab-ı Kehf is an Arabic compound phrase made up of two
words. Kehf means cavern, hole, cave. Its Arabic synonym is ğar. Ashab has two
meanings. The first is the plural of ‘owner’. Therefore, The Seven Sleepers, Ashabı Kehf means ‘cave friends’ in this context. The other is ashab which is used as a
word meaning pals, friends, and it also means cave pals, cave friends and cave
splitters in this frame of reference.
Ahiler Kalkınma Ajansı
Ahiler Development Agency
Salon No: 3 / Stand No:A370
.
Atatürk Bulvarı No:57 - Nevşehir / Türkiye
Tel : +90 (384) 214 36 66
Fax : +90 (384) 214 00 46
Mail : [email protected]
web : www.ahika.gov.tr
x
T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz
2009 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulmuştur. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan
TR71 Düzey 2 bölgesini kapsayan Ajansın merkezi Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın
faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır.
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı
Afyonkarahisar Municipality
Salon No: 12 / Stand No:B1230
.
Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No:9 - Afyonkarahisar / Türkiye
Tel : +90 (272) 214 42 55
Mail : [email protected]
web : www.afyon.bel.tr
x
T.R. Ahiler Development Agency has been established as per the Board of Ministers
Decree no. 2009/15236 published on the Official Journal with date 25th of July 2009
within the framework of the “Law on the Establishment, Coordination and Duties of
Development Agencies” with date 25th of January 2006 and no. 5449. The centre
of the Agency that covers the TR71 NUTS 2 Region comprising of Aksaray, Kırıkkale,
Kırşehir, Nevşehir and Niğde provinces, and there are Investment Support Offices
(ISO) (Yatırım Destek Ofisleri - YDO) in these provinces where the Agency is
operational.
A-Ga-Ve Turizm ve Tic.A.Ş.
A-Ga-Ve Turizm ve Tic.A.Ş.
Salon No: 7 / Stand No:E724
Aid Assistance Medikal Des.hiz.ltd.şti
Aid Assistance
.
Aspendos Bulvarı Mehmetcik Mah. 1242 Sokak Anda İş Merkezi B Blok No:3 Kat:
1 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 763 69 69
Fax : +90 (242) 763 69 69
Mail : [email protected]
web : www.agave.com.tr
x
Gezinomi Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce avantajlı tatil alternatifini yılın 365 günü,
ekonomik, güvenli ve kaliteli bir şekilde sunan Gezinomi, her geçen gün daha fazla
tatilseverin kaliteli tatil için uğradığı ilk adres oluyor. • IATA, ASTA ve TURSAB-A
belgesi ile tam hizmet sunan turizm acentesi • Online tatil ürünlerinin satışında
kullanıcı dostu arayüzü ile satış öncesi ve sonrasında müşteri memnuniyeti odaklı
anlayışı • Sitenin daha verimli kullanılması için ihtiyaçlara yönelik servis, tasarım ve
altyapı geliştiren güçlü internet ekibi • Çözüm odaklı çalışan profesyonel müşteri
hizmetleri ekibi • En uygun fiyat garantili ve en zengin tatil seçeneklerini sunmak
için çalışan geniş bir turizm kadrosu ile En iyi tatil seçenekleri her zaman
Gezinomi’de.
Salon No: 3 / Stand No:A303
.
Lüleci Hendek Cad. No: 54 Karaköy/istanbul 34425, Turkey 34425 - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 243 11 78
Fax : +90 (212) 243 11 76
Mail : [email protected]
web : aidassistance.com
x
Aid Assistance Medikal Yardım Destek Merkezi, özellikle turizm sektöründe
deneyimli tıp doktorları ve hukuk uzmanları tarafından, seyahat şirketleri,
seyahat/sağlık sigorta şirketleri, yabancı turistler ve yabancı yerli turistlere,
Türkiye’de yaşayabilecekleri her türlü sağlık problemlerinde, hizmet verme amacı
ile kurulduğu günden bu yana, Türkiye’deki yabancı turistlere yönelik medikal yardım
ve destek hizmetleri alanında, en önemli oyuncularından biri olmuştur. Bugün,
seyahat ile ilgili tıbbi, teknik, hukuksal ve benzeri konularda, tüm Türkiye’yi kapsayan
network ağımız, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Arapça, Japonca,
Korece gibi birçok diller bilen destek uzmanlarımız ve yüksek yetenekli hizmet
sağlayıcılarımız ile tüm yıl boyunca, günün 24 saati ve haftanın 7 günü, Istanbul
Çağrı Merkezimiz ve Kuşadası bölge ofisimizden ülke çapında hizmet vermekteyiz.
Verdiğimiz temel hizmetler ; -Medikal Durum Takibi, -Sigorta İşlemleri, -Uçak biletleri,
-Tercümanlık Hizmetleri, -Tıbbi Danışma, -Hasta Transferi, -Nakit Avans, -Otel
Konaklama, -Tıbbi Eskortluk, AID Assistance Istanbul Çağrı Merkezi 2011 yılında
hizmete giren Istanbul Çağrı Merkezimiz, şehrin kalbinde, Taksim’de
konumlanmaktadır. Tarihi yarımada, kongre merkezleri, oteller bölgesi gibi
İstanbul’un en kritik bölgelerine sadece birkaç dakika uzaklıkta olması avantajı ile her
türlü talebe çok kısa bir sürede müdahale edebilme avantajına sahiptir. 7/24 Çağrı
Merkezi: +90 212 243 1178
Gezinomi Turkey advantageous alternative to the world and hundreds of holiday
365 days a year, economical, safe and offers a quality manner Gezinome, every
day for more tatilsever quality vacation is the first address suffered. • IATA, ASTA
and TÜRSAB-document with full-service tourism agency • Online holiday sales of
products with user-friendly interface pre- and post-sales customer satisfaction
oriented approach • service for the need for more efficient use of the Site, strong
design team that develops Internet and infrastructure • Solution oriented customer
service team of professionals • Best price guaranteed to deliver the richest and
holiday options for working with a large team of tourism; Gezinomi best vacation
options all the time.
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Ağrı Provincial Directorate Of Culture and Tourism
Aid Assistance was founded by medical doctors and legal professionals who are
experienced in providing medical assistance services in Turkey for tourism
business. Our goal is to coordinates medical services whole Turkey for travel
agencies, travel/health insurance companies, foreign travelers and foreign
residents. Just in 5 years, Aid Assistance became a one of the primary company on
medical assistance sector because of founders’ 20 years medical and business
experiences on tourism sector. Today, Aid Assistance provides assistance for
medical, technical, legal and other travel related needs for travelers by our multilingual (English, Dutch, French, Italian, German, Russian, Arabic, etc.) assistance
professionals and highly skilled contracted services providers whole around Turkey
for 24 hours a day, 7 days a week. AID Assistance services give business and
leisure travelers’ peace of mind when they are away from home. With a simple
Salon No: 12 / Stand No:E1200
.
Valilik Hizmet Binası Fırat Mah. Erzurum Caddesi Üzeri Kat:3 - Ağrı / Türkiye
Tel : +90 (472) 215 32 17
Fax : +90 (472) 215 32 16
Mail : [email protected]
web : aww.agrikulturturizm.gov.tr
x
69
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
ebsitewww.airrentacar.com.tr, or call our 444 7 900 Fast Reservation line and rent
a car in a Fast and Easy way. We undertake not to sell the product to our
customers, but to be solution partner in your car rental services, provide
consultancy service, offer the optimal solution according to your conditions and
make you esteemed customers REDISCOVER THE RENTING.
phone call, multi-lingual assistance professionals coordinates all needs and
requests include; -On-call medical information and advice, -Dispatch of physician
and/or medications in Turkey for 7/24, -First diagnose by AAMT (AID Assistance
Medical Team) on place, -Air ambulance organization for critically ill patients, Medical translation, -Patient monitoring and daily updates of medical reports for inpatients, -Medical translation, -Nurse or doctor escorts on commercial flights -Cost
Containment Service 7/24 Call Center +90 212 243 1178
Airotel Group
Airotel Group
Air India Limited
Air India Limited
Salon No: 2 / Stand No:C251
Salon No: 2 / Stand No:C234
.
23, Alexandroupoleos Str, 115 27 - Athens / Greece
Tel : +302106400720
Fax : +302106400750
Mail : [email protected]
web : www.airotel.gr
x
.
Al Muteena Technic Building - Salah Al Din Street| Nr. Fish Round About - Deira
- - Dubai / United Arab Emirates
Tel : 009714371888
Fax : 0097142371899
x
Airotel Group is a Chain of Hotels which was created in 1984 by the late Stratos
Vassilikos and that has since been active in many aspects of the tourism industry,
as well as in other types of business such as real estate, construction and e-sales
hotel consulting amongst others.The aim of our Group has always been to offer
excellent services in accommodation, dining and professional events. Our group
addresses to individuals, businessmen, companies as well as associations, clubs,
leisure and business groups. Today, this never ending effort is in the hands of
Stratos Vassilikos’ children.In Athens the visitor may find the Hotels: Stratos
Vassilikos, Alexandros and Parthenon. In other cities of Greece, there are the
Hotels: Achaia Beach and Patras Smart in Patras and Galaxy in Kavala.
India’s national airline, Air India provides domestic and international air transport
services to both passengers and cargo. Air India pioneered the country’s aviation
sector and its history is synonymous with the history of civil aviation in India. Air
India embodies the spirit of India by extending warm hospitality and the urge to
satisfy its guests, an inherent characteristic of the country’s culture. Since the first
flight on October 15, 1932, Air India has grown to become a mega international
airline connecting to 35 destinations in the USA, Europe, Australia, Far-East and
South-East Asia and the Gulf. The airline’s domestic network covers 62
destinations, including all state capitals and far-flung areas of India’s North-East,
Ladakh, Andaman and Nicobar Islands. The airline also provides ground handling
and engineering & maintenance services, as well as low-cost travel options,
through its subsidiaries. Air India’s young fleet of 118 aircraft comprises a mix of
the latest state-of-the-art B787 Dreamliners (21 aircraft), B777s, B747s, Airbus
A330s, A321s, A320s and A319s. Constantly adapting and re-inventing itself to
stay ahead of competition, Air India has been and will continue to be committed
to providing superior service, supported by the latest technology, to flyers
worldwide.Air India - Proud to be Indian.....Proud to be Global
Akçelik Turizm Otelcilik A.Ş.
Club Nena
Salon No: 3 / Stand No:B348
.
Kızılağaç Turizm Merkezi Pk 88 Manavgat - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 748 70 70
Fax : +90 (242) 748 70 54
Mail : [email protected]
web : www.clubnena.com.tr
x
Your dream holiday in paradise! Our hotel in Manavgat is a place where the sun,
the sea and natüre have united to give you the feeling of freedom, tranquility and
happiness. Located on the beach, 90 km from the center of Antalya, 15 km from
Side and 80 km from the airport, with a territory of 98.000 m2.
Air Rent A Car
Air Rent A Car
Salon No: 6 / Stand No:C635
.
Küçük Çamlıca Mahallesi Libadiye Cad.no:24 Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 444 79 00
Fax : +90 (216) 428 92 43
Mail : [email protected]
web : www.airrentacar.com.tr
x
Air Rent a Car pazardaki yenilikleri, güçlü teknik alt yapısı, profesyonel çağrı
merkezi ile çözüm ortağı müşterilerine, bireysel müşterilerine ve kurumsal
müşterilerine yaratıcı çözümler sunmaktadır. Air Rent a Car, İnternet sayfası
www.airrentacar.com.tr üzerinden araç kiralamakta olan ziyaretçiler özel
fiyatlardan faydalanmakta ve hemen ödeme seçeneği ile indirim kazanmaktadır. Air
Rent a Car Türkiye’ de başlıca Havalimanları olmak üzere 32 adet noktada yaklaşık
tamamı maksimum 1 yaşında olan 1300 adetlik öz sermaye otomobilleri ile hizmet
vermektedir. Air Rent a Car’ dan ister 1 günlük araç kiralama yapabilir, ister aylık
araç kiralama yapabilir, ister 36 Aylık Filo Kiralama yapabilir. Tek yapılması gereken
www.airrentacar.com.tr web sitemize girerek online kiralama yapmak yada 444 7
900 Hızlı Rezervasyon hattımızı arayarak Hızlı ve Kolay araç kiralayabilmektir. Biz
sektörde farklı bir yaklaşım gösterme çabası içinde müşterilerimize ürün satmayı
değil, araç kiralama hizmetlerinizde çözüm ortağı olmayı, danışmanlık hizmeti
vermeyi, şartlarınıza en uygun çözümü sunmayı ve değerli müşterimizi KİRALAMA
İLE YENİDEN TANIŞTIRMAYI taahhüt ediyoruz.
Cennette rüya gibi tatil.. Güneş, deniz ve doğanın birleştiği Manavgat sahilinde
98.000 m2 üzerine kurulu denize sıfır tesisimiz sizlere huzurun, mutluluğun ve
özgürlüğün birlikte yaşanacağı tatilin en güzelini sunuyor. Club Nena Side’ye 15
km, Antalya havalimanına 80 km, Antalya şehir merkezine 90 km. mesafededir.
Akdeniz Travel
Akdeniz Travel
Salon No: 2 / Stand No:D235
.
Mala Aleja 73 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : +387 63 148 255
Fax : +387 33 982 300
Mail : [email protected]
web : akdeniz-travel.com
x
The visitors, who rent a car via Air Rent a Car website www.airrentacar.com.tr, can
benefit from our special prices and gain price discount thanks to payment now
option. Air Rent a Car provides service in 32 points in total, including primary
Airports, with its 1300 pieces of own capital automobiles of one year old. You can
either make daily car rental, or monthly car rental, or you can make 36-month fleet
rental. All you need to do is to make only car rental via our
70
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Akgun İstanbul Hotel
Akgun İstanbul Hotel
Akgünler Turizm
Akgunler Tourism
Salon No: 7 / Stand No:B744
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
.
Dursun Özsaraç Sok. No:19 - Kyrenia / Cyprus
Tel : +90 (392) 444 42 54
Fax : +90 (392) 816 10 83
Mail : [email protected]
web : www.akgunlerturizm.com
x
1978 yılında turizm alanında faaliyet göstermek üzere Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde kurulan Akgünler Turizm, hizmet çözümleri üreten bir “A” grubu
seyahat ve organizasyon yönetimi şirketidir. Özellikle 2006 yılından itibaren Türkiye
pazarına yönelik çalışmalarımız hızlanmıştır. Bununla beraber Türkiye’de faaliyet
gösteren iş ortaklarımızın da yoğun gayretleriyle Anavatan’dan adamıza yıllık
yaklaşık 100.000 turist getirmeyi başarmış bulunmaktayız. Akgünler Turizm,
ülkemizde ve yurt dışındaki tüm seyahat ve organizasyonlarda 37 yıldır var olmanın
verdiği tecrübe ve deneyimlere sahip olmanın da getirdiği avantajlarla seyahat
ihtiyaçlarını bir bütün olarak algılayıp, aynı bütünlük içinde hizmet çözümleri
üretmektedir. Kurulduğu günden bu güne, yeniliklerin takipçisi olmuştur. Akgünler
Turizm Türkiye’de başta Jollytur, Cafe Tur, Setur, Pronto Tour, Ykm Turizm, Vip
Turizm, MNG Turizm, Gezi Sitesi, Tura Turizm, Duru Turizm gibi sektörün önde gelen
tur operatörünün Kuzey Kıbrıs’taki çözüm ortağıdır. 2009 yılından bu güne charter
operasyonlar ile de Kuzey Kıbrıs turizmine hizmet vermeye devam eden Akgünler
Turizm, Türkiye, İran, Azarbeycan , İtalya ,Slovenya ,Fransa, Suriye, Irak ,Almanya,
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve İngiltere’deki iş ortaklarının Kuzey Kıbrıs
operasyonlarında incoming operatörü olarak yer almaktadır.
Adnan Mendesre Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Topkapı - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 534 48 79
Fax : +90 (212) 534 91 26
Mail : [email protected]
web : www.akgunhotel.com
x
Tarihi İstanbul`da yeni adresiniz… Akgün İstanbul Hotel, etrafı surlarla çevrili eski
İstanbul’un merkezinde; tarihi Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii,
Kariye Müzesi, efsanevi Kapalı Çarşı ile diğer görkemli camii, anıt ve müzelere 2-3
km, Taksim meydanına 5 km, Atatürk Havalimanı’na 10 km uzaklıktadır. Metro
durağına ve otobüs duraklarına yürüme mesafesinde (30 metre) bulunmaktadır.
Atatürk Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi (CNR) ve Forum İstanbul Alışveriş
merkezine Otelimizin önünden geçen hafif metro hattı ile ulaşabilirsiniz. Akgün
İstanbul Hotel, 72 standart oda, daha yüksek m2 ve jaluzili banyolu 191 Deluxe oda
( 12 Bağlantılı oda), 2 deluxe engelli odası, 10 Junior suite ve 1 Kral dairesi ile toplam
276 oda 550 yataktan oluşan kapasitesiyle hizmet vermektedir.
Your new address in historical Istanbul… Akgün Istanbul Hotel is in the center of old
Istanbul surrounded by city walls; it is only 2-3 km far to historic Topkapı Palace,
Saint Sophia Museum, Sultanahmet Mosque, Kariye Museum, legendary Covered
Bazaar and other magnificent mosques, memorials and museums, 5 km to Taksim
Square and 10 km to Ataturk Airport. It is in walking distance to the subway station
and to the bus stops (30 meters). You can easily reach the Ataturk Airport, World
Trade Center (CNR) and Forum Istanbul Shopping Center by metro. There are in
total 276 rooms, 550 beds, 263 deluxe rooms (35 sqm) (6 connect room), 2 deluxe
rooms for the disabled (35sqm),10 junior suit (63 sqm),1 king Suit room (100
sqm),city view,pool view and city view are available. Independently controlled
central air conditioning system, mini bar, direct telephone line, LCD TV capable of
receiving satellite broadcasting and bathroom with telephone and hair dryer are at
your service in all rooms.
Founded in 1978 in Turkish Republic of Northern Cyprus to operate in tourism,
Akgünler Tourism is a travel and organization management company with a “A
Group” license who provides service solutions. We have accelerated our operation
towards Turkish Market especially since 2006. We have managed to bring 100.000
tourists from Turkey annually, with the ongoing support of our business partners in
Turkey. With the experience Akgunler Tourism had throughout 37 years, we have
been detecting the needs of travel industry correctly and providing service solutions
according to this vision. We are following the new ideas and trends. Akgunler
Tourism is the soution partner of many leading tour operators in Turkey; Jollytur,
Cafe Tur, Setur, Pronto Tour, Ykm Turizm, MNG Turizm, Gezi Sitesi, Tura Turizm,
Duru Turizm. Since 2009, Akgunler Tourism has been continuing to serve the TRNC
Tourism with charter operations; Akgunler Tourism is the incoming operator of the
business partners who are sending tourist to TRNC from Turkey, Iran, Azerbaijan,
Italy, Slovenia, France, Syria, Iraq, Germany, Austria, Czechoslovakia, Slovakia, and
England.
Akgün Otel İşletmecileri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Akgün Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Akhaltsikhe City Hall
Akhaltsikhe City Hall
Ordu Cad.hazinedar Sok.no:6 Beyazıt - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 638 28 38
Fax : +90 (212) 638 29 59
Mail : [email protected]
web : www.akgunotel.com.tr
x
Laleli-Üniversite Tramvay Durağı’na 200 metreden daha az bir mesafede yer alan
Akgün Hotel, Sultanahmet semtine yürüyerek sadece 15 dakika mesafede, ücretsiz
Wi-Fi bulunan odalar sunmaktadır. Lobisinde yer alan bir kokteyl barına sahiptir.
Akgün’ün modern odaları, klima, mini bar ve TV ile donatılmıştır. Otel, Kapalıçarşı’ya
yürüyerek 10 dakikadan biraz daha uzak bir mesafededir. Sultanahmet Camii
yürüyerek 20 dakika uzaklıktadır. Yerebatan Sarnıcı’na ve Ayasofya’ya yürüyerek 25
dakikada ulaşabilirsiniz. Otelin restoranı, zarif mekanında geleneksel Osmanlı ve
İstanbul yemekleriyle hizmet vermektedir.
Salon No: 2 / Stand No:D206
.
2 Shalva Akhaltsikheli Street - Akhalts ikhis Raioni / Georgia
Tel : (365 ) 22-08-08
Mail : [email protected]
web : www.akhaltsikhe.gov.ge/
x
Yerel Hükümet
Local Government
Akman Reklam İnşaat Danışmanlık Turizm A.Ş.
Akman Reklam İnşaat Danışmanlık Turizm Inc.
Akgun Hotel, situated less than 202 m from Laleli-Üniversite Tram Stop, offers rooms
with free Wi-Fi only a 15 minute walk from the Sultanahmet district. It features a lobby
cocktail bar. The modern rooms at Akgun are air conditioned and have a minibar
and TV. Hotel Akgun is just over a 10 minute walk from the Grand Bazaar. The Blue
Mosque is a 20 minute walk away. The Basilica Cistern and Hagia Sophia are less
than a 25 minute walk from the hotel. The hotel restaurant serves traditional Ottoman
cuisine and Istanbul dishes in elegant surroundings.
Salon No: 3 / Stand No:B320
.
Bestekar Sok No:29 Kavaklıdere - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 419 90 01
Fax : +90 (312) 419 90 16
Mail : [email protected]
web : www.otel2000.com
71
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
his Seyahatname, Aksaray was one of theimportant sources for the Ottoman
practice of settling Turkish communities in newly-acquired territory.Therefore, it is
our main goal to introduce and promote the important natural, historical and
cultural wealth of Aksaray, and to make the city known and recognized by
everyone.
Akmis Seyahat Taşımacılık Petrol Ürün İnş.
Turizm San ve Tic A.Ş.
Seyahat Taşımacılık Petrol Ürün İnş. Turizm San ve Tic Aş
Salon No: 7 / Stand No:B748
.
Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ali İhsan Çakmak Caddesi No: 50 - Kocaeli /
Türkiye
Tel : +90 (262) 444 16 09
Mail : [email protected]
web : www.akmisseyahat.com.tr
x
Bildiğiniz üzere Kocaeli bölgesi artık sadece bir sanayi şehri olarak anılmıyor.
Kültürü, Kongre Turizmi ve özellikle Sağlık Turizmi adına yeni yapılandırmalarla
kapılarını hem çevre illere hem de dünyanın çeşitli ülkelerine açıyor. Bölgemiz doğa
güzellikleri, kaynak suları, yeşili ve onu tamamlayan mavisi ile, kimileri için
dinlenmek, kimileri için sevdikleriyle birlikte hoşça vakit geçirmek, kimileri için ise
huzur bulunacak en doğru adreslerden biridir. Biz ise bu değişen ve her geçen
gün gelişen bölgemizde, güçlenen portföyümüz ve personelimiz ile birlikte sizler
için en iyisini sunmaya çalışıyor ve unutulmaz anılarınıza aracı olmak için
çabalıyoruz. 2010 yılından itibaren misafirlerimize hizmet kapılarımızı açtık ve
açıldığı günden bugüne geçen sürede hizmetlerimizi zenginleştirip aynı zamanda
güçlendirerek haftanın her günü 7/24 hizmet verilmektedir.
Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği
Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği
Salon No: 12 / Stand No:E1237
.
Büyük Bölcek Mah. 33 Cd. Kısmet Apt. Altı - Aksaray / Türkiye
Tel : +90 (535) 714 33 44
Fax : +90 (382) 212 22 11
Mail : [email protected]
web : www.kif.org.tr
x
Aksaray Valiliği
Aksaray Governorate
As you know, the Kocaeli region is no longer mentioned only as an industrial city
. Kocaeli is opening its doors to both neighbour cities and several countries around
the world with the new configurations and improvements in the fields of Culture,
Convention Tourism and particularly Health Tourism Our region, with its natural
beauties, spring water and greenery, is one of the most correct addresses for
some to relax, spend time with their loved ones and feel at peace. In this day by
day changing and developing region, we’re striving to be able to provide you the
best service with our improving portfolio and staff and also making a great effort
to be a part of your Unforgettable memories. We opened our service door to our
guests since 2010 and since then we’ve been providing service 24 hours a day,
7 days a week by enriching and strengthening our services.
Salon No: 12 / Stand No:E1201
.
Taşpazar Mah. Kadıoğlu Sok. No:1 68100 Merkez - Aksaray / Türkiye
Tel : +90 (382) 213 24 74
Fax : +90 (382) 212 35 63
Mail : [email protected]
web : www.aksaray.gov.tr
x
Aksaray, uzun geçmişi, zengin kültürel mirası, muhteşem doğası ve büyük manevi
mihmandarlarıyla kültür ve turizm alanında Orta Anadolu’nun parlayan yıldızıdır.
Şehrimiz, ekonomik gelişme ve sosyal ahengin yanında; Yunus Emre, Somuncu
Baba, Yusuf Hakiki Baba, Cemaleddin-i Aksaray-i gibi manevi mimarları,
kervansarayları, medrese ve camileri, Hasandağı, Ihlara Vadisi gibi tabii
güzellikleri, yer altı şehirleri ve termal kaynaklarıyla çok önemli kültür ve turizm
imkânlarına sahiptir.Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, özellikle
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde stratejik öneme haiz olmuş, bu devletlerin,
siyasi, sosyal ve kültürel yönden şekillenmesinde rol oynamıştır. Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’nde ‘Evliyalar Şehri’ olarak ifade edilen Aksaray, Osmanlı iskân
sisteminde en çok istifade edilen şehirlerden birisi olmuştur.Bu meyanda
Aksaray’ın önemli doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtmak, Aksaray’ı herkes
tarafından bilinen ve fark edilen bir şehir haline getirmek temel hedefimizdir.
Aksaray Belediye Başkanlığı
Aksaray Municipality
Salon No: 12 / Stand No:E1201
.
Bankalar Cad. Ulu Cami Karşısı No:1 68100 Merkez - Aksaray / Türkiye
Tel : +90 (382) 213 24 74
Fax : +90 (382) 212 35 63
Mail : [email protected]
web : www.aksaray.bel.tr
x
Aksaray, uzun geçmişi, zengin kültürel mirası, muhteşem doğası ve büyük manevi
mihmandarlarıyla kültür ve turizm alanında Orta Anadolu’nun parlayan yıldızıdır.
Şehrimiz, ekonomik gelişme ve sosyal ahengin yanında; Yunus Emre, Somuncu
Baba, Yusuf Hakiki Baba, Cemaleddin-i Aksaray-i gibi manevi mimarları,
kervansarayları, medrese ve camileri, Hasandağı, Ihlara Vadisi gibi tabii
güzellikleri, yer altı şehirleri ve termal kaynaklarıyla çok önemli kültür ve turizm
imkânlarına sahiptir.Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, özellikle
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde stratejik öneme haiz olmuş, bu devletlerin,
siyasi, sosyal ve kültürel yönden şekillenmesinde rol oynamıştır. Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’nde ‘Evliyalar Şehri’ olarak ifade edilen Aksaray, Osmanlı iskân
sisteminde en çok istifade edilen şehirlerden birisi olmuştur.Bu meyanda
Aksaray’ın önemli doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını tanıtmak, Aksaray’ı herkes
tarafından bilinen ve fark edilen bir şehir haline getirmek temel hedefimizdir.
With its long history, rich cultural heritage, fascinating nature and great historical
spiritual leaders, Aksaray is the shining star of Central Anatolia in culture and
tourism. Our city possesses important cultural and touristic potential with its
spiritual architects such as Yunus Emre, Somuncu Baba, Yusuf Hakiki Baba, and
Cemaleddin-i Aksaray-i; caravanserais, madrasas and mosques; natural attraction
sites like Mt. Hasandağı and Ihlara Valley; and underground cities and thermal
springs, besides its economic and social harmony.Home to several civilizations
throughout history, Aksaray had strategic importance during Seljuk and Ottoman
periods, and significantly contributed to the political, social, cultural and religious
formations of these states. Referred to as “the City of Evliyas” by Evliya Çelebi in
his Seyahatname, Aksaray was one of theimportant sources for the Ottoman
practice of settling Turkish communities in newly-acquired territory.Therefore, it is
our main goal to introduce and promote the important natural, historical and
cultural wealth of Aksaray, and to make the city known and recognized by
everyone.
With its long history, rich cultural heritage, fascinating nature and great historical
spiritual leaders, Aksaray is the shining star of Central Anatolia in culture and
tourism. Our city possesses important cultural and touristic potential with its
spiritual architects such as Yunus Emre, Somuncu Baba, Yusuf Hakiki Baba, and
Cemaleddin-i Aksaray-i; caravanserais, madrasas and mosques; natural attraction
sites like Mt. Hasandağı and Ihlara Valley; and underground cities and thermal
springs, besides its economic and social harmony.Home to several civilizations
throughout history, Aksaray had strategic importance during Seljuk and Ottoman
periods, and significantly contributed to the political, social, cultural and religious
formations of these states. Referred to as “the City of Evliyas” by Evliya Çelebi in
72
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Akşehir Belediye Başkanlığı
Akşehir Municipality
x
Aktürk Oteller Grubu, 1980’lerin ortasında Zurich Hotel’in liderliği ile Istanbul’da
turizm sektörüne katıldı. Geçmişten günümüze Aktürk Oteller Grubu, bünyesine dört
otel daha ilave ederek konuk severlik endüstrisine Istanbul’da çok büyük katkı
sağladı. Grubumuz bünyesindeki oteller aşağıdaki gibidir; Zurich Hotel Istanbul Pierre Loti Hotel - Grand Beyazid Hotel - Villa Zurich Hotel - Carlton Hotel Istanbul
Siz değerli misafirlerimizi geleneksel Türk misafir perverliğini uluslararası servis
standartları ile tecrübe etmeniz için konforlu odalarımızı denemeye davet ediyoruz.
Salon No: 12 / Stand No:D1213
.
Selçuk Mah. Belediye Sk. No: 6 42550 - Konya / Türkiye
Tel : +90 (332) 813 37 00
Fax : +90 (332) 812 68 15
Mail : [email protected]
web : www.aksehir.bel.tr
x
Yerel Yönetim
In the middle of 1980’s with the leadership of Zurich Hotel, Akturk Hotels Group has
joined in the sector of tourism in Istanbul. From past to present Akturk Hotels Group
has added four hotels to its management and took a big role in the hospitality
industry in Istanbul. Hotels in Akturk Group are peresented below; Zurich Hotel
Istanbul - Pierre Loti Hotel - Grand Beyazid Hotel - Villa Zurich Hotel - Carlton Hotel
Istanbul We invite you to enjoy our comfortable guest rooms and experience
traditional Turkish hospitality with international service standards.
Local Government
Aktaş Otel
Aktas Otel
A-la Carte Tours Pvt. Ltd.
A-la Carte Tours Pvt. Ltd.
Salon No: 3 / Stand No:B356
Salon No: 2 / Stand No:C234
.
.
İstiklal Cad No:126 - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 233 70 07
Fax : +90 (324) 232 31 68
Mail : [email protected]
web : www.aktasotel.com
x
2013 yılı için tamamen yenilenmiş 3 yıldızlı Butik otelimiz de,profesyonel,birikimli ve
eğitimli kadrosuyla sizi Mersin de en iyi biz ağırlarız. Geniş,Ferah,Hijyenik ve
Konforlu odalarımızda,Kaliteli Hizmet,24 saat servis zengin açık büfe ve kahvaltı ve
En iyi fiyat garantisiyle siz değerli Konuklarımızı en kısa zamanda aramızda görmek
isteriz. Odalarımız Deniz ve Dağ Manzaralı olup,Uydu yayını Lcd Led
TV,Minibar,Wifi,İnvertor
Klima,Emanet
kasası
bulunmaktadır.
İddia
ediyoruz,kendinizi evinizde ki kadar rahat hissedeceksiniz. Otelimiz şehir
merkezinde olup her yere 10 dk uzaklıktadır.
I-2, Shivlok House 1. Karam Pura, Moti Nagar - Delhi / India
Tel : 0091-11-25458352
Fax : 0091-25458355
Mail : [email protected]
web : www.alacartetour.com
x
A-La-Carte Tours - is an environment conscious and ecofriendly company. We are
part of various development agencies and try to include as often as possible
materials and support from less developed areas of our great nation. A-La-Carte
Tours is a Family run company with its Headquarter in Delhi and company office in
Sri Lanka and Nepal and associate office all over India Team at A-La-Carte Tours
are young, dynamic and strong hard core professionals who are trained and have
immense experience in the travel industry.Team here have traveled extensively in
all parts of India, Nepal, Bhutan and Sri Lanka to have first hand information of hotels
and infrastructure. We specialize in handling Incentive groups and Conferences,
Leisure groups at any place in India. Apart from this we also specialize in special
interest tours like Wild Life, Rejuvenation & Ayurveda tours, fair & festival, Cultural
& Tours and many more in this sub-continent.
We renewed our 3 stars hotel in 2013. AKTAŞ HOTEL present fresh and comfortable
rooms,high quality 24 hours services,powerfull wi-fi with professional staff .We would
see you as soon in our hotel.Our rooms wiew are sea and mountains together also
there is lcd tv,minibar and air condition in our rooms.We garantee that you feel like
in your house during your stay. Aktaş Hotel in the city center and near to all
important shopping centers and entertaiment center.
Aktüel Havai Fişek Tanıtım Organizasyon Ltd Şti
Aktuel Havaı Fısek
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği
Alanya Touristic Hoteliers Association
SPONSOR
Salon No: 3 / Stand No:B318
.
.
Çaybaşı Mah 1372 Sk İlayda Residance No: K:1/2 Muratpaşa - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (532) 353 41 38
Fax : +90 (242) 248 64 56
Mail : [email protected]
web : aktuelevent.com
x
Aktüel Havai Fişek Tanıtım Organizasyon
Cumhuriyet Mah. Kamelya Sok. No:15 Alanya - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 514 34 74
Fax : +90 (242) 514 34 73
Mail : [email protected]
web : www.altid.org.tr
x
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) 1985 yılında kurulmuş, 2002 yılında
Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanmış, Türkiye Otelciler Federasyonu
içerisinde yer alan bir dernektir. Ana amacı bölge ve ülke turizminin gelişmesinde
her türlü girişim ve hizmetlerde bulunmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlık belgeli
tesislerden oluşan 250 üyesi 90.000 üye yatak kapasitesi mevcuttur. Tanıtım, eğitim,
sosyal faaliyetler, spor organizasyonları, belediyelerle işbirliği çalışmaları, üyelerle
dayanışma faaliyet başlıklarımızdır.
Aktuel Fireworks Organization
Aktürk Oteller Grubu
Akturk Hotels Group
Salon No: 6 / Stand No:B610
Alanya Touristic Hoteliers Associations had been organized in 1985. The association
gained the status of association for the puplic benefit after the act of Goverment on
2002. ALTID has been as organize member in Federation of Tourism. Our
association has 250 member hotels and 90,000 beds with the certificate of Ministry.
ALTID has been as organize member in Federation of Tourism. Our functions; to
organize educational seminars fort the sector and its employess, to organize
representation and wellcoming activities in behalf of Alanya.
.
Vidinli Tevfik Pasa Cad. No:14 Laleli 34470 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 512 23 50
Fax : +90 (212) 512 01 53
Mail : [email protected]
web : www.akturkhotels.com/
73
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Hotel has 108 standart rooms and 4 suits totaling 112 rooms and 232 beds With
our restaurant with marvelous sea view and experienced chefs, we are doing our
best to serve our guests the most delicious and selected meals from Turkish
kitchen and world kitchen with our open buffet and A’la Carte menus. Unlimited
entertaintment is waiting for you every night at our hotel’s Palm Beach Bar, Pool Bar
and Set to Disco Bar. You can benefit from sauna, Turkish Bath, boutique and
coiffeour services, you can play table tennis, volley and water sprorts. Altinorfoz
Hotel is located in the center of Historical and ruins such as Cennet-Cehennem,
Adam Kayalar, Kanli Divane, Kizkalesi, Aya Tekla and suitable for daily journeys.
Alexander Beach Hotel & Casino Thraki
Alexander Beach Hotel & Casino Thraki
Salon No: 2 / Stand No:C242
.
2km N.r Alexandroupolis - Komitini - Evros / Greece
Tel : 00302551039290
Fax : 00302251039070
Mail : [email protected]
web : alexbh.gr
x
Altınyazı Otel Kapadokya
Altınyazı Hotel Cappadocia
Salon No: 3 / Stand No:B362
Aljazeera İstanbul Tour
Aljazeera Istanbul Tour
Salon No: 7 / Stand No:A752
.
Kapadokya Cad No:23 Avanos - Nevşehir / Türkiye
Tel : +90 (384) 511 20 10
Fax : +90 (384) 511 49 60
Mail : [email protected]
web : www.altinyazi.com
x
Olağanüstü güzellikteki vadileri , peribacaları ile doğal , tarihi ve kültürel bir yapıya
sahip olan ve dünyada bir eşi daha bulunmayan Kapadokya’nın merkezi Avanos’ta
bulunan Otel Altınyazı , yıllardır “ müşteri memnuniyeti “ prensibinden ödün
vermeden gerek konaklama, yeme-içme, eğlence, gerekse huzur dolu bir
mekanda iş toplantılarını gerçekleştirme imkanı ile titizlikle hizmet vermektedir.
Ülkemizin her yerinden ulaşım imkanı çok kolay olan Avanos’ta, ilçenin tam
ortasından geçen Kızılırmak’ın etkisiyle iklim, daha ılıman ve daha dengelidir. Bu
nedenle Otel Altınyazı ister bahar ve yazın yeşili, ister sonbaharın sarısı, isterseniz
kışın beyazı altında Kapadokya’ da olmak isteyenler için tüm yıl boyunca hizmet
vermektedir.
.
Kocatepe Mah Receppaşa Cad :12/ 8 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 253 60 27
Fax : +90 (212) 253 60 21
Mail : [email protected]
web : www.vanillatravelturkey.com
x
Aljazeera İstanbul Tur Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB (Türk Seyahat
Acentaları Birliği) üyesi bir işletmedir. Garanti deparlı günlük doğa ve şehir turları
düzenlemekte ve A Grubu Seyahat Acentesi olarak lisanslı Arapça , İngilizce
dillerinde profesyonel turlar organize etmek tedir.
Aljazeera İstanbul Tour is a licensed as A Group Travel Agency, by the Turkish
Ministry of Culture and Tourism and member of TURSAB ( Association of Turkish
Travel Agencies ) It is one of the biggest Travel Agency in operating and
organizing Daily Nature Tours and Trip inside and outside of Istanbul, it with the
availability of Arabic and English language. Every year Aljazeera organize Tours
and Trip for over than 30,000 tourists inside and outside Istanbul and it is proud of
it’s good services and hospitality through the Turkish traditions and heritage.
Hotel Altınyazı which is located in Avanos, centre of Cappadocia which has a
natural, historic and cultural structure with its extraordinary beauty of the valleys
and fairy chimneys and which is unsurpassed in the world, has been diligently
serving since 1989 without compromising the principle of “customer satisfaction”
on accommodation, food and beverage, entertainment as well as offering the
possibility to perform business meetings in a peaceful place. The climate in
Avanos, which is very easy access from all over the country, is more temperate and
more balanced due to the effect of the Kizilirmak River passing through the middle
of the county. For this reason, Hotel Altınyazı serves all year round to those who
want to be in Cappadocia either under the green of spring and summer, yellow of
autumn or the white of winter.
Altınorfoz Hotel Resort Spa
Altınorfoz Hotel Resort Spa
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Kuruçay Mevkii Susanoğlu Atakent Silifke - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 722 42 11
Fax : +90 (324) 722 42 15
Mail : [email protected]
web : www.sahilmartihotel.com.tr
x
Mavi Bayrak’lı 4 yıldızlı Altınorfoz Otel, Kızkalesi’ne 5 dakika mesafede olup;
Cennet-Cehennem, Adam Kayalar, Kanlı Divane, Kızkalesi, Silifke Kalesi,
Uzuncaburç, Olba, Aya Tekla gibi Mersin ören yerlerinin tam ortasında, kendisine
özgü doğal güzelliği, tertemiz deniz suyu, Cennet Cehennem’den gelen yeraltı
suyunun beslediği bölgenin en güzel, en şirin koyunda misafirlerinize yılın 12 ayı
doyumsuz bir tatil keyfi yaşatacaktır. Altınorfoz Hotel 2015 yılında yaptığı çok geniş
kapsamlı tadilatla tüm odalarını tamamen yenilemiş ve Aqua, SPA merkezine dahil
2 adet sauna, Türk hamamı, buhar odası, 3 adet masaj odası, güzellik merkezi,
fitness salonu ve bölgenin en büyük kapalı havuzu gibi ilaveler yapmıştır.
Otelimizde 108 standart oda ve 4 suit olmak üzere 112 oda, 232 yatak
bulunmaktadır. Palm Beach Bar, Pool Bar ve Set Disco Bar ile geceleri, animasyon
ekibimizin organizasyonları ile ise gündüzleri daha bir eğlenceli olacak. Siz
gönlünüzce eğlenirken çocuklarınız Mini Club’ta hoşça vakit geçirecek.
Alto Turizm Seyahat Acentesi
Alto Tourısm Travel Ageny
Salon No: 3 / Stand No:E339
.
Fatih Maha. İstasyon Cad Emek Kavşağı Dörtyol Apt No: 48/a Kocasinan Kayseri / Türkiye
Tel : +90 (352) 222 68 29
Fax : +90 (352) 222 67 84
Mail : [email protected]
web : www.altotur.com
x
Turizm sektöründe 16 yıldır hizmet veren Kültür turları , Alternatif Turizm , Tatil Otel
Rezervasyon , Bilet Satışları, Rent A Car Araç Kiralama Hizmetleri olmak üzere
Turizm Alanında faaliyet göstermektedir.
Four star Altinorfoz Hotel, which all restored at 2015, is only 5 minutes away from
Kızkalesi and gives services to its guests 12 months a year with it unique beauty,
pure and clean sea water, the most beautiful and most pleasant by, new
administration and personnel. You will get rid of you’re a year stress with its
untouched nature and resting its back on the green skirts of Toroslar mountains,
and swimming in the crystal blue, which has Blue Flag, that feeds from
underground water of 19oC coming from Cennet Cehennem. Blue Flag bay is
suitable for underground sports and attracts with its rich underground beauty. Our
Cultural tourism industry for 16 years , serving tours, Alternative Tourism , Travel
Hotel Reservation, Ticket Sales, Rent A Car Rental Services has been operating in
the tourism field , including .
74
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Amara Wing Resort Comfort, Amara Dolce Vita Luxury. At first “Amara” brand got
known in Turkey and then across the globe continuously developing its brand
awareness as a five star chain hotel group. By franchise modelling, Amara Island
Bodrum Elite in 2014, Amara Sealight Elite Kuşadası and Amara Prestige Elite in
2015 got also included in the group. Growing fast between 2014 and 2015 Amara
World Hotels number of high quality rooms reached up to 3000 and over 6500 beds.
In the meantime Amara World Hotels has proven its quality in domestic and global
markets by being crowned with the major customers awards. The group continues
its growth and expantion being involved in many local and international projects.
Altuyab - Alara Turizm Yatırımcıları Derneği
Alara Tourism Investors Association - Altuyab
Salon No: 3 / Stand No:B318
.
Okurcalar Belediyesi Bağımsız Bölüm Okurcalar Kasabası Alanya - Antalya /
Türkiye
Tel : +90 (242) 527 53 88
Fax : +90 (242) 527 53 87
Mail : [email protected]
web : www.alara-tourism.com
x
Alara turizm yatırımcıları derneği (ALTUYAB) 2001 yılında Alara bölgesinde bulunan
13 otel işletmecisi tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren turizm
potansiyelinin en iyi, en etkin biçimde değerlendirilebilmesi için çalışmalar yapmaya
başlamıştır. MİSYONU Alara Turizm Yatırımcıları Derneği, Alara Turizm Merkezinde
rekabet edilebilirliğin temel şartlarının oluşması, standartların oluşturulması,
geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi için çalışmalar yaparken, tüm bu
uğraşıların doğal, tarihi, sosyal ve kültürel dokuya zarar vermeden, bu dokudan
yararlanırken, bir yandanda faydalandığı bu dokuyu koruyan, gelişmesi ve iyileşmesi
için çaba sarfeden bir misyon üslenmiştir. VİZYONU Dernek 1.Kaliteli çevrenin
2.Kaliteli, hizmetin 3.Kaliteli işletmelerin 4.Kaliteli yönetim ve insan kaynağının
5.Kaliteli sosyal çevrenin 6.Kaliteli doğal,tarih ve kültürel çevrenin
geliştirilmesi,korunması ve iyileştirilmesini bu vizyonun temel taşı olarak kabul eder.
HEDEFLER I.Toplam müşteri memnuniyeti II.Doğal,Tarihi,Kültürel ve sosyal dokunun
korunması ve geliştirilmesi III.Yukarıdan aşağı sürekli eğitim IV.Kalite standartlarının
geliştirilmesi ve uygulanması
Amasra Belediyesi
Amasra Municipality
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Kum Mah. Kücük Liman Cad. No:2 74300 Amasra - Bartın / Türkiye
Tel : +90 (378) 315 10 81
Fax : +90 (378) 315 30 34
Mail : [email protected]
web : www.amasra.bel.tr/
x
Amasra Belediyesi-Kamu Kurulumu
Municipality of Amasra
Amasra Northdoor Hotel
Amasra Northdoor Hotel
ALARA TOURİSM ASSOCIATION-ALTUYAB Assoiation of Alara Tourism Investors
(ALTUYAB) has been estabilished in 2001 by a group of hotel Investors and
operators in Alara,Since its foundation,the Association has been developing plans
and projects to improve the tourism potential of the region and to benefit from this
potential. MISSION Mission of Association of Alara Tourism Investors is to develop
Alara as a successful and strong competitor in international Tourism Industry by
developing the fundamental principles of competition by improving,applying and
continuously controling international service standarts and to project the
natural,historical,archaeological,social and cultural elements of Alara. VISION The
Association 1.Quality environment 2.Quality service 3.Quality hotels and
establishments 4.Quality human reource and management 5.Quality social
environment 6.Quality natural,historical and cultural environment
development,protection and enrichment. TARGETS OF THE ASSOCIATION I.Total
Guest Satisfaction II.Protection and enrichment of natural,historical and social
environment III.Top-down continuous education IV.Development and application of
quality standards
Salon No: 8A / Stand No:A800A
.
Kum Mah. Turgut Işık Cad. No:98 Amasra - Bartın / Türkiye
Tel : +90 (378) 201 00 12
Fax : +90 (378) 201 00 15
Mail : [email protected]
web : www.northdoorhotel.com.tr
x
Kişiye özel servis anlayışını benimsemiş olan North Door Hotel ,tarihi ve doğal
güzellikleri ile isim yapmış olan Amasra’da konumlanmıştır. Amasra’nin bitki örtüsüne
sadık kalınarak çevre peyzajı yapılan North Door Hotel, doğayla uyumlu eşsiz mimari
yapıya sahip 63 odadan oluşmaktadır.North Door Hotel, mükemmel hizmet odaklı
profosyonel ekibi ve konforunuzu eksiksiz kılacak kaliteli olanakları ile lüksü
standarda dönüştürür.Otelimiz her türlü istek ve ihtiyacınızı karşılamak üzere, içinde
ve yakın çevresinde bulunan sosyal imkanlarıyla;konakladığınız süreyi özel
zamanlara dönüştürebileceğiniz seçenekler sunmaktadır. Northdoor Hotel , şehrin
huzur noktasında,evinizi aratmayacak konfor ve huzurla hizmette fark yaratmaktadır.
Northdoor Hotel Amasra bir Pelenkoğlu kuruluşudur. ODA TİPLERİ Corner Oda,
Deluxe Oda, Deluxe Triple, Junior Suit, Standart Oda, Engelli Odası RESTAURANT
VE BAR Aklınıza gelebilecek en geniş çeşitliliğe sahip restoranımız ve iki adet
barımız ile ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. 24 saat oda servisi ile
isteklerinize anında karşılık verebiliyoruz. ÇOK AMAÇLI BALO VE TOPLANTI
SALONU Northdoor Hotel olarak Çok Amaçlı Salonumuzun kolonsuz 400 m2’lik alanı
ile en verimli toplantılarınıza, davetlerinize, organizasyonlarınıza ve uzun yıllar
konuşulacak etkinliklerinize ev sahipliği yapıyoruz. En son teknolojik görsel – işitsel
donanıma sahip çok amaçlı salonumuz toplantı ve davetleriniz için en uygun kurulum
seçeneklerini de sağlamaktadır.
Amara World Hotels
Amara World Hotels
Salon No: 3 / Stand No:B326
.
Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No:343 Kepez - Altınova - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 220 00 00
Mail : [email protected]
web : www.amaraworldhotels.com
x
Amara World Otelleri, 2004 yılında Amara Beach Resort ile kurulmuş ve devamında
Amara Club Marine Nature, Amara Wing Resort Comfort, Amara Dolce Vita Luxury
tesisleri ile 2005 ve 2007 yılları arasında hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır. Amara
markası ile öncelikli olarak Türkiye’de ve daha sonrada dünya genelinde bilinirliliği
yüksek 5 yıldızlı zincir oteller grubu markası olma yönünde çalışmalar
sürdürülmektedir. Bu kapsamda franchising modeli ile, 2014 yılında Amara Island
Bodrum Elite, 2015 yılında ise Amara Sealight Elite Kuşadası ve Amara Prestige
Elite gruba dahil olmuştur. 2014 ve 2015 yılındaki büyümeler ile Amara World Hotels
bünyesindeki toplam yüksek nitelikli oda sayısı yaklaşık olarak 3000’e yatak sayısı
ise 6500’ün üzerine ulaşmıştır. Amara World Hotels kalitesini ulusal ve uluslararası
alanlarda kısa zaman zarfında aldığı önemli tüketici ödülleri ile kanıtlamıştır. Grup
otelcilik alanında genişleme ve büyüme çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı projeler ile
yürütmektedir.
North Door Hotel, which had adopted a boutique service concept, is positioned at
Amasra, famous for its historical and natural beauty. Having its landscape design
done by holding on to Amasra’s vegetation, North Door Hotel has 63 rooms with
unique architectural structure in harmony with the nature. Northdoor Hotel, with
excellent service-oriented professional staff and facilities of quality, will change
luxury standards into everyday expectations. Northdoor Hotel makes a difference in
service at the tranquility point of the city with a comfort and tranquility that will not
have you miss your house. Northdoor Hotel Amasra is a Pelenkoglu establishment.
ROOM TYPES Corner Room, Deluxe Room, Deluxe Triple, Junior Suit, Standard
Room, Dısabled Room RESTAURANT & BAR We’re next to you whenever you need
us with our restaurant, having the most extensive varieties you can think of and with
our two bars. We can instantly meet your needs with 24 hours room service. MULTİPURPOSE BALL AND MEETİNG HALL As Northdoor Hotel, we host your most
productive meetings, receptions, organizations and events that will be talked about
Amara World Hotels was founded in 2004 with Amara Beach Resort and continued
its speedy development between 2005 and 2007 with Amara Club Marine Nature,
75
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
for many years with the 400 sq mt big Multi-Purpose hall without any columns. Our
multi-purpose hall which has latest technology video-audio equipment provides
the most suitable setup options for you meetings and receptions.
I İstanbul Grand Prix – İzmir Universiade 2005- FIBA 2010 Dünya Basketbol
Şampiyonası, Universiade Winter Games 2011 Erzurum açılış ve kapanış törenleri,
EYOF 2011 Trabzon- Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları gibi büyük
organizasyonlarda sahne almıştır. Ayrıca, Bahreyn’de yapılan Formula 1, Katar’da
gerçekleştirilen 15. Asian Olympic Games, Çin’de yapılan 2008 Olympic Games,
İspanya Zaragoza’da Expo Fuarı, Berlin ITB Fuarı, Hannover Expo Fuarı, Şangay
2010 Expo Turizm Fuarı, 2012 Expo Yeousu Turizm Fuarı gibi dünyaca önemli
organizasyonlarda da sahneye çıkmış ve Amerika’da New York Madison Square
Garden, Chicago’da Chicago Theater, Fransa’da Palais de Congres, Bercy ve
Paris Trocadero Meydanı– Eiffel Kulesi, Çin’de Çin Halk Parlamento Binası,
Moskova’da Kremlin Palace, Mısır’da tarihi Giza Piramitleri’nin önü ve Selahhatin
Kalesi, Almanya’da Münih Olymphiahalle, İngiltere’de Hacney Empire Theater,
Belçika’da Forest National, Yunanistan’da Irinis Ke Fillias, Tunus Kartaca Antik
Tiyatrosu ve Libya’da Sabratha Antik Tiyatrosu gibi dünyanın en önemli
sahnelerinde gösterilerini sahnelemiştir. Anadolu Ateşi düzenli olarak her yıl NisanKasım arası kendi gösteri mekanı Antalya Aspendos Arena’da haftada 3 gün sahne
almaktadır.
Ambience Animasyon ve Organizasyon
Ambience Events and Organization
Salon No: 5 / Stand No:A526
.
Şirinyalı Mh. 1507 Sk. Köleoğlu Apt No 49 2/5 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 316 45 81
Fax : +90 (242) 316 45 15
Mail : [email protected]
web : www.ambienceantalya.com
x
20 yıla yakın animasyon bilgi ve tecrübesiyle, Arzu Gencer, Birtan Bayram ve
Ferdağ Gencer ortaklığı ile 2008 yılında kuruldu. Ambience Entertaiment, Akdeniz
Bölgesinde eğlence, animasyon ve sportif faaliyetlerde yaratıcı fikirleriyle sektöre,
yeni ve farklı çözüm önerileri getirmektedir. Ambience Entertainment, uzun yıllara
dayanan kişisel tecrübelerini, kurumsal bir çatı altında birleştirerek, disiplinli ve
organize ekipleriyle, yaratıcı projelerini hayata geçirmiş ve turizm sektörüne yeni bir
soluk kazandırmıştır. Ambience Entertainment, animasyon ve eğlence sektöründe
çıtayı yükselterek, sizlere yepyeni çözüm önerileri sunmaktadır.
Anadolu Hotels Down Town Ankara
Anadolu Hotels Down Town Ankara
Salon No: 7 / Stand No:E734
.
Beştepeler Mah. Yaşam Cad. 1.sk. No:7/b 06520 Söğütözü - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 999 00 06
Fax : +90 (312) 999 00 09
Mail : [email protected]
web : www.anadoluhotels.com
x
Anadolu Hotels DownTown Ankara ‘da Batı ile Doğu, modern dokunuşlar ve
Anadolu motifleri, yaratıcı mimari, düşler ve masallar tek bir ruhta buluşuyor,
ayrıcalıklı ve kusursuz bir konaklama hizmetine dönüşüyor. Şehrin merkezi ve iş
camiasının kalbi olan bölgesi Söğütözünde yer alan konumu, Bakanlıklara,
uluslararası şirketlerin merkezlerine ve Büyükelçiliklere olan yakınlığı DownTown
Ankara’yı vazgeçilmezi bir Otel’e dönüştürüyor. Aynı zamanda havaalanına
yalnızca 30dk. mesafesi ile de sizlere ulaşım kolaylığı sağlıyor. Anadolu Hotels
DownTown Ankara’da muhteşem manzaralı 216 Business Oda, 18 Premium
Corner Oda, 14 Premium Suit ve 2 Premium Dubleks Kral Dairesi olmak üzere 250
tasarım oda bulunmaktadır. Türk ve Dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini
sunulduğu iki Restoranı, günün stresinin rahatlatıcı ve dinlendirici ortamıyla uçup
gittiği Jasmine Spa & Wellness Centre ve her türlü ihtiyacınızı karşılayacak
teknolojik ekipmanlarla donatılmış, büyük başarılara imza atılan Toplantı Salonları,
Ankara’yı seyredebileceğiniz Söğütözü Terası, gösterişli davet ve
organizasyonlarınıza ev sahipliği yapacak olan Ankara Balo Salonu ile Anadolu
Hotels DownTown Ankara sizleri bekliyor.
With nearly 20 years of knowledge and experience in entertainment. Its founded
in 2008 with Arzu Gencer, Birtan Bayram and Ferdağ Gencer in partnership.
Ambience Entertaiment brings new and different solutions to animation and sports
activities to the entertainmen industry in the Mediterranean with creative ideas,
solutions and suggestions,. Ambience Entertainment, which is based on many
years of personal experience, combining under one corporate roof, with a
disciplined and organized team, have had their creative projects to life and give
a new breath to the tourism sector. Ambience Entertainment, raising the bar in the
animation and entertainment industry, offers you a brand new solution proposals.
Anadolu Kültür ve Turizm Derneği
Anadolu Kültür ve Turizm Derneği
Salon No: 12 / Stand No:B1202
.
Halit Rıfat Paşa Cad.No:25 Daire/1 Konak - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (532) 328 17 35
Mail : [email protected]
x
Amaç; Kaybolmakta olan kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarmak
maksadı ile kurulan derneğimiz. Anadolu’nun tarihi dokusunu, yöresel tatlarını,
gelenek göreneklerini, geleneksel zanaatlarını ve sanatlarını, türkülerini, illerimizin
turistik mekânlarını, öncelikle kendi ülkemize olmak üzere tüm dünya ülkelerine
tanıtmayı kendine amaç edinmiştir. Geleneksel Süsleme Sanatlarımız olan Tezhip
& minyatür, çini, katı, ebru gelecekte de yaşamasını sağlamak amacıyla geleceğin
mimarı genç kuşaklarımıza aktarmaya çalışmaktır. Uzm. Sezen OKUR Anadolu
Kültür ve Turizm Derneği GENEL BAŞKAN TEZHİP VE MİNYATÜR SANATÇISI
Offering an indoor pool and a spa and wellness centre, Anadolu Hotels Downtown
Ankara is located in Ankara. Free WiFi access is available. Each room here will
provide you with air conditioning, a minibar and a seating area. Featuring a shower,
private bathroom also comes with a bath or shower and a hairdryer. Extras include
bed linen. A breakfast is served at the property every morning. There is also a
restaurant serving an exquisite selection of Turkish and international dishes. At
Anadolu Hotels Downtown Ankara you will find a restaurant and a fitness centre.
Other facilities offered at the property include a shared lounge, a ticket service
and luggage storage. The property offers free parking. The hotel is 2.9 km from
Anitkabir, 3 km from Anitkabir Ataturk Museum and 3.9 km from TBMM - Türkiye
Büyük Millet Meclisi. Ankara Esenboga Airport is 27 km away.
Anadolu Ateşi
Fire Of Anatolia
Salon No: 6 / Stand No:C606
Anamur Belediyesi
Anamur Municipality
.
Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi, Black Out Avm, No: 211, Kat: 1 Şişli
- İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 234 98 24
Fax : +90 (212) 234 98 26
Mail : [email protected]
web : www.anadoluatesi.com
x
Anadolu Ateşi’nin temel konsepti medeniyetler buluşmasıdır ve Doğu ile batı
kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans
portresidir. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Eurovision Song Contest 2004- Formula
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Cad. No:5/a Anamur - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 814 11 15
Fax : +90 (324) 814 20 20
Mail : [email protected]
web : www.anamur.bel.tr
x
76
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
ANAMUR Başta Muz olmak üzere Yer Fıstığı, Narenciye ve Çilek ile ünlü olan
Anamur Türkiye’nin Akdeniz’deki en uç noktasında yer alır. Batısında Gazipaşa,
kuzeyinde Ermenek, doğusunda ise Bozyazı ilçeleri ile çevrilmiştir. Maki ve tropikal
iklim bitkilerinin tümünü bulabileceğiniz bu şirin ilçede çam, piynar, meşe, maun,
defne, keçiboynuzu, kekik, mersin, zakkum, sedir ormanları ve daha nice bitki türü
yetişir. Anamur için Lokman Hekim ‘Bu topraklara kan damlasa can biter’, Evliya
Çelebi ‘Anamur’da bastonunu toprağa vursan yeşerir’ demiştir. Akdeniz’in sıcak,
mert ve vatansever insanlarının yetiştiği bu güzel şehrin genel köyleriyle birlikte
nüfusu 2008 yılı sayımına göre 63.000’dir. Anamur son zamanlarda hızla göç alan
bir yer olmuştur ve il olmaya aday Anamur’un yaz aylarındaki nüfusu 100.000’ e
yaklaşmakla birlikte, merkez nüfusu 33.935’dir. Türkiye’nin el değmemiş olma
özelliği ile birlikte en uzun kıyı şeridine sahip olan ilçeden yavruvatan Kıbrıs’ın
dağlarını da görebilirsiniz. Tabiat ve Kültürel zenginlikleri bakımından oldukça
zengin Anamur’da Köşekbükü Astım Mağarası’nı, Titiapolis Antik Kenti, Mamure
Kalesi’ni, Alaköprü’yü, Anamuryum Antik Kenti’ni, Yaylalarını, Pullu Orman İçi Kamp
Alanı’nı, Azıtepe’yi, Atatepe’yi, Akcami’yi, Sahillerini, İskele’yi, Toroslar’ı,Dibek
Alabalık Çiftlikleri’ni ve Akdeniz’in en büyük yaylalarından biri olan Abanoz’u
gezmenizi tavsiye ederiz. Bu kadar değil tabi ki de, dünyanın en uzun (ve hala
sonuna ulaşılamayan) Çukurpınar düdeni
ANNSET Holidays, Inc. was organized in October 1995 as a dedicated inbound
tour operator in the Philippines . A team of travel experts whose experiences run into
decades started with few staff members. However the selfless dedication of
everyone became the very foundation that accelerated the company’s exceptional
growth. Within two years of operation, the company opened the call to expand
adding travel and outbound services to the list. Plus factors Well trained support
staff members are continuously being developed and encouraged to become better
professionals. A modest fleet of transportation units that are well-equipped with
communication facilities and proper maintenance augment the smooth servicing to
clients. Regular and active participation in major international and national trade
fairs and marketing activities give an edge to advance planning and well thought
strategies. Highly qualified and duly accredited tour directors who dearly win the
heart of the tourists are at hand.
Anoris Otel Pazarlama / Almanya
Anoris Hotel Marketing / Germany
Salon No: 7 / Stand No:B701
.
Ritter-von-schuh-platz 3, 90459 Nürnberg - Bayern / Germany
Tel : +49 177 3937290
Fax : +49 911 39372920
Mail : [email protected]
web : www.otel-pazarlama.com
x
Almanya pazarında oteller için entegre pazarlama çözümleri / acil eylem paketleri:
• Almanca web sitesi uygulamaları (içerik, görseller) • Almanya’da Online Marketing
• Microsites / Landing pages • Almanya’da SEA / SEO • Almanya’da Social Media
Marketing • Değerlendirme yönetimi • Halkla İlişkiler • Tur operatörleri ile
Almanya’da ilişkiler • Otel rezervasyon sistemleri ile ilişkiler 20 yıllık pazarlama
deneyimi, akademik tecrübe, Türkçe danışmanlık
Anı Tur
Anı Tour
Salon No: 6 / Stand No:C610
.
Küçük Bakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. No:8 Anı Tur Plaza - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 542 80 00
Fax : +90 (212) 310 24 62
Mail : [email protected]
web : www.anitur.com.tr
x
Integrated marketing solutions for hotels on the German market / urgent marketing
packages. • German websites (content, visuals) • Online marketing in Germany •
Micro sites / Landing pages • SEA / SEO in Germany • Social media marketing in
Germany • Review management • Public relations • Relations with operators •
Relations with hotel reservation systems 20 years of marketing experience,
academic background
Ankara Kalkınma Ajansı
Ankara Development Agency
Salon No: 2 / Stand No:A260
.
Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460 - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 310 03 00
Fax : +90 (312) 309 34 07
Mail : [email protected]
web : www.ankaraka.org.tr
x
Vizyonumuz Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente
dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü
olmak. Misyonumuz Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile
tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Antakya Chamber Of Commerce and Industry
Salon No: 12 / Stand No:D1210A
.
Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Seçmen Apt. No:24/2 Antakya - Hatay /
Türkiye
Tel : +90 (326) 216 58 00
Fax : +90 (326) 216 24 05
Mail : [email protected]
web : www.antakyatso.org.tr/
x
Vision & Mission Our Vision To transform Ankara into the technology and science
center of Turkey and Eurasia in 21st century. Our Mission To be a center providing
supports for production and implementation of projects and original development
strategies by adapting innovative and sustainable development models evolved in
the world to Ankara.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Antalya Metropolitan Municipality
Salon No: 12 / Stand No:B1266
Annset Holidays, Inc.
Annset Holidays, Inc.
.
Salon No: 2 / Stand No:B210
Karaalioğlu Parkı İçi Merkez - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 238 52 70
Fax : +90 (242) 238 52 72
Mail : [email protected]
web : www.antalya.bel.tr
x
.
Unit 206, The Manila Residences Ii 2310 Taft Ave., Malate 1004 - Manila /
Philippines
Tel : +632 3544101
Mail : [email protected]
web : www.annsetholidays.com.ph
x
77
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Antalya Tanıtım ve Turizm Geliştirme Ticaret A.Ş.
Antalya The Destination
Anzac Otelleri
Anzac Hotels
Salon No: 7 / Stand No:E725
Salon No: 3 / Stand No:B310
.
.
Saat Kulesi Meydanı No:8 - Çanakkale / Türkiye
Tel : +90 (286) 217 77 77
Fax : +90 (286) 217 20 18
Mail : [email protected]
web : www.anzachotels.com
x
Çanakkale şehir merkezinde konumlanmış olan Anzac Otelleri, 4 oteli ile birlikte,
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, güvenilir ve istikrarlı kurumsal yapıya
sahip, Çanakkale bölgesinin önde gelen otel işletmelerindendir. Anzac Otelleri
bünyesinde bulunan otellerimiz ; 3* Anzac Hotel (www.anzachotel.com) 3* Grand
Anzac Hotel (www.grandanzachotel.com) Comfort Anzac Hotel
(www.comfortanzachotel.com) Troia Anzac Hotel (www.troiaanzachotel.com)
Göksu Mah. Gazi Bulvarı No:531, 07310 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 314 38 33
Fax : +90 (242) 314 38 35
Mail : [email protected]
web : www.antalyadestination.com
x
Antalya Tanıtım A.Ş, Antalya’nın tanıtımını bütüncül bir yaklaşımla verimli bir şekilde
yapmak amacıyla kamu-özel sektör işbirliği ile Ekim 2011’de kuruldu. Antalya
Tanıtım ve Turizm Geliştirme Tic. A.Ş., dünyanın en önemli turizm
destinasyonlarından biri olan Antalya ve onu her bakımdan besleyen Toroslar ile
Göller Bölgesindeki Isparta ve Burdur’u bütüncül bir havza yaklaşımıyla tanıtmayı
amaçlıyor.
Anzac Hotels (www.anzachotels.com) is a leading hotel management company
of Canakkale Region since 1989. Anzac Hotels is composed by Anzac Hotel,
Grand Anzac Hotel, Comfort Anzac Hotel and Troia Anzac Hotel. All of Anzac
Hotels have unbeatable locations at the heart of the Canakkale city center. 3*
Anzac
Hotel
(www.anzachotel.com)
3*
Grand
Anzac
Hotel
(www.grandanzachotel.com) Comfort Anzac Hotel (www.comfortanzachotel.com)
Troia Anzac Hotel - (www.troiaanzachotel.com) Our hotels are located in the city
center of Canakkale Turkey, which is the province of the Canakkale region
including Gallipoli Peninsula Historical National Park, The Ancient Troy, Assos,
Mount Ida, Bozcaada Island, and Gokceada Island.
Antalya Promotion and Tourism Development Inc. aims to promote one of the most
significant tourism destinations in the world, Antalya and the surrounding region,
with a comprehensive approach that also includes the Taurus Mountains and
Burdur and Isparta in the Lakes Region.
Antik Tablo
Antik Tablo
Salon No: 4 / Stand No:A481
.
Apadana Travel
Apadana Travel
Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. 80/29 Altındağ - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 341 10 49
Fax : +90 (312) 341 10 49
Mail : [email protected]
web : www.antiktablo.com
x
Reprodiksiyon Kanvas Tablo, Orjinal Yağlı Boya Tablo, Geniş Format Fotoğraf
Baskısı, Sanatsal Çerçeve, Dekoratif Ayna imalatı satışı ve tasarımı konusunda
Ankara’da faaliyet göstermekteyiz.
Salon No: 6 / Stand No:A626
.
Tekelioglu Cad Astur Sit. No:98/f K:1 D:1 Muratpasa - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 323 52 15
Fax : +90 (242) 323 57 01
Mail : [email protected]
web : www.biletdoktoru.com
x
Apadana Travel, 2008 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TURSAB
gözetiminde, A grubu seyahat acentası olarak kurulmuş bir turizm firmasıdır.
Ticketing ( Bilet Satış ve Rezervasyon ) Konaklama hizmetleri Araç kiralama Paket
turlar Transport hizmetleri(Araç operasyon) Günlük ve haftalık turlar( tekne turları,
Rafting, Kapadokya turu vb.) İncentive ve grup organizasyonları (Toplantı,
konferans, eğitim vb) başlıca faaliyet alanlarıdır. Apadana Travel, empati yeteneği
bulunan bir yapıdır. Satış öncesi ve sonrası süreçte, tüm hizmet ve servislerini
müşteri memnuniyeti odaklı planlamakta; alınan geri bildirimlere, beklentilere hızla
reaksiyon vererek yenilenilenmekte ve her geçen gün büyümektedir. Apadana
Travel, etik değerlerden ödün vermeden müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini
karşılayan, global standartlarda hizmet veren, başarının sürekliliğini kurum kültürü
haline dönüştürerek çözüm ve hizmet sunan bir firmadır.
Antislip Kaymaz Zemin Sistemleri Ltd .şti.
Antislip System Company
Salon No: 4 / Stand No:A451
.
Gençlik . Mah. Tevfik Işık Cad.no 35 Meltem Sitesi Blok 1 Daire 1 Muratpaşa Antalya / Türkiye
Tel : +90 (536) 216 45 45
Fax : +90 (232) 238 22 44
Mail : [email protected]
web : www.antislip.com.tr
x
Hollanda Medicosocial B.V. ı VE ANTSLİP Yapı malzemeleri Ortaklığı ile
Faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamız ; Bireylerin ve firmaların, kaygan
zeminlerde kayarak düşme, yaralanma ve hatta ölümlere varan tehlikelere karşı
risklerini en aza indirmek amacıyla tasarlanmış ürünlerin satışını ve uygulamasını
yapmak üzere kurulmuş bir kimya ve teknoloji firmasıdır.
Arab Traveller Magazine
Arab Traveller Magazine
Salon No: 2 / Stand No:D209
.
P O Box: 10131, 8th Floor, Bahrain Tower Manama, Kingdom of Bahrain - Al
Manamah / Kingdom Of Bahrain
Tel : 973-17-213900
Fax : 973-17-211765
Mail : [email protected]
web : www.fanar-publishing.com
x
Medicosocial Netherlands BV and Technopark Istanbul Ticaret TAŞ ANTSLİP I and
our company is continuing its partnership activities with building materials;
Individuals and companies are falling by sliding on slippery floors, and even
established the injury to make the sale and implementation of risk-designed
products against up to death in order to minimize the danger of a chemical and
technology companies.
Arab Traveller Contact: Abdul Wahed Alwani 8th Floor Bahrain Tower, P O Box:
10131, Manama, Bahrain Tel: +973 17 213900; Fax: +973 17 211765 E-mail:
78
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
[email protected] Website: www.fanar-publishing.com Established in 1985,
The Arab Traveller is one of the Arab World’s most widely circulated magazines
(Pan Arab Magazine), specialist in Travel & Tourism. For 32nd years, the magazine
has been offering cost effective opportunities for business promotions. Published
every two months, with a circulation of more than 36,000 copies (an average of 10
readers per copy) per issue and sending electronic copy by direct link to all
concerned people in the travel and tourism field. Moreover, we launch each issue
of the magazine in our website for all readers.
Ark Travel Express Inc.
Ark Travel Express Inc.
Salon No: 2 / Stand No:B210
.
Unit 3 & 4 Alfaro Place, L.p. Leviste St. Salcedo Village, Makati City - Manila /
Philippines
Tel : 8920467
Mail : [email protected]
web : www.arktravelexpress.com/
x
Araç Belediye Başkanlığı
Araç Municipality
Salon No: 8A / Stand No:B800A
Ark Travel Express, INC. has been in the travel & tourism business in the Philippines
since 1984. The company is headed by Maria Paz R. Alberto, President & General
Manager who has extensive experience in travel and management discipline. The
company is focused on customizing travel and tourism services. We are flexible in
our arrangements to make sure that we satisfy and meet the requirements of our
clients. We aim tomake travel planning easier, secure and cost effective. We
continuously improve our service through constant product innovation based on the
trends of the year. We are ready for suggestions from business, leisure FIT and
group travels that can range from historical or cultural experiences to pure
adventure. Over the years, the company has tied up with a good number of Tour
Operators from all over the world. The company is an accredited agent by
International Air Transport Association (IATA) approved Passenger Sales Agent with
a Numeric Code No. 28-30094-1 and an accredited tour operator by Department of
Tourism (DOT) since 2006. It is a member of Philippine IATA Agents Travel
Association (PIATA) and Philippine Tour Operators Association (PHILTOA). It is also
accredited by the Department of Foreign Affairs (DFA) and Bureau of Immigration
(BI).
.
Yeni Mah. Kastamonu Cad. No: 115 Araç - Kastamonu / Türkiye
Tel : +90 (366) 362 10 12
Fax : +90 (366) 362 12 19
Mail : [email protected]
web : www.aracbelediyesi.com
x
Araç Belediye Başkanlığı
Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Ardahan Provincial Directorate of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:A1250
.
Kongre Caddesi No:10 - Ardahan / Türkiye
Tel : +90 (478) 211 48 58
Fax : +90 (478) 211 48 59
Mail : [email protected]
web : www.ardahankulturturizm.gov.tr
x
Armada İstanbul
Armada Istanbul
Salon No: 7 / Stand No:A714
.
Ahırkapı Sokak. No:24, Cankurtaran, Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 455 44 55
Fax : +90 (212) 455 44 99
Mail : [email protected]
web : www.armadaistanbul.com
x
Kurulduğumuz 1994 yılından bu yana Armada’ya “İstanbul doğru korunsaydı bugün
nasıl olurdu?” sorusu ışık tuttu. Eskiden olan, bugün çoğu kaybolmuş, ama hep
aranan, hep özlenen İstanbul’a has özellikler... Elle tutulan ve tutulamayan, İstanbul’u
İstanbul yapan özgün değerler… Kurum kültürümüzün de temelini oluşturan
değerleri, misafirlerimize sunduğumuz ürün ve hizmetleri, hep bu sorunun karşılığı
olan cevaplar biçimlendirdi. Bugün, kurumumuzun yapı taşları olan Armada
Sultanahmet Otel, Armada Teras Restoran ve Armada Gezi Teknesi aracılığı ile
İstanbul’un özgün yaşam kültürünü hayata geçirerek ve yaşatarak “İstanbulseverler”i
memnun etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Arı Metal
Arı Metal
Salon No: 4 / Stand No:A461
.
İstoç 10.ada No:10 Mahmutbey - Bağcılar - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 659 19 64
Fax : +90 (212) 659 88 89
Mail : [email protected]
web : www.arimetal.com
x
1980 yılından beri ticaret hayatını sürdürmekte olan firmamız 2004 yılından itibaren
ARIMETAL markası ile otel restaurant ekipmanları sektöründe üretime başlamıştır.
Firmamız uzun yıllara dayanan tecrübesi ve siz değerli iş ortaklarımızın desteği ile
Sektörde önemli bir yere sahiptir. Ürün gelişimi,müşteri memnuniyeti ve çevre
duyarlılığı ile sizlere en iyi hizmeti verebilme Yönünde çalışmalarımız devam
edecektir.
Since our foundation in 1994, Armada has always essentially stand for the answer
of the question: “ If Istanbul had been properly preserved, what would have today?”.
Recreation of a unique culture and core values that made their mark in the past,
and yet were lost, longed for and sought after in our society today... The values,
tangible and intangible, that make Istanbul “Istanbul”… Our answers to this question
shaped the framework of our culture as well as the wide range of product and
services we offer to our guests. Our unique culture at Armada Old City Hotel that
embellished the practice of “Embracing, Protecting and Preserving” authentic
Istanbul lifestyle for more than 20 years permeates the quintessential Istanbul
Cuisine and the waters of Istanbul.
Our Company lasts his commercial life since 1980 and after 2004 our company had
started to produce Hotel bathroom and Restaurant Equipments Our Company has
an important place on the sector by long time experiences and support of our
valuable working partners. Our workings will be continue for product improvment,
customer satisfaction and enviromental sensibility for give our customers to best
service.
79
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
successes, it continues to produce RFID Electronic Card Lock and supplementary
accessories used in hotel projects that it started to produce before 8 years as a
result of R&G and Innovation works. As of 2014, more than 400 hotels and rest
areas of any nature at home and abroad preferred the products of Brassco brand
that provides design and technology together. We present to your taste the
designs created in our solution oriented design department as well as
architecturalstudio upon request of persons and companies, in 26th Year
catalogue.
Art Event Group
Art Event Group
Salon No: 7 / Stand No:A760
.
Güzelyurt Mah. Şehit Mustafa Göktürk Cad. No:141 Çalkaya-Aksu - Antalya /
Türkiye
Tel : +90 (242) 324 73 00
Fax : +90 (242) 323 42 69
Mail : [email protected]
web : www.arteventgroup.com
x
Art Event Group is considered to be one of the most important event company in
the world. Art Event Group was founded in 2005. We are Turkish Event Broker. We
play host to fabulous concerts with legendary performers from all over the globe.
We carry an extensive inventory of concerts, shows and events. There are tons of
Art Event Group shows to choose from. The company is the home of the world’s
most exciting and entertaining shows. Art Event Group is simply the most trustable
entertainment company to be found in Turkey. Starting from the essence of your
thought we design and create your whole idea appearance. We present perfect
entertainment on the edge of imagination and create high-end presentations and
unique show experiences. We prepare a highly complex programming framework
in order to adapt any sort of modification wish. We are the missing link to attract
and impress people in any event. We always find that special event you are looking
for!
Artı Seyahat Acentesi Teks. San. ve Tic. A.Ş.
Artı Travel Agency
Salon No: 6 / Stand No:C601
.
Ankara Cad. N:81 Bayraklı Tower K:21 D:151 Bayraklı - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 463 89 99
Fax : +90 (232) 463 13 75
Mail : [email protected]
web : www.sixt.com.tr
x
Turizm sektörüne 1992 yılında adım atan Sixt Türkiye; pazardaki yenilikleri, güçlü
teknik alt yapısı, profesyonel çağrı merkezi ile Lufthansa, Türk Hava Yolları, Hilton
ve Kempinski gibi seçkin havayolu ve turizm iş ortaklarıyla bireysel müşterilere
yaratıcı çözümler sunmaktadır. Sixt Türkiye, sektörde bir ilk olan profesyonel çağrı
merkezini 2004 yılında hayata geçirmiş ve bugün günde 1,000’in üzerinde çağrı ve
3,000 günün üzerinde rezervasyon almakta olan alanındaki en başarılı örnektir.
Sixt Türkiye, 2005 yılından bu yana internet üzerinden müşterilerine son dakika
fiyatı sunmakta olan ilk ve tek araç kiralama firmasıdır. Sixt rent a car internet
sayfası www.sixt.com.tr üzerinden araç kiralamakta olan ziyaretçiler hem doluluk
bazlı özel fiyatlardan faydalanmakta, hem de erken ödeme seçenekleri ile indirimler
kazanmaktadır. Sixt Türkiye, filosunda otomotiv pazarının en güçlü markaları olan
BMW, Mercedes-Benz, Volvo, VW ve Opel gibi araçlarıyla hizmet vermektedir.
Filoda bulunan bu araçların ortalama yaşı 3 aydır. Yıllık 7,500 araç alımı
gerçekleştiren Sixt Turkiye, 2015 yılı içerisinde toplam 550,000,000 TL araç yatırımı
yapmıştır. Araç kiralama ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızın çözümlerini tek bir çatı altında
toplayan Sixt rent a car Türkiye’de bulunan 46 kiralama noktasında günlük araç
kiralama, aylık ve yıllık kiralama, şoförlü servis ve transfer hizmetleri ile Full Servis
Leasing ve Filo Yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Art Event Group is considered to be one of the most important event company in
the world. Art Event Group was founded in 2005. We are Turkish Event Broker. We
play host to fabulous concerts with legendary performers from all over the globe.
We carry an extensive inventory of concerts, shows and events. There are tons of
Art Event Group shows to choose from. The company is the home of the world’s
most exciting and entertaining shows. Art Event Group is simply the most trustable
entertainment company to be found in Turkey. Starting from the essence of your
thought we design and create your whole idea appearance. We present perfect
entertainment on the edge of imagination and create high-end presentations and
unique show experiences. We prepare a highly complex programming framework
in order to adapt any sort of modification wish. We are the missing link to attract
and impress people in any event. We always find that special event you are looking
for!
Sixt Turkey is operating in Turkey since 1992 and known in the market with its
innovations, especially in terms of IT management with Professional Call Center
Team offering creative solutions to travel and airline partners, as well as our
indiviual partners like Lufthansa, Turkish Airlines, Hilton International, Kempinski
and many other distinguished partners. Sixt Turley is the first car rental company
initiating a Professional Call Center which is reachable by fixed or mobile phones
by dialing 4440076, by an e-mail to [email protected], by fax @ +90232 463
1375 and by our web site sixt.com.tr . Our Call Center receives 1,000 calls per
day creating over 3,000 rental days. Sixt Turkey is the first car rental company
offering utilisation rates with a best deals on internet homepage www.sixt.com.tr
with advance booking discounts. The fleet consist of a wide selection of the
strongest car brands like BMW, Mercedes-Benz, Volvo, VW and Opel. The average
age of the fleet is around 3 months. Sixt Turkey has an annual purchase volüme of
7,500 cars with an annual investment over 550,000,000 TL. Sixt Turkey is a mobility
provider at 46 locations all around Turkey with Daily car rental, monthly car rental,
chaffeur drive services and transfer services, Full Service Leasing and Fleet
Management.
Artes Pirinç Baskı Mam. San. Tic. Ltd. Şti
Artes Limited Company
Salon No: 4 / Stand No:A421
.
İtosb 3.cd No:29 Tepeören / Tuzla - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 593 24 24
Fax : +90 (216) 593 24 14
Mail : [email protected]
web : www.brassco.com.tr
x
Artes Limitet Şirketi 1989 yılından günümüze kadar yüksek kalitede kapı kolu, kapı
açma,kapama sistemleri ve tamamlayıcı aksesuarlarını üretmektedir.Artes
Türkiye’de kendi alanında imza attığı sayısız ulusal ve uluslararası projelerlerle lider
firmalar arasında yerini almıştır.Bu başarıların yanında Ar-Ge ve İnovasyon
çalışmaları sonucu 8 yıl önce üretimine başladığı otel projelerinde kullanılan RFID
Elektronik Kartlı Kilit ve tamamlayıcı aksesuarlarının üretimine devam
etmektedir.2014 yılı itibari ile yurt içi ve yurt dışında 400 ü aşkın otel ve her türden
konaklama tesisi dizayn ve teknolojiyi bir arada sunan Brassco markalı ürünleri
tercih etmiştir. Bünyemizde yer alan Artes ve Brassco markaları, yüksek kalitede
pirinç ve paslanmaz çelik hammaddeleri kullanılarak modern çizgiler yanı sıra
klasik ve geleneksel tasarım kapı kollarını kapsar. Kişi ve firmaların talepleri
doğrultusunda çözüm odaklı gerek tasarım bölümümüz gerekse mimari stüdyoda
oluşturulan tasarımları 26. Yıl kataloğumuzda beğeninize sunarız.
Art-in Systems
Art-in Systems
Salon No: 3 / Stand No:A308
.
Şirinyalı Mah. Sinanoğlu Cad. Kamil Düzgün Apt. No:100 D:8 Muratpaşa Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 317 14 04
Fax : +90 (242) 317 14 05
Mail : [email protected]
web : www.artinsystems.com
x
Art-In Systems, başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere, büyük-küçük her türlü firmanın
Artes Limited Company has produced high quality door handles, door opening
and closing systems and supplementary accessories since 1989. Artes ve Brassco
brands within our organization include door handles with modern lines as well as
classical and traditional design handles by using high quality brass and stainless
steel raw materials. Artes took place among leading companies in Turkey by
concluding countless national and international projects. In addition to these
80
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
bilişim ihtiyacını karşılayabilmek için, 2007 yılından itibaren özel bilişim çözümleri
üretmektedir. Ürün ve hizmet ağı ile hızlı bir şekilde büyüyerek Türkiye çapında iş
yapan bir bilişim firması haline gelmiştir. İsmini bu güne kadar geliştirmiş olduğu
yazılım uygulamalarında kullandığı ve kullanacağı Artificle Intelligence (Yapay Zeka)
algoritmalarından almıştır. Bu sayede geliştirilmiş olan uygulamalar hızlı, kolay
kullanılan, kolay adapte edilen, güvenilir, uygulamalar olmuştur. Buradan yola
çıkarak kendi felsefesini de; her yeniliğe açık, her zaman öğrenerek hızlı gelişen,
yaptığı her işi müşterinin faydası için yapan, doğru çözümler üreten firma olarak
belirlemiştir.
Asian Escape
Asian Escape
Salon No: 2 / Stand No:B224
.
- Bangkok / Thailand
web : www.asianescapes.com
x
Art-In Systems, founded in 2007, has been providing special IT solutions to all small
& large scale companies in Mediterranean region and beyond. Its products and
service network has grown very fast and the company quickly expanded its reach
to all around Turkey. The company gets its name from self-improved “Artificial
Intelligence” algorythyms used in their services. With this, their applications became
fast, easy to use, easy to adapt and reliable. Building on this, company states its
motto as ‘a company that is always open to innovation, always learning and quickly
evolving; making every business in favour of their customer while providing right
solutions.”
Assistcar Rental
Assistcar Rental
Salon No: 5 / Stand No:D530
.
Kültür Sok. Metroport Avm B-3 Kat No:4 Bahçelievler - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 442 26 32
Fax : +90 (212) 442 26 35
Mail : [email protected]
web : www.assistcarrental.com
x
2005 Yılında Merkezi İstanbul’da olmak üzere güçlü özsermaye ve uluslararası
tecrübe birikimi ile kurulmuş olan AssistCar Rental 2010 yılına kadar emin adımlarla
ilerlemiş ve 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğu yeni yapılanma ile ciddi bir büyüme
trendi içerisine girmiştir.Kurulduğu günden buyana tamamen uluslararası standartlar
ve kurumsal yapılaşmayı kendisine ilke edinmiştir.Sahip olduğumuz ISO9001:2008
ISO/IEC 17799:2005 OHSAS 18001:2007 IQSCC-HYB ISO 10002 : 2006 uluslararsı
kalite belgelerimizle hizmet standartlarımızın denetlenmesini sağlıyoruz. AssistCar
Rental bugün 22 Ofis 110 Çalışan ve 1500 araçlık filosuyla Türkiyenin ulusal
anlamda lider firmaları arasında yerini almıştır.Heryıl ortalama 500 adet araç
yenilemesi yapmaktayız.2015 yılının ilk altı ayında 800 adet değişik marka ve
segmentte araç filomuza katarak misafirlerimize AssistCar Rental’dan almış oldukları
kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını arttırarak devam ettiriyoruz.Özellikle günlük
kiralama sektöründe başta Avrupanın geneli ,Birleşik Arap Emirlikleri,Asya ve
İskandinav ülkeleri,Amerika ve Uzakdoğu olmak üzere yıllık 350.000 gün
rezervasyon hacmine ulaşmış durumdayız.Yurt içerisinde ise Türkiyenin önde gelen
tur operatörlerinin araç kiralama tedarikçisi olarak hizmet vermekteyiz.Bunların
yanında yine Türkiyenin önde gelen kurumsal firmalarının çözüm ortağı olarak
çalışmaktayız.
Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Artvin Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:C1210
.
Hürriyet Sabit Osman Avcı Caddesi 28 - Artvin / Türkiye
Tel : +90 (466) 212 30 71
Fax : +90 (466) 212 27 38
Mail : [email protected]
web : www.artvinkultur.gov.tr
x
Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde yer alan Artvin’in doğu ve
güneydoğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, kuzeyinde
Gürcistan bulunmaktadır. Dorukları karlarla kaplı dağları, ilgi çekici ahşap mimari
yapı tarzıyla yeşil yaylaları, anıt ağaçları ile bozulmamış doğal yaşlı ormanları, yüksek
dağlarının doruklarında krater gölleri, Çoruh Vadisi ve kanyonları gibi çok çeşitli
doğal değerleri içinde barındıran Artvin, doğa turizmi zenginliği ile önem
taşımaktadır. Kaçkar ve Karçal dağlarında yapılan dağ tırmanışları, bölgenin değişik
yörelerinde doğal güzellikler içinde bulunan trekking parkurlarında yapılan doğa
yürüyüşleri, Çoruh Nehri ve Barhal çayında yapılmakta olan rafting ve kano gibi
akarsu sporları yörenin turizm potansiyelini de açığa çıkarmaktadır. Artvin ve
çevresinde çok sayıda festival ve şenlik düzenlenmektedir. Yörenin kültürel
zenginliğini yansıtan bu etkinliklerle Artvin’in doğal güzellikleri, tarihi eserleri,
alternatif tarihi eserleri, alternatif turizm çeşitliliği gibi değerleri tanıtılmaktadır. Artvin
ahşap ve taş mimarinin en güzel örneklerine rastlanan, yöresel müzik ve danslarının
izleyen, dinleyen herkesçe beğenildiği, mutfak kültürü zengin, ahşap işleri başta
olmak üzere el sanatlarının ileri örneklerinin üretildiği yörelerden biridir. Artvin Valiliği
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığının İldeki temsilcisi ve eş
güdüm organıdır.
In 2005 AssistCar Rental was established with strong capital and international
experience as a center office in Istanbul.Until 2010 we surely progressed.In 2010
with a new structuring we got into a great growth trend.Since inception we adopted
international standarts and Corporate structuring as a principle.With international
quality certificates ISO9001:2008 ISO/IEC 17799:2005 OHSAS 18001:2007 IQSCCHYB ISO 10002 : 2006 we are checked by international authorities.AssistCar Rental
today operating services with 22 offices 110 Employee and 1500 vehicles and
became a leading corporate national leading car hire company in Turkey.Every year
we are renewing 500 vehicles average.First 6 months of 2015 we have renewed
800 vehicles in our fleet to improve our service quality.Especially in short term rental
market we have reached more than 350.000 days reservation volume having from
Europe,United Arap Emirates,Asia Skandinavian countries and United States .Also
we are having great value of reservations from Turkish leading Tour Operators and
Corporate companies.We keep our position in the market with competitive price
policy and reliability and having great interest from global companies and
international investors.Until the end of 2016 we are planning to be growth %30 and
become 30 offices and 2000 vehicles in Turkey.
Surrounded by Ardahan, Erzurum, Rize and the Republic of Georgia, Artvin is
located in the Eastern Black Sea Part of the Black Sea Region. Artvin is of great
importance in terms of natural tourism thanks to its wide range of natural values
such as snowy peaks of mountains, interesting style of wood architecture, green
plateaus, intact and natural forests, crater lakes at the peaks of the high mountains,
Çoruh Valley and canyons. Climbing to Kaçkar and Karçal Mountains, trekking in
scenic beauties of several vicinities of the region, rafting and canoe sports on the
Çoruh River and Barhal Stream reveal the potentialtourist industry of the region.
Several festivals are organized in Artvin and surrounding area. In these
organizations, natural beauties, historical artifacts and alternative tourism areas of
Artvin are introduced to the participants. Artvin is one of the places of which the
best patterns of wood and stone architecture are found, local music and dance are
appreciated by the audience, cuisine is various and advance samples of
handcrafts, particularly woodworks, are manufactured. Governorship Of Artvin
Directorate Of Culture and Tourism is the representative and coordinative body of
the Turkish Ministry of Culture and Tourism in Artvin.
Assos Eden Grup Otelleri
Assos Eden Group Hotels
Salon No: 7 / Stand No:A734
.
Assos - Çanakkale / Türkiye
Tel : +90 (212) 291 23 39
Fax : +90 (212) 291 23 42
Mail : [email protected]
web : www.eden.com.tr
x
ASSOS EDEN GROUP ‘un, Kuzey Ege’nin kültürel ve tarihi miraslarına ev sahipliği
81
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
yapan nadide köşelerinde devamlı yenilenerek hizmet verdiği toplam 4 tesisi
bulunuyor. Tatillerini mutlu geçiren her yaş grubundan sürekli misafirlerimizin yanı
sıra; toplantı, lansman, etkinlik, doğa aktiviteleri ve geziler ile Assos’ta başarıya
imza atan kurumsalların, hoş vakit geçiren ailelerin ve kaynaşarak bilgileri
tazelenen öğrencilerin tercihi olan bölgedeki tartışmasız lideridir. Her zaman öncü
fikir ve projeler ile destek ve çözüm ortağınız olmaktan keyif duyacağız.
Asur Turizm
Asur Turizm
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
Asur Turizm Askeri Hava Alayı Karsısı Alattin Binici Apt Altı No 3/b Baglar Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 235 02 22
Fax : +90 (412) 235 02 21
Mail : [email protected]
web : www.asurturizm.com
x
Asur Turizm ve Organizasyon, sektörde 15 yıllık tecrübeli bir ekip tarafından
kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana gelişerek, marka olma yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir. Firmamızın merkezi İDiyarbakır’da olmak üzere yurt içinde
ve yurt dışında birçok ülkede belcika ,avusturya fransa’da , partner acenteleri
aracılığıyla farklı markalarla hizmet vermektedir. AsurTurizm ve Organizasyon,
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Belge No. 6629) üyesi A grubu bir
seyahat acentesidir. Başarını anahtarının, müşterilerine kaliteli hizmetten geçtiğinin
bilincinde olan Asur turizm Grup misafirlerine; fuar organizasyonları, yurt içi ve yurt
dışı turlar, , bayi toplantıları, teşvik gezileri, özel organizasyonlar, yurt içi ve yurt
dışı otel konaklamaları, uçak bileti, araç kiralama, VIP hizmetler, profesyonel
rehberlik hizmetleri, vize hizmetleri gibi alanlarda hizmet vermektedir. Özellikle
kurumsal firma bazında çalışmayı kendisine amaç edinmiş olan şirketimiz,
çalışmalarında hizmet kalitesine son derece önem vermektedir. Şu ana kadar
yapmış olduğu çalışmalarda gerek yerli, gerekse yabancı şirketlerin beğenisini
kazanan Değişim Turizm, teknoloji insanının hedeflerini ve isteklerini çok iyi bilen
ve ona göre hareket eden profesyonel bir ekiple çalışmaktadır. Eğer, Zaman sizin
için önemliyse, En son teknolojiden faydalanmayı tercih ediyorsanız, Başarıya
tutkunsanız, “Organizasyonlarınız için doğru adresi seçtiniz…
ASSOS EDEN GROUP has regularly renewing 4 diverse hotels located at the most
exceptional places on the shores of North Aegean the home of cultural and
historical heritage. We are the undisputed leader in the region serving proudly to
our repeat guests from all ages happy to spend their holidays, as well as
corporates, families, associations and students enjoying the success of meetings,
events, indoor - outdoor activities and unforgettable trips. We are always at your
disposal to share the pioneering ideas and projects.
Assos Grup Kervankale Otelcilik Tur. İnş Tic Ltd
Şti
Assos Dove Hotel Resort & Spa
Salon No: 5 / Stand No:D524
.
Kadırga Koyu No:1 Behramkale Köyü Ayvacık - Çanakkale / Türkiye
Tel : +90 (286) 721 74 44
Fax : +90 (286) 721 73 33
Mail : [email protected]
web : www.assosdovehotel.com
x
Assos Dove Hotel Resort & Spa Turizm Bakanlığınca belgeli 4* tesis olup dünyanın
oksijen oranı en yüksek Kaz Dağlarının eteklerinde, bozulmamış doğasıyla Ege
Denizine kıyısı olan Mavi Bayraklı Assos Kadırga koyunda, koyun en uç noktasında
muhteşem Midilli Adası manzarasına sahip üç tarafı denizle çevrili bir yarımadada,
50.000 m2 bir alanda bir kültürparkı andıran ağaçlar ve çiçekler içerisinde yer alır.
109 adet standart oda, 10 adet sigara içilmeyen standart oda, 1 adet engelli odası,
4 adet Vip Suit (40 m2), 4 adet Aile Suiti (45 m2) olmak üzere 128 oda kapasiteli
olup ikiz villa mimarisinde 2 kata yayılan tüm odalar , deniz, havuz ve bahçe
manzaralı balkonlara sahiptir. Tüm odalarda; kalorifer, TV, klima, mini bar, saç
kurutma makinesi, duşa kabin, wc, direkt telefon, safe box mevcuttur. Banyolar
küvet üzeri duşa kabinlidir Otelimizde farklı lezzetleri tatmak isteyen konuklarımız
için, Ege Denizinin mavi suları ve Midilli Adası manzarasına karşı 400 Kişilik Kapalı
Restaurant, 300 Kişilik Açık Restaurant sabah kahvaltısı, öğle ve akşam
yemeklerinde hizmetinizdedir. Otelimiz de 250 kişilik toplantı salonu, TV salonu,
oyun salonu, tenis kortu, basketbol, beach voleybol sahası, oyun odası (bilardo,
masa tenisi, langırt), fitness, spa center (türk hamamı, sauna, buhar odası, masaj),
750 m2 tek bant kaydıraklı açık havuz, çocuk havuzu, 150 m2 kapalı havuzu, çocuk
oyun salonu ve parkı, açık otopark ve market bulunmaktadır.
Asur tourism has been established in 2010, which organizes all the business and
leisure trips and meetings of its clients. Our aim is to serve our clients with a reliable
men power quality and to strive for; Your complete satisfaction with the quality of
hospitality care and To ensure that our services are pleasant to provide you a
sense of comfort and well-being... We thank you for your trust and wish all of you
, joy and hapiness... Asur Organization Team
Atc Consultants
Atc Consultants
Salon No: 2 / Stand No:D255
.
Staudgasse 7/12, 1180 Vienna - Wien / Austria
Tel : +43 (0) 1 / 263 1 17-12 or Mob.: +43 - (0) 699 - 110 42 675
Fax : +43 (0) 1 / 263 71 17-912
Mail : [email protected]
web : www.atc-consultants.com
x
ATC Consultants (Austrian Tourism Consultants), turizm danışmanlığı alanında
faaliyet gösteren uluslararası bir danışmanlık şirketidir. Şirketimiz tarafından Avrupa
Birliği, Dünya Bankası, Avusturya Kalkınma Ajansı, BM Dünya Turizm Örgütü,
UNDP, Avusturya Kalkınma Bankası, UNESCO, ayrıca hükümetler, belediyeler, sivil
toplum örgütleri ve özel şirketler için dünya çapında projeler hayata geçirilmektedir.
ATC 12 ay turizm destinasyonlarının geliştirilmesi için ekolojik, pazar odaklı
çözümler üretmekte olup, dağ tatil beldelerinin geliştirilmesi için bütün teknik
alanları kapsamaktadır. ATC kış turizminin değer artış zincirinin bütün unsurları için
kalite standartları geliştirmektedir: Kar sporları okulları, kayak takımları kiralama,
spor mağazaları, çığdan korunma, pist güvenliği, pist düzenleme, gastronomi,
otelcilik vb.
Our facility is located on a peninsula, which is 30.000 m2 and its 3 sides are
surrounded by the sea. The bay, called Kadırga Koyu, is in Assos and the natural
and cultural heritage is intacted.This bay is also deserved an intemational award
called “Blue Flag” that is given for beaches and marinas, with certain qualifıcations.
Our facility is the fırst and biggest vacation village of Assos both in terms of bed
capacity (330 beds/128 rooms) and surface area (50.000m2). İt is 5km away from
Assos,90km away from Çanakkale.Unique concept with a capacity of 128 rooms,
Hotel&SPA.There are atotal 128 rooms, including 109 Standard, 10 non-smoking,
1 for handicapped, 4 Vip Suits, 4 Suits. Each room has Tv, air conditioning,
minibar, hair dryer, shower, wc, direct dial phone and balcony. In suits and Vip
suits, there is a living room and bedroom; and also the showers are on the tubs.
Free wireless internet is available in every area of our facility. There are also 750m2
Swimmjng pool with a slide, a children’s pool, an 150 m2 indoor pool, an outdoor
restaurant for 500 people,, an indoor restaurant for 350 people, a terrace bar
overlooking the Mytilene Island of Greek,sea&natuı*e; a poolside snack bar, a
disco, a sauna, a Turkish bath, a market, a boutique, a play station cafe, an
amphitheatre, a game room, a 350 m2 Tv hail with doubled fireplaces, billiards,
ping-pong, safe, tennis court, volleyball court, basketball court and guarded
parking
We strive to bring about change that makes a difference – with passion and trust.
ATC Consultants GmbH is a Vienna-based international consulting company in
the field of Development Cooperation; a dedicated team of professionals
implementing projects across the globe for a variety of clients including the
European Union, the World Bank, the Austrian Development Agency, the UN-World
Tourism Organization, UNDP, the Austrian Development Bank, UNESCO as well as
numerous governments, municipalities, NGOs and private businesses. Over the
years we at ATC Consultants’ have developed our very own successful model of
‘Holistic Master Planning’ geared at finding the right balance between creating
attractive destinations, and bringing jobs and economic success to the local
population; always with a sensible utilization of natural resources as an overarching
theme.
82
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bölümü
Atılım University Tourism and Hotel Management
Atlasholidays
Atlasholidays
Salon No: 2 / Stand No:D218
Salon No: 5 / Stand No:A520
.
Şenlikköy Mah. Yeşilköy Cad. No:11 A-3 Florya - Bakırköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 463 28 50
Fax : +90 (212) 463 28 32
Mail : [email protected]
web : www.atlasholidays.com
x
AtlasHolidays, Atlasglobal Havayolları grup şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren,
müşterilerine tüm seyahat aktiviteleri için hizmet sunan bir seyahat acentesidir.
AtlasHolidays, Atlasglobal’in uçuş yaptığı tüm destinasyonlarında müşterilerine
konaklama, konaklama&uçuş paketleri, havaalanı transferleri, grup talepleri gibi
hizmetleri avantajlı fiyatlarla sunar.
.
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 586 80 00
Fax : +90 (312) 586 80 91
Mail : [email protected]
web : tm.atilim.edu.tr/
x
Misyonumuz, nitelikli eğitim olanakları sağlayarak, tam donanımlı yönetici adayı
turizmciler yetiştirmektir.Vizyonumuz, uluslararası seviyede rekabet edebilecek
niteliklere sahip, etik değerlere bağlı, misafirperverliği ilke edinmiş turizm
profesyonelleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.Bölümün temel amacı, turizm
sektöründeki yeni gelişmeler paralelinde konaklama, seyahat, ulaştırma, kongre,
konferans, rehberlik, hizmet işletmelerinde çalışmak üzere, etik değerlere bağlı,
misafirperverliği ilke edinmiş, orta ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamaktır.
AtlasHolidays is a travel agency that is established under Atlasglobal Airlines to
assist its customers in all travel-related activities. AtlasHolidays offers numerous
services such as booking hotels or hotel+flight packages with advantegous prices
in all Atlasglobal destinations, arranging airport transfers, group requests,etc…
Our mission is to raise the fılfilled candidates of tourism management by providing
qualified education opportunities.Our vision is to be a department which raises
tourism professionals who have the qualifications to compete in international level,
depend on ethical merits and focus on hospitality.The major aim of the department
is to satisfy the need for middle and upper level managers who depend on ethical
merits and focus on hospitality in order to have career in accomodation, travel,
transportation, congress, conference, guiding and other service businesses in
tourism industry in parallel with the new improvements in the industry.
Atlıhan Hotel
Atlihan Hotel
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Bahçe Mh. İstiklal Cd. No:138 Akdeniz - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (554) 581 13 45
Fax : +90 (324) 232 36 13
Mail : [email protected]
web : www.atlihanhotel.com
x
Otelimiz şehir merkezinde olup, Adana Havalimanı’na 60km, Mersin Limanı ve
Serbest Bölge’ye 2km uzaklıkta olan konumu sayesinde sizleri iş seyahatlerinizde ve
tatillerinizde ağırlıyoruz. 83 Standart 2 Suit 2 VIP 2 Aile Odası Özel misafirlerimiz için
1 özürlü odamızla toplam 99 odamızda, 24 saat oda servisi, Emanet kasası, Şehir
ve dağ manzaralı odalarımızın tümünde internet bağlantısı, Kablolu kanallar, Minibar,
Çamaşırhane hizmetlerimizle değerli misafirlerimiz için yüksek memnuniyet
sunuyoruz. 100 araçlık otoparkımız, oto kuaförümüz ile hizmet vermektedir. Şehrin
merkezinde her türlü toplantı organizasyonlarınızda, tam donanımlı teknik ekipman
servisiyle farklı imkanlar ve farklı toplantı çözümleri sunmaktadır. Barko cihazı, ses
düzeni, kürsü, telsiz mikrofonlar, yaka mikrofonu, normal mikrofon, flipchart, yazı
tahtası, perde, DVD, slayt projector toplantı organizasyonlarında kullanabileceğimiz
ekipmanlarımızdır.
Atlas Travel
Atlas Travel
Salon No: 2 / Stand No:C241
.
42 Nasifbey Yusifbeyli St - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 4403287
Mail : [email protected]
web : atlastravel.az
x
Atlasglobal
Atlasglobal
Salon No: 2 / Stand No:D218
Adana Airport 60km from the city center, our hotel is 2km away from Mersin Port and
Free Zone thanks to the position of business travel and holidays welcome you in. 83
Standart Rooms, 2 Suits 2 VIP 2 Family Rooms 1 Handicapped Rooms 24 Hour
Room service, safe box, internet Access in all rooms of the city and mountain views,
cable tv channels, minibar, high satisfaction for our service we offer our guests
laundry valuable parking lot of 100 cars and car wash faciilities. The center of the
city meeting all kinds of technical equipment, a fully equipment service organization
meeting the different possibilities and different solutions. Projecter, sound system,
lectern, microphones, flipchart, whiteboard, screen, DVD.
.
Şenlikköy Mah.yeşilköy Cad. No 9/a Florya/bakırköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 663 20 00
Fax : +90 (212) 663 40 00
Mail : [email protected]
web : www.atlasglb.com
x
2001 yılında 2 uçakla kurulan Atlasglobal Havayolları bugün 23 uçaklık global filosu
ile operasyonuna devam ediyor. Atlasglobal, Türkiye, Kıbrıs, Orta Doğu, Avrupa ve
Asya’yı kapsayan tarifeli uçuş ağı ve uçuşlarında sunduğu EkonomiPlus, Business
Class ve Uçan Şef uygulamaları ile birçok Avrupalı havayolunun standartlarına
eşdeğer hizmet sunuyor. Uluslararası alanda büyüme stratejileri kapsamında uçuş
ağını genişletmeye devam eden Atlasglobal, sunduğu yüksek kalite ve konforla
rakiplerinden ayrışarak, tercih edilen bir marka olarak öne çıkıyor.
Atos Tur
Atos Tur
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Hamidiye Mah., Çamlıbel Akdeniz - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 237 87 67
Fax : +90 (324) 237 87 59
Mail : [email protected]
web : [email protected]
x
yurtdısi turlar-yurt içi turlar-otel rezervasyonları-kongre fuar ve bayi organizasyonları
Established in 2001 with 2 aircraft, Atlasglobal Airlines today continues its journey
with 23 aircraft in its global fleet. It operates scheduled flights within Turkey and to
North Cyprus, Europe, the Middle East and Asia. The many benefits of flying with
Atlasglobal’s EkonomiPlus and Business Class services include its Flying Chef
service. In accordance with its international growth strategy and its high standards
of service, Atlasglobal stands out as a strong brand and airline of choice while
continuing to expand its flight network.
outdoor-incentive-yaching
83
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Aurora Tours
Aurora Tours
Avşar Kilimcilik
Avsar Carpet and Kilim
Salon No: 12 / Stand No:E1240
Salon No: 2 / Stand No:C224
.
.
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Eski Müze Sok. No: 7 - Van / Türkiye
Tel : +90 (542) 402 63 36
Mail : [email protected]
web : www.etzy.com/shop/avsharkilim
x
Avşar Kilimcilik
Bul. Jane Sandanski Tc 13 Noemvri Lok. 4 1000 - Skopje / Macedonia
Tel : +389 2 2464 440
Fax : +389 2 2400 520
Mail : [email protected]
web : aurora.com.mk
x
Avshar Kilim and Carpet
Established in 1990, Aurora Tours has been existing on the Macedonian market for
more then 25 years, a period of time during which it managed to create an
impeccable reputation of the largest and one of the most successful and reliable
tour operators in the country. Our professionalism and extensive experience
serving both Macedonian and foreign travelers makes Aurora Tours a competent
and more so dependable partner that will suit any potential cooperative or travel
needs. During the years of operation, Aurora expanded its services to the field of
receptive tourism. We organize daily, weekend and longer tours tailored to the
needs of people keen to learn more about Macedonian and the Balkans cultural
heritage, customs and traditions, or simply explore and enjoy the pristine natural
beauties. We offer Biblical religious tours, archaeology tours, cultural and
sightseeing tours, adventure travel, as well as regular leisure group tours. In
conjunction with our extensive network of business partners, specific programme
requests can be prepared to you and your client’s convenience at very competitive
rates. Aurora Tours counts 20 employees and is the owner of a luxury 5* Aurora
Resort & Spa located in the mountainous Eastern part of the country overlooking
Berovo Lake.
Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi
Advantage Austria
Salon No: 2 / Stand No:D255
.
Büyükdere Cad. 100-102, Maya Akar Center B Blok K. 14 D. 51 Tr-34394
Esentepe - İstanbul / Türkiye
Tel : 212 211 14 76
Fax : 212 212 01 33
Mail : [email protected]
web : www.advantageaustria.org/tr
x
ADVANTAGE AUSTRIA, 70 ülkede 110’den fazla ofisle, hem Avusturyalı şirketlere
hem de uluslararası iş ortaklarına istihbarat ve iş geliştirme hizmetlerini geniş bir
yelpazede sunmaktadır. Dünya çapında 800 çalışanımız ve 35 danışmanımız
Avusturyalı tedarikçi ve iş ortağı bulma konusunda size yardımcı olabilir. Ticari
bağlantılar sağlamak için her yıl 1.200 ‘den fazla etkinlikler düzenliyoruz.
ADVANTAGE AUSTRIA tarafından sağlanan diğer hizmetler ise ithalatçılar arayan
Avusturyalı şirketlerle doğru bağlantı kurmaktan, firmalara dağıtıcı ve temsilciler
bulmaktan baslar, bölgenin ekonomisi hakkında bilgi vermekten, Avusturya
pazarına girme konusunda yardıma kadar uzanır.
Avanos Belediyesi
Avanos Municipality
Salon No: 3 / Stand No:A370
.
ADVANTAGE AUSTRIA, with its more than 110 offices in over 70 countries,
provides a broad range of intelligence and business development services for
both Austrian companies and their international business partners. Our 800
employees and 35 consultants around the world can assist you in locating Austrian
suppliers and business partners. We organize more than 1,200 events every year
to bring business contacts together. Other services provided by ADVANTAGE
AUSTRIA offices range from introductions to Austrian companies looking for
importers, distributors or agents to providing in-depth information on Austria as a
business location and assistance in entering the Austrian market.
Orta Mh. Vatan Cd. No:2 Avanos - Nevşehir / Türkiye
Tel : +90 (384) 511 40 64
Fax : +90 (384) 511 40 65
Mail : [email protected]
web : avanos.bel.tr
x
Kapadokya’nın merkezinde yer alan Avanos, tarihi, coğrafi yapısı ve kültürel
özellikleriyle bölgenin “El Sanatları ve Turizm Merkezi” olarak öne çıkmaktadır. Antik
Halys’in yani binlerce yıldır coşkuyla akmaya devam eden Kızılırmak’ın ikiye
böldüğü Avanos, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin kendisine miras bıraktığı
tarihi dokusu, zengin kültürü ve mimari yapısının yanı sıra geleneksel ve modern
detayların kucaklaştığı bir turizm merkezi haline gelmiştir. Avanos’un tarihi, doğal
ve kültürel zenginliği yüzyıllar boyunca yöre insanı tarafından doğal malzemeler,
emek ve maharetle yoğurularak sanata dönüştürülmektedir. Çanak- çömlek yapımı
(çömlekçilik), halı dokumacılığı, bağcılık ve onyx taş işlemeciliği gibi geleneksel
ve sanatsal faaliyetler yöre halkının büyük bir kesiminin geçim kaynağını
oluştururken, Avanos’un turistik manada gelişmesine de büyük katkı
sağlamaktadır.
Ayanis Tur
Ayanis Tour
Salon No: 12 / Stand No:E1240
.
Cumhuriyet Caddesi Belediye Sarayı Altı Kat 1 No 1 - Van / Türkiye
Tel : +90 (432) 210 15 15
Fax : +90 (432) 214 18 69
Mail : [email protected]
web : www.ayanis.com.tr
x
Van, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve ülkemizin; doğal, tarihi
ve kültürel güzelliklerini sizlerle paylaşmaktır. Faaliyet alanımızdaki etkinliklerimize
ilk günkü heyecan ile devam etmekteyiz. Ülkemiz, bölgemiz ve ilimizdeki
medeniyetlerin izlerini sizlerle sürmek istiyoruz. Sümerler, Urartular, Asurlar,
Medler, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi medeniyetlerin eserlerini beraberce
gezelim istiyoruz. Ermeni, Nasturi, Yezidi ve İslam medeniyeti eserlerinin
sergilendiği adeta açık hava müzesi olan bölgemizi sizlere tanıtmaya devam
ediyoruz. Tarihi ve coğrafi binlerce güzellikleri ile sizleri karşılamak için hazır bir
bölge sunuyoruz. Bunca tarihi ve doğal rengin tesirinde şekillenmiş bölge
insanımızla sizleri buluşturmak istiyor, köklü medeniyetlerin izlerini yaşayan
insanımızda bulmanın ayrıcalığına davet ediyoruz. Yurt dışında da İran ve
Ermenistanın tarihi ve turistik yerlerini tanıtma gayreti içindeyiz. Turizm ve online
bilet satışı alanında 1997 yılın’dan itibaren halkımıza sunduğumuz kaliteli hizmet,
Lying at the heart of Cappadocia, Avanos stands out as “The Centre of Handicrafts
and Tourism” thanks to its historic, geographic and cultural features. The district,
divided into two by the Kızılırmak (Red River), in other words the ancient “Halys”
that has been flowing majestically for thousands of years, has become a tourist
attraction where its historic charm, rich culture and architecture embraces
modernity. Its historic, natural and cultural richness has been transformed into art
skilfully in the hands of the people of the region by using natural stones. Various
traditional and artistic activities such as pottery, carpet weaving, grapery and
natural stone dressing constitute the livelihood of most people, and they highly
contribute tourism to flourish.
84
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
bundan sonra da sunacaklarımızın garantisidir. A Grubu (3660) IATA (88218465)
turizm belgesi imtiyazına sahip olan AYANIS TURİZM, deneyimli personeli ve
konforlu araçları ile sizlere kaliteli hizmet sunmaya hazırdır. Haydi, hep beraber
güzellikleri keşfetmeye… Haydi hep beraber keşfedilmiş güzellikleri birlikte
yaşamaya....
Azerbaijan Airlines
Azerbaijan Airlines
Salon No: 2 / Stand No:C241
.
Our aim is to share with you natural, historical and cultural beauties of Van, East
Anatolia, Southeast Anatolia, Black sea, and our beloved Country. We have been
going on to our Activities as same as the first - day excitement! We would like to
follow the traces of our City, Area and Country’s civilizations. We would like to visit
together, historical artifacts and traces of Urartu, Sumerians, Assyrians, Meds,
Byzantines, Seljuks, the OttomanCivilizations. We have also been going on
introducing our region which is the same as an outdoor museum with woks of
Armenian , Nestorian Yezidi and İslamic Civilizations We present to you an area,
ready to meet you with tousands of Historical and Geographical beauties.We would
like to meet you with our people, shaped by the influence of history and natural
colors. We invite you to find traces of ancient civilizations, with people who
witnessed it.We are also trying to introduce the historical and touristic places of Iran
and Armenia abroad. The best quality services in the field of tourism and Online
ticket sales since 1997 is the quarantee of how we will serve you from now on
AYANIS TOURISM, with A Group(3660)IATA (88218465) Tourism Certificate, is
ready to add colour to your life, with our experienced staff and comfortable vehicles.
Let’s all together, discover the Beauty…
84 Nızamı St - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 598 88 80
Fax : +994 12 43740 87
Mail : [email protected]
web : azal.az
x
Aziziye Belediyesi
Aziziye
Salon No: 8B / Stand No:B828
.
Selcuklu Mah. Belediye Onu Sok. No:1 - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (505) 777 25 24
Fax : +90 (442) 327 06 27
Mail : [email protected]
web : www.erzurumaziziye.bel.tr
x
Erzurum ilimizin 15km. batısında ‘’ Palandöken eteğindeki sıcak yuvanız ‘’ sloganıyla
yola çıktığımız Ilıca Termal Tesislerimiz 36 standart, 5 suit odası açık ve kapalı
restoranları, lobi ve dinlenme salonları, tam donanımlı toplantı salonu ,bay ve
bayanlara özel kapalı termal havuzlar, özel aile havuzları, hamam, sauna, fin
hamamı, fitness center, masaj ve özel fizik tedavi odaları ve diğeegüler yüzlü,
deneyimli personeliyle tüm misafirlerimize aile sıcaklığı tadında kaliteli hizmet
sunmaktadır.
Ayara Hilltops Boutique Resort & Spa
Ayara Hilltops Boutique Resort & Spa
Salon No: 2 / Stand No:B224
.
125 Moo 3, Surin Beach, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang,83110 Phuket / Thailand
Tel : +66 76 271 271
Fax : +66 76 271 270
x
The Ilıca thermal plant, which is at approximately 15km. west of Erzurum and with
the slogan of “ Your hot home at Palandöken’s foot ” has 36 standart , 5 suit rooms
, open and indogs restaurants, lobi and resting saloons , a full accautred meeting
room, for men and for women special indoor thermal pools , special family pools ,
Turkish hamam , steam room , sauna , fitness center , massage rooms , special
physiotherapy rooms and with experienced personels is ready to perform with a
family warmth taste qualified service for all quests.
Nestled in the hills of Phuket overlooking the bay along Surin Beach, lies Ayara
Hilltops Boutique Resort & spa, an intimate haven of suites welcoming those who
desire luxury, serenity and unrivalled Thai graciousness. Set amidst lush sloping
gardens on this island paradise, guest will treasure the personalized service our
boutique property offers. As you overlook the stunning azure waters of the
Andaman, the golden sands of Surin Beach and the breathtaking sunsets, Ayara
Hilltops Boutique Resort & Spa Phuket welcome you to your own little piece of
paradise.
Bacahan Otel
Bacahan Otel
Ayder Doga Resort Hotel
Ayder Doga Resort Hotel
Salon No: 3 / Stand No:E370
Salon No: 3 / Stand No:B370
.
Altınoluk Mah. İskele Fatih Cad. No:20 Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 396 77 33
Fax : +90 (266) 396 88 83
Mail : [email protected]
web : www.bacahan.com.tr
x
Bacahan Otel
.
Ayder Merkezi - Rize / Türkiye
Tel : +90 (464) 250 03 33
Fax : +90 (464) 250 03 34
Mail : [email protected]
web : www.ayderdogaresort.com
x
Ayder Doga Resort otel Ayder yaylası merkezinde Ayder şelalesinin karşısında
kurulmuş 100 yatak kapasiteli bölgenin en yeni otelidir. Otel odalarının tamamı 1.sınıf
ahşap ile kaplanarak Dağ oteli mimarisine uygun olarak dizayn edilmiştir. Otelimiz
Bünyesinde toplantı salonu,Şömineli lobby,Manzara terası,çoçuk oyun alanı,150
kişilik restoran bulunmaktadır.
Bacahan Hotel
Baku Tourism Information Center
Baku Tourism Information Center
Salon No: 2 / Stand No:C241
Ayder Doga Resort is located at the the center of Ayder Village. Doha Hotel has 33
woodenstyle decorated Rooms Our commitment to providing guests with distinctive
European standards of hospitality and service enables us to stand out amongst our
peers. This quality remains the cornerstone of our reputation as a world-class hotel
“Pride without arrogance” is of particular importance to us. We take pride in our
achievements, while remaining outwardly humble. In striving to delight customers
each and every time they stay with us, we aim to exceed expectations through
consistent quality and value in our products and services. That’s why we look for
trendsetters and professionals who are motivated by innovation and driven by
achievement
.
36, U. Hajibayov - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 4981244
Fax : +994 12 4981244
Mail : [email protected]
web : baku.azerbaijan.travel
x
85
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Kuşadası – Patmos güzergâhında başlatmış olduğumuz feribot seferlerimize, 2016
yılı sezonu itibariyle Kuşadası – İkaria seferlerini de eklemiş bulunmaktayız.
Balance Event Company
Balance Event Company
Salon No: 7 / Stand No:A729
Above all, we would like to thank you for your visit to Barel Travel stand during
2015 Travel Turkey Izmir Fair and your kind interest to our Agency’s operations. To
this extend, we would like to give you some additional information in view of our
future cooperation. Since 2011, our Kuşadası based DMCompany has aimed to
offer you, our valuable partners, the highest quality service at the best possible
rates all over Turkey as well as your international programs. Our professional
services include regional services for FIT and SIC groups in Kuşadası and Izmir,
as well as in Istanbul, Cappadocia and all over Turkey but also in the Greek Islands
(transfer and tour operations, accommodations, flight and ferry tickets), outgoing
tours, cruise tickets, meeting and congress organizations and visa services. Also
from the beginning of 2016 as a new service we will have shipping and yachting
as a part of our company. Since 2015, our newly formed ferry brand
(www.fastsamosferry.com) which has assumed exclusive, long term operation for
Turkey for the passenger ferry boats «Katerina» and «Venus» has operated
services which include Kuşadası-Samos and Kuşadası-Samos-Patmos regular
passenger ferry lines and are extending with the Kuşadası-Samos-Ikaria
passenger ferry line, starting from 2016 Summer season. In 2016, Patmos trips are
scheduled for every Tuesday and Wednesday, Ikaria trips for every Saturday and
Sunday and will be operated by our fast ferry Katerina from 1st of April.
.
B. Ecevit Blv. No:139/6 07230 Muratpaşa - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 324 06 40
Fax : +90 (242) 324 06 80
Mail : [email protected]
web : www.balanceevent.com
x
Balance Event Company başta profesyonel şov prodüksiyonu olmak üzere,
konsept parti, ses & ışık ve özel event organizasyonları alanlarında yaklaşık 15 yıllık
deneyimiyle hizmet vermektedir.
Balance Event Company offers service mainly in professional show productions,
concept parties, special event organizations, sound & light technical partnership
with its 15 years of experience.
Balıkesir Valiliği
Balıkesir Governorate
Salon No: 3 / Stand No:E370
Barış Medya Reklam ve Organizasyon
Hizm.Ltd.Şti
Barış Media
.
Salon No: 5 / Stand No:A538
Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Konağı Kat:3 Karesi - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 245 13 35
Fax : +90 (266) 244 72 71
Mail : [email protected]
web : www.balikesirkulturturizm.gov.tr
x
Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek,
yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların
tahribini ve yok edilmesini önlemek, Balıkesir’in turizme elverişli bütün imkanlarını
ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin
geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak,
kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel
sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak amaçlarını taşımaktadır.
.
Huzur Mh.ahmet Bayman Cd. No :2 K :3 Seyrantepe - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (530) 328 48 55
Fax : +90 (212) 344 22 42
Mail : [email protected]
web : www.kulturturk.tv/
x
Baron Hotel
Baron Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
Balıkesir Provincial Culture and Tourism Directorate aims to cherish cultural values,
develop, disseminate, promote, evaluate and adopt to prevent the destruction of
historical and cultural assets and disposal, evaluate to make a positive contribution
convenient for all facilities of the motorway of tourism to the national economy, the
development of tourism, marketing, promotion and take the necessary measures
to support, direct public organizations and institutions related to culture and
tourism and to cooperate with these organizations, local authorities, carries NGOs
and improve communication with the private sector.
.
Büyük Tulumba Sk. No:4/ Mimar Kemalettin Mah./ Fatih/ Beyazıt - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 516 70 25
Fax : +90 (212) 516 70 24
Mail : [email protected]
web : www.baronhotel.com
x
İstanbul’un en işlek noktasında yer alan hotelimiz, profesyonel hizmet anlayışı ile
türk konukseverliliğini birleştiriyor. İstanbul’un Kültür, Tarih, Sanat, Eğlence,
merkezi tarih yarımada da yer alan BARON HOTEL, şehir hayatının ve alışverişin
merkezi, Beyazıt’ın en güzel yerinde bulunmaktadır. Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı,
Sultanahmet Camii, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi yerlere, Marmaray ve
metro istasyonlarına ve aracınızı parkedebileceğiniz otoparka yürüme mesafesinde
bulunan hotelimiz, sizi dünyanın en güzel şehri İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk
duyacaktır. Hotelimizde Restorant, Lobi bar, Teras kafe, Spa Merkezi, Bay&Bayan
Kuaför, Kuyumcu, Revir, Mescid ve Toplantı Salonu bulunmaktadır. Hotelimizde
104 oda bulunmaktadır. Odalarımızda ücretsiz wireless bağlantısı, direk hatlı
telefon, VRF klima sistemi, kablolu TV, uydu TV, banyo, kurutma makinesi, ücretsiz
kasa, kuru temizleme hizmeti, minibar ve 24 saat oda servisimiz bulunmaktadır.
Ayrıca bazı odalarımız deniz manzarasına sahiptir. Dünyaca ünlü otantik Türk ve
Balkan Mutfağı konseptiyle hizmet veren restorantımızda yemekler misafirlerimizin
nezdinde ocakbaşı ve şöminede pişirildikten sonra hizmetlerine sunulmaktadır.
Restorantımız deniz manzaralı olup, bir yandan ocakbaşında yemeklerin
lezzetininin farkına varırken diğer yanda denizin eşşiz maviliğinde kendinizi
bulacaksınız. Sabah kahvaltısında 100 çeşitten fazla yemek, öğlen ve akşam
yemekleri için Table d’Hote Menü ve A la Carte Menümüz bulunmaktadır.
Barel Turizm
Barel Tourism
Salon No: 3 / Stand No:C338
.
Hacıfeyzullah Mah.Kıbrıs Cad.Buyral Sok.No5/101 Kusadası - Aydın / Türkiye
Tel : +90 (256) 614 44 63
Fax : +90 (256) 614 41 21
Mail : [email protected]
web : www.bareltravel.com
x
2011 Yılında Kuşadası merkezli olarak kurulan acentemiz, başta bölge turları ve
otel rezervasyonları olmak üzere siz değerli iş ortaklarımız için tüm Türkiye’de en
kaliteli servisi en uygun fiyatlarla sunmaya devam etmektedir. Feribot seferlerimizin
yanı sıra vermekte olduğumuz hizmetlerin arasında; başta Kuşadası ve İzmir olmak
üzere, İstanbul, Kapadokya ve Yunan adalarında FIT ve SIC grupların bölge
servisleri (transfer ve tur hizmetleri, otel konaklamaları, uçak ve feribot biletleri),
yurt dışı turları, Cruise biletleri, toplantı ve kongre organizasyonları ile vize hizmetleri
de bulunmaktadır. Ayrıca 2016 yılı başı itibariyle hizmet kollarımıza gemi ve yat
acenteciliğini ekleyerek hizmet yelpazemizi daha da güçlendirdik. Süregelen
hizmetlerimize ek olarak; 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle Kuşadası – Samos,
Placed on the most used streets in Istanbul, BARON HOTEL integrates
professional service understanding and Turkish hospitality. BARON HOTEL placed
86
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
on the business, culture, art, enjoy center of historical peninsula, in best zone of the
Beyazıt, which is center of the cosmopolite life and shopping. We are closed to
some monuments like Grand Bazaar, Blue Mosque, Hagia Sophia, Topkapı Palace,
Basilica Cistern , tram stations and also you can walk to the car park which you can
park your special car. We have restaurant, lobby bar, terrace cafe, spa center,
men&women coiffeur, jewelry shop, infirmary, mosque and meeting room. Also we
have 104 rooms and in that rooms we have free wireless connection, direct phone,
VRF air conditioning, cable TV, satellite TV, private bathroom, hair dryer, vault cash,
dry cleaning service, mini bar and 24 hours room service. Some rooms have sea
view. We serve our dishes which are Turkish and Balkan authentic cuisine next to
the barbecue stand and fireplace. When you eat your meat you can find yourself in
awesome sea view. In the morning we have more 100 choices dishes for breakfast.
For lunch and dinner we have Table d’Hote Menu and A la Carte Menu.
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT FAMILY LIFE SİDE
BY BARUT HOTELS 07604 Side/ Antalya E-mail: [email protected]
Web: www.baruthotels.com BARUT KEMER 07980 Kemer / Antalya E-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT FETHİYE SENSATORI
48300 Fethiye / Muğla E-mail: [email protected] Web: www.baruthotels.com
AKRA BARUT & AKRA PARK BARUT 07100 Muratpaşa / Antalya E-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com
BARUT LARA 07235 Muratpaşa / Lara / Antalya E-mail: [email protected] Web:
www.baruthotels.com BARUT ARUM 07330 Side/ Antalya E-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT HEMERA 07330 Side/
Antalya E-mail: [email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT
ACANTHUS
&
CENNET
07330
Side/
Antalya
e-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT SENSIMAR
ANDIZ 07330 Side/ Antalya E-mail: [email protected] Web:
www.baruthotels.com BARUT SORGUN SENSATORI 07600 Sorgun / Manavgat /
Antalya E-mail: [email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT
SUNWING SİDE EAST BEACH 07330 Side/ Antalya E-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT FAMILY LIFE SİDE
BY BARUT HOTELS 07604 Side/ Antalya E-mail: [email protected]
Web: www.baruthotels.com BARUT KEMER 07980 Kemer / Antalya E-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT FETHİYE SENSATORI
48300 Fethiye / Muğla E-mail: [email protected] Web: www.baruthotels.com
AKRA BARUT & AKRA PARK BARUT 07100 Muratpaşa / Antalya E-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com
Bartın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Provincial Culture and Tourism Directorate Of Bartın
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Tuna Mah.endekyanı Cad.no: 282 - Bartın / Türkiye
Tel : +90 (378) 227 61 01
Fax : +90 (378) 227 66 39
Mail : [email protected]
web : www.bartinkultur.gov.tr
x
Bartın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İlin resmi olarak tanıtımı yönünde çalışan
bir kurumdur. İlimize gelen ve gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilere her türlü
konuda yazılı materyallerle veya sözlü olarak yardım edilmektedir.
Bat Tour Travel Agency
Bat Tour Travel Agency
Salon No: 2 / Stand No:A201
.
Tserendorj Street, 4th Khoroo, Building 65, Apartment 16 - Ulaanbaatar /
Mongolia
Tel : 11-325677
Fax : 11-312617
Mail : [email protected]
web : www.tripsmongolia.com
x
Bartur
Bartur
Salon No: 7 / Stand No:B721
.
Halaskargazi Cad Güneş Apt No:11 K.1 D.1 Harbiye Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 224 23 23
Fax : +90 (212) 230 61 10
Mail : [email protected]
web : www.bartur.com.tr
x
Yurt dışı turu, yurt içi turu, gemi turları, uçak bileti ve otel rezervasyonları gibi seyahat
ile ilgili tüm seçenekleri bünyesinde barındıran Bartur.com.tr, ihtiyacınız olan tatilleri
en ekonomik fırsatlarla size sunar. Deneyimli ve profesyonel kadrosuyla satış öncesi
ve sonrası bilgilendirme servisleriyle Bartur tur şirketi, size dünyayı gezdiriyor.
BAT TOUR Travel agency is the major tour operating team in Mongolia since 1998.
As an experienced, rising tour operator we are willing to be responsible,
professional and well oriented. Since we started tourism business we had
concentrated on satisfaction and safety of the clients more than everything. Smile
of our hundreds of guests have been the most important value of the company. We
would like to invite you, encourage you and appeal you to exploring, experiencing
and discovering Mongolia with us.The hospitality of the nomads and the beauty of
the nature bring travelers back year by year to discover more of the country and take
home more memories. We committed to providing clients with a high quality travel
experience at a reasonable price.
Barut Hotels
Barut Hotels
Batı Karadenız Kalkınma Birliği
Batı Karadenız Kalkınma Birliği
Salon No: 3 / Stand No:C339
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
.
Lara Yolu 07100 Muratpaşa / Lara - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 310 99 99
Fax : +90 (242) 316 20 30
Mail : [email protected]
web : www.baruthotels.com
x
BARUT LARA 07235 Muratpaşa / Lara / Antalya E-mail: [email protected] Web:
www.baruthotels.com BARUT ARUM 07330 Side/ Antalya E-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT HEMERA 07330 Side/
Antalya E-mail: [email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT
ACANTHUS
&
CENNET
07330
Side/
Antalya
e-mail:
[email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT SENSIMAR
ANDIZ 07330 Side/ Antalya E-mail: [email protected] Web:
www.baruthotels.com BARUT SORGUN SENSATORI 07600 Sorgun / Manavgat /
Antalya E-mail: [email protected] Web: www.baruthotels.com BARUT
SUNWING SİDE EAST BEACH 07330 Side/ Antalya E-mail:
Çeşme Mahallesi Şekerci Sokak 6/2 Safranbolu - Karabük / Türkiye
Tel : +90 (370) 725 52 52
Fax : +90 (370) 725 52 65
Mail : [email protected]
web : www.bakka.gov.tr
x
Kısa adı BAKAB olan ve Karabük il özel idaresi,Karabük Bartın, Düzce, Bolu İl
Belediyeleri, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık, Eflâni, Yenice, Karadeniz Ereğli,
Devrek, Çaycuma, Gökçebey, Amasra, Araç, Pınarbaşı, Daday, Abana, Göynük, ve
Taraklı İlçe Belediyeleri, Karabük Yortan Belde Belediyesi, Bulak ve Yörük Köylerinin
kurucu üye olduğu, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği, Doğa ve Denizle ile iç içe olan
bölgemizi, el ele vererek bölgemizin tarihi, turistik, doğa ve deniz bereketine sahip
çıkmak amacı ile kuruldu. Çünkü bu bereketli topraklarda herkese yetecek kadar
ekmek, her şeyi anlatacak kadar çok öykü, efsane, tarih yatmaktadır
87
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Batman Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Bayburt Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:D1230
Salon No: 12 / Stand No:E1206
.
.
Belde Mah.barış Bulvarı Yeni Kültür Merkezi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Batman / Türkiye
Tel : +90 (488) 213 90 84
Fax : +90 (488) 213 90 82
Mail : [email protected]
web : batmankulturturizm.gov.tr
x
BATMAN İLİ: Dicle’nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve
antik kenti Hasankeyf; üç bini aşkın mağarası, orta çağdan kalma tarihi köprüsü,
eski çarşısı, camii minareleri ve tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır. 1990 yılına
kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı
kanunla Beşiri ilçesi Siirt’ten, Kozluk ve Sason ilçeleri Muş’tan, Hasankeyf ve
Gerçüş ilçeleri Mardin’den alınıp Merkeze bağlanarak Türkiye’nin 72. ili olma
unvanına kavuşmuştur. TARİHÇE: Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir olmasına
karşın yerleşim alanında kurulan şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanır. İluh
Tepesi’nin bulunduğu alanda bir Sümer şehir yerleşiminin bulunduğu, ancak
bataklık bir arazi üzerine kurulu olduğundan şehrin zaman içerisinde yeraltına
göçtüğü düşünülmektedir.Ayrıca İluh Tepesi olarak adlandırılan Arazi, araştırmalar
sonucunda doğal olmadığı ve yapay bir tepe olduğu kanıtlanmıştır. Batman’ın adını
“batmak” teriminden bu nedenle almış olabileceği düşünülmektedir. 1940 yılında
Batman civarında petrol bulunmuştur. ULAŞIM: Batman’a ulaşım havayolları,
demiryolları ve karayolu olmak üzere 3 şekilde sağlanır. Batman’a birçok havayolu
şirketleri İstanbul ve Ankara direkt olmak üzere Antalya, İzmir, Adana ve yurtdışına
aktarmalı olarak seferler düzenlenmektedir. Batman’da bulunan sekiz yerel otobüs
firmaları bölge Karayolu ulaşımını elinde tutmaktadır. Demiryolu ile Türkiye’nin her
tarafında ulaşım sağlanması mümkündür.
Gençosman Mahallesi Oslubaba Caddesi No : 7 - Bayburt / Türkiye
Tel : +90 (458) 211 49 95
Fax : +90 (458) 211 74 90
Mail : [email protected]
web : bayburtkulturtırzm.gov.tr
x
Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.Gençosman mahallesi Oslubaba
Caddesi No: 7 Adresinde hizmet vermektedir. Şair Zihni Kültür Merkezi binasında;
müdürlüğümüz 306 kişilik tiyatro salonu 400 m2 sergi salonu, 80 kişilik cep sinema
100 kişilik bale salonu, İl halk kütüphanesi , fuayeler , 2 adet atölye ve büro
hizmetleri vermektedir. Müdürlüğümüz Bayburt ‘ un tarihi , kültürel doğal ve turistik
değerlerinin bölgesel.ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı faaliyetlerini de etkin bir
şekilde yürütmektedir. Bu anlamda da 2016 yılı EMİTT Doğu Akdeniz Turizm ve
Seyahat fuarına katılım sağlanmaktadır.
Bedsonline.com
Bedsonline.com
Salon No: 5 / Stand No:B516
.
Bankalar Caddesi, Bozkurt Han No. 3, Kat 3, Karaköy, Istanbul - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (530) 067 45 99
Fax : +90 (530) 067 45 99
Mail : [email protected]
web : www.bedsonline.com
x
Biz Bedsonline’ız! YALNIZCA Seyahat Acentalari için. Amacimiz müsterilerinizin
aradigi ürünlere ne zaman ve nerede olursa olsun hizli ve kolay online erisiminizi
saglamak. Ürün portföyümüz Dünya çapında 72,000 den fazla tesis, 100’den fazla
destinasyon ofisimizde birbirinden farklı hizmet seçeneği. Her gün 9,000’den fazla
online rezervasyonla ilgileniyoruz. Bu da bizlere; rakiplerimizi ulaşamayacağı bir
erişim ve müzakere gücü sağlıyor. Katma değerimiz: Dünya çapındaki yüksek
pazarlama gücümüz sayesinde, acentalarımıza en iyi şartları sunabilmek için
tedarikçilerimizle pazarlık edebiliyoruz. Böylelikle yüksek müsaitlik oranı ve
rekabetçi fiyatlar sunabiliyoruz. Her zaman size yardıma hazırız Ana hedefimiz
müsterilerimizin mümkün olan en iyi kaliteden yararlandiklarindan emin olmak. Son
derece kalifeye çalisanlardan olusan Çagri merkezi ekibimiz tüm rezervasyon
süreçlerinde sizlere 7/24 hizmet sunmaktadir: rezervasyon öncesi, varis öncesi,
destinasyonda ve rezervasyon sonrasi.
Batman province and the ancient city of Hasankeyf is founded on the land where
Dicle River flows and was able to protect its rich historical background and these
cities are the wonders of the nature with their historical monuments and caves
exceeding a thousand in number. Districts : Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk
and Sason. Highway There are bus journeys from each province of Turkey. Meat
meals with abundant fat amount, pastries, soups peculiar to the region, tandır
(oven made as a hole in the earth) bread cooked in the mud ovens named tiftik kıçıl
and taş ekmeği (hard bread) Hevra are among the delicious food varieties of the
region.
Batman Makine
Batman Makine
Salon No: 4 / Stand No:A450
.
Küçük San. Sit. No:11 Silivri - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 736 02 23
Fax : +90 (212) 736 08 57
Mail : [email protected]
web : www.batmanmakine.com
x
We are bedsonline! One of the leading online providers of accommodation and
travel extras EXCLUSIVELY for agencies. Our aim is to provide you with a fast and
easy online access to the products your clients are asking for, wherever and
whenever that may be. Our product portfolio “More than 72,000 establishments
worldwide and a wide variety of services in destination in our more than 100
destination offices. Every single day, we deal with more than 9,000 reservations
online, providing us with an access and negotiation power that cannot be matched
by our competitors. “ Our added value: Thanks to our high marketing capability
worldwide, we negotiate with our suppliers the best conditions for our agencies.
This way, we can offer a high level of availability at competitive prices. Always
willing to help you Our main goal is to ensure that our clients receive the best
quality care as possible. Our call centre staff is highly qualified and provides 24/7
support throughout the whole booking cycle: pre-booking, pre-arrival, indestination, and post travel.
Baturay Turizm
Baturay Travel
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
Ceylan Karavil Park Avm Zemin Kat - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 290 45 00
Mail : [email protected]
web : www.baturaytur.com
x
Güleryüzlü Hizmet 24 saat ful yardım.
88
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Beijing Nimbus International Travel Service
Beijing Nimbus International Travel Service
Belarusholiday
Belarusholiday
Salon No: 2 / Stand No:C240
Salon No: 2 / Stand No:D228A
.
.
Nezavisimosti 58-435 - Minsk / Belarus
C0601 Bld No.4, Beijing Inn, 11 Dongshuijing Hutong - Beijing / China
Tel : +90 (212) 222 22 22
Tel : 86-371-55022029
Fax : +90 (212) 111 11 11
Fax : 86-371-65317300
Mail : [email protected]
Mail : [email protected]
web : www.belerusholiday.com
x
Dünyanın dört bir yanından Beyaz Rusya turları konusunda uzmanlaşmış Minsk
merkezli bir Turizm firmasıyız. Amacımız Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden outgoing firmalarına yerel çözümler sunmak. daha Detaylı bilgiler için lütfen web sitimizi
inceleyiniz.
web : www.nimbustravel.cn
x
Nimbus Travel is a Chinese travel company with its head office in Beijing and a
branch office in Zhengzhou, China. Our current business partners are tour operators
from all over the world but mainly from Europe, Israel&India. For these partners we
organize group tours, FIT programs & MICE events. The total number of passengers
we served in 2015 was over 10000. Our team is very balanced. Both travel
professionals who have been working in inbound travel for many years as well as
young ambitious travel specialists who are interested in and devoted to a career in
tourism, joined our company.The total number of staff reached 46 as of Dec 2015
divided over our offices in Beijing and Zhengzhou. We have an extensive network
of reliable local agents in numerous Chinese cities. In this way, we are able to
provide you the best service available with competitive prices.
We are a travel agency based in Minsk,specialising in tours into Belarussia from all
over the world covering all aspects of travellers needs . This would vary from
tailormade vacations to flights and accomodation only services etc. Do not hesitate
to contact us via our website for a real tailormade friendly service...
Beleon Tours
Beleon Tours
Salon No: 2 / Stand No:C251
Bekdas Hotel Deluxe
Bekdas Hotel Deluxe
.
9, Danaidon Str., Gr54626, Vardaris - Thessaloniki / Greece
Tel : (+30) 2310 528922
Salon No: 6 / Stand No:C620
Fax : F (+30) 2310 533595
Mail : [email protected]
.
web : www.beleontours.com
x
Mimar Kemalettin Mahallesi Derinkuyu Sokak No:4 Laleli/ Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 638 36 82
Fax : +90 (212) 518 46 39
Mail : [email protected]
Beleon Tours is a travel company in Greece that consists of trusted and passionate
travel specialists who provide a wide range of value-for-money travel services and
solutions both to travel agencies and individuals around the globe. Our main
spheres are conferences in Greece, all kinds of wedding ceremonies in Greece,
pilgrimage tours, hotel and villa reservations, sightseeing tours, all kinds of transfers
and excursions in Greece etc. The company has offices in all major tourist regions
of the country: Athens, Thessaloniki, Rhodes, Crete, Corfu, Halkidiki Peninsula,
Santorini. Beleon Tours always strives to provide high quality services that meet all
your requirements and satisfy all the needs and wishes. If you are looking for a
reliable partner in Greece, that is ready to represent your interests in the sphere of
tourism in Greece, choose Beleon Tours. Our main goal is a mutually beneficial
long-term cooperation, based on three principles: professionalism, high level of
service and love for our work. Join the world of Beleon in Greece!
web : www.bekdashoteldeluxe.com
x
Bekdas Hotel Deluxe İstanbul kısa bir süre önce restore edilmiş olan 97 lüks odası
ve 19 yılı aşkın deneyimiyle antik şehrin göbeğinde sizleri beklemektedir. Civarda en
çok tanınan otellerden biri olmasının yanı sıra, Bekdas Hotel Deluxe İstanbul’un hem
iç mekanı hem de dış cephesi 2013 yılında şık ve zarif bir biçimde restore edilmiştir.
Dahası otelin SPA ve Yaşam Merkezi, deniz manzaralı lux restaurantıyla siz
konuklarımıza en üst düzeyde konforu yaşatmak için 2013 Eylül ayında yeniden
yapılandırılmıştır. Kaliteli restoranı “Panaroma” sizi nefes kesen Boğaz ve antik şehir
manzarası eşliğinde lezzetli Türk mutfağını tatmaya davet etmektedir. Yüzlerce yıllık
kültürün ortasında, gerçek dünyadan sizi bir an alıp götürecek meşhur Ayasofya,
Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşısı ile sizleri lüks standartları
eşliğinde geleneksel Türk Konukseverliğini yaşamaya davet ediyoruz
Beltur A. Ş.
Beltur A. Ş.
Bekdas Hotel Deluxe Istanbul awaits you in the heart of the old city with its 97
recently renovated luxury rooms and an experience of over 19 years … Besides
being the most well known hotel of the area Bekdas Hotel Deluxe Istanbul has also
elegantly renovated both interior and exterior by 2013 SPA & Wellness Center has
been re-created by September 2013 for your utmost comfort… The fine dining
restaurant “Panorama” invites you to taste the delicious Turkish Cuisine with a
breathtaking view of the Bosphorus & old city. We invite you to enjoy the traditional
Turkish Hospitality with luxury standards of Bekdas Hotel Deluxe Istanbul, in the
middle of hundreds years of culture, just a few minutes away from the world famous
Hagia Sophia, Blue Mosque, Topkapi Palace, Grand Bazaar and so..
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
Çubuklu Hidiv Yolu No:32 Beykoz - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 413 92 53
Fax : +90 (216) 413 94 74
Mail : [email protected]
web : www.beltur.com.tr
x
89
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Bera Otelleri
Bera Hotels
Besa Müzik Ulus.Prod.Yap.Org.Ltd.Şti
Besa Müzik Ulus.Prod.Yap.Org.Ltd.Şti
Salon No: 12 / Stand No:1260
Salon No: 3 / Stand No:C346
.
.
Tevfik Bey Mah.Şehit Mehmet Sevinç Sk.No:18/B Küçükçekmece - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 601 05 05
Fax : +90 (212) 471 45 44
Mail : [email protected]
web : www.besamusic.com
x
Besa Müzik Ulus.Prod.Yap.Org. San. Tic. Ltd. Şti
Alanya / Konaklı Mahallesi No:12 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 510 05 00
Fax : +90 (242) 565 14 04
Mail : [email protected]
web : www.bera.com.tr
x
Alternatifsiz tatil cenneti
Besa Music İnternational Production Ltd.
Bergama Belediyesi
Bergama Municipality
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Bilecik Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 3 / Stand No:C310
Salon No: 12 / Stand No:B1240
.
.
İstiklal Mah. Santral Sok. No:2 - Bilecik / Türkiye
Tel : +90 (228) 212 15 88
Fax : +90 (228) 212 38 37
Mail : [email protected]
web : www.bilecikkulturturizm.gov.tr
x
Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad. No:1 Bergama - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 632 80 05
Fax : +90 (232) 633 20 12
Mail : [email protected]
web : www.bergama.bel.tr
x
Geçmişi Tunç Çağı’na kadar giden Pergamon’un tarih sahnesinde ön plana
çıkması Hellenistik Çağ’da olmuştur. M.Ö. 281-133 yılları arasında Attaloslar
Hanedanlığının başkenti Pergamon, vasiyetle Roma’ya bırakıldıktan sonrada Asya
Eyaletine başkentlik yapmıştır. Kent aynı zamanda İncil’de adı geçen Batı
Anadolu’daki ilk Yedi Kilise’den birine ev sahipliği yapmaktadır. Son olarak Osmanlı
İmparatorluğu döneminde kültürel ve ticari akslar üzerinde şekillenen kent bir kültür
ve turizm merkezidir. Helenistik dönemin en ünlü heykelcilik okuluna sahip kent
M.Ö. II yy’da Zeus sunağını yaratmıştır. Mısır Tanrıları adına yapılan ve Kızılavlu
olarak bilinen tapınak tüm görkemiyle ayakta olup ünik bir yapıdır. 200 bin ruloluk
Antik Çağ’ın en ünlü kütüphanelerinden birine sahip kentte, bilimin ve kültürün
aktarım ve saklama aracı olarak kullanılan ve adını Pergamon’dan alan “parşömen”
icat edilmiştir. Antik dünyanın ünlü üç Asklepion’undan birine ev sahipliği yapan
kent aynı zamanda eczacılığın kurucusu Hekim Galenos’un kentidir. Antik Çağ’da
önemli festivallere sahne olan kent, 1937’de Atatürk’ün isteği ile başlatılan,
Cumhuriyetimizin en eski ve aralıksız süren festivali olan ‘’Bergama Kermesi’’ne ev
sahipliği yapmaktadır. Bergama; bütün bu değerleriyle birlikte 22 Haziran 2014 de
Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak UNESCO Dünya Miras Listesine
alınmıştır.
Biletbank
Biletbank
Salon No: 7 / Stand No:D700
.
Çobançeşme San.Cad.No:44 Nish İstanbul Residance C Blok Kt:17 D.202
Bahçelievler - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 496 16 08
Fax : +90 (212) 603 61 74
Mail : [email protected]
web : www.biletbank.com
x
BiletBank Dünyasına Hoş Geldiniz. Akdeniz Pe-Tur Seyahat ve Turizm A.Ş. 1982
yılından beri turizm sektöründe faaliyet göstermekte olup 1991 yılı beriyle IATA
olmuştur. 24 Yıllık IATA deneyimini 2008 yılında Türkiye’nin ilk B2B Online Turizm
Portalını açarak seyahat sektörü ile internet teknolojisini bir araya getirmiştir. THY
ile ilk WEBSDOM projesini başlattı. Sektörde gerçek zamanlı 7/24 Çözüm Merkezi
hizmeti veren ilk kuruluştur. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile iş ortaklarımıza her
geçen gün yeni çözümler sunuyoruz. Türkiye’de 3.000 den fazla , yurt dışında ise
2.000 seyahat acentesine online servis sağlıyoruz. Acentelerimizin 24 saat
kesintisiz erişim sağlayarak işlemlerini çok kolay ve hızlı bir şeklide
yapabilmektedir. Özelikle Low Cost ve Charter uçuş seçenekleri ile acentelerimize
geniş bir ürün gamı sağlıyoruz.Satın alınan tüm ürünlerde İPTAL & İADE işlemlerini
ONLINE yapılmaktadır.Kredi Kartınızla hesabınıza para yükleyebilir, İskontolu
ödemeler yaparak kazancınızı anında alabilirsiniz. Otel bölümünde ise 174 ülkede
30.000 noktada 400.000 tesise interaktif harita özelliğimiz ile hem de müsaitlik
garantisiyle ulaşacaksınız. Uzun süren otel tekliflerini hazırlamak artık tarih oldu,
Biletbank otel teklif modülü ile teklifleriniz hemen hazır. Araç Kiralama artık size
BiletBank ile daha kolay, 174 ülke 30.000 nokta 1.200 araç kiralama şirketi ile araba
kiralayabilir, 80 ülkede, 150 havalimanı ve 400 şehirde transferinizi organize
edebilirsiniz.
Pergamon dating back from Bronze Age, had become prominent in Hellenistic
Period. Pergamon, the capital city of Attalid Dynasty during 281-133 BC, had
become the capital of Asian State upon its will to Roman Empire. Pergamon hosts
one of the First Seven Churches of West Anatolia stated in Bible as well. Now the
city is a cultural and tourism center which was shaped finally during Ottoman
Empire period on cultural and commercial axes. Pergamon, the possesser of the
most famous sculpture school of Hellenistic Period, had created the Great Altar in
2nd century BC. The temple dedicated to Egyptian Gods and known as Red Hall,
is a unique structure still standing with its splendor. “Parchment” was invented in
Pergamon, the possesser of one of the most famous libraries during Antique Period
with 200 thousand parchment bundles. Pergamon was home to one of the most
famous three asclepions of Antique Period and at the same time it is the city of
Physician Galen, the founder of Pharmacy. Bergama still hosts ‘’Bergama Festival’’,
the oldest and the most continuously festival of our Republic, had been started
upon Atatürk’s request in 1937. Pergamon, with all these values, has been
inscribed in UNESCO World Heritage List in 2014 June, as Multi Layered Cultural
Landscape.
Entrance Free System & Win - Win Strategy, Welcome to the World of BiletBank
BiletBank is a travel agency & technology - software company presenting most
pratical and useful BiletBank Booking Engine (BBE) to our valued partners, by
combining 33 years of tourism, 23 years of IATA Air ticket, hotel, transportaion
banking otomation and R&D experience. BiletBank is a full integrated with
Amadeus and system of THY(WEBSDOM),Anadolujet,Atlasjet,Borajet,Sunexpress
and Pegasus. Airlines can import its data to BiletBank System automatically. As a
BiletBank member, Travel Agencies are able to implement their GDS structures to
IBE system very easy. Biletbank can be integrated to major accounting software
90
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
such as ETA and LOGO as well. BiletBank enables trilateral control between virtual
POS, client accounts and payments (sales records). BiletBank offers over 100
different type of statistical reports. Working to be the best. We have been serving
through www.biletbank.com for more than 6000 travel agencies and more than
20.000 member online users to make scheduled and charter flight sales, hotel sales
and car rental.
Bimaş began in Diyarbakir tourism activities as of August 2003 . In 2011, in Istanbul
, then Mardin town of Midyat and Nusaybin also continue to grow by opening the
branch etmiştir.ets round competent agency, Pegasus Diyarbakir region and
Northern Iraq regional offices engaged in group travel , our agency is also IATA or
connected all private airlines sales , Wide With a fleet of car rental , cultural tours,
it realizes conventions and seminars organization .
Bily Turizm Taşımacılık
Bily Tours Transportatıon
Bingöl İl Kültür Turizm Müdürlüğü
Bingöl Provencial Directorate Of Culture and Tourism
.
.
Telsiz Mah. 85 Sok No: 57 Zeytinburnu - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 679 55 26
Fax : +90 (212) 679 66 60
Mail : [email protected]
web : www.bilyturizm.com
x
BİLY TURİZM TAŞIMACILIK 20 yılı aşan deneyimli kadrosuyla sahip olduğu bilgi ve
tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. A grubu seyahat
acentası olan Bily Turizm Kurulduğu günden itibaren Turizm Taşıma konusunda ve
şirketlere transfer hizmeti sunan uzman kadroya sahip olan şirketimiz; Orta ölçekli
bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve
zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede sektöründe tanınmış ve ilkelerinden asla
vazgeçmemiştir. Firmanın değişmez prensipleri daima kaliteliyiz, şeffafız, iş
bitiriciyiz, samimiyiz, hizmette zamanlama ve uygun fiyat olmuştur. Başarı ve
sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan BİLY TURİZM
TAŞIMACILIK , gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek
sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir. Yurtiçi
hizmetlerimizden sonra, Yurt Dışı Transferleri ve Turlarınızda yanınızdayız. Her an
yurtdışına çıkmaya hazır araçlarımız ve gittikleri ülkeye hakim kaptanlarımızla
ağırlamaktan mutluluk duyarız. Yenilenen filomuzda 9 + 1 Kişilik Vito’dan Başlayarak
/ 54 + 2 WC’li Setra’ya kadar her sınıf aracı bulunan otobüslerimiz ile kendinizi adeta
evinizdeymiş gibi hissedebileceksiniz. Tüm organizasyonlarınızda Türkiye’ nin her
yerinden başlayan ve biten tüm tur programlarınıza uygun hızlı ve pratik çözümleri
müşterilerimize sunmaktayız.
Kültür Merkezi Binası K:2 İl Jand. Kom. Karşısı Muş Elazığ Yolu Düzağaç - Bingöl /
Türkiye
Tel : +90 (505) 488 39 15
Fax : +90 (426) 213 50 00
Mail : [email protected]
web : [email protected]
x
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tarihçesi: İlimizde Kültür Merkezinin
temeli 1994 tarihinde atılmış olup, 2006 yılında hizmete açılmıştır. Hazine ve İl Özel
İdaremize tahsisli bulunan Kültür Merkezinin kullanım hakkı 20.08.2009 tarihinden
itibaren Bingöl Belediyesine protokol ile devredilmiştir. Kültür Merkezi hizmet binası
içerisinde faaliyetlerini sürdürmekle birlikte, 4 katlı olup, iki bloktan oluşmaktadır: A
ve B blok.
Salon No: 12 / Stand No:D1250
Salon No: 6 / Stand No:A612
Birbey Hotel
Birbey Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Kemalpaşa Mah. Mektep Sok No:1.Aksaray-Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 512 46 75
Fax : +90 (212) 512 46 74
Mail : [email protected]
web : www.birbeyhotel.com
x
BİRBEY HOTEL´E HOŞGELDİNİZ Tarihi yarımadanın merkezinde seçkin konuklarına
Türk misafirperverliğini eşsiz bir yorumla sunan otelimiz 2013 yılında sizlere daha iyi,
daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla yenilendi. İş ve tatil amaçlı seyahat eden
konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamayı kendine misyon edinen Birbey Hotel, sizi ve
ailenizi konuk etmekten memnuniyet duyacaktır. Hiç kuşkusuz otelin konumu
İstanbul’u İstanbul yapan tüm unutulmaz tarihi ve kültürel yerlere kolay ulaşılabilir
olmasının avantajını taşımaktadır. Kapalıçarşı, Beyazıt Meydanı, Süleymaniye Camii
gibi dünya hazinelerini yürüyerek keşfedebilirsiniz. Sultanahmet Camii, Aya Sofya,
Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı otelimizden yalnızca 10 dakikalık bir yürüme
mesafesinde. Medeniyetlere beşiklik yapmış İstanbul’un kalbinin coşkuyla attığı
Taksim Meydanı ve ünlü Beyoğlu semti şehrin keyfini çıkarmanın ideal bir başlangıç
noktası. Tramvaya 2 dakika, Atatürk Havalimanına ise 15 km olan Birbey Hotel,
yenilenmiş dekorasyonu ile olağanüstü deneyimler yaşamanız için sizi ve ailenizi
bekliyor.
Bily turizm transportation with an experienced team of over 17 years, will be glad to
share his knowladge and experience with dear customers.A group travel agency
Bily tourism since it was founded have Professinal team about tourism transporting
and transfering companies . Altough having medium-sized working they gave
importance to quality and had the determination to succeed from the first of
establishing.Soon they were populer in sector. There are unchangeable principles
in firm always transparent ,quality , fixer, friendly and adequate price. Succes and
continuity , integrity of service and quality with this principles of working BİLY
TOURİSM TRANSPORTATION say thanks for your attention and support .And will
contınue to serve you for today and for future.After home services we are with you
in overseas services and transfere too. We are happy with our vehicles which ready
to go abroad every monent. In our new fleet, with buses from 9+1 persons Vito untill
54+2 persons Setra with WC in any clases , you can feel comfortable .In all
organizations starting all over the Turkey and finished the entire programs we offer
fast and suitable solutions to our customers
Bimaş Turizm
Bimaş Company
Salon No: 12 / Stand No:C1230
WELCOME TO BİRBEY HOTEL Birbey Hotel which is located in the center of the
historical peninsula, has been renewed in 2013 with the aim of presenting our
distinguished guests the Turkish hospitality in a unique way. Birbey Hotel has made
it its mission to host guests who are travelling for business and/or holiday in the best
presticious way. We will be pleased to welcome you and your family. The hotel is
located in the heart of the city’s Cultural and Historical sights, no doubt an
advantage where easy acces mostly on foot, to the beauty of the city is allowed.
Only a few minutes walking distance from the hotel, you can discover world
treasures like the Grand Bazaar, Beyazıt Square, Süleymaniye Mosque. From the
hotel to the historical places like the Sultanahmet Mosque, Hagia Sophia Museum,
Topkapı Palace all one has to do is to take 10 minute walk. Easy access to Taksim
Square which has served as a cradle for many civilizations joyfully beats as the
heart of Istanbul, and the famous Beyoğlu district can be the ideal starting point of
a delightful journey. 2 minutes to the tram stop, 15 km to the Atatürk Airport, Birbey
Hotel with its newly renovated look is awating to host you and your family where you
can enjoy a wonderful experience.
.
İnaloglu Cad. Ebru Apt Alti. No7/D Yenisehir - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 223 92 92
Fax : +90 (412) 229 01 34
Mail : [email protected]
web : www.bimasturizm.com
x
Bimaş Turizm 2003 Ağustos ayı itibari ile Diyarbakır’da faaliyetlerine başlamıştır.
2011 yılında istanbul’da ardından Mardin ilçeleri Midyat ve Nusaybin de şubelerini
açarak büyümeye devam etmiştir.ETS tur yetkili acenteliği, Pegasus havayollarının
Diyarbakır bölge ve Kuzey ırak bölge temsilciliği yapan A grubu seyahat acentemiz
aynı zaman da IATA ya bağlı olan bütün özel havayollarının satışlarını, Geniş filosuyla
araç kiralama, Kültür turları, Kongre ve seminer organizasyonları
gerçekleştirmektedir.
91
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Bitlis Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Bodrum Ticaret Odası
Bodrum Chamber Of Commerce
Salon No: 3 / Stand No:D350
Salon No: 12 / Stand No:B1210
.
.
Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:32 - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 316 14 12
Fax : +90 (252) 313 16 94
Mail : [email protected]
web : www.bodto.org.tr
x
Hüsrev Paşa Mah. Kültür Merkezi - Bitlis / Türkiye
Tel : +90 (434) 228 50 53
Fax : +90 (434) 228 50 59
Mail : [email protected]
web : www.bitliskulturturizm.gov.tr/
x
Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van Gölü batısında, deniz seviyesinden 1550 m
yükseklikte vadi içine kurulmuş ve 7000 yıllık tarihi, kültürü günümüze kadar taşımış
medeniyetler yumağıdır. Bölgenin en eski yerleşim birimlerinden olan ve Adilcevaz,
Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan ilçeleriyle Bitlis; el değmemiş doğası, tarihin
hemen her dönemine tanıklık eden anıtsal yapıları ve her zaman dinamik bir şekilde
varlığını sürdüren kültürü ile adeta doğuda keşfedilmeyi bekleyen bir turizm
hazinesidir. Sahip olduğu doğal zenginlikleri ile de bölgedeki alternatif turizm
türlerinin bir arada yapılabileceği potansiyeli bünyesinde taşır Bitlis İli. Havası,
suyu, dağları, kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsü ile adeta bir yeryüzü cennetini
andıran Bitlis İli; Türkiye’nin en büyük yanardağı olan eşsiz doğa harikası Nemrut
Dağı ve Krater Gölü, Tatvan – Ahlat - Adilcevaz ilçelerimizin bir hilal şeklinde
kucakladığı uçsuz bucaksız görüntüsü ile Van Gölü, Süphan Dağı, Beş Minare’si,
şifalı suları ve misafirperver insanı ile tarih ve doğanın kucaklaşmasını en güzel
şekilde sergileyen şirin bir ilimizdir
Bohemia
Bohemia
Salon No: 2 / Stand No:C224
.
29, Pirinska Street - Skopje / Macedonia
Tel : +38975333217
Mail : [email protected]
web : www.discovemacedonia.com
x
Bohemia is a tour operator and DMC for Macedonia and the Balkan region. The
company offers inbound tour operating for more than 20 years. All our business
activities are directed to creating the best possible value for our customers and
business partners. We are specialized in multi-country cultural tours in Macedonia,
Bulgaria and the rest of the Balkan countries. Each designed trip has a number of
different activities, ranging from simple cultural exploration to really special tour
that tourists have never experienced. Bohemia provides tourist services for both
groups and individuals - escorted tours, tailor-made programs, hotel reservations,
guiding and assistance, bus services and transfers, spa&wellness vacations,
business trips. Being part of the fast developing travel technology, we have
implemented the latest travel solutions. At www.discovermacedonia.com,
www.discoverbalkans.com and www.bulgaria-guide.com you will find all our
products and all the necessary information concerning traveling to Macedonia,
Bulgaria and the rest of the Balkans. The company has a long term experience in
organizing corporate events and business trips. Bohemia provides professional
guiding and assistance for individuals and groups. Our staff has been carefully
selected for their excellent education and knowledge in matter, concerning foreign
language, history, geography, ethnology, etc.
Blue World Hotel
Blue World Hotel
Salon No: 6 / Stand No:A604
.
Yenimahalle Mh.istanbul Cad. No: 718/a Kumburgaz- Büyükçekmece - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 885 79 79
Fax : +90 (212) 885 10 01
Mail : [email protected]
web : www.blueworldhotel.com
x
Blue World Hotel, Kumburgaz’daki özel bir kumsal plajın üzerinde yer alır. Cam
duvarlarla çevrilmiş büyük bir kapalı yüzme havuzu ve hidromasajlı küvete ev
sahipliği yapan otelde, ücretsiz Wi-Fi erişimi ve uydu TV ile donatılmış konforlu
odalar bulunmaktadır. Blue World’un klimalı odaları şık bir biçimde döşenmiş olup,
bir oturma alanına sahiptir. Bazı odalarda Marmara Denizi’ne bakan balkonlar
vardır. Otelin restoranında Türk ve dünya mutfaklarından yemekler servis edilir.
Restoranda yemek keyfinizi kapalı havuz manzarası eşliğinde yapabilirsiniz. Günü,
otelin barında birkaç kadeh içkiyle harika bir şekilde tamamlayın. Oteldeki spa
olanakları arasında, geleneksel Türk hamamı, sauna ve masajlar yer almaktadır.
Dilerseniz fitness merkezinden yararlanabilirsiniz. Atatürk Havalimanı’na 50 km
uzaklıkta bulunan Blue World Hotel, İstanbul’un merkezine 50 km mesafededir.
Tüyap Fuar ve Sergi Merkezi’ne arabayla sadece 15 dakikada ulaşmak
mümkündür. Otel bünyesinde ücretsiz özel otopark bulunmaktadır.
Bolu Belediye Başkanlığı
Bolu Municipality
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
İzzet Baysal Cad. No:95 - Bolu / Türkiye
Tel : +90 (374) 444 26 58
Fax : +90 (374) 217 00 64
web : www.bolu.bel.tr
x
Situated on a private sandy beach in Kumburgaz, Blue World Hotel offers a large
indoor swimming pool surrounded with glass walls and a hot tub. The hotel has
comfortable rooms with free Wi-Fi and satellite TV. The air-conditioned rooms of
Blue World are elegantly furnished and include a seating area. Some rooms have
balconies overlooking the Marmara Sea. International and Traditional Turkish
cuisine is served at the hotel’s restaurant, and can be enjoyed with views of the
indoor pool. Guests can finish off the day with a few drinks at the hotel bar. Spa
facilities include a traditional Turkish bath, sauna and massages. Guests can also
benefit from the fitness centre. Blue World Hotel is 30 km from Atatürk Airport and
50 km from the centre of Istanbul. Tuyap Fair and Exhibition Centre is just a 15minute drive away. Free private parking is also available on site.
Booking.com Destek Hizm. Ltd.şti
Booking.com
Salon No: 7 / Stand No:E728
.
Ömer Avni Mahallesi Inebolu Sokak Haktan İş Merkezi No:39 Kat:1 Kabataş İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 377 60 00
Fax : +90 (212) 377 60 90
Mail : [email protected]
web : www.booking.com
x
Websitesi ile internet üzerinden konaklama rezervasyonu hizmeti vermekte
92
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
jet uçaklarından oluşan yepyeni filosunu sürekli olarak yeni uçaklarla büyütüyor.
Deneyimli kadrosunun özenli hizmeti, ücretsiz kaliteli ikramları, kabin içinin konforu,
ikili deri koltuk düzeni ve geniş koltuk aralıklarıyla her yolcuya ayrılmış alanın
rahatlığı, Borajet ile yapılan her uçuşu “özel uçak konforu”nda keyifli ve prestijli bir
yolculuğa dönüştürüyor. Borajet Havayolları, “misafirlerinin” yüksek memnuniyetiyle,
her gün biraz daha artan yolcu sayısıyla, “Türkiye’nin Kaliteli Havayolu” oluşunu her
uçuşuyla bir kez daha kanıtlıyor.
olup,yerel grup şirketleri tarafından uluslararası olarak desteklenmektedir.
An online accommodation reservation service on its website, and is supported
internationally by its local group companies.
Booklogic Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ltd. Şti
Booklogic Information Technology and Tourism Ltd. Sti
Salon No: 7 / Stand No:C700
A NEW PERSPECTIVE IN AIRWAYS TRAVEL Borajet Airlines, is the single and the
first example of “Regional Airlines” in Turkey similar to other elite airlines in the many
countries of the world. Borajet airlines is the pioneer of a service understanding
keeping trust and quality at the highest level which is defined as “New generation
aviation” in our country and rising rapidly. With this spirit our services extends the
new destinations like Tokat, Çanakkale and Siirt ... we offer our unique services for
many popular tourism routes like Mykonos, Rhodes, Dole, Cyprus, Beirut, Bodrum,
Edremit and Antalya ... we provide a new alternative to people living in our big cities
like İzmir, Trabzon, Adana and Ankara. With “alternative routes” and “connection
flights” opportunities Borajet Airlines connects many regions of our country to each
other and introduces a high-quality air travel service.
.
Fulya Mh Mehmetçik Cd No 24 Fulya/ Mecidiyeköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (850) 885 09 00
Fax : +90 (850) 885 09 00
Mail : [email protected]
web : www.BookLogic.net
x
Türkiye ve Dünya otellerine, Turizm acentalarına Otomasyon programlari ve Online
rezervasyon sistemleri SaaS (Software as a Service) olarak sunan ve 15 yıldır faaliyet
gösteren global bir Teknoloji şirketiyiz. Otellere, turizm operatörü ve acentelerine
yönelik geniş çaplı otomasyon ve online rezervasyon sistemleri sunarak, otellerin ve
turizm acentelerinin cirolarını artırmayı ve operasyonel iş akışlarını kolaylaştırmayı
hedeflemekteyiz. Türkiye ve Dünya Otelleri için, merkezi rezervasyon sistemi, kanal
yönetim programlari ve online rezervasyon motoru dahil entegre otel çözümleri
sunmaktayız. Acenteler ve turizm operatörleri için ise uçak, transfer, tur, otel gibi
turizm hizmetlerinin Online B2C, B2B ve Ofis içi satışlarını gerçekleştirecek online
rezervasyon sistemleri ve acente otomasyon programlari sunmaktayız. Merkezi
İstanbul - Türkiye de bulunan sirketimizin Almanya, Yunanistan ve Pakistan da
ofisleri bulunmaktadir ve Dünya genelinde genis bir alanda hizmet vermektedir.
Türkiye de %30 pazar payi ile kendi sektöründe pazar lideri olan sirketimiz, Turkiye
dışında Almanya, ABD, Fransa, Ingiltere, Ispanya, Hollanda, Italya, Yunanistan,
Endonezya İsviçre, Sri Lanka, Arjantin, Meksika, İsrail ve daha bircok ulkede otel ve
acentelere hizmet vermektedir.
Bosphorus Tekne Turu
Bosphorus Boat Tour
Salon No: 5 / Stand No:B527
.
Yıldız Posta Cd.irfan Baştuğ Sk. Yuva 5 Apt. No: 15/1 Esentepe - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (542) 786 02 09
Fax : +90 (212) 288 29 44
Mail : [email protected]
web : www.bosphorustekneturu.com/
x
2000 yılından beri hizmet vermekteyiz.Düğün ,Nişan davet,kongre geceleri
organizasyonu alanlarında faaliyet gösteren bir turizm acentasıyız.
Hotels in Turkey and the world, tourism agencies and Online booking systems for
automation programs to SaaS (Software as a Service) offering, and we are a global
technology company that operates in 15 years. Hotels, tourism operator and agents
for their large-scale automation and online reservation systems, tourism agencies,
hotels and by offering to increase turnover and our target is to facilitate operational
workflows. Turkey and World Hotels, the central reservation system, channel
management programs and online booking engine, we offer integrated Hotel
solutions, including. Agents and tourism operators for the aircraft, transfer, tour,
hotel and tourism services, such as Online sales of B2C, B2B online booking office
will perform systems and agents, we offer automation programs. Our company is
located in İstanbul-Turkey, central Germany, Greece and Pakistan are also in the
offices and serves a large area across the globe. Turkey is also 30% market share
with our company, which is the market leader in its sector, apart from Germany, the
USA, Turkey, France, England, Spain, Netherlands, Italy, Greece, Switzerland, Sri
Lanka, Indonesia, Argentina, Mexico, Israel, and more in the hotel and offers to
agents, distributorship.
Bozkır Fox Seyahat
Steppenfuchs Reisen
Salon No: 2 / Stand No:A201
.
Janjin Street 1-11, 12 Khoroo, Bayanzurkh District - Ulaanbaatar / Mongolia
Tel : +976-99260074; +976-99102843
Mail : [email protected]
web : www.mongolei.com
x
Borajet
Borajet Airlines
Salon No: 2 / Stand No:C216
“STEPPENFUCHS REISEN” LLC is a tour operator based in Mongolia and we tried
as much as possible to respond individually to the individual wishes. This also
means intensive cooperation in the preparation in order to prepare as possible the
holidays. We offer many different trips to Mongolia. Customers have options
between round trips, hiking tours, mountain climbing, horseback or camel riding
tours, motorcycle tours, nature and wildlife observation, fishing trip and travel for
the whole family. The desire for maximum individuality, we get even to the extent
where all tours are based on the modular principle. It is possible to book everything
completely, or many elements such as Arrival departure, accommodation etc. to
organize themselves. We now hope to have provided an impression of the concept
of “Steppenfuchs Travel” and we hope that we will spend next summer a pleasant
and interesting time in Mongolia. More Information you will find at
www.mongolei.com Your “Steppenfuchs Reisen” team
.
Idtm Blokları A-3 Blok Kat : 5 Bakırköy/ Yeşilköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (532) 597 39 50
Fax : +90 (212) 465 28 82
Mail : [email protected]
web : www.borajet.com.tr/
x
HAVA YOLCULUĞUNA YENİ BİR BAKIŞ Borajet Havayolları, günümüzde dünyanın
pek çok ülkesinde seçkin benzerleri olan, “Bölgesel Havayolu” kavramının
Türkiye’deki ilk ve tek örneği.“Yeni nesil havacılık” olarak tarif edilen, öncelikle
‘güven’ ve ‘kalite’yi en üst düzeyde esas alan bir hizmet anlayışının ülkemizde
öncülüğünü yapıyor ve büyük bir hızla yükseliyor. Borajet Havayolları sunduğu
“alternatif hatlar” ve “bağlantılı uçuşlar” imkânıyla ülkemizin çok sayıda yöresini
birbirine bağlıyor, kaliteli uçuş hizmetiyle tanıştırıyor. Borajet Havayolları,
Amerika’dan Avrupa’ya 45 farklı ülkede 65 havayolu şirketinde güvenle kullanılan,
en üst seviyede güvenlik ve konfora sahip, ileri teknoloji ürünü EMBRAER E-190 tipi
93
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Br Banket A.Ş.
Br Banket Aş
Bristol Hotel
Bristol Hotel
.
.
Büğdüz Mahallesi , 25.sokak , No: 6 Akyurt - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (532) 405 98 05
Fax : +90 (312) 399 20 05
Mail : [email protected]
web : www.brbanket.com
x
BR BANKET AŞ firması 15 yıllık sektör tecrubesiyle 2014 yılında kurulmuş, genç,
dinamik ve yaratıcı bir firmadır. Ankara’da bulunan fabrikamızda 100% kendi
üretimimiz olan banket sandalyeleri, katlanır masalar, dans pisti, podyum, restoran
sandalye ve masaları, aluminyum şezlong gibi bir çok hareketli mobilya konusunda
üretimini tasarımıyla zenginleştirmiş, gücünü işine olan sevgisinden ve
müşterilerinin güveninden alan bir firmadır. Hedefimiz kaliteli hizmeti, satış öncesi
ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak farkındalık
yaratmaktır.
Hotel Bristol Sarajevo, Fra Filipa Lastrića 2 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : +387 33 705 000
Fax : +387 33 705 001
Mail : [email protected]
web : www.bristolsarajevo.com/
x
Salon No: 10 / Stand No:A1021
Salon No: 2 / Stand No:D235
Buğra Peynir Helvası
Buğra Cheese Halvah
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
Camiatik Mah. Ömer Kahraman Cad. Çevremiz Yapı Koop. No:3 Malkara Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (532) 341 22 15
Mail : [email protected]
x
BA BANQUET Inc. established in 2014 with 15 years of industry experience is a
young, dynamic and creative company. Our factory is located in Ankara, product
movable furnitiure such as; banquet chairs, folding tables, dance floor, podium,
restaurant chairs and tables, aluminum sunbed, and etc. which are 100% our own
productions. BR company’s production is enriched with the design of it, gets power
from the love to it’s work and the trust of customers. Our goal is to create
awareness and give the quality service to raise the customer satisfaction to the
highest level pre-sales and after-sales.
Bulvar Palas Hotel
Bulvar Palas Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
Brezilya Istanbul Başkonsolosluğu
Consulate General Of Brazil İn Istanbul
.
Salon No: 2 / Stand No:D228
Atatürk Bulvarı No:36 Saraçhane Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 528 58 81
Fax : +90 (212) 528 60 81
Mail : [email protected]
web : www.hotelbulvarpalas.com
x
Aksaray Tramvay İstasyonu’na yürüyerek sadece 3 dakika, Kapalıçarşı’ya ise 3
tramvay durağı mesafede son derece merkezi bir konumda bulunan Hotel Bulvar
Palas, konuklarına sayısız olanak sunuyor. Otel, bir fitness merkezi ve spa
tesislerine ev sahipliği yapmaktadır. Hotel Bulvar Palas’ın konaklama birimleri klasik
bir tarzda döşenmiş ve dekore edilmiş ferah odalardan oluşmaktadır. Tüm odalar
bireysel kontrollü klima, minibar, çay-kahve yapma imkanı ve LCD uydu TV ile
donatılmıştır. Otelde her sabah 85 farklı çeşitte soğuk ve sıcak yiyecekten oluşan
açık büfe bir kahvaltı servis edilir. Öğle ve akşam yemeklerinde açılan restoran,
Türk spesiyaliteleriyle hizmet vermektedir. İş görüşmeleriyle ya da kenti
keşfetmekle geçen bir günün ardından otelin sauna, hamam, hidromasajlı havuz
ve masaj olanaklarına sahip spa ve sağlıklı yaşam merkezinde yorgunluk
atabilirsiniz. Tesis bünyesinde ayrıca küçük bir spor salonu da bulunmaktadır.
Hotel Bulvar Palas, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’na tramvayla
sadece 5 durak mesafededir. İstanbul’un iş ve alışveriş merkezleri ile turistik cazibe
merkezlerinin çoğuna yürüyerek kolayca ulaşabilirsiniz.
.
Askerocagı Cd. No 6 Kat 4 Suzer Plaza Elmadag Şişli Istanbul Turkey - Distrito
Federal / Brazil
Tel : +90 (212) 252 00 13
Fax : +90 (212) 252 10 57
Mail : [email protected]
web : istambul.itamaraty.gov.br
x
Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu’nun Ticaret ve Yatırım Departmanı (SECOM)
Brezilya ihracatı ve yatırımlarını ve Brezilya’da turizmi desteklemektedir. EMITT
Fuarı’nda temel amacımız Brezilya’nın turistik destinasyonlarını, kültürünü, mutfağını
ve Rio de Janeiro şehrinde Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşecek olan Rio
2016 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı tanıtmaktır. SECOM İstanbul ayrıca,
Brezilyalı şirketler ile ortaklık kurmak, yatırım ve ithalat yapmak isteyen Türk
şirketlere danışmanlık yapmakta, müşterek girişimleri kolaylaştırmakta, ticaret
misyon ve fuarları düzenlemekte ve Brezilya hakkında her türlü bilgi sağlamaktadır.
Visit Brasil Portalı (http://www.visitbrasil.com/) Brezilya’daki birçok turistik
destinasyonu turistlerin önceliklerine göre sunmaktadır: güneş ve sahil, alışveriş,
kültür, ekoturizm, spor, ticaret. Invest & Export Brazil Websayfası
(http://www.investexportbrasil.gov.br) birçok yayın, mevzuat, Brezilya fuarlarının
takvimi, yatırım teşvikleri ve girişimciler ile yatırımcıları destekleyecek rehberler
içerir. Rio 2016 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları resmi websayfasına ise şu
bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.rio2016.com/en.
Since 2001, İstanbul Hotel Bulvar Palas has been sharing the special experiences,
wit you esteemed guest is four stars classification. It has a good location in İstanbul
hotels. It is in the middle of a triangle districts of Şehzadebaşı - Aksaray - Laleli,
where many civilizations dominated for thousand of years, and left perfect historical
identity behind, now which is know as “Old City”. Our hotel is very much proud of
providing you a unique location to reach to the most special historical places in
İstanbul, just by foot in 20 minutes to Hagia Sophia, Topkapı Palas, Blue Mosque,
Eminönü, Spice Bazaar, Galata Bridge, in 15 minutes walk; Grand Bazaar, Beyazıt
Squer, in 25 minute walk, Taksim Squer, Beyoğlu, Galata district, in 5 minutes walk;
Valens Aqueduct, Validesultan Mosque, Şehzadebaşı Mosque and ruins of Old
Byzantium Blakernia Palas, also just by 15 minutes walk to Süleymaniye Mosque.
Hotel Bulvar Palas offers you classically furnished and decorated 70 rooms,
Restaurant which is open for lunch and dinner, Lobby Bar, Lush Garden Cafe,
Conference rooms and spa facilities that you may need to relax after a long day.
Our Hotel furthers a qualified service with friendly professionel staff, constantly
renewing perspective. We are more than happy to entertain you in our hotel as our
guests.
The Trade and Investment Section of the Consulate General of Brazil in Istanbul
(SECOM) promotes Brazilian exports, investments and tourism in Brazil. In EMITT
Fair, our main aim is to promote Brazilian destinations, touristic attractions, culture,
culinary and the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games, which will take place
in August and September in the city of Rio de Janeiro. SECOM Istanbul also assists
Turkish companies interested in doing business, investing and importing from
Brazilian companies, facilitates partnerships and joint-ventures, organizes trade
mission and fairs, and provides all kinds of information about Brazil. The portal
Visit Brasil (http://www.visitbrasil.com/) presents the several touristic attractions in
Brazil according to the tourist priorities: sun and coast, shopping, culture,
ecotourism, sports, business. The website Invest & Export Brazil
(http://www.investexportbrasil.gov.br) contains several publications, legislation,
calendar of Brazilian exhibitions, investment incentives and guides to support
entrepreneurs and investors. Rio 2016 Olympic and Paralympic Games official
website is http://www.rio2016.com/en.
94
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Bumer Tur
Bumer Tour
Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini, doğal
güzelliklerini ve turizminin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını ve pazarlamasını
yapmaktadır. Bursa Büyükşehir, Yıldırım, Osmangazi, İznik, Mustafa Kemalpaşa ve
Nilüfer Belediyelerinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.
.
Bursa Culture and Tourism Promotion Association Association promotes and
markets touristic, natural, historical and cultural values of Bursa City at the national
and international level. It was founded by Bursa Metropolitan, Yıldırım, Osmangazi,
Iznik, Nilüfer and Mustafa Kemal Paşa Municipalities.
Salon No: 3 / Stand No:B356
Pirireis Mah. 1102 Sok. Gökçel Sitesi Altı No: 11 / E - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 326 62 71
Fax : +90 (324) 325 35 83
Mail : [email protected]
web : www.bumertour.com
x
Bumer tour 1997 yılında Mersin’de A sınıfı seyahat acentası olarak hizmet
vermektedir. Acentamız ; *Uluslararası tur operatörlüğü *Yurtdışı ve yurtiçi uçak bilet
satısı *Yurtdışı ve yurtiçi tur ve otel rezervasyonları *Seminer, toplantı, sempozyum,
kongre ve fuar organizasyonları *Kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik
motivasyon etkinlikleri ve eğitim hizmetleri *Mavi yolculuk ve alternatif turlar (
trekking, rafting v.s. ) *Transfer hizmetleri *Kruvaziyer turizmi yat ve liman hizmetleri
*Vize ve danışmanlık hizmeti *Yurtdışı dil eğitimi
Bursa Valiliği
Bursa Governorate
Salon No: 8B / Stand No:A815/B818B
.
Yeşil Mahallesi Sancı Sokak Kültür Turizm Tanıtma Birliği - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 273 52 77
Fax : +90 (224) 273 52 78
Mail : [email protected]
web : www.bursatanitim.gov.tr
x
Bumer Tour has offered service as an A group travel agent in Mersin since 1997.
Our agent ; *İnternational tour operations *Domestic and international flight ticket
sales *Tour and hotel reservations *Seminar, meeting, symposium, congress, fair
organizations *Motivation tours and education services for public and private officer
*Special interest tours ( trekking, rafting, adventure etc. ) *Yacht and harbour service
*Transfers service *Visa and counseling service *Abroad language education
Butikoteller
Boutiquehotels
Salon No: 7 / Stand No:E759
Bungalovcu
Bungalow
.
Salon No: 6 / Stand No:C611
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Dostlar Plaza, No: 113 Kat:6 Şişli - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 416 90 90
Fax : +90 (212) 416 06 05
Mail : [email protected]
web : www.butikoteller.com.tr
x
Butik Oteller projesinin 9 yıl önce başlayan hikayesi, bugün en çok satan gezi
kitapları listesinde yer alan “Butik Oteller Kitabı” ve güvenle online rezervasyon
yapma ayrıcalığını sunan www.butikoteller.com.tr ile büyüdü. Türkiye’nin dört bir
yanında en iyi ve en doğru butik adresleri butikoteller.com.tr’den kolayca bulup,
online oda rezervasyonunuzu yaptırabiliyorsunuz. Otel detay sayfalarındaki bilgilerin
güncelliği, fotoğrafların kalitesi ve rezervasyonunuzu yaparken güvenliğiniz en dikkat
ettiğimiz unsurlardan. www.butikoteller.com.tr ayrıcalığından faydalanarak
başlayacağınız tatil yolculuğunuza elinizin altından hiç ayırmayacağınız rehber
konaklama kitabımız ve yorumlarınızı paylaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımız
eşlik edecek. Kaliteli, seçkin ve size yakışır butik tatiller rotasını birlikte çizmeye
devam edeceğiz.
.
İkitelli Org.san.böl.8.blok No:40 Mutsan Başakşehir - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (533) 308 76 77
Mail : [email protected]
web : www.bungalovcu.com.tr
x
Şirketimiz Sn. Aykut AKPINAR tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Firmamız mobilya
imalat, satış ve dekorasyon faailyet alanları ile başlayıp, zamanla raf sistemleri ve iç
mimarlık alanlarını da bünyesine katarak büyümesini sürdürmüştür. Amacımız;İç
Mimari Danışmanlık, Görselleştirme ve Uygulama Hizmeti, Dekorasyon,Bungalov
Ofis, Konut, Mağaza, Showroom, Restaurant, Cafe, Fuar Stand, vb. Konsept Ürün
Tasarımı ve Uygulaması, Mekana Özel Mobilya Ürünleri Tasarımı ve Uygulaması,
Cephe, Zemin Ahşap Kaplama, Mağaza Donanımları, Depo Raf Sistemleri, Tekstil
Teşhir Raf Sistemleri 3D Ürün Tasarımı ve Mimari Görselleştirme alanlarındaki
çalışmalarıyla, iş mükemmeliyetini yakalamak, müşterilerimize her koşulda çözüm
sunmaktır.
Mr. our company . By Aykut Akpinar was established in 2000. Our furniture
manufacturing company , starting with sales and decoration faailyet areas, once
shelving and interior design fields acquired by continued growth . Our aim Interior
Design Consulting, Visualization and Management Services , decoration ,
Bungalows Office , Home , Shop, Showroom, Restaurant, Cafe , Exhibition Stand ,
etc . Concept Product Design and Applications , Space Custom Furniture Design
and Implementation, Front Floor Wooden Flooring , Store Equipment , Storage
Shelving Systems , Textile Display Rack System 3D Product Design and his work in
architectural visualization field to capture the business excellence to provide
solutions in all circumstances our customers.
With over 9 years of experience, Boutique Hotels has established its reputation due
to the depth of knowledge it has gained by “Boutique Hotels Book”, one of the best
seller travel books of Turkey, and by the website providing safe online booking;
www.butikoteller.com.tr. Extraordinary designs, historical structures, local tastes,
warm welcome, luxury and comfort… Our selection of boutique hotels is truly
outstanding. Besides, our original, detailed content for the hotels are written by
experienced travel writers. Seek out the best boutique hotel suits your needs in
butikoteller.com.tr and be guided by Boutique Hotels Book which will be a true
companion throughout your journey. When you are back home don’t forget to keep
up with us in our social media accounts cause we will always be sharing newest
boutique address’.
Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği
Bursa Culture and Tourism Promotion Association
Büyük Berk Otel
Grand Berk Hotel
Salon No: 8 / Stand No:A815
Salon No: 3 / Stand No:E370
.
.
Ahmetpaşa Mh. Fahri Korutürk Cd. Osmangazi - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 273 52 77
Fax : +90 (224) 273 52 78
Mail : [email protected]
web : www.bursatanitim.gov.tr
x
Sarımsaklı Oteller Mevkii - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 324 10 45
Fax : +90 (266) 324 11 19
Mail : [email protected]
web : www.berkotel.com.tr
95
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı
Büyükçekmece Municipality
x
Salon No: 12 / Stand No:C1250
Büyük Şahinler Otel
Buyuk Sahinler Otel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Mesih Paşa Cad No 71 Laleli / Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 74 40
Fax : +90 (212) 518 74 50
Mail : [email protected]
web : www.hotelbuyuksahinler.com.tr
x
Fax : +90 (212) 883 55 64
Mimarsinan Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:24 Büyükçekmece - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 444 03 40
.
Mail : [email protected]
web : www.bcekmece.bel.tr
x
By Sağlık
By Saglık
Büyük Truva Otel
Büyük Truva Otel
Salon No: 4 / Stand No:A471
Salon No: 7 / Stand No:A726
.
.
Sümer Mah.turan Güneş Cad.no:18/3 Zeytinburnu - İstanbul / Türkiye
Tel : +00 (212) 510 17 45
Cevatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:2 - Çanakkale / Türkiye
Tel : +90 (286) 217 10 24
Fax : +90 (286) 217 09 03
Mail : [email protected]
web : www.truvaotel.com
x
Çanakkale ilinin 1974 yılından beri hizmet veren otellerinden birisi olan otelimiz ;
Sadıkoğlu Isı Teknik Turizm Yatırımları San.Tic. Ltd. Şti. oteller zinciri bünyesinde
yer almaktadır. Büyük Truva Oteli, şehrin merkezinde denize nazır konumu ile hafta
sonu tatillerinizde, iş toplantılarınızda ve yaz tatillerinizde size Çanakkale
konukseverliğinin en güzel örneğini vermekte... Huzur veren mimarisi, içinde
sanata ve tarihe ışık tutacak kadar güzel çalışmalar bulabilirsiniz. Boğazın görkemli
güzelliği içinde Otelimiz, tecrübeli personeli ile dört mevsim boyunca sizlere hizmet
vermenin gururu içindedir. Oda ve Yatak: 66 Oda, 132 Yatak, 3 Suit Oda + 5 Triple
+ 58 (dbl /twn/sngl) Oda Özellikleri: Direkt Telefon , Banyo ( duş veya küvet) , Saç
kurutma makinası, Yangın Alarmı , Minibar , Uyandırma Servisi, Kattle, Safe Box ,
Uydu TV , Kablosuz Internet, Merkezi Isıtma, Split Klima. Oda Manzarası: Deniz
Manzarası , Bahçe Manzarası. Yeme İçme: 1 Restaurant Kapalı kapasite:250, Açık
kapasite: 350, Snack Bar, Lobi Bar, Türk, Mutfakları. Konaklama Tipi: Oda Kahvaltı,
Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon. Toplantı: 1 Toplantı Salonu Toplam kap: 50,
Kablosuz mikrofon, Işık Sistemi, Dvd Oynatıcı, Video, Kürsü, Müzik Yayını,
Tepegöz, Flipchart, TV, Yazı Tahtası, Faks, Klima. Fasilite ve Servisler: Doktor ,
Uyandırma Servisi , Internet , Açık Otopark. Konum: Şehir Merkezinde, Çanakkale
Havaalanı 3 km. , İzmir Adnan Menderes Havaalanı 280 km. , İstanbul Atatürk
Havaalanı 280 km
Mail : [email protected]
x
Cagetur Turizm ve Seyahat Acentası
Cagetur Turizm and Travel Agency
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Hamidiye Mah Atatürk Cad. No:82/ A - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 233 43 60
Fax : +90 (324) 233 43 60
Mail : [email protected]
web : www.cagetur.com
x
Cal India Tours & Travels
Cal India Tours & Travels
Salon No: 2 / Stand No:C234
.
29 Wadhwa House, Nikhil Garden Phase 1, Near Parasvnath Plaza, Agra
282001 Up India - Uttar Pradesh / India
Tel : +915626459375
Mail : [email protected]
Büyük Urartu Otel
Büyük Urartu Hotel
web : www.calindiatours.com
x
Salon No: 12 / Stand No:E1240
.
Encouraging legacy of traveler’s in India to tune from “The Best Mary Gold Hotel
to Incentives”. Best Boutique operator serving since 1991 with delivering private
Handmade Holidays from groups to individuals. We specialize in Escorted Tours
serving GITs and FITs in India, Nepal, Srilanka, Bhutan, Burma, Dubai and
Maldives. Operating from 8 cities across India with Delhi office as our headquarter.
Main Service : Leisure, Escorted tours, Small luxury tours, MICE, Adventure Travel,
Business Travel, Cultural & Heritage Tourism,
Cumhuriyet Cad. No:60 - Van / Türkiye
Tel : +90 (432) 212 06 60
Fax : +90 (432) 212 16 10
Mail : [email protected]
web : buyukurartuotel.com
x
96
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Calamie Hotel & Beach Club
Calamie Hotel & Beach Club
Cappadocia Cave Suites
Cappadocia Cave Suites
Salon No: 3 / Stand No:B356
Salon No: 3 / Stand No:B368
.
.
Atatürk Cad. No:1 Narlıkuyu Silifke - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 723 30 62
Fax : +90 (324) 723 30 65
Mail : [email protected]
web : www.hotelcalamie.com
x
Akdeniz üzerinde kurulmuş olan Hotel Calamie, sahile sadece 150 metre
mesafededir. Otelimizin tüm odaları deniz manzaralıdır ve otel ayrıca, köşesinde
spa küveti bulunan bir açık yüzme havuzuna sahiptir. Aynı zamanda Otelimize ait
olan Calamie Beach Club adındaki tesisimiz, Otelimizin hemen yan koyunda
bulunmaktadır. ve de gün içerisinde ücretsiz servis kalkmaktadır. Otelimizde
konaklayan misafirlerimiz Calamie Beach Club’da Akdeniz’in eşsiz denizinden
faydalanıp eğlenceli vakit geçirebileceklerdir. Odalarda klima, uydu TV ve minibar
mevcuttur. Özel banyoda ücretsiz banyo malzemeleri, terlik ve saç kurutma
makinesi yer alır. Otelimizin restoranı Türk ve dünya mutfaklarından yemekler içeren
alakart ve açık büfe menü seçenekleri ile hizmet vermektedir. Konuklar, Akdeniz
lezzetlerinin yanı sıra taze deniz ürünleri tabaklarının tadına bakabilirler. Teras barda,
panoramik deniz ve doğa manzarası eşliğinde serinletici içecekler sunulmaktadır.
Cennet ve Cehennem Çökükleri yaklaşık 2 km uzaklıktadır. Üç Güzeller Mozaiği ve
Poimenios Hamamı, bu hayvan dostu otele 200 metre mesafede bulunmaktadır.
Calamie’de masa tenisi, bilardo ve dart oynama imkanı da vardır.
Gaferli Mahallesi Ünlü Sokak No:19 Göreme - Nevşehir / Türkiye
Tel : +90 (384) 271 28 00
Fax : +90 (384) 271 27 99
Mail : [email protected]
web : www.cappadociacavesuites.com
x
Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinin taş içerisine oyma ev ve mağara içi mesken
mimarisini 21. yüzyılın lüks konforuyla bir araya getiriyor. Eşsiz bir mağara içi mekân
içerisinde kurulu otel, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinin yontma ev ve mağara içi
mesken mimarisini 21. yüzyılın lüks konforuyla buluşturuyor. Kapadokya Mağara
Otel, Kapadokya bölgesinin en güzel ve özgün yerleşim yerlerinden Göreme
şehrinde bulunuyor. Dünyaca ünlü peri bacaları ve nefes kesici bir renk erguvanına
bürünmüş doğal peyzajı yöreyi dünyanın harikalarından biri yapıyor. Bir yandan
yorgunluğunuzu atarken bu tarihi, harika ve romantik manzarayı keşfetmek, diğer
yandan en seçkin otel konaklama hizmetlerini alırken, dünyaca ünlü Türk
konukseverliğini tatmak için geliniz.
Unique cave hotel that combines the original houses and cave dwellings of the
Hittite, Roman and Byzantine Periods with the luxurious comfort of the 21st Century.
Cappadocia Cave Suites is located in the city of Goreme, one of the most beautiful
and characteristic locales in the Cappadocia region. The famous fairy chimneys
and fantastic colorful shapes of the landscape, make this region a natural wonder
of the world. Come to relax and explore this historic, wondrous and romantic
landscape while enjoying the finest in hotel accommodation’s food, service and
world famous Turkish hospitality.
Nesting along the Mediterranean Sea, Calamie Hotel & Beach Club is only 150
meters from the waterfront. All the rooms have sea views and there is an outdoor
pool with a spa bath on the corner. We also have a beach club called Calamie
Beach Club. We manage free shuttle bus service to our beach club and our guests
enjoy all day long in the Calamie Beach Club. The rooms include air conditioning,
TV with satellite channels and a minibar. Free toiletries, slippers and a hairdryer are
provided in the private bathroom.The hotel’s restaurant serves both buffet and à la
carte menu options with dishes from the Turkish and international cuisine. Guests
can taste the Mediterranean flavors, as well as fresh seafood plates. The terrace
bar offers panoramic nature and sea views along with the refreshing drinks. Chasm
of Heaven Sinkholes are about 2 km away. The Three Graces Mosaic and the Bath
of Poimenios are 200 meters from the hotel. A table tennis, billiards and darts are
provided at Calamie Hotel & Beach Club.
Carlton Hotel
Carlton Hotel
Salon No: 6 / Stand No:B610
.
Fevziye Cad No:6 Sehzadebasi - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 511 42 24
Fax : +90 (212) 519 35 07
Mail : [email protected]
web : www.carltonhotelistanbul.com
x
Carlton Hotel İstanbul siz değerli misafirlerimizi Eski İstanbul ‘ un kalbinde bekliyor
.Hotelimiz tarihi yarımada şeklinde tabir edilen bölgede kurulmuş olup iş , alışveriş
ve Ayasofya, Kapalıçarşı , Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Beyazıt vb gibi turistik
adreslere yakınlığıyla ön plana çıkmaktadır. • Carlton Hotel İstanbul Atatürk
Internasyonel Hava Limanına 15 km , Sabiha Gökçen Hava Limanına 65 km
mesafede olup , tüm ana arterlere rahatça ulaşabileceğiniz bir konumdadır . Hotel
Ana Özellikleri • 75 odası 150 toplam yatak kapasitesine sahip olan tesisin tüm genel
alanları , lobby , cafe ve restauranları klima sistemiyle iklimlendirilmiş olup ,
odalarının tümü plazma Tv ile farklılaştırılmıştır
Canareef Resort Maldives
Canareef Resort Maldives
Salon No: 2 / Stand No:C220
.
Addu City 19060 - Seenu / Maldives
Tel : +960 301 3500
Fax : +960 301 3501
Mail : [email protected]
web : www.canareef.com
x
In the southernmost atoll of the Maldives, lies the idyllic Canareef Resort Maldives,
a 271 villas Our island spans 4.5 kilometres, which is the longest island resort in the
country. Indulge in the multitude of activities the resort has for you to enjoy. Go
beneath the waves, experience our 25 unique dive locations and spot dolphins all
year round. Leave your inhibitions at home and ‘Step Out of The Blue’ with us.
Carlton Hotel Istanbul is a distinguished hotel among the historical heritages of
Istanbul. It is 500 m. away from the Grand Bazaar and Suleymaniye mosque, 1 km
away from Blue Mosque, St. Sophia, Topkapi Palace, Saint Sophia Museum and
other worldwide famous museums.The distance from to airport is 16 km. Carlton
Hotel Istanbul has 75 rooms and 150 beds,Wireless internet Access. In our rooms,
along with stylishness and comfort, cleaning activities and hygene is provided
daily.Your water supply is provited for your usaege after being purificated. We are
waiting for you to live this unique experience. Carlton Hotel is a distinguished hotel
among the historical heritages of Istanbul. It is 500 m. away from the Grand Bazaar
and Suleymaniye mosque, 1 km away from Blue Mosque, St. Sophia, Topkapi
Palace...
Capital Travel and Tours
Capital Travel and Tours
Salon No: 2 / Stand No:C220
.
M. Banff Villa (4th Floor) Majeedhee Magu Male 20046 - Kaafu / Maldives
Tel : 331 50 89
Fax : 332 03 36
web : www.capitaltravel.net
x
97
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Cartoon Hotel
Cartoon Hotel
Chözgökçe Turizm
Chözgökçe Turizm
.
.
Şehit Muhtar Mah.Tarlabaşı Bulv.No:36 34435 Beyoğlu - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 238 93 28
Fax : +90 (212) 238 52 01
Mail : [email protected]
web : www.cartoonhotel.com.tr
x
CARTOON HOTEL, İstanbul’un kalbi Taksim’de, kültürel etkinliklerin sanat
galerilerinin, konserler, opera ve tiyatroların, sinemaların, eğlence yerlerinin, cafe
ve pubların yoğun olarak bulunduğu Beyoğlu’nun yanı başındadır... Üstelik
ATATÜRK hava limanına yalnızca 20km uzaklıkta, Kapalıçarşı, Ayasofya ve
Sultanahmet’e yalnızca 3 km, Lütfi Kırdar ve Hilton Kongre Fuar Merkezine 500 m.
Beyoğlu’na ve metroya 500 m mesafede bulunmaktadır.
Beşyol Mevkii Sarı Murat Sokak No:3 İpekyolu - Van / Türkiye
Tel : +90 (533) 473 98 33
Fax : +90 (432) 214 59 32
Mail : [email protected]
x
Cartoon Hotel is located in Istanbul’s heart Taksim, where cultural events, art
galleries, concerts, opera and theater, cinemas, places of entertainment, cafes
and pubs are intensely available, and it is close by Beyoglu… Moreover, it is only
20 km away from the Ataturk airport , 3 km away from the Grand Bazaar, Hagia
Sophia and the Blue Mosque and 500 m away from the Lutfi Kirdar Convention
and Exhibition Centre, and Beyoglu district, and the metro.
H. Moonlit Villa, 04th Floor Medhuziyarai Magu P.o. Box 2145, Male 20079 Kaafu / Maldives
Tel : 00960 334 4426
Fax : 00960 334 6666
Mail : [email protected]
web : www.cococollection.com
x
Cetinje Turist Organizasyonu
Tourısm Organısatıon Of Old Royal Capital
Part of the Sunland Hotels & Resorts, Coco Collection is a management hotel
company which operates a range of luxury boutique properties set on some of the
most beautiful islands in the Maldives. Stunning and unique, all the brands within
the Coco Collection portfolio offer their own individual appeal, yet possess the key
elements that make them undeniably Coco. Coco Bodu Hithi located in North Male
Atoll is a reflection of your passion and individuality. With every guest we welcome,
we want to provide a bespoke stay with warm, friendly service and an unbound
freedom when it comes to deciding how to experience the Maldives. A tropical
paradise is the only way to describe Coco Palm Dhuni Kolhu. Located on the
private island of Dhuni Kolhu, in the Baa Atoll, Coco Palm Dhuni Kolhu is the
ultimate hideaway in the Maldives. Coco Privé Kuda Hithi Island is the ultimate
private island retreat in the Maldives, attracting the most discerning guests from
across the globe. Presenting luxurious living, avant-garde design, unparalleled
levels of service and absolute privacy, Coco Privé Kuda Hithi Island offers both a
conceptual and actual paradise.
Salon No: 5 / Stand No:D500
Salon No: 12 / Stand No:E1240
Coco Collection
Coco Collection
Salon No: 2 / Stand No:C220
.
Salon No: 2 / Stand No:C213
.
Njegoseva 39 - Budva / Montenegro
Tel : +382 67606760
Fax : +382 41 230 253
Mail : [email protected]
web : www.cetinje.travel
x
Kamu Kurumu
Public Body
China National Tourism Administration (cnta)
Rome Office
China National Tourism Administration (cnta) Rome Office
Colossae Thermal Hotel & Spa
Colossae Thermal Hotel & Spa
Salon No: 3 / Stand No:C300
Salon No: 2 / Stand No:D230
.
.
Karahayıt Mevkii, Pamukkale - Denizli / Türkiye
Tel : +90 (258) 271 41 56
Fax : +90 (258) 271 42 50
Mail : [email protected]
web : www.colossaehotel.com
x
310 oda, 650 yatak, (19 suit, 3 kral dairesi,3 engelli odası,3 Triplex) Oda detayları:
Uydu TV, klima,minibar,müzik,telefon,banyo,saç kurutma,balkon,fan,save
kutusu,video Restoran & barlar : 5 Adet Restoran (50-1500 kap.), 5 Adet Bar(Pool,
Loby, Bacchus,Vitamin,Disco bar) Toplantı & Ziyafet: : 6 Adet Toplantı Salonu
(kap.50-1500), ziyafet kap.2500 Aktiviteler: Sağlık ve Güzellik Merkezi, Spor
Salonu, Termal Merkez(Kapalı Termal Havuzlar, Sauna,Türk Hamamı, Buhar
Banyosu,Jakuzi), Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Termal Bahçe Havuzları, Squash,
Tenis Kortu, Voleybol, Basketbol, Futbol Sahası, Oyun Salonu, Mescit, Kuaför,
Disko, Helikopter Pisti,
Via Nazionale 75,00184 - Rome / Italy
Tel : 003906482888839
Fax : 00390648913429
Mail : [email protected]
web : en.cnta.gov.cn
x
China National Tourism Administration (CNTA in short) is an agency in charge of
tourism directly affiliated to the State Council. Main responsibilities Plan and
coordinate the development of the tourism industry, prepare development policies,
programs and standards, draft up relevant laws and regulations and supervise
the implementation, as well as guide regional tourism. Establish and organize the
implementation of market development strategies for domestic tourist, inbound
tourism and outbound tourism, organize external publicity and significant
promotional activities on the overall image of China’s tourism Organize the survey,
planning, development and protection of tourism resources. Normalize the order
of the tourist market, supervise and manage the service quality and maintain legal
rights and interests of tourism consumers and operators Promote the international
communication and cooperation of tourism and take charge of affairs relating to the
cooperation with international tourist organizations. Organize and instruct tourism
education and training, stipulate the vocational qualification system and ranking
system for tourism employees with relevant authorities and supervise the
implementation.
310 rooms, 650 beds,(19 suites, 3 king suit, 3 handicapped room, 3 Triplex)
Standart Room Details; Satellite TV,Air Conditioning,Minibar, Music Broadcast,
Direct Dial Telephone,Private Bathroom, Hair Dryer, Balcony, Fan, Save Box,Video
Wining & Dining; 5 Unites Indoor Restaurant (kap.:50-1500),Patisserie,Snack Bar,
Pool Bar, Disco Bar, Vitamin Bar, Bacchus Bar, Cuisines, Meetings; 6 Unites
Meeting Room (cap:50-1500), Banquet Facilities(cap.2500), Facilities&Services:
Health &Beauty Center, Fitness Center, Thermal Center(Indoor Thermal Pools,
sauna, Turkish Bath, Steam Room, Jacuzzi), Outdoor Pool, Thermal Garden Pools,
98
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Squash, Tennis Court, Volleyball, Basketball, Football Area, Game Room, Mosque,
Hairdresser, Disco, Heliport
Coral Travel
Coral Travel
Salon No: 7 / Stand No:D720
Comet Deluxe Suit
Comet Deluxe Suit
.
Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Efser Han No:181/4 Harbiye - Şişli İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 247 46 46
Fax : +90 (212) 225 72 64
Mail : [email protected]
web : www.coraltatil.com
x
Tüm dünyada 30’a yakın destinasyona hizmet veren dünya markası tur operatörü
Coral Travel, 2014 yılı itibarı ile Türkiye pazarına da girerek yüzde 100 misafir
memnuniyeti anlayışını hizmetinize sunmaya başladı. Coral Travel, kuruluş yılı olan
1994’ten bu yana, sektör deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışı ile her yıl milyonlarca
turiste hizmet veriyor. Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya, Gürcistan ve
Türkiye’ye merkez ofisleri ile konumlanan Coral Travel, bulunduğu pazarlarda en
yüksek güvene sahip markalar arasında yer almaktadır. Coral Travel ile tatile çıkan
tüm misafirlere “ayrıcalıklı ve kaliteli bir zaman dilimi” sunulmakta. Bu alanda
sağlanan başarılar, Türkiye’de ilk kez seyahat acenteciliği hizmetlerinin tamamını
kapsayacak şekilde Kalite Yönetim Standardı tarafından düzenli olarak ölçümleniyor.
Tur operatörlüğünde Türkiye’den Çin’e, İspanya’dan Vietnam’a, Mısır’dan Küba’ya,
Tayland’dan Yunanistan’a, Fas’tan Endonezya’ya, İsrail’den Kamboçya’ya, Dominik
Cumhuriyeti’nden Avusturya’ya 30’a yakın ülke ile yürütmekte olduğu operasyonel
gücü ve güveni Türkiye tatil müşterisine de sunmaya başlayan Coral Travel, 2014’te
pazara girişinin ardından, 2015 yılından itibaren tüm destinasyonları ve ürün gamı
ile misafirlerine kaliteli tatil seçenekleri oluşturmaya devam etmektedir. Coral Travel
çağrı merkezi için 444 0 684’ü arayabilirsiniz.
Salon No: 5 / Stand No:C510
.
Ağaoğlu My Office 212 Kat 8 No:137 Güneşli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 465 06 00
Fax : +90 (252) 412 24 24
Mail : [email protected]
web : www.cometotel.com
x
Firma filo bazında rent a car hizmeti veren kurumsal bir şirkettir. Aynı zamanda
turizm sektöründe otelleri de bulunmaktadır.
The firm is rent a car. Also including hotels in tourism sector
Comfort Hotel
Comfort Hotel
SPONSOR
.
Tonguçbaba Cad. No:84 Haramidere - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 423 67 67
Fax : +90 (212) 690 04 36
Mail : [email protected]
web : www.comfortotel.com
x
Comfort Hotel Group, İstanbuldaki üçüncü otelini 4 yıldız standartlarıyla Beylikdüzü
Haramidere’ de 96 oda ile 5 Eylül 2013’ te siz değerli konuklarımızın hizmetine açtı.
Comfort Hotel Haramidere, Tüyap İstanbul uluslararası fuar ve kongre merkezine 7
kilometre yakınlığı, bir çok ünlü markanın ve cafenin yer aldığı Torium alış veriş
merkezine 5 dakikalık yürüme mesafesinde ve İstanbul Atatürk uluslararası
havalimanına 15 kilometrelik yakınlıkta olması sebebi ile bölgenin en iyi otel tercihleri
arasındadır. Comfort Hotel Haramidere içerisinde lobby bar, ücretsiz otoparkı, otelin
genelinde ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti, dünya mutfağından seçmeler ve Türk mutfağının
zenginliğini misafirlerine çağdaş mimariye sahip restoranında, en iyi hizmet
kalitesiyle sunmaktadır. Ayrıca saunası, Türk hamamı, buhar odası ve uzak doğu
masajlarıyla, Comfort SPA konuklarının hizmetindedir. Comfort Hotel Haramidere,
Güler yüzlü ve uzman kadrosuyla misafirlerine kusursuz hizmet etme prensibi ile siz
değerli konuklarımızın daima hizmetinde olacaktır.
Coral Travel which started its operations in Moscow in 1994, has become one of the
most reliable companies in the Russian, Ukrainian, and Belarusian markets thanks
to its experience in the sector and high-quality service understanding. Coral Travel
carries on business with the headquarters located at Moscow-Russia, Kiev-Ukraine;
Minsk-Belarus, Warsaw-Poland, Tbilisi-Georgia and Istanbul-Turkey. Offering
holiday services to consumer in the Turkish market with Coral Travel brand since
2014, it is serving the “100% customer satisfaction” approach in every step of its
field. Coral Travel, which is one of the three most important operators in its activity
area, organizes flights to 28 countries and 55 destinations from 37 cities. It has
become one of the preferred brands in a very short time in Turkish domestic market
due to its sector knowledge and other powerful opportunities. Serving all around
Turkey in 54 cities with the call centre numbered 444 0684, 3 central sales offices
and 345 agencies, the company has managed to host over 500,000 visitors since
the year it started operating.
Corendon Hotels & Resorts
Corendon Hotels & Resorts
Salon No: 7 / Stand No:E700
.
Kemerağızı Tesisler Cad № 339 Lara- Aksu - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 352 44 44
Fax : +90 (242) 352 40 50
Mail : [email protected]
web : www.corendohotels.com
x
Corendon Hotels and Resorts Türkiye’nin en büyük turizm gruplarından Corendon
bünyesinde faaliyet gösteren otel zinciridir. 2016 itibari ile Türkiye ve Hollanda’da
toplam 8 oteli bulunan grup 18 senelik turizm tecrübesi sayesinde sunduğu hizmet
kalitesi ve farklı konseptleri ile işletmecilikte fark yaratmaktadır. Grubun otelleri:
Grand Park Lara Hotel - Lara - Aksu - Antalya Grand Park Kemer Hotel- Beldibi Kemer - Antalya Grand Park Bodrum Hotel - Turgutreis - Bodrum - Muğla Premier
Solto Hotel - Alaçatı - Çeşme -İzmir Miplaya Hotel - Boyalık - Çeşme - İzmir The Blue
Bosphorus Hotel - Gündoğan - Bodrum - Muğla The College Hotel - Amsterdam The Netherlands Corendon Vitality Hotel - Amsterdam - The Netherlands
Condor Travel
Condor Travel
Salon No: 2 / Stand No:C235
.
Armando Blondet 249, San Isidro - Lima / Peru
Tel : 615-3000
x
Condor Travel, with more than 35 years in the market, gives us the confidence to
guarantee an incredible and top class quality service. We have Offices in Peru,
Argentina, Brazil, Bolivia, Chile & Ecuador, this way we are the specialist in South
American destinations.
Corendon Hotels and Resorts is the hotel chain incorporated within Corendon- one
of Turkey’s largest tourism group. The group having a 18 years experience in
tourism sector now conveys its knowledge to hospitality sector with its 8 hotels
located in Turkey and the Netherlands. The Hotels of the Group are: Grand Park
Lara Hotel - Lara - Aksu - Antalya Grand Park Kemer Hotel- Beldibi - Kemer - Antalya
99
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Grand Park Bodrum Hotel - Turgutreis - Bodrum - Muğla Premier Solto Hotel Alaçatı - Çeşme -İzmir Miplaya Hotel - Boyalık - Çeşme - İzmir The Blue Bosphorus
Hotel - Gündoğan - Bodrum - Muğla The College Hotel - Amsterdam - The
Netherlands Corendon Vitality Hotel - Amsterdam - The Netherlands
lunch, dinner and a diet buffet will be served; apart from our special children’s
buffet and baby corner. Small starters and in-between-meals will be offered at
different snack points and bars all day round.
Creative Travel
Creative Travel
Cuban Ministry Of Tourism At Cuban Embassy In
Italy
Cuban Ministry Of Tourism At Cuban Embassy In Italy
Salon No: 2 / Stand No:C236
Salon No: 2 / Stand No:B202
.
Creative Plaza, Nanakpura, Motibagh, New Delhi- 110021 - Delhi / India
Tel : 91-1126872257
Fax : 91-1126885886
Mail : [email protected]
web : www.creative.travel
x
.
Via Licinia, 7 - 00153 - Rome - Italy - La Habana / Cuba
Tel : +0039-06571724232
Fax : +0039+065745445
Mail : [email protected]
web : www.cuba-si.it
x
38 years of excellence; over 53 international and national awards; a network all
over the Indian sub-continent – all this makes Creative Travel amongst the finest
DMCs in the region. Our specialist incentives team is also the regions most
awarded with 6 prestigious “Site Crystal Awards” in our portfolio. Our footprint
covers all of India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Tibet & the Maldives. This region is
a special place for travellers and our vast experience in handling clients from all
over the world allows us to create the most memorable programs for you. Our
excellent relationships across the sub-continent with hotels and others who make
up this labyrinth of a destination allows us to get priority when others are just others.
The Ministry of Tourism in Cuba is represented in Italy by the Tourism Affairs Office
at the Cuban Embassy in Italy which is situated in Rome. Our main activity is to
promote Cuban Tourism everywhere with videos, advertising, participation to
tourism fairs, co-marketing contract signed with the main tour operators and
Aerlines which have been operating the destination.
Çağla Turizm Seyahat Acentası
Cagla Tour Travel Agency
Crystal Hotels Resort & Spa
Crystal Hotels Resort & Spa
Salon No: 7 / Stand No:E760
Salon No: 3 / Stand No:D302
.
.
Cengiz Topel Caddesi 17/ A - Eskisehir / Türkiye
Tel : +90 (222) 230 31 21
Fax : +90 (222) 234 44 53
Mail : [email protected]
web : www.caglatur.com
x
Faaliyetine 1998 yılında Bursa’da başlayan Çağla Tur Anadolu da büyümeyi
hedefleyen, bu hedef doğrultusunda Anadolu’nun lider seyahat acentesi olma
yolunda hızla ilerleyen bir seyahat acentesidir. 2015 yılına kadar Anadolu’nun bir
çok ilinde şubeleşerek iç turizmde bölgesindeki tatilcilere yön vermeye devam
etmektedir.
Galeri Kristal Turizm A.Ş / Crystal Hotels Merkez Serik Cad. No:371 Havaalanı
Yolu Altınova - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 340 60 50
Fax : +90 (242) 340 53 36
Mail : [email protected]
web : www.crystalhotels.com.tr
x
CRYSTAL HOTELS RESORT & SPA Crystal Otelleri; Antalya’ da 12 adet, Bodrum’
da 1 adet ve Kapadokya’ da da 1 adet olmak üzere 14 otelden oluşan bir oteller
zinciridir. Farklı sıcak mimarisi ve olağanüstü peyzajının güzelliği ile ön plana çıkan
otellerimiz; özel plajları, çeşitli büyüklükte havuzları ve aquaparkları ile özellikle
çocuklu aileler için adeta birer tatil cennetidir. “Ultimate her şey dahil” konsepti
içinde, konuklarımız uluslararası mutfakların tüm lezzetlerini bulabilecekleri açık
büfe ana restoranlarımız, A’la Carte restoranlarımız ile hizmet vermektedir. Ayrıca
konuklarımız çeşitli barlarda lokal ve ithal içeceklerini keyifle yudumlayabilirler.
Konuklarımız için aquaparklı, kapalı ve açık havuzlarımız mevcuttur. Ayrıca Spa
havuzu, jakuzi, sauna, buhar odası, Türk hamamı, şok duşlar, tam teşekküllü SPA
sağlık ve güzellik merkezimiz, cilt ve vücut bakım kürleri, fitness salonu, doktor ve
kuaför salonumuzdan da misafirlerimiz yararlanabilirler. Tam teşekküllü SPA sağlık
ve güzellik merkezimiz (cilt ve vücut bakım kürleri) ile SPA anlayışına kattığımız
yeniliklerle sizleri eşsiz bir tatilin içinde hissetmenizi sağlar. Mini club, çocuk
havuzları, çocuk oyun alanı, çocuk büfesi, çocuk animasyonu, çocuk sineması da
4-12 yaş arası konuklarımıza yönelik aktiviteler arasındadır.
Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği
Calis Turizm Assocation
Salon No: 3 / Stand No:C356
.
Calış Plajı 48300 Fethiye - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 613 48 88
Fax : +90 (252) 613 48 80
Mail : [email protected]
web : ww.calisplaji.org
x
Fethiye Çalış Bölgesindeki Hotelci ve Turizm İşletmecilerinden meydana gelen
derneğimiz bölgenin ve Fethiye ‘nin Turizminin gelişmesi ve tanınması için
çalışmaktadır.
FEEL THE TOUCH OF CRYSTAL CLEAR WATERS… Named after the crystal clear
waters of the Mediterranean Sea, our Hotels take place in the most beatiful regions
of the Turkish Riviera. With their unique architecture and the charming
environment, our Hotels are indeed paradises for families with children , offering
private beach, a variety of pools and aquaparks. We offer a la carte restaurants
,non smoking and handicapped rooms, baby cots, and room service of 24 hours.
In order to grant our guests a pleasant stay, our “Ultimate All Inclusive” concept
starts with a warm welcome to our guests upon arrival by offering them traditional
Turkish sweet called ‘cezerye’ and a glass of Turkish sweet fruit drink called
“sherbet”. We continue with showing our traditional Turkish hospitality, including a
wide range of food and drinks. Our hotels provide a 24-hours-service of meals and
drinks within the slogan “Happiness Inclusive” under the concept “Ultimate All
Inclusive” with the common understanding and comfort of direct service leading
to full customer satisfaction. In our main restaurants, breakfast, late breakfast,
Calis Turizm assocation has been working for the development and recognition
for Fethiye & Calis Beach.
100
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Çam Thermal Resort & Spa Convention Center
Cam Thermal Resort & Spa Convention Center
Salon No: 3 / Stand No:D326
.
Yenice Mah Soğuk Cad No : 68 Kızılcahamam - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 736 70 03
Fax : +90 (312) 736 70 04
Mail : [email protected]
web : www.camhotel.com.tr
x
Evinizdeki konfor ve rahatı aratmayacak, tamamı orman manzaralı herbiri özenle
tasarlanmış Standart, Family Room, Junior Suit, Deluxe Suit, King Suit ve Engelli
odalarımız; Standart 222 (102 tanesi bağlantılı odadır) , Junior Suite 8 , Family Room
17 , Deluxe Suite 2, King Suite 2 ve Engelli Odası 5 olmak üzere Toplam 256 odamız
vardır. 1000 Kişilik Konferans, 400 ve 100 kişilik Toplantı salonlarıyla kurumsal
çözümlerinizin adresi. Başarılı bir iş toplantısı, keyifli bir bayi toplantısı, kapsamlı bir
eğitim semineri için ÇAM HOTEL CONVENTION CENTER her türlü konferans ve
toplantı organizasyonlarınıza hitap edecek son teknoloji donanımlara sahiptir SPA
WELLNESS (Masaj, cilt bakımı ve çeşitli üniteler) Tuz odası Kuaför ve Güzellik
Salonu, Özel Aile Banyoları, 24 saat oda servisi, mini bar, kuru temizleme ve çamaşır
yıkama hizmetleri, bilardo, masa tenisi, elektronik oyun merkezi, havaalanı transferi
Our Standard, Family Room, Junior Suite, Deluxe Suite, King Suite and rooms for the
disabled; Standard 222 (102 of them are connection rooms), Junior Suite 8, Family
Room 17, Deluxe Suite 2, King Suite 2 and 5 rooms for the disabled so all in all we
have got 256 rooms and all of which are as comfortable and relaxing as your own
home and all of which have a forest view and which have been prepared with great
care. It is the only address for your corporate solutions with its conference room
accommodating 1000 persons and meeting rooms for 400 and 100 persons ÇAM
HOTEL CONVENTION CENTER possesses the latest technology furnishings which
could address all kinds of conference and meeting organizations such as a
successful business meeting, a cheerful distributors meeting as well as a
comprehensive training seminar. SPA WELLNESS (Massage, skin care and various
units) Salt room Hairdresser and Beauty Saloon, Private Family Baths, 24 hour room
service, mini bar, dry cleaning and laundry services, snooker, table tennis,
electronic game center, airport transfer
Çamlıyayla Belediyesi
Çamlıyayla Municipality
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Cumayakası Mahallesi Tarsus Caddesi No: 6 - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 681 30 03
Fax : +90 (324) 681 46 61
Mail : [email protected]
web : www.camliyayla.bel.tr
x
Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve
Yatırımcılar Derneği
Çanakkale Tourist Hoteliers Operators and İnvestors
Assosciation
Salon No: 7 / Stand No:E703
.
Ismetpaşa Mh. İnönü Cad. No:141 K.2 D:10 - Çanakkale / Türkiye
Tel : +90 (286) 212 12 10
Fax : +90 (286) 212 12 10
Mail : [email protected]
web : www.catod.org
x
Çatod 2004 yılında Çanakkale’de turistik belgeli otelcilerin bir araya gelerek
oluşturdukları bir dernektir. Bölge olarak Bursa’ya bağlı, Türkiye Otelciler Derneği’nin
üyesi, Çanakkale’nin tanıtımında ön saflarda yer alan ve Çanakkale’ ye fuar
geleneğini yerleştiren bir STK’dır. Dernek kurucu başkanımız Syn. Hayati Aydeğer
olmakla birlikte, derneğimize 10 yıl süre ile Syn. Ali Akol başkanlık etmiştir. Son
birbuçuk yıldır ise dernek başkanlığını görevini Syn. Kemal Pazarbaşı yapmaktadır.
ÇATOD kuruluş aşamasında 12 üye ye sahipken bugün üye sayımız 35’e ulaşmıştır.
ve bu sayı her geçen gün hızla artmaya devam etmektedir. Derneğimizin amacı
Çanakkale ilinde, turistik belgeli otellerin bir çatı altında toplanmasını sağlamak,
Çanakkale adına tanıtım faaliyetlerin de bulunmak, otellerde belli kriterlerin yerine
getirilmesi ve bir standarda ulaşılmasını sağlayarak, belgeli otellerin ve bölgenin
konaklama standartlarını yukarıya taşımaktır. Derneğimiz üyeleriyle birlikte, her yıl
yurt içi ve yurt dışı olmak üzere en az 10 fuara katılmaktadır ve bu fuarlara kendi
imkânları ile katılarak Çanakkale’nin tanıtımını yapmak için çabalamaktadır. Çünkü
bilmekteyiz ki, fuarlar dünyaya açılan kapılardır.
Çatod is an association which was formed tourist certificated hotelliers in Çanakkale
in 2004. Çatod is a NGO which is depending on the Bursa region, Turkey Hoteliers
Assosciation members, located in the forefront promotion of Çanakkale and
engrafted the fair tradation in Çanakkale. Association founder chairman was Mr.
Hayati Aydeğer altough Mr. Ali Akol had chaired by our association about ten years.
The mission of the association is chaired by Mr. Kemal Pazarbaşı do last one and
half years. While the Çatod had 12 members in the foundation stage, today our
number of members has reached 35. and this number continues to increase rapidly
every day. The aim of our association ensure the collection of certificated tourist
hotels under one roof, there are also promotional activities on behalf of the
Çanakkale, to move up certificated hotels’ and the regions standard of
accommodations by providing a standard in tehe hotel and fulfillment of certain
criteria. Our assosciation with members are involved in at least 10 exhibitions,
including domestic and overseas every year and it is joining these fairs by own
facilities to promote the Çanakkale. Because we know that , Fairs are the gateway
to the world.
T.C. Çanakkale Valliği
Çanakkale Governorate
Salon No: 5 / Stand No:D510
.
Kayserili Ahmet Paşa Cad. Valilik Binası - Çanakkale / Türkiye
Tel : +90 (286) 217 12 34
Fax : +90 (286) 217 51 13
Mail : [email protected]
web : www.canakkale.gov.tr
x
İlin yönetimi İlin idari ekonomik ve yatırımlarının koordinasyonu İlin tanıtım ve
uluslararası faaliyetlerinin yürütülmesi
Administration of province Coordinating the administrative, economic and
investment activitıes Executing promotional and international activitıes
Çatalca Kültür ve Turizm Derneği
Çatalca Culture and Tourism Association
Salon No: 12 / Stand No:E1229
.
Çatalca - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (532) 262 03 85
Mail : [email protected]
x
Çatalca Kültür ve Turizm Derneği,İstanbul İlinin doğa harikası bir ilçesi olan
Çatalca’nın kültür ve turizmi tanıtmak ve Çatalca’yı bu uğurda bir marka kent yapmak
için 2011 yılında kurulmuştur. Roma,Bizans,Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği
yapmış Çatalca, Tarihi ve Arkeolojik eserleriyle, Gölleri,Dereleri ve Oksijen deposu
Istranca Ormanları ve muhteşem doğasıyla, Karadeniz’e olan 33 kilometre
uzunluğundaki sahili,eşsiz kumsalları ve tertemiz denizi ile tam bir turizm
kentidir.Türkiyenin İlk Mübadele Müzesi,Yamaç Paraşüt Sporunun en güzel
yapıldığı,İnceğiz Mağaraları,Dünyanın En Uzun Su Yolu üzerinde bulunan Su
Kemerleri ve Galerileri ile Avrupanın En Uzun Savunma Duvarı olan Anastasios
Surları,Türkiyenin En Uzun 8.Mağarası olan İkigöz Mağarası,3200 yıllık Dağyenice
Mabedi ile tarihin derinliklerine gidecek ve doğayla buluşacaksınız.Sizleri tüm bu
güzellikleri hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz.
101
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Çaycuma Belediyesi
Çaycuma Municipality
Çorum Belediye Başkanlığı
Çorum Municipality
.
.
Çay mah. Cumhuriyet Meydanı 67900 - Zonguldak / Türkiye
Tel : +90 (544) 820 67 00
Fax : +90 (372) 615 25 09
Mail : [email protected]
web : www.caycuma.bel.tr
x
Çaycuma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: 2 - Çorum / Türkiye
Tel : +90 (364) 225 08 10
Fax : +90 (364) 212 19 45
Mail : [email protected]
web : www.corum.bel.tr
x
Çorum Belediyesi, 1876 yılında kurulmuştur. Orta Anadolu’nun şirin kentlerinden
birisi olan Çorum, son yıllarda hızlı bir kalkınma sürecine girmiştir. Çorum, 7.000
yıllık tarihi bir geçmişe sahip Hitit Medeniyeti’ne başkentlik yapmıştır. Çorum’un
sanayi, ticaret, tarım ve turizm potansiyeli oldukça fazladır. Genç ve başarılı
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile birlikte belediyecilik alanında da başarılı iller
arasında yer almış, bölgesinde ve Türkiye’de örnek kentler arasına girmeyi
başarmıştır.
Salon No: 8A / Stand No:B800A
Salon No: 12 / Stand No:B1226
Cultural and Social Affairs of Caycuma Municipality
Çerçi Kozmetik ve Otel Ekipmanları Paz. Ltd. Şti.
Cerci Cosmetics and Hotel Equipments Co.ltd.
Salon No: 4 / Stand No:A474
Çorum Municipality was established in 1876. In recent years Çorum has been a
rapid development process which is the one of the charming cities of Central
Anatolia. Corum was capital city of the Hittite civilization that has 7,000 years of
history. Industrial, commercial, agricultural and tourism potential of Çorum is very
high. Çorum has taken place between successful provinces in the filed of
municipal and succeed to be a model city in district and in Turkey with young and
successful Mayor Muzaffer Külcü.
.
Semerkant Cad. No:21 Örnek Ataşehir - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 336 36 46
Fax : +90 (216) 414 09 90
Mail : [email protected]
web : www.bukletevi.com
x
2009 yılından beri faaliyetini başarıyla sürdüren Çerçi Kozmetik, kısa süre
içerisinde kıymetli müşterileri tarafından sektörün saygın firmaları arasında
gösterilmeye başlanmıştır. Hızlı teslimat, Kaliteli ürün ve uygun maliyet anlayışını
verdiği tüm hizmetlerde ana ilke edinen Çerçi Kozmetik / Bukletevi hizmet ve
ürünlerinden bazıları : Otel Kozmetiği Otel Sabunu Otel terliği ve tüm oda içi
yardımcı ürünleri ve demirbaşları. www.bukletevi.com / [email protected]
Kadriye Acar Gen. Md. Yardımcısı
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Çorum Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:B1226
.
Gazi Caddesi No:41 Valilik C Blok - Çorum / Türkiye
Tel : +90 (364) 213 47 04
Fax : +90 (364) 212 05 10
Mail : [email protected]
web : www.corumkulturturizm.gov.tr
x
Hitit, Frig, Roma ve Bizans medeniyetlere mesken olan Çorum, Anadolu
coğrafyasında köklü tarihi ve zengin kültürel varlıkları ile önemli bir yer edinmiştir.
“Hattuşa” da iskan edilen Hitit İmparatorluğunun başkenti günümüzde
UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası Listesinde” yer almaktadır. Hititlerle Mısırlılar
arasında yapılan Kadeş Antlaşması’na ait çivi yazılı tablet burada bulunmuştur.
Alacahöyük’te de 4 farklı uygarlık çağı; Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu-Osmanlı
dönemleri açığa çıkartılmıştır. Şapinuva, Eskiyapar, Resuloğlu, Hüseyindede,
Yörüklü, gibi önemli kazılarda elde edilen buluntuların Çorum Müzesi, Boğazköy
Müzesi ve Alacahöyük Müzesinde sergilenmektedir. Çorum Kalesi, Çorum Saat
Kulesi, Osmancık Kandiber Kalesi, İskilip Kalesi, Sungurlu Saat Kulesi, Çorum
Murad-ı Rabi Ulu Camii, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Türk toplumunun
geleneksel yapısını yansıtan eski konak, han, hamam ve evler görülebilecek
Selçuklu - Osmanlı Dönemi eserlerinden bazılarıdır. Çorum sahip olduğu bu kültürel
miras yanı sıra, keşfedilmeyi bekleyen vadileri, kanyonları, sonsuzluk hissi
uyandıran bozkırları, ve asırların birikimini günümüze taşıyan el sanatları kültürüyle
de gerçek bir turizm potansiyeline sahiptir.Hitit Yürüyüş ve Bisiklet Yolu ile
Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolunda 42 yürüyüş ve 14 bisiklet
parkuru ile ilimiz ekoturizm alanında da doğa ve kültür tutkunlarına hitap
etmektedir.
Established in 2009, Cerci Cosmetics has been honoured as one of the leader
guest Amenities companies in Turkiye by our esteemed customers. Our cost
saving solutions and fast deliveries with high quality product range made us one
of the fastest growing and reliable amenity company in Turkiye. Main production
range that we would be glad to serve you : Hotel Cosmetics and personal care
items. Hotel soaps with natural extracts and oils. Hotel slippers with various types
for different uses. and all the ancillary products that you should need in your hotels
room. www.bukletevi.com / [email protected] Ahmet Turan AYDIN Managing
Partner
Çeşme Otelciler Birliği
Çeşme Hoteliers Assocation
Salon No: 3 / Stand No:D344
.
Musalla Mahallesi 1107 Sokak No: 5/3 Çeşme - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 712 13 62
Fax : +90 (232) 712 23 04
Mail : [email protected]
web : www.cestob.com
x
Çeşmedeki turistik otelleri bünyesinde bulunduran birliğimiz,Çeşme’nin Türk ve
Dünya turizmindeki yerini alması için faaliyetlerde bulunmaktadır.Ayrıca son yıllarda
Türkiye’de ve Dünyada çok fazla gündeme gelen sağlık(termal)turizminin
Çeşme’de gelişmesi,otellerin bu konudaki yatırımlarının genişletilmesi ve
gerçekleştirilmesi için etkili faaliyetlerde bulunmaktayız.
City of Çorum with its unique values such as antique cities and historical ruins
reflecting magnificent marks of the past, the crystal clear ponds surrounding blue
sky, flowing waterfalls playing games with shimmering sunshine, dense forests
wrapping up themselves in different colors in each season, valleys which awaiting
to be discovered, steppes inspiring a sense of eternity, hand arts bringing gains
of centuries to the present days; has a real tourism potential. That said,in order to
contribute to the promotion of our cultural heritage and natural beauty,detection
and marking of the special routes which will enable tourists to visit these marvelous
places also have been completed.
The tourist hotels within Cesme, offer the best activities within Turkish and
Worldwide tourism. Over the recent years, Cesme tourism have seen alot of
development in well-being tourism due to its thermal facilities. In regards to the
demand of this type of tourism, Cesme hotels have come to realise an expansion
of thermal facilities was needed and have invested more to this area.
102
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Çuktob - Çukurova Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Birliği
Çuktob - Çukurova Hoteliers and Tourism Operators
Association
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Gmk Bulvarı Akdeniz Mah. No.825/a Mezitli - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (532) 233 84 96
Fax : +90 (324) 358 17 16
Mail : [email protected]
web : cuktob.turofed.org.tr
x
ÇUKTOB; ÇUKTOB (Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Adana,
Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, turistik
tesisleri bünyesinde toplayan bir sivil toplum örgütü olarak, 1991 yılında kuruldu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki otel, motel, tatil köyü, restoran v.b.
turistik işletmelerin temsilcilerinin, bir çatı altında toplandığı bir örgüt olmayı
amaçladı. Bir araya gelerek bulundukları illerin turistik gelişimini ve dolayısıyla ülke
turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, en önemli hedef olarak benimsendi. Ülke
turizminin gelişmesi hedefine, üyeleri arasında kurduğu iletişimle, sorunlara eğilerek,
otelcilik yönünde çağdaş normlarda bilinçlenmeyi sağlayarak, üyelerin pazarlarının
gelişimine katkı koyarak, ulaşmayı amaçlamıştır.
Çukurova Touristic Hoteliers Association, certified by the Ministry of Culture and
Tourism and the province as a tourist resort brings together non-governmental
organization , it was founded in 1991 . Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye hotels in
the province , motels , resorts , restaurants , etc. the representatives of the tourist
business was intended to be an organization that gathered under one roof. They met
the provincial tourist development and thus contribute to the development of the
country’s tourism has been adopted as the most important target . The development
of tourism in the destination country , with communication established between
members , focusing on the problem, by providing awareness of contemporary
norms of hospitality towards putting members’ contribution to the development of
the market and aims to achieve .
Çukurova Kalkınma Ajansı
Çukurova Development Agency
Salon No: 3 / Stand No:E310
.
Atatürk Caddesi, No:1, Sabancı İş Merkezi, Kat:6-7, 01160 Seyhan - Adana /
Türkiye
Tel : +90 (322) 363 00 40
Fax : +90 (322) 363 00 41
Mail : [email protected]
web : www.cka.org.tr
x
2006 yılından bugüne 8 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma
Ajansı (ÇKA) Türkiye’de ilk kurulan bölgesel kalkınma ajansıdır. ÇKA, Doğu
Akdeniz’in ve Orta Doğu’nun önemli lojistik ve taşımacılık merkezi konumundaki
Çukurova bölgesinde yer almaktadır. ÇKA; limanları, serbest bölgeleri, demiryolu
bağlantıları, TIR filosu, uluslararası havalimanı, beşeri sermayesi ve sanayi kültürü
ile lojistik ve imalat sanayii alanında en uygun ve cazip bölgelerden biri olan
Çukurova’ya hizmet etmektedir. Avrupa Birliği ulaştırma şebekesinin Orta Doğu’ya
açılması projesi çerçevesinde yürütülen Deniz Otoyolları Projesi kapsamına alınan
Mersin ili ile Avrupa’nın yeni enerji merkezi konumundaki Adana ilini içine alan
ÇKA’nın faaliyet alanındaki Çukurova bölgesi Türkiye’nin büyük sanayi çekim
merkezleri arasına girebilir. ÇKA bugün Çukurova bölge planı ve programları
kapsamında ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere tüm kalkınma alanlarında
çeşitlenen, sürekli ve artan bir ivme ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çukurova
Kalkınma Ajansı, bölgede faaliyetlerini büyütme ile ilgili somut iş planları olan ve
gelecekte bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak olan işletmelere ve kuruluşlara
hizmet vermeye devam etmektedir.
As one of the very first regional development agencies in Turkey, the Çukurova
Development Agency (ÇKA) is just about to wrap up its ninth years. The Agency is
located in Çukurova, an important transportation and logistics centre for the Eastern
Mediterranean and Middle East. The Çukurova Development Agency serves a
region that is highly suited for both logistics and industrial manufacturing-the area
boast a bustling harbour, free industrial zones, rail links, a sizable semitrailer fleet,
an international airport, a culture that rewards industrial activity, and a cache of
human capital that evolved to suit its needs. Encompassing the provinces of Mersin,
which has been added to the Marine Highways Project together with the Middle
East in the plan to expand the EU transportation network; and Adana, positioned as
the energy bridge of Europe, the Çukurova Development Agency’s provinces could
well reach the level of Turkey’s big industry cities. The Çukurova Development
Agency today continues its activities in all economic, social, and cultural fields of
development within the scope of the regional development plan and programs with
a diversifying, continually increasing push. The Agency keeps on providing services
for companies and organizations having concrete business plans that are interested
in expanding their operations in the region and in the coming term will continue to
promote trade and investment in Çukurova Region with an aim to contribute to
regional development.
Dalaman Dalyan Ortaca Köycegiz Turizm Birliği
(doktob)
Dalaman Dalyan Ortaca Köyceğiz Tourism Association
Salon No: 3 / Stand No:D310
.
Atatürk Bulvarı 116/1 Kbid Çarsı Dalyan Ortaca - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 282 38 38
Fax : +90 (252) 282 38 38
Mail : [email protected]
web : www.doktob.com
x
Kısa adı “DOKTOB” olan Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm
İşletmecileri Birliği Derneği’nin kuruluş ve tanıtım toplantısı Ortaca’da yapıldı. Tanıtım
toplantısına Ortaca Kaymakamı Hüseyin Yılmaz, Dalaman Kaymakamı Yücel Gemici,
Dalaman Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik,
Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay, Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz,
Dalyan Belediye Başkanı Arif Sarı, DOKTOB Kurucu Başkanı Yücel Okutur ve kurucu
üyeler katıldı. Birliğin kuruluş amacını anlatan DOKTOB Kurucu Başkanı Yücel
Okutur ‘’Bölgemiz, Muğla ilinin doğal kalmış en güzel koylarına, sayısız tarihi kültür
değerlerine, göllerine, nehirlerine, sağlık termal sularına ve zengin endemik bitki
örtüsüne sahiptir. Narenciye ve nar başta olmak üzere çeşitli meyvelerin üretiminin
yanı sıra, deniz ve göllerinde deniz ürünleri çeşitliliği bakımından da verimli bir
bölgedir.
To protect and develop Dalaman’s cultural, historical, and natural resources for
tourism purposes to preserve the rights of future generations.
Darkhill Hotel
Darkhill Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mimar Kemalettin Mah.Koca Ragıp Paşa Cad.No:9 Laleli-Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 638 89 00
Fax : +90 (212) 638 33 43
Mail : [email protected]
web : www.darkhillhotel.com
x
Darkhill Otel Istanbul, tarihi yarımadanın kalbinde yürüyerek Sultanahmet’e 15 ,
Kapalı Çarşı’ya ise 5 dk uzakliktadir. Hagia Sophia , Sultanahmet Camii ve Topkapi
Sarayi’na , otelin hemen dışında ki tramway ile sadece 10 dk. da ulaşabilirsiniz. Tüm
odalarında 4 yıldız kalitesi ile sizlere hizmet veren otelimiz , teras katında ki Köşebaşı
restaurant ve spa merkezinde ki fitness-Türk hamamı-kapalı yüzme havuzusauna,buhar odası ile siz değerli misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.
Terasımız ayrıca Marmara Denizinin eşsiz güzelliğine ve İstanbul şehrinin efsanevi
panoramik görüntüsüne sahiptir. Konuklarına nitelikli hizmet ve birçok olanak sunan
Darkhill Hotel konaklamanız boyunca size en iyi konforu sağlamak için çalışıyor.
Toplam 106 odasında ve tüm genel alanlarda ücretsiz Wi-Fi, 24 saat oda servisi,
toplantı hizmetleri gibi imkanlar sunulmaktadır. Darkhill Hotel ile profesyonel hizmet
ve daha birçok özelliğin buluştuğı noktayı keşfedin.
The Darkhill Hotel is located in Old City Istanbul walking distance to all historical
places in Sultanahmet area , making it one of the best hotels to stay at while in
town.The amenities and services offered at this Istanbul accommodation include
indoor pool, laundry service & dry cleaning, meeting facilities, restaurant, room
103
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
service, safety deposit boxes. Along with its convenient location in Istanbul, the
hotel also offers a wide range of services and facilities to the guests. The Darkhill
Hotel boasts a convenient location with modern amenities in every guestroom and
superb service. Each guest room has been decorated with anti bacterial
wallpapers and fireproof carpets. Amenities such as city view, Minibar, Telephone,
Satellite Channels, Flat-screen TV, Safety Deposit Box, Air Conditioning, Desk,
Heating, Soundproofing, Wardrobe, Bathroom with Shower, Hairdryer, Free
toiletries and Slippers. Darkhill Kosebasi Restaurant serves a combination of
traditional Turkish specialities and International dishes on the roof terrace which
has panoramic views of over Marmara Sea. Terrace Cafe Bar invites you to sip
your drink after a long day, on the rooftop and entertains the guests with a special
menu which is prepared as a result of much experience. Darkhill Hotel Istanbul is
designed as to host business meetings and social organizations, We are ready
for business meeting, trainers sessions with our capacity maximum 80-100 people
with theatre design.
Dedeman Palandöken Ski Resort
Dedeman Palandoken Ski Resort
Salon No: 8B / Stand No:B828B
.
Palandoken Kayak Merkezi - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 316 24 14
Fax : +90 (442) 316 36 07
Mail : [email protected]
web : www.dedeman.com
x
Del Bianco Travel Experience
Del Bianco Travel Experience
Salon No: 2 / Stand No:D228
Darkmen Otel
Darkmen Hotel
.
Salon No: 5 / Stand No:B510
Rua Francisco Sa, 23/1106 - Copacabana - Rio de Janeiro / Brazil
Tel : +55-21-25232630
Mail : [email protected]
web : www.delbianco.com.br
x
.
Hayriye Tüccarı Caddesi Paşazade Sokak No : 12 Laleli - Fatih - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 458 53 75
Fax : +90 (212) 518 59 79
Mail : [email protected]
web : www.darkmenhotel.com
x
Darkmen Otel ve Darkmen Boutique Otel İstanbul’un en önemli ticaret
merkezlerinden biri olan Laleli’de Yenikapı Metro istasyonu ve Aksaray Tramvay
duraklarına birkaç dakikalık mesafede olan Darkmen Hotel, Sultanahmet ve
Kapalıçarşı gibi tarihi merkezlerine yakın konumuyla da dikkat çekmektedir.
Toplam 55 Oda,105 yataklı Darkmen Hotel eğitimli ve güleryüzlü personeli ile sizleri
karşılamayı beklemektedir. Otelimizin lobi, restaurant ve odalarında wireless, genel
mekânlarımızda güvenlik kameraları, emanet kasaları mevcuttur. Şık ve zarif
tasarımıyla otelimizin lobisinde kahvenizi yudumlarken günün yorgunluğunu
atabilirsiniz. Genel Restaurant, Terrace Bar, 24 Saat Açık Resepsiyon, Spa Center,
Yüzme Havuzu, Türk Hamamı, Sauna, Sigara İçilmeyen Odalar, Asansör, Hızlı
Check-in / Check-out, Güvenlik Kasaları, Araç Kiralama Hizmeti, Tur Rehberi, Fax
/ Fotokopi Hizmeti, Bilet Hizmeti, Kuru Temizleme Servisi, Emanet Servisi, Klima ,
Açık Büfe Kahvaltı, Hava Alanı Transferi Internet Ücretsiz Wi-Fi internet; Odalarda
Minibar, Emanet Kasası, Banyolarda saç kurutma makinası, telefon, Makyaj aynası
bulunmaktadır. Parking Park yeri hizmetimiz mevcuttur. (Rezervasyon
Gerekmektedir.)
DEL BIANCO T.E. & DMC WAS ESTABLISHED IN 1994 AND COUNTS WITH A
NETWORK OF REPRESENTATIVE OFFICES THROUGHOUT BRAZIL AND SOUTH
AMERICA. COMPETITIVE RATES, QUALITY OF SERVICES, SPECIALIZED STAFF
AND LARGE EXPERIENCE IN THE OPERATION OF FITS, GROUPS AND
INCENTIVES. LET US SHARE WITH YOU OUR PASSION FOR BRAZIL AND
SOUTH AMERICA.
Delta Hotel İstanbul
Delta Hotel Istanbul
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Aksaray Cad. No:26/1 Laleli / Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 56 94
Fax : +90 (212) 518 51 41
Mail : [email protected]
web : www.deltahotelistanbul.com
x
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Aksaray’da bulunan Delta Hotel
İstanbul, doğal güzellikler, alışveriş mağazaları, metro, marmaray ve tarihi yerlere
yakınlığından dolayı siz misafirlerimize bir avantaj sunmaktadır. Bununla birlikte,
Topkapı Palas, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Hipodrom, Yerebatan Sarayı,
Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Arkeoloji Müzesi yürüme mesafesindedir. Özenle
dekore edilmiş, geniş ve ferah dizaynıyla, naturel renk uyumuyla, konforlu ve kaliteli
yatak seçimiyle rahat edebileceğiniz 5 suite, 6 family, toplam 82 odası
bulunmaktadır. Tüm odalarımızda, merkezi sistem ısıtma ve klima, LCD televizyon,
minibar, saç kurutma makinesi, dijital kasa, direkt telefon, uydu kanalları, ücretsiz
banyo malzemeleri, çay&kahve seti, ücretsiz WiFi internet bağlantısı
bulunmaktadır. Banyoların tamamı modern dekoruyla duş sistemine tabidir.
Marmara Denizi’nin muhteşem güzel manzarası eşliğinde 120 kişilik teras
restaurantımız tecrübeli ve güler yüzlü personeliyle birlikte zengin açık büfe
kahvaltısı sunmaktadır. Ayrıca lezzetli menülerin yer aldığı restaurantımızda keyifli
bir akşam yemeği yemeniz, günün yorgunluğunu eşsiz Marmara Denizi
manzarasıyla atmanız tavsiyemizdir.
Darkmen Hotel and Darkmen Boutique Hotel in Laleli which is one of Istanbul’s
most important business centers.Yenikapı Metro and Aksaray Tram station which
is a few minutes walking , Sultanahmet Center and also attracts attention with its
close proximity to the historic centers such as Grand Bazaar. Darkmen Hotel and
Darmen Boutique Hotel has got 55 rooms with 105 beds also trained and friendly
staff are waiting to meet you. Our hotel lobby, restaurant and rooms with wireless,
security cameras in our public spaces, safety deposit boxes are available. In our
hotel lobby with stylish and elegant design you can take the stress of the day while
sipping your coffee . Common Areas Restaurant, Terrace Bar , 24- Hour Front Desk
, Spa center , swimming pool, Turkish bath, Sauna , Non-Smoking Rooms, Elevator
, Express Check -in / check-out , Safety Deposit Boxes , Car Rental Services , Tour
Guide , Fax / Copier Service , Ticket Service , Dry Cleaning Service, Safety Service,
Air Conditioning, Breakfast Buffet , Airport transfer Internet & Rooms Free Wi-Fi
internet; Rooms included Minibar, Safe, Bathrooms feature hair dryer, telephone,
make-up mirror . Parking Available parking line. (Required reservation.)
Delta Hotel Istanbul is located in the heart of Aksaray, oldest city of Istanbul.
Having a perfect location that is close to all historical attraction and shoping
centres is convenient for our guests. It is within walking distance to Hagia Sophia,
Blue Mosque, Topkapı Palace, Archeology Museum, the Basilica Cistern, Grand
Bazaar, Spice Bazaar, the Millennium Stone and Byzatine Hippodrome, which are
the most important landmark of the city. The rooms of Delta Hotel Istanbul 5 Suite,
6 Family, total of 82 are furnished in an elegant modern style with natural colors
combining contemporary influences. Quality bedding reflects comfort. All rooms
have provide a private bathroom, high speed and wireless internet connection,
hair dryer, direct dial telefon system, LCD TV with satellite system, minibar, VRF
aircondition system, safe box, emergency alarm system, hot water machine, tea
Dealers Group
Dealers Group
Salon No: 2 / Stand No:D202
.
- Beyrouth / Lebanon
x
104
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
and coffee making facilities. At the Delta Restaurant for 120 pax is located on the
top floor you can enjoy a magical view of Marmara Sea while you have your open
hot butffet breakfast, lunch and dinner. Having a dinner with stunning view of
Marmara Sea is our recommendation.
Destination Options
Destination Options
Salon No: 2 / Stand No:C210
.
Demirköy Belediye Başkanlığı
Demirköy Municipality
Salon No: 12 / Stand No:A1200
.
Hamdibey Mahallesi, İğneada Caddesi No:19 Demirköy - Kırklareli / Türkiye
Tel : +90 (288) 681 66 07
Fax : +90 (288) 681 66 07
Mail : [email protected]
web : www.demirkoy.bel.tr
x
KIRKLARELİ/Demirköy Belediye Başkanlığı
Demre Tour
Demre Tour
Salon No: 5 / Stand No:D540
.
x
Denız Tıcaret Odası Marmaris Şubesi
Chamber Of Shipping Marmaris
İtalya - Malezya - Fas - İran - Ürdün - Türkiye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 695 00 48
Fax : +90 (212) 695 00 48
Mail : [email protected]
web : www.destinationoptions.com
x
Destination Options yaklaşık 20 ile 13 senedir incoming ve outgoing tur operatörlüğü
yapan tecrübeli tur operatörlerinden oluşan ve 8 destinasyondaki lokal ofisleriyle
Türkiye ve Dünya’nın her ülkesinde Turizm seyahat acentelerine yurtdışı turlarında
gerek kendi ofisleriyle ; gerekse lokalde yaptığı legal antlaşmalar ile birinci el fiyatı
( rekabet edilebilir fiyatlar ile ) destek veren bir INCOMING TUR OPERATÖRLÜĞÜ
şirketidir . 2011 Yılında ilk İtalya destinasyonu ile başlayan kuruluşumuz zaman
içerisinde Fas, Malezya, Kudus & Ürdün, Malezya, İran, Hindistan, Çin ve Türkiye
destinasyonları için Dünya’nın bir çok bölgesinden seyahat acentelerine hizmet verir
hale gelmiştir. Bugün toplamda 7 kıtada bir çok seyahat acentesine referanslarımız
ile büyüyerek hizmet etmeye devam etmekteyiz .
Destination Option is an incoming tour operator based in different countries either
with its own offices or as representative of old-experienced companies. Thanks to
its strong partnerships and to the staff’s experience Destination Options can offer
to all outgoing agencies competitive rates in Italy, France, Slovenia, Croatia,
Marocco, Turkey, Malesia, Jordan & Jerusalem, India, Iran and China. All these
countries through one office with qualified mother tongue staff and with fluent
knowledge of turkish, italian, english, german, french, spanish and russian.
Salon No: 3 / Stand No:E351
Destination Options İran
Destination Options Iran
.
Sarıana Mah 23.sok No:2/1 Marmaris - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 413 45 65
Fax : +90 (252) 413 45 63
Mail : [email protected]
web : www.dtomarmarisorg
x
Deniz tasımacılığı konusunda faalıyet gösteren uyelerımızın tanıtımı ve bölgemızın
tanıtımı
Denizli Pamukkale Otelleri
Denizli Pamukkale Hotels
Salon No: 3 / Stand No:C366
.
Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Pk:20100 - Denizli / Türkiye
Tel : +90 (258) 280 25 32
Fax : +90 (258) 280 29 97
Mail : [email protected]
web : www.denizli.bel.tr
x
Denizli ve Pamukkalemizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini yerli ve yabancı
misafirlerimize tanıtmayı; onları şehrimize davet etmeyi ve farklı alanlarda hizmet
veren tesislerimizle onları ağırlamayı amaçlıyoruz.
We aim to promote historical, touristic and cultural values of our Denizli and
Pamukkale to domestic and foreign visitors; invite them to our city and host them in
facilities serving in diverse areas.
Salon No: 2 / Stand No:C210
.
No.9, Between Qatran & Abureyhan St., 17 Shahrivar St., Tabriz - Tehran / Islamic
Republic of Iran
Tel : 0098 935 411 4001
Fax : 0098 935 411 4001
Mail : [email protected]
web : www.destinationoptions.com
x
Destination Options yaklaşık 20 ile 13 senedir incoming ve outgoing tur operatörlüğü
yapan tecrübeli tur operatörlerinden oluşan ve 8 destinasyondaki lokal ofisleriyle
Türkiye ve Dünya’nın her ülkesinde Turizm seyahat acentelerine yurtdışı turlarında
gerek kendi ofisleriyle ; gerekse lokalde yaptığı legal antlaşmalar ile birinci el fiyatı
( rekabet edilebilir fiyatlar ile ) destek veren bir INCOMING TUR OPERATÖRLÜĞÜ
şirketidir . 2011 Yılında ilk İtalya destinasyonu ile başlayan kuruluşumuz zaman
içerisinde Fas, Malezya, Kudus & Ürdün, Malezya, İran, Hindistan, Çin ve Türkiye
destinasyonları için Dünya’nın bir çok bölgesinden seyahat acentelerine hizmet verir
hale gelmiştir. Bugün toplamda 7 kıtada bir çok seyahat acentesine referanslarımız
ile büyüyerek hizmet etmeye devam etmekteyiz .
Destination Option is an incoming tour operator based in different countries either
with its own offices or as representative of old-experienced companies. Thanks to
its strong partnerships and to the staff’s experience Destination Options can offer
to all outgoing agencies competitive rates in Italy, France, Slovenia, Croatia,
Marocco, Turkey, Malesia, Jordan & Jerusalem, India, Iran and China. All these
countries through one office with qualified mother tongue staff and with fluent
knowledge of Turkish, Italian, English, German, French, Spanish , Arabic , Persian
and Russian.
105
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Destination Options İtalya
Destination Options Italy
Destination Options Morocco
Destination Options Morocco
.
.
Via Prati 2- 05100 Terni - Umbria / Italy
Tel : +39 0744 427846
Fax : +39 0744 427846
Mail : [email protected]
web : www.destinationoptions.com
x
Destination Options yaklaşık 20 ile 13 senedir incoming ve outgoing tur
operatörlüğü yapan tecrübeli tur operatörlerinden oluşan ve 8 destinasyondaki
lokal ofisleriyle Türkiye ve Dünya’nın her ülkesinde Turizm seyahat acentelerine
yurtdışı turlarında gerek kendi ofisleriyle ; gerekse lokalde yaptığı legal antlaşmalar
ile birinci el fiyatı ( rekabet edilebilir fiyatlar ile ) destek veren bir INCOMING TUR
OPERATÖRLÜĞÜ şirketidir . 2011 Yılında ilk İtalya destinasyonu ile başlayan
kuruluşumuz zaman içerisinde Fas, Malezya, Kudus & Ürdün, Malezya, İran,
Hindistan, Çin ve Türkiye destinasyonları için Dünya’nın bir çok bölgesinden
seyahat acentelerine hizmet verir hale gelmiştir. Bugün toplamda 7 kıtada bir çok
seyahat acentesine referanslarımız ile büyüyerek hizmet etmeye devam etmekteyiz
.
Residence Al Hamdoulillah 4, Ennahhas Ennahoui 20100 - Casablanca /
Morocco
Tel : +212524448985
Fax : +212524448985
Mail : [email protected]
web : www.destinationoptions.com
x
Destination Options yaklaşık 20 ile 13 senedir incoming ve outgoing tur
operatörlüğü yapan tecrübeli tur operatörlerinden oluşan ve 8 destinasyondaki
lokal ofisleriyle Türkiye ve Dünya’nın her ülkesinde Turizm seyahat acentelerine
yurtdışı turlarında gerek kendi ofisleriyle ; gerekse lokalde yaptığı legal antlaşmalar
ile birinci el fiyatı ( rekabet edilebilir fiyatlar ile ) destek veren bir INCOMING TUR
OPERATÖRLÜĞÜ şirketidir . 2011 Yılında ilk İtalya destinasyonu ile başlayan
kuruluşumuz zaman içerisinde Fas, Malezya, Kudus & Ürdün, Malezya, İran,
Hindistan, Çin ve Türkiye destinasyonları için Dünya’nın bir çok bölgesinden
seyahat acentelerine hizmet verir hale gelmiştir. Bugün toplamda 7 kıtada bir çok
seyahat acentesine referanslarımız ile büyüyerek hizmet etmeye devam etmekteyiz
.
Salon No: 2 / Stand No:C210
Salon No: 2 / Stand No:C210
Destination Option is an incoming tour operator based in different countries either
with its own offices or as representative of old-experienced companies. Thanks to
its strong partnerships and to the staff’s experience Destination Options can offer
to all outgoing agencies competitive rates in Italy, France, Slovenia, Croatia,
Marocco, Turkey, Malesia, Jordan & Jerusalem, India, Iran and China. All these
countries through one office with qualified mother tongue staff and with fluent
knowledge of turkish, italian, english, german, french, spanish and russian.
Destination Option is an incoming tour operator based in different countries either
with its own offices or as representative of old-experienced companies. Thanks to
its strong partnerships and to the staff’s experience Destination Options can offer
to all outgoing agencies competitive rates in Italy, France, Slovenia, Croatia,
Marocco, Turkey, Malesia, Jordan & Jerusalem, India, Iran and China. All these
countries through one office with qualified mother tongue staff and with fluent
knowledge of turkish, italian, english, german, french, spanish , arabic and russian
Destination Options Malezya
Destination Options Malaysia
Destination Options Türkiye
Destination Options Turkey
Salon No: 2 / Stand No:C210
Salon No: 2 / Stand No:C210
.
.
Unit 6-2-2, Block 6, 2nd Floor, Queens Avenue, Jalan Bayam, 55100 - Kuala
Lumpur / Malaysia
Tel : 0060123383972
Fax : 0060123383972
Mail : [email protected]
web : www.destinationoptions.com
x
Destination Options yaklaşık 20 ile 13 senedir incoming ve outgoing tur
operatörlüğü yapan tecrübeli tur operatörlerinden oluşan ve 8 destinasyondaki
lokal ofisleriyle Türkiye ve Dünya’nın her ülkesinde Turizm seyahat acentelerine
yurtdışı turlarında gerek kendi ofisleriyle ; gerekse lokalde yaptığı legal antlaşmalar
ile birinci el fiyatı ( rekabet edilebilir fiyatlar ile ) destek veren bir INCOMING TUR
OPERATÖRLÜĞÜ şirketidir . 2011 Yılında ilk İtalya destinasyonu ile başlayan
kuruluşumuz zaman içerisinde Fas, Malezya, Kudus & Ürdün, Malezya, İran,
Hindistan, Çin ve Türkiye destinasyonları için Dünya’nın bir çok bölgesinden
seyahat acentelerine hizmet verir hale gelmiştir. Bugün toplamda 7 kıtada bir çok
seyahat acentesine referanslarımız ile büyüyerek hizmet etmeye devam etmekteyiz
.
Marmara Cad.merkez Mah Bekir Aşçı İş Merkezi No 10/22 Avcılar - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 695 00 48
Fax : +90 (212) 695 00 48
Mail : [email protected]
web : www.destinationoptions.com
x
Destination Options yaklaşık 20 ile 13 senedir incoming ve outgoing tur
operatörlüğü yapan tecrübeli tur operatörlerinden oluşan ve 8 destinasyondaki
lokal ofisleriyle Türkiye ve Dünya’nın her ülkesinde Turizm seyahat acentelerine
yurtdışı turlarında gerek kendi ofisleriyle ; gerekse lokalde yaptığı legal antlaşmalar
ile birinci el fiyatı ( rekabet edilebilir fiyatlar ile ) destek veren bir INCOMING TUR
OPERATÖRLÜĞÜ şirketidir . 2011 Yılında ilk İtalya destinasyonu ile başlayan
kuruluşumuz zaman içerisinde Fas , Malezya , Kudus & Ürdün , Malezya , İran ,
Hindistan , Çin ve Türkiye destinasyonları için Dünya’nın bir çok bölgesinden
seyahat acentelerine hizmet verir hale gelmiştir . Bugun toplamda 7 kıtada bir çok
seyahat acentesine referanslarımız ile büyüyerek hizmet etmeye devam etmekteyiz
.
Destination Option is an incoming tour operator based in different countries either
with its own offices or as representative of old-experienced companies. Thanks to
its strong partnerships and to the staff’s experience Destination Options can offer
to all outgoing agencies competitive rates in Italy, France, Slovenia, Croatia,
Marocco, Turkey, Malesia, Jordan & Jerusalem, India, Iran and China. All these
countries through one office with qualified mother tongue staff and with fluent
knowledge of turkish, italian, english, german, french, spanish and russian.
Destination Option is an incoming tour operator based in different countries either
with its own offices or as representative of old-experienced companies. Thanks to
its strong partnerships and to the staff’s experience Destination Options can offer
to all outgoing agencies competitive rates in Italy, France, Slovenia, Croatia,
Marocco, Turkey, Malesia, Jordan & Jerusalem, India, Iran and China. All these
countries through one office with qualified mother tongue staff and with fluent
knowledge of turkish, italian, english, german, french, spanish and russian.
106
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Destination Options Ürdün
Destination Options Jordan
Devrek Belediye Başkanlığı
Devrek Municipality
.
.
Al Basem Complex 1, Al Madinah Al Munawarah St 259, 11118 - Amman / Jordan
Tel : +962 6 5533700
Fax : +962 6 5533700
Mail : [email protected]
web : www.destinationoptions.com
x
Destination Options yaklaşık 20 ile 13 senedir incoming ve outgoing tur operatörlüğü
yapan tecrübeli tur operatörlerinden oluşan ve 8 destinasyondaki lokal ofisleriyle
Türkiye ve Dünya’nın her ülkesinde Turizm seyahat acentelerine yurtdışı turlarında
gerek kendi ofisleriyle ; gerekse lokalde yaptığı legal antlaşmalar ile birinci el fiyatı
( rekabet edilebilir fiyatlar ile ) destek veren bir INCOMING TUR OPERATÖRLÜĞÜ
şirketidir . 2011 Yılında ilk İtalya destinasyonu ile başlayan kuruluşumuz zaman
içerisinde Fas, Malezya, Kudus & Ürdün, Malezya, İran, Hindistan, Çin ve Türkiye
destinasyonları için Dünya’nın bir çok bölgesinden seyahat acentelerine hizmet verir
hale gelmiştir. Bugün toplamda 7 kıtada bir çok seyahat acentesine referanslarımız
ile büyüyerek hizmet etmeye devam etmekteyiz .
Devrek - Zonguldak / Türkiye
Tel : +90 (372) 556 11 31
Fax : +90 (372) 556 60 36
Mail : [email protected]
web : www.devrek.bel.tr
x
Devrek Belediye Başkanlığı
Destination Option is an incoming tour operator based in different countries either
with its own offices or as representative of old-experienced companies. Thanks to
its strong partnerships and to the staff’s experience Destination Options can offer
to all outgoing agencies competitive rates in Italy, France, Slovenia, Croatia,
Marocco, Turkey, Malesia, Jordan & Jerusalem, India, Iran and China. All these
countries through one office with qualified mother tongue staff and with fluent
knowledge of turkish, italian, english, german, french, spanish , arabic , persian and
russian.
Gazipaşa Mh. 792 Sk. No:1 Gölcükler - Menderes - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 782 44 80
Fax : +90 (232) 782 44 80
Mail : [email protected]
web : www.dgsbahcemobilya.com
x
Türkiyenin Alüminyum gövdeli ve dayanıklı file kumaşlı Şezlong üretimi yapan ilk
firması olan DGS Bahçe Mobilya faaliyetlerine 2003 yılında başlamıştır. Misyonu
“Kaliteli,
Ergonomik
ve
Ekonomik”ürünler
üretmek
olan
DGS;hafif,istiflenebilir.işlevsel,ekonomik ve uzun ömürlü Alüminyum Bahçe
Mobilyaları konusunda Türkiye,Avrupa ve Körfez Ülkelerindeki önde gelen turizm
tesislerini referansları arasına katmaktan onur duymaktadır.
Salon No: 2 / Stand No:C210
Detay Otel Oda Buklet Malzemeleri
Detay Hotel Guest Amenities
Salon No: 4 / Stand No:A456
.
Cumhuriyet Mah. Konut Sok. No:2 Yakacık - Kartal - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 452 89 79
Fax : +90 (216) 452 89 69
Mail : [email protected]
web : www.detaylimited.com
x
DETAY Ltd. Şti. 2002 yılında buklet malzemeleri pazarlaması amacı ile kurulmuştur.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen zaman zarfında Detay, gerek imalatını
üstlendiği kalemler, gerekse hizmet kalitesindeki başarılı çizgisi sayesinde rakiplerini
geride bırakmayı başararak sektördeki lider konumuna gelmiştir. Günümüzde
firmanızın konseptine uygun grafik tasarımı ve ürün yaratılmasından, kozmetik
ürünlerin imalat (6 ton/gün) ve şişelenmesine (Kapasite: 40.000 şişe/gün) ; tampon
baskı (75.000 baskı/gün), terlik, matbaa ve sabun imalatları ile ülke sınırlarında 500’ü
aşkın tesise ve dünya genelinde 10 ülkeye ulaşmaktayız. Detay Turizm olarak;
imalatını gerçekleştirdiğimiz sağlık bakanlığı onaylı ve uluslararası serbest dolaşım
sertifikasına sahip kozmetik ürünlerin yanı sıra, kozmetikte dünya devi olan Chopard,
Lanvin, Naturals, Pure Herbs, Prija, Anyah ve Osme markalarına ait ürünleri de
müşterilerimize sunabilmekteyiz.
DETAY Ltd. Company was founded in 2002 with the purpose of marketing hotel
guest amenities. Since the establishment of Detay, we have succeeded to be the
leader of the market even the responsibility of manufacturing goods and the
successful behaviour in service quality. Today we reach more than 600 foundations
in national borders and 10 countries in world wide by creation of graphic designs
and the products according to your company profile, manufacturing of cosmetic
products ( 6 tons/day) and bottled up (Capacity: 40.000 bottles/day), PAD printing
(75.000 imprint/day), manufacturing both of slippers and soaps and also pres. Detay
is also able to offer their customers the global giants Chopard, Trussardi, Bogner,
Naturals, Pure Herbs, cosmetic products beside the products manufactured byself
which Certified by Ministry of Health and have Free International Movement
Certificate.
Salon No: 8A / Stand No:B800A
Municipality of Devrek
DGS Bahçe Mob.San.Tic.Ltd.Şti
Dgs Garden Furniture Co.ltd.
Salon No: 10 / Stand No:A1040
.
One of Turkey’s first aluminium loungers companies, DGS Garden Furniture began
operations in 2003, provides mild , economical, stackable and long lived meshed
aluminium loungers to professional and luxury hotels. DGS Garden Furniture is
proud of to be a reference to outstanding hotel groups by competing with Europe
and Gulf Region countries, origin products in the sense of price and quality.
Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği
Didim Tourism Board
Salon No: 3 / Stand No:D340
.
Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad No: 34 Didim - Aydın / Türkiye
Tel : +90 (256) 811 62 54
Fax : +90 (256) 811 54 79
Mail : [email protected]
web : www.ditab.gov.tr
x
DİTAB’ın amacı Didim bölgesinin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla
korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik
altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.
DİTAB (Didim Tourism Board) ‘s purpose to protect and promote Didim’s culture
and nature.
Dikey iletişim elektronik ve pazarlama ltd. şti
Dikey iletişim elektronik ve pazarlama ltd. şti
Salon No: 4 / Stand No:A420
.
İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Burçak Sokak No:2 VIII. Özel Parsel 34957
– Tuzla – İstanbul - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 394 18 00
Mail : [email protected]
x
GSS(GRUNDIG) -Digital, IPTV HeadEnd,SMATV
107
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
platonun üzerinde kurulmuş olan tarihin en eski kentlerinden biridir. Kentteki Kortik
Tepe ve Çayönü höyükleri, M.Ö. 10. binyıl yıllarına kadar inen, yerleşik düzene
geçişin en erken yaşandığı ve çağdaşlarına göre daha gelişkin bir kültürün
yaratıldığı başlıca arkeolojik alanlardır. Kent merkezi ise 7000 yıllık tarihi bir
geçmişe dayanır. Tarihin en eski ve görkemli kalelerinden biri olan Diyarbakır
Kalesi başta olmak üzere görülmesi gereken birçok birçok tarihi mekâna ve zengin
bir kültüre sahiptir. Bazalt taşlarla yapılan ve dört mevsime göre düzenlenen zengin
evler, köşkler ve sokaklar, Anadolu’nun ilk camisi ve İslam âleminin 5. Harem-i şerifi
olan Ulu Cami, peygamber ve sahabe kabirleri, Hz. İsa’nın diliyle ibadet edilen
Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Ermenilere ait en Ortadoğuki en büyük kilisesi
olan Surp Girogos Kilisesi, dengbêjlerin kılamları ile yankılanan dengbejevi
bunlardan sadece bir kaçıdır.. Kent tarihi süreç içerisinde Amed, Amida, Agusta,
Diyar-ı Bekir başta olmak üzere birçok isim almıştır. Tarihi İpek Yolu üzerinde
bulunan Diyarbakır, yüzyıllar boyunca bölgenin fikir, sanat, kültür ve bilim merkezi
olmuştur. Önemli bir ticaret merkezi olan şehir günümüzde de bu özelliğini
korumaktadır.
Dikili Belediyesi
Dikili Municipality
Salon No: 3 / Stand No:E361
.
Salimbey Mahallesi 15 Sokak No:4-6 Dikili - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 671 40 20
Fax : +90 (232) 671 20 36
Mail : [email protected]
web : www.izmir-dikili.bel.tr
x
Dilmer Yazılım
Dilmer Software
Salon No: 3 / Stand No:A322
.
Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Diyarbakır Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Ferhatpaşa Mah/semt Ege Sk. 1 A 7 Çatalca - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (530) 877 42 17
Mail : [email protected]
web : www.mobileotels.com
x
DİLMER Çelik ve Betonarme Yapı Mühendisliği, 2004 yılında mesleki faaliyetlerine
başlamıştır. Firmamız 2010 yılında yazılım tarafında uzmanlaşmak için Oceanic
Software yapısını kurmuş ve akıllı telefonlar üzerinde 20 ye yakın hem App Store
hem de Android marketlerde yazılımları mevcuttur. Ağırlıklı olarak mobil çözümler
sunan Oceanic girişimi masaüstü, gömülü yazılımlar ve web yazılımları ile hizmet
vermektedir. Türkiye’de ve Dünya pazarlarında yer alan bir çok uygulaması ile
sektörde 1 milyondan çok kullanıcıya erişen firma yeni gelişen teknolojileri
altyapısında barındırarak kaliteli, etkin ve güvenilir bir hizmet sunmayı
hedeflemektedir. 2015 yılının sonunda Mobileotels uygulaması geliştirdik. Bu
uygulama ile kullanıcılar ve otel arasında servis kurulmasını ve konukların
isteklerinin otele anında ulaşmasını sağlıyoruz.
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
İnaloğlu Cad. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Kat.3 Yenişehir Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 228 22 15
Fax : +90 (412) 223 15 80
Mail : [email protected]
web : www.diyarbakirkulturturizm.gov.tr
x
a)Tanımı: Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı
Kanunla birleşerek Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında yeniden teşkilatlanmış
olup, İlimizde de Kültür Müdürlüğü ile Turizm Müdürlüğü’nde aynı kanun
hükümlerine göre birleştirilerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adı altında hizmetini
sürdürmektedir. b)Görevleri: Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri
araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak,
benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye
katkıda bulunmak, Kültür ve Turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını
yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, Tarihi ve
Kültürel Varlıkları korumak.
DİLMER as Steel and Concrete Structures Engineering company, began its
professional activities in 2004 . Our company has established the structure of
Oceanic Software specializes in software in 2010 and launched nearly 20 of mobile
softwares on App Store and Android markets. Oceanic venture mainly offering
mobile solutions , desktop, and embedded software and web serving software .
We have almost 1 million mobile users in mobile market. In end of 2015, We have
developed MobileOtels application that aim is to connect users and Hotel services
via mobile phones.
Diyarbakır Ticaret Borsası
Diyarbakir Commodity Exchange
Divan Çorlu
Divan Çorlu
Salon No: 12 / Stand No:C1230
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
.
Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Çorlu - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 684 12 00
Fax : +90 (282) 684 12 12
Mail : [email protected]
web : www.divan.com.tr/divan-corlu/tr
x
Ş.Urfa Yolu 8.Km - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 255 09 22
Fax : +90 (412) 255 09 25
Mail : [email protected]
web : www.diyarbakirtb.org.tr
x
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Diyarbakır Metropolitan Municipality
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Diyarbakır Chamber Of Commerce and Industry
Salon No: 12 / Stand No:C1230
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
.
Dr. Yusuf Azizoğlu Cad. Eski Milli Eğitim Binası Fiskaya 21100 Yenişehir Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 280 35 50
Fax : +90 (412) 224 45 12
Mail : [email protected]
web : www.dtso.org.tr
x
Kültüre Miras ve Turizm Daire Başkanlığı / Yenişehir - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (533) 480 09 70
Mail : [email protected]
web : www.diyarbakir.bel.tr
x
Tarihin Taşlara Yazıldığı Kent “Diyarbakır” Diyarbakır; Medeniyetin beşiği olarak
adlandırılan Mezopotamya’nın kuzeyinde kutsal Dicle Nehri kıyısında bazalt
108
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odası 1883 yılında kurulmuştur. İlk Başkanı
Muharremzade Bekir Bey, İlk Genel Katibi ise Mehmet Ziya Bey ( Ziya Gökalp )’dir.
Faal üye sayısı 9000’e ulaşan Odamızın, TOBB Mevzuatı kapsamında verilen resmi
işler yanında çeşitli üretim unsurlarında bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verecek
enformasyon birimleri ile dahil 44 personel ile üyelerine hizmet etmektedir. Üye
hizmetleri yanında, ilimizin ve bölgemizin genel ve temel Sosyo-Ekonomik
sorunlarına referans olabilecek bir çok AB finans kaynaklı projeleri de yürütmektedir.
Her yıl oda faaliyetleri kapsamında ulusal/uluslararası sempozyumlar, yerel ve
bölgesel ölçekte eğitimler düzenleyen odamız, Kurum / Kuruluşlar arasında da bilgi
paylaşımını ve iletişimini geliştirmede de büyük katkılar sağlamaktadır. Ayrıca
odamız İlimizde bulunan sanayi işletmelerinin gelişmesi ve Organize Sanayi
bölgelerinin iyileştirilmesi yönünde de aktif görev almaktadır. Teknolojik gelişme
imkânlarından mümkün olabilecek en üst seviyede faydalanmak için iç bünyesinde
çeşitli bilişim grupları kurarak bu yönde bölge ve il ölçeğinde en iyi teknolojiyi
kullanmayı hedefleyen odamız,5174 TOBB Mevzuatı kapsamında 16 Meslek
grubunun katılımıyla oluşmaktadır. Odamıza kayıtlı üyelerin fonksiyonlarına göre
dağılımında aktif üye sayısının, % 25 şahıs firmaları (gerçek kişiler) %72’si sermaye
şirketlerden, %3 Kooperatiflerden oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde anonim şirket
oranı %7,81’dir.
Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır Governorate
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
İnaloğlu Cad. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Kat:3 Yenişehir - Diyarbakır
/ Türkiye
Tel : +90 (412) 280 20 00
Fax : +90 (412) 280 20 00
Dk Tekstil ve Otel Ekipmanları San. Tic. A. Ş.
Dk Tekstil ve Otel Ekipmanları San. Tic. A. Ş.
Salon No: 4 / Stand No:A445
.
Meclis Mah. Teraziler Cad. Karacaoğlan Sok. No:5 Sancaktepe - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (216) 540 01 01
Fax : +90 (216) 540 01 00
Mail : [email protected]
web : www.dktekstil.com.tr
x
DK Tekstil, 1984 yılından bu yana otel tekstili alanında üretim ve dağıtım hizmeti
vermektedir. Antalya ‘da 52 bin metre kare açık, 22 bin metre kare kapalı alanda
üretim yapan, entegre bir tesistir. Havlu, masa örtüsü ve yatak tekstili grubunda yer
alan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, turizm sektörüne profesyonel
çözümler sunuyor. Geliştirdiği yeni sistemle, ürettiği havlularda kullanım ömrünü 3
katına kadar çıkaran firma, dünyada yalnızca iki fabrikanın üretebildiği tuck-in kenarlı
havluyu üretebilen 3’üncü fabrika olma özelliğine sahiptir. Dokuma, konfeksiyon ve
boyama proseslerinin gerçekleştirildiği fabrikada bütün birimler bir çatı altında
toplanarak daha etkin bir üretim sağlamaktadir. DK Tekstil buyuk otel zincirlerinin
onaylı tedarikçisi olmasının yanı sıra farklı otel gruplarına, çamaşırhanelere
,restaurantlara ve hastanelere de hizmet vermektedir.
Dk Tekstil provides professional solutions to tourism sector with extensive product
range of towel, table cloth, bed linen groups since 1984. DK Tekstil is an integrate
factory that makes production on 52.000 m2 outdoor and 22.000 m2 closed area in
Antalya. It was aimed to have efficient production by making all processes of
weaving, dying and apparel under one roof.By developing a new system which has
been used by only two factories in whole worlds before, as know as tuck-in
tecnologie , the factory succeed to enlarge the expected life of towels to three
times.As an approved supplier of many big hotel chains ,DK Tekstil, gives services
to different range of hotels, laundries, restaurants and hospitals , in the same time.
Mail : [email protected]
web : www.diyarbakir.gov.tr
x
Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün amaçları şunlardır; Diyarbakır’ın sahip
olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasının korunması, duyurulması, mevcut turizm
olanaklarının yanında alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesi, turizm alt yapısının
güçlenmesi ilin hak ettiği biçimde değerleri ile gündeme gelmesi ve turizm
alanındaki ekonomik katkıların artmasının sağlanmasıdır.
The aims of Diyarbakır Provincial Directorate of Culture and Tourism are to preserve
and disseminate the rich historical and cultural heritage of Diyarbakır, to develop
alternative tourism opportunities alongside existing cultural facilities, to strengthen
the tourism infrastructure, to make Diyarbakır at the top of agenda with its values and
to increase the economic contributions of tourism to Diyarbakır.
Diyarbakir Kuyumcular ve Sarraflar Odasi
Diyarbakir Kuyumcular ve Sarraflar Odası
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
5 Nisan Mah. Sakarya Cd Ulubag Kuyumcusu 1/2 Baglar - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (532) 345 91 06
Fax : +90 (412) 236 56 11
Mail : [email protected]
web : www.diko21.com
x
kuyumcular odasi
chamber of jewelry
Dmd Discover Mongolia & Development
Dmd Discover Mongolia & Development
Salon No: 2 / Stand No:A201
.
Grand Plaza-1104, Peace Avenue-46 , -2106288 Zıp14253 - Ulaanbaatar /
Mongolia
Tel : 00976 70115534
Fax : 00976 70117927
Mail : [email protected]
web : www.dmd-mongolie.com
x
Moğolistan araştırma ve geliştirme kurulu 1998 yılında kurulan bir Moğol turizm
acentesidir.Tamamen ülkenin gelişimi ile ilgilidir. Aslında, hedefimiz gelişimi
açısından sürdürülebilir ve fuar turizm ile insanları ve doğayı korurken teşvik etmektir
, özellikle: Göçebelik Biz çobanların sahip olduğu misafir yurtlarında konaklama
imkanı sunuyoruz Bu Onlar’a ek gelir kaynağı sağlamaktadır Bu değerler onların
gelenek ve göçebe yaşam tarzlarının korunmasını desteklemektedir Çevrebilimi Biz
steplerde sizleri ağırlamak için geleneksel ve ekolojik yurt kampları oluşturduk Çünkü
Biz gerçekten çevreye değer verilmesine inanıyoruz hem de doğal ve kültürel siteler
koşulsuz olarak saygıyı hak ediyor. Sonuç olarak ; Bu broşürdeki tüm ‘yolculuk için
hazır’ devrelerinde Biz bu fiyattan % 50 minimum garanti ediyoruz. Bu ödemeyi
senin katılımın ile ve ev sahibi ülke için doğrudan gelir olarak kullanabilirsin ev sahibi
ülkeden bir sürü almak için size söz veriyorum. Her zaman saygı ve samimiyet ile !!
Discover Mongolia & Development is a Mongolian tourism agency established in
1998, which is completely involved in the country’s development. In fact, we aim
for the development of sustainable and fair tourism while protecting people and
nature, in particular by promoting: Nomadism We offer accommodation in guests
yurts owned by herders. This provides them with an additional source of income
that values their traditions and promotes the preservation of a nomadic lifestyle.
Ecology We have also created traditional and ecological yurt campsites to welcome
you to the steppes, because we genuinely value the environment and believe that
both natural and cultural sites deserve an unconditional respect. Profit sharing
Finally, for all the ‘ready to travel’ circuits in this brochure, we guarantee that a
minimum of 50% of the price you pay will be used as direct income for your
attendants and local hosts. We promise you to receive a lot from your host country,
always with respect and sincerity!
109
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
T. C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
T. R. Eastern Mediterranean Development Agency
Dosso Dossi Hotels
Dosso Dossi Hotels
Salon No: 7 / Stand No:C708
Salon No: 12 / Stand No:D1210/C540
.
.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:46/48 34080 Fatih İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 526 40 90
Fax : +90 (212) 528 08 83
Mail : [email protected]
web : www.dossodossihotels.com
x
Dosso Dossi Şirketler Grubu,Tekstil ve sanayi sektöründeki sıra dışı ve misafir
odaklı çizgisini Turizme de taşıyarak Turizm sektöründe ilk otelini ‘Çocuk Dostu
Otel’ konsepti ve ayrıcalıklı servisleri ile turizmin kalbi,tarihi yarımada
Sultanahmet’te açmıştır. Dosso Dossi Hotels Old City İstanbul’un en eski tarihi
merkezi olan Sultanahmet ‘te Yerebatan Sarnıcı’nın hemen yanında,Sultanahmet
tramway durağına 100 m. uzaklıkta ve aynı zamanda Sirkeci Tren Garı’na 5
dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Farklı oda kategorilerindeki 93 odası,1 toplantı
salonu,sauna,hamam ve masaj odaları ile misafirlerine beklentilerinin üzerinde
hizmet sunmaktadır. Zincirin ikinci halkası olan Dosso Dossi Hotels Downtown
‘Sporcu Dostu Konseptli Şehir Oteli’ konsepti ile İstanbul’un en eski yerleşim
merkezi olan tarihi yarımadada Vatan Caddesi üzerinde,Historia AVM’nin hemen
yanı başında yer almaktadır.Sultanahmet Camii,Topkapı Sarayı,Ayasofya Müzesi
Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı’na 2-3 km mesafededir. Otelin önünde bulunan metro
hattı ile Atatürk Havalimanı ve CNR Expo Center’a sadece 15 dk. uzaklıktadır. Farklı
oda kategorilerinde 139 oda,6 toplantı salonu,sauna,hamam,kapalı yüzme
havuzu,masaj odaları,Alakart Restaurant ve Bar bulunmaktadır. Her iki otelimizde
de misafirlerimize giriş esnasında “Hoş Geldiniz Kokteyli”(alkolsüz),“Beş Çayı”
Servisi,“Gece Çorbası” Servisi,Taksim ve Laleli’ye günde bir kez ücretsiz
servis,yüksek hızlı internet erişimi,odalarda kettle ile çay&kahve imkanı
sunulmaktadır
Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sokak No:20 Antakya Hatay / Türkiye
Tel : +90 (326) 225 14 15
Fax : +90 (326) 225 14 52
Mail : [email protected]
web : www.dogaka.gov.tr
x
Merkezi Hatay’da bulunan T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay,
Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde
ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak
üzere 5449 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve
2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Türkiye genelinde kurulmakta
olan diğer 25 kalkınma ajansı gibi, DOĞAKA da, kamu, özel sektör ve sivil
toplumdan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve
etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal
plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel
gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket ediyor.
Having its head office in Hatay, T.R. Eastern Mediterranean Development Agency
(DOĞAKA) was founded by a Decree Law dated 14.07.2009 and numbered
2009/15236 based on article 3 of Law Nr. 5449 to plan and implement economical
and social development with a participatory approach in TR63 Level 2 Region,
which covers Hatay, Kahramanmaraş and Osmaniye provinces. As other 25
development agencies already in the process of establishment countrywide,
DOĞAKA also acts for the purpose of accelerating regional development, ensuring
its sustainability and minimizing inter-regional as well as in-region development
differences by developing cooperation between public, private and all
stakeholders from the civil society, providing proper and effective source usage
and to mobilize the local potential, in accordance with the principles and policies
set forth in national plans and programs.
Dosso Dossi Group of Companies established its first hotel serving at the hearth
of the Tourism sector in the historical peninsula the concept of a ’Children Friendly
Hotel’ offering a range of exclusive services.Dosso Dossi Hotels Old City located
in Sultanahmet.The Basilica Cistern right next to the Sultanahmet tramway station
is 100 m away and at the same time,a 5 minute walking distance from the Sirkeci
station.The hotel offers 93 rooms in different rooms categories,1 meeting
rooms,sauna,Turkish bath and massage rooms. The second hotel Dosso Dossi
Hotels Downtown is the first ‘Sports People Friendly City Hotel’ located on Vatan
Avenue of the historical peninsula which is the oldest residential area in
Istanbul.The hotel is just near the Historia Shopping Center.The most important
historical attractions like Sultanahmet Mosque,Topkapı Palace,Hagia Sophia
Museum,Grand Bazaar and Spice Bazaar are in approximately in 2 kilometers
distance and you can easily reach to Ataturk Airport and CNR Expo Center in 15
minutes by the metro line which passes through the station in front of the hotel.The
hotels offers 139 rooms in different rooms categories,6 meeting
rooms,sauna,Turkish bath,indoor swimming pool,massage rooms,Alacarte
Restaurant and Bar. Our both hotels offers “Welcome Cocktail” on arrival (nonalcohol),Tea Service at 5-6 pm,Night Soup Service,Free shuttle service to Taksim
and Laleli (once time a day),free high-speed internet access and free useof
tea&coffee facility.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Eastern Black Sea Development Agency
Salon No: 12 / Stand No:C1210
.
Gazipaşa MahTaksim Yokuşu. No:3 Ortahisar - Trabzon / Türkiye
Tel : +90 (462) 321 36 52
Fax : +90 (462) 274 36 52
Mail : [email protected]
web : www.doka.org.tr
x
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Kurumumuz, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarından oluşan paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyelleri harekete geçirmek
suretiyle, ulusal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hareket etmektedir. Ayrıca, DOKA
ulusal ve uluslararası alanda bölge tanıtımını yapmaktadır.
Döşemealtı Belediyesi
Döşemealtı Municipality
Salon No: 12 / Stand No:B1272
.
EASTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY Our organization acts in the aim
of accelerating the regional development responsively with policies and principles
stated in national plans and programmes;providing the sustainibility and
decreasing the interregional and intra regional development differences by
improving the corporations between private sector and non-govermental
organizations ,which they are the partners;providing the usage of the sources
effectively and properly;and putting the local potentials in action.In addition,DOKA
( Eastern Black Sea development Agency) promote of the region at the national
and international area.
Döşemealtı - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 421 30 55
Fax : +90 (242) 421 31 85
Mail : [email protected]
web : www.dosemealti.bel.tr
x
Döşemealtı, insanlık tarihi boyunca insanların yerleşim alanı olmuştur. İlçemizde
bulunan Karain Mağarası, Anadolu ve Yakın Doğu tarihi açısından önemli bir
paleolitik merkezdir. Döşemealtı, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ticaret
kervanlarının güzergâhı olmuştur. Hem tarihi özelliği hem de doğal güzelliği ile
Döşemealtı, turizm yönünden dikkat çekici bir konumdadır. Kırkgöz Göleti, Ekşili
Göleti ve Güver Kanyonu, turizme katkı sağlayacak el değmemiş doğal
110
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
güzelliklerdir. Dünyaca ünlü Döşemealtı Halısı ise ilçemiz için önemli bir kültürel
değerdir. Turizm açısından uygun iklimi, Antalya şehir merkezine yakınlığı ve ulaşım
kolaylığı, Döşemealtı’nın diğer artılarıdır. Geçmişin güzelliği ile modern hayatın
buluştuğu Döşemealtı, turizm yatırımcılarını beklemektedir.
Dünya Kruvaziyer Acenteliği ve Turizm Ltd. Sti /
Costa Cruises, Türkiye
Dünya Kruvaziyer Acenteliği ve Turizm Ltd. Sti / Costa
Cruises, Turkey
Salon No: 7 / Stand No:E708
Döşemealtı has always been a home for people along the history of humanity. Karain
Cave in our region is an important paleolithic center for the history of Anatolia and
Near East. Döşemealtı has also been on the caravan trade routes during the
Byzantine, Seljuq and Ottoman times. Because of both its historical value and
natural beauty, Döşemealtı attracts touristic attention. Kırkgöz Spring and Pond,
Ekşili Pond and Güver Canyon are unspoiled beauties contributing to the regional
tourism. World-famous Döşemealtı Carpet has a cultural value for our region. Main
advantages of life in Döşemealtı are its convenient climate, close proximity and easy
transportation to the city center of Antalya. As a unique town where the beauties of
past and the advantages of modern life meet, Döşemealtı is looking forward to
welcoming tourism investors.
.
Harbiye Mah., Tesvikiye Cad., Sadun Apt., No. 19, Daire 4, Tesvikiye - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 227 47 45
Fax : +90 (212) 227 47 58
Mail : [email protected]
web : www.costacruise.com/
x
67 Senelik yolcu servis tecrübesi ile Costa Cruises, gerek filosu gerekse hizmet
verdiği yolcu adedi ile Avrupanın 1 numaralı cruise şirketidir. Costa Cruises,
dünyanın en büyük cruise operatörü, Carnival Corporation & plc’nin üyesi olarak 15
gemisi ile takriben toplam 45.000 yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Costa gemileri
ile 100 farklı program ile 250 ayrı destinasyon gezme imkanı ile 2.200’ü aşkın kara
turu alteratifi sunuyoruz. Gemilerimiz ile Akdeniz, Kuzey Avrupa, Baltıklar, Karayipler,
Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu programlarına ek olarak 3 gece
ile 121 gecelik programlar yapmaktayız. Şirketimizin toplam 19.000 adet – 18.000’i
gemilerimizde ve 1.000 karada - genç ve tecrübeli personelinin %80’i 40 yaş altında
ve 70 farklı ülkeden gelmektedir. Müşteri memnuniyet anketlerimiz misafirlerimizin
%98’inin hizmetlerimizden memnun olduğunu göstermektedir. Costa Cruises
misafirlerine geçmiş 67 senedir unutulmaz ve eşsiz tatil sunmaktadır. Senelerin
verdiği tecrübe ile estetik ve misafirperverlik anlayışımız eşliğinde misafirlerimize
gemilerimizde özel ilgi ve alaka gösterebilmekteyiz.
Durusu Club Hotel
Durusu Club Hotel
Salon No: 7 / Stand No:A740
.
Boyalık Köyü Deliyunus Mevki Durusu Park Evleri No: 1 /48 Arnavutköy - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 767 90 20
Fax : +90 (850) 220 02 75
Mail : [email protected]
web : www.durusuclubhotel.com
x
Sizi İstanbul’da bugüne kadar gizli kalarak doğasını korumayı başarmış ender
yerlerden biri olan, Durusu Gölü ve Yeşillikler ile çevrili, Göçmen kuşların uğrak yeri
olan, Her an Kuş cıvıltılarını duyacağınız, bir doğa harikası, Durusu Club Hotel’ de
keyifli vakit geçirmeye davet ediyoruz.
Costa Cruises is Europe’s no.1 cruise company, in terms of both the size of the fleet
and the total number of Guests carried, with 67 years of passenger service
experience. Costa Cruises is a member of Carnival Corporation & plc, the world’s
largest cruise operator and has the largest fleet on the continent: 15 ships with a
capacity of about 45,000 total Guests. Each year Costa’s ships offer the chance to
visit some 250 separate destinations with about 100 different itineraries. Excursions
available are a total of over 2,200. The Costa Cruises ships are deployed in the
Mediterranean, Northern Europe, the Baltic Sea, the Caribbean, South America, the
United Arab Emirates, the Far East, Round the World cruises and Grand Cruises
from 3 to 121 nights . The Company can count on its young and international staff:
80% of its more than 19,000 employees – 18,000 on board and 1,000 shoreside –
are under 40 and they come from 70 different countries. The customer satisfaction
results showed that 98% of Guests were satisfied. Costa Cruises can make an
holiday unique offering to the Guests what has made many travellers happy during
67 years. We have a flair for style, we believe in beauty and hospitality. We love
being spontaneous and we like things with real flavour. This is why Guests can
expect special treatment on our ships and an attention to detail that only many years’
experience in hospitality can provide.
Duyuf Otel
Duyuf Otel
Salon No: 3 / Stand No:A304
.
Fevzi Çakmak Cad. Yanagodrip Mevkii Uzungöl 61000 - Trabzon / Türkiye
Tel : +90 (462) 656 64 96
Fax : +90 (462) 325 77 18
Mail : [email protected]
web : www.duyufotel.com
x
Doğayla baş başa, sakin, huzurlu, kaliteli ve yalın bir dinlence... Trabzon’dan
yalnızca 60 dakikada ulaşılabilen, Çaykara İlçesine bağlı Uzungöl Beldesinde ki
Duyuf Otel , en ince detayları düşünülmüş 14 dubleks ve 9 standart odası ile değerli
misafirlerine hizmet vermektedir.. Eşsiz bir peyzaja sahip bahçesi ile restoranında
çok özel davetlere ev sahipliği yapıyor. Duyuf Otel , Karadeniz mutfağı ile lezzet
severler için çekim noktası konumunda bulunuyor. Duyuf Otel , Karadeniz ‘in incisi
olan Uzungöl Beldesi’nde en güzel otelleri arasındadır.
Düzce Belediye Başkanlığı
Düzce Municipality
Nature, head to head , calm, peaceful, can be reached in just 60 minutes of high
quality and pure relaxation ... Trabzon Duyuf that the Çaykara township Uzungöl’de
Town Hotel , serves the finest details of the intended 14 duplex and valued guests
with 9 standard rooms .. host is doing to invite a very special restaurant with garden
has a unique landscape . Duyuf hotel is located in the Black Sea port of shooting
location for lovers of the cuisine delicacies . Duyuf Hotel Black Sea’s Pearl of the
Borough, which are among the most beautiful hotels in Uzungol .
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi No:1 - Düzce / Türkiye
Tel : +90 (380) 524 58 21
Fax : +90 (380) 525 00 72
Mail : [email protected]
web : www.duzce.bel.tr
x
111
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
in construction, furniture, food, packaging, promotion, stationery, travel, transport
& logistics, energy and construction machinery industries since 1999. EUF takes
the international global event organiser ITE Group Plc.’s knowledge and global
know-how techniques on the following events: WORLDFOOD ISTANBUL
(International Food Products and Processing Technologies Exhibition), IPACK
TURKEY (International Packaging and Food Processing Systems Exhibition),
EMITT, (East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition)
ANKOMAK, (International Construction Machinery, Building Elements &
Construction Technologies Exhibition) EURASIA RAIL, (International Rolling Stock,
Infrastructure & Logistics Exhibition) IWE ISTANBUL WATER EXPO (Istanbul Water
and Wastewater Treatment Technologies Exhibition & Conference) and GLOBAL
OIL & GAS TURKEY (International Oil & Gas Conference).
Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Düzce Provincial Directorate of Culture and Tourism
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Camikebir Mah Üzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü F Blok Kat 2 - Düzce /
Türkiye
Tel : +90 (380) 524 94 33
Fax : +90 (380) 524 91 62
Mail : [email protected]
web : www.duzcekulturturizm.gov.tr
x
İlimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkartarak; korumak, geliştirmek,
gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi
sağlamak, turizmi çeşitlendirerek pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek, dinamik
kültür ve turizm politikaları ile Düzce’nin ülke ve dünya turizminden alacağı payı
artırarak ilimizin kültür ve turizm potansiyellerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak.
About ITE Turkey
ITE Turkey is the Turkey office of ITE Group Plc., the international exhibition
company which organizes more than 240 exhibitions and conferences worldwide
with 32 offices in 20 countries with more than 1.000 experienced personnel. ITE
Turkey organizes premier exhibition organizations in leading sectors of Turkey,
consists of YEM Fuarcılık, EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri, Ekin Fuar,
Platform Fuar and TF Fuarcılık companies.
To reveal the natural, the cultural and the historical values of our province; For
increasing the tourism share, and promoting the cultural and turistic potantiol of
Düzce province in our country and also in the World, we ill protect, improve,
transfer on to future generations and ensure accessibility of knowledge in the
formation of social consciousness. So that, upon dynamic culture and tourism
policies, we can commercialise tourism by diversifying, promote, supervise. by
this way, we will protect, improve and will transfer on to future generations of
ensuring accessibility of knowledge in the formation of social consciousness,
ITE Turkey, which organizes the leading exhibitions of Turkey in sectors of
construction, tourism, cosmetics, food, fashion, energy, packaging, construction
machinery, rail systems and logistics, takes its strength from the global network of
ITE Group along with its experience in Turkey and the region. ITE Turkey creates
new business, cooperation and purchasing opportunities in exhibitions by
transferring its strong global network in the construction sector to each and every
sector it is included in and supports the development of these sectors.
E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A. Ş. /
ITE Turkey
E International Trade Fairs / ITE Turkey
Salon No: 2 / Stand No:D210
Organiser
Editta Turizm Taş. Pişik Tur Turizm
Editta Turizm Taş. Pişik Tour Travel Agency
EMITT
Salon No: 12 / Stand No:E1240
.
.
Kazım Karabekir Cad. Numune Apt. Kat:1 - Van / Türkiye
Tel : +90 (530) 324 64 92
Fax : +90 (432) 214 25 44
Mail : [email protected]
web : www.vandaturizm.com
x
Kültür turları- uçak bileti- oto kiralama-taşımacılık-tatil rezervasyonları
19 Mayıs Caddesi, Golden Plaza Kat:7 34360 Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 291 83 10
Fax : +90 (212) 240 43 81
Mail : [email protected]
web : www.ite-turkey.com
x
ITE Turkey’nin bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri
A.Ş., ambalaj, enerji, iş makinaları, gıda, mobilya, kırtasiye, promosyon, su ve
atıksu arıtma, turizm, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 1999 yılından fuarlar
düzenlemektedir. Uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group Plc.’nin küresel bilgi ağı,
tecrübesi ve global işbirliklerinin de desteğiyle EUF A.Ş.; ANKOMAK (Uluslararası
İş Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri Fuarı, IPACK TURKEY
(Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı), IWE ISTANBUL
WATER EXPO (Istanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferans, EMITT
(Doğu Akdeniz Seyahat ve Turizm Fuarı), EURASIA RAIL (Uluslararası Demiryolu,
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı), GLOBAL OIL & GAS TURKEY
(Türkiye Uluslararası Petrol & Gaz Konferansı) ve WORLDFOOD ISTANBUL’u
(Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı) gerçekleştirmektedir.
Ekar Turızm
Ekar Turızm
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Mehmet Nurı Sabuncu Cad Kurtulus Mah Bankalar Apt Altı 88/g Seyhan - Adana
/ Türkiye
Tel : +90 (532) 247 46 95
Mail : [email protected]
x
ITE Turkey Hakkında
ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında
yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group
Plc.'nin Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuar organizasyonları
düzenleyen ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri,
Ekin Fuar, Platform Uluslararası Fuarcılık ve TF Fuarcılık şirketlerinden
oluşmaktadır.
Ekin Grubu
Ekin Group
Salon No: 3 / Stand No:E313
.
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, moda, enerji, ambalaj, iş ve inşaat makineleri, raylı
sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin lider fuarlarını düzenleyen ITE Turkey
gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer
aldığı ITE Group’un küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü
küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni
iş, işbirliği ve satınalma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda
bulunuyor.
Halaskargazi Cad 145/9 Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 296 22 22
Fax : +90 (221) 247 44 60
Mail : [email protected]
web : turizmgazetesi.com
x
Ekin Grubu Ekin Grubu, Türkiye’nin en eski turizm yayın ve organizasyon grubudur.
Sektörün yatırım-işletme-yönetim alanındaki profesyoneller ile turizmin ilişkili olduğu
EUF – International Trade Fairs which is subsidiary of ITE Turkey, organize events
112
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
54 sektöre yönelik yayıncılık yapıyor ve organizasyonlar düzenliyor. Yayınları
arasında RESORT Dergisi, Turizm yıllığı, Yatırım ve İşletmeler için Turizm
Tedarikçileri Rehberi ile çok sayıda rehber bulunuyor. Bünyesinde yer alan Ekin
Grubu Araştırma Birimi ile de aralarında “Zincir oteller, İncoming raporu, Online
Seyahat Pazarı gibi her yıl düzenli olarak hazırlanan raporlar ile sektörün her
kesimine yönelik özel çalışmaların da yer aldığı araştırmalar yapıyor.
turizmgazetesi.com ve turizmtedarikcileri.com adlı internet siteleri de bulunuyor.
Elements Travel - Güney Afrika
Elements Travel - South Africa
Salon No: 2 / Stand No:D200
.
Ekin Group Ekin Group, is one of the firms incorporated and the first publication
and organization group in Turkey. The firm is engaged in publication activities for
the professionals of investment-management-administration areas of the sector and
54 other sectors to which the tourism activities relate and arrange organizations for
them. Among the firm’s publications are the journal RESORT, Tourism Yearbook,
Guide of Tourism Suppliers for Investments and Enterprises and many other
guidebooks. The firm also carries out researches together with Ekin Group Research
Unit, incorporated in itself, including annual reports issued regularly such as Hotels
Chains, Incoming Report, Online Travel Market, and other special studies for every
segment of the sect
Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Elazığ Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 5 / Stand No:C511
65 Rose Street Bo Kaap 8001 - Cape Town / South Africa
Tel : + 27 21 424 5620
Fax : + 27 21 413 2828
Mail : [email protected]
web : www.elementstravel.co.za
x
Merkez ofisi Cape Town da olan Elements Travel, 2000 yılından bu yana Afrikanın
güneyinde bulunan birçok ülkede tour operatörü olarak hizmet vermektedir.
Incentive, mice ve leisure gruplarının yanı sıra kişiye özel FIT programlar konusuda
uzmanlık alanları içerisindedir.
Elements Travel is a Cape Town based tour operator, specialising in South and
Southern Africa, group leisure & corporate travel , conferencing & individual travel.
We design holidays around your wish list and your budget from Business Travel to
Luxury Holidays.
.
Sürsürü Mah. Atatürk Bulvarı Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi kat:2 - Elazığ /
Türkiye
Tel : +90 (424) 236 58 54
Fax : +90 (424) 233 01 25
Mail : [email protected]
web : www.elazigkulturturizm.gov.tr
x
Mevcut yazılı kaynaklara göre Harput’un tarihi M.Ö 2000 yıllarına kadar
uzanır.Harput’a ilk yerleşenler ‘’Hurri’’ler dir.Hurrilerden sonra bölgede kısa bir süre
Hititler ve Asurlar yaşamış,M.Ö 9. asırdan itibaren Doğu Anadolu’da devlet kuran
Urartular burada uzun süre hüküm sürmüşlerdir.Hititlerin Başkenti Boğazköy de
bulunan yazılı kaynaklarda Harput’tan “İşuva” olarak bahsedilmektedir.Halen
Harput’ta bulunan kale Urartu devrinin izlerini taşımaktadır. 1085 yılında Çubuk Bey
tarafından feth edilen Harput ,daha sonra sırasıyla ;1114 yılında
Artukoğullarının,1234’te Anadolu Selçuklularının ,1243’te İlhanlıların,1363’te
Dulkadiroğullarının ,1465’te Akkoyunluların ve nihayet 1516 yılında Osmanlıların eline
geçmiştir. Coğrafi konumu itibariyle tarihin hemen her döneminde önemli bir
yerleşim merkezi olan Harput,19.yy. sonlarına kadar ülkemizin en gözde
şehirlerinden biri iken şehircilik anlayışının değişmesiyle birlikte o zaman ki mezrası
durumunda olan bugünkü Elazığ’a 1834 yılından itibaren taşınmaya
başlanmıştır.Harput’a 1867 yılında dönemin valisi İzzet Paşa’nın teklifi ile “Mamur’atül Aziz” adı verilmiş fakat telafuzu zor olduğundan halk arasında kısaca “Elaziz”
olarak söylene gelmiştir. 1937 yılında Atatürk’ün şehre teşrifleri sırasında kendileri
tarafından “azığı bol il”anlamına gelen “Elazık” adı verilmiş,bu isim daha sonra
TBMM’nin kararıyla “Elazığ” ‘a dönüştürülmüştür.
,Harput’s history is based on as far as 2000 B.C. The first inhabitants of Harput were
Hurrians.After years to Hurrians ,for a short period ,Hitites and Assyrians lived
,Urartians which established a state in East Anatolia dating from 9.B.C. ruled long
time on this region.In the written sources in Boğazköy,T he center of Hittites,The
Harput region is mentioned as “Isuva”. The castel which is stil standing on Harput’s
bears
the
traces
of
Urartian
period.After
wards
Medyens
,Persians,Romans,Byzantines and Arabs ruled on this region in differend periods.
Turkish sovereingty in Harput and its surrounding began after Malazgirt War.Harput
was conquared by Çubuk Bey in 1085 and consecuvetely obtained by Artukoğulları
in 1114 ,anatolian Seljuks in 1234,İlhanlılar in 1243,Dulkadiroğulları in
1363,Akkoyunlular in 1465 and Ottomans in 1516. In view of its geographical
position, Harput has always been an important settlement center almost in the each
period of its history.As it was the most favorite city our country untill the end of 19.
B.C.Togetherwith, the variation of intelligence of city , it was transported today’s
Elazığ ,Harput township at the time, in 1834. Harput was called as “Mamur’at-ül
Aziz” with the suggestion of İzzet Paşa who was The governor of Harput in
1867.But,as the pronunciation was difficult ,the name was adapted as “Elaziz” by
the public.In 1937,when Atatürk wisited the city ,he renamed it as “Elazık” which
means “abundent in food”.
Elexus Hotel
Elexus Hotel
Salon No: 2 / Stand No:D218
.
Çatalköy Mevkii - Girne / North Cyprus
Tel : +90 (392) 650 10 00
Fax : +90 (212) 463 28 11
Mail : [email protected]
web : www.elexushotel.com
x
Hikaye şimdi başlıyor… Şimdi Akdeniz’de, hayallerin bile gölgede kalacağı bir masal
başlıyor. Girne merkeze 12 km, Ercan Havalimanı’na ise sadece 32 km mesafede
yer alan Elexus, kendine ait koyu ve eşsiz güzellikteki ince altın kumlu sahili ile
baştan sona kusursuzluğu yaşatıyor. Akdeniz’in büyüleyici falezlerinin oluşturduğu
natürel havuzu ile, doğal olarak hayaller bile Elexus’un içerisinde başlayan bu
hikayede gölgede kalıyor. 277.000 metrekare üzerine kurulan ve herkese dilediği
hikayeyi yaşatan Elexus; eşsiz barları, sınırsız eğlence olanakları, her yaş için
sunduğu sayısız aktiviteleri, farklı konseptlerdeki dünya mutfaklarını sunduğu
restoranları, bölgenin en büyük aquaparkı ve havuzları, çok amaçlı kongre merkezi,
etkileyici spası, zengin gündüz ve gece aktiviteleri, eğlence merkezleri ve diğer
birçok ayrıcalığı ile, konuklarına hiç bitmesini istemeyecekleri bir masalı yaşatıyor.
Ana temasını konuklarını eğlendirmek ve onlara hafızalarından kolay kolay
silemeyecekleri bir tatil yaşatmak üzerine kuran Elexus, öyle bir hikaye başlatıyor ki
her sayfada başka bir kusursuzluğu yaşatıyor. Çünkü burada her misafirimiz, kendi
hikayesinin kahramanı oluyor ve eşi benzeri olmayan Elexus deneyimini doyasıya
yaşıyor.
The story begins now… A story begins in the Mediterranean now which will
overshadow even the dreams. Located at 12 km from Girne center, 32 km from
Ercan Airport; Elexus offers a perfect holiday with its bay and 650m fine sand beach
on the unique coastline of 1,3km. Built on 277.000 2 and offering everybody the
story they wish; Elexus makes its guests experience a fairy tale they will never want
to end with its unique bars, unlimited entertainment opportunities, numerous
activities for all ages, A La Carte restaurants offering different tastes from world
cuisines, biggest aqua park of the region and swimming pools, multi-purpose
congress center, fascinating spa world, rich day and night activities, entertainment
centers and many other privileges.
113
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Elite Hotels
Elite Hotels
Eman Termal Otel
Eman Thermal Hotel
Salon No: 3 / Stand No:E370
Salon No: 7 / Stand No:C702
.
.
Emendere Mah.ılıcalı Sok.327/1 Sındırgı - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 535 10 35
Fax : +90 (266) 535 10 50
Mail : [email protected]
web : www.emantermal.com
x
Eman Termal Otel ilçe merkezine 6 km mesafededir. Tüm alanlar, doğa ile
tanışmanızı kolaylaştırmak üzere hazırlanmış olup, doğal nehir gibi yeşilliklerin
içerisinden şelaleler şeklinde akan termal suyumuzun etrafındaki yürüyüş yolunda,
dinginliğin ve huzurun tadını çıkarmaya doyamayacağınızın garantisini
verebiliriz.Sahip olduğumuz termal su doğal mineralli akratotermal sudur.
Kaynağından çıkış derecesi 32-330C olup, havuzlarımızın ısısı 28-30 derecedir.
Suyun içerisinde bulunan yüksek orandaki çinko ve selenyum sayesinde
antioksidan özelliğiyle çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Başta Sedef
hastalığı olmak üzere, cilt yaraları, yanıklar, egzama, mantar, sivilce, akne ve allerji
döküntülerine iyi geldiği gelmektedir. Her oda klimalı olup, soğuk havalarda yerden
ısıtma sistemiyle ısıtılmaktadır. Odalarımızın tamamında hem ısıtılmış, hem de doğal
çıkış ısısında suyun aktığı termal küvetler kullanımıza sunulmaktadır.Tesisimizde
birisi ortak kullanım için termal özellikli, bir açık, diğer ikisi de kapalı olmak üzere
toplam 3 adet havuzumuz vardır. Kapalı havuzlarımızda ayrıca 2 adet de çocuk
havuzlarımız bulunmaktadır. Türk Hamamını ve saunayı kullanmadan yarım saat
önce, siz konuklarımızın konforu için resepsiyondan randevu almanız
gerekmektedir. Otelimiz bahçesinde bulunan Dükkan Mini’de, acil ihtiyaçlarını
alabilir, özel yapım yöreye özgü butik kolonya, el yapımı gümüş kaplama takılar
gibi farklı ürünlerden de sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz.
Piri Reis Cad. No:3 Dragos / Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 441 61 60
Fax : +90 (216) 441 38 81
Mail : [email protected]
web : www.elitehotels.com.tr
x
Elıte Hotels ; İstanbul Anadolu yakasında Küçükyalı ve Maltepe’deki 2 şehir oteli ,
Bodrum Yalıkavaktaki resort oteli ve NİSAN 2015’te Darıca/KOCAELİ’de açılan 5
yıldızlı yeni Otel&Convention Center ile turizm dünyasına hizmet etmeye devam
etmektedir.Ayrıca Elıte Patisserie,Elite Residence ve Dragos Turizm Meslek Lisesi
ile turizm ve hizmet sektöründe farklı dallarda faaliyet göstermektedir.
Elite World Otelleri
Elite World Hotels
Salon No: 7 / Stand No:E746
.
Sehit Muhtar Cad. No40 Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 297 13 13
Fax : +90 (212) 237 17 10
Mail : [email protected]
web : www.eliteworldhotels.com.tr
x
İş, turizm ve eğlence amaçlı konaklamalarınız için benzersiz kalite anlayışıyla
hizmet veren Elite World Otelleri’nde konfor, şıklık, güvenlik ve modern teknolojik
alt yapıyı bir arada bulabilirsiniz. Elite World Otelleri; Elite World Prestige, Elite
World İstanbul Taksim oteller bölgesi Talimhane’de, Elite World Business, Atatürk
Havalima’nı yakını Florya’da, Elite World Van, Van şehir merkezinde ve Elite World
Marmaris Otel , Marmaris İçmeler’de konumlanmıştır. Elite World Otelleri, merkezi
konumları gereği alışveriş merkezleri, toplantı, kongre, kültür ve sanat merkezlerine
rahat ulaşım imkanı sağlamaktadır. Özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk
misafirperverliğini sentezleyerek, misafirlerine en üstün hizmet kalitesini sunmayı
amaçlayan Elite World Otelleri bu amaç doğrultusunda tüm birimlerinde alanında
uzmanlaşmış personel ile hizmet vermektedir. Günün yorgunluğunu üzerinizden
atabileceğiniz odalarda ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi bulabilir, son teknoloji ile
donatılmış salonlarında verimli toplantılar gerçekleştirebilirsiniz. Elite World
Otelleri’nin restoranlarında özenli bir servis eşliğinde Türk ve Dünya mutfaklarının
en seçkin lezzetleri geniş menü alternatifleriyle beğeninize sunulurken otellerin
bünyesinde yer alan sağlık merkezleri size seçkin bir ortamda zindelik
kazanabileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz güzel bir seçenek sunuyor.
Eman Thermal Hotel is 6-kilometer distance from the province center. The hotel
which has been built in the form of holiday resort has an excellent natural view. All
the areas are designed for you to meet the nature and we can assure that you will
not fed up with tasting the peacefulness and tranquility on the walking way around
the thermal water flowing in the form of waterfall through the woodland like a natural
river. The thermal water we own is akratothermal water with natural minerals. The
temperature coming from its source is 32-330C and the temperature of our pools
is 28-300C. Thanks to the zinc and selenium found in water in high amounts, it is
quite effective for the treatment of a variety of skin diseases because of its being
antioxidant. It is a good cure for such diseases as skin injuries, burns, eczema,
mycete, pimple, acne and allergic rash and especially cutaneous disease. Each
room is equipped with air-conditioners and during cold weather the rooms are
heated with floor heating system. Thermal sinks, which are both heated and flowing
in the natural temperature of output, are offered for you to use. In our facility, there
are 3 separate pools, one of them is featured as thermal for communal usage; the
other one is open; and the other two are closed. In addition, in the closed pools
there are 2 pools for children. You should make an appointment from the reception
half an hour ago before using Turkish bath and steam room for your comfort.You
can buy urgent basic n
Elite World Hotels offers you comfort, elegance and safety with a unique approach
to hospitality, combining the latest technological advancements with luxurious
services for your leisure, business or touristic travels. Our brand is operating with
two hotels Elite World İstanbul , Elite World Prestige at Talimhane District of Taksim,
Elite World Business at Atatürk Airport Area in Florya, Elite World Van at the city
center of Van, also Elite World Marmaris Hotel at Marmaris, Icmeler. Located at
central destinations, our properties offers full accessibility to shopping malls,
congress and meeting centers along with proximity to all cultural attractions for
you to experience all colours of the town. Our spacious rooms is equipped with
everything you need in order to relax and escape from the stress of the day where
our meeting rooms enables you perform fully efficient meetings with accessibility
to the latest technological services. At Elite World Hotel Restaurants, where
attentive service and elegant style is a standard, you will enjoy our special and
theme menus, choosing from unique examples of International and Turkish
Cuisines while reviving yourself and relax in our health centers in an exclusive
ambiance. Combining proper architecture and decoration with Turkish Hospitality
Philosophy, Elite World Hotels aim to provide the best quality service to its guests
at all units, working with carefully selected personnel, specialized in their fields.
EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı
EMITT - East Mediterranean International Tourism and
Travel Exhibition
Salon No: 2 / Stand No:D210
.
19 Mayıs Cad. Golden Plaza Kat:7 Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 233 97 54
Fax : +90 (212) 231 48 15
Mail : [email protected]
web : www.emittistanbul.com
x
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, ITE Turkey
bünyesinde yer alan Ekin Fuarcılık ve EUF - E Uluslararası Fuarcılık tarafından
düzenlemektedir. 16 yıl içerisinde dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı arasında
yer alan EMITT Turizm Fuarı, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla
sektörün bölgedeki büyümesine katkı sağlamaktadır.
ITE Turkey’nin bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri
114
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
A.Ş., ambalaj, enerji, iş makinaları, gıda, mobilya, kırtasiye, promosyon, su ve atıksu
arıtma, turizm, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 1999 yılından fuarlar
düzenlemektedir. Uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group Plc.’nin küresel bilgi ağı,
tecrübesi ve global işbirliklerinin de desteğiyle EUF A.Ş.; ANKOMAK (Uluslararası
İş Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri Fuarı, IPACK TURKEY
(Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı), IWE ISTANBUL
WATER EXPO (Istanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferans, EMITT
(Doğu Akdeniz Seyahat ve Turizm Fuarı), EURASIA RAIL (Uluslararası Demiryolu,
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı), GLOBAL OIL & GAS TURKEY (Türkiye
Uluslararası Petrol & Gaz Konferansı) ve WORLDFOOD ISTANBUL’u (Uluslararası
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı) gerçekleştirmektedir.
ITE Turkey Hakkında
ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında
yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group
Plc.'nin Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuar organizasyonları
düzenleyen ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri,
Ekin Fuar, Platform Uluslararası Fuarcılık ve TF Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır.
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, moda, enerji, ambalaj, iş ve inşaat makineleri, raylı
sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin lider fuarlarını düzenleyen ITE Turkey
gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer
aldığı ITE Group’un küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü
küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni
iş, işbirliği ve satınalma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda
bulunuyor.
Ekin Exhibition and EUF – International Trade Fairs which are subsidiary of ITE
Turkey, organize EMITT- East Mediterranean International Tourism and Travel
Exhibition. EMITT Tourism Exhibition became the world’s one of the fifth biggest
tourism exhibition in 16 year. The event has taken participants and visitors
increasing year by year and it has direct effect on sector’s development in the
region.
EUF – International Trade Fairs which is subsidiary of ITE Turkey, organize events
in construction, furniture, food, packaging, promotion, stationery, travel, transport &
logistics, energy and construction machinery industries since 1999. EUF takes the
international global event organiser ITE Group Plc.’s knowledge and global knowhow techniques on the following events: WORLDFOOD ISTANBUL (International
Food Products and Processing Technologies Exhibition), IPACK TURKEY
(International Packaging and Food Processing Systems Exhibition), EMITT, (East
Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition) ANKOMAK,
(International Construction Machinery, Building Elements & Construction
Technologies Exhibition) EURASIA RAIL, (International Rolling Stock, Infrastructure
& Logistics Exhibition) IWE ISTANBUL WATER EXPO (Istanbul Water and
Wastewater Treatment Technologies Exhibition & Conference) and GLOBAL OIL &
GAS TURKEY (International Oil & Gas Conference).
About ITE Turkey
ITE Turkey is the Turkey office of ITE Group Plc., the international exhibition
company which organizes more than 240 exhibitions and conferences worldwide
with 32 offices in 20 countries with more than 1.000 experienced personnel. ITE
Turkey organizes premier exhibition organizations in leading sectors of Turkey,
consists of YEM Fuarcılık, EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri, Ekin Fuar,
Platform Fuar and TF Fuarcılık companies.
ITE Turkey, which organizes the leading exhibitions of Turkey in sectors of
construction, tourism, cosmetics, food, fashion, energy, packaging, construction
machinery, rail systems and logistics, takes its strength from the global network of
ITE Group along with its experience in Turkey and the region. ITE Turkey creates
new business, cooperation and purchasing opportunities in exhibitions by
transferring its strong global network in the construction sector to each and every
sector it is included in and supports the development of these sectors.
Enjoy Balkans
Enjoy Balkans
Salon No: 2 / Stand No:C224
.
Blv. St Kliment Ohridski No 45/1 Loc. 10 - Skopje / Macedonia
Tel : +389 23117665
Mail : [email protected]
web : www.enjoybalkans.net
x
Enjoy Balkans is a Destination Management Company for the Balkan Peninsula. We
are a company that always strives to accomplish the highest degree of satisfaction
for its clients. Company’s headquarters are positioned in the Heart of the Balkans
in Skopje, Republic of Macedonia. We a part of wider consortium consisted of
several companies with long time experience in the field of tourism, leisure and
transportation. Our mission is the successful presentation of the Balkan Peninsula
with all its natural and man-made riches that have amassed a huge heterogeneous
heritage. Succeeding in this requires great local knowledge and experience on the
one hand and high academic education in the field of tourism and travel on the
other, both values that we nurture with great value. Knowing that long term
partnership is a key element in sustaining a high standard & quality service, with our
knowledge, professionalism, honesty, enthusiasm and integrity we build
relationships based on thrust. Enjoy Balkans team is committed to delivering an
extraordinary travel experience with our complete destination knowledge, creative
planning, detailed administration and determination for commitment to the quality
and precise execution.
Enka Tatil
Enka Tatil
Salon No: 7 / Stand No:E744
.
Alanya - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 512 65 55
Mail : [email protected]
web : www.enkatatil.com
x
Şirketimizin Türkiye kuruluşu yeni olmasına rağmen 90’lı yılların başından günümüze
kadar Hollanda da Tur Operatörü olarak aktif operasyon yapmaktadır. Türkiye’deki
firma kuruluş amacımız incoming servisi vermenin yanısıra 20 senelik tur
operatörlüğü tecrübemize dayanarak yurtiçi ve yurtdışı tur operatörlüğüne
başlamaktır.
Entrada - Ahead Turizm Teknoloji A.Ş.
Entrada
Salon No: 7 / Stand No:A746
.
Bagdat Cad. Erenköy Palas Apt. No:322/5 Kadıköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 411 87 11
Fax : +90 (216) 411 87 14
Mail : [email protected]
web : www.aheadrm.com
x
Ahead 2000 yılında 4 milyon EURO sermayesi ile kuruluşundan günümüze turizm
sektörüyle ilgili çok yönlü servis ve hizmetleri tek bir platformda online ve al-sat
esnekliği ile buluşturarak seyahat acentelerinin global ölçekte teknoloji çözüm ortağı
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Entrada, şirketin kendi kaynaklarıyla
geliştirdiği ve sürekli büyüyen networküyle modern turizm sektörü ihtiyaçlarına
cevap veren merkezi rezervasyon sistemidir. Dünya genelindeki networkünde yer
alan bazı bileşenler; * 22 Global otel tedarikçisi (örn: GTA - HotelBeds - Bedsonline
- Travco - Transhotel vb.). * 6.000 Entrada kullanıcısı aktif acente. * 800.000 otel. *
Tarifeli ve Charter uçuşlar. * 2.500 destinasyon ve 80 ülkede transfer hizmetleri. *
180 ülkede araç kiralama. * Dinamik paketler * Turlar
Ahead was established in 2000 with a 4 million EURO capital. Ahead is conducting
business in the field of innovative applications providing online solutions to tourism
115
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
professionals. The company focuses on Travel&Torism industry and on the
creation of on-line communities utilizing the new technologies and internet
potentials. Availability of multifaceted services and flexibility of buying/selling is
on one platform that is called as Entrada which is the core product of Ahead. The
global network of Entrada is growing and some facts; * 22 Global wholesalers (GTA
- HotelBeds - Bedsonline - Travco - Transhotel etc.). * 6.000 Entrada active Entrada
user * 800.000 unique hotels worldwide * Scheduled and Charter flights. *
Transfers in 2.500 destination and 80 countries. * Car Rental in 180 countries *
Dynamic packages * Tours
Best Western Eresin Taxim Hotel
Best Western Eresin Taxim Hotel
Salon No: 7 / Stand No:E736
.
Topçu Cd. No.16,34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 256 08 03
Fax : +90 (212) 253 22 47
Mail : [email protected]
web : www.eresintaxim.com.tr
x
70 Konforlu Modern Odası ve Taksım Suıt’ı Ile Is Adamlarına Gezılerın Yanı Sıra
Semıner ve Konferans Ihtıyaclarını Karsılayacak Sekılde Her Turlu Imkana Sahıp
Olarak Hızmet Vermektedır. Eresın Taxım Hotel Is ve Alısverıs Merkezınde Yer
Almasının Yanında St. Irene, Dolmabahce Sarayı, Atatur Kultur Merkezı, Yıldız
Sarayı, Ortakoy Camıı, Guzel Sanatlar Muzesı Gıbı Degerlere Lutfı Kırdar Kongre
ve Sergı Sarayı Gıbı Onemlı Mekanlara Cok Yakındır. Jakuzı, Sauna, Buhar Odası,
Fıtness Salonu ve Saglık Klubu Ile Istanbul’u Gerek Is Gerek Tatıl Amaclı Tercıh
Edenler Icın Ideal Bır Mekan... 170 Kısıye Kadar Hızmet Veren Teknık Donanımlı
Toplantı Salonları Amerıkan Bıstro Tarzında Restorant’ı L’oranj Istanbul Ile Toplantı
ve Yemek Organızasyonlarında Ev Sahıplıgı Yapmaktadır..
Entur Termal Otel
Entur Termal Hotel
Salon No: 3 / Stand No:E370
.
Kaplıcalar Mevkii Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 376 13 70
Fax : +90 (266) 376 13 73
Mail : [email protected]
web : www.entur.com
x
Best Western Eresin Taxim Hotel features 70 comfortable guest rooms including
suites and provides many services to fulfill business travelers’ needs for a
comfortable trip as well as seminar and conference facilities. Best Western Eresin
Taxim Hotel is in the business and shopping district and very close to the historical
sites and many attractive interest points such as Dolmabahçe Palace, Atatürk
Culture Center, Museum of Fine Arts, Ortaköy Mosque, Lütfi Kırdar Congress &
Exhibition Center and Hilton Exhibition Center. With its Health Club including a
sauna, steam bath, jacuzzi pool, fitness center and massage services, it is an ideal
location for business as well as pleasure. All rooms are equipped with air
conditioning, LCD TV & Satellite TV channels, wireless internet connection, direct
dial phone, extension in the bathrooms, radio, minibar, hairdryer, working desk,
trouser press, tea&coffee facilities and safe boxes. Four meeting rooms are
available with audiovisual equipments for corporate groups, offering conference
facilities up to 170 delegates. An American Bistro L’oranj-Istanbul is at service.
Erdemli Belediyesi
Erdemli Municipality
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Merkez Mahallesi Hal Caddesi No:813 Erdemli - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 515 10 17
Fax : +90 (324) 515 41 28
Mail : [email protected]
web : www.erdemli.bel.tr
x
Eresin Crown Hotel
Eresin Crown Hotel
Eresin Hotels
Eresin Hotels
Salon No: 7 / Stand No:E736
Salon No: 7 / Stand No:E736
.
Küçükayasofya Cd. No.40,34122 Sultanahment - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 638 44 28
Fax : +90 (212) 638 09 33
Mail : [email protected]
web : www.eresincrown.com.tr
x
Eresın Crown Hotel, Turkıye’de Ilk ve Dunyada’da Belkı Tek Butık Muze Olarak
Bızans Donemınde Buyuk Saray “great Palace” Olarak Anılan Sımdı Ise Ulkemızın
En Onemlı Turıstık Merkezlerınden Sultanahmet’te Yenı Bır Donem Baslatıyor. M.o
2-3 ve M.s. 5-6 Yy Helen, Roma ve Bızans Donemlerıne Aıt Ustun Mımarı Bezeme
Ozellıklerıne Aıt Sanat Degerlerı Yuksek 49 Parca Tarıhı Eser Osmanlı
Imparatorlogu Iznık Cını Cesıtlerının Nadıde Orneklerınden Olusan ve Orjınallerı
Brıtısh Museum Londra – Ingıltere’de Sergılenmekte Olan Porselen Takımın Bırebır
Reproduksıyonları ve Ayrıca Bızans ve Osmanlı Yasam Tarzını Resmeden Modern
Resım Kompozısyonlarından Olusan 168 Parca Ozel Koleksıyon Otel Icınde
Sergılenmek Uzere Yerını Almıstır. Her Turlu Konfora Sahıp 5 Suıt Dahıl 59 Odası
ve Kısısellestırılmıs Servısı Ile Mısafırperverlık ve Kalıtenın Bırlestıgı Ozel Bır Mekan
Sunmaktadır.
.
Topçu Cad. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 256 08 09
Fax : +90 (212) 253 22 47
Mail : [email protected]
web : www.eresin.com.tr
x
Eresin Turizm AŞ İstanbul’da 4 otel sahibi olup, 4 yıldızlı BW Eresin Taxim Hotel, 4
yıldız superior Eresin Taxim Premier ve Özel belgeli Deluxe Eresin Crown Hotel,
Eresin Turizm AŞ tarafından işletilmekte, 5 yıldızlı Eresin Topkapı Hotel ise Barcelo
Hotel & Resort tarafından işletilmektedir. Uygarlıkların yaşam yeri olan Sultanahmet
yöresinde turistik, eğlence alışveriş ve iş merkezlerine olan yakınlığının yanı sıra
Eresin Crown Hotel özel tasarımı ile de İstanbul’a kazandırılan klasik tarzda bir
mimarlık eseridir. BW Eresin Taxim Hotel ve Eresin Taxim Premier, İstanbul’un iş ve
alışveriş merkezinde yer almasının yanında Dolmabahçe Sarayı ve daha birçok
cazibeye sahip yerlere yakındır.
Eresin is the only Turkish Hotel chain that manages more than one hotel in İstanbul.
There are 4 Eresin Hotels that belongs to Eresin Group: 4 stars BW Eresin Taxim
Hotel, 4 stars superior Eresin Taxim Premier and Special Category Deluxe Eresin
Crown Hotel is being managed by Eresin and 5 stars Eresin Topkapı is currently
being managed by Barcelo Hotel & Resorts. Eresin Crown Hotel is a special deluxe
category Museum Hotel in the heart of the old city and is surrounded by shopping
and cultural activities
Eresin Crown Hotel, located at the hearth of old city Istanbul, is the first “Boutique
Museum Hotel” in the country and may be even in the world with 49 historical art
pieces from Roman, Hellen and Byzantine times that were found during the
construction phase of the hotel, aged from 2.-3. B.C. to 5.-6. A.D. centuries. In
addition to the valuable historic pieces, there is a very special picture gallery of
Byzantine’s and Ottoman’s life style impressions and the ceramic collection
including the only reproductions of the Art Collection in British Museum – London.
59 guest rooms including 5 suites with personalized service and comfort. All rooms
are equipped with air conditioning, LCD TV & Satellite TV channels, wireless
internet connection, direct dial phone, extension in the bathrooms, radio, minibar,
hairdryer, working desk, tea&coffee facilities and safe boxes.
116
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Eresin Taxim Premier
Eresin Taxim Premier
Salon No: 7 / Stand No:E736
.
Ergun tur is a corporate which having ist operations basicly in tourism transportation
and rent a car with driver and carries its experience to the future 17 years.Ertug
Travel with its brand name,has affiliates on travelling , food,construction and
insurance
Topçu Cd. No.16,34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 256 08 03
Fax : +90 (212) 253 22 47
Mail : [email protected]
web : www.eresinpremier.com.tr
x
Istanbul’un Is, Kultur ve Eglence Merkezı Taksım’de Bulunan Eresın Taxım Premıer,
Mısafırlerıne Yogun Bır Gunden Sonra Kalıtelı Bır Uyku Zengın Bır Kahvaltı Spor
Yapabılme ve Dınlenme Olanaklarını Guleryuzlu Canayakın Personelın Eslıgınde
Sunuyor.. Gunumuz Is Adamı ve Gezgının Detaylı Ihtıyacları Goz Onune Alınarak
Tasarlanan 35’ı French Bed ve 32’sı Twın Bed Olan 67 Odanın Tamamında Parke
Doseme, Lcd Tv, Dvd Player, Safe Box, Pantolon Press, Kettle ve Mınıbar Olup, Tum
Banyolarda Jakuzı Bulunmaktadır. Ayrıca Jakuzu Havuz, Sauna, Buhar Odası, Masaj
Odası, Gym Bolumlerınden Olusan Bır Saglık Klubu.. 170 Kısıye Kadar Hızmet Veren
Teknık Donanımlı Toplantı Salonları Amerıkan Bıstro Tarzında Restorant’ı L’oranj
Istanbul ve Ocakbası Tarzında The Hıdeout – Istanbul Ile Toplantı ve Yemek
Organızasyonlarında Ev Sahıplıgı Yapmaktadır..
Located in Taxim, the business, culture and entertainment center of Istanbul, Eresin
Taxim Premier is offering its guests quality accommodation, restful sleep, rich buffet
breakfast, exercising and fitness facilities, complimented by tarined and friendly
staff. 67 rooms in total, the hotel offers 35 french bed and 32 twin bedrooms with
parquet floors, LCD TV’s, DVD player, safe box, minibar, kettle, trouser press and
jacuzzi in the bathrooms designed considering the detailed needs of today’s
business traveller. Health club has a jacuzzi pool, sauna, steam room, massage
room and a gym. Four meeting rooms are available with audiovisual equipments
for corporate groups, offering conference facilities up to 170 delegates. An
American Bistro L’oranj-Istanbul is at service.
Ergene Belediyesi
Ergene Municipality
Salon No: 12 / Stand No:C1224
Ertürk Turizm Deniz Nakliyat San. Tic. A.Ş.
Erturk Lines
Salon No: 3 / Stand No:D322
.
Beyazıt Caddesi No:6/7 Çeşme - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 712 67 68
Fax : +90 (232) 712 62 23
Mail : [email protected]
web : www.erturk.com.tr
x
Ertürk Turizm 1960 yılında İzmir, Türkiye’de kuruldu. Başlangıçta şirket, yolcu ve
araçları Türkiye ve Yunanistan arasında taşıma ile sınırlıydı. 70’lerin sonunda ve
80’lerin başında, müşteriye özel olarak tasarlanmış organizasyonlardaki
yaratıcılığımız ile özel ilgi turları talebi artmaya başladı. Buna ek olarak, ERTURK
Turizm, bireysel tatil ve kurumsal yolculara yardım etmesi için, bünyesine perakende
satış bölümünü ekledi. Bugün, müşterilerimize benzersiz fırsatları sunmaktan gurur
duyuyoruz. Aynı zamanda IATA (Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği ) ve üyeleri
% 80 den fazla Türk firmaları için seyahat sağlayan TURSAB (Türk Seyahat
Acenteleri Birliği) üyesiyiz. Üyelik, iş seyahati düzenleyen çok şubeli seyahat
acentesi olan gruplara, hem de çoğu orta ölçekli bağımsız acente ve birtakım küçük
uzman acentelere öncülük yaparak oluşur. ERTURK yöneticilerinin, personelin ve
gemi mürettebatının itibarı ve deneyimi, kusursuz saygınlığımız ile etkilenmiş, tutulan
insanların kalitesi ERTURK Turizmi diğerlerinden ayırmaktadır. Biz müşteri
beklentilerini sürekli olarak karşılayan, seyahat hizmeti sunan profesyonelleriz. Bizim
samimi ve bilgili personelimiz müşterilerin en yüksek değeri elde etmesini
sağlamaya adanmıştır. Biz tüm seyahat ihtiyaçlarınızı karşılarız.
A Ferry company between Turkey and Greek Islands
.
Velimeşe Mah. Saray Cad. No:1 Ergene - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (531) 105 46 50
Fax : +90 (282) 674 41 48
Mail : [email protected]
web : www.ergene.bel.tr
x
Ergun Tur
Ergun Tur
Salon No: 5 / Stand No:B530
.
Erzin İsos Termal Sağlık Merkezi & Tatil Köyü
Erzin İsos Thermal Medical Center & Resort
Salon No: 3 / Stand No:B300
.
Başlamış Köyü, İçmeler Mevkii, Erzin - Hatay / Türkiye
Tel : +90 (322) 459 12 13
Fax : +90 (322) 459 08 07
Mail : [email protected]
web : www.erzinisostermal.com.tr
x
Cumhuriyet Caddesi Okay Apartmanı No:23/A Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 250 92 89
Fax : +90 (212) 250 21 55
Mail : [email protected]
web : www.erguntur.com
x
Ergun Tur; ana işkolu olan Turizm taşımacılık ve sürücülü araç kiralama sektöründe
17 yıldır faaliyet gösteren,tecrübesini geleceğe taşıyan kurumsal bir şirkettir.Ertug
travel markası ile seyehat acentesi,gıda,inşaat ve sigorta sektöründe iştirakleri
vardır.
117
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
and developers work for tourism, raise issues of tourism centers and contribute to
the solution of these problems, province of Erzurum.
Erzincan Valiliği
Erzincan Governorate
Salon No: 8B
.
/ 12 / Stand No:A814B / E1230
Erzurum Valiliği
Erzurum Governorate
Salon No: 8B / Stand No:B828B
Erzincan Valiliği 24000 - Erzincan / Türkiye
Tel : +90 (446) 214 66 48
Fax : +90 (446) 214 22 60
Mail : [email protected]
web : www.erzincan.gov.tr
x
Kamu Kurumu
.
Public İnstitution
Erzurum Valiliği Yeni Yönetim Cad. Valilik Binası Yakutiye - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 237 50 00
Mail : [email protected]
web : www.erzurum.gov.tr
x
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Metropolitian Municipality
Eser Dıamond Hotel & Conventıon Center
Eser Dıamond Hotel & Conventıon Center
Salon No: 8B / Stand No:B828B
SPONSOR
Yakutiye - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (530) 412 32 81
Fax : +90 (442) 222 22 22
Mail : [email protected]
web : www.erzurum.bel.tr
x
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Çanta Mimarsinan M. Kınalı Çorlu Yolu No:17 Silivri - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 867 71 00
Mail : [email protected]
web : www.eserdiamond.com
x
Silivri - Çorlu karayolu üzerinde yeralan Eser Diamond Hotel & Convention Center
35.000 m2’lik bir alan üzerine kuruludur. Kongre ve seminer merkezine sahip olan
otelimizde ,açık bir yüzme havuzu, aqua park, kapalı yüzme havuzu ve spor
salonuna sahip bir spa merkezi bulunmaktadır. Bütün alanlarda Ücretsiz Wi-Fi
erişimi de mevcuttur. Eser Diamond’ın modern odaları açık renklerle zevkli bir
şekilde dekore edilmiştir. Odalar klima ve uydu TV ile donatılmıştır. Üstü açılabilir
teraslı A La Carte Restaurant’da panoramik Marmara Denizi ile doğa manzarası
eşliğinde, Zengin açık büfe kahvaltı ve dünya mutfağından seçme lezzetler usta
eller tarafından sunulmaktadır. Tesisimiz; her çeşit toplantı, lansman ve seminer
programlarınızı organize edebileceğiniz 16 salondan oluşan 3250 kişilik toplantı
kapasitesine sahiptir. Ayrıca; Düğün, yemek, balo ve gala organizasyonlarınız için
2 adet 500’er kişilik kapalı balo salonu ve 1250 kişilik açık hava event alanı yer
almaktadır. Otel, Silivri’nin merkezine arabayla 10 dakika, Tüyap Sergi Merkezi’ne
ise arabayla 30 dakika uzaklıktadır. Atatürk Havaalanı 80 km, Çorlu Havaalanı ise
arabayla sadece 15 dakika uzaklıkta yer almaktadır.
.
.
Erzurum Metropolitian Municipality
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Erzurum Provincial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 8B / Stand No:B828B
.
Cemal Gürsel Caddesi No:9 Yakutiye - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 235 09 25
Fax : +90 (442) 233 07 71
Mail : [email protected]
x
Kültür ve Turizm Bakanlığının ildeki birinci dereceden temsilcisidir.
Eser Diamond Hotel & Convention Center İstanbul is located in the Silivri district
of Istanbul. This modern hotel includes an outdoor pool, an indoor pool and a spa
centre with a gym. Free Wi-Fi is also provided. The modern rooms of Eser Diamond
are tastefully decorated in soft colours. Air conditioning and satellite TV are also
included in the rooms. The restaurant serves with both à la carte and buffet dining
options. The bar offers a variety of drinks. Eser Diamond Hotel & Convention
Center includes 16 meeting rooms and an exhibition centre. The spa centre
features a sauna and a Turkish bath. Guests can also have relaxing massages or
beauty treatments. The hotel is a 10-minute drive from Silivri town centre and a 40minute drive from Tuyap Exhibition Centre. Ataturk Airport is 80 km away whereas
Corlu Airport is just a 15-minute drive away.
First degree Representative of Ministry of Culture and Tourism in the Province
Erzurum Turizm Altyapı Hizmet Birliği
Erzurum Tourism İnfrastructure Union
Salon No: 8B / Stand No:B828B
.
Lalapaşa Mah. Atatürk Evi Cad. Valilik Proje Koordinasyon Merkezi No:1 Kat: 4
Yakutiye - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 235 70 18
Fax : +90 (442) 235 70 19
Mail : [email protected]
x
Birliğimiz, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında Erzurum
Büyükşehir Belediyesi, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Pasinler, Narman ve
Uzundere İlçe Belediyeleri ile Erzurum İl sınırları içerisindeki 12 adet turizm işletme
belgeli konaklama tesisinin katılımı ile faaliyet gösteren bir birliktir. Birliğimiz,
Erzurum İlinde Turizme yönelik güzelleştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak,
Turizm merkezlerinin sorunlarını dile getirmek ve bu sorunların çözümüne katkıda
bulunmak amacı ile faaliyet göstermektedir.
Eser Premium Hotel & Spa
Eser Premium Hotel & Spa
Salon No: 7 / Stand No:B734
.
Fatih Mh. Gazi Mustafa Kemal Cad. N.11 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 867 70 00
Fax : +90 (212) 867 70 70
Mail : [email protected]
web : www.eserhotel.com.tr
x
Eser Premium Hotel & Spa, İstanbul Büyükşehir sınırları içerisinde seçkin bir sahil
ilçesi olan Büyükçekmece’de bulunmaktadır. Özellikle mavi bayraklı deniz kıyısına
ve TÜYAP International fuar alanına olan yakınlığı, çevrede konumlanmış olan
sanayi, iş, endüstri ve alışveriş merkezleri için önemli bir konaklama, spor, spa,
dinlence ve eğlence merkezidir. Ulaşım Büyükçekmece yerleşim alanı içerisinde
Our union is a union operation, who is participation of accomodations with 12
tourism operation certificate covered 5355 nomber of law, with Erzurum
Metropolitan Municipalities, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Pasinler, Narman and
Uzundere District Municipality with Erzurum city boundaries. We active beautifying
118
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
deniz kenarında TÜYAP fuar alanına 4 dakika, Atatürk Havalimanı ve CNR Fuar
alanına 20 dakika uzaklıktadır. Özel Hezarfen Hava alanına 10 dakika, TEM ve E-5
karayolu üzerinden direkt ulaşım imkanına sahip olup Silivri’ye 25 dakika, Çatalca’ya
17 dk ve Kumburgaz’a 10 dakika uzaklıktadır. Oda Bilgileri 144 Exclusive oda (
engelli odalar, sigara içilmeyen odalar dahil), 12 Superior, 5 Junior Suite ve 11
Senior Suite olmak üzere toplam 172 oda, 434 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Oda
Özellikleri Otel odalarımızın büyük bölümü deniz manzaralı, geri kalan diğer odalar
ise göl ve şehir manzaralıdır. Tüm odalar parke zemin, duvar kağıdı, lüks mobilya ve
dekarasyon ile en son teknolojik malzemelerle döşenmiştir. Oda konseptinde
misafirlerimizin kullanımına sunulan; 26 inç interaktif özellikli LCD televizyon, kablolu
ve kablosuz hızlı internet iletişim imkanı, tüm dünya ile doğrudan telefon bağlantısı,
telsiz telefon, özel direkt faks hattı, özel isteğe göre ayarlanabilir havalandırma
sistemi, Minibar, Safe box
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Tourism
Salon No: 5 / Stand No:A522
.
GENERAL INFORMATION: Eser Premium Hotel & Spa, located in Büyükçekmece;
a prestigious residential seaside town of Istanbul. The hotel offers five star
accommodation, sports, spa, recreation and entertainment facilities for the industrial
and business establishments which are located in the nearby industrial area.
LOCATION: The hotel located in Büyükçekmece residential area is just 4 minutes
from TUYAP International Exhibition Center. Atatürk International Airport and CNR
Exhibition Hall is as close as 20 minutes. Capacity: 172 total rooms, 434 total beds,
144 Exclusive rooms (disabled and non-smoking rooms are included), 12 Superior
rooms, 5 Jr. Suites, 11 Suites and with sea, lake or city views. SPA&HEALTH CLUB
: Scenic Sauna, Squash Court, Turkish Bath, Steam Bath, Jacuzzi, Adventure
shower, Aroma therapy, Indoor and Outdoor Swimming Pool, Children`s Pool,
Pilates, Aerobic and Step sessions for conditioning under certified instructors,
Massage Rooms facilitating Bali, Thai and Chinese special massages including
Shiatsu, Reflexology and full body treatments. Martial Art lessons with qualified
instructors are offered to provide the most exciting accommodation and recreational
experience. MEETING&CONGRESS: The meeting facilities can accommodate a
total of 2100 people. Latest technological equipment as overhead projector, screen,
whiteboard, slide projector, sound systems, microphones, simultaneous translation
facilities, wireless internet connection, video & DVD player,
Eser Telekom
Eser Telecom
Salon No: 4 / Stand No:A477
.
Kızılırmak Mah. 53.cad. 1450.sk. Ulusoy Plaza No:9 D:52 Çukurambar - Ankara /
Türkiye
Tel : +90 (312) 287 73 00
Fax : +90 (312) 284 36 07
Mail : [email protected]
web : www.esertelekom.com
x
Eser Telekomunikasyon 1978 yılında kurulmuştur. Uluslararası Ses Taşıma ve Uydu
İletişim Servisleri ana iş alanlarıdır. Eser Telekom aynı zamanda Mobil Oyunlar ve
Uygulamalar geliştirmekte ve bu konuda uzmanlığını artırmaktadır.
Eser Telecom was founded on 1978 . International Voice Wholesales and Satellite
Communication Services are the company’s core business areas. Eser Telecom is
also specializing in Mobile Games and Applications sectors.
Eskar Hotel
Eskar Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Mesihpaşa Mh.aksaray Cd.ceylan Sk. No:17 Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 517 23 53
Fax : +90 (212) 517 23 55
Mail : [email protected]
web : www.eskarhotel.com
x
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Meşelik Kampüsü - Eskisehir /
Türkiye
Tel : +90 (222) 239 37 50
Fax : +90 (222) 229 00 84
Mail : [email protected]
web : tf.ogu.edu.tr
x
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi sahip olduğu fiziksel imkânlar ve
nitelikli kadrosu ve eğitim öğretim programlarıyla Türkiye’de lisans düzeyinde Turizm
eğitimi veren Fakülteler arasında ilk sıralarda yer alan gözde bir eğitim kurumudur.
Fakültemizde; • Turizm İşletmeciliği Bölümü • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği Bölümü • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olmak üzere 3 adet
bölüm mevcuttur. Turizm işletmelerinde çalışan yöneticilerin de eğitim alabileceği,
akademik kariyere adım atmalarını sağlayan lisansüstü programlar üniversitemiz
bünyesinde yer almaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü bünyesinde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen; •
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans programı (Tezli) • Turizm İşletmeciliği Doktora
programı olmak üzere 2 adet program mevcuttur. Fakültemizde 110 yatak kapasiteli
modern bir uygulama oteli ve 118 yataklı lüks öğrenci konuk evi bulunmaktadır.
Uygulama otelimizde alakart restoran, teras ve pastane, konferans, kongre ve
toplantılarda kullanılabilecek çok amaçlı salonlar bulunmaktadır. Aynı zamanda
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde 03 – 04 Mart 2016
tarihlerinde 3’cüsü düzenlenecek olan “Turizm Sektörü – Üniversite Buluşmaları”
işletmelere insan kaynaklarına ulaşma imkânı sağlamanın yanında ürün ve
hizmetlerinin tanıtımı ve satış yapma imkânını sunmaktadır.
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Tourism one of the leading faculty for
studying bachelor degree in tourism in Turkey with its qualified staff, physical
facilities and educational programs. Currently the faculty has three departments; Tourism Management, - Travel Management and Tourism Guidance, - Gastronomy
and Culinary Arts. Eskişehir Osmangazi University, Institute of Social Sciences has
graduate programs in the field of tourism for managers in tourism industry or
students improve their academic qualifications. Currently Institute offers two
graduate programs; - M.S. in Tourism Management, - Ph.D. in Tourism
Management. Faculty also has a modern practice hotel which 110 capacity and a
luxury guesthouse which 118 capacity. Hotel have a’la carte restaurant, terrace,
coffee shop, patisserie, congress, meeting and multipurpose halls. Event will be
held at Eskişehir Osmangazi University Congress and Culture Center on 3-4 March,
2016 and will give opportunities to businesses in terms of provide human resources
besides promotion and selling of their services.
Euronet Car & Limousine Rental
Euronet Car & Limousine Rental
Salon No: 5 / Stand No:C520
.
Otoport Avm Kat: 4 No:145-146 Haramidere - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 444 22 07
Fax : +90 (212) 603 61 83
Mail : [email protected]
web : www.euronetcar.com
x
Euronet Car Rental ilk şubesini 1999 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açmış
olup, şu an çoğunluğu havalimanlarında olan şubeleriyle ve filosundaki ekonomik
sınıftan lüks sınıfa kadar bulunan yeni ve zengin araç çeşitleriyle sektördeki
öncülüğünü korumaktadır. Kısa dönem araç kiralama, filo kiralama, minibüs
kiralama, VIP araç kiralama, havalimanı-otel transferi ve limuzin kiralama hizmetleri
sunan Euronet, araç kiralama sektöründe yaptığı yatırımlar ve kurumsal
yapılanmasıyla Türkiye`deki lokasyon ağını sürekli genişletmektedir. ‘’Araç
Kiralamaya Dair Her Şey’’ mottosu ile faaliyetlerini sürdüren Euronet Car Rental,
Türkiye’de bir ilk’e imza atarak, filosuna eklediği 9m. uzunluğundaki yeni model
Lincoln Towncar Stretch limuzinler ile araç kiralama alanında fark yaratmıştır.
Euronet Car Rental started its journey in 1999 in Istanbul Ataturk Airport. Through
rental offices in major airports and city center locations, Euronetcar offers a wide
range of vehicles from small size to full size cars, vans and limousines. The
119
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
company’s services include short-term car and van rental, long term fleet rental,
limousine rental, airport-hotel transfers. The variety of vehicle models in
Euronetcar’s fleet distinguishes it among the other players in the industry, thus
accomplishing its motto of ‘’For All Car Rental Needs’’’. Euronet Car Rental is
expanding its locations throughout Turkey and is also proud to have launched the
first real limousine service in Turkey with brand new Lincoln Towncar Limousines.
It also has a large selection of exclusively designed Mercedes Vito, Volkswagen
Caravelle and Mercedes Sprinter VIP vans for business and leisure clients who
are looking for luxury and comfort.
geniş çapta yer almaktadır. Amacımız uygun bütçeyle en kaliteliyi ve yüksek
müşteri memnuniyetini Doğaya zarar vermeden sağlamaktır. Kumaşlara yapılan
işlemler ISO 9001, Öko-Tex Standart 100 ve TSE Standartlarına uygundur.
We produce a wide range of bed linen, duvet covers, pillow cases, pique,
mattress protectors, blankets, bath slippers, bed linen, hand, bath and beach
towels, curtains, table cloth, covers, napkins, placemats, kitchen, drying cloth, and
various other textile products. For the SPA we produce 100% cotton also cotton
blend yarns. With custom design works produced with jacquard or dobby weaving
techniques in various fabric quality ranges, meets the needs of hotels and
restaurants. Unlimited varieties of upholstery fabric designs with endless colour
and designs are available. We have special designs and fabric alternatives
available that can be offered for suit rooms, king suites and regular guest rooms..
European Tourism Association
European Tourism Association
Salon No: 2 / Stand No:D204
Expedia Inc.
Expedia Inc.
.
Salon No: 7 / Stand No:E712
6 Weİghhouse Street London W1k 5lt - London, City of / United Kingdom
Tel : +44 (0)20 7499 4412
Fax : +44 (0)20 7499 4413
Mail : [email protected]
web : www.etoa.org/
x
.
Istanbul - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 340 76 34
Fax : +90 (212) 340 76 33
Mail : [email protected]
web : www.expedia.com
x
Europrotel Hotel Software
Salon No: 7 / Stand No:E717
Expedia, Inc. is one of the largest online travel companies in the world, with an
extensive brand portfolio that includes some of the world’s leading online travel
brands. Collectively, the Expedia, Inc. brands cover virtually every aspect of
researching, planning, and booking travel, from choosing the best airplane seat,
to reading personal travel reviews of hotels, to planning what to do in a destination
once you arrive. The Expedia, Inc. portfolio serves both leisure and business
travelers with tastes and budgets ranging from modest to luxury.
.
Cumhuriyet Bul. No:140/2 Kat:7 Anıt İş Merkezi Alsancak - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 463 79 20
Fax : +90 (232) 463 79 01
Mail : [email protected]
web : www.europrotel.com
x
Europrotel, Protel Hotelsoftware GmbH’nin (www.protel.net) lisanslı Türkiye
distribütörüdür. 1994 yılından bu yana Protel GmbH, otel ve otel ile ilgili sektörlere
yazılım geliştirirek özel servis çözümleri sunmaya devam etmektedir. Protel’in
istikrarla bu sektöre odaklanması, onu profesyonel otel yönetim sistemlerinin
liderlerinden ve en tecrübelilerinden bir tanesi haline getirmiştir. Sunduğu buluttabanlı (cloud-based) ve sunucu-tabanlı (server-based) otel yönetim sistemleri ve
entegre mobil uygulamaları sayesinde otellere ve otel misafirlerine eşsiz deneyim
yaşatmaktadır. Almanya Dortmund’daki merkez ofisi, Viyana ve Dubai’deki şube
ofisleri ve 80 ülkeden fazla lokasyondaki 12,000’in üzerinde kurulumunun
bulunduğu otel ve otel yönetim okulları Protel’in uzmanlığı ve güvenilirliğini
kanıtlayacak niteliktedir. Robinson Hotels & Resorts, Mövenpick Hotels, Virgin
Limited Editon Hotels, Barceló Hotels & Resorts, Best Western, Rocco Forte Hotels
dünya genelinde sistemlerimizi kullanan prestijli zincirlerden bazılarıdır. Protel
GmbH ürünleri Türkiye’de EuroProtel markası ile Dijital Otel Yönetim Bilişim
Sistemleri Ticaret A.Ş. tarafından pazarlanmaktadır.
Famous
Famous
Salon No: 3 / Stand No:A341
.
Gazipaşa Mahallesi Mustafa Nalçacığlu Sok.no:5/1 - Trabzon / Türkiye
Tel : +90 (462) 400 46 46
Fax : +90 (462) 400 46 61
Mail : [email protected]
web : www.parksquarehotel.com
x
Farah Tourism
Farah Tourism
Salon No: 7 / Stand No:A750
Evteks Tekstil
Evteks Tekstil
.
Salon No: 10 / Stand No:B1030
KOCATEPE MAH ABDÜlHAKHAMİT CAD.YILDIZ APT.NO:30/1 - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 361 83 13
Mail : [email protected]
web : www.farahtour.com
x
Since its establishment in 2007 FARAH TOURISM has become one the leading
companies in Turkey that specializes in five start traveling and tourism and a
member in the Turkish travel agencies TURSAB. • Our headquarters is based in
Istanbul and we have other office different major cities. • We work with companies
from over 20 countries and we have clients from all over the world. • FARAH
TOURISM offers exclusive and five star services designed specially to please our
clients. • FARAH TOURISM has build a repetition of being one of the leading tour
operators in the region which offers all travel related services and has special
services to VIP clients. FARAH - The only Guaranteed Lowest Rates FARAH
TOURISM has a very good and extensive reputation for long-standing and
strategic relations with airlines, hotels and reliable service providers across the
.
Yeni Mahalle Menderes Bulvarı No:15 20030 Merkezefendi - Denizli / Türkiye
Tel : +90 (258) 371 88 15
Fax : +90 (258) 371 88 20
Mail : [email protected]
web : www.evteks.com.tr
x
Denizli’de kurulu firmamızda,%100 pamuklu ve pamuk karışımı ipliklerden jakarlı,
armürlü muhtelif kumaş dokuması, otel ve restoran ihtiyaçlarına yönelik olarak, her
kalite çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, pike, alez, yorgan, oda ve spa terliği, yatak
örtüsü, el, banyo, plaj havluları, perde, masa örtüsü, kapak, peçete, amerikan
servisi, mutfak kurulama bezi üretebilmekteyiz. SPA’ lara yönelik ürünler, logolu
özel desen çalışmalarımız mevcuttur. Yaptığımız tasarım ve çalışmalarda renk ve
desen sınırlaması yoktur. Suit oda, kral dairesi ve standart odalarınız için
beğeninize göre muhtelif kumaş ve desen çalışmalarımız seçeneklerimiz içinde
120
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
travel industry in the Middle east and worldwide. This combined purchasing power
enables us to get the most amazing offers, net rates and best prices to our
privileged members.Worldwide service centers FARAH’s ties and alliances with
World Leading Tour Operators and local partners ensures on-the-spot member
service across every region in the world. If you want to Create or change your travel
plans or extend your holiday anywhere in the world, you can just contact with
FARAH’s offices in Istanbul for assistance.
Since its establishment in 2007 FARAH TOURISM has become one the leading
companies in Turkey that specializes in five start traveling and tourism and a
member in the Turkish travel agencies TURSAB. • Our headquarters is based in
Istanbul and we have other office different major cities. • We work with companies
from over 20 countries and we have clients from all over the world. • FARAH
TOURISM offers exclusive and five star services designed specially to please our
clients. • FARAH TOURISM has build a repetition of being one of the leading tour
operators in the region which offers all travel related services and has special
services to VIP clients. FARAH - The only Guaranteed Lowest Rates FARAH
TOURISM has a very good and extensive reputation for long-standing and strategic
relations with airlines, hotels and reliable service providers across the travel industry
in the Middle east and worldwide. This combined purchasing power enables us to
get the most amazing offers, net rates and best prices to our privileged
members.Worldwide service centers FARAH’s ties and alliances with World Leading
Tour Operators and local partners ensures on-the-spot member service across
every region in the world. If you want to Create or change your travel plans or extend
your holiday anywhere in the world, you can just contact with FARAH’s offices in
Istanbul for assistance.
Sabiha Gökçen e :40 km uzaklıktadır Genel özellikler:ücretsiz wirele internet
bağlantısı,doktor,kuru temizleme,çamaşır temizleme hizmetleri,kasa,oda servisi,
ücretli otopark ...
Taksim has a distinction that the rest of Istanbul cannot match. No other Istanbul
address is as smart; no other area offers so much exclusive shopping. and right in
the heart of Taksim lies Feronya, the 4-star luxury hotel that epitomises Istanbul chic
and traditional Turkish old-world charm since 1996. Numberof rooms/bed:102 &197
Room details:Satalelite Flat Tv,wireless internet connection,direct dial
telephone,shower,safe box,central air conditions,bathroom hair dryer,minibar,2
restaurants, İNDOOR CAP:220 OUTDOOR CAP:50 Snack bar,lobby bar,Turkish
ınternational ,vegetarian,cuisines MEETİNG.3 meeting rooms,total cap:200 colar
microphone,table
microphone,DVDplayer,VCD
player,Lestern,Music
Broadcast,Overhead,Projectör,Flip Location:city center Distance To Atatürk Airport
:20 km Sabiha Gökçen Airport:40 km General facilities: free wireless
connection,doctor, room,dry cleaning,laundry service,safety box at reception,car
park with fee...
Fethiye Deniz Ticaret Odası
Fethiye Chamber Of Shipping
Salon No: 3 / Stand No:C356
.
Ferko Insaat
Ferko Construction
Salon No: 3 / Stand No:A356
.
Papirüs Plaza Merkez Mah. Ayazma Cad No:37 Kat:11 Ofis No :3-4 Kagıthane İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 327 17 36
Fax : +90 (212) 258 97 98
Mail : [email protected]
web : www.ferko.com.tr
x
25 yılı aşkın deneyimi ile gayrimenkul sektöründe yer alan Ferko, sıra dışı felsefesiyle
sektöre yeni bir bakış açısı getiriyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda yer alarak
varlığını geleceğe taşımayı hedefleyen Ferko, modern tasarım anlayışı ve kaliteli
üretimi ile lüks projeler hayata geçiriyor. Kalite ve sosyal sorumluluktan ödün
vermeyen Ferko, çağdaş anlayışı ile yatırımcılarına en iyi hizmeti sunuyor.
Having more than 25 years of experience in the real estate sector, Ferko
Construction brings a new perspective on the sector with its unique philosophy. In
addition to projects in Turkey, Ferko Construction has performed road,
infrastructure, residence, villa, hotel and office projects in Azerbaijan, Turkmenistan,
Afghanistan and Libya. Without compromising on quality and social responsibility,
Ferko Construction offers the best service to its investors.
Yat Limanı Körfez Apt. No:21 Fethiye - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 612 84 96
Mail : [email protected]
web : www.dtofethiye.org
x
Fethiye ilçesinin doğal, kültürel ve tarihi ve denizcilik açısından zenginliklerini
tanıtmak amacıyla destinasyon tanıtımı.
Promotion of Cultural, Historical and Natural and Nautical and Marine richness of
Fethiye district in South Western coast of Turkey.
Fethiye Otelciler Birliği
Fethiye Hoteliers Assocition
Salon No: 3 / Stand No:C356
.
Cumhuriyet Bulv. Gaffar Okkan Cad. No:13 Fethiye - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 612 37 95
Fax : +90 (252) 612 30 96
Mail : [email protected]
web : www.fetob.org
x
Feronya Otel
Hotel Feronya
SPONSOR
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Fethiye Chamber Of Commerce and Industry
Salon No: 3 / Stand No:C356
.
Abdülhakhamit Cad.no:58 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 238 09 01
Fax : +90 (212) 238 08 66
Mail : [email protected]
web : www.feronya.com
x
Oda /yatak kapasitesi :102 &197 Oda detayları:Uydu Tv Flat Tv,ücretsiz kablosuz
internet bağlantısı,direct telefoneduş,kasa,merkezi sistem airconditionsaç kurtma
makinesi,minibar TOPLAM RESTAURANT KAPASİTE 220-50 1 restauran,2 bar Snack bar,loby bar,türk ve dünya mutfakları,vejeteryan menüler ile hizmet
vermektedir. TOPLANTI SALONLARI:3 toplantı salonu mevcuttur,toplam
kapasite:200 kişi mikrophone çeşitleri,yazı tahtası,DVDplayer,VCD player,ses
sistemi,Projektör,perde... Lokasyon:şehir merkezi Atatürk havalimanına :20 km
.
Taşyaka Mah. 144 Sok. No:119/1 48300 Fethiye - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 614 11 15
Fax : +90 (252) 614 57 91
Mail : [email protected]
web : www.fto.org.tr
x
121
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Fethiye Türsab
Fethiye Türsab
Filos Holidays & Travel
Filos Holidays & Travel
Salon No: 3 / Stand No:C356
Salon No: 2 / Stand No:C260
.
.
Fethiye - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 612 61 56
Fax : +90 (252) 612 09 75
Mail : [email protected]
web : www.tursab.org.tr
x
Fethiye ve Seydikemer ilçeleri doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmak
amacıyla; Fethiye Deniz Ticaret Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi, Çalış Turizm
Tanıtma Derneği, Fethiye Otelciler Birliği, TÜRSAB Batı Akdeniz Bölgesel Yürütme
Kurulu, Seydikemer Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Fethiye Kaymakamlığı,
Seydikemer Kaymakamlığı ile ortaklaşa Fethiye ve Seydikemer ilçeleri destinasyon
tanıtımı.
32, M. Psellou Str 54248 - Thessaloniki / Greece
Tel : +30 2310 850115
Fax : +30 2310 859858
Mail : [email protected]
web : www.filostravel.gr
x
Filos Holidays & Travel 1997 Yılında Selanik ‘te Kurulmuş ve Bu Zaman Zarfına
Kadar Turizm Pazarında DMC (Incoming) Acente Hizmetlerini Sağlamıştır. Filos
Travel Tur Operatörlüğünün Yanı Sıra , Transfer Hizmetleri , Konaklama Hizmetleri
, Günübirlik Turlar Gibi Hizmetleri Hem Bireysel ve Grup Şeklinde Siz Değerli
Partnerlerimize Sunmaktadır. Filos Travel Sektörde Pazar Payını Artırmak ve
Rekabet Gücünü En Üst Seviyeye Taşımak Adına Teknolojik Yeniliklere Açık ,
Kendini Sürekli Yenileyerek Aynı Zamanda Bünyesinde Çalışan Tecrübeli ve
Eğitimli Personeli İle Müşterilerine Kaliteli, Güvenli Hizmeti Sunmaktadır. Ağırlıklı
Olarak Yunanistan’ın Halkidiki Bölgesinden Başlayarak Taşöz ve Samothraki
Adaları, Olympus Riviera, Selanik, İyonya Adaları, İyon Sahili, Sporades Adaları,
Evia Adası, Kavala , Dedeağaç ve Yunanistan’ın Tüm Turistlik Şehirlerinde faaliyet
göstermektedir. Filos Travel Kuruluşundan Bu Zaman Zarfına Kadar , Kalite
Politikasını ve Hizmet Anlayışını Müşteri Odaklı , Kalite Politikasından Taviz
Vermeden Sürdürmekte ve Profesyonelce Hizmetlerini Sunmaktadır. Filos Travel
sektörel yatırımlarını her zaman misafirlerine daha yakından ulaşmak adına
kullanmış ve teknolojik anlamda birçok yeniliklerle devam etmektedir. Sizlerde Filos
Ağına Katılarak , Unutulmaz Seyahat Deneyimlerinizi Bizler İle Oluşturmaya Ne
Dersiniz?
Promotion of Cultural, Historical and Natural richness of Fethiye and Seydikemer
districts in South Western coast of Turkey.
Fibula Air Travel
Fibula Air Travel
Salon No: 2 / Stand No:C224
.
Nikola Vapcarov N. 22 - Skopje / Macedonia
Tel : 0038923238081
Fax : 0038923238085
Mail : [email protected]
web : www.fibula.com.mk
x
Filos Holidays & Travel is a Greek DMC operating in Thessaloniki since 1997. Tour
Operator representation, transportation services, a wide range of accommodation
services both for individuals and groups as well as daily scheduled, organized
excursions and tours are only few of the activities we deal with, in order to offer the
best support to our cooperators. Through these years we have widened the area
of our activity starting from the Northern part of Greece, from the peninsula of
Chalkidiki, to Thassos and Samothraki Islands, Olympus Riviera, Thessaloniki,
Ionian Islands, Ionian Coast, Sporades Islands, Evia Island, Kavala,
Alexandroupolis and covering all areas of Greece, both continental part and
islands. Since the foundation of our company, our philosophy is to develop our
services, stay customer-oriented and serve our clients by cultivating networks of
long term partnerships based on mutual trust and professionalism. Our clients rely
not only on our services but also on our latest technology system that provides a
complete set of online travel tools, offering XML Web Services, Online Booking
Engine, both for accommodation, transfers and excursions, thus saving time and
maximizing efficiency. Join our network and we will be glad to work closely
together in order to create unforgettable travel experiences!
Fibula Air Travel was established in year 2000 and within few years achieved it’s
great success in the field of tourism as a part of Fibula Air Travel International
group with main office in Antalya, Turkey. First destination management agency in
Macedonia and The Balkans. Fibula Air Travel Macedonia has a Head Office in
Skopje and three affiliates in Skopje, Ohrid and Kumanovo with more than thirty
professional employees . Company Strategy • Continuous development •
Strengthening our dominant position • Expanding our network of partners
Company Mission • To provide a full range of travel services while meeting all
international quality standars Company Philosophy • Establish long-lasting
partnership with our clients and work on a completely transparent basis •
Continuously improve our existing services and develop new products and added
values • Prove to our partners that we are reliable, trustworthy and honest • Never
compromise quality to the detriment of the guest Professional Awards • Most
successful tour operator in Macedonia for year 2011 and 2012 • Winner of the
Novi Sad Fair for best tourist agency in Macedonia for year 2012 • Most successful
external collaborator in attracting foreign tourists to visit the Museum of the
Macedonian Struggle in Skopje
Fimka Hotel
Fimka Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
Filistin Turizm ve Eskieserler Bakanlığı
Ministry Of Tourism Antiquities
Salon No: 2 / Stand No:D268
.
Mimar Kemalettin Mah. Azimkar Sok. No:40 34430 Laleli - Fatih / İst. - İstanbul /
Türkiye
Tel : +00 (212) 516 25 25
Fax : +00 (212) 516 76 40
Mail : [email protected]
web : www.fimkastore.com
x
.
- Bethlehem / State of Palestine
Tel : +905336435201
Fax : +903124904077
Mail : [email protected]
web : travelpalestine.ps/
x
122
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Finike Belediye Başkanlığı
Finike Municipality
Gagik Turizm
Gagik Tour
.
.
Eski Mahalle Yayla Blv. Belediye İş Hanı Kat 2 No11 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 855 11 02
Fax : +90 (242) 855 32 25
Mail : [email protected]
web : finike.bel.tr
x
Cumhuriyet cad. Şifa Eczanesi Üstü Kat:1 No:1 - Van / Türkiye
Tel : +90 (530) 761 61 39
Fax : +90 (432) 216 10 39
Mail : [email protected]
web : www.gagiktour.com
x
Fojnica Prijevoz
Fojnica Prijevoz
Gdc - Global Distribution Channel
Gdc - Global Distribution Channel
Salon No: 3 / Stand No:E328
Salon No: 12 / Stand No:E1240
Salon No: 2 / Stand No:D235
Salon No: 6 / Stand No:A625
.
.
- / Bosnia and Herzegovina
Tel : 063809512
Mail : [email protected]
x
Halaskargazi Cad No:5 Kat:3 D:5 Harbiye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 241 39 39
Fax : +90 (212) 241 35 36
Mail : [email protected]
web : www.gdc.travel
x
GDC - Global Distribution Channel Türkiye’nin en hızlı büyüyen B2B Online Otel
Rezervasyon platformu olup, Türkiye ve Dunya’daki acentalara - B2B Online otel
rezervasyonları - Acentaların kullanımına yonelik Online Rezervasyon Sistemi
(yazılımı) sağlamaktadir. 175 ülke’de 100,000’den fazla oteli uluslararası online
toptancıların yanısıra, 20’den fazla online yerel seyahat acentasından sağlamaktadır.
Foraminifera Turizm Denizcilik Ltd.
Foraminifera Tourism Marine Ltd.
Salon No: 3 / Stand No:E370
.
Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:72 A Ayvalık - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 312 52 30
Fax : +90 (266) 312 52 01
Mail : [email protected]
web : www.foraminifera.com.tr
x
Ahmet Cem Yalçın’ın sanayici kimliğinin yanı sıra, denize ve teknelere olan
düşkünlüğü sebebiyle 2013 yılında kurduğu FORAMINIFERA Turizm Denizcilik
Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. ruhu denizci olan her yaştaki deniz tutkunlarına yelken
keyfini sunmak adına, profesyonel ekibi ile Ayvalık Marina’da hizmet vermektedir.
Doğa ve deniz tutkunlarına klasik dizayna sahip yelken tekneleriyle deniz, orman ve
kamp ortamında yaz kış konaklayarak, yelkenciliği yaşatmaktadır. VİZYONUMUZ
**Özgün fikirleri ile denizcilik ve turizm sektörünü bir araya getirmek **Yüz yıllık
evrensel denizcilik geleneklerini yaşatmak, geleceğe taşımak **Denizi yaşam biçimi
olarak benimsemiş olanları bir araya getirerek bir ağ oluşturmak **Denizcilik,
yelkencilik sevgisine dayalı faaliyetlerle 12 ay aktif olmak **Çevre ve yenilenebilir
teknolojilerini geleneksellikte buluşturmak ve bunları gençlere aktarmak **Klasik
denizcilik kültürünün korunmasını sağlama amaçlı projeler üretmek MİSYONUMUZ
**Denizcilik, yelkencilik, turizm alanında, çevreci değerleri ön planda tutarak vizyona
uygun araçlar hazırlamak **Kültürel faaliyetlerde bulunmak, yelken ve denizcilik
aktiviteleri ile bu faaliyetlere uygun nitelikte turlar düzenlemek **Şirketin geleceği
için çevre ile uyumlu sürdürülebilirliği her projesinde dikkate almak DEĞERLERİMİZ
**Müşteri Odaklılık **Kültürel Değerlere ve Çevreye Saygı **Şeffaflık ve Dürüstlük
**Ortak Akıl ve Katılımcılık **Yenilikçilik ve Girişimcilik
GDC - Global Distribution Channel is the fastest growing online B2B travel company
in Turkey specialised in; - B2B Online Bookings worldwide. - Online Hotel Booking
Solutions (Software) for Travel Agencies - MICE Services in within Turkey Our
product portfolio consists of 100,000+ hotels across 175 countries; - in Turkey >
Direct Contracts - Worldwide > Sourced from Global Wholesale companies and
Online DMC’s
Generalturist
Generalturist
Salon No: 2 / Stand No:C224
.
Bulevar Kliment Ohridski Br 60 Skopje - Centar / Macedonia
Tel : +38923217410
Fax : +38923217411
Mail : [email protected]
web : www.generalturist.mk
x
FORAMINIFERA Turizm Denizcilik Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. has been set up in
2013 by Ahmet Cem Yalçın, who is, in addition to his industrialists identity, fond of
the sea and the boats. Foraminifera with its professional team serves the joy of
sailing in Ayvalık to anyone of all ages with a spirit of the sea. VİSİON **To bring
together the tourism sector with maritime with its original ideas **Keeping alive and
moving forward the universal maritime traditions **Bringing together those, who
adopt the sea as a way of life and creating a network **Operational for 12 months
with activities based on love of sailing and the sea **Bringing together the
environment and the renewable technologies in traditions and transferring them to
youth **Generating projects in order to ensure the protection of the classic maritime
culture MİSSİON **Preparing appropriate tools for our vision at the maritime, sailing
and tourism area, by giving priority to environmental values **Getting involved in
cultural events, organising maritime and sailing activities and qualified tours
**Taking into account environmental sustainability in each project VALUES
**Customer Orientation **Respect for Cultural Values and the Environment
**Transparency and Honesty **Common Sense and Participation **Results- and
Solution-Orientation **Innovation and Entrepreneurial Spirit **Appreciation of our
Employees **Social Responsibility and Regional Sharing
Generalturist is a tourist company/agency established in year 1234. The
company/agency is working with outgoing from the beginning and the main
destinations are Turkey, Greece, Bulgaria, Spain, Croatia, and the exotic
destinations such as UAE, Maldives, Tanzania, Thailand etc. In the incoming
department we work in the past 5-6 years and we can offer a total logistic and
organization for a groups from all over the world. Our main product is the Balkan
Tour, but we can also offer travel products depending from the request.
Generalturist is a tourist agency that is working as a tour operator,organizing
congresses, the best choice for you for visiting all the Balkan countries, and
regarding visiting Macedonia, we are the best choice. Our agency can offer the
accommodation in the best hotels in the region with the lowest prices. We have
special programs for conferences, tourist offer, incentive tourism, rent a car, special
transfer etc. In the outgoing department, we can offer the best prices for the most
popular destinations. We, in Generalturist, are working for our clients to give them
the best experience for their travel, and for the clients to have the experience of
their dreams.
123
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Geonet Expo
Geonet Expo
Gıdahane
Gıdahane
Salon No: 4 / Stand No:A451
Salon No: 2 / Stand No:D206
.
.
Kocatepe Mh. Semt Gümrük İskele Cd. N 902/855 Megacenter A Blok
Bayrampaşa - İstanbulTel
: +00 (212) 438 66 33
Mail : [email protected]
web : www.gidahane.com/
x
50 Baku Str., Batumi - Ajaria / Georgia
Tel : +995 597 46 88 56
Fax : +995 597 46 88 56
Mail : [email protected]
web : www.geonetexpo.ge/GE-ka/about/
x
Gilan Turızm
Gilan Tourism
GeoNet Expo is one of the first exhibition companies making organization, to
support development of the exhibitions in the region. The main goal is to exhibit the
international one in Batumi. Supporting with the Central and local Government
GeoNet Expo approaching its goal quickly. The company has organized over 10
exhibitions for the last 3 years and has attracted international participant
companies from over 10 countries. Our vision is to offer each and every customer,
the potential for dramatic change, more exhibitions, more information and more
innovation. Major highlights of the available facilities for organizing large or medium
scale events,exhibitions, conferences and concerts of international rank in the
commercial and business spheres.
Salon No: 2 / Stand No:C241
.
Nasimi Dist. Tbılısı Ave 38 - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 404 31 85
Mail : [email protected]
web : www.gilantourism.com
x
Gioielli Demo
Gioielli Demo
Gerede Belediyesi
Gerede Municipality
Salon No: 10 / Stand No:A1020
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
.
Hastane Mah. Hadımköy-istanbul Cad. No:16 Arnavutköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 771 33 66
Fax : +90 (212) 771 36 10
Mail : [email protected]
web : www.demodek.com
x
Ahşap Mobilya / Dekorasyon sektöründe hizmet veren gioielli DEMO tam 30 yıldır
yurt içi ve yurt dışında çok değerli projelere imza atmıştır. Bünyesindeki deneyimli
imalat/mimari kadrosu ve etkin operasyon yönetimi ile farklılaşan gioielli DEMO,
kuşaklar boyu edindiği tecrübeler sayesinde sektörün başarılı firmaları arasında
yerini almıştır. gioielli DEMO’da ülkemizin önde gelen markalarına Müşteriye Özel
Ürünler sunulmakta, modern makina parkurunda şekillenen özgün tasarımlar
karşılıklı memnuniyet ilkesini üst seviyede tutmaktadır. Ürün grupları arasında otel
mobilyalarının yanı sıra oda karşılama tepsileri, oda servis tepsileri, sehpalar,
katlanır toplantı masaları ile ofis, mağaza ve rezidans mobilyaları da bulunmaktadır.
Kitirler Mahallesi Eski Hükümet Sokağı No:1 Gerede - Bolu / Türkiye
Tel : +90 (374) 311 67 00
Fax : +90 (374) 311 67 03
Mail : [email protected]
web : www.gerede.bel.tr
x
Gerede Belediyesi Gerede İlçesinin tabii güzelliklerini yerli ve yabancı misafirlere
tanıtma çalışması yapmaktadır. Geleneklerini, göreneklerini, yöresel lezzetlerini
tanıtım çalışmalarını sürdürmektedir.
Gezilog - Focus Online Turizm Yatırımları Tic.
San. Ltd. Şti
Gezilog
Gioielli DEMO , operating in wooden furniture and decoration industry for 30 years,
delivered many outstanding projects in Turkey and foreign markets. With its
experienced production & design team and effective operations management,
gioielli DEMO has taken its place among the leading companies in the industry
thanks to the valuable knowledge and rich experience transferred from three
generations. Focusing on the customer needs gioielli DEMO serves to the leading
companies in Turkey offering tailor-made products and unique designs that are
produced in a modern machine park. Product line contains office, store, and
residence furniture as well as hotel furniture, welcome trays, room service trays, flip
top meeting tables.
Salon No: 7 / Stand No:C720
.
Cumhuriyet Mahallesi, Libadiye Caddesi, Haminne Çeşme Sokak No:5/a
Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 212 05 85
Fax : +90 (216) 650 76 66
Mail : [email protected]
web : www.gezilog.com.tr
x
2011 Yılından bu yana turizm, kurumsal toplantı organizasyonları, mavi yolculuk
turları, taşımacılık ve madencilik alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren Focus
Online Turizm Yatırımları Tic. San.Ltd. Şti 2015 yılında kurumsalkimlik ve altyapısını
güncelleyerek, mevcut iş kollarına ek olarak profesyonelseyahat danışmanları ve
yapmış olduğu büyük teknolojik yatırımlar ilebirlikte müşterilerine otel, uçak bileti,
otobüs bileti, transfer gibi online sistemi ve çağrı merkezi aracılığı ile hızlı, kolay ve
güvenilir rezervasyonimkanları sunmaktadır.
Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Giresun Provincial Directorate of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:C1210
.
Kale M. Eşref Dizdar Cad. No: 28 - Giresun / Türkiye
Tel : +90 (454) 215 71 94
Fax : +90 (454) 215 71 95
Mail : [email protected]
web : www.giresunkulturturizm.gov.tr
x
Giresun, Ankara-Trabzon karayolu üzerinde yeşilin her tonunu sinesinde toplamış,
ormanlarla kaplı yaylaların ve doğal plajların bulunduğu, 122’km lik kıyıya sahip,
124
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
sınırsız doğal ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm merkezidir. Miletos, Roma,
Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinden Cumhuriyete uzanan tarih çizgisinde
medeniyetlerden çeşitlemeler sunan bir yöredir. Doğu Karadeniz kıyılarının insan
yaşamına elverişli tek adası Giresun Adası (Aretias) başlı başına bir turizm
potansiyelidir. Coğrafi konumu ile kıyı kesimlerinde ılıman iklimi, iç kesimlerinde ise
karasal iklimi ile her türlü kış ve doğa sporlarına uygun oluşu, tarihsel zenginlikleri
ve doğal güzellikleri yanında dünyanın en kaliteli fındığının Giresun’da yetişmesi, el
sanatları, balıkçılığı, avcılığı ve yaylaları ile Giresun turizmi çok yönlü fırsatlar
sunmaktadır.
Giresun, Trabzon gathered in Ankara put up with all shades of green on the
highway, where the springs and natural beaches surrounded by forests, like the
shore with 122’km is a major tourist center with its unlimited natural and cultural
richness. Miletus, Roman, Byzantine, Seljuk, is a region offering variations of
civilization dating back to the Ottoman period in the history of the Republic line.
Conducive to human life, the only island of the Eastern Black Sea coast Giresun
Island (Aretias) is itself a major tourist potential. The mild climate in the geographic
location of coastal areas, while inland all kinds of winter and occurs according to the
nature of the sport with the continental climate, growth in Giresun of historical
richness and natural beauty of the world’s highest quality nuts next, crafts, fishing,
Giresun, hunting and springs tourism is very It offers versatile opportunities.
Gita Tur
Gita Tour
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Menderes Mahallesi Gmk Bulvarı Sunguroğlu Apt Altı. No 723/ A Kuyuluk Kavşağı
Mezitli - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (532) 668 88 43
Fax : +90 (324) 357 00 37
Mail : [email protected]
web : www.gitatur.com
x
Global Center Italy
Global Center Italy
Salon No: 2 / Stand No:D225
.
x
Global Connection Uluslararası Medya
Global Connection International Media Sa
Salon No: 3 / Stand No:C371
Komsomolskaya Pravda Publishing House, ZAO Kommersant Publishing House in
Russia, Al Nisr Publishing in United Arab Emirates, M Publicité, Figaro Medias in
France, Politico EU and Politico US in the European Parliament.
Gm Turizm ve Yönetim Dergisi
Gm Magazine
Salon No: 3 / Stand No:A314
.
M.İsmet Gökşen Cad. 1516 sok. No. 5 a/2 Blok Kayatepe Villaları Şirinyalı Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 316 22 99
Fax : +90 (242) 316 22 97
Mail : [email protected]
web : www.gmdergi.com
x
Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın
geçmişi, online portalımız öncesinde 10 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004
yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. GM Turizm ve
Yönetim Dergisi, turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin yöneticilerine,
değişen yönetim trendleri hakkında bilgi sağlamak, yenilikleri, değişiklikleri ve ihtiyaç
duyulan çözüm önerilerini turizm yöneticileriyle paylaşmak amacıyla, aylık olarak
yayınlanmaktadır. GM Turizm ve Yönetim Dergisi, tümüyle turizm endüstrisi ve turizm
profesyonellerinin ilgi alanındaki konular ile sektöre ilişkin araştırma ve
incelemelerden oluşmakta, sektörel trendlerle ilgili analizlere yer vermektedir. İçeriği
ve yayın hedef tur operatörü, yatırımcı, işletmeci, yönetici, danışman, lojistik hizmet
verenlere yönelik olarak hazırlanmaktadır. GM, yayın içeriği itibariyle, turizm sektörü
ile sektörle ilişkili endüstri ve diğer kesimleri buluşturan bir BİLGİ platformu
niteliğindedir. Derginin her sayısında araştırma, inceleme ve dosya konuları ile
bölgelerden, Türkiye’den ve dünyadan haberlerin yanı sıra sektörün her kesiminden
haberlere ve en son istatistiklere yer verilmektedir.
Turkey’s first and only magazine GM Tourism and Management (General
Management) ‘s history, is based on 10-year prior to our online portal. GM began
broadcasting in 2004, continues to exist today. GM Tourism and Management
Journal, all sectors of managers, especially the tourism sector, to provide
information about changing management trends, innovations, changes and needed
remedies to share with tourism managers are published monthly. GM Tourism and
Management Journal, entirely tourism industry and tourism sector consists of
research and analysis on topics of interest to professionals, as well as their analysis
of the industry trends. Content and broadcast destination tour operators, investors,
operators, managers, consultants, are prepared for providing logistics services.
GM, as broadcast content, relevant to the sector and the tourism sector and other
sectors of industry is an information platform that combines qualities. In every issue
of the magazine research, examination of the file and the issues, and news from all
parts of Turkey as well as industry news from around the world and is given in the
most recent statistics.
.
Rue De La Mercerie 12 Ch - 1003 Lausanne Switzerland - Luzern / Switzerland
Tel : +90 (212) 371 84 44
Mail : [email protected]
web : www.gcmediagroup.com
x
Global Connection uluslararası medya, uluslararası pazarlarda iletişim yapmak
isteyen müşterilerine, geliştirdiği yeni nesil iletişim modeliyle, reklam ile
yapılamayacak, PR ile elde edilemeyecek gerçek bir güç sumaktadır. Türkiye’nin
başta olmak üzere ülkelerin uluslararası ticaretini, iş dünyasındaki etkisini ve gücünü
desteklemek ve tanıtmak amacıyla; Almanya’da medya devi Axel Springer SE,
Rusya’da Komsomolskaya Pravda Publishing House ve ZAO Kommersant
Publishing House, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Nisr Publishing, Birleşik Krallık’ta
Telegraph Media Group, Fransa’da M Publicité, Figaro Medias ile ve AB ile ABD’de
ise Avrupa Parlamentosu’nun resmi yayın organı olan ve kapalı devre yayın yapan
Politico EU ve Politico US’de farklı içeriklerle gazeteler yayınlamakta, TV programları
hazırlamakta, basın toplantıları ve basın heyeti ziyaretleri organize etmektedir.
The goal of Global Connection is to support and promote the international trade of
countries and to influence and strenghten them in their target markets. Global
Connection has developed close relationships with the most influential media
organizations in the world. The newspaper is published within Axel Springer SE in
Germany, within Telegraph Media Group in The United Kingdom, within
Gold Hotel
Gold Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mimar Kemalettin mah.şair haşmet sok. no:11 Laleli/ - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 74 30
Fax : +90 (212) 518 74 31
Mail : [email protected]
web : www.goldhotel.com.tr
x
Gold Hotel by means of 114 room with the capacity of 240 beds including satellite
channel television,direct telephone line,money strongbox,mini bar,wifi
internet,adjustable air-conditionng system,rooms for sıngle,two and three persons
and room for handicapped people. 110 person can have a marvelous brekfast with
more than 50 food-beverage varieties according to the diffrent seasons in the open
buffet.And all hot drinks are free in the lobi bar.
125
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Gold Hotels
Gold Hotels
Gonen Thermal Resort
Gonen Thermal Resort
.
.
Kargıcak - Alanya - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 510 02 00
Fax : +90 (242) 510 02 20
Mail : [email protected]
web : www.goldhotels.com.tr
x
Gold Hotels olarak 2007 yılından bu yana Turizm Sektöründe konaklama alanında
hizmet vermekteyiz.Bünyemizde 2007 yılından beri Goldcity Hotel ; 2011 yılında
bünyemize Sentido Gold Island ve Sentido Golden Bay otellerimizi bünyemize
dahil ettik. Gold Hotels Grubu olarak yaklaşık 2000 yatak kapasiteli tesislerimiz ile
Alanya bölgesinde hizmet vermekteyiz.
Banyolar Cad No 6 Gönen - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 762 18 40
Fax : +90 (266) 762 30 17
Mail : [email protected]
web : www.gonenkaplicalari.com
x
Binlerce yıldan bu yana şifa dağıtan Gönen Kaplıcaları, doğanın yeşillikleri
arasında, şehir merkezinde dört mevsim en güzel tatil imkanı sağlayan turizm
merkezidir. Tüm odalarındaki banyolarda, açık ve kapalı havuzlarındaki termal
suları ile konaklayan misafirlerine en üstün hizmetleri sunarak hem dinlenmeyi
hemde tedaviyi sağlamaktadır. Lüks otelleri ve hidroterapi , fizikoterapi servisleri ile
12 ay misafirlerine her türlü sosyal hizmeti sunmaktadır.
Salon No: 3 / Stand No:C342
Salon No: 3 / Stand No:C324
Gold City, a member of “Gold Hotels” was founded in 2007 with the aim to become
a hospitality industry in tourism sector. Building on this success, in 2011 Sentido
Gold Island and Sentido Golden Bay became a member of our company “ Gold
Hotels”. We, as a “Gold Hotels” provide hospitality with an approximate 2000 bed
capacity in the region of Alanya.
Gönen Thermal Resort, which has been healing for thousands of years, is a well
known tourist Center among the gren of the nature, provides the best vacation four
seasons. It gives you both the vacation and also the cure by providing the excellent
services with thermal waters in all rooms’s baths and also in both open-air and
indoor swimming pools to it’s guartered guests. With its luxury hotels and
hydroterapy, physiotheraphy services,Gönen Thermal Resort presents Every kind
of social services 12 months.
Golden Taha Hotel
Golden Taha Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C619
Göksu Sulama Birliği
Goksu Irrigation Union
.
Salon No: 12 / Stand No:E1260
Molla Gürani Mahallesi Fındıkzade Sokak No 5 34093 Fındıkzade - Fatih İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 453 99 00
Fax : +90 (212) 534 82 42
Mail : [email protected]
web : www.goldentahahotel.com
x
Tarihi yarımada içerisinde Fındıkzade bölgesinde 2015 yılında misafirlerimizin
hizmetine açılmış olan Golden Taha Hotel zengin konaklama seçeneklerinin
yanında bünyesinde bulunan sağlık kulübü ve toplantı organizyonları ile kalite ve
konforun Istanbul daki yeni adresidir. Otelimiz şehir merkezinde çok özel bir
konuma sahip olup değeri yüksek tarihi yapılara yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile ilgi
çekmektedir. Mimarisi Neo Klasik tarzda yapılmış olan otelimizin statik ve mimari
restarasyonu özenle tamamlanmış olup, kullanılan tüm malzemeler özenle
seçilmiştir. Kullanılan ahşap oymalar el işçiliği ile yapılmıştır.Aynı zamanda
tavandaki göbek,duvarlardardaki çıta motifleri özel alçı dökümden üretilmiş olup
altın ve gümüş varakla süslenmiştir. Golden Taha Hotel tarihi mimarisi ve güler
yüzlü hizmet anlayışı ile unutulmaz anlar için sizleri misafir etmeyi bekliyor.
.
Atayurt/ Silifke - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 721 20 23
Fax : +90 (324) 721 20 23
Mail : [email protected]
web : www.goksusulamabirligi.gov.tr
x
Göksu Sulama Birliği ”Göksu Sulama” Birliği olup Kamu Tüzel Kişiliği’ ne sahiptir.
Birliğin amacı Birliğin amacı; görev alanı içerisinde Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa
edilmesi planlanan sulama tesislerini inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak,
işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek,
bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye
yönelik Çevresel Etki Değerlendirme kriterlerini haiz, çevreyle uyumlu yeni projeler
yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek suretiyle tarımsal sulama faaliyetlerini
yürütmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici
çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sulama tesislerinin etkin,
verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin
dengeli olarak artırılmasını sağlamaktır. Birliğin çalışma konuları a) Görev alanı
içerisinde yer alan tesislerin işletme, bakım, onarım, yönetim ve yenileme
hizmetlerini usul ve esaslarına uygun olarak yapmak. b) Katılım payını, su kullanım
hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek. c) Devraldığı tesislerin yatırım
bedellerini geri ödemek. ç) Devraldığı tesisi DSİ’nin onayını almak suretiyle
geliştirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptırmak.
Golden Taha Hotel, which has been opened in Fındıkzade district of the historical
Peninsula in 2015, is the new adress of high quality and comfort in Istanbul with its
rich accommodation options with health club and meeting organisations. Our hotel
is situated in a very special part of the city and attract its guests with conveniently
close location to city center and public transportation. Golden Taha has unique
neoclassical Architecture and and it features a very chic interior with specially
designed furnitures and equipments. The wood carvings of the hotel are hand
made and the walls and ceilings ornaments are produced with exclusive plaster
mould casting and covered with gold and silver leaf. Golden Taha Hotel is ready
to welcome you as a guest for your unforgettable memories with our service
friendly staff and historical architecture.
Goksu Irrigation Association “Goksu Irrigation” Public Union has legal personality
‘has what. The purpose of Union The objective of the Union; State Hydraulic Works
in the office area was built by the General Directorate or are currently under
construction or use built in order to properly watering plants planned to be built,
operate, State Hydraulic Works to let others by obtaining the approval of the
General Directorate maintenance of these facilities to carry out the repair and
management responsibilities , having an Environmental Impact Assessment
criteria for developing plant, environmentally compatible to new projects, procuring
or by updating the facilities to carry out their irrigation activities, organize instructive
and educational work on irrigation and other agricultural activities, participate in
organized labor, the effective irrigation facilities, efficient and regular use enabling
the development and production of irrigated agriculture is to increase balanced.
The study subjects Union a) businesses in the mission field of installations,
maintenance, repair, manage and upgrade services in accordance with the rules
and regulations. b) Participation share, collect the service charge and the penalties
for water use. c) Assume that pay back the investment costs of the facility. d)
Golden Yat Otel
Golden Yat Hotel
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
Malkara 2. Yolu Süleymanpaşa - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (532) 396 39 68
Fax : +90 (282) 229 29 30
Mail : [email protected]
web : www.goldenyat.com
126
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Assume that the facility develop by taking the DSI’s approval, new projects related
to the facility or make.
Gömeç Belediyesi
Gomec Municipality
Salon No: 3 / Stand No:E375
.
Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:112 Gömeç - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 357 10 53
Fax : +90 (266) 357 26 51
Mail : [email protected]
web : www.gomec.bel.tr
x
Gömeç Balıkesir ilinin bir ilçesidir. Burhaniye ilçesi ile Ayvalık ilçesi arasında
bulunmaktadır. Zeytinyağı ve Atatürk kayaları ile ünlüdür. İlçemizin kuzeyinde
Edremit , Burhaniye İlçesi, doğusunda marda dağları, güneyinde Ayvalık İlçesi,
batısında Edremit Körfezi bulunmaktadır. İlçemizde Boşnak göçmenleri çoğunluğu
oluşturmaktadır. Bunun yanında yerli halkından yörükler oluşturmaktadır. Yunanistan
macırları, Arnavutlarda bulunmaktadır. Atatürk’ün silüetini andıran bir tepe ve asırlık
çınarları ile meşhurdur. Ayrıca koyun sütünden yapılan ve jöle kıvamındaki yoğurdu
oldukça özel bir tada sahiptir. İlçe nüfusu:12,000 Nüfus itibariyle:2014
Yüzölçümü:227 km² Rakım:10 metre Koordinatlar°′K, °′D Genel bilgiler Ülke:Türkiye
Coğrafi Bölge:Marmara İl:Balıkesir Posta kodu:10715 Alan kodu:0266 Plaka:10 İlçe
yüzölçümü 223 km2.dir. İlçede; 1 belediye, 13 mahalle bulunmaktadır. Merkezin
rakımı 10’dur. Yıllık ortalama sıcaklık 15-16 derecedir. İlçenin doğusunda Madra
Dağı,kuzey batısında Kaz dağları bulunmaktadır İlçede akarsu olmayıp, arazinin %
70’i dağlık, %30’u ovalıktır. İlçenin kıyı şeridi uzunluğu ; Merkez Toplam 27.500 m’dir.
Ulaşım • Gömeç-İstanbul 500 km • Gömeç-Ayvalık 19 km • Gömeç-Balıkesir 111 km
• Gömeç-İzmir 157 km • Gömeç-Kocaseyit Havalimanı 20 km
Gomec is a district of Balıkesir province. Ayvalik is located between the towns of
Edremit district . Ataturk is famous for its olive oil and rocks. North of our county
Edremit, Edremit district , east march to the mountains, south of Ayvalik District,
located west of Edremit Bay . Our district constitute the majority of Bosnian
immigrants. Besides constitute nomads from the locals. Greece macire are located
in Albanian . Atatürk’s silhouette reminiscent of a hill and is famous for its centuries
old trees . Also place the consistency of yogurt and jelly made from the milk has a
very special taste County Population: 12,000 Population as of : 2014 Area: 227 sq
km Altitude: 10 m Coordinates ° F, ° ‘D Country: Turkey Regions : Marmara City:
Balıkesir Zip Code: 10715 Area code : 0266 Plate : 10 District 223 is km2. area . In
the district ; 1 municipality, there are 13 districts . Center ‘s altitude is 10 . The
average annual temperature is 15-16 degrees. East of the town Madre Mountains ,
a mountain town in the north west of Goose is not streaming , 70% of the
mountainous terrain , 30 % are plains . Coastline length of the district ; Central is of
27,500 m Transportation • Gomec - Istanbul 311 miles • Gomec - Ayvalik 12 miles
• Gomec - Balikesir 70 miles • Gomec - Izmir 98 miles • Gomec - Kocaseyit airport
is 13 miles
Göreme Belediye Başkanlığı
Goreme Municipality
Salon No: 3 / Stand No:A370
.
Orta Mah. Adnan Menderes Cad. No:2 - Nevşehir / Türkiye
Tel : +90 (384) 271 20 01
Fax : +90 (384) 271 21 24
Mail : [email protected]
web : www.goreme.bel.tr
x
Göreme Belediyesi Kapadokya’nın merkezi konumundadır. İçerisinde bulunan
Göreme Açık Hava Müzesi her yıl milyonlarca ziyaretçi tarafından gezilmektedir.
Kapadokya’nın merkezi Göreme sizleri her zaman misafir etmek için hazırdır.
Goreme Municipality is the center of Cappadocia. In Göreme Open Air Museum is
visited by millions of visitors every year. The center of Goreme, Cappadocia, you are
always ready to guests.
Görgülü Kahve
Görgülü Coffee
Salon No: 12 / Stand No:E1271
.
1. Cadde Cumhuriyet Meydanı No 355 Artuklu - Mardin / Türkiye
Tel : +90 (543) 262 03 33
Fax : +90 (543) 262 03 33
Mail : [email protected]
web : www.gorgulukahve.com
x
Gözde Turizm
Gözde Turizm
Salon No: 3 / Stand No:E370
.
Akçay Mh. Cumhuriyet Bulvarı No 45 Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 385 41 45
Mail : [email protected]
web : www.akcaygozdeturizm.com
x
Granada Luxury Resort Spa & Thalasso
Granada Luxury Resort Spa & Thalasso
Salon No: 3 / Stand No:D324
.
Alara Tourism Centr, Okurcalar Alanya - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 510 07 07
Fax : +90 (242) 510 07 77
Mail : [email protected]
web : www.granada.com.tr
x
Grand Ant Hotel
Grand Ant Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Kucuklanga cad no 9 Aksaray - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 529 15 00
Fax : +90 (212) 529 15 05
Mail : [email protected]
web : www.anthotel.com
x
Laleli Otelciler Platformu Otellerinden Grand Ant Hotel Tarihi yenikapida ve
Marmaray metro istasyonunun hemen yaninda bulunan 75 odali Aile isletmesi olan
yenikapinin nadide Otellerindendir.
Grand A.Ş.iyan Hotel
Grand Asiyan Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mesihpaşa Mah. Azimkar Sok. No :24 Fatih / Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 62 90
Fax : +90 (212) 518 63 33
Mail : [email protected]
web : www.hotelgrandasiyan.com
x
Yakın zamanda yenilenmiş Grand Aşiyan, Laleli’de yer almaktadır. Zarif konaklama
birimleri sunan otel, İstanbul’un tarihi Sultanahmet semtine sadece 15 dakikalık
yürüme mesafesindedir. Otelde kapalı yüzme havuzu ve geleneksel hamam
127
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
bulunmaktadır. Grand Aşiyan Hotel’in odaları şık mobilyalar, modern düz ekran
kablo TV ve ücretsiz Wi-Fi erişimi ile donatılmıştır. Ayrıca, odaların tümü klimalı olup
küvet veya duş içeren özel banyo içermektedir. Konuklar, otelin restoranında
geleneksel Türk mutfağı ve kontinental lezzetlerin karışımının tadını çıkarabilir. Lobi
bar ise konforlu bir ortamda sunduğu alkolsüz içecekler ve yerli alkollü içkiler ile
konukların hizmetindedir. Grand Aşiyan Hotel’den 200 metre uzaklıktaki T1
Tramvay Hattı ile ikonik Ayasofya’ya ve sultanların yaşadığı Topkapı Sarayı’na 10
dakikada ulaşabilirsiniz. Yakın konumdaki Aksaray Metro İstasyonu ise Uluslararası
Atatürk Havalimanı’na aktarmasız bağlantı imkanı sağlamaktadır. Fatih, Müze,
mimari ve Anıt ile ilgilenen gezginler için harika bir seçenek
Grand Hilarium Hotel
Grand Hilarium Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Katip Kasım Mah. Fabrika Sok. No:5 Yenikapı - Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 517 00 83
Fax : +90 (212) 517 01 21
Mail : [email protected]
web : www.hilariumhotel.com
x
Grand Hilarium Hotel, İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Yenikapı’da,
çağdaş hizmet anlayışının, Türk konukseverliği ile buluştuğu, güzel İstanbul’a
yakışacak kaliteli bir otel teknolojisi ile en modern sistemlerin kullanıldığı 65 odalı
bir tesistir. Odaların tümünde ving-card’lı kapı sistemi, air condition sistemi, telefon,
minibar, merkez sistem uydu-TV, kişiye özel emanet kasa bulunmaktadır. Grand
Hilarium Hotel’de ayrıca sauna, Türk hamamı, masaj bölümü, kapalı yüzme havuzu
ve fitness center da bulunmaktadır. Kusursuz bir rahatlık anlayışı ile dizayn edilen
otelimizin geniş lobisinde yer alan Antik Bar’ımızda günlük yorgunluğunuzu atarak
rahatlayabilirsiniz.
Located in Laleli, the recently renovated Grand Asiyan offers elegant
accommodation and it is only 15 minutes’ walk from Istanbul’s historic
Sultanahmet. It features an indoor pool and a traditional hammam. Fitted with
classy furnishings and modern flat-screen TVs with cable channels, rooms at
Grand Asiyan Hotel also provide free Wi-Fi access. They are all air-conditioned
and include en suite bathrooms with bathtubs or showers. Guests can enjoy a
fusion of traditional Turkish cuisine and continental dishes at the restaurant of the
hotel. Soft drinks and local spirits are served at the lobby bar in a relaxed
atmosphere. Situated 200 meters from the T1 Tram Line, Grand Asiyan Hotel is a
10-minute ride from the iconic Haghia Sophia and the Topkapi Palace, residence
of the Sultans. Nearby Aksaray Metro Station has direct links to Ataturk
International Airport.
Grand Hilarium Hotel is a facility with 65 rooms located in Yenikapi district being
one of the most famous historical and touristic places of Istanbul and where
modern, contemporary service concept and the Turkish hospitality meet as well as
where the most advanced and modern systems with high quality hotel technology
being suitable to beautiful city, Istanbul are applied. There are door system with
Ving-Card air-conditioner system telephone, mini-bar, central system satellite-TV,
deposit safe-keeping coffers special to individual person in all rooms of the Hotel.
In addition there are sauna, the Turkish Bath, massage section indoor swimming
pool and fitness center in Grand Hilarium Hotel. You can get relaxed very easily
from your daily stress in bar located inside large and comfortable lobby of our
Hotel that has been designed with a perfect ease and comfort concept. Istanbul
Hotel Grand Hilarium - Istanbul Sultanahmet Hotels
Grand Beyazıt Hotel
Grand Beyazıt Hotel
Salon No: 6 / Stand No:B610
.
Mimar Kemalettin Mah. Abu Hayat Sk. No:1 34490 Beyazıt Fatih - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 638 46 41
Fax : +90 (212) 518 43 82
Mail : [email protected]
web : www.hotelbeyazid.com
x
Grand Beyazıt Hotel 2012 yIlı sonu 2013 yılı başında komple tadilat görmüştür ve
bu tadilat sonrası Hotelimiz mimarisindeki modern çizgi ile tarihi dokuyu çok güzel
harmanlamıştır. Grand Beyazıt Hotel tarihi yarım adanın merkezinde Ticaret ve
Turistik gezilerinize hitap eden ve Tarihi yerlere yürüme mesafesindedir. Grand
Beyazıt Hotel de toplam 65 oda mevcuttur . Bu odalarımız modern tarzda döşenmiş
olup her tarz ( tek kişilik konaklama yapmak isteyen misafirimizden kalabalık
ailelere kadar ) da misafirimize hitap etmektedir.
Grand Hotel Bansko
Grand Hotel Bansko
Salon No: 2 / Stand No:B200
.
x
Grand Hotel Gülsoy
Grand Hotel Gulsoy
The Grand Beyazıt Hotel allowing guests easy access to the area’s numerous
desirable attractions, Renovation in 2013 near palaces and museums in Istanbul.
We look forward to having you as our guest The Grand Beyazıt Hotel is
conveniently located in historic peninsula of istanbul. We are just steps away from
the Topkapı Palace and the Hagia Sophia museum. Grand Beyazıt Hotel has 65
guest rooms, decorated in the common style of Ottoman-Turkish civil architecture.
The lobby of Grand Beyazıt hotel has combined the historic beauty of the area
with ottoman-style .
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Şehzadebaşı Cad. No:9 Şehzadebaşı- Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 512 58 42
Fax : +90 (212) 526 60 75
Mail : [email protected]
web : www.grandhotelgulsoy.com
x
Otelimiz İstanbul’un tarihi bölgesinde , merkezi bir konuma sahip olup ; metro ,
otobüs ve tramvayla İstanbul’un her yerine en rahat ve kolay şekilde ulaşımınızı
sağlar. Otelimiz 156 odasıyla; spa,açık ve kapalı yüzme havuzuyla , 7/24 açık olan
restorantıyla ve güler yüzlü servisiyle size ve misafirlerinize hizmet vermekten onur
duyarız.
Grand Durmaz Hotel
Grand Durmaz Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Kemalpasa Mahallesi Ataturk Bulvari No:4 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 512 47 47
Fax : +90 (212) 526 19 19
Mail : [email protected]
web : www.granddurmazhotel.com
x
Our hotel has a central location in the historic district of Istanbul ; metro , bus and
tram transportation from your hotel in Istanbul provides a most comfortable and
easiest way of any place. Our hotel offers 156 rooms with a spa,outdoor and indoor
swimming pool , restaurant which is open 7/24 with friendly service and we’d be
honored to serve you and your guests.
128
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Grand Hotel Neum
Grand Hotel Neum
Salon No: 2 / Stand No:D235
.
Zagrebacka 2, 88390 Neum - / Bosnia and Herzegovina
Tel : + 387 63 235 356
Fax : + 387 36 880 077
Mail : [email protected]
web : www.hotel-neum.com
x
GRAND HOTEL **** Neum is newly renovated hotel with a long tradition, the largest
hotel in Neum Riviera, with complete tourist facilities, offering guests a pleasant stay
throughout the year. The hotel offers luxuriously furnished single, double and triple
rooms with air conditioning, a balcony with sea views, satellite LCD TV, mini bar,
bathroom with hairdryer, WIFI Internet, safe and telephone.
Grand Madrid Hotel
Grand Madrid Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mesihpaşa Mah Laleli Caddesi No 36 Laleli Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 638 04 24
Fax : +90 (212) 518 79 28
Mail : [email protected]
web : www.grandmadridhotel.com/
x
İstanbul’un tarihi kent merkezinde çağdaş konaklama, Grand Madrid Hotel’in
formülüdür. Çatısından Boğaz manzarasına sahip olan otel, ücretsiz Wi-Fi ve
ücretsiz özel otopark sunmaktadır. Otelin ses yalıtımlı zarif odaları, düz ekran TV ve
klima gibi modern konforlara sahiptir. Geleneksel Türk yemeklerinin yanı sıra dünya
mutfağından özel bir seçki de otelin restoranında sunulmaktadır. Konuklar, çatıdaki
bardan alacakları bir içki eşliğinde Boğaz’ın koşuşturmasını izleyebilirler. Grand
Madrid Hotel, İstanbul Üniversitesi Kampüsü’ne ve ünlü Kapalı Çarşı’ya yakındır.
İstanbul Atatürk Havalimanı arabayla 30 dakika mesafededir. Marmaray Metro
İstasyonu tesise 200 metre ve tarihi Sultanahmet bölgesi 1 km uzaklıktadır. Fatih,
müze, mimari ve anıt ile ilgilenen gezginler için harika bir seçenek. Bu, bağımsız
değerlendirmelere göre konuklarımızın İstanbul noktasında en beğendikleri kesim.
Contemporary accommodation in Istanbul’s Old Town is the formula of the Grand
Madrid Hotel. Featuring roof top views over the Bosphorus, the hotel offers free WiFi and free private parking. The elegant guestrooms of the hotel are soundproofed
and include modern amenities such as flat screen TVs and air conditioning.
Traditional Turkish food as well as a selected assortment of international dishes is
served in the restaurant of the hotel. Guest can enjoy drinks at the roof top bar while
gazing the bustle of the Bosphorus Strait. The Grand Madrid Hotel is located near
Istanbul’s University Campus and the famous Gran Bazaar. Istanbul’s Ataturk
International Airport is 30 minutes away by car. Marmaray Metro Station is 200
metres from the property and the historic Sultanahmet area is within 1 km. Fatih is
a great choice for travellers interested in museums, architecture and monuments.
This is our guests’ favourite part of Istanbul, according to independent reviews. We
speak your language
kilima, banya duş, tuvalet, çalışma masası. GENEL ALANLAR Merkezi doğalgaz
ısıtma, Split klima , kuru temizleme servisi,24 saat oda servisi, oda temizlik servisi,
ücretsiz internet bağlantısı, para , güvenlik görevlisi, uyandırma servisi, posta servisi,
jeneratör, doktor (isteğe göre), bebek arabası ( isteğe göre ) 24 saat resepsiyon ve
gvenlik hizmeti, 2 Misafir asansörü, pagaj odası, fax, yazıcı, fotokopi,tarayıcı, yangın
alarm sistemi, havalimanı servisi ,telefon kabini loby ktın da . SPOR & AKTİVİTELER
Teras Restorat, tam pansiyon,yarım pansiyon, alakart, dünya mutfağı yemekleri,
veterjan yemekler, açık büfe kahvaltı salonu,( deniz manzaralı ) toplam kapasite 100
kişilik, lobby katın da akvaryum bar ve kültür köşeleri...
CAPACITY 89 Rooms,180 Beds. 1 Suit, 88 Standart rooms. ROOM DETAILES Direct
Dial Phone,Minibar,Safe,Lcd screen Tv ,Satellite Tv, Electronic key-card acces
system,Hair dryer,Fre alarm, Free wireless internet connection ,Central Heating,
Split airconditioning, Shower, Bathtub,Wc,Writing desk ,Safety box. GENERAL
FACILITIES Central Heading, Split airconditioning, Laundry service , 24 hrs room
service, Hausekeeping service, dry cleaning , Free Wireless internet connection in
public area, currency Exchange, multilungual staff , Wake up services, postage
services, power generator, Doctor (on demand ), Baby sitting (on demand ), 24 hrs
front desk and security, 2 Guest lift, Luggage Storage , Free wreless internet
connection in public area , fax,printer,photocopy Scanner,,fire alarmsystem,shuttle
bus service from / to airport, House phones in lobby floor. SPORTS & RECREATION
Terrace pool bar, outdoor swimming pool,( heat and cold ) WINNING & DINING
Terrace Restaurant half board , full board , Ala carte restaurant , international
cuisine,Turkısh cuisene, vegeterian cuisine, open buffet breakfast lounge ( Vi ew of
bosphoros) 100 pax total capacity ,Lobby lounge with aquarium Bar and culture
corner .
Grand Resort Lagonissi
Grand Resort Lagonissi
Salon No: 2 / Stand No:C261A
.
40th Km Athens- Sounion Ave., 19010 Lagonissi, Attica - Athens / Greece
Tel : +30 2291076000
Fax : +30 22910 24514
Mail : [email protected]
web : www.grandresort.gr
x
Grand Resort Lagonissi is a dreamy island like resort in the south suburbs of Athens
with exceptional sea view rooms and sea front bungalows, private pools and private
beaches, upscale hotel facilities, scrumptious dining choices, holistic spa and
wellness treatments as well as tailored concierge services designed to meet the
desires of prominent guests. Renowned as one of the best luxury beach resorts
near Athens, the Grand Resort Lagonissi takes summer holidays to a whole new
level of indulgence. Conveniently situated approximately 45 minutes away from the
centre of Athens, 22 km from Athens International Airport Eleftherios Venizelos and
27 km from the Temple of Poseidon in Sounio, the seafront Grand Resort Lagonissi
offers the perfect base from which to explore the wonders of the Athenian Riviera.
Grand Sağcanlar
Grand Sagcanlar
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Grand Ons Hotel
Grand Ons Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mesih Paşa Mah.azimkar Sokak.no 22 Laleli - Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 63 70
Fax : +90 (212) 518 63 74
Mail : [email protected]
web : www.grandons.com
x
KAPASİTE 89 Oda , 180 Yatak ,1 Suit oda ODA ÖZELLİKLERİ Direk
telefon,minibar,kasa,lcd ekran Tv, ytdu yayını,kaapı kart sistemi, kapı türbünü, saç
kurutma makinası, yangın alarm, ücretsiz internet bağlantısı, doğalgaz ısıtma, split
Mermerciler Cad.no 11 Yenikapı - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 517 40 64
Fax : +90 (212) 517 42 78
Mail : [email protected]
web : www.sagcanlarhotel.com
x
GRAND SAĞCANLAR HOTEL Yenikapı semtinde bulunan bu otelin çatı terasından
Marmara Denizi manzaralarının keyfini çıkarabilirsiniz.marmaray Yenikapı Feribot
İskelesi, Grand Sağcanlar Hotel’e yaklaşık 20 metre mesafededir. Grand Sağcanlar
Hotel’in odalarında ücretsiz Wi-Fi erişimi ve uydu TV standarttır. Odalar modern
tarzda dekore edilmiş olup banyo malzemeleri içeren modern bir banyoya sahiptir.
Atatürk Uluslararası Havalimanı yaklaşık 12 km uzaklıktadır. Grand Sağcanlar
Hotel’in personeli ulaşım servisi düzenleyebilir. Otelde bilet servisi de
sağlanmaktadır. Fatih, mimari, müze ve anıt ile ilgilenen gezginler için harika bir
seçenek. Dilinizi konuşuyoruz!
129
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
GRAND SAGCANLAR HOTEL Located in the Yenikapi district, this hotel’s roof
terrace you can enjoy views of the Marmara Sea. marmaray Yenikapı Ferry
Terminal is about 20 meters from Grand Sagcanlar Hotel Hotel. Grand Sagcanlar
Hotel’s rooms come with free Wi-Fi access and satellite TV are standard. The
rooms have a modern bathroom with toiletries are decorated in modern style.
Ataturk International Airport is about 12 km away. Grand Sagcanlar Hotel’s staff
can arrange a shuttle service. The hotel has a ticket service are also provided.
Conqueror, architecture, a great option for travelers interested in museums and
monuments. We speak your language!
Grand Yazıcı Otelleri
Grand Yazıcı Hotels
Salon No: 7 / Stand No:B730
.
Grand Yazıcı Club Turban Marmaris - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 417 73 00
Fax : +90 (252) 417 73 73
Mail : [email protected]
web : www.grandyazicihotels.com
x
Grand Yazıcı Hotels Marmaris EMITT 2016 ‘da 7. Salonda ve B730 nolu stantta
sizleri beklemektedir!!! Unutulmaz bir tatil ve O’nu kusursuz kılan tüm hizmetlerin
adresi. Grand Yazıcı Otelleri; Marmaris İçmeler’de denize sıfır üç ayrı oteli ile iş ve
tatil keyfini bir arada sunuyor. Üç otelde markalı ürünlerin ikram edildiği herşey
dahil konseptinde hizmet vermektedir. Toplam 1443 oda , 5000 yatak kapasiteli
Grand Yazıcı Otelleri ; Grand Yazıcı Club Turban, Grand Yazıcı Mares ve Grand
Yazıcı Club Marmaris Palace otellerinin aynı koyda bir arada bulunduğu tesis olup,
önemli ve yüksek kapasiteli organizasyonlara, kongrelere, müsabakalara ve özel
davetlere imkan sağlamaktadır. Her mevsim toplantılara ve organizasyonlara
uygun koşullar sunmaktadır.
Grand Travel Agency
Grand Travel Agency
Salon No: 2 / Stand No:C213
.
19. Decembar 5, 81000 Podgorica - Budva / Montenegro
Tel : +382 20 664 666
Fax : +382 020 667 671
Mail : [email protected]
web : www.grand.me
x
Grand Yazıcı Hotels Marmaris will be at EMITT 2016 Meet our team at Stand B730
,Hall 7! Offering you an unforgettable vacation and all the services needed to make
it perfect. Grand Yazici Hotels are located in Marmaris on the stunning
Mediterranean in Southwest Turkey. The city of Marmaris,famous for its yachting
and port, is surrounded by mountains and nestled among pine trees. Our
Professional team members are capable of hosting holiday guests and all types of
high volume organizations. With a 1443 rooms (5,000 bed) capacity, Grand Yazici
Hotels has become the largest chain in the Aegean region. Our three hotels (Grand
Yazici Club Turban,Grand Yazici Mares,and Grand Yazici Club Marmaris Palace)
accept holiday guests and groups ranging from 50-5,000 persons for all types of
events ranging from holiday , congresses,banquets,events , to weddings.
Grand Travel agency was established in May 2004., and since then has become
one of the leading travel agencies in Montenegro. Safety and responsibility, the
best price and quality of service, years of experience in the organization of most
demanding arrangements, the widest network of partners worldwide fully justify
the title one of the best travel agency in Montenegro. Grand Travel Agency has a
completed range of services, to respond to all inquiries under the best possible
price: - Airline tickets for international destinations - Hotel reservations all over the
world - Rent-a-car and transfer services - Business Travel - Conferences and
Seminars - School trips - Summer and winter holidays - International Cruises Travel Health Insurance
Graz Tourismus & Stadtmarketing
Graz Tourismus & Stadtmarketing
Grand WashIngton Hotel
Grand WashIngton Hotel
Salon No: 2 / Stand No:D255
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Herrengasse 16, 8010 Graz - Steiermark / Austria
Tel : +43 316 8075-0
Fax : +43 316 8075-15
Mail : [email protected]
web : www.visitgraz.com
x
.
Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokak No :7 Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 511 63 71
Fax : +90 (212) 512 47 48
Mail : [email protected]
web : www.grand-washington.com
x
Hotel Grand Washington 2012 yılında yapılan komple tadilat sonrasında her biri
deluxe kategorisinde olan odaları ve suitleriyle, tam teşekküllü S.P.A merkezi
(kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, buhar odası, fitness salonu, masaj odaları,
kuaför) muhteşem İstanbul manzaralı kahvaltı salonu ve A la Carte Restaurantı,
açık havuzu ve güneşlenme terası, toplantı salonları, şık dizayn edilmiş hotel girişi,
lobby ve oturma alanlarıyla siz değerli müşterilerimize yeniden hizmet vermeye
başlamıştır. Konum itibariyle yüzlerce yıllık kültür mirasının tam kalbinde yer alan
hotelimizde, siz değerli misafirlerimizi rahat hissettirmek ve konaklamanız süresince
sunacağımız hizmet ve huzurlu ortam, bizlerin en büyük kazancı olacaktır.
Graz, Capital of Culture and Culinary Delights Service & Incoming For many years
the Incoming Office of Graz Tourismus has been known as the perfect contact
point for group hotel bookings and individual group programme design. Graz
Incoming also provides you with printed brochures and pictures for your printed
or online advertisement. The knowledgable team puts together approbriate
programmes on site, they have plenty expertise for all special offers in Graz and
the surrounding area, and they offer the best know-how if it comes to culinary
suggestions. Please feel free to network with us and ask for our tips and
suggestions!
Greek Travel Pages
Greek Travel Pages
Hotel Grand Washington located in the historic centre of ancient İstanbul is within
walking distance of historical , cultural , business and entertainment areas. Also
easily accessible by mobile transportation. We serve our guests with distinctive
deluxe rooms and suites , meeting rooms and an elegant designed lobby , all fully
renovated in 2012. Dine at our roof top restaurant , overlooking beautiful İstanbul
or enjoy a drink by our outdoor swimming pool and sunbatting terrace. Pamper
yourself with a Turkish bath , steam bat hor massage in our fully fledged S.P.A and
saloon , conveniently located nearby our indoor swimming pool , sauna and fitness
centre. Your comfort and enjoyment are our highest priorities achieved by high –
class and dedicated service with 25 years of experience.
SPONSOR
.
6, Psylla Street - Athens / Greece
Tel : +30 210 3247511
Fax : +30 210 3249996
Mail : [email protected]
web : www.gtp.gr
x
GTP forms the longest-serving and most reliable source of information for the
130
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Greek travel industry, collecting, processing and sharing information since 1975. We
inform, support and connect the members of the travel community who have an
interest for Destination Greece. Our database includes all the members of the Greek
travel industry, as well as all destinations and points of interest. We offer travel
professionals tools and services, which open new windows to the future, following
the latest trends and meeting the new requirements of the travel industry. We offer
targeted information, we provide a wide range of marketing tools and we deliver
travel related content via web services. Our market leading print and digital media
solutions include: The printed guide Greek Travel Pages, the www.gtp.gr Accessible to all, it delivers accurate information on destination Greece: Where to
go - Where to stay - How to get there - What to do - What to see - Travel
professionals - Ferry schedules. GTP Headlines – news.gtp.gr - Industry-focused
travel news, on a daily basis, providing the audience with knowledge, intelligence
and competitive advantage to comprehend the Greek market and to follow up on
developments. Daily GTP Headlines newsletter - Comprehensive news coverage
on the day’s Greek travel news, delivered to local and international travel industry
professionals. Strong social media presence facebook, twitter, linkedin, google+,
pinterest.
Gure Saruhan Termal
Gure Saruhan Termal
Salon No: 3 / Stand No:E370
.
Canakkale Yolu Uzeri Gure Kaplıcaları Mevkii Gure/ Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 384 86 00
Fax : +90 (266) 384 11 87
Mail : [email protected]
web : www.guresaruhan.com
x
Edremit Körfezinin oksijen merkezi ve termal mucizesi olan Kazdagı eteklerinin deniz
ile buluştuğu noktada 17.03.2006 tarihinden itibaren Güre Saruhan termal otelimiz
hizmetinizdedir.
Edremit Bay of oxygen from the center and the thermal wonders of Mount Ida date
17.03.2006 at the point where the foot meets the sea at your service Gure Saruhan
Thermal hotel.
Green Apple Travel Agency
Green Apple Travel Agency
Salon No: 2 / Stand No:C241
.
67 Nizami St - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 5941210
Fax : +994 12 5964910
Mail : [email protected]
x
Gülnar Belediyesi
Gülnar Municipality
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Akdeniz Mahallesi Gülnar Mersin - / Türkiye
Tel : +00 (324) 751 71 10
Fax : +00 (324) 751 39 10
web : www.gulnar.bel.tr
x
Bademin merkezi Gülnar Belediyesi
Gruppal İnternet Hizmetleri ve Turizm A.Ş.
Gruppal Internet Services and Tourism Inc.
Salon No: 7 / Stand No:E741
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Gümüşhane Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:C1210
.
Halaskargazi Cad. 85/8 Osmanbey Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 234 20 10
Fax : +90 (212) 234 43 01
Mail : [email protected]
web : www.gruppal.com
x
2010 Aralık ayında Fırsat Sitesi olarak faaliyetlerine başlayan Gruppal.com aradan
geçen 4 yıl içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu süreçte açılan ve kapanan
yüzlerce Fırsat Sitesinin yanında Gruppal.com gerçek müşteri memnuniyetinin
turizm ve seyahat sektöründeki fırsatlar ile yakalanabileceğini gördü. 2012 yılından
itibaren özellikle yurtdışı turlara büyük ağırlık veren Gruppal, aynı yıl TURSAB
belgesini aldıktan sonra kadrosunu sektörün tecrübeli isimlerinden seçmeye
başladı. Diğer hizmet kategorilerini kademeli olarak azaltıp seyahat fırsatlarını
arttırarak gerçek müşteri memnuniyetini yakaladı. Müşterilerine donanımlı ve tam bir
seyahat acentası hizmeti verebilmek için Paket Tur Sözleşmeleri, Vize ve Sigorta
hizmetleri gibi fonksiyonları da kendi bünyesinde vermeye başladı. 2014 yılı Ağustos
ayında Gruppal.com yenilenmiş arayüzü ve back-office sistemleri ile yayın hayatına
online seyahat acentası olarak devam etmeye başladı. Yurtdışı ve Yurtiçi Turlar,
Oteller, Gemi Turları, Uçak Bileti gibi ana kategorileri ile seyahat severlerin uçtan
uca tüm tatil ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda gezbegen.com bloğu altında
şehir rehberleri, müşteri yorumları, fotoğraf ve videolar ile üyelerinin kendilerini ait
hissedecekleri bir topluluk yaratmaktadır. Gruppal kurulduğu günden beri online
tarafa yaptığı yatırımlar ve kurucuların geçmiş tecrübelerinden gelen derin e-ticaret
ve online pazarlama tecrübesi ile öne çıkmaktadır.
Online travel portal Outgoing domestic / international tours, Cruises, Airline tickets,
etc. Better deals via strategic alliances, tour operators, GDS etc. Self-service web
& mobile sales (scalable business model) Personalized offers for maximum ROI
Marketing for image change (from dailydeals to online travel portal) Top notch SEO
(content marketing) Mobile Apps (30% of purchases are via mobile) Advertising
revenues & sponsorships Intelligent software systems + automation Massive digital
distribution via the affiliate system Ongoing loyalty campaings with major banks,
telcos and device vendors in TR
.
Oltanbey Mah. Müze Sokak. No:39 Gümüşhane Kültür Merkezi - Gümüşhane /
Türkiye
Tel : +90 (456) 213 34 73
Fax : +90 (456) 213 59 80
Mail : [email protected]
web : www.gumushanekulturturizm.gov.tr
x
Güney Ege Kalkınma Ajansı
South Aegean Development Agency
Salon No: 3 / Stand No:C370
.
Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2
20070 Pamukkale - Denizli / Türkiye
Tel : +90 (258) 371 88 44
Fax : +90 (258) 371 88 47
Mail : [email protected]
web : geka.gov.tr
x
Güney Ege Kalkınma Ajansı yerel potansiyeli harekete geçirmek misyonuyla şeffaflık,
yenilikçilik, eşitlik ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölge kalkınmasına katkı
sağlayacak faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu Güney Ege
Bölgesinde yürütmektedir. Bölgede nitelikli bilgi üretme misyonuyla çalışmalarına
yön veren GEKA; yürüttüğü destek programları, yatırım faaliyetleri ile planlama ve
analiz çalışmalarıyla bölge kalkınmasına yön veren bir kurum olma konusunda
faaliyetlerine devam etmektedir. Ajans bölge planında yer alan gelişme eksenleri
ile gerçekleştirdiği planlama ve analiz çalışmaları ışığında, bölge ekonomisinin
rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılması amacıyla bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek
131
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
kadar uzanmaktadır. Otel buklet malzemelerinin imalat ve pazarlamasını kaliteli
hizmet anlayışıyla birleştiren GÜNO, turizm sektörünün önde gelen otel buklet
ürünleri üreticilerinden biridir. Otel buklet malzemelerinin yanında, endüstriyel
çamaşırhane, endüstriyel mutfak ve makine ekipmanları, temizlik makine ve
ekipmanları, ıslak hacim makine ve ekipmanları, servis ve hizmet arabaları, mini
barlar, otel kasaları, paspaslar, panolar, resepsiyon ve reklam malzemeleri,
yönlendirmeler ile geniş bir ürün yelpazesini müşterilerinin hizmetine sunan GÜNO;
yüksek teknolojisi ve profesyonelliğini başarıya dönüştürerek, kalite ve imajınızı
mükemmellikle buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Otel buklet
malzemelerinde uygun fiyatları ve geniş ürün koleksiyonu ile işletmenizin kalitesine
ve imajına en uygun seçimi yapabilme olanağı sunan GÜNO, müşterilerinin
ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak temin etmektedir. GÜNO,
koleksiyonundaki tasarımların dışında profesyonel proje grubu tarafından
geçekleşen size özel proje ve tasarım çalışmalarıyla da taleplerinize hızlı ve uygun
maliyette çözüm önerileri sunarak, üretimlerini gerçekleştirmektedir.
uygun destek programları tasarlayarak bu programları yönetir. Ayrıca; Bölgede
kamu, özel sektör ve STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, iş ve yatırım
imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılarak bölgeye yatırım çekilmesi,
yatırımcılara teknik bilgi desteği verilerek danışmanlık yapılması, planlama ve proje
geliştirme kapasitesinin arttırılması, desteklenen proje ve faaliyetlerin izlenmesi,
değerlendirilmesi ve raporlanması, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapılarak ortak projelerin geliştirilmesi GEKA’nın çalışmaları arasındadır. 20.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat fuarında Ajans, Güney Ege
Bölgesindeki kurumların fuara katılımında kolaylaştırıcı (facilitator) bir rol
üstlenmiştir.
The Southern Aegean Development Agency (GEKA), with its mission to initiate the
local potentials and within the scope of the transparency, innovation, equality and
productivity approaches, carries out its activities, which would contribute to the
regional development, at the Southern Aegean Region, which is comprised of the
provinces of Aydın, Denizli and Muğla. GEKA, which steers its work with its mission
to generate qualified and eligible information, continues its activities in order to be
an institution that shapes the development of the region through the assistance
programs, investment activities as well as the planning and analysis studies that
it carries out. The agency, in light of the development axis’ featured within the
regional plan and analyses works that it undertakes, determines the needs of the
region and designs appropriate assistance programs to improve the level of
competitiveness of the region and manages such programs. In addition, the
improvement of the cooperation between the private sector, government agencies
and the NGO’s promoting the employment and investment opportunities in
international levels to draw investment to the region, consultancy activities to the
investors through the means of providing technical information support, increasing
project development capacity, monitoring,assessment and reporting the
supported projects and activities, developing joint projects with the cooperation of
national / international institutions and agencies.
GÜNO`s story started as a marketting company in 1986 and continues with
production and bottling of cosmetics, creating products in accordance with your
hotel`s concept and production of hotel guest amenities with 20 years experience.
GÜNO combines her sense of quality service with production and marketting of
hotel guest amenities, she is one of the best producers in the sector. GÜNO
presents a large product range to her customers like industrial laundry and
machinery, cleaning machinery and equipment, wet area machine and equipment,
service and hospitality carts, mini bars, hotel safes, mops, boards, receptionand
advertising materials and baffle plates; transforming high technology and
professionalism to success, she brings together your quality and image with
perfection.GÜNO has been proceeding production and marketting in Ankara
Ostim Organized Industrial Zone, on her plants 3500m² closed and 500m² open
area. GÜNO gives you the chance of making the best choice for your hotel`s
quality and image with her reasonable prices and wide product range. She delivers
your needs on time and perfectly.In addition to her collection, GÜNO`s
professional project team designs custom goods according to your demands. We
present fast and low cost solutions. GÜNO`s source of success is her watertight
production policy and quality responsibility.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
South Marmara Development Agency
Salon No: 3 / Stand No:E370
Gür Grup İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Gür Grup İnş. San. ve Tic. A.Ş.
.
Paşaalanı Mh A Gaffar Okkan Caddesi No:36 - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 246 10 00
Fax : +90 (266) 246 17 00
Mail : [email protected]
web : www.gmka.gov.tr
x
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan
Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli
insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir
şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmakta ve
paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemektir.
Salon No: 3 / Stand No:E360
.
İncekum Tabiat Parkı No:2 Avsallar Alanya - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 510 50 50
Fax : +90 (242) 510 50 00
Mail : [email protected]
web : www.wome.com.tr
x
2015 yılında hizmete açılan Wome Deluxe alkolsüz aile konseptinde yer almaktadır.
South Marmara Development Agency organizes and supports the developmental
activities of the stakeholders and activate the potential of the region (Balıkesir and
Çanakkale Provinces) through a qualified labor force in order to utilize the nationalinternational sources while rising the competitiveness capacity and ensuring
sustainable development as well.
Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi
Georgian National Tourism Administration
Salon No: 2 / Stand No:D206
Güno Pazarlama Reklamcılık Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Güno Hotel Guest Amenities
.
Sanapiro 4, 0105 - Tbilisi / Georgia
Tel : +9953222436999
Fax : +9953222436999
Mail : [email protected]
web : georgia.travel
x
Salon No: 4 / Stand No:A460
.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1573. Cadde No 14 Yenimahalle - Ankara /
Türkiye
Tel : +90 (312) 385 55 50
Fax : +90 (312) 385 05 83
Mail : [email protected]
web : www.guno.com.tr
x
GÜNO`nun 1986 yılında pazarlama firması olarak başlayan öyküsü, 20 yıla
yaklaşan üretim deneyimi ile bugün otel buklet malzemeleri üretiminden, otelinizin
konseptine uygun ürün yaratılmasına, kozmetik ürünlerin imalat ve şişelenmesine
Georgian National Tourism Administration is the governmental organisation, main
aim of which is promoting Georgia as a touristic destination. The country’s rich
cultural heritage, fantastic diverse nature, mouth-watering food and natural wine,
as well as bright nightlife and opportunities for adventure tourism any time of the
year makes it an attractive place to visit.
132
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Hamidiye A.Ş.
Hamidiye Inc.
Happy Tours
Happy Tours
Salon No: 2 / Stand No:A250
Salon No: 2 / Stand No:D240
.
.
Mithatpaşa Mah. Selanik Bulvarı No:1 Kemerburgaz - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 360 13 33
Fax : +90 (212) 360 04 42
Mail : [email protected]
web : www.hamidiye.com.tr
x
Hamidiye Kaynak Suları, İstanbul halkına sağlıklı ve kaliteli içme suyu tedarik etmke
amacıyla 1902’de Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından hizmete sunuldu.
Bugün ise Hamidiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı altında Türkiye’de
sektörün lideri konumundadır. 125 ml bardak sudan 20 lt’lik kutu suya, 0,5 lt pet şişe
sudan 1 lt’lik cam şişe suya kadar ürün yelpazesi en geniş üretici ve ihracatçı firma
olan Hamidiye, bir çok alanda ilklere imza atmasıyla da ünlüdür. Hamidiye ürünleri
Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Afrika ve Avustralya’da toplam 45 ülkeye ihraç
edilmektedir.
Breznikova 15, Domzale 1230 - Ljubljana / Slovenia
Hamidiye Spring Waters was put into service in 1902 by the Ottoman Sultan
Abdulhamid 2 for the purpose of providing healthy and high quality water to the
people of Istanbul. As today, Hamidiye is in the position of sector leader in Turkey
under the roof of Istanbul Metropolitan Municipality. Hamidiye, as the producer and
exporter firm with is produtc range between 125 ml cup water, 20 lt bag in bow
water, is also famous by breaking grounds in many fields. Hamidiye products have
been exported to 45 countries totally in Europe, Middle East, America, Africa and
Australia.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Hatay Metropolitan Municipality
Tel : 38659088101
Fax : 38559078205
Mail : [email protected]
web : www.happytours.eu
x
Happy tours network of offices in Europe is, without doubt becoming one of the
most significant market leaders in providing and arranging ground services in
Slovenia and in all Europe. We tend to aspire building partnerships within and out
of the organization to create a business culture that values everybody involved in the
business process of making the clients HAPPY. Welcome!
Salon No: 12 / Stand No:E1270
.
Cumhuriyet Alanı No:2 Merkez Hizmet Binası Antakya - Hatay / Türkiye
Tel : +90 (326) 214 91 90
Fax : +90 (326) 214 91 99
Mail : [email protected]
web : www.hatay.bel.tr
x
Medeniyetlerin Beşiği Hatay Türkiye’nin Ortadoğu’ya Ortadoğu’nun Akdeniz’den
dünyaya
açılan
kapısı...Keşfetme
arzusu
ile
yollara
düşmüş
olanların,gezginlerin,yepyeni tatlar peşinde olanların,tarihin ayak izlerinden yürümek
isteyenlerin ve huzur arayan yorgunların durağıdır Hatay. Hatay farklı etnik kültüre
sahip insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı huzurun ve hoş görünün merkezidir.
kentin geçmişi ortalama M.Ö 8000’li yıllara dayanmaktadır.sırasıyla Amuk, Akad,Hitit,
Asur, Pers, Makedonya ,Roma,Bizans Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde kalan
Hatay son olarak 1939 da Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır. Antik kentleri, müzeleri
doğal zenginlikleri ve inanç turizm merkezleri ve eşsiz mutfağı ile bugün ülkemizin
önemli turizm merkezlerindendir. Bunu yanında Hatay hep ilkleriyle tanınır. Dünya’nın
ilk Kilisesi Anadolu’nun ilk Camisi Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi ve daha nice
ilkler... Bu nedenle ilimiz Medeniyetler şehri olarak adlandırılmayı hak etmiştir.Hatay
Hoşgörü ve Kardeşliğin ön plana çıktığı örnek bir huzur şehridir.
Hamidiye Hotel
Hamidiye Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Fevziye Cad no 1 Şehzadebaşı / Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 519 41 50
Fax : +90 (212) 511 27 90
Mail : [email protected]
web : www.hamidiyehotel.com
x
İstanbul’un tarihi Şehzadebaşı semtinde yer alan Hamidiye Hotel, şehrin önemli iş
ve alışveriş merkezlerine, tarihi ve turistik mekanlarına yürüme mesafesi
yakınlığındadır. Hamidiye Hotel, kaliteli hizmeti ve güler yüzlü çalışanları ile bir kez
daha ziyaret etmekten keyif alacağınız bir mekandır. Otelimiz, geleneksel Türk
misafirperverliği ile konuklara lüks konaklama ve 2 Restaurant, 1 Bar, açık yüzme
havuzu, hamam ve sauna ile keyifli anlar sunar. Otelimiz 200 standart ve 5 suit olmak
üzere toplam 205 oda ve 450 yatak kapasitelidir. Odaların 120 adedi balkonlu ve 10
adedi ise geçmelidir.
Hamidiye Hotel offers spacious rooms and a rooftop restaurant, just 500 metres
away from Grand Bazaar and the Süleymaniye Mosque. There are 2 Restaurant, 1
Bar, outdoor swimming pool, relaxing hammam and sauna. Hamidiye’s rooms are
furnished in a classic style and have a modern bathroom with hairdryer. The rooms
are air-conditioned and include a minibar. Guests at Hamidiye Hotel can enjoy
Turkish and European dishes at the Terrace Restaurant with its Istanbul views or in
the Orient Restaurant, which focuses on Russian and Turkish cuisine. The 24-hour
front desk can arrange massages as well as appointments at the hotel’s own hair
salon. Afterwards, the hamam will offer a relaxing setting to rest and recuperate the
body. Hamidiye Hotel is situated less than 2 km. away from the Blue Mosque and
the Hagia Sophia. Ataturk Airport is 18 km away and can be reached in a 15 minute
drive.
Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Hatay Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:D1210A
.
Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No:8/a P.k. 31100 - Hatay /
Türkiye
Tel : +90 (326) 214 92 17
Fax : +90 (326) 213 57 40
Mail : [email protected]
web : www.hataykulturturizm.gov.tr
x
133
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
which should be available in a health institution. Miracle of the nature THERMAL
WATER, OXYGEN, SEA and GREEN… Hattusa is One of the biggest
Thermal&Cure and Holiday Facilities of Turkey and Europe. HATTUSA, which is
located on the foothills of Mount Ida and is a member of RCI (International Time
Share Exchange System), offers comfort and cosiness to its valuable guests.
Comfort Apartments, Luxury Residences, Waterside residences, Outdoor fresh
water pools, Outdoor Thermal water pool, Outdoor sea water pool for thalasso,
Indoor thermal pools, Outdoor children pool, Private family baths, hairdresser
service, skin care units, Turkish baths, rubbing rooms peeling&foam massage
room, saunas, vapour baths, mud chamber, shock showers, Gym, changing
rooms, Doctor and Nurse Unit, Vitamin Café, Ida Café, Hitit Restaurant, Tennis
court, Bike rental, Snack Café within the facility will provide you a peaceful and
healthy holiday.
Hatay Turizm Derneği
Hatay Tourism Association
Salon No: 12 / Stand No:D1210A
.
Atatürk Caddesi No:8 - Hatay / Türkiye
Tel : +90 (326) 213 58 58
Mail : [email protected]
x
T. C. Hatay Valiliği
T. R. Hatay Governorate
Salon No: 12 / Stand No:D1210A
Hayrabolu Belediyesi
Hayrabolu Municipality
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
Kışlasaray Mah. Vilayet Cad. Hükümet Konağı 31100 Antakya - Hatay / Türkiye
Tel : +90 (326) 214 62 13
Fax : +90 (326) 214 61 69
Mail : [email protected]
web : www.hatay.gov.tr
x
.
İlyas Mah. Alpullu Cad. No : 3 59400 Hayrabolu - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 315 10 49
Fax : +90 (282) 315 11 52
Mail : [email protected]
web : www.hayrabolu.bel.tr
x
Hattusa Bolu Termal Otel
Hattusa Bolu Thermal Hotel
Salon No: 3 / Stand No:B300
Hbrd Hoteli Ilidza Sarajevo
Hbrd Hoteli Ilidza Sarajevo
Salon No: 2 / Stand No:D235
.
Bölüce Kova Köyü, Çatak Mah. Göynük - Bolu / Türkiye
Tel : +90 (312) 474 03 75
Fax : +90 (312) 474 03 76
Mail : [email protected]
web : www.hattusabolu.com.tr
x
.
Hrasnička Cesta Broj 14 71000 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : 00387 33 772 077
Fax : +387 (0) 33 772 001
Mail : [email protected]
web : www.hoteliilidza.ba/
x
Hattuşa Astyra Thermal Resort & Spa
Hattuşa Astyra Thermal Resort & Spa
Herdan Yağ San ve Tic.Ltd.Şti
Herdan Olive & Oil Co.
Salon No: 3 / Stand No:B300
Salon No: 12 / Stand No:B1201
.
.
Güre Merkez Mah. Astyra Cad. No : 1 Güre - Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 384 44 00
Fax : +90 (266) 385 44 00
Mail : [email protected]
web : www.hattusa.com.tr
x
10 yılda 5 proje hedefi ile gerçekleştirdiğimiz HATTUŞA Astyra Thermal
Resort&SPA, kurumumuzun edinmiş olduğu haklı tecrübesinin sağlık turizmine bir
yansıması olarak ortaya konmuştur. Bugün itibarı ile 16.000’e yakın olan ve her
geçen gün artan üye sayısı ile hizmet veren HATTUŞA Astyra Thermal Resort&SPA,
hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın en önemli sağlık ve kür merkezlerinden biridir.
HATTUŞA, asırlar boyu uygarlıklara ev sahipliği yapmış yedi bin yıllık mitolojik tarihe
sahip Kazdağları’nın eteklerinde, hem tatilin hem de tedavi/kür keyfinin bir arada
yaşandığı ileri yaşam merkezidir. Bir yanda kuş cıvıltıları ve çiçeklerin baş
döndürücü kokuları arasında dünyanın en önemli üç oksijen kaynağından biri olan
Kazdağları, diğer yanda Çanakkale Boğazı’ndan başlayıp Akdeniz’e uzanan Ege
denizinin sardığı termal su, güneş, deniz, oksijen, konfor ve huzur ile HATTUŞA
Astyra Thermal Resort&SPA’da yaşanacak bir tatil, sonsuza kadar unutulamaz.
Kocatepe Mah.Mega Center C 14 blok no:119 Bayrampaşa - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 545 62 50
Fax : +90 (212) 563 50 79
Mail : [email protected]
web : herdan.com.tr
x
Kazdağının (İda) eteklerinde bulunan Edremit şehrinin Zeytinli kasabasinda
Mustafa Nadir Herdan ve Mahdumları tarafından kurulmuş geleneksel zeytin ve
zeytinyağı üretimini modern hayata en iyi normlarda sunmaya çalışan, kökleri
1908’lere uzanan bir şirkettir. Kazdağları bölgesinin en kaliteli ürünlerini sizlere
sunmayı vazife edinmiştir. Gerek havası gerekse suyundan kaynaklanan özellikler
dolayısıyla Edremit körfezinde yetişen zeytin türü; yağ bakımından çok verimli,
verimliliğinin yanısıra yağ kalitesi olarak dünyadaki diğer emsallerinden üstündür.
Dünya zeytin ve zeytinyağı pazarında önemli söz sahibi olan İtalya ve İspanya’ya
yaptığmız seyahatlerde ve orada bulunduğumuz konferanslarda edindiğimiz
bilgiler ve tecrübeler sonucunda dünyanyn en güzel ve kaliteli zeytinyağının
Edremit Körfezinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler bizlerin calışma azmini daha
da arttırmıştır. Üstün hizmet anlayışı için kalite, temizlik ve güvene dayalı bir yapıya
sahip olan firmamız üç ana kolda faaliyet göstermektedir. Bu kollar zeytin,
zeytinyağı ve sabundur. Nesilden nesile geçen bu süre zarfında, içerisinde
değişime uğrayan tek şey kullanılan teknoloji olmuştur. Kalite, temizlik ve güvene
önem veren firmamız bu değerlerden ödün vermeden çalışmış ve de ödün
vermeksizin çalışmaya devam edecektir. Geçmişten Gelecek Nesillere.....
HATTUSA ASTYRA THERMAL RESORT&SPA, Four Seasons Health Holiday!
HATTUSA will be the trend of the new millennium. Starting from health holiday
perspective, HATTUŞA AG has realized HATTUSA ASTYRA THERMAL RESORT &
SPA Project in Edremit/Güre which stands out with its historic thermal sources and
green nature, located on the foothills of the Mount Ida. While having your in our
health centre and facility which appeals to all age groups which want to “STAY
YOUNG” and “AGE YOUNG”, you will also be able to benefit from many features
Herdan oliveoil co.was established in 1908, zeytinli village edremit region in
134
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
turkey.we are related all varıety of olıves and olive oil busıness .our company has
olive oil factory and also we have 10000 olive trees in edremit gulf region.we are
producıng olive oil,green and black olives.our annual productıon capacıty are 250
tones of olıve oıl,500 tones of green olıves ,400 tones of black olıves details for our
company: name:herdan olıve &oıl co. actıvıty:manufacturer of all kınds of olıves and
extra vırgın olıve oıl
Hilton Garden Inn Ankara
Hilton Garden Inn Ankara
Salon No: 3 / Stand No:A332
.
Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 26 Yenimahalle - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 471 44 44
Fax : +90 (312) 397 00 46
Mail : [email protected]
web : hiltongardeninnankara.com
x
Hilton Worldwide’ın ekonomik üst kalite segmentinin ödüllü markası Hilton Garden
Inn, portföyüne 15 Aralık itibariyle Hilton Garden Inn Ankara’yı ekledi. 176 odası
bulunan Hilton Garden Inn Ankara, Garden Inn markasının Ankara’daki ilk oteli
ünvanını taşıyor. UFBA Turizm, İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. adına Hilton Worldwide
tarafından yönetilen otelde; dördü suit 176 oda, 24 saat açık Business Center,
Pavilion Pantry, Misafir Çamaşırhanesi, tamamında ücretsiz kablosuz internet
erişiminin yanı sıra konforlu bir konaklama arayan ziyaretçiler için Herman Miller
tasarımı Mirra® koltuklar da yer alıyor. Otel, Esenboğa Havaalanı’na (ESB) 22
dakika, şehir merkezine 9 dakika mesafede bulunuyor. 65~185 m2 arasında
değişen, en yeni teknolojiler ile donatılmış üç toplantı salonu, tesisin hemen yanında
bulunan, misafirlerin ihtiyaçlarına göre yönlendirildiği 1500 m2 Teras (860m2’si açılıp
kapanabilen), 500 m2 Fuaye ve 1050 m2 balo salonu da yer alırken, etkinlikler için
düzenlenebilir 3000 m2’nin üzerinde alan bulunuyor. The Garden Grille and Bar®
siparişe göre hazırlanan kahvaltı, akşam yemeği, kokteyller ve akşam oda servisi, 24
saat açık olan The Pavilion Pantry® ise tuzlu atıştırmalıklar, tatlılar, soğuk içecekler
ve dondurulmuş ürünlerden oluşan bir seçeneklerle hizmet veriyor. Tesis, aynı
zamanda kendi duşları içinde bulunan 4 terapi odası, buhar odası, hamam gibi
geniş seçenekleri içeren SPA’yı bünyesinde barındırıyor.
Hilton Worldwide’s award-winning brand of hotels, Hilton Garden Inn Ankara Gimat,
announced as opened on Dec 15th, 2015 representing an addition to the brand’s
growing portfolio of more than 635 hotels worldwide. Hilton Garden Inn Ankara
Gimat is owned by UFBA Tourism & Construction Co. Ltd. and managed by Hilton
Worldwide. The 176-room hotel is the brand’s first property in Ankara, Turkey, and
the first international chain hotel opening the area. Hilton Garden Inn Ankara Gimat
offers easy access to the city center, industrial zones and High Speed Train Station,
and is just 21 minutes from Esenboga International Airport (ESB) by car. The hotel
is near the key local attractions including the Mausoleum of Atatürk, Ankara Citadel,
the Museum of Anatolian Civilizations and CerModern. The hotel offers high-end
amenities and welcoming services for travelers to sleep deep, stay fit, eat well and
work smart while on the road. Hilton Garden Inn guests have access to
complimentary Wi-Fi throughout the hotel, a 24-hour Business Center and a stateof-the-art Fitness Center. Hilton Garden Inn Ankara Gimat also has its own SPA, a
garden lounge and 1500 sqm of (860 sqm extensile) terrace, as well as 65~185
sqm five meeting rooms and nearby 1200 sqm Convention Center with 500 sqm
Foyer, offering 3000 sqm of flexible meeting space, Ottoman À la carte Restaurant
and Cahide Henna Hall.
gezisi…) • Akşam saatlerinde çeşitli eğlence programları (karaoke gecesi, disko
partisi, Jasna Gölü’ne rehber eşliğinde meşale yürüyüşleri vs.) Çok sayıda spor,
boş zaman ve eğlence aktivitesi ile çocuklarınız gün boyunca hoşça vakit geçirir:
Yaratıcı çalışma atölyeleri, Mini club, Mini disko, su aerobiği, rehber eşliğinde
yürüyüş gezileri vs. Kranjska Gora’da yıl boyunca çeşitli spor aktiviteleri Yaz
aylarında: Kranjska Gora’nın ılıman ve soğuk iklimi, bölgeyi çok sayıda spor ve
adrenalin aktiviteleri için mükemmel bir başlangıç noktası olarak çok çeşitli
alternatifler sunan veya sadece hoşça vakit geçirilecek ve doğanın kalbinde
rahatlanacak huzurlu bir yeşil vadiye dönüştürür. 150 km’yi aşan işaretli ve iyi
korunmuş rotalarda bisiklet sürme Ekstrem bisiklet sürücüleri için Bisiklet Parkı
Civardaki zorlu zirve noktalarında dağcılık ve tırmanış Golf antrenman zemini (altı
oyun sahası, antrenman sahası ve egzersiz sahası) At binme okulu Su
sporları:Kanyon geçişi, şelale inişi, kano sporu, kano gezintisi ve rafting Civarı
sarmalayan ormanlar boyunca, tepelerin ve dağların üzerinde Alp dünyasının nefes
kesici hayvan türleri için fotoğraf avcılığı Yakındaki nehirlerde balık tutmaTenis Plaj
voleybolu, squash ve badminton
Welcome to Kranjska Gora, that features the best fourseason entertainment,
sporting and recreational centre in the Julian Alps. This picturesque small town,
surrounded by the impressive scenery of the mountains, lies on the outskirts of the
Triglav National Park, very close to the intersection of three borders between
Slovenia, Austria and Italy. and where the Hit Alpinea makes sure that your precious
free moments sparkle in a myriad display of diversions. Five hotels (4 of 4*, 2 of 3*
and apartments of 3*) for guests who would like to enjoy natural and cultural beauty,
sports and relaxation. Unique wellness offer – Glacier wellness and upcoming
climatic spa resort, 2 gaming centers (Casino Larix & Corona), MICE destination
with rich offer of activities in destination and around hotels, modern multipurpose
sport hall in the center of the village for all sport events and training camps. Friendly
personnel, rich and varied services and dream-like locations of the hotels might
help you to experience unforgettable and relaxing holidays.
Hit Coloseum
Hit Coloseum
Salon No: 2 / Stand No:D235
.
Terezije Bb, Ksc Skenderija 71000 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : +387-33-250-860
Fax : +387-33-250-861
Mail : [email protected]
web : www.coloseum-club.com/
x
Her türlü konforu bulabileceğiniz eğlence ve oyun merkezine hoşgeldiniz. Coloseum
Club, Avrupa’nın en büyük casino zincirlerinden birisidir ve 24 saat boyunca hizmet
vermektedir. Coloseum Club Saraybosna’nın merkezinde, Baş çarşıya yakın bir
mesafede bulunmaktadır.
Welcome to a comfortable environment, different in many ways! Coloseum Club is
part of the largest chain casinos in Europe which offers casino fun 24 hours a day.
Coloseum Club is located in Sarajevo downtown, not far away from Bascarsija.
Hitit Ayaş Termal Sağlık Merkezi & Tatil Köyü
Hitit Ayaş Thermal Medical Center & Resort
Hit Alpinea D.d. Kranjska Gora
Hit Alpinea
Salon No: 2 / Stand No:D240
.
Borovška Cesta 99 - Kranjska Gora / Slovenia
Tel : +386 4 589 20 77
Fax : +386 4 588 44 79
Mail : [email protected]
web : https://www.hitholidays.si/en
x
Kranjska Gora Eğlence programı hıt holidays Kranjska Gora otelleri kendi animasyon
programını uygulamaktadır: • Gün boyunca çeşitli spor aktiviteleri (sabahları ısınma
hareketleri, su aerobiği, su basketbolu, su voleybolu, rehber eşliğinde yürüyüş
Salon No: 3 / Stand No:B300
.
Çoban Hamamı Mevkii , Çağa - Güdül - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 700 05 05
Fax : +90 (312) 700 03 03
Mail : [email protected]
web : www.hititayastermal.com.tr
x
135
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
showers and Vitamin Bar. The massage and body treatment services are available
at guests’ requestThe Hotel Beyaz Saray features a Convention Center with
conference room for up to 70 persons, all equipped with the latest audio-visual
systems and high speed wireless internet connection. Only 200 meters to the
Grand Bazaar, 5 minutes to Blue Mosque, St. Sophia and Topkapi Palace with the
modern tramway that stops next to the hotel.
Holiday Medya -Tatil Uzmanı
Holiday Medya-Tatil Uzmanı
Salon No: 3-12 / Stand No:D334-A1268
.
Çağlayan Mahç2007.sok Mustafa Göksoy Apt.No:9 D:8 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 324 92 88
Fax : +90 (242) 324 92 99
Mail : [email protected]
web : www.holidaymedya.com
x
Holiday Medya şirketi Turizm alanında tanınmış olan 107 adet ödüle sahip olan
Aşkın KKOÇ tarafından kurulmuştur.2011 senesinde Production şirketinin yanısıra
MEDYA grubunun altında Holiday Tiwi,Holiday Magazin ve Holiday Tur projelerini
hayata geçirmiştir.Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz projelerimiz Türlkiye Turizmi
ile
ilgilidir;Şu
anda
bünyemizde
5
tane
web
sayfamız
bulunuyor.www.holidaymedya.com -Şirketimizin genel sayfası;www.askinkoc.tvProduction şirketi;www.holidaytiwi.com-4 dilde yayın yapan internet
televizyonu;www.holidaymagazin.com-3
dilde
yayınlanan
turizm
dergisi;www.holidaytur.com-acentemiz.Yüksek kalitede yayın yapan HOLIDAY
TİWİ;canlı yayınlar,eğlence ,tatil ve doğrudan satış programları ile hizmet
vermektedir.Kanalımız izleyicelere video paylaşımı,sınırsız arşivleme ve video
yorumlama imkanları sunmaktadır. Holiday Magazin dergisi,yabancı turistlere ve
Türkiy’de yaşayan yabancılara yönelik bir projedir. Derginin yayını 3 dilde
yapılmaktadır.İngilizce,Almanca,Rusça Merkezi Antalya ve istanbul olmak üzere
,başta havaalanları ,turistik yerler ,otel işletmeleri Antalya CIP ve THY vip salonları
,İstanbul otelleri ve her sene olduğu gibi Holiday Medya ekibinin katılacağı Turizm
Fuarında dergimizin geniş kapsamlı dağıtımlar yapılacaktır.
Hotel Casa Karina Bansko
Hotel Casa Karina Bansko
Salon No: 2 / Stand No:B200
.
x
Hotel Diamond Amasra
Hotel Diamond Amasra
Salon No: 3 / Stand No:A340
.
Kaleşah Mah. Cide Yolu Cad. No:59 Amasra - Bartın / Türkiye
Tel : +90 (378) 315 38 99
Fax : +90 (378) 315 39 99
Mail : [email protected]
web : www.hoteldiamond.com
x
3 Yıldızlı Hotel
Hotel Beyaz Saray
The Hotel Beyaz Saray
Salon No: 6 / Stand No:C620
Hotel Emge
Hotel Emge
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mimar Kemallet Mh. Yeniçeriler Cd. No:77 34130 Beyazıt - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 458 98 00
Fax : +90 (212) 458 98 32
Mail : [email protected]
web : www.hotelbeyazsaray.com
x
The Hotel Beyaz Saray Old City İstanbul’ un en eski şehir merkezinde yer alan
Special Kategori otelleri arasında bulunmaktadır, 2 Junior Suit, 3 Deniz Manzaralı
Deluxe oda, sigara içilmeyen oda, anti alerjik oda ve özellikle hareket engeli
bulunan misafirler için tasarlanmış 2 engelli odası olmak üzere modern dekore
edilmiş 96 misafir odası bulunmaktadır.Tüm odaları zarif hazırlanmış şekilde WiFi
internet erişimi, direkt telefon hattı, klima, mini bar, uydu TV, elektronik emanet kasa
ve banyolarında; saç kurutma makinesi, havlu, havlu radyatörü ve telefon ile
donatılmıştır. The Hotel Beyaz Saray’ ın 4. Kat’ da bulunan Vista Restaurant’ ı tarihi
Beyazıt Kulesi, Beyazıt Camii ve Meydanı dahil olmak üzere eski İstanbul’un nefes
kesen panaromik manzarasına sahipdir. Ayrıca Dünya yemeklerinin yanısıra lezzetli
Türk Gastronomisine de sahiptir. Otel misafirlerimiz için SPA ücretsizdir. Spa
hizmetimiz; Hamam, Sauna, Buhar Odası, Şok Duşlar ve Vitamin Bar’ dır.
Misafirlerimizin taleplerine göre Masaj ve vücut bakımı hizmetlerimiz de mevcuttur.
The Hotel Beyaz Saray tüm toplantı ve eğitim seminerleriniz için maximim 60 kişilik
tiyatro düzeni oturma kapasitesindedir ve yüksek hızda kablosuz internet
bağlantısı, Projector, PERDE, flip chart ve son teknoloji ekipmanlar ile hizmet
vermektedir. The Hotel Beyaz Saray Old City Kapalıçarşı’ nın tam karşışında olup,
İstanbul’da meşhur Sultanahmet Camiinden 10 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.
Ayrıca Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Yerebatan S
.
Mimar Kemalettin Mahallesi Azimkar Sokak No:52 Laleli-Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 517 06 87
Fax : +90 (212) 518 42 63
Mail : [email protected]
web : www.emgehotel.com.tr
x
Eğlence, kültür, sanat, iş, kongre ve alışveriş merkezlerine bir kaç dakika mesafede
olmak istiyorsanız Emge Hotel size; birbirinden şık, modern ve ferah 35 odası ve
78 yatak kapasitesi ile huzur, rahatlık ve güveni size İstanbul’un tekstil ve alışveriş
merkezi Laleli’de sunmaktadır. Gün içindeki yorgunluğunuzu, İstanbul’un kalbi olan
Laleli ve çevresinde bulunan enfes restoranlarda veya gece klüplerinde sadece
yürüyerek ulaşarak atabilirsiniz. EMGE Hotel’de konaklamanız boyunca İstanbul’un
merkezinde ve Taksim Meydanı’na metro ile sadece 10 dakika uzaklıkta
olacaksınız. Otelimiz Metro, Marmaray ve Tramway’a yürüyüş mesafesinde ve
bölgenin ve İstanbul’un en büyük AVM’lerine metro ile 5-10 dakika uzaklıktadır.
Otelimiz Kapalıçarşı’ya 10 dakika, Sultanahmet ve Ayasofya’ya 15 dakika, İstanbul
Atatürk Havalimanı’na 16 KM mesafededir. EMGE Hotel’de kaldığınız süre boyunca
İstanbul’un tüm hareketini ve keyfini tam merkezinde yaşayacaksınız.
If you would like your accommodations in Istanbul to be walking distance to
centers of entertainment culture, art, business, shopping and conventions, Emge
Hotel should be your choice. We offer suites all with chic and modern décor, very
spacious accommodations with 35 rooms & and 78 beds capacity. Emge Hotel will
provide you the peace of mind, comfort and reliability you would find at your own
home. Our hotel is at the center of Istanbul’s textile and shopping district Laleli.
During your stay in EMGE hotel, you’ll experience the movement & enjoy at the
centre of Istanbul. During your stay in EMGE hotel, you’ll 10 minutes away from
centre of İstanbul & Taksim Square by metro. During your stay in EMGE hotel,
you’ll experience the movement & enjoy at the centre of Istanbul.
The Hotel Beyaz Saray is a boutique Hotel conveniently located in the old city
centre of Istanbul featuring 96 elegantly decorated guest rooms including 3 deluxe
rooms, 2 junior suites, rooms especially designed for guests with reduced mobility,
non-smoking and anti-allergic rooms. All of them are elegantly designed and
equipped with WİFİ internet Access, direct dial telephone, air conditioning, mini
bar, satellite TV, electronic safe box and bathroom with hair-dryer and telephone.
The Vista Restaurant, with breathtaking views of old İstanbul including historical
Beyazit Tower, Beyazit Mosque, and Square, features International cuisine as well
as the delicious Turkish gastronomy. The Hotel SPA is free of charge for the guests.
It is fully equipped with Turkish Bath ‘Hamam’, Sauna, Steam Room, Shock
136
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Hotel Emirhan Palace
Hotel Emirhan Palace
Hotel Exclusive
Hotel Exclusive
.
.
Denizköşkler Mah. E-5 Yanyol No:13/ A Avcılar - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 596 67 67
Fax : +90 (212) 590 67 69
Mail : [email protected]
web : www.hotelemirhanpalace.com
x
Osmanlı mimarisi konseptiyle dekore edilmiş olan Hotel Emirhan Palace, İstanbul
seyahatlerinizde size lüks ve konforu bir arada yaşatacaktır. Avcılar Denizköşkler
mevkiinde deniz kıyısında ve bir korunun hemen yanında bulunan otelimiz bu özelliği
ile de İstanbul’un nadir otellerinden biri olma ayrıcalığını taşımaktadır. Saray
ihtişamına sahip olan tüm odalarımızda LCD ekran uydu TV, mini bar, merkezi klima
sistemi, ücretsiz WIFI, ücretsiz çay-kahve hazırlama olanakları, çalışma masası,
telefon ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır. Tüm odalar ses yalıtımlı olup
modern ve özel banyolar ile donatılmıştır. İstanbul ulaşımının ana hattı olan E-5 yolu
üzerinde Avcılar, Denizköşkler’ de deniz kıyısında ve İBB metrobüs durağının hemen
önünde bulunan otelimiz, Atatürk Havaalanına, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezine
ve Cnr Expo Sergi Merkezine 11 km uzaklıktadır. Hotel bünyesinde bulunan ünlü
Restaurant& Cafe& Pastane zinciri Dilek, kahvaltı çeşitleri, Pazar Günü brunch’ ları,
pasta, unlu mamul, sütlü tatlı ve baklava çeşitlerinin yanı sıra, yenilikçi menüleri ile
geleneksel lezzetler ve dünya mutfaklarından sevilen tatları misafirlerinin beğenisine
sunmaktadır. Türk Hamamı, Sauna, Buhar Odasının yanı sıra Fitness Center ile
birlikte Klasik Masaj ve Medikal Masaj tekniklerinin uygulandığı son teknolojiyle
donatılmış Spa Merkezimiz mevcuttur. Otel bünyesinde araç, minibüs ve Limuzin
kiralama olanakları mevcuttur.
Zabrđe 5b,71 000 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : +387 33 580 000
Fax : +387 33 580 003
Mail : [email protected]
web : www.hotel-exclusive.ba/
x
Salon No: 5 / Stand No:C520
Being located in Avcılar, Denizköşkler, by the seaside and a green park makes
Hotel Emirhan Palace a priviliged hotel to stay at. A brand new hotel decorated in
high standards with a blend of Ottoman style offers luxury and comfortable
accommodation experience. All rooms that are soundproofed and equipped with
modern and private bathrooms, have satellite LCD TV, mini bar, A/C, free WIFI,
complimentary tea/coffee making facilities, writing desk, telephone and hair dryer.
The hotel is located on E-5 Highway in Avcılar, Denizköşkler. Metrobus station (İBB)
is right in front of the hotel. Atatürk Airport, Tüyap Fair Convention& Congress Center
and CNR Expo Exhibition Center are both 11 km from the hotel. The famous
Restaurant & Cafe and Patisserie chain, Dilek, located in the hotel, offers many
choices among Turkish and World cuisines. The Spa at the hotel has been
attractively designed with Turkish Bath, Steam Room, Sauna and Fitness Center.
With these facilities and massage service, the Spa is the perfect place to relax and
unwind after a tiring day. The hotel provides car, van and Limusine rental and
transfer services. The hotel offers transfer service from/to Atatürk airport with Lincoln
limousines and/or VIP vans.
Hotel Emporium
Hotel Emporium
Salon No: 2 / Stand No:D235
.
Dr. Irfana Ljubijankić 90 - / Bosnia and Herzegovina
Tel : +387 37 316 600
Fax : +387 37 316 610
Mail : [email protected]
web : www.emporium.ba
x
Hotel Emporium is new, four star hotel in Bihać just 15 km away from Plitvice Lakes
National Park, Croatia. Hotel Emporium offers 38 high quality rooms, cafe lounge
bar, national restaurant, congress hall which can receive 300 guests, wine-bar,
wellness and spa center and other facilities adjusted to the modern traveler. Free
on-site parking is provided. The favorable geographical location and its natural
strengths are ideal for development of the unique touristic product with different
forms of active recreation offered through: rafting, diving, fishing, cycling, hiking,
camping...
Salon No: 2 / Stand No:D235
Hotel Hollywood
Hotel Hollywood
Salon No: 2 / Stand No:D235
.
Dr. Mustafe Pintola 23 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : +387 33 773 100
Fax : + 387 33 773 145
Mail : [email protected]
web : hotel-hollywood.ba
x
Hotel Hollywood is a 4-star hotel offering business and leisure guests alike an
extraordinary place of stay. Located at the heart of the green oasis at Ilidza, this
luxury hotel provides easy access to city’s major cultural and historical attractions,
including the breathtaking Olympic mountains offering a variety of relaxation and
recreational activities. Hotel Hollywood has 418 spacious and luxurious suites and
guest rooms offering the highest standards of service and comfort. Every guest
room is equipped with modern amenities including bathroom en suite with a jacuzzi
or hydromassage shower booth, high speed wireless internet access, telephone,
mini bar and a TV with a wide choice of satellite and local channels or optionally Pay
TV for an enjoyable time indoors. With the exceptional quality of its accommodation,
gastronomy and customer service, Hotel Hollywood meets, if not exceeds, the
expectations of the most discerning business and leisure guests. This hotel makes
available to its guests its first-class recreation and relaxation facilities including
fitness center, indoor swimming pool, Turkish bath, sauna, massage and beauty
treatment rooms.
Hotel Izgrev
Hotel Izgrev
Salon No: 2 / Stand No:C224
.
S. Kalista - Struga / Macedonia
Tel : 046 / 552 - 590
Fax : 046/ 552 - 596
x
Hotel Izgrev Spa & Aqua Park is reopened in 2014 as a completely rebuilt as a
luxury 5* hotel with the most splendid view on Ohrid Lake shore. Hotel has 207
rooms in total each equipped with split air conditioning and heating system, a safe
box, LCD TV, Satellite TV, pay TV, mini bar, alarm clock, SOS alarm, optical fire
alarm and automatic sprinkler system, carpet floors , balcony, direct dial telephone,
card – lock system, voice mail, 24 hour room service, WIFI internet connection, in
the bathroom: a tub or shower, hairdryer, bath amenities, bathrobes, slippers,
ironing board upon request, baby crib upon request, electricity – flow of 220 V. •
Standard Rooms (110) • Double(44) & French bed rooms (14) • Connected Rooms
(4) • Family Rooms (19) • Handicapped Room (2) • Apartments (13) • King
Apartment (1) Our five star main restaurant offers a wide variety of international
cuisine prepared with great care by our professional chefs.Here you can find a
menu to suit every palate. A sumptuous breakfast buffet offers a wide range of
choices to energise your day. You can always simply enjoy a quiet meal with your
family as the hotel also provides a “la carte” service. After a busy day you can relax
at one of our bars: aqua bar, beach bar, pool bar, lobby bar, foyer bar or restaurant
bar while sampling one of the tasty cocktails prepared by theour professional
barmen.
137
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Lobby Hotel Momento will make differences with its modern style and luxury. Our
rooms have been decorated in consideration of our guests comfort and
accommodation. Futhermore, our guests opportunity to use our Lobby bar,
conference room, Cafe – Restaurant, airport transfer services. Restaurant The
Hotel’s Restaurant – Cafe, place in the entrance of the Hotel, provides best service
local community besides the hotel guests and makes clients feel at home and offer
opportunity to taste Turkish and world delicious cuisines with its smiling staffs and
Turkish hospitality. Rooms Hotel Momento 45 you an enjoyable and comfortable
rooms, the comfort and warmth of your home the cherish. Rooms have air
conditioning, direct dial telephone, private bath, hair dryer, satellite LCD TV,
minibar, electronic combination safe, 24 hour room service and wireless Internet
access is available in. Meeting Room Meeting room has a maximum capacity of
20 persons. Personal computers, sound systems, internet access, fax and copier,
printer, scanner, equipped with satellite TV. Location Hotel Momento is located in
Istanbul Beyazit, right in the center of the chamber formed by historical and
touristic places. You can go on a journey to the shopping world in the stores of
Laleli, Beyazit and Covered Market. Istanbul University, the Covered Market,
Cemberlitas, Sultan Ahmet, Topkapi Palace, The Hagia Sophia Museum are a few
hundred meters walking distance from the Hotel Momento.
Hotel İstanbul Trend
Hotel Istanbul Trend
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mustafa Kemal Paşa Cd.no.36 34130 Laleli - Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 75 75
Fax : +90 (212) 518 75 78
Mail : [email protected]
web : www.hotelistanbultrend.com
x
Hotel Trend, İstanbul’un Laleli semtinde, Aksaray Tramvay Durağı’na sadece 50
metre mesafededir. Otel, konuklarına bir çatı havuzu, sauna, fitness merkezi ve
kapalı yüzme havuzu sunmaktadır. Otelde ücretsiz Wi-Fi erişimli odalar mevcuttur.
Trend Hotel’in tüm odaları, lüks mobilyalarla ve banyo malzemelerine sahip özel
banyolarla donatılmıştır. Odalarda ayrıca, mini bar ve duvara monte edilmiş uydu
kanallı düz ekran TV bulunmaktadır. Otel, nefis Türk yemekleri sunulan şık bir
restorana sahiptir. Sabahları, Türk mutfağından yiyecekler içeren zengin kahvaltı
büfesinin tadını çıkarabilirsiniz. Dinlenmek ve rahatlamak için, saunayı ya da buhar
odalarını ziyaret edin. Şezlonglarla çevrilmiş ve çok iyi bir şekilde tasarlanmış çatı
havuzu, serinlemek ve güneşlenmek için harika bir yerdir. Hotel Istanbul Trend,
İstanbul’un merkezinde hızlı ulaşım imkanı sunan Yenikapı Tren İstasyonu’na
sadece 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Kapalıçarşı, otele yürüyerek yalnızca
10 dakika uzaklıkta yer almaktadır. Fatih, müze, mimari ve anıt ile ilgilenen
gezginler için harika bir seçenek. Bu, bağımsız değerlendirmelere göre
konuklarımızın İstanbul noktasında en beğendikleri kesim.
Hotel Perun & Platinum Casino Bansko
Hotel Perun & Platinum Casino Bansko
Salon No: 2 / Stand No:B200
.
Featuring a rooftop pool, sauna, fitness center and indoor pool, Hotel Trend is
situated in Istanbul’s Laleli district, just 51 m from Aksaray Tram Stop. It has rooms
with free Wi-Fi. Each of Trend Hotel’s rooms features luxury furnishings and a
private bathroom with toiletries. They also come with a wall-mounted flat-screen TV
with satellite channels and a minibar. The hotel provides a trendy restaurant that
serves tasty Turkish cuisine. In the morning, guests can choose from a rich Turkish
breakfast buffet. To relax, guests can visit the sauna or steam rooms. The welldesigned rooftop pool surrounded by deck chairs offers guests a nice place to
cool off or soak up the sun. Hotel Istanbul Trend is just a 5-minute walk from
Yenikapi Train station, offering easy access to central Istanbul. Istanbul’s covered
Grand Bazaar is just a 15-minute walk away. Fatih is a great choice for travelers
interested in museums, architecture and monuments. This is our guests’ favorite
part of Istanbul, according to independent reviews.
- / Bulgaria
Tel : +359 (0) 749 884 85
Mail : [email protected]
web : www.hotelperunbansko.com/
x
Hotel Russia
Hotel Russia
Salon No: 2 / Stand No:C224
.
Blvd. Asnom 1, Aerodrom - Skopje / Macedonia
Tel : 0038922400030
Fax : 0038922400030
Mail : [email protected]
web : hotelrussia.mk
x
Otel Rusya 4 yıldızlı tasarım otel, nehir Vardar, 10km uzunluğunda takibi için
çalışıyor, bisiklet veya yürüyüş ve kısa bir yürüme mesafesinde, alışveriş
merkezleri. Otel özellikleri 61, klimalı geniş odalar ve süitler, zarif bir dekora ve
modern mobilyalar ve nehir manzarası. Bunların hepsi ses yalıtımlı, ekstra uzun
yataklar (220cm) bir düz ekran TV ile 60’tan fazla uluslararası kanalları, mini bar,
ücretsiz wi-fi ve özel banyo, bornoz ve tuvalet malzemeleri.
Hotel Momento
Hotel Momento
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Mimar Kemalettin Mah. Mithat Paşa Cad. Küçük Haydar Efendi Sok. No:14
Beyazıt - Fatih - İstanbul - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 60 00
Fax : +90 (212) 518 60 10
Mail : [email protected]
web : www.hotelmomento.com
x
Lobi Hotel Momento Beyazıt bölgesinde modern tarzı ve konforuyla farklılık
yaratmaktadır. Odalarımızın hazırlanışında misafirlerimizin rahatı ve konforu
düşünülerek dekore edilmiştir. Misafirlerimiz ayrıca Lobby Bar, Toplantı salonu,
Cafe – Restaurant, Havaalanı transfer servisi gibi hizmetlerimizden yararlanma
imkanına sahip olacaklardır Restorant Otelimizin hemen girişinde yer alan Cafe –
Restaurantımız ile otel misafirlerimize olduğu kadar bölge halkına da keyifli vakitler
yaşatacak olup, Türk konukseverliği ve güler yüzlü personeli ile evinizin sıcaklığını
sizlere hissettirecektir. Odalar Hotel Momento 45 keyifli ve konforlu odasıyla sizlere
evinizin rahatlığını ve sıcaklığını yaşatacaktır. Odalarımızda merkezi klima, direk
telefon, banyo, saç kurutma makinesi, uydu yayınlı LCD TV, minibar, elektronik
şifreli kasa, 24 saat oda servisi ve kablosuz internet bağlantısı mevcuttur. Toplantı
Salonu Toplantı salonumuzun maksimum kapasitesi 20 kişidir. Kişisel bilgisayar,
ses sistemleri internet erişimi, faks ve fotokopi makinesi, yazıcı, tarayıcı, uydu TV
ile donatılmıştır. Lokasyon Hotel Momento tarihi ve turistik yerlerin oluşturduğu
çemberin merkezinin tam ortasında, İstanbul Beyazıt’ta bulunmaktadır. Laleli,
Beyazıt ve Kapalı Çarşıdaki mağazalarda alışveriş dünyasına bir yolculuğa
çıkabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi, Kapalı Çarşı, Çemberlitaş, Sultan Ahmet,
Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi Hotel Momento’ya bir kaç yüz metrelik yürüme
mesafesindedir.
Hotel Russia is a 4 star design hotel. The hotel features 61, air-conditioned
spacious rooms and suites, have an elegant décor with modern furnishings and
river view. they are all soundproofed, equipped with extra long beds (220cm), with
a flat-screen tv with more than 60 international channels, mini bar, free wi-fi and
private bathroom with bathrobe and toiletries. The hotel offers free on-site car
parking.
Hotel Saint George Palace Bansko
Hotel Saint George Palace Bansko
Salon No: 2 / Stand No:B200
.
x
138
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Hotel Sarajevo
Hotel Sarajevo
Hotel Yüksel
Hotel Yuksel
.
.
Dzemala Bijedica 175 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : +387 33 777 900
Fax : +387 33 777 900
Mail : [email protected]
x
Mesihpaşa Cad.no 75 Laleli - Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 79 38
Fax : +90 (212) 517 25 45
Mail : [email protected]
web : www.hotelyuksel.com
x
Hotel Yüksel
Salon No: 2 / Stand No:D235
Hotel Sava Rogaska D.o.o.
Hotel Sava Rogaska D.o.o.
Salon No: 5 / Stand No:B510
Salon No: 2 / Stand No:D240
Hotel Zileli
Hotel Zileli
Salon No: 3 / Stand No:A310
.
Zdraviliški Trg 6 - Rogaska Slatina / Slovenia
Tel : +386 3 811 4000
Fax : +386 3 811 4732
Mail : [email protected]
web : www.rogaska.si
x
RogaSka has been known for its healing mineral water for centuries, but there is
more to it. Rogaška has been making history for hundreds of years: with its people,
nature, water, health... A quiet place far away from the hustle and bustle of the
city,surrounded by rich vegetation and unspoilt nature. A magnificent park soothes
with beauty and elegance, the nearby forest tempts with a comforting shade.The
hotel has preserved its historic charm, but at the same time it can meet the highest
expectations of a modern guest. Let it seduce you with its majestic appearance and
rich offer.
Hotel Süreyya
Hotel Süreyya
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Balabanağa Mah. Fethibey Cad. Ahmet Şuayip Sk. Pk 34134 Laleli - Fatih İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 522 37 69
Fax : +90 (212) 528 97 11
Mail : [email protected]
web : www.hotelsureyya.net
x
Hotel Sureyya ‘ya Hoşgeldiniz. Süreyya Hotel, İstanbul’un tarihi ve turistik bölgesi
olan Sultanahmet Camii, Ayasofya, arkeoloji müzesi, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı,
Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı , Yerebatan Sarnıcı, gibi turistik bölgesi olan
İstanbul’un en güzel ilçesinde ayrıca tekstil ve ticaretin kalbi olan Lalelide sizleri
misafir etmeyi bekliyor. Toplam 57 odanın tamamında split klima , mini bar, merkezi
müzik yayını, uydu tv yayını, merkezi ısıtma, direk telefon, banyolarda telefon,
internet , saç kurutma makinası , LCD TV , ve tecrübeli oda servisi personeliyle her
türlü rahatınızı düşündük. Zengin açık büfe kahvaltısı , mutfağı ,çeşitli yerli ve
yabancı içkilerin bulunduğu barı personeliyle hizmetinizdedir. Atatürk Hava
Limanına 14 km . Sultanahmet’e 2 km mesafesinde. ODALAR Toplam 57 odanın
tamamında split klima , mini bar, uydu tv yayını, merkezi ısıtma, direk telefon,
banyolarda telefon, internet , saç kurutma makinası , LCD TV , ve tecrübeli oda
servisi personeliyle her türlü rahatınızı düşündük.
Welcome to Hotel Sureyya. Sureyya Hotel and tourist district of Istanbul’s historic
Sultanahmet Mosque, Hagia Sophia, the archaeological museum, the Grand
Bazaar, Spice Bazaar, Topkapi Palace, Gulhane Park, the Underground Cistern, as
well as the tourist district of Istanbul’s most beautiful town in the heart of trade in
textiles and Lalelide waiting to welcoming you. Total 57 rooms all air conditioning,
mini bar, central music broadcasting, satellite TV broadcast, central heating, direct
dial telephone, bathroom telephone, Internet access, hair dryer, LCD TV, room
service and experienced staff, we thought all kinds of comfort. A rich buffet
breakfast, a kitchen, the bar staff is available in various local and foreign drinks. 14
km from Ataturk Airport and the Port. Distance of 2 km to Sultanahmet.
.
Boğazkent Mah. İbrahim Terzioğlu Cad. No-7 Kepez - Çanakkale / Türkiye
Tel : +90 (286) 262 00 47
Fax : +90 (286) 262 00 29
Mail : [email protected]
web : www.hotelzileli.com
x
Hotel Zileli Çanakkale’de 3* lı yepyeni, 342 kişiyi aynı anda konaklatabilen, her biri
bağlantı odalı, konforlu , modern tasarımlı 109 süit odamızla, üst katlarımızdaki deniz
manzaramızla, Çanakkale turizmine farklı bir anlayış getirmek amacıyla, profesyonel
kadro ve kusursuz hizmetiyle yüzünüzü gülümsetmek ve bölge turizminde öncelikli
tercihiniz olmak arzusundayız. 250 kişilik restoranımız, 50 kişilik toplantı salonumuz,
lobi barımız ve çeşitli hayvanlarımızın olduğu, çocukların da oynayabileceği geniş
bahçemizle hizmetinizdeyiz. Yukarıda yazılanları siz değerli acenta çalışanlarının
bilgisine sunar, başarılı bir turizm faaliyeti için otellerle turizmle ilgili tüm kurum ve
kuruluşların iş birliğine gereksinim olduğunun bilinciyle hizmet kalitemizi göstermek
adına www.hotelzileli.com web sitemizi ve otelimizi ziyaret etmenizi ve Çanakkale
bölgesine gelen misafirlerinizi tesisimizde ağırlamak isteğimizi size sunarız. Verimli
olacağınızı düşündüğümüz iş birliğimizi sürdürmeyi ve başarılı bir yıl geçirmenizi
dileriz. Saygılarımızla.
Hotel Zileli To Whom It May Concern, Hotel Zileli is Canakkale’s newest hotel, a
stylish 3-star 108 room 342-person capacity establishment with modern yet
comfortable design whose upper floors possess sea views. Our professional staff
and excellent service will bring a smile to your face. We provide a 250-person
restaurant, 50-person conference room, lobby bar and variety of animals for children
to play with in our large gardens. Our staff can provide further information on all of
the above. The operation of successful hotels and other tourism related endeavours
requires the cooperation of many varied agencies and organisations through quality
of service such as can been seen on visiting our web site and, after arriving in
Canakkale, our hotel. We look forward to our future cooperation and wish you a
profitable year. Yours faithfully,
Hotel2sejour
Hotel2sejour
Salon No: 3 / Stand No:B336
.
Fener Mah. Fener Cad. No:21 Muratpaşa - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (850) 777 07 29
Fax : +90 (242) 324 64 41
Mail : [email protected]
web : www.hotel2sejour.com
x
2015 Yılında faaliyete geçen Paximum bir San TSG iştiraki olup kendini Global
Seyahat Ürünleri Pazar Yeri olarak konumlandırmıştır. Paximum tedarikçi kanalında
yer alan pek çok incoming seyahat acentasının seyahat ürünü verebildiği yatak
bankasının ve lokal hizmet veren acentelerin seyahat ürünlerini satın alıcı kitlelere
farklı yöntemlerle ulaştırmaktadır. San TSG yazılım ürünlerini kullanarak 50’den fazla
ülkede faaliyet gösteren Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Paximum ürün
envanterini doğrudan kendi sistemlerinde satışa açabilir ve satış acentelerine de
b2b sistemleri üzerinden sunabilir. Paximum, günümüz şartlarının gerektirdiği
139
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
maksimum kontenjan, en uygun fiyat, en makul şartlar ve özel indirimli seyahat
ürünlerini hızlı bir şekilde seyahat satın almak isteyen kurumsal alıcıların karşısına
çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda ürün aktarım kalitesini en üst
seviyede tutmak için hem teknolojisini geliştirmekte, hem de operasyonel süreçleri
terzi hassasiyetinde yönetmektedir. Paximum turistik ürünün tedarik edilmesinden
teslim edilmesine ve en yüksek memnuniyetle sonuçlanmasına kadar gereken
hassasiyeti göstermek konusunda sorumlulukla iş süreçleri yürütmektedir. Bu
misyonu ile Paximum, aracı olmaktan öte bütünleştirici ve sahiplenici bir Global
Seyahat Ürünleri Pazar Yeridir. Paximum, turizmin en yoğun yaşandığı
merkezlerden biri olan Antalya’da kurulmuş olup, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Kampüsünde inovatif turistik ürünler üzerine proje
Hotelrunner
Hotelrunner
Salon No: 7 / Stand No:E750
.
Bağdat Cd. 458/6 Suadiye Kadıköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (850) 321 99 11
Fax : +90 (216) 372 87 88
Mail : [email protected]
web : hotelrunner.com
x
HotelRunner, otel ve acentelerin özgün ve etkin bir online varlığa sahip olmalarını
sağlayan bulut tabanlı online satış yönetimi ve dijital pazarlama platformudur.
HotelRunner (önceki adıyla CloudArena) 2011’in sonunda Arden Agopyan, Ali
Beklen ve Tolga Yalçınkaya tarafından Istanbul’da kurulmuştur. HotelRunner,
oteller ve seyahat acentelerinin offline’dan online’a geçmelerini sağlarken, son
teknolojiyi kullanarak yenilikçi satış kanalları yaratır. Kullanıcıların uluslararası
pazarlardaki bilinirliğini artırarak daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlar ve
gelirlerini artırır. HotelRunner bir kere bağlandıktan sonra, envanter yönetim ve
dağıtımını otomatik hale getirir, direkt kanal gelirlerini yükseltir ve kar marjlarını
artırır. HotelRunner, her boyutta oteller, günlük kiralık daireler ve seyahat acenteleri
için online satış yönetim ve dijital pazarlama imkanları sağlar. Bunun yanı sıra
HotelRunner oteller, seyahat acenteleri ve servis sağlayıcılarını bir araya getiren bir
pazar yeridir. Bu sayede kullanıcılar tesislerini çeşitli seyahat acentelerine
pazarlarken, her iki taraf da online görünürlüklerini artırır ve çeşitli hizmetleri veya
ihtiyaç duydukları ürünleri satın alabilirler.
Paximum, a subsidiary of San TSG, commenced its services in 2015 and is
positioned as a Marketplace for Global Travel Products. Paximum is a marketplace
conveying local services and bed banks of Travel Agencies, to other travel
agencies through different methods. Tour Operators and Travel Agencies carrying
out their business activities in more than 50 countries with San TSG software
solutions are now able to offer the entire product inventory of Paximum directly
through systems. Our objective is to provide travel products with maximum quota
and best prices and conditions. Moreover, corporate buyers requiring fast
executable special offers will find the right solutions with Paximum. To ensure our
high service level we constantly improve our technology platform and thoroughly
manage the operational processes. We deliberately manage the business
processes showing the required sensitivity from the product provision to its
delivery. Headquartered in Antalya, a global tourism and innovative tourism
product development center, we are always on the cutting-edge side of the
modern tourism products.
Hotelbeds / Destination Services
Hotelbeds / Destination Services
HotelRunner is a cloud-based online sales, digital marketing and channel
management platform that assists hotels and travel agencies tailor, streamline,
and improve their online outreach. Based in Istanbul, Turkey, HotelRunner
(previously called CloudArena) launched in late 2011 by a team of cloud
computing and SaaS veterans Arden Agopyan, Ali Beklen and Tolga Yalcinkaya.
HotelRunner helps hotels and travel agencies transition from off to online through
state-of-the-art technology. It helps to create innovative sales channels, improve
international brand recognition, reach more customers, and boost profits.
HotelRunner automates inventory distribution, maximizes direct channel revenues,
and boosts profit margins. HotelRunner is the platform for online sales,
management and digital marketing activities for hotels, daily rentals and travel
agencies. Moreover, it is a marketplace for the tourism industry, bringing together
hotels, travel agencies and service providers on the same platform. Hotels can
market their property to various travel agencies, while both improve their online
visibilities, and buy variety of goods and services.
Salon No: 5 / Stand No:D520
.
Aspendos Bulvarı - Muratpaşa - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 310 40 00
Fax : +90 (242) 313 07 95
Mail : [email protected]
web : www.hotelbeds.com
x
Hotelbeds ( www.hotelbeds.com) , 180 ülkede 75.000’i aşan otel sayısı ile dünya
lideri online yatak bankasıdır. 30 Eylül 2015 tarihi ile kapanan mali yıl verilerine
göre, Hotelbeds, bir kez daha, Pazar büyüme ivmesinin üzerinde bir hız ile
büyüyerek , 26% ‘lık bir artış ile yılı 25.5 milyon geceleme ve 2,7 milyar Avro’luk iş
hacmi ile kapatmıştır. 2001 yılında İspanya ‘da kurulan Hotelbeds, global turizm
hizmetleri veren ve 180 ülkeden satın aldığı ürün ve hizmetleri, 120 kaynak pazarda
dağıtımını sağlayan Hotlelbeds Group’un bir markasıdır. Hotelbeds Group,
dünyanın 1 numaralı seyahat şirketi TUI Group’un bir parçasıdır. ———————
——————— Destination Services, yerel destinasyon uzmanları ile donanmış,
tüm dünyada ürün ve hizmet standardlarında öncü ve yine dünya çapında sıradışı
deneyimler sağlayan global bir markadır. 38 ülkede 100 yerel ofis ile hizmet
vermekteyiz.Kendi dallarında dünya markası olmuş – Destination Services,
Intercruises ve Pacific World ve yerel acentalarımız ile destinasyonlarımızda
doğacak her türlü ihtiyaca cevap veren bir kurgu ve ağa sahibiz. Otel
konaklamasından transferlere, turlardan aktivitelere, gemi hizmetlerinden MICE
ihtiyaçlarına kadar uzanan ürün ve hizmet çeşitliliğimiz ile çözüm ortaklığı
sunmaktayız.
Hq Plus
Hq Plus
Salon No: 2 / Stand No:D256
.
Claire-waldoff-str. 1, 10117 - Berlin / Germany
Tel : +49 030 280 42 750
Fax : +40 030 254 697 66
Mail : [email protected]
web : www.hqplus.eu
x
Hotelbeds (www.hotelbeds.com) is the world leading bedbank with an online
database of over 75,000 hotels in 180 countries. For the year ended 30 September
2015 Hotelbeds sold 25,5 million roomnights and outperformed the market with
26% growth in TTV (Total Transaction Values) to €2,7 billion. Hotelbeds was
founded in 2001 and belongs to the global provider of travel services Hotelbeds
Group, which distributes products from more than 180 countries worldwide to over
120 source markets. Hotelbeds Group is part of TUI Group, the world’s number
one leisure travel company. ____ About Destination Services. We are a leading
global business of local experts, crafting exceptional experiences worldwide and
setting leading product and service standards. We have a global presence of over
100 local offices in 38 countries worldwide. Through our network of specialised
global brands - Destination Services, Intercruises and Pacific World- and local
DMCs, we source and deliver every need in the destination: from accommodation,
transfers, tours and activities, to cruise handling and MICE. We are part of
Hotelbeds Group, a global provider of travel services active in more than 120
markets worldwide and distributing products from more than 180 countries.
We offer a web-based Information Management System for the hotel industry. HQ
plus Rate Shopper provides you with the latest information about rates and prices
from the online booking systems and will give you an overview of your surrounding
competitors as well as the hotel room availability of your entire city or region. This
allows you to do a targeted pricing for up to 365 days in advance. Our online rate
shopping tool can help you to react early on market changes and maximize your
potential revenue. HQ plus Rate Shopper is the perfect tool for executives, revenue
manager, sales manager and hotel owners.
140
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Hrs Hotel Reservation Service
Hrs Hotel Reservation Service
Ilıca Termal
Ilıca Thermal
.
.
Blaubach 32 Köln - Cologne / Germany
Tel : 00491622046007
Mail : [email protected]
web : hrs.com.tr
x
HRS Hotel, HRS Holidays, Tiscover `ın da dahil olduğu HRS GROUP un bir parçası
olup,1300 çalışanıyla, merkezi Köln`nün yanı sıra Nürnberg, Berlin, Innsburg,
Vienna, London, Paris, Milano, Barcelona, İstanbul, Varsova, Moskova, HongKong
, Pekin, Shanghai, Singapur, Tokyo ve Sao Paulo da hizmet vermektedir. Data
base`inde 190 Ülkeden, her kategoriden 270.000 oteli dünya çapında 32 Dilde
sunmaktadır. Global otel tedarikçisi olarak 40.000 şirket müşterisine dünya çapında,
otel rezervasyonundan, kağıtsız ödemeye, detaylı istatistikler gibi geniş bir ücretsiz
araç ve servis imkanı sunmaktadır.
Ilıca Mah Aziziye - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 631 30 28
Fax : +90 (442) 631 30 29
Mail : [email protected]
web : www.aziziyetermal.com
x
Salon No: 7 / Stand No:E713
HRS is part of the HRS GROUP, which also includes hotel.de, HRS Holidays,and
Tiscover. The Group employs around 1,300 people worldwide and has offices in
Cologne, Nuremberg, Berlin, Innsbruck, Vienna, London, Paris, Rome, Milan,
Barcelona, Istanbul, Warsaw, Moscow, Hong Kong, Beijing, Shanghai, Singapore,
Tokyo and São Paulo. HRS operates a worldwide hotel reservation system for
business and private travellers, with a database of more than 250,000 hotels in all
categories in 190 countries. As a global hotel solutions provider, HRS offers its over
40,000 corporate customers a wide range of free tools and services worldwide,
along the entire hotel booking value chain – from hotel procurement through to
processing bookings, innovative payment solutions and transmission of relevant
data to analyse accommodation costs
Salon No: 8B / Stand No:B828B
Image Performing Arts Promotion
Veranstaltungsorganisation
Image Performing Arts Promotion
Veranstaltungsorganisation
Salon No: 2 / Stand No:D255
.
Opernring 7/19 - Wien / Austria
Tel : +43018903623
x
Operator of the Schoenbrunn Palace Concerts in the Orangery Schoenbrunn Vienna
Operator of the Johann Strauss Concerts at Sofiensäle - the true Home of the
Viennese Waltz ! - NEW in 2016
Indaba Tourism Expo 2016
Indaba Tourism Expo 2016
Ice Park
Icepark
Salon No: 8B / Stand No:B823B
.
Burhaniye Mah. Nizamisedid Sok. N0:23/1 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 422 12 28
Fax : +90 (216) 422 12 28
Mail : [email protected]
web : www.icepark.com.tr
x
ICEPARK olarak Türkiye ve Dünya’da buz pistleri ve kayak pistleri kuruyoruz. Bunun
için de tecrübeli partnerlerle calışarak kış sporları ile alakalı en son çıkan araç ve
gereçleri ilgi duyan müşterilerimize sunuyoruz. Kayak pisti ve buz pistleri ile ilgili
hertürlü proje çalışmalarında da musterileriize destek oluyoruz. Ayni zamanda kayak
pisti ve buz pistinde ihtiyac duyulan tüm malzemeleri en kisa zamanda temin
edebiliyoruz. Distribitörlügünü yürüttügümüz markalarin ürünlerinide müsterilerimize
hizli bir sekilde ulastirabiliyoruz. Hayal edilen her tarz ve dizaynda kurabilecegimiz
buz pistleri hem sabit hem istenirse mobil özelligi tasimaktadir.
We build ice rinks and ski slopes in Turkey and the world as Icepark. Associated
with the winter sports by working with an experienced partner for this, we offer the
latest tools and equipment to our customers who are interested. In all kinds of
projects related to the ski slopes and ice rinks in musterileriiz we are helping. At the
same time it needs the ski slopes and ice rinks are able to provide all the materials
needed in the shortest time. We execute the fast distributorship of our customers in
a way able Transportation ürünlerini brands. If we can relate imagined every style
and design in ice rinks carries both fixed and mobile functionality desired.
Iğdır İl Kültür Turizm Müdürlüğü
Iğdır Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:B1246
.
Kültür Merkezi Söğütlü Mahallesi Hamam Yolu Sokak - Iğdır / Türkiye
Tel : +90 (476) 227 70 44
Fax : +90 (476) 227 78 89
Mail : [email protected]
web : www.igdirkulturturizm.gov.tr
Salon No: 2 / Stand No:C234
.
Durban Icc - Durban / South Africa
Tel : 0027118953000
Fax : 0027118953001
Mail : [email protected]
web : www.indaba-southafrica.co.za
x
INDABA 7 - 9 May 2016 INDABA is one of the largest tourism marketing events on
the African calendar and one of the top three ‘must visit’ events of its kind on the
global calendar. Come Visit us on stand A226, in Hall 2 for more information about
our Hosted Buyer Programme.
INDABA 7 - 9 May 2016 INDABA is one of the largest tourism marketing events on
the African calendar and one of the top three ‘must visit’ events of its kind on the
global calendar. Come Visit us on stand A226, in Hall 2 for more information about
our Hosted Buyer Programme.
India Tourism Dubai
India Tourism Dubai
Salon No: 2 / Stand No:C234
.
104, 1st Floor, Nasa Building, Al Maktoum Road, Deira, Dubai, P.o.box 12856, U
A E - Delhi / India
Tel : +971-4-2274848
Fax : +971-4-2274013
Mail : [email protected]
web : www.incredibleindia.org
x
Indıa Tourısm, Dubaı, Is The Natıonal Tourısm Promotıonal Offıce Of The Mınıstry
Of Tourısm, Government Of Indıa Coverıng West Asıa & Afrıca Regıon and Provıdes
A Lınk Between The Indıan and Overseas Travel Industry and Undertakes Tourısm
Promotıonal Actıvıtıes For Members Of The Industry and Consumers To Create
Awareness About Indıa As A Tourıst Destınatıon and Depıctıon Of Indıa As A Multı-
141
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
faceted Tourıst Destınatıon For Luxury, Wıldlıfe and Wellness / Medıcal Tourısm.
Indıa Has Evolved As A Round The Year Destınatıon and All Efforts Are Beıng
Made To Develop Nıche Products Lıke Wellness and Medıcal Tourısm; Adventure
and Wıldlıfe Tourısm; Fılm Tourısm; Monsoon Tourısm, Golf , Polo and Sports
Tourısm and Mıce Tourısm, Whıle At The Same Tıme Addıng Value To The Cultural
and Herıtage Products Of The Country.
Inkaterra
Inkaterra
Salon No: 2 / Stand No:C235
.
Andalucia 174 - Lima / Peru
Tel : +511 6100400
Fax : +511 4224701
Mail : [email protected]
web : www.inkaterra.com
x
1975 yılında anlayışı bu yana, Inkaterra ekoturizm ve sürdürülebilir kalkınma ön
planda olmuştur. Perulu organizasyon biyoçeşitliliği ve yerel kültürlerin korunması
amacıyla, otantik seyahat deneyimleri adanmış son dört onlarca geçirdi. Marka
kırsal alanlarda katma değer üreten, bütüncül bir yaklaşımla çalışır: bu koruma,
eğitim ve yerel toplulukların ekonomik büyüme için bilimsel araştırma üretir.
INKATERRA gibi Relais & Châteaux, Virtuoso ve Dünya National Geographic
Benzersiz Lodges gibi çeşitli ittifaklar, üyesidir. Her yıl 200.000’den fazla seyahat
için Catering, Inkaterra özellikleri, derin Amazon yağmur ormanlarında, Machu
Picchu bulut ormanın göbeğinde kurulmuş sokuldu Cusco Arnavut kaldırımlı
sokakları ve İnkalar Sacred Valley tepeler ile çevrilidir. INKATERRA otelleri çevre
ile uyum içinde, geleneksel mimarisinden esinlenerek kendi çevre dostu tasarımı
için tanımlanmıştır.
Inhores.com ( İnternet Otel Rezervasyonları ve
Otelcilik Tur. Sey. Acen. Paz. Ltd. Şti.)
Inhores.com ( International Hotel Reservations and Hotel
Management Tourism Travel Agency Marketing Ltd
Company)
Salon No: 7 / Stand No:D709
.
İskenderpaşa Mah.Macar Kardeşler Cad.No:49 Kat:3 D:3 34080 Fatih - İstanbul
/ Türkiye
Tel : +90 (212) 519 20 20
Fax : +90 (212) 513 11 11
Mail : [email protected]
web : www.inhores.com
x
Online Rezervasyon Sistemlerine Yeni Bir Soluk Getiren, Özgün Yapısıyla
Kullanıcılarına Büyük Avantaj ve Fırsatlar Sunan Bilgilendirici, Kullanıcı Dostu ve
Rezervasyon Garantileyen Online Rezervasyon Sistemi inhores.com ( International
Hotel Reservations ) ve onhores.com ( Online Holiday Reservations ) 2011 Mayıs
ayında hizmet vermeye başlamıştır. İnternet İkizleri ( inhores.com ve onhores.com
) kullandığımız ileri teknoloji, en gelişmiş güvenlik sistemleri ve kullanım pratikliği
ile ‘Kendine özgü’ bir üründür. Oteller hiçbir ücret ödemeden, çok az bir zaman
harcayarak online sistemimize üye olabiliyorlar. Sahip olacakları ücretsiz ve
kullanımı kolay extranet paneliyle online sistemde otelleri için sınırsız işlem
yapabiliyorlar. Tesis Tarafından Kullanılan Kanal Yönetimi Söz Konusu İse sistem
aktifleştirilerek Tüm İşlemlerini ve Güncellemelerini Kanal Yönetimi Üzerinden
Yapabiliyorlar. İnhores.com’ a Entegre Olan Kanal Yönetimleri ve Entegrasyon
Çalışması Devam Eden Kanal Yönetimleri Bilgisi İçin bizimle irtibata Geçebilirsiniz)
inhores.com Tesis Satışlarını Desteklemek Amacıyla Üye Otellerine Özel, tamamen
inhores.com bünyesinde Taksit imkanı ve Kredi Kartsız Online Rezervasyon Yapma
Fırsatı Sunuyor. Tesis Yetkilisi Tarafından Belirlenen Son Cezasız İptal Süresine
Girmeden Misafirin Ödeme Tercihini ( Nakit, K.Kartı, Banka Havale, EFT ) Tesise
bildirmektedir.Üye Tesislerimize ÖzelReklam Mecralarında Ücretsiz Reklam
Desteği Verilmektedir. Kullanıcı Dostu, Sizin Dostunuz
Since its conception in 1975, Inkaterra has been at the forefront of ecotourism and
sustainable development. The Peruvian organization has spent the past four
decades dedicated to authentic travel experiences, aiming to preserve biodiversity
and local cultures. The brand works with a holistic approach, generating added
value in rural areas: it produces scientific research for conservation, education
and the economic growth of local communities. Inkaterra is member of diverse
alliances, such as Relais & Châteaux, Virtuoso and National Geographic Unique
Lodges of the World. Catering to more than 200,000 travelers every year, Inkaterra
properties are established in the heart of the Machu Picchu cloud forest, deep in
the Amazonian rainforest, nestled in the cobbled streets of Cusco and surrounded
by the rolling hills of the Sacred Valley of the Incas. Inkaterra hotels are defined for
their eco-friendly design inspired by traditional architecture, in harmony with the
environment.
Inova Hospitality Management
Inova Hospitality Management
Salon No: 2 / Stand No:C261B
.
Panagıas Korifinis 54 - Khalkidhiki / Greece
Tel : +30 2373065061
Mail : [email protected]
web : inovahospitality.com
x
In May 2011, INHORES.COM, our international hotel reservations website, and
ONHORES, our online holiday reservation website, went online bringing with them
a breath of fresh air to the users of online reservation systems with their distinctive
designs and to provide clients with access to guaranteed user-friendly and
informative options and great advantages.These twins of the Internet,
INHORES.COM and ONHORES.COM, are tools that use advance technology,
have the most well-developed security, and useful practicality. Hoteliers can
become members of our system without charge and with a minimum of time spent.
Hoteliers will have cost-free and easy access through our ‘extranet’ panel to our
system on which they can process limitless transactions. As for hotel personnel at
the facility, they can process all their transactions and updates through the
Channel Manager system once it has been activated. Channel Manager systems
with which INHORES.COM is integrated and if you would like to integrate your
existing Channel Manager(s) with us, contact us.We provides further support solely
to member-hotels facility sales-points through its ‘Credit Card-less’ and installment
payment options.The designated authorized employee at the facility is
automatically kept informed of the guests’ payment preferences such as cash,
credit card, EFT, and bank transfers.Our member-facilities are given advertising
support free of charge through our special advertising program.The users friend,
your friend.
Inova Hospitality Management manages the sales and marketing of 10 luxurious
hotels in Greece and one deluxe property in Gran Canaria. Inova Hospitality
constantly provides its partners with systematic, continuous and efficient ways to
penetrate the market, maintain and improve booking conversion and brand
recognition. Its portfolio contains: Aegean Suites, Bohemia Suites and Spa, Cape
Sounio, Eagles Palace, Electra Palace Rhodes, Lindian Village, MarBella Corfu,
Minos Beach Art Hotel, Miraggio Thermal Spa Resort, Skiathos Princess, and
Skopelos Village.
Inside Hotel Şişli
Inside Hotel Sisli
Salon No: 7 / Stand No:B736
.
19 Mayıs Mah. Balçık Tarlası Sok. No:2 Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 225 55 55
Fax : +90 (212) 225 55 15
Mail : [email protected]
web : www.insidehotelsisli.com
x
142
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
BİR SANAT GALERİSİNDE UYUDUĞUNUZU DÜŞÜNÜN … İstanbul Atatürk
Havalimanı’na 19 km. uzaklıkta olan otelimiz, şehrin dört bir yanına rahat ve hızlı
ulaşım sağlayan metro dahil tüm toplu taşıma araçlarına yalnızca yürüyüş
mesafesindedir. Bu ulaşım kolaylıkları sayesinde özellikle yoğun şehir trafiğinden
sıkıntı duyan iş dünyası için mükemmel bir seçenektir. Şehrin eğlence hayatının
yoğunlaştığı Taksim ve Nişantaşı gibi semtlere ve tüm gözde alışveriş merkezlerine
de yakın olan Inside Hotel Şişli, sadece iş dünyası için değil aynı zamanda turistik
açıdan da İstanbul’u merak eden misafirlerimiz için son derece uygun bir
konumdadır. 84 standart oda,10 ekonomik oda,13 superior oda, 4 deluxe oda, 1
engelli odası, 3 penthouse suite ve 2 Suite olmak üzere toplam 117 oda kapasiteli
olan Inside Hotel Şişli modern mobilya ve ekipmanlar ile donatılmış olup, zevkli
mimari projesiyle siz değerli misafirlerimize kapılarını açmıştır. Misafirlerimiz, Lobby
Bar ‘da içkilerini yudumlayıp Larimar Restaurant’ da eşsiz tatlar ile günün
yorgunluğunu atabilirler.
ITE Travel Ekibi Seyahat ve Turizm sektöründe düzenledikleri fuarlarda profesyonel
olarak hizmet vermekte ve bu sayede fuarlar düzenlendikleri ülkelerde sektör
profesyonelleri tarafından tanınmaktadır. Her bir turizm fuarı, kendi bölgesindeki ITE
Group 'a ait olan yerel organizasyon ekibi tarafından destek görmektedir. ITE
Turizm fuarları, katılımcılarına pazar içerisinde bir yol çizme ve bizzat kendilerini
pazara tanıtabilme imkanı sunmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
IMAGE THAT YOU SLEEP IN AN ART GALLERY … Our hotel located 19km in
distance to the Istanbul Ataturk Airport is only within the walking distance to public
transport vehicles including subway trains, which enable a comfort and fast
transport all over the city. Through its transport facilitates, it is a perfect option for
business world, which senses trouble especially due to dense city traffic. The Inside
Hotel Sisli, which is close to the districts like Taksim and Nisantasi, where the
entertainment world of the city becomes dense, and to all favorite malls, is located
in excessively proper position not only for business world, but also for our clients,
who wonder Istanbul, in terms of tourism. The Inside Hotel Sisli having a capacity
of 117 rooms totally including 84 standard rooms,10 economic rooms,13 superior
rooms, 4 deluxe rooms, 1 room for handicapped peoples, 3 penthouse suite rooms
and 2 Suite rooms are equipped with modern furniture and equipment and open its
doors to you as our valuable clients through its pleasurable architectural project. Our
clients may sip their liquors at the Lobby Bar and relieve tiredness of the day though
unique tastes at the Larimar Restaurant.
EMITT İstanbul / Türkiye
MITT Moskova / Rusya
UITT Kiev / Ukrayna
AITF Bakü / Azerbaycan
SITT Novosibirsk / Rusya
KITF Almatı / Kazakistan
Astana Leisure ,Astana / Kazakistan
ITE Group organises over 230 trade events per year across a wide range of
industry sectors. Many are based in Russia's largest cities including Moscow, St.
Petersburg, Novosibirsk and Krasnodar. ITE Group also well known for its large
portfolio of events in Central Asia and the Caucasus ( Kazakhistan, Azerbaijan,
Uzbekistan, Tajikistan, Türkmenistan, Kyrgyzstan and Georgia, South & Eastern
Europe ( Poland, Turkey and Ukrain ) and other parts of the World including the
UK, Malaysia, Indonesia and India.
ITE Group Travel Exhibitions team prides itself on organising Professional business
to business travel and tourism events in fast-developping regions. All exhibitions are
well established and respected in their regions and are supported by a large
network of local offices that provide excellent customer care for our clients. By
participating at the travel exhibitions, exhibitors gain a route to that market and can
directly promote themseves and their destination.
International Hotel Casino & Tower Suite
International Hotel Casino & Tower Suite
Salon No: 2 / Stand No:B229
.
Golden Sands Resort - Varna / Bulgaria
Tel : +90 (535) 713 38 93
Fax : +90 (535) 713 38 93
Mail : [email protected]
web : www.hotelcasinointernational.com
x
•
EMITT Istanbul / Turkey
•
MITT Moscow / Russia
•
UITT Kyiv / Ukrain
•
AITF Baku / Azerbaijan
•
SITT Novosibirsk / Russia
•
KITF Almaty / Kazakhistan
•
Astana Leisure Astana / Kazakhistan
ITE Group Plc oparates to high standarts and is a member of a number of event
industry ( UFI), the Russian Union of Exhibitions and Fairs ( RUEF ) and the
Association of Event Organisers (AEO ).
INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites is part of BT Collection Hotels and
its situated just 90m from the beach and 17km from Varna city center. The property
features a mix of 325 standard, superior rooms and suites, with stunning park and
sea views. Guests can enjoy our extensive Spa services, 24-hour Casino access
and entertainment, dedicated Concierge team, Shopping center, Kids Club, Wi-Fi
and complimentary car-park facilities, guaranteed to make your stay magnificent
and memorable.
İati Turizm Ticaret A.Ş.
İati Turizm Ticaret A.Ş.
Salon No: 7 / Stand No:C734
.
ITE Travel Exhibitions
ITE Travel Exhibitions
Ana Fuaye / Main Foyer
.
105 Salusbury Road Nw6 6rg - London, City of / United Kingdom
Tel : +44(0)20 7596 5000
Fax : +44(0)20 7596 5111
Mail : [email protected]
web : www.travel-exhibitions.com
x
ITE GROUP PLC başlıca sektörleri kapsayacak şekilde geniş bir organizasyon
portföyü ile RUSYA, BDT ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında her
yıl 230' un üzerinde fuar düzenlemektedir. ITE Group Orta Asya ( Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) ve Rusya'
nın yanı sıra Güney ve Doğu Avrupa ( Polonya, Türkiye ve Ukrayna ), İngiltere,
Malezya, Endonezya ve Hindistan' ın da aralarında bulunduğu birçok dünya
ülkesinde konferans ve fuarları ile hizmet vermektedir.
Güzeloba mah. Çağlayangil cad. 2157 sok. 6.B - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 444 42 84
Mail : [email protected]
web : www.iati.com
x
IATI acenteler ile seyahat ürünleri tedarikçileri arasında güvenilir bir satış platformu
sağlayan online seyahat sistemidir. IATI ürünleri, uçak bileti, konaklama, toplu
transfer, araç kiralama ve bu seyahat ürünleri ile ilgili diğer ürünleri de kapsar. Tüm
IATI hizmetleri gerçek zamanlı olarak gerçekleşir, tedarikçi ve satıcılar arasında
sorunsuz ve hızlı bir iletişim sağlar. IATI acentelerine, hızlı ve etkili sistem
çözümleriyle sürekli büyüyen seyahat ürünleri satış pazarında koşullar ile rekabet
edebilecekleri tam bir çözüm sunar. IATI yazılımı bir acentenin ihtiyaç duyabileceği
tüm sistem modüllerini kapsar. Uçak Bileti, Otel ve Transfer Arama; Hızlıca en uygun
uçak bileti, otel ve transfer ürünlerini bulup müşterinize satın. Dinamik Paket; En
uygun fiyatlarla müşterinize tatil paketleri sunun. Bilet Değişiklikleri; Bilet iptal, iade
ve değişiklik işlemleri. Raporlama; Geniş tabanlı idari ve finansal raporlama
seçenekleri. Finans; Hesap bakiyelerinin gerçek zamanlı takibi. Faturalar; Tedarikçi
faturaları ve durum göstergeleri. Alt Acenta Yönetim Sistemi; Bağlı acenta tanımlama
ve yönetim sistemi. Müşteri Veri Tabanı; Müşteri bilgilerine erişim ve değiştirme
imkanı. Duyuru Sistemi; Önemli gelişme, duyuru ve kampanyalar için otomatik
bilgilendirme. Geri Bildirim; Sistem ve ürün hakkında hızlı geri bildirim imkanı.
143
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
IATI is an all online travel system integrator, providing a reliable and solid medium
between agents and worldwide travel product suppliers. IATI product range
covers flights, accomodation, mass transfer, rent a car and other services related
to the core travel services. All IATI services are completely online, enabling a
seamless and fast communication between product suppliers and sellers. IATI
provides a complete travel solution for travel agents with its fast and responsive
product modules enabling them to compete with the ever growing travelling
market. IATI software consists of all the core modules that covers the agent’s
needs: Ticket, Hotel and Transfer Search; Quickly find, compare and book the
available tickets, hotels and transfers online. Dynamic Package; Create flexible
travel packages including flight, hotel and transfer with best prices. Ticket
Modification; Cancel/Modify or reissue tickets. Reports; Various management and
financial reports. Finance; Realtime monitoring of account balances. Invoices;
Easily access to provider invoices and their status. Sub Agent System; Creation
and modifications of sub agents. Client Database; Access to client information
and editing. News; Notification for important updates, campaigns or events.
Surveys; Quick feedback about the system and products.
İBB İştirakler Koord. Md.
İBB İştirakler Koord. Md.
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
Fevzipaşa Cad. Emir Buhari Sok. No:4 Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 455 39 66
Fax : +90 (212) 449 51 31
web : www.ibb.gov.tr
x
İda Danışmanlık Tur Tic. Ltd. Şti.
Ida Consulting Co.
Salon No: 3 / Stand No:D300
İBB İsmek
İBB İsmek
.
Salon No: 2 / Stand No:A250
Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. Cihad Kadıgil Apt. 65/20 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 247 87 97
Fax : +90 (242) 247 10 67
.
Mail : [email protected]
Akşemseddin Mah. Vatan Cad. No: 6 ( Historia Avm Yanı) Fatih - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 531 01 41
Fax : +90 (212) 534 85 38
Mail : [email protected]
web : ismek.ibb.gov.tr
x
› İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerini, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) bünyesinde
yürütmektedir. › İSMEK, 1996 yılından bu yana İstanbullulara ücretsiz sanat ve
meslek eğitimleri veren, yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir “yetişkin
eğitimi organizasyonu” dur. › Kuruluşundan itibaren bugüne kadar İSMEK
bünyesinde 985 binden fazla İstanbulluya ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri
verilmiştir. İSMEK, İstanbulluların; › genel eğitim ihtiyacına cevap vermek, › mesleki
ve sanatsal bilgilerini geliştirerek meslek ve beceri sahibi olmalarını sağlamak, ›
endüstrileşmenin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştirerek ülke sanayinin
gelişmesine katkıda bulunmak, › kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı canlandırmak,
› bireyleri pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılmak, › kültürel ve sosyal
gelişmelerine katkıda bulunmak, › kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda
donanımlı hale getirmek vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir
yaygın eğitim organizasyonudur. İSMEK 1996 yılında Dönemin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN döneminde sosyal belediyecilik
projesi kapsamında yaygın eğitim amaçlı halk eğitim faaliyeti olarak faaliyetlerine
başlamıştır.. › 3 kurs merkezi 3 branş ve 141 kursiyerle başlayan bu proje, artan
talepler üzerine her yıl hizmetlerini genişletmiştir. Halen 123 branşta, 8 ana dalda
verilen eğitimlerin tamamı ücretsizdir.
web : www.idaconsulting.net
x
İDA (İşletme - Danışmanlık - Aracılık Hizmetleri); Özellikle Turizm sektörüne hizmet
vermektedir. Ülkemizde Turizm sektörü ile doğrudan ve dolaylı ilişkisi olan tüm
firmaların sorunlarına “ çözüm ortağı “ olmayı, her kesimin özlediği verimli çalışma,
profesyonel işbirliği, sistemli operasyon gibi konularda yardımcı olmayı
hedeflemektedir. Sloganı: “ ÇÖZÜM ORTAĞI “ dır… İDA; her türlü soruna alternatifli
çözümler üreterek, en verimli olan çözümü uygulamayı ilke edinmiş bir kuruluş
olup, Antalya ve İstanbul merkez ofisleriyle birlikte Ankara, İzmir, Kocaeli ve
Bodrum temsilcilikleri ile de sizler için en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır.
Firmaların kurumsal kimliklerine uygun olarak terzi titizliği ile tasarımlar oluşturuyor,
bu tasarımlara HTML5 teknolojisi ile yepyeni bir anlam kazandırıyor, internet sitesi
kavramını çok daha ileriye taşıyoruz. Antalya’ nın en deneyimli web tasarım ve
yazılım şirketi olan İda Consulting, otel web sitesi ve acente web siteleri için
çözümler sunmaktadır. Web tasarımı, mobil web tasarım, içerik yönetim sistemleri,
butik yazılımlar, web marketing, seo optimizasyon çalışmalarının yanı sıra
prodüksiyon, grafik tasarım ve fuar stand tasarımları alanlarında 14 yılı aşkın süredir
hizmet vermektedir. Ayrıca Antalya, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Giresun, Muğla,
Kapadokya, Mardin ve daha pek çok bölgede çözümleri ile vitrine çıkmış olup,
firmaların pazarlama geleceklerine katkı sağlamaktadır.
Ongoing to be Pioneer of innovations in Tourism sector web media! IDA (Operating
- Consultancy – Brokerage Services); provides services primarily to the Tourism
sector, generates and manages web based Internet projects, attaches a maximum
level of importance to advanced level software and ONLINE systems, achieving
boutique projects with its expert staff, and works with a focus on customer
satisfaction. IDA is an Antalya-based management, consulting and brokerage
company offering its clients Professional services in the tourism sector. Our motto
is “your partner for solutions.” IDA believes in working closely with its clients to
generate solutions to a problem and to help implement the most appropriate and
productive alternative. General Knowledge on the Organization • Year Founded :
2002 • Expansion : Operations, Consultancy, and Brokerage • Purpose : To
service Tourism Sector with its Professional Expert Staff • Mission : Value Added
Services and Development in parallel to Technologic Development • Vision :
Constant Monitoring and Innovation OUR SERVICES : • Web Design and
Programming • Online Reservation System • Fair Stand Design and Application •
Graphic Design and Offset Applications • Interactive Media Applications • Photo
Shoots • Technology Development Services
› Istanbul Metropolitan Municipality carries out its adult-education services within
Istanbul Metropolitan Municipality Art and Vocational Education Courses (ISMEK).
› ISMEK is an “adult-education organization” which has offered the citizens of
Istanbul free art and vocational education since 1996 according to non-formal
education principles. › Since its establishment, ISMEK has provided more than
985 thousand citizens of Istanbul with art and vocational education for free of
charge. › ISMEK is an non-formal education organization that is supplementary to
formal education and that has been established to serve the citizens of Istanbul for
the purposes below; › To meet the general education needs, › To improve the
artistic and vocational knowledge of the citizens and to allow them to have a
vocation and knowledge, › To train qualified employees needed by industrialization
in order to contribute to the industrial development of the country, › To revitalize our
almost-lost arts, › To make individuals active producers rather than passive
consumers, To contribute to cultural and social developments, and to make the
citizens qualified in city culture and living in a metropolis. ISMEK started its nonformal public education activities within the scope of social municipal
administration understanding during Mr. Recep Tayyip ERDOĞAN’s term of office
as the Mayor of Istanbul in 1996.The project that started in 3 branches with 141
trainees in 3 course centers has expanded its ser
144
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
İdo İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
İdo İstanbul Ferry Lines Inc.
Salon No: 2 / Stand No:C233
.
Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı 34480 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 455 69 00
Fax : +90 (212) 517 39 58
Mail : [email protected]
web : www.ido.com.tr
x
İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul’un deniz ulaşımına ve
trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 1987 yılında kurulmuştur.
IDO was founded in 1987 to provide a fast sea transportation in Istanbul
İk Eğitim Turizm Anonim Şirketi
İk Eğitim Turizm Anonim Şirketi
Salon No: 7 / Stand No:E755
.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:113 Dostlar İş Merkezi D:9 Şişli - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (850) 333 34 33
Mail : [email protected]
web : www.turizm-ik.com
x
İşi Bilen Burada! Turizm-ik stratejisi, hedefi ve eğitim planlamalarıyla; sadece turizm
ve bağlı sektörlerine odaklanan, Türkiye’nin ilk ve tek “turizm insan kaynakları” portal
yöneticisidir. Turizm-ik olarak biz, ülkemizin yetişmiş ve yetişmekte olan
turizmcilerine iş, staj, eğitim ve gelişim alanlarında; her zaman yanlarında olacak bir
turizm insan kaynakları portalını sunmaktan gurur duyuyoruz. Kapsama Alanımız
Konaklama, Acentecilik, Yiyecek İçecek, Ulaşım, Rekreasyon ana alanlarıyla,
sektörünün en geniş ve en güncel özgeçmiş havuzuna sahip olan Turizm-ik, turizm
sektörünün lokal ve global gelişmelerini takip ederek, üye firmalarına kusursuz bir
işgücü kabiliyeti sağlamaktadır. Birbiriyle ayrılmaz bu 5 sektör alanını tek bir çatı
altında buluşturan Turizm-ik, Türkiye’nin resmi işgücü rakamlarıyla %12’lik dilimine,
yani ortalama 2.5 milyon personelin istihdamına hizmet vermektedir. www.turizmik.com Kurucu ve yöneticilerinin de 25 yıllık turizm geçmişleri sayesinde, sektörün
insan kaynağı ihtiyaç ve türevlerine temelden yakın olan şirketimiz, eğitim ve
danışmanlık çalışmalarıyla, turizm insan kaynakları alanında yenilikçi faaliyetlerini
sürdürmektedir. Kurumumuz Özel İstihdam Bürosu olarak, Türkiye İş Kurumu
tarafından verilen 28.07.2015 tarih ve 774 nolu belge ile faaliyet göstermektedir.
Resourcefulness is here! Turizm-ik is Turkey’s first and only “tourism human
resources” portal administrator. Its strategies, objectives and educational planning
focus only on tourism and tourism-related sectors. As Turism-ik, we are proud to
introduce a tourism human resources portal to our country’s qualified or oncoming
professionals, jobs, apprenticeships, education and development areas, which will
be with them throughout all their endeavours. Our Coverage We offer
accommodation, agency, food & beverage, transportation and lastly recreation as
our main field. Turizm-ik has sector’s that are the largest and most up to date pool
of CVs. By closely following the tourism sector’s local and global developments we
are able to provide a perfect workforce for its member companies. Turizm-ik, by
bringing the above inseparable sectors under one roof, provides service to the
employment of 2.5 million personnel, which is about 12% of total workforce
according to Turkey’s official figures. www.turizm-ik.com Because of 25 years of
experience in the Tourism Sector, our founders and managers, by being close to the
base of the sector’s human resources needs and it’s derivatives, are continuing
innovative activities in the field of Tourism with training and consultancy work. Our
organization is a Private Employment Agency in Turkey with a document issued by
the Turkish Employment Agency dated 28.07.2015 and it is numbered No. 774.
İki Nokta Bilişim Teknolojileri
Iki Nokta Information Technologies
Salon No: 3 / Stand No:D370
.
Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sok. Teknikhan No:7 K:5 İçerenköy - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (216) 575 05 05
Fax : +90 (216) 577 51 79
Mail : [email protected]
web : www.ikinokta.com
x
İkiNokta; 1985 yılında coğrafi sistemler alanında hizmet vermek üzere kurulmuştur.
İkiNokta; 31 yıllık deneyimini ve bilgi birikimini, ileri teknolojiler ile birleştirerek,
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Türkiye’de kullanımına öncülük etmektedir. İkiNokta
kurduğu ileri teknoloji üretim altyapısı ile zengin, geniş kapsamlı ve güncel coğrafi
bilgi üretmektedir. İkiNokta; veri toplama ve saha araştırmaları, dijital ve basılı
haritalar, güncel POI’ler, harita altlıkları, web tabanlı CBS uygulamaları, Coğrafi
Analiz Sistemleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede kamu ve özel sektör
kuruluşlarına hizmet vermektedir.
IkiNokta is a full service GIS company located in Istanbul, Turkey. IkiNokta was
established to provide product and services in the field of geographic information
systems in 1985. IkiNokta pioneers use of GIS in Turkey by combining its experience
and knowledge of 31 years with advanced technology. IkiNokta provdies printed
maps, digital maps, web-mapping applications, GIS solutions, geographic analysis
and location intelligence services. IkiNokta’s location intelligence services and
spatial solutions help businesses make smarter decisions and increase market
penetration. IkiNokta has executed several GIS projects for various clients in
different industries such as finance, retail, transportation, real estate, medical, oil,
telecom and municipalities.
İksir Resort Town
İksir Resort Town
Salon No: 6 / Stand No:B603
.
Kelebek Mah Yavuz Sk Daday - Kastamonu / Türkiye
Tel : +90 (366) 616 10 16
Fax : +90 (366) 616 10 46
Mail : [email protected]
web : www.iksirresorttown.com
x
60 dönüm alan içerisinde konumlanmış tesislerimizde Tarihi İksir Hanım Konağında
bulunan 24 odamızla beraber toplam 60 odamız mevcuttur. Konaklama hizmetlerinin
yanı sıra, Tatil Kasabamızda açık ve kapalı manejleriyle Binicilik Merkezi, havuzhamam-sauna-fitness salonu-masaj hizmetleri ile Sağlıklı Yaşam Merkezi, donanımlı
Toplantı Salonları ve açık alanda Toplantı ve Organizasyon Hizmetleri sunulmaktadır.
Binicilik eğitimlerinden ATV safariye, olta balıkçılığından bisiklet turlarına, ahşap
atölyesinde çalışmadan mantar toplama turlarına 50’nin üzerinde aktivitemiz ile her
mevsim ayrı güzellikteki doğada ve tesisimizde farklı aktiviteler yapabilir, yeni
deneyimler edinebilirsiniz. Ballıdağ’da Soğucaova Dağ Evimiz 6 odası ve restoranı
ile ormanın tam kalbinde yer almaktadır. 3 km. mesafede Yumurtacı Göleti Göl
Evimiz piknik, barbekü, olta balıkçılığı ve organizasyonlar için hizmetinizdedir. Ana
tesislerimize 3 km. mesafede bulunan Üretim Çiftliğimizde üretilen doğal ürünler,
hem mutfağımızda sunulmakta hem de www.iksirliciftlik.com sitesi üzerinden
Türkiye’nin her yerine gönderilmektedir.
In our facilities on 60 decare, we have 60 rooms totally where 24 of the rooms are
at Historical İksir Hanım Mansion. Riding Center with indoor and outdoor manages,
Wellness Center with swimming pool, Turkish Bath, Sauna, Fitness Center and
massage rooms, Fully equipped Meeting Rooms and open air Organizations are
some of our services. You can have new experiences every season in the heart of
nature such as horse riding lessons to ATV safaris, handling fishing to bike tours,
mushroom picking to wood carving. Soğucaova Mountain House at Ballıdağ has 6
rooms and restaurant in the middle of pine forest. Yumurtacı Lake House 3 ams
from main facilities are at your service for picnics, handling fishing and open air
organizations. Natural products coming from our production farm, which is also 3
ams from İksir Resort Town, are served at our cuisine and also sent to every place
at Turkey via www.iksirliciftlik.com
145
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Firmamız 1942 yılında Hidayet SEZER tarafından kurulmuştur. Günümüzde ise oğlu
Ali SEZER ve torunu Erdinç SEZER tarafından yarım asrı aşan hizmet, güven ve
kalitede turizme öncülük etmektedir. Firmamıza ait 6 ayrı şubemiz bulunmakta olup
kalite güvence belgesine sahiptir. 2012 yılında tüketici akademisi tarafından
Uluslararası Gıda kalite ödülüne layık görüldük. Ayrıca SEZER ailesinin 2008 yılında
restorasyonu tamamlanıp adını esas mesleğimiz olan lokumculuktan aldığı isimle
‘’İMREN LOKUM KONAK ‘’ hizmete girmiştir. Konağımız butik hizmet vermekte olup
4 baş oda, 12 standart oda, 1 taş suit ve 1 özel balayı suit`i bulunmaktadır.
Otelimizde 60 kişilik kapalı 90 kişilikte bahçede restaurantımız bulunmaktadır. Siz
misafirlerimizi imren ailesi olarak ağırlamaktan onur duyarız.
İlme Hali
İlme Hali
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
Şanlıurfa Yolu Üzeri 11. Km Serap Güzeli Köyü Bağlar - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (553) 182 84 58
Fax : +90 (412) 228 29 49
Mail : [email protected]
web : [email protected]
x
firmamız 2008 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir
Our Company was founded in 1942 by Hidayet SEZER. Today his son and
grandson is spearheading tourism with on over half century service, trust and
guality experience we have 6 different branches in Safranbolu with quality
assurance certificates in 2012, we have been awarded international food quality
by the academy of consurmers. In addition, we have “Imren Lokum Konak“. Imren
Lokum Konak is a boutique hotel serving with 4 chief rooms, 12 standart rooms, 1
stone suite and 1 honeymoon suite, our hotel has a 60 person restaurant and 90
persons garden for delicious reqional foods.
İlya Natural
İlya Natural
Salon No: 12 / Stand No:E1217
İpekyolu Kalkınma Ajansı
Silkroad Development Agency
.
Özbek Mahallesi Merkez Sokak Numara 6 - Hatay / Türkiye
Tel : +90 (533) 601 59 95
Mail : [email protected]
web : www.ilyanatural.com
x
Doğal el yapımı,bitkisel sabun üretimi
Salon No: 12 / Stand No:E1250
.
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:1-2-3
27090 Şehitkâmil - Gaziantep / Türkiye
Tel : +90 (342) 231 07 01
Fax : +90 (342) 231 07 03
Mail : [email protected]
web : www.ika.org.tr
x
İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsayan TRC1
Bölgesi’nde 2010 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. İKA ulusal ve
uluslararası platformlardaki birçok fuar, festival ve tanıtım etkinliklerine katılarak
TRC1 Bölgesi’nin turizm zenginliklerini ve potansiyelini tanıtmayı ve bölgeye daha
fazla turist çekmeyi hedeflemektedir.
Natural handmade,herbal soap prodiction.
İmaj Finansal Danışmanlık ve Yapı Yatırım A.Ş
Imaj Financial Consulting and Investment Inc.
Salon No: 5 / Stand No:B513
.
Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tutkunlar Bingöller Plaza No: 10 Kat: 4
Daire: 8 34810 Beykoz - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 693 31 45
Mail : [email protected]
web : www.imajfinans.com
x
İmaj Finans Danışmanlık ve Yapı Yatırım A.Ş. olarak Şirketlerin ve özellikle Kobilerin
geliştirilmesinde ekonomik, idari ve mali çalışmalar yapmak ve ilgili şirket ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak şirketlerin gelişme ve büyümelerine katkıda bulunmak
ana ilkemizdir. Bu çerçevede yapılacak iş işlem ve hizmetler, altyapı ve araçlarının,
imalat sanayi ile ilgili araç ve yatırımların, ürün ve üretim teknolojilerinin, satış ve
ihracat olanakları ile istihdam ve eğitim imkânlarının geliştirilmesinde imkânlar
hazırlamak şeklinde özetlenebilir.
Silkroad Development Agency (SDA) has been operating in TRC1 Region,
covering the provinces of Gaziantep, Adiyaman and Kilis, since 2010. SDA targets
promoting touristic richness and potentials of TRC1 Region and attracting more
visitors by participating into various fairs, festivals at both national and international
platforms.
İskenderun Turizm Derneği
İskenderun Tourism Association
Salon No: 12 / Stand No:D1210A
.
Image Finance Consulting and Construction Investment Co. As companies and
especially SMEs in the development of economic , administrative and financial
activities of the company and related companies and organizations in cooperation
with our main principles are to contribute to development and growth. Can be
summarized as to prepare; Business processes and services to be made in this
context, infrastructure and tools, tools related to the manufacturing industry and
investment products and production technologies, sales and export opportunities
for the development of employment and training opportunities, opportunities
İskenderun Turizm Derneği - Hatay / Türkiye
Tel : +90 (326) 000 00 00
x
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A Ş
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A Ş
Salon No: 2 / Stand No:A250
İmren Lokum - Konak
İmren Lokum - Konak
.
Güzeltepe Mah. Fsm Bulvarı No:33 Alibeyköy/ Eyüp - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 600 00 00
Fax : +90 (212) 600 00 00
Mail : [email protected]
web : www.istanbulagac.com.tr
x
İstanbul Ağaç Peyzaj, Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi
ve Ticaret A.Ş., 04 Ağustos 1997 tarihinde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire
Başkanlığı´na bağlı olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı iştiraklerin
katılımıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı; park, bahçe, çevre düzenlemesi, havza
Salon No: 6 / Stand No:B601
.
Çeşme Mah.Kayyim Ali Sk.No:4 Safranbolu - Karabük / Türkiye
Tel : +90 (370) 725 23 24
Fax : +90 (370) 712 82 81
Mail : [email protected]
web : www.imrenkonak.com
x
146
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
ağaçlandırması ve bunlara yönelik olarak bitki yetiştirmek, üreticilerden alıp
iyileştirmek (uygun toprak yapısında kaba almak, budamak, form vermek v.b.)
toprak karışım malzemesi üretmek, bütün bu işler için projeler hazırlamak ve
uygulamaktır. Yaptığı çalışmalarla sektörünün öncü şirketi olmuş ve bitki
standartlarını yükselterek İstanbul´a yeşil alanlar kazandırılması için nitelikli bitkilerin
teminine ve peyzaj uygulamalarına imza atmıştır.
İstanbul Golden City Hotel
İstanbul Golden City Hotel
SPONSOR
.
Tersane Cad. No:11 Karaköy / Beyoğlu - İstanbul / Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.
Istanbul Metropolitan Municipality Culture Co.
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı
Osmanlı Evleri 34010 Zeytinburnu/Topkapı - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 467 07 00
Fax : +90 (212) 467 07 99
Mail : [email protected]
web : www.kultursanat.org
x
Kültür A.Ş., İstanbul’un kültürel, coğrafi ve sanatsal güzelliklerini yurt içinde ve yurt
dışında tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla; kültürel organizasyonlardan
yayımcılık faaliyetlerine, müze işletmeciliğinden açık alan reklamcılığına, kültürel
mekan işletmeciliğinden ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum, ve festivallere
uzanan geniş bir yelpazede organizasyonlar gerçekleştirir. Mülkiyeti İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Miniatürk, Panorama Tarih Müzesi ve Yerebatan
Sarnıcı, Kültür A.Ş.’nin işlettiği, ziyaretçi sayısı ve memnuniyeti ile İstanbul’un gözde
müze mekanları arasında yer almaktadır.
Culture CO. has bee incorporated to promote cultural, geographical and artistic
beauties of İstanbul at home and abroad. For this reason, it makes organisation,
publishing, museum operations, outdoor advertising, cultural venue operation,
national and international panels, symposium anf festivals. Owned by İstanbul
Metropolitan Municipality; Miniatürk, Panorama History Museum of History and the
Basilica Cistern are favourite museums that attract quite a number of visitors and are
operated by Culture CO. in İstanbul.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm
Atölyesi
Istanbul Metropolitan Municipality Culture and Tourism
Attelier
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
İskele Meydanı, Beşiktaş - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 261 06 30
Mail : [email protected]
x
Tel : +90 (212) 254 77 00
Fax : +90 (212) 254 70 37
Mail : [email protected]
web : www.gchotelistanbul.com
x
İstanbul Golden City ücretsiz Wi-Fi ve düz ekran TV bulunan geniş odalar, çatı
restoranı ve kafe sunmaktadır. Otel, Topkapı’ya ve Sultanahmet Camii’ne arabayla
10 dakikalık mesafededir. Modern bir dekora sahip odaların tümünde lüks
nevresimler ve halı kaplı zeminler vardır. Klimalı odaların her birinde uydu TV ve
konforlu koltukların olduğu bir oturma odası bulunmaktadır. Otelin 10. katında yer
alan gurme restoran, kahvaltı ile öğle ve akşam yemeklerinde açıktır. Otelin açık
hava terasında biftek, deniz ürünleri ve baharatlı güveç gibi doyurucu yemekler
sunulmaktadır. Golden City Hotel, Galata Kulesi’ne 5 dakikalık yürüme
mesafesindedir. Kapalıçarşı arabayla 10 dakika uzaklıktadır. İstanbul Modern Sanat
Müzesi’ne yürüyerek sadece 15 dakikada ulaşılmaktadır. Beyoğlu, gece hayatı,
yemek ve alışveriş ile ilgilenen gezginler için harika bir seçenek.
Istanbul Golden City boasts a rooftop restaurant, an on-site café and spacious
rooms with free Wi-Fi and a flat-screen TV. It is 10 minutes’ drive from Topkapi and
Blue Mosque. All rooms have a modern décor which includes deluxe bedding and
carpeted floors. Each one is air-conditioned and has TV with satellite channels and
comfortable armchairs in the seating area. The gourmet restaurant is located on the
10th floor and is open for breakfast, lunch and dinner. Hearty dishes such as steak,
seafood and spicy stews are served on its open-air terrace. Golden City Hotel is a
5-minute walk away from Galata Kulesi. The Grand Bazaar is a 10-minute drive from
the hotel. Istanbul Modern Art Museum is just 15 minutes by walk. Beyoglu is a great
choice for travellers interested in nightlife, food and shopping.
İstanbul Halk Ekmek
İstanbul Halk Ekmek
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 170/A Sultangazi - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 476 00 90
Fax : +90 (212) 476 00 99
Mail : [email protected]
web : www.ihe.com.tr
x
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar
Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
Akşemsettin Mahallesi Elmas Sokağı No: 2 Yeşilpınar / Alibeyköy - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 427 70 39
Fax : +90 (212) 427 71 64
web : www.ibborkestralar.com
x
İstanbul Matiat Hotel
İstanbul Matiat Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Kasım Katıp Mahallesi Langa Hısarı Sk No:21 Yenikapı – Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +00 (212) 638 58 50
Fax : +00 (212) 638 58 54
Mail : [email protected]
web : www.istanbulmatiathotel.com/
x
147
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
pazarında Kültür- ve Inceleme ve Araştırma Turlarında uzmanlaşmıştır. Acentemiz,
Türkiye’nin iç kesimlerin de bulunan, en önemli tarihi ve kültürel bölgelerini
programına dâhil etmesiyle bu bölgelerin turizmden pay almasını sağlamaktadır.
Çoktan unutulmuş kültürleri, arkeolojik bulguları, yapıları, tarihi heykelleri, doğayı ve
misafirperverliği gördüğünüzde çok etkileneceksiniz. İstanbul, Antalya ve İzmir
havaalanları üzerinden ülkemize giriş yapan misafirlerimiz turlar sayesinde,
Ayvalık’tan Bodrum’a kadar Ege Bölgesini, Kuşadası’ndan Pamukkale’ye kadar iç
Ege’yi, Fethiye’den Side’ye kadar Akdeniz bölgesini, Antalya’dan Kapadokya’ya
kadar orta Anadolu’nun yüksek bölgelerini ve İstanbul’dan Truva (Çanakkale), Efes
üzerinden Akdeniz’e ulaşarak Ege’nin büyük bir bölümünü gezme fırsatı bularak,
Türkiye’yi tanıma imkânını bulmaktasınız. Bu bağlamda ITM Travel Eylül 2010 Mayıs 2011 döneminde Almanya, Avusturya ve Fransa’dan yaklaşık olarak 214.000
turisti ülkemize getirerek 1.700.000 ören yeri ziyareti gerçekleştiren ITM Travel,
Türkiye tarihinde önemli bir rekora imza atmıştır. Avrupa’nın önde gelen Tur
Şirketleri ile çalışan acentemiz böylelikle gelecek yıllarda turist potansiyelini daha
da geliştirmeyi hedeflemektedir. ITM Travel Ülkemizin diğer bölgelerini turizme
kazandırılmasını kendisine misyon edinmesiyle de tüm Avrupa’dan gelen
misafirlerimize ülkemizin güzelliklerini, Kültürünü, tarih
İstanbul Vip Turizm
Istanbul Vip Tourism
Salon No: 5 / Stand No:A516
.
Bakırköy/ataköy 7-8-9-10. Hanımeli Sk. Dağhanlar Tır Parkı Bakırköy - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 510 06 60
Fax : +90 (212) 510 06 60
Mail : [email protected]
web : www.istanbulvip.com.tr
x
İstanbul Vip; Vip tasarımlı en modern araçları, alanında profesyonel turizm
uzmanları, şoförleri, rehberleri ile havalimanı transferleri, İstanbul, Bursa, Yalova,
Sapanca, Abant, Antalya, İzmir, Trabzon ve Rize başta olmak üzere tüm Türkiye
çapında turlar, otel rezervasyonları, uçak biletleri, değişik eğlence uygulamaları,
konferans ve iş toplantıları organizyasonu alanında 2000 yılından beri kıymetli
müşteri ve iş ortaklarına hizmet vermektedir. Ayrıca gayrimenkul danışmanlığı ve
Türkiye’deki en iyi hastanelerde sağlık turizmini de yürütmektedir. Istanbul Vip
olarak Turizm uzmanlarımızla sizlere hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağız.
lstanbul Vip offers the highest quality services such as airport transfers, tours all
around Turkey especially in lstanbul, Bursa, Yalova, Sapanca, Abant, Antalya,
Izmir, Trabzon and Rize, flight tickets, variable entertainment applications,
conferences and business meetings, hotel reservations to dear guests and
business partners with Vip designed most modern vehicles, English and Arabic
speaking kind and professional drivers and guides since 2000. We also provide
assistance medical tourism in best Turkish hospitals and real estate consultancy.
We as Istanbul Vip will be more than delighted to serve you in Turkey with our
tourism experts team.
ITM Travel is an Incoming Agency, founded in 1995, which is specialized in culture
and study tours for the middle European market. In order to support and promote
the inland tourism of Turkey, ITM Travel offers round trips to the most important and
most significant sights all around in Turkey. You will be inspired by long past
cultures, great archaeological finds and buildings, historical monuments as much
as by the wonderful nature and hospitality. Guests who will arrive over Istanbul,
Izmir and Antalya will have the chance to get to know the Aegean coast during
the round trip from Bodrum to Ayvalik, the Aegean outback between Kusadasi and
Pamukkale, the Mediterranean sea coast from Fethiye to Side, the Anatolian
plateau from Antalya to Cappadocia and the westward part of turkey from Istanbul
over Troy and Ephesus to the Turkish Riviera. ITM Travel served approx. 214,000
guests from Germany, Austria and France just in the time of September 2010 until
May 2011. All in all 1,700,000 of excavation trips were realized, which stand for a
big record for the Turkish tourism.
İston A. Ş.
İston A. Ş.
İzmir Kalkınma Ajansı
İzmir Development Agency
.
.
Oruç Reis Mh. Vadi Cd. 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat 6 Giyimkent - Esenler İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 537 82 00
Fax : +90 (212) 477 65 96
Mail : [email protected]
web : www.iston.com.tr
x
Şehir mobilyaları: Ahşap , beton , metal ve paslanmaz şehir mobilyaları üretimi
yapılmaktadır. Şehir mobilyaları ürün gruplarımız; oturma bankları, çiçeklikler, sınır
elemanları, çöp kutuları , çocuk oyun grupları , pergola ve kamelyalar, 200 den
fazla şehir mobilyaları üretimi yapılmaktadır. Beton ve betonarme borular Parketaşı
ve bordürler Prefabrik ürünler Hazır beton
Şehit Fethi Bey Cad. No:49/1 Gümrük - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 489 81 81
Fax : +90 (232) 489 85 05
Mail : [email protected]
web : www.izka.org.tr
x
İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA) İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için
çalışmaktadır. Ana görevlerinden biri de İzmir’in ulusal ve uluslararası tanıtımını
gerçekleştirmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktır. Bu çerçevede
EMITT fuarına İzmir standı altında oteller, belediyeler ve kültür turizm müdürlüğü ile
birlikte katılmaktadır. Tarihi 8500 yıl öncesine uzanan ve bugün Türkiye’nin en
önemli 3 şehrinden biri olan İzmir, 48 ülkeye ve 1,5 milyar insana, 3 saatlik uçuş
uzaklığındadır. Coğrafi konumu, dinamik ekonomisi, doğal güzellikleri, festivalleri
ve çok kültürlülüğü ile tanınan İzmir aynı zamanda Türkiye’de yaşam kalitesinin en
yüksek olduğu şehirlerden biridir.
Salon No: 2 / Stand No:A250
Salon No: 3 / Stand No:D320
Group of the product: 1-street furniture Iston produces many different kinds of
street furnitures over two hundred models such as benches, planters, children
play grounds, pergolas, litter bins, bollards. We use concrete, wood, steel and
stainless steel for production of street furnitures. 2-Concrete and reiınforced
concrete piıpes 3-Concrete paving blocks,concrete pavementsand kerbs 4Prefabricated construction elements 5-Construction servıces 6-Ready mixed
concrete 7-Project and consultancy services
Izmir Development Agency (IZKA) aiming to develop the touristic potential of
Izmir,Turkey, provides a stand for the city. Accommodation facilities, travel
agencies, municipalities, provincial tourism boards will be represented at the
stand. Portrayed by 19th century French poet Victor Hugo as “princess”, İzmir
(formerly known as Smyrna) is a rooted city that has once been inscribed on
ancient coins and a young, dynamic metropolis simultaneously. Leaning against
8,500 years of history and looking hundreds of years ahead, İzmir is gloriously
situated on the western edge of Turkey, acting as the western port opening up to
Europe. Warmed by soothing thermal waters of Balçova, adorned with Bird
Paradise, generously sprinkled with architectural masterpieces, delicately framed
with beautiful beaches, İzmir is one precious gem by the Aegean. The Temple of
Artemis, an actual Wonder of the Ancient World; Asclepion, the historical center of
healing and the Temple of Zeus are just some. Festivals and exhibitions, fairs and
conventions fill up İzmir’s calendar year around. İzmir, undoubtedly owes much of
its economic and social prowess to its location and climate, but even more so to
its social mosaic that has allowed many cultures and civilizations to flourish over
the centuries. Persians, Greeks, Assyrians, Romans, Byzantines and Ottomans
are only a few of the dozens of civilizations that İzmir has hosted throughout its
history.
İtm Travel
Itm Travel
Salon No: 6 / Stand No:C612
.
Çaglayan Mah. 2070 Sok. Subasi Apt. A Blok No: 46, 07230 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 318 00 01
Fax : +90 (242) 318 00 10
Mail : [email protected]
web : www.itm-travel.com
x
ITM Travel 1995 yılında Antalya’da kurulmuş bir In-Coming acentesi olup, Avrupa
148
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
İzmir Palas Oteli
İzmir Palas Oteli
Jollytur
Jollytur
Salon No: 3 / Stand No:E327
Salon No: 7 / Stand No:C750
.
.
Vasıf Çınar Bulvarı No:2 Alsancak - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 465 00 30
Fax : +90 (232) 422 68 70
Mail : [email protected]
web : www.izmirpalas.com.tr
x
Dünyada bulunduğu kentin simgesi olmuş pek çok otel var. İzmir Palas Oteli de
1927’den bu yana, İzmir Körfezi’nin kıyısında, Kordon’da muhteşem manzarası ile
anılarda yer etmiş 4 YILDIZLI eşsiz bir tesis… 1972 yılında yeniden inşa edilen İzmir
Palas Oteli, 2015 yılında çağdaş bir anlayışla yeniden dekore edildi. Deniz ve şehir
manzaralı 16’sı suit 148 oda ile hizmet veren İzmir Palas çağdaş bir otel.
Odalarımızın tümünde ücretsiz internet bağlantısı, banyo, telefon, dvd, klima, kasa,
minibar, tv saç kurutma makinası,elektrikli su ısıtıcısı mevcuttur. İzmir Palas ücretsiz
kablosuz internet kullanımı dahil her türlü teknik donanıma sahip çok amaçlı salonları
ve iki barı ile iş toplantılarınız için ideal bir mekan. Ege denizinin nefis ürünlerinin
sunulduğu dünyaca ünlü Deniz Restoran da çatımız altında hizmet verdiği için siz
konuklarımıza çok çok yakın… İzmir’in en seçkin ve merkezi yerinde kurulmuş İzmir
Palas Oteli güler yüzlü,titiz, konuksever personeli ile yıl boyu sizi ağırlamaktan kıvanç
duyacaktır.
Esentepe Mah . Hikaye Sok .no 11 Gayrettepe Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 296 50 40
Fax : +90 (212) 247 73 56
Mail : [email protected]
web : www.jollytur.com
x
Jolly Tur; 1987 yılında Türk Turizminin duayenlerinden ve Türk Spor camiasının
önde gelen isimlerinden Sn. Sinan VARDAR tarafından kurulmuştur. 1994 yılında
dünya turizminin devlerinden ÖGER TOUR ’la birleşen Jolly Tur 2003 yılına kadar
Öger kuruluşu olarak sektörde varlığını İç turizm ve incoming alanlarında
sürdürmüştür. Rusya pazarının en büyük operatörlerinden bugünkü TUİ - Moss
Travel’ında kurucu ortaklarından olan Sn. Sinan VARDAR aynı dönemde, Öger
Holding ve iştirakleri olan firmalarda yönetici ortak olarak yer almış olup 2003
yılında bu ortaklıklardan ayrılmıştır. 2013 yılı itibari ile Türkiye Turizm Sektörünün
en büyük tur operatörlerinden biri olan Jolly Tur, Sn. A. Mete VARDAR‘ın Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve Sn. Mert VARDAR’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
ortaklığında yönetilmeye devam etmektedir.
The Izmir Palas Hotel is situated on the Kordon (sea front promenade) in the heart
of the city with spectacular views of Izmir Bay. A prestigious family owned
establishment with cosy and friendly atmosphere, Izmir Palas Hotel which has
hosted guests since 1927, is not only the most hotel of the city but also the most well
known. Rebuilt in 1972, the hotel underwent a comprehensive modernization in
2015, in which the 148 rooms and 16 suites were redesigned and redecorated,
Each room have splendid city or sea view, most rooms have balconies, and are
furnished with bathroom, free wireless internet Access , air conditioning, safe,
minibar,television, hairdryer and electric water heaters. The Izmir Palas Hotel is
perfect venue for business meetings and conferences. Each multi- functional room
is equipped with wireless internet access and state of the art technology AV
equipment. The delights of Aegean cuisine, that includes seasonal selection of sea
food is available in the smoking or non-smoking dining rooms of world famous Deniz
Restaurant. The friendly, highly motivated and very experienced personnel of Izmir
Palas will be pleased to serve you throughout your stay.
Jolly Tour was founded in 1987 by Mr. Sinan VARDAR who is one of the doyens of
Tourism in Turkey and a leading persona of Turkish sports community. Merged with
one of the world’s tourism giants, Oger Tour, in 1994, Jolly Tour pursued its
existence in the sector as an affiliate of Oger Tour in domestic tourism and incoming
fields until 2003. Also as one of the founders of leading operator of Russian Market,
currently TUI – Moss Travel, Mr. Sinan VARDAR participated in Oger Holding and
its affiliates as executive during the same period and left these associations by
2003. Being one of the largest tour operator of Turkish tourism sector as of 2013,
Jolly Tour is continuing to be managed by the cooperation of Mr. Mete VARDAR as
the Chairman of the Board and Mr. Mert VARDAR as Vice Chairman of the Board.
J’adore Deluxe Hotel& Spa
J’adore Deluxe Hotel& Spa
Salon No: 3 / Stand No:C350
.
Kümeevler Mevkii No:35 Titreyengöl, Side - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 777 09 19
Fax : +90 (242) 777 09 20
Mail : [email protected]
web : jadore.com
x
Julian Alps
Julian Alps
Salon No: 2 / Stand No:D240
.
Kolodvorska 1b - Kranjska Gora / Slovenia
Tel : 00386 4 588 50 20
Fax : 00386 4 580 94 41
Mail : [email protected]
web : www.julijske-alpe.com/slovensko/index.php
x
Hiking, cycling, Triglav National Park, water sports, wellness, camping, outdoor life,
skiing, cross-country skiing, casinos, hotel and private accomodation.
Jumeirah Bilgah Beach Hotel
Jumeirah Bilgah Beach Hotel
Jet Airways
Jet Airways
Salon No: 2 / Stand No:C234
.
Halaskargazi Cad. Harbiye İş Hanı No:2 Kat:3 Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : 212 2511315
Fax : 212 2511327
Mail : [email protected]
x
Salon No: 2 / Stand No:C241
.
Az1122, 94 Gebele St, Bilgah District - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 5654000
Mail : [email protected]
web : jumeirah.com
x
149
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
edebilmeleri için odalarımızda her türlü konfor düşünülmüştür. Tecrübeli ve güler
yüzlü personelimizle sizlere her türlü hizmet vermekten onur ve gurur duyacağız.
Otelimizde 14 standart, 16 double, 2 triple, 1 suit oda bulunmaktadır. Misafirimizin
ihtiyaç duyduğu, rahatlatan konfor ve gerçek huzur arayanlar için “şehrin otelini”
yaratmak hedefiyle tasarlandı. Günümüz teknolojisine uygun tüm donanıma sahip;
toplam 33 odamız , lüks ve konforlu bir konaklama için en ince ayrıntısına kadar
düşünüldüğü, yüksek teknolojik ekipman ve donanıma sahip genel sosyal alanlar,
toplantı salonlarımız, güler yüzlü ve profesyonel kadromuzla hedefimiz; geleneksel
Türk Misafirperverliğini ilke edinerek, her bir Misafirin konforu ve memnuniyeti için,
kişiye özel yaklaşımlar sunabilmemiz, öncelikli hedefimizdir.Samsun ilimize, gerek
iş, gerekse tatil amaçlı gelen tüm ziyaretçilerin tercih edecekleri en iyi oteli olmak.
Kaanlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kaanlar Gıda
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
Çavuşköy/ Malkara - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 427 09 79
x
Kadak Garden Otel
Kadak Garden Hotel
In order to be comfortable accommodations in tourist attractions and business
need of our guests, our rooms have every comfort has been considered. Our
experienced and friendly staff you will be proud and honored to serve you all. Our
hotel has 14 standard, 16 doubles, 2 triples, 1 Suites. Our guest’s needs, comfort,
comfort, and for those looking for real peace in the City, “hotels” was designed
with the goal of creating. Have all equipment in accordance with today’s
technology; in total 33 rooms , for a comfortable stay and luxurious down to the
finest detail has been considered, where high-tech equipment and hardware
general social sciences, business, our facilities, our friendly and professional staff,
our goal is the principle of the traditional Turkish hospitality, the comfort and
satisfaction of each guest, be able to provide customized approaches, priority is
our goal.Samsun provinces, where they would prefer to be the best hotel of all
visitors for both business and leisure.
Salon No: 3 / Stand No:A320
.
Basın Ekspres Yolu, Çınar Cad. No:24 Yenibosna - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 654 10 10
Fax : +90 (212) 654 77 77
Mail : [email protected]
web : www.kadakgardenhotel.com
x
Havaalanına 3 km mesafede bulunan Kadak Garden Hotel iş, kongre, sağlık
merkezleri ve birçok alışveriş merkezine yakınlığı ile eşsiz bir lokasyonda yer
almaktadır. 12.000 m² alan içinde yer alan otelimiz yeşil bahçeler ve havuzlarla
donatılmış olup, konaklamalarınızda 120 oda kapasitemizle mükemmel hizmet
sunmak ve beklentilerinizi karşılamak üzere dizayn edilmiştir. Konforlu ve lüks
konaklamalarınızı Kadak Restaurant, Lobby Bar, Kadak Cafe&Bar’ımızda
mutfağımızdan çıkan muhteşem lezzetler ile tamamlayabilirsiniz. Balo ve toplantı
salonlarımız davet, organizasyon gibi çeşitli etkinliklerinize ev sahipliği
yapmaktadır. Kadak Garden Hotel ‘İstanbul’daki Eviniz’
Kadir’in Ağaç Evleri
Kadirs Tree Houses
Salon No: 3 / Stand No:E315
.
Our hotel is 3 kms to Atatürk Airport (7-8 minutes by driving), one of the rare hotels
in İstanbul with 120 rooms, 260 beds, with emerald green gardens and has the
opportunities, comfort and quality to respond to all your needs during your
business and touristic trips. In our hotel you may take advantage of outdoor beauty
that does not exist in a city hotel. You may wander around our gardens with
thousands of plants and trees and beautified with various ornamental pools without
being restricted in a concrete building. You can have conversations as in a holiday
hotel and enjoy the nature. Please inform the front desk if you need any assistance
about your business in İstanbul or your stay in our hotel. It is our pleasure to assist
you. You will have the opportunity to taste selected international dishes, rich
Turkish Cuisine and Turkey’s local tastes in our restaurants such as Kadak
Restaurant, Lobby Cafe & Bar, Sports Cafe & Bar and Authentic Cafe. Kadak
Garden Hotel ‘Your Home in İstanbul’
Yazır Mahallesi No.1 Olimpos Kumluca - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 892 12 50
Fax : +90 (242) 892 11 10
Mail : [email protected]
web : www.kadirstreehouses.com
x
Antalya’nın Olımpos Mevkiinde Bulunan Tesis, Macera Ruhunu Henüz Yitirmemiş
Gezginler İçin İdeal Bir Mekândır. Kadir’in Ağaç evlerinden sahile Olimpos antik
kenti içinden 1.5 km yürüyerek veya Antik Kent’in giriş kapısına kadar götüren
ücretsiz servisten yararlanılarak ulaşılıyor. 20 yıl önce birkaç evle misafirlerine
hizmet veren Kadir’in Ağaç Evleri, bugün 300 kişiye hizmet verebilen, 100
Bungalov, 15 kabin ve 10 kalabalık odadan oluşan bir tesis olarak karşınızda.
Kadir’in Ağaç Evleri’nin kurucusu Kadir Kaya, 20 yıl önce elektriğin bile olmadığı
bu bölgeye geldiğinde neredeyse Robinson Crusoe hayatı yaşamaya başlamış ve
ilk senelerde birçok güçlük çekse de tesisi bugünlere kadar getirmeyi
başarabilmiştir. Sabah kahvaltısında değişik alternatifler sunan Kadir’in Ağaç evleri,
akşam yemeğinde ise vejetaryen ağırlıklı bir mönü sunuyor. Akşam yemeğiyle ilgili
bir başka özellik ise, konukların boşalan tabaklarını tekrar doldurabilmeleri. Et
ürünlerinin de bulunduğu restoranda taze deniz mahsulleri uygun fiyatlara
yenebiliyor.
Kadayıfçı Sıtkı Usta
Kadayıfçı Sıtkı Usta
Salon No: 12 / Stand No:C1230
.
Ofis Gevran Cad. Akkoyunlu Apt. Altı No:5\A Yenişehir - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 228 66 32
Mail : [email protected]
web : www.kadayifcisitkiusta.com
x
At Kadir’s, we cater for everybody; The young to the young at heart. Live out every
kid’s dream to sleep in a real treehouse, or spend a night of comfort in one of our
well appointed bungalows. We also have a wide variety of activities for the
adventurer. Olympos is one of the most absolutely gorgeous spots in all of Turkey
– a paradise awaiting you. Home to a wide range of flora and fauna. The beach is
one of a few breeding grounds for the loggerhead turtles. Kadirs now has two bars,
serving guests from lunch until the last guest leaves, and a 150 seat seafood
restaurant and snack bar. Guest services at Kadir’s include laundry, international
phone, fax and internet access, satellite television, volley ball, pingpong tables,
scooter and bike hire and a travel agency offering tours, travel tips, reservations
and advice. As you know, at Kadir’s, breakfast and dinner is always included in the
price of a room. There are now five options on the breakfast menu and the dinner
buffet consist of five or six mainly vegetarian cuisine with meat dish twice a week
and at Kadir’s you can always come back for more! Over the last six years Kadir’s
has expanded rapidly. We now have 100 bungalows 15 cabins and 10 dorm
rooms, inaddition to our camping grounds. With a total capacity of over 300 people
in beds, we are still able to offer meals and services to Olympos day-trippers and
tourists.
Kadhirga Otel
Kahhirga Hotel
Salon No: 7 / Stand No:E761
.
Çatalçam Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı No 39 Atakum - Samsun / Türkiye
Tel : +90 (362) 467 07 88
Fax : +90 (362) 467 07 78
Mail : [email protected]
web : www.kadhirgahotel.com
x
Misafirlerimizin gerek turistik gerekse iş amaçlı konaklamalarında rahat
150
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kahramanmaraş Metropolitan Municipality
Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği
Cappadocia Tourism Area Infrastructure Service
Association
Salon No: 12 / Stand No:D1210
Salon No: 3 / Stand No:A370
.
İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No: 25 Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş /
Türkiye
Tel : +90 (344) 228 46 00
Fax : +90 (344) 221 34 73
web : kahramanmaras.bel.tr
x
Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kahramanmaraş Provencial Directorate Of Culture and
Tourism
Salon No: 12 / Stand No:D1210
.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Atatürk Parkı İçi Sabancı Kültür Merkezi 46060 Kahramanmaraş / Türkiye
Tel : +90 (344) 235 15 02
Fax : +90 (344) 235 15 01
Mail : [email protected]
web : www.kahramanmaraskulturturizm.gov.tr
x
.
Ragıp Üner Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi İl Özel İdare Binası - Nevşehir /
Türkiye
Tel : +90 (384) 215 10 11
Fax : +90 (384) 215 10 18
Mail : [email protected]
web : www.kap-hib.org
x
Kapadokya Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Alanını ve Nevşehir Kozaklı Termal
Turizm Merkezini bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtım, turizmin
çeşitlendirilmesi, konaklama süresinin artırılması, turizmin niteliğinin arttırılması ve
kültür ve turizme ilişkin sosyal, teknik alt yapının gerçekleştirilmesi ve işletmesini
sağlamaktır.
Cappadocia Culture , we ‘ve had the Tourism Conservation and Development Area
Nevsehir Kozakli Thermal Tourism Center of the holistic approach a protected ,
development , promotion and diversification of tourism , increasing the konaklama
of time, we are providing the company carrying out the technical infrastructure of the
quality of tourism, we ‘ve Social Watch on cultural tourism increasing .
Kaptid - Kapadokya Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Derneği
Kaptid - Cappadocia Touristic Hoteliers and Operators
Association
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Kahramanmaraş Chamber Of Commerce and Industry
Salon No: 12 / Stand No:D1210
Salon No: 3 / Stand No:A370
.
İstasyon Mahallesi İlahiyat Caddesi No:6 46050 Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş /
Türkiye
Tel : +90 (344) 235 32 20
Fax : +90 (344) 235 32 30
Mail : [email protected]
web : www.kmtso.org.tr
x
T. C. Kahramanmaraş Valiliği
T. R. Kahramanmaraş Governorate
Salon No: 12 / Stand No:D1210
.
Trabzon Caddesi Hükümet Konağı - Kahramanmaraş / Türkiye
Tel : +90 (344) 223 76 10
Fax : +90 (344) 223 76 17
Mail : [email protected]
web : www.kahramanmaras.gov.tr
Kangal Balıklı Kaplıca
Kangal Balıklı Kaplıca
Salon No: 3 / Stand No:B355
.
Kavak Köyü Mevkii Kangal - Sivas / Türkiye
Tel : +90 (346) 457 14 57
Fax : +90 (346) 469 10 30
Mail : [email protected]
web : www.baliklikaplica.biz
x
.
Ahmet Refik Caddesi, Yeşil Ağa Bayırı No:50 | 50400, Ürgüp - Nevşehir - Nevşehir
/ Türkiye
Tel : +90 (384) 213 95 14
Fax : +90 (384) 213 95 13
Mail : [email protected]
web : www.kaptid.org
x
KAPTİD - Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği; Kapadokya bölgesi
illeri olan Nevşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde’de bulunan turistik tesisleri tek bir
çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşu olarak 1988 yılında Nevşehir merkezli
olarak kurulmuştur. KAPTİD’in kuruluş amacına binaen: · Üyelerinin kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmak, · Turizm sektörünü
ilgilendiren mevzuatları takip etmek ve değişikliklerde işletmeleri anında
bilgilendirmek, · Üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve ortak
hareket ile ekonomik fırsatlardan faydalanmalarını sağlamak, · Sektörler ve üyeler
arası koordinasyon sağlamak, aralarında doğacak problemlerde çözüm sağlamak,
· Sektörün tüm ihtiyaç duyduğu kademelere istihdam sağlamak için eğitim
programlarını desteklemek, lise ve üstü okullara teşvik sağlamak, · Sektörün tüm
ihtiyaç duyduğu kademeler için Eğitim Programları düzenlemek suretiyle hizmet
kalitesinin arttırılmasına destek olmak, · Kalkınma Ajansları ve Dernekler
Müdürlüğü’nün açmış olduğu hibe programlarını takip ederek, sektör adına faydalı
projeler hazırlamak, · Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve b2b workshoplara katılarak
Kapadokya’nın tanıtımını yapmak, fuarlara üyelerin katılımını da teşvik etmek ve fuar
için gerekli stand vb. ihtiyaçlarına yardımcı olmaktır.
KAPTID - Cappadocia Touristic Hoteliers and Operators Association is a non-profit,
non-govermental organisation which it’s members consist of Hotels and other
Touristic Operations in the Region of Cappadocia in Turkey.
151
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
competitive Diyarbakır” and with the slogan of “The right key for your investments”.
Duties of Diyarbakır ISO: Accepting and monitoring applications of investors,
Transferring investors’ permission, licence applications and/or applications about
other business and administrative procedures to the relevant authorities,
Identifying the obstacles that investors in Diyarbakir may encounter with, and
intervene with the relevant authorities to solve these problems, Coordinating and
supporting investment support and promotion activities of public agencies and
private sector, Working with local, national and international institutions in order to
improve cooperation among them. Diyarbakır Investment Support Office informs
Secretary General and Governorships every month about activities of the Office.
Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Karabük Provincial Directore of Culture and Tourism
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Karabük Kültür Merkezi 100. Mah. 1009 Cadde No:14 - Karabük / Türkiye
Tel : +90 (370) 415 68 18
Fax : +90 (370) 412 78 78
Mail : [email protected]
x
Karadeveci Turistik İşlt Tic Ltd Şti
Karadeveci Tourism Group
Karabük İl Özel İdaresi
Karabük İl Özel İdaresi
Salon No: 7 / Stand No:E751
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Plevne Bulv No:1 K:4 D:7 Alsancak -1. Kordon - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 463 19 19
Fax : +90 (232) 467 48 49
Mail : [email protected]
web : www.karadeveci.com
x
1942 yılından bugüne Bodrum-İzmir arası yolcu taşımacılığı hizmeti veren ,
sektöründe öncü kuruluş olan Karadeveci Turizm-Seyahat Acentası müşteri
memnuniyetini esas alan yapısı ile Uçak Bileti , Vize İşlemleri , Eğitim seminerleri ,
Yurtiçi ve Yurt dışı geziler , Cruise seyahatleri , Yunan Adaları Turları ,Otel
Rezervasyonları , Temalı turlar, Bayi toplantıları ve Gezilerinin organizasyonları yanı
sıra İzmir-Bulgaristan yolcu taşımacılığı, VIP taşımacılık , Araç Kiralama Hizmetleri
, Kongre ve Sempozyum organizasyonları yapmaktadır . Tamamı kendisine ait araç
filosuyla birçok organizasyon gerçekleştirmiş olan şirketimiz transferler ve özel
gezilerin yanı sıra sahip olduğu D2 ve B2 belgeleri ile Yurtiçi ve Yurtdışında farklı
kapasitelerde araç kiralama hizmetleri vermektedir .
.
- Karabük / Türkiye
Tel : +90 (370) 415 17 22
Fax : +90 (370) 412 61 28
Mail : [email protected]
web : www.kbukilozelidaresi.gov.tr
x
Karabük Yenice Belediyesi
Karabük Yenice Municipality
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Karadeveci Travel who is founded in 1942 working with the Customer Satisfaction
Priority , is serving between Bodrum - İzmir regular line transportation services .
Besides this service agency is as well serving on Flight Tickets , Visa Procedures
, Education Seminars , Local and İnternational Travel Packages , Cruise Services
, Hotel Reservations , Thematic Tours , Corporate Meetings and Travels and further
more VIP Transfer services , Car Rental Services , Congress & Symposium
Organisations . The agency is having its own transportation fleet for transfers and
special trips and as well having the licences D2 and B2 , giving rent a car , bus
services locally and internationally in different seat capacities .
- Karabük / Türkiye
Tel : +90 (370) 766 11 11
x
Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım
Destek Ofisi
Karacadag Development Agency Diyarbakir Investment
Support Office
Salon No: 12 / Stand No:C1230
Karagül Leder
Karagul Leder
Salon No: 4 / Stand No:A469
.
Selahattini Eyyubi Mah. Urfa bulvarı No: 15/A Bağlar - Diyarbakır / Türkiye
Tel : +90 (412) 237 12 16
Fax : +90 (412) 237 12 14
Mail : [email protected]
web : www.investdiyarbakir.com
x
Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, yeni yatırımlar için
gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren, yatırımcılara
danışmanlık hizmeti veren, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini
artırmak için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırımcı
çekmeye çalışır. Yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına
giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, tek elden takip ve
koordine eder, yatırımları izler. Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verir.
Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların
çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur. iş ve yatırım
imkanlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar veya yaptırır.
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla
işbirliği halinde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirler ve uygular. Yatırım
danışmanlığı görevi kapsamında gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen
çeşitli bilgi taleplerine cevap verir. Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar
ile görüşmeler organize eder.
.
Gürsel Mh. 28Nisan Cd. Doğancılar Sk. Ekinci İş Mrk. No:1 Kat:3 P.K.34400
Kağıthane - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 225 09 38
Fax : +90 (212) 219 68 92
Mail : [email protected]
web : www.karagul.com
x
KARAGÜL LEDER Yıllık üretim kapasitesi 100.000 -250.000 arası olan fabrikamızda
yıllık toplam ihracat 300.000 Amerikan dolarını geçmiş bulunuyor. Bu gurur verici
tablonun ardında kurulduğu günden bu yana ürünlerini başta İstanbul, İngiltere ve
diğer Avrupa ülkelerine ihraç eden ve bu pazarlardaki deneyimi sonucunda ürün
kalitesi, teslimat ve teknolojiyi kullanma konularında Avrupa standartlarını
yakalayan bir ekip bulunmaktadır. Stok çalışması olmayıp ürünleri direk sipariş
üzerine üreten firmamız geniş ürün yelpazesine sahiptir. Başta otel, restoran, kafe
gibi işletmeler için özel deri aksesuarlar olmak üzere pek çok saraciye ürününün
tasarımını ve üretimini gerçekleştiriyoruz.
KARAGÜL LEDER Annual production capacity of our factory is between 100,000
-250,000 and the annual total exports has passed 300,000 US dollars. As a
boutique manufacturer, we are proud of this view that since its inception KARAGUL
LEDER has been producing goods for the major European companies based in
Istanbul, England and other European countries. As a result of experience in these
Karacadağ Development Agency Diyarbakir Investment Support Office Diyarbakır
Investment Support Office, founded in January 2010, works based on the vision of
“Pioneer of the region, Middle East’s attraction center and internationally
152
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
markets, our team captures the European standards of delivery, product quality and
use of technology. Producing custom products per order we don’t have stocks. Our
company produces a wide range of leather products especially for hotels,
restaurants and cafes, including custom leather accessories for businesses we
designed.
Kaş Belediyesi
Kaş Municipality
Salon No: 3 / Stand No:E328
.
Atatürk Bulvarı No 18 Kaş - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 836 10 20
Fax : +90 (242) 836 10 30
Mail : [email protected]
web : www.kas.bel.tr
x
Karavan Turizm Seyahat ve Nakliyat A.Ş.
Karavan Tourism & Transport A. S
Salon No: 7 / Stand No:B710
.
Halaskargazi Cad. No :112 Kat:7 Osmanbey - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 291 02 83
Fax : +90 (212) 291 02 84
Mail : [email protected]
web : www.karavancruises.com
x
1969 yılında kurulan Karavan Turizm A.Ş, günümüzde Karavan, Kmice, Karavanmar
ve Karavancruises markaları ile faaliyetini sürdürmektedir.İzmir, İstanbul Antalya,
Marmaris ve Kuşadası olmak üzere 5 şehirde ofis ağı ve her biri kendi alanında
uzman 90 kişilik profesyonel ekibi ile hizmet vermektedir. Amerika, İtalya, İspanya
ve Rusya’da temsilcilik ofisleri ile, bu destinasyonlardan ülkemize yapılan turizm
faaliyetinde büyük başarılara imza atmaktadır.
Kaş Kevser Otelcilik Tur Tic San Ltd Sti
Kaş Kevser Otelcilik Tur Tic San Ltd Sti
Salon No: 3 / Stand No:E341
.
Hükümet Caddesi No 47 Kaş - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 836 10 14
Fax : +90 (242) 836 10 18
Mail : [email protected]
web : www.seaviewotel.com
x
Karavan Inc.founded in 1969, operates with its brands Karavan ,Kmice,
Maravanmar and Karavancruises. With its own offices in 5 destinations as Istanbul,
Izmir, Antalya, Marmaris and Kusadasi and representation offices in USA, Italy,
Spain, Russia, together.with a Professional team of 90 experts achieves thr best
service.
Kata Group Co. Ltd.
Kata Group Co. Ltd.
Salon No: 2 / Stand No:B224
.
54 Soı Intamara 21 |suthısarn Road, Samsennaı Phayathaı Bangkok 10400 Bangkok / Thailand
Tel : 66 2 6163140
Fax : 66 2 6163145
x
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kars Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:D1220
.
Cumhuriyet Mah. Lise Sokak No:15 Merkez - Kars / Türkiye
Tel : +90 (474) 212 21 79
Fax : +90 (474) 212 46 23
Mail : [email protected]
web : www.karskulturturizm.gov.tr
x
29/04/2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4848 sayılı “Kültür ve
Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun” ile İlimiz İl Kültür Müdürlüğü
ile İl Turizm Müdürlüğü birleşerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adını almıştır. 4848
Sayılı Kanun doğrultusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl sınırları içerisinde
Müdürlüğe bağlı Müzeler, Kütüphaneler, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kültür
Merkezleri, Turizm Enformasyon Bürolarının faaliyetlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik,
Genelge, Plan, Program ve Emirle tespit edilen kültür faaliyetlerinin düzenle
yürütülmesini sağlar, İlde her türlü folklor çalışmalarının yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapar, yapılacak bu tür etkinliklere yardımcı olur.
Tarihi ve Arkeolojik değerlerin güvenliği ile taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve Değişik 3386 sayılı
Kanun), 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununa göre gerekli
işlemlerin yapılmasını sağlar. Kültür ve Turizm Bakanlığını İl düzeyinde temsil eder.
Ayrıca bağlı birimler ile doğrudan merkeze bağlı olan Tiyatro, Rölöve ve Anıtlar,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Devlet Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
Müdürlüklerinin faaliyetleri ile ilgili bilgi toplar, gerektiğinde koordinasyon görevi
sağlar, söz konusu bilgileri Valilik ve Bakanlığa bildirir.
A privately owned hotel group consists of 3 hotels on Kata and Karon Beaches in
Phuket,and the multiple internationally awarded winning Beyond Resort Khaolak
and Beyond Resort Krabi; a luxurious and unique getaway for high-end
honeymooners and couples on the white sand beaches surounded by unspoiled
nature.
Kavala Chamber Of Commerce - Enterprise Europe
Network
Kavala Chamber Of Commerce - Enterprise Europe Network
Salon No: 2 / Stand No:C260
.
Omonias 50, 653 02 - Kavala / Greece
Tel : +30 2510 222212
Fax : +30 2510 835946
Mail : [email protected]
web : www.kcci.gr
x
The Chamber of Kavala is a public law, legal entity that was originally founded in
1918. It has over 11.000 members including small and medium sized manufacturing
companies, commercial enterprises, handicrafts companies, large industries, as
well as professionals and service - oriented companies. Tourism and export
companies represent a large percentage of our membership.
153
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
modern, well-organısed ındustrıal cıty, set in beatiful surrondings, rich in history,
tourıst sides and cousıne. Mount Erciyes as a wıntwe sports center, Ağırnas
underground cıty. Soğanlı open air museum and the monuments as mosques.
madrassaah, caravanserais and tombs from Seljuks as culture tourısm and the
Kapuzbaşı Waterfalls and Sultan Marshes Bırd Paradıse as natürel tourısm worth
seeing.
Kayalar Tekstil Brode Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kayalar Tekstil Brode Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Salon No: 10 / Stand No:A1035
.
Korucuk Merkez Mah. Pamukkale Bulvarı No:73 - Denizli / Türkiye
Tel : +90 (258) 279 23 90
Fax : +90 (258) 279 21 35
Mail : [email protected]
web : www.kayalartekstil.com
x
KAYALAR TEKSTİL BRODE SAN VE TIC. A.Ş , Tekstil üretimine küçük bir atölyede
1969 yılında başlayıp kısa sürede tüm dünya üzerinde satan bir yan ürün
geliştirmiştir. KAYALAR Tekstilin hedefi 1969 dan başlayıp 2015 e kadar teknolojik
gelişmeyle havlu , bornoz, plaj havlusu, nevresim , masa örtüsü vb.. ürün kalitesini
en üst düzeyde devam ettirmek ve dünya markalarınının ihrcatı yapmaktır. Bugün
12.000 m2 kapalı alanda modern tesislerinde prensibi müşteri menuniyeti
hedefleyerek üretimlerine devam etmektedir Son tekloji ve hedefleri kullanarak aylık
kapasitemiz olan 60.000 adet bornoz ve 110 ton havlu üretimini müşterilerimize
sınırsız servis tedarik ederek sunmaktayız. Firmamızın hedefi , söktördeki yukardaki
gelişmelerle beraber müşteri talepleri ve memnuniyetidir. Esas ihracat ülkelerimiz
Almanya , Amerika , İngiltere , Avusturya , İsvec , Fransa, Hollanda, Polonya ,
Rusya , Ukrayna , Çek cumhuriyetleri , Tunus, Fas ve Ürdün. Biz her zaman en üst
düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalite, güvenilirlik ve istikrar
politikaları ile en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Firmamız Okotext standartlarına
politikasına , çevresel farkındalıkların bilincine uygun olarak çalışmaktadır. Ayrıca,
Şirketimiz organik üretim için gerekli GOTS belgesine sahip ve BSCI standartlarına
uygun olarak çalışan güvenliğine gereken önemi vermektedir.
Kaysu Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd.
Şti
Kaysu Dayanıklı Tüketim Malları
Salon No: 4 / Stand No:A400
.
Sümer mah.Prof.Dr.Turan Güneş.Cad.no:106 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 665 90 80
Fax : +90 (212) 679 92 41
Mail : [email protected]
web : www.coolaegean.com.tr
x
16 yılı aşkın süredir Otel ve Hastane grubu ekipman hizmetini sunmak üzere
kurulan KAYSU Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ticaret Limited Şirketi, müşteri
memnuniyetini temel alarak bugüne gelmiştir. Teknolojik gelişmeleri yerinde
izleyerek geliştirilen ürünlerimiz ile firmamızın hedefi; Müşteri dostlarımıza kalite ve
güveni bir arada sunmaktır. İlgi alanını otel, hastane, yurt tekstil ve ıslak hacim
üretimi ile genişleterek bu alanda bir çok ilke imza atan firmamız; zamana karşı
kullanıcı dostlarımızın ilgisini üst düzeyde tutmayı başarmış, destek ve talepleri
doğrultusunda ürün yelpazesini genişletip “MARKA” olmanın gururunu
yaşamaktadır. Otel,motel,tatil köyleri, hastaneler, yurtlar, sosyal tesisler ve diğer
kamuya açık tesisler toplu satış hizmet alanımızda yer almaktadır. Yıllardan beri
profesyonelce kalite ile estetiği bütünleştiren tasarım ve dekorasyon
anlayışımızla;firmamız tüketicinin beğenisini ön plana alarak tesislerinize uygun
özel renk, özgün tasarım ve dilediğiniz desende üretim olanaklarına sahiptir.
Alanımızda 10.000’den fazla ürünü işletmeci dostlarına sunabilen firmamız 60.000
m2 üretim alanı ve 600’den fazla çalışanı ile Türkiye geneline yayılmış 250’ nin
üzerinde servis noktası bulunmaktadır. Her geçen gün yükselen iş hacmi ve üretim
kapasitesine bağlı olarak Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına ihracat satışlarını
gerçekleştirmektedir. Tesislerin komple yenilenmesini proje bazında ele alarak
profesyonel şekilde gerçekleştirmektedir.
KAYALAR TEXTILE BRODE SAN VE TIC. A. ., Started in 1969 in a small workshop
with textile production, and soon developed a side product that sells all over the
world today, has turned into a giant textile. KAYALAR is targeting continuous
technological development and maintaining production quality at the highest level
in the textile industry by 2015 from 1969, bathrobes, towels, beach towels, bed
linen, tablecloths and linens Turkey and starting to produce the leading brands in
the world has stepped exports. Today we continue to our production in modern
facility of 12.000 m2 covered area Our production capacity of 60.000 pieces of
bathrobes and 110 tons of towels per month by using the latest technology and
targets unlimited services supply to our customers. Our company focuses on
customer satisfaction and fulfillment of requests , together with above
developments in the sector. Our main export countries are Germany,USA,UK,
Austria, Sweden, France, Netherlands, Poland, Russia, Ukraine, Czech
Republic,,Tunisia. We always aim to achieve utmost customer satisfaction and
render the best services with our quality, reliability and stability policies. Complying
with Oeko tex Standarts in terms of such policies, our Company has environment
awareness. Furthermore, our Company holds GOTS certificate required for organic
production and attributes particular importance for employee safety in accordance
with BSCI standarts.
Kazdağı Tur
Kazdag Travel
Salon No: 3 / Stand No:E370
.
Cumhurıyet Bulv. Ertem Psj. No.2 Akçay Edremit - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 384 53 33
Fax : +90 (266) 385 03 20
Mail : [email protected]
web : www.kazdagitur.com
x
Kazdağı Tur, işini tutku ve heyecanla yapan deneyimli ekibiyle, misafirlerinin
tatillerine renk katmak için onları en iyi şekilde anlayıp, isteklerine titizlikle yanıt
veren Balıkesir Akçay Merkezli TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentasıdır. Kazdağı
Tur, Temmuz 2007’de başladığı turizm hayatında misafirlerine bölgesel, ulusal ve
uluslararası gezi programları, etkinlik-organizasyon, kara-hava ulaşım-transfer
hizmeti sunarak; başta Güney Marmara Bölgesi olmak üzere turizm ve seyahatın
her alanında maksimum katma değer yaratmayı ve sektörün standartlarını hızla
yukarı taşımayı başardı. Bugün Kazdağı Tur, bölgenin en büyük jeep lojistiği ile
doğa turizminde öncü, en konforlu araçları ile bölge içi ve dışı turlarda ilk tercih
edilen, donanımlı, titiz ve çözüm odaklı yaklaşımıyla yurtdışı tur organizasyonlarında
en çok tercih edilen, bilinirliği iş kalitesi ve güvencesiyle katlanarak artan seyahat
acentalarından biridir. Kültürümüz Yeni yerler keşfeder, Yeni insanlar tanır, Bilgiyi
paylaşır, Her adımda daha fazla öğrenme heyecanını yaşarız. İş Anlayışımız
Araştırır, karşılaştırır, deneyimler ve en iyi organizasyonda uzlaşınca sunarız.
Zamana değer verir, misafirlerimizin zamanını keyif ve mutlulukla doldururuz.
Müşterimizi en iyi şekilde dinler, düşündüğü program ve organizasyonu
somutlaştırırız. Seçenekli programlar oluşturur, çözüm üretir ve takip ederiz.
Fiyatlarımız işin kalitesine uygun olarak belirlenir, bütçe işin kalitesini düşürecekse
teklif vermeyiz.
Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kayseri Directorate Of Tourism and Culture
Salon No: 8B / Stand No:B814B
.
Seyir Gazi Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı No:42 Melikgazi - Kayseri / Türkiye
Tel : +90 (352) 231 04 31
Fax : +90 (352) 232 25 81
Mail : [email protected]
web : www.kayserikulturturizm.gov.tr
x
6000 yıllık bir geçmişe sahip olan Kayseri asırlarca Anadolu Medeniyeti için önemli
bir kültür ve ticaret merkezi durumunda bulunmuş, bugün ise modern ve iyi
düzenlenmiş bir sanayi şehri durumundadır. Güzel bir çevre içerisinde tarihi ve
turist yöreleri ile mutfağı bakımından zengin İllerimiz arasındadır. Kış sporları
açısından Erciyes dağı, kültür turizm açısından Ağrnas Yeraltı Şehri, Soğanlı Ören
yeri ve Selçuklu eserleri olan camii, medrese, kervansaray, kümbet v.b. doğal
turizm açısından da Kapuzbaşı Şelaleleri ve Sultan Sazlığı görmeye değer
varlıklarımızdır.
Kayseri has a hıstory of 6000 years and has always been an important center of
culture and trade for the Anatolıan cıvılısatıon throught the centuries. Today, It is a
154
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Kazdag Travel is a Turkish tour-operating company, specialized in incomingoutgoing tourism and travel services- covering every part of Turkey and Europe,
intensely Aegean Islands of Greece. We have maintained a steady presence in the
market since 2007, constantly improving the level of our services and always trying
to introduce new products and fresh ideas. Our centeral office is based in the region
Edremit Borough of Balıkesir City, Akçay and the others are in Altınoluk, Edremit. Our
main concern is to offer always a high level of travel and tourism services, consult
you based on your special needs and interests, adjust to each traveler’s
requirements. For the package tours which serve inside of region and outside of
region in every period of year, including Kazdag(Ida); Waterfall Zone and Sarıkız
Climex Hill(1774m.) where is known because of it’s oxygen intensity and types of
endemic plant, There is Kazdagı jeep safari Tours over 7 lines with 10 4x4 Land
Rover Jeep belonging our agenta. Furthermore, there is for the North Aegean Tours
including Ayvalık/Ayvali, Çanakkale/Gallipoli Cemetery, Tenedos/Bozcaada,
Imroz/Gökçeada, Assos/Behramkale, Efes/Kuşadası, Bergama, İstanbul,
Cappodocia, Hierapolis, Antalya,Bodrum, Bursa Tours with mitology, history,
culture, flavour and nature. On the other hand Health Tourism and Organizations of
Conference/ Congress established by our agenta by making Hotel Reservations for
thermal foundations in famous North Aegean Region.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı
Kdz Eregli Municipality
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sok. No:39 - Zonguldak / Türkiye
Tel : +90 (530) 566 35 81
Fax : +90 (372) 322 51 77
Mail : [email protected]
web : www.kdzeregli.bel.tr
x
Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı
Kdz Eregli Municipality
Keçecizade Lokum - Badem Ezmesi
Keçecizade Lokum - Badem Ezmesi
Salon No: 12 / Stand No:E1215
.
Hükümet Cad. No:5 - Edirne / Türkiye
Tel : +90 (284) 225 24 81
Fax : +90 (284) 213 30 60
Mail : [email protected]
web : www.kececizade.com
x
1939 yılında Safranbolu’da doğan Metin Keçeci, 1951 yılında mesleğinin çıraklığına
başladı. 1961 yılında ilk üretim ve satış yerini açtı. 1972 yılından beri Edirne’de,
KEÇECİZADE ünvanı ile Badem ezmesi, lokum, deva-i misk, bademli kurabiye,
helva ve benzeri şekerleme imalatını ve satışını yapan Metin Keçeci, mesleğindeki
yılların ustalık tecrübesini kullanarak, her geçen gün daha da gelişerek, yenilikler
çıkararak, örnek olacak işletmecilik anlayışı ile Edirne’ye ve yöresine hizmet
vermektedir.
Kemah Kaymakamlığı
Kemah District Governorate
Salon No: 12 / Stand No:E1230
.
Çarşı Mah. Kemah Kaymakamlığı 24400 - Erzincan / Türkiye
Tel : +90 (446) 511 20 01
Fax : +90 (446) 511 26 66
Mail : [email protected]
x
Doğu Anadolu’da Fırat Vadisinin kıyısında Munzur dağlarından inen Tanasur deresi
ağzında ve kadim bir kalenin koltuğunda 1038 rakıma kurulmuş bir belde olup,
bilinen tarihi devirlerin hepsini yaşamış, sancak merkezi dahi olmuştur. Soğuk
sularında pikniğin, fıratında raftingin, Tanasur deresinde yürüyüşün, tandır
ekmeğinde tulum peyniri, yanında balın, cevizin, üzümün tadını unutamayacağınız
Kemah şiirlere, öykülere, resimlere konu istasyonu ile Erzincan’a ve havaalanına
50km mesafede görülmesi gerekli şirin bir ilçedir.
Kemah is a town which is in the Eastern Anatolia, at the edge of Valley Fırat, at the
entrance of Stream Tanasur coming from Mount Munzur, near an enduring castle.
It was founded at 1038 meters high from the sea. It lived all the periods of known
history and also became the flag centre. You cannot forget the pleasure of picnic
at Cold Water Area, rafting on River Fırat, walking along Stream Tanasur and the
taste of oven bread with cheese in skin, honey, walnuts and grape in Kemah; it is a
lovely town which became the theme of poems, stories, pictures with its railway
station. It is 50 km far from Erzincan and the airport. You must see this nice town.
Kemaliye Kaymakamlığı
Kemaliye District Governorate
Salon No: 12 / Stand No:E1230
.
Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı Kemaliye - Erzincan / Türkiye
Tel : +90 (446) 751 21 36
Fax : +90 (446) 751 28 38
Mail : [email protected]
web : www.kemaliye.gov.tr
x
KEMALİYE, Erzincan, Elazığ, Malatya,Tunceli ve Sivas İlleri arasında, Erzincan’a
bağlı şirin bir İlçemizdir. Özgün mimari dokusu, tarihi eserleri, doğal ve yaban hayatı,
kültürel değerleri, endemik türler içeren flora ve faunasıyla, keşfedilmemiş bir turizm
beldesidir. Eski bir yerleşim birimi olması nedeniyle, İlçemiz zengin bir kültür ve
folklor tarihine sahiptir. Turizmde marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen
Kemaliye’nin ,en önemli turizm alanlarından biri Doğa Sporları Şenlikleridir.Hemen
her türlü doğa sporları aktiviteleri için elverişli parkurlara sahip Kemaliye’de bu
etkinliklerin gerçekleştirildiği ana üst ise Karanlık Kanyon ismi ile bilinen doğa
harikasıdır. Avrupa’nın en önemli kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon sahip
olduğu doyumsuz atmosferi ile doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken eşsiz
güzellikte bir doğa olayıdır. Doğa sporları şenliklerinde Karanlık Kanyon içerisinde
gerçekleştirilen en önemli aktivite extrem sporlar içerisindeki en özgün dallardan
biri olan ve Base-jump olarak adlandırılan serbest atlayış biçimidir. Diğer yandan
şenlikler kapsamında dağ bisikleti yarışları;dağcılık ve kaya tırmanışı eğitimleri;
durgun su sporlarından kano ve bot yarışları; microlight, paramotor ve yamaç
paraşütü gibi havacılık aktiviteleri;izci kampı,tarihi ipek yolunda at safari, fotosafari
ve daha pek çok etkinlik hafta boyunca gerçekleştirilen aktiviteler arasındadır.Bu
heyecan ve macerayı doyasıya yaşamak istiyorsanız sizi de Kemaliye’ye bekliyoruz.
Kemer Belediyesi
Kemer Municipality
Salon No: 3 / Stand No:D330
.
Merkez Mah. Yalı Cad.No:1 07980 Kemer - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 814 15 03
Fax : +90 (242) 814 44 39
Mail : [email protected]
web : www.antalya-kemer.bel.tr
x
155
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Kırıkkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kırıkkale Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Kilikya Hotel
Kilikya Hotel
.
.
Fabrikalar Mh. Fevzi Çakmak Cd. Kültür Merkezi - Kırıkkale / Türkiye
Tel : +90 (318) 224 26 84
Fax : +90 (318) 224 25 55
Mail : [email protected]
web : www.kirikkalekulturturizm.gov.tr
x
KIRIKKALE 1925 yılında kurulmuş bir Cumhuriyet şehridir. Cumhuriyet Döneminin
özellikleri ile billikte tarihin MÖ. 3000 - 4000 ‘li yıllara giden bir tarihi olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu tarihi bulgulardan Kırıkkale’de Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların,
Sümerlerin, Galatların ve Romalıların Türklerden önce bu bölgede yaşadığı ortaya
çıkmaktadır. Hamzalı, Kalekışla ve Ceritkale’de bulunan kaya sığınakları ile yüksek
tepeler üzerinde bulununan sivri höyükler bölgenin ulaşımda önemli bir noktada
bulunduğunu göstermektedir. ayrıca Kızılırmak üzerindeki tarihi Çeşnigir Köprüsü
ve yakınındaki Büklükale ve Kral Yolu Kırıkkale’nin ulaşımdaki öneminin kanıtı gibi
durmakta ve İç Anadolu Şehridir.
Kızkalesi - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (532) 160 00 73
Fax : +90 (324) 523 20 84
Mail : [email protected]
web : www.kilikyahotel.com
x
Otelimiz Mersin iline bağlı Erdemli ilçesinin KIZKALESİ mahallesinde hizmet
vermektedir. Adana havaalanına 120 km Mersin iline 60 km, Erdemli ve Silifke
ilçelerine ise 25 km uzaklıktadır. (Yolların tamamı otoyol ve duble yoldur.) Otelimiz
denize sıfır olup KIZKALESİNE en hakim konumdadır. Otelimiz 1989 yılında Kale
Turizm A.Ş. bünyesinde kurulmuş olup her beş yılda bir misafir görüşlerine ve
çağın gereklerine göre tadilatlar yapılmıştır. 2013 yılı Eki+m ayından 2014 YILI
Hazirana kadar ise tamamen yenilenmiştir ayrıca 15 yeni oda ve 300 kişilik çok
amaçlı toplantı ve balo salonundan oluşan yeni bir kat ilave edilmiştir. Otelimiz 8
suite ve 82 standart olmak üzere toplam 90 odadan oluşmaktadır, 200 kişi
kapasitelidir.
Salon No: 3 / Stand No:B356
Salon No: 12 / Stand No:C1214
Our hotel provides its services in the town of Kızkalesi in the District of Erdemli in
Mersin. It is 120 km away from Adana Airport, 60 km from Mersin and 25 km from
the Districts of Erdemli and Silifke. (All roads are highways and double lane roads.)
Our hotel is direct at the sea and has a full view to the MAIDEN’S CASTLE. Our
hotel is founded within the entity of Kale Turizm A.Ş. in 1989 and has been
renovated every 5 years in accordance with the customers’ opinions and the
requirements of the time. It is completely renovated between October 2013 and
June 2014 and an additional floor with 15 new rooms and a multipurpose meeting
room with 300 person capacity is added. Our hotel has total 90 rooms, being 82
standard and 8 suite rooms and has a capacity of 200 guests.
Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kırşehir Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:D1240
.
Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Kırşehir / Türkiye
Tel : +90 (386) 213 44 43
Fax : +90 (386) 212 32 95
Mail : [email protected]
web : www.kirsehir.gov.tr
x
Kırşehir’in yönetiminden sorumlu olan Valiliğimiz ve Belediyemiz, Kırşehir’in zengin
tarihini ve kültürünü, doğal güzelliklerini, termal kaynaklarını, yurt içi ve yurt dışında
tanıtmayı amaçlamaktadır.
Kilim Kooperatifi
Rugs Cooperative
Salon No: 12 / Stand No:D1210
.
Our Governorship and Municipality are responsible from the management of
Kırşehir. It focuses the presentation of Kırşehir’s rich history and culture, naturel
beauties, thermal resources in and outside of the country.
Karatepe Köyü Sarıdüz Mahallesi Kadirli - Osmaniye / Türkiye
Tel : +90 (328) 727 20 03
x
Kıtob - Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
Ncha - North Cyprus Hoteliers Association
Kioxy Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kioxy Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Salon No: 2 / Stand No:B228
Salon No: 4 / Stand No:A428
.
.
Kordonboyu Avenue, Kordon Apt. Floor:3, Po Box:96 - Kyrenia / Cyprus
Tel : +90 (392) 815 87 58
Fax : +90 (392) 815 8052
Mail : [email protected]
web : www.northcyprus.net/
x
Ermenek Mah. Rauf Denktaş Cad. Kaplan Plaza No:70 C Blok D:4 - Antalya /
Türkiye
Tel : +90 (242) 351 00 22
Fax : +90 (242) 351 00 25
Mail : [email protected]
web : www.kioxy.com
x
Turizm sektörüne değer katma anlayışı ile yola çıkan ve 2015 yılında ulaştığı satış
rakamları ile sektöre hızlı bir giriş yapan Kioxy; misafir-otel-acente arasında hızlı
ve doğru iletişimi sağlayan bir iletişim platformudur. Kiosk cihazları ile Smart
Infoboard, otellere özel app oluşturma hizmeti ile misafirler için Kişisel Infoboard
olma özelliği taşımaktadır. Rakiplerinin öncüsü, sektörde örnek gösterilen bir firma
olmayı hedefleyen Kioxy’nin sahip olduğu vizyon; otel hizmet sektöründe faaliyet
gösteren firmalar arasında, dünyada iletişim ve teknoloji çözümleri ile değer katan
sektördeki ilk 50 şirket arasında olmaktır. Etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci
ile hareket eden Kioxy; sektörün her kesimine en etkin ulaşan, kalitesi ile tercih
edilen, müşterilerinin ihtiyaçlarını gözeterek öncü yaklaşımı ve piyasaya sunduğu
yenilikçi ürün ve hizmetleriyle en doğru çözümler üreterek maksimum verimlilik
sağlayan çalışma anlayışını kendisine misyon edinmiştir. Kioxy; müşteri odaklı olma
ilkesinin sonucu olarak, müşteri memnuniyetini en önemli değer gören, sürekli ve
kesintisiz iletişim anlayışıyla çalışmaktadır. Günümüzün hızla değişen rekabet
ortamında, inovatif yaklaşımı ile ürünlerini sürekli geliştirme ve iyileştirme ilkesini
Kıtsab
Kıtsab
Salon No: 2 / Stand No:B228
.
Turunçlu Cami Sokak No:10 ( Venedik Evi ) - Lefkoşa / North Cyprus
Tel : 0392 2282443
Fax : 0392 2284765
Mail : [email protected]
web : www.kitsab.org
x
CTTTAU
156
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
göz önünde bulundurmaktadır. Değişime açık aynı zamanda sürdürülebilir olma
yolunda, teknolojik gelişmelere uygun ürün ve hizmet üretme ilkelerini benimsemiş
bir kuruluş olarak, sektördeki başarısına ivme kazandırarak devam etmeyi
hedeflemektedir
Kioxy Information Systems is a communication platform which provides fast and
accurate communication among guest hotel and agent. With kiosk devices Kioxy is
Infoboard for hotels; and with special apps carries the distinction of being the
personal Infoboard for hotel guests.
Kiralık Villada Tatil
Kalkan.villas
Salon No: 3 / Stand No:E331
.
Kalkan Mahallesi Şehitler Cad. No:16 Kaş - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 844 35 05
Fax : +90 (242) 844 22 56
Mail : [email protected]
web : www.kiralikvilladatatil.com
x
Villa Kiralama sektöründe 5 yıldır Türkiye’nin lider konumunda olan firmamız,
konuklarına en en uygun günlük kiralık villa ve yazlıkları bulmanıza yardımcı olan
altyapı sağlayıcı bir firmadır. Öncelikli misyonumuz alternatif tatil arayışında olan
konuklarımıza, Türkiye’de ki en güvenilir ve güzel villa portföyü seçeneklerini sunarak
hayallerindeki gibi bir tatil yaşatmak için aracı olmak ve ev sahipleri için de bu
sektörde güvenilir bir platform yaratmaktır. Villa Kiralama sisteminin temel değerleri
arasında olan karşılıklı güven ve saygıyı ilke edinen firmamız, Villa kiralamanın özgür
alternatif bir tatil anlayışı olarak Türkiye’de de tanınması gerektiğine ve bilindik tatil
alışkanlıklarını kökten değiştireceğine inanmaktayız.
Our company is one of Turkey’s biggest holiday villa rental company since 5 years.
Our main mission is to help our customers find a perfect holiday villa for their choice
and help them with the booking procedures. We also help our customers with airport
transfers, car hires as well. Our main mission is, estabilish a mutual trust with our
customers and help them however we can. We believe renting a vacation villa and
having your holiday there should be easiest and best holiday possible.
Kish Events and Festivals Institution
Kish Events and Festivals Institution
Salon No: 2 / Stand No:C270
tertemiz mavi sularında, Türkiye kıyılarından sadece 60 kilometre ötede, cennet bir
adadır. Kuzey Kıbrıs, sıcak insanı, kirlenmemiş ve bozulmamış doğal güzellikleri ile
sizi kucaklayacaktır. Kuzey Kıbrıs’ta alışveriş çok hoşunuza gidecek. Toprak ve nakış
işleri, bakır, gümüş, bronz, oniks, altın ürünleri ve mücevher en gözde ürünlerdendir.
Sizi, aşkın doğduğu ve güzelliğin tanımlandığı yer olan Kuzey Kıbrıs’a, unutulmaz bir
tatil geçirmeye davet ediyoruz. Yürekten inanıyoruz ki güneşin, kumun ve denizin
yanında tarihi, kültürüve doğal güzellikleri ile Kuzey Kıbrıs, tatil anlayışınızı
değiştirecektir.
North Cyprus, with deserted golden sandy beaches, beautiful mountains, castles,
abbeys, palaces, home to rare species of plants and away from crowds, is a holiday
spot where you will have a peaceful rest of mind and meet the warm hospitality of
its Mediterranean people. Cyprus is a paradise island of incomparable natural
beauty, full of sandy beaches and unique historical treasures. We strongly believe
that, along with the sun, sand and sea with the historical and natural beauties, North
Cyprus will change the concept of the holiday for you from now on.
Kleo Minibar & Oda Ekipmanları
Kleo Minibar & Room Equipments
Salon No: 10 / Stand No:B1040
.
Organize San Bolg. 10.cad No:20 - Kayseri / Türkiye
Tel : +90 (242) 321 14 30
Fax : +90 (242) 321 15 12
Mail : [email protected]
web : www.minibar.com.tr
x
KLEO soğutma teknolojisi 30.000m2 kapalı, toplam 58.500m2 alanda üç tesis
üzerinde Otel Minibar ve Oda ekipmanları ile içecek, gıda sektörü ve tüketicilerin
Ticari Tip sogutucu ve Derin Dondurucu talebini karşılamak amacı ile 1991 yılında
bu sektördeüretime başlamıştır. Yıllık üretimlerinin %75 5 kıtada 50’den fazla ülkeye
ihraç etmektedir. Yüksek teknoloji kullanarak modern üretim tesisinde CE, TÜV,
ROSH, GHOST-R, SASO, TSE ve GS standartlarında üretim yapmaktadır.
KLEO Refrigeration Technology is operating in three plants, on 30.000 m² closed
totally in the area of 58.500 m², has started it’ s production in 1991 in order to meet
the demands of hotel room equipments, beverage, food sector and consumer
requirements. The 75% of annual productions exported to 5 continents more than
50 countries. In the modern production facility by using high technologies, with the
quality system CE ,TUV, ROSH, GHOST-R, SASO, TSE and GS it makes it’s
productions without making concession to the quality.
.
Kish Island - Hormozgan / Islamic Republic of Iran
Tel : +98-76-44422140
Fax : +98-76-44422141
Mail : [email protected]
web : www.kish.ir
x
Kish Events and Festivals Institution is an Iranian DMO which is established in Kish
Island under regulation of Kish Free zone Organization
Kktc Turizm Bakanlığı
Trnc Ministry Of Tourism
Salon No: 2 / Stand No:B228
.
Haydarpaşa Sokak, Su - Lefkoşa / North Cyprus
Tel : +90 (392) 227 81 42
Fax : +90 (392) 228 56 25
Mail : [email protected]
web : turizm.gov.ct.tr
x
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, altın renkli ıssız kumsalları, muhteşem dağları,
kaleleri, manastırları ve ender görülen bitki türleri ile kalabalıklardan uzak huzurlu bir
tatil yapmanızı sağlayacaktır. KKTC insanı misafirperverliğini size göstermeye
hazırdır. Kıbrıs, eşsiz doğal güzellikleri ve 9,000 yıllık tarihi zenginlikleriyle Akdeniz’in
Kod Yazılım
Kod Software
Salon No: 3 / Stand No:E334
.
Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 758/1 Konyaaltı - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (850) 777 01 11
Fax : +90 (242) 323 94 95
Mail : [email protected]
web : www.kod.com.tr
x
Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesisleri ve turizm acentelerinin
ihtiyaçları doğrultusunda, dijital işletme anlayışının alt yapısını oluşturacak yazılımlar
üretmek, satış pazarlamasını yapmak, eğitim ve destek hizmetini vermek amacıyla
kurulan Kod Yazılım, sektörel proje ve yazılım üretimi konusunda 2003 yılından
günümüze hizmet vererek, bilgi birikimini, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma
prensibini ve uzman ekibini otel yönetim, acente ve muhasebe programları ile turizm
işletmelerinin hizmetine sunmaktadır.
Kod Yazılım, established in order to produce and sell out, market and provide
training and support for software that will create infrastructure of the concept of
digital business in line with the needs of accommodation facilities and tourism
agencies in the tourism sector, offers its knowledge, customer satisfaction-oriented
working principle and expert team which it has created by serving on sectoral
projects and software production from 2003 to date into service of tourism
establishments with hotel management, agency and accounting programs by
serving agencies and businesses with accounting programs.
157
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Kompas Dmc
Kompas Dmc
Korkmaz Ajans
Korkmaz Agency Creative
.
.
Pražakova 4, 1514 - Ljubljana / Slovenia
Tel : +386 1 2006 300
Fax : + 386 1 2006 426
Mail : [email protected]
web : www.kompas-online.net
x
Kahramanmaraş Cad. Mısırlıoğlu Sok. No:16 Kat:1 Ortahisar - Trabzon / Türkiye
Tel : +90 (532) 438 00 55
Mail : [email protected]
web : www.korkmazajans.com
x
24 Ağustos 2009 tarihinden bu güne reklam ve organizasyon sektöründe hizmet
vermekteyiz. Müşterilerimizin kurumsal reklam tasarımlarının yanı sıra matbu ve
dijital baskı işlerini yapmaktayız. Siz değerli işletmelerimizin de reklam, tasarım ve
baskı konusunda çözüm ortağı olmak amacıyla sizlere ulaşmaktayız. Markalaşma
ve kurumsallaşma yolunda sizlerle birlikte büyümek istiyoruz...
Salon No: 2 / Stand No:D240
Salon No: 3 / Stand No:A306
KOMPAS – The partner you have been looking for! Kompas Network of offices
around Europe guarantees you land-based travel services in Europe on the highest
professional level and trouble-free vacation. Our Incoming Department is, without
doubt, one of the most significant market leaders in tour operating, providing and
arranging ground services such as hotel accommodation, coaches, guides,
optional tours, excursions, etc. Our other activities are focused on business
travellers, team building programmes, incentives and organisation of congresses
and other performances in some of Slovenia’s and Croatia’s most attractive sites.
Korkmaz Ajans have been serving in advertising and organisation sector since
2009. Besides printing works , we also help our customers for their digital printing.
We are here to become your solution partner for your company’s printing works.
We like to get bigger day by day while your company is getting more
institutionalised.
Konak Efsus Tarsus
Konak Efsus Tarsus
Koru Hotel
Koru Hotel
Salon No: 3 / Stand No:B356
Salon No: 3 / Stand No:A328
.
.
Kızılmurat Mah. Kemaltursunbay Sk. No.31-33 Tarsus - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 614 08 07
Fax : +90 (324) 614 07 88
Mail : [email protected]
web : www.konakefsus.com
x
Konak Efsus Butik Otelimiz Kusursuzca dekore edilmiş iki yüz elli yıllık Osmanlı
mimarisi konağın da Tarsus’un tarihi dokusu içinde çok şık bir tarihi otel hizmeti
sunuyor. Konak Efsus yüzyıllarca sabırla biriken kültürün günümüze taşındığı bir
köprü olarak yeniden yaşama kazandırılma öyküsüdür.Misafirperverlik ve kişiye
özel hizmet ile ağırladığı misafirlere hoş anlar ve anılar yaşatmakla beraber tarihi
kente ve çevreye sorumlu bir yaklaşım ile konaklama sektörüne hizmet verme
görevini üstlenmektedir.
Yeşilköy Otel Sokak No.19 Merkez - Bolu / Türkiye
Tel : +90 (374) 225 22 90
Fax : +90 (374) 225 28 12
Mail : [email protected]
web : www.koruhotel.com.tr
x
Koru Otel’in Sabiha Gökçen Havalananına 200.km mesafede olması şehirler arası
ulaşımı kısaltmaktadır. Konuklarımız, Kapalı yüzme havuzu, Termal havuz, Türk
hamamı, Sauna, Sağlık havuzu, buhar odası ve Fitness salonundan ücretsiz olarak
faydalanmaktadırlar. TV ve Sinema Salonu, Çocuk Oyun Odası ve Disko
bulunmaktadır. Tüm Teknik donanımı ile değişik ölçülerde, 6 adet Toplantı salonu
mevcuttur. 41 yıldır, gelenekselleşmiş Türk Mutfağından seçme Yemekleri, 2 adet
Restaurant da Konuklarımıza sunma gururunu yaşıyoruz. 160 Dönüm arazide,
Basketbol, Voleybol, 2 adet Standart ölçülerde futbol sahası, 2 ad. Tenis kortu ve
Yürüyüş Yolları, bulunmaktadır. Doğası ve bulunduğu yükseklik itibarı ile bol oksijen
ve düşük nem oranlı iklime sahip olan Otel Profesyonel futbol kulüplerine Kamp
merkezi olarak da hizmet vermektedir.
Konak efsus boutique hotel,perfecly decorated 250 years old ottoman konak in
the middle of Tarsus s now living as a hotel. Konak efsus,is a story of a bridge
patiently carriying culture of old Tarsus.
Being only 200 km to Sabiha Gökcen Airport shortens your arrival. Our guests can
use Otel’s facilities All over the year; indoor swimming pool, thermal pool, Turkish
Bath, Sauna, Jacuzzi, Steam roomi Fitness Also a hall with projection Digital TV and
cinema is available as well as kindergarden and dizcotheque. Fhe one and anly
leading meeting and seminar Otel in the region with well equipped audio and
visual meeting halls which ara up to date. We live being proud of serving unique
Turkish Cuisine at satandard delicecy as a consequence of our kitchen culture of
41 years habitual in three different restaurants Sporting facilties such as basketball,
volleyball, jogging, fields and 2 full size football fields are accompanied with
snooker tenis and racketball. Due to high elevation, low moisture and nature of the
area Koru Otel is well know also for Professional football teams
Kore Turizm Organizasyonu
Korea Tourism Organization
Salon No: 2 / Stand No:B220
.
Maslak Mah.meydan Sok. Veko Giz Plaza Kat:4 - İstanbul / Türkiye
Tel : +902122902630
Fax : +902122902631
Mail : [email protected]
web : www.ktoturkey.com
x
Kore Turizm Organizasyonu (KTO), merkezi Seul ’de bulunan ve Kore Kültür Spor
ve Turizm Bakanlığı’nın şemsiyesi altında; kar amacı gütmeden faaliyet gösteren bir
devlet kurumudur. Kurumun temel görevleri Kore’yi Dünya’ya bir turizm
destinasyonu olarak tanıtmak ve Kore turizm sektörünün düzgün ve kaliteli bir
şekilde gelişmesini sağlamaktır. KTO İstanbul Ofisi olarak, Türk turistleri, tur
operatörleri ve seyahat acentalarına Kore’nin turizm olanakları ile ilgili olarak
yardımcı olmaktan memnuniyet duymaktayız.(Kar Amacı Gütmeyen Kurum)
Kosinfo
Kosinfo
Salon No: 2 / Stand No:C251
.
7 Akti Kountouriotou, Kos Island - Dhodhekanisos / Greece
Tel : +302242360400
Mail : [email protected]
x
Korea Tourism Organization (KTO) based in Seoul, operates under the auspices
of the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea and is a nonprofit government organization in charge of promoting Korea world-wide as a travel
destination and enhancing the quality of Korea’s tourism industry. As KTO Istanbul
Office, we are pleased to assist Turkish visitors, travel agencies and tour operators
with their enquiries regarding Korea’s tourism industry. (Non-Profit Company)
Kos, the island of Hippocrates, the garden of the Aegean, is the third largest island
in the area within the Dodecanese islands complex that provides easy access to
158
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Kotor tourism organisation is located in one of the most charming and historical
touristic sites of Montenegro- medieval town Kotor, which is due to its environmental,
cultural and historical values listed under UNESCO protection. Our main role is
preservation, improvement and promotion of authentic values of our town;
organization and promotion of manifestations and traditional events; encouraging
and organizing activities aimed at protecting and preserving the tourist space, the
environment and cultural heritage; valorization of all resources that our town posses
in order to enrich our tourist offer; organization of study trips of journalists in order
to promote our tourism offer; providing services and information to tourists.
the neighbouring islands (Kalymnos, Leros, Patmos, Nisyros, Samos, Symi, Rhodes)
and daily access to the opposite coastline of Asia Minor, the ancient Halicarnassus
(Bodrum). On Kos, one can enjoy a great combination of thousands of years of
history, natural beauty, historical monuments, organized beaches, modern shops
and perfect hotel facilities, providing the best impressions to our visitors.
Koşukavak Turizm ve Seyahat Acentası
Koşukavak Tourism Travel Agency
Salon No: 7 / Stand No:A718
.
Kozaklı Belediye Başkanlığı
Kozaklı Municipality
Arapçeşme Mah. Namık Kemal Cad. No:2 D:8 Gebze - Kocaeli / Türkiye
Tel : +90 (262) 646 56 00
Fax : +90 (262) 642 28 44
Mail : [email protected]
web : www.kosukavak.com.tr
x
Şirket merkezi Gebze’de bulunan ve Yönetim kurulu Başkanlığını kamuoyunun çok
yakından tanıdığı simalardan balkanların müdavimi olarak bilinen Rumeli Balkan
Federasyonu Başkanvekili ve Rumeli Dergisi Sahibi Rifat Yakupoğlu’nun kurduğu
Koşukavak Turizm, güleryüzlü konusunda uzman personeli, tecrübeli şoförleri,
konforlu araçları ve deneyimli rehberleri ile Balkan Ülkelerini her yönüyle tanıtan bir
seyahat acentasıdır. 1997 yılında personel taşımacılığı ile başladığı iş hayatında,
2010 yılında A grubu seyahat acentası belgesini alarak TÜRSAB’a üye olan firma,
otel rezervasyonu, uçak bileti satışları, vize işlemleri, kültür turları, şirketlere özel
toplantı ve organizasyonlar düzenlemektedir. Koşukavak Turizm, Türkiye’nin her
bölgesinden Balkan Ülkelerini gezmek isteyenlerin ilk tercih ettiği uzman bir firma
olarak öne çıkıyor. Balkan kökenli ve Balkan Ülkelerini karış karış gezen , tarihi,
kültürel ve coğrafi özelliklerini en ince ayrıntısına kadar tanıyan Rıfat Yakupoğlu’nun
yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Koşukavak Turizm; Bulgaristan, Yunanistan,
Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve
Romanya’ya çok farklı konseptlerde turlar düzenliyor.
Salon No: 3 / Stand No:A370
.
Altunsu Mahallesi Kozaklı - Nevşehir / Türkiye
Tel : +90 (384) 471 42 93
Fax : +90 (384) 471 35 65
Mail : [email protected]
web : www.kozakli.bel.tr
x
Yıllarca yerin derinliklerinden yeryüzüne akan Kozaklı Termal suları, son yıllarda
bölgede başlayan atılımlarla sadece bölge insanının değil tüm dünya insanlarının
hizmetine hızla girmektedir. Her keseye uygun apartları, villaları bir yıldızdan beş
yıldıza modern tasisleriyle 7500 nüfuslu ilçede 12500 yatakla Türk turizm sektöründe
12 ay 365 gün sürekli hizmeti ile bütün dikkatleri üzerine çekmektedir. Suyun
özelliklerinden dolayı, insanı dinlendiren, eğlendiren, sağlık veren, kişinin kendi
dinamiklerini ve güzelliğini yeniden keşfetmesini sağlayan, rehabilite olabileceği
otelleri, apartları, oyun salonları, güzellik merkezleri, dinlenme ve gelişme merkezleri
ile Kozaklı Termal Bölgesi’nde hizmet vermektedir. Hızla gelişen bölgemiz, Kozaklı
Alışveriş Merkezi ile güler yüzlü ve eğitimli insanları ve Türkiye’nin sayılı fizik ve tedavi
merkezlerinden biri olan Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi ile gerçekten
alternatif turizm merkezi, sağlık merkezi, eğlence merkezi, güzellik merkezi olma
yolunda önemli atılımları tamamlamış marka bir kent kimliğine bürünmüştür. Kozaklı
ilçesi, Kayseri ve Nevşehir havaalanları ile Türkiye’nin her ilinden hava yolu ulaşımı
sağlanmaktadır. İlçe merkezinden belirli saatlerde yapılan otobüs seferleri ile
Türkiye’nin her şehrine Ankara-Kayseri karayolu üzerinden otobüs bulma imkânı
mevcuttur. Ayrıca ilçeden Nevşehir ve Kayseri’ye saat başı otobüs seferleri
düzenlenmektedir.
Koşukavak Travel Agency headquarters located in Gebze and the Chairman of
Koşukavak Travel Agency, the public closely known and as the familiar in the
Balkans ,he is Rumeli Balkan Federation deputy chairman also Rumeli Journal
owner Rifat Yakupoğlu established Koşukavak Tourism,our staff experts in a friendly,
experienced drivers, comfortable cars and experienced guides Koşukavak travel
agency introduce every aspect of Balkan Countries. In 1997 to begin the business
on employee transportation, Koşukavak travel agancy became “A” group travel
agany and member TÜRSAB (Association of Turkish Travel Agencies) since 2010.
Koşukavak Travel Agency organize hotel reservation, air ticket sales, visa
procedures, cultural tours, organizes special meetings and events for companies.
Who wants to visit Balkan countries fistly preferred Koşukavak Travel Agency
arround Türkiye. Chairman of Koşukavak Travel Agancy Rıfat Yakupoğlu; Balkan
origin and he is travelling all Balkan Countries and recognize the cultural,
geographical features. KoşuKavak Travel Agency organizes tours Bulgaria, Greece,
Macedonia, Kosovo, Albania, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia
and Romania in many different concept.
Kotor Turizm Organizasyonu
Tourism Organisaton Of Kotor
Salon No: 2 / Stand No:C213
.
Stari Grad 315 - Budva / Montenegro
Tel : +382 32 325 947
Fax : +382 32 322 886
Mail : [email protected]
web : www.kotor.travel
x
Kotor turizm organizasyonu nedeniyle UNESCO koruması altında listelenen onun
çevresel, kültürel ve tarihsel değerlere olan Montenegro- ortaçağ kasabası Kotor, en
büyüleyici ve tarihi turistik mekanların birinde yer almaktadır. Bizim ana rolü
korunması, iyileştirilmesi ve şehrin otantik değerlerin teşviki olduğu; organizasyon ve
tezahürleri ve geleneksel olayların teşviki; korunması ve turizm alanı, çevre ve
kültürel mirası korumayı amaçlayan cesaret ve organizasyon faaliyetleri; Bizim
kasaba bizim turist teklif zenginleştirmek için sahip tüm kaynakların valorizasyon;
Bizim turizm teklif tanıtmak amacıyla gazetecilerin çalışma gezileri düzenlenmesi;
turistlere hizmet ve bilgi sağlar.
For years, the depths of the earth where thermal waters flowing Kozakli, not only
the people of the region with the breakthrough began in the region in recent years
is fast entering the service of all the world’s people. For every budget apartments,
villas are drawing a star of five star modern tasis 12 months in the Turkish tourism
sector with 7500 inhabitants in the district 12500 to bed with all the attention on the
365 days of continuous service. Due to the properties of water, the rest of the
people, entertain, providing health, enabling people to rediscover its dynamics and
beauty, rehabilitation may be hotels, apartments, game rooms, beauty salons,
serves Kozaklı Thermal Region, recreation and development centers. A rapidly
growing area, Kozakli Mall friendly and educated people and Kozakli one of
Turkey’s leading physics and treatment centers Physical Therapy and Rehabilitation
really alternative tourism center to center, health center, recreation center, has
completed the necessary steps towards becoming a beauty salon brand identity is
wrapped up in a city. Kozakli town of Kayseri and Nevsehir airway transportation
from airports in every province in Turkey is provided. Finding the town center at
scheduled times made the city’s buses with each bus through Turkey AnkaraKayseri highway opportunity is available. Also in the district of Nevsehir and Kayseri
hourly bus services are organized.
159
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
city of Antalya, on the Teke Peninsula, (between the bays of Antalya and Fethiye).
Its neighbour towns are Korkuteli, Elmalı, Finike, Kemer and Antalya The town of
Kumluca, formerly the village of Sarıkavak, is named for its sandy soil good for
growing watermelons. The centre of the district is a plain pointing north from the
Mediterranean coast and surrounded by mountains on three sides. The north of the
district is hills and mountain. Summers are hot and dry, winters cool and wet as you
would expect in a Mediterranean district; it never snows on the coast but there is
snow on the mountains. In this climate fruit and vegetables can be grown under
glass all year round and this is the mainstay of the local economy, along with
orange trees, and Kumluca is a wealthy district. There are a number of important
historical sites in the district of Kumluca including Olympos, Korydalla,
Rhodiapolis, Idebessos and Gagai; of these Olympos is the largest and attracts the
most visitors. There is 30 km (19 mi) of coast with many hotels and restaurants
between the villages of Adrasan and Olympos, and holiday villages near the town
of Mavikent..
Kösezade Turizm KKTC
Kösezade Turizm KKTC TRNC
Salon No: 7 / Stand No:D718
.
Sehit Ecvet Yusuf Cad. 13/A Yenisehir - Lefkoşa / North Cyprus
Tel : +90 (392) 444 13 33
Fax : +90 (392) 228 83 24
Mail : [email protected]
web : www.kosezade.com
x
Kösezade Turizm’in temelleri , Kösezade Grup Başkanı Özkan Kösezade’nin
desteği ve önderliğinde 1994 yılının Haziran ayında atılmıştır. Kendilerini düşlerinin
peşinde gitmeye adamış, yaratıcı, çalışkan yenilikçi insanların bir arada bulunduğu
Kösezade Turizm kısa sürede sektördeki farklılığını ortaya koymuş, ismini başarılı
şirketler arasına ön sıralarda oturtmuştur. 20 yıldır aynı heves ve heyecanla
çalışmanın meyvesini her geçen yıl büyüyerek toplayan şirket, misafirlerinin
memnuniyeti ile gücüne güç katmaya devam etmektedir Turizm denince güven ve
memnuniyeti simgeleyen Kösezade Turizm, KKTC’nin en seçkin otelleri ve
havayolları tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür. Sektördeki iş ortaklarının
ve müşterilerinin memnuniyeti ile ilklere imza atan, yenilikçi, yaratıcı ve cesur
yaklaşımı şirketi Ada’nın en büyük tur operatörlerinden biri haline getirmiştir.
Kösezade Turizm, Kösezade Grup bünyesinde bulunan 6 şirketten biri olup,
Incoming, Outgoing, Mice, Ticketing ve Kargo olmak üzere 6 farklı departmanda
41 kişilik profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir. Zamanın ruhunu yakalayan,
duygulara, dostluklara, arkadaşlıklara, güven ve tecrübeye önem veren Kösezade,
değişimin gücüne inanır ;” Değişmeyen tek şey değişimin kendisir.”
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası
Kumluca Chamber Of Commerce and Industry
Salon No: 3 / Stand No:E328
.
Karşıyaka Mh.adnan Menderes Blv.karasin Sk.ana Sitesi C Blok No:23 Kumluca
- Antalya / Türkiye
Tel : +90 (533) 577 01 64
x
Our experienced staff waiting for your guests to serve them with high quality
services and show them Turkish Cypriot hospitality.We provide services with hightech solutions with best prices.If you choose us as a partner you can access good
conditions at all hotels & resorts in Turkish Republic of Northern Cyrus. We also
work with partners who are the best in their bussiness in Cyprus. By choosing us,
your Cyprus trips and guests will be unforgetttable. We can provide all services like
accomodation, transfers, flights, rent-a-car, city tours, guidence, concierge,
technical equipments, human resource for events, entertainment and outside
catering.
Kuşadası Belediyesi
Kuşadası Municipality
Salon No: 3 / Stand No:E350
.
İnönü Bulvarı Lütfi Suyolcu İş Merkezi 09400 - Aydın / Türkiye
Tel : +90 (256) 614 10 03
Fax : +90 (256) 614 15 80
Mail : [email protected]
web : www.kusadasi.bel.tr
x
Kumluca Belediye Başkanlığı
Kumluca Municipality
Salon No: 3 / Stand No:E328
Kuşadası Golf & Spa Resort
Clc World Resorts & Hotels
.
Merkez Mah. Halil Çıvgın Caddesi No:5 07350 Kumluca - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 887 27 00
Fax : +90 (242) 887 10 98
Mail : [email protected]
web : www.kumluca-bld.gov.tr
x
Kumluca’nın ilk yerleşimi ilçenin merkezinin 5 km kadar doğusunda, tepelerin
eteklerinde Sarı Kavak adıyla 1830 yıllarında kurulmuştur. Kumluca bucağı
sonraları 7033 sayılı kanunla 1958’de Finike’den ayrılarak ilçe olmuştur. Kumluca
İlçesi, Batı Akdeniz bölümünün, Antalya Körfezi’nin batı kısmındaki Teke
Yarımadası diye adlandırılan Antalya Körfezi ile Fethiye Körfezi hizasında Akdeniz’e
doğru uzanan uzantı üzerinde ve Antalya’ya 90 km uzaklıktadır. İlçenin yüzölçümü
1253 km2’dir. İlçenin güneyinde Akdeniz, batısında Finike ilçesi, batı ve kuzeybatı
yönünde Elmalı ilçesi bulunmaktadır. İlçe üç tarafı dağlarla çevrili, denizden kuzeye
doğru uzanarak tatlık mevkiinde son bulan verimli bir ova üzerinde yer almaktadır.
Bu ovanın doğuya doğru uzantısı üzerinde Mavikent beldesi bulunmaktadır. Ova
üzerinde Mavikent’ten başka altı köy daha vardır. İlçenin kuzeyindeki dağlar
gittikçe yükselerek Beydağları’na kadar uzanan engebeli bir arazi oluşturmuştur.
İlçede; Olympos, Corydella, Rhodiapolis, İdebessiois, Gagae gibi önemli antik
kentler bulunmaktadır. Özellikle, Olympos çok fazla yerli ve yabancı turist
tarafından ziyaret edilmektedir. 1991 yılında bu antik şehirde yapılan çalışmalar ve
ortaya çıkarılan tarihi eserler, buranın tarihi ve turistik değerini daha da
artırmıştır.İlçenin sahil şeridi 30 km.’dir. Bu sahil şeridinde Çavuşköy
Kasabası’ndaki Adrasan koyu ile Olympos koyu; otel, motel, pansiyon ve
restoranları ile yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir.
Salon No: 3 / Stand No:C349
.
Kemalpaşa Mahallesi, Kıranta Mevkii Söke - Aydın / Türkiye
Tel : +90 (256) 517 11 00
Fax : +90 (256) 517 11 10
Mail : [email protected]
web : www.kusadasigolfsparesort.com
x
5 yıldızlı resort /golf oteli
5 Stars Golf Resort Hotel
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Northeast Anatolia Development Agency
Salon No: 12 / Stand No:E1230/B828
.
Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 235 61 11
Fax : +90 (442) 235 61 14
Mail : [email protected]
web : www.kudaka.org.tr
x
Kumluca is a town and district of Antalya Province on the Mediterranean coast of
Turkey, part of the Turkish Riviera. Kumluca is located 90 km (56 mi) west of the
160
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Kültür A. Ş.
Kültür A. Ş.
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
Maltepe Mahallesi Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri Topkapı / Zeytinburnu İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 467 07 00
Fax : +90 (212) 467 07 99
Mail : [email protected]
web : www.kultursanat.org
x
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
T. R. Ministry Of Culture and Tourism
Salon No: 2 / Stand No:A240
.
İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 212 83 00
Mail : [email protected]
web : www.kulturturizm.gov.tr
x
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Ülkemizin evrensel kültür, sanat ve turizm
değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak ve tanıtmak, toplumsal
bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ülkemizin dünya turizminden
alacağı payı artırmak” görevlerini yerine getirir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
“Üstün evrensel değerlere sahip kültür mirasımızın, ulusal ve uluslararası
sürdürülebilir korunma çabalarını başarı ile yöneten ve ülkemizi turizm alanında
dünya liderleri arasında ilk sıralara taşıyan güçlü, saygın ve vazgeçilmez bir kurum
olmak” vizyonu ile hareket eder.
Kütahya Belediye Başkanlığı
Kütahya Municipality
Salon No: 12 / Stand No:A1230
.
Ali Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Evliya Çelebi İş Merkezi No: 22 Kütahya / Türkiye
Tel : +90 (274) 223 60 12
Fax : +90 (274) 223 60 12
Mail : [email protected]
web : www.kutahya.bel.tr
x
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Kütahya Chamber Of Commerce and Industry
Salon No: 12 / Stand No:A1230
.
Dumlupınar Blv. No:73, 43100 Merkez - Kütahya / Türkiye
Tel : +90 (274) 228 00 28
Fax : +90 (274) 228 04 40
Mail : [email protected]
web : www.kutso.org.tr
x
Kütahya Valiliği
Kütahya Governorate
Salon No: 12 / Stand No:A1230
.
Servi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kent Meydanı, Pk: 43120, Merkez - Kütahya
/ Türkiye
Tel : +90 (274) 223 69 93
Fax : +90 (274) 223 69 97
Mail : [email protected]
web : www.kutahya.gov.tr
x
Kyvernitis Travel
Kyvernitis Travel
Salon No: 2 / Stand No:C261a
.
139, Vouliagmenis Ave., 166 74 - Athens / Greece
Tel : +30 210 9001 100
Mail : [email protected]
web : www.kyvernitis.gr
x
Kyvernitis Travel 40 yılı aşkın tecrübesi ile Yunanistan’ın en büyük seyahat
acentalarından biridir. Kurumsal ve denizcilik sektörünün yanı sıra lüks Bağımsız
Seyahat (FIT) segmentlerinde lider bir firmadır. Eclectic Greece, 2013 yılından bu
yana, Amerika’nın saygın kuruluşlarından olan Virtuoso Network ve Avrupa’nın lüks
seyahat ağı olan Traveller Made’in üyesi olmuştur. Kişiye özel, üst düzey seyahat
imkanını sunmak için 7/24 çalışarak, işini profesyonel, dakik ve kaliteli bir şekilde
sunan ekibimiz ile hizmet vermekteyiz. Eclectic Greece, Yunanistan’ın önde gelen
tedarikçileri ile anlaşmış olup, her zaman müşterilerimizi ağırlamaktan ve hizmetin en
iyisini sunmaktan mutluluk duymaktadır. Ayrıca; kurmuş olduğumuz “Eclectic
amenities” ile müşterilerimize özel otel seçenekleri sunuyoruz. Bizim avantajımız
hizmet kalitemizdir. Amacımız, Yunanistan’ı ziyaret eden müşterilerimizi, kendi
evlerindeymiş gibi ağırlamak ve ülkemizin sunabileceği çeşitliliği göstermek olup, bu
çeşitlilik arasından kendi Yunanistan’larını keşfedecek deneyim fırsatları sağlamaktır.
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kutahya Provincial Directorate of Culture and Tousim
Salon No: 12 / Stand No:A1230
.
Ali Paşa Mahallesi Menderes İş Hanı Kat:2 - Kütahya / Türkiye
Tel : +90 (274) 223 62 13
Fax : +90 (274) 223 55 35
Mail : [email protected]
web : www.kutahyakultur.gov.tr
x
Lafasi Maritime Company
Lafasi Maritime Company
Salon No: 2 / Stand No:C251
.
Kalymnos P.o. 85200 - Kikladhes / Greece
Tel : +302243051630
Fax : +302243051606
Mail : [email protected]
x
We have travel agency at Kalymnos Island and we offer services about Hotel
reservation, yachting services, daily excursion with bus or boat, car hire etc . Also
we are the owners and operators of the ferry Ilias T that connect Turgutreis with
Kalymnos and Leros every summer season.
161
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Laleli Fashion Shopping Festival
Laleli Fashion Shopping Festival
Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği
Laleli İndustrialists and Businessmen Association
Salon No: 6 / Stand No:C620
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
.
Laleli Caddesi, No:11 Lale Apt. Kat:6 Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 516 90 52
Fax : +90 (212) 458 12 50
Mail : [email protected]
web : www.lalelishoppingfestival.com
x
Laleli Caddesi Lale Apt. No:11 Kat.6 Laleli / Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 516 90 52
Fax : +90 (212) 458 12 50
Mail : [email protected]
web : www.lasiad.org.tr
x
Tüm imalat ve hizmet sektörlerinden üyeleri bulunan LASİAD, Laleli’ye gelen
ziyaretçilerimiz içinde tam bir enformasyon merkezi durumundadır. Laleliden alış
veriş yapmak isteyen işadamlarını doğru yönlendirmeler ile aradıkları ürün
gurubuna sahip üreticiler ile tanıştırarak işbirliği imkânları sunmaktadır. LASİAD,
bölgede faaliyet gösteren firmalarımızın dünya standartlarında hizmet vermelerini
sağlamak, gelişen siyasi ve ekonomik süreçler içerisinde ortaya çıkan sorunları
araştırarak ticaretin önündeki problemlerin çözümüne ilişkin projeler üretmek
amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Türk tekstil sektörünün önde gelen
üretici firmalarının yer aldığı Laleli Bölgesinden BDT Ülkeleri, Rusya Federasyonu,
Türki Cumhuriyetler, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri, Arap Ülkeleri ve
Afrika ülkeleri ile Pronto Ticaret kapsamında ticaret yapılmakta olup firmalarımız
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Amerika dahil olmak üzere 57 ülke ile ticari faaliyetlerini
sürdürülmektedir. Laleli Bölgesi ticari hareketliliği dışında kültürel geçmişi ile de
ziyaretçilerini büyüleyen ve dünyanın sayılı harikalarından biri olan İstanbul’un
güzelliklerini sunan bir merkez konumundadır.
Laleli Gonen Otel
Laleli Gonen Hotel
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Balabanağa Mah. Zeynep Kamil Sok. No:24 Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 519 30 40
Fax : +90 (212) 512 17 80
Mail : [email protected]
web : www.laleligonen.com
x
Ayasofya’ya 3 km mesafedeki Laleli Gönen Hotel’ de muhteşem şehir manzaralı bir
çatı yüzme havuzu ve bir güneşlenme terası bulunmaktadır. Kahvaltıda her gün
taze ekmek, zeytin ve peynir servis edilmektedir. Otelin tüm odaları aydınlık ve
havadardır, ayrıca ışık geçirmeyen perdeler bulunan geniş pencerelere sahiptir.
Her birinde rahat bir koltuk ve düz ekran TV’ li oturma alanı vardır. Konuklar, Laleli
Hotel’ in sevimli ve samimi restoranında güveçte et yemeklerinin, vejetaryen
lezzetlerinin ve diğer Türk lezzetlerinin tadına bakabilir. Otelde rakı ve Türk kahvesi
gibi yerel tatlar da mevcuttur. Özenli personeli yerel etkinlikler için bilet ayarlayabilir
ve popüler turistik yerlere kent gezileri düzenleyebilir. Otel ayrıca havaalanı servisi
ve araç kiralama hizmeti sunmaktadır. Hotel Laleli Gönen, Ayasofya ve diğer
önemli turistik merkezlere kolay ulaşım sağlayan en yakın tramvay durağına 300
metre mesafededir. Sultanahmet Camii yürüyerek 10 dakika uzaklıktadır. Ayrıca
Vezneciler Metro İstasyonu’ndan popüler Taksim Meydanı’na 6 dakika içinde
ulaşılabilir. Fatih, Müze, mimari ve Anıt ile ilgilenen gezginler için harika bir
seçenek. Bu, bağımsız değerlendirmelere göre konuklarımızın İstanbul noktasında
en beğendikleri kesim. Dilinizi konuşuyoruz!
LASIAD, incorporating members from all manufacturing and service sectors, is a
complete information center for visitors. LASIAD guides the businessmen who are
willing to shop from the Laleli and helps them meet with the right manufacturer
manufacturing what they need and thus offers partnership opportunities. LASIAD
is a non-governmental organization established with the aim of enabling the
companies in the area to provide world-scale services, researching the problems
that arise in the process of emerging political and economic developments and
producing projects for the solution of the problems in front of trade activities. From
Laleli area, where the leading Turkish textiles manufacturing companies are
located, suitcase trading is made to Commonwealth of Independent States,
Russian Federation, Turkic Republics, former Eastern European Countries, Middle
East countries, Arab countries and countries in Africa. and the companies in this
area carry on their commercial activities with 55 countries including the European
Union countries and the USA. Laleli is not only a dynamic area in trade activities
but also a unique destination offering the beauties of Istanbul, the city which
mesmerizes everyone and which is one of the wonders of the world.
Laleli Gonen Hotel features a sunbathing terrace and a rooftop outdoor pool with
scenic city views, 3 km from Hagia Sophia. Fresh bread, olives and cheese are
served daily for breakfast. All rooms are light and airy and fitted with large windows
with black-out curtains. Each one features a comfortable armchair and a flatscreen TV in the living area. At Laleli’s smart-casual restaurant, guests can try
meat stews, vegetarian dishes and other Turkish specialities. Local favourites
including Raki and Turkish coffee are also available. The attentive staff arranges
tickets to local events and also organises urban trips to popular attractions. The
hotel also offers an airport shuttle services as well as car rental service. Hotel Laleli
Gonen is 300 metres from the nearest tram stop which provides easy access to
Hagia Sophia and other major attractions. Blue Mosque is a 10-minute drive away.
You can also access to popular Taksim Square within 6 minutes using Vezneciler
Metro Station. Fatih is a great choice for travellers interested in museums,
architecture and monuments. This is our guests’ favourite part of Istanbul,
according to independent reviews. We speak your language!
Lambada Travel Agency
Lambada Travel Agency
Salon No: 2 / Stand No:D235
.
Laleli Otelciler Platformu
Community Of Laleli Hotels
Zlatnih Ljiljana 1 Bugojno - / Bosnia and Herzegovina
Tel : 0038761405881
Fax : 0038730252143
Salon No: 5 / Stand No:B510
Mail : [email protected]
web : www.lambada.ba
x
Yurt İçi & Yurt Dışı Turlar, MICE, Taşımacılık
.
Fevziye Cad. No:7 Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 513 91 00
Fax : +90 (212) 526 44 40
Mail : [email protected]
x
Laleli Otelciler Platformu Laleli bölgesini tanıtmak ve sorunlarını çözmek için
kurulmuş bir platformdur
Incoming, Outgoing, MICE, Transportation
162
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
agents, providing super-yacht charters and aviation ground-handling assistance.
Our strength stems from the fact that we have direct contracts and allotments with
over 100 resort hotels and safari yachts across Maldives. We have very strong
relationships with local authorities, hotels, airlines and the tourism industry in general
and there are no doors that will not open for us in this Industry. Hence, we offer
prices like no other and a full range of other services along with best local expertise.
Our team comprises of travel professionals from around the world. More than just
experienced, they are thorough, knowledgeable, courteous helpful and available
to you at all times. We have expanded LETS GO MALDIVES and at present we have
branches in Istanbul, Shanghai and Moscow. We also offer you infinite possibilities
with our own luxury yacht and exclusive Private Island. MY ANASTASIA is a
magnificent cruise yacht designed for the ultimate safari experience in the Maldives,
its rema
Larus Viaggi
Larus Viaggi
Salon No: 2 / Stand No:D223
.
Viale Alpi Centrali 199 - Lido Scacchi / Ferrara - Emilia-Romagna / Italy
Tel : 0039-0533-313144
Fax : 0039-0533-313166
Mail : [email protected]
web : www.larusviaggi.com
x
Larus Viaggi is an Italian Inbound Tour Operator since 1984. We offer holidays and
trips to whole Italy providing all kind of land services: hotel, transfer, excursion and
private guide, wine and food tasting or shopping tours, entry ticket to most important
attraction. We aimed our product both at FIT as well as GROUP, for leisure and
business purpose.
Liberty Georgia Destination Management
Liberty Georgia Destination Management
Salon No: 2 / Stand No:D206
Le Bristol Beirut Hotel
Le Bristol Beirut Hotel
.
Salon No: 2 / Stand No:D202
33e İ. Chavchavadze Ave., 0179 - Tbilisi / Georgia
Tel : +995322240100
Mail : [email protected]
web : www.gdm.ge
x
.
x
Lebanon Ministry Of Tourism
Lebanon Ministry Of Tourism
JSC Liberty Georgia Destination Management is operating in Caucasus region since
2005. We are providing full spectrum of tourist services. Accommodations in the
hotels, transfers, meals, excursions, service of professional guide etc. We are a
team of professionals with big experience in serving our foreign partners in different
fields of our sector: DMC for MICE, PCO, wholesaler for charter tour operators, DMC
for VIP travel service providers. Geography of our customers are CIS, Eastern
Europe, Gulf, India, Western Europe.
Salon No: 2 / Stand No:D202
.
x
Lets Go Maldives Pvt. Ltd
Lets Go Maldives Pvt. Ltd
Liberty Hotel
Liberty Hotel
Salon No: 2 / Stand No:C220
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
1st Floor / Lets Go Tower - Kaafu / Maldives
Tel : +9603347755
Mail : [email protected]
web : www.letsgomaldives.com
x
Biz dünya çapında misafirperverliği ile birlikte size cennet mükemmel bir vizyon
verir. Maldivler’de en büyük seyahat acentelerinden biri olarak, biz her yerde
Maldivler’de tatil fırsatlarını en geniş sunuyoruz, bu egzotik resort otel, ya da lüks
safari, herhangi bir tür geziler, hatta özel Private Island fırsatlar olacak. Biz Bizim
özel süper yat kiralamada ve havacılık zemin taşıma yardım sağlama, VIP müşteriler
için lüks tatil düzenlenmesi temsil ve seyahat acentelerine taşıma, en iyi fiyatlarla
planlama kaliteli ısmarlama paketleri arasında, sadece daha fazla uzman seyahat
vardır. Gücümüz, biz Maldivler genelinde 100’ün üzerinde resort otel ve safari yatlar
doğrudan sözleşmeleri ve kontenjan olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Biz
genel olarak yerel yönetimler, otel, havayolları ve turizm endüstrisi ile çok güçlü
ilişkileri var ve bu Sektöründe bizim için açılmaz hiçbir kapı yoktur. Dolayısıyla, biz
başka ve en iyi yerel uzmanlığı ile birlikte diğer hizmetler bir dizi gibi fiyatlar
sunuyoruz. Ekibimiz dünya çapında seyahat profesyonelleri oluşur. Sadece
deneyimli daha fazla, onlar her zaman, bilgili, kapsamlı kibar, yardımsever ve sizin
için kullanılabilir. Biz GO Maldivler LETS genişlettik ve şu anda İstanbul, Şangay ve
Moskova’da şubeleri var. Biz de sizlere kendi lüks yat ve özel Private Island ile
sonsuz olanaklar sunuyoruz. MY ANASTASIA Maldivler, çekici tasarımı ve eşsiz
Maldiv deneyim verecektir mükemmel mürettebat ile birlikte aktivite nihai safari
deneyimi
.
Gençtürk Cad. Ağa Yoküşü No:10 Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 513 89 21
Fax : +90 (212) 513 81 86
Mail : [email protected]
web : www.libertihotel.com
x
Lifeclass Hotels & Spa
Lifeclass Hotels & Spa
Salon No: 2 / Stand No:D240
.
Obala 33, 6320 Portoroz - Piran / Slovenia
Tel : +386 5 692 9001
Fax : +386 5 692 9003
Mail : [email protected]
web : www.lifeclass.net
x
We give you the perfect vision of paradise along with world-class hospitality. As one
of Maldives’s largest travel agencies, we offer the widest variety of holiday deals
anywhere in the Maldives, be it exotic resort hotels, or lavish safaris, excursions of
any type or even exclusive Private Island deals. We are more than just travel
specialists, Our specialties include planning quality custom-made packages at best
prices, arranging luxury holidays for VIP clients, representing and handling travel
The sheltered location of the Bay of Piran, the beneficial Mediterranean climate and
evergreen vegetation, the sun, the sea and rose gardens. The most beautiful part
of the northern Adriatic. Portorož.
163
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Lighthouse Properties
Lighthouse Properties
Livello Otel
Livello Hotel
.
Salon No: 6 / Stand No:A632
SPONSOR
Tuzla Mah.520 Sok 7/1 48300 Fethıye - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 612 67 07
Haramidere Cad. Yakuplu Mah. 67. Sok. No:10 - İstanbul / Türkiye
Fax : +90 (252) 612 67 06
web : www.lighthouse.com.tr
x
Lighthouse Properties, Fethiye’ de bulunan lüks villa ve apartları ile öne çıkan,
misafirlerine unutulmayacak hatıralar ile ağarlayan kendine özgü konsep ürünler
inşa eden ve pazarlayan bir kuruluştur. Lighthouse sadece tatil villaları değil , her
bütçeye uygun ve lüks başka bir hayat stili sunmaktadır. Lighthouse ile tatil evi
kiraladığınızda , Tatilinizin sizin iin unutulmaz hala gelmesine yardımccı olacağız ve
fazlası içn gayret edeceğiz. Kalış süreniz boyunca tüm aktivelerinizi seçmenizde
karar vermenize yardımcı olacağız. Lighthouse Properties Nakhal & Cie
bünyesinde yetkili tedarikçi ve tatil planlayıcısıdır. IATA sertifikalı, Nakhal & Cie
1959 dan beri profesyonel hzmetine sektörde devam etmektedir.
Fax : +90 (212) 876 06 97
web : www.livellohotel.com
x
Son teknoloji ürünü olanaklarla hazırlanmış, modern ve şık 76 odasının tamamı ses
yalıtımlı malzemelerle donatılmıştır. 16 odası tavandan yere kadar camla
kaplanmış, oldukça geniş ve son derece konforlu olup, kendini özel hissetmek
isteyen misafirler ve aileler için idealdir. Tüyap fuar merkezine 3 km. Mesafede,
fuar günleri tüyap – otel // otel tüyap ücretsiz servis imkanı, atatürk havalimanı’na
17 km. E5 karayolu üzerinde, güzelyurt metrobüs durağı önünde olması sebebiyle
kolay ulaşım imkanı. Oda özellikleri : •40” full hd tv •digital klima •uluslararası tv
kanalları •ücretsiz çay & kahve ve kettle set-up’ı •okuma aydınlatmalı yatak başları
•ücretsiz kablosuz internet erişimi •tüm kat hizmetleri servisi •saç kurutma
makinesi •ütü ve ütü masası temini •mini-bar •santral çıkışlı oda ve banyo
telefonları … •digitalemanet kasa •ferah banyo ve kırılmaz cam duşlar •özel
üretilmiş banyo buklet malzemeleri •dolap içi ledli askılık Spa merkezi: zinde bir
güne başlamak veya yoğun geçen bir günü sonlandırmanıza yardımcı olacak
sağlık kulübümüz; kapalı yüzme havuzu, hamamı, saunası, buhar odası ve masaj
odaları ile sizlere sağlıklı bir yaşam sunarken enerji düzeyinizi de arttıracaktır.
.
Tel : +90 (212) 876 06 52
Mail : [email protected]
Mail : [email protected]
Lighthouse design and development is a real estate company promoting luxurious
apartments and villas in Fethiye( Çalış,Ovacık,Hisaronü,Oludeniz etc...) giving
investors the possibility of annual returns. Lighthouse is not just selling holiday
apartments, holiday villas in Turkey;Lighthouse is offering to guests a new lifestyle
to make your holiday and life luxurious and affordable. When you book a villa
vacation with Lighthouse Properties, we help to make sure it’s a memorable one
to you and your group. Lighthouse team will organize any additional services,
entertainment or other diversions that you desire during your stay. The types of
services offered in each location and their cost may vary depending on the
destination, but Lighthouse Team will be sure to give you a complete list and up
to date pricing prior to your stay. Lighthouse Properties is an official supplier of
vacation rentals .Through our unique relationship with Nakhal & Cie we are trusted
to market. Nakhal & Cie directly to IATA travel agents and industry professionals
since 1959.
Our modern and stylish 76 rooms designed with latest technology facilities, ideal
for guests who want to feel special. Sound insulation is available in all rooms. 16
superior room have floor-to-ceiling, covered with glass. Tuyap-avcılar direction, e5 over side road, near the güzelyurt metrobus station. Our hotel is 3 km. Away from
tuyap faır & congress center (free shuttle service). 17 km. Away from ınternatıonal
atatürk aırport. Room details : •40” full hd tv •aır condıtıonal •satellıte tv •*free
kettle set-up •backlıght headboards. •free wı-fı •7/24 room servıce •haır dryer
•ıron and ıron table procurement •mınıbar •room and bathroom phone(for central)
•dıgıtal safebox •spacious bathroom and unbreakable glass. •custom made,
bathroom amenities •led lıghtıng ınsıde the wardrobe Spa center : spa center on
-2nd floor. To start a energetic day, or to help end a busy day, ındoor swimming
pool, hammam, sauna, steam room, jacuzzi and massage rooms while providing
you with a healthy lifestyle will increase your energy level.
Lionel Otel
Lionel Hotel
Salon No: 6 / Stand No:A627
.
Ljubljana - The Capital Of Slovenia
Ljubljana - The Capital Of Slovenia
Yenidoğan Mah. Abdi İpekci Cad. No : 84 Bayrampaşa - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 613 03 12
Salon No: 2 / Stand No:D240
Fax : +90 (212) 613 03 12
Mail : [email protected]
web : www.lionelhotel.com.tr
x
19 yıldır Antalya’ da 5 yıldızlı Galeri Resort Hotel’ in mülk sahibi ve işletmecisi olan
Kıdan A.Ş. İstanbul Bayrampaşa’da 01.07.2016’da 5 yıldızlı Lionel Hotel’ i faaliyete
geçirmeye hazırlanıyor. 5 yıldızlı, 230 odalı Lionel Hotel’ in 1 balo salonu,10 toplantı
salonu, ve diğer yaşam alanları bölgenin ve İstanbul’un seçkin kongre-toplantı
tesislerinden biri olmayı hedefliyor.
.
Krekov Trg 10 - Ljubljana / Slovenia
Tel : +38613064583
Fax : +38613064594
x
Ljubljana Tourism is a professional source of neutral, objective and comprehensive
information on the tourist product of the Slovenian capital. Travel agents and tour
operators, especially those looking for a new destination to launch, are most
welcome to contact us. We are pleased to provide information on accommodation,
sightseeing tours, conference facilities, and events in the city as well as a
catalogue for professionals and other assistance (general brochures, AV
material...). Two tourist information centres operate in the framework of our
organisation.
Kıdan A.Ş. has a 19-year experience as the owner and manager of 5-star Galeri
Resort Hotel in Antalya and the company is preparing to open 5-star Lionel Hotel
in Istanbul, Bayrampaşa on 01.07.2016. 5-star Lionel Hotel’s goal is to be
recognized as one of the elite congress – conference facilities of the district and
Istanbul with 230 rooms, 1 ballroom, 10 conference halls and other living spaces
in the hotel
164
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Local Tourism Organisation Of Podgorica
Mahan Havayolları Merkezi İran Türkiye İstanbul
Şubesi
Mahan Air Central Iran,turkey İstanbul Sales Office
Local Tourism Organisation Of Podgorica
Salon No: 2 / Stand No:C213
.
Slobode 47 - Budva / Montenegro
Tel : 020667535
web : www.podgorica.travel
x
Salon No: 2 / Stand No:D234
.
Cumhuriyet Caddesi Sibel Apartmanı No:63 Kat:6 Elmadağ Şişli - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 343 51 13
Fax : +90 (212) 247 72 45
Mail : [email protected]
web : www.mahan.aero
x
Makedonya
Republic Of Macedonia
Loddey’s Guesthouse
Salon No: 2 / Stand No:C224
Loddey’s Guesthouse
Salon No: 2 / Stand No:A226
.
13 Norman Road, Strand - Cape Town / South Africa
Tel : +27 21 853 6333/ +27 78 278 0205
Fax : +27 21 853 2192
Mail : [email protected]
x
Loddey’s Guesthouse & Luxury Beach Front Self-Catering Apartments are situated
in Strand, Cape Town. This Halaal Friendly establishment offers from budget
accommodation to luxury beach front options. Located 20 min from Cape Town
International Airport makes it easily accessible. Proudly affiliated with Discover
South Africa that offers various self drive packages.
Long Beach Resort Hotel Spa & Deluxe
.
Debarca 2 - Skopje / Macedonia
Tel : +38923223101
Fax : +38923223101
Mail : [email protected]
web : macedonia-timeless.com
x
The Agency for Promotion and Support of Tourism of the Republic of Macedonia is
promoting and supporting tourism through different tools in order to enhance and
develop the tourism potential that the country has. The Agency for Tourism is
promoting the country by exhibiting on different tourism fairs around the world and
all the other available promotional tools. By implementing the program for
development of tourism, the Agency is successfully advertising the country in order
to raise the awareness and attract foreign tourists. By integrating the existing
facilities and investing into new ones, the Agency for tourism is working towards
achieving higher position on the global, competitive market. Through integrating
the existing facilities and creating projects for tourism development, the Agency is
successfully working in order to increase Macedonian competitiveness. By
achieving higher quality of tourism products and services the Agency is contributing
to the main idea of the country. Sustainable development of the tourism sector is the
overall goal of the Agency for Promotion and Support of Tourism of the Republic of
Macedonia. The Agency for Tourism is ensuring long - term sustainability by
maintaining a balance between environmental, economic and socio-cultural aspects
as well. Unique cultural and natural heritage, harmoniously arranged places and
preserved tradition of the country makes it attractive and different from the
competition.
Long Beach Resort Hotel Spa & Deluxe
Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Malatya Provincial Directorate of Culture and Tourism
Salon No: 3 / Stand No:D348
Salon No: 12 / Stand No:A1232
.
.
Türkler Mah. Akdeniz Bulvarı No:26 Alanya - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 534 10 10
Fax : +90 (242) 534 10 23
Mail : [email protected]
web : www.longbeach.com.tr
x
Aile, Çocuk ve Su Cenneti
Family, Children and Water Paradise
Özalper Mah. İstasyon Virajı Kongre ve Kültür Merkezi Binası - Malatya / Türkiye
Tel : +90 (422) 323 29 42
Fax : +90 (422) 323 29 12
Mail : [email protected]
web : www.malatyakulturturizm.gov.tr
x
Malatya’nın tarihi, kültürel, turistik ve doğal değerlerini korumak, ortaya çıkarmak,
belgelemek, tanıtmak ve bu değerlerin bölge ekonomisine kazanç sağlaması için
gerekli faaliyet ve altyapı çalışmalarını yürütmek. Bunları yaparken Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Malatya Valiliği ve görev alanına giren diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde
hareket etmek.
Preserve, conserve, document and promote the historical and cultural heritage of
the Malatya city as well as that of touristic and natural richness. Implement the
required infrastructure activities at tourism and culture in coordination with the
Turkish Ministry of Culture and Tourism, the Malatya Governorate, other
governmental agencies and public sector companies operating in the same sector
so that the local economy may benefit from this potential.
165
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Maldivler Pazarlama ve Halkla İlişkiler Şirketi
Maldives Marketing & Public Relations Corporation
Malkaralı Şeref Ünver
Malkaralı Şeref Ünver
Salon No: 2 / Stand No:C220
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
.
Velaanaage, 4th Floor, Ameer Ahmed Magu, Male - Kaafu / Maldives
Tel : +9603323228
Fax : +9603323229
Mail : [email protected]
web : www.visitmaldives.com
x
Maldivler Pazarlama ve Halkla İlişkiler Şirketi (MMPRC) Maldivler teması altında,
dünyanın en çok tercih edilen ada hedef haline tanıtım faaliyetlerini
yürütülmesinden sorumlu Maldivler ulusal turizm ofisi ... Yaşam Sunny Side; ülkeye
uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağlamak için yerel turizm
sektöründe kalite ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için misyonuna bağlı
kalarak iken.
Camiatik Mah. 100. Yıl Cad. No:109- A Malkara - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (545) 535 05 55
Fax : +90 (282) 427 03 85
Mail : [email protected]
x
Manesol Hotels
Manesol Hotels
Salon No: 7 / Stand No:C745
.
The Maldives Marketing & Public Relations Corporation (MMPRC) is the national
tourism office of Maldives responsible for carrying out promotional activities to
become the most preferred island destination of the world under the theme of
Maldives...the Sunny Side of Life; whilst adhering to its mission to promote quality
and sustainable growth in the local tourism industry to deliver long term economic,
social and cultural benefits to the country.
Çakmaklı Mah. Hasat Sok. No. 41/ A B.çekmece - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 910 66 75
Fax : +90 (212) 886 60 70
Mail : [email protected]
web : www.manesolhotels.com.tr
x
Manesol Fuar Beylikdüzü Çakmaklı bölgesinde yer almakta olup, A la Carte
restaurant ve Spa merkezi ile hizmet vermektedir. Otel içerisinde ücretsiz Wi-Fi
bulunmaktadır. Standart ve Deluxe olarak iki oda tipi bulunmaktadır. Oda boyutları
30 ile 49 m2 arasında değişiklik göstermektedir. Odalarımız şehir, göl ve deniz
manzaralı olarak değişiklik göstermektedir. Odalarda klima, çalışma masası,
oturma alanı, kasa ve minibar bulunmaktadır. Her odaya özel banyo bulunmakta
olup, duş ve saç kurutma makinası vardır. Otelimizde ücretsiz otopark mevcuttur.
Atatürk havalananına 27 KM uzaklıktadır.
Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul Ofisi
Malaysia Tourism Promotion Board Istanbul Office
Salon No: 2 / Stand No:B216
.
Harman Sokak Harmancı Giz Plaza Kat 20 Esentepe Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 284 44 36
Fax : +90 (212) 284 44 37
Mail : [email protected]ism.gov.my
web : www.tourism.gov.my
x
Malezya Turist Geliştirme Kurumu (TDC) olarak 10 Ağustos 1972 yılında dönemin
Ticaret ve Endüstri Bakanlığı altında kurulan kurum, 20 Mayıs 1987 yılında Malezya
Kültür, Turizm ve Sanat Bakanlığı kurulunca, Malezya Turizm Tanıtma kurulu adını
alarak Malezya Turizm Bakanlığı’na bağlanmıştır. Kısaca ve çoğunlukla Malezya
Turizm olarak bilinen kurumumuzun tüm odak noktası, Malezya’yı yurt içinde ve
dışında tanıtmak, turizm sektörünün ve Malezya turizminin gelişmesinde katkıda
bulunmaktır. Malezya Turizm Tanıtma Kurulu İstanbul ofisi Ocak 2002 yılından
günümüze Türkiye içinde aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.
We are offering a spa and wellness centre and a restaurant in Manesol Fuar
Beylikdüzü is located in Çakmaklı. Free WiFi access is available. Each room
provides air conditioning, a desk, a safe box, a minibar and a seating area. Private
bathrooms include shower and a hairdryer. You can enjoy sea view and lake view
from the room. Other facilities offered at the property include a tour desk and
luggage storage. The property offers free parking. Istanbul Ataturk Airport is 27.1
km away.
Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Mardin Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:C1240
The Tourist Development Corporation of Malaysia (TDC) was established on 10
August 1972 as an agency under the former Ministry of Trade and Industry by an
Act of Parliament. With the inception of the Ministry of Culture, Arts and Tourism on
20 May 1987, TDC was moved to this new ministry; and became the Malaysia
Tourism Promotion Board (MTPB) through the Malaysia Tourism Promotion Board
Act 1992. Popularly known as Tourism Malaysia, its full focus is on promoting
Malaysia domestically and internationally. Malaysia Tourism Promotion Board
Istanbul office is active in Turkey since January 2002.
.
.
Salon No: 12 / Stand No:C1224
Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, Kat: 2 No: 4, Yenişehir- Artuklu - Mardin /
Türkiye
Tel : +90 (482) 212 37 76
Fax : +90 (482) 212 58 45
Mail : [email protected]
web : www.mardinkulturturizm.gov.tr
x
Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra birimidir.
Görevleri ilin kültür ve turizmini destekleyici çalışmalar yapmak, ilin tarihi, kültürel
ve turistik değerlerini tanıtmak ve tarihi-turistik işletmeleri denetlemektir. 2016
EMITT Fuarında, ilimizi tanıtmak amcalı hazırlanmış olan kent haritası, kent tanıtım
filmi ve broşürler ziyaretçilere dağıtılacaktır.
Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi No:2 59300 Malkara - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 427 16 40
Fax : +90 (282) 427 16 40
Mail : [email protected]
web : www.malkara.bel.tr
x
Mardin Province Culture and Tourism Directorate is a branch of the Ministry of
Culture and Tourism. It’s duties are to make workings that are supportive of the
culture and touristic activities of the city, to advertise the cultural and touristic
assets of the city and to monitor historic and touristic establishments. During 2016
EMITT Fair, city maps, city advertisement films and brochures that are prepared
to promote our city, will be handed out to the visitors.
Malkara Belediyesi
Malkara Municipality
166
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı
Marmaraereğlisi Municipality
Marnas Hotels
Marnas Hotels
.
.
Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet Meydanı No : 1 - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 613 12 56
Mail : [email protected]
web : www.marmaraereglisi.bel.tr
x
Abdi İpekci Cad No:14-16 Bayrampaşa - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 501 09 09
Fax : +90 (212) 501 67 67
Mail : [email protected]
web : www.marnashotels.com
x
Otelimiz, İstanbul’un merkezi sayılabilecek Bayrampaşa bölgesinde bulunmakta
olup, bulunduğu konumu ile alışveriş merkezlerine ve İstanbul’un tarihi ve turistik
yerlerine yakın bir mesafededir. Otelimiz, 75 Standart Odası, 1 Engelli Odası, 4 Süit,
Lobby Bar, Lobby A La Carte Restaurant, 1 adet Toplantı Salonu, Fitness Salonu,
Sauna, Buhar Odası ile hizmet vermektedir.
Salon No: 12 / Stand No:C1224
Marmaray Hotel
Marmaray Hotel
Salon No: 5 / Stand No:A510
.
Katip Kasım Mah. Güvenlik Cad. No:43 Yenikapı - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 458 60 00
Fax : +90 (212) 458 60 05
Mail : [email protected]
web : www.marmarayhotel.com
x
Marmaray Hotel, Kapalıçarşı, Ayasofya ve Topkapı Sarayı gibi İstanbul’un en başta
gelen turistik mekanlarının bulunduğu tarihi Sultanahmet semtine 2 km uzaklıktadır.
Ücretsiz WiFi erişimine sahip tesiste spa olanakları ve deniz manzaralı teras bulunur.
Marmaray’ın şık dekora sahip odalarının tümünde LCD uydu TV, telefon ve özel
banyo vardır. Odalarda kasa ve tam donanımlı minibar da mevcuttur. Ayrıca Otel
bünyesinde 60 kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Marmaray Hotel’in spa
merkezinde geleneksel Türk hamamının, saunanın ve çok çeşitli masaj
uygulamalarının keyfini sürebilirsiniz. Her sabah açık büfe kahvaltının servis edildiği
tesisin terasında bulunan restoranda deniz manzarası eşliğinde dünya
mutfaklarından eşsiz lezzetler sunulmaktadır. Yalnızca birkaç adım uzaklıktaki
Yenikapı semtinde bulunan popüler balık lokantalarına da gidebilirsiniz. Marmaray
Yenikapı İstasyonu ve Yenikapı Feribot İskelesi tesise 450 metre mesafededir.
Şehrin diğer yerlerine kolay ulaşım imkanı sağlayan Aksaray Tramvay İstasyonu
sadece 500 metre uzaklıktadır. Atatürk Havalimanı ise 18 km ötededir
Marmaray Hotel is 2 km from the historic Sultanahmet area with Istanbul’s top
attractions including Grand Bazaar, Hagia Sophia and Topkapi Palace. It features
spa facilities, a terrace with sea views and free WiFi. Elegantly decorated, all rooms
of the Marmaray include an LCD TV with satellite channels, a telephone and a
private bathroom. A safety deposit box and a well-equipped minibar are also
provided in the rooms. The hotel also has a meeting room Marmaray Hotel includes
a spa centre with a traditional Turkish bath, sauna and a wide range of massage
treatments. Daily breakfast is served buffet styleç Unique tastes of international
cuisine are served at the terrace restaurant with sea views. You can also visit the
popular fish restaurants of Yenikapi district, just a few steps away. Yenikapi
Marmaray Station and Yenikapi Ferry Port are both within 450 metres. Aksaray Tram
Stop is just 500 metres away offering easy access to other sites in the city. Ataturk
Airport is 18 km from the hotel.
Marmaris Belediye Başkanlığı
Marmaris Municipality
Salon No: 3 / Stand No:D360
.
Atatürk Caddesi No:38 Marmaris 48700 - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 412 44 35
Mail : [email protected]
web : www.marmaris.bel.tr
x
Salon No: 7 / Stand No:B740A
Our hotel is centrally located and lies in the city center close to shopping malls, and
the historical and touristic part of İstanbul. Our hotel contains 75 standard rooms, 1
disabled room, 4 suites, Lobby Bar, Lobby A La Carte Restaurant, 1 Meeting Room,
Fitness Center, Sauna, Steam Bath.
Martı Hotels & Marinas
Martı Hotels & Marinas
Salon No: 7 / Stand No:C716
.
Inonu Cad. Devres Han. No:50 Kat:4 34437 Gümüşsuyu - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 334 88 50
Fax : +90 (212) 334 88 52
Mail : [email protected]
web : www.marti.com.tr
x
1967 yılında kurulan Martı Grubu, faaliyetlerine Türkiye’nin en gözde tatil beldesi
Marmaris’te bulunan ve Türkiye’nin ilk resort oteli olan Martı Resort Hotel ile başladı.
Yine Marmaris’te bulunan bir diğer resort otel Martı La Perla Hotel 1988 yılında
kapılarını açarken bunu 1995 yılında Antalya, Kemer’de yer alan Martı Myra Hotel
izledi. Gerek Türkiye gerekse Avrupa’nın dört bir yanında oldukça yüksek bilinirliğe
sahip olan Martı Grubu, otelcilik sektöründeki 46 yıllık deneyiminden aldığı güçle
2012 yılı ortasında ilk şehir oteli olan Martı Istanbul Hotel’i açarak markasını
büyütmeye devam etti. Ege ve Akdeniz’in buluştuğu nokta Hisarönü Körfezi’nde,
1996 yılında hizmete açılmış Martı Marina & Yacht Club, adını sağlık ve güzellik yarı
tanrıçasından alan, 30 odalı Martı Hemithea Hotel ve aynı koyda yer alan Doğan
Butik Otel grubun bu bölgede faaliyet gösteren 3 işletmesidir. Bu yatırımlara ek
olarak Şirince denilince ilk akla gelen 12 odalı Güllü Konakları’nı da bünyesinde
barındıran Martı Grubu, sadece kendi projeleri değil, aynı zamanda Türkiye’nin
sahip olduğu muazzam turizm potansiyelinin hak ettiği yere gelmesi hedefi ile
çalışmaktadır.
Martı Group’s foundations were laid in 1967, and it started operations in 1969 with
Martı Resort Hotel, Turkey’s first resort hotel. Martı La Perla Hotel, which currently
operates at a four-star status, was added to Martı Group in 1988, followed by Martı
Myra Hotel in 1995. Martı Hotel Enterprise Inc.’s shares have been listed in the
Istanbul Stock Exchange (IMKB) since 1989, and it is the first public company in the
tourism industry. Martı Group continued its investments in the tourism industry in
1996 with Martı Marina & Yacht Club and Martı Hemihtea Boutique Hotel in Hisarönü
Bay – Marmaris as well as Dogan Hotel which is located at the same place.
Describing the year 2010 and the following period as a period of strategic growth,
Martı Group created Martı Istanbul Hotel which is the first city hotel of the group and
the Güllü Konakları which takes place at Izmir – Şirince. It’s most important goal
being creating the highest satisfaction for its customers and winning their loyalty;
Martı Group performs comprehensive activities in the field of social responsibility in
addition to expanding its investments.
167
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Marvel Tree Hotel
Marvel Tree Hotel
Mavi Beyaz Butik Otel&beach
Mavi Beyaz Butique Hotel
.
.
Alınko Sitesi, Kaledibi Mah 1007 Sk Bozyazi - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 851 45 50
Fax : +90 (324) 851 45 52
Mail : [email protected]
web : www.marveltreehotel.com
x
Anamur’un komşu ilçesi Bozyazı’da 7 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Marvel
Tree Hotelimiz, Mavi Beyaz Resturantımız ve Marvel Barımız, Akdeniz’in en temiz
sularının hemen kıyısında yer almaktadır. Marvel Tree Hotel, Gazipaşa
Havalimanına 95 km (1saat 30 dakika ) uzaklıktadır. Uçakla gelen konuklar için
özel araçla transfer imkânımız bulunmaktadır. En iyi hizmeti özen gösteren Marvel
Tree Hotelimiz, evinizi aratmayacak konfor ve huzurla hizmette fark yaratmaktadır.
Misafirperverlik, profesyonellik ve kaliteli hizmet anlayışı ile Marvel Tree Ailesi olarak
sizleri ağirlamaktan mutluluk duyarız. Denize sıfır olan Marvel Tree Hotelimiz,
Akdeniz konseptini yansıtan 32 odalı butik bir oteldir. 500 metrelik plajı bulunan
Hotelimiz’in tüm odaları deniz manzaralıdır. Standart Odalar; Mavi ve Beyaz rengin
hakim olduğu standart odalarımız 30 metrekaredir.
Merdivenli Kuyu Ayaş- Erdemli - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 522 25 00
Mail : [email protected]
web : www.mavibeyazbutikotel.com
x
Salon No: 3 / Stand No:B356
Salon No: 3 / Stand No:B356
Mavi İkram ve Ziyafet Organizasyonu
Mavi Catering
Salon No: 5 / Stand No:A511
.
Evrenoszade Sok. No:37/ A Kule Apt. Feriköy- Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 224 00 89
Fax : +90 (212) 231 03 13
Mail : [email protected]
web : www.maviikram.com
x
Firmamız 1988 yılında hizmete başlamıştır ve ISO22000 standartlarındadır.
Yurdumuzun tamamına hizmet vermektedir. Tüm özel davetlerin ikram ve servisini
üstlenmekteyiz. Güvenilir servis kalitesiyle iyi ürünleri, uygun fiyatlar ile
sunmaktayız.
The beach-adjacent Marvel Tree Hotel is a boutique hotel of 32 rooms the concept
of which reflects its Mediterranean roots. With a coast of 500 meters, each and
every room of our hotel has the full view of the sea. Our hotel is from the Gazipasa
airport 95 Km (1h30m). Spread over 7000 square meters in Bozyazi, the
neighboring town of Anamur in Mersin, Turkey, our Marvel Tree Hotel, Mavi Beyaz
Restaurant and Marvel Bar, are located right on the coast of the turquiose waters
of magnificent Mediterranean. Our Mavi Beyaz Restaurant can host 100 guests in
closed spaces and 200 guests in open spaces. Our menu, curated by chefs all
experts in their corresponding fields, is a perfect synthesis of Italian, French and
Turkish cuisines and can be enjoyed by not only the hotel guests and guests from
outside. Located right next to Mavi Beyaz is Marvel Bar with a capacity of 150
seats. Beyond world famous drinks, our bar serves cocktails created by our
bartenders unique to Marvel Bar.
Mavibeyaz D. O. O
Mavibeyaz D.o.o.
Salon No: 2 / Stand No:D243
.
Kovaci 7 - Sarajevo / Bosnia and Herzegovina
Tel : +90 (507) 144 68 11
Mail : [email protected]
x
Bosna Turları Balkan Turları Kış Turları Organizasyonlar VIP turlar Kongreler Resmi
geziler ve açılışlar
Masel Hotel
Masel Hotel
Salon No: 3 / Stand No:E340
.
Tours within Bosnia and Herzegovina Tours throughout the Balkans Organization
of Winter Tours VIP Tours and Travel Congress Management Adventure Tours Car
Rental Accommodation Booking Tourism Event Management
Beyazevler Mh. Adnan Kahveci Blv. No: 46 Çukurova - Adana / Türkiye
Tel : +90 (322) 292 00 00
Fax : +90 (322) 235 33 33
Mail : [email protected]
web : www.maselhotel.com
x
Şehir Merkezinde Baraj Gölü Manzaralı Busıness Hotel Konforu Masel Hotel,
Adana’nın en değerli güzelliklerinden Seyhan Baraj Gölü’ne nazır konumuyla iş
dünyasının hizmetindedir. Coğrafi olarak Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş,
Osmaniye ve Hatay illerinin merkezi niteliğinde Adana’da, şehrin tüm önemli
noktalarına yakın mesafededir. Havaalanına 10 km., TÜYAP Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi’ne 6 km., Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastahanesi’ne 5 km.,
mesafede olması şehir için ulaşımlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca
Mersin - Gaziantep otoyol girişine 500 metre mesafede yer almaktadır.
May Thermal Resort & Spa Hotel
May Thermal Resort & Spa Hotel
Salon No: 3 / Stand No:C326
.
Hüdai Kaplıcaları Mevkii No:1 - Afyonkarahisar / Türkiye
Tel : +90 (272) 533 50 50
Fax : +90 (272) 533 51 51
Mail : [email protected]
web : www.maythermal.com
x
307 Standart, 16 Engelli, 25 Aile Odası, 22 Suit, 4 Exlusive Suit ve 2 Kral dairesi
olmak üzere toplam 376 oda ve 1200 yatak kapasitesine sahiptir. Standart
odalarımızdan birbirine bağlantılı ikili ailelerin rahatlıkla kullanabileceği 114 adet
connection oda, 181 adet french, 136 adet twin oda bulunmaktadır. 700 kişilik Ana
Restaurant ( iki bölüm halinde 400+300 kişilik), 150 kişilik 1 adet alacarte
restaurant, 50 kişilik Patiserie, Loby Bar, 3 adet Vitamin Bar ve Havuz Bar ile, bir
birinden lezzetli kaliteli sunumları ile göz doldurmaktadır. Misafirlerimizin
memnuniyeti için otelimizde çay pasta saati Loby katı ve SPA Termal katı olmak
üzere iki ayrı noktada verilmektedir.
Şehir Merkezinde Baraj Gölü Manzaralı Busıness Hotel Konforu Masel Hotel,
Adana’nın en değerli güzelliklerinden Seyhan Baraj Gölü’ne nazır konumuyla iş
dünyasının hizmetindedir. Coğrafi olarak Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş,
Osmaniye ve Hatay illerinin merkezi niteliğinde Adana’da, şehrin tüm önemli
noktalarına yakın mesafededir. Havaalanına 10 km., TÜYAP Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi’ne 6 km., Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastahanesi’ne 5 km.,
mesafede olması şehir için ulaşımlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca
Mersin - Gaziantep otoyol girişine 500 metre mesafede yer almaktadır.
168
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Mayak Tour
Mayak Tour
Salon No: 7 / Stand No:A704
.
Deposite İş Merkezi 3/a Blok No : 303 Başakşehir - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 52 57
Fax : +90 (212) 518 52 58
Mail : [email protected]
web : www.mayaktour.com.tr
x
Mayak Tour ‘’Sonuç Güven Vermeli ‘’ Sloganı İle 2005 Yılında TURSAB ( A-5163)
Aktif Olarak Turizm Hayatına Başlamış Bir Tandem İnternational Kuruluşudur. Bu
Zaman Zarfı İçerisinde Pazar Payını ve Rekabet Gücünü Artırmak Adına , Günümüz
Teknoloji ve Hizmet Koşullarına Kendini Senkronize Etmiştir. Bu Süreçte Müşteri
Gereksinimlerini Kalite – Zaman – Fiyat Yönünden En Doğru Şekilde Ayarlayarak ,
Tedarikçi İle Müşteri Bağlarını Koruyarak , Türkiye Genelinde Bir Çok Acentenin Yurt
Dışı Tur Operasyonlarını Sorunsuz Şekilde Gerçekleştirmiştir. Sektörde En Büyük
Değil En Kaliteli Hizmet Felsefesini Benimsemiş , Uzmanlaşmış Kadrosu İle
Günümüze Kadar Gelmiştir. Başlıca Hizmetler ; • Yurt Dışı Tur Operasyonları • Yurt
İçi Tur Operasyonları • İncoming Hizmetleri • Biletleme İşlemleri • M.I.C.E • Gemi
Turları • Yurt Dışı Otel Rezervasyonları • Yurt İçi Otel Rezervasyonları • Transfer
Hizmetleri
MAYAK TOUR as a member of association of Turkish Travel Agencies (TURSAB A5163), is a leading tour operator in Turkey with more than ten years of professional
travel experience. Moreover, our striving is focussed on the individual needs of our
customers such as Quality- Time- Cost as well as to gain the newest technologies.
We are also proud to say that more and more customers choose us to organise their
corporate, group or leisure trips. The core of our strategy in both our outbound and
inbound departments is to constantly innovate our services and to provide a rich
variety of high quality services, as well as to sell reliable holidays and trips. Both our
departments provides the most comprehensive and top quality travel solutions and
services for groups of all sizes: - Corporate, group & FIT travels - Holidays all over
the world - Special interest programmes and packages - Airflight ticket booking M.I.C.E. - Cruises - Hotel reservations all over the world - Transfer facilities
Meander Turizm Deniz Taş. Tic. ve San. A.Ş.
Meander Travel
Salon No: 3 / Stand No:E312
.
Camikebir Mh. Mahmut Esat Bozkurt Cd. Turistik Site No:14/b 09400 Kuşadası Aydın / Türkiye
Tel : +90 (256) 612 88 88
Fax : +90 (256) 612 72 95
Mail : [email protected]
web : www.meandertravel.com
x
Ticari hayatımıza 1977 senesinde Samos ve Kuşadası arasında feribot seferleri
yaparak ve bu yolla Kuşadası ve bölgesindeki tarihi yerleri görmeye gelen tur
operatörü misafirlerine günübirlik çevre turları düzenleyerek başladık. Avrupalı tur
operatörleri ile olan munasebetlerimiz dolayısı ile İzmir Havalimanı’na Charter
uçuşlarına başlamalarını sağlayarak dönemin saygın Avrupalı seyahat firmalarının
temsilciliğini aldık. 1977 senesinde iş yaşamımıza başladığımız Kuşadası/Samos
arası düzenli feribot seferlerimizi, halen fırmamıza ait feribotlarımız ile devam
ettirmekte ve aynı zamanda da Samos Adası’nda her türlu konaklama, tur ve gezi
servislerini sunmaktayız. Gerek kendi feribotlarımız gerekse çalışmakta olduğumuz
diğer feribot şirketleri ile hem Türkiye / Yunanistan arasındaki feribot bağlantısını
sağlamakta hem de Nel Lines, Blue Star Ferries, Anek Lines, Sea Jet, Dodekanissos
Seaways, Superfast Ferries ve Hellenic Seaways gibi Yunanistan’ın önde gelen
feribot şirketlerinin satış acentası olarak, tüm Yunan Adaları arasındaki feribot
biletlerinin kombine olarak temin edilmesini müşterilerimize sunmaktayiz. Muhteşem
kruvaziyer seçenekleri ile Kuşadası, İzmir ve İstanbul’dan hareketli gemi turları ile
Patmos, Mikonos, Rodos, Girit, Santorini ve Atina (Pire)’ya ziyaret imkanı sunmanın
yanısıra konaklamalı paket program hizmetleri ile Yunanistan’ın en büyük, en güzel
ve en turistik Adaları’nı gezme fırsatını siz muşterilerimizin seçimine sunmaktan
memnuniyet duymaktayız.
custom-designed, private vacations to fully-escorted, special-interest groups, we
specialized in satisfying our guest’s discriminating taste for the ultimate travel
experience. Explore this World Class Destination for customized private tours and
programs, yacht charters, exclusive shore excursions and incentive/meeting trips,
world class luxury hotels where all dreams will come true with the personalized
touch of us... More than Three Decades of Quality and Integrity Founded in 1977,
Meander Travel is renowned for customized travel to Turkey. For more than 35 years
we have stood at the forefront of distinguished travel. We focus on low-impact,
sustainable tourism that steadfastly supports environmentally responsible lodgings
and cruise boats. Our trips are luxurious, adventurous and engaging, with an
emphasis on culture, history, religion and nature. Customer oriented Tour Operator
Meander Travel believes that the customer satisfaction is the key asset for success.
We sustain our success by being customer oriented and exceeding the needs and
expectations of valued guests with our sophisticated professionals. Thanks to them
because of they have devoted their life with passion to flourish the tourism of the
cradle of the civilizations, Turkey.
Medikongre
Medikongre
Salon No: 3 / Stand No:E317
.
Ardıç Sok. Sistem Apt. No:14/3 Mecİdİyeköy - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 211 96 11
Fax : +90 (212) 275 96 11
Mail : [email protected]
web : www.medikongre.com
x
“2003 yılının Kasım ayında yayın hayatına başlayan Aylık Tıp Toplantıları ve Kongre
Turizmi Dergisi Medikongre, konusunda ilk yayın olmanın sorumluluğuyla, içerik
zenginliği ve baskı kalitesiyle 10.000 elit okuruna her ay imza karşılığı ulaşmaktadır.
‘Kongre’, ‘Turizm’ ve ‘Sağlık’ konularını içeren sektörünün en uzun soluklu yayını
Medikongre, reklam veren kuruluşlar tarafından geri dönüşüme odaklı bir yayın
olarak benimsenirken; ele aldığı haberleri, duyuruları, söyleşileri, takvim ve rehber
ekleriyle yurt genelinde düzenlenmekte olan tıp kongrelerinin nabzını tutmaktadır.
Amacı renkli ve canlı haberleriyle sektöre farklı bir boyut getirmek, Türkiye kongre
sektörüne artı değer kazandırmaktır.”
Monthly Medical Meeting and Congress Tourism Magazine, Medikongre, which is
published since Novamber 2003, within its congress calendar sector guidebook
and also its print quality, is reaching thousand of proffessions in Congress Health
and Tourism Sector. Its publication policy is far from cliches and it presents a
different dimension to the sector with its interviews with efficient and authorized
people, promation of places to go, research articles, colorfull and lively magazine
news. To summerize, it contributes a lot to the Turkish meeting sector with its news.
Mega Travel
Mega Travel
Salon No: 2 / Stand No:D227
.
Av Chapultepec Piso 1 Col. Roma Norte - Distrito Federal / Mexico
Tel : +90 (212) 231 98 47
Fax : +90 (212) 231 98 47
Mail : [email protected]
web : www.megatravel.com.mx
x
Mega Travel tüm Amerika kıtasına yayılmış hizmet ağıyla 1999 yılında faaliyet
gösteren tur operatörüdür. Hizmet verdigimiz ülkeler: Meksika, ABD, Kanada,
Guatemala, Kosta Rika, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Peru, Şili, Brezilya, Arjantin
Mega Travel established in 199 is a tour operator with a large service network in
North & South America. Our services are available in Mexico, USA, Canada,
Guatemala, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Peru, Chile, Brazil and
Argentina.
Meander Travel: Enriching Lives Through Distinctive Journeys Meander Travel is a
DMC & a tour operator offering individualized vacations throughout Turkey. From
169
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
konforunu sizlere sunuyor.
Meis Turizm Seyahat Acentası
Meis Tourism Travel Agency
Salon No: 3 / Stand No:E370
Mercure Istanbul Topkapı is on the E5 main road which connects Europe to Asia,
is an easy Access point to the othe main roads of the City. 7 km to Atatürk Airport
and 7 km to Taksim, the city center and 5 km to Historical Peninsula, therefore very
centrally situated. For sport organisations, The Heart of the Sport World, the
Olimpic House is in 4 km and Abdi Ipekçi Sports Complex is in 2 km distance only.
For touristic and historical trips, Sultanahmet and the Covered Bazaar is 5 km and
for business purposes, the Merter Textile location 2 km, Haliç Convention Centre
3 km and the CNR Exhibition Centre is 7 km ,so is most ideally located for business
trips. Situated at a point with different alternatives of inner-city transportations, easy
and comfort transportation is right here.
.
Atatürk Blv. Fevzipaşa Vehbibey Mh. No : 174 Ay10400 Ayvalık - Balıkesir /
Türkiye
Tel : +90 (541) 741 18 31
Fax : +90 (266) 312 41 45
Mail : [email protected]
web : www.meisturizm.com.tr
x
Meis turizm, 2004 yılında kurulmuş, balıkesir’in ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren
a grubu seyahat acentasıdır. Yurt içi ve yurt dışı konaklamalı turlarımızın haricinde
günü birlik kültür turları da bulunmaktadır. Bu günkü kurumsal kimliğine,
profesyonel çalışma anlayışı, amatör ruhun verdiği heyecan ve dinamizmin
sayesinde ulaşmıştır. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve
istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Hizmetlerimize sahip çıkmak ve
sonrasında müşterilerimizin yanında olmak asli görevimizdir. Müşteri daima haklıdır
ilkesi ile yolculuklarının kusursuz ve aldıkları hizmetlerin sorunsuz olması başlıca
kuralımızdır.
Merit Şahmaran Hotel
Merit Şahmaran Hotel
Salon No: 12 / Stand No:E1240
.
Edremit Yolu 7,km 65170 - Van / Türkiye
Tel : +90 (432) 312 30 60
x
Meis tourism ,was founded in 2004, and is a full service travel agency, a-grade
license from the turkish ministry of tourism and ıs a member of associatıon of turkish
travel agency. Meis tourism, domestic and international tours are we doing. The
first goal of our company, closely follow the dynamic tourism in the developing
world, wıth rapıd adaptatıon you always superıor servıces to our customers,
servıce, and qualıty of hıghly traıned proffessıonals to provıde team sprıt.
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Metropolitan Municipality
Salon No: 3 / Stand No:B356
Meli Tours
Meli Tours
.
İstiklal Caddesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası A-blok Kat-4
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube
Müdürlüğü - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 533 21 12
Fax : +90 (324) 237 07 49
Mail : [email protected]
web : www.mersin.bel.tr
x
Salon No: 2 / Stand No:C260
.
22 Laertou Street, 55535, Pilaea - Thessaloniki / Greece
Tel : +30 231 0500 818
Fax : +30 231 0556 007
web : www.meli-tours.com
x
Meli Tours is a leading Destination Management Company and a B2B wholesaler,
established in Greece since 1985 and offering its own online reservation system.
We utilize our sophisticated infrastructure, cutting edge technology and leveraged
purchasing power to provide our value added services in a cost effective manner:
competitive rates, highest quality of services, expert knowledge of local products
and venues. You will find us in Thessaloniki, Athens, Halkidiki, Corfu, Thassos and
throughout the entire country via our local network of partners. Meli Tours is also
supported by international sales offices in Bulgaria, Romania and China.
Mersin Turizm İşletmecileri Derneği
Mersin Tourism Operators Association
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
/ E310
İnönü Mah. 1401 Sokak Tansal Apartmanı No:5 - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (553) 235 46 33
Mail : [email protected]
web : www.mertid.org.tr
x
Mercure Hotels Topkapı
Mercure Hotels Topkapı
Salon No: 6 / Stand No:C614
.
Merzifon Belediye Başkanlığı
Merzifon Municipality
Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. No. 112/1 Zeytinburnu - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 665 75 75
Fax : +90 (212) 665 75 79
Mail : [email protected]
web : www.mercure.com
x
Mercure Istanbul Topkapı, Avrupa’yı Asya’ya baglayan E-5 karayolunun üzerinde,
Istanbul’un anayollarına kolay ulasım noktasında bulunmaktadır. Atatürk
Havalimanına 7 km, sehir merkezi Taksim’e 7 km, tarihi yarımadaya ise 5 km
uzaklıgı ile merkezi bir konuma sahiptir. Spor dünyasının kalbi Olimpiyat Evine 4 km
ve Abdi Ipekçi Spor Salonuna sadece 2 km uzaklıgı ile spor organizasyonları,
Sultanahmet ve Kapalı Çarsı’ya 5 km uzaklıgı ile tarihi ve turistik seyahatler, Merter
Tekstil bölgesine 2 km, Haliç Kongre Merkezine 3 km, CNR Fuar Merkezine 7 km
uzaklıgı ile is gezileri için en ideal lokasyonda bulunmaktadır. Farklı sehir içi ulasım
alternatiflerinin hemen yanı basında bulunan otelimiz, konumu ile rahat ulasımın
Salon No: 12 / Stand No:C1260
.
Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163/ A - Amasya / Türkiye
Tel : +90 (358) 513 13 87
Fax : +90 (358) 513 12 08
Mail : [email protected]
web : www.merzifon.bel.tr
x
170
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Mesna Tur
Mesna Travel
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Uray Cad .no 33/ C - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 238 55 66
Fax : +90 (324) 238 55 69
Mail : [email protected]
web : www.mesnatur.com
x
Misyonumuz, uzman kadrosuyla kişilere ve kurumlara yönelik yenilikçi çözümler
sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.. Değerlerimiz; Dürüstlük, Şeffaflık,
Müşteri memnuniyeti, Sorumluluk ve Profesyonellik ile seyahat danışmanlığınızı
üstlenmektir. Tüm yurt içi yurt dışı uçak biletleri; gezi organizasyonu, vize, toplantı
,kongre seminer,fuar organizasyonu ,yurtdışı çalışma ziyaretleri, otel Rezervasyonu
,araç kiralama ve daha bir çok alanda hizmetlerimiz mevcuttur..
My company mission for innovative solutions to individuals and institutions by
offering its expert staff to ensure continuous customer satisfaction our value honesty,
transparency, customer happiness, Travel with responsibility. professionalism to
take your consultancy. All domestic and international flights; trip organization, visa,
meeting, convention seminars, fairs organization, overseas study tours, hotel
reservation, car rental and many more areas of our services are available
gösteren Tatil.com, MetGlobal Group bünyesi altında yer alıyor. MetGlobal, 1998
yılında İstanbul’da kurulmuştur. IATA, ABTA, ASTA ve A grubu TURSAB üyesi olan
MetGlobal, bünyesindeki hizmetleri en son teknolojik alt yapılarla desteklemektedir.
Yapmış olduğu yatırımlarla yurt içinde 1.500 ve yurt dışında 200 bini aşkın otelle
yapılan anlaşmalar sonucunda otel rezervasyon hizmetlerini en iyi fiyat, kontenjan ve
anında konfirmasyon garantisiyle seyahat acentelerine, tur operatörlerine ve son
kullanıcılara sunmaktadır. Şirket, THY ve IATA üyesi olan tüm havayolu şirketlerinin
biletlerini satma yetkisine sahiptir. Dünya çapında 18 binin üzerinde seyahat
acentesiyle çalışan MetGlobal, yurt dışı pazarında, başta Amerika ve Avrupa olmak
üzere hizmet alanını genişletmiş, İstanbul, New York, Dubai ve Antalya ofislerinde
çalışan 420 kişilik genç ve dinamik kadrosu ile 7/24 hizmet vermeye devam
etmektedir.
MetGlobal was founded in 1998, in Istanbul, and is member to IATA, ABTA and
ASTA, as well as holding a “Class A” TURSAB membership. Basing its services on
state-of-the-art technology, MetGlobal has been investing in agreements with more
than 200,000 hotels worldwide, of which 1500 are local to Turkey. MetGlobal
provides reservation opportunities with the most desirable rates, a vast inventory
and instant confirmation guarantee, serving travel agencies, tour operators and end
customers. MetGlobal also offers tickets for the entire selection of IATA and Turkish
Airlines member airlines. Employing a young and talented staff of over 400 people
serving around the clock to over 18,000 travel agencies across the globe, Metglobal
extended its global reach with offices in Istanbul, New York and Antalya, attracting
partnerships particularly from the Americas and Europe.
Mesnevi Turizm Taşımacılık San ve Ltd.şti.
Mesnevi Tourism Transport
Meydan Köfte
Meydan Köfte
Salon No: 5 / Stand No:B515
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
Çetin Emeç Bulvarı 1314. Cad. 1309. Sok. Mesnevi Apartmanı No:2/3 06450
Aşağı Öveçler Çankaya - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 472 70 50
Fax : +90 (312) 472 70 53
Mail : [email protected]
web : www.mesnevi.com.tr
x
.
Cumhuriyet Meydanı No:1 Merkez - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 260 49 10
Mail : [email protected]
x
Micemiddleast.com
Micemiddleast.com
Meşhur Çorlu Kahvesi
Meşhur Çorlu Kahvesi
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
Türkgücü Yolu Üzeri Çorlu Gıda Sitesi No:28 Çorlu - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (530) 615 40 16
Fax : +90 (282) 685 44 26
Mail : [email protected]
x
Met Global
Met Global
Salon No: 7 / Stand No:D730
.
Cumhuriyet Cad. No:173 Harbiye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 315 14 00
Fax : +90 (212) 230 37 10
Mail : [email protected]
web : www.tatil.com
x
Sadece online değil, aynı zamanda 75 yetkili acente ile Türkiye’nin farklı
bölgelerinde hizmet veren Tatil.com; yurt içi ve yurt dışında 208 ülke ve 205 bin
otelde özel ödeme seçenekleriyle rezervasyon olanağı sağlıyor. Üyelerine Kıbrıs,
yurt içi ve yurt dışında yer alan kişiye özel ve grup turlarını, uçak biletlerini, vize ve
her türlü seyahat hizmetini avantajlı fiyat ve anında konfirmasyon farkıyla sağlayan
Tatil.com, turizm sektörünün öncü firmaları arasında. 1998 yılından bu yana faaliyet
Salon No: 2 / Stand No:D208
.
P.O.Box 841113 Amman 11180 Jordan, Marj Alhamam - Amman / Jordan
Tel : +962 785557778
Fax : +962 65713689
Mail : [email protected]
web : www.micemiddleast.com
x
MICE Middle East is a daily online news focused on Meetings, Incentives,
Conventions, Events and Business Travel around the world with 70% of the news
about Middle East and how Middle East can be in better situation among other parts
of the world in MICe Industry. MICE Middle East Attends most of MICE events
around the world and report on-sight. Publihsed in English and Arabic as well. Total
visitors exceeds 800.000 visitors. Spaces available for promotion.
Middle East Airlines - Mea
Middle East Airlines - Mea
Salon No: 2 / Stand No:D202
.
x
171
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
We are manufacturing Portable Mini Golf Courses, Synthetic Golf Courses, Putting
Greens, Golf Ball figured furnitures and Accessories for Hotels, Holiday Villages,
Restaurants and Cafe’s, Universities and Collages, Child care centers, Municipality
Public Parks, Amusement parks. We have got more than 650 reference application
in Turkey and Worldwide.
Mika Tur
Mika Tur
Salon No: 7 / Stand No:B700
.
Tatlısu Mah. Çetin Cad. Nurettin Duman Sk. No:7 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (850) 333 33 33
Fax : +90 (216) 532 09 94
Mail : [email protected]
web : www.tatilbudur.com
x
1997 yılından itibaren Türk turizminde birçok ilke imza atan MİKA TUR; 3073
TÜRSAB belge numarası ile MİKA TUR SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TURİZM
ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde yer almaktadır. Acentemizin en büyük markası olan
TatilBudur.com üzerinden: bireysel hizmetlerden kitle turizmine kadar turizmde tüm
ürün çeşitleriyle hizmet vermektedir. Bireysel Hizmetler... Türk turizm sektöründe
mevcut en geniş ürün ve hizmet yelpazesine sahip olan MİKATUR, her gün
bünyesine yeni ürün ve hizmetler katmaya devam etmektedir. Otel ve Tatil Köyleri
Şehir Otelleri Butik Oteller Havayolu, Karayolu Ulaşım Hizmetleri Kültür Turları Mavi
Yolculuk Gençlik Turları Yurtdışı Tur Paketleri Kayak Turları Gemi Seyahatleri Sağlık
(Termal Oteller) Tesisleri Kiralık Araç Hizmeti Balayı Paketleri Vize Hizmetleri
Kurumsal Hizmetler... MİKATUR büyük, orta ve küçük boy işletmelerin her tür
kurumsal seyahat ihtiyacına üstün teknolojisi, cazip fiyat ve koşulları, deneyimi,
benzersiz kaynakları ve yüksek hizmet kalitesi ile toplu çözümler sunmaktadır. Dış
Hat Uçak Biletleri İç Hat Uçak Biletleri Yurtiçi ve Yurtdışı Otel Rezervasyonları
Yurtiçi ve Yurtdışı Rent A Car Rezervasyonları Seyahat Sigortası ve Asistans
Hizmetleri Fuar Organizasyonları Motivasyon ve Teşvik Gezileri Kapalı Grup
Organizasyonları Açılış, Kutlama ve Benzeri Şirket ve Birlik Organizasyonlar Kültür,
Sanat, Eğlence ve Benzeri Etkinlik Organizasyonları Eğitim ve Araştırma Gezileri
Vize Hizmetleri
Ministry Of Culture and Tourism Of Azerbaijan
Ministry Of Culture and Tourism Of Azerbaijan
Salon No: 2 / Stand No:C241
.
84 U. Hajibayov, Government House - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 4928713
Fax : +994 12 4929841
Mail : [email protected]
web : azerbaijan.travel
x
Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan Republic was established in January
30, 2006. The Ministry determines tourism development strategy, co-ordinates
travel company activity, promotes international agreements and legislation within
the country
Ministry Of Tourism Antiquities & Wildlife Sudan
Ministry Of Tourism Antiquities & Wildlife Sudan
Mika Tur, one of the pioneer foundation in Turkish tourism industry, has been
serving with its wide range of product since 1997. Our Services Hotels and Resorts
City Hotels Boutique Hotels Air, Road Transport Services Cultural Tours Blue
Voyage Youth Tours Overseas Tour Packages Ski Tours Ship Cruises Health
(Thermal Hotels) Plants Rent A Car Service Honeymoon Packages Visa Services
Trade Organizations Motivation and Incentive Trips Indoor Group Events Travel
Insurance and Assistance Services
Salon No: 2 / Stand No:D233
.
Alryade - Al Khartum / Sudan
Tel : +24912350261
Fax : +249183472854
Mail : [email protected]
Millennium Tourism
Millennium Tourism
web : www.sudan-tourism.gov.sd
x
Salon No: 2 / Stand No:C241
.
493rd Block, Ismail Gutgashınlı St - Baku / Azerbaijan
Tel : +994 12 4975400
Fax : +994 12 4933673
Mail : [email protected]
x
Ministry Of Tourism Bulgaria
Ministry Of Tourism Bulgaria
Salon No: 2 / Stand No:C202
.
1 Saborna Str. - Sofiya / Bulgaria
Minigolf35 Spor Ekipmanları İnş. Tur. San. İç ve
Dış Tic. Ltd. Şti.
Minigolf35 Spor Ekipmanları İnş. Tur. San. İç ve Dış Tic.
Ltd. Şti.
Tel : +35929046809
Fax : +35924470899
Mail : [email protected]
web : bulgariatravel.org/
x
Salon No: 10 / Stand No:A1011
.
The Ministry of Tourism conducts the tourism policy in active collaboration with the
institutions, municipalities, NGOs, travel trade and media. The main priority is to
develop the necessary conditions for the development of a diversified national
tourist product to be promoted in the domestic and foreign markets. The Ministry
works actively for positioning the country as a competitive tourist destination for
sustainable all year around tourism. Our efforts are focused into promotion of
Bulgaria as an attractive tourist destination in its uniqueness - cultural heritage and
natural resources, high quality of tourism products and services.
7412 Sok. No:64 5. Sanayi Sitesi Pınarbaşı - İzmir / Türkiye
Tel : +90 (232) 479 88 56
Fax : +90 (232) 479 70 00
Mail : [email protected]
web : www.minigolf35.com
x
Firmamız; Taşınabilir Mini Golf Parkurları, Sentetik Golf Sahaları ve Golf antreman
sahaları (Putting Greens), Golf topu desenli mobilya ve aksesuarları üretmektedir.
Türkiye ve yurtdışında bulunan Oteller, Tatil köyleri Restoran ve Kafeler, Üniversite
ve Kolejler, Kreşler, Yaşlı bakım evleri, Belediyelere ait Park ve Bahçeler, Eğlence
merkezleri ve Alışveriş merkezlerine yapılmış 650’in üzerinde uygulamamız
mevcuttur.
172
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
bölge müdürlüğü, 8000’i aşkın çalışanı, 2200 den fazla kara taşıma aracı ve 6
uçağıyla hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve
dünyada 220 farklı ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet
ulaştıran Türkiye’nin lider kargo şirketlerindendir.
Mirilayon Hotel
Mirilayon Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Kemalpasa Mh. Gencturk Cad. Yesiltulumba sokak No:36/44 Laleli - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 512 72 72
Fax : +90 (212) 527 59 54
Mail : [email protected]
web : www.mirilayonhotel.com
x
İsmini bölgede yaşayan deli derviş ”Laleli Baba” dan alan Laleli… Eminönü ilçesinin
18. yüzyıla gelene kadar adı pek fazla duyulmayan semtlerinden birisi… Önceleri
Lalelibaba olarak bilinen, zamanla adı Laleli olarak değişen tarihi yerlerimizden…
Laleli Bölgesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip “Sultan Ahmet’i” de içine alan,
İstanbul’un tarihi yarımadası içinde bulunması sebebiyle “potansiyel bir turistik
kaynak Olarak kullanılmıştır.Mirilayon Hotel bölgede modern çizgisi ve üst düzey
misafir memnuniyeti hedefiyle yola çıkmış ve bölgeninin parlayan yıldızlarından biri
olmuştur.Misafirlerimizi konukseverliğimiz hizmet anlayışımızla evlerinde
hissettirmektedir.Bu büyüleyici şehrin sokaklarında en önemli turistik yerlerine Kapalı
Çarşı, Sultanahmet Cami, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı’na
yürüme mesafesinde olan otel, Taksim Meydanı, kaliteli ve lüks alışveriş
merkezlerinin yer aldığı Nişantaşı, Osmanbey ve Şişli’ye 5 km, Uluslararası Atatürk
Havaalanı ve CNR Fuar Merkezi’ne ise sadece 13 km uzaklıktadır.
Mobesa Mobilya Dekorasyon Ltd.şti.
Salon No: 8A / Stand No:B800A
.
Yeşilova Mahallei 2.demir Sokakno:27-15 K.çekmece - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (542) 362 55 74
Mail : [email protected]
x
Mobesa Mobilya Dekorayon Ltd. Şti. Olarak yurtiçi ve yurtdışı fuar tasarım
organizasyon hizmetleri başta olmak üzere ; firmamız ahşap üzerine yapılan tüm
işlerde hizmet vermektedir.
Mobilbil Endüstri Teknolojileri Ltd.şti.
Mobilbil Endüstri Teknolojileri Ltd.şti.
Laleli whose name is originated from “Lale Baba”, who was a crazy dervish living in
the region is one of the neighborhoods of Eminönü district whose name was been
heard much until the 18th century… It is one of the historical places in Turkey whose
name was Lalelibaba previously but changed as Laleli in time… Laleli Region has
been used as a potential touristic resource as it is in the historical peninsula of
İstanbul including “Sultan Ahmet”, which has a historical and cultural heritage.
Mirilayon Hotel, which has entered into service in the region with its modern style
and the target of high-level guest satisfaction, has been one of the shining stars of
the region. Our guests make themselves at home due to our hospitality and service
manner. The hotel within a walking distance to Grand Bazaar, Blue Mosque, Hagia
Sophia Museum, Basilica Cistern and Topkapı Palace, which are the most important
touristic places of this magnificent city, is at a distance of 5 km to Taksim Square;
Nişantaşı, Osmanbey and Şişli where the high quality and luxurious shopping malls
are located and 13 km to the International Atatürk Airport and CNR Fair Center.
Mnb Oto Kiralama ve Nakliyat Ticaret A.Ş.
Mnb Oto Kiralama ve Nakliyat Ticaret A.Ş.
Salon No: 6 / Stand No:B624
Salon No: 10 / Stand No:A1000
.
Altıntepsi Mahallesi Öztekin Caddesi Miyansera Evleri No:3 D Blok 10
Bayrampaşa - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 210 10 01
Fax : +90 (212) 562 40 29
Mail : [email protected]
web : www.mobilbil.com
x
Mobilbil Dünya Teknoloji devlerinden Micro Star İnternational (MSI) iştiraki
FUNTORO’nun Türkiye Distribütörüdür. FUN Hotel ileri BİT teknolojisi ve sistem
entegrasyonu özelliği ile konaklama sektöründe akıllı otel çözümüne odaklanan bir
markadır. Mobilbil yenilikçi bir iş modeli ile gelişmiş hizmet anlayışıyla FUN HOTEL
sistemini donanım birliği ile otelciler ve konuklarına sunmaktadır.
Mobilbil is Turkey Distributor of Funtoro which subsidiary of global technology giant
MSI. FUNHOTEL is a brand of Mobilbil, focusing on intelligent hotel solution in
hospitality industry with advanced ICT technology and capability of system
integration. Mobilbil connects hotel management system with Fun Hotel system to
bring hoteliers and guests an innovative business model and services.
.
Orta Mahallesi Ankara Caddesi No 2/1 Pendik - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 372 82 82
Fax : +90 (216) 598 21 60
Mail : [email protected]
web : www.rentgo.com.tr
x
Rent Go Kiralıyorum, Gidiyorum
Rent Go
Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
Salon No: 6 / Stand No:A600
.
Maslak Mah. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:3 Kat 8 Sarıyer - İstanbul /
Türkiye
Tel : +90 (212) 366 55 55
Fax : +90 (212) 366 55 60
Mail : [email protected]
web : www.mngkargo.com.tr/tr/
x
2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulan MNG Kargo 800’den fazla şubesi,
7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 26 aktarma merkezi, 15
Mondial Destination Management
Mondial Destination Management
Salon No: 2 / Stand No:D255
.
Operngasse 20b - Wien / Austria
Tel : +43 1 588040
Mail : [email protected]
web : www.mondial-travel.com
x
Mondial GmbH & Co. KG is a Destination Management Company based in the heart
of Europe and considers itself to be a one stop shop consultant for every client’s
Business and Leisure Travel needs. Mondial, together with its valued clients and
suppliers, pinpoints and utilizes attractive business opportunities in both established
and growing tourism destinations. In 2016 Mondial will celebrate its 5oth
anniversary! During the last five decades the company has been relentlessly
developing an extensive and intertwining network across Europe with branch offices
in Vienna, Zell am See, Prague, Budapest and Berlin. Mondial focuses on providing
excellence and quality and offers a database of 750 hand-picked hotels in Austria,
Germany, the Czech Republic and Hungary. Our hotel buyers are familiar with each
hotel personally: whether it be a traditional getaway hotel in the Alps or a luxurious
city hotel. Based on this valuable knowledge and expertise, the DMC selects the
best-suitable hotel for each client. Our specialists from all over the world form a
unique multilingual team offering a wide range of products. This includes tailor-
173
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
made tours for individuals and groups, transfers, excursions, round trips, tickets
and sightseeing, VIP hospitality services and Event & Congress Management.
Additionally, Mondial offers an XML interface as well as its own B2B online system.
as MSC Cruises. In 2005, with a partnership with Arkas Holding, MSC Cruises
Turkey was established. Since 2005, MSC Cruises offers weekly scheduled
Aegean & Adriatic cruise departing both from Izmir and Istanbul. MSC Cruises
sails year-round in the Mediterranean and in the Caribbean with its modern fleet
that includes twelve ships and offers a wide range of seasonal itineraries in
Northern Europe, the Atlantic Ocean, the French Antilles, South America, Southern
Africa, as well as in Dubai, the Emirates and Oman. Being the first and only cruise
company to offer regularly scheduled departures from Turkish ports, MSC Cruises
has hosted thousands of Turkish passengers and this number is increasing every
year.
Mondigitaltour Llc
Modigitaltour Llc
Salon No: 2 / Stand No:A201
.
Tushig Center-405. Seoul Street-23, Sukhbaatar District - Ulaanbaatar /
Mongolia
Tel : +976-99095462
Fax : +976-11312889
Mail : [email protected]
web : www.mongolia-travel.com
x
Mudanya Belediye Başkanlığı
Mudanya Municipality
Salon No: 8B / Stand No:A818B
.
Mustafa Kemal Paşa Cd.no.10 16940 Mudanya - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 544 16 50
Fax : +90 (224) 544 16 55
Mail : yaziiş[email protected]
web : www.mudanya.bel.tr
x
MondigitalTour LLC was established in 2001, (certificate 2618664, Tourism
business license INTO/390) We are specialized in UNESCO World Heritage
Orkhon Valley in Mongolia, 7-9th century inhabited by turkic people. We are
Inbound and Outbound tour operator Our company is offering services in 5 areas:
• We have our own Talbiun tourist lodge in beautiful Orkhon Valley • We offer
various trips throughout Mongolia, especially in Orkhon Valley • We do outbound
tours throughout Europe, especially in Germany, Austria, Switzerland, France,
Spain, Italy, Holland, Belgium and Turkey. • We do consulting and project
development • We do Interpretation and Translation in various languages Our
director is a board member of Mongolian Tourism Association and World Heritage
Orkhon Rivers Nomads Tourism Association.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Muğla Metropolitan Municipality
Salon No: 12 / Stand No:E1224
.
Mosaic Hotel
Mosaic Hotel
Şeyh Mahallesi Belediye Sokak - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 216 07 07
Fax : +90 (252) 216 07 06
Mail : [email protected]
web : www.mugla.bel.tr
x
MUĞLA, Sevgi, hoşgörü ve güleryüz kenti.İlk yerleşimlerin başlangıcı bilinmeyen
Muğla, Antik Karya Bölgesinin eski yerleşimlerindendir. ‘Karya’ isminin bölgeye
M.Ö.3400 yıllarında gelen kavimlere önderlik etmiş ‘Kar’ isimli bir komutandan
kaynaklandığına ilişkin tezler vardır. Muğla merkezi, Asar (Hisar) Dağı eteklerinden,
Karadağ, Kızıldağ, Masa ve Hamursuz dağları ile çevrelenmiş, denizden 670m
yükseklikte bir ovada yer alır. Akdeniz iklimi etkisinde kalan Muğla topraklarının %
75’e yakını orman ve fundalıklarla kaplıdır. 12.974 kilometrekare yüzölçümü,
1480km kıyı şeridi, coğrafi yapısı, tarihi dokusu, Türkiye’nin turizm, tarım ve ticaret
anlamında söz sahibi illlerindendir. 11 tabiat parkı ve 2 Milli Parkıyla, bilimsel ve
estetik bakımından ender bulunan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma,
dinlenme ve turizm alanları yönündende oldukça zengindir. Tarımsal ürünlerin
çeşitliliği ile de ön plana çıkan Muğla ili. Türkiye’de arıcılığın önemli
merkezlerindendir. Dünya çam balı üretiminin %85’i, Türkiye çam balı üretiminin
%92’si Muğla’da yapılmaktadır. Türkiye genelinde deniz kültür balığı üretiminde,
badem üretiminde, çam balı ve balmumu üretiminde 1.sırada zeytin ve zeytinyağı,
nar ve örtü altı domates yetiştiriciliğinde 2.sırada susam, limon ve kekik üretiminde
3. sırada yer alır. Muğla, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra büyükşehir
statüsü kazanarak, belediyecilik hizmetlerini sorumluluk alanlarına göre 13 ilçe
belediyesiyle beraber yerine getirmektedir.
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Vidinli Tevfik Paşa Cad. No:21 Vezneciler - Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 512 98 50
Fax : +90 (212) 512 98 57
Mail : [email protected]
web : www.mosaic-hotel.com
x
Msc Cruises
Msc Cruises
Salon No: 7 / Stand No:D704
.
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No: 42 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 444 67 20
Fax : +90 (216) 474 56 98
Mail : [email protected]
web : www.msccruises.com.tr
x
Mediterranean Shipping Company’e ait MSC Cruises, 1987 yılında İtalya’da
Starlauro SpA. adıyla kurularak, lüks deniz yolu ulaşımı alanında faaliyet
göstermeye başladı. 1995 yılında ise şimdiki ismi MSC Cruises’ı alıp, 2005 yılında
ise turizm faaliyetlerine Türkiye’de de başlama kararı alarak, acente hizmetlerini
yürütmek için Arkas Holding ortaklığı ile MSC Cruises Türkiye’yi kurdu ve hem Izmir
hem Istanbul limanlarından başlayan düzenli haftalık Ege & Adriyatik turlarına
başladı. MSC Cruises, filosundan bulunan 12 modern gemisi ile Ege & Adriyatik
dışında; Akdeniz, Kanarya Adaları, Kuzey Avrupa, Atlantik Okyanusu, Karayipler,
Fransa Antilleri, Güney Amerika, Güney Afrika’nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri
ve Avustralya’da çok çeşitli dönemsel seyahat rotaları sunmaktadır. 10 yıldır
düzenli olarak Türkiye cıkışlı turlar düzenleyen ilk ve tek gemi firması olan MSC
Cruises, bugüne kadar gemilerinde binlerce Türk yolcusunu ağırlamıştır ve
ağırlamaya devam etmektedir.
The City of affection, tolerance and sincerity. There is no evidence about the first
settlements which was the oldest places settled area of ancient Karia. It has been
anticipating that the name of ‘Karia’ was given by ‘Kar’ who was the leader of the
nations in B.C. 3400. Muğla city center is situated between the Mount Asar,
Karadağ, Kızıldağ, Masa and Hamursuz. It is above 670m from the sea level. %75
of Muğla territory is covered by forests and brushes under the Mediterranean
Climate. It’s one of the most popular city and has a voice in tourism, agriculture and
trading with the 12.974 square kilometer area and 1480 kilometer shoreline. It has
11 natural and 2 national parks. It is also prosperous city that has precious cultural
and natural resources. It looms large in agricultural variety. Muğla is one of the
most important city beekeeping. %92 of world’s pine honey production and %85
Turkey’s pine honey production has been doing in Muğla, Turkey. Muğla is in the
front rank in marine fish culture, almond production, pine honey production and
wax production. It is in the second place in olive, olive oil, pomegranate, and
greenhouse tomato production. It is in the third place in lemon, sesame and thyme
production. Being the metropolitan municipality after the local elections on 30th
March 2014, Muğla has been performing its responsibilities to 13 provinces.
MSC Cruises, belonging to Mediterranean Shipping Company, was established
in 1987 with the name of Starlauro SpA in Italy. In 1995, it became officially known
174
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Municipality Of Bansko
Municipality Of Bansko
Salon No: 2 / Stand No:B200
.
Nıkola Vaptsarov Sq1 - Blagoevgrad / Bulgaria
Tel : +359 749 88611
Fax : +359 749 88633
Mail : [email protected]
web : www.bansko.bg
x
Municipality Of Kavala
Public Benefit Organization “dimofelia”
Salon No: 2 / Stand No:C260
.
117, Omonoias Str. 65403 - Kavala / Greece
Tel : +302510831388
Fax : +302510831378
Mail : [email protected]
web : www.kavalagreece.gr
x
Naloğlu Mandıracılık San. ve Ltd. Şti.
Naloğlu
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
Camiatik Mah. Londra Asfalt Kenarı No:34/a Malkara - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (532) 574 77 24
Mail : [email protected]
x
National Tourism Organisation Of Montenegro
National Tourism Organisation Of Montenegro
Salon No: 2 / Stand No:C213
.
Marka Mıljanova 17, 81000 Podgorica - / Montenegro
Tel : +382(0)77100001
Fax : +382(0)77100009
Mail : [email protected]
web : www.montenegro.travel
x
We, the National Tourism Organisation of Montenegro have the mission to enable
both our citizens and guests to feel the spirit of Montenegro and to get acquainted
with its beauties. For more information, please call us or write to us.
Navona Otel
Navona Otel
Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Muş Provincial Directorate of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:B1220
.
Bitlis Yolu Sanayi Civarı - Muş / Türkiye
Tel : +90 (436) 215 20 97
Fax : +90 (436) 215 20 96
Mail : [email protected]
web : www.muskultur.gov.tr
x
Bakanlığın taşra teşkilatı olarak yasalarda belirtilen hususlarda kamu hizmeti
sunmaktayız.
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Yenişehir - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 238 23 23
Mail : [email protected]
web : www.navonaotel.com.tr
x
Neptün Yazılım
Neptune Software
Salon No: 3 / Stand No:E336
.
Nakhal Tours
Nakhal Tours
Salon No: 2 / Stand No:C211
.
Badaro, Sami El Solh Street - Beirut / Lebanon
Tel : +90 (610) 138 93 89
web : www.nakhal.com
x
Nakhal & Cie Established in 1959, Nakhal is one of the oldest and most specialized
Lebanese travel agencies in the tourism and travel industry. Its staff, composed of
more than 200 experienced members, coupled to its continuous creativity have
made it the pioneer in many fields. Nakhal’s activities are divided into 4 main topics:
• Destination Management Company (Incoming department & Daily Tours
department & MICE) • Tour Operator (Charter operation and regular programs) •
Ticketing & Corporate Travel Management Services • Hoojoozat.com (Hotel &
Tickets online booking system)
Cumhuriyet Cad. Başaran Apt. N: 171 K:2 34373 Harbiye / Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 231 98 20
Mail : [email protected]
web : www.neptunyazilim.com
x
Neptün Yazılım, 2013 yılında turizm alanında hızla değişen, esnek ihtiyaçları
karşılamak üzere kurulmuştur. Turizm acentelerinin; çalışanları, tedarikçileri ve
müşterilerini kapsayan tüm iş bileşenlerini bir araya getiren çözümler yaratır. Bu
doğrultuda bulut teknolojisiyle web tarayıcıdan çalışan CUBE platformunu geliştiren
Neptün Yazılım; Agency, B2B ve B2C bileşenleriyle turizm acentelerine hizmet
vermektedir. Neptün CUBE Agency Agency bileşeni acentelerin iç işleyişine yönelik
ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bir acentenin başka bir yazılıma ihtiyaç
duymaksızın kontrat, rezervasyon, operasyon ve muhasebe işlemlerini tek bir
program ile gerçekleştirmesine olanak tanır. Neptün CUBE B2B B2B bileşeni kapalı
bir sistem ile partner acentelere satış yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Bu bileşen
ile acenteler kendi otel, tur, transfer, uçak bileti, araç kiralama ve tur paketi
hizmetlerini sunabileceği gibi XML entegrasyonu ile tedarik ettikleri hizmetleri de
sisteme ekleyebilirler. Böylece pek çok hizmet için anında fiyat ve müsaitlik bilgisi
sunabilirler. Bu hizmetleri sistem üzerinden satışa sunabilecekleri gibi başka
sistemlere de XML çıktı sağlayabilirler. Neptün CUBE B2C B2C bileşeni, acentelerin,
hizmetlerini direkt müşterilerine satabilmesi için tasarlanmıştır. Bu bileşen ile
acenteler hem kendi hizmetlerini hem de XML entegrasyonu ile tedarik ettikleri
hizmetleri direkt satışa açabilirler.
Neptune Software was founded 2013 in order to fulfill flexible and rapidly changing
175
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
necessities of tourism industry. Neptune creates solutions for travel agencies,
integrating every element of the business including team, suppliers and customers.
In this regard, Neptune Software developed CUBE which is a cloud-based platform
working as web application and provides service to travel agencies with Agency,
B2B and B2C software products. Neptune CUBE Agency CUBE Agency is
designed for managing whole processes of travel agencies as an automation
software. Without being in need of any other software, Cube Agency facilitates to
run contrat, reservation, operation and accounting modules with only single
software. Neptune CUBE B2B CUBE B2B is designed to sell services (hotel, tour,
transfer, flight, rent a car, tour package and others) to partner agencies.
Companies are able to offer both their own services and the services provided by
other partners via XML. In this way, numerous rates and availability information
could be provided. Companies could sell their services not only through this
software but also by providing XML to partners. Neptün CUBE B2C CUBE B2C is
designed for direct sales to end customer. Companies are able to offer both their
own services and the services provided by other partners via XML.
Netsa
Netsa
Salon No: 4 / Stand No:A465
.
Alaşar mahallesi Alaşar Caddesi Adil Sokak No:2 Osmangazi - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 261 61 35
Fax : +90 (224) 261 50 49
Mail : [email protected]
web : www.netsa.com.tr
x
Netsa Metal işleme Ltd.Şti konusunun uzmanları tarafından Bursa ilinde Demirtaş
Organize Sanayi Bölgesinde (DOSAB) kurulmuş ve aradan geçen süre içinde Çelik
Kasa ve eşyaları ile proje bazlı lazer kesim ve parça imalatı sektörlerinde aranan
öncü bir firma olarak üretimine devam etmiştir. Netsa ürünlerini sahip olduğu lazer
kesim teknolojisiyle hata riskini minimize ederek üretmekte, ürünlerini yurtiçi ve
yurtdışı pazarlarda firma ve insan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
tasarlamakta ve model olarak seri üretimini yapmaktadır. Bundan dolayı firmamızın
üretimindeki en önemli prensip firma ve insan ihtiyaçlarını karşılamak ve
memnuniyeti sağlamaktır. Turizm sektörüne 12 yıldır hizmet vermekte olmamızdan
dolayıda müşteri isteklerini çok iyi etüd ederek mükemmele ulaşmak için
çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Çalışmakta olduğumuz firmalarımız bizi
tercih ederek bu türde çalışmalarımıza ortak olmaktadır. Netsa temsilcilikleri ve
yetkili servisleri aracılığı ile ürünlerimizin sorunsuz olarak çalışması ve sorun
yaşanmaması için maksimum gayret göstermektedir.
Neredekal İnternet ve Turizm Hizmetleri A.Ş.
Neredekal.com
Salon No: 7 / Stand No:A739
.
Netsa Metal processing Co.Ltd subject of the experts by Bursa Demirtas
Organized Industrial Zone (DOSAB) was established and sought after in the
intervening period in steel case and items with project-based laser cutting and
parts manufacturing sector has continued to produce as a pioneer. Netsa are
produced by the products that minimize the risk of errors with the laser cutting
technology, in domestic and foreign companies and their products are designed
taking into consideration human needs and serves as a serial production model.
Therefore, the most important principles of our company meet the needs of
companies and people in the production and ensure your satisfaction. Since we
have been serving 12 years in the tourism sector in our efforts to achieve excellent
customer requests by very good studies are continuing uninterrupted. Our firm is
that we work with our partners in this kind of work, by choosing us. Nets and
representation of our products through authorized service shows the maximum
effort to avoid a run as smoothly and trouble.
Atatürk Cad. Ulya Engin Plaza No:68 Kat:4 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 368 80 40
Fax : +90 (216) 368 80 41
Mail : [email protected]
web : www.neredekal.com
x
Neredekal.com, Türkiye’nin en güzel tatil noktaları ve turistik yerleri ile ilgili kaliteli
içerikler sunan bir seyahat portalıdır. Tesislerin ve tatil bölgelerinin tanıtımları,
kullanıcı yorumları ile desteklenmektedir. Neredekal.com ile kendiniz için bir tatil
rotası çizebilir, yeni yerler keşfedebilir, tatiliniz boyunca gerek editörlerin, gerekse
tatilcilerin yorumları ile tam istediğiniz gibi bir tatil yaşayabilirsiniz. Beğendiniz
otellere, belirtilen iletişim kanalları üzerinden direkt ulaşabilir ya da iş partnerleri
aracılığıyla tesislere doğrudan rezervasyon yapabilirsiniz. Neredekal.com’a üye
olarak, özel tesis indirimlerinden yararlanabilirsiniz.
Nevatur
Neva Tours
Salon No: 3 / Stand No:E340
Neredekal.com is a travel portal introducing quality content about the most
beautiful vacation spots and touristic places of Turkey. Introductions of hotels and
vacations spots are supported by user comments. With Neredekal.com, you can
set a vacation course for yourself, discover new places and live a vacation
experience of your dreams through editor or user comments. You can contact any
hotel through the stated communication channels directly or you can book a room
in any hotel through our business partners. You can enjoy special hotel discounts
by registering in Neredekal.com.
.
Cemalpaşa Mah. 63005 Sk. No: 8/101 Öznur Burduroğlu Apt. Seyhan - Adana /
Türkiye
Tel : +90 (322) 459 50 60
Fax : +90 (322) 459 50 55
Mail : [email protected]
web : www.nevatur.com.tr
x
Acentamız, konusunda 26 yıllık deneyime sahip kişiler tarafından 2003 yılında
Adana’da kurulmuş olup genç ve dinamik ekibimizle turizmin her dalında faaliyet
göstermektedir. Aşağıda sıraladığımız faaliyetlerin tamamı acentamız tarafından
aktif olarak yapılmaktadır. Turizm ile ilgili her konuda çözüm ortağınız olmayı arzu
etmekteyiz. Sunduğumuz hizmetler arasında; - Yurtiçi yurtdışı tüm hava yolu
biletleri, - Insentive (bayii) gezileri, - Yurtdışı fuar turları, - Sorunsuz vize takip
işlemleri, - Yurtiçi, Yurtdışı otel rezervasyonları - Yurtiçi, Yurtdışı araç kiralama, Yurtiçi, Yurtdışı transferler, - Yurtdışı Türkçe/İngilizce tercümanlık hizmetleri, Cruise gezileri, - Toplantı grupları, - Yurtiçi ve Yurtdışından gelen misafirlerinize
transfer, otel, tur organizasyonları, - Charter uçak kiralama, vb.
Nestosdevelopent
Nestosdevelopent
Salon No: 2 / Stand No:C260
.
Crisoupoli - Kavala / Greece
Tel : 0030 2591350117
Fax : 2591023700
Mail : [email protected]
Dear Sir/Madam, nevatur was established in Adana on 2003. We are expert on
BIBLICAL, CULTURAL and GASTRONOMY tours with our 28 years of experiances.
Following closely the dynamic and developing tourism world presenting our
customers superior services, care and quality with well trained professional team
spirit by quickly adapting ourselves to changes. Our Services; - Incoming tours Private tours - Biblical tours (Seven Churches and Asia Minor, Foot steps of St.
Paul), Holy Land, Greece - Blue Voyage Cruise tours (guaranteed departures &
web : [email protected]
x
176
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
cabin charter & rent a gulet) - Flight tickets - Hotel reservations - Visa support and
asistance - Transfers - Insentive tours - Daily excursions (Ephesus, Pamukkale,
Istanbul, Cappadocia) - Charter flight
Nil Luxery Thermal Hotel & Spa
Nil Luxery Thermal Hotel & Spa
NG HOTELS
NG HOTELS
.
Salon No: 6 / Stand No:B631
.
Gardenya Plaza 3 Kat:16 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 456 73 43
Fax : +90 (216) 456 83 33
web : www.nghotels.com.tr
x
NG Hotels zincirleri NG Sapanca ve NG Afyon ile kanıtlanmış kalite standartlarında
büyümeye devam etmektedir.NG Hotels de oda tipleri tüm konuklarımızın
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. NG Sapanca 291 oda,NG Afyon ise
428 oda ile hizmet vermektedir.Her iki otelimizde de toplantı salonları ve fuaye
alanları uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilmiştir. NG Sapanca
otelimizde 14 adet, NG Afyon otelimizde ise 13 adet farklı büyüklüklere toplantı
salonu bulunmaktadır. NG Hotels ‘’Tazelenin-Yenilenin’’ başlığı altında ‘iş’ ile ‘sağlıklı
yaşamı’ birbirine entegre ederek iş dünyası toplantılarına yeni bir soluk getirmiştir.
Her iki otelimizin de SPA merkezleri birçok ödül ve sertifikaya sahiptir. NG Afyon
otelimizde aynı zamanda termal bir otel olup, 9 adet termal havuz bulunmaktadır.
NG Hotels will continue to grow and just like our proven quality standarts at NG
Sapanca & NG Afyon. We will continue to add new rings to our hotel chain carriying
the same quality standart . Both of NG Hotels rooms have been elegantly and
exclusively decorated for our guests comfort. NG Sapanca has a total of 291 rooms
and NG Afyon has a total of 428 rooms. Both Hotels meeting rooms have been
designed according to international standarts including a foyer, event areas. NG
Hotels have devoloped a variety of meeting package program alternatives for the
bussiness world that integrates ‘’ wellness ‘’ with ‘’ business ‘’ under the heading ‘’
Business wellness ‘’. NG Sapanca has 14 and Ng Afyon has 13 separate meeting
rooms. Both of hotels also have situated Centers SPA with several awards and
certificates. NG Afyon has also 16 pools and 9 pools of these with thermal spring
waters.
Nidya Hotels
Nidya Hotels
SPONSOR
.
1655 Sk. No:3 34535 Esenyurt - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 672 22 22
Fax : +90 (212) 672 22 23
Mail : [email protected]
web : www.nidyahotels.com
x
Güray Group’un şehir otelciliğinde büyüme stratejisinin bir parçası olarak Nidya
Hotel Galataporttan sonra İstanbul’daki 2.nci oteli Nidya Hotel Esenyurt bu yıl hizmet
vermeye başlamıştır. Atatürk havalimanı, Tüyap Kongre & Fuar Merkezi, Koza Wos
Arena, Akbatı Avm ve sanayi merkezlerine yakınlığı ile Nidya Hotel Esenyurt çok
avantajlı bir konumdadır. 36-150 m2 büyüklüğünde konforlu ve zarif döşenmiş
odaları, Dünya mutfağından eşsiz lezzetlerin gün boyu sunulduğu A’la Carte
Restaurantı ve ruhsal dinginliğe ulaşmanın gizemini keşfedebileceğiniz Kum Spa’sı
ile Nidya Hotel Esenyurt BB concept’te misafirlerini ağırlıyor.
The Güray Group as part of the growth strategy in the city hotel, after Nidya Hotel
Galataport , Nidya Hotel Esenyurt began to serve this year in İstanbul. Nidya Hotel
Esenyurt has very advantageous position to Ataturk Airport, TÜYAP Convention and
Exhibition Centre, Koza Wos Arena Akbatı Mall and industrial centers. Between 36150 m2 comfortable and elegantly furnished rooms, all day offered the unique
flavors of the World kitchen serve at the A’la Carte Restaurant and you can discover
the secret of reaching spiritual serenity Kum Spa with Nidya Hotel Esenyurt BB
concept in welcoming their guests.
Salon No: 3 / Stand No:C320
Kütahya Karayolu 10. Km - Afyonkarahisar / Türkiye
Tel : +90 (272) 252 58 00
Fax : +90 (272) 252 58 01
Mail : [email protected]
web : www.nilthermal.com
x
Nil Thermal Otel 300 odalı %60 suit oda olan yaklaşık 1000 kişilik bir termal ve
kongre otelidir. Otel odalarımızda ailenize uygun seçenekler sunulmaktadır. King
Suit, Queen Suit, Executive Suit, Family Suit, Luxury Suit, Standart ve Engelli Odası
olmak üzere toplam 7 tip oda sizlere evinizin rahatlığını aratmayacak şekilde
tasarlanmıştır. Yaklaşık 14.000 m2 spa alani ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin en gözde
spa merkezlerinden olup bay ve bayan ayrı olmak üzere Termal Havuzlar, kapalı ve
açık yüzme havuzları, özel aile banyoları, Türk hamamları, saunalar, buhar banyoları,
tuz mağaraları, buz çeşmeleri, şok duşları, macera duşları, termal jakuziler,
aquapark ve çoçuk havuzları yer almaktadır. Güzellik merkezimizde; cilt bakım
üniteleri, masaj odaları, çamur odaları, aromaterapi banyoları yeralmakta, spor
alanlarımız ise fitness, yoga, plates ve aerobik salonlarımız sizler için hizmet
vermektedir. Bunun dışında özel olarak dizayn edilmiş vip termal spa alanlarımızıda
kullanabilir aileniz ve sevdiklerinizle beraber hoş vakitler geçirebilirsiniz. Spa
merkezimiz bir yaşam merkezi olacak ve eminiz ki misafirlerimiz hayatında yeni bir
alışkanlığı bizimle birlikte kazanacaklardır.
Nil Thermal Hotel is a thermal and convention hotel for about 1000 persons and
consisting of 300 Rooms with 60% Suite Rooms. There are appropriate options
presented in our Hotel Rooms by being in compliance with your family. We have 7
different types of Rooms as King Suite, Queen Suite, Executive Suite, Family Suite,
Luxury Suite, Standard and Handicapped Room designed in a way to be complete
substitute for the comfort of your home. With its Spa area about 14.000 m², it is one
of the most favorite Spa Centers of Europe and Turkey there are Thermal Pools,
Indoor and Outdoor Swimming Pools for men and women separately, Private Family
Baths, Turkish Hammams, Saunas, Steam Baths, Salt Caves, Ice Fountains, Shock
Showers, Adventure Showers, Thermals Jacuzzis, Aquapark and Kiddy Pools taking
place in it. In our Beauty Center; skin care units, massage rooms, mud rooms, aroma
therapy baths take place, on the other hand, our sports areas and fitness, yoga,
plates and aerobic salons render their services for you all. Other than these, you can
also use our specially designed VIP Thermal Spa areas and by this way you can
have pleasant time with your family and with the ones you love.
Nirvana Stüdyo Fotoğrafçılığı
Nirvana Studio Photography
Salon No: 6 / Stand No:A636
.
Esentepe Mh. Köprülü Sk.No :31/A 1.Levent - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (532) 457 66 84
Fax : +90 (212) 570 72 74
Mail : [email protected]
web : amilucbas.com
x
AMİL ÜÇBAŞ / Fotograf Sanatçısı Profesyonel Fotograf çekimleri, Hotel,360
panorama video (web sayfaları için) Mimari, Mobilya,Halı,İç mekan, Dış mekan
Stüdyo çekimleri, Fabrika, Ürün, Takı, Mücevher, Moda, Tekstil, Yemek, Market,
Kırtasiye, Spor ve ihtiyaç duyduğunuz her alanda 26 yıllık deneyimle fotograf
çekimleriniz için bize ulaşın.
AMİL UÇBAŞ Photographer Advertising &Fashion Photography
177
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Nobel Otel
Nobel Hotel
North Aegean Island Tourism Office
North Aegean Island Tourism Office
Salon No: 2 / Stand No:C250A
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
.
1 Kountourioti, Mytilene, Lesvos Island, 811 00 - Lesvos / Greece
Tel : +302251352150
x
İstiklal Cad. No:73 - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 237 22 10
Fax : +90 (324) 231 30 23
Mail : [email protected]
web : www.nobeloteli.com
x
Otelimiz 1968 yılında kurulmuştur. Nobel Hotel, Şehrin merkezinde her türlü ulaşım
kolaylığıyla Mersin’in her noktasına ulaşmamızı sağlıyor. ister iş ister tatil ister
kültürel amaçlı faaliyetleriniz için otelimiz mükemmel konfor ve lokasyona sahiptir
At the northeast edge of the Aegean you can find the islands of Lesvos, Limnos,
Agios Efstratios, Chios, Oinousses, Psara, Samos, Ikaria and Fournoi. Unique
destinations, with great history, outstanding architecture, customs and traditions,
exceptional local products and hospitable people offer the visitor unforgettable
experiences. Lesvos: with a long history, important pilgrimages, unaltered cultural
traditions and natural beauties full of contrasts: the rough landscape of the Petrified
Forest and the endless olive groves. Limnos: with its mythical “aura” and the most
ancient city in Europe, Poliochne, its vineyards and its exquisite local cuisine. Agios
Efstratios: with its unspoilt environment and its secluded beaches for relaxed
vacations. Chios: with the intoxicating aroma of citrus and mastic trees, the
medieval villages which take the visitor to another time, the wild nature of its
mountains and the beautiful beaches. Oinousses: with picturesque small coves,
cobblestone alleys and a great maritime tradition. Psara: with its countless skerries
-ideal for underwater fishing-, its exceptional seafood cuisine and its aromatic local
honey. Samos: with its renowned archaeological sites, its verdant mountains,
crystal clear waters and endless vineyards from which its famous sweet wine is
produced. Ikaria: with its famous local celebrations and feasts, its people who
never get old and its merry and relaxed pace of life.
Our hotel was established in 1968. Nobel Hotel, allows us to reach every point of
Mersin with all kinds of transport facilities in the city center. whether for cultural
activities of our hotel for your vacation whether for business or it has perfect
comfort and location
Nokta Rent A Car
Nokta Car Rental
Salon No: 6 / Stand No:B630
.
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa
Noah’s Ark Deluxe Hotel & Spa
Maltepe mah. Eski çırpıcı yolu çıkmazı No 1 D G 20 Meridyen Plaza Merter
Zeytinburnu - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 444 18 95
Fax : +90 (212) 481 00 97
Mail : [email protected]
web : www.noktarentacar.com
x
Nokta Oto Kiralama Servisi Olarak Bizler, Türkiye Geneline Yayılmış 55 il, 250
İstasyon, Tamamı Maksimum 1 Yaşında Olan 1550 ‘den Fazla Aracımız ve Oto
Kiralama Sektöründeki 30 Yıllık Tecrübemizle Siz Müşterilerimize Hizmet
Vermekteyiz. Aynı Zamanda Türkiye Genelindeki Hemen Hemen Tüm Hava
Limanlarında da Bulunan Ofislerimiz Sayesinde, Müşterilerimizin Araç Kiralama
Taleplerine Anında ve Pratik Çözümler Getirmekteyiz. Konusunda Uzman ve Güler
Yüzlü Personelimiz Sayesinde Sizlere Hak Ettiğiniz ‘’Yüksek Servis, Uygun Fiyat’’
Ayrıcalığını Yaşatmak Öncelikli Hedefimizdir. Bu Sebeple, Tüm Dünyada ve
Tarafımızca Kabul Görmüş Araç Markalarıyla Çalışırız. Maksimum 1 Yaşına Kadar
Kullandığımız Bu Araçlar Sayesinde, Genç ve Dinamik Bir Filoyla, Ülke Geneline
Yayılmış Kiralama Noktalarımızla, ve Sıkı Sıkıya Bağlı Olduğumuz Şirket
Kültürümüzle Siz Müşterilerimize Nokta Oto Kiralama Servisi’nden Araç
Kiralamanın Ayrıcalığını Yaşatırız. Vizyonumuz; tüm Türkiye ve Dünyada ‘’En İyi
Fiyat Garantisi’ İle ‘’ Müşterilerine Hak ettikleri Hizmeti Sağlayan Yerel Bir Tecrübe
Olabilmektir.
Salon No: 6 / Stand No:B632
.
İskele mevkii Bafra Turizm Merkezi - İskele / North Cyprus
Tel : +90 (392) 630 30 00
Fax : +90 (392) 630 30 30
Mail : [email protected]
web : www.noahsark.com.tr
x
Zamanın durduğu, hayallerin başladığı yerdesiniz… Umudun, yeniden başlangıcın
simgesi olarak kabul edilen, birçok dinde ve kültürde kendine yer edinen Nuh’un
Gemisi efsanesi, muhteşem doğası ile dört mevsim tatil olanağı sunan Kıbrıs’ta
can buluyor. Nuh’un Gemisi efsanesinden yola çıkılarak tasarlanan ve gemi
şeklinde inşa edilen otelde geçmişe mistik bir yolculuğun kapılarını aralarken lüks
ve konforlu odaları, muhteşem lezzetleri ve kaliteli hizmet anlayışı ile
hayallerinizdeki tatili yaşayacaksınız.
You are where the tıme stops and dreams begın... The legend of Noah’s Ark, which
is considered as the symbol of hope and recommencement and has a place in
many religions and cultures, comes to life in Cyprus with its spectacular nature
and vacation opportunities in all four seasons. You will be opening the doors of a
mystic journey into the past in our hotel, which is designed based on the Noah’s
Ark legend and built in the shape of a ship, while enjoying the vacation of your
dreams with the luxurious and comfortable rooms, gorgeous tastes and our
principle of high quality service.
We as a Nokta Car Rental Services, serve to our customers with our locations 55
cities all around the Turkey, 250 service stations, over 1550 cars in our fleet which
are maximum 1 year old and 30 years experience in car rental industry.
Approximately we take place in all airports all over the Turkey as well. We serve to
our customers at all around the Turkey, with our experienced stuff and who are
professional in their job. Our mission is to serve our customers with a princeble of
‘’High Quality Service, Low Rates’’ for their rental needs. By the way, we cooperate
with the best and well accepted car brands on the world and work with them
maximum one year. So by the advantage of our young and dynamical fleet,
professional stuff, locations all over the country and corporate culture we depend
on strictly, our customers lives the privilege of renting a car from us. Our vision is,
to be a local expert in a car rental industry who serves to it’s customers all over the
country&world with a best price quarantee. YOU ARE AT THE RIGHT POINT...
Nüans Davet
Nüans Davet
Salon No: 5 / Stand No:A534
.
Yeşilbahçe Mah Metin Kasapoğlu Cad Saadet Apt No 33 Dr 5 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 247 17 52
Fax : +90 (242) 247 17 54
Mail : [email protected]
web : http:/www.nuans-davet.com
x
Hayallerinizin sınırlarının ötesindeki muhteşem tasarım ve organizasyonlarımızla
unutulmaz anlar gerçeklerştiririz
178
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
volume of business and financial strength keeps us firmly amoung the top Turkish
operators Olcartour is a full-service tourism company with an “A Grade” licence
from the Turkish Ministry of Tourism. We employ 73 staff and we operate 11
branches in the major tourist centers of Turkey from Istanbul down the Aegean and
along the Mediterranean coast to Mersin. The company was started in 1988 by
Numan Olcar.
Obam Termal Resort Otel & Spa
Obam Thermal Resort & Spa
Salon No: 3 / Stand No:D314
.
Sındırgı Simav Yolu 17, Km. Sındırgı - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 541 10 10
Fax : +90 (266) 541 10 30
Mail : [email protected]
web : www.obamtermal.com
x
Obam Termal Resort Otel & Spa , Ege ve Marmara’nın birleştiği Ulus Dağının
eteklerinde bulunan, dört mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı, el değmemiş bir
doğanın ortasında.. Sağlıklı, huzurlu ve unutamayacağınız bir tatil anlayışının
kapsadığı bir yer..
On Mimarlık
On Mimarlık
Salon No: 2 / Stand No:A250
.
Velibaba Mh. Ankara Cd. Narin Sk. No:14 Pendik - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (216) 627 07 92
Fax : +90 (216) 627 07 94
Mail : [email protected]
web : www.onmimarlik.com.tr
x
Obatur
Obatur
Salon No: 12 / Stand No:C1224
Onur İletişim Medya Yayıncılık A. Ş.
Onur İletişim Medya Yayıncılık A. Ş.
Salon No: 3 / Stand No:E329
.
Ertuğrul Mah. Orduevi Cad. No:2 Süleymanpaşa - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (532) 311 99 60
Fax : +90 (282) 260 09 24
Mail : [email protected]
web : obatur.com.tr
x
.
Yeşilköy Mh. Havalimanı Cd. No:4/1 34149 Bakırköy ( Atatürk Havalimanı B
Kapısı, Onur Air Gn. Md. Binası ) - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 468 67 70
Fax : +90 (212) 468 67 79
Mail : [email protected]
web : www.onuriletisim.com
x
Onur Havayollarının iletişim departmanı olarak büyük ve yoğun bir görevi üstlenen
Onur İletişim, Onur Havayollarının reklam ve PR departmanı olarak görev
yapmaktadır. Onur Havayollarının reklam alan ve veren birimleri olarak çalışan Onur
İletişim, aynı zamanda Medya ve Halkla İlişkiler İletişimini de birlikte yürütmektedir.
Onur Havayollarının iç ve dış hat koltuk ceplerinde bulunan On-Air isimli magazin
dergisi ile On-Air Guide Turizm Rehberi isimli magazin dergisi de Onur İletişim
tarafından çıkartılmaktadır. Tüm bu dergilerin ve aynı zamanda Onur Havayolları
uçaklarının reklam alınabilir tüm alanlarıyla Reklam Grup Başkanlığı, Onur
Havayollarının sponsorluk, verilen reklamları, medya ilişkileri gibi faaliyetleri ise
İletişim Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Olbios Marina Resort Hotel
Olbios Marina Resort Hotel
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Kumkuyu Kasabası- Erdemli - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (324) 525 90 00
Fax : +90 (324) 525 84 95
Mail : [email protected]
web : www.olbios.com
x
dört yıldızlı turistik hotel
Olcartur Travel Management & D. M. C
Olcartur Travel Management & D. M. C
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
Ataturk Cad. 76/C - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (850) 750 00 00
Fax : +90 (324) 237 10 79
Mail : [email protected]
web : www.olcartour.com
x
Ünvan; Olcartour Turizm ve Seyahat Acentası Yönetici; Numan OLCAR Kuruluş tarihi
; 1988 Personel Sayısı; 67 Belge No ve Grubu; Grup “ A “ / No: 1607 Ana Aktiviteleri;
* I.A.T.A. Havayollarının temsilciliği * Yurtiçi ve Yurtdışı Tur Operatörlüğü * Yer
Hizmetleri * İnsentiv Organizasyonlar * Kongre, Konferans ve Toplantı
Organizasyonları * Araba,Otobüs,Havataşıtları Kiralaması * Seyahat Brokerliği *
Kurumsal Seyahat Hizmetleri * Yelken, Yatcılık ve Liman Hizmetleri * VELADARE
Lux Yatının sahipliği ve operatörlüğü
Olcartour is a trusted name in Turkish tourism because of its record of competitively
priced professional service. Through our extensive knowledge of the sector, we
can offer the best quality hotels and resorts in their various classes, opening up this
tremendously varied country to about two hundred thousand people a year. Our
Onur İletişim, which undertakes a great and extensive task as the communication
department of Onur Air, works as the advertisement and PR department for Onur Air.
Working as advertisement taking and giving departments of Onur Air, Onur İletişim
also carries out Media and Public Relations. The magazines On-Air and On-Air
Guide Tourism Guide found inside the seat pockets of Onur Air airplanes flying to
domestic and international destinations are published by Onur İletişim.
Advertisement in these magazines, also all areas that are suitable for taking
advertisement on aircrafts belonging to Onur Air, are under the responsibility of
Chairmanship of Advertising Group; sponsorships by Onur Air, given
advertisements, and press relations are carried out by Directorate of
Communication.
Oran Hotel
Oran Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Harikzadeler Sk. No: 32 Laleli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 513 82 00
Fax : +90 (212) 513 82 05
Mail : [email protected]
web : www.oranhotel.com
x
Tarihi yarımadada merkezi bir konumda yer alan Oran Hotel; Kapalı Çarşı’ya 1,2
km, Ayasofya’ya 2,3 km, Sultanahmet Camii’ne ve Yerebatan Sarnıcı’na 2 km
mesafededir. Metro ve otobüs istasyonuna sadece 100 metre uzaklıktaki otel
179
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
ücretsiz internet erişimi içeren konforlu şekilde donatılmış odalar sunmaktadır. Açık
büfe kahvaltı dahildir. Oran Hotel, Laleli semtinde çok sayıda geleneksel restorana
ve mağazalara yakın konumdadır. Odaların hepsi tamamen klimalıdır ve oturma
alanları vardır. Konuklar Oran’ın saunalı geleneksel Türk hamamında tüm
olanaklardan yararlanabilir. Otelde tam donanımlı fitness merkezi de mevcuttur.
Konuklar yakın mesafedeki toplu taşıma araçları sayesinde İstanbul içinde kolay
ulaşım sağlayabilir. Atatürk Havalimanı tesise 15 km uzaklıktadır.
Ortahisar Belediyesi
Ortahisar Municipality
Salon No: 3 / Stand No:A370
.
Ortahisar kasabası Bahçeli Evl. Mah. Atatürk Cad. 10/2 Ürgüp - Nevşehir /
Türkiye
Tel : +90 (384) 343 32 24
Fax : +90 (384) 343 30 04
Mail : [email protected]
web : www.ortahisar.bel.tr
x
Nevşehir-Ürgüp karayolu üzerinde, Ürgüp’e 5 kilometre uzaklıkta bulunan,
Ortahisar 1916 yılında kasaba kimliğini kazanmıştır. Kasabanın en belirgin yapısı
Etiler zamanında oyulmuş, 1200 m rakımlı 86 m yükseklikteki Ortahisar Kalesi’dir.
Ortahisarın ortasında dev bir peri bacasıdır. Ayrıca kasabanın çevresinde de pek
çok kilise vardır. Bunlar Sarıca Kilise, Cambazlı Kilise, Tavşanlı Kilise, Balkan
Deresi Kiliseleri, Hallaç Dere Manastırı’dır ve Kasaba sınırları içerisinde bir çok
vadi bulunmaktadır. Bunladan en çok ilgi göreni güneşin en güzel battığı yer olan
Kızılçukur Vadisidir. Hemen hemen tüm vadilerin yamaçlarına oyulan soğuk hava
depolarında yörede yetişen patates ve elma, Akdeniz Bölgesi’nden getirilen
portakal ve limon saklanmaktadır. Kasabada 3 Adet yıldızlı otel ve 25 adet butik otel
bulunmaktadır.
The Oran Hotel is in a central location on a historic peninsula just under a kilometer
from the Grand Bazaar, 2.4 km from Hagia Sophia, and just over a kilometer from
the Blue Mosque and the Basilica Cistern. The hotel provides comfortably
furnished rooms with free internet access and a buffet breakfast included, just 92
m from a metro and bus station. Oran Hotel is in the Laleli neighborhood, close to
plenty of traditional restaurants and shopping opportunities. Each of the rooms is
fully air-conditioned and has a cozy sitting area. Guests can make full use of the
Oran’s traditional Turkish bath facilities, sauna and hammam. There is also a wellequipped fitness center. Guests can easily access the rest of Istanbul using
nearby public transportation. Ataturk Airport is 14.5 km from the property.
Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Ordu Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Salon No: 12 / Stand No:C1210
.
Akyazı Mah. Orgeneral İbrahim Fırtına Bulvarı No:36 - Ordu / Türkiye
Tel : +90 (452) 250 00 20
Fax : +90 (452) 250 00 21
Mail : [email protected]
web : www.ordukulturturizm.gov.tr
x
Nevsehir - Urgup on the highway , is located 5 kilometers from Urgup , Ortahisar
In 1916 he won the town identity . The most prominent structure of the town carved
out time Hittites, 1200 m altitude is Ortahisar Castle, 86 m in height. Middle of
Ortahisar is a giant chimney . There are also many churches around the town.
These Yellow Church, Cambazli Church, Tavsanli Church, Balkan River Churches,
Hallaçlar River Abbey and is located in a valley town limits. The most coveted of
Bunlam Kızılçukur , where the sun is the most beautiful western valley. Almost all
grown in the area in the valley carved in cold storage of potatoes and apples are
oranges and lemons brought from the Mediterranean region. There are 3 pieces
star boutique hotel in town and 25 .
Orient Mintur Hotel
Orient Mintur Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
.
Mermerciler Cd No:1 Yenikapı - Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 517 63 00
Fax : +90 (212) 517 78 39
Mail : [email protected]
web : www.orienthotelistanbul.com
x
Osmaniye Belediyesi
Osmaniye Municipality
Salon No: 12 / Stand No:D1210
.
Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:303 - Osmaniye / Türkiye
Tel : +90 (328) 440 00 80
Fax : +90 (328) 814 11 35
Mail : [email protected]
web : www.osmaniye-bld.gov.tr
x
Orka Royal Hotel
Orka Royal Hotel
SPONSOR
.
Hocapaşa Mah. Nöbethane Cad. No:10 - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 511 85 85
Fax : +90 (212) 519 66 63
Mail : [email protected]
web : www.orkaroyalhotel.com
x
4 yıldızlı Orka Royal Hotel 2005 yılından beri Sirkeci’de tarihi yarımadanın kalbinde
yer almaktadır. 85 standart, 5 corner suit, 1 Royal süit ve 1 Bosphorus süit odası
(185 yatak kapasitesi) bulunmaktadır. Otel, Eminönü iskelesi, Sultanahmet bölgesi,
Sirkeci tren garına, Tramvay duraklarına ve otobüs duraklarına yürüme
mesafesindedir. Aynı zamanda, tüm ticaret ve alışveriş merkezlerine oldukça
yakındır.
Osmaniye İl Genel Meclisi
Osmaniye General Provincial Council
Salon No: 12 / Stand No:D1210
.
Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:19 Merkez - Osmaniye /
Türkiye
Tel : +90 (328) 814 11 70
Fax : +90 (328) 812 08 49
web : www.osmaniyeozelidare.gov.tr
x
The 4 star Orka Royal Hotel is situated in the heart of old city, Sirkeci, Since 2005.
There are 85 standard rooms, 5 corner suites, 1 Royal suite and 1 Bosporus suite
(the total capacity is 184 beds). The hotel is within walking distance to all historical
places in Sultanahmet area, Eminönü seaports, Sirkeci Railway station, Tramway
station or bus stops. Also near all business and Shopping centres.
180
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Osmaniye Provencial Directorate Of Culture and Tourism
Otel Bosnalı Adana
Hotel Bosnalı Adana
.
.
Dr. Ahmet Aklan Caddesi Çiçek İşhanı Kat:2 - Osmaniye / Türkiye
Tel : +90 (328) 825 06 74
Fax : +90 (328) 825 65 66
Mail : [email protected]
web : www.osmaniyekulturturizm.gov.tr
x
Seyhan Cad. No:29 - Adana / Türkiye
Tel : +90 (322) 359 80 00
Fax : +90 (322) 359 60 59
Mail : [email protected]
web : www.hotelbosnali.com
x
Firmamız Halil Avcı şirketler grubu parcası olarak Adana’da 2010 yılından beri
hizmettedir.
Salon No: 12 / Stand No:D1210
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata University
Salon No: 3 / Stand No:E340
Salon No: 12 / Stand No:D1210
Otel Metro
Otel Metro
.
Fakıuşağı, 80000 Merkez - Osmaniye / Türkiye
Tel : +90 (328) 825 18 18
Fax : +90 (328) 825 00 97
web : www.osmaniye.edu.tr
x
Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Commodity Exchange
Salon No: 12 / Stand No:D1210
.
Rızaiye Mahallesi 10065 Sokak No:45 Merkez - Osmaniye / Türkiye
Tel : +90 (328) 814 11 33
Fax : +90 (328) 814 57 35
Mail : [email protected]
web : www.osmaniyetb.org.tr
x
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası
Osmaniye Chamber Of Commerce and Industry
Salon No: 12 / Stand No:D1210
.
Rauf Bey Mh. Adnan Menderes Bul 9546 Sk. No:70 - Osmaniye / Türkiye
Tel : +90 (328) 825 00 70
Fax : +90 (328) 825 05 70
Mail : [email protected]
web : www.osmaniyetso.org.tr
x
Salon No: 6 / Stand No:C620
.
Balabanağa Mah.ahmet Şuayip Sok.no:17 Laleli- Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 511 88 97
Fax : +90 (212) 519 52 69
Mail : [email protected]
web : www.otelmetro.com
x
Laleli’de yer alan Metro Hotel, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı’nın
bulunduğu tarihi Sultanahmet semtine kolay ulaşım sağlayan Laleli Tramvay
İstasyonu’na 150 metre uzaklıktadır. Tesiste bilardo masası ve ücretsiz Wi-Fi ile
donatılmış konforlu bir bar vardır. Konsiyerj hizmetleri de sunulmaktadır. Hotel
Metro’nun parke zeminli odalarında oturma alanı, TV, mini buzdolabı ve klima vardır.
Hepsinde çalışma masası standarttır. En-suite banyolarda duş, saç kurutma
makinesi ve ücretsiz banyo malzemeleri mevcuttur. Otelin restoranında Türk ve
dünya mutfaklarından yemekleri denemek mümkündür. Alışveriş yaptığınız veya
turistik yerleri gezdiğiniz günün sonunda bir fincan Türk kahvesi eşliğinde lobi
alanında dinlenebilirsiniz. Ayrıca, oda servisi de mevcuttur. Resepsiyon günün 24
saati hizmet vermektedir. Kapalı Çarşı tesise 750 metre mesafededir. Atatürk
Havaalanı 16,8 km uzaklıktadır. Ekstra ücret karşılığında havaalanı servis hizmeti
ayarlanabilir.
Located in Laleli, Metro Hotel is 150 metres from Laleli Tram Station offering easy
access to the historic Sultanahmet area with Hagia Sophia, Blue Mosque and
Topkapi Palace. It offers a cosy bar with billiards and free WiFi. Concierge services
are also offered. With parquet floors and a seating area, the rooms at Hotel Metro
feature a TV, mini fridge and air conditioning. A working desk is standard in each
unit. The en suite bathrooms come with a shower, hairdryer and free toiletries. You
can sample meals from Turkish and international cuisines from the hotel’s restaurant.
After spending the day shopping or sightseeing, the lobby area is ideal for relaxing
with a cup of Turkish coffee. Room service is also provided. Around-the-clock front
desk service is available. Grand Bazaar is 750 metres away. Ataturk Airport is 16.3
km away and airport shuttle services are arranged at an additional fee. Fatih is a
great choice for travellers interested in museums, architecture and monuments.
T.C. Osmaniye Valiliği
T. R. Osmaniye Governorate
Otel Seyhan
Otel Seyhan
Salon No: 12 / Stand No:D1210
Salon No: 3 / Stand No:E340
.
Adnan Menderes Mh. Musa Şahin Bulvarı No:60 P.k.: 80010 - Osmaniye / Türkiye
Tel : +90 (328) 825 24 25
Fax : +90 (328) 825 54 55
Mail : [email protected]
web : www.osmaniye.gov.tr
x
.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:20/a Seyhan - Adana / Türkiye
Tel : +90 (322) 455 30 30
Fax : +90 (322) 454 28 34
Mail : [email protected]
web : www.otelseyhan.com.tr
x
5 YILDIZLI OTEL
181
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Othello Hotel
Othello Hotel
Otium Otelcilik Tur.Tic. A.Ş
Otium Hotels International
Salon No: 3 / Stand No:C330
Salon No: 3 / Stand No:B356
.
.
Güzeloba Mah.Havaalanı Cad. 2171 sok Lara İş merkezi No 2/5 Muratpaşa Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 426 36 54
Fax : +90 (242) 310 83 54
Mail : [email protected]
web : www.otiumhotels.com
x
OTI Holding bünyesindeki Otium Hotels, 2005 yılından bu yana faaliyetlerini
sürdürmektedir. Grubun sahibi olduğu 5 yıldız Otium Eco Club, 433 oda sayısı ile
Türk turizmine başarıyla hizmet etmektedir. Konaklama endüstrisinde büyüme
stratejisine 2013 yılında da devam eden OTI Holding, Manavgat Titreyengöl
Mevkii’nde bulunan Seven Seas ve Kemer Göynük’te bulunan Kemer Imperial
otellerini bünyesine katarak Otium Hotel Seven Seas(Side) ve Otium Hotel Life
(Kemer) isimleri ile OTIUM Hotels zincirine dahil etmiştir. OTI Holding, 2014 yılında
ise Xanadu Resort Hotel’i bünyesine dahil ederek oda sayısını 1.797’ye çıkarmıştır.
Otium Hotels bünyesinde yer alan ve gerçek anlamda her şeyin dâhil olduğu Otium
Eco Club 5*, doğaya ve çevreye saygılı bir işletme anlayışı ve 3350 metrekare
üzerinde zengin donanımıyla kurulu Çocuk Dünyası ile çocuklu ailelere yönelik
konseptiyle, tüm misafirlerine, ayrıcalıklı ve kaliteli bir tatil olanağı sunmaktadır.
Sezon içersinde ağırlıklı olarak BDT ülkeleri, Polonya, Balkan ülkeleri, Almanya,
Belçika, Fransa, İngiltere, Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Türkiye’den gelen
konuklarını ağırlamaktadır. Sahip olduğu insan kaynağını sürekli geliştirmenin ve
%100 misafir memnuniyetinin yanı sıra % 100 çalışan memnuniyetinin de
sağlanması gerekliliğinin bilinciyle ilerlemektedir.
Camişerif Mah. 5248 Sok.no.3 - İçel / Mersin / Türkiye
Tel : +90 (533) 445 59 01
Fax : +90 (324) 233 38 24
Mail : [email protected]
web : http:[email protected]
x
otelimiz 66 oda ve 132 yatak kapasitelidir.İşletmemiz 3 yıldız katakorisinde oto park
ve yüzme havuzu internet odası ve tüm odalarda wireles modern mimarı iç tasarım
ile sizlere hizmet vermektedir.Şehir merkezindedir.
Otimsan
Otimsan
Salon No: 4 / Stand No:A441
.
Merkez Mah. Sanayi Cad. Turin İş Merkezi No:3 11/d Kağıthane-istanbul İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 294 40 60
Mail : İ[email protected]
web : www.otimsan.com
x
OtimSan binalara katma değer sağlıyor. 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere nitelikli
binalar ile ulusal ve bağımsız markalara hizmet veren OtimSan mimarı ofislerin de
çözüm ortağıdır. Yüksek kalitedeki ürünleri ve üretim imkanları ile iç mekan
tasarımlarını bütünler,kalitesini arttırarak ekstra değer katar. Ürünlerimiz
Türkiye’deki ve dünyanın birçok yerindeki zincir oteller dışında iş merkezleri,
alışveriş merkezleri, özel konut kompleksleri, hastaneler, ofisler, mağazalar,
restoranlar, gazinolar ve halka açık yapılarda görülebilir. Standart ürünler ve özel
üretimlerle çözüm ortağıyız. Tasarımcıların ve mimarların hayallerini gerçeğe
dönüştürdüğü bir üretim merkezi ve tasarımcı kadromuzla tam donanımlı çözüm
ortağı, teknolojik yatırımlarımızla yüksek adetlerde olduğu gibi ihtiyaca göre düşük
adetlerdeki üretim imkanlarına da sahibiz. Yeni yapılan bir otel ya da yeniden
dekore edilen bir otel her zaman kendi atmosferini yaratmaya çalışır. OtimSan proje
bölümü yaratılmak istenen atmosfere en uygun grafik anlatım ve malzeme seçimi
ile yönlendirme ve aksesuarlar önerir. Otel ya da mimari ofis tarafından verilen
proje, görseller ve alınan Brief’e göre OtimSan proje grubu çalışır ve teklifte
bulunur.
The Otium Hotels chain within the structure of OTI Holding, is operating since 2005.
Possessed by the group, 5-star Otium Eco Club provides successful services for
Turkish tourism with its 433 rooms. Continuing its growth strategy in the
accommodation industry in 2013, Kemer Imperial and Seven Seas Hotel has been
incorporated to Otium Hotels Interntional and named “Otium HotelSeven Seas
(Side)” and “Otium Hotel Life (Kemer)”. OTI Holding has increased the total
number of rooms under its possession to 1797 by purchasing Xanadu Resort High
Class in 2014. An exclusive and high quality vacation opportunity awaits all the
guests of Otium Eco Club Side 5*, a subsidiary of Otium Hotels International which
offers genuine all inclusive services, a management approach which is
environmentally friendly and which caters for the needs of families with children
through the inclusion of a Children’s World concept built over an area of 3350
square meters which embodies a wide array of equipment. Its services during the
high season mainly to guests from CIS countries, Poland, Balkan countries,
Germany, Belgium, France, England, Holland, Scandinavian countries and Turkey.
It proceeds with the recognition that it is a necessity to continually develop its
human resources, and to achieve 100% customer satisfaction along with 100%
personnel satisfaction.
OtimSan provides value to buildings. OtimSan labors foremost five stars hotels,
qualified buildings and national trademarks as it offers solutions to the architectural
firms. We integrate interior designs and enrich their quality by our high class
procudts and production facilities. Our products can be seen in hotels, business
centers, shopping centers, residences, hospitals, office buildings, restaurants,
casinos and public areas in Turkey and the different spots in the world. We are the
solution partners with our standard products and custom productions. Our
personnel and workshop makes the dreams of designers and architectures come
true. As we manufacture a large number of products, we also produce a small
numbers . The target is always to create an unique atmosphere in a new or
renovated hotel buildings. OtimSan designers suggest graphics and materials for
directional signages and accesuars which coorparate with the atmosphere of a
place. Based on the renderes and the brief that was taken from employer, we work
on the project and prepare a proposal.
Oylat Kaplıcaları
Oylat Kaplıcaları
Salon No: 5 / Stand No:C500
.
Sinanbey Mah. Murat Cad. No 53/B İnegöl - Bursa / Türkiye
Tel : +90 (224) 715 11 10
Fax : +90 (224) 711 79 56
Mail : [email protected]
web : www.oylat.com
x
Oylat Bursa ilinin İnegöl ilçesinde uludağ ın eteğinde 840 metre rakımda etkileyici
doğası şifalı suları ile ün yapmış bir kaplıca vadisidir.
182
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi
Ölüdeniz Tourism Development Co-operative
Salon No: 3 / Stand No:C356
.
Ölüdeniz Mahallesi Ölüdeniz Caddesi No: 32 Fethiye - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 617 04 38
Fax : +90 (252) 617 01 35
Mail : [email protected]
web : www.oludeniz.com.tr
x
Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Kooperatifimiz Ölüdenizdeki turizmciler
tarafından 1989 yılında kuruldu. Kooperatifimizin 57 üyesi vardır, tamamı otel
işletmecisidir. Kış aylarında yöremizin ve işletmelerimizin tanıtımı için iç ve dış turizm
fuarlarına imkanlarımız doğrultusunda katılmaktayız. Kooperatifimiz yaz-kış açıktir.
Ölüdenize gelen yerli ve yabancı misafirlere, Kooperatifimizin Ölüdenizin
merkezinde bulunan ofisimizden, konaklama başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm
konularda bilgilendirmekteyiz.
Ölüdeniz Tourism Development Co-operative was founded at: 1989 from the
Oludeniz Tourism Investors, we are introducting to unique nature beauty place
which is Oludeniz to all over the World. Our purpose will be the first choice place in
all over the touristic places for the tourists, we have 57 hotel member now. We got
with that aim, our co-operative has been give a service for introduction of local and
foreign tourists catalogs (Turkish,German,English versions.) Also we usually joine to
the local and international fairs and we are working harmoniously with our members.
From our Office (at the centrum of Ölüdeniz) we are introducing sightseeing places
and also at the first plan accomodation advices with our objective approach to all
of the year include winter times for the local and foreign tourists.
Özcanlar Rest. Hizm. Et ve Gıda San. İç ve Dış Tic.
Ltd. Şti.
Özcanlar Restaurant
Golden Age Hotel ,Avrupa ve Asyayı birbirine bağlayan tarih,doğa ve arkeolojik
güzellikleriyle çağlar boyu insanların ilgisini çeken ve büyüleyen İstanbulun merkezi
,eğlencenin kalbi Taksim de yer almaktadır.Geleneksel Türk konukseverliğini 4 yıldız
kalitesinde ve konforunda yaşayabileceğiniz bir oteldir. Otelimiz 16 standart single
127 standart double 24 standart triple 3 adet connectingroom 1 engelli odası
8cornersuit 2 kingsuit olmak üzere 181 odadan oluşur. Golden Age Bodrum,
Bodrum’un Yalıkavak beldesinde, Tilkicik koyunda yer almaktadır. 345 misafir odası,
biri kapalı olmak üzere 3 adet yüzme havuzu, biri kapalı olmak üzere 3 adet çocuk
havuzu, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı düzenlenmiş Aqua Park’ı, mavi bayraklı
özel plajı, 800 kişilik ana restoranı, İtalyan ve Deniz mahsülleri sunan a la carte
restoranları, spa&fitness hizmetleri ile misafirlerine mükemmel bir tatil geçirmeleri
için yüksek hizmet anlayışıyla hizmet vermektedir. Crystal Hotel ise Bodrum’un
Gümüşlük beldesindedir. Dört yıldızlı ve 167 odalıdır. Ayrıca “ NationalGeographic
Magazine “ dergisinin araştırmasına göre günbatımı izlenebilecek Dünya’nın en
güzel 10 yerinden biri seçilmiştir.
It is situated at Taksim, the heart of the entertainment at the center of Istanbul, a
city which interconnects Europe to Asia and which has been of interest to people
fascinating them with its historical, natural and archeological beauties for centuries.
Golden Age Hotel is where you can experience the traditional Turkish hospitality
with the quality and comfort of a 4 star hotel.Our hotel consists of 181 rooms in total.
There are 16 standard single rooms, 127 standard double rooms, 24 standard triple
rooms, 3 connecting rooms, 1 handicap room, 8 corner suits and 2 presidential
suits. Golden Age Bodrum is situated at theTilkicik Bay in the Yalıkavak town of
Bodrum. With its 345 guest rooms, 3 swimming pools of which one is an indoor
swimming pool, 3 kiddy pools of which one is an indoor kiddy pool, the Aqua Park,
which is designed separately for children and adults, its blue flag private beach, its
main restaurant with a capacity of 800 guests, its a la carte restaurants, which offer
Italian Food and Sea Food, and its spa & fitness services, the hotel offers a high
quality service to its guests in order for them to enjoy a perfect holiday. Crystal Hotel
is in the Gümüşlük town of Bodrum. It is a four-star hotel with 167 rooms. Besides,
according to the study of “National Geographic Magazine “, this is one of the most
beautiful ten places in the world to watch the sunset.
Palan Skı & Conventıon Resort
Palan Skı & Conventıon Resort
Salon No: 12 / Stand No:C1224
Salon No: 8B / Stand No:B828B
.
Karadeniz Mah. Özyeşilkent Gıda Topt. Sit. No: 26/28 Süleymanpaşa - Tekirdağ /
Türkiye
Tel : +90 (282) 263 27 10
Fax : +90 (282) 263 27 08
Mail : [email protected]
x
Özgün Zeytin Zeytinyağı A. Ş.
Özgün Zeytin Zeytinyağı A. Ş.
Salon No: 12 / Stand No:E1233
.
Palandöken Kayak Merkezi / Palandöken - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 317 07 07
Fax : +90 (442) 317 07 00
Mail : [email protected]
web : www.palanotel.com
x
Tesisimiz 1998 yılında hizmete açılmıştır. Toplamda 158 oda bulunmaktadır. 2015
yılında renevasyona girmiştir.
Our facility was opened in 1998. In total, there are 158 rooms. Has entered a
reservation in 2015.
.
Çanakkale İzmir Asfaltı Üzeri Ayvalık - Balıkesir / Türkiye
Tel : +90 (266) 331 36 00
Fax : +90 (266) 331 32 69
Mail : [email protected]
web : www.ozgunzeytin.com.tr
x
Öztanık Otelcilik ve Tur Tic A Ş
Oztanik Hotels & Resorts
Salon No: 7 / Stand No:C712
.
Kocatepe Mh.Topçu Cad.No:10 Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 254 49 06
Fax : +90 (212) 255 13 68
Mail : [email protected]
web : www.goldenagehotel.com
x
Palma Touroperator & Dmc
Palma Touroperator & Dmc
Salon No: 2 / Stand No:D240
.
Verovskova 55 A - Ljubljana / Slovenia
Tel : +386 1 82 80 971
Fax : +386 1 2443 695
Mail : [email protected]
web : www.palma-travel.eu
x
Palma welcomes you to Slovenia and to our neighboring countries Austria, Italy,
Croatia, Germany and Switzerland with hospitable people and fantastic variety of
regions, natural beauties and local traditional culture. Palma offers complete travel
service where high quality meets resonable prices and personal touch. Our strategy
sees a dynamic team of decision makers that has been creating the same Palma
mission together for over 25 years: to make travel enjoyable, safe, comfortable, costeffective,hospitable, service - oriented and trustworthy. Our general approach is
183
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
not to offer “a bit of everything”, but instead to be efficient, reliable, responsible and
flexible in every aspect of our work. We follow trends in tourism, so we’re constantly
on the lookout for new appealing destinations. Our mission is to take an individual
approach with every single traveller and exceed your expectations. We are 100%
costumer-focused and are well known for our excellent service and customer trust.
Acmmodation and related services comprise the widest range of hotels of all
categories and characters. Come with us on a journey to the picturesque towns,
plains, hills and valleys, to the countries of the Mediterranean coast, all to the
rhythm of good music and traditional folklore.
Paradise Holidays India Pvt Ltd
Paradise Holidays India Pvt Ltd
Salon No: 2 / Stand No:C234
.
312 Ansal Classique Tower Rajouri Garden New Delhi 27 - Delhi / India
Tel : 011 45520735
Fax : 011 25109463
Mail : [email protected]
web : www.paradiseholidays.com
x
Pamporovo Resort, Bulgaria
Pamporovo Plc.
Company Details: Paradise Holidays India Pvt Ltd We would like to take this
opportunity to introduce ourselves as Paradise Holidays, Government approved,
three decades young destination Management Company. We at Paradise
specialize in handling foreign visitors to Indian sub-continent covering India,
Nepal, Sri Lanka & Bhutan. Our efficient, skilled, professional young team and
years of hard work has made Paradise Holidays as one of the best known inbound
tour company in India. Our specialization is catering to all kind of leisure tours,
family tours, large groups, special interest needs, soft adventure, cultural & wild life
tours. We have our own in-house cars, combies and luxury coaches and own
drivers for top quality control on Indian roads. We offer range of hotels to suit all
kind of budgets from catering to lower mid segment to top high-end leisure tours.
We even organize private Jets to travel within India for discerning clients. Our motto
is that we showcase India Nepal Bhutan as life time remembrance and that
encourages them to come back to India over and again. We will consider a honor
to have the opportunity to provide your company with the services required for a
tour to India. We look forward from hearing from you in order to discuss how we at
Paradise can serve you better.
Salon No: 2 / Stand No:C200
.
4870 Pamporovo Resort, Orlovetz Hotel - Smolyan / Bulgaria
Tel : +35970017702
Fax : +35930958511
Mail : [email protected]
web : pamporovo.me
x
Pamporovo Kompleksi 20.yy’ın 60.yılların başından beri kış sporları yapmak için
imkan sağlamaktadır. Kış sporlara uygun olan bölge Snejanka Tepesi etrafında
1926 m rakımda bulunmaktadır ve 37 km alp disiplinleri (alpine skiing) pistler, 25
km uzun kayaklı koşu pistleri, snowboard sevenler için half-pipe pisti ve fun park
kızaklarla kaymak için birçok uygun yerler içerir. Pamporovo’daki pistler farklı zorluk
derecesindedir, acemi kayakçılar için uygun olan kolay yeşil pistlerden
profesyoneller için de zorluk veren zor siyah pistlere kadar seçenek vardır. Üç
sezon evvel yapılan Fun Park ekstrem kayakçılar ve snowboardcular arasında hep
daha ünlü oluyor, half-pipe pisti ise her yıl prestijli yarışmalara ev sahipliğini
yapmaktadır. Modern teleferik tesisleri, kar işlemi için yeni araçlar, yapay kar
makinelerinin sayesinde turistlere kuyruk beklemeden hızlı ulaşım, en iyi kar örtüsü
ve kış sporları yapılması için mükemmel koşullar sağlanır. Kendisine ait kayak
takımı olmayan her bir turist birçok ski kiralamalarından kaliteli markalı donanım
kiralayabilir. Konukların hizmetinde ski ve snowboard tamir servisi çalışır, tüm
eğitim isteyenler için birinci sınıf ski okulu hizmet verir. Malina Ski Merkezinde 412 yaş arası çocuklar için özel yapılmış bölgede eğitimli pedagoglar ve eğitmenler
en küçüklere ski sporunda ilk adımları öğretirler.
Paximum Seyahat Ürünleri Pazaryeri
Paximum Global Travel Marketplace
Salon No: 3 / Stand No:B336
.
Fener Mah. Fener Cad. No:21 - Antalya / Türkiye
Tel : +90 (242) 324 63 67
Fax : +90 (242) 324 64 41
Mail : [email protected]
web : www.paximum.com
x
2015 Yılında faaliyete geçen Paximum bir San TSG iştiraki olup kendini Global
Seyahat Ürünleri Pazar Yeri olarak konumlandırmıştır. Paximum tedarikçi kanalında
yer alan pek çok incoming seyahat acentasının seyahat ürünü verebildiği yatak
bankasının ve lokal hizmet veren acentelerin seyahat ürünlerini satın alıcı kitlelere
farklı yöntemlerle ulaştırmaktadır. San TSG yazılım ürünlerini kullanarak 50’den fazla
ülkede faaliyet gösteren Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Paximum ürün
envanterini doğrudan kendi sistemlerinde satışa açabilir ve satış acentelerine de
b2b sistemleri üzerinden sunabilir. Paximum, günümüz şartlarının gerektirdiği
maksimum kontenjan, en uygun fiyat, en makul şartlar ve özel indirimli seyahat
ürünlerini hızlı bir şekilde seyahat satın almak isteyen kurumsal alıcıların karşısına
çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda ürün aktarım kalitesini en üst
seviyede tutmak için hem teknolojisini geliştirmekte, hem de operasyonel süreçleri
terzi hassasiyetinde yönetmektedir. Paximum turistik ürünün tedarik edilmesinden
teslim edilmesine ve en yüksek memnuniyetle sonuçlanmasına kadar gereken
hassasiyeti göstermek konusunda sorumlulukla iş süreçleri yürütmektedir. Bu
misyonu ile Paximum, aracı olmaktan öte bütünleştirici ve sahiplenici bir Global
Seyahat Ürünleri Pazar Yeridir. Paximum, turizmin en yoğun yaşandığı
merkezlerden biri olan Antalya’da kurulmuş olup, Akdeniz Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Kampüsünde inovatif turistik ürünler üzerine proje
PAMPOROVO Resort is situated in Bulgaria, only 465 km from Istanbul and in close
vicinity from Makaza and Zlatograd borders in Greece. The resort is represented
by PAMPOROVO PLC. company which is the owner and operator of the Ski Zone
in Pamporovo Resort Area, as well as Orlovetz*****, Perelik*** Hotels and Villa
Arfa*****. In partnership with the Bulgarian Ski Federation Pamporovo Plc is the
chief organizer of the Resort’s Ski and Snowboard Events Calendar and the
competitions for International Ski Federation FIS such as European Cup (Men and
Ladies GL/SL), Masters Cup, Ski and Snowboard competitions, Pamporovo Cup,
and numerous other prestigious national and international championships.
Pamporovo Plc services include Season Daily or Night Lift Passes, Ski or
Snowboard Equipment Rentals, Ski School for Beginners and Advanced, Bike
services and competitions, Hotel Accommodation, Entertainment and Excursions,
Sport Competitions Organizing, Transport Services. Since 2012 in Pamporovo
works the largest mountain biking park in Bulgaria – “Velo Park Pamporovo”. The
park already enjoys international fame and hosted a number of events like
European Continental Championship, Balkan Bike Cup, National Mountain Bike
Championship, Winter Bike Duel, Pamporovo Bike Cup, and many other events
and workshops.
Paximum, a subsidiary of San TSG, commenced its services in 2015 and is
positioned as a Marketplace for Global Travel Products. Paximum is a marketplace
conveying local services and bed banks of Travel Agencies, to other travel
agencies through different methods. Tour Operators and Travel Agencies carrying
out their business activities in more than 50 countries with San TSG software
solutions are now able to offer the entire product inventory of Paximum directly
through systems. Our objective is to provide travel products with maximum quota
and best prices and conditions. Moreover, corporate buyers requiring fast
executable special offers will find the right solutions with Paximum. To ensure our
high service level we constantly improve our technology platform and thoroughly
184
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
manage the operational processes. We deliberately manage the business
processes showing the required sensitivity from the product provision to its delivery.
Headquartered in Antalya, a global tourism and innovative tourism product
development center, we are always on the cutting-edge side of the modern tourism
products.
olarak üretilen Pervari karakovan balı, lezzetli olduğu kadar bir çok hastalık için de
şifa kaynağıdır. Bütün ballar arasında iddialı bir konuma sahip olan bu balın üretimi
sırasında arı, kendi peteğini kendisi örüp 8 ay gibi bir süre zarfında suni hiçbir etkiye
maruz kalmadan binlerce çeşit çiçekten (bu çiçek çeşitlerinden bazıları: Yonca, Sığır
dili, Fiğ, Engerek otu, Geven, Ada çayı, Kekik, Peygamber çiçeği, Ballıbana,
Zahter..) beslenerek bu balı üretmektedir. Bu eşsiz karakovan balının, markalaşma
Pearl Travel Service Pvt Ltd
Pearl Travel Service Pvt Ltd
ve tanıtım ayakları işlevsel olarak devreye sokulduğunda dünya çapında hatırı sayılır
bir rağbet görmesi sürpriz olmayacaktır. Güvenilir ve kurumsal kimliği ile ŞEHRİBAL,
Salon No: 2 / Stand No:C220
Pervari karakovan balının markalaşması ve tanıtımını üstlenirken; Türkiye’nin önde
gelen kurumlarının labaratuarlarına her partiden numuneler göndererek (Tübitak,
.
Hacettepe Üniv, Muğla Sıtkı Koçman Üniv, Ege Üniv.) tüketiciye balın en iyisini, aynı
1st Floor, H. Hirifushi, Male - Kaafu / Maldives
Tel : 009607785084
x
zamanda belgelendirerek sunmaktadır.
Şehribal Ltd., a world-renowned Pervari location operates with a unique vision of
Pearl Travel Service is one of the leading DMC’s in Maldives. We have been in the
market for nearly 7 years and is the leading producer for some of prestigious resorts.
We have also received awards and recognition’s for our performance from major
luxury resorts. We are contracted with many resorts in Maldives and is having the
most preferred rates and offers. Its our aim to strengthen our presence in the Turkish
Market and we hope to build good relationship with Turkish agents.
branding Karakovan honey. The peak has a rich flora, high mountains and plateaus,
reaching 3,000 meters, all-natural, organically produced karakovan Pervari honey
is a source of healing for many diseases as well as delicious. All honey from bees
during the production of this honey with an ambitious position, its honeycomb itself
knit 8 months as a period during artificial no impact on the exposure of thousands
of kinds of flowers (which some of the flower varieties: alfalfa, beef tongue, Vetch,
Viper herb, Astragalus, sage, thyme, cornflower, Ballıb me, Zahter ..) are fed
Pehlivanoğlu Gıda San. ve Ltd. A.Ş.
Pehlivanoğlu Food Company
produce honey. This unique karakovan honey, branding and promotion as a
Salon No: 12 / Stand No:C1224
functional foot to see considerable worldwide demand will not be surprised when
activated. ŞEHRİBAL with reliable and corporate identity, branding and promotion
of Pervari honey karakovan the undertaking; Turkey’s leading institutions in the lab
.
to send samples from each batch (TUBITAK, Hacettepe University, Mugla Sıtkı
Hükümet Caddesi No:83/1 Merkez - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 263 03 79
Fax : +90 (282) 262 15 45
Mail : [email protected]
x
Kocman University, Ege University.) The best of honey to the consumer, also offers
documented.
Pey-tat Ticaret A.Ş.
Pey- Tat
Peru Ticaret Ofisi
Peru Trade Office
Salon No: 2 / Stand No:C235
.
İnönü Cad. No: 43/5 Gümüşsuyu - Taksim - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 539 443 83 33
Fax : Mail : [email protected]
web : www.peru.travel
x
Peru Ticaret Ofisi, Peru Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı’nı temsil
eden bir devlet kurumudur. Temel hedefleri Peru ihracatını, turizmini ve Peru’daki
yatırım projelerini geliştirmektir.
Peru Trade Office is a governmental institution representing the Ministry of Foreign
Trade and Tourism of the Republic of Peru. Its main objectives are: the promotion
of Peruvian Exports, of Tourism and the promotion of investment projects in Peru.
Pervari Şehribal
Pervari Şehribal
Salon No: 12 / Stand No:E1275
.
Şehribal Ltd Şti. Aydın Mah. Beyazıt Cad. No:19 56700 Pervari - Siirt / Türkiye
Tel : +90 (484) 361 20 30
Fax : +90 (484) 361 20 30
Mail : [email protected]
web : www.sehribal.com
x
Şehribal Ltd Şti, dünyaca tanınan eşsiz bir konuma sahip Pervari Karakovan balının
markalaşması vizyonuyla faaliyet göstermektedir. Had safhada zengin bir floraya
sahip, 3000 metreye ulaşan yüksek dağlarda ve yaylalarda, tamamen doğal, organik
Salon No: 12 / Stand No:C1224
.
İlyas Mah. Malkara Cad. No:8/a Hayrabolu - Tekirdağ / Türkiye
Tel : +90 (282) 315 45 46
Fax : +90 (282) 315 22 85
Mail : [email protected]
x
Philippine Department Of Tourism
Philippine Department Of Tourism
Salon No: 2 / Stand No:B210
.
351 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City - Manila / Philippines
Tel : +6324595200
Fax : +6328150859
web : itsmorefuninthephilippines.com
x
The Philippine Department of Tourism is the primary planning, programming,
coordination, implementing and regulatory government agency in the development
and promotion of the tourism industry, both domestic and international, in
coordination with attached agencies and other government instrumentalities.
185
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Phoenicia Hotel Beirut
Phoenicia Hotel Beirut
Pierre Loti Hotel
Pierre Loti Hotel
Salon No: 6 / Stand No:B610
Salon No: 2 / Stand No:D202
.
.
Piyerloti Cad. No 1 Çemberlitaş - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 57 00
Fax : +90 (212) 516 18 86
Mail : [email protected]
web : www.pierrelotihotel.com
x
Pierre Loti Otel Divanyolu caddesi üzerinde, Ayasofya, Sultanahmet Camii,
Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı gibi tarihi
mekanların çok yakınında bulunmaktadır. Pierre Loti Otelin odaları iyi tasarlanmış
ve konforlu mobilyalar ile düzenlenmiştir. Dekorasyon, modern türk stilleri ile
tasarlanmıştır. Otelimizde 36 oda bulunmaktadır.
Minet El Hosn - Beirut / Lebanon
Tel : +9611369110
Fax : +9611361615
Mail : [email protected]
web : www.phoeniciabeirut.com
x
Overlooking the Mediterranean Sea with its majesty and grandeur, Phoenicia Hotel,
Beirut stands proudly at the heart of Beirut, a few minutes from the city’s business
and banking district, the major shopping areas and the vibrant downtown.
Phoenicia Hotel, Beirut is a complex comprising of two towers and one residential
building, excelling in design and serving as a benchmark for ultimate comfort and
luxury. An 80,000 square meters commercial center built around the three-tower
hotel as well as two floors of public space counting a spacious banquet area, a
shopping arcade, restaurants, conference and exhibition areas, two swimming
pools and a lavish SPA, are known to serve and welcome business travelers,
visitors and families seeking an unconventional quality of service.
The Pierre Loti Hotel is located on Divan Yolu street within walking distance of such
historical and major city sights as St. Sophia (Aya Sophia/Hagia Sophia), The Blue
(Sultanahmet) Mosque, The Cistern Basilica (Yerebatan Cistern), Topkapi Palace,
The Grand Bazaar (Kapalicarsi) and (Spice bazaar) Misir Carsisi. The Pierre Loti
Hotel rooms are well designed and arranged with comfortable furnishings.
Decoration is in keeping with modern Turkish styles and provides a warm
atmosphere to retreat to at the end of a busy day in a very vibrant city. The Hotel
has 36 standard rooms.
Pınarbaşı Belediyesi
Pınarbaşı Municipality
Salon No: 8A / Stand No:B800A
Pinktour Seyahat Acentesi
Pinktour Travel Agency
Salon No: 3 / Stand No:E340
.
Cumhuriyet Mahallesi. Kurtuluş Caddesi. No:10 Pınarbaşı - Kastamonu / Türkiye
Tel : +90 (366) 771 22 42
Fax : +90 (366) 771 22 43
Mail : [email protected]
web : www.pinarbasibelediyesi.com
x
Pınarbaşı Belediyesi, Kastamonu ilimizin şirin ilçesi tarihi ve turistik yerleri ile ünlü
Pınarbaşı ilçemizin Belediyesidir. Kanunların Belediyemize verdiği yükümlülükler
çerçevesinde halkımıza götürmekle yükümlü olduğumuz hizmetleri yapka için çaba
sarfetmekteyiz. Bu kapsamda Valla kanyonu, ıLgarini magarası, Ilıca şelalesi,
Horma kanyonu gibi tarihi ve turistik yerlerimizi, bakir ormanlarımızı yöresel
kıyaafetlerimizi ve yöresel yemeklerimizi tanıtmak amacıyla her türlü tanıtım etkinlik
ve fuarlarına iştirak edilmektedir. Yapılan bu tanıtımların ilçemize ve yöremize
faydalı olduğunu memnuniyetle ifade etmek isteriz.
.
Atatürk Caddesi Thk İşhanı Altı 8/b - Adana / Türkiye
Tel : +90 (322) 459 17 67
Fax : +90 (322) 459 17 67
Mail : [email protected]
web : www.pinktour.com.tr
x
Seyahat Acentamız Adana’da 3 İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 4 şubesi ile 1995
Yılından buyana faaliyet gösteren IATA sertifikalı Uluslararası Acentadır. Başta THY
olmak üzere Tüm Havayollarını iç ve Dışhat uçak biletleri düzenlenmektedir.
Seyahat organizsayonlarımızın başında Bayi Toplantı Organizasyonları,Uzak
Doğudan Avrupa’ya,Amerika’dan Afrika’ya olmak üzere Gezi organizasyonları
yapmaktadır. Yurtiçinde Kapadokya-Karadeniz-Abant-Gaziantep ve Doğu Anadolu
gibi yurdumuzun heryerine Gezilerimiz olmaktadır. Kutsal yer gezilerimiz arasında
Umre-Hac organizasyonları organize etmekteyiz. Vize ihtiyaçlarınızda mutlaka bize
danışınız Avrupa Schengen konusunda en doğru bilgileri bizden alabilir Rusya ve
Ukrayna vizelerinizi en hızlı ve ekonomik fiyatlarla bizde bulabilirsiniz. Unutmayınız
ki Gezmek sadece eğlenmek değildir Gezmek bir kültürdür… Güneşli Renkli ve
Sağlıklı gezi dileklerimizle
Mayor Pinarbasi, Kastamonu Pinarbasi Mayor of our city is a famous historic and
charming town of our district and tourist attractions. The obligations that we
constantly strive to provide our services Yapkim Municipal Act we are obliged to
take our people. In this context, Valle canyon, Ilgarini Cave, Ilica waterfalls,
historical and touristic places of our as Horma Canyon, in order to promote our
virgin forests of our local kıyaafet and our local cuisine is participating in all kinds
of promotional events and trade fairs. The promotion of our town and we would
like to express satisfaction that made be beneficial to our region.
Our travel agency with 4 offices is showing tourism activities since 1995 , including
one in Istanbul IATA that certified international agencies . In our agency all Airlines
flights are organized. Dealer Meeting Organizations o beginning of our journey ,
the Far East to Europe, from Africa to make travel arrangements , including the
United States. Domestically Cappadocia -Black Sea- Abant - Gaziantep and it is
all over our country as our trip to eastern Anatolia. We organize the holy places Hajj Umrah organization of our trip. Please consult us absolutely need your visa
can take from us the most accurate information we can find on the Schengen
Europe, Russia and the Ukraine visa with the fastest and most economical price .
Please note that a culture Travelling is not only fun ... We wish sunny colorful and
healthy trip.
Pieria - Olympos Hoteliers Association
Pieria - Olympos Hoteliers Association
Salon No: 2 / Stand No:C260
.
40, 28is Oktovriou Str , 60100 - Pieria / Greece
Tel : 00302351037219
Mail : [email protected]
web : wwia-hotels.gr
x
Piro Group
Piro Group
Salon No: 5 / Stand No:A530
.
x
186
EMITT - ThE 20Th EasT MEdITErranEan InTErnaTIonal TourIsM and TravEl ExhIbITIon
Pisano
Pisano
Polat Erzurum Resort Hotel
Polat Erzurum Resort Hotel
.
.
Balmumcu Beşiktaş - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (535) 297 74 86
Mail : [email protected]
web : www.pisano.co
x
Pisano, misafir geri bildirimlerini bütün dokunma noktalarından toplanması üzerine
çalışan bir teknoloji şirketidir. Bu geri bildirimlerin otellere operasyonel ve diğer
otellere karşı rekabet avantajı sağlayacak şekilde analiz edilmesi Pisano kullanan
otellerin rakipleri karşısında bir adım öne geçmesini sağlar. Pisano kullanan oteller;
- Misafirlere doğrudan dokunma fırsatı - Daha iyi online imaj/ puanlama - Daha fazla
doğrudan rezervasyon - Daha az refund talebi - Daha fazla geceleme ve daha diğer
birçok avantaja sahip olurlar.
İbrahim Polat Cad. Kayakyolu Palandöken - Erzurum / Türkiye
Tel : +90 (442) 232 00 10
Fax : +90 (442) 232 00 98
Mail : [email protected]
web : www.erzurumresorthotel.com
x
POLAT ERZURUM RESORT HOTEL Türkiye’nin en iyi kayak merkezlerinden olan
Palandöken’de hizmet veren Polat Erzurum Resort Hotel, kayak otellerinde sıkça
rastlanmayan özel konumuyla hava alanına 20, şehir merkezine yaklaşık 7 dakika
mesafede bulunmaktadır. ODALARIMIZ 216 adet standart odası ve 7 adet süiti ile
misafirlerine 4 mevsim konaklama imkanı sunmaktadır. Odaların tümünde
konaklamalarınıza konfor katacak havalandırma sistemi, uluslar arası yayınların
izlenebildiği TV, direkt telefon hattı ve minibar bulunmaktadır. RESTAURANT & CAFE
Türk ve Dünya mutfağından lezzetler sunan Doruk Restaurant, Yöresel lezzetler ve
fasıl keyfi sunan Mangal Restaurant. Amerikan tarzı yemeklerle sportif heyecanı
birleştiren Polat Sports Bar, 2400 metre yükseklikte kayak molalarınızın vazgeçilmezi
Polat Cafe... Farklı lezzeletler tadıp, içkinizi yudumlayabileceğiniz Chalet Cafe.
TOPLANTI VE KONGRE MERKEZİ 700 kişi kapasiteli Balo Salonu ve tiyatro
düzeninde 250 kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Erzurum salonu ve Business
Center’ı ile iş toplantılarının aranan adresi... POLAT HEALTH CLUB Hamam, sauna,
kapalı havuz ve fitness seçenekleri ile
Salon No: 8B / Stand No:B828B
Salon No: 6 / Stand No:C636
Pisano is feedback collection and analysis platform that focussed on gathering
guest feedback from various touch points. Hotels using Pisano has operational and
revenue advantage compared to their competitors with the help of Pisano feedback
analysis. Hotels using Pisano has following and many more advantages. - Real-time
close contact to guets - Better online reputation - Increase in direct reservation Less refund request - More overnight stay
Platinyum Transfer
Platinum Transfer
Salon No: 5 / Stand No:D523
.
Yeniköy Mah.kıbrıs Şehitleri Cad.no:215/a Bodrum - Muğla / Türkiye
Tel : +90 (252) 317 09 69
Fax : +90 (252) 313 24 25
Mail : [email protected]
web : www.platinyumtransfer.com
x
Bodrum-Milas Havalimanı ve Bodrum yarımadasında Şoförlü araç kiralama, Transfer
hizmeti, Kongre & MICE taşımacılığı, Özel Tur ve Gezi organizasyonu ile VIP
taşımacılık alanlarında hizmet vermekteyiz.
Platinyum Transfer is at your service in Bodrum - Milas airport and Bodrum
peninsula.We supply chauffeur driven vehicles,VIP & private transfer services,
Congress & MICE transportation, organisation of private Tours and Trips.
POLAT ERZURUM RESORT HOTEL Polat Erzurum Resort Hotel is conveniently
located at the slopes of Palandöken Mountain, only 7 minutes from the city center
and 20 minutes from airport. Palandöken is considered the best ski resort in Turkey
with its 17 kilometers long ski route and light powder snow quality. OUR ROOMS
Hotel offers unique accomodation with its 216 standard rooms and 7 suites. All
rooms and suites have air conditioner , digital TV, free wireless internet,minibar,safe
box and two double line telephones which add to the comfort of your stay.
RESTAURANT & CAFE Doruk Restaurant offering flavors from Turkish and
Worldwide Cuisine. The Mangal Restaurant, where you can enjoy deliciouslocal
tastes and Türkish folk music. Polat Sports Bar wellcomes you in a warm atmosphere
to combine sports entertainments with Americam style specialties. Polat Cafe is at
an altitude of 2400 m and offers appetizers and drinks for your ski breaks. Şömine
Bar the constant adress of conversations with warm and welcoming atmosphere.
Chalet Cafe welcomes you to discover delicious tastes and cocktails. MEETING &
CONVENTION CENTER Our intriguing and state of the art venues will deliver high
quality and pleasing events you have sought after. The Ball Room featuring capacity
of 700 people. Erzurum Room capacity of 250 people in the theatre style and
Business Center are ideal venue for events. POLAT HEALTH CLUB The Health Club
with an options of Turkish Bath (hamam), sauna, in-door pool and fitnes
Polat Termal Otel
Polat Thermal Hotel
Plumtree Lodge
Plumtree Lodge
Salon No: 2 / Stand No:A226
.
138 Marshall Street, Polokwane - Limpopo / South Africa
Tel : +27 15 295 6153/+27 82 375 3870
Fax : +27 15 295 6150
Mail : [email protected]
web : plumtree.co.za
x
Limpopo ziyaret ederken, Plumtree Lodge bir kalmak şarttır . Biz kalmak rahat ve
unutulmaz bir hale getirmek için tüm olanaklara ve imkanları sunuyoruz . Bizim yeni
girişim , Plumtree Tours & Safaris tüm turne ihtiyaçlarını idare edecektir. Sizin Afrika
Macera sizi bekliyor.
When visiting the Limpopo, a stay at the Plumtree Lodge is a must. We offer all the
amenities and facilities to make your stay a comfortable and memorable one. Our
new initiative, Plumtree Tours & Safaris will handle all your touring needs. Your
African Adventure awaits you.
Salon No: 3 / Stand No:E347
.
Karahayıt Mh. 112 Sk. No: 5 Pamukkale - Denizli / Türkiye
Tel : +90 (539) 661 54 72
Fax : +90 (212) 291 00 69
Mail : [email protected]
web : www.polathotel.com.tr
x
Dünyada eşi bulunmayan, bembeyaz travertenleriyle ünlü, Türkiye’nin incisi
Pamukkale Karahayıt’ta bulunan, Polat Thermal Hotel sizleri sağlık ve güzellik ile
buluşturuyor. Polat Thermal Hotel, turistik ve iş amaçlı konaklamalar, eğlenceli
tatiller, alternatif restoranlar ve havuz başında ki özel yemeklerle sizleri bekliyor.
Doğa ile baş başa, sakin, kusursuz üst düzey kalite anlayışı ile Polat Thermal Hotel,
evinizdeki konforu ve daha fazlasını sizlere sunuyor.
Pamukkale is one of the most famous and unique touristic place in Turkey. Polat
Thermal Hotel is located in Karahayıt which is 2 km away from Pamukkale. Polat
Thermal Hotel is waiting for you for touristic and business aimed accomodations.
The hotel offers many different facilities; meetings, seminars, alternative restaurants
with variety of Turkish foods, thermal pools, open and closed half olimpic pools,
professional spa service, 3 alternative bars and aqua park. Polat Thermal Hotel is
ready to give you the best service with its perfect top level quality.
187
EMITT - 20. doğu akdEniz uluslararasI TurizM vE sEyahaT FuarI
Porto Carras Hotels
Porto Carras Hotels
Prestige Hotel
Prestige Hotel
Salon No: 5 / Stand No:B510
Salon No: 2 / Stand No:C251
.
.
Koska Caddesi No 6 Fatih - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 518 82 80
Fax : +90 (212) 518 82 90
Mail : [email protected]
web : www.hotelprestige.com.tr
x
İstanbul’un ünlü Kapalıçarşı’sına 500 metre mesafede bulunan Prestige Hotel,
Küçük Ayasofya’ya arabayla yaklaşık 10 dakika uzaklıktadır. Tesis, konuklarına
ücretsiz Wi-Fi erişimli rahat konaklama birimleri sunmaktadır. Prestige’in odaları
geniş ve klimalıdır. Odalar, modern mobilyalarla döşenmiş olup minibar ve oturma
alanı ile donatılmıştır. Bazı odalarda sayvanlı yatak ve sıcak renklerde bir
dekorasyon bulunmaktadır. Otelde sabahları omlet, krep ve mevsimlik meyvelerin
bulunduğu zengin bir kahvaltı büfesi servis edilmektedir. Prestige Restaurant
uluslararası yemeklerle hizmet verir. Ferahlatıcı içecekler sunan geniş bir bar da
mevcuttur. Prestige’nin konukları, güneşleme terasında dinlenerek panoramik kent
manzarasının keyfini çıkarabilir ya da tur masasını ziyaret ederek yerel turistik
mekanlarla ilgili bilgi alabilirler. Döviz bozdurma ve araba kiralama hizmetleri de
verilmektedir. Fatih, müze, mimari ve anıt ile ilgilenen gezginler için harika bir
seçenek. Bu, bağımsız değerlendirmelere göre konuklarımızın İstanbul noktasında
en beğendikleri kesim.
Solomou 20, Alimos, 174 56 - Athens / Greece
Tel : +30 210 9977000
Fax : +30 210 9955586
Mail : [email protected]
web : www.portocarras.com
x
The most complete and unique resort in Greece, nine times awarded, by Condé
Nast Traveller, features two 5 star Hotels - Porto Carras Meliton 5* and Porto Carras
Sithonia 5*, the imposing world-class Villa Galini, a luxurious Casino, two
Thalassotherapy & Spa Centers, an international-standard 18-hole Golf course, a
private 315-berth Marina, the largest and best equipped Conference Hall in
Northern Greece, a Horse Riding Academy, a Tennis Club with 9 courts, a Diving
Center, a Nautical Club, plus Greece’s largest organic vineyard. The resort also
features 3 helipads, 2 waterways for seaplanes.
Postojna Cave
Salon No: 2 / Stand No:D240
Our 3 star hotel in Laleli district ! Prestige Hotel is a 3 star hotel located in LaleliBeyazit, the old city part of Istanbul. It is one of the first hotels Istanbul old city and
has been operated since 1989. Besides being one of the oldest districts of
Istanbul, Laleli is also famous for its quality branded textile shops of any kind from
clothes to home decoration. At Beyazit, there is the oldest university of Turkey,
Istanbul University which is built on 1453 by Mehmed the Conqueror. (Fatih Sultan
Mehmet) Laleli-Beyazit area is also very close to Sultanahmet, Grand Bazaar,
Cemberlitas, Topkapi Museum, Basilica Cistern, Hagia Sophia Museum and many
other historical attractions. Discover easily Istanbul with the central location of
Prestige Hotel Laleli! Prestige Hotel has 98 rooms including; 6 triple rooms, 6
connection rooms which are suitable for especially for travellers with family and
children or a group of friends. In the morning, you can enjoy your open buffet
breakfast at Prestige Restaurant between 7 am and 10 am. From cold starters to
dried and fresh fruits, from different selections of bakery to omelettes and crepes,
our rich buffet will get you ready for the day. After that, you can consult with our
24 hour open reception and guest relations about where to go, what to visit in
Istanbul, how to rent a car, how to hire a bike, etc. any information you need to
make your stay pleasant and comfortable at our 3 Star hotel Prestige Hotel.
.
Jamska Cesta 30 - Postojna / Slovenia
Tel : 386 5 7000 141
Fax : 386 5 7000 130
Mail : [email protected]
web : www.postojnska-jama.eu
x
Postojna cave, most visited tourist attraction in Slovenia, is explored by a unique
underground train and by walking tour through the most beautiful underworld
galleries. We offer visits of Predjama castle, the biggest cave-castle in the World,
according to The Guinness Book of Records and Proteus cave Vivarium, a unique
underground ZOO in the World. In 2015, we highly recommend the visit of the only
interactive Expo Center of World Karst, located only steps away from the famous
Postojna cave. All tours are organized by professional tour guides or by audio
guides in 15 world languages. In addition, we offer a vast range of underground
trekking and »team building«programs and other events or tailor made programs
with culinary offer. Accommodation is provided in new Rooms and apartments
Proteus in city of Postojna.
Prestige Thermal Hotel Spa & Wellness
Prestige Thermal Hotel Spa & Wellness
Salon No: 3 / Stand No:E324
Power Travel Services
Power Travel Services
.
Salon No: 2 / Stand No:D255
Hacıveli Mahallesi, Ankara Caddesi, No:1 Ayaş - Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 700 00 55
Fax : +90 (312) 700 00 54
Mail : [email protected]
web : www.prestigethermalhotel.com
x
20 000 m2 kullanım alanına sahip olan Prestige Thermal Hotel Spa & Wellness,113
adet standart, 22 adet aile, 7 adet suit ve 4 adet king suit odası ile toplam 146 ve
330 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.Esenboğa havalimanına 85 km,
Ankara’ya 50 km uzaklıkta olup,Ankara’ya en yakın 5 yıldızlı termal tesistir.Oldukça
modern ve rahatlatıcı konsept ile hazırlanmış olan toplam 7 adet Masaj odası, VİP
odalar,Türk hamamı, Sauna, Tuz odası, Çamur banyosu, Buhar odası, Jakuzi, Açık
ve Kapalı termal havuzlarından oluşan kolektif üniteleri ile rahatlığın ve dinlenmenin
keyfini doyasıya çıkartabilirsiniz. Kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel
uygulanacak geleneksel masaj çeşitlerinden, modern masaj tekniklerine kadar
birçok seçenek sunmaktadır. Özel Thai masajı, sıcak taş masajı, Refleksoloji,
Ayurveda masajı ve diğer masaj programlarımız rahatlamanız ve yenilemeniz için
size yardımcı olacaktır. Termal Havuzlarımızda mineral bakımından zengin, normal
su ilave ederek ılıştırılmasına gerek olmayan, böylece mineral yapısı fakirleşmeyen,
doğanın benzersiz hediyesi olan bu termal suyumuzdan memnun kalacaksanız.
Termal Suyumuzu aynı zamanda içme suyu olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
.
Aigner Strasse 78, 5026 - Salzburg / Austr