SYGN Genel Tanımlamalar

Yorumlar

Transkript

SYGN Genel Tanımlamalar
Belge Türü
or ve Listeler
AYEA-010
Belge Kodu
Dz.No
Düz.Tarihi
0
Belge Tanımı
GENOM
Teknolojileri
Dış BildirimBilişim
Listesi (Sürüm
Notları) Danışmanlık ve T. A.Ş.
Kurum Adı
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
SYGN Genel Tanımlamalar
Ek istek
İstek - Sıra No 44669-3
Bileşen
SYGNFYERLS - Yerleşke Tanımı
Sorun
Yerleşim üzerine Çubuk Kodu alanının eklenmesi.
Sonuç
Yerleşim bilgisiine "Çubuk Kodu" alanı eklendi.
İstek - Sıra No 45840-1
Bileşen
-
Sorun
Kur Bilgileri Yükle görevli işine bir parametre eklenerek Kur Bilgileri Girişi ekranında tanımlı bilgiler var ise yükleme yapılıp
yapılamayacağına karar verilebilmesi istenmektedir.
Kur Yükleme görevli işine eklenen parametrenin SIL(E) ya da SILME(H) seçenekleri ile çalışması sağlandı. ( Parametredeki
Merkez Bankası IP numarasına, 'E' ya da 'H' olacak parametre virgül ile eklendi. Örnek : 212.174.145.102,E )
Sonuç
İstek - Sıra No 46565-1
Bileşen
SYGNFKURUM - Kurum Tanımlama
Sorun
Kurum adı bilgisi için ayrılan alanın büyültülmesi istenmektedir.
Sonuç
İstek yapılmıştır.
İstek - Sıra No 46901-1
Bileşen
SYGNFUNITE - Ünite Tanımı
Sorun
Ünite Tanımı ekranında sıralama kodu için mükerrer kontrolü yapılarak aynı koddan başka bir ünite var ise uyarı mesajı
verilmesi istenmektedir.
Girilen sıralama koduna sahip ve açık durumda olan başka bir ünite olup olmadığı kontrol edilerek, olması durumunda uyarı
verilmesi sağlandı.
Sonuç
Program hatası
İstek - Sıra No 44540-1
Bileşen
SYGNFKURULUS - Kuruluş Bilgileri Tanımlama
Sorun
Test ortamında varolan bir kuruluş bilgisinde herhangi bir bilgiyi (web adresi, telefon vb.) değiştirmek istendiğinde veya yeni bir
bilgi girilmek istendiğinde aşağıdaki hata alınmaktadır.
ORA-04098: tetikleyici 'TEST.KURULUS_EG_O' geçersiz ve yeniden doğrulamada başarısız oldu
Hata giderilmiştir.
Sonuç
İstek - Sıra No 45437-1
Bileşen
-
Sorun
Kur Bilgileri Yükle görevli işinde aşağıdaki mail ve ekteki mail gelmekte ama kurlar yüklenmektedir.
HATA: USD
HATA: EUR
HATA: JPY
HATA: BGN
HATA: RON
HATA: RUB
HATA: IRR
HATA: CNY
HATA: PKR
HATA: XDR
Toplam 9 kayıt yüklendi (Yüklenemeyen kayıt sayısı: 10).
Hata giderilmiştir.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
02/04/2016 11:44
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
Sayfa
3
1 /
Belge Türü
or ve Listeler
AYEA-010
Belge Kodu
Dz.No
Düz.Tarihi
0
Belge Tanımı
GENOM
Teknolojileri
Dış BildirimBilişim
Listesi (Sürüm
Notları) Danışmanlık ve T. A.Ş.
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
SYUY Uygulama Yönetimi
Ek istek
İstek
- Sıra No
43847-1
Bileşen
Gönderilen tüm postaların bir kullanıcı üzerinden gönderilmesinin parametrik olarak sağlanması istenmekte (Varsayılan kullanıcı
Sorun
olarak değil, sabit bir kullanıcı). Bu sayede IK kullanıcısı tüm mailleri atan kullanıcı olarak seçilebilir.
Ortam bilgisinin (ilk değer ve dizin bilgilerinde 1. Kulakçık) tüm mailler için, mail "özet" kısmında da yer alması istenmekte.
İlk Değer ve Dizin Bilgileri programı 1. kulakçığa 2 tane parametre eklendi.
Sonuç
1-) "Giden Posta Kullanıcısı" alanı: İlgili kullanıcı üzerindeki posta bilgisini kullanarak mailin kendi üzerinden gitmesini sağlar.
2-) "Posta özeti içerisinde yer alsın." Bu parametre "Ortam Ek Bilgisi" içesinde yazılı olan bilgiyi Mail Özeti (Subject) bölümüne
yazar.
İstek
- Sıra No
44400-1
Bileşen
Gönderilen/Gönderilecek postaların belirli bir gönderim denemesi (10) sonunda kırık duruma düşmesi ve gönderilmemesi
Sorun
istenmektedir.
Gönderilen/Gönderilecek postaların 10 deneme sonunda kırık duruma düşmesi ve gönderilmemesi sağlandı.
Sonuç
Program hatası
İstek
- Sıra No
43821-1
SYUYFPOSTA - GENOM Genel İşlem Yönetimi
Bileşen
Genom'dan html dosya ekleyerek dış posta gönderilmek istendiğinde posta gönderilememekte ve hata da vermemektedir.
Sorun
Hata düzeltildi.
Sonuç
SYMY Menü ve Yetki Yönetimi
Ek istek
İstek
- Sıra No
45484-1
SYMYRKULYET - Ayrıntılı/Özet Kullanıcı Yetkileri Listesi
Bileşen
Hem menü hem de bu menü altında yer alan bir program için program temelinde yetki tanımlandığında listede program
Sorun
temelinde tanımlanan yetkilerin dökülmesi istenmektder.
- Listede Yetki/Rol Modül olarak tanımlanan program Program Yetkisi olarak da tanımlandıysa listede Program Yetkisi dikkate
Sonuç
alınmaktadır.
Program hatası
İstek
- Sıra No
45298-1
Bileşen
Kullanıcıya kayıt seçim yetkisi tanımlandığında liste almak istediğinde listeler boş gelmektedir.
Sorun
Hata düzenlemesi tamamlandı.
Sonuç
SYGV Görevli
Ek istek
İstek
- Sıra No
46529-1
SYGVFGOREV - Görevli İşleri Tanımlama
Bileşen
Ayrılan personel için, Personel Yabancı Dil İptal Tarihi Uyarısının çalışmaması istenmektedir.
Sorun
İstek yapılmıştır.
Sonuç
İstek
- Sıra No
47400-1
SYGVFGOREV - Görevli İşleri Tanımlama
Bileşen
'Muhasebeleştirilmemiş İşlemleri Bul' görevli işi, durumu Iptal olanlara bakmalı ve ilgili fişlerin sıra ve seri numaraları da
Sorun
yazmalıdır.
Sadece onaylı işlemlerin sayılması yönünde düzenleme yapıldı.
Sonuç
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
02/04/2016 11:44
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
Sayfa
3
2 /
Belge Türü
or ve Listeler
AYEA-010
Belge Kodu
Dz.No
Düz.Tarihi
0
Belge Tanımı
GENOM
Teknolojileri
Dış BildirimBilişim
Listesi (Sürüm
Notları) Danışmanlık ve T. A.Ş.
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve T. A.Ş.
SYVG Veri Günlüğü
Ek istek
İstek
- Sıra No
45525-1
SYVGRLOG - Veri Günlüğü (Log) Listesi
Bileşen
"Değerlendirme ayrıntısı" günleme detayına ölçüt tanımı/adının eklenmesi, değerlendirme ayrıntısı üzerinde yapılan
Sorun
değişikliklerin tek bir detayda gelmesi, excel çıktısına uygun rapor alınabilmesi istenmektedir.
İstek yapıldı.
Sonuç
SYVT Veri Tabanı Yönetimi
Program hatası
İstek
- Sıra No
46911-1
SYVTPTIPUYG - VT Tanım, İşlem ve Programlarını Uygulama
Bileşen
Veritabanında çalıştırılacak olan dosya seçilerek, Uygula tıklandığında program takılmakta ve Genom'dan çıkılmak zorunda
Sorun
kalınmaktadır.
-Hatanın düzeldiği görüldü.
Sonuç
-Checkh box tekli ve tümü seçilerek dosyalar düzgün şekilde çalıştırılmaktadır.
Döküm Tarihi
Hazırlayan
Yür.Tarihi
Onaylayan
02/04/2016 11:44
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
01/09/2003
Müşteri İlişkileri ve Destek Yöneticisi
Sayfa
3 /

Benzer belgeler

IKAA Insan Kaynakları IKGN Ortak Tanımlar IKPK Kimlik İşlemleri

IKAA Insan Kaynakları IKGN Ortak Tanımlar IKPK Kimlik İşlemleri Bordrosunda SGK'sı olamayan personellerin de listede gelmesi sağlanmıştır.

Detaylı