Genel haber Bülteni 2

Transkript

Genel haber Bülteni 2
SUSTAIN (Erken Anlatalım Doğa ile Kalkınalım:
Doğa Konseptli Öğretim Modeli) BÜLTENİ
SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
SUSTAIN Bülteni, Sayı: 2, 15 Ağustos 2013
“SUSTAIN” Projesi hakkında en yeni bilgileri ve gelişmeleri sunan http://www.sustain-project.eu/ bülteninin son sayısını okuyorsunuz.
SUSTAIN AB ve Hayat Boyu Öğrenme Programı’ndan alınan finansal destek ile başlatılmış ve uygulanan bir
Comenius Çok taraflı Projesidir. “Erken yaşta eğitimde
Sürekli Kalkınma” adındaki proje dört ülkeden iyi uygulamaları bir araya getirmektedir: Türkiye (Doğa Okulları),
Romanya (Valahia University of Targoviste), Bulgaristan
(Centre for Creative Training Association – Yaratıcı Eğitim Birliği Merkezi) ve İtalya (Centre for Creative Development – Yaratıcı Gelişim Merkezi). Proje, okul öncesi
eğitim ve ilkokuldan itibaren çevre ile ilgili konuları kullanarak öğrencilerde hayat boyu öğrenme yeterliliklerini
geliştirmek amacıyla ortak ülkelerde ortaya çıkan iyi
örnekleri proje İyi Örnek Veri tabanında paylaşmayı
amaçlar.
Uluslararası SUSTAIN projesinin temelleri Doğa Okulları’nda on yıldır geliştirilip uygulanmakta olan ve öğrencilerin canlı sınıf ortamında bilgi ile doğrudan temas kurduğu teşvik edici öğrenme ortamının oluşturulmasıyla öğrencilerin ilgilerini, yaratıcılıklarını ve kendi kendilerini
yönlendirmesini vurgulayan Doğal Öğrenme Kavramına
(DÖK) dayanmaktadır. DÖK “Ilıman sınıflar” ve “Çoklu
Zeka” gibi daha yaratıcı ve motive edici öğretim yöntemlerinden oluşur.
SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu Proje Avrupa Birliği'nden alınan destek ile finanse edilmektedir.
Sayı 2 Sayfa 1
DÖK aynı zamanda öğrencilerin insanların eko sistemleri etkileyen faaliyetleri hakkında öğrendiklerini uygulamasına izin veren ekolojik zekaya önem
vermektedir. Çevremize daha az zarar vermek ve
sürdürülebilir şekilde yaşamak için, ekolojik zeka
yaşam boyu bilgi ile empatiyi harmanlamaktadır.
Sustain Projesi Veri tabanı ile, erken yaşta Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi (SKE) Yöntemlerine
olan ilginin artması için kaynak ve materyal sunmaktayız. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
(SKE) ile ilgili Temel Yeterliliklerin gelişimini teşvik eden SUSTAIN Ders Planları projenin ortak
ülkelerindeki öğretmenler tarafından hazırlanmış
olup SUSTAIN Veri tabanında bulunmaktadır.
Ders planlarının çoğu akran koçluğu ve video
konferans ile Sustain Ders Planlarının uygulanabilirliğini test etmek ve iyileştirmek amacıyla ortak
ülkelerde karşılıklı/çapraz uygulamaya tabi tutulmuştur. Şu anda sınıflarında uygulamak ya da
deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen
öğretmenlerin erişebileceği İyi Örnekler Veri tabanımızda 50 İyi Örnekler bulunmaktadır.
Veri tabanına şu linkten erişebilirsiniz:
http://www.sustain-project.eu/
SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu Proje Avrupa Birliği'nden alınan destek ile finanse edilmektedir.
Sayı 2 Sayfa 2
Yerel atölye çalışmalarından sonra, süreci incelemek için
farklı zümreler ve öğretmelerin katıldığı Proje Çıktıları Onay
Seminerleri gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların amacı Uluslararası Eğitim Kursu dahil olmak üzere proje sürecinde
gerçekleştirilen gelişim çalışmalarını yönlendirmektir. Bu,
mevcut iyi uygulamalar hakkında öğretmenlerin önerilerinin toplanması, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirilmesi, uyarlanması ve
onlara metodoloji ile alınan kaynaklar hakkında eğitim verilmesi yoluyla gerçekleşmiştir.
Proje Çıktıları Onay Semineri Türkiye’de Ataşehir Doğa Okulu’nda 5 sınıf öğretmeni, 3
sınıf öğretmenleri lideri, 2 anaokulu öğretmeni, 1 resim öğretmeni, 1 müzik öğretmeni ve
1 ekoloji öğretmeni olmak üzere 13 öğretmen
ile 20 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Proje Çıktıları Onay Semineri İtalya’da, 25 anaokulu ve
ilkokul öğretmeninin katılımıyla, Particino’daki III Didactic Circle “Maggiore Guida”da, 30 Nisan 2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Aytos, Bulgaristan’da, “Nikola Vaptsarov” okulunda,
80’den fazla ilkokul öğretmeninin katılımıyla , 4 Nisan
2013 tarihinde onay seminerimiz gerçekleşmiştir.
SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu Proje Avrupa Birliği'nden alınan destek ile finanse edilmektedir.
Sayı 2 Sayfa 3
2 – 9 Haziran tarihlerinde İstanbul’da Uluslararası Öğretmen Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 20-25 katılımcının bulunduğu etkinlik 5 gün sürmüştür. Uluslararası Öğretmen Eğitimi’nin amaçları aşağıdaki gibidir:

Yaşam boyu öğrenme ve sürdürülebilir kalkınma kavramı için temel yeterlilikleri geliştirmek;

Öğretmenlerin okul müfredatında Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE) ile ilgili temel yeterliliklerin geliştirilmesini amaçlayan öğretme süreçlerini oluşturmalarını sağlamak;

Öğretmenlere SKE’yi destekleyecek kuramsal ve uygulamalı araçlar (yenilikçi metodolojiler, BIT, İyi Uygulamalar)
sağlamak;

Katılımcıların SUSTAIN Ders Planı Veri tabanını ve bu Veri tabanından seçilen İyi Örneklerden oluşturulan İyi Örnekler Veri tabanı kullanmaları ve SUSTAIN Platformu ile temas halinde ve işbirliği içinde bulunmalarını teşvik etmektir.
Katılımcı öğretmenler aynı zamanda veri tabanında bulunan ders planları ile ilgili geribildirimlerini Beykoz Doğa Okulu’ndaki okul ziyareti sırasında paylaşmışlar ve doğada gerçekleştirilen faaliyetleri yaşama şansına sahip olmuşlardır.
SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu Proje Avrupa Birliği'nden alınan destek ile finanse edilmektedir.
Sayı 2 Sayfa 4
SUSTAIN PROJE UYGULAYICI ÖĞRETMENLERİN YANSITMALARI
“SUSTAIN Projesi başından beri benim için öğretmenlik deneyimlerimi kendi ülkemdekilerin yanı sıra diğer ülkelerdeki
meslektaşlarımla paylaşma fırsatı sağladı. Dersleri/etkinlikleri disiplinler arası perspektiften gerçekleştirmek ve öğrencilerimin becerilerini, yeteneklerini, bilgi ve yaklaşımlarını görmek ilgi çekici ve yaratıcıydı. Öğrencilerim, uygulanan dersler için çok heyecanlıydı ve özellikler etkinliklerin uygulamalı bölümlerini çok sevdiler. Sustain Veri tabanını çok faydalı
buldum, ve gelecekte de derslerim için fikir edinmek amacıyla kullanacağım. İstanbul’daki Uluslararası eğitim deneyimi
her birimiz için oldukça değerli ve faydalıydı. Başarılı etkinlikler planlamak için diğer ülkelerdeki meslektaşlarımla çalışmaktan ve büyük ve faydalı bir ekip olmaktan çok şey öğrendim. Bu projenin başarılı olduğuna, iyi düşünülmüş ve çok
iyi organize edilmiş bir proje olduğuna inanıyorum, bu nedenle koordinasyon ekibini tebrik ederim.”
Rebiana Petrescu, ROMANYA
“Müfredat kapsamı etkinliklerin yanı sıra müfredat dışı etkinliklerle çocukların eğitimine adanmış uzun yıllardan sonra,
bunları yabancı meslektaşlarımla paylaşmak ve onların geri bildirimlerini, profesyonel gözlemlerini ve önerilerini almak
büyük bir zevkti. Çalışmalar sonrasında SUSTAIN projesi meslek yaşamımda benim için önemli bir adım oldu, beni zenginleştirdi ve şu ana kadar yaptığım çalışmaları ödüllendirdi .”
Serafina Turdo, İTALYA
“SUSTAIN ile maceram ders planı yazmakla başladı. Bu faaliyet derslerim üzerinde düşünmemi ve onları farklı bir bakış
açısıyla hazırlamamı sağladı. Ders planlarını SUSTAIN bakış açısıyla yazmak zorlu ve yaratıcılığımı kullanmamı isteyen
bir süreçti. Ders planının uygulanmasından sonra, öğrencilerimin etkin şekilde yer aldığını görünce bu projenin ne kadar
etkili olabileceğini fark ettim ve heyecanla başka bir ülkedeki bir öğretmenin planını uyguladım. İngilizce öğretmeni
olarak, bu benim için çok anlamlı bir süreçti çünkü bu eğitim ile sınırları kaldırmak anlamına geliyordu. Aynı zamanda
İstanbul’daki Uluslararası Öğretmen Eğitimi’ne katılma şansını da elde ettim. Farklı ülkelerden meslektaşlarımla
karşılaşmak ve birlikte çalışmak benim için önemli bir deneyimdi. Bu projede yer aldığım için kendimi şanslı
hissediyorum.”
Gökçe Hilal Göbekçin, TÜRKİYE
“Bulgaristan ekibinin bir parçası olma şansını yakaladığım için gurur duyuyorum. İstanbul’daki SUSTAIN Uluslararası
Öğretmen Eğitimi’ne katıldım ve SUSTAIN Projesi’nin öğretmenlik becerilerimi birkaç şekilde geliştirdiğini fark ettim.
Ders planlarını nasıl daha ayrıntılı, uygulamalı ve faydalı yapabileceğim ve başka ülkelerde ve okullarda çalışabileceğim
ile ilgili daha fazla şey öğrendim. Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili daha fazla şey öğrenme ve SUSTAIN platformunu kullanma şansına sahip oldum, bu da gelecekte derslerim için fikir edinebileceğim ve başka meslektaşlarımın neler yaptığını görebileceğim anlamına geliyor.”
Vesela Ruseva, BULGARİSTAN
SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu Proje Avrupa Birliği'nden alınan destek ile finanse edilmektedir.
Sayı 2 Sayfa 5
Gelecekteki Etkinlikler
23 – 30 Kasım 2013 tarihlerinde SUSTAIN Bienali gerçekleştirilecektir.
Topkapı Doğa Okulu Hamam’da 8 gün boyunca sanat eserleri ve el sanatları sergilenecektir. Bu senenin bienal konusu, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminin alt temalarından biri olan “Dünya Vatandaşlığı ve Demokrasi” olacaktır. Bienalimizin amacı ise Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ve Temel Yeterliliklerin gelişimi arasındaki ilişkiye dair farkındalığı
artırıp, çevre sorunlarına farklı bakış açıları sunarak kendileri ve toplumları için sorumluluk alan, etkin, bilgili ve sorumlu vatandaşlar yetiştirmektir. Projeyi duyurmak için her ortak ülkede Yayma ve Yaygınlaştırma Seminerleri düzenlenecek ve öğretmenlere proje internet sitesini
ziyaret etmelerini teşvik etmek amacıyla örnek içeriklerin olduğu, öğretme aracı olarak nitelendirilebilecek bir kitapçık dağıtılacaktır.
Yayma ve Yaygınlaştırma Semineri-Bulgaristan - 20 Eylül 2013
Yayma ve Yaygınlaştırma Semineri-İtalya - 26 Eylül 2013
Yayma ve Yaygınlaştırma Semineri-Romanya - 15 Eylül 2013
Yayma ve Yaygınlaştırma Semineri-Türkiye - 30 Kasım 2013
Gelecekteki Etkinlikler
6 – 14 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek SUSTAIN Uluslararası
Öğretmen Eğitimi anaokulu ve ilkokul öğretmenleri ve eğitimcilerine
yöneliktir. 20-25 katılımcı için organize edilmekte olup sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini gerçek sınıflarda gözlemlemek amacıyla okul gezisi
de etkinlik dahilinde olacaktır. Eğitim farklı eğitim yöntemlerini bir arada
kullanır – uzaktan etkinlikler (SUSTAIN Veri Tabanı ve SUSTAIN Platformu
içeriğiyle kendi kendine hazırlık ve çalışma) ile yüz yüze eğitimden oluşacaktır. Eğitimin ücreti ve seyahat giderleri Avrupa Birliği Comenius
Fonuyla Ulusal Ajans tarafından karşılanacaktır.
Comenius Fonu için SON BAŞVURU TARİHİ 17 Eylül 2013’tür.
Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=37685
Halihazırda uygulama için Ders Planı Veri tabanımızda 70’ten fazla ders planı bulunmaktadır. Platformumuza
http://www.sustain-project.eu adresinden kolaylıkla kayıt yaptırabilir ve anaokulu ve ilkokul öğretmenlerine ve SUSTAIN
Ortak Ülkeleri’nden (İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye) uygulamalara erişebilirsiniz.
Ders Planlarının Proje İyi Uygulamaları olarak onaylanması için, öğretmenleri proje veri tabanını ziyaret etmeye ve Ders
Planlarını kendi ülkelerine uyarlamaya davet ediyoruz. Bu çapraz uygulama süreci SUSTAIN ders planlarını etkinliğini ve
uygulanabilirliğini geliştirecektir.
Koordinatör
Doğa Okulları, Türkiye
www.dogaschools.com
Ortaklar
Universitatea Valahia din Targovişte
(UVT) Romania www.valahia.ro
Center for Creative Training
(CCTA) Bulgaria www.cct.bg
SUSTAIN 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu Proje Avrupa Birliği'nden alınan destek ile finanse edilmektedir.
Centro Per Lo Sviluppo Creativo
Italy www.daniladolci.it
Sayı 2 Sayfa 7

Benzer belgeler

Ortak Haber Bülteni 1

Ortak Haber Bülteni 1 sağladığında proje iyi örnek adaylarıdır. Öğretmenlerimizi proje veritabanını ziyaret ederek ders planlarını kendi sınıflarında gerekirse uyarlıyarak uygulamaya davet ediyoruz. Bu çapraz uygulama s...

Detaylı

Proje Kitapçığı

Proje Kitapçığı sürdürülebilir kalkınmanın sosyal ve çevresel yönleri ile ilgili olan yaşam boyu öğrenme için temel yeterliliklerin erken yaşta geliştirilmesine destek olmak amacıyla metodoloji desteği, öğretme ar...

Detaylı