Ortak Haber Bülteni 1

Transkript

Ortak Haber Bülteni 1
SUSTAIN HABER BÜLTENİ
Sustaining Development in Early School Education
518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
DOĞA KONSEPTLİ ÖĞRETİM MODELİ
ERKEN ANLATALIM;DOĞA İLE KALKINALIM
SUSTAIN Haber Bülteni’ne hoş geldiniz!
14 Ocak 2012 tarihli sayımızda SUSTAIN Projesiyle ilgili en yeni bilgi ve
süreçlerden haberdar olacaksınız. Keyifli okumalar…
Doğa Okulları Ekoloji Dersi
Doğa Okulları Sanat Dersi
Çok ortaklı Merkezi Comenius Projesi olan
SUSTAIN, AB (Avrupa Birliği) nin Hayat Boyu
Öğrenme başlığı altında sağlanan finansal
desteğiyle uygulamaya konulmuştur. “Erken
Anlatalım; Doğa ile Kalkınalım” adlı projenin
amacı, bir online paylaşım platformu aracılığıyla
ortak ülkelerden ilköğretim öncesi ve ilköğretim
düzeyindeki öğrencilerde Yaşam Boyu Öğrenme
Temel Yeterliliklerini geliştirmeye yönelik
çevreyle
ilgili
konuların
tüm
derslerle
ilişkilendirildiği, sürekli kalkınma temalarının da
vurgulandığı iyi uygulamaları bir araya getirmek
ve paylaşmaktır.
2011-2013 yıllarını kapsayacak olan iki yıllık bir
program dahilinde proje ortakları, yerel olarak
düzenlenecek
olan
eğitim
çalıştaylarına
katılacaklar; farklı sınıf içi uygulamalarını
çaprazlama uygulayacaklar; bir veritabanı
üzerinden tecrübe ve öğretim materyalleri
paylaşacaklar ve öğretmen ve sınıflar arası online
iletişim gerçekleştireceklerdir.
Doğa Okulları Ekoloji Dersi
Doğa Okulları Matematik Dersi
2013 yılında ise tüm proje ortağı ülkelerden
katılımcılarla gerçekleştirilecek olan uluslar arası
yüz
yüze
öğretmen
eğitim
faaliyeti
düzenlenecektir. Bu deneyimin yaşanmasından
sonra da proje ortağı ülkelerde öğretmen
eğitiminin kalitesini artırmak ve projenin Avrupa
boyutunu desteklemek adına güncel eğitim
materyalleri, eğitim araçları (on-line veri tabanı
ve e- broşür) ve hizmetiçi kurslara yönelik
öğretmen eğitimi sağlanacaktır.
Doğa Okulları Müzik Dersi
Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu proje Avrupa Birliği Comisyonu tarafından finanse edilmektedir.
Issue 1 Sayfa no 1
İhtiyaç Analizi Toplantılarından Görüntüler
Şubat 2012’de Bulgaristan,İtalya,Romanya ve
Türkiye’deki Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ve
Hayat Boyu Öğrenme programının Temel
Yeterlilikleri
açısından
eğitim
durumu
tanımlanabilmesi amacıyla bir İhtiyaç Analizi
yapıldı.
Hedef Grubun ihtiyaç ve deneyimlerine yönelik
araştırmalar,
ilköğretim
öncesi
ve
ilköğretimden olmak üzere İtalya’dan 28,
Türkiye’den 51, Bulgaristan’dan 15 öğretmenin
katıldığı “Yapılandırılmış görüşme ve anketler”
kullanılarak yapıldı.
Turkiye
Romanya’da, yarı yapılandırılmış görüşme ve
anketler
(hem
kağıt
hem
elektronik
formatlarında) uygulandı. Anketlerde de,
görüşmelerde kullanılan soruların aynıları yer
aldı.İlköğretim öncesi ve İlköğretimden olmak
üzere toplam 211 öğretmen bu çalışmalarda yer
aldı.
Bulgaristan
İtalya
Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu proje Avrupa Birliği Comisyonu tarafından finanse edilmektedir.
Issue 1 Sayfa no 2
Yerel Workshoplardan Görüntüler
İhtiyaç Analizinin ardından, yeterlilik-temelli öğrenim
modeli; İlköğretim öncesi ve İlköğretim süreçlerinde
Sürdürülebilir Kalkınma ve Temel Yeterliliklerin Erken
Geliştirilmesi Kavramının sunulması amacıyla, proje
ortağı ülkelerde mahalli çalıştaylar düzenlendi. Bunların
yanı sıra katılımcılar da proje veritabanındaki
iyi
uygulamaları denemeye, geliştirmeye ve kendi iyi
uygulamalarını veritabanına yükleme ve paylaşmaya
teşvik edildiler.
17 Mart 2012, 24 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul;
Türkiye’de 22 öğretmenin (İlköğretim öncesi ve
İlköğretim) katılımıyla iki günlük bir yerel çalıştay
gerçekleştirildi.
Romanya
23 Mart 2012, 30 Mart 2012 tarihlerinde Targoviste;
Romanya’da 25 öğretmenin (İlköğretim öncesi ve
İlköğretim) katılımıyla iki günlük bir yerel çalıştay
gerçekleştirildi.
5-7 Nisan 2012 tarihlerinde Sevlievo; Bulgaristan’da 36
öğretmenin (İlköğretim öncesi ve İlköğretim)katılımıyla iki
günlük bir yerel çalıştay gerçekleştirildi.
Türkiye
18 Nisan 2012 tarihinde ise Partinico, İtalya’da 15
öğretmenin (İlköğretim öncesi ve İlköğretim) katılımıyla
yapılan bir yerel çalıştay gerçekleştirildi.
Yaygınlaştırma çalışmaları için de 12 Eylül 2012 tarihinde
İstanbul, Türkiye’de ilköğretim öncesi ve ilköğretimden
olmak üzere toplam 17 öğretmenin katılımıyla yapılan bir
yerel çalıştay gerçekleştirildi.
Aynı amaçla 05 0cak 2013 tarihinde Avrupa yakasındaki
Doğa Okullarındaki 135 sınıf öğretmenine ve 12 Ocak
2013 tarihinde de Anadolu yakasındaki Doğa
Okullarındaki 240 sınıf öretmenine SUSTAIN projesi,
Hayat Boyu Öğrenim Programında yer alan Temel
Yeterlilikler, Sürekli Kalkınma Temaları tanıtılarak DOĞA
KONSEPTLİ EĞİTİM MODELİ ile EĞİTİMDE SÜREKLİ
KALKINMA’nın nasıl örtüştüğü paylaşılaşılarak örnek ders
planları çalışması gerçekleşmiştir.
Bulgaristan
Bir diğer yaygınlaştırma amaçlı yerel çalıştay da Partinico,
İtalya’da 13 ilköğretim öncesi ve ilköğretim öğretmeninin
katılımlarıyla 9 Kasım 2012’de gerçekleştirildi.
Sözkonusu yerel çalıştaylarda, kurs katılımcıları
tarafından hazırlanan örnek ders planları SUSTAIN Projesi
veritabanı olan http://www.sustain-project.eu ya
yüklendi.
Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu proje Avrupa Birliği Comisyonu tarafından finanse edilmektedir.
İtalya
Issue 1 Sayfa no 3
Örnek Ders Doğa Okulları Türkiye
Yaklaşan Olaylar:
Proje Veritabanı, deneme, içerik kontrolü ve
uygulayıcılardan geribildirim alınması suretiyle
proje
uzmanlarınca
sürekli
olarak
değerlendirilecek ve güncellenecek olan en az
50 adet ders planıyla beslenecektir.
27 Mayıs 2013 ten 2 Haziran 2013 e kadar
sürecek
ve
İstanbul
Beykoz’da
gerçekleştirilecek olan Uluslar Arası Öğretmen
Eğitimi Kursu (UÖEK) ile iyi uygulamalar
veritabanının tanıtılması ve başlıcaları Fen ve
Dijital Yeterlilik, Vatandaşlık Yeterlilikleri,
Öğrenmeyi Öğrenme ve Etkin İletişim
Becerileri
Yeterlilikleri
olan,
Çevre
Sürdürülebilirliği için gerekli temel yeterlilikleri
desteklemenin yeni yöntemlerinin öğretilmesi
suretiyle öğretmenlerin yeterlilik gelişimlerinin
artırılması amaçlanmaktadır.
Türk öğretmenin Romanyalı öğretmenlerle örnek dersi, Romanya
Ekolojik Okur-Yazarlık ve Sürdürülebilir
Kalkınma Becerilerinden oluşan Doğa Konseptli
öğretim Modeli’nin deneyim ve uzmanlığı
tanıtılacak ve proje ortağı ülkelerden çıkan en
iyi uygulamalarla zenginleştirilecektir.
Türk öğretmenin İtalyan öğretmenlerle örnek dersi, İtalya
Uygulanacak olan bu metodoloji ile ilköğretim
öğretmenleri, Sürdürülebilir Kalkınma temaları
ile bezenmiş temel yeterlilikleri ders
planlarında kullanmayı öğreneceklerdir.
SUSTAIN Örnek Ders Planı
Yerel workshop sonrası öğretmenler sertifikalarını alırken,Türkiye
TürkiyeTurkey
Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Issue 1 Sayfa no 4
Bu proje Avrupa Birliği Comisyonu tarafından finanse edilmektedir.
Yerel workshoplardan Görüntüler
SUSTAIN, öğretmenlere öğrencilerin küçük
yaştan itibaren, temel yeterliliklerinin birbirine
bağlı ve bütünsel olarak gelişmesi ve çevre
bilincini kazanmaları amaçlarına yönelik eğitim,
kaynak ve modern yöntemler sunmaktadır.
Her ortağın, mevcut planları uygulamak için
gönüllü olan öğretmenleri teknik olarak video
konferans desteğiyle ikili çalışma yöntemiyle
uygulama sorumluluğu bulunmaktadır.
Romanya
Yüklenmiş ders Planları gerekli kriterleri
sağladığında proje iyi örnek adaylarıdır.
Öğretmenlerimizi proje veritabanını ziyaret
ederek ders planlarını kendi sınıflarında
gerekirse uyarlıyarak uygulamaya davet
ediyoruz. Bu çapraz uygulama süreci, ders
planlarının etkinlik ve uyarlanabilirliğine katkı
sağlayacaktır. Daha fazla bilgi ve kayıt için:
http://www.sustain-project.eu
İtalya
Koordinatör
Doğa Okulları, Turkiye
www.dogaschools.com
Bulgaristan
Ortaklar
Universitatea Valahia Din Targovişte
Center for Creative Training
(UVT) Romanya www.valahia.ro
(CCTA) Bulgaristan www.cct.bg
Centro Per Lo Sviluppo Creativo
Italya www.daniladolci.it
http://www.sustain-project.eu/
Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP
Bu proje Avrupa Birliği Comisyonu tarafından finanse edilmektedir.
Issue 1 Sayfa no 5

Benzer belgeler

Genel haber Bülteni 2

Genel haber Bülteni 2 Topkapı Doğa Okulu Hamam’da 8 gün boyunca sanat eserleri ve el sanatları sergilenecektir. Bu senenin bienal konusu, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminin alt temalarından biri olan “Dünya Vatandaşlığı...

Detaylı