bursa teknik üniversitesi fen bilimleri enstitüsü lif ve polimer

Transkript

bursa teknik üniversitesi fen bilimleri enstitüsü lif ve polimer
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİF VE POLİMER MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE)
BAŞVURUSU
Temmuz 2013
İçindekiler
Sayfa
1- Programın Adı
2
2- Programın Açılma Gerekçesi
2
3- Mevcut Doktora Programları ve Önerilen Programla İşbirliği Olanakları
3
4- Önerilen Doktora Programına Öğrenci Talebi ile İlgili Tahmini Bilgiler
3
5- Önerilen Doktora Programı ile İlgili Olarak Yurtdışı Örnekler
3
6- Önerilen Doktora Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları
4
7- Önerilen Doktora Programa Öğrenci Kabul Koşulları
4
8- Doktora Programı Ders Listeleri
6
9- Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri
13
10- Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri
15
11- Yardımcı Personel
15
12- Önerilen Doktora Programı İçin Mevcut Laboratuvarların ve Cihazların Listesi
15
13- Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Bilgisayar ve Ekipmanları
16
14- Lisansüstü Öğrencileri için Mevcut Bilgisayar İmkânları
16
15- Önerilen Programla ilgili Olarak Üniversitemiz Kütüphanesinde Bulunan Sürekli
17
Yayınlar ve Elektronik Veri Tabanları
16- Önerilen Doktora Programın İnterdisipliner Niteliği
17
Prof. Dr. Şule ALTUN’un Özgeçmişi
19
Doç.Dr. Kenan YILDIRIM’ın Özgeçmişi
25
Doç Dr. Nalan AKGÜN’ün Özgeçmişi
31
Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri KOÇER’in Özgeçmişi
45
Yrd.Doç.Dr. Ayşe BEDELOĞLU’nun Özgeçmişi
52
Yrd.Doç.Dr. İdris ÇERKEZ’in Özgeçmişi
60
Yrd.Doç.Dr. Ayşe BEDELOĞLU’nun ÜDS sonuç belgesi
65
Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri KOÇER’in doktora diplaması
66
Yrd.Doç.Dr. İdris ÇERKEZ’in doktora diploması
67
1
1- Programın Adı
Lif ve Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı
2- Programın Açılma Gerekçesi
Lif ve Polimer Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa Teknik Üniversitesi Doğa
Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini
sürdürmektedir. Doktora programı % 30 İngilizce % 70 Türkçe olarak yapılacaktır.
Doktora programının amacı Lif ve Polimer, Polimer ve Tekstil Mühendislikleri
alanlarında öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış
açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır.
Doktora programı ileri bilgi ve beceri düzeyine sahip, özgün düşünebilen, kendi kendine
yetebilme ve karşılaştığı teknik problemlere çözüm üretebilme kabiliyeti yüksek, uzman
araştırmacı mühendisler yetiştirerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ürünler
üretebilme becerilerinin kazanmasında gereksinim duyulan araştırmacı ihtiyacını karşılamayı
ve sanayinin problemlerine çözüm bulacak araştırmalar yapmayı hedef almaktadır. Doktora
çalışması sonucunda hazırlanacak tez ile, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem
geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az biri
gerçekleştirilmiş olacaktır ki bu kazanımlar sentetik iplik, sentetik ve doğal ipliklerden örme
ve dokuma kumaş, oto yan saniyelerinde plastik malzeme ve çeşitli kimyasal ve polimerik
malzeme üretimini yapan firmalrın rekabet gücüne artırackatır. Ayrıca bilimsel makale yazımı
ve dünyadaki bilimsel yayınlardan yararlanma teknikleride öğretilerek öğrencilerimiz, çağdaş,
çalışkan ve araştırmacı birer Lif ve Polimer doktoru olarak mezun edilecektir.
Bursa ve çevresinde, sentetik iplik, sentetik ve doğal ipliklerden örme ve dokuma
kumaş, oto yan saniyelerinde plastik malzeme ve çeşitli kimyasal ve polimerik malzeme
üretimini yapan gelişmiş sanayi altyapısının bulunması sayesinde, Lif ve Polimer
Mühendisliği için çok zengin uygulama, araştırma ve istihdam alanı bulunmaktadır.
Ülkemizde, tekstil, sentetik lif, plastik malzeme, sünger, polimerik kompozit malzeme
üretim yapan fabrikalar ile bunlara çeşitli kimyasallar, katkı maddeleri, makine parçaları ve
teknik destek sağlayan işletmelerin çok büyük kısmı Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu
nedenle,tekstil, lif ve polimer alanında faaliyet gösteren sektörün ihtiyaçlarına cevap
verebilecek, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek ve uluslararası platfromda tekstil ve
polimer mühendisliğine katkı yapacak bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapacak nitelikli
doktoralı lif ve polimer Mühendisine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
2
Doktora programımızın bir diğer amacı da, öğrencilerimizin yurt içi ve dışında
mesleğini onurlu bir şekilde temsil etmelerini ve bu mesleğin ilkelerini en doğru şekilde
uygulamalarını sağlamak amacıyla, onların kamu ve özel sektördeki görevlerinde daha
başarılı olmalarını sağlamaktır. Doktora programına gelecek öğrencilerin sektöre ait dünya
görüşünü kavrayabilmek ve ileri götürebilmek için uygulanması planlanan %30 İngilizce
Doktora Programının faydalı olacağına inanılmaktadır.
3- Mevcut Doktora Programları ve Önerilen Programla İşbirliği Olanakları
Fen Bilimleri Enstitüsü
1. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Açılacak olan %30 İngilizce doktora programı ile doktora programı olan bölüme
destek verilmesi ve işbirliği yapılması mümkündür.
Açılması önerilen Doktora Programı, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik
Fakültesi’nde mevcut Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği ve Kimya Bölümleri ve Orman Fakültesinde mevcut Orman Endüstri
Mühendisliği ile işbirliği içerisinde olacaktır.
4- Önerilen Doktora Programına Öğrenci Talebi ile İlgili Tahmini Bilgiler
Tablo 1. Doktora programına başlayacak tahmini öğrenci sayıları (Ek-1)
Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları
Toplam Öğrenci
Sayısı
Güz
İlkbahar
1. Yıl
3
3
6
2. Yıl
3
3
6
3. Yıl
5
5
10
4. Yıl
7
7
14
Genel Toplam
36
5- Önerilen Doktora Programı ile İlgili Olarak Yurtdışı Örnekler
1-Auburn University, A.B.D. – Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü
3
http://www.eng.auburn.edu/pfen/
2-Cornell University, A.B.D. – Lif Bilimi ve Giysi Tasarımı Bölümü
http://www.human.cornell.edu/fsad/
3-North Carolina State University, A.B.D. – Tekstil Mühendisliği, Kimya ve Bilim Bölümü
http://www.tx.ncsu.edu/tecs/
4-University of Bielsko-Biala, Polonya – Tekstil Mühendisliği ve Polimerik Malzemeler Ens.
http://www.ath.bielsko.pl/english/dokumenty/NOMIS.pdf
5-KTH Royal Institute of Technology, İsveç – Lif ve Polimer Teknolojisi Bölümü
http://www.kth.se/en/che/departments/fpt/institutionen-for-fiber-och-polymerteknologi-1.19529
6-Hanyang University, Güney Kore - Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü
http://www.hanyang.ac.kr/code_html/H2GA/000002/cms/cDepartmentTeachingStaff_H2GAOB.html
7-Kyung Hee Univertsity, Güney Kore – İleri Polimer ve Lif Malzemeleri Bölümü
http://eng.khu.edu/sub.php?gubun=adf
8-Inha University, Güney Kore – İleri Lif Mühendisliği Bölümü
http://site.inha.ac.kr/xelpa/users/engineer/61_10.jsp
6- Önerilen Doktora Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları
Açılması planlanan %30 İngilizce lisansüstü program ile gerek ülkemiz gerekse
şehrimiz açısından hem kültürel hem de bilimsel alanlardaki bilgi birikimlerini paylaşmak,
tekstil sektörü, sentetik iplik üreticileri, oto yan sanayi, plastik malzeme üreticileri ile iş
birliğinin pekiştirilmesi ve diğer üniversite ve araştırma kurumlarının polimer ve tekstil ile
ilgili birimleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi programın kapsamı içerisindedir. Bu program
tekstil, lif, kimya, malzeme, polimer, plastik endüstrilerine ait bilim dallarını kapsamaktadır.
7- Önerilen doktora Programa Öğrenci Kabul Koşulları
Açılması
önerilen
Doktora
programına
başvuracak
adaylar,
Mühendislik
Fakültelerinin Tekstil, Polimer, Lif ve Polimer, Kimya bölümlerinden herhangi birinden lisans
veya yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.
7.1. Başvuruda istenen belgeler
Doktora programına başvuracak öğrenci adayları Bursa Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.
Öğrenci aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili enstitülerin belirledikleri takvim
çerçevesinde başvurularını yapacaklardır.
4
a) Dilekçe: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından online olarak temin edilecektir.
b) Mezuniyet belgesi: yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Lisans
diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk
koşuluna bağlıdır (aslı ve fotokopisi).
c) İzin belgesi: 657 sayılı kanuna tabi kadrolarda görevli personelin bağlı oldukları
kurum amirinden alınacak Doktora yapmasında sakınca olmadığına ve lisansüstü
derslerinin takip ettiği günler resmi izinli sayılacağına dair belge.
d) Fotoğraf: İki (2) adet vesikalık güncel fotoğraf
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
f) Transkript: Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren
onaylı belge (aslı ve fotokopisi)
g) ALES, GRE ve GMAT sınav sonuç belgelerinden birisi
h) Yabancı dil sınav sonuç belgesi
i) YÖK denklik belgesi: Yurtdışı mezunları için
7.2. Öğrenci kabulü ve değerlendirme
(1) Doktora programına öğrneci kabulü; yüksek lisans veya lisans (lisans derecesi ile
doktoraya başvuranlar için) başarı düzeyi, yabancı dil, yazılı sınav, mülakat ve ALES
sonuçları değerlendirilerek yapılır. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan
programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar
aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si,
yabancı dil notunun %15’i, lisans (lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için) veya yüksek
lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %15’i, mülakatta alınan notun
%10’u ve yazılı sınav notunun %10’unun toplamından oluşur.
(2) Doktora programına başvurabilmek için adayın yüksek lisans mezuniyet notunun,
100’lük sistemde en az 60 ve üstü olması gerekir. Lisans derecesi ile doktoraya
başvurabilmek için adayın lisans notunun 100’lük sistemde en az 70 ve üstü olması gerekir
4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarında YÖK’ün dönüşüm tablosu
kullanılır.
(2) Doktora programına hem lisans hemde yüksek lisans derecesi ile başvurabilmek
için adayın, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan almış
olması gerekir. Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE)/Graduate
Management Admission Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların
başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen denklikler esas alınır.
5
Üniversitelerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir doktora programına hangi lisans
programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato
tarafından belirlenir.
(3) Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi için, genel başarı
notunun en az 60 olması gerekir. Genel başarı notu eşit olanlarda, lisans ve yüksek lisans not
ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
(4) Doktora program için başvuran adaylardan, başvuru sırasında, aşağıda belirtilen
İngilizce yeterlik sınavı belgelerinden birisi istenir.
i) İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 60 puan almış olmak,
ii) Test of English as a Foreign Language (TOEFL-Computer Based) minimum 198,
New Internet based TOEFL (IBT) minimum 72, International English Language Testing
System (IELTS) minimum 4 puan almış olmak,
iii) Yabancı dil puanları eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu
puanların muadili bir puan almış olmak,
iv) Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından minimum 60 puan almış olmak.
8- Doktora Programı Ders Listeleri
Açılacak olan bu program, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi
saatten az olmamak üzere yedi adet ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez
çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 kredi saatten az olmamak
üzere en az on dört adet ders, iki adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasından
oluşur. Doktora derslerinin toplamı bir yarıyılda 16 (on altı) kredi saati geçemez. Öğrenci
Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar
dahilinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerinden alabilir.
Seminer çalışması ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Çizelgelerdeki T harfi dersin teorik ders saatini, U harfi uygulamalı ders saatini ve K harfi ise
dersin toplam kredi saatini göstermektedir. Ayrıca çizelgede derslerin statüsü zorunlu dersler
için ‘Z’ ve seçmeli dersler için ‘S’ harfleri ile belirtilmiştir. Ders listesi ise aşağıdaki gibidir:
6
Ders Listesi
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAK DERS İÇERİKLERİ
Güz Yarıyılı
Dersin
Statüsü
Ders Adı
Kod
T
U
K
Tekstil üretim süreçlerinde çevresel etkiler (Türkçe)
S
Bu ders kapsamında, tekstil ürünlerinin çevresel etkileri ve
geri kazanım imkanları konularında ayrıntılı bilgiler
LPM503 verilmesi hedeflenmiştir.
3
0
3
3
0
3
3
0
3
Environmental Impacts of Textile Processes and Recycling
This course aims to give detail information about
environmental impacts of textiles and recycling opportunities
Use of fiber reinforced polymeric materials (İngilizce)
S
This course aims to give detail information about techniques
for formation of fiber reinforced polymeric composite
materials, interaction behavior of fiber and polymer matrix,
properties and mechanics of this type composites
LPM504
Elyaf takviyeli polimerik kompozit material kullanımı
Bu ders kapsamında, elyaf takviyeli polimerik kompozit
mazleme üretim yöntemleri, lif matriks arasındaki etkileşim,
özellikleri ve mekaniği ile ilgili bilgi verilmesi
hedeflenmektedir.
S
Polimerlerin kimyası (Türkçe)
Bu ders kapsamında başlıca polimerizasyon reaksiyonlarının
mekanizmaları ile ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
Polimer kimyası ile bağlantılı olarak kısaca organik kimya
esasları tartışılacaktır. Polimer birimlerinin kimyasal yapıları
ve polimer kimyasında bulunan başlıca fonksiyonel gruplar
LPM506 belirtilecektir.
Polymer chemistry
This course aims to provide information about
polymerization reaction mechanisms. Organic chemistry
fundamentals related to polymer chemistry will be discussed.
The chemical structure of the polymer units and common
functional groups will be defined
7
Advanced Polymer Science (İngilizce)
This course aims to provide information about the polymer
structure, polymerization mechanism, chemical bonding in
the polymer structure, polymerization processing methods
and polymer additieves
S
2
LPM513
0
2
İleri Polimer Bilimi
Bu ders kapsamında, polimer yapıları, polimerizasyon
mekenizmaları, polimer yapısındaki kimyasal bağlar,
polimerizasyon proses metotları ve polimer katkı
malzemeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Bahar Yarıyılı
Dersin
Statüsü
Kod
Ders Adı
T
U
K
Polimer karekterizasyonunde ileri metotlar (Türkçe)
Polimerlere genel bir bakış ve moleküler özellikleri.
Polimer karakterizasyonunda kullanılan teknikler, FTIR, DSC, SEM,TGA, TGA-GC-MS ve UV
tekniklerinin çalışma prensibi, elde edilen grafiklerin
yorumlanması, elde edilen verilerden polimerlerin
yapısal özelliklerinin belirlenmesi
Advance methods on the polymer characterization
S
LPM509
3
0
3
3
0
3
This course aims to give detail information about polymers
and their properties, The instrumental technics applied
to polymer characterization. Principle of FT-IR, DSC,
SEM,TGA, TGA-GC-MS and UV technics. Using of
FT-IR, DSC, UV, TGA. Interpretation of analysis data
obtained from FT-IR, DSC, SEM,TGA, TGA-GC-MS
and UV devices. Determination of polymer molecular
structure by using of the data obtained from one or
more analysis.
S
LPM510
Advanced Fibrous Structure Design and Development
(İngilizce)
This course aims to provide information about design and
production of fibrous structures related to engineering
8
applications and polymerization and spinning of high
performance fibers
İleri Lifli Yapılar ve Dizaynı
Bu ders kapsamında lifsi yapıların mühendislik
uygulamalarına yönelik olarak tasarlanması ve üretimi,
yüksek performaslı liflerin polimerizasyonu ve eğrilmesi ile
ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.
LPM511 Modification of Polymers (İngilizce)
This course aims to provide information about the methods
of modification, modification in the polymerization step,
modification in the spinning step, fiber structure, the effect
of modification on the fiber properties, application areas of
modified fibers, dying and treatement of modified fibers
S
2
0
2
2
0
2
3
0
3
Polimer modifikasyonu
Bu ders kapsamında,modifikasyon metotları, polimerizasyon
esnasındaki modifikasayon, eğirme esnasındaki
modifikasyon, modifikasyonun lif özelliğine etkisi, modifiye
lifin uygulama alanları, modifiye lifin terbiye ve boyanması
ile ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Fonksiyonel polimerler (Türkçe)
Bu ders kapsamında, Fonksiyonel polimer çeşitleri,
fonksiyonel polimerlerin özellikleri, kimyasal yapıları,
kullanım yerleri, fonksiyonel polimer polimerizasyonu ile
ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
S
LPM512
Functional polymers
This course aims to provide information about the types of
functional polymers, properties, chemical structure and
usage areas of functional polymers and functional polymer
polymerization methods.
Polimer yapı ve Morfolojisi (Türkçe)
S
Bu ders kapsamında, polimerlerin kristal yapıları, polimer
morfolojisi, kristallaşme kinetiği, konformasyon ve
konfigürasyonu, polimer yapıları ile fiziksel ve mekaniksel
LPM514 özellikleri arasındaki ilişki, termal davranış ile ilgili
bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Polymer structure and morphology
This course aims to provide information about crystallization
kinetics, crystalline structure, morphology, conformation and
9
configuration of polymers, the relation between polymer
structure and physical and mechanical and thermal
properties of polymers
DOKTORA PROGRAMI KAPSAMINDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER
Güz Yarıyılı
Dersin
Statüsü
Ders Adı
Kod
T
U
K
Conducting Polymers (İngilizce)
S
This course aims to give information about the
synthesis and application of conductive polymers
LPMD501
3
0
3
3
0
3
2
0
2
2
0
2
İletken Polimerler
Bu ders kapsamında ileteken polimerlerin sentez ve
uygulamarı hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir
S
Lifsi Yapılara Uygulanan Kalite Kontrol Testleri
(Türkçe)
Bu ders lifsi yapıların fiziksel, performnas ve fonksiyonel
özelliklerinin ölçümüne yönelik uygulanan standart test
metotları ve bu metotların ugulanma amacı hakkında
LPMD502 derinlemsine bilgi verilmesi hedeflenmiştir
Quality Kontrol Tests For Fibrous Structure
This course aims to give advance information about the
standard quality control test methods and their application
purpose.
Biopolymers (Ingilizce)
This course aims to give information about the
synthesis and application of polymers form renewable
resources and synthetic biodegradable polymers
S
LPMD503 Biyopolimerler
Bu ders kapsamında yenilenebilir kaynaklardan
üretilmiş polimerler ile biyo bozunur sentetik
polimerlerin sentez ve uygulamarı hakkında bilgi
verilmesi hedeflenmektedir.
S
LPMD504 Biomedical polymers (Ingilizce)
10
Biomedical Polymers is an advanced polymer course
that provides the most recent development of
biomedical polymers and their applications and covers
a variety of biomedical areas such as in cardiovascular,
dental, orthopedic, ophthalmologic and wound healing
research. The chemical and physical characteristics of
biomedical polymers and the properties required to
meet the needs of the intended biological function will
be presented
Biyomedikal Polimerler
Biyomedikal Polimerler dersi, kardiyovasküler, dişle
ilgili, ortopedi ve yara tedavisi gibi biyomedikal
alanlardaki en son yenilikleri ve uygulamalarını
kapsayan ileri bir polimer dersidir. Biyomedikal
polimerlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri,
tasarlanmış biyofonksiyon ihtiyaçlarına göre
değerlendirilecektir
Bahar Yarıyılı
Dersin
Statüsü
Ders Adı
Kod
T
U
K
Polymer Rheology (İngilizce)
This course aims to give information rheology,
rheology measurements, and structure-rheology
relationship of polymers. Applications of rheology in
polymer processing will also be covered throughout
the course
S
LPMD505
3
0
3
3
0
3
Polimer Reolojisi
Bu ders kapsamındaö reoloji, reoloji ölçümleri, ve
polimerlerin yapı-reoloji ilişkisi hakkında bilgi
verilmesi planlanmaktadır. Polimer proseslerinde
reoloji uygulamarı ayrıca ders kapsamında
incelenecektir
High Performance Polymers and Fibers (İngilizce)
S
LPMD506
This course aims to give information about synthesis
and manufacture of high performance fibers,
11
structure-property relatıonships, and applications of
these fibers and polmers
Yüksek Performanslı Polimerler ve Lifler
Bu ders kapsamında yüksek performanslı elyaf ve
polimerlerin sentez ve üretimi, yapı-özellik ilişkileri,
ve bu elyaf ve polimerlerin uygulamaları ile ilgili
bilgiler verilmesi hedeflenmektedir
Polymer Processing Methods (İngilizce)
This course aims to give information about process
type, process paramters which influence product
properties, process principles and process machine
S
LPMD507
S
Bu ders kapsamında polimerik malzemlerin üretimine
yönelik olarak kullanılan process çeşitleri, ürün
kalitesine etki eden süreç parametreleri, prosesin
çalışma prensibi ve prosesde kullanılan makinlere
yönelik bilig aktarılması hedeflenmektedir.
LPMD508 Polymeric coatings and films (İngilizce)
Polimer Proses Metotları
3
0
3
3
0
3
3
0
3
This course aims to give information about coating
science, film formation, and performance evaluation
of coatings
Polimerik Kaplamalar ve Filmler
S
Bu ders kapsamında kaplama bilimi, film olşumu, ve
kaplama haslıklarının değerlendirilmesi ile ilgili
bilgiler verilmesi hesaplanmaktadır.
LPMD509 Coloration of Polymers and Fibers (İngilizce)
This course aims to give information about coloration
processes for polymers and fibers using dyes and
pigments
Polimerlerin ve Liflerin Renklendirilmesi
Bu ders kapsamında polimerlerin ve liflerin
renklendirilme prosesleri hakkında bilgi verilmesi
hedeflenmektedir.
Z
600
Doktora Tez Çalışması
0
0
0
Z
605
Seminer
0
0
0
Z
6XX
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
0
12
9- Önerilen Yüksek Lisans Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri
Tablo 2a. Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri (Ek-2)
Öğretim Üyesinin
Adı-Soyadı
Şule ALTUN
Kenan YILDIRIM
Nalan A. AKGÜN
Hasan Basri
KOÇER
Ayşe
BEDELOĞLU
İdris ÇERKEZ
Akademik
Ünvanı
Kadrosunun Bulunduğu
Kurum ve Birim
(Bölüm,Anabilim Dalı, vb)
Çalışma
Esasları
(Tam veya
Yarı
Zamanlı)
Başka Bir
Lisansüstü
Programda Görevli
ise, Görevli Olduğu
Program Adı
Prof. Dr.
BTÜ Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Lif ve Polimer
Müh. Bölümü
Tam Zamanlı
-
Doç.Dr.
BTÜ Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Lif ve Polimer
Müh. Bölümü
Tam Zamanlı
-
Doç.Dr.
BTÜ Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Kimya Müh.
Bölümü
Tam Zamanlı
Kimya mühendisliği
yüksek lisans
programı
Yrd.Doç.Dr.
BTÜ Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Lif ve Polimer
Müh. Bölümü
Tam Zamanlı
-
Yrd.Doç.Dr
BTÜ Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Lif ve Polimer
Müh. Bölümü
Tam Zamanlı
-
Yrd.Doç.Dr
BTÜ Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Lif ve Polimer
Müh. Bölümü
Tam Zamanlı
-
13
Tablo-2b Bursa Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lif ve Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı Bünyesinde Doktora Programı açılması
Öğretim
üyesinin
haftalık ders
yükü
Ünvanı-Adı-Soyadı -Doğum
Tarihi Yıl olarak
Lisans - Yüksek Lisans Doktora Mezuniyet Alanı
Lisans - Yüksek Lisans Doktora Mezun Olunan
Yükseköğretim Kurumunun Adı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Ulusal Bildiri
Ulusal Makale
Uluslar arası Bildiri +
Türkiye'deki
Kitap/ Kitapta Bölüm
Diğer Uluslar arası
yayın Sayısı
Yılları (…..-…..)
arasında
SCI Yayın Sayısı
Üniversitede
Kadrosunun
bulunduğu bölüm*
ÖĞRETİM ÜYESİNİN
Lif ve Polimer
Mühendisliği
Prof. Dr. Şule ALTUN (1966)
L: Tekstil Mühendisliği,
YL+D:
Tekstil Bilimleri
L+YL+D: Uludağ Ü.
8
20042012
3
18
14
4
-
3
-
-
Lif ve Polimer
Mühendisliği
Doç. Dr. Kenan YILDIRIM
(1970)
L: Tekstil Mühendisliği, YL:
Tekstil Teknolojisi
D:Tekstil Bilimleri
L+YL+D: Uludağ Ü.
5
20102011
1
21
9
11
-
3
-
-
Kimya Müh.
Doç. Dr. Nalan A. AKGÜN
(1965)
L+YL+D:
Kimya Müh.
L-YL: Yıldız Ünv.
D: Yıldız Teknik Ünv.
14
19942012
19
10
24
-
3
-
-
Lif ve Polimer
Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri
KOÇER (1981)
L: Tekstil Mühendisliği,
YL+D: Tekstil mühendisliği.
L: Uludağ Ü.,
D+YL: Auburn Ü.
22
20042012
-
7
-
9
-
3
-
-
Lif ve Polimer
Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr.Ayşe
BEDELOĞLU
L+YL+D: Tekstil
mühendisliği
L+YL+D: Dokuz Eylül Ü.
10
20042013
8
36
4
6
-
3
-
-
Yrd. Doç. Dr. İdris ÇERKEZ
L: Tekstil Mühendisliği,
YL: Tekstil Mühendisliği,
D: Polimer ve Lif
Mühendisliği
L+YL: Uludağ Ü.,
D: Auburn Ü.
13
20072013
-
9
1
-
-
3
-
-
L: Lisans Eğitimi
YL: Yüksek Lisans Eğitimi D: Doktora Eğitimi
Lif ve Polimer
Mühendisliği
-
2
2
* Öğretim Üyesi üniversitenin kadrosunda ise bu sütuna yazılmış, başka üniversiteden görevlendirme ise üniversitesi ve görevlendirme şekli belirtilerek, görevlendirme yazıları dosyaya eklenmiştir.
14
10- Önerilen Doktora Programında Görev Alacak Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri
Öğretim üyelerinin özgeçmişleri Ek 3’de sunulmuştur.
11- Yardımcı Personel
Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümünde şu anda yardımcı personel yoktur.
12- Önerilen Doktora Programı İçin Mevcut Laboratuvarların ve Cihazların Listesi
Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve ortak kullanılacak olan laboratuvarların listesi
aşağıda verilmiştir. Ayrıca, Bursa’da bulanan TUBİTAK BUTAL (Bursa Test ve Analiz
Laboratuvarı) ile üniversitemiz arasında yapılan anlaşma sonucunda, lisansüstü eğitim
öğrencilerimiz çalışmalarında, Bursa TUBİTAK BUTAL test ve analiz laboratuvarlarının tüm
imkânlarından faydalanacaktır.
Sayısı
Alan (m2)
Bilgisayar Lab.
1
85
Malzeme Lab.
1
85
Lif ve Polimer Lab.
1
85
Kimya Lab.
1
85
Kimya Müh. Lab
2
85
Makine Lab
2
85
Mekataronik Lab.
1
85
Laboratuvar
Laboratuvarlarda bulunan ortak kullanılacak cihazların listesi aşağıda verilmiştir.
Laboratuvar
Önemli Cihazlar
Bilgisayar Lab.
İntel İ7 işlemcili yüksek performanslı AutoCAD çizim programı
olan 90 adet bilgisayar
Malzeme Lab.
Mukavemet Tayin Cihazı, Hassas Terazi, Analitik Terazi, Isıtıcılı
Manyetik Karıştırıcı, Nem Tayin Cihazı, pH Metre, Vakum Sistemi,
15
TG/DTA Cihazı, TMA Cihazı, Taramalı Elektron Mikroskopu,
Yanma Hızı Ölçüm Cihazı, Rockwell Sertlik Ölçüm Cihazı, Bilyalı
Değirmen.
Lif ve Polimer Lab.
Konvansiyonel çekme-basma tets cihazı, FT-IR Cihazı, DSC Cihazı,
TGA Cihazı, Döner Buharlaştırıcı, UV-Vis Spektrofotometre,
Ekstrüzyon Çekim Hattı, Trinoküler ve Stereo Mikroskoplar,
Analitik Teraziler, Manyetik Karıştırıcı, Sıcak Etüv, Vakum Sistemi,
pH Metre,
Kimya Müh. Lab.
Katı
faz
ekstraksiyonu,
GC-MS,
Spektrofotometre, yakma fırını, etüv, elek.
Kimya Lab.
Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi, iyon kromatografisi,
Kalorimetre cihazı, Santrifüj, Ultra Saf Su Sistemi
Makine Lab
Darbe Test Cihazı, Servohidrolik Dinamik Test Cihazı, Modal
Sarsma Sistemi, Modal Darbe Çekici, Lazerli Takometre, İvmeölçer,
Akustik Ölçüm Mikrofonları, Piranometre, 12 Kanallı Sıcaklık
Ölçer, Hız-Sıcaklık-Nem-Basınç Ölçer
Mekataronik Lab.
Osiloskoplar, Analog ve sayısal ölçü aletleri, İzolasyon ölçü aleti,
PLC setleri.
HPLC-MS,
UV-vis
13- Eğitim-Öğretim ve Araştırma için Mevcut Bilgisayar ve Ekipmanları
Bölümümüzde tüm öğretim elemanlarının bilgisayarları mevcuttur. Üniversite
bünyesinde lisansüstü öğrencilere yönelik dersler için 90 bilgisayar içeren bir adet derslik ve
10 adet akıllı sınıf mevcuttur. Bu derslikler öğrencilerin internet ve diğer bilgisayar kullanımı
gerektiren çalışmalarında rahatça kullanımları ve yaptıkları çalışmaları sunmaları için sürekli
açık tutulmaktadır. Bilgisayar uygulaması gerektiren tüm dersler de bu laboratuarda
gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar aynı zamanda projeksiyon cihazı ve perdesi ile
desteklenmiştir.
Laboratuvarda bilgisayarlar üzerine kurulu lisanslı programlar:
- MS ofis programları
- SPSS istatistik programı
- AutoCAD bilgisayar destekli tasarım programı ve diğer uygulama yazılımları
14- Lisansüstü Öğrencileri için Mevcut Bilgisayar İmkânları
16
Üniversite bünyesinde lisansüstü öğrencilerine yönelik dersler için 90 bilgisayarlık
derslik mevcuttur. Bu derslik öğrencilerin internet ve diğer bilgisayar kullanımı gerektiren
çalışmalarında rahatça kullanımları için sürekli açık tutulmaktadır.
15- Önerilen Programla ilgili Olarak Üniversitemiz Kütüphanesinde Bulunan Sürekli
Yayınlar ve Elektronik Veri Tabanları
Abone veri tabanları:
-
Ebscohost: http://search.ebscohost.com/
-
Sciverse Sciencedirect: http://www.sciencedirect.com/
-
IEEE Xplore: http://ieeexplore.ieee.org
-
Taylor&Francis:http://www.tandfonline.com/
-
Web of Science: http://www.isiknowledge.com/
-
Wiley online library: http://onlinelibrary.wiley.com/
-
Hiperkitap: http://web.ebscohost.com/
-
Springer: http://www.springerlink.com
-
Proquest: http://search.proquest.com
-
Thieme chemistry: http://www.science-of-synthesis.com
-
MSIT: http://www.msi-eureka.com
-
Knovel:http://www.knovel.com
-
Sage journals: http://online.sagepub.com/
-
SciFinder: https://scifinder.cas.org/
-
ACS publications: http://pubs.acs.org/
Açık erişim veri tabanları:
-
ULAKBİM ulusal veri tabanları: http://uvt.ulakbim.gov.tr
-
Mitos ulusal açık erişim sistemi: http://www.mitosweb.com/
-
DOAJ: http://www.doaj.org
Ulusal kataloglar:
-
TO-KAT (Ulusal toplu katalog): http://www.toplukatalog.gov.tr/
-
ULAKBİM Süreli yayın kataloğu: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/katalog/
-
Milli kütüphane: http://mksun.mkutup.gov.tr
16- Önerilen Doktora Programın İnterdisipliner Niteliği
17
Önerilen program interdisipliner nitelikte değildir.
a. Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer doktora programlarından farkları,
Açılması talep edilen doktora programı, üniversitemizdeki mevcut tek doktora programı
olan Makine Mühendisliği Doktora programı ile temelde Tekstil, Polimer ve Lif ve Polimer
Mühendisliği Bölümleri mezunlarına yönelik doktora eğitimi verecek olması nedeniyle
farklılık göstermektedir. Doktora programımız kapsamında güncel Tekstil, Polimer ve Lif ve
Polimer Mühendisliği araştırma ve uygulama konularının teorik ve pratik öğretimi ve bu
konular üzerinde uluslararası çalışmalar gerçekleştirerek büyük akademik ve endüstriyel
fayda sağlama hedefleri yer almaktadır.
b. Mevcut doktora programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,
Enstitü bünyesinde açılması önerilen Lif ve Polimer Mühendisliği doktora Programı;
tekstil, plastik malzeme, sentetik iplik, doğal elyaf, kauçuk sektörlerine eğitim vermeyi
amaçlayan tek programdır. Ayrıca, mevcut doktora ve yüksek lisans programlarını
güçlendirecektir.
c. Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar, v.b.) gerektirip
gerektirmediği,
BTÜ’nün mevcut fiziksel alanı doktora programını uygulamak için yeterlidir. Ek bir
fiziki alana ihtiyaç duyulmamaktadır.
d. Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,
Doktora programı açılması ile üniversitemizde önemli düzeyde ek külfet meydana
gelmesi beklenmemektedir. Bu programın açılması ile oluşacak küçük ölçekli mali külfet ise
enstitü bütçesinden karşılanabilecektir.
e. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bunlara
bilimsel hazırlık programı uygulanıp uygulanmayacağı; uygulanacak ise, programın ne
şekilde düzenleneceği, somut olarak açıklanmalıdır.
Farklı disiplinlerden mezun adayların başvurusu kabul edilmesine rağmen, bilimsel
hazırlık programı uygulanmayacaktır.
WWW.YOK.GOV.TR
EĞİTİM-ÖĞRETİM DAİRESİ
18
EK-3
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı: Şule ALTUN
Doğum Tarihi: 25.12.1966
Unvanı: Prof. Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Lisans
Mühendislik-Mimarlık
Uludağ Üniversitesi
Fakültesi, Tekstil Bölümü
Y. Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü Uludağ Üniversitesi
Tekstil Bilimleri Bilim Dalı
Bilimleri Enstitüsü
Doktora/S.Yeterlik/ Fen
Uludağ Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık
Tekstil Bilimleri Bilim Dalı
Yıl
1989
1993
1999
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2001
Doçentlik Tarihi
: 2006
Profesörlük Tarihi
: 2012
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Polyester iplik üretiminde, düze sonrası iplik akışının fluent programı kullanılarak
modellenmesi (tamamlandı)
2. Tekstil Malzemeleri ile Kapalı Alan Hava Kalitesinin Artırılması (devam ediyor)
3. Tekstil Atıklarından Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Yüzey Eldesi (devam
ediyor)
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Y. Ulcay and S. Altun”Effects of Gamma Irradiation on some Mechanical Properties
of Novoloid Fibers” Fibers and Polymers, Vol. 5., No:2, June 30, (2004), 156-159
2. Ş.Altun ve Y. Ulcay, Improvement of Waste Recycling in PET Fiber Production”,
Journal of Polymers and The Environment”, V.12, 4, (2004), 231-237
3. Ş.Altun, “Effect of the age of a spin pack on the dyeing properties of poly (ethylene
teraphthalate) fibres”, Coloration Technology, 121, (2005), 69-71
4. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, M.Kanık, Y.Ulcay, Influence of Melt Spinning Conditions
on Dye Uptake of Poly(ethylene terephthalate) Fibres, Coloration Technology, 125, 32009, 151
5. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay, Relationship Between yarn properties and Process
Parameteres in False-Twist Textured Yarn, Journal of Engineered Fibers and Fabrics,
V:4, 2-2009, 26
6. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay The Effect of First Heater Temperature on the
Properties of False-Twist Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstil ve
Konfeksiyon V:4,19, 2009, 286
19
7. Topal, Ö., Kanık M ve Altun Ş., Comparision Of Dyeing Behavior Between Hollow
and Standard Poly(Ethylene Terepthalate) Fibers, Textile Research Journal, 80 (14),
1405-1411,2009
8. Altun, Ş. Prediction of textile waste profile and recycling opportunities in Turkey,
Fibers and Textiles in Eastern Europe, Vol. 20(5), pp: 16-20, 2012
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay DSC Analysis of Partially Oriented (Poy) and
Textured Poly (Ethylene Terephthalate) Yarns, Research Journal of Chemical Sciences
Vol. 1, 9, 57-66, 2011
2. Altun, Ş. “Life Cycle Assessment of Clothing”, Research Journal of Chemical
Sciences (Res. J. Chem. Sci), (Short Communication),Vol. 2(2), 87-89, Feb. (2012)
3. Teke, Ş. ve Altun, Ş. “CFD Modeling of the Melt Spinning of Poly(Ethylene
Terepthalate) at Low Take-upVelocities”, Scientific Research and Assays, Vol. 7(3),
pp. 372-386, 23 January, 2012.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Ş. Altun, M. Karahan ve Y. Ulcay, "Investigation of the Effect of Radiation on the
Mechanical Properties of the Fibers and Their Usage in Fiber Reinforced Plastics
Composites" 20. BPF Composites Congress'96, 11-12 September, Hinckley, Leics,
England (1996), p.17-28
2. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “An Investigation of Radiation Effects on the Intrinstic
Viscosity of Polyester Granules” Polymer Recycling, Nato ASI, Antalya, June (1997),
Poster Bildiri
3. Y. Ulcay ve Ş. Altun, “Termo-mekanik Yöntemle Polyester Lif Üretim Atıklarının
Geri Kazanımı” PROGRESS-98 Özetler Kitabı, Ivonova Rusya, 2-5 Haziran (1998),
s. 227
4. M. Karahan, Y.Ulcay ve Ş. Altun, “Brief Comments on Turkish Garment and
Automotive Warp Knitting Industry”, PROGRESS-2000 Özetler Kitabı, Ivonova
Rusya, 17-19 Mayıs, (2000), s. 315
5. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “A Comparative Investigation of Utilization Methods of solid
Textile Wastes in Turkey” Recovery, Recycling, Re-integration 5th World Congress
and Trade show, Toronto, Ontario, June 5-9, 2000
6. Y. Ulcay ve Ş. Altun, “An Economical Analysis of Solid Textile Wastes A Case
Study: Turkey”, Recovery, Recycling, Re-integration 5th World Congress and Trade
show, Toronto, Ontario, June 5-9 2000,
7. Y. Ulcay, Ş. Altun ve R. Gemci, “Flammability of Textiles and Some Factors
Affecting Burning of Textile Woven Fabrics”, XII Cortep Ways For The Future in
Textile and Leather Science and Engineering” Proceedings of the XII-th Textile and
Leather Romanian Conference, Section: Structur & Technology of Woven and
Nonwoven Fabrics, Gh.Asachi Technical University, Iasi- October 17-19, (2002),
page 53-74
8. Y.Ulcay ve Ş. Altun, The Investigation of Compression Tenacity in Waste Fiber
Reinforced Cement Composites“, 5. International Istanbul Textile Conference, 19-21
May (2005), Istanbul, p.29
9. Y. Ulcay, M.O. Kesimci, S.Altun, S. Ekici,” Permeability and Strength of Chitosan
Modified Woven Artificial Vascular Grafts”, XII.International Biomedical Science
and Technology Symposium, 20-23 September (2005), İzmir, p. 46-47.
20
10. Y. Ulcay, S. Doğanay, Ş. Altun, N. Mutlu, “The Effect of Coating of Artificial Woven
Artery Graft With Non-Biodegradable Materials on Graft Permeability and Strength”,
XII.International Biomedical Science and Technology Symposium, 20-23 September
(2005), İzmir, p. 48-49
11. Y. Ulcay, G.Uğurtay, Ş. Altun, R. Gemci An Investıgatıon On The Effect Of
Antıbıotıc Amount To TheCompressıon Strength Of Pmma Based Bone Cement”, Y.
Ulcay, G.Uğurtay, Ş. Altun, R. Gemci, XII.InternationalBiomedical Science and
Technology Symposium, 20-23 September (2005), İzmir, p. 142-143
12. Y. Ulcay, A.Aktaş, Ş. Altun, S. Akgün, „Effect of Fiber Lengths and Volume Ratios
On The Shrinkage
Properties of Novoloid and Steel Fiber Reinforced PMMA
Based Bone Cement”, XII.International Biomedical
Science and Technology
Symposium, 20-23 September (2005), İzmir, p. 144-145
13. Y.Ulcay, I. Mutluay, S. Altun and R. Gemci, “Reinforcement Effects of PET, Aramid
and Novoloid Fibers on
Exothermic Temperature Distribution of PMMA
Cements”, The Fiber Society 2007 Spring Conference
Advanced Polymer Fiber
Materials Science and Its Application in Novel Engineered Products, May 23-25,
(2007), Greenville, SC, USA
14. Y. Ulcay, I. Çerkez, S. Altun and R. Gemzi. “An Experimental study on the Thermal
and Noise Insulation Properties of Textile Waste Fiber Reinforced Portland Cement”,
The Fiber Society 2008 Spring Conference, May 14-16, (2008), University de Haute
Alsace Mulhouse, France
15. S.Doganay, Y.Ulcay and S.Altun, "Fatıgue Behavıor Of Glass Fıber Reınforced
Marine Composites", The Fiber Society 2008 Fall Meeting and Conference, October
1-3, (2008), Québec, Canada.
16. S. Altun and Y.Ulcay, Economic value of solid textile wastes: A case study in Turkey,
Second International Symposium on fiber Recycling, May 11-12 (2009), Atlanta,
Georgia.
17. Yusuf Ulcay, Ahmet Fatih Isik, and Sule Altun “Effect of Chemical Compaction on
Dilation of Vascular Grafts”, The Fiber Society 2009 Fall Meeting and Technical
Conference, October 28–30, (2009), Athens, Georgia, USA.
18. Ş. Teke ve Ş. Altun, “Modeling Melt Spinning of Poly(etylene terapthalate) Fibers”,
The Fiber Society 2010 Spring Meeting and Technical Conference, 12-14 May (2010),
Bursa, Türkiye pp 167-168
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ş. Altun ve E.T. Altınbaş, “Bazı Sentetik Lif Üretim Atıklarının Geri Kazanılması ve
Türkiye’deki Durumu: I. Mekaniksel Yöntemler” Tekstil & Teknik, Kasım, 1994, s.
22-28
2. E.T. Altınbaş ve Ş. Altun, “Bazı Sentetik Lif Üretim Atıklarının Geri Kazanılması ve
Türkiye’deki Durumu: II. Kimyasal Yöntemler” Tekstil & Teknik, Aralık, 1994, s.
24-30
3. E.T. Altınbaş ve Ş. Altun, “Bazı Sentetik Lif Üretim Atıklarının Geri Kazanılması ve
Türkiye’deki Durumu: III. Türkiye’deki Durum” Tekstil & Teknik, Aralık, 1994, s.
31-32
4. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polyester İplik Üretim Atıklarının Termomekanik Yöntemle
Geri Kazanılması”, Tekstil & Teknik, , Ağustos (1996), s. 76-82
5. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polyester İplik Üretim Atıklarının Termomekanik Yöntemle
Geri Kazanılması”, Tekstil & Teknik, Eylül (1996), s. 43-47
21
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polietilen Teraftalat (PET) Şişe Atıklarının Termomekanik
Yöntemle İplik Elde Edilmesi”, Tekstil & Teknik, Aralık (1996), s. 50-57
Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polipropilen Liflerinin Tarihsel Gelişimi”, Tekstil Maraton,
Ocak-Şubat, (1997), s. 26-28
Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Polipropilen Üretimi”, Tekstil Maraton, Mart - Nisan,
(1997), s. 27-31
Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Çekim İşleminin Polipropilen Liflerinin Bazı Mekanik
Özellikleri Üzerine Etkisi”, Tekstil ve Maraton, Sayı:4, Temmuz-Ağustos,(1999), s.
26-29
Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Klasik Tekstil Üretimi esnasında Ortaya Çıkan Atıklar,
Nedenleri ve Geri Kazanım Yöntemlerine Genel Bir Bakış”, Tekstil ve Maraton,
Sayı:4, Temmuz-Ağustos, (1999), s. 48-64
Y. Ulcay, Ş. Altun, M. Karahan, “Yanabilirlik ve Tekstil Materyallerinin Yanmasını
Etkileyen Faktörler”, Tekstil ve Maraton, Sayı 47, Mart-Nisan, (2000), s. 75-80
Y.Ulcay, Ş. Altun ve M. Karahan “Biyolojik Olarak Uyumlu Yapay Tekstil
Damarlarının Performans Standartlarının Seçiminde Gözönüne Alınan Değerler”,
Tekstil/Maraton, Eylül/Ekim, (2000), s. 78-81
Y.Ulcay, Ş. Altun ve F. Durmaz, „Lif Takviyeli Çimento Kompozitlerin Eğilme
Davranışının İncelenmesi: Ön Çalışma“, Tekstil Maraton, 74, (2004), 70-73
Altun Ş. ve Ulcay Y., “Polietilen Teraftalat Atıklarının Geri Kazanımına Son
Gelişmeler Işığında Genel Bir
Bakış” Tekstil& Teknik, Aralık, sayı 287, (2008),
s. 103-108
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ş. Altun ve Y. Ulcay, "Polyester İplik Üretim Atıklarının Termo-Mekanik Yöntemle
Geri Kazanılması", 1. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Kitabı,
Bursa, (1996), s. 663-674
2. Ş. Altun ve Y. Ulcay, “Sentetik Liflere Radyasyonun Etkisi”, Detma-1’97, 21-22
Mart 1997, 1. Denizli Tekstil Kongresi, (1997), s. 154-159
3. Ş. Altun, Y. Ulcay “Polietilen teraftalat (PET) liflerinin Termomekanik Yöntemle
Geri Kazanımı”, Tekstil
Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 11-12
Kasım (2005), Gaziantep, MMO Yayın No: E 2005/392, s.253-256
4. S.Altun ve Y. Ulcay, “Polietilen Teraftalat Atıklarının Geri Kazanımında Son
Durum”, Tekstil Teknolojisi ve
Kimyasındaki son Gelişmeler Sempozyumu IX,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 31 Mayıs- 3 Haziran (2007),
Bursa, sayfa 179-183
7.7. Diğer yayınlar
1. Ş.Altun, “Teknik Tekstil Lifleri ve Uygulama Alanları”, Teknik Tekstil 2009
Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, 19-25, UİB, (2009), Bursa,
2. Ş. Altun, “Tekstil Atıklarının Geri Kazanımı ve Uygulama Alanları”, Teknik Tekstil
2009 Frankfurt Fuarı
Teknolojik Değerlendirme Raporu, 65-66, UİB, (2009),
Bursa,
3. Ulcay, Y., Altun Ş ve Baycan İ, “Aramaid, novoloid ve Polietilen Liflerinin
Radyasyon Etkisi Altında Mukavemet
Değerlerinin
İncelenmesi”,
Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, V.1, 15, (2010), 195-199
4. Altun, Ş. “ITMA 2011’de Çevre ve Enerji”, UİB,
5. Altun, Ş., “Oekotech”, Teknik Tekstil 2011 Frankfurt Fuarı Teknolojik
Değerlendirme Raporu,
22
6. Ş. Altun “Farklı Bir Polyester Lifine -Politrimetilen teraftalat (PTT)- Genel Bir
Bakış”, Tekstil Türkiye Dergisi, Eylül, sayı: 1, (2000), s.50-60
7. Ş.Altun ve Y. Ulcay, “Polietilen Teraftalat (PET)Polimerinde Ekstruder İçerisinde
Önemli Olan Bozunmalar”, Mühendislik Bilimleri Dergisi, V.9, sayı:1, (2003), 89-93
8. Ulcay, Y., Gemci R. ve Altun Ş.,”Carpet evaluation by Imaging”, Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, sayı 1, (2006).
7.8. Uluslararası atıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Boguslaw Pierozynski “The effect of thermal treatments on the mechanical and electrical properties of
nickel-coated carbon fibre composites” Polish Journal of Chemical Technology, Volume 13, Number 1
(2011), 16-19.
Boguslaw Pierozynski, “Electrodeposition of Nickel onto 12K Carbon Fibre Tow in a Continuous
Manner” Croatica Chemica Acta, Vol.85 No.1 (2012), 1-8.
L. J. T. Petrucci, S. N. Monteiro, R. J. S. Rodriguez, J. R. M. d'Almeida. “Low-Cost Processing of
Plastic Waste Composites” Polymer-Plastics Technology and Engineering, Volume 45, Issue 7, 2006,
865-869.
Huang Huang, Yong Ling Yu, Wei Kong “Optimization of Separation Process of Waste PolyesterCotton Fiber by Using Response Surface Analysis” Advanced Materials Research, Volume 535-537,
(2012) 1564-1568
Jin Hui; Yin Lunhai; Wang Dianchao “Reducing Spinning Production Costs by Optimizing the
Frequency of Spin Pack Changes” Proceedings of 2012 International Conference on Information
Technology and Industrial Engineering, Volume I-II, (2010) 49-52
Tehran, Mohammad Amani; Azimi, Bahareh; Mojtahedi, Mohammad Reza Mohades, Investigating the
Effect of False Twist Texturing Process on the Color Coordinates Variation of Spun-dyed Polyester
Filament Yarns, Journal Of Engıneered Fıbers And Fabrıcs, Vol. 6 (3), P. 54-62
Yildirim, Kenan; Altun, Sule; Ulcay, Yusuf, The Effect Of Fırst Heater Temperature On The
Propertıes Of False-Twıst Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstıl Ve Konfeksıyon Vol. 9
(4), P. 286-290
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
1. Türkiye’deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve Geri Kazanım İmkanlarının
Genel Profilinin Çıkarılması, Yürütücü, TUBİTAK 109Y008 No’lu proje,
tamamlandı
2. Kapalı Alan Hava Kalitesini İyileştiren Lif Tasarımı, Yürütücü, 112M309, devam
ediyor.
3. Nano Kil Takviyeli Poliester Liflerinin Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi,
Araştırmacı, SANTEZ
projesi, devam ediyor.
4. Bölgesi Tekstil ve Hazır Giyim Üreticilerinin Yaşamsal Döngü Değerlendirmesi
Yöntemi İle Çevresel Yüklerinin Hesaplanması, Eko-etiket Alt Yapısının
Oluşturulması (Bebka Projesi-Danışman)
İdari Görevler
Rektör yardımcısı
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Tekstil mühendisleri odası
11. Ödüller
9.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Tasarım Yöntemleri I
0
3
7
Güz
23
Güz
Bitirme ÖDevi
Sentetik İplik Teknolojisi
İlkbahar
Yeni Nesil Lifler
Tasarım Yöntemleri II
İlkbahar
Bitirme ÖDevi
Yüksek Lisans :uzmanlık Alan
dersi
Güz
0
2
2
0
0
3
2
0
0
3
2
0
3
41
20
7
2
2
Tekstil Üretim Süreçlerinde
Çevresel Etkiler ve Atık Geri
İlkbahar Kazanımı
3
0
4
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
24
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Kenan YILDIRIM
Doğum Tarihi: 31 01 1970
Unvanı: Doç.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Lisans
Mühendislik-Mimarlık
Uludağ Üniversitesi
Fakültesi, Tekstil Bölümü
Y. Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü Uludağ Üniversitesi
Tekstil Teknolojisi Bilim
Dalı
Bilimleri Enstitüsü
Doktora/S.Yeterlik/ Fen
Uludağ Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık
Tekstil Bilimleri Bilim Dalı
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 24.10.2012
Doçentlik Tarihi
: 30.11.2012
Profesörlük Tarihi
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
1.
2.
3.
4.
7.
Yıl
1992
1995
2007
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, M.Kanık, Y.Ulcay, Influence of Melt Spinning
Conditions on Dye Uptake of Poly(ethylene terephthalate) Fibres, Coloration
Technology, 125, 3-2009, 151
2. Kenan Yıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay, Relationship Between yarn properties and
Process Parameteres in False-Twist Textured Yarn, Journal of Engineered Fibers and
Fabrics, V:4, 2-2009, 26
3. KenanYıldırım, Y.Ulcay, O.Kopmaz, Forming Regression Based Mathematical
Model to Predict PET POY Yarn Properties in Case of Changing Production
Parameters, Textile Research Journal, V:80,5,2010, 411
4. Kenan Yıldırım, Predicting Seam Opening Behavıor of Seat Woven Fabrics, Textile
Research Journal, V:80,5,2010, 472
5. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay The Effect of First Heater Temperature on the
Properties of False-Twist Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstil ve
Konfeksiyon V:4,19, 2009, 286
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. KenanYıldırım, Ş.Altun, Y.Ulcay DSC Analysis of Partially Oriented (Poy) and
Textured Poly (Ethylene Terephthalate) Yarns, Research Journal of Chemical
Sciences Vol. 1, 9, 57-66, 2011
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
25
1. M.Köstem, Kenan Yıldırım, N.Ogan, N.Aydın, Non-woven Kumaşlarda Isı Yalıtım
Özelliği, Poster, I. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir, 11-12 Ekim, 2003
2. N. Aydın, Kenan Yıldırım, U. Özçağatay, Ş. Güçer, A New Design for
Automotive Textiles According to European Union Directives: Horizontal Burn Test
Device, II. International technical Textiles Congress, Dokuz Eylül Üni., İstanbul, 1315 Haziran 2005
3. M. Köstem, Kenan Yıldırım, N. Ogan, Ş. Güçer, A Specific Design For Seam
Performance On The Automoive Upholstery Fabrics: Dynamic Seam Fatigue Tester,
II. International technical Textiles Congress, Dokuz Eylül Üni., İstanbul, 13-15
Haziran 2005
4. Kenan Yıldırım, N.Aydın, M. Köstem ve Ş. Güçer, Poliüretan Kaplamalı Tekstil
Yüzeylerinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, II. International technical
Textiles Congress, Dokuz Eylül Üni., İstanbul, 13-15 Haziran 2005
5. Kenan Yıldırım, N. Aydın, M. Köstem, H.Tuna, Ş. Güçer, Kendinden Yapışkan
Etiketlerin Tekstil Yüzeylerine İlgisinin Tespitine Yönelik Yaklaşımlar, IV.
Uluslararası Ambalaj Kongresi ve sergisi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,
İzmir, 8-11 Aralık 2005.
6. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, N.Aydın, Ş. Güçer, New Methods For Measuring
Elastane Yarn Linear Density And Elastan Yarn Ratio In Knitted Fabric, First
Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, P16, Aachen, 29-30.11.2007
7. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, N.Aydın, Ş. Güçer, Investigation Of The Elastane
Yarns Breakage In The Circler Knitted Fabrics, First Aachen-Dresden Internaional
Textile Conference, P15, Aachen 29-30.11.2007
8. Nurcan Aydın, Melek Kostem And Kenan Yıldırım, Car Seat Fabrıcs’ Damages At
Seam Lıne, AUTEX 2011, 11th World Textile Conference, P980, Mulhouse, 8-10
Haziran 2011
9. K.Yıldırım, M. Köstem, Uğur Özçağatay, N.Aydın, ve Ş. Güçer, Determination of
Aramid type by analytical methods, Fiber Society 2010 spring conference,
BUTEKOM Bursa /2010
10. F. F. Yıldırım, Kenan Yıldırım, U. Özçağatay, M.A. Çimenoğlu, Ş. Güçer, Thermal
properties of flame retardant modacrylic yarns and the effect to burning ehavior of
blended upholstery fabrics, AUTEX 2009 World Textile Conference, P232, İzmir,
26-28 mayıs 2009
11. M. Köstem, Kenan Yıldırım, M.A. Çimenoğlu, M Türkmen, Ş. Güçer,
Characterization and determination of Gypsum Hemihydrate in Plasters by Thermal
Gravimetry Analysis and X-Ray Flouresans Spectroscopy, 5th Black Sea Basin
Conference on Analytical Chemistry, PPIII-8, Fatsa-Ordu, 23-26 september, 2009
12. F.Filiz Yıldırım, Kenan Yıldırım, M.A. Çimenoğlu, Ş. Güçer, Obtaining nonignition properties by two different methods, 6th International conference
instrumental methods of analysis modern trends and applications, PB71, Atina, 4-8
October, 2009
13. F.Goksel, Kenan Yıldırım, S.Gucer, Seam Slippage Properties Of Seat Fabrics, 3rd
Aachen-Dresden Internaional Textile Conference, P17, Aachen, 26-27.11.2009
14. M. Köstem, Kenan Yıldırım ve Ş. Güçer, A case study about sticking of polymeric
package to automobile seat upholstery surface, IV. Uluslararası Teknik Tekstiller
Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Mayıs, 2010
15. Kenan Yıldırım, A.Melek Köstem, Funda Göksel, Nurcan Aydın, Color change on
the flame retardant fabrics of matress: a case study, AUTEX 2010,10th World Textile
Conference, P127, Vilnius, 21-23 Haziran 2010
26
16. F.Filiz Yıldırım, A. Melek Köstem, Kenan Yıldırım, Mustafa Türkmen, Şeref
Güçer, Comparing flammability behaviors of different protective fabric
compositions, 11th International Combustion Symposium, Sarajevo, 24-27 Haziran
2010
17. Funda Göksel, Nurcan Aydın, A.Melek Köstem, Kenan Yıldırım, Oto Döşemelik
Kumaşların Aşınma Özellikleri, IITAS 2010 12. Uluslar arası İzmir Tekstil ve Hazır
Giyim Sempozyumu, P14, İzmir, 28-30 Ekim 2010
18. Kenan Yıldırım, A.Melek Köstem, Uğur Özçağatay, Mustafa Türkmen,
Determınaton Of Paraffın Amounth On The Yarn By Usıng FT-IR Spectroscopy,
AUTEX 2011, 11th World Textile Conference, P980, Mulhouse, 8-10 Haziran 2011
19. M. Köstem, Kenan Yıldırım ve M.Türkmen, Factors That Affect The Interaction Of
Braided Colon And Plastic Parts Of Load Transfer Thread, V. Uluslararası Teknik
Tekstiller Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 7-9 kasım, 2012
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. M.Tasmacı, Kenan Yıldırım, Pamuklu RL-Single –Jarsey Kumaşlarda Patlama
Davranışının İncelenmesi, Tekstil Maraton Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi,
1996/2, 47-52
2. M. Tasmacı, K.Yıldırım, Pamuklu RL-single-jarsey kumaşların fiziksel ve
mekaniksel özelliklerinin incelenmesi, Tekstile Teknoloji, Mayıs 1997, 138-141
3. M. Kayar, Kenan Yıldırım, F.Yıldırım, A. Çelikbilek, Ş.Güçer FT-IR
Spektrometresi ve Endüstrideki Uygulamaları, Kimya Teknolojileri, Ağustos 2001,
58-62
4. F.Göksel, M.Köstem, Kenan Yıldırım, N. Ogan, Kumaş Kalitesi İle İlgili
Performans Testleri:Boncuklanma ve Yüzey Değişimi, Kimya Teknolojileri, Ocak
2002, 64-71
5. Kenan Yıldırım, A.Çelikbilek, Nurcan Aydın, Ş.Güçer, Kaliteli Yaşam İçin Teknik
Tekstiller Ve Kullanım Alanları, Kimya Teknolojileri, Mayıs 2002, 46-54
6. Kenan Yıldırım, Funda Göksel, Nurcan Aydın, Ş.Güçer, Deri Kalite
Parametrelerinin Ölçümüne Yönelik Geliştirilen Bazı Düzenekler, Kimya
Teknolojileri, Aralık 2004, 78-82
7. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, Ş. Güçer, Tekstil Mamullerinin Nakli Veya
Depolanması Sürecinde Görülen Renk Değişimleri: Örnek Olay İncelemesi, Tekstil
Maraton Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi, 2008/5, 14-20
8. Kenan Yıldırım, A.M. Köstem, M. Ayhan Cenan ve Ş.Güçer, Koltuk Kılıflarında
Kullanım Sırasında Zamanla Oluşan Renk Değişim Problemi: Örnek Olay
İncelemesi, Tekstil Maraton Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi, 2008/6, 18-24
9. Kenan Yıldırım, F. Göksel, N. Ogan, S. Güçer, Otomotiv Derilerinin Yaşlanma
Davranışı, Journal of Leather Science Deri Bilimi, 2009/3, 9-16
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Kenan Yıldırım, N. Aydın, M. Köstem, Uğur Özçağatay, Ş. Güçer, Elastan İçeren
Örme Viskon Kumaşlarda Delik Hatası Nedenlerinin Belirlenmesi, Tekstil
Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası,
Gaziantep, 11-12 Kasım 2005
2. Kenan Yıldırım, Nurcan Aydın, Melek Köstem, Şeref Güçer, Kompozit
Malzemelerde Kalite Kontrol: Mekanik performans Testleri, 1. Polimerik
27
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7.7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, İzmir,
17-19 Kasım 2006
Yusuf ULCAY, Kenan Yıldırım, Uğur ÖZÇAĞATAY Ve Funda GÖKSEL,
Soğutma Banyosu (Quenching)Şartlarinin PET İpliğin Kaynama Çekmesi Özelliğine
Etkisi, II.Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi Sempozyumu ve Sergisi,
Harran Şanlıurfa, 30.04-02.05-2008
Kenan Yıldırım, N. Aydın, A.M. Köstem Ve Ş. Güçer, DSC VE FT-IR ile Tekstil
Sektöründe Kullanılan Termoplastik Polimerlerde Malzeme Karakterizasyonu,
II.Ulusal Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi Sempozyumu ve Sergisi, Harran
Şanlıurfa 30.04-02.05-2008,
Kenan Yıldırım, U. Özçağatay, A.M. Köstem Ve Ş. Güçer, PE Tipinin
Belirlenmesinde Analitik Metot, 12. Tekstil Teknolojisinde ve Kimyasındaki Son
Gelişmeler Sempozyumu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Bursa, 6-8.05.2009
Kenan Yıldırım, Melek Köstem, Mustafa Türkmen ve Şeref Güçer, Örnek Olay
İncelemesi: Boyarmaddenin Işığa Karşı Renk Haslığı Özelliğinde Terin Etkisi, V.
Tekstil Boya ve Yardımcı Kimyasalları Kongresi, Kahramanmaraş, 27-29.04.2011
Kenan Yıldırım, Melek Köstem, Uğur Özçağatay Ve Mustafa Türkmen, Kullanım
Veya Depolama Esnasında Yaylı Yataklarda Görülen Sararma Problemi, 13. Tekstil
Teknolojisinde ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası, Bursa, 2-4.06.2011
Kenan Yıldırım, Murat Kayar, Melek Köstem, Mustafa Türkmen ve şeref Güçer,
tekstil boyarmaddelerinin ısıl bozunma davranışının incelenmesi, 6. Ulusal analitik
kimya kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 3-7.09.2012
M. Akif Çimenoğlu, Nurcan Aydın, F.Filiz Yıldırım, Kenan Yıldırım ve Mustafa
Türkmen, Tekstil metal aksesuarlarında SEM/EDX ile nitel analiz, 6. Ulusal analitik
kimya kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 3-7.09.2012
Diğer yayınlar
Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Yatay yanmazlık test cihazı (elektronik kontrollü),
TR 2003-01639U nolu faydalı model
Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Oto döşemelik kumaşlar için kumaş kırışma
elastikiyeti ölçüm cihazı, TR 2003-01637U nolu faydalı model
Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Oto döşemelik kumaşlar için dikiş yorulma dayanımı
ölçüm cihazı, TR 2003-01640U nolu , faydalı model
Kenan Yıldırım, Buluş Sahibi, Pigment ve dolgu maddelerinde sıkıştırılmış
yoğunluk tespiti için numune sıkıştırma cihazı, TR 2003-01638U nolu faydalı model
Kenan Yıldırım, Eğitmen, Örmede Temel Bilgiler, TÜBİTAK/MAM-TEAL
Müdürlüğü, Bursa, 25.02.2000
K.Yıldırım, “KES-F Sistemi”, Tekstil ve Hazır Giyim Araştırma Dergisi, Ocak-Mart
2000, 26-33K.Yıldırım, “KES-F Sistemi”, Tekstil ve Hazır Giyim Araştırma
Dergisi, Nisan-Haziran 2000, 29-35
Kenan Yıldırım, Eğitmen, Örme Teknolojisi ve Örme Kumaş Kalite Sorunları,
TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 10.05.2002
Kenan Yıldırım, Yuvarlak örme kumaşlarda, örme işleminde oluşan farklı kaynaklı
hatalar ve tespiti, Uludağ Üniversitesi-Müh-Mim Fak Tekstil Müh. Böl. Güz
Seminerleri, Bursa, 06.11.2006
Kenan Yıldırım, Eğitmen, Physical and Fastness Tests Applied to Leather UNIDO
workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 26.02-09.03.2007
Kenan Yıldırım, Eğitmen, Standard test methods for identification of cotton fiber
and statistical analyses of test, UNIDO workshop, TÜBİTAK-BUTAL, 22.1002.11.2007
28
11. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Fabric performance properties and standard test method,
UNIDO workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 17-28 Kasım 2007
12. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Fabric construction properties and standard test method,
UNIDO workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 17-28 Kasım 2007
13. Kenan Yıldırım ve Y.Ulcay, ITMA 2007 fuarında sergilenen sentetik iplik üretimi
ve tekstüre makinelerindeki gelişmeler, ITMA 2007 Uluslararası Tekstil Makineleri
Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, UİB, Akmat A.Ş., Bursa 2008, 14-16.
14. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Fabric construction and performance properties and
Physical testing of textile, LP/Erasmus Programme, Faculty of Design and
Technologies in Vilnius College in Higher Education-Vilnius, 25-29 September 2009
15. Kenan Yıldırım, Eğitmen, Physical and Fastness Tests Applied to Leather UNIDO
workshop, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, 09-20.11.2009
16. KenanYıldırım, Techtextil 2009 fuarında sergilenen yanması geciktirilmiş (flame
retardant) kumaşlardaki gelişmeler ve Techtextile sempozyum notları, Teknik Tekstil
2009 Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme Raporu, UİB, Yiğitcan Ajans, Bursa
2009, 39-42
17. Kenan Yıldırım, Techtextil 2009 fuarında sergilenen Teknik Tekstil Test Cihazları
ve Son Gelişmeler, Teknik Tekstil 2009 Frankfurt Fuarı Teknolojik Değerlendirme
Raporu, UİB, Yiğitcan Ajans, Bursa 2009, 87-90
7.8. Uluslararası atıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Daukantiene, Virginija; Lapinskiene, Milda, Influence of the deformation mode on seam slippage in
woven fabrics, Fıbers And Polymers,Vol.13(8), P: 1086-1093
Pasayev, Nazim; Korkmaz, Mahmut; Baspinar, Dilek, Investigation of the techniques decreasing the
seam slippage in chenille fabrics (Part I) Textıle Research Journal, Vol. 82 (9), P. 855-863
Malciauskiene, Edita; Milasius, Algirdas; Milasius, Rimvydas, Influence of Fabric Structure
Parameters on Seam Slippage, Fıbres & Textıles In Eastern Europe, Vol. 20 (3),P. 98-101
Pasayev, Nazim; Korkmaz, Mahmut; Baspinar, Dilek, Investigation of the techniques decreasing the
seam slippage in chenille fabrics (Part II), Textıle Research Journal, Vol.81 (20), P. 2075-2081
Malciauskiene, Edita; Milasius, Algirdas; Milasius, Rimvydas, Weave Factor for Seam Slippage
Prediction of Unbalance Fabrics, Fıbres & Textıles In Eastern Europe, Vol.19 (4), P. 101-104
Malciauskiene, Edita; Milasius, Algirdas; Laureckiene, Ginta; et al., Influence of Weave into Slippage
of Yarns in Woven Fabric, Materıals Scıence-Medzıagotyra, Vol.17 (1), P. 47-51
Tehran, Mohammad Amani; Azimi, Bahareh; Mojtahedi, Mohammad Reza Mohades, Investigating
the Effect of False Twist Texturing Process on the Color Coordinates Variation of Spun-dyed
Polyester Filament Yarns, Journal Of Engıneered Fıbers And Fabrıcs, Vol. 6 (3), P. 54-62
Yildirim, Kenan; Altun, Sule; Ulcay, Yusuf, The Effect Of Fırst Heater Temperature On The
Propertıes Of False-Twıst Textured Poly (Ethylene Terapthalate) Yarn, Tekstıl Ve Konfeksıyon Vol. 9
(4), P. 286-290
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
1. 2009K120260/ DPT alt yapı projesi, 2009-2010, TÜBİTAK-BUTAL laboratuarında
hayvan yemleri ve otomotiv sektörüne yönelik testlerin yapılabilirliğinin sağlanması
için laboratuar kurulması ve cihaz alımı.
2. 108M394-TÜBİTAK-RFBR/Rusya ikili işbirliği projesi, Tekstil Yüzeylerinin İyon
demeti (ışın) ve Plazma Akısı Teknikleri ile modifikasyonunun fiziksel esasları
3. YEG-Yerel Ekonomik Gelişme 2. Aşama, Konfeksiyon atölyesi için fizibilite projesi,
1997, Tokat/Türkiye
4. Schlagzahigkeitsmodifizirung Duroplastische Verbundwerkstoffe mit
Naturfaserverstarkung, 2000, TITK-Östühringische material prüfgeselschaft für
Textile und Kunststoffe-Rudolstatd/Almanya
9.
İdari Görevler
29
Fen Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu üyesi
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Güz
2012-2013
İlkbahar
Plimerik Lif karekteriazsyonu
3
0
7
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
30
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Nalan A.AKGÜN
2. Doğum Tarihi: 21.05.1965
3. Unvanı: Doç.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya Müh.
Yıldız Üniversitesi
1987
Y. Lisans
Kimya Müh.
Yıldız Üniversitesi
1989
Doktora
Kimya Müh.
Yıldız Teknik Üniversitesi
1994
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1994
Doçentlik Tarihi
: 2009
Profesörlük Tarihi
:
1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Emrah AKBIYIK, “Tekstil Endüstrisinde Atık Sularla Kayıp Olan Enerjinin Isı
Pompaları Yardımıyla Geri Kazanımı”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL,1999.
2. Özün GÖREL, “Prinadan Piroliz Yöntemi ile Sentetik Yakıt Eldesi”, Yıldız Teknik
Üniversitesi, YL, 2004.
3. Engin TEKNECİ, “Prinanın Piroliz Yağının Karakterizasyonu”, Yıldız Teknik
Üniversitesi, YL, 2005.
4. Emine İŞCAN, “Süperkritik Ortamda Biodizel Üretimi”, Yıldız Teknik Üniversitesi,
YL, 2006.
5. Filiz ÖZDEMİR, “Zeytinyağı Rafinasyon Atıklarından Süperkritik Ortamda Biodizel
Üretimi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2008.
6. Cansu CANDEMİR, “Deodorizer Destilattan “Squalene”nin Süperkritik CO2
Ortamında Zenginleştirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2009.
7. Anıl YAPRAKÇI, “Zeytin Asit Yağının Süperkritik Metanol Ortamında
Esterleştirilmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2009.
8. Kıvılcım ONART, “Kabak Çekirdeği Yağının Süperkritik CO2 Ortamında
Ekstraksiyonu”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2011.
9. Belgin BOZKURT, “Kahve Telvesiyle Atık Sulardan Ağır Metal Adsorpsiyonu”,
Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2012.
10. Didem YÜCEŞEN, “Kahve Telvesinin Çeşitli Alanlarda Kullanım Olanaklarının
Belirlenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2012.
11. Hakan BULUT, “Doğal Ürünlerin Süperkritik Akışkan Ortamında Ekstraksiyonu”,
Yıldız Teknik Üniversitesi, YL, 2012.
31
6.1. Doktora Tezleri
1. Engin TEKNECİ, “Yemeklik Yağ Rafinasyon Atıklarından Süperkritik CO2
Ekstraksiyonu ile Değerli Ürün Eldesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, D, 2012.
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
1. ADAŞOĞLU,N., Dinçer,S., Bolat,E., “Supercritical Fluid Extraction of Essential
Oil from Turkish Lavender Flowers”, J.Supercritical Fluids, 7 (2) 93-99
(June,1994).
2. Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Phase Behaviour of Essential Oil
Components in Supercritical Carbon Dioxide”, J. Supercritical Fluids, 15 (2) 117125 (June,1999).
3. Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Extraction and Modeling of Lavender
Flower Essential Oil Using Supercritical Carbon Dioxide”, Ind.Eng.Chem.Res., 39
(2) 473-477 (Feb. 2000).
4. AKGÜN,N.A., Akgün,M., Dinçer,S., Akgerman,A., “Supercritical Fluid
Extraction of Lavandula stoechas L. ssp. carensis (Boiss.) Rozeira” J. Essential
Oil Res., 13 (3) 143-148 (May 2001).
5. Kondo,M., AKGÜN,N.A., Goto,M., Kodama,A., Hirose,T., “Semi-batch
Operation and Countercurrent Extraction by Supercritical CO2 for the
Fractionation of Lemon Oil”, J. Supercritical Fluids, 23 (1) 21-27 (May 2002).
6. Akgün,M., Emel,D., Baran,N. AKGÜN,N.A. Deniz,S., Dinçer,S. “Styrene–carbon
dioxide Phase Equilibria at High Pressures”, J.Supercritical Fluids, 31 (1) 27-32
(September 2004).
7. Deniz,S., Baran,N., Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Synthesis and
Characterization of Block Copolymers Using Polysiloxane Based
Macroazoinitiator”, Turk J. Chemistry, 28 (5) 645-657 (Oct. 2004).
8. Doymaz,İ., Görel,Ö., AKGÜN,N.A., The Drying Characteristics of the Solid byproduct of olive oil Extraction”, Biosystems Engineering, 88 (2) 213-219 (June
2004).
9. Akgün,M., Deniz,S., Baran,N., Uzun,N.I., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Synthesis of
polydimethylsiloxane-blockpolystyrene-block-polydimethylsiloxane
via
Polysiloxane-Based Macroinitiator in Supercritical CO2”, Polym. Int., 54 (2) 374380 (Feb. 2005).
10. AKGÜN,N.A., Doymaz,İ., “Modelling of Olive Cake Thin-layer Drying Process”,
J. Food Eng., 68 (4) 455-461 (June 2005).
11. AKGÜN,N.A., İşcan, E., “Effects of Process Variables for Biodiesel Production
by Transesterification”, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 109 (5) 486-492 (May 2007).
(2007’de en çok indirilen makale seçilmiştir)
12. Doymaz,İ., AKGÜN,N.A., “Study of Thin-Layer Drying of Grape Wastes”,
Chemical Engineering Communications, 196 (7) 890-900 (March 2009).
13. AKGÜN, N., Yaprakçı, A., Candemir, C., “Esterification of Olive Acid Oil in
Supercritical Methanol”, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 112 (5) 593-599 (May 2010).
14. AKGÜN, N., “Separation of squalene from olive oil deodorizer distillate using
supercritical fluids”, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 113, 1558-1565 (Dec. 2011).
32
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. ADAŞOĞLU,N., Bolat,E., Dinçer,S., “Supercritical Fluid Extraction of Lavender
Oil From Turkish Lavender Flowers”, NATO ASI, Supercritical FluidsFundamentals for Application, Antalya, 1993.
2. ADAŞOĞLU,N., Dinçer,S., “Optimization of Supercritical Fluid Extraction of
Essential Oil From Turkish Lavender Flowers By Response Surface
Methodology”, Proc. Third International Symposium on Supercritical Fluids, 329334, Strasbourg-Fransa, 1994.
3. Dinçer,S., AKGÜN,N.A., Akgün,M., Akgerman,A., “An Overview of
Supercritical Fluid Extraction”, World Conference and Exhibition on Oilseed and
Edible Oils Processing: Emerging Technologies, Current Practices, Quality
Control, Technology Transfer and Environmental Issues, İstanbul, 1996.
4. Akgün,M., AKGÜN,N.A., Dinçer,S., “Solubilities of Limonene and Camphor in
Supercritical Carbon Dioxide”, 4th. Italian Conf. on Supercritical Fluids and their
Applications, 484-493, Capri-Italy, 1997.
5. AKGÜN,N.A., Akgün,M., Dinçer,S., “Solubilities of Some Essential Oils in
Supercritical Carbon Dioxide”, NATO ASI on Supercritical Fluids IIFundamentals and Applications, Kemer-Antalya, 1998.
6. Kondo,M.,AKGÜN,N.A., Goto,M., Kodama,A., Hirose,T., “Countercurrent
Extraction by Supercritical CO2 for the Fractionation of Lemon Oil”, The Fifth
International Symposium of Separation Technology-between Japan and Korea,
Seoul-Korea, 1999.
7. AKGÜN,N.A., Kondo,M., Goto,M., Kodama,A., Hirose,T., “Fractionation of
Lemon Oil by Supercritical Fluid Extraction Tower”, 64 Annual Meeting The
Society of Chemical Engineers, Nagoya-Japan, 1999.
8. AKGÜN,N.A., Özdemir, F., “Biodiesel Production from Olive Acid Oil in
Supercritical Ethanol”, Fuels and Combustion in Engines, March 31-April 1,
İstanbul, 2008.
9. AKGÜN, N.A., Özdemir, F., “Recovery of Squalene from Olive Oil Deodorizer
Distillates using Supercritical CO2”, 6th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and
Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives, 7-10
September, Athens, 2008.
10. Özdemir, F., AKGÜN, N.A., “Continuous Production of Biodiesel from Olive Oil
Deodorizer Distillates using Supercritical Ethanol”, 6th Euro Fed Lipid Congress,
Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges, Achievements and
Perspectives, 7-10 September, Athens, 2008.
11. Yucesen, D., AKGÜN, N.A., “Extraction and Deacidification of Oils Using
Supercritical Carbon Dioxide”, 102nd AOCS Annual Meeting & Expo in
Cincinnati-Ohio, USA, May 1-4, 2011.
12. AKGÜN, N.A., “Continuous Production of Biodiesel via Supercritical Methanol
Transesterification in a Tubular Reactor”, EnCAMP 2011-Energy Challenges for
Advanced Materials and Processes, May 25-29, 2011, Cappadocia, Turkey.
33
13. AKGÜN, N.A., “Spent Coffee Grounds oil as a potential feedstock for biodiesel
production”, EnCAMP 2011-Energy Challenges for Advanced Materials and
Processes, May 25-29, 2011, Cappadocia, Turkey.
14. AKGÜN, N.A., Aslan, C., “A Comparative Study of the Properties of Commercial
Refined Edible Vegetable Oils”, AOCS World Conference on Oilseed Processing,
Fats & Oils Processing, Biofuels & Applications, 21-23 June 2011, Izmir, Turkey.
15. AKGÜN, N.A., Yanaray, E., “Pomegranate seed oil extraction using supercritical
carbon dioxide”, AOCS World Conference on Oilseed Processing, Fats & Oils
Processing, Biofuels & Applications, 21-23 June 2011, Izmir, Turkey.
16. AKGÜN, N.A., Onart, K.,“Pumpkin seed oil extraction using supercritical carbon
dioxide”, 9th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and Lipids for a Healthy and
Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam, The Netherlands.
17. AKGÜN, N.A., Yucesen, D., “A Comparative Study of the Properties of
Commercial Pomegranate Seed Oils”, 9th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and
Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam,
The Netherlands.
18. Tekneci, E., AKGÜN, N.A., “Recovery of squalene present in olive oil deodorizer
distillate using supercritical fluids”, 9th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and
Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011, Rotterdam,
The Netherlands.
19. Tekneci, E., AKGÜN, N.A., “Supercritical Carbon Dioxide Extraction of High
Value Substances from Sunflower Acid Oil”, 9th Euro Fed Lipid Congress, Oils,
Fats and Lipids for a Healthy and Sustainable World, 18-21 September 2011,
Rotterdam, The Netherlands.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Dinçer,S., AKGÜN,N., Akgün,M., Akgerman,A., “An Overview of Supercritical
Fluid Extraction”, Proc.World Conference and Exhibition on Oilseed and Edible
Oils Processing: Emerging Technologies, Current Practices, Quality Control,
Technology Transfer and Environmental Issues, AOCS press, 235-242, 1998.
2. Nalan AKGÜN, “New Trends on Catalyts for Lower-Cost Biodiesel”: Progress in
Heterogeneous Catalysis, Ed. Dieter L. Marmaduke, Nova Science Publishers
Inc., ISBN: 978-1-60456-981-0, 195-226, 2008.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Söyler,M., ADAŞOĞLU,N., Dinçer,S., Kuyulu,A., Bolat,E., “Anason Tohumundan
Süperkritik Ekstraksiyon Yöntemi ile Esansiyel Yağ Eldesi”, Gıda Sanayii, 6, 1, 38
(1992).
2. ADAŞOĞLU,N., Karaca,F., Bolat,E., Dinçer,S., “Defne Yaprağından Süperkritik
Ekstraksiyon Yöntemi ile Esansiyel Yağ Eldesi”, Gıda Sanayii, 6, 4, 65 (1992).
3. Akgün,M., AKGÜN,N.A.., Baran,N., Deniz,S., Dinçer,S., “Süperkritik Akışkanlar
ve Uygulama Alanları”, Kimya Teknolojileri, 3, 58-67 (2001).
4. AKGÜN,N.A., Ulutürk,İ., Aydeniz,İ., “Moleküler Simülasyon”, Kimya
Teknolojileri, 10, 80-86 (2001).
5. Görel,Ö., Kırmacı,E., Doymaz,İ., AKGÜN,N.A., “Kaliteli Zeytinyağı Üretimi”,
Kimya Teknolojileri, 25, 52-59 (2003).
6. Görel,Ö., Kırmacı,E., Doymaz,İ., AKGÜN,N.A., “Zeytinyağı Fabrika Atıklarının
Değerlendirilmesi”, Kimya Teknolojileri, 26, 40-47 (2003).
34
7. Mumcu,S.,
Doymaz,İ.,
AKGÜN,N.A.,
“Şarap
Fabrikası
Atıklarının
Değerlendirilmesi”, Kimya Teknolojileri, 32, 70-77 (2003).
8. AKGÜN,N.A., Kalpaklı,Y., Özkara,N., “Enerji Gündemindeki Konu : Biodizel”,
Kimya Teknolojileri, 50, 58-61 (2005).
9. AKGÜN,N.A., Akgün,M., “Üzüm Çekirdeğinin Süperkritik Karbondioksit
Ortamında Ekstraksiyonu”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4, 49-58
(2006).
10. AKGÜN,N.A., Dere, G., “Evaluation of Biodiesel Production using Experimental
Design”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 25, 3, 259-267 (2007).
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. ADAŞOĞLU, N., Söyler, M., Dinçer, S., Kuyulu, A., Bolat, E., “Anason Tohumu
Esansiyel Yağının Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu”, Kimya ve Kimya
Mühendisliği Sempozyumu, Kıbrıs, 17, 1991.
2. ADAŞOĞLU, N., Erturan, S., “Organometalik Selenyum-Telleryum Bileşiklerinin
Siklovoltametrik Yöntemle Araştırılması”, Kimya ve Kimya Mühendisliği
Sempozyumu, Kıbrıs, 205, 1991.
3. ADAŞOĞLU, N., Söyler, M., Karaca, F., Dinçer, S., Kuyulu, A., Bolat, E.,
“Anason Tohumu ve Defne Yapraklarının Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu”,
Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, 1992.
4. ADAŞOĞLU, N., Dinçer, S., “Türk Lavanta Çiçeklerinden Esansiyel Yağın
Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu” Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu,
Trabzon, 412, 1993.
5. Dinçer, S., Akgün, M., AKGÜN, N., Pişkin, S., “Karbondioksitin Süperkritik
Koşullarında Bazı Esansiyel Yağ Bileşenleri İçin Faz Dengeleri ile
Çözünürlüklerin İncelenmesi”, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,
Erzurum, 221-227, 1998.
6. AKGÜN,N., Akgün,M., Dinçer,S., “Lavanta Esansiyel Yağının Süperkritik CO2
ile Ekstraksiyonu ve Modellenmesi”, 13.Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, 461,
1999.
7. AKGÜN, N., Kondo, M., Goto, M., Kodama, A., Hirose, T., “Limon Yağının
Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonuyla Fraksiyonlanması”, 13.Ulusal Kimya
Kongresi, Samsun, 505, 1999.
8. Emel, D., Akgün, M., Baran, N., AKGÜN, N., Deniz, S., Dinçer, S., “Süperkritik
Karbondioksit Ortamında Stirenin Faz Davranışının İncelenmesi”, UKMK,
Ankara, 2002.
9. Baran, N., Deniz, S., Akgün, M., AKGÜN, N., Emel, D., Dinçer, S.,
“Poli(dimetilsiloksan) Esaslı Polimerik Başlatıcı ile Stiren ve Metilmetakrilatın
Çözelti Polimerizasyonu”, UKMK, Ankara, 2002.
10. Baran, N., Deniz, S., Akgün, M., Emel, D., Uzun, N., AKGÜN, N., Dinçer, S.,
“PDMS Esaslı Makroazobaşlatıcı (PDMS-MAI) ile Stirenin Süperkritik CO2
Ortamında Polimerizasyonuna Yönelik Bir Araştırma”, XVII. Ulusal Kimya
Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2003.
11. Deniz, S., Baran, N., Akgün, M., Emel, D., Uzun, İ.N., AKGÜN, N.A., Dinçer, S.,
“Stirenin Süperkritik CO2 Ortamında Polimerizasyonuna Başlatıcı (AIBN) ve
Perfloroeter Yapısındaki Stabilizer Konsantrasyonlarının Etkisinin İncelenmesi”,
XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2003.
35
12. Dinçer, S., Akgün, M., AKGÜN, N.A., Deniz, S., Baran, N., Uzun, İ.N.,
“Süperkritik Akışkan Uygulamaları”, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul, 2003.
13. Görel, Ö., Doymaz, İ., AKGÜN, N.A., “Zeytinyağı Fabrikası Atıklarının Enerji
Amaçlı Kullanımı”, YEKSEM’03, İzmir, 380-386, 2003.
14. Doğan, N., İlhan, P., Özkara, N., Kalpaklı, Y., AKGÜN, N.A., “Çeşitli Bitkisel
Kaynaklı Yağlardan Biodizel Üretimi”, YEKS’2005, Kayseri, 2005.
15. AKGÜN, N.A., Tekneci, E., Özkara, N., Demirel, F., “Prinanın Katalizör
Ortamında Pirolizi”, YEKS’2005, Kayseri, 2005.
16. AKGÜN, N.A., Yıkar, E., Sahakyan, L., “Biodizel Üretim Şartlarının Oksidasyon
Stabilitesi Üzerindeki Etkisi”, IV. Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 31
Ekim-2 Kasım, Gaziantep, 2007.
17. Yıkar, E., Sahakyan, L., AKGÜN, N.A., “Gıda Sektörü Atıklarından Süperkritik
Karbondioksit ile Yağ Eldesi”, Üniversite Öğrencileri III.Çevre Sorunları
Kongresi, Fatih Üniversitesi, 15-16 Mayıs, İstanbul, 2008.
18. AKGÜN, N.A., Özdemir, F., Yıkar, E., Sahakyan, L., Süperkritik Ortamda
Biodizel Üretimi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Mayıs, Malatya,
2008.
19. Özdemir, F., AKGÜN, N.A., Yıkar, E., Sahakyan, L., “Bitkisel Yağ Rafinasyon
Atıklarından Biodizel Üretimi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29
Mayıs, Malatya, 2008.
20. Yıkar, E., AKGÜN, N.A., Sahakyan, L., Özdemir, F., “Süperkritik Karbondioksit
Ortamında Esansiyel Yağ Eldesi”, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29
Mayıs, Malatya, 2008.
21. Sahakyan, L., AKGÜN, N.A., Yıkar, E., Özdemir, F., “Ticari Olarak Satılan
Biodizel Numunelerinin Oksidasyon Stabilitelerinin Tespiti”, 8. Ulusal Kimya
Mühendisliği Kongresi, 26-29 Mayıs, Malatya, 2008.
22. Tekneci, E., Yüceşen, D., AKGÜN, N.A., “Ayçiçek Asit Yağından Süperkritik
CO2 Ekstraksiyonu ile Değerli Bileşenlerin Eldesi”, YABİTED 1. Bitkisel Yağ
Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana.
23. Yüceşen, D., Şenel, M., AKGÜN, N.A., “Kahve telvesi yağının özelliklerinin
araştırılması”, YABİTED 1. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana.
24. Yılmaz, K., Yüceşen, D., AKGÜN, N.A., “Kahve telvesinden biodizel üretimi”,
YABİTED 1. Bitkisel Yağ Kongresi, 12-14 Nisan 2012, Adana.
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Supercritical fluid extraction from vegetable materials, Sovova Helena; Stateva Roumiana P., REVIEWS IN CHEMICAL
ENGINEERING, 27, 3-4, 79-156, NOV 2011.
Response surface method applied to supercritical carbon dioxide extraction of Vetiveria zizanioides essential oil, Danh LT,
Mammucari R, Truong P, et al., CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 155, 3, 617-626, DEC 15 2009.
Flavour compounds of Lavandula angustifolia L. to use in food manufacturing: Comparison of three different extraction
methods, Da Porto C, Decorti D, Kikic I: FOOD CHEMISTRY, 112, 4, 1072-1078, FEB 15 2009.
Supercritical fluid extraction of polyhalogenated pollutants from aquaculture and marine environmental samples: A review,
Garcia-Rodriguez D, Carro-Diaz AM, Lorenzo-Ferreira RA, JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 31, 8, 1333-1345,
MAY 2008.
Optimization of supercritical fluid extraction of lycopene from tomato skin with central composite rotatable design model,
Kassama LS, Shi J, Mittal GS, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 60, 3, 278-284, MAY 6 2008.
Comparative study of essential oils of lavender obtained by hydrodistillation and supercritical fluid extraction, Zorca M, Gainar
I, Bala D, REVISTA DE CHIMIE, 57, 4, 361-363, APR 2006.
Phase equilibrium for (camphor+CO2), (camphor plus propane), and (camphor+ CO2+propane), Carvalho RN, Corazza ML,
Cardozo L, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 51, 3, 997-1000, MAY 11 2006.
36
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Response surfaces of apricot kernel oil yield in supercritical carbon dioxide, Ozkal SG, Yener ME, Bayindirli L, LWT-FOOD
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 38, 6, 611-616, 2005.
Dispersion polymerization of methyl methacrylate in supercritical carbon dioxide: An investigation into stabilizer anchor group,
Woods HM, Nouvel C, Licence P, et al., MACROMOLECULES, 38, 8, 3271-3282, APR 19 2005.
Response surfaces of hazelnut oil yield in supercritical carbon dioxide, Ozkal SG, Yener ME, Salgin U, et al., EUROPEAN
FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 220, 1, 74-78, JAN 2005.
Comparison of different extraction methods for the analysis of fragrances from Lavandula species by gas chromatography-mass
spectrometry, Kim NS, Lee DS, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 982, 1, 31-47, DEC 20 2002.
Extraction of sage (Salvia officinalis L.) by pressurized hot water and conventional methods: antioxidant activity of the extracts,
Ollanketo M, Peltoketo A, Hartonen K, et al., EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 215, 2, 158-163,
AUG 2002.
Pharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide, Kaiser CS, Rompp H, Schmidt PC, PHARMAZIE, 56, 12, 907926, DEC 2001.
Extraction of clove using pressurized hot water, Rovio S, Hartonen K, Holm Y, et al., FLAVOUR AND FRAGRANCE
JOURNAL, 14, 6, 399-404, NOV-DEC 1999.
Supercritical fluid extraction in herbal and natural product studies-a practical review, Lang QY, Wai CM, TALANTA, 53, 4,
771-782, JAN 5 2001.
An overview of supercritical fluid extraction in Chinese herbal medicine: From preparation to analysis, Chen YT, Ling YC,
JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS, 8, 4, 235-247, DEC 2000.
Isolation of rock rose essential oil using supercritical CO2 extraction, Rincon J, De Lucas A, Garcia, I., SEPARATION
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 35, 16, 2745-2763, 2000.
A mass transfer model applied to the supercritical extraction with CO 2 of curcumins from turmeric rhizomes (Curcuma longa
L), Chassagnez-Mendez AL, Correa NCF, Franca LF, et al., BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING,
17, 3, 315-322, SEP 2000.
Supercritical extraction of carotenoids and lipids from buriti (Mauritia flexuosa), a fruit from the Amazon region, de Franca LF,
Reber G, Meireles MAA, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 14, 3, 247-256, MAR 1 1999.
Isolation of plant products by supercritical-fluid extraction, Jarvis AP, Morgan D, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, 8, 5,
217-222, SEP-OCT 1997.
Supercritical fluid extraction and fractionation of essential oils and related products, Reverchon E., JOURNAL OF
SUPERCRITICAL FLUIDS, 10, 1, 1-37, APR 14 1997.
Experimental-design Approach for the Extraction of Polycyclic Aromatic-Hydrocarbons from Soil Using Supercritical Carbondioxide, Barnabas IJ, Dean JR, Tomlinson WR, et al., ANALYTICAL CHEMISTRY, 67, 13, 2064-2069, JUL 1 1995.
Fractionation of essential oils with biocidal activity using supercritical CO2-Experiments and modeling, Ganan Nicolas;
Brignole Esteban A., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 58, 1, 58-67, Published: AUG 2011
High-pressure gas-liquid equilibrium of the system carbon dioxide-citral at 50 and 70 degrees C, Gironi F.; Maschietti M.,
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 57, 1, 25-30, MAY 2011.
Mass Transfer and Equilibrium Parameters on High-Pressure CO2 Extraction of Plant Essential Oils, del Valle Jose M.; de la
Fuente Juan C.; Uquiche Edgar; et al., Editor(s): Ajjguilera JM; BarbosaCanovas GV; Simpson R; et al., Conference: 10th
International Congress on Engineering and Food Location: Vina del Mar, CHILE Date: APR, 2008; FOOD ENGINEERING
INTERFACES Book Series: Food Engineering Series, 393-470, 2011.
Analysis of cosolvent effect on supercritical carbon dioxide extraction for alpha-pinene and 1,8-cineole, Shimoyama Yusuke;
Tokumoto Hiroki; Matsuno Takumi; et al., CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 88, 12A, 1563-1568, DEC
2010.
High-pressure gas-liquid equilibrium measurements by means of a double-chamber recirculation apparatus. Data on the system
carbon dioxide-limonene at 50 and 70C, Gironi F, Maschietti M., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 55, 1, 49-55,
NOV 2010.
Hydrogenation of CO2-Expanded Liquid Terpenes: Phase Equilibrium-Controlled Kinetics, Bogel-Lukasik E, Serbanovic A,
Bogel-Lukasik R, et al., Symposium on Green Chemistry and Engineering with Gas-Expanded Liquids and Near-Critical
Media, AUG 19-23, 2007 Boston, MA, GAS-EXPANDED LIQUIDS AND NEAR-CRITICAL MEDIA: GREEN
CHEMISTRY AND ENGINEERING, ACS Symposium Series, 1006, 191-201, 2009.
Supercritical Fluid Extraction of Bioactive Compounds: Fundamentals, Applications and Economic Perspectives, Pereira CG,
Meireles MAA, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 3, 3, 340-372, JUN 2010.
Cold-pressed yuzu oil fractionation using countercurrent supercritical CO2 extraction column, Terada A, Kitajima N,
Machmudah S, et al., SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 71, 1, 107-113, JAN 29 2010.
Solubility of supercritical gases in organic liquids, Fornari T, Hernandez EJ, Reglero G, JOURNAL OF SUPERCRITICAL
FLUIDS, 51, 2, 115-122, DEC 2009.
Pt- and Pd-catalysed limonene hydrogenation in high-density carbon dioxide, Bogel-Lukasik E, Bogel-Lukasik R, da Ponte
MN, MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 140, 11, 1361-1369, NOV 2009.
Vapour-liquid equilibrium for beta-myrcene and carbon dioxide and/or hydrogen and the volume expansion of beta-myrcene or
limonene in CO2 at 323.15 K, Bogel-Lukasik E, Szudarska A, Bogel-Lukasik R, et al., FLUID PHASE EQUILIBRIA, 282, 1,
25-30, AUG 15 2009.
Phase equilibrium measurements for CO2+priprioca extract at high pressures, Moura LS, Favareto R, Leal PF, et al. JOURNAL
OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 48, 2, 126-130, MAR 2009.
Hierarchical clustering analysis for the distribution of origanum-oil components in dense CO2, Akman U, Okay N, Hortacsu O,
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 25, 2, 329-344, MAR 2008.
Continuous countercurrent deterpenation of lemon essential oil by means of supercritical carbon dioxide: Experimental data and
process modelling, Gironi F, Maschietti M, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 63, 3, 651-661, FEB 2008.
Supercritical fluid extraction and fractionation of natural matter, Reverchon E, De Marco I, JOURNAL OF
SUPERCRITICAL FLUIDS, 38, 2, 146-166, SEP 2006.
Excess molar enthalpies for mixtures of supercritical carbon dioxide and limonene, Sanchez-Vicente Y, Perez E, Cabanas A, et
al., FLUID PHASE EQUILIBRIA, 246, 1-2, 153-157, AUG 25 2006.
Phase equilibrium for (camphor+CO2), (camphor plus propane), and (camphor+ CO2+propane), Carvalho RN, Corazza ML,
Cardozo L, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 51, 3, 997-1000, MAY 11 2006.
Entrainer effect of ethanol on high-pressure vapor-liquid equilibria for supercritical carbon dioxide plus limonene plus linalool
system, Iwai Y, Ichimoto M, Takada S, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 6, 1844-1847,
NOV-DEC 2005.
37
41. Global yield isotherms and kinetic of artemisinin extraction from Artemisia annua L leaves using supercritical carbon dioxide,
Quispe-Condori S, Sanchez D, Foglio MA, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 36, 1, 40-48, NOV 2005.
42. Experimental determination of high-pressure phase equilibria of the ternary system carbon dioxide plus limonene plus linalool,
Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 1, 10-17, AUG 2005.
43. Biphasic hydrogenation of alpha-pinene in high-pressure carbon dioxide, Milewska A, Osuna AMB, Fonseca IM, et al.,
GREEN CHEMISTRY, 7, 10, 726-732, 2005.
44. Phase equilibrium measurements for the system fennel (Foeniculum vulgare) extract plus CO2, Moura LS, Corazza ML,
Cardozo L, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 5, 1657-1661, SEP-OCT 2005.
45. Methyl methacrylate plus carbon dioxide phase equilibria at high pressures, Uzun NI, Akgun M, Baran N, et al., JOURNAL
OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 4, 1144-1147, JUL-AUG 2005.
46. Liquid-vapor and liquid-liquid-vapor equilibria in the ternary system ethane plus limonene plus linalool, Raeissi S, Peters CJ.,
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 33, 3, 203-210, MAR 2005.
47. High pressure phase behavior of the system ethane plus orange peel oil, de Sousa ARS, Raeissi S, Aguiar-Ricardo A, et al.,
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 29, 1-2, 59-67, APR 2004.
48. Solubility of selected esters in supercritical carbon dioxide, Ismadji S, Bhatia SK, JOURNAL OF SUPERCRITICAL
FLUIDS, 27, 1, 1-11, SEP 2003.
49. Phase behavior of the reaction medium of limonene oxidation in supercritical carbon dioxide, Corazza ML, Cardozo L, Antunes
OAC, et al., INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 42, 13, 3150-3155, JUN 25 2003.
50. High pressure phase equilibria of the related substances in the limonene oxidation in supercritical CO 2, Corazza ML, Filho LC,
Antunes OAC, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 48, 2, 354-358, MAR-APR 2003.
51. An apparatus for high-pressure VLE measurements using a static mixer. Results for (CO2 plus limonene plus citral) and (CO2
plus limonene plus linalool), Fonseca J, Simoes PC, da Ponte MN, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 25, 1, 7-17,
JAN 2003.
52. Separation performance of supercritical carbon dioxide extraction column for the citrus oil processing: Observation using
Simulator, Kondo M, Goto M, Kodama A, et al., SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 37, 15, 3391-3406.
53. Phase behavior of the binary system ethane plus linalool, Raeissi S, Asensi JC, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL
FLUIDS, 24, 2, 111-121, NOV 2002.
54. High-pressure fluid phase equilibria-Experimental methods and systems investigated (1994-1999), Christov M, Dohrn R,
FLUID PHASE EQUILIBRIA, 202, 1, 153-218, OCT 15 2002.
55. High pressure vapor-liquid equilibria in the ternary system orange peel oil (limonene) plus ethanol plus carbon dioxide,
Drescher M, Seidel O, Geana D, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 23, 2, 103-111, JUN 2002.
56. Solubility of three monoterpenes, their mixtures and eucalyptus leaf oils in dense carbon dioxide, Francisco JD, Sivik B,
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 23, 1, 11-19, MAY 2002.
57. Phase behaviour of the binary system ethane plus limonene, Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL
FLUIDS, 22, 2, 93-102, FEB 2002.
58. Pharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide, Kaiser CS, Rompp H, Schmidt PC, PHARMAZIE, 56, 12, 907926, DEC 2001.
59. Bubble-point pressures of the binary system carbon dioxide plus linalool, Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF
SUPERCRITICAL FLUIDS, 20, 3, 221-228, AUG 2001.
60. The influence of phase behavior on reactions at supercritical conditions: The hydrogenation of alpha-pinene, Chouchi D,
Gourgouillon D, Courel M, et al., INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 40, 12, 2551-2554, JUN
13 2001.
61. Essential oils from seeds: solubility of limonene in supercritical CO2 and how it is affected by fatty oil, Sovova H, Stateva RP,
Galushko AA, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 20, 2, 113-129, JUN 2001.
62. Measurement and modeling of the solubility of CO2 and N2 in a model resin system based on resin from spruce wood (Picea
abies L.), Laursen T, Andersen SI, Dahl S, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 19, 3, 239-250, APR 2001.
63. Supercritical fluid extraction from vegetable materials, Sovova Helena; Stateva Roumiana P., REVIEWS IN CHEMICAL
ENGINEERING, 27, 3-4, 79-156, NOV 2011.
64. Characterization of Volatile Components of Tea Flowers (Camellia sinensis) Growing in Kangra by GC/MS, Joshi Robin;
Poonam; Saini Rikki; et al. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 6, 8, 1155-1158, AUG 2011.
65. Mass Transfer and Equilibrium Parameters on High-Pressure CO(2) Extraction of Plant Essential Oils, del Valle Jose M.; de la
Fuente Juan C.; Uquiche Edgar; et al., Editor(s): Ajjguilera JM; BarbosaCanovas GV; Simpson R; et al., 10th International
Congress on Engineering and Food Location: Vina del Mar, CHILE Date: APR, 2008; FOOD ENGINEERING INTERFACES
Book Series: Food Engineering Series, 393-470, 2011.
66. Composition and antioxidant activity of Thymus vulgaris volatiles: Comparison between supercritical fluid extraction and
hydrodistillation, Grosso C, Figueiredo AC, Burillo J, et al., JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 33, 14, 2211-2218, JUL
2010.
67. Mathematical modelling of supercritical CO2 extraction of volatile oils from aromatic plants, Grosso C, Coelho JP, Pessoa FLP,
et al., CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 65, 11, 3579-3590, JUN 2010.
68. A New Approach for Process Development of Plant-Based Extraction Processes, Kassing M, Jenelten U, Schenk J, et al.,
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 33, 3, 377-387, MAR 2010.
69. Matrix
effects
in
supercritical
CO2
extraction
of
essential
oils
from
plant
material
Araus K, Uquiche E, del Valle JM, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 92, 4, 438-447, JUN 2009.
70. Mathematical modeling and study of mass transfer parameters in supercritical fluid extraction of fatty acids from Trout powder,
Nei HZN, Fatemi S, Mehrnia MR, et al., BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 40, 1, 72-78, MAY 15 2008.
71. Supercritical fluid extraction and fractionation of natural matter, Reverchon E, De Marco I, JOURNAL OF
SUPERCRITICAL FLUIDS, 38, 2, 146-166, SEP 2006.
72. Extraction of essential oil from geranium (Pelargonium graveolens) with supercritical carbon dioxide, Peterson A, Machmudah
S, Roy BC, et al., JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 81, 2, 167-172, FEB 2006.
73. Mass transfer modeling of apricot kernel oil extraction with supercritical carbon dioxide, Ozkal SG, Yener ME, Bayindirli L,
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 2, 119-127, SEP 2005.
74. Supercritical CO2 extraction of nimbin from neem seeds-a modelling study, Mongkholkhajornsilp D, Douglas S, Douglas PL, et
al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 71, 4, 331-340, DEC 2005.
75. Natural convection retards supercritical CO2 extraction of essential oils and lipids from vegetable substrates, Germain JC, del
Valle JM, de la Fuente JC, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 44, 8, 2879-2886, APR 13
2005.
38
76. Mathematical model for supercritical fluid extraction of natural products and extraction curve evaluation, Sovova H.,
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 33, 1, 35-52, JAN 2005.
77. Mathematical model of supercritical CO2 adsorption on activated carbon - Effect of operating conditions and adsorption scaleup, Lucas S, Calvo MP, Palencia C, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 32, 1-3, 193-201, DEC 2004.
78. Development of natural product manufacturing processes: Phytochemicals, Harjo B, Wibowo C, Ng KM, CHEMICAL
ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 82, A8, 1010-1028, AUG 2004.
79. Supercritical fluid extraction of jojoba oil, Salgin U, Calimli A, Uysal BZ, JOURNAL OF THE AMERICAN OIL
CHEMISTS SOCIETY, 81, 3, 293-296, MAR 2004.
80. Modeling of extraction of beta-carotene from apricot bagasse using supercritical CO2 in packed bed extractor, Doker O, Salgin
U, Sanal I, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 28, 1, 11-19, JAN 2004.
81. Modeling of selective extraction of phosphatidylcholine from a complex lecithin mixture using supercritical CO 2/ethanol,
Teberikler L, Koseoglu SS, Akgerman A. JOURNAL OF FOOD LIPIDS, 10, 3, 203-218, AUG 2003.
82. Pharmaceutical applications of supercritical carbon dioxide, Kaiser CS, Rompp H, Schmidt PC, PHARMAZIE, 56, 12, 907926, DEC 2001.
83. Supercritical fluid extraction from vegetable materials, Sovova Helena; Stateva Roumiana P., REVIEWS IN CHEMICAL
ENGINEERING, 27, 3-4, 79-156, NOV 2011.
84. Essential Oils from Wild Populations of Algerian Lavandula stoechas L.: Composition, Chemical Variability, and in vitro
Biological Properties, Benabdelkader Tarek; Zitouni Abdelghani; Guitton Yann; et al., CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 8, 5,
937-953, MAY 2011.
85. Essential Oil Composition and Enantiomeric Distribution of Fenchone and Camphor of Lavandula cariensis and L. stoechas
subsp stoechas grown in Greece, Tzakou O, Bazos I, Yannitsaros A, NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 4, 8,
1103-1106, AUG 2009.
86. Essential oil composition of Lavandula stoechas from Algeria, Dob T, Dahmane D, Agli M, et al., PHARMACEUTICAL
BIOLOGY, 44, 1, 60-64, JAN-FEB 2006.
87. The chemical constituents and biological activity of essential oil of Lavandula stoechas ssp stoechas, Goren AC, Topcu G,
Bilsel G, et al., ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, 57, 9-10, 797-800,
SEP-OCT 2002.
88. Hydrotropic Extraction of Citral from Cymbopogon flexuosus (Steud.) Wats., Desai Meghal A.; Parikh Jigisha, INDUSTRIAL
& ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 51, 9, 3750-3757, MAR 7 2012.
89. Fractionation of essential oils with biocidal activity using supercritical CO(2)-Experiments and modeling, Ganan Nicolas;
Brignole Esteban A., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 58, 1, 58-67, AUG 2011.
90. Review of kinetic models for supercritical fluid extraction, Oliveira Eduardo L. G.; Silvestre Armando J. D.; Silva Carlos M.,
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 89, 7A, 1104-1117, JUL 2011.
91. Concentration of Natural Vitamin E Using a Continuous Countercurrent Supercritical CO2 Extraction-Distillation Dual
Column, Shi Bingjie; Jin Junsu; Yu Enping; et al., CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, 34, 6, 914-920, JUN
2011.
92. Solubilities in Supercritical Carbon Dioxide of (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol (Farnesol) and (2S)-5,7Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one (Naringenin), Nunez GA, del Valle JM, de la Fuente JC, JOURNAL OF
CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 55, 9, 3863-3868, SEP 2010.
93. Multivariate analysis discrimination of various cold-pressed lemon oils from different geographical regions, Kostadinovic S,
Stefova M, Nikolova D, et al., JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, 8, 2, 117-121, APR 2010.
94. Counter-current separations, Brunner G., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 47, 3, 574-582, JAN 2009.
95. Excess molar enthalpies for mixtures of supercritical CO2 and linalool, Sanchez-Vicente Y, Pando C, Perez E, et al.,
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 46, 3, 265-271, OCT 2008.
96. Ethane as an alternative solvent for supercritical extraction of orange peel oils, Raeissi S, Diaz S, Espinosa S, et al., JOURNAL
OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 45, 3, 306-313, JUL 2008.
97. Supercritical carbon dioxide fractionation of Lavandin essential oil: Experiments and modeling, Varona S, Martin A, Cocero
MJ, et al., JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 45, 2, 181-188, JUN 2008.
98. Comparing the effect of sub-critical water extraction with conventional extraction methods on the chemical composition of
Lavandula stoechas, Giray ES, Kirici S, Kaya DA, et al., TALANTA, 74, 4, 930-935, JAN 15 2008.
99. Continuous countercurrent deterpenation of lemon essential oil by means of supercritical carbon dioxide: Experimental data and
process modelling, Gironi F, Maschietti M, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 63, 3, 651-661, FEB 2008.
100. Supercritical carbon dioxide fractionation of lemon oil by means of a batch process with an external reflux, Gironi F, Maschietti
M, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 3, 227-234, OCT 2005.
101. Experimental determination of high-pressure phase equilibria of the ternary system carbon dioxide plus limonene plus linalool,
Raeissi S, Peters CJ, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 35, 1, 10-17, AUG 2005.
102. Comparative analyses of the flavors from Hallabong (Citrus sphaerocarpa) with lemon, orange and grapefruit by SPTE and HSSPME
combined
with
GC-MS
Yoo ZW, Kim NS, Lee DS, BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY, 25, 2, 271-279, FEB 20 2004.
103. Size-Tunable Nanoparticle Synthesis by RAFT Polymerization in CO2-Induced Miniemulsions, Cheng Siqing; Ting S. R.
Simon; Lucien Frank P. et al., MACROMOLECULES, 45, 4, 1803-1810, FEB 2012.
104. Measurement of phase equilibria of the systems CO(2) + styrene and CO(2) + vinyl acetate using different experimental
methods, Peper Stephanie; Haverkamp Verena; Dohrn Ralf, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 55, 2, Special Issue:
SI, 537-544, DEC 2010.
105. Thermodynamic consistency of experimental VLE data for asymmetric binary mixtures at high pressures, Trejos VM, Lopez
JA, Cardona CA, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 293, 1, 1-10, JUN 15 2010.
106. High-pressure fluid-phase equilibria: Experimental methods and systems investigated (2000-2004), Dohrn R, Peper S, Fonseca
JMS, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 288, 1-2, 1-54, JAN 25 2010.
107. Cationic polymerization of styrene in scCO2 and [bmim][PF6], Bueno C, Cabral VF, Cardozo L, et al., JOURNAL OF
SUPERCRITICAL FLUIDS, 48, 2, 183-187, MAR 2009.
108. Phase-equilibrium measurements of the polystyrene/styrene/carbon dioxide ternary system at elevated pressures using ATRFTIR spectroscopy, Gornert M, Sadowski G, Conference Information: 9th International Workshop on Polymer Reaction
Enginering, OCT 07-10, 2007 Univ, Hamburg, GERMANY, MACROMOLECULAR SYMPOSIA, 259, 236-242, 2007.
109. Effect of bulk viscosity on the catalytic chain transfer polymerization of CO2-expanded butyl methacrylate and styrene, Zwolak
G, Lucien FP, MACROMOLECULES, 39, 25, 8669-8673, DEC 12 2006.
39
110. Objective functions analysis in the minimization of binary VLE data for asymmetric mixtures at high pressures, Lopez JA,
Trejos VM, Cardona CA, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 248, 2, 147-157, OCT 20 2006.
111. Methyl
methacrylate
plus
carbon
dioxide
phase
equilibria
at
high
pressures,
Uzun NI, Akgun M, Baran N, et al., JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 50, 4, 1144-1147, JULAUG 2005.
112. Dispersion polymerization of styrene in supercritical carbon dioxide using monofunctional perfluoropolyether and siliconecontaining fluoroacrylate stabilizers, Baran N, Deniz S, Akgun M, et al., EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 41, 5, 11591167, MAY 2005.
113. Synthesis and surface properties of polydimethylsiloxane-based block copolymers: poly[dimethylsiloxane-block- (ethyl
methacrylate)] and poly[dimethylsiloxane-block-(hydroxyethyl methacrylate)], Vargun E, Usanmaz A, POLYMER
INTERNATIONAL, 59, 12, 1586-1597, DEC 2010.
114. Well-Architectured Poly(dimethylsiloxane)-Containing Copolymers Obtained by Radical Chemistry, Pouget E, Tonnar J, Lucas
P, et al., CHEMICAL REVIEWS, 110, 3, 1233-1277, MAR 2010.
115. Synthesis and physicochemical characterization of a well-defined poly(butadiene 1,3)-block-poly(dimethylsiloxane),
copolymer, Ciolino AE, Gomez LR, Vega DA, et al., POLYMER, 49, 24, 5191-5194, NOV 10 2008.
116. One-step method for synthesis of PDMS-based macroazoinitiators and block copolymers from the initiators, Feng LB, Fang
HX, Zhou SX, et al., MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 207, 17, 1575-1583, SEP 4 2006.
117. Thin Layer Drying Kinetics of By-Products from Olive Oil Processing, Montero Irene; Miranda Teresa; Ignacio Arranz Jose; et
al., INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 12, 11, 7885-7897, NOV 2011.
118. Drying characteristics of bay laurel (Laurus nobilis L.) fruits in a convective hot-air dryer, Yurtlu Y. Benal, AFRICAN
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 10, 47, 9593-9599, AUG 2011.
119. Drying kinetics of olive pomace in a fluidized bed dryer, Meziane Smail, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT,
52, 3, 1644-1649, MAR 2011.
120. Effective moisture diffusivity determination and mathematical modelling of the drying curves of the olive-waste cake, VegaGalvez A, Miranda M, Diaz LP, et al., BIORESOURCE TECHNOLOGY, 101, 19, 7265-7270, OCT 2010.
121. Design, construction and performance testing of a solar dryer for agroindustrial by-products, Montero I, Blanco J, Miranda T, et
al., ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51, 7, 1510-1521, JUL 2010.
122. Drying kinetics and quality of Monukka seedless grapes dried in an air-impingement jet dryer, : Xiao HW, Pang CL, Wang LH,
et al., BIOSYSTEMS ENGINEERING, 105, 2, 233-240, FEB 2010.
123. Characterisation of industrial tomato by-products from infrared drying process, Celma AR, Cuadros F, Lopez-Rodriguez F,
FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 87, C4, 282-291, DEC 2009.
124. Thin-layer modeling for drying of pressed tea leaf residue to produce green tea, Sinija VR, Mishra HN, JOURNAL OF FOOD
SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 46, 6, 515-524, NOV-DEC 2009
125. Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous
solutions, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 166, 2-3, 1169-1173,
JUL 30 2009.
126. Modeling of Thin-Layer Drying on an Inert Sphere, St George SD, Cenkowski S, DRYING TECHNOLOGY, 27, 6, 770-781,
2009.
127. Energy and exergy analyses of OMW solar drying process, Celma AR, Cuadros F, RENEWABLE ENERGY, 34, 3, 660-666,
MAR 2009.
128. Kinetic Analysis of Wheat Straw Oxidative Pyrolysis Using Thermogravimetric Analysis: Statistical Description and
Isoconversional Kinetic Analysis, Cai JM, Alimujiang S, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH,
48, 2, 619-624, JAN 21 2009.
129. Determination of Drying Kinetics for Biomass by Thermogravimetric Analysis under Nonisothermal Condition, Cai JM, Chen
SY, DRYING TECHNOLOGY, 26, 12, 1464-1468, 2008.
130. Mathematical modelling of thin-layer infrared drying of wet olive husk, Celma AR, Rojas S, Lopez-Rodriguez F, CHEMICAL
ENGINEERING AND PROCESSING, 47, 9-10, 1810-1818, SEP 2008.
131. Drying characteristics of horse mackerel (Trachurus japonicus) dried in a heat pump dehumidifier, Shi QL, Xue CH, Zhao Y, et
al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 84, 1, 12-20, JAN 2008.
132. Constant and intermittent drying characteristics of olive cake, Jumah R, Al-Kteimat E, Al-Hamad A, et al., DRYING
TECHNOLOGY, 25, 9, 1421-1426, 2007.
133. Mathematical modelling of convection drying of green table olives, Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK, BIOSYSTEMS
ENGINEERING, 98, 1, 47-53, SEP 2007.
134. Thin layer modelling of recirculatory convective air drying of curd (Indian yoghurt), Shiby VK, Mishra HN, FOOD AND
BIOPRODUCTS PROCESSING, 85, C3, 193-201, SEP 2007.
135. Sorption of Cu(II) and Eu(III) ions from aqueous solution by olive cake, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I,
ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, 13, 1, 33-40, FEB 2007.
136. Thin-layer drying kinetics of sesame hulls under forced convection and open sun drying Al-Mahasneh MA, Rababah TM, AlShbool MA, et al., JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 30, 3, 324-337, JUN 2007.
137. Olive oil waste treatment: A comparative and critical presentation of methods, advantages & disadvantages, Arvanitoyannis IS,
Kassaveti A, Stefanatos S, CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, 47, 3, 187-229, 2007.
138. Thin-layer drying behaviour of sludge of olive oil extraction, Celma AR, Rojas S, Lopez F, et al., JOURNAL OF FOOD
ENGINEERING, 80, 4, 1261-1271, JUN 2007.
139. Mathematical Modeling and Experimental Study on Thin Layer Drying of Strawberry, Akpinar EK, Bicer Y,
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 2, 1, 2006.
140. Modelling for vacuum drying characteristics of coconut presscake, Jena S, Das H., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 79,
1, 92-99, MAR 2007.
141. Study the drying kinetics of open sun drying of fish, Jain D, Pathare PB., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 78, 4, 13151319, FEB 2007.
142. Application of modified power law and arrhenius relationship in studying rheological behavior of bio-oils, Nik WSW, Giap
SGE, Masjuki HH, et al., FUNCTIONAL MATERIALS AND DEVICES, Book Series: MATERIALS SCIENCE FORUM,
517, 147-152, 2006.
143. Determination of convective heat and mass transfer coefficients for solar drying of fish, Jain D., BIOSYSTEMS
ENGINEERING, 94, 3, 429-435, JUL 2006.
144. The thin layer drying characteristics of organic apple slices, Sacilik K, Elicin AK, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 73,
3, 281-289, APR 2006.
40
145. Dehydration characteristics of Kastamonu garlic slices, Sacilik K, Unal G, BIOSYSTEMS ENGINEERING, 92, 2, 207-215,
OCT 2005.
146. Olive pomace amendment in Mediterranean conditions: Effect on soil and humic acid properties and wheat (Triticum turgidum
L.) yield, Brunetti G, Plaza C, Senesi N, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 53, 17, 67306737, AUG 24 2005.
147. Well-Architectured Poly(dimethylsiloxane)-Containing Copolymers Obtained by Radical Chemistry, Pouget E, Tonnar J, Lucas
P, et al., CHEMICAL REVIEWS, 110, 3, 1233-1277, MAR 2010.
148. Synthesis of polystyrene microspheres by dispersion polymerization in supercritical carbon dioxide using a
poly(dimethylsiloxane)-based macroazoinitiator, Yoshida E., COLLOID AND POLYMER SCIENCE, 286, 3, 351-355,
MAR 2008.
149. Mathematical modelling of castor oil seeds (Ricinus communis) drying kinetics in fluidized bed at high temperatures, PereaFlores M.J.; Garibay-Febles V.; Chanona-Perez J. J.; et al., INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 38, 64-71, JUL 2012.
150. Evaluation and Characterization of Vacuum Drying of Date Paste, Ashraf Z.; Hamidi-Esfahani Z.; Sahari M.A., JOURNAL OF
AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14, 3, 565-575, MAY 2012.
151. Vacuum Drying Characteristics of Salicornia herbacea L., Lee J. H.; Kim H. J.; Rhim J. W., JOURNAL OF
AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14, 3, 587-598, MAY 2012.
152. Effect of temperature and air velocity on drying kinetics, antioxidant capacity, total phenolic content, colour, texture and
microstructure of apple (var. Granny Smith) slices, Vega-Galvez Antonio; Ah-Hen Kong; Chacana Marcelo; et al., FOOD
CHEMISTRY, 132, 1, 51-59, MAY 2012.
153. Convective drying characteristics of sludge from treatment plants in tomato processing industries, Ruiz Celma A.; Cuadros F.;
Lopez-Rodriguez F., FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 90, C2, 224-234, APR 2012.
154. Mathematical Models of Drying Pomegranate Arils in Vacuum and Microwave Dryers, Minaei S.; Motevali A.; Ahmadi E.; et
al., JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 14, 2, 311-325, MAR 2012.
155. Mathematical modelling of thin layer hot air drying of carrot pomace, Kumar Navneet; Sarkar B. C.; Sharma H. K., JOURNAL
OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 49, 1, 33-41, FEB 2012.
156. Thin Layer Drying Kinetics of By-Products from Olive Oil Processing, Montero Irene; Miranda Teresa; Ignacio Arranz Jose; et
al., INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 12, 11, 7885-7897, NOV 2011.
157. Effect of air velocity on kinetics of thin layer carrot pomace drying, Kumar N.; Sarkar B. C.; Sharma H. K., FOOD SCIENCE
AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 17, 5, 459-469, OCT 2011.
158. Vacuum Drying Kinetics of Barbunya Bean (Phaseolus vulgaris L. elipticus Mart.), Kayisoglu Serap; Ertekin Can,
PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, 94, 3, 285-291, SEP 2011.
159. CONVECTIVE SOLAR DRYING OF OLIVE LEAVES, Bahloul Neila; Boudhrioua Nourhene; Kouhila Mohammed; et al.,
JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 34, 4, 1338-1362, AUG 2011
160. Effect of air-temperature and diet composition on the drying process of pellets for japanese abalone (Haliotis discus hannai)
feding, Vega-Galvez Antonio; Lemus-Mondaca Roberto; Plaza-Saez Daniel; et al., CIENCIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS, 31, 3, 694-702, JUL-SEP 2011.
161. Development of Drying Model and Determination of Color Characteristics for Combined Microwave-Fan Assisted Convection
Drying of Green Tea, Karaaslan Sevil; Tuncer I. Kurtulus, PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, 94, 2, 161-170, JUN
2011.
162. Thin layer drying characteristics of fresh tea leaves, Botheju W. S.; Amarathunge K. S. P.; Abeysinghe I. S. B., JOURNAL OF
THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF SRI LANKA, 39, 1, 61-67, MAR 2011.
163. Drying kinetics of olive pomace in a fluidized bed dryer, Meziane Smail, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT,
52, 3, 1644-1649, MAR 2011.
164. Drying characteristics and sorption isotherms of silverside fish (Atherina), Toujani Mohsen; Hassini Lamine; Azzouz Soufiene;
et al., INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 46, 3, 594-600, MAR 2011.
165. Low-Temperature Vacuum Drying of Natural Gardenia Yellow Pigment, Liu Wei; Zheng Yanyi; Huang LiXin; et al., DRYING
TECHNOLOGY, 29, 10, 1132-1139, 2011.
166. Vacuum dehydration kinetics of onion slices, Mitra J.; Shrivastava S. L.; Rao P. Srinivasa, FOOD AND BIOPRODUCTS
PROCESSING, 89, C1, 1-9, JAN 2011.
167. Effective moisture diffusivity determination and mathematical modelling of the drying curves of the olive-waste cake, VegaGalvez Antonio; Miranda Margarita; Puente Diaz Luis; et al., BIORESOURCE TECHNOLOGY, 101, 19, 7265-7270, OCT
2010.
168. Mathematical Modeling of Forced Convection Thin Layer Solar Drying for Cuminum cyminum, Zomorodian A, Moradi M,
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 12, 4, 401-408, FAL 2010.
169. Rehydration Kinetics of Vacuum-dried Salicornia herbacea, Lee JH, Rhim JW, FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY,
19, 4, 1083-1087, AUG 2010.
170. Effective moisture diffusivity determination and mathematical modelling of the drying curves of the olive-waste cake, VegaGalvez A, Miranda M, Diaz LP, et al., BIORESOURCE TECHNOLOGY, 101, 19, 7265-7270, OCT 2010.
171. INFLUENCE OF PRETREATMENTS ON THE DEHYDRATION CHARACTERISTICS DURING VACUUM DRYING OF
WATER DROPWORT (OENANTHE JAVANICA DC.), Lee JH, Kim HR, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND
PRESERVATION, 34, 3, 397-413, JUN 2010.
172. Modelling of heat and moisture transport during drying black grapes, Togrul IT, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 45, 6, 1146-1152, JUN 2010.
173. Design, construction and performance testing of a solar dryer for agroindustrial by-products, Montero I, Blanco J, Miranda T, et
al., ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51, 7, 1510-1521, JUL 2010.
174. A Review of Thin Layer Drying of Foods: Theory, Modeling, and Experimental Results, Erbay Z, Icier F, CRITICAL
REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, 50, 5, 441-464, 2010.
175. Development of a vacuum heat pump dryer for drying chilli, Artnaseaw A, Theerakulpisut S, Benjapiyaporn C, BIOSYSTEMS
ENGINEERING, 105, 1, 130-138, JAN 2010.
176. Effective Diffusivities and Energy Consumption of Whole Fruit Chinese Jujube (Zizyphus jujuba Miller) in Microwave Drying,
Wang ZF, Fang SZ, Hu XS, DRYING TECHNOLOGY, 27, 10, 1097-1104, 2009.
177. DRYING EFFECTS OF TWO AIR-DRYING SHELTERS IN A PILOT TEST ON SULTANA GRAPES, Li LL, Wang ZF, Hu
XS, et al., JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 33, 1, 162-178, FEB 2010.
178. Modelling of air drying of fresh and blanched sweet potato slices, Falade KO, Solademi OJ, INTERNATIONAL JOURNAL
OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 45, 2, 278-288, FEB 2010.
41
179. Characterisation of industrial tomato by-products from infrared drying process, Celma AR, Cuadros F, Lopez-Rodriguez F,
FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 87, C4, 282-291, DEC 2009.
180. Thin-layer modeling for drying of pressed tea leaf residue to produce green tea, Sinija VR, Mishra HN, JOURNAL OF FOOD
SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 46, 6, 515-524, NOV-DEC 2009
181. Models of fluidized bed drying for thin-layer chopped coconut, Madhiyanon T, Phila A, Soponronnarit S, APPLIED
THERMAL ENGINEERING, 29, 14-15, 2849-2854, OCT 2009.
182. Hot air drying of whole fruit Chinese jujube (Zizyphus jujuba Miller): thin-layer mathematical modelling, Fang SZ, Wang ZF,
Hu XS, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 44, 9, 1818-1824, SEP 2009.
183. Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous
solutions, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 166, 2-3, 1169-1173,
JUL 30 2009.
184. Modeling of Thin-Layer Drying on an Inert Sphere, St George SD, Cenkowski S, DRYING TECHNOLOGY, 27, 6, 770-781,
2009.
185. Mathematical modelling on the drying process of yellow squat lobster (Cervimunida jhoni) fishery waste for animal feed, VegaGalvez A, Andres A, Gonzalez E, et al., ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 151, 3-4, 268-279, MAY 26 2009.
186. Energy and exergy analyses of OMW solar drying process, Celma AR, Cuadros F, RENEWABLE ENERGY, 34, 3, 660-666,
MAR 2009.
187. Experimental and theoretical analysis of drying carrots, Kaya A, Aydin O, Demirtas C., DESALINATION, 237, 1-3, 285-295,
FEB 2009.
188. Water Diffusivity and Quality Attributes of Fresh and Partially Osmodehydrated Cactus Pear (Opuntia Ficus Indica) Subjected
to Air-Dehydration Ruiz-Cabrera MA, Flores-Gomez G, Gonzalez-Garcia R, et al.: INTERNATIONAL JOURNAL OF
FOOD PROPERTIES, 11, 4, 887-900, 2008.
189. Vacuum drying kinetics of Asian white radish (Raphanus sativus L.) slices, Lee JH, Kim HJ, LWT-FOOD SCIENCE AND
TECHNOLOGY, 42, 1, 180-186, JAN 2009.
190. Mathematical modelling of thin-layer infrared drying of wet olive husk, Celma AR, Rojas S, Lopez-Rodriguez F, CHEMICAL
ENGINEERING AND PROCESSING, 47, 9-10, 1810-1818, SEP 2008.
191. Model based predictive control of an olive oil mill, Bordons C, Nunez-Reyes A., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING,
84, 1, 1-11, JAN 2008.
192. Constant and intermittent drying characteristics of olive cake, Jumah R, Al-Kteimat E, Al-Hamad A, et al., DRYING
TECHNOLOGY, 25, 9, 1421-1426, 2007.
193. Mathematical modelling of convection drying of green table olives, Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK, BIOSYSTEMS
ENGINEERING, 98, 1, 47-53, SEP 2007.
194. Thin
layer
modelling
of
recirculatory
convective
air
drying
of
curd
(Indian
yoghurt)
Shiby VK, Mishra HN, FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 85, C3, 193-201, SEP 2007.
195. Characteristics of thin-layer infrared drying of apple pomace with and without hot air pre-drying, Sun J, Hu X, Zhao G, et al.,
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 13, 2, 91-97, APR 2007.
196. Current
and
potential
uses
of
thermally
treated
olive
oil
waste,
Arvanitoyannis IS, Kassaveti A, Stefanatos S, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY,
42, 7, 852-867, JUL 2007.
197. Sorption of Cu(II) and Eu(III) ions from aqueous solution by olive cake, Konstantinou M, Kolokassidou K, Pashalidis I,
ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY, 13, 1, 33-40, FEB 2007.
198. Thin-layer drying kinetics of sesame hulls under forced convection and open sun drying, Al-Mahasneh MA, Rababah TM, AlShbool MA, et al., JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, 30, 3, 324-337, JUN 2007.
199. Thin-layer drying behaviour of sludge of olive oil extraction, Celma AR, Rojas S, Lopez F, et al., JOURNAL OF FOOD
ENGINEERING, 80, 4, 1261-1271, JUN 2007.
200. Mathematical modelling on thin layer microwave drying of apple pomace with and without hot air pre-drying, Wang ZF, Sun
JH, Chen F, et al., JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 80, 2, 536-544, MAY 2007.
201. Mathematical modeling on hot air drying of thin layer apple pomace, Wang ZF, Sun JH, Liao XJ, et al., FOOD RESEARCH
INTERNATIONAL, 40, 1, 39-46, 2007.
202. Modelling for vacuum drying characteristics of coconut presscake, Jena S, Das H, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 79,
1, 92-99, MAR 2007.
203. Production of pomace olive oil, Moral PS, Mendez MVR, GRASAS Y ACEITES, 57, 1, 47-55, JAN-MAR 2006.
204. Thin layer drying model for treated and untreated Stanley plums, Menges HO, Ertekin C., ENERGY CONVERSION AND
MANAGEMENT, 47, 15-16, 2337-2348, SEP 2006.
205. Alkaline in situ ethanolysis of Jatropha curcas, Ginting M. Surya Abadi; Azizan M. Tazli; Yusup Suzana, FUEL, 93, 1, 82-85,
MAR 2012.
206. Biodiesel Production via Transesterification of Palm Oil Using NaOH/Al(2)O(3) Catalysts, Taufiq-Yap Yun Hin; Abdullah
Nurul Fitriyah; Basri Mahiran, SAINS MALAYSIANA, 40, 6, 587-594, JUN 2011.
207. Investigating “Egusi” (Citrullus Colocynthis L.) Seed Oil as Potential Biodiesel Feedstock, Giwa S, Abdullah LC, Adam NM,
ENERGIES, 3, 4, 607-618, APR 2010.
208. Response surface modeling and optimization of biodiesel production from Cynara cardunculus oil, Sengo I, Gominho J, d'Orey
L, et al., EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, 112, 3, 310-320, MAR 2010.
209. The Effects of Storage Conditions on Viscosity of Biodiesel, Tasyurek M, Acaroglu M, Kahraman A., ENERGY
SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 32, 7, 645-656, 2010.
210. Process variables for biodiesel production, [Anon], CLEAN-SOIL AIR WATER, 35, 6, 527-527, DEC 2007.
211. One-Pot Ester Synthesis from Allyl and Benzyl Halides and Alcohols by Palladium-Catalyzed Carbonylation, Tommasi Sara;
Perrone Serena; Rosato Francesca; et al., SYNTHESIS-STUTTGART, 44, 3, 423-430, FEB 2012.
8. Projeler
42
1. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, 90-A04-08-07, Araştırmacı, 1990-1994.
2. Supercritical Fluid Extraction of Essential oils from Lavender Flowers, NATO
Collaborative Research Grant CRG, 950216, Araştırmacı, 1995-1996, Texas A&M
University, Texas-USA.
3. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu ve Fraksiyonlama, Yıldız Teknik Üniversitesi
Araştırma Fonu, 95-A-07-01-02, Araştırmacı, 1996-2000.
4. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu ve Fraksiyonlama, Devlet Planlama Teşkilatı,
96K12160, Araştırmacı, 1996-2000.
5. Süperkritik CO2 Ortamında Akrilik Esaslı Vinil Monomerlerin Polimerizasyonu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 21-07-0102, Araştırmacı, 2001-2003.
6. Prinadan Piroliz Yöntemiyle Sentetik Yakıt Eldesi, TÜBİTAK, MİSAG-256, Proje
Yürütücüsü, 2003-2004.
7. Prinadan Piroliz ve Gazlaştırma Yöntemleriyle Sentetik Yakıt Eldesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 23-07-01-06, Proje
Yürütücüsü, 2003-2005.
8. Süperkritik CO2 Ortamında Üzüm Çekirdeğinin Ekstraksiyonu, TÜBİTAK, MİSAGA-72, Proje Yürütücüsü, 2004-2005.
9. Bitkisel Yağlardan Biodizel Üretimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü, 25-07-01-03, Proje Yürütücüsü, 2005-2006.
10. Biodizel Yakıt Kararlılığının Tespiti, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü, 26-07-01-01, Proje Yürütücüsü, 2006-2008.
11. Zeytinyağı Rafinasyon Atıklarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 107M243, Proje
Yürütücüsü, 2007-2009.
12. Atık Yağlardan Süperkritik Ortamda Biodizel Üretimi ve Belediye Otobüslerinde
Kullanım Olanaklarının Araştırılması, İBB Projem İstanbul 2007, Proje Yürütücüsü,
2008-2009.
13. Yemeklik Yağ Rafinasyon Atıklarından Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu İle Değerli
Ürün Eldesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü, 29-07-01-DOP01, Proje Yürütücüsü, 2010-2012.
14. Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ile Ayçiçek Asit Yağından Değerli Bileşenlerin Eldesi,
TÜBİTAK, 111M009, Proje Yürütücüsü, 2011-2012.
15. Kahve Telvesinin Çeşitli Alanlarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2012-07-01-YL03,
Proje Yürütücüsü, 2012-2012.
9. İdari Görevler
Yıl
Görev
Kurum
2012-
Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi
Bursa Teknik Üniversitesi
2007-2009
Bölüm MÜDEK Koordinatörü
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007-2009
Fakülte MÜDEK Koordinatörü
Yıldız Teknik Üniversitesi
43
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller/Burslar
1. MIF Research Fellowship, Kumamoto University, Applied Chemistry and Biochemistry,
Kumamoto-JAPONYA (3.11.1998-6.4.1999)
2. NATO Collaborative Research Grant CRG, Texas A&M University, Chemical
Engineering Department, Texas-USA (25.10.1995-25.1.1996)
3. International Society for the Advancement of Supercritical Fluids (I.S.A.S.F) tarafından
1994 yılında “süperkritik akışkan teknolojisi” konusunda doktora tezi tamamlamış olan
araştırmacılar arasında dünya çapında yapılan yarışmada :
- Best PhD Thesis Dealing with Supercritical Fluids
- Best New Process Using Supercritical Fluids
dallarında derece almıştır.
4. TÜBİTAK, Yurt Dışı Bilimsel Toplantılara Katılma Desteği, 1993
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Güz
2012-2011
İlkbahar
Güz
2011-2010
İlkbahar
Dersin Adı
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
Kemometri (LÜ)
3
0
13
Yağ Teknolojisi (L)
3
0
10
Süperkritik Akışkan
Teknolojisi (LÜ)
2
2
3
Deneysel Tasarım (L)
3
0
14
Kim.Müh.Lab I (L)
0
4
47
Kemometri (LÜ)
3
0
5
Yağ Teknolojisi (L)
3
0
18
Süperkritik Akışkan
Teknolojisi (LÜ)
2
2
11
Yeni Ayırma Teknolojileri (L)
3
0
15
Kim.Müh.Lab I (L)
0
4
79
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
44
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı: Hasan Basri Koçer
Doğum Tarihi: 13.08.1981
Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Auburn University, A.B.D.
Auburn University, A.B.D.
Yıl
2003
2007
2009
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 08.05.2012
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Fatma Özkan Eylül 2012 - devam ediyor
Quaternary Ammonium Katkılı Poliüretan Kaplamalar
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Billy W. McCann, Hao Song, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Orlando Acevedo, S. D.
Worley, "Inter- and Intramolecular Mechanisms for Chlorine Rearrangements in
Trimethyl-Substituted N-Chlorohydantoins", Journal of Physical Chemistry A , 72457252 pp., 2012
2. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T. S. Huang,
"Multifunctional Cotton Fabric: Antimicrobial and Durable Press", Journal of
Applied Polymer Science , 4230-4238 pp., 2012
3. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T. S. Huang, "Epoxide
tethering of polymeric N-halamine moieties", Cellulose , 959-966 pp.,
4. Hasan B. Kocer, "Residual Disinfection with N-Halamine Based Antimicrobial
Paints", Progress in Organic Coatings , 100-105 pp., 2012
5. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang,
"Cellulose/Starch/ HALS Composite Fibers Extruded from an Ionic Liquid",
Carbohydrate Polymers , 922-927 pp., 2011
6. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "Polymeric
Antimicrobial N-Halamine Epoxides", ACS Applied Materials & Interfaces , 28452850 pp., 2011
7. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "NHalamine Copolymers for Use in Antimicrobial Paint", ACS Applied Materials and
Interfaces , 3189-3194 pp., 2011
8. Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "A Novel N-halamine
Acrylamide Monomer and Its Copolymers for Antimicrobial Coatings", Reactive and
Functional Polymers, 561-568 pp.,
9. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "NHalamine Biocidal Coatings via a Layer-by-Layer Assembly Technique", Langmuir ,
4091-4097 pp., 2011
10. Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, Orlando Acevedo, T.S. Huang,
"Effect of Phenyl Derivatization on the Stabilities of Antimicrobial N-
45
Chlorohydantoin Derivatives", Industrial & Engineering Chemistry Research , 1118811194 pp., 2010
11. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, S.D. Worley, Orlando Acevedo, R.M. Broughton and
Yonnie Wu, "Mechanism of Photolytic Decomposition of N-Halamine Antimicrobial
Siloxane Coatings", ACS Applied Materials & Interfaces , 2456-2464 pp., 2010
12. Xuehong Ren, Changyun Zhu, Hasan B. Kocer, Lei Kou, S. D. Worley, R. M.
Broughton, T.S. Huang, "Acyclic N-halamine Polymeric Biocidal Films", Journal of
Bioactive and Compatible Polymers , 392-405 pp., 2010
13. Lei Kou, Jie Liang, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S.D.Worley, R.M. Broughton,
T.S. Huang, "Novel N-halamine Silanes", Colloids and Surfaces A: Physicochemical
and Engineering Aspects , 88-94 pp., 2009
14. Xuehong Ren, Akin Akdag, Hasan B Kocer, S. D Worley, R. M Broughton, T. S
Huang, "N-halamine-coated Cotton for Antimicrobial and Detoxification
Applications", Carbohydrate Polymers , 220-226 pp.,
15. Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T.S. Huang,
"Rechargeable Biocidal Cellulose: Synthesis and Application of 3-(2,3dihydroxypropyl)-5,5 dimethylimidazolidine-2,4-dione", Carbohydrate Polymers ,
683-687 pp., 2008
16. Xuehong Ren, Lei Kou, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, Y.M. Tzou,
T. S. Huang, "Antimicrobial Modification of Polyester by Admicellar
Polymerization", Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied
Biomaterials , 475-480 pp., 2008
17. Lei Kou, Jie Liang, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, T.S. Huang,
"Synthesis of a Water Soluble Siloxane Copolymer and its Application for
Antimicrobial Coatings", Industrial & Engineering Chemistry Research , 6521-6526
pp., 2009
18. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, Xuehong Ren, Roy M. Broughton,S.D. Worley,T.S.
Huang, "Effect of Alkyl Derivatization on Several Properties of N-Halamine
Antimicrobial Siloxane Coatings", Industrial & Engineering Chemistry Research ,
7558-7563 pp., 2008 , DOI: 10.1021/ie800899u
19. Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, Lei Kou, S. D. Worley, R. M. Broughton, Y.M. Tzou,
T.S. Huang, "Antimicrobial Polyester", Journal of Applied Polymer Science , 27562761 pp., 2008
20. Xuehong Ren, Lei Kou, Hasan B. Kocer, Changyun Zhu, S.D. Worley, R.M.
Broughton, T.S. Huang, "Antimicrobial Coating of an N-halamine Biocidal Monomer
on Cotton Fibers via Admicellar Polymerization", Colloids and Surfaces, A:
Physicochemical and Engineering Aspects , 711-716 pp., 2007
21. Akin Akdag, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.R. Webb, T.H. Bray,
"Why Does Kevlar Decompose, while Nomex Does Not, When Treated with
Aqueous?", Journal of Physical Chemistry B , 5581-5586 pp., 2007
22. Jie Liang, Yongjun Chen, Xuehong Ren, Rong Wu, Kevin Barnes, S. D. Worley, R.
M. Broughton, Unchin Cho, Hasan Kocer, T. S. Huang, "Fabric Treated with
Antimicrobial N-Halamine Epoxides", Industrial & Engineering Chemistry Research ,
6425-6429 pp., 2007
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Hasan B. Kocer**, Roy M. Broughton, S. D. Worley, The Fiber Society Spring 2010
International Conference konferansı dahilinde "The Fiber Society Spring 2010
46
2.
3.
4.
5.
6.
7.
International Conference" bildiri kitapçığındaki "Improved N-Halamine
Antimicrobial Coatings", 59-60 pp., Bursa, Türkiye, 12 Mayıs 2010
Roy M. Broughton, Jr**, Paul Brady, Hasan Kocer, Idris Cerkez, The Fiber Society
2009 Fall Meeting konferansı dahilinde "The Fiber Society 2009 Fall Meeting" bildiri
kitapçığındaki "Optimization of Fibrous Insulation", 61-62 pp., Shanghai, Çin, 28
Mayıs 2009
Hasan B. Kocer**, Roy M. Broughton, Jr., Chris Eash, Larry Wadsworth, The Fiber
Society 2008 Fall Meeting and Technical Conference konferansı dahilinde "The Fiber
Society 2008 Fall Meeting and Technical Conference" bildiri kitapçığındaki
"Annealing Studies on Thermotropic Liquid Crystalline Polyester Meltblown Fabric",
41-42 pp., Quebec, Kanada, 1 Ekim 2008
Hasan B. Kocer, Unchin Cho, S.D. Worley, Roy M. Broughton, Jr.**, T.S. Huang,
International Nonwovens Technical Conference konferansı dahilinde "International
Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki "Antimicrobial Fibers from
Polymers Composed of Nitrogen Containing Monomers", x pp., Houston, A.B.D., 11
Eylül 2008
Hasan Kocer, Fatma Kilinc-Balci, Roy M. Broughton**, S.D. Worley, T.S. Huang,
The Fiber Society 2007 Fall Meeting konferansı dahilinde "Antimicrobial,
Elastomeric Fibers and Films" bildiri kitapçığındaki "The Fiber Society 2007 Fall
Meeting", x pp., Davis, A.B.D., 10 Ekim 2007
Fatma S. Kilinc-Balci**, Xiuling Fan, Hasan Kocer, Roy M. Broughton, Jr,
International Nonwovens Technical Conference konferansı dahilinde "International
Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki "Extrusion of Composite
Fibers", x pp., Atlanta, A.B.D., 26 Eylül 2007
Hasan B. Kocer, International Nonwovens Technical Conference konferansı dahilinde
"International Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki "Laminated
and Hybrid Soft Armor Systems for Ballistic Applications", X pp., Atlanta, A.B.D.,
24 Eylül 2007
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. S.D. Worley**, Hasan Kocer, Idris Cerkez, R.M. Broughton, T.S. Huang, 243rd
National ACS Spring Meeting konferansı dahilinde "243rd National ACS Spring
Meeting" bildiri kitapçığındaki "Antimicrobial Materials for Coatings and Latex
Paints", x pp., San Diego, A.B.D., 29 Mart 2012
2. S.D. Worley**, Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, R.M. Broughton, T.S. Huang, 243rd
National ACS Spring Meeting konferansı dahilinde "243rd National ACS Spring
Meeting" bildiri kitapçığındaki "Epoxide Tethering of Antimicrobial Polymeric NHalamine Moieties to Cellulose", x pp., San Diego, A.B.D., 26 Mart 2012
3. Idris Cerkez**, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, 242th
National ACS Fall Meeting konferansı dahilinde "242th National ACS Fall Meeting"
bildiri kitapçığındaki "Polymeric Antimicrobial N-Halamine Epoxides", x pp.,
Denver, A.B.D., 30 Ağuston 2011
4. S.D. Worley**, Hasan B. Kocer, R.M. Broughton, T.S. Huang, 242th National ACS
Fall Meeting konferansı dahilinde "242th National ACS Fall Meeting" bildiri
kitapçığındaki "N-Halamine Acrylamide Copolymers and Their Use for Rendering
Surfaces and Paints Antimicrobial", x pp., Denver, A.B.D., 29 Ağustos 2011
5. Hasan B. Kocer, R.M. Broughton**, S.D. Worley, Fatma S Kilinc-Balci, 239th
National ACS Spring Meeting konferansı dahilinde "239th National ACS Spring
Meeting" bildiri kitapçığındaki "Cellulose/Starch/HALS Composite Fibers for
Biocidal Applications", x pp., San Francisco, A.B.D., 23 Mart 2010
47
6. Hasan B. Kocer**, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, 240th National ACS
Fall Meeting konferansı dahilinde "240th National ACS Fall Meeting" bildiri
kitapçığındaki "Effect of Phenyl Derivatization on Several Properties of N-Halamine
Antimicrobial Siloxane Coatings", X pp., Boston, A.B.D., 26 Ağustos 2010
7. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, S.D. Worley**, R.M. Broughton, Yonnie Wu., 240th
National ACS Fall Meeting konferansı dahilinde "240th National ACS Fall Meeting"
bildiri kitapçığındaki "Mechanism of Decomposition of Antimicrobial N-Halamine
Siloxane Coatings", x pp., Boston, A.B.D., 26 Ağustos 2010
8. Hasan B. Kocer, R.M. Broughton**, S.D. Worley, Fatma S. Kilinc-Balci, 239th
National ACS Meeting konferansı dahilinde "239th National ACS Meeting" bildiri
kitapçığındaki "Cellulose/Starch/HALS Composite Fibers for Biocidal Applications",
x pp., San Francisco, A.B.D., 23 Mart 2010
9. S.D. Worley**, J. Liang, Akin Akdag, X. Ren, L. Kou, C. Zhu, K. Barnes, R.M.
Broughton, H. Kocer, T.S. Huang, 234th National ACS Meeting konferansı dahilinde
"234th National ACS Meeting" bildiri kitapçığındaki "N-Halamine Disinfectant
Coatings", x pp., Boston, A.B.D., 22 Ağustos 2007
7.7. Diğer yayınlar
1. Patent Başvurusu, S.D.Worley, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez. Novel
N-Halamine Acrylamide Monomers and Copolymers Thereof for Biocidal Coatings,
WO2012096694A1, 19 Temmuz 2012.
2. Patent Başvurusu, S.D. Worley, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, Disinfecting,
Nonbleaching N-Halamine for Use With Contact Lens, US20110200484, 18 Ağustos
2011.
3. Patent Başvurusu, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, S.D.Worley, Annalese Maddox,
Disinfecting and Detoxifying Meta-Aramid Particles, US20110250162, 13 Ekim
2011
7.8. Uluslararası atıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alideertu Dong, Shi Lan, Jinfeng Huang, Tao Wang, Tianyi Zhao, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Xin
Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao, and Yuxin Chen.,Modifying Fe3O4-Functionalized Nanoparticles with NHalamine and Their Magnetic/Antibacterial Properties., ACS Appl., Mater. Interfaces, 2011, 3 (11),
4228–4235.
Alideertu Dong, Shi Lan, Jinfeng Huang, et al. Preparation of magnetically separable N-halamine
nanocomposites for the improved antibacterial application., Journal of Colloid and İnterface Science,
2011, 364(2), 333-340.
Alideertu Dong, Jinfeng Huang, Shi Lan, Tao Wang, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Tianyi Zhao, Xin
Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao and Yuxin Chen., Synthesis of N-halamine-functionalized silica–polymer
core–shell nanoparticles and their enhanced antibacterial activity.,Nanotechnology, 2011, 22(29),
295602-295610.
Nan Zhao, Sarvesh Logsetty, Song Liu.,Durability of Amide N-Chloramine Biocides to Ethylene
Oxide Sterilization.,Journal of Burn Care & Research, 2011, in press.
Nehal Salahuddin, Badr Badr, Rehab Abdeen.,Synthesis and antimicrobial activity of biocidal
polymer–montmorillonite nanocomposites. Polymer International, 2012, 61(1), 99-110.,Nan Zhao,
Sarvesh Logsetty, Song Liu.,Durability of Amide N-Chloramine Biocides to Ethylene Oxide
Sterilization.,Journal of Burn Care & Research, 2011, in press.
Xinbo Sun, Zhengbing Cao, Nuala Porteous, and Yuyu Sun.,Amine, Melamine, and Amide NHalamines as Antimicrobial Additives for Polymers.,Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49 (22), 11206–
11213.,Kim Sam Soo, Jung Daun, Choi Uk Han, et al.,Antimicrobial m-Aramid Nanofibrous
Membrane for Nonpressure Driven Filtration.,Ind. Eng. Chem. Res. 2011, 50(14), 8693-8697.
Tragoonwichian Suchada; Kothary Pratik; Siriviriyanun Ampornphan; et al.,Silicon-compound coating
for preparation of water repellent cotton fabric by admicellar polymerization. Coll., Surf. APhysicochem. Eng. Asp., 2011, 384(1-3), 381-387.
48
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Srinivas Hanumansetty, Pratik Kothary, Nantaya Yanumet, and Edgar A. O'Rear., Admicellar
Polymerization and Mixing in a Laboratory Dyeing Unit-A Variant of Rocking Reactors., Ind. Eng.
Chem. Res., 2011, 50 (10), 6418–6425.
Barbara Simoncic, Brigita Tomsic.,Structures of Novel Antimicrobial Agents for Textiles - A
Review,Textile Research Journal, 2010, 80(16), 1721-1737.
Amit Kulkarni, Audrey Tourrette, Marijn M.C.G. Warmoeskerken, Dragan Jocic.
Microgel-based surface modifying system for stimuli-responsive functional finishing of cotton.
Carbohydrate Polymers, 2010, 82(4), 1306-1314.
Arno M. Bieser, Yi Thomann, Joerg C. Tiller.,Contact-Active Antimicrobial and Potentially SelfPolishing Coatings Based on Cellulose. Macromolecular Bioscience, 2011, 11(1), 111-121.
Sam Soo Kim, Jeong Eun Park, Jaewoong Lee.,Properties and antimicrobial efficacy of cellulose fiber
coated with silver nanoparticles and 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (3-MPTMS).,Journal of
Applied Polymer Science, 2011, 119(4), 2261-2267.
Alideertu Dong, Jinfeng Huang, Shi Lan, Tao Wang, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Tianyi Zhao, Xin
Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao and Yuxin Chen.
Synthesis of N-halamine-functionalized silica–polymer core–shell nanoparticles and their enhanced
antibacterial activity., Nanotechnology, 2011, 22(29), 295602-295610.
Zhu Jing, Sun Gang.,Rechargeable Antibacterial Poly(ethylene-co-methacrylic acid) Nanofibrous
Membranes.,AATCC REVIEW, 2011, 11(5), 62-67.
Sam Soo Kim, Daun Jung, Uk Han Choi, Jaewoong Lee.,Antimicrobial m-Aramid Nanofibrous
Membrane for Nonpressure Driven Filtration.,Ind. Eng. Chem. Res., 2011, 50(14), 8693–8697.
Edwards J. Vincent, Prevost Nicolette, Condon Brian, et al.,Immobilization of Lysozyme on Cotton
Fabrics: Synthesis, Characterization, and Activity.,AATCC REVIEW, 2011, 1(3), 73-79.
Chen Yong; Han Qiuxia.Designing N-halamine based antibacterial surface on polymers: Fabrication,
characterization, and biocidal functions,Applied Surface Science, 2011, 257(14), 6034-6039.
Ibrahim N. A.; Eid B. M.; El-Zairy E. R.,Antibacterial functionalization of reactive-cellulosic prints
via inclusion of bioactive Neem oil/beta CD complex.,Carbohydrate Polymers, 2011, 86(3), 13131319.
Inderjeet Kaur, T. C. Bhalla, Bharti Sharma.,Functionalization of cotton fabric orienting towards
antibacterial activity.,Journal of Polymer Research, 2011, 18(3), 347-358.
Yanli Tang, Thomas S. Corbitt, Anand Parthasarathy, Zhijun Zhou, Kirk S. Schanze, David G.
Whitten. Light-Induced Antibacterial Activity of Symmetrical and Asymmetrical Oligophenylene
Ethynylenes.Langmuir, 2011, 27(8), 4956–4962.
Larisa Timofeeva, Natalia Kleshcheva.Antimicrobial polymers: Mechanism of action, factors of
activity, and applications. Applied Microbiology and Biotechnology, 2011, 89(3), 475-492.
Huijuan Liu, Ruifang Han, Miao Feng, Junfei Gao, Yi Long, Zhuo Zhao, Ying Wang, Huaifeng Mi.
Preparation of molecular imprinted polymer with quaternary ammonium groups as recognition sites for
separation of pig cyclophilin 18 and bovine serum albumin.Journal of Separation Science, 2010,
33(12), 1856–1862.
Ruya R. Ozer, W. Cary Hill, Martin E. Rogers, Mishell Evans.Development of colorimetric analytical
methods to monitor quaternary amine grafted surfaces.Journal of Applied Polymer Science, 2010,
118(4), 2397–2407.
Witold Fortuniak, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Teresa Basinska, Stanislaw Slomkowski,
Mohamed M. Chehimi, Agnieszka Konopacka, Katarzyna Turecka, Władysław Werel.Polysiloxanes
With Quaternary Ammonium Salt Biocidal Functions and Their Behavior When Incorporated Into a
Silicone Elastomer Network.Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2011,
21(3), 576-589.
Abd El-Shafey I. Ahmed, John N. Hay, Michael E. Bushell, John N. Wardell, Gabriel Cavalli.
Macroscopic N-halamine biocidal polymeric beads.Journal of Applied Polymer Science, 2010, 116(4),
2396–2408.
Ruya R. Ozer, W. Cary Hill, Martin E. Rogers, Mishell Evans.Development of colorimetric analytical
methods to monitor quaternary amine grafted surfaces.Journal of Applied Polymer Science, 2010,
118(4), 2397–2407.
Abd El-Shafey I. Ahmed, John N. Hay, Michael E. Bushell, John N. Wardell, Gabriel Cavalli.
Macroscopic N-halamine biocidal polymeric beads.Journal of Applied Polymer Science, 2010, 116(4),
2396–2408.
Zhu Jing, Sun Gang.Rechargeable Antibacterial Poly(ethylene-co-methacrylic acid) Nanofibrous
Membranes.AATCC REVIEW, 2011, 11(5), 62-67.
Chen Yong, Han Qiuxia.Designing N-halamine based antibacterial surface on polymers: Fabrication,
characterization, and biocidal functions.Applied Surface Science, 2011, 257(14), 6034-6039.
49
30. Abd El-Shafey I. Ahmed, Gabriel Cavalli, Michael E. Bushell, John N. Wardell, Steve Pedley,
Katarina Charles, John N. Hay.New Approach To Produce Water Free of Bacteria, Viruses, and
Halogens in a Recyclable System.Appl. Environ. Microbiol. 2011, 77(3), 847-853.
31. Jaewoong Lee, Hyun Suk Whang.Poly(vinyl alcohol) blend film with m-aramid as an N-halamine
precursor for antimicrobial activity.Journal of Applied Polymer Science, 2011, 122(4), 2345-2350.
32. Ahmad E. Madkour, Jeffery M. Dabkowski, Klaus Nüsslein and Gregory N. Tew.Fast Disinfecting
Antimicrobial Surfaces.Langmuir, 2009, 25 (2), 1060–1067.Larisa Timofeeva, Natalia
Kleshcheva.Antimicrobial polymers: Mechanism of action, factors of activity, and
applications.Applied Microbiology and Biotechnology, 2011, 89(3), 475-492.
33. Raghubir Singh, Jugal Kishore Puri, Raj Pal Sharma, Ashok Kumar Malik, Valeria Ferretti.
Synthesis, characterization and structural aspects of 3-azidopropylsilatrane.Journal of Molecular
Structure, 2010, 982(1-3), 107–112.
34. Sacha Noimark, Charles W. Dunnill, Michael Wilson and Ivan P. Parkin.
The role of surfaces in catheter-associated infections.Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 3435-3448.
35. Song Liu, Gang Sun.Functional modification of poly(ethylene terephthalate) with an allyl monomer:
Chemistry and structure characterization.Polymer, 2008, 49(24), 5225–5232.
36. Barbara Simoncic, Brigita Tomsic.Structures of Novel Antimicrobial Agents for Textiles - A
Review,Textile Research Journal, 2010, 80(16), 1721-1737.
37. Song Liu, Nan Zhao, Sergei Rudenja.Surface Interpenetrating Networks of Poly(ethylene
terephthalate) and Polyamides for Effective Biocidal Properties.Macromolecular Chemistry and
Physics, 2010, 211(3), 286–296.
38. Nan Zhao, George G. Zhanel, Song Liu.Regenerability of antibacterial activity of interpenetrating
polymeric N-halamine and poly(ethylene terephthalate).Journal of Applied Polymer Science, 2011,
120(1), 611–622.
39. Sam Soo Kim, Jiyoung Kim, T. S. Huang, Hyun Suk Whang, Jaewoong Lee.Antimicrobial
polyethylene terephthalate (PET) treated with an aromatic N-halamine precursor, m-aramid.
Journal of Applied Polymer Science, 2009, 114(6), 3835–3840.
40. Shaaban Moussa, Atef Ibrahim, Adel Okba, Hanafy Hamza, Klaus Opwis, Eckhard
Schollmeyer.Antibacterial action of acetic acid soluble material isolated from Mucor rouxii and its
application onto textile.International Journal of Biological Macromolecules, 2011, 48(5), 736–741.
41. Jaewoong Lee, Hyun Suk Whang.Poly(vinyl alcohol) blend film with m-aramid as an N-halamine
precursor for antimicrobial activity.Journal of Applied Polymer Science, 2011, 122(4), 2345-2350.
42. Lingdong Li, Nan Zhao, Song Liu.Versatile surface biofunctionalization of poly(ethylene
terephthalate) by interpenetrating polymerization of a butynyl monomer followed by “Click
Chemistry”.Polymer, 2012, 53(1), Pages 67–78.
43. Roya Dastjerdi, Majid Montazer.A review on the application of inorganic nano-structured materials in
the modification of textiles: Focus on anti-microbial properties.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2010, 79(1), 5-18.
44. Ampornphan Siriviriyanun, Edgar A. O’Rear and Nantaya Yanumet.Self-extinguishing cotton fabric
with minimal phosphorus deposition.Cellulose, 2008, 15(5), 731-737.
45. Barbara Simoncic, Brigita Tomsic.Structures of Novel Antimicrobial Agents for Textiles - A
ReviewTextile Research Journal, 2010, 80(16), 1721-1737.
46. Abd El-Shafey I. Ahmed, John N. Wardell, Alfred E. Thumser, Claudio A. Avignone-Rossa, Gabriel
Cavalli, John N. Hay, Michael E. Bushell.Metabolomic profiling can differentiate between bactericidal
effects of free and polymer bound halogen. Journal of Applied Polymer Science, 2011, 119(2), 709718.
47. Subramanian Sundarrajan, Arun Richard Chandrasekaran, Seeram Ramakrishna.
An Update on Nanomaterials-Based Textiles for Protection and Decontamination.
Journal of the American Ceramic Society, 2010, 93(12), 3955–3975.
48. Xinbo Sun, Zhengbing Cao and Yuyu Sun.N-Chloro-alkoxy-s-triazine-Based Antimicrobial Additives:
Preparation, Characterization, and Antimicrobial and Biofilm-Controlling Functions.
Ind. Eng. Chem. Res., 2009, 48(2), 607–612.
49. Andreas Kandelbauera, Petri Widsten.Antibacterial melamine resin surfaces for wood-based furniture
and flooring.Progress in Organic Coatings, 2009, 65(3), 305-313.
50. A.S. El-Khouly, E. Kenawy, A.A. Safaan, Y. Takahashi, Y.A. Hafiz, K. Sonomoto, T. Zendo.
Synthesis, characterization and antimicrobial activity of modified cellulose-graft-polyacrylonitrile with
some aromatic aldehyde derivatives.Carbohydrate Polymers, 2011, 83(2), 346-353.
51. Suchada Tragoonwichian, Edgar A. O’Rear, Nantaya Yanumet.Double coating via repeat admicellar
polymerization for preparation of bifunctional cotton fabric: Ultraviolet protection and water
50
52.
53.
54.
55.
56.
57.
repellence.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2009, 349(1-3), 170175.
Graça Soares, Raquel Vieira, Jorge Santos, Pablo Pereira, Maria Costa-Ferreira and Jaime Gomes.
Optimization of application procedure for fixation of monocationic salt onto cotton with antibacterial
activity. Fibers and Polymers, 2008, 9(4), 450-454.
Jaewoong Lee, R. M. Broughton, S. D. Worley, T. S. Huang.Antimicrobial Polymeric Materials;
Cellulose and m-Aramid Composite Fibers.Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 2007, 2(4), 2532.
Jie Luo, Yuyu Sun.Acyclic N-Halamine Coated Kevlar Fabric Materials: Preparation and Biocidal
Functions.Ind. Eng. Chem. Res., 2008, 47(15), 5291–5297.
Axel Ettori, Emmanuelle Gaudichet-Maurin, Jean-Christophe Schrotter, Pierre Aimara, Christel
Causserand.Permeability and chemical analysis of aromatic polyamide based membranes exposed to
sodium hypochlorite.Journal of Membrane Science, 2011, 375(1-2), 220–230.
Alideertu Dong, Jinfeng Huang, Shi Lan, Tao Wang, Linghan Xiao, Weiwei Wang, Tianyi Zhao, Xin
Zheng, Fengqi Liu, Ge Gao and Yuxin Chen.Synthesis of N-halamine-functionalized silica–polymer
core–shell nanoparticles and their enhanced antibacterial activity.Nanotechnology, 2011, 22(29),
295602-295610.
Sam Soo Kim, Jiyoung Kim, T. S. Huang, Hyun Suk Whang, Jaewoong Lee.
Antimicrobial polyethylene terephthalate (PET) treated with an aromatic N-halamine precursor, maramid.Journal of Applied Polymer Science, 2009, 114(6), 3835–3840.
9. İdari Görevler
21.09.2012 tarihinde 1 (bir) yıl süre ile Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
11. Ödüller
1. 2005 - NASA destekli araştırma projesinde araştırma asistanlığı bursu.
2. 2007-2010 Amerikan Hava Kuvvetleri destekli projede araştırma asistanlığı bursu.
3. 2009 Auburn Üniversitesinde seçilmiş en başarılı 10 öğrenciden biri ödülü.
4. 2010 Auburn Üniversitesinde seçilmiş üç doktora tezinden biri ödülü ve
Ulusal yarışmaya katılma hakkı.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Polimerlerin
Yapıları, 3
0
6
Özellikleri
ve
Güz
Karakterizasyonu
20122013
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
51
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Ayşe BEDELOĞLU
2.
Doğum Tarihi: 12.07.1981
3.
Unvanı: Yrd. Doç.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Mühendislik
Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Tekstil
Mühendisliği
Bölümü
Y. Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi
Tekstil
Mühendisliği
Bölümü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora/S.Yeterlik/
Tekstil
Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık
Bölümü
5.
Akademik Unvanlar:
Lisans
Yıl
2003
2005
2009
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.02.2013
6.
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Ayse Bedeloglu, 2013, Investigation of electrical, electromagnetic shielding and usage
properties of woven fabrics made from different hybrid yarns containing stainless steel
wires, Journal of The Textile Institute, Accepted for publication 15.05.2013.
DOI:10.1080/00405000.2013.806049,
2. Ayse Bedeloglu, 2013, Electrical, Electromagnetic Shielding and Some Physical
Properties of Hybrid Yarn-Based Knitted Fabrics, Journal of The Textile Institute,
Accepted for publication 12.04.2013. DOI10.1080/00405000.2013.796627,
3. Ayse Bedeloglu, Nilsen Sunter, 2013, Investigation of Polyacrylic / Metal Wire
Composite Yarn Characteristics Manufactured on Fancy Yarn Machine, Materials and
Manufacturing Processes, 28:6, 650-656.
52
4. Ayse Bedeloglu, Nilsen Sunter, Bekir Yildirim, Yalcin Bozkurt, 2012, Bending and
Tensile Properties of Cotton/Metal Wire Complex Yarns produced for electromagnetic
shielding and conductivity applications, The Journal of The Textile Institute, 103 12, ,
1304-131
5. Bedeloğlu A, Sunter N, Bozkurt Y, 2011, Manufacturing and properties of yarns
containing metal wires, Materials and Manufacturing Processes, 26, 10, 1-5
6. Ayse Celik Bedeloglu, Pablo Jimenez, Ali Demir, Bozkurt Y, Wolfgang K. Maser,
Niyazi Serdar Sariciftci, 2011, Photovoltaic Textile Structure Using
Polyaniline/Carbon Nanotube Composite Materials, The Journal of The Textile
Institute, 102/10, 857-862
7. Ayse Celik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalcin Bozkurt, Niyazi Serdar Sariciftci,, 2010,
Photovoltaic properties of polymer based organic solar cells adapted for nontransparent substrates, Renewable Energy, 35/10, 2301-2306
8. Ayse Celik Bedeloglu, Ali Demir, Yalcin Bozkurt, Niyazi Serdar Sariciftci,, 2010, A
Photovoltaic Fibre Design for Smart Textiles, Textile Research Journal, 80/11, 10651074
9. Ayşe Celik Bedeloglu, Robert Koeppe, Ali Demir, Yalcin Bozkurt, Niyazi S
Sariciftci,, 2010, Development of energy generating photovoltaic textile structures for
smart applications, Fibers and Polymers, 11/3, 378-383
10. Ayse Bedeloglu, Yalcin Bozkurt, Ali Demir, Niyazi Serdar Sariciftci, 2009, A flexible
textile structure based on polymeric photovoltaics using transparent cathode, Synthetic
Metals, 159, 19-20, 2043-2048
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ayşe Çelik BEDELOĞLU, 2011, Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Tekstil
Malzemelerindeki Uygulamaları, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 3/83/18, 27-37
2. Ayşe Çelik Bedeloğlu, Nilşen Sünter, Yalçın Bozkurt,, 2010, Elektriksel olarak
iletken tekstil yapıları, üretim yöntemleri ve kullanım alanları, Tekstil ve Mühendis
Dergisi, 17/79, 7-17
3. Ayse Celik Bedeloglu, Ali Demir, Yalcin Bozkurt,, 2010, Photovoltaic applications
for textiles, Melliand International, 1-2,
4. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalçın Bozkurt, 2009, Organik Nanomalzemeler
Kullanılarak Üretilen Fotovoltaik Tekstil Yapısının Özelliklerinin İncelenmesi, eJournal of New World Sciences Academy, 4/4, 495-503
5. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2008, Recent Developments in Flexible Solar Cells ,
Nonlinear Optics and Quantum Optics, 38, 175-190
6. Ayse Celik, Yalcin Bozkurt, 2006, Turkish textile industry and the role of the cotton
yarn spinning industry in the world, Melliand International, 2, 102-104
53
7. Ayse Çelik, Yalçın Bozkurt,, 2005, Kompakt İplikler, Tekstil ve Mühendis Dergisi,
57, 26-38
8. Ayse Celik, Ayse Okur, 2004, The Effect of Gauge Length on Single-Strand Breaking
Force of Yarns, Textile Asia, November 2004., 21-24
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Yalçın Bozkurt,Ayse Çelik, 2004, A Study About Cotton Yarn Sector in Turkey, 3rd
Indo-Czech Textıle Research Conference, ÇEK CUMHURİYETİ,,
2. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt,, 2007, Recent Developments in Flexible Solar Cells,
IXth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials,
POLONYA,,
3. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2007, Photovoltaic applications for Textiles, III.
International Technical Textiles Congress, İSTANBUL, Aralık 2007, III.International
Technical Textiles Congress Proceeding Book,291-299.,
4. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2008, Intelligent Textiles Based On Flexible Solar Cell
Structures, NANOMAT 2008, ANKARA,
5. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2008, Photovoltaic Textiles, 47th Dornbirn Manmade
Fibers Congress, AVUSTURYA, Lectures CD.,
6. R. Befru Turan, Ayse Bedeloğlu, Bekir Yıldırım,, 2009, Nanotechnology applications
of shape memory materials in textiles, 5th Nanoscience and Nanotechnology
Conference NanoTR5, Eskisehir,,
7. A.Çelik, A.Demir, Y.Bozkurt, 2009, Polymer Based Organic Solar Cells for Energy
Generating Textiles, 5th Nanoscience and Nanotechnology Conference NanoTR5,
Eskisehir,
8. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalçın Bozkurt, Niyazi Serdar Sariciftci,, 2009,
Photovoltaic Textile Structures With Polymer Based Composite Materials, 48th
Dornbirn Manmade Fibers Congress, AVUSTURYA, Eylül 2009, Lectures CD,41,
88.,
9. Ayse Çelik Bedeloğlu, R. Befru Turan,, 2009, Usage Of Artificial Neural Network
Technique In Textile Studies, Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslar arası
Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, ISPARTA, Ekim 2009, Proceedings Volume
II,168- 174.,
10. Ayse Çelik Bedeloğlu, Yalçın Bozkurt, 2009, Recent Developments In Electrically
Conductive Yarn Production Technologies For Smart Textiles, Balkan, Kafkas ve
Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, ISPARTA, Ekim
2009, Proceedings Volume II,174-180.,
54
11. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir,, 2010, Fotovoltaik Lif Tasarımı ve Üretimi, Tekstil
ve Konfeksiyon Sektöründe II. AR-GE Proje Pazarı Platformu, Bursa, Subat 2010.,
12. Ayse Bedeloğlu, Ali Demir, Yalcin Bozkur, 2010, A Study About Photovoltaic Fibers,
,The Fiber Society Spring 2010 International Conference, BURSA,
13. A.Çelik Bedeloğlu, A. Demir, Y. Bozkurt, 2010, Development of An Energy
Generating Photovoltaic Fibre, ,4th International Technical Textiles Congress,
İSTANBUL, Mayıs 2010.,
14. Bedeloğlu A, Demir A, Bozkurt Y,, 2010, Electricity Generation by Photovoltaic
Textile Structures, ,6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, ÇEŞME,
Haziran 2010.,
15. A.Demir, A. Çelik Bedeloğlu, M. Sezen, K. Tütüncü, İ. Borazan,, 2010, Güneş Işığını
Elektrik Enerjisine Dönüştüren Fotovoltaik Lif Yapısının Tekstil Amaçlı
Uygulanabilir Boyuta Getirilmesi , ,XIIth International Izmir Textile and Apparel
Symposium, İZMİR, Ekim 2010, IITAS 2010.,
16. Ayşe Bedeloğlu, Mutlu Sezen, Ali Demir, 2010, Fotovoltaiklerin elektrik enerjisi
üretiminde kullanılması ve Bursa\'daki potansiyeller, 8. Ulusal Temiz Enerji
Sempozyumu ve Fuarı, BURSA, Aralık 2010.,
17. Ali Demir, Ayşe Bedeloğlu, İsmail Borazan, Kübra Tütüncü, Mutlu Sezen, 2011,
Güneş Işığını Elektrik Enerjisine Dönüştüren Lif Yapısının Tasarımı ve Üretimi, UİB
III. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, BURSA, Şubat 2011.,
18. Yalçın Bozkurt, Nilşen Sünter, Ayşe Bedeloğlu,, 2011, İletken İplik Üretimi ve Akıllı
Tekstil Uygulamaları, ,UİB III. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, BURSA, Şubat
2011,
19. Ayse Çelik Bedeloğlu, 2011, Şekil Hafızalı Bir Tekstil Ürününün Tasarımı ve
Üretimi, UİB III. Uluslar arası AR-GE Proje Pazarı, BURSA, Şubat 2011,
20. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir,, 2011, Design of an organic photovoltaic fibre
structure, ,The Fiber Society 2011 Spring Conference, ÇİN, Mayıs 2011,
21. Ali Demir, Ayşe Bedeloğlu, Kübra Tütüncü, İsmail Borazan, Derya Özdemir, 1960,
Development of photovoltaic fiber structure with different polymer-based
nanomaterial, ,7th Nanoscience and Nanotechnology Conference NanoTR VII,
İSTANBUL, Haziran 2011.,
22. D. Ozdemir, I. Borazan, A. Bedeloglu, 1960, Photovoltaic Fibre Design for Power
Generating Textiles, 50th DORNBIRN MAN-MADE FIBERS CONGRESS, Austria,
14 - 16 September 2011,
23. Ayşe Çelik Bedeloğlu, Nilşen Sünter, Yalçın Bozkurt,, 2011, Production Of Complex
Yarns Containing A Metal Wire For Smart Textile Applications, ,INNOVERSITY
BEDDING TEXTILES 2011 BEYOND, TUZLA, Eylül 2011,
55
24. İsmail Borazan, Ayşe Çelik Bedeloğlu, Derya Özdemir, Ali Demir, “, 1960,
Photovoltaic Fiber Having Zinc Oxide-nano particles zno-np and Inverted Layer
Sequence, International Symposium on New Frontiers in Fiber Materials Science of
The Fiber Society, AATCC, and the National Textile Center, Charleston, South
Carolina, ABD, 11–13 Ekim, 2011.,
25. İ. Borazan, A.Bedeloğlu, M. Sezen, A. Demir,, 2011, Photovoltaic Fiber Having Poly
Ethylene Oxide PEO Buffer Layer and Inverted Layer Sequence, ICONTEX2011
International Congress of Innovative Textiles 20-22 October 2011, İstanbul –
TURKEY, Proceedings Oral Presentations, page 464-467,
26. Ayşe CELİK BEDELOĞLU,, 2012, Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında
Kullanılabilecek Şekil Hafızalı Bir Tekstil Ürününün Geliştirilmesi, ,UTİB TEKSTİL
VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IV. ULUSLARARASI AR-GE PROJE
PAZARI, BURSA, Şubat 2012.,
27. Ali DEMİR, Ayşe BEDELOĞLU, İsmail BORAZAN, Derya ÖZDEMİR, 2012,
Güneş Işığını Kullanarak Elektrik Üretebilen Lif Yapısının Tersinir Inverted Güneş
Pili Yapısı İle Tasarımı, ,UTİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IV.
ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, BURSA, Şubat 2012.,
28. I.Borazan, A. Bedeloğlu, D.Ozdemir, A.Demir, 2012, Photovoltaic Fiber
Manufactured With Completely Solution-Based Techniques, 12th World Textile
Conference AUTEX, HIRVATİSTAN, Haziran 2012, 12th World Textile Conference
Autex 2012,page1411-1414.,
29. İ. Borazan, A. Bedeloğlu, A. Demir,, 2012, Photovoltaic Fiber Having Polymer Anode
And Inverted Layer Sequence, ,8th Nanoscience and Nanotechnology Conference
NanoTR VIII, ANKARA, Haziran 2012,
30. İ. Borazan, A. Bedeloğlu, D. Özdemir, A. Demir, 2012, Photovoltaic Fibre Design
With Vacuum-free Techniques for Power Generating Textiles, 51st Dornbirn ManMade Fibers Congress,AVUSTURYA,Eylül 2012,
31. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir, 2012, The Effect Of Polymer Anode On The
Performance Of Organic Photovoltaic Fibre Structure, 5th International Technical
Textiles Congress, İZMİR, Kasım 2012,
32. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir, 2012, Photovoltaic Fiber Having Polymer Anode
And Inverted Layer Sequence, ,Fiber Society Fall 2012, AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ, Kasım 2012.,
33. Ayşe BEDELOĞLU,, 1960, Investigation Of Properties Of Smart Hybrid Yarns
Having Shape Memory Alloys, 5th International Technical Textiles Congress, İZMİR,
Kasım 2012.,
34. A.BEDELOĞLU, İ. BORAZAN, A. DEMİR, 2013, Karbon Nanotüp/ Polimer
Kompozit Malzeme Esaslı Elektrot Kullanılarak Fotovoltaik Lif Geliştirilmesi, BursaMerinos AKM, UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE
V. ULUSLARARASI ARGE PROJE PAZARI ZİRVESİ
56
35. A.BEDELOĞLU, İ. BORAZAN, A. DEMİR, 2013, Utilization of carbon nanotubes
in photovoltaic fiber production, Bursa Association of Academic Chambers Campus,
Bursa, 14. Ulusal ve 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son
Gelişmeler Sempozyumu.
36. İ.Borazan, A.Bedeloğlu, A.Demir, 2013, Photovoltaic Fiber Based on PEDOT:PSS/
Single-Walled Carbon Nanotubes Composites, The International Istanbul Textile
Congress, İstanbul, Turkey
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Ayse Celik Bedeloglu,Yalcin Bozkurt, Textiles Types, Uses and Production Methods,
978-1-62100-239-0, , Nova Science Publishers, ABD, New York,2012, p.317-329,
2012.
2. Ayse Bedeloglu, Solar Cells - New Aspects and Solutions, 978-953-307-761-1, ,
InTech Open Access Publisher, Hırvatistan, Rijeka,2011, p.255-286, 2011
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ayşe Çelik, 2005, ITMA ASYA 2005\'te İplik Üretim Teknolojileri, Tekstil ve
Mühendis Dergisi-Güncel Bölümü, 12 / 57 / ISSN 300-7599, 26-38
2. Ayse Çelik Bedeloğlu, Ali Demir, Yalçın Bozkurt, 2010, Fotovoltaik Liflerle Elektrik
Üreten Tekstiller, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 508, 80-83
3. Ayşe ÇELİK BEDELOĞLU, Ali DEMİR, Yalçın BOZKURT, 2010, Fotovoltaik
Teknolojisi Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanlari ve Fotovoltaik
Tekstiller, Teknolojik Araştırmalar, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, , 4/2, 4358
4. Ali Demir, Ayşe Bedeloğlu, Kübra Tütüncü, İsmail Borazan, Derya Özdemir,, 2011,
Polimer Esaslı Fotovoltaik Lif Tasarımı, İTÜ Vakfı Dergisi, 58, , 78-80.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Ayse Çelik, Yalçın Bozkurt,, 2005, Günümüzde Türkiye\\'de Pamuk İpliği Sektörü,
Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, Gaziantep, Ekim 2005, Tekstil
teknolojileri ve tekstil makinaları kongresi bildiriler kitabı, MMO yayın no
E/2005/392 ISBN 975-395- 966-4 sayfa29-37,
2. Ali Demir, Ayse Çelik Bedeloğlu, Kübra Tütüncü, 2009, Nanokaplama ile Fotovoltaik
Lif Gelistirme, İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıstayı, İstanbul,
3. Nilşen Sünter, Ayşe Bedeloğlu, Yalçın Bozkurt,, 2011, Metal tel içeren iplik üretimi
ve akıllı tekstil uygulamaları, 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler
Sempozyumu, BURSA,
4. Nilşen Sünter, Ayşe Bedeloğlu, Yalçın Bozkurt,, 2011, Elektriksel olarak iletken
tekstil yapıları ve kullanım alanları, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi,
İSTANBUL, Ekim 2011,Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler
Kitabı page 217-222., Elektriksel olarak iletken tekstil yapıları ve kullanım alanları
57
5. Ayse Çelik Bedeloğlu, 2012, Fotovoltaik ve Uygulamaları, Uşak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çarşamba Konferansları , Fotovoltaik ve Uygulamaları Davetli
konuşmacı
6. Ayse Çelik Bedeloğlu, 2012, Geri Kazanılmış Muz Liflerinden İplik Ve Kompozit
Tekstil Malzemesi Üretim Olanaklarının Araştırılması, ,1. Ulusal Geri Kazanım
Kongre ve Sergisi, UŞAK, 2-4 Mayıs 2012, Kongre Bildiriler Kitabı,292-297.
7.7. Diğer yayınlar
1. Ayşe Bedeloğlu, Kompakt İplikler, Bornova, 2004, seminer verme
7.8. Uluslararası atıflar
29 tane
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
1) Araştırma Projesi Koordinatörü : Ali Demir, Münferit Proje, "Sanayi Bakanlığı ve
Korteks A.Ş." destekli proje, "Güneş Işığını Elektrik Enerjisine Dönüştürülen (Fotovoltaik)
Lif Yapısının Tekstil Amaçlı Uygulanabilir Boyuta Getirilmesi", Proje Çalışanı, Katılımcı
görevinde, Eylül 2010-Mart 2012.
2) Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr.Yalçın BOZKURT, "Dokuz Eylül
Üniversitesi", "2004 Yılı Bazında "Türk Pamuk İpliği Üretim Sektörü" Profilinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Proje Çalışanı, Dr. Ayşe Bedeloğlu, 2005-2006.
3) Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Yalçın BOZKURT, "DEÜ Araştırma Fon
Saymanlığı", "Fotovoltaik Etki Oluşturan Lif Geliştirilmesi", Proje Çalışanı, Dr. Ayşe
Bedeloğlu, 2007-2010.
9.
İdari Görevler
Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü başkan yardımcılığı: 2013-Devam ediyor
Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü: 2013-Devam ediyor
Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü Bologna Koordinatörü: 2013-Devam ediyor
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası, 2004-Devam ediyor.
2. The Fiber Society, 2010- Devam ediyor.
3. American Nano Society, 2011- Devam ediyor.
11. Ödüller
1. Sanayiye Uygulanabilir Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri/Birincilik Ödülü, Uludağ
Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB 4. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, Teşvik
Ödülü/ GÜNEŞ IŞIĞINI KULLANARAK ELEKTRİK ÜRETEBİLEN LİF
58
YAPISININ TERSİNİR INVERTED GÜNEŞ PİLİ YAPISI İLE TASARIMI, Uludağ
Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB, 2012
2. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Bitirme Projeleri Sergisinde üçüncülük ödülü / İplik Mukavemeti Testlerinde Ölçüm
Uzunluğunun Etkisinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi , 2003
Kazanılan Burslar:
1) 2211 kodlu Yurt içi Doktora Burs Programı (Doktora Öğrencileri İçin), TÜBİTAK
– Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 3 Yıl süreyle, 2006-2009.
2) 2214 Kodlu Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı (Doktora Öğrencileri
İçin), TÜBİTAK -Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 6 Ay süreyle Johannes
Kepler University, Linz Institute for Organic Solar Cells-LIOS’ta araştırma yapmak
üzere, 2008.
3) LLP/Erasmus doktora öğrenimi değişim bursu, DEÜ Dış İlişkiler Ofisi 5 Ay
süreyle Ghent University, Department of Textiles’da araştırma yapmak üzere,20072008.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
59
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: İdris Çerkez
2.
Doğum Tarihi: 26.08.1983
3.
Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
5.
Üniversite
Alan
Yıl
Lisans
Tekstil Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
2005
Y. Lisans
Tekstil Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
2007
Doktora
Polimer ve Lif
Mühendisliği
Auburn University, A.B.D.
2011
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 06.06.2013
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“N-Halamine Biocidal Coatings via a Layer-by-Layer Assembly Technique”, Langmuir,
27 (7), 2011, 4091-4097. DOI: 10.1021/la104923x
2. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“Polymeric Antimicrobial N-Halamine Epoxides”, ACS Applied Materials &
Interfaces,3 (8), 2011, 2845-2850. DOI: 10.1021/am200351w
3. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“N-halamine Copolymers for Use in Antimicrobial Paints”, ACS Applied Materials &
Interfaces, 3 (8), 2011, 3189-3194. DOI: 10.1021/am200684u
4. Hasan B Kocer, Idris Cerkez, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“Cellulose/Starch/HALS Composite Fibers Extruded from an Ionic Liquid”,
Carbohydrate Polymers, 86 (2), 2011, 922-927. DOI: 10.1016/j.carbpol.2011.05.046
60
5. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“Multifunctional Cotton Fabric: Antimicrobial and Durable Press”, Journal of Applied
Polymer Science, 124 (5), 2012, 4230-4238. DOI: 10.1002/app.35402
6. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, Roy M. Broughton, “A Practical Cost Model for
Selecting Nonwoven Insulation Materials, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 7
(1), 2012, 1-9.
7. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“Epoxide Tethering of Polymeric N-halamine moieties”, Cellulose, 19 (3), 2012, 959966. DOI: 10.1007/s10570-012-9699-z
8. Billy W McCann, Song Hao, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Orlando Acevedo, S. D.
Worley, “Inter- and Intra- Molecular Mechanisms for Chlorine Rearrangements in
Trimethyl-Substituted N-Chlorohydantoins”, Journal of Physical Chemistry A, 116 (26),
2012, 7245-7250. DOI: dx.doi.org/10.1021/jp304610k
9. Idris Cerkez, Hasan B Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“N-halamine Copolymers for Biocidal Coatings”, Reactive and Functional Polymers, 72
(10), 2012, 673-679. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2012.06.018
10. Ozkan Yildiz, Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. Dave Worley, Roy M. Broughton,
Tung S. Huang, “N-(hydroxymethyl) acrylamide as a multifunctional finish to cotton
and a tether for grafting methacrylamide for biocidal coatings””, Journal of Applied
Polymer Science, 128 (6), 2012, 4405-4410. DOI: 10.1002/APP.38692
11. Idris Cerkez, “Rapid Disinfection by N-halamine Polyelectrolytes”, Journal of
Bioactive and Compatible Polymers, 28 (1), 2013, 86-96. DOI:
10.1177/0883911512470863
12. Idris Cerkez, S. D. Worley, Roy. M. Broughton, T. S. Huang, “Rechargeable
antimicrobial coatings for poly(lactic acid)nonwoven fabrics”, Polymer, 54 (2), 2013,
536-541. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2012.11.049
13. Idris Cerkez, S. D. Worley, Roy. M. Broughton, T. S. Huang, “Antimicrobial
coatings for polyester and polyester/cotton blends”, Progress in Organic Coatings, DOI:
10.1016/j.porgcoat.2013.03.005
7.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. İdris Çerkez, Yusuf Ulcay, “Kolloidal Silika Dispersiyonunun Polietilen Dokusuz
Yüzeyin Enerji Absorbsiyonuna Olan Etkisi”, Uludağ Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisi, 12 (2), 2007, 71-84.
61
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Yusuf Ulcay, Idris Cerkez, Sule Altun, Remzi Gemci, “A Experimental Study on
Thermal and Noise Insulation Properties of Waste Fiber Reinforced Cements”, The
Fiber Society Conference, May 14-16, 2008 France..
2. Roy M. Broughton, Paul Brady, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, “Optimization of
Fibrous Insulation”, The Fiber Society Spring Meeting, May 27-29, 2009 Shanghai,
China.
3. Idris Cerkez; Hasan B. Kocer, Ozkan Yildiz, Roy M. Broughton,“N-Halamine/Quats
Copolymers for Antimicrobial Applications”, The Fiber Society Conference Spring
Meeting, May 9-12, 2010 Bursa, Turkey.
4. David J. Branscomb, Idris Cerkez, “Damage Evaluation of Braided
Kevlar®/Carbon/Epoxy Composite Beams in Three Point Bending with Infrared
Thermograph”, ASME ACTC 2010: ASME Early Career Technical Conference,
October 1-2, 2010 Atlanta, Georgia.
5. Roy M. Broughton, S. Dave Worley, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Ozkan Yildiz,
Mehmet Orhan, Hao Song, Tung S. Huang, “ Review of Antimicrobial Work”,
Innovative Nonwoven Conference, November 10-12, 2010 Raleigh, North Carolina.
6. Roy M. Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Wei Liu, Tung S. Huang,, S. Dave
Worley, “Survey of Halamine Antimicrobials”, 102nd American Oil Chemist Society
Annual Meeting & Expo, May 1-4, 2011 Cincinnati, Ohio.
7. Idris Cerkez, Roy M. Broughton, “Nonwoven Structural Insulated Panels for
Construction Applications”, Innovative Nonwoven Conference, September 13-15,
2011 Atlanta, Georgia.
8. S. Dave Worley, Hasan B Kocer , Idris Cerkez, Roy M. Broughton, Tung S. Huang,
“Antimicrobial materials for coatings and latex paints”, American Chemical Society,
March 25-29, 2012 San Diego, California.
9. Selcuk Poyraz, Idris Cerkez, Yang Liu, Zhen Liu, Xinyu Zhang, “ One step synthesis
and antibacterial properties of polyaniline nanofibers with silver nanoparticles”,
American Chemical Society, April 7-11, 2013 New Orleans, Louisiana.
7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.5. Diğer yayınlar
1. Patent Başvurusu, S.D.Worley, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez. Novel
N-Halamine Acrylamide Monomers and Copolymers Thereof for Biocidal Coatings,
WO2012096694A1, 19 Temmuz 2012.
8.
Projelerde Yaptığı Görevler
62



9.
Yardımcı Arastırmacı, “Halogen Oxidants for Immobilization in Protective Material
and Coatings”, Grant No: FA8650-07-1-5908 - US Air Force tarafından
desteklenmiştir.
Yardımcı Arastırmacı, “Novel Textile Contructions for Puncture Resistant Inflatable
Composites”, SBIR Contract number:W911QY-09-C-0019 - US Air Army tarafından
desteklenmiştir.
IV. ve V. Uludağ Tekstil İhracatçıları Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, Proje
hakemligi
İdari Görevler
10. Akademik Görevler


Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV.
ve V. Ar-ge Proje Pazari, Proje Hakemliği
Dergi Hakemliği
o Journal of Bioactive and Compatible Polymers
o Journal of Polymer Science
o Household Personal Care Today
o Uludag Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler




American Chemical Society
American Institute of Aeronautics and Astronautics
The Fiber Society
Tekstil Mühendisliği Odası, Bursa
12. Ödüller

Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V.
Ar-ge Proje Pazarı - En İyi Proje Teklifi, Birincilik Ödülü, 2013.
 Auburn Üniversitesi, Kimya ve Biyokimya Bölümü, Postdoktora Araştırmacısı, 20122013.
 Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV.
Ar-ge Proje Pazariı - En İyi Proje Teklifi, İkincilik Ödülü, 2012.
 Auburn Üniversitesi, En İyi Doktora Tezi Ödülü, 2012.
 Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, Öğrenci Birliği
Temsilcisi, 2011.
 Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, En İyi Poster Sunumu,
Üçüncülük Ödülü, 2011.
 Auburn Üniversitesi , Polimer ve Lif Mühendisliği Bölümü, En iyi Doktora
Öğrencisi Ödülü, 2009.
63
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Doktora Eğitim Bursu, 2008.
 Uludag Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İkincilik Ödülü, 2005.
 Uludag Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunlar Derneği, Onur
Öğrencisi, 2005.
13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir
64
Yrd.Doç.Dr. Ayşe BEDELOĞLU’nun ÜDS sonuç belgesi
65
Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri KOÇER’in doktora diplaması
66
Yrd.Doç.Dr. İdris ÇERKEZ’in Özgeçmişi doktora diploması
67

Benzer belgeler

kinoa: besinsel ve antibesinsel özellikleri

kinoa: besinsel ve antibesinsel özellikleri food allergy. For this reason, it is admitted as the most prevalent genetic disease based on nutrition. In order to overcome this problem, some gluten-free and starch based food products have been ...

Detaylı

Özgeçmiş - Chemical Engineering and Applied Chemistry

Özgeçmiş - Chemical Engineering and Applied Chemistry nanocatalyst for hydrogen production from additive-freedehydrogenation of formic acid under mild conditions’’ Ahmet Bulut, Mehmet Yurderi, Yasar Karatas, Mehmet Zahmakiran, Hilal Kivrak, Mehmet Gul...

Detaylı

Ek 1 - Bursa Teknik Üniversitesi

Ek 1 - Bursa Teknik Üniversitesi 1- Programın Adı Lif ve Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 2- Programın Açılma Gerekçesi Lif ve Polimer Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Mühe...

Detaylı