SC/C – COMMANDER BRIEFING NATURE OF THE

Transkript

SC/C – COMMANDER BRIEFING NATURE OF THE
10.06 PREPARED EMERGENCY DITCHING CHECKLIST
S C/C – COMMANDER BRIEFING
NATURE OF THE EMERGENCY AND INTENTIONS
 TIME AVAILABLE TO PREPARE THE CABIN (synchronize watches)
 SIGNAL TO BRACE
SIGNAL TO REMAIN SEATED (if no evacuation is required. on ground
emergency only)
SPECIAL INSTRUCTIONS (for example,exits that may be unusable)
 ACKNOWLEDGE THE CAPTAINS BRIEFING
 ASK THE CAPTAIN WHO WILL MAKE THE INITIAL
ANNOUNCEMENT AND WHEN.
CABIN CREW PREPARATION (During SC/C – Commander Briefing)
 Cabin crew stop all activities
 Secure any equipment that is being used
 Wear uniform jackets.
 Take cabin preparation check lists
 Go to designated crew station standby the interphone ready for Purser's briefing.
 SC/C Briefs the cabin crew with I/C using the ‘’CONF Call’’ or ‘’All
Attendant‘’function on the interphone handset. If I/C is inoperative all crew members
shall come to the front galley
AFTER BRIEFING
 SC/C sets the cabin lights to’Bright’
 While applying galley preparation cabin crew shall lock and secure all
trolleys,standart unit,containers. Also the galley curtains shall be detached from its
location
 Lavatory doors shall be locked.
 Commander makes an announcement to the passengers.
 ‘’NO SMOKING and FASTEN SEAT BELT’’signs switch on.
 Preparations start immediately.
 Cabin crew shall use all the time that the commander gives properly.
 Cabin crew go to demonstration areas.
NOTE: During preparations when purser start announcements cabin crew shall listen
carefully,shall not distract the attention of the passengers and wait at the
demonstration areas. The Purser must monitor the time during the cabin preparation
announcements. Allow time for task to be accomplished, when the allocated time is
up, inform the cabin crew by announcing."Cabin crew return to demonstration
positions", "Finish preparations".
10.06 PREPARED EMERGENCY DITCHING CHECK-LIST
S.C/C ANNOUNCEMENT
Ladies and Gentlemen, This is the Purser speaking. The captain inform me that it
may shortly be necessary to make an emergency ditching. For a safe evacuation,
listen carefully to the following instructions.
.............................................................................................................................................................................................
Sayın Yolcularımız,
Kabin Amiriniz konuşuyor. Kaptanın bildirdiği üzere; kısa bir süre sonra sonra suya
zorunlu iniş yapabiliriz. Şimdi güvenli bir tahliye gerçekleştirebilmemiz için
vereceğimiz talimatları dikkatle izleyin.
Please remain seated and keep calm.
 Loosen your ties and collars.
 Put your seat upright, close your tray table, place your armrest down.
 Remove all sharp objects such as pens, broaches and dentures, put them in
your hand luggage.
 Take off your shoes.
 Place your hand luggage and shoes under the seat in front of you as far as
possible.
 Put on your coat and jackets.
 Your life vest is under your seat.
 Get it out, slip the vest over your head, bring the belt around your waist, fix
the belt until it is tight.
 Do not inflate life vest in the aircraft, this will delay your evacuation.
 You must inflate the vest as you leave the aircraft.
 Inflation will be automatic, when you pull down these red handles.
It may also be inflated by blowing through these tubes.
Life vest has its own illumination system. The light will illuminate
automatically when the battery is immersed in water.If not it may also
illuminate by pulling the lanyard attached to the battery.
Inflate your life vest just before leaving the aircraft. If you leave the aircraft
through the overwing emergency windows ,inflate the vest outside.
Life vest for infants will be distributed by cabin crew.In that case put the life
vest on your infant and inflate immediatelly.
.......................................................................................
 Oturun ve sakin olun.
 Yaka ve kravatlarınızı gevşetin.
 Koltuğunuzu dik duruma getirin, masalarınızı kapatın, koltuk kollarınızı
aşağı indirin.
 Üzerinizdeki broş, kalem gibi sivri cisimleri, varsa takma dişlerinizi çıkartın
el bagajınızın içine koyun.
 Ayakkabılarınızı çıkartın.
 El bagajlarınızı ve ayakkabılarınızı önünüzdeki koltuğun altına sıkıca
yerleştirin.
 Varsa ceket ve paltolarınızı giyin.
 Can yeleğiniz oturduğunuz koltuğun altındadır.
 Can yeleğinizi alın, başınızdan geçirin, kemerini belinize göre ayarlayıp
sabitleyiniz.
 Hareket etmenizi engelleyeceğinden can yeleğinizi kesinlikle uçak içinde
şişirmeyin.
 Can yeleğinizi uçağı terk ederken şişirin.
 Alt ucunda görülen kırmızı kolları çekince yelek şişecektir. Şişmezse her iki
tarafındaki lastik borulardan üfleyerek de yeleğinizi şişirebilirsiniz.
C/C DUTIES
 C/C at
emergency demo
stations.
 Check pax
compliying with
S.C/C directives.
 (During check,
C/C never distract
pax attention to
emergency
announcement.)
 Pax/crew ties
off/collars open
 Chair backs
upright.
 Table stowed.
 Armrests down.
 Sharp objects
removed, placed
in hand luggage.
 Shoes removed.
 Placed under
the seat.
 Ensure pax have
their jackets&coats
on.
 Demo:life vest
donning using crew
life vest&keep it
on.
DO NOT
INFLATE.
 Infants’ life
vests distributed,
on/inflated.
10.06 PREPARED EMERGENCY DITCHING CHECKLIST
S.C/C ANNOUNCEMENT
 Yelek üzerindeki işaret ışığı can yeleği suyla temas edince otomatik olarak
ya da pil üzerinde bulunan tapa çekilince yanar.
 Can yeleğinizi uçağı terk ederken şişiriniz.Eğer uçağı kanat üstü
pencerelerden terk ediyorsanız,yeleğinizi kanat üstünde şişiriniz.
 Bebekler için can yeleği kabin ekibi tarafından verilecektir. Bebeğinize can
yeleğini giydirdiğinizde derhal şişiriniz.
Due to the Captain instruction, now we will ask some of our passengers to
change seats.
...................................................................
Kaptanın talimatı ile şimdi bazı yolcularımızın yerlerini değiştirmemiz
gerekmektedir.
Now we will show you the brace position that you must take on the
command “Brace, brace, brace”
C/C DUTIES
 S.C/C notified.
“Cabin OK.”
 Relocated pax
as per Captain’s
instruction, if
applicable.
 S.C/C notified,
“Cabin OK.”
 Demo brace
position on the
seat.
 Before taking this position, push the seat back in front of you forward.
 Fasten seat belt low and tight.
 Keep your feet flat on the floor.
 Bend down, fold your arms under your knees.
 Now practice this position.
.................................................................................
Şimdi size “ Brace, brace, brace” komutunu duyduğunuzda almanız gereken
çarpma pozisyonunu göstereceğiz.
 Bu pozisyonu almadan önce önünüzdeki koltuk arkalığını öne itin.
 Kemerlerinizi karın altından bağlayın ve sıkılaştırın.
 Ayaklarınız hafifçe aralık biçimde sıkıca yere basın.
 Öne eğilin ve kollarınızı dizlerinizin altında kavuşturun.
 Şimdi bu pozisyonu deneyin.
...........................................................................
 If you cannot fold your arms under your knees, cross your arms, lean
forward with the palms of your hands against the seat back in front of you
and press your forehead against the back of your hands.
 Now practice this position.
..............................................................................................
 Eğer bu pozisyonu alamıyorsanız, kollarınızı çapraz yapıp avuçlarınızı
önünüzdeki koltuğun arkalığına dayayın ve öne eğilin.
 Şimdi bu pozisyonu deneyin.
.................................................................
 Now we will show the brace position to the special conditioned
passengers.
..................................................................
Şimdi özel durumlu yolcularımıza çarpma pozisyonlarını göstereceğiz
 Check safety
belts are tightly
fastened, pax in
correct position.
 Brace position
personally to:
 Assist pax with
infants.
 Assist pregnant
pax.
 Assist
handicapped pax.
 S.C/C notified,
“Cabin OK.”
10.06 PREPARED EMERGENCY DITCHING CHECKLIST
S.C/C ANNOUNCEMENT
You must keep your seat belt fastened in this position until the
aircraft comes to a complete stop. Remember that there will be more
than one impact. When stopped, you will hear the command
“EVACUATE”, go to the nearest exit and move away from the
aircraft.
 Do not take any hand luggage with you as they may delay your
exit.
..........................................
 Bu pozisyonu uçak tamamıyla duruncaya kadar koruyun ve
kemerlerinizi çözmeyin. Bu sırada birçok çarpma olabileceğini
unutmayın. Uçak durduktan sonra “TAHLİYE” komutunu
duyduğunuzda en yakın çıkışa gidin ve uçağı terkedin.
 Çıkışınızı engelleyeceği için yanınıza hiçbir eşya almayın.
C/C DUTIES
 C/C at emergency
demo stations.
 The emergency lights are located above the emergency exit doors
and on the ceiling (under the overheadbins). The path lights are
located through the aisle.
 The cabin crew are showing you the nearest exits.
 Look to find at least two other exits.
.........................................
 Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar koridor
boyunca yerde, tavanda (baş üstü dolaplarının kenarlarında) ve
kapılar üzerinde bulunmaktadır.
 Kabin memurları bulunduğunuz bölüme en yakın çıkışları sizlere
göstermektedir.
 Size en yakın en az iki çıkışı daha tespit edin.
Demo:
 Exit signs
 Floor lighting
 Exit location
 Now fasten your seat belt tightly.
And carefully read the safety card that is located in the seat pocket in front of
you.
Şimdi kemerlerinizi sıkıca bağlayın.
 Koltuk cebindeki güvenlik kartını alın ve acil iniş durumunda yapmanız
gerekenleri okuyun.
Demo:
 Safety card
 Remove your eye glasses, put them in the seat pocket in front of you.
.............................................................
 Varsa gözlüğünüzü çıkartın, önünüzdeki koltuğun cebine koyun.
 Check pax compliying
with S.C/C directives.
Now,we will change some of our passengers seats to assist us after landing.If
there is any airline,fireforce,army force,police personnel between the
passengers are kindly requested to intruduce themselves to cabin crew.
 Şimdi aranızdan bazı yolcularımızın inişten sonra bize yardımcı olmaları
için yerlerini değiştireceğiz. Yolcularımız arasında havayolu, itfaiye, silahlı
kuvvetler, polis personeli olarak görev yapanlar varsa kendilerini kabin
memurlarına tanıtmalarını rica ederiz.
 Seat ABP’s with
handicapped
Brief on:
 Location of primary exits.
 Location of secondary
exits.
10.06 PREPARED EMERGENCY DITCHING CHECK-LIST
S.C/C ANNOUNCEMENT
C/C DUTIES
 In a few moments, we will be asking some of you to change seats to
assist us after landing. If there are any airline employees, police officers,
fire fighters or military personnel on board, please identify yourselves to
a Cabin crew member.
 To come to exits last.
 Obtain 3 ABP’s for each
exit.
 Move ABP’s to exit row
seats.
Brief as follows;
ABP – INSTRUCTIONS
When Does An ABP Open An Emergency Exit?
1.After the command “PASSENGER EVACUATION”
2......And in case the cabin crew member is incapaciated.
HOW DOES AN ABP OPEN THE EMERGENCY EXIT?
1.Look outside (fire, smoke obstacles, etc.) if required block exit/redirect passenger
2.Secure yourself
3.Open emergency exit (type specific)
4.Pull manual inflation handle (if required block exit/redirect passengers)
5.Give commands for passengers
6.Assist/Rescue ınjured passengers
All Items Have To Be Repeated By ABP
S.C/C DUTIES
 Last cabin safety check by S.C/C
 Advise Captain “Cabin safe”.
Dim cabin lighting
C/C DUTIES
 Check doors armed.
 Cabin safety check completed.
 Window shades opened.
 Flash light, first aid kits, (if available)
medical kit, megaphone, ELT checked,
quickly reachable.
 Preparation completed, notify S.C/C
 Go to assigned seat, fasten safety belt
assembly, start silent review.
10.06 PREPARED EMERGENCY DITCHING CHECK-LIST
EMERGENCY COMMANDS
4. If the Evacuation is not necessary:
1. From Cockpit Crew
To Cabin Crew
“Cabin Crew at stations”
C/C shalltake their assigned seats when cabin
light is dim.
To Cabin Crew
“Brace, Brace, Brace” 30 sec. to 1 minute to
landing.
If P/A inoperative, fasten seat belt signs are flashing
Cabin Crew
“Brace, Brace, Brace”
To Cabin Crew
’Remain Seated’’.
If P/A inoperative, Commander informs the S.C/C
when he is in the cockpit.
2. From Cockpit Crew
Cockpit Crew
S.C/C
To Pax
“Ladies and Gentlemen,
This is your senior cabin crewmember speaking,
Please remain seated.
The cockpit crew is evaluating the situation,
further information will follow within a few
moments.”
To Pax
3. If the Evacuation is necessary.
Cockpit Crew
To Cabin Crew
“Passenger Evacuation, evacuate, evacuate,
evacuate.”
Cabin Crew
To Pax
Evacuate,evacuate,seat belts off, get out!”
Usable Exit:
“Come this way.”
EMERGENCY COMMANDS AT EXITS
Exits equipped with Slide/Raft:
“Inflate life vest, get into the raft, hurry”
hury”
Exits equipped with Escape Slide:
“Inflate life vest, jump, hurry”
If exit is not usable;
(Point out the usable exit.)
“No exit, go that way”
“Fire outside, go that exit”
Emergency Overwing Exits:
“Leg first, then head, inflate life vest, hurry”
“No slide, go that way”

Benzer belgeler

10.05 prepared emergency landıng check-lıst sc/c

10.05 prepared emergency landıng check-lıst sc/c  Şimdi aranızdan bazı yolcularımızın inişten sonra bize yardımcı olmaları için yerlerini değiştireceğiz. Yolcularımız arasında havayolu, itfaiye, silahlı kuvvetler, polis personeli olarak görev ya...

Detaylı