Radyo TV I. Öğretim - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Transkript

Radyo TV I. Öğretim - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7(.1ø.%ø/ø0/(50(6/(.<h.6(.2.8/8
5DG\RYH7HOHYL]\RQ3URJUDPFÕOÕ÷Õ<HQL'HUV3URJUDPÕ
6ÕQÕI*]'|QHPL
Ders Kodu
RTV-101
RTV-103
RTV-105
RTV-107
RTV-111
ATA-160
ING-101
TUR-170
'HUV$GÕ
.XUJX7HNQL÷L
Haber Toplama Yazma
5DG\R3URJUDPFÕOÕ÷Õ
Video Çekimi
+DONODøOLúNLOHU
$WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
øQJLOL]FH,+D]ÕUOÕN(÷LWLPLQH7DEL2OPD\DQg÷UHQFLOHUøoLQ
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
Türk Dili I
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
Teorik
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
1,0
2,0
1,0
1,0
0,0
Akts
5,0
6,0
5,0
4,0
4,0
T.Kredi
3,5
4,0
3,5
2,5
3,0
Saat
4,0
5,0
4,0
3,0
3,0
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
14,0
0,0
5,0
30,0
16,5
19,0
30,00
16,50
19,00
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
6ÕQÕI%DKDU'|QHPL
Ders Kodu
RTV-102
RTV-104
RTV-106
UOS-800
ATA-260
ING-102
TUR-270
'HUV$GÕ
5DG\R79+DEHUFLOL÷L
Temel Kamera
6HV.D\GÕ
MYO Ortak Seçmeli Ders
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
$WDWUNøONHOHULYHøQNÕODS7DULKL,,
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
øQJLOL]FH,,+D]ÕUOÕN(÷LWLPLQH7DEL2OPD\DQg÷UHQFLOHUøoLQ
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
Türk Dili II
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
RTV-108
RTV-110
RTV-112
RTV-114
0DVDhVW<D\ÕQFÕOÕN
6L\DVDOøOHWLúLP
Sinema
Medya Analizi
MYO-801
øúDUHW'LOL
(NOHQGL÷L%|OP,VSDUWD0HVOHN<NVHNRNXOX<RN
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Teorik
3,0
2,0
3,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
1,0
1,0
1,0
Akts
5,0
5,0
5,0
T.Kredi
3,5
2,5
3,5
Saat
4,0
3,0
4,0
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
2,0
0,0
0,0
3,0
2,0
2,0
Zorunlu
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
YÖK
10,0
0,0
3,0
24,0
11,5
13,0
3,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
12,0
0,0
0,0
12,0
12,0
12,0
2,0
0,0
0,0
3,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
3,0
2,0
2,0
30,00
17,50
19,00
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçimlik 2
6ÕQÕI*]'|QHPL
Ders Kodu
RTV-201
RTV-203
RTV-205
'HUV$GÕ
Uzman Gazetecilik
.LWOHøOHWLúLP0HY]XDWÕ
7HOHYL]\RQ3URJUDPFÕOÕ÷Õ
RTV-207
RTV-209
RTV-211
RTV-213
RTV-215
RTV-217
RTV-219
RTV-221
Haber Röportaj
Temel Fotograf
7HOHYL]\RQ5HNODPFÕOÕ÷Õ
Yerel Medya
%LOJLVD\DUGD5HVLPøúOHPH
6HQDU\R<D]ÕPÕ
7UNL\H
QLQ<DNÕQ7DULKL
Kamu Yönetimi
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Teorik
3,0
4,0
3,0
Pratik
0,0
0,0
0,0
Lab/Uyg
1,0
0,0
1,0
Akts
6,0
6,0
6,0
T.Kredi
3,5
4,0
3,5
Saat
4,0
4,0
4,0
10,0
0,0
2,0
18,0
11,0
12,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
16,0
0,0
8,0
24,0
20,0
24,0
30,00
21,00
24,00
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
Türü
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
6ÕQÕI%DKDU'|QHPL
Ders Kodu
MYO-500
REK-202
'HUV$GÕ
.XUXP6WDMÕ
(NOHQGL÷L%|OP,VSDUWD0HVOHN<NVHNRNXOX<RN
Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
(NOHQGL÷L%|OPhQLYHUVLWH2UWDN'HUVOHUL257$.=2581/8
DERSLER)
Kontrol Eden:
$GÕ6R\DGÕ
hQYDQÕ
Sicil No
Tarih
øP]D
:
:
:
:
:
Teorik
Pratik
Lab/Uyg
Akts
T.Kredi
Saat
Türü
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
0,0
Zorunlu
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
Zorunlu
9HUGL÷LPELOJLOHULQGR÷UXOX÷XQXWDDKKWHGHULP
AKTS Koordinatörü
øP]D
05.08.2015
RTV-202
RTV-204
RTV-206
0HG\D(WL÷L
Çekim Teknikleri
Film Prodüksiyon
RTV-208
RTV-210
RTV-212
RTV-214
RTV-216
RTV-218
Belgesel Film
*D]HWH<D]Õ7UOHUL
+DEHU6XQXú
&DQOÕ<D\ÕQ
Film Dili ve Sahneleme
<HQLøOHWLúLP7HNQRORMLOHUL
=RUXQOX'HUV7RSODPÕ
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
9,0
0,0
3,0
21,0
10,5
12,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
12,0
0,0
6,0
18,0
15,0
18,0
'g1(0/ø.'(56<h.h723/$0,
30,00
18,00
21,00
GENEL TOPLAM :
120,00
73,00
83,00
6HoPHOL'HUV7RSODPÕ
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
6(dø0/ø.'(566$$7.5('ø9($.76
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
1
1
0,00
0,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
1
2
6,00
6,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
2
1
10,00
12,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
2
2
7,50
9,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
3
1
0,00
0,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
3
2
0,00
0,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
4
1
0,00
0,00
SINIF
DÖNEM
SKR
SSA
4
2
0,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
SAKTS S1KR
6,00
0,00
SAKTS S1KR
12,00
0,00
SAKTS S1KR
9,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
SAKTS S1KR
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S1SA
S1AKTS
S2KR
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
6,00
6,00
6,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
10,00 12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
7,50
9,00
9,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
S2SA S2AKTS
TKR
TSA
TAKTS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SKR:Seçmeli Kredi; SSA:Seçmeli Saat; SAKTS: Seçmeli Akts
S1KR:Seçimlik 1 Kredi; S1SA:Seçimlik 1 Saat; S1AKTS: Seçimlik 1 Akts
S2KR:Seçimlik 2 Kredi; S2SA:Seçimlik 2 Saat; S2AKTS: Seçimlik 2 Akts
TKR:Toplam Kredi; TSA:Toplam Saat; TAKTS: Toplam Akts
Kontrol Eden:
$GÕ6R\DGÕ
hQYDQÕ
Sicil No
Tarih
øP]D
:
:
:
:
:
9HUGL÷LPELOJLOHULQGR÷UXOX÷XQXWDDKKWHGHULP
AKTS Koordinatörü
øP]D
05.08.2015

Benzer belgeler

EEM Dersler_Kredi_Akts - Teknoloji Fakültesi

EEM Dersler_Kredi_Akts - Teknoloji Fakültesi SKR:Seçmeli Kredi; SSA:Seçmeli Saat; SAKTS: Seçmeli Akts

Detaylı

1,2,3,4. sınıf öğrencileri için ders planı

1,2,3,4. sınıf öğrencileri için ders planı 6HoPHOL'HUV7RSODPÕ 'g1(0/ø.'(56 Detaylı

2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı

2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için ders planı Ceza Hukuku Genel Hükümler I 0LOOHWOHUDUDVÕ+XNXN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Hukuk Sosyolojisi

Detaylı

Aşçılık 2. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu

Aşçılık 2. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu T.C. 6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø ,VSDUWD0HVOHN<NVHNRNXOX$úoÕOÕNøg'HUV3URJUDPÕ GÜN

Detaylı

ÖN SOYKÜTÜĞÜ

ÖN SOYKÜTÜĞÜ 3HUVRQHOLQ$GÕYH6R\DGÕ .....................................

Detaylı

Aşçılık 1. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu

Aşçılık 1. Öğretim Programı - Isparta Meslek Yüksekokulu 10XWIDN8\JXODPDODUÕ,,g÷U*|U0867$)$.$987 10XWIDN8\JXODPDODUÕ,,'Ro'U0XUDWd8+$'$5

Detaylı