Avrupa Birliği Dijital Gündemi ve Türkiye Konferansı

Transkript

Avrupa Birliği Dijital Gündemi ve Türkiye Konferansı
Avrupa Birliği Dijital Gündemi ve Türkiye Konferansı
İstanbul Kongre Merkezi - Beyazıt Salonu
İstanbul, Türkiye
20 Nisan 2012
13:00 – 13:45
Katılımcıların varışı ve kayıtları
13:45 – 14:45
Açılış Konuşmacıları
Sn. Sait KOÇ
Sn. Tibor VARADI
Sn. Tayfun ACARER
Sn. Neelie KROES
14:45 – 15:00
Sn. Cevdet YILMAZ
Sn. Egemen BAĞIŞ
Kahve Arası
Konuk Konuşmacı:
Sn. Gerard de GRAAF
15:00 – 15:15
Datateknik Yönetim Kurulu Başkanı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündem’den Sorumlu Başkan
Yardımcısı (Video mesajı ile katılım sağlayacaktır)
T.C. Kalkınma Bakanı
T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Direktör, Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel
Müdürlüğü (DG INFSO)
Panel: Büyüme, Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Değişimin İtici Gücü Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri
15:15 – 16:15
Panel Yöneticisi:
Sn. Cüneyd DÜZYOL
Konuşmacılar:
Sn. Faruk ECZACIBAŞI
Sn. Luigi GAMBARDELLA
Sn. Sezai HAZIR
Sn. Aslı Deniz HELVACIOĞLU
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Dijital Gündem
Yüksek Seviye Topluluğu Türkiye Temsilcisi
Başkan, Dijital Türkiye Platformu
Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Telekomünikasyon Şebeke
Operatörleri Birliği (ETNO)
Onursal Başkan, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği
Boğaziçi Üniversitesi, İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Soru-Cevap
Kahve Arası
Panel: AB Sürecinin Türk Telekomünikasyon Sektörüne Etkileri ve Sektörün Beklentileri
16:45 – 17:45
Panel Yöneticisi:
Mr. Ahmet YÜCEL
Konuşmacılar:
Sn. Reinald KRUGER
Sn. Tom RUHAN
Sn. Ekrem YENER
Sn. Yasin BECENİ
Sn. Osman Nihat ŞEN
17:45 – 18:00
18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Birim Amiri, Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya
Genel Müdürlüğü (DG INFSO) (tbc)
Başkan, Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Derneği (ECTA)
Genel Müdür Yardımcısı, Turkcell
Yönetici Ortak, BTS & Partners
Daire Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Soru-Cevap
Konferans Kapanışı