Issue Content - Türkiye Klinikleri

Transkript

Issue Content - Türkiye Klinikleri
Türkiye Klinikleri
OFTALMOLOJİ
Cilt
25 Sayı
3 Yıl
2016
İÇİNDEKİLER
141
147
153
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR
Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Platelet/Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume
in Behçet Disease Patients with and without Ocular Involvement
Göz Tutulumu Olan ve Olmayan Behçet Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranı,
Trombosit/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacmi
Elif Betül TÜRKOĞLU, Sevil ALAN, Serpil TUNA, Aslı ÇETİNKAYA, Yaşar TUNA
Oküler Yüzey Hastalıklarında Amniyon Zarı Transplantasyon Sonuçlarımız
Outcomes of Amniotic Membrane Transplantation in Corneal Surface Diseases
Selçuk KARA, Baran GENCER, Arzu TAŞKIRAN, Hasan Ali TUFAN, İsmail ERSAN, Sedar ARIKAN, Mehmet YILMAZ
Demir Eksikliği Anemisi Olan Kadınlarda Peripapiller Retina Sinir Lifi Kalınlığı
Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Women with Iron Deficiency Anemia
Hasan Basri ARİFOĞLU, Ahmet GÜLHAN, Mustafa ÖZEN, Döndü Melek ERİN ULUSOY,
158
164
Bilal AYGÜN, İsa YUVACI, Mustafa ATAŞ
Bir-Beş Yaş Arası Çocuklarda Aydınlık ve Karanlık Ortamlarda
Welch SureSight Otorefraktometre Ölçümleri
Welch Allyn SureSight Autorefractometer Measurements in Photopic and Scotopic Conditions
in Children Aged 1-5 Years
Cemile ANIL ASLAN, Mustafa ELİAÇIK, Sevil KARAMAN ERDUR, Fevzi ŞENTÜRK, Gökhan GÜLKILIK
Long Term Transneuronal Retrograde Degeneration of the Retinal Ganglion Cells
in Patients with Cerebral Infarction
Serebral İnfarkt Hastalarında Uzun Dönemde Retinal Ganglion Hücrelerinin
Transnöronal Retrograd Dejenerasyonu
Ali Atakhan YILDIZ, Ayşegül MAVİ YIL, Zeynep Ayşe ACAR, Dilek GÜVEN, Ali OLGUN, Selam Yekta ŞENDÜL
174
180
Katarakt Cerrahisi ve Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati
Cataract Surgery and Non-arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy
Nazife SEFİ YURDAKUL, Feray KOÇ
Oküler Tutulumu Olan Pediatrik Stevens-Johnson Sendromlu Hastalarımızın
Akut Dönem Göz Bulguları ve Tedavi Sonuçları
Acute Ophthalmological Findings and Short Term Treatment Results of
Our Pediatric Stevens-Johnson Syndrome Cases with Ocular Involvement
Pınar ALTIAYLIK ÖZER, Bengi Ece KURTUL, Gönül TANIR, Türkan AYDIN TEKE, Zeynep Gökçe GAYRETLİ AYDIN,
Ayşe KAMAN, Emrah Utku KABATAŞ, Asuman GÜRKAN
187
191
194
198
202
OLGU SUNUMLARI
Premacular Subhyaloid Hemorrhage Treated with Argon Laser Hyaloidotomy
in a Pregnant Patient: Case Report
Premaküler Subhiyaloid Hemoraji Gelişen Gebe Hastada Argon Laser Hiyaloidotomi Uygulaması
Günhal ŞATIRTAV, Hürkan KERİMOĞLU, Refik OLTULU, Mehmet Kemal GÜNDÜZ
Serratia Liquefaciens’e Bağlı Gelişen Keratit Olgusu
A Keratitis Case Which was Induced Serratia Liquefaciens Bacteria: Case Report
Burcu ELPEZE, Sadık ALTAN ÖZAL, Hande GÜÇLÜ, Vuslat GÜRLÜ, Haluk ESGİN
Corneal Biomechanical Properties and Densitometry
in a Case with Iridocorneal Endothelial Syndrome
İridokorneal Endotelyal Sendromlu Bir Olguda Korneanın Biyomekanik Özellikleri ve
Korneal Dansitometri
Mehmet Ali ŞEKEROĞLU, Mustafa Alpaslan ANAYOL, Ali Bülent ÇANKAYA, Başak BOSTANCI CERAN, Pelin YILMAZBAŞ
Çocukluk Çağında İkiz Eşinde Serebral Arter Anevrizması ile Birlikteliği Olan Ezotropya
Cerebral Artery Aneurysm with Esotropia in One of Twin Sisters in Childhood: Case Report
Melisa Zişan KARSLIOĞLU, Veysel AKBEL, Huban ATİLLA
Posterior Polimorfoz Korneal Distrofi Ektatik Bir Hastalık mı?
Is Posterior Polymorphous Corneal Dystrophy and Ectatic Disorders?: Case Report
Mustafa KOÇ, Yasin Şakir GÖKER, Yaran KOBAN, Murat UZEL, Mahmut KAYA, Pelin YILMAZBAŞ
208
CERRAHİ TEKNİK
Combining Magnifying Vitrectomy Contact Lens with
Non-Contact Wide-Angle Viewing System During Macular Surgery: Surgical Technique
Maküler Cerrahide Büyütücü Vitrektomi Kontakt Lens ile
Non-Kontakt Geniş Açılı Görüntüleme Sisteminin Birlikte Kullanılması
Yüksel TOTAN, Emre GÜLER