Carreras`yı, Fazıl Say`ı dİnlerken, Carmina Burana`yı

Transkript

Carreras`yı, Fazıl Say`ı dİnlerken, Carmina Burana`yı
Carreras’yı,
Fazıl Say’ı
dİnlerken,
Carmina
Burana’yı
İzlerken...
diyordu) verilemediği seslerle yetinmek zorunda kaldık...
Doğuş Grubu’nun hiçbir şeyden kaçınmadığını bildiğimizden bu ses sorununu gelecek
yıl çözeceklerini ümit etmekteyiz...
NECİP DAMAR
Bodrum festivalleriyle de ünlü olmaya doğru
gidiyor... “Eğlence Kenti” deyimi zaten kazanılmış bir hak. D-Marin Klasik Müzik Festivali,
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve Bodrum
Bale Festivali ile temmuz-eylül ayları arasında ciddi festivallere yıllardır sahne olan
Bodrum “Festivaller Kenti” olmaya da giderek hak kazanıyor... Aslında gönlümüz bunu
söylemek istiyor ama işin içine biraz girdiğinizde bir takım tespitler “Festivaller” konusunda bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor.
D-Marin Festivali, arkasındaki Doğuş Grubu
desteğiyle bizlere gerçek bir şölen sunuyor
yıllardır. 4 gece içinde dört senfoni orkestrasını, ünlü solistleri ağırlayan bu festivalde bu
12
yıl dünyaca ünlü Jose Carreras’ı dinleme şansını da yakaladık... D-Marin Kalsik Müzik Festival’inde ses sorunu daha ilk başladığı
yıllardan bu yana bir türlü çözülemedi...
En son izlediğimiz Borusan Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’lı konserlerinde had safhaya
çıkan ses sorunu Orkestra Şefi Gürer Aykal’ı
iki kez çileden çıkardı... Orkestranın seslerinin toplamı sağda ve solda bulunan yetersiz
hoparlörlerden orkestrayı ortadan kaldıracak
şekilde verilmekte yıllardır.
Dolayısıyla önünüzde çalan orkestrayı hissetmeden hoparlörlerden gelen ve ne yazık
ki yetersiz, tonlamaları doğru yapılmamış,
duyulması gereken seslerin (örneğin Çaykovski’nin 1. Piyano konçertosu’nda Fazıl
Say’ın piyanosu zaman zaman kaybolup gi-
Gümüşlük Festivali’ne gelince buradaki amatörlüğün artık aşılması gerektiği kanaatindeyim. Ne böyle sahne olur, ne böyle
ışıklandırma ve ne de köy düğünü gibi bir
ses düzeni... Carmina Burana gibi evrensel
bir eseri yurtdışından Berliner Statdhouse
Operası dansçıları sahneye koyacak ama ne
ışık, ne doğru düzgün bir ses ve ne doğrudüzgün bir izleme açısı olacak... Okul müsamerelerinde bile daha çok özenilen
sahne-ışık-izleyici konforu-ses sağlanmadan
yapılan bu tür girişimler festivaliin saygınlığına gölge düşürmekte. Üstelik gelen yabancı konuk sanatçılar için de hayal kırıklığı
olmakta...
Bu çok sevdiğimiz ve yoktan var edildiğini
bildiğimiz Gümüşlük Festivali’nin sorunlarına
artık bir çare bulunmalı. Güçlü Gümüşlük Belediyesi acil bir amfi tiyatro inşa eder ya da
artık ülkemizde profesyonelce yapılan sesışık-sahne ve her şeyden önemlisi izleme
açısından rahat platformların yapılması.