Almanca Öğreniyorum

Transkript

Almanca Öğreniyorum
"Almanca Öğreniyorum"
Geliştirme Programı
PISA araştırması çocukların okuldaki başarıları
için Almancanın ne kadar önemli olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden çocuklar, okul
öncesinde ve okulda dil öğrenmeleri için daha
güçlü olarak desteklenmelidirler.
Hedef, çocukların okulda derslere katılımdaki
başarı şanslarını yükseltmek olmalıdır.
Bu hedefe ulaşılmasında, eğitim sisteminin
geliştirilmesini öngören yasaya yeni eklenen ve
2003/04 ders yılından itibaren tüm ilkokullarda
(Grundschule) uygulanacak olan okul öncesi dil
geliştirme programı yardımcı olacaktır.
§ 54 a Dil Geliştirme Önlemleri
(1) Derslere aktif olarak katılabilmeye yetecek
Almancası olmayan öğrencilere, Almancayı
öğrenmeleri veya ilerletebilmeleri için özel
ders verilecektir.
(2) Derse etkin katılabilecek seviyede Almanca
bilgisine sahip olmayan çocuklar, okula
başlayacakları öğretim yılının 1 Şubat’ından
itibaren okulda kendilerine sunulacak olan
özel dil geliştirme kurslarına katılmakla
yükümlüdürler. Okul; 64. maddenin 1. fıkra
1. bendine göre mecburi öğrenim çağındaki
çocuklarda, ileride 1. bentteki şartların
oluşup oluşmadığını tespit eder.
Pilot Proje Olarak Uygulamaya Başlaması:
2002/03 öğretim yılında 20 okul dil geliştirme
programı pilot projesine eşlik etmektedir. Bu
ilkokulların (Grundschule)nin deneyimleri tüm
okulları kapsayan uygulama için
değerlendirilecektir.
İlkokul Öncesi
"Almanca Öğreniyorum"
"Almanca Öğreniyorum"
İlkokulda (Grundschule)
Geliştirme Programı
Geliştirme Programı
Dil Düzeyinin Saptanması
Eylül 2003'te ilköğretim çağındaki tüm
çocukların Almanca dil düzeyi, okula kayıt
başvurusu yapıldığı gün çocuklara uygun
olan oyuna benzer bir yöntemle
saptanacaktır.
İlkokulda ve daha sonra orta öğretim 1.
basamak okullarında (5.-10. sınıflarda) da
çocukların dil gelişimi için ders verilmeye
devam edilir.
•
Eğer bir ilkokulda 10 öğrencinin
Almanca dil düzeyi normal sınıfa
alınması için yeterli değilse, bu
öğrenciler dil geliştirme dersinde
normal sınıfa gitmek için hazırlanırlar.
•
Normal sınıflarda Almanca seviyesinde
önemli eksiği olan öğrenciler "İkinci Dil
Olarak Almanca" Geliştirme Kursu
(haftada 6 – 8 saat) veya ek Dil
Geliştirme Dersleri (haftada 4 – 5
saat) alırlar.
•
Bir öğretim yılında toplam öğrenci
sayısının en az % 20'si yabancı,
göçmen veya öğrenme güçlüğü çeken
öğrencilerden oluşan okullarda okumayazma kursları, Almanca ve anadili
dersi öğretmenlerinin paralel dersi gibi
özel geliştirme önlemleri alınır.
Dilin Geliştirilmesi
Eğer çocuğun Almanca dil düzeyi birinci
sınıfın dersine başarılı olarak katılabilmesi
için yeterli değilse okula başlamadan önce
1 Şubat’tan itibaren bir ilkokulda
(Grundschule) dil kursuna gönderilir.
İlkokuldaki öğretmenler ve okuldaki
anasınıfının sosyal pedagoji uzmanları
çocukların dil düzeyini ilerletmek için
çalışırlar.
Dil kursları, mevcut yerel koşullara veya
anaokullarındaki yer durumuna göre
düzenlenir veya 10 çocuktan oluşan bir
grupta usulen haftada 15 saati kapsar.
Dil geliştirme programını yürüten
öğretmenler ve sosyal pedagoji uzmanları
hizmet içi eğitim kursları ve danışma
hizmetleri ile yeni görevlerine hazırlanırlar.
Bu geliştirme önlemleri için okullara, ders
programında gösterilmesi gereken ek
öğretmen ders saatleri ayrılır.
Bilgilendirme Materyalleri:
Kurum Yetkilileri:
Aşağı Saksonya Eğitim Bakanlığının
Genelgeleri:
Braunschweig Eyalet Bölgesi Yönetimi
03.07.1984 tarihli (SVBI.S.173) “Alman
Göçmenlerin Okula İntibakları” adlı
genelgesi
03.02.1993 tarihli (SVBI.S.27) “Yabancı
Uyruklu Öğrenciler için Ders” adlı genelgesi
Broşürler:
“Görüş Değişimi – Kültürler Arası Okula
Geçiş” Broşürlerini www.nibis.de Internet
adresinden indirebilirsiniz.
“Aşağı Saksonya’da yabancı ve göçmen
anne-babalar için 14 dilde okullar”
Broşürleri Aşağı Saksonya Eğitim
Bakanlığından temin edebilirsiniz. Okul
reformu nedeniyle broşürler güncelleştirilmektedir.
Daha ayrıntılı bilgileri
Niedersächsisches Kultusministerium
Schiffgraben 12
30159 Hannover
Tel. : 0511-120-7037
Fax : 0511-120-7450
E-Mail:
[email protected]
den alabilirsiniz.
Wilhelmstr. 62-69, 38100 Braunschweig
Kültürlerarası eğitim ve ilkokullar(Grundschule):
Frau Oehring
Tel.
: 0531-484-3231 / Fax: 0531-484-3436
E-Mail : [email protected]
İlkokullar (Grundschulen): Frau Gehrmann
Tel.
: 05171-7674-21 / Fax: 05171-7674-27
E-Mail : [email protected]
AŞAĞI SAKSONYA
EĞİTİM BAKANLIĞI
Daha çok * daha iyi * daha adil
Aşağı Saksonya’da Okul Reformu
Hannover Eyalet Bölgesi Yönetimi
Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover
Kültürlerarası Eğitim: Herr Käter
Tel.: 0511-106-2443 / Fax: 0511-106-2607
E-Mail: [email protected]
İlkokullar(Grundschulen):Frau Lindenmann
Tel. : 0511-106-2482 / Fax: 0511-106-2607
E-Mail: [email protected]
Lüneburg Eyalet Bölgesi Yönetimi
Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg
Kültürlerarası Eğitim: Herr Krebsfänger
Tel.: 04721-6622313 / Fax: 04131-15-2896
E-Mail:
[email protected]
İlkokullar (Grundschulen): Frau Schürmann
Tel.: 04171-6585-42 / Fax: 04171-6585-50
E-Mail: [email protected]
Weser-Ems Eyalet Bölgesi ve Osnabrück
Harici Bölge Yönetimi
Heger-Tor-Wall 18, 49078 Osnabrück
Kültürlerarası Eğitim: Herr Fiedler
Tel.: 0541-314-4311 / Fax: 0541-3149-431
E-Mail: [email protected]
İlkokullar (Grundschulen): Herr Zinke
Tel.: 0541-314-330 / Fax: 0541-314-469
E-Mail: [email protected]
Almancaya Uyum
„Almanca Öğreniyorum”
Dil Geliştirme Programı
Internet: http://fid.nibis.de
Basıldığı yer:
Yayın, sayfa düzeni ve baskı:
Niedersächsisches Kultusministerium
(Ağustos 2002)
(Aşağı Saksonya)

Benzer belgeler