Tanıtım Broşürü - Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Transkript

Tanıtım Broşürü - Kara Kuvvetleri Komutanlığı
GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
Başvurmak isteyen adaylar http://www.tsk.tr adresinden Nisan ve
Mayıs ayları içerisinde ön kayıt yaparak başvurularını
tamamlayacaklardır. Başvuru koşulları söz konusu adreste
bulunmaktadır.
SINAVLAR
YAZILI SINAV
Adaylar OSYM tarafından yapılan YGS sınavından aldıkları puan
türlerinden en yüksek olanı esas alınarak sıralanır. İhtiyaç duyulan
aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı”
belirlenir.
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI
(1) Ön Sağlık Muayenesi: Adayların, fiziksel görünümü ile yaş,
boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol
edilmektedir.
(2) Bedenî Yeterlilik Sınavı: Ön sağlık muayenesinden başarı ile
geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu
aşamada, adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya
çıkaracak testler uygulanmaktadır.
(3) Mülakat (Görüşme): Görüşme yoluyla adayın konuşma
yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme,
davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek
elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(4) Sağlık Kurulu Muayenesi: Seçim aşamalarında başarılı olan
adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak
amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir
KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK
YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI
(BALIKESİR)
Ayrıntılı bilgilere http://www.tsk.tr adresinde bulunan başvuru
kılavuzundan ulaşılabilmektedir.
BİZ HAZIRIZ,
SİZLERLE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ.
KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
KOMUTANLIĞI
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Okullar
Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kara
Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde görevlendirilecek
yönetici ve teknik astsubay personel yetiştirmektedir.
ASKERİ EĞİTİM
Öğrencilerin askerî eğitim süreci intibak
eğitimi ile başlayıp, yıl içerisinde belirli
günlerde icra edilmekte ve astsubay adayı
öğrenciler yaz aylarında tatbikî eğitimden
geçmektedir.
VİZYONUMUZ
Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağın gerektirdiği bilim ve
teknoloji ile bütünleşerek; bilimsel ve teknik bilgiye, askerî ve genel
kültüre hâkim, iç dünyası ile barışık, moral ve motivasyonu yüksek
ve sağlam kişiliği ile sosyal bütünlüğünü gerçekleştiren, Atatürkçü
Düşünce Sistemini yaşam tarzı haline getirmiş, vatan sevgisi,
vazife ve sorumluluk duygusuna sahip muvazzaf astsubay
yetiştirmektir.
SPORTİF FAALİYETLER
.
Fiziken
kuvvetli,
çevik,
atılgan
astsubayların yetişmesi için modern spor
tesisleri, vücut geliştirme salonları, atış
poligonları, tenis ve futbol sahaları
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur
MİSYONUMUZ
Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip uygulayacak, askerî ve
genel kültüre hâkim, Atatürkçü Düşünce Sistemini özümsemiş ve
kendine rehber edinmiş, vatanseverlik duygusu ile birlikte ahlaki
değerlere de sahip olan ön lisans düzeyinde astsubay
yetiştirmektir.
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Okulumuzda K.K.K.lığının ihtiyacı ve YÖK kriterlerine uygun olarak
sekiz akademik program okutulmaktadır. Bunlar;
- Bilgisayar Teknolojisi Programı,
- Elektrik Programı,
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Programı,
- Mekatronik Programı,
- Uçak Teknoloji Programı,
- Otomotiv Teknolojisi Programı,
- Yapı Tesisat Teknolojisi Programı,
- İşletme Yönetimi Programı.
KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ
Okuma
alışkanlığı geliştirilen ve
araştırmaya yönlendirilen öğrencilerin
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki
kitaplarla okul kütüphanesinde hizmet
verilmektedir
REHBERLİK VE DANIŞMA FAALİYETLERİ / SAĞLIK
İŞLEMLERİ
RDM, öğrencilerin sağlam karakterli
ve toplum içerisinde örnek olabilme
becerisini geliştirmektedir. Muayene
merkezi
ile
öğrencilerin
sağlık
durumları takip edilmektedir.
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER / OKULUN İMKÂNLARI
Öğrencilerin kültür bilincini geliştirmek
amacıyla yurt içi ve yurt dışı geziler,
halk oyunları, hobi kulüpleri ve boş
zaman etkinleri düzenlenmektedir.

Benzer belgeler