TASNİF DIŞI TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARA KUVVETLERİ

Yorumlar

Transkript

TASNİF DIŞI TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARA KUVVETLERİ
\1
T.C.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIt^
ANKARA
TASNİF DIŞI
MLY.
: 9480-32&2?-11/Tah.Ş.(Sağ.Ks.)
KONU
: Reçete Kontrolü
OZ
Aralık 2011
ANKARA ECZACI ODASINA
İLGİ:
(a)
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04 Şubat 2009 tarihli ve 1192 sayılı,
Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan "Eczanelerden İlaç
Teminine İlişkin Protokol".
(b)
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
1. Erbaş-er reçetelerindeki ilaçlar ilgi (a) protokol kapsamında anlaşmalı eczanelerden tedarik
edilmektedir.
2. Anlaşmalı eczaneler tarafından karşılanan reçetelerin harcama yetkilisi tarafından kontrolü ilgili
mevzuat kapsamında yapılmakta, eczane fatura ve eklerinin kontrolü de ilgi (b) Yönetmelik
kapsamında gerçekleştirilmektedir.
3. Erbaş-er reçetelerinde yazılı ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi ve bu reçetelerin
harcama yetkilisi olarak kontrolünde; TSK Sağlık Provizyon Sistemi ve ilgi' (a) protokol hükümleri
kullanılmaktadır. Bu mevzuat çerçevesinde ilaçlara ait karekod ve küpür/}fa£ ismı^îh^eçeteye
eklenmesi işlemi devam etmektedir.
i
%
4. TSK Sağlık Provizyon Sistemi (SPTS) ile Sağlık Bakanlığı İlaç Takip SistemK(İTS) arasında
bağlantı olmaması nedeniyle, TSK Provizyon Sistemi ile kayıtlandırılan flaptnJ İTS'den
sonlandırılması otomatik olarak yapılamamaktadır.
5.
Buna göre;
a. İTS karekod sonlandırılması, eczaneler tarafından yapılarak, bu sonlandırma işlemine dair
belge reçeteye eklenecektir.
b. Fatura EK'inde yer alan reçetelerin karşılığında verilen tüm ilaçların Sosyal Güvenlik
Kurumu
İTS'nde sonlandırıldığına dair bir taahhütname faturanın aslına ve nüshasına
eklenecektir.
Bilgilerine sunulur.
Necdet ERTUŞ
I
Maliye Albay
Maliye Daire Başkanı
TASNİF DIŞI

Benzer belgeler