hande yaşargđl

Transkript

hande yaşargđl
HANDE YAŞARGĐL
“Yönetici koçları, zaten başarılı olan danışanlarının
çok daha etkin liderler olmaları yolunda onlara eşlik
eder ve donanımlarını güçlendirirler.”
Hande Yaşargil, psikoloji ve psikoterapi eğitimini, üst düzey insan
kaynakları yöneticiliği tecrübesiyle birleştirerek, yönetici koçluğu
hizmeti verirken, davranış değişikliğine ve yönetim olgunluğuna
odaklanır.
Deneyim
Hande Yaşargil, alanındaki ilk şirketin kurucu ortağı olarak Türkiye’nin en
deneyimli yönetici koçlarından biridir.
Đstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, Đnsan
Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi alanında yüksek lisans yapmıştır.
1994-2002 yılları arasında bankacılık ve medya sektörlerinde Đnsan
Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmıştır. Yaşargil, üç büyümekte olan ulusal
bankada Đnsan Kaynakları Bölümlerini kurmuş ve her fonksiyonunu
yönetmiş,
pek çok “başarılı uygulama” örneği ortaya çıkarmıştır.
Daha sonra, Türk, Alman ve Đtalyan ortaklı lider dergi yayıncılık şirketi olan
Doğan Burda Rizzoli’de Đnsan Kaynakları Direktörü ve Đcra Kurulu üyesi
olarak görev yapmıştır.
2002 yılında Mentor Danışmanlığı kurmuş, 2006 yılında onu bir “Liderlik
Gelişim Danışmanlık Şirketi” olarak konumlayıp, yönetici koçluğu işini
uluslararası düzeye taşımış ve Praesta International’ın Istanbul ve Dubai
ofislerini kurmuştur.
Halen birlikte çalıştıkları danışmanlar ile bölgedeki pek çok uluslararası ve
ulusal şirketin üst düzey yöneticisine bireysel, takım ve grup formatında
koçluk yapmaktadır.
Ayrıca Mentor Danışmanlık bünyesindeki danışmanlarıyla çok sayıda
kurumsal şirketin ‘Şirket içi Mentorluk Sistemleri’ni ve ‘Liderlik Gelişim
Sistemleri’ kurmakta ve yönetmektedir.
“Örgütsel Klinik Psikoloji” diplomasını ve “Koçluk ve Danışmanık”
executive master derecesini INSEAD Business School’dan aldı. Harvard
Kennedy School of Government'da "Liderlik Gelişiminin Sanatı ve
Uygulaması" alanında, London Business School’da ise “Yönetici koçları
için liderlik gelişimi” konusunda sertifika programlarını tamamlamıştır.
Yaşargil, 2012 yılından bu yana “Yönetim
Kurulunda Kadın” Şirketler arası Mentorluk
Programı’nı tasarlamakta ve yönetmektedir.
Program kapsamında ayrıca üniversiteler
tarafından akredite bir “Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı” da
yer almaktadır.
Eğitim
B.A., Psikoloji, Istanbul Üniversitesi
M.A., Đnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi, Marmara
Üniversitesi
Executive Masters, Coaching and Consulting for Change,
INSEAD
Đş Dünyası için Kısa Terapi Uygulamaları, Mental Research
Institute, CA
Evlilik ve Aile Terapileri Eğitim Programı, IATE
Etkin Liderlik için Koçluk, London Business School
Diploma, Cum Laude, Örtütsel Klinik Psikoloji, INSEAD
Liderlik Gelişiminin Sanatı ve Uygulaması, Harvard
Kennedy School of Government
Diğer Sorumluluklar
INSEAD Global Leadership Center Koçu
EMCC Türkiye (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi)
Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve Kurucu Üye
EMCC Konferans Komite Eski Başkanı
Uluslar arası Delege, EAPM (Avrupa Personel Yönetimi
2010’dan bu yanan “INSEAD Global Leadership Center” bünyesinde
çeşitli yönetici gelişim programlarında koçluk yapmaktadır.
Dernekleri)
Kitap ve Makaleler:
Çeşitli dönemlerde Đstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA programında
Örgütsel Davranış, Koç Üniversitesi EMBA programında Liderlik dersleri
vermiştir. Mentor LD bünyesinde sektörün ilk “Koçluk ve Mentorluk
Konferans Dizisi”ni gerçekleştirmiştir. Ayrıca Đşte Đnsan gazetesi ve DBE
ile birlikte
“Đşte Psikoloji” Konfreanslarını tasarlamış ve yönetmiştir.
Sabah Đşte Đnsan’da 2 yıl boyunca her Pazar “Đşgörü”
başlığıyla köşe yazıları yayınlanmıştır.
Family Business Coaching kitabının yazarlarından biridir.
T: +90 212 368 80 32-33
M : +90 533 438 48 04
E: [email protected]

Benzer belgeler

Yönetici Koçluğunun Dönüştürücü Gücü: Liderlik

Yönetici Koçluğunun Dönüştürücü Gücü: Liderlik Gelişim Danışmanlık Şirketi” olarak konumlayıp, yönetici koçluğu işini uluslararası düzeye taşımış ve Praesta International’ın Istanbul ve Dubai ofislerini kurmuştur. Halen birlikte çalıştıkları da...

Detaylı

Mentor Profil Kartı

Mentor Profil Kartı  Değişim yönetimi, Re – Organizasyon ve Sürdürülebilir büyüme, Kurum içi iletişim ve ilişki yönetimi konusunda çalışmalar

Detaylı