“kırım kongo kanamalı ateşi hastalğı” hakkında halk eğitiminde

Transkript

“kırım kongo kanamalı ateşi hastalğı” hakkında halk eğitiminde
“KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALĞI” HAKKINDA HALK EĞİTİMİNDE
KULLANILMAK ÜZERE BELGESEL FİLM PRODÜKSİYON HİZMETİ ALIMI İLE
İLGİLİ ŞARTNAME
İŞİN SAHİBİ: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu.
İŞİN ADI: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığından korunma konusunda halk eğitimlerinde
kullanılmak üzere belgesel filmi yapım hizmeti alımı.
İŞİN YAPIM ŞEKLİ: Belgesel film yapım hizmeti alımı işi.
KONU: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilmesi.
AMAÇ: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilerek hastalığın
oluşmasını engellemek ve olası vakaların erken teşhisinin yapılmasını sağlamak amacıyla halka
yönelik belgesel film yapımı hizmeti alımı.
TANIMLAR:
İdare: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı.
Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi.
İŞ TANIMI VE HİZMETLERİN KAPSAMI
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı hakkında halkın bilgilendirilerek, hastalığın oluşmasını
engellemek ve olası vakaların erken teşhisinin yapılmasını sağlamak amacıyla, belgesel film
yapımı hizmeti alımma dair kapsam, usul ve esaslar aşağıdadır.
1- TEKNİK ÖZELLİKLER:
a)
Belgesel filmin süresi en az 25 dakika en fazla 45 dakika olacaktır.
b) Belgesel filminin EK-1 de yer alan mesajları içermesi gerekmektedir
c) Belgeselin senaryosu özgün olacaktır. Senaryo mesajı doğrudan iletecek
ve her
kategoriden izleyicinin kolay anlayabileceği bir dille yazılacaktır. Senaryo, İdare
tarafından görevlendirilen yetkili personel ile fikir alış verişi yapılarak hazırlanacaktır.
İdareye sunulduktan sonraki 3 gün süresince onay için beklenecek, onaydan sonra çekim
ve seslendirme işlemine geçilecektir.
d) Yapılacak belgesel Avrupa Yayın Birliği (EBU) standartlarında profesyonelce
hazırlanacak, ayrıca tüm ulusal ve uluslararası televizyonların sistemine uygun olacaktır.
Filmin çekimlerinde 2:3” Progressive 3-CCDs Full HD Quality (High Definition)
kamera kullanılacaktır.
1
e) Çekimler süresince içeriğin anlatımını ve çekim tekniklerini en iyi şekilde yansıtacak
malzeme ve cihazlar kullanılacaktır. (Steadicam, Jimmy Jib, Slider Geniş Açılı Lensler,
Filtreler gibi...)
f) Çekim mekanları ve oyuncular hakkında çekim öncesi İdareye bilgi verilerek onayı
alınacaktır.
g) Belgeselin kurgusu non-linear full HD kurgu sisteminde yapılacaktır.
h) Belgeselde Halk Sağlığı Kurumu’nun logosu 3D animasyon olarak kullanılacaktır.
i)
Belgeselde kullanılacak müzik, filmin akışına uygun tarzda özgün olarak bestelenecek,
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)
İdarenin onayından sonra filmler üzerine uygulanacaktır. Stok (hazır) müzik
kullanılmayacaktır.
Belgeselin hazırlanmasında görev alan yaratıcı ekibin (Yönetmen, Senarist, Sanat
yönetmeni, Tasarımcı vb.) daha önceden en az 5 adet prodüksiyon ( belgesel film)
çalışmalarında görev almış olması gereklidir. Yapılan çalışmaların detaylı sunumu
(fılmografı) teklif dosyasında sunulmalıdır.
Belgeselde efektler ve dublajlı sesler kullanılacaktır. Seslendirmeler profesyonel stüdyo
ortamında, profesyonel ses sanatçıları tarafından yapılacaktır.
Prodüksiyona başlamadan önce “iş programı” yapılacaktır. Çalışmaların ana aşamalarında
İdareye bilgi aktarılacak ve çalışmalar buna göre şekillenecektir.
Filmin kaba kurgusu tamamlandıktan sonra İdare tarafından oluşturulacak bir komisyon
tarafından izleme yapılacaktır. Bu izleme sonucunda düzeltme istenirse Firma 3 gün
içinde düzeltmeleri yapmakla mükelleftir.
İş alimim ilgilendirir şartname, sözleşme, sigorta, damga vergisi gibi resmi giderler ile
Ankara İl sınırları ve merkezde yapılacak tüm çalışmalarda araç, şoför, ulaşım, yiyecekiçecek ve gerekirse konaklama türü genel giderler yükleniciye aittir.
Filmlerin yapım süresi sözleşme imzalanmasından sonra 15 gündür.
Filmin tamamlanmış olarak MP4 ve MPEG2 formatında, Görüntü çözünürlüğü
1920X1080, 1280X720 ve 720X576 olacak şekilde 2 ’şer adet DVD ortamında idareye
teslim edilecektir.
Filmin tamamlanmış hali, MP4, FLV formatlarında 720X480 ekran boyutunda olacak
şekilde 2 ’şer adet DVD ortamında idareye teslim edilecektir.
2- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde kendisine veya başkasına
ait reklam, isim, logo gibi tanımlayıcı işaretler kullanamaz.
b) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde hiçbir şekilde sponsor kullanamaz.
c) Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı materyallerin telif hakları
ile ilgili Yasal ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.
ı
\ s?
2
d) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatılacak tüm ürün ve hizmetlerin telif hakları, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumuna ait olacaktır. Firma bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemez.
e) Telif Hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devir ve ait olmak
üzere; hazırlanacak ürün ve hizmetlerde kullanılacak medyaların, Telif hakları ile ilgili
Yasal ve Hukuki Sorumluluk tamamen firmaya aittir.
f) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu şartname ile yüklenici firmaya
hazırlatacağı ürün ve hizmetlerden kaynaklanan Telif hakkı ihlallerinden sorumlu
tutulamaz.
g)
Yüklenici firma hazırlayacağı ürün ve hizmetlerde; kullanacağı medyaların tamamını
kendisi temin etmekle yükümlüdür. Görsel ve işitsel yapımlarda kullanılacak materyaller
daha önce hiç bir yayın kuruluşu tarafından kullanılmamış ve yayma çıkmamış olacaktır.
h) Bu Şartname ile hazırlatılan ürünlerde yer alacak fikri yapı birbirini tamamlar yapıda
olacaktır.
i)
Söz konusu tasarımların ve materyallerin kullanım ve çoğaltma hakkı T.C. Sağlık
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna aittir.
İşbu Teknik Şartname, iki (2) madde ve alt bentleri ile üç (3) sayfa ve bir (1) sayfa KKK A
Hastalığı Bilgi Notu olmak üzere toplam dört (4) sayfadan oluşmaktadır
/02/2015
3
EK-1: KKKA Hastalığı Bilgi Notu
•
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığına sebep olan keneler uçmazlar,
zıplamazlar, yerden yürüyerek vücuda tırmanırlar.
•
Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken,
kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten
giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin
elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde, kişi kendisinin ve çocuklarının
vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını
kontrol etmelidir.
•
•
Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmadan, uygun bir
malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar
erken çıkarılırsa, hastalığın bulaşma riskinin de o kadar az olacağı unutulmamalıdır.
•
Kişi, keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
•
Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler, kesinlikle çıplak el ile
öldürülmemek ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonya ve gaz
yağı gibi maddelerin dökülmesi, hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle
yapılmamalıdır.
•
Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden, hayvanlar sağlıklı görünse bile
hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan
hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarına çıplak el ile temas edilmemelidir.
•
Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık
bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven,
önlük, maske vb.) almalıdır.
•
Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta
insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini 2
hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı,
kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna
müracaat edilmelidir..
•
Hastalığın kontrolünde özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli
olduğundan hayvanlar, tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene
ilaçları ile düzenli bir şekilde ilaçlanmalıdır.
•
Kenelerin birçok çeşidi vardır. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı
anlaşılm ayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.
Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.
4

Benzer belgeler

Kırım-Kongo

Kırım-Kongo Vücudundan kene yapışan kişiler 10 gün kadar ani başlayan ateş, baş ağrısı, yoğun halsizlik, bulantı ve kusma gibi şikâyetler yönünden kendilerini izlemeli, böyle bir şikâyetin olması durumunda en ...

Detaylı

I I.. 1 1 1 1 1 - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

I I.. 1 1 1 1 1 - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu d) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca şartname ile yüklenici firmaya hazırlatılacak tüm ürün ve hizmetlerin telif hakları, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait...

Detaylı