Tıbbi terim açık değilse, kısa açıklama içerir

Transkript

Tıbbi terim açık değilse, kısa açıklama içerir
AÇIK PROSTATEKTOMİ
HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ
KODU: HD.RB.21
YAYINLANMA TARİHİ:30.11.2015
REVİZYON TARİHİ:
REVİZYON NO:00
SAYFA SAYISI:02
Hastanın Adı Soyadı :
Protokol No :
Uygulanacak Olan Operasyonun Adı
(Tıbbi terim açık değilse, kısa açıklama içerir)
ANESTEZİ
AÇIK(MİLLİN’S)RETROPUBİK PROSTATEKTOMİ
Teleskopik yöntemlerle alınamayan çok büyük prostat
bezinin abdominal insizyon ile alınması.
-
GENEL/BÖLGESEL
LOKAL
SEDASYON
Sağlık Personelinin Açıklaması: (Uygulanacak işleme uygun bilgi ile sağlık personeli tarafından
doldurulacak) İşlemi hastaya anlattım. Şahsen açıkladıklarım:
Amaçlanan Faydalar: üriner tıkanıklığının ve üriner akışın rahatlaması.
Ciddi veya sıklıkla ortaya çıkan riskler : Ameliyat/işlem boyunca uygulanabilecek ekstra işlemleri içerir.
Ameliyat/işlem esnasında olabilecekler hakkında, mevcut alternatif tedavilerin faydaları ve riskleri(sadece
izlem de dahil) ve hastanın özel endişeleriyle ilgili hastayı ve hasta yakınlarını ilgilendirir. (Hakkında bilgi
verilen kutuları işaretleyiniz.)
YAYGIN
- İdrar torbası sondasının ve yara direnin geçici olarak takılması.
- Subfertiliteye neden olan, orgasm sırasında semen üretilmemesi.
BAZEN
Ameliyattan sonra idrar çıkarma sıklığı tekrarlayabilir.
 Daha ileri bir ameliyat gerektiren ya da transfüzyon gerektiren kanamalar.
 %10 impotans durumu(kötü ereksiyon)
NADİR
Daha ileri bir tedavi gerektiren beklenilmeyen bir kanserin bulunması.
 Daha ileri bir tedavi gerektiren insizyon fıtığı,ağrısı,veya enfeksiyonu.
 Geçici veya kalıcı üriner inkotans(az idrar çıkışı konturolü)
ÇOK NADİRENMuhtemelen, yoğun tedavi izni gerektiren anestezik yada kardiyovasküler
problemler(göğüs enfeksiyonu,pulmoner emboli,inme,derin ven trombozu, kalp krizi, ölüm)
ALTERNATİF TERAPİ: Prostatı küçültmek ve açmak için ilaçlar,uzun süreli sonda drenajı,prostat obstrüksiyonunun
teleskopik alımı.
Operasyon boyunca kan transfüzyonu gerekebilir, hastanın isteği : EVET veya HAYIR
Sağlık Çalışanının İsmi, imzası:
Tarih:…./…./….
Saat :….
Bu belgeyi anlatıp imzalatan kişinin adı, soyadı ve imzası:
1
HASTA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR:
Lütfen bu formu dikkatlice okuyunuz. Bu formun bir kopyası size verilecektir. Eğer başka sorularınız
varsa sorunuz; biz size yardım etmek için buradayız. Bu formu imzaladıktan sonra, tıbbi müdahale
yapılmadan önce herhangi bir zamanda fikir değiştirme hakkına sahipsiniz.
Bu formda açıklanmış olan;
 Tedavi işlemini veya seyrini,
 Gerekli durumda kan transfüzyonunu,
 Bu işlemde çıkarılan dokunun saklanabilirliğini ve tıbbi araştırmalar için kullanılabilirliğini(patolojik
incelemesi tamamlandıktan sonra)
Kabul ediyorum ( )
(Evet ise işaretleyiniz)
 Bu işlemin bana belirli tek bir kişi tarafından verileceğinin garanti edilemediğini, buna rağmen işlemi
uygulayan kişinin yeterli deneyime sahip olacağını,
 Benim durumumun, şayet aciliyeti engellemezse, bu işlemden önce anestezinin detayları hakkında
bir anestezistle konuşacağımı(Genel ya da bölgesel anestezi olan hastalara mahsustur),
 Hayatımı kurtarmak ya da sağlığımın ciddi şekilde zarar görmesini engellemek için bu formda
anlatılanların dışında başka işlemler uygulanabileceğini
Anlıyorum ve Kabul Ediyorum ( ) (Evet ise işaretleyiniz)
 Tedavim sırasında gerekli olabilecek ek işlemler hakkında bilgilendirildim.
 Aşağıda sıraladığım işlemlerin benimle yeniden görüşülmeden yapılmasına izin vermiyorum.
_________________________________
_________________________________
Onam formunun kabulü (Eğer hasta bu formu imzaladıysa, ilgili hekim tarafından hastanın bu işlemi
kabul ettiği imza altına alınacaktır.) Bu form görevli doktor ve hasta tarafından detaylı görüşülerek ve
tarafların yazılı beyanları ile karşılıklı olarak imza altına alındığında geçerlilik kazanacaktır.
TARİH :…../…../20....
BİLGİLENDİREN/İŞLEMİ
UYGULAYACAK HEKİM
Adı-Soyadı
İmza
SAAT :
HASTA VEYA YASAL
TEMSİLCİSİ
Adı-Soyadı
İmza
ŞAHİT
AdıSoyadı
İmza
Hasta onam formunu iptal etti ise imzası ve tarih / saat:
2

Benzer belgeler

Uygulanacak Olan Operasyonun Adı (Tıbbi terim açık değilse, kısa

Uygulanacak Olan Operasyonun Adı (Tıbbi terim açık değilse, kısa  Bu işlemin bana belirli tek bir kişi tarafından verileceğinin garanti edilemediğini, buna rağmen işlemi uygulayan kişinin yeterli deneyime sahip olacağını,  Benim durumumun, şayet aciliyeti enge...

Detaylı

Sağlık Personelinin Açıklaması: (Uygulanacak işleme uygun bilgi ile

Sağlık Personelinin Açıklaması: (Uygulanacak işleme uygun bilgi ile  Bu işlemin bana belirli tek bir kişi tarafından verileceğinin garanti edilemediğini, buna rağmen işlemi uygulayan kişinin yeterli deneyime sahip olacağını,  Benim durumumun, şayet aciliyeti enge...

Detaylı

ANESTEZİ SUPRAPUBİK KATETER TAKILMA

ANESTEZİ SUPRAPUBİK KATETER TAKILMA  Bu işlemin bana belirli tek bir kişi tarafından verileceğinin garanti edilemediğini, buna rağmen işlemi uygulayan kişinin yeterli deneyime sahip olacağını,  Benim durumumun, şayet aciliyeti enge...

Detaylı

Periferik Vasküler Girişimler İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu

Periferik Vasküler Girişimler İçin Bilgilendirilmiş Onam Formu  Geçici veya kalıcı üriner inkotans(az idrar çıkışı konturolü) ÇOK NADİRENMuhtemelen, yoğun tedavi izni gerektiren anestezik yada kardiyovasküler problemler(göğüs enfeksiyonu,pulmoner emboli,inme,...

Detaylı