DuPont™ SentryGlas® Düşük Maliyetli Performans Artışı

Transkript

DuPont™ SentryGlas® Düşük Maliyetli Performans Artışı
DuPont™ SentryGlas®
Düşük Maliyetli Performans Artışı
Hazırlayan: Yüksek Müh. Ingo Stelzer, DuPont Deutschland, Neu-Isenburg/Almanya
Yüksek performans sağlayan DuPont™
SentryGlas® ara tabakalı lamine emniyet
camı yeni perspektifler yaratır. Hayal
edin…
Son yıllarda lamine cam, mimarlar tarafından bir yapı
emniyetten
malzemesi
olarak
keşfedilmekle
verilmeksizin
laminenin
genişliği
aynı
azaltılabilir. Bu durum, mimarlar için yeni ve ilgi çekici
zamanda bu malzemenin yapısal anlamda ve tasarım
perspektifler ve neredeyse sınırsız tasarım özgürlüğü
açısından sağladığı üstün performanstan daha iyi
yaratmaktadır, çünkü yeni ara tabakaların özellikleri,
yararlanmanın
yolları
kalmamış,
taviz
sağlam
günümüzde kullanılan otoklav fırınlarına sığdıkları sürece
DuPont Sentry Glas ara tabakaları düşük maliyeti
öğrenilmiştir.
Daha
teoride sonsuz büyüklükte cam üretimini mümkün hale
yüksek performans ile birleştirir, dolayısıyla bu yapı
getirmektedir. Bugüne kadar üretilmiş en büyük cam 3 m
malzemesinin kullanım alanı özel konutlardan lüks
genişlik ve 13,5 m uzunluğa sahiptir. Uzun ömürlü olması,
villalara, gökdelenlere, üretim tesislerine ve kültürel
duru saydamlık, sararmaya karşı neredeyse sınırsız
anıtlara ulaşır.
koruma ve sert hava koşullarında kenar stabilitesinin
kusursuz olması gibi özelliklerin bir arada sunulması,
®
Yüzyıllar boyunca, inşaat alanındaki cam kullanımı üç
SentryGlas ’ı iç ve dış mimari uygulamalar için daha da
temel ihtiyaca cevap vermiştir: günışığını içeri alması,
cazip bir hale getirmektedir.
yakın çevrenin doğrudan manzarasını sunması ve aynı
zamanda doğa şartlarına karşı koruma sağlaması. Cam
Yüz misli sertlik
üreticileri, zaman içerisinde bu konularda mükemmelliği
Üst üste yerleştirilmiş iki cam levhanın üzerine ağırlık
yakalamışlardır. Bu üç ihtiyaca ilişkin önemli bir gelişme,
konulursa, bunlar birbirinden bağımsız olarak bükülmeye
lamine emniyet camının (LSG) ortaya çıkışıdır.
Bu
başlarlar. Birbirleriyle doğrudan temas halinde olan iki iç
gelişmelerin
de
yüzey
kapsamının
belirlenmesi
zordur,
seneler
çünkü
sonra
mimarlar
bugün
ve
arasında,
yüzeylerden
biri
gerilirken
diğeri
yapı
sıkıştırıldığı için kayma meydana gelir. İki levhanın
planlamacıları, büyük ölçüde bilgi eksikliğinin ve yerleşik
yapışkan bir polimer ara tabaka yardımıyla lamine edilmesi
algıların sonucu olarak veya gerekli yasal koşullar henüz
durumunda,
belirlenmemiş olduğundan bu malzemenin potansiyel
dengelenebilir.
performansının sadece küçük bir kısmını kullanırlar. Sonuç
emilebilir (Şekil 1). DuPont
olarak, gerektiğinden daha büyük, daha ağır ve daha
tabakaları bunu, geçici, ani yüklere maruz bırakıldıklarında
pahalı yapıların kullanılması büyük boyutlu yapılaşmayı
etkili bir şekilde yapabilmektedirler.
çarpıklığa
Diğer
yol
bir
açan
farklılıklar
deyişle,
kesme
TM
yaygın hale getirmiştir.
®
SentryGlas ile genişleyen ufuklar
Yıllardır kullanılmasına rağmen, tek panelli emniyet camı
(SPSG), nikel sülfür katkısının yol açtığı ani dağılma riskini
ve beraberinde cam parçalarının çok tehlikeli bir biçimde
aşağı düşme potansiyelini taşır. Fakat cama yapışan bir
polimer ara tabaka kullanılarak lamine edildiği için LSG
tamamen farklı bir davranış gösterir. Doğa olaylarına,
şiddete, patlamalara ve diğer risklere dayanıklı ve
saydamlığı daha yüksek bir lamine elde edilir. Herhangi bir
kırılma durumunda, cam parçaları yerlerinden çıkıp
insanlar için tehdit oluşturacak, kullanılan teçhizat ile
mobilyalara zarar verecek sivri cisimlere dönüşmek yerine
ara tabakaya yapışıp kalırlar. İşte bu nedenle, çatılara cam
uygulamasında ve kırılma sonrası performans konusunda
ek gereklilikler içeren cam uygulamalarında izin verilen tek
uygulama
formu
LSG’dir.
%95
TM
butiraldan (PVB, örn. DuPont
tabakalar
SentryGlas
kullanılmaktadır.
®
oranında
polivinil
®
Butacite ) yapılan ara
Ancak,
yeni
DuPont
TM
ara tabakalar pazar paylarını arttırmaktadır.
Şekil 1. Bükücü yük altındaki etki
Aslında fırtına bölgelerindeki cam uygulamaları için
geliştirilmiş olan bu yeni ara tabaka, PVB’den çok daha
sağlam olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak lamine ya
daha ağır yükleri kaldırabilir, ya da aynı ağırlıkta
-2-
®
Butacite
içeriden
kuvvetleri
gibi PVB ara
SentryGlas ara tabakaları tamamen farklı tepkiler verir.
Bu nedenle, bu tür bir ara tabakayla üretilen lamine
Gerilme testleri sırasındaki mukavemetleri PVB’nin
emniyet camı, örneğin yıkıcı şiddetin, fırtınaların veya
patlamaların
etkilerine
karşı
mükemmel
koruma
sağlamaktadır. Ne var ki PVB uzun süreli yükler altında
sünmeye başlayan yumuşak bir polimerdir. Sonuç: PVB
kullanılarak lamine edilen ve uzun süreli bükücü yüke
maruz bırakılan iki cam levhanın davranışı ile lamine
edilmemiş iki levhanın davranışı tam olarak aynıdır.
Bundan dolayı, bugüne kadar yapılan statik hesaplamalar
sadece cam bileşenlerin özellikleri hesaba katmış ve LSG
lamine
eşleşme
etkisinin
tamamını
göz
önünde
bulundurmamıştır.
®
Şekil 3. PVB ve SentryGlas ara tabakaların oda sıcaklığı
ve yüksek sıcaklıklardaki sertliği (kesme modülü)
gösterdiğinden çok daha yüksektir ve oda sıcaklığında
TM
ölçülen sertlikleri yüz misli fazladır (Şekil 2). Artan
®
Şekil 2. PVB ve DuPont SentryGlas ara tabakaların
kısa süreli sertlik ve mukavemetlerinin karşılaştırması
sıcaklıklardaki davranışları da geliştirilmiştir (Şekil 3).
Birleşik Devletler’deki
beysbol stadyumu için
korkuluklar
San Diego (ABD)’deki
Petco Park beysbol
stadyumunda bulunan
TM
®
DuPont SentryGlas
ara tabakalı lamine
emniyet camından
yapılma korkuluk,
seyircilere
engellenmemiş bir görüş
sağlamaktadır..
TM
SentryGlas
uygulaması sayesinde,
metal çerçeve
kullanılmasına gerek
kalmamıştır.
-3-
İnceltilmiş lamineler, arttırılmış emniyet
yük (1,5 kN/m) uygulanmıştır. Diğer iki çalışmada,
PVB ile karşılaştırıldığında kısıtlamalarda meydana gelen
merkezlerine ve dış köşelerinden biri üzerine sırasıyla
değişim, statik yüklü lamine cam panellerinin tasarımında
nokta yüklemesi (1.5 N) yapılmıştır. Bunların çarpıtma
yaklaşımın tekrar gözden geçirilmesini ve ara tabakanın
davranışı, diğer bir deyişle, üst kenardaki sapma, oda
sıcaklığında ölçülmüştür.
Üç test grubunun sonuçları tutarlı bir biçimde, SentryGlas
®
kullanılan lamine emniyet camının sapma oranının PVB
ara tabakalı camın sapma oranının
yarısından
az
olduğunu ve bu sapma oranının tek parça levha ile
Şekil 4. SPSG’den ve PVB veya SentryGlaslı
laminelerden yapılmış ve her biri lineer ve nokta
yüklemelerine maruz bırakılmış cam örnekleri arasında
sapma oranlarının karşılaştırılması
kaydedilene benzer, hatta ondan daha küçük olduğunu
ortaya koymuştur (Şekil 4). Camda biriken mekanik
gerilme benzer şekilde daha düşük gerçekleşmiştir.
Endesa Genel Merkezi’nin çatısı
Mimar Kohn Pedersen Fox, Madrid’de bulunan Endesa
Genel Merkezi’nin bir futbol sahası büyüklüğünde olan
TM
®
çatısında yüksek yüke dayanıklı, DuPont SentryGlas
ara tabakalı lamine emniyet camı kullanmıştır.
Fotoğraf: H. G. Esch
Yukarıda bahsedilen ve takip eden testlerden şu sonuçlara
®
ulaşılabilir: SentryGlas ’ın sertliği o kadar yüksektir ki cam
levhalar arasında mükemmele yakın bir yük transferi söz
konusudur. Bu durum, geniş bir sıcaklık aralığında ve uzun
®
süreli koşullarda da geçerlidir. Buna göre, SentryGlas ,
mekanik özelliklerinin izah edilmesini mantıklı kılar. İlgili
üstün bir performans/ağırlık oranına sahip yüksek yüke
yaklaşımlar DuPont'ta mevcuttur.
dayanıklı lamineler üretmeyi mümkün kılmaktadır. PVB’nin
kullanıldığı laminelerle kıyaslandığında, aşağıdakiler için
Tek parça bir levhanın (19 mm sertleştirilmiş SPSG) iki
büyük fırsatların bulunduğu görülmektedir:
LSG lamine (10 mm sertleştirilmiş / 1,52 mm PVB / 10 mm
sertleştirilmiş
SentryGlas
®

ve 10 mm sertleştirilmiş / 1,52 mm
çoğu zaman bir ila iki standart cam genişliği
civarında
/ 10 mm sertleştirilmiş) ile karşılaştırıldığı,
olmak
üzere
cam
genişliğinin
azaltılması,
korkuluklarda cam kullanımı üzerine dışarıdan yapılan

testler [1] potansiyel olanakları göstermektedir. Yaklaşık
belirlenen
yüklerle
daha
büyük
panellerin
takmak
için
sabitleme
takılabilmesi veya
olarak 1.200’e 1.200 mm ölçülere sahip cam paneller

alttan sabitlenmiştir. İlk testlerden birinde, cam panellerin
çerçevesiz
cam
noktalarının sayısının azaltılması.
üst kenarında (sabitleme noktalarının karşısında) bir lineer
-4-
Bu, kullanıcı için, bir yandan maliyetlerde belirli bir azalma
Kırılma sonrasında daha fazla emniyet
ve diğer yandan camın toplam ağırlığının azaltılmasını
Mimari uygulamalar için LSG, kırılma sonrası dağılmadan
sağlamaktadır
kalmayı sağlayan optik özellikteki tek emniyetli camdır.
ki
yatlar
veya
demiryolu
araçlarının
taşınması konusunda arzu edilen bir durumdur.
SentryGlas
®
ara
tabakaların
darbe
Yeterince güçlü bir darbe sonucu cam kırılacak olsa da
ilişkin
tehlike yaratan cam parçaları ara tabakaya yapışıp
faydaları Şekil 5’te gösterilmektedir. Sırasıyla PVB ve
direncine
kalacaktır. Sonuç olarak gelen giden kişilerin yaralanma
®
SentryGlas ’tan mamul ara tabakalara sahip iki cam
riski önemli derecede azaltılacak ve aynı zamanda camın
levhadan oluşan lamineler -12°C’de bir dizi darbeye maruz
rüzgâr ve yağmur karşısındaki koruyucu faydalarından
bırakılmıştır.
bazıları muhafaza edilecektir
Testlere 4.300 N’luk 25 darbe ile başlanmış ve bunları
®
Karşılaştırmalı ölçümler bu olumlu yönün SentryGlas ’lı
8.600 N'luk 10 darbe izlemiştir. Her iki lamine de ilk testi
laminelerde PVB'li laminelerde olandan çok daha belirgin
kırılma yaşanmadan tamamlamıştır. PVB'li lamine, 12.900
olduğunu göstermiştir (Şekil 6). Testler sırasında, her iki
®
N'luk ikinci darbede başarısız olmuş, SentryGlas ’lı lamine
lamineye de 3.300 N’luk yük uygulanmış ve daha sonra
bu seviyede 10 darbeye daha dayanmış ve ancak 17.200
cam kalan yük yardımıyla kırılmıştır. Meydana gelen
N’luk üçüncü darbede başarısız olmuştur.
deformasyon
(merkezin
yer
değiştirmesi)
zamanla
ölçülmüştür. PVBli laminenin deformasyonu SentryGlas’lı
laminenin deformasyonu ile karşılaştırıldığında daha
TM
®
Şekil 5. Sırasıyla DuPont SentryGlas ve PVB ile
yapılan
laminelerin darbe dirençlerinin karşılaştırması
‘Cologne Triangle’ın Güney Cephesi
TM
®
2
DuPont SentryGlas ara tabakalara sahip 2.500 m ’lik
lamine emniyet camı, ‘Cologne Triangle’ın güney
cephesinin geleneksel aerodinamik ve saydamlık
yasalarına meydan okumasını sağlamıştır. Cam lamine
uygulamacısı Flachglas-Wernberg GmbH'den Josef Failer
®
şunları söylemiştir: "SiglaPlus lamine cam ürünümüz
sayesinde, geleneksel lamine camdan yüzde 20 daha ince
olan bir çözümle, mimarların, mühendislerin ve yerel
inşaat yetkililerinin yapısal mukavemet gerekliliklerini
rüzgâr yükü performansına ilişkin katı gereklilikler de dâhil
olmak üzere başarıyla karşıladık.”
Fotoğraf: DuPont, © Jens Willebrand
®
Şekil 6. PVB ve SentryGlas ’lı laminelerde, kırılma
sonrası sünme davranışlarının karşılaştırması
-5-
yüksektir. Dahası, PVB’li lamine yaklaşık olarak 7 dakika
sonra ayrılmış yırtılmış
kenarları, elementlerin yol açtığı potansiyel hasarın
®
fakat SentryGlas ’lı lamine
gizlenmesi için kaplanırdı.
bütünlüğünü korumuştur.
SentryGlas
Dış hava koşullarına karşı mükemmel direnç
®
®
ara
tabakaların
üstün
kenar
stabilitesi
SentryGlas , standart ara tabakalarla karşılaştırıldığında,
sayesinde, yedi yıl boyunca Florida’nın sıcak ve rutubetli
neme ve -30°C ile +70°C arasındaki sıcaklıklarda havanın
iklimine maruz kalmış açık kenarlı paneller de dahil olmak
etkilerine karşı da daha dayanıklıdır. Bunlar laboratuar
üzere hiçbir uygulamada delaminasyon gibi istenmeyen
testlerinden ve gerçek hayattaki projelerden elde edilen
değişimlere rastlanmamıştır.Standart silikon sızdırmazlık
tutarlı bulgulardır. Önceden, lamine cam panellerin
malzemesiyle birlikte kullanıldıklarında, SentryGlas
®
ara
tabakalara sahip uç uca eklemeli cam elemanlar yıllar
boyunca havanın etkilerine maruz kaldıktan sonra dahi
kenarlarında
renk
atması
göstermezler. SentryGlas
®
veya
başka
bir
hasarı
ara tabakalara sahip emniyet
camları dünyanın çeşitli yerlerindeki uygulamalarda dıştan
kullanılmaktadır. Yıllar sonra, ilk takıldıkları zamanki
emniyet seviyesini sağlamakta ve kenarları sağlamlıklarını
korumaktadır.
Sinema merdivenleri için dar dönemeçli trabzan
®
SentryGlas ’lı lamine emniyet camından yapılma dar dönemeçli
tırabzan İtalya’nın Cenova şehrindeki çok katlı bir sinemanın
sarmal merdivenlerini öylesine saydam ve çekici bir hale
getirmektedir ki sinemaya gelenler, en dar yerde iki kattan fazla
aşağı inmesine rağmen merdivenleri severek kullanmaktadır.
Nokta destekli sabitleme elemanlarının camın içine değil de
®
doğrudan SentryGlas ara tabakanın içine kenetlenmesi bu
projenin başarısında hayati öneme sahiptir. Bu, cam üzerindeki
gerilimi azaltmış ve dönemeçli lamine camda böylesine dar bir
yarıçapın
tutturulabilmesi
mümkün
olmuştur.
Ayrıca,
®
SentryGlas ’ın kırılma sonrası bütünlüğü bu uygulamada kilit
avantajlardan birini oluşturmaktadır.
Hafif yatlar için cam uygulamaları
Gelişmiş cam çözümleri tedarikçisi Viraver Technology s.r.l.
(Padova, İtalya), Sanlorenzo Tersanesi’nde inşa edilen yeni
TM
®
yatların ön ve yan camlarında DuPont SentryGlas yapısal
ara tabakaları kullanmaktadır. Dayanıklılık, saydamlık ve
hava koşullarına dayanıklılık özelliklerinin birleşimi, 1-3 m
uzunluk ve 1-1.5 m yüksekliğe sahip lamine cam panellerin
sert iklimlere uzun süre maruz kalmalarına rağmen
saydamlık ve darbelere dayanıklılıklarını muhafaza
etmelerini sağlar. Dahası, standart tek parça camla
karşılaştırıldığında, camın toplam genişliği azaltılabilmekte
ve bu sayede toplam ağırlıkta da azalma elde
edilebilmektedir.
Fotoğraf: Sanlorenzo S.p.a
-6-
Uzun yıllar boyu maksimum saydamlık
Yüksek sertlikleri yanında SentyGlas ara tabakaları ek bir
avantaj sunar: Saydamlığı yüksek cam uygulamalarını
mümkün kılmak. Yıllarca kullanımdan sonra bile ara
tabaka orijinal saydamlığını korur. Sararma değeri 1,5
veya daha düşük olup önemli bir artış göstermez. Standart
ara tabakaların sararma değerleri 6 ile 12 arasında
değişmektedir.
®
Bunun haricinde, SentryGlas ’lı lamineler yapışkan veya
renk
atmasına
yol
açan
lamine
yardımcıları
veya
plastikleştiricileri gerektirmez.
Dünya genelindeki uygulamalar
SentryGlas
®
ara tabakaların kusursuz optik özellikleri
sayesinde, mimarlar ve tasarımcılar, artık, düşük demirli
camdan yapılma saydamlığı yüksek emniyet panelleri
talep edebilmektedir. Mümkün olan çok sayıda uygulama
arasından şunlar örnek verilebilir:

Daha aydınlık ofisler ve kamu binaları

Çok katlı mağazalar ve alışveriş merkezleri için
camekânlar

Mücevher sergileme kutuları için güvenlikli
camlar

Panoramik pencereler

Tepe camları ve çatı kaplamalarının diğer
formları

Saydam, yüksek güvenlikli camlar

Seralar ve sundurmalar için camlar

Resim ve fotoğraf stüdyoları için doğal renkli
pencere camları
®
SentryGlas ’ın
düzeyde
sağladığı
yararlanmak
özel
avantajlardan
isteyen
mimarlar
en
ve
üst
yapı
mühendisleri, dünyanın her yerinde, yüksek performanslı
lamine cam imalatında uzman lamineciler bulabilirler.
Lamine işlemi, standart lamine cam için kullanılanla
hemen hemen aynıdır. Ara tabakaların teslim şekli (rulo
®
yerine levha) ve SentryGlas ara tabakalar için serin yerde
saklama şartının bulunmaması gibi farklar görülebilir.
®
SentryGlas ,
mevcut
üniteler
ve
üretim
Kuzey İtalya’dan hipermarket cephesi
İtalya’nın önde gelen perde duvar ve cephe giydirme
uzmanlarından Teleya’nın geliştirdiği ve patentini aldığı
hayli minimalist ve saydam cephe konseptinde, gerekli güç
aktarımı
DuPont™
SentryGlas®
ara
tabakalarla
sağlanmaktadır. Teleya'nın nokta-sabitlemeli cephe
sisteminin ilk uygulamalarından biri Kuzeydoğu İtalya'daki
Cesena şehrinde bulunan bir hipermarkette görülmektedir.
Ara tabakaların yüksek mukavemet ve sertlikleri yanında
metale doğrudan tutunmaları, yükün minimalist paslanmaz
çelik nokta-sabitlemeli tertibata çok etkili bir biçimde
aktarılmasını sağladığı için cephenin toplam stabilitesinin
temelini oluşturmaktadır.
hatlarında
işlemden geçirilebilmektedir.
Kaynak
[1] John Colvin, JCGC Ltd.: Comparison of
Monolithic and Laminated Glass; Glass
Performance Days 2007, Tampere/Finland,
Conference Proceedings, Pages 648 - 649,
www.gpd.fi
Fotoğraf: Parola di Petri
-7-
EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA
Belgique / België
Du Pont de Nemours (Belgium)
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Tel. +32 15 44 14 11
Fax +32 15 44 14 09
Bulgaria
Serviced by Biesterfeld Interowa
GmbH & Co. KG.
See under Österreich.
Ceská Republika a
Slovenská Republika
Du Pont CZ s.r.o.
Pekarska 14/628
CZ-155 00 Praha 5 - Jinonice
Tel. +420 257 41 41 11
Fax +420 257 41 41 50 51
Danmark
Du Pont Danmark ApS
Skjøtevej 26
P.O. Box 3000
DK-2770 Kastrup
Tel. +45 32 47 98 00
Fax +45 32 47 98 05
Deutschland
Du Pont de Nemours
(Deutschland) GmbH
DuPont Straße 1
D-63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 6102 18-0
Fax +49 6102 18-4410
Egypt
Du Pont Products S.A.
Bldg no. 6, Land #7, Block 1
New Maadi
ET-Cairo
Tel. +202 754 65 80
Fax +202 516 87 81
España
Du Pont Ibérica S.L.
Edificio L'Illa
Avda. Diagonal 561
E-08029 Barcelona
Tel. +34 93 227 60 00
Fax +34 93 227 62 00
France
Du Pont de Nemours (France) SAS
Défense Plaza
23/25 rue Delarivière Lefoullon
Défense 9
92 064 Le Défense Cedex
Tel. +33 1 41 97 44 00
Fax +33 1 47 53 09 67
Hellas
Biesterfeld Hellas Intralink S.A.
Trading Establishment
149, AG. Triados Menidi Acharnes
GR-13671 Athens
Tel. +30 210 24 02 900
Fax +30 210 24 02 141
Israël
Gadot Chemical Terminals (1985)
Ltd.
16 Habonim Street
Netanya - South Ind. Zone
IL-42504 Netanya
Tel. +972 9 892 95 52
Fax +972 9 865 33 81
Italia
DuPont de Nemours Italiana S.r.L.
Centro Direzionale "Villa Fiorita"
Via Piero Gobetti, 2/A
I-20063 Cernusco s/N (MI)
Tel. +39 02 92629.1
(switchboard)
Fax +39 02 36049379
Magyarország
DuPont Magyarország Kft.
Neuman Janos u.1
HU-2040 Budaörs
Tel. +36 23 509 400
Fax +36 23 509 432
Maroc
Deborel Maroc S.A.
40, boulevard d'Anfa - 10°
MA-Casablanca
Tel. +212 227 48 75
Fax +212 226 54 34
Norway / Norge
Distrupol Nordic
Ostenssjoveien 36
N-0677 Oslo
Tel. +47 23 16 80 62
Fax +47 23 16 80 62
Österreich
Biesterfeld Interowa GmbH & Co. KG
Bräuhausgasse 3-5
P.O. Box 19
A-1051 Wien
Tel. +43 1 512 35 71-0
Fax +43 1 512 35 72-100
[email protected]
www.interowa.at
Polska
Du Pont Poland Sp. z o.o.
ul. Powazkowska 44C
PL-01-797 Warsaw
Tel. +48 22 320 0900
Fax +48 22 320 0910
Portugal
Biesterfeld Iberica S.L.
Rua das Matas
P-4445-135 Alfena
Tel. +351 229 698 760
Fax +351 229 698 769
Romania
Du Pont Romania SRL
Sos. Bucuresti Ploiesti
No. 42 - 44
Baneasa Business &
Technology Park
Building B, 2nd floor, Sector 1,
Bucharest 013696, Romania
Tel. + 4031 620 4118
Fax + 4031 620 4101
Russia
DuPont Science and
Technologies LLC.
Krylatskaya str., 17, kor.3
121614 Moscow
Tel. +7 495 797 22 00
Fax +7 495 797 22 01
Yukarıda listelenmemiş ülkeler
hakkında daha fazla için aşağıdaki
İle kontakt kurulmalıdır:
Du Pont de Nemours
International S.A.
2, chemin du Pavillon
CH-1218 Le GrandSaconnex/Geneva
Tel. +41 22 717 51 11
Fax +41 22 717 52 00
Schweiz / Suisse / Svizzera
Biesterfeld Plastic Suisse GmbH
Dufourstrasse 21
Postfach 14695
CH-4010 Basel
Tel. +41 61 201 31 50
Fax +41 61 201 31 69
NORTH AMERICA
USA
DuPont Engineering Polymers
Barley Mill Plaza, Building 26
P.O. Box 800026
Wilmington, Delaware 19880
Tel. +1 302 992 4592
Fax +1 302 992 6713
Slovenija
Serviced by Biesterfeld Interowa
GmbH & Co. KG.
See under Österreich.
Suomi / Finland
Du Pont Suomi Oy
PO Box 54 (Keilaranta 12)
FIN-02150 Espoo
Tel. +358 207 890 500
Fax +358 207 890 501
DuPont Automotive
950 Stephenson Highway
P.O. Box 7013
Troy, Michigan 48007-7013
Tel. +1 248 583 8000
Sverige
Serviced by
Du Pont Danmark ApS.
See under Danmark.
Canada
E.I. du Pont Canada Company
Box 2200
Streetsville
Mississauga, Ontario
L5M 2H3
Tel. +1 905 821 5953
Fax +1 905 821 5057
Türkiye
Du Pont Products S.A.
Buyukdere Caddesi No. 122
Ozsezen Ismerkezi,A block, Kat: 3
Esentepe, 34394 Istanbul,
Turkey
Tel. +90 212 340 0400
Fax +90 212 340 0430
Mexico
DuPont S.A. de C.V.
Homero 206
Col. Chapultepec Morales
11570 Mexico D.F.
Tel. +525 722 1248
Fax +525 722 1454
Ukraine
Du Pont de Nemours
International S.A.
Representative Office
3, Glazunova Street
Kyiv 252042
Tel. +380 44 294 96 33 / 269 13
02
Fax +380 44 269 11 81
SOUTH AMERICA
Argentina
Du Pont Argentina S.A.
Avda. Mitre y Calle 5
(1884) Berazategui-Bs.As.
Tel. +54 11 4239 3868
Fax +54 11 4239 3817
United Kingdom
Du Pont (U.K.) Limited
Wedgwood Way
Stevenage
Herts, SG1 4QN
Tel. +44 14 38 73 40 00
Fax +44 14 38 73 41 09
Brasil
DuPont do Brasil S.A.
Al. Itapecuru, 506 Alphaville
06454-080 Barueri-Sao Paulo
Tel. +55 11 4166 8299
Fax +55 11 4166 8513
South Africa
DuPont de Nemours
Société Anonyme
South African Branch Office
4th floor Outspan House
1006 Lenchen Avenue North
Centurion
Pretoria 0046
Tel. +27 12 683 5600
Fax +27 12 683 5661
ASIA-PACIFIC
Australia
DuPont (Australia) Ltd.
168 Walker Street
North Sydney NSW 2060
Tel. +61 2 9923 6111
Fax +61 2 9923 6011
Hong Kong/China
Du Pont China Limited
26/F, Tower 6, The Gateway,
9 Canton Road
Tsimshatsui, Kowloon,
Hong Kong
Tel. +852 2734 5345
Fax +852 2724 4458
Shanghai/China
DuPont (China) R&D and
Management Co Ltd
Zhangjiang Hi-Tech Park
600 Cailun Road,
Pudong New District
Shanghai 201203
Tel. +86 21 2892 1000
Fax +86 21 2892 1151
India
E.I. DuPont India Private Ltd
Arihant Nitco Park, 6th floor,
90, Dr. Radhakrishnan Salai,
Mylapore,
Chennai 600 004
Tel. +91 44 2847 2800
Fax +91 44 2847 3800
Japan
DuPont Kabushiki Kaisha
Sanno Park Tower, 11-1
Nagata-cho 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6111
Japan
Tel. +81 3 5521 8500
Fax +81 3 5521 2595
Korea
DuPont (Korea) Inc.
3-5th Floor, Asia Tower
#726, Yeoksam-dong,
Kangnam-Ku
Seoul 135-719
Tel. +82 2 2222 5200
Fax +82 2 2222 5470
Singapore
Du Pont Company (Singapore)
Pte Ltd
1 HarbourFront Place #11-01
HarbourFront Tower One
Singapore 098633
Tel. +65 6586 3688
Fax +65 6272 7494
Taiwan
DuPont Taiwan Limited
13th Floor, Hung Kuo Building
167 Tun Hwa North Road
Taipei 105
Tel. +886 2 2719 1999
Fax +886 2 2719 0852
Thailand
Du Pont (Thailand) Limited
6-7th Floor, M. Thai Tower
All Seasons Place
87 Wireless Road
Lumpini, Phatumwan
Bangkok 10330
Tel. +66 2 659 4000
Fax +66 2 659 4001
Burada sunulan bilgiler, olağan özellik aralığında yer almalarına rağmen spesifikasyon sınırlamaları belirlemekte veya tek başlarına tasarım dayanağı olarak kullanılmamalıdır. DuPont
Company, bu bilgilerle ilgili sunulan herhangi bir tavsiye veya elde edilen herhangi bir sonuç için yükümlülük yada mesuliyet kabul etmez. Bu tür tavsiyelerin verilip kabul edilmesi
halinde tüm risk alıcıya aittir. Burada yer alan bilgilerin açıklanması, DuPont veya başkaları adına tescilli herhangi bir patent uyarınca faaliyet göstermek için bir izin yahut bu tür bir
patentin ihlal edilmesi yönünde bir tavsiye oluşturmaz. DuPont’un gerçek kullanım şartlarındaki tüm farklılıkları önceden kestirmesi mümkün olmadığından, DuPont bu bilgilerin
herhangi bir kullanımı ile ilgili olarak hiçbir garanti vermez ve hiçbir mesuliyet kabul etmez.
DİKKAT: DuPont malzemeleri, tıbbi uygulamalar hakkındaki DuPont politikasına uygun bir yazılı sözleşme uyarınca DuPont tarafından sağlanmadıkça ve tasarlanan kullanım
DuPont tarafından açıkça ikrar edilmedikçe, insan vücuduna uygun implantasyonlar veya vücut içi sıvı veya dokularıyla temas içeren tıbbi uygulamalarda kullanılmamalıdır.
Daha fazla bilgi için lütfen DuPont temsilcinizle görüşün. Ayrıca Tıbbi Uygulamalar Hakkındaki DuPont POLİTİKASI H-50103-2 ve Tıbbi Uygulamalar Hakkındaki DuPont
UYARISI H-50102-2’nin birer nüshasını isteyebilirsiniz.
Telif Hakkı © 2008 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ ve Butacite
tescilli markaları veya ticari unvanlarıdır.
of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.
Daha fazla bilgi için lütfen
http://www.safetyglass.dupont.com web sitesini ziyaret
edin veya [email protected] adresine e-posta yollayın
®
and SentryGlas
®
, E.I. du Pont de Nemours and Company ve iştiraklerinin

Benzer belgeler