Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Azadeh Rezafar
2. Doğum tarihi
: 03,03,1982
3. Unvanı
: Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Mimarlık
Tebriz Azad Üniversitesi (Iran)
2005
Lisansüstü
Şehir ve Bölge Planlama
Gazi Üniversitesi (Ankara)
2012
PhD Doktora
Şehir ve Bölge Planlama
Istanbul Teknik üniversitesi
-
5. Akademik Ünvanlar:

Öğretim Görevlisi (Istanbul Arel Üniversitesi)
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Rezafar, A., Çetinkaya Karafakı, F., “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kent Mimarisinde
Değişim ve Süreklilikler”, Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik
Sempozyumu –Çorum 1- 4 Kasım 2012

Rezafar, A., “Green Buildings, Buildings For Future”, 7th International Architecture and
Engineering Symposiums, Creating the Future, 29-30 November 2012

Rezafar, A. “Farkli Eko-Kentlerin, Tasarim İlkelerinin Derlenmesi Ve Türkiye İçin
Ekolojik Kentsel Tasarim Ön Çalişma Önerisi”The Third International Scientific
Conference of Iranian Academics In Turkey, 15 Febraury 2013, Ankara

Rezafar, A., “Protecting And Managing Urban Water Sources”, Istanbul International Solid
Waste, Water and Wastewater Congress 2013, Halic Congress Center - Istanbul (Turkey) 2224 May 2013

Türk, Ş., Ş., Rezafar, A., “The Importance of Sustainable Urban Development and Its
Impacts on Urban Environmental laws, The Case of Turkey”, ICSAUD 2013 :
International Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Venice,
Italy, November 14-15, 2013
1

Rezafar, A., ‘Tarih Boyunca şehirlerin oluşumu ve evrimi, İran örneği’, Türkiye Kentsel
Morfoloji Araştırma Ağı, TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU, 22-23
Ekim 2015

Rezafar, A., ‘Traditional Interior Plan Design Houses of Central Region of Iran’,
ARCHTHEO’15, THEORY and HISTORY of ARCHITECTURE CONFERENCE, 05-07
Kasım 2015, İstanbul

Rezafar, A., ‘Urban Context of ıran in 20th Century”, Architectural Design Conference ,
06-08 Temmuz 2015, İstanbul
7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

Planlama Dergisi 2014. 65365; 24-2 ( ICT in Urban Planning, About Sustainable
feature of The Smart City), Sayfa: 64-66

REZAFAR AZADEH (2013). Farkli Eko-Kentlerin, Tasarim İlkelerinin Derlenmesi Ve
Türkiye İçin Ekolojik Kentsel Tasarim Ön Çalişma Önerisi. The Third International
Scientific Conference of Iranian Academics In Turkey (Tam metin bildiri)(Yayın
No:1012214)
7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Antakya Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, “Kiyi Ve Deniz
Kaynaklarinin Bilinçsiz Kullanimi Ve Yönetimsel Ve Ekolojik Olarak Sürdürülebilir
Geliştirilmesi”, 14-17 Kasım 2012

Duran Gökalp, D., Çetinkaya Karafaki, F., Rezafar, A., “Türkiye’de Kentsel Kıyı
Peyzajının Kullanımı ve Sorunları”, Antakya Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal
Kongresi, 14-17 Kasım 2012

Rezafar, A., “Kentsel Ekoloji ve Sürdürülebilirlik’, “Ekoloji sempozyumu, Tekirdağ, 2-3
Mayıs 2013
7.6 Diğer Yayınlar
Kitaplar
Çeviri Kitaplar
8. Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller

Human Ecology & Eco-Energy Diplomas , Urmia University, İRAN, 2004
12. Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
2
Akademik yıl
2013-2014 (Bahar)
2013-2014 (yaz)
2014-2015 (Güz)
2014-2015 (Bahar)
2014-2015 (Yaz)
2015-2016 (Güz)
Haftalık Saat
Dersin Kodu ve Adı
Öğrenci
Sayısı
Ders
Uyg.
MIM308 Yerleşme Planlama ve Tasarımı
2
4
60
6MIMMAU102 Mimari Tasarıma Giriş
2
6
15
MIM462.1 Ekolojik Tasarim İlkeleri
3
0
35
6MIMMAS009. Mimari Tasarım Akımları
3
0
15
6MIMMAU202 Mimari Tasarım II
2
6
15
6MMFTBA101 Temel Tasarım
2
4
100
6304M101Mimarlığa Giriş
2
2
140
Mimari Tasarım Akımları
2
0
35
6MMFTBA101 Temel Tasarım
2
4
15
6MIMMAU202 Mimari Tasarım II
2
6
15
6MIMMAU498 Bitirme Projesi
0
8
25
6MIMMAU498 Bitirme Projesi
0
8
25
6MIMMAU202 Mimari Tasarım II
2
6
15
6304M101Mimarlığa Giriş
2
2
140
6MIMMAS009. Mimari Tasarım Akımları
3
0
35
6MMFTBA101 Temel Tasarım
2
4
100
6MIMISY001İşyerinde Uygulama
0
8
60
13. İş Deneyimleri
(İş Deneyimi, Profesyonel Kurslar ve Diğer)
3
Lab.