İhale sonuç ilanı örneği

Transkript

İhale sonuç ilanı örneği
MAL ALIMI İHALE SONUÇ İLANI
“Yalçın Güneş Enerjisi Sistemleri İçin Tokat'ın İlk Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali'nin
Kurulması”
1. Mali Destek Programı Adı: “2014 Yılı KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar
Mali Destek Programı”
2. Sözleşme Makamı: Yalçın Isı Sis İnş Mak Gıda Plastik İmalat Aracılık Hizmetleri
Turizm San Tic Ltd Şti
3. İhale referans no: TR83/14/KOBİ2/009/01
4. İhale ilan tarihi: 31/07/2014
5. İhale tarihi: 25/08/2014
6. Lot numarası ve başlığı: 1
7. Alınan teklif sayısı: 1
8. İhale sonucu karar tarihi: 25/08/2014
9. Başarılı isteklinin adı, adresi ve ticaret unvanı:
Northel Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.
Çınar Mah. Yukarı Tahsinbey Sokak. No:1 Küçükyalı-Maltepe- İstanbul
10. Sözleşme numarası ve tutarı:
TR83/14/KOBİ2/009/01
413.000,00 TL
11. Sözleşmenin Süresi: 4 ay
12. Yasal Dayanak: 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Görevleri ve Koordinasyonu Hakkındaki Kanun” ve ona dayanılarak hazırlanan 8 Kasım
2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği”dir.

Benzer belgeler