geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

Transkript

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
1032
( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin )
BOĞAZİÇİ KUR. VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
DÖNEM TİPİ
Yılı
2011
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)
Dönem
4. Dönem
14.02.2012 - 22:33:15
Vergi Kimlik Numarası
0010005729
E-Posta Adresi
[email protected]
Ticaret Sicil No
183485
Soyadı (Unvanı)
AFM ULUSLARARASI FİLM
Adı (Unvanın Devamı)
PRODÜKSİYON TİCARET VE SAN A.Ş
İrtibat Tel No
ZARAR
212
3456302
KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı
0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
3.668.344,20
738.920,85
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler
237.701,23
Kar ve İlaveler Toplamı
4.407.265,05
237.701,23
Zarar ve İndirimler Toplamı
0,00
Zarar
Kar
4.169.563,82
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları
5.047.986,26
İndirime Esas Tutar
0,00
Toplam
0,00
Dönem Zararı
0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı
0
0,00
0
0,00
0
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Geçici Vergi Matrahı
0,00
Hesaplanan Geçici Vergi
0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
450.796,55
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı
0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı
4.652,67
455.449,22
Ödenecek Geçici Vergi
0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı
0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı
0,00
Damga Vergisi
35,80
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
0010005729
Vergi Kimlik Numarası
Soyadı, Adı (Unvanı)
Soyadı, Adı (Unvanı)
PRODÜKSİYON TİCARET VE
SAN A.Ş
AFM ULUSLARARASI FİLM
Ticaret Sicil No
183485
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
[email protected]
212
PRODÜKSİYON TİCARET VE
SAN A.Ş
AFM ULUSLARARASI FİLM
[email protected]
İrtibat Tel No
0010005729
3456302
İrtibat Tel No
183485
212
3456302
EKLER
FATURA BİLGİLERİ
Merkez /
Şube
Merkez
Matbaa / Noter
T.C. Kimlik No
Matbaa / Noter
Vergi Kimlik No
22655160670
Fatura Tarihi
Fatura Seri Sıra No
31/12/2011 A - 17875
Alıcı T.C.
Kimlik No
Alıcı Vergi
Kimlik No
7200008515
Tutarı
32,66
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama
Cari Dönem
(2011)
A. Brüt Satışlar
93.798.228,55
. 1. Yurtiçi Satışlar
93.798.228,55
B. Satış İndirimleri (-)
. 1. Satıştan İadeler (-)
527.973,05
527.973,05
C.Net Satışlar
93.270.255,50
D. Satışların Maliyeti (-)
80.035.788,96
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3.280.581,81
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
76.755.207,15
Brüt Satış Karı veya Zararı
13.234.466,54
E. Faaliyet Giderleri (-)
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
5.192.083,63
408.209,38
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
4.783.874,25
Faaliyet Karı veya Zararı
8.042.382,91
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
7.544.963,11
. 3. Faiz Gelirleri
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar
. 7. Kambiyo Karları
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri
282.074,96
61.457,04
3.506.521,03
99.636,27
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
3.595.273,81
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
9.724.494,31
. 2. Karşılık Giderleri (-)
. 4. Kambiyo Zararları (-)
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
429.343,25
9.256.311,58
38.839,48
H. Finansman Giderleri (-)
2.129.928,27
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2.129.928,27
Olağan Kar veya Zarar
3.732.923,44
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
190.481,09
426,08
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
190.055,01
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
255.060,33
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
Dönem Karı veya Zararı
23.430,59
231.629,74
3.668.344,20
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama
Dönem Net Karı veya Zararı
Cari Dönem
(2011)
3.668.344,20

Benzer belgeler

EU/EER-formulier - Belastingdienst

EU/EER-formulier - Belastingdienst Yaşlılık aylığı, emeklilik ve diğer ödenekler

Detaylı

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak

Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. İŞLETME GELİR TABLOSU TİPİ A- BRÜT SATIŞLAR 1. Yurtiçi Satışlar 2. Yurtdışı Satışlar 3. Diğer Satışlar A- BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI ------...

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187 TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI( BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI

Detaylı

FGM Passport

FGM Passport konuşulabilirsiniz. Onlar, size yardımcı, destek olabilecekler ve sizi koruyabileceklerdir. Eğer bir KS mağduruysanız ve bu durumu polise bildirirseniz, adınız, ihbarı yaptığınız tarihten itibaren ...

Detaylı

KPMG Portrait LETTER (2007 v1.1)

KPMG Portrait LETTER (2007 v1.1) Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlerden Doğan KDV İadelerindeki Uygulamalar

Detaylı

vrg_kdv_13_0001 kdv tevkıfatı değişiklik 122 serı nolu tebliğ ile

vrg_kdv_13_0001 kdv tevkıfatı değişiklik 122 serı nolu tebliğ ile için tevkifat oranı değişmemiş olup (7/10), Alüminyum, Bakır, Çinko ve Kurşundan mamül ürünlerde ise oran 5/10 olarak değiştirilmiştir. Yürürlük 01.03.2013 bugün tarihi itibariyle başlamıştır.

Detaylı

asgari geçim indirimi tablosu

asgari geçim indirimi tablosu ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2016

Detaylı

İndir

İndir BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2010 kurumlar vergisi beyannamesi

2010 kurumlar vergisi beyannamesi BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı