Untitled - istanbul müzayede

Yorumlar

Transkript

Untitled - istanbul müzayede
I. CİHAN HARBİ
ve
ÇANAKKALE SAVAŞLARI
MÜZAYEDESİ
“HARBİ UMUMİ”NİN 100. YILI ANISINA
I. Dünya Savaşı’nın başlamasının üzerinden yüz sene geçti. Yüz yıl önce Avrupa’da patlak veren
savaş kısa sürede yayılarak bir Dünya savaşına dönüştü. Bu, Dünyanın gördüğü ilk büyük savaştı,
hatta kimilerince 2. Dünya Savaşı bile bu savaşın bir devamı olarak kabul edilmektedir. Nedenlerine
bakıldığında bunda pek de haksız sayılmazlar.
28 Haziran 1914’te Avusturya - Macaristan Veliahdı Arşidük Ferdinand ve eşinin Saraybosna’da
bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, şartları zaten hazır olan bir savaşı başlatmış oldu.
Avusturya - Macaristan Hükümeti Sırbistan’a önce şartlarının kabulü mümkün olmayan bir
ültimatom verdi, ardından da 28 Temmuz’da savaş ilan etti. Bunu takiben Avusturya’nın müttefiki
olan Almanya 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustosta Fransa’ya, 4 Ağustos’ta da Belçika’ya savaş ilan
etti. İngiltere, Belçika’nın işgalini kendisi için tehdit olarak gördü ve aynı gün Almanya’yla savaşa
girdi. Avrupa’da bu şekilde başlayan savaş, ileriki tarihlerde yayılarak Japonya’dan Amerika’ya
kadar tüm Dünyayı içine almıştır.
Osmanlı İmparatorluğu da içinde bulunduğu zorlayıcı şartlar nedeniyle bir süre kendisine kârlı
çıkacağı müttefik arayışından sonra 2 Ağustos 1914’te Almanya’yla gizli bir ittifak anlaşması
yaparak aynı gün seferberlik ilan edip savaş hazırlıklarına başlamıştır. Almanya’nın Akdeniz’de
bulunan Goben ve Breslau adlı iki savaş gemisi 10 Ağustos 1914 tarihinde kendilerini takip eden
İngiliz gemilerinden kaçarak Çanakkale Boğazı’ndan içeri girerler. Tarafsızlığı uyarınca Osmanlı
Devleti’nin gemileri içeri almaması gerekiyordu. Osmanlı, sorunun çözümünü gemileri satın
aldığını ilan etmekte buldu. Gemilere Yavuz ve Midilli adları verilerek Türk Bayrağı çekildi ve
personeline Türk kıyafetleri giydirildi. Ardından Osmanlı Donanması bu iki geminin kumandanı
olan Amiral Souchon’un kumandası altına verildi. Osmanlı Devleti bu şartlar altında, Amiral
Souchon’un 29-30 Ekim Gecesi Karadeniz’e çıkıp Rusya’nın Odessa ve Sivastopol Limanlarını
topa tutmasına kadar sözde tarafsızlığını muhafaza etmiştir. Bu olay üzerine İngiltere, Fransa ve
Rusya Osmanlıya karşı savaş ilan ettiler. Padişah Sultan Reşat Halifelik sıfatıyla 23 Kasım 1914
tarihli Şeyhülislamlık fetvasına dayanarak cihat ilan etti ve bütün Dünya Müslümanlarını İngiltere,
Fransa ve Rusya’ya karşı savaşmaya çağırdı.
1. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Orduları değişik cephelerde muharebelere katılmışlardır.
Bunların başlıcaları: Kafkasya, Kanal, Filistin, Irak, Çanakkale ve Galiçya cepheleridir. Buralarda
Ruslar, Fransız ve İngiliz’lerle büyük savaşlar yapılmıştır. Bunlardan Kafkasya, Kanal ve Filistin
cephelerinde başarılı olunamamış; Çanakkale’de ve Irak cephesinde Kut el-Amare’de başarılı
sonuçlar elde edilmiştir.
Yüz yıl önce yapılan bu büyük savaş bütün toplumu derinden etkilemiştir. Aramızda dedelerinden
birisi bu savaşa katılmayan, aile geçmişinde bu savaşla ilgili hatıraları olmayan yok gibidir.
Dolayısıyla bu savaşın maddi hatıraları da elden ele, nesilden nesile aktarılarak varlığını
sürdürmektedir. O döneme ait fotoğraflar, kartpostallar, mektuplar, afişler, belgeler, madalyalar
ve çeşitli objeler bu büyük savaşın hatırasını hala canlı olarak yaşatmaktadırlar. Ayrıca, yeni ortaya
çıkan bir belge, bir mektup veya günlük savaşın bilinmeyen bir yanını aydınlatabilmekte, yeni bir
perspektif sunabilmektedir. Bu malzemeler artık şahsi olmaktan çıkarak toplumun ortak mirası
haline dönüşmüştür. Koleksiyonlarda ve müzelerde yerlerini alarak savaşın hikâyelerini anlatmaya
devam edeceklerdir.
Biz de bu müzayedemizde “Harbi Umûmî”nin 100. yılı hatırasına özel bir bölüm hazırladık.
Burada sunulan eserlerin hatıra değeri yanında tarihe katkısı olabilecek muhteviyatına da dikkati
çekmek isteriz. Özellikle Çanakkale Savaşlarına ait hayli önemli belgeler sunuyoruz. Arıburnu’nda
çıkarmayı ilk karşılayan birliklerin komutanı olan ve savaşlar boyunca Mustafa Kemal’in
emrinde görev yapan Şefik Aker’in terekesinden çıkan bu ufacık kâğıtların bir zamanlar tarihi
değiştirecek emir ve direktifleri taşıdığı unutulmamalıdır. Ayrıca, nice büyük kahramanlıklar ve
fedakârlıklar sonucu alınan madalyalar ve beratları, çoğu unutulup gitmiş hatıraların tek kanıtları
olarak durmaktadırlar… Biz biliyoruz ki, Seddülbahir’de, Arıburnu’nda, Kafkasya’da, Kanal’da,
Filistinde, Yemen’de, Arabistan çöllerinde toprağa karışmış, adı bile bilinmeyen nice kahraman
vatan evladı yatmaktadır! Aziz ruhları şad olsun…
A. Uğur Yeğin
İstanbul Müzayede
2001. DAMN THE DARDANELLES! THE AGONY
OF GALLIPOLI, John Laffin, 1997, 224 s.
50 TL
2004. THE ANZAC BOOK, Cassel and Company
Ltd. London, New York, Toronto, ve Melbourne,
1916, 165 s.
250 TL
2003. GALLIPOLI, Eric Bush, 1975, 335 s.
75 TL
2002. THE TENTH (IRISH) DIVISION IN GALLIPOLI,
Bryan Cooper, Irish Academic Press, 2003, 155 s.
50 TL
2006. MIT DEN TÜRKEN IN DER FRONT,
Mein Kriegstagebuch, Berlin, 1913, 125 s.
2005. WITH THE TWENTYNINTH DIVISION IN GALLIPOLI, Rev. O. Creighton, 1916,
26 İllustrasyon ve 2 harita, 191 s.
200 TL
150 TL
2008. ÇANAKKALE HARBİ ile ilgili 13 Nisan 1915 tarihli ALMAN
GAZETESİ
2007. THE MAN WITH THE DONKEY,
JOHN SIMPSON KIRKPATRICK THE
GOOD SAMARITAN OF GALLIPOLI, Sir
Irving Benson, London, 1965, 95 s.
75 TL
100 TL
2009. IM TURKISCHEN HAUPTQUARTIER, Paul Schweder, Hesse & Becker, 1916,
287 s.
200 TL
1
2010. OSMANLI ASKERLERİ TARAFINDAN ESİR
ALINAN İNGİLİZ TÜMEN KOMUTANI GENERAL
TOWNSHEND Fotoğraf
300 TL
2011. ESİR TÜRK ASKERLERİ Fotoğraf
2013. TÜRK ASKERLERİ ÇAMAŞIR YIKARKEN
Fotoğraf
100 TL
2014. TÜRK ASKERLERİ DİNLENİRKEN Fotoğraf
2016. YAVUZ ZIRHLISI’NIN GÜVERTESİ Fotoğraf
2017. YAVUZ ZIRHLISI’NIN GÜVERTESİ’NDE
ALMAN İMPARATORU Fotoğraf
75 TL
100 TL
70 TL
2019. Haziran 1915 ANZAK KOYU Fotoğraf
90 TL
2022. ALMAN VE TÜRKLER İNGİLİZ GEMİLERİ
BOMBALARKEN Renkli KP
90 TL
2
90 TL
2012. TÜRK ASKERLERİ HAREKET HALİNDE
Fotoğraf
100 TL
2015. MİDİLLİ’NİN MÜRETTEBATI Fotoğraf
70 TL
2018. CEPHEYE GİDECEK TÜRK ASKERLERİ
RIHTIMDA Fotoğraf
150 TL
2020. Mevcut çıkarma araçlarının kapasitesi üstünde
asker çıkarabilmek için River Clyde adlı kömür nakliye
gemisi kumsalda karaya oturtulmuş Fotoğraf
100 TL
2021. CEMAL PAŞA ve DİĞER KOMUTANLAR
Fotoğraf
100 TL
2023. KALE Renkli KP
2024. YAVUZ ZIRHLISI GÜVERTESİNDEN ENVER
PAŞA ve ALMAN İMPARATORU Fotoğraf
150 TL
50 TL
2025. Çanakkale ÇIKARMA ALANI Fotoğraf
2026. TÜRK ASKERLERİ DİNLENİRKEN FK
150 TL
2028. SÜVEYŞ KANALI TÜRK TOPLARI FK
2027. TÜRK ASKERLERİ KP Postadan geçmiş
150 TL
100 TL
100 TL
2030. GELİBOLU’DA ANZAK ÇADIRI VE ASKERLERİ FK
150 TL
2029. 17. KOLORDU KUMANDANI Fotoğraf
90 TL
2031. GELİBOLU’DA SİPERLER FK
2032. MİDİLLİ ZIRHLISI DENİZCİLERİ
İSTANBUL’DA 1917 Tarihli Fotoğraf
100 TL
2034. TÜRK VE YABANCI SUBAYLAR Fotoğraf
70 TL
2033. TÜRK ASKERLERİ Fotoğraf
90 TL
100 TL
2035. TÜRK VE ALMAN ASKERLER TARAFINDAN
ELE GEÇEN İNGİLİZ SAVAŞ UÇAĞI VE 2 PİLOT
Fotoğraf
150 TL
2036. 22 Haziran 1915 SAVAŞA GİDEN TÜRK
ASKERLER İSTANBUL CADDELERİNDE Büyük Boy
Fotoğraf
150 TL
2037. ALMAN İMPARATORU MADALYA TÖRENİ
ESNASINDA Fotoğraf
250 TL
2038. GELİBOLU’DA SİPER Fotoğraf
150 TL
3
2039. ÇANAKKALE CEPHESİNDE TÜRK SİPERLERİ Büyük Boy Fotoğraf
2040. 1915 ÇIKARMA YAPILAN ALAN KP
İLK DEFA GÖRÜLMEKTEDİR...
100 TL
450 TL
2041. İNGİLİZ ASKERLERİ KAMUFLAJLI
HALDE Fotoğraf
150 TL
2042. YAVUZ ve MİDİLLİ SAVAŞ GEMİLERİNİN ALMAN PERSONELİNE
OSMANLI BAHRİYE KIYAFETLERİ GİYDİRME TÖRENİ (İstinye) Fotoğraf
2044. TÜRK ASKERLERİ NAKLİYE ÖNCESİ Büyük
Boy Fotoğraf
100 TL
4
300 TL
2045. TÜRK ASKERLERİ ERZAK YÜKLERKEN
Büyük Boy Fotoğraf
100 TL
2043. 1915 ÇIKARMA YAPILAN
ALAN KP
100 TL
2046. TÜRK ASKERLERİ HAZIRLIK ESNASINDA
TOPLU HALDE FK
100 TL
2047. OSMANLI ASKERLERİ TOPLU HALDE Fotoğraf
2048. 1915 HİLAL-İ AHMER SERGİSİ Fotoğraf
150 TL
2049. ŞAM MEZZE HASTANESİ DOKTORLARI. 26 Ağustos 1332 (1916)
tarihli. Fotoğrafın hem ön yüzünde hem de arka yüzünde doktorların tek tek
isimleri yer almaktadır. BÜYÜK BOY FOTOĞRAF
150 TL
2051. HARP MADALYALI BULGAR SUBAYI
Fotoğraf
75 TL
200 TL
2050. ÇANAKKALE’DE BATIRILAN İNGİLİZ DENİZALTISINDAN ESİR DÜŞEN
İNGİLİZ ASKERLERİ İSTANBUL’A GÖTÜRÜLÜRKEN FK
2052. MEKTEB-İ HARBİYE POSTA NAMZEDLERİNDEN M. HAYREDDİN İmzalı Fotoğraf
75 TL
150 TL
2053. HARP MADALYALI BULGAR SUBAYI
Fotoğraf
100 TL
5
2054. HARP MECMUASI: ONBEŞ GÜNDE BİR ÇIKAR ASKER VE MUHAREBEDEN BAHSEDER RİSALE-İ MÜSAVVERE
Teşrinsani 1331 [Kasım 1915] - Mayıs 1334 [1918]. 1 - 26. sayılar.
Toplam 27 sayıdan oluşan Harp Mecmuası, cephe gerisindeki halka bilgi vermenin yanında cephedeki askerlerin de moralinin yükseltilmesi amacıyla
Harbiye Nezareti tarafından bir tür propaganda aracı olarak yayımlanmıştı. Harp Mecmuası’nda esir alınan düşman askerlerinin fotoğrafları, kazanılan
başarılar, kahramanlık, şehitliğin faziletleri, vatan sevgisi konularını işleyen yazıların yanı sıra şiir ve hatıralara da yer verilmiştir. Müzayedeye sunduğumuz bu cilt, derginin ilk 26 sayısını içermektedir.
1.500 TL
2055. HARB-İ UMUMİ PANORAMASI, İstanbul, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, t.y., [32] sayfa,
tamamen resimli, yorgun karton kapağında.
300 TL
6
2057. ÇANAKKALE HARBİ PANORAMA ALBÜM.
NO. 11. 32 sayfa tamamen fotoğraflı.
Osmanlıca - Almanca. 300 TL
2056. ÇANAKKALE HARBİ PANORAMA ALBÜM.
NO. 10. 32 s. tamamen fotoğraflı.
Osmanlıca - Almanca. 300 TL
2058. ÇANAKKALE HARBİ PANORAMA ALBÜM.
NO. 12. 32 sayfa tamamen fotoğraflı.
Osmanlıca - Almanca. 300 TL
2060. ÇANAKKALE HARBİ PANORAMA ALBÜM.
NO. 14. 32 sayfa tamamen fotoğraflı.
Osmanlıca - Almanca. 300 TL
2059. ÇANAKKALE HARBİ PANORAMA ALBÜM.
NO. 13. 32 sayfa tamamen fotoğraflı.
Osmanlıca - Almanca. 300 TL
2061. ÇANAKKALE HARBİ PANORAMA ALBÜM.
NO. 15. 32 sayfa tamamen fotoğraflı.
Osmanlıca - Almanca. 300 TL
7
2062. ORDU SÂLNÂMESİ, İstanbul, Ahmed İhsan
ve Şürekâsı Matbaası, Harbiye Nezareti Neşriyatı,
1330[1914]. 1492, 15 sayfa, ciltsiz, yorgun haliyle.
Huruf-u Munfasıla veya Enverî yazıyla basılmıştır.
Ordu teşkilatı, kadrolar, zâbitlerin adları, nişânları,
istatistikler vb. gibi bilgileri içerir.
750 TL
2063. THE DARDANELLES. Colour Sketches from Gallipoli, Norman Wilkinson,
London, 1915, 118 s, 36 adet renkli suluboya resim, karakalem desenler,
bez cildinde.
Çanakkale’de Mustafa Kemal’in askerlik dehası…
1. Dünya Savaşı’nın en zorlu deniz ve kara savaşlarının gerçekleştiği Çanakkale
Savaşlarının birinci dereceden tanığı olan olan Norman Wilkinson’un (1878 - 1971)
bu eseri, 6-7 Ağustos 1915 günü Suvla körfezine yapılan İngiliz çıkartması ile başlar.
Mustafa Kemal’in askerî dehasının bütün görkemiyle ortaya çıkmış olduğu bu günlerin
istilâcı ordu açısından dökümünü yapan yazar, Türk kuvvetlerinin kendi vatanlarını
koruduklarını belirtiyor. Türk ordusunun bu nedenle son derece başarılı olduğunu da
teslim eden Wilkinson, kitabını suluboya ve karakalem desenlerle süslemiştir.
350 TL
2064. ÇANAKKALE ORTA MEKTEBİ 3 Adet Fotoğraf
170 TL
2065. ÇANAKKALE SOKAKLARI FK
100 TL
8
2066. ÇANAKKALE SOKAKLARI FK
100 TL
2067. ÇANAKKALE KİLİD BAHİR FK
90 TL
2069. ÇANAKKALE FK
75 TL
2068. ÇANAKKALE HARBİ SIRASI ERZAK TAŞIYAN KÖYLÜLER Fotoğraf
125 TL
2070. ÇANAKKALE FK
75 TL
2071. Havacılık Tarihi - ÇANAKKALE HARBİ VE MİLLİ MÜCADELE
DÖNEMİ TÜRK TAYYARELERİ Fotoğraf
2072. KİLİTBAHİR FK
75 TL
200 TL
2073. 1915 YILI ÇEŞME KP
2074. İNGİLİZ BARINAKLARI Fotoğraf
2075. İNGİLİZ MEZARLIKLARI Fotoğraf
75 TL
100 TL
2076. İNGİLİZ BARINAKLARI Fotoğraf
75 TL
2078. İNGİLİZ BARINAKLARI Fotoğraf
2077. İNGİLİZ BARINAKLARI Fotoğraf
75 TL
100 TL
75 TL
9
2079. I. CİHAN HARBİ CİHAD FETVASI
ŞEYHÜLİSLAM ÜRGÜPLÜ HAYRİ EFENDİ tarafından hazırlanan fetvada İslam Padişahının cihad ilan ettiği, bütün
Müslümanların “mallarıyla ve bedenleriyle” bu cihada katılmalarının farz olduğu önemle vurgulanmaktadır. Olağanüstü
olarak toplanan kabinede dünya harbine girme kararı alındıktan sonra bu Cihad-ı Ekber Fetvası verilmiştir.
Fetva 1914’ün 14 Kasım günü sabah Süleymaniye’deki Meşihat, yani Şeyhülislamlık makamından Fatih Camii’ne büyük
bir merasimle götürüldü ve caminin avlusunda bekleyen kalabalığa “Fetva Emini” Ali Haydar Efendi tarafından okundu.
70 x 18 cm. ebatlarında
850 TL
2080. I. CİHAN HARBİ, KAYSERİ TALAS’TA CİHAT İLANINI KUTLAMA FOTOĞRAFI
Seferberliğin ilanı ardından Ordu savaşa hazırlanırken 14 Kasım 1914’te Padişah Sultan Reşat Şeyhülislam Hayri
Efendi’den kutsal cihat fetvası alarak İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan etmiştir. Bu cihat fetvası yurdun çeşitli yerlerinde
şenlik gösterilerine dönüşmüştür. Fotoğrafta 22 Kasım 1914’te Kayseri Talas’ta cihat ilanını kutlamak üzere toplanmış
halk görülmektedir.
1.250 TL
10
2081. MÜDAFA-İ MİLLİYE CEMİYETİ TARAFINDAN BASTIRILIP DAĞITILMIŞ I. CİHAN HARBİ CİHADIN FARZ OLDUĞUNA DAİR FETVA
1333 (1917) Tarihli
32 x 52 cm.
850 TL
2082. I. CİHAN HARBİ, KAYSERİ TALAS’TA HRİSTİYAN CİHAT İLANINI KUTLAMA FOTOĞRAFI
Seferberliğin ilanı ardından Ordu savaşa hazırlanırken 14 Kasım 1914’te Padişah Sultan Reşat Şeyhülislam Hayri
Efendi’den kutsal cihat fetvası alarak İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan etmiştir. Bu cihat fetvası yurdun çeşitli
yerlerinde şenlik gösterilerine dönüşmüştür. Fotoğrafta 22 Kasım 1914’te Kayseri Talas’ta cihat ilanını kutlamak
üzere toplanmış Hristiyan teba görülmektedir.
1.250 TL
11
2083. SEFERBERLİK İLANI AFİŞİ
“Seferberlik var
Asker olanlar silah altına
Seferberliğin Birinci günü …dür”
Bu afiş seferberlikle ilgili bilinen iki afişten biri olup son derece nadirdir.
65 x 50 cm.
6.000 TL
12
2084. 1. DÜNYA SAVAŞI SEFERBERLİK
HATIRASI KARTPOSTAL
Osmanlı’da seferberliğin ilan edilmesiyle
birlikte halkı silah altına çağıran afişler
hazırlanarak
meydanlara
asılmıştır.
Kartpostalda, bir meydana asılı seferberlik
ilanı
afişini
inceleyen
vatandaşlar
görülmektedir.
350 TL
2085. SEFERBERLİK İLANI AFİŞİ
Sultan Reşat tuğralı, yeşil bayraklı, tüfekli, kılıçlı ve toplu; “Seferberlik var / Asker olanlar silah altına / Seferberliğin
birinci günü … dür.” Yazılı.
50 x 75 cm.
Avrupa’da 1. Dünya Savaşının başlamasının ardından, 2 Ağustos 1914 Tarihinde Almanlarla gizli bir ittifak yapan Osmanlı
Devleti de aynı gün seferberlik ilan ederek savaş hazırlıklarına başlamıştır. Seferberliğin ilanı, hazırlanan seferberlik
afişleri meydanlara asılarak halka duyurulmuş, vatandaşlardan durumu asker olmaya elverişli olanların Orduya katılmaları
istenmiştir. Satışa sunulan bu afiş de onlardan biridir. Asılmadığı için üzerindeki tarih hanesi boştur.
5.000 TL
13
2086. YUNAN ZULMÜ AFİŞ
Taşbaskı
Matbaa-i Osmaniye
100 x 70 cm.
1.750 TL
14
2087. BALKAN MUHAREBESİ ESNASINDA EDİRNE’DE BULGAR ZULMÜ AFİŞ
100 x 70 cm.
1.750 TL
15
2088. I. CİHAN HARBİ CAM POZİTİF ARŞİVİ
24 ADET
500 TL
2089. I. CİHAN HARBİ CAM POZİTİF ARŞİVİ
28 ADET
600 TL
16
2090. ÇANAKKALE HARBİ CAM POZİTİF ARŞİVİ
10 Adet Stereoskopik Cam Pozitif
1.000 TL
17
2091. ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA SEDDÜLBAHİR’DE FEVKALADE YARARLILIK GÖSTERMİŞ
OLAN MÜLAZIM-I EVVEL AHMED HALİD BEY’E VERİLMİŞ HARP MADALYASI VE BERATI
Enver Paşa Pençe ve Mühürlü
43 x 23 cm.
1.500 TL
18
2092. ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA FEDAKARLIK GÖSTEREN 17. KOLORDU TOPÇU KUMANDANI
KAYMAKAM MEHMED ZEKERİYA BEY’E VERİLMİŞ HARP MADALYASI VE BERATI
Enver Paşa Pençe ve Mühürlü
43 x 23 cm.
1.500 TL
19
2093. ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA ÇANAKKALE’DE FEVKALADE YARARLILIK GÖSTERMİŞ
OLAN 40. ALAY 1. TABUR 1. BÖLÜK’TE YÜZBAŞI AHMED TEVFİK EFENDİ’YE VERİLMİŞ HARP
MADALYASI VE BERATI
Enver Paşa Pençe ve Mühürlü
43 x 23 cm.
1.500 TL
20
2094. ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA BOLAYIR’DA FEDAKARLIKLARI GÖRÜLEN MÜLAZIM-I EVVEL
AZİZ EFENDİ’YE VERİLMİŞ HARP MADALYASI VE BERATI
Enver Paşa Pençe ve Mühürlü
43 x 23 cm.
1.500 TL
21
2095. ÇANAKKALE CEPHESİNDE MUSTAFA KEMAL TARAFINDAN YAZILMIŞ CEPHE EMRİ
MUSTAFA KEMAL İMZALI
4.500 TL
Fırka Emri
25.05.331
Saat: 12 / Dakika:10, sonra
8/9
1- Düşmanın tekrar cephemize hücuma kalkmaya hazırlanmakta olduğu anlaşılmıştır.
2- Düşman, siperleri önündeki tel örgülerin bir kısmını kaldırmış ve bir kısmını gevşettiği görülmüştür.
3- Öteki hücumlar gibi muhtemel yeni hücumunu da avn-i Hakla tardedeceğimizden eminim.
19. Fırka Kumandanı
Miralay
M. KEMAL
22
2096. MEHMED ŞEFİK (Aker) ÇANAKKALE’DE TABUR KUMANDANLARINA YAZDIĞI EMİR
Emir kağıdının arkası tabur kumandanları İsmet, İbrahim, Halis tarafından görülerek imzalanmıştır.
1.500 TL
1- Düşman 16’ıncı Fırka sol cenâhına, yani Kabatepe ile Kanlısırt arasında taarruz ediyor imiş.
2- Bizim cephemize de taarruzunu teşmîl etmesi muhtemeldir. Fevkalade dikkat edilmesi tavsiye olunur.
3- İhtiyattaki 1’nci tabur efrâdı bellerinde palaska olmak üzere oldukları yerde istirahat etmelidir.
İmza: Kaymakam M. Şefik
2097. MEHMED ŞEFİK (Aker) TARAFINDAN 33. ALAYIN İKİNCİ TABUR KUMANDANINA YAZILMIŞ RAPOR
1.250 TL
33’üncü Alay 2’inci Tabur Kumandanlığı’na
Arıburnu sırtları şarkından
17 Nisan 331
Makineli tüfek takımının Sivritepe’den geriye gelmek arzusunu izhâr ettiği hakkındaki iş’ârınıza cevabdır.
İleriye atılan her hatve-i taarruzun geriye alınması binlerce ecsâdın o sırtları örtmesine tevakkuf eder. Bunun kati olduğu
bilinerek orada vazifeye devam etmesi lüzumu mezkûr takım kumandanlığına yazılmışdır. Mukaddes vazifenize emniyet-i
tâmme ile ve büyük bir azim ve inâd ile devan ediniz.
27’nci Alay Kumandanı
Kaymakam (M. Şefik)
23
2098. 57. ve 27. ALAYLARIN SANCAĞINA MADALYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ YAZININ SURETİ
Suretin arka yüzünde madalya verilmesi konusunda düşülmüş notlar bulunmaktadır.
1.500 TL
Hâtıra
Zannıma göre orada temyiz ettiğim mufassal tercüme-i hâlimde kurdelaitâ olunan alay 27. İdi. Bu ise 57’nci Alay’a itâ olunur. Bir yanlışlığa meydan verilmemesi için arz ediyorum efendim.
Her iki alay sancağı bu madalyalarla beraber
hamâil almıştı. Bence yanlış değildir.
57’nci Alay sancağına ait harp madalyalarının kravatı.
On dokuzuncu Fırka’ya mensub olup Çanakkale’de fevkalâde şecâat ve ve yararlık göstermiş olan Elli yedinci. Piyâde Alayı nâmına, sancağına üzeri sırma
işleme “Devlet-i Osmaniye ile İtilaf devletleri harbinde Elli yedinci Piyâde Alayı’nın düşman tarafından 12 Nisan sene 1331 günü Çanakkale’de Arıburnu’na
vukû bulan ilk ihrâcda karaya çıkmış düşman kuvvetlerinin ilerlemesine ve Kocaçimen tepelerinin düşman eline geçmesine yevm-i mezbûrdaki hareket-i serîa
ve savlet-i şedîde-i şîrânesiyle mâni olmak ve aylarca düşman-ı merkûm karşısında hatt-ı harbde kalarak ona karşı kahramanâne muhârebelericrâ etmek
sûretiyle gösterdiği fevkalâde şecaât ve yararlığın hâtırasıdır” ibâresini hâvî ve murassa imtiyâz nişan-ı âlîsikurdelası ebadında nısfı yeşil ve nısf-ı diğeri kırmızı
bir kurdela ile kılıçlı levhayı muhtevî altın ve gümüş imtiyaz ve harp madalyaları itâ olunmuştur.
Bu irâde-i seniyyenin icrasına Harbiye Nâzırı memûrdur.
22 Muharrem 334 / 17 Teşrin-i Sâni 331
Mehmed Reşad
Sadrazam Mehmet Said
Harbiye Nazırı Enver
Aslına mutâbıktır.
24
2099. MUSTAFA KEMAL İMZALI FIRKA EMRİ
19. Fırka kumandanı Mustafa Kemal tarafından Kemalyeri Karargahı’ndan yazılmış, 29.02.1331 (1915) tarihli. Şapograf Baskı
2.500 TL
… hatta bulundurulan topçular müsâdemeli şarapnel ve tahrîb … düşman siperlerini tahrib ve ameliyatlarını men ve işkâl edeceklerdir.
Mıntıka kumandanları mazkûr topçulardan azami istifade etmek tedâbirini ittihâz eylemelidirler.
Sol cenâh mıntıkasındaki cebel topu merkez kuvvetimizin cephesindeki boyun noktasının şimâl kısmını ve düşmanın buradaki kesir
kum torbalı siperlerine yan ve geriden ateş edebileceğinden (lekeli ve silik) kumandanı, merkez kıtaâtımız için mühim olan mezkûr
düşman siperlerini tahrîb ve ateş idaresini hsn-i (lekeli ve silik) içün merkez kuvveti kumandanıyla telefon irtibâtı tesis ederekihzâr-ı
muvaffakiyete çalışacaktır. Ancak bu endâhtdaatılacak her merminin düşman siperlerine isabet etmesi taht-ı temine alınmalıdır.
Bazı kıtaât kendilerine ilhâk edilen ve mikdârıcüz’i olan istihkâm sınıfını geceli gündüzlü siper hafriyâtında çalıştırmakta ve her şeyi
istihkâm sınıfından beklemektedir. Her sınıf kendisine ait olan tahkimât ve hafriyâtı yapmak vazifesiyle mükelleftir. İstihkâm sınıfı
sunûf-ı sâirenin başa çıkamayacağı mühimameliyatda çalıştırılmalıdır. Ahval-i sâirede istihkâm sınıfı toprak kazmaktan ziyâde hafriyâtı
ve tahkimâtı idare eylemeye memur edilmelidir.
Ktaât, istihkâm zâbitânın tahkîmât hafriyât hususundaki vesâyâsına riâyet edecektir.
Ondokuzuncu Fırka Kumandanı
Mustafa Kemal
25
2100. MUSTAFA KEMAL’İN KOCAÇİMENTEPE’YE YETİŞTİĞİNİ BİLDİREN ORİJİNAL BELGE
Çanakkale Arıburnu’na çıkarmanın yapıldığı ilk gün olan 24 Nisan sabahı saat 10:30’da Kocaçimentepe’de bulunan Süvari
Mülazım-ı Evvel Mehmed Salih’in 27. Alay Kumandanı ŞEFİK AKER’E 19. FIRKA KUMANDANININ (MUSTAFA KEMAL’İN)
yanında alayı ile birlikte Kocaçimetepe’ye geldiğini haber olarak yazıp gönderdiği belge.
5.000 TL
Saat: 10 / Dakika:30
27’inci Alay Kumandanlığı’na
Kocaçimentepe’den
12.02.331
Dokuzuncu Fırka Kumandanının da dâhil olduğu hâlde mezkûr fırkadan bir piyâde alayı ile cebel bataryası şimdi Kocaçimentepe’ye
dâhil olduğu ve düşmanın başını vurmaya müheyyâ olduğunu kumandan-ı mûmâ-ileyhin emriyle size bildiriyorum.
İmza: Süvari Mülâzım-ı Evvel
Mehmed Salih
26
2101. ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA 19. TÜMEN KUMANDANI MUSTAFA KEMAL’İN TÜMEN EMRİ VE
EMRİN GÖNDERİLDİĞİ BİRLİK KOMUTANLARININ EMRİ ALDIĞINA DAİR TASDİKLİ İMZALARI
MUSTAFA KEMAL Tarafından yollanan emir Şapograf tekniğiyle basılmıştır.
1.750 TL
Merkezi KItası’nın Sağ Cenahı ve Sağ Cenah mıntıkasının Sol Cenahı düşmanın taarruz ve hücum cephesi olmaya müsait olduğundan
mıntıka kumandanlarının ihtiyatlarını o cepheye müheyya bulundurmaları münasiptir.
On Dokuzuncu Fırka Kumandanı
Kaymakam
M. Kemal
Tarz-ı Tebliği:
Berayı malumat ŞimalGrup Kumandanlığı’na,
Sağ, Sol, Merkez, Kabatepe Gruplarına,
Topçu Kumandanlığı’na
Süvari 1, 2, 5. Bölük
Sertababete,
Berayı malumat 16. Fırka Kumandanlığı’na
...
Daima harekete müheyya bulunulması zımmında İhtiyat Takımları,
27. Alay 3. Tabur ve 13. Alay 1. Tabur Kumandanlıklarına. Görülerek yine iadesi.
27 Nisan 331
Sol Cenah Kumandanı
Kaymakam
M. Şefik
Görülmüş olmakla iade-i takdim zımmında.
Mürettep 1. Tabur Kumandanı
Yüzbaşı
...
Görülmüştür, iade-i takdim kılındı.
27/3 Kumandanı Yüzbaşı
Halis
Evvelce mürut diğer bir nüsha sureti alındı.
Solcenah Kumandanlığı’na takdim.
125. Alay Kumandanı
Kaymakam
Abdurrezzak
27
2102. MADALYA BERATI
9. KOLORDU I. ŞUBE’DE MÜDÜR VEKİLİ ERKAN-I HARP YÜZBAŞISI HÜSREV BEY’E (HÜSREV GEREDE) VERİLMİŞ
26 Temmuz 1331 (1915) MUHAREBELERİNDE GÖSTERMİŞ OLDUĞU FEDAKARLARDAN DOLAYI GÜMÜŞ MUHAREBE
LİYAKAT MADALYASI BERATI.
9. KOLORDU KUMANDANI ALİ İHSAN (Sabis) İMZALI
1.500 TL
28
2103. 6. ALAY’IN 4. TABUR KUMANDANI KIDEMLİ YÜZBAŞI
ŞEMSEDDİN EFENDİ’YE KİRMANŞAH’IN ELE GEÇİRİLMESİ İÇİN
YAPILAN SAVAŞLARDA GÖSTERDİĞİ FEDAKARLIKTAN DOLAYI KIRMIZI
KURDELELİ HARP MADALYASI VERİLDİĞİNE DAİR BİR BELGE.
2104. 13. KOLORDU I. ALAY 3. TABUR’DAN SALİH EFENDİ’YE
HEMEDAN CİVARINDA YAPILAN MUHAREBELERDE GÖSTERDİĞİ
FEDAKARLIKTAN DOLAYI HARP MADALYASI VERİLDİĞİNE DAİR
BİR BELGE.
13. KOLORDU KUMANDANI ALİ İHSAN (Sabis) İMZALI
13. KOLORDU KUMANDANI ALİ İHSAN (Sabis) İMZALI
1332 (1916) Tarihli
1332 (1916) Tarihli
Bu belge muhtemelen harp esnasından hazır Harp Madalyası Beratı
bulunamadığından ihtiyaç doğrultusunda berat yerine kullanılmıştır.
Bu belge muhtemelen harp esnasından hazır Harp Madalyası Beratı
bulunamadığından ihtiyaç doğrultusunda berat yerine kullanılmıştır.
750 TL
750 TL
2105. 125. ALAY KUMANDANI ABDÜRREZZAK TARAFINDAN SOL CENAH MINTIKASI
KUMANDANLIĞINA YAZILMIŞ RAPOR
750 TL
Sol Cenâh Mıntıkası Kumandanlığı’na
125. Alay / 2. Tabur Mıntıkasından
26. 02. 331
Saat: 09 / Dakika: 15
Alayımızın cephesine nazaran sağ ileride siyah bir flama yanda mevziye girmekde bulunan topçunun
topçu zâbiti tarafından ve ikinci Tabur mıntıkasında keşfi için emir buyrulması marûzdur.
125’inci Alay Kumandanı
Kaymakam Abdürrezzak
2106. KANLISIRT’TAN SOL CENAH KUMANDANLIĞINA YAZILMIŞ RAPOR
1.250 TL
Sol Cenah Kumandanlığına, Kanlısırttan
30.02.331
1- Bugünkü mermi sarfiyatı 59 şarapneldir.
2- Hâl-ihâzırda 68 şarapnel, 32 dâne mevcûd bulunduğunu mübeyyin rapordur.
Şnayder Cebel Mülâzımı
Ahmed Kemal
29
2107. ARIBURNU’NDA ÇIKARMANIN İLK SAATLERİNDE 27. ALAY KUMANDANI ŞEFİK AKER
TARAFINDAN ALAY’IN 2. TABUR KUMANDANINA GÖNDERİLMİŞ EMİR
2. Tabur çıkarmayı sahilde karşılayan taburdur ve 27. Alay’ın sabah saat sekizde bölgeye gelmesine kadar
düşmana karşı durmaya çalışmıştır.
1.000 TL
KABATEPE’DEN 2. TABUR KUMANDANLIĞI’NA
1- Alayımız, Arıburnu sırtlarının doğusundan taarruz ediyor. 57. Alay, Kocaçimen yönünden ilerliyor.
2- Taarrumuzu kolaylaştırmak için Arıburnu sırtlarındaki düşmanın sizin tarafınızdaki kanadından kuvvetimizin sol yanını
çevirmesi ve ateş altına alması muhtemeldir. Düşmanın o tarafını dikkate alarak ateş ediniz. Kabatepedeki Topçularımız
da düşmanın sol tarafını ateş altına alsın.
2108. ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA 9. FIRKA KUMANDANI HALİL SAMİ BEY’DEN 27. ALAY
KUMANDANI ŞEFİK AKER’E GÖNDERİLEN EMİR KAĞIDI VE ALT KISMINDA CEVABİ NOT
Emir Anderya Çiftliği civarından 16 Şubat 1331 (1915) tarihinde gönderilmiş. 27. Alay’ın 9. Tümen’den ayrılarak
19. Tümen emrine girmesiyle Alayın emrinde bulunan Süvari Müfrezesinin geri gönderilmesi istenmektedir.
1.500 TL
27. ALAY KUMANDANLIĞI’NA
Andorya Çiftliği Civarından
16-02-1331 (29-04-1915)
Savaşın geçici şartları sebebiyle, Alayınız’ın 19. Tümen’e bağlanması dolayısıyla ve Tümen’in hala süvari ihtiyacının açık
bulunması sebebiyle Alayınız’a verilen süvari birliğinin seri olarak Merkeztepe’ye gönderilmesi istenilmektedir.
9. Tümen Kumandanlığı
Albay Halil Sami Bey
(Şefik Aker Notu)
9. TÜMEN KUMANDANLIĞI’NA
Savaşın en kritik anında ve ilerimizde Alayımız muharebe ile meşgul olduğundan geri ile irtibatı temin için atlılara
iihtiyaç vardır. Affınıza sığınarak 19. Tümen’e süvari gönderilemeyeceğini bilgilerinize arz ederim.
27. Alay Komutanı
Yarbay M. Şefik Bey
30
2109. ÇANAKKALE SAVAŞLARI, AKBAŞ’TA BULUNAN VE ÇANAKKALE SAVAŞLARINDAN KALMA CEPHANELİK HAKKINDA OSMANLICA VE FRANSIZCA
YAZIŞMA EVRAKLARI.
1. Dünya Savaşı sonrasında Çanakkale Müttefikler tarafından işgal edildikten sonra Osmanlı cephaneliklerinin Anadolu’daki Milli Mücadelecilerin eline geçmemesi
için çeşitli önlemler alınmaktadır. Akbaş’taki cephanelik de bunlardan biridir. Bu cephanelikle ilgili 1920 yılında bir komisyon kurulur. Bu komisyonun çalışmaları ve
cephaneliğin durumuyla ilgili İşgalciler ve Osmanlı arasında yapılan 40 adet yazışmadan oluşan evrak lotu.
1.750 TL
2110. ÇANAKKALE EZİNE’DE 177. PİYADE ALAYI MUVAZZAF ZABIT
VEKİLİ MUAMMER EFENDİ’YE AİT 6 ADET DOKÜMAN
600 TL
31
32
2111. ÇANAKKALE HARBİ Türk Bayrağı etrafında
toplanan halk FK
100 TL
2112. ÇANAKKALE HARBİ Gelibolu açıklarındaki
İngiliz ve Fransız donanmaları FK
100 TL
2113. ÇANAKKALE HARBİ Anzaklar tarafından esir
alınan Türk askerleri FK
150 TL
2114. ÇANAKKALE HARBİ Rus kampı ve Türk
askerleri FK
150 TL
2115. ÇANAKKALE HARBİ Gelibolu’da Rus komutanlar FK
150 TL
2116. ÇANAKKALE HARBİ Bombalanan surlar FK
2117. ÇANAKKALE HARBİ Rus Ortodoks ayini FK
150 TL
2118. ÇANAKKALE HARBİ Rus kampında dini tören
FK
150 TL
2119. ÇANAKKALE HARBİ Türk mahallesinde Rus
askerleri FK
150 TL
2120. ÇANAKKALE HARBİ Sed-dül Bahr’de düşman
birliklerinin kampı KP
50 TL
2121. ÇANAKKALE HARBİ Sed-dül Bahr’in bombalanması ve seyyar posta arabası KP
50 TL
2122. ÇANAKKALE HARBİ Türk denizaltısının İngiliz
ve Fransız donanmalarına saldırısı KP
75 TL
2123. ÇANAKKALE HARBİ Frank Sokağı (Arkası
Kilit-Bahr’den yazılmış mektup) KP
50 TL
2124. ÇANAKKALE HARBİ “Bouvet “gemisinin
batırılışı KP
2125. ÇANAKKALE HARBİ Şehir içi ve saat kulesi
KP
75 TL
50 TL
150 TL
2126. ÇANAKKALE HARBİ Anzakların bomba deneme siperleri FK
100 TL
2127. ÇANAKKALE HARBİ Sed-dül Bahr’de Türk
topçusu FK
150 TL
2128. ÇANAKKALE HARBİ Şarapnel Vadisi’nde
siperler ve mezarlar FK
100 TL
2129. ÇANAKKALE HARBİ Gelibolu Deniz Feneri KP
2130. ÇANAKKALE HARBİ Rusların Gelibolu’ya gelişi
KP
125 TL
2131. ÇANAKKALE HARBİ Kilid -Bahr denizden
görünüm FK
60 TL
60 TL
2133. ÇANAKKALE HARBİ Çanakkale’nin bombalanışı (Askeri sansür damgalı) KP
50 TL
2134. ÇANAKKALE HARBİ Sed-dül Bahr’de Krupp
77 topu KP
50 TL
50 TL
2136. ÇANAKKALE HARBİ Yeni Zelanda siperleri
Stereoskopik Fotoğraf
50 TL
2137. ÇANAKKALE HARBİ Sarı Bayır’da siperde
dinlenen Anzak askeri Stereoskopik Fotoğraf
50 TL
2138. ÇANAKKALE HARBİ Sarı Bayır’da son saldırıya
destek veren Anzak birlikleri Stereoskopik Fotoğraf
2139. ÇANAKKALE HARBİ Anzak sahilinde esir alınan
gözleri kör olmuş Türk askeri Stereoskopik Fotoğraf
50 TL
50 TL
125 TL
2132. ÇANAKKALE HARBİ Sed-dül Bahr genel
görünüm FK
2135. ÇANAKKALE HARBİ Sed-dül Bahr Kalesi
Stereoskopik Fotoğraf
2140. ÇANAKKALE HARBİ Düşman birliklerinin ilk
çıkarması Stereoskopik Fotoğraf
50 TL
33
2141. ÇANAKKALE HARBİ Siperde
traş edilen Anzak askeri FK
2142. ÇANAKKALE HARBİ Gelibolu’da
kafatası mezarlığı FK
125 TL
100 TL
2145. ÇANAKKALE HARBİ Çıkartmanın başladığı 25 Nisan günü
gemi güvertesine toplanmış cesetler 9x14 orjinal fotoğraf
200 TL
2148. ÇANAKKALE HARBİ
Gelibolu’da büyük cami KP
150 TL
2146. ÇANAKKALE HARBİ Bir
düşman askeri tarafından 1915’te
yapılmış elçizimi 9x14cm orjinal
Gelibolu siperleri resmi
350 TL
2149. ÇANAKKALE HARBİ
Çanakkale’ye saldıran birlikler çizim KP
100 TL
50 TL
34
2143. ÇANAKKALE HARBİ Büyük top
mermisi başında Türk komutanlar FK
2144. ÇANAKKALE HARBİ Düşman
donanması komutanlarından Amiral von
Medom KP
150 TL
2147. ÇANAKKALE HARBİ 1915’te Mudros Adası’ndaki
barınağına giren Zeplin 11x15cm. orjinal fotoğraf
300 TL
2150. ÇANAKKALE HARBİ Sultan
Reşad Çanakkale karikatür KP
100 TL
2151. ÇANAKKALE HARBİ Anzak
askeri ve Osmanlı kadın çizim KP
150 TL
2152. ÇANAKKALE HARBİ İngiliz Kraliyet Birliği Royal 21.Fusilier’e ait Çanakkale’de çekilmiş 14 adet orjinal foroğraf
900 TL
2153. ÇANAKKALE HARBİ Albay G.C.E Elliot’a ait Rusların Gelibolu’ya gelişine dair 10 adet orjinal fotoğraf
750 TL
35
2154. ÇANAKKALE HARBİ Gelibolu Yarımadası
parçalı KP
2155. ÇANAKKALE HARBİ Avustralyalı’ların
(Anzaklar) yeraltı mutfağı KP
75 TL
100 TL
2156. ÇANAKKALE HARBİ Gelibolu Yarımadası Rus
baskısı harita KP
75 TL
2157. ÇANAKKALE HARBİ “ALLAH BİZİMLE “
yazılı Türk topu FK
100 TL
2158. ÇANAKKALE HARBİ Cape Helles’de Türk topu
üzerinde düşman askerleri FK
75 TL
2159. ÇANAKKALE HARBİ Top mermilerinin üzerinde uyuyan Anzak askeri FK
100 TL
2160. ÇANAKKALE HARBİ Bombardımanda parçalanmış büyük Türk topu FK
75 TL
2161. ÇANAKKALE HARBİ Siperlerde yaralı taşıyan
Anzak askerleri FK
100 TL
2162. ÇANAKKALE HARBİ Türk birlikleri askeri
ordugahı KP
150 TL
2163. ÇANAKKALE HARBİ Gelibolu’da yıkılan bir
kale FK
50 TL
2164. ÇANAKKALE HARBİ Bolayır ‘da Napolyon
kalesi KP
50 TL
2165. ÇANAKKALE HARBİ Harabe haline gelen şehir
Rum baskısı KP
100 TL
2166. ÇANAKKALE HARBİ Kilid -Bahr FK
2167. ÇANAKKALE HARBİ Mustafa Kemal Atatürk
için dua eden halk FK
75 TL
2168. ÇANAKKALE HARBİ Şehirdeki harabelerden
görünüm FK
60 TL
60 TL
36
2169. ÇANAKKALE HARBİ KP
90 TL
2172. ÇANAKKALE SEDDÜLBAHİR FK
2170. ÇANAKKALE ÇİNGENE MAHALLESİ (Editör
Gazarian) KP
125 TL
2171. ÇANAKKALE FRENK MAHALLESİ (Editör
Gazarian) KP
125 TL
2173. ÇANAKKALE KÖPRÜ (Editör Gazarian) KP
70 TL
100 TL
2174. ÇANAKKALE GENEL GÖRÜNÜM (Editör
Gazarian) KP
100 TL
70 TL
2176. ÇANAKKALE GELİBOLU HAMZA BEY SAHİLİ
FK
70 TL
2177. ÇANAKKALE ANZAKLARIN SAHİLE ÇIKTIĞI
YER FK
80 TL
2179. ÇANAKKALE ANZAKLAR FK
2180. ÇANAKKALE SAVAŞ GEMİLERİ Parçalı FK
2175. ÇANAKKALE FK
2178. ÇANAKKALE SUVLA KÖRFEZİ FK
65 TL
80 TL
2181. ÇANAKKALE ANZAKLAR KP
2182. ÇANAKKALE İNGİLİZLER Ufak Boy
Fotoğraf
100 TL
75 TL
85 TL
2183. ÇANAKKALE İNGİLİZLER Ufak Boy
Fotoğraf
75 TL
37
2184. Çanakkale Harbi MAVNA İLE TOP NAKLİ
Fotoğraf
125 TL
2185. Çanakkale Harbi - EL
ÇİZİMİ PROPAGANDA KP
150 TL
2186. Çanakkale Harbi
- Harbe Katılmış Bir
Tabur Toplu Halde
Fotoğraf
150 TL
2187. Çanakkale Harbi KABATEPE’de Anzaklar 1915
tarihli FK
100 TL
38
2188. Çanakkale Harbi - Mühimmat Sevkiyatı Ufak Boy Fotoğraf
70 TL
2189. Çanakkale Harbi - Mevziye Yerleştirilen
Bir Top Ufak Boy Fotoğraf
70 TL
2191. Çanakkale Harbi - Sevkiyat Ufak Boy
Fotoğraf
70 TL
2192. Çanakkale Harbi - Siper ve Top Hazırlığı
Ufak Boy Fotoğraf
70 TL
2190. Çanakkale Harbi - GELİBOLU’da İNGİLİZ
SUBAYLAR Toplu Halde Büyük Boy Fotoğraf 1916
yılı.
125 TL
2193. Çanakkale Harbi - SEYYAR HASTANE Büyük
Boy FK
150 TL
2194. ÇANAKKALE HARBİ ALBÜM.
1918 Tarihli. 110 sayfa tamamen fotoğraflı
600 TL
2195. YENİ MECMUA’NIN ÇANAKKALE ÖZEL SAYISI
5 - 18 Mart 1915
146 sayfa
700 TL
39
2196. LİMAN V. SANDERS İMZALI NİŞAN BERATI
30.X.1918 Tarihli
2197. LİMAN V. SANDERS İMZALI 2. Derece NİŞAN BERATI
19.5.1915 Tarihli
500 TL
500 TL
2198. LİMAN V. SANDERS İMZALI FOTOĞRAF
Fotoğraf bir kitabın sayfasından olup orijinal ıslak imzalıdır.
350 TL
40
2199. BAŞKUMANDAN VEKİLİ ENVER PAŞA’NIN ÇANAKKALE’DE ŞEHİT OLAN
YÜZBAŞI HALİL EFENDİ’NİN AİLESİNE YOLLADIĞI TAZİYE MEKTUBU
42. Alay I. Tabur II. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Halil Nafiz Efendi’nin 25 Temmuz
1331 (1915)’te ÇANAKKALE’DE ŞEHİT olması üzerine Enver Paşa’nın aileye yolladığı
“..oğlunuz bir Osmanlı Askerine yakışır kahramanlık ve fedakarlıkla şehit oldu…” diye
başlayan mektubu
2.500 TL
Kıdemli Yüzbaşı Halil Nafız Efendi
(Harp Mecmuası)
2200. I. DÜNYA HARBİNDE OSMANLI ASKERLERİNE YANLARINDA BUULNDURMALARI VE
CEPHEDE OKUMALARI AMACIYLA BASTIRILARAK DAĞITILMIŞ DUA KİTABI.
Üzerinde
“Gazi Arkadaşlarıma, Başkumandan Vekili, Enver” yazısı bulunmaktadır.
7 x 10 cm. ebatlarında
900 TL
41
2201. I. Cihan Harbi’nde RUS UÇAKLARINDAN OSMANLI ASKERLERİNE ATILAN PROPAGANDA BİLDİRİ
Osmanlıca olarak hazırlanmış şapografik olarak basılmış metin bir kağıdın iki yüzünü doldurmaktadır. Yer bilgisi ve
tarih bulunmamaktadır. Metinde Osmanlı Askeri Almanlar aleyhine kışkırtılıyor, Kabe’deki kıymetli mücevherlerin
bile satılarak Almanlara mühimmat parası yapıldığından bahisle askere Alman düşmanlığı empoze ediliyor. I. Dünya
harbinde İngilizler ve Ruslar Osmanlı cephelerinde Türk Askerleri üzerine uçaklarla bu tür bildiriler atarak askerin
maneviyatını bozmayı hedeflemişlerdir.
Son derece ender rastlanabilecek bir belgedir.
35 x 22 cm.
1.500 TL
2202. I. Cihan Harbi’nde RUS UÇAKLARINDAN OSMANLI ASKERLERİNE ATILAN PROPAGANDA BİLDİRİ
“Ey Biçare Askerler” diye başlayan “Muhibbi insaniyet” imzalı bir sayfalık bildiride askerler Almanlar ve başlarındaki
kumandanlar aleyhine kışkırtılmaya çalışılıyor.
Bildirini altına düşülmüş olan notta şöyle bir bilgi verilmektedir;
“23-9-1333 (1917) öğleden sonra saat 1:30 da Sasolgats’ın civarına düşman tayyaresi tarafından atılan
beyannamedir”
Burada bahsedilen mekan ve bölge o döneme ait bir isim olmasından dolayı tespit edilememekle birlikte Filistin
veya Galiçya Cephesi olabileceği düşünülmektedir.
Son derece ender rastlanabilecek bir belgedir.
22 x 17 cm.
1.500 TL
42
2203. I. Cihan Harbi’nde RUS UÇAKLARINDAN OSMANLI ASKERLERİNE ATILAN PROPAGANDA BİLDİRİ
“Zabitler - Askerler” diye başlayan şapografik basılmış bir sayfa Osmanlıca metinden oluşuyor. Metnin altında
“31-8-1333 (1917) Cuma günü” tarih yer almaktadır.
Kağıda elle yazılmış notta “2/3 – 9-1333 (1917) gecesi Yetmişdördüncü Alay’dan Viyyalo-i Kirya Kasrı Garbi
istikametinde giden keşif kolu tarafından bulunan beyannamelerden” ibaresi yer almaktadır.
Bildiride askerler özellikle ahlaksız davranışlarından ötürü 74. Alay Komutanı Ahmed Bey aleyhine kışkırtılmak
istenmektedir. Bu da düşmanın Türk birlikleri hakkında detaylı istihbarata sahip olduğunu göstermektedir.
Son derece nadir bir belge.
35 x 22 cm. 1.500 TL
2204. I. Cihan Harbi’nde RUS UÇAKLARINDAN OSMANLI ASKERLERİNE ATILAN PROPAGANDA BİLDİRİ
Avrupa hurufatıyla basılmış olan bir sayfalık Osmanlıca metinde, Rusların çeşitli cephelerdeki başarıları ve
Almanlardan ele geçirdikleri esir ve silahlar mübağalalı bir şekilde verilerek Türk askerinden nasıl olsa kaybedilecek
bir savaş için boşuna uğraşmamaları istenmektedir.
Rusların I. Dünya harbinde uçak ile attıkları bu bildirilere çok nadiren rastlanmakta olup bunlarla ilgili yapılmış bir
çalışma da bulunmamaktadır.
Son derece nadir bir belge.
22 x 17,5 cm.
1.500 TL
43
44
2205. I. DÜNYA HARBİNDE 15. TÜMEN’İN KAFKAS CEPHESİ HAREKATIYLA İLGİLİ HARİTALAR VE DOKÜMANLAR
15. Tümen Kumandanı’nın emirlerinden ve Tümen’in harp günlüğünden oluşan 30 adet belge ve Tümen’in Kafkasya bölgesinde
bulunduğu yerlerdeki harp konumunu gösteren şapograf baskı ve elle yapılmış 66 adet krokiden oluşan doküman lotu.
5.500 TL
45
46
2206. ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDA 15. TÜMEN’E AİT HARİTA VE DOKÜMANLAR
Çanakkale Savaşları’nda Güney Cephesinde Kirte’de düşmanla savaşmış olan 15. Tümen’in birliklerinin kuruluşunu
ve harp düzenlerini gösteren 10 adet doküman, üzerlerinde birliklerin çeşitli zamanlardaki konumu notlarla
belirtilmiş olan 5 adet Gelibolu Bölgesi haritası, şapograf tekniğiyle basılmış veya elle çizilmişi savaş durumunu
gösteren 18 adet haritadan oluşan Çanakkale Savaşları’na yeni bilgiler ilave edebilecek önemli dokümanlar.
7.500 TL
47
2207. I. DÜNYA HARBİ GALİÇYA CEPHESİ’NE AİT HARİTALAR VE DOKÜMANLAR
Romanya Galiçya Cephesi’nde görev yapan 25. ve 15. Tümenlere ait 40 adet doküman ve 40 adet el yapımı ve şapograf baskı haritalardan oluşan evrak lotu.
Galiçya Cephesi’nde savaşan birliklerimizin harp harekatıyla ilgili çok önemli evraklar.
4.000 TL
48
2208. KURTULUŞ SAVAŞI HARİTA KROKİ VE DOKÜMANLARI
1921 Yılında Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara civarında yapılan savaşlarla ilgili, üzerinde harekât planları
gösterilen haritalar, el yapımı kroki ve savaşlarla ilgili bilgiler içeren günlük notlar yazılı olan bir doküman.
Toplam 10 parçadan oluşan Kurtuluş Savaşı konulu lot.
2.200 TL
49
2209. ÇANAKKALE HARBİ TÜRK TOPÇU VE GENERALLER CEPHEDE KURŞUN ASKER SETİ
Fusilier Marka, İngiliz Yapımı
850 TL
2210. ÇANAKKALE HARBİ TÜRK KIZILAY VE AMBULANS KURŞUN ASKER SETİ
Fusilier Marka, İngiliz Yapımı
850 TL
50
2211. ÇANAKKALE HARBİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK ORDUSU MARŞ HALİNDE KURŞUN ASKER SETİ
Marcel Marka, Belçika Yapımı
750 TL
2212. ÇANAKKALE HARBİ TÜRK PİLOTLAR VE TÜRK ALBATROS UÇAK KURŞUN ASKER SETİ
Dorset Marka, İngiliz Yapımı
850 TL
51
2213. ÇANAKKALE HARBİ TÜRK ORDUSU VE ANZAKLAR SAVAŞ HALİNDE KURŞUN ASKER SETİ
Dorset Marka, İngiliz Yapımı
750 TL
2214. ÇANAKKALE HARBİ TÜRK ORDUSU MARŞ HALİNDE KURŞUN ASKER SETİ
Tradıtıon Marka Ingılız Yapımı
750 TL
52
2215. ÇANAKKALE HARBİ TÜRK ORDUSU ATAK HALİNDE KURŞUN ASKER SETİ
Steadfast Marka, İrlanda Yapımı
650 TL
2216. ÇANAKKALE HARBİ TÜRK ORDUSU ATAK HALİNDE KURŞUN ASKER SETİ
Irregular Marka, İngiliz Yapımı
750 TL
53
2217. İNGİLİZ VE ANZAK ASKERLERİNE AİT
SİPER KAZMAK İÇİN KÜREK
Üzerlerinde PERKS 1915 ve Chillington 1915
markaları bulunmaktadır.
Boy 31 cm. genişlik 13 cm.
750 TL
2218. İSTASYONDA SU MATARASI DAĞITILIRKEN Fotoğraf
150 TL
2219. I. CİHAN HARBİ’NDE KULLANILMIŞ
TOP MERMİSİ DEKORE EDİLMİŞ
2220. I. CİHAN HARBİ’NDE KULLANILMIŞ
TOP MERMİSİ DEKORE EDİLMİŞ
1918 tarihli
Yükseklik 28 cm.
1915 tarihli
Çap 155 mm. Yükseklik 21,5 cm.
400 TL
400 TL
2221. I. CİHAN HARBİ ve ÇANAKKALE HARBİ
ESNASINDA KULLANILMIŞ SU MATARASI
Boyun kısmında “asakir-i şahane” yazmaktadır.
Yükseklik 21 cm.
650 TL
54
2222. ÇANAKKALE HARBİ MADALYA KOPÇASI
800 TL
2223. I. CİHAN HARBİ CİHADİYE YÜZÜĞÜ
1332 - 1333 (1916 - 1917) Tarihli
2225. I. CİHAN HARBİ CİHADİYE YÜZÜĞÜ
1331 - 1332 Tarihli
400 TL
400 TL
2224. MADALYAYA TAKILAN KANAL
SAVAŞLARI KOPÇASI
800 TL
2226. I. CİHAN HARBİ İTTİFAK BİLEKLİK
Çap 65 mm.
400 TL
2227. Bir Çift İTTİFAK TABAK
Çapları 19 cm.
500 TL
55
2228. HARP MADALYASI
ERLERE VERİLEN TİP
54 x 56 mm.
300 TL
Harp Madalyası, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı cephelerinde üstün
cesaret ve kahramanlık gösteren Osmanlı ve İttifak Devletleri askerlerine
Mehmet Reşat tarafından 1 Mart 1915’te verilen askerî nişandır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun en son madalyası olan Harp Madalyası,
İngilizler tarafından Gelibolu Yıldızı (İngilizce: Gallipoli Star), Almanlar
tarafından ise Demir Hilal (Almanca: Eiserner Halbmond) olarak
adlandırılmıştır.
Madalyanın ön yüzünde beş köşeli kırmızı bir yıldız, onun ortasında
gösterişli bir hilal vardır. Hilalin içbükeyinde Osmanlı padişahı Mehmet
Reşat’ın tuğrası bulunmaktadır. Ayrıca tuğranın altına, Hicri takvime
göre madalyanın verildiği tarih olan 1333 (Miladi takvime göre 1915)
yılı işlenmiştir.
2229. HARP MADALYASI
SUBAYLARA VERİLEN TİP
55 x 57 mm.
500 TL
2230. ÇANAKKALE HARP MADALYASI VE TÜRK BAYRAĞI SÜSLEMELİ KARTON FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ
20 x 15 cm. ebatlarında
450 TL
56
2231. ÇANAKKALE HARP MADALYASI
BÜYÜK BOY GÜMÜŞ ve MİNELİ
Alman J. H. Werner, Berlin İmalatı
65,4 x 67,7 mm. ebatlarında
4.000 TL
2232. HARP MADALYALI BARET
Çanakkale Harp Madalyası, Alman Demir Haç, Alman Madalyası ve Kut’ül Ammare Kopçası
Çanakkale Harp Madalyası 41 x 41 mm. ebatlarında
1.500 TL
57
2233. İSTİKLAL HARBİ MADALYALARI
Türkçe Yazılı (Orijinal Kordelalı) ve Osmanlıca Yazılı 2 Adet
1.500 TL
2234. ÇANAKKALE HARBİ’NDE GÖREV ALMIŞ TAŞOZ
TORPİDOSU’NUN SUBAYI MÜLAZIM-I EVVEL RECEP
EFENDİ’YE VERİLMİŞ HARP MADALYASI BERATI
ENVER PAŞA PENÇELİ ve MÜHÜRLÜ
750 TL
58
2235. MİNELİ KIRMIZI YEŞİL ŞERİTLİ
İSTİKLAL MADALYASI BARET
3.250 TL
2236. İSTİKLAL MADALYASI
2237. İSTİKLAL MADALYASI
Eski Türkçe Yazılı
Türkçe Yazılı
500 TL
300 TL
2238. MİNYATÜR İSTİKLAL MADALYASI
20 x 17 mm. ebatlarında
750 TL
2239. İSTİKLAL MADALYASI BARET
350 TL
2240. İSTİKLAL MADALYASI ROZET
Osmanlıca
350 TL
59
2242. MİNYATÜR LİYAKAT MADALYASI
Çap 14 mm.
200 TL
2241. ALMAN YAPIMI ÇİFTE LİYAKAT MADALYASI
ÇANAKKALE HARBİ BARLI
1.250 TL
2244. 2’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı ve Demir Haç minyatür bulunmaktadır. 31 mm.
450 TL
2243. İTTİFAK ROZET
250 TL
2245. ALMAN DEMİR HAÇ MADALYASI ROZET
200 TL
2246. ALMAN DEMİR HAÇ MADALYASI
2248. ALMAN DEMİR HAÇ MADALYASI
I. Derece
II. Derece
300 TL
125 TL
2247. ALMAN DEMİR HAÇ MADALYASI ROZET
200 TL
60
2249. BİR ALMAN’A VERİLMİŞ HİLAL-İ AHMER MADALYASI VE MİNYATÜRÜ
GÜMÜŞ
Madalya Çap 28 mm. Minyatür Çap 14 mm.
2.000 TL
2250. MİNYATÜR HİLAL-İ AHMER MADALYASI
Bronz, Çap 16 mm.
750 TL
61
2251. MÜŞİR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ROZET
Bronz, çap 20 mm.
2.500 TL
2252. GAZİ MÜŞİR MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ PLAKET
1921 tarihli
Bronz
700 TL
2254. GAZİ MÜŞİR MUSTAFA KEMAL PAŞA HATIRA BIÇAK
Mâmulât-ı Dahiliye 1340 (1924) tarihli
2253. HAKİMİYET-İ MİLLİYE HATIRASI ROZET
1338 (1922) Tarihli
700 TL
62
22 cm. ebatında
2.000 TL
2255. MUSTAFA KEMAL ve GOLTZ PAŞA Büyük Boy Fotoğraf
17,5 x 24 cm.
1.000 TL
63
2256. İSTİKLAL HARBİ TAKDİRNAME
ORİJİNAL GAZİ M. KEMAL İMZALI
11 Mayıs 1341 (1925) tarihli.
Piyade Yüzbaşı Manastırlı Alaattin Efendi’ye İstiklal Harbi’nin başlangıcında gösterdiği yararlılıktan ötürü verilmiştir.
37 x 22 cm.
4.500 TL
64
2257. MİLLİ MÜCADELEDE ŞEHİT OLMUŞ HASAN EFENDİYE VERİLMİŞ İSTİKLAL MADALYASI BERATI
GAZİ MUSTAFA KEMAL İmzalı
27/05/1926 tarihli
35,5 x 23 cm.
3.250 TL
65
2258. İTTİFAK ROZET
2259. İTTİFAK ROZET
400 TL
350 TL
2260. İTTİFAK ROZET
400 TL
2261. İTTİFAK ROZET
2262. İTTİFAK ROZET
350 TL
400 TL
2263. İTTİFAK VE OSMANLI
DONANMA CEMİYETİ ROZET
450 TL
2264. İTTİFAK ROZET
2265. İTTİFAK ROZET
350 TL
350 TL
2266. İTTİFAK ROZET
300 TL
66
2267. ÇANAKKALE ZAFERİ ROZET
Bronz, 41 x 26 mm.
2268. ÇANAKKALE HARBİ ROZET
Bronz, 32 x 40 mm.
500 TL
500 TL
2269. GALİÇYA CEPHESİ HATIRASI ROZET
Bronz, 38 x 32 mm.
500 TL
2270. İTTİFAK ROZET
Bronz, 22 x 40 mm.
500 TL
2271. GALİÇYA CEPHESİ HATIRASI ROZET
Bronz, 35 x 20 mm.
500 TL 67
2272. 7’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları ile Çanakkale Harp Madalyası minyatürü bulunmaktadır. 172 mm.
1.250 TL
2273. 6’LI OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları, Hilal-i Ahmer ile Çanakkale Harp Madalyası minyatürü
bulunmaktadır. 90 mm.
1.000 TL
68
2274. 2’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
2275. 2’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Filistin Cephesi kopçası bulunmaktadır. 31 mm.
Kafkas Cephesi kopçası ve Demir Haç minyatür bulunmaktadır. 31 mm.
750 TL
750 TL
2276. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
2277. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
75 mm.
60 mm.
450 TL
450 TL
2278. 11’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları ile Çanakkale Harbi Kopçası bulunmaktadır. 162 mm.
1.500 TL
2279. 6’LI OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Minyatür Mecidi Nişanı bulunmaktadır. 89 mm.
750 TL
2280. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve
MADALYA BARETİ
2281. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve
MADALYA BARETİ
45 mm.
Irak Cephesi kopçası bulunmaktadır. 45 mm.
250 TL
450 TL
2282. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyası kopçası ve Çanakkale Harp Madalyası minyatürü
bulunmaktadır. 61 mm.
500 TL
69
2283. 6’LI OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları ile Kafkas Harbi kopçası bulunmaktadır. 148 mm.
1.000 TL
2284. 5’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası, minyatür Mecidi Nişanı, takdirname kopçası
ve İstiklal Harbi kopçası bulunmaktadır. 118 mm.
2.000 TL
2285. 2’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası bulunmaktadır. 29 mm.
450 TL
70
2286. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
2287. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Minyatür Demir Haç ve minyatür Mecidi Nişanı bulunmaktadır. 45 mm.
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası bulunmaktadır. 45 mm.
750 TL
450 TL
2288. 5’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları ile Çanakkale Harbi Kopçası bulunmaktadır. 125 mm.
1.000 TL
2289. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları kopçaları bulunmaktadır. 59 mm.
500 TL
2290. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları kopçaları bulunmaktadır. 59 mm.
500 TL
2291. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
2292. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Kılıçlı savaş madalyaları kopçaları ve Demir Haç minyatürü
bulunmaktadır. 59 mm.
Kılıçlı savaş madalyaları kopçaları ve Çanakkale Harp Madalyası minyatürü
bulunmaktadır. 59 mm.
500 TL
750 TL
71
2293. 6’LI OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası ve minyatür Mecidi Nişanı bulunmaktadır. 91 mm.
750 TL
2294. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN
ve MADALYA BARETİ
2295. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN
ve MADALYA BARETİ
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası ve
minyatür Mecidi Nişanı bulunmaktadır. 45 mm.
Çanakkale Harbi kopçası bulunmaktadır.
45 mm.
750 TL
500 TL
2296. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
60 mm.
200 TL
72
2297. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
2298. 3’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası bulunmaktadır. 45 mm.
45 mm.
500 TL
300 TL
2299. 5’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası bulunmaktadır. 75 mm.
500 TL
2300. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Çanakkale Harbi cephe kopçası bulunmaktadır. 62 mm.
500 TL
2301. 4’LÜ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
2302. 2’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
60 mm.
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası ve Demir Haç kopçası bulunmaktadır.
57 mm.
500 TL
600 TL
2303. 2’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
2304. 2’Lİ OSMANLI TÜRK SUBAY NİŞAN ve MADALYA BARETİ
Filistin Cephesi kopçası bulunmaktadır. 31 mm.
Minyatür Çanakkale Harp Madalyası bulunmaktadır. 31 mm.
300 TL
300 TL
73
2305. ÇANAKKALE BOĞAZI HARİTASI
ÇANAKKALE HARBİ ESNASINDA KULLANILAN TOPLARIN
YERLERİNİ VE GÜÇLERİNİ GÖSTERMEKTEDİR.
105 x 67 cm.
1.000 TL
2306. ÇANAKKALE HARİTASI
1927 Tarihli
52 x 80 cm. ebatlarında
450 TL
74
2307. EDİRNE VE YAKIN BÖLGESİ HARİTALARI
1/25000 ölçeğinde hazırlanmış, 1913 tarihinde Erkanı Harbiye Matbaasında basılmış 11 pafta Edirne Vilayeti harita paftaları.
1.500 TL
2308. TRAKYA BÖLGESİ HARİTA PAFTALARI,
Trakya Bölgesine ait, Osmanlıca 14 parçadan oluşan haritalar.
800 TL
75
2309. ÇANAKKALE İTALYAN KONSOLOSLUĞU YAZIŞMALAR
1880 - 1900 ARASI
200 ADET
Dönemin özellikle sosyal ve ticari hayatına ışık tutacak belgeler...
4.000 TL
76
2310. ÇANAKKALE BOĞAZINA DOĞRU GRAVÜR
Taşbaskı, Elle Renklendirilmiş
36 x 54 cm.
450 TL
2311. GELİBOLU GRAVÜR
1687 Tarihli
O. Dapper 30 x 40 cm. ebatlarında
500 TL
77
2312. Denizcilik Tarihi - ÇANAKKALE LİMANI
Tarafından verilmiş OSMANLI SAVAŞ GEMİSİ olan
DERVİŞ’e AİT KARANTİNA BELGESİ.
1310 (1894) Tarihli
Belgeye ek olarak kitapçık şeklinde her seferde limana
geldiğinde kaşelenip doldurulmuş sayfalar da mevcuttur.
Derviş, Fransız savaş gemisi Narval tarafından Çanakkale
Harbi sırasında Nusret’e yardıma giderken batırılmıştır
(12 Ocak 1917).
950 TL
2313. EL ÇİZİMİ ÇANAKKALE DENİZ PLANI
70 x 55 cm.
350 TL
78
79
Taşbaskı, 57 x 82 cm.
2.000 TL
2314. ÇANAKKALE HARBİ ASKERİ KIYAFET AFİŞ
80
750 TL
2315. TAŞBASKI GELİBOLU DUVAR HARİTASI, Paul Göhre Verlagsbuchhandlung, Leipzig. 75 x 100 cm.
81
75 x 100 cm. ebatlarında
2.000 TL
2316. ÇANAKKALE SAVAŞLARI BÖLGESİ HARİTASI
Leipzig’de Litografi tekniğiyle basılmış olan harita üzerinde savaşların geçtiği yerler numaralandırılarak Osmanlıca olarak isimleri yazılmıştır.
2317. I. CİHAN HARBİ OSMANLI SUBAYLARININ KULLANDIĞI SEYYAR DÜRBÜN
Üzerinde Osmanlıca Numara 40 - 1 ve 12 x 3 yazmaktadır.
Orijinal Kemere takılacak şekilde hazırlanmış deri kılıfında.
750 TL
2318. ÇANAKKALE İSTİHKÂMLARIMIZDAN BİRİNİN DÜŞMAN DONANMASINI BOMBARDIMANI
TAŞ BAKI AFİŞ
40 x 56 cm.
500 TL
82
2319. ÇANAKKALE HARBİ HATIRA MENDİL
48 x 60 cm. ebatlarında
1.250 TL
2320. I. CİHAN HARBİ HATIRA MENDİL
32 x 32 cm.
500 TL
83
2321. ÇANAKKALE HARBİ İNGİLİZLERİN KULLANDIĞI HARİTA
Stanford’s War Maps
1915, 80 x 90 cm. orijinal kabında
Üzerinde İngilizlerin haritayı rahat kullanması için Türkçe İngilizce
anahtar kelimelerin tercüme listesi de bulunmaktadır.
750 TL
2322. ÇANAKKALE HARBİ SIRASINDA BASILMIŞ
ALMANCA OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
Çanakkale ve İstanbul detaylı olarak verilmiş.
65 x 100 cm. (haliyle)
450 TL
2323. ÇANAKKALE HARİTASI
Atlas de L’Empire Ottoman, J. J. Hellert, 1844
53 x 35 cm. ebatlarında
500 TL
84
2324. 1. DÜNYA SAVAŞI, ÇANAKKALE BÖLGESİ HARİTALARI,
1915 Yılında Harp Akademileri Matbaasında basılmış 15 adet Çanakkale ve yakın bölgesine ait
pafta harita. Çanakkale Savaşları esnasında arazide harekat planlamak ve birliklerin hareketleri için
bölgenin detaylı haritalarına ihtiyaç duyulması üzerine 1/25000 ölçeğinde hazırlanarak bastırılmış
harita paftaları.
2.250 TL
85
2325. YAVUZ ZIRHLISI AHŞAPLARINDAN YAPILMIŞ ÇERÇEVE İÇERİSİNDE T.C.G. KILIÇALİPAŞA BÜYÜK BOY FOTOĞRAF
53 x 63 cm.
650 TL
2326. YAVUZ ZIRHLISI AHŞAPLARINDAN
YAPILMIŞ MEKTUP AÇACAĞI
27 cm. boyunda
150 TL
2327. YAVUZ ZIRHLISI’NIN İZMİT’TE TAMİRİ HAKKINDA MUKAVELENAME
17 Sayfa
450 TL
2328. YAVUZ SEFİNE-İ HÜMAYÛNU KAZAN DAİRELERİ VE TEFERRUATI.
İstanbul, Matbaa-i Bahriye, 1333 [1917]. 22 sayfa, [6] levha. Bahriye Nezareti
İkinci daire ve Üçüncü Tedrisat Şubesi marifetiyle tab ve neşrolunmuştur.
Yavuz Zırhlısı ile ilgili olarak Türkçe yayınlanmış ender çalışmalardan biridir. Sunulan
teknik bilgilerin ardında çalışmanın sonuna kazan daireleri ile ilgili çizimler içeren
katlanır levhalar eklenmiştir.
250 TL
86
2329. ÇANAKKALE MESAFE CETVELİ, Çanakkale Vilayeti
İdare Meclisi tarafından hazırlanmış, Çanakkale’nin kazalarına
olan süre olarak uzaklığını gösteren, 3 Şubat 1331 (17 Şubat
1916) tarihli cetvel. Belgenin altında Çanakkale İdare Meclisi
mührü yer almaktadır.
250 TL
2331. OSMANLI HARP DESTANI
250 TL
2330. ÇANAKKALE MESAFE CETVELİ, Çanakkale Vilayeti İdare Meclisi
tarafından hazırlanmış, Çanakkale’nin kaza ve nahiyelerinin birbirine olan süre
olarak uzaklıklarını gösteren, 22 Mart 1330 (4 Nisan 1914) tarihli cetvel.
Belgenin altında Çanakkale İdare Meclisi mührü yer almaktadır.
250 TL
2332. MEKKE ve MEDİNE (Haremeyn) ŞEYHİ MEHMED SAİD EFENDİ’NİN I. CİHAN HARBİNDE OSMANLI
ORDUSUNUN MUZAFFERİYETİ İÇİN YAYINLAMIŞ OLDUĞU KASİDE USULÜNDEKİ BEYANNAMESİ
1917 Tarihli, 23 x 37 cm.
2333. BRESLAU - MİDİLLİ, FİN
JAHRE UNTER TÜRKİFCHER
FLAGGE, B. Bath, Berlin 1917,
118+2 s. 4 le.
I. Cihan Harbinin başlamasıyla
Akdeniz’de bulunan bu iki Alman
gemisi Müttefik donanması önünden
kaçarak Çanakkale Boğazı’nı geçip
Türk hakimiyetine girer. Eserde,
Osmanlı Devleti’nin harbe girmesinde
önemli bir yeri olan bu iki geminin
1917 yılına kadar Türk Sancağı
altındaki faaliyetleri anlatılmaktadır.
225 TL
200 TL
2334. XXXX. ÇANAKKALE
HAREKÂT-I BAHRİYESİNE
DAİR İFŞAAT: Sir Ellis
Ashmead Bartlett, müretcimi:
Rahmi, İstanbul, Matbaa-i
âmire, 1331 [1915]. 19 s.
İngiliz gazeteci ve savaş
muhabiri Ashmead
Barttlett’in kalemiyle
sıcağına sıcağına Çanakkale
savaşı…
100 TL
87
2335. ENVER PAŞA MÜHÜRLÜ TERFİ BELGESİ
İhtiyat Zabit Vekili Rıfat Kamil Efendi’nin rütbesi İhtiyat Mülazım-ı
Sani yapıldığını bildiriyor.
1916 tarihli
325 TL
88
2336. HARP MADALYASI ve BERATI
15. KOLORDU TABİP Yüzbaşı Ali Şükrü Efendi’ye savaşta
gösterdiği gayretlerden dolayı verilmiş.
ENVER PAŞA PENÇELİ ve MÜHÜRLÜ
900 TL
2337. İSTİKLAL HARBİ TERFİ BERATI
Elcezire Cephesi’nde HİNTLİ MÜLAZIM-I SANİ PENCAPLI YUSUF
EFENDİ’NİN Mülazım-ı Evvelliğe yükseldiğini bildiriyor.
2338. İSTİKLAL MADALYASI KONULU YAZIŞMA
İzmir Müstahkem Grubu Kumandanı imzalı. 13 Mart 1928
tarihli, yüzbaşı Sadi Efendi’nin İstiklal Madalyası almasıyla ilgili.
450 TL
400 TL
2339. Çanakkale Harbi - Bandırma’da binbaşı M. Emin Efendi’ye yazılmış 19. Fırkanın 57.
ALAYI 3. Taburu kumandanlığına tayin belgesi. İlave belgede de Gelibolu’ya acilen hareket etmesi
emredilmektedir. 14 Ocak 1915 tarihli. (57. Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı kabul edilen Anzak
Çıkarmasını durdurmak amacıyla 25 Nisan 1915 sabahı harekete geçen Osmanlı alayıdır.)
2340. ÇANAKKALE HARBİNDE KULLANILAN ŞİFRE
ÇÖZÜCÜ KİTAP
400 TL
450 TL
2341. ÇANAKKALE HARBİ VE I. DÜNYA HARBİ SIRASINDA OSMANLININ SAVAŞTA BAŞARILI OLMASI İÇİN OKUNACAK DUA METNİ. Evkaf
Matbaası 28,5 x 20,5 cm. ebatlarında.
2342. KAFKAS CEPHESİ’NDE KILIÇGEDİĞİ MUHAREBESİ’NDE
9. KOLORDUDAN YÜZBAŞI HÜSREV BEY’E (HÜSREV GEREDE)
VERİLMİŞ GÜMÜŞ LİYAKAT MADALYASI BERATI
350 TL
1.500 TL
89
2343. I. CİHAN HARBİ DÖNEMİ DONANMA DERGİLERİ
29 Haziran 1914 ile 8 Nisan 1915 arası 40 SAYI
Birçok sayıda Çanakkale Savaşları havadisleri yer almaktadır.
Bol Fotoğraflı. Fotoğrafların çoğu Sarayın Fotoğrafçısı olan Ferid İbrahim tarafından çekilmiştir.
2.000 TL
90