Excel uygulama7

Transkript

Excel uygulama7
Bilgisayar I
Microsoft Excel Uygulaması-II
1. Aşağıdaki tabloda YENGEÇ RESTORANT’a ait “Adı”, “Saat Ücreti”, “Çalışma Saati” ve “Fazla
Mesai” miktarları girilmiş olarak bulunmaktadır. Adı hücresi B3 adresinde olacak şekilde Excel’e
aktarınız.
1.1. Tablonun veri hücrelerinin etrafına (en dışına) kenarlık ekleyiniz.
1.2. Adı Saat Ücreti
Çalışma saati Fazla Mesai
Toplam Gelir Gelir Vergisi
Sosyal
Sigorta
Ele Geçen hücrelerine gri tonda gölgeleme uygulayınız. Benzer şekilde
Yüzdeler bölümüne de gri renkte bir gölgeleme uygulayınız. Gölgeleme uygulanacak alanlar
aşağıda kırmızı renkte gösterilmektedir!
Adı
Saat Ücreti
(YTL)
Sünger Bob
Squidward
Sandy
Patrik
Bay Yengeç
15,00
9,00
5,20
5,20
10,00
Çalışma Fazla
saati
Mesai
40
35
40
40
40
Toplam
Gelir
Gelir
Vergisi
Sosyal
Sigorta
Ele Geçen
10
0
0
8
4
Ortalama
Minimum
Maksimum
Toplam
Yüzdeler
Gelir Vergisi
SSK
28%
6,5%
1.3. Dokümanınızın satır yüksekliklerini ve sütun genişliklerini ayarlayınız.
1.3.1.İkinci satırın satır yüksekliğini 36,00 (48 pixels) olarak değiştiriniz.
1.4. Çalışma sayfası ismini (Sheet1) , Personel olarak değiştiriniz.
1.5. Tablonun en altına hazırlayanın Adı, Soyadı, Grup numarası ve tarih bilgilerini ayrı ayrı
hücrelere yazınız. Tarih bölümü hücresini, tarihin gün bölümünü de gösterecek şekide
biçimleyiniz.
Hazırlayan:
Nuray Gedik
Grup No:
1
Tarih:
12 Aralık 2011 Pazartesi
2. Excel dokümanını masaüstüne kaydediniz.
2.1. Dokümanınızı arada bir kaydetmeyi unutmayınız. Kısayol CTRL + S olarak kaydedebilirsiniz.
3. Diğer alanların bulunması için kullanılacak hesaplamalar aşağıda verilmiştir. Bu bilgileri kullanarak
ilgili hücre alanlarına ilgili formülleri yazarak tüm personel için gerekli hesaplamaları yapınız.
3.1. "Toplam gelir"= (Çalışma Saati)* (Saat Ücreti) + (Fazla Mesai) * 1,5 * (Saat Ücreti) formülü
ile;
3.2. (Gelir Vergisi) = Tabloda verilen Yüzde (Gelir vergisi) ile (Toplam Gelir ) çarpılarak;
3.3. (Sosyal Sigorta) Kesintisi= Verilen yüzde (SSK) ile (Toplam Gelir) çarpılarak; hesaplanmakta ve
3.4. (Ele Geçen) , Toplam Gelir'den Vergiler (Gelir vergisi ve SSK) çıkarılarak elde edilmektedir.
4. B2:J2 hücrelerini birleştiriniz ve başlık olarak ortalanmış ve kalın, font büyüklüğü 16, font tipi
Verdana olacak şekilde “YENGEÇ RESTORANT PERSONEL MAAŞI HESAPLAMA ÇİZELGESİ” yazınız.
Bu birleştirilmiş hücreye çift çizgili kenarlık ekleyiniz.
5. Saat Ücreti Çalışma saati Fazla Mesai
Toplam Gelir Gelir Vergisi
Sosyal Sigorta Ele
Geçen sütunları için ortalama, minimum, maksimum ve toplam değerlerini hesaplayan gömülü
formülleri giriniz. İlgili hücreler mavi renkte gösterilmiştir!
6. Para birimi olan hücreleri biçimlendiriniz (format). Bu hücreler “Para Birimi” veri tipinde
olmalıdırlar.
6.1. Yine para birimi olan bu hücrelerde veri 11,22 şeklinde 2 ondalık basamak olarak
gösterilmelidir. Örnek: Sandy’nin çalışma saat ücreti 5,20 YTL şeklinde gösterilmelidir.
7. İsimler ve Ele Geçen hanelerini kullanarak bir Column (Kolon/sütun) grafiği hazırlayınız.
7.1. Grafiğin başlığı “Personel Maaşı Grafiği” olacaktır.
7.2. X ekseni “Personel İsmi” ve Y ekseni “Maaşı” olarak isimlendirilmelidir.
7.3. Grafik verilerinin değerleri (veri etiketleri) grafik üzerinde gösterilmelidir. En altta bulunan
örnek resmi inceleyiniz.
7.4. Sağ tarafta “Ele Geçen” seri adı yerine yazdırılmalıdır
8. Excel dokümanınızı kaydediniz ve hocanızın kontrol etmesini sağlayınız.
9. Sonuçta nasıl bir Excel dokümanı çıkacağını görmek için bir sonraki sayfaki resmi inceleyebilirsiniz.

Benzer belgeler