Writer: MURAT DUR Illısutrations: MEHMET ALİ KAYIŞ DOĞANIN

Transkript

Writer: MURAT DUR Illısutrations: MEHMET ALİ KAYIŞ DOĞANIN
DOĞANIN SONU
Çok şiddetli yağmurun yağdığı bir akşam çok uzak ülkelerin birinde yağmurdan kaçan bir doğan bir
ağaç kavuğuna saklanmış. Bu ağaç kovuğu çok karanlıkmış. Doğanın o keskin gözleri bile bu karanlıkta
bir şey göremiyormuş. Doğan kavuğun bir tünel gibi aşağı uzandığını fark edince meraklanmış. Bu
tünel nereye gidiyor acaba demiş ve tünele atlamış.
THE END OF THE FALCON
Once upon a time there was a falcon. While it was raining heavily, he hid in a tree hallow where it
was very dark. Even the falcon couldn’t see anything although he was clear-sighted. When the falcon
realized that the hallow was like a tube, he got curious. He asked : “Where is the hallow going?” .
Then, he jumped into the tube.
Writer: MURAT DUR
Illısutrations: MEHMET ALİ KAYIŞ
Doğan tünelin derinliklerinden hızla kayarak
The falcon slipped slowly in the tube and fell
yeşil çimenlerin parlak güneşin ve bol
down a place where had green grass, a
meyvenin olduğu bir yere düşmüş. Burası
shinning sun and a lot of fruit. Here was the
sincaplar ülkesiymiş. Sincaplar doğanı görünce
squirrels’ country. When the squirrels saw the
buradan çıkmasını istemişler. Doğan
falcon, they wanted it to get out of the
reddetmiş. Doğan sincapları avlayıp yemeye
country, but the falcon refused it. And then,
başlamış.
the falcon began hunting and eating the
squirrels.
Sincaplar bunu görünce bir plan yapmışlar.
When the squirrels saw them, they made a
Planları doğanı aşık etmekmiş. Derken doğan
plan. Their plan was to make the falcon fall in
sincapların getirdiği başka bir doğana aşık
love. So, they brought a female falcon. As
olmuş. Sincapların amacı doğanı aşık edip bu
soon as he saw the female falcon, he fell in
ülkeden çıkarmakmış. Öylede olmuş. Aşık olan
love with her. Then, the falcon left the country
doğan ülkeden eşi ile birlikte çıkıp yuvalarını
with his mate.
kurmuşlar.
Writer: MURAT DUR
Illısutrations: MEHMET ALİ KAYIŞ
Sincaplar o günü fındık bayramı ilan etmişler.
The squirrels declared that day as a nut
Doğanlar bir çam ağacının zirvesine yuva
festival. By the way, the falcons nidified on a
yapmışlar. Kısa zamanda dişi doğan 4 tane
pine tree. The female falcon had four eggs in a
yumurta yumurtlamış.
short time.
Writer: MURAT DUR
Illısutrations: MEHMET ALİ KAYIŞ
Dişi doğan yuvada yumurtaları beklerken
While the female was incubating, the other
erkek doğan ise yemek getiriyormuş. Bu arada
falcon brought food. One day the falcon stole
erkek doğan yemek getirmek için dişi
the owls’ eggs, the other day it took the
baykuşun yumurtalarını çalmış. Daha sonraki
snake’s offsprings in order to bring food. The
gün yılanın yavrularını yemiş. Kısacası doğan
falcon harmed the other animals’ family. One
her gün bir hayvanın ailesine zarar vermişler.
day people who came for cutting the trees
Bir gün ağaç kesmek için gelen insanlar
saw the female falcon’s eggs and took them.
doğanın yuva yaptığı ağaçtaki yumurtaları alıp
They put the female falcon in a cage. When
eşini kafese koymuşlar. Doğan yaptığı
the falcon came in the nest, he couldn’t find
kötülüklerin cezasını ailesini kaybederek
his family. So he paid for his harm by losing his
çekmiş.
family.
Writer: MURAT DUR
Illısutrations: MEHMET ALİ KAYIŞ
Writer: MURAT DUR
Illısutrations: MEHMET ALİ KAYIŞ