m ü ş t

Transkript

m ü ş t
U LU S LARARAS I S E M P O Z Y U M
DÜNYA' NIN TARAFTARI İSTANBUL ' DA
RENKLER MALTEPE ' DE BULUŞUYOR
'' M Ü Ş T E R İ D E Ğ İ L T A R A F T A R I Z''
Tarih: 2-3 Ağustos 2014
Y e r : T ürkan Saylan Kültür Merkezi
Maltepe, İstanbul,Türkiye
2 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ
11:00 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50
Açılış Konseri - Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu
Açılış Konuşmaları
Ara
1. Oturum
Oturum Yöneticisi - Erkin BAYSAL (Taraftar Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
12:00 – 12:20
Başka Bir Tribün Mümkün
Burkal Efe SAKIZLIOĞLU - Taraftar Hakları Derneği Başkanı
12:20 – 12:40
Taraftarların Hak Mücadelesi
Devrim Cem ERTURAN - Taraftar Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
12:40 – 13:00
6222 sy. Yasanın Taraftara Yaklaşımı ve Yasadaki Sorunlar
Kemal ULUSOY - Taraftar Hakları Dayanışma Derneği Başkanı
13:00 – 13:30
Soru – Cevap
13:30 – 14:30
Öğle Yemeği
2. Oturum
Oturum Yöneticisi - Başar YARIMOĞLU (FSE Yürütme Komitesi Üyesi)
14:30-14:50
Avrupa'da Taraftar Ağları ve Taraftar İşbirliği
Daniela Wurbs - Football Supporters Eurpoe CEO
14:50- 15:10
Almanya’daki Taraftar Organizasyonları
Heidi Thaler - Almanya Taraftar Projeleri Koordinatörü
15:10 – 15:30
Avrupa' da Taraftar ve Medya İlişkileri
Garreth Cummings - Futbol Taraftarları Federasyonu Üyesi (FSF)
15:30 – 15:50
''Tessera Del Tifosi'' İtalya' da e-bilet
Kai Tippmann - Football Supporters Eurpoe Üyesi
15:50 – 16:20
Soru – Cevap
3 AĞUSTOS 2014 P A Z A R
1. Oturum
Oturum Yöneticisi – Yeşim ÖZCAN (Taraftar Hakları Derneği Üyesi)
10:00-10:20
Tribünde Kadın Olmak
Alev Doğan – Sportmence Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
10:20-10:50
10:50
Soru – Cevap
Ara
2. Oturum
Oturum Yöneticisi - Kemal ULUSOY (Taraftar Haklaıı Dayanışma Derneği Başkanı)
11:00 – 11:20
PassoLig Uygulaması Hakkında Yürütülen Hukuki Süreç
Ertuğrul Cem CİHAN - Taraftar Hakları Dayanışma Derneği Üyesi
11:20 – 11:40
e-bilet Uygulamasının Hukuka Aykırılığı
Dinçer TOMRUK – Avukat
11:40 – 12:00
6222 sy. Yasanın Yapısı, Tribüne Yönelik Hükümleri ve E-Bilet
Gürkan ÖZOCAK - Spor Hukuku Ens. Ve İstanbul Barosu Spor Hukuku Kom. Üyesi
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
Soru – Cevap
Öğle Yemeğii
3. Oturum
Oturum Yöneticisi – Murat KAPLAN (Taraftar Hakları Derneği Üyesi)
13:30 – 13:50
Kulüp Yönetimleri ve Taraftar İlişkisi
İbrahim ALTINSAY – BJK Yönetim Kurulu Eski Üyesi
13:50 – 14:10
Avrupa'da Taraftar Yönetimi ve Türkiye için Öneriler
Emir GÜNEY – Kadir Has Üni. Spor Çalışmaları Uyg . ve Araştırma Merkezi Müdürü
14:10 – 14:30
Marka Değeri Düşen Türkiye Futbolu' nun Ekonomik Yapısı
Tuğrul AKŞAR – Futbol Ekonomisti
14:50 – 15:10
Futbolda Şiddetin Önlenmesi! E-bilet tek yol mu?
Mert YAŞAR – TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi
15:10 – 16:40
16:40 – 16:50
Soru – Cevap
Ara
4. Oturum
Oturum Yöneticisi - Fatih ATLAY (Hayat TV)
17:00 – 18:00
Medya ve Taraftar İlişkisi (Açık Masa)
Bağış ERTEN – NTV Spor & Eurosport
Burak KURU - Hürriyet
Cem DİZDAR - Fanatik
Mithat Fabian SÖZMEN - Evensel
17:00 – 17:30
Soru – Cevap
17:30 – 17:40
Ara
17:40 – 18:40
Taraftar Forumu
Bilgilendirme ve İletişim
https://www.facebook.com/TaraftarHaklariDernegi?fref=ts
https://twitter.com/taraftarhaklari
[email protected]

Benzer belgeler

ULUSLARARASI SEMPOZYUM `Müşteri Değil Taraftarız.` PROGRAM

ULUSLARARASI SEMPOZYUM `Müşteri Değil Taraftarız.` PROGRAM 14:30-14:50 Avrupa'da Taraftar Ağları ve Taraftar İşbirliği (fans network and coorporation in Europe) Daniela Wurbs - Football Supporters Eurpoe CEO 14:50- 15:10 Almanya’daki Taraftar Organizasyonl...

Detaylı

İnsan Ticaretine Kar ı Eyleme İli kin Avrupa Konseyi Sözle mesi

İnsan Ticaretine Kar ı Eyleme İli kin Avrupa Konseyi Sözle mesi S ö z l e ş m e ’d e d ü z e n l e n e n h a k l a r ı n g ü ve n c e s i : İ n s a n t i c a re t i n i e n g e l l e m e , g e rç e k l e ş m e d e n ö n c e ö n l e m a l m a d e v l e t i n p o...

Detaylı

bursa özel şahinkaya koleji 2014-2015 eğitim

bursa özel şahinkaya koleji 2014-2015 eğitim BURSA ÖZEL ŞAHİNKAYA KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

bursa özel şahinkaya koleji 2014-2015 eğitim

bursa özel şahinkaya koleji 2014-2015 eğitim BURSA ÖZEL ŞAHİNKAYA KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı