iGrafx Designer 1 - neu7431904190.dsf

Transkript

iGrafx Designer 1 - neu7431904190.dsf
7 4 3 1 9 0 4 1 9 0
M 7 6 4 3
C o m b in a tio n s :
S K
S K
S K
S K
S K
L 2
P 1
P 2
P 5
P 7
5 ...
5 ...
5 ...
5 ...
5 ...
V G G
V G F
V G H
V G D
S K L 2 5 ...
S K P 1 5 ... / S K P 2 5 ...
S K P 5 5 ... / S K P 7 5 ...
...
...
...
...
B e is p ie l/E x a m p le /E x e m p le
S K P 2 5 ...
L u ft / A ir
D r o s s e l/ N o z z le /B u s e
A G A 2 5
( o p tio n a l)
p G a s
S K P 2 5 ....
7 6 4 3 J 0 1 /1 1 0 3
V G .../V L .../V R ...
m in . 5 d
p E
7 6 4 3 z 1 8 /1 1 0 3
7 6 4 1 z 2 6 /0 7 0 0
7 6 3 3 z 0 8 /0 7 0 0
S ie m e n s B u ild in g T e c h n o lo g ie s / H V A C
P ro d u c ts
7 4 3 1 9 0 4 1 9 0
M 7 6 4 3
0 3 .0 5 .2 0 0 6
1 /4
Z u b e h ö r /A c c e s s o r ie s /A c c e s s o ir e s
2 3 0 V A C /
1 2 0 V A C
- 0
A G A 6 4
- 5
- 1
- 1
- 2
- 2
F ü r a lle T y p e n .
F o r a ll ty p e s .
P o u r to u s le s ty p e s .
0
A G A 6 5
5
N u r fü r ...
o n ly fo r ...
s e u le m e n t p o u r ...
0
5
S K L x x .x x 1
S K P x x .x x 1
7 6 4 3 z 1 9 /1 1 0 3
2 3 0 V A C /
1 2 0 V A C
A G A 6 4
F ü r a lle T y p e n .
F o r a ll ty p e s .
P o u r to u s le s ty p e s .
7 6 4 3 p 1 9 /1 1 0 3
A G A 6 2 .0 0 0 A 0 0 0
S K P 1 5 ...
1 0 0 %
7 6 4 3 z 2 0 /1 1 0 3
< 1 .0 s
2 /4
0 3 .0 5 .2 0 0 6
M 7 6 4 3
7 4 3 1 9 0 4 1 9 0
t/s
S ie m e n s B u ild in g T e c h n o lo g ie s / H V A C
P ro d u c ts
S K P 2 5 .../S K L 2 5 ...
S K L 2 5 ... n u r fü r L u ft!
o n ly fo r a ir !
s e u lm e n t p o u r a ir !
p
o
0
t/s
S K P 2 5 ... < 1 .0 s
S K L 2 5 ...
3 - 6 s
7 6 4 3 z 2 1 /1 1 0 3
S K P 2 5 .3
S K P 2 5 .../S K L 2 5 ...
M
2
> 4 m m
p
p
1
S K P
M
2
> 4 m m
p
i
G
1
A m a x
2 0 0 (m b a r)
p
1
1
S K P 2 5 .3
p
i
G
A T M O S P H E R E
~ 5 D
B D
7 6 4 3 z 2 7 /1 1 0 3
+ G A S
2
+ G A S
2
A ir /L u ft
p G
m b a r
1 5 0 0
~ 5 D
m a x .
B D
7 6 4 1 z 0 1 /1 0 9 6
A G A 2 3 .../S K P 2 5 .4 (S ta n d a rd )
m a x .
2 5 0
A G A 2 3 ...
m a x .
1 2 0
A G A 2 2 ... /S K L 2 5 .0 (S ta n d a rd )
m a x .
2 2
A G A 2 9 .../S K P 2 5 .0 (S ta n d a rd )
0
7 6 4 3 z 2 2 /0 4 0 6
7 6 4 3 J 0 6 /0 7 0 0
(m m )
T y p e -N r.
s (m m )
1 3
0 .6
A G A 2 8
p G
(m b a r)
+ 1 .5
F a r b e / c o lo u r /c o u le u r
7 6 4 1 J 0 6 /0 7 0 0
b la n k /b r ig h t/c la ir
s (m m )
T y p e -N r.
1 3
1 .0
A G A 2 9
1 3
1 .5
1 3
1 .8
1 3
1 .8
(m m )
p G
(m b a r)
m a x .
p G
(m b a r)
p /
3 6 0 °
F a r b e /c o lo u r /c o u le u r
S K P ...
2 2
2 .2
b la n k /b r ig h t/c la ir
S K P 2 5 .0
A G A 2 2
1 5 ... 1 2 0
1 1 .9
g e lb / y e llo w /ja u n e
S K P 2 5 .0
A G A 2 3
1 0 0 ... 2 5 0
2 4 .5
ro t/re d /ro u g e
S K P 2 5 .0
A G A 2 3
< 1 5 0 0
2 4 5
ro t/re d /ro u g e
S K P 2 5 .4
<
m a x .
3
2
p
0
1
+
4 5 °
0
0
1
2
G
3
p A
(m b a r)
-
7 6 4 1 z 0 2 /0 7 0 0
7 6 4 3 z 2 3 /1 1 0 3
t
7 6 4 1 J 0 7 /0 7 0 0
7 6 4 3 J 0 7 /1 1 0 3
S ie m e n s B u ild in g T e c h n o lo g ie s / H V A C
P ro d u c ts
7 4 3 1 9 0 4 1 9 0
M 7 6 4 3
0 3 .0 5 .2 0 0 6
3 /4
S K P 5 5 ...
M
p A
V A
L u ft/A ir
3
S K P 5 .../V G ...
-
+ 2
1
- 4
5 +
G a s /G a z
+
*
7
B
V G
7 6 4 3 z 2 4 /0 2 0 4
p
V
B
-
G
V
G
O ffs e t
G
+
7 6 4 8 z 1 1 /0 2 0 4
V
7 6 4 8 z 1 2 /1 0 9 6
A
V
A
S K P 7 5 ...
M
p
G
~
p A
= f (p A )
p
p C
A
M
p A
0 ,4
S K P 7 5 ...
t/s
< 1 .0 s
1
9
-
2
+
p G
p E
7 6 4 3 z 2 5 /1 1 0 3
7 6 4 3 z 0 3 /1 2 0 3
p G : G a s d r u c k / g a s p r e s s u r e / p r e s s io n g a z
p A : L u ftd r u c k / a ir p r e s s u r e / p r e s s io n d ´ a ir
p C : F e u e r r a u m d r u c k / p r e s s u r e c o m b u s tio n c h a m b e r / p r e s s io n c h a m b r e d ´ c o m b u s tio n
p
p
p
G
(m a x .)
9 5
1 0
3
p
G
b z w . p
A
1 ,5 1 ,2 5
2
- p
- p
G
A
C
C
p
- p
- p
G
b z w . p
A
C
A
+
V G ...
+
-
p
1
9
8
0 ,8
6
0 ,6
p
G
A S
/p
A
G
IR
+
7
5
4
0 ,4
( m in .)
3
4 5 °
2
1
0
0
©
0 ,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9 1 0
p
A
0 =^
0
0
2
9
7 6 4 3 z 2 6 /1 1 0 3
+
-
0
0
p
A
S ie m e n s B u ild in g T e c h n o lo g ie s L td .
4 /4
0 3 .0 5 .2 0 0 6
M 7 6 4 3
7 4 3 1 9 0 4 1 9 0
S ie m e n s B u ild in g T e c h n o lo g ie s / H V A C
P ro d u c ts

Benzer belgeler

İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı

İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri İlgili Dönem Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) :

Detaylı

TOFAS Customer Specific Requirements R7

TOFAS Customer Specific Requirements R7 K o n tr o llü S e v k iy a t m e v c u t n o r m a l k o n tr o lle r e e k o la r a k k o n a n b ir k o n tr o l u y g u la m a s ıd ır . K o n tr o llü S e v k iy a t v e r ile r i ik in c il k...

Detaylı

PA-S20-25-40-45W

PA-S20-25-40-45W KJELLBERG®, PA-S20W®, PA-S25W®, PA-S40W® ve PA-S45W® KJELLBERG®’in tescilli markalarıdır. B&BARTONI , spol. s r.o. firmasının KJELLBERG® ile hiçbir bağı bulunmamaktadır. Satışta olan parçalar oriji...

Detaylı

vıbratıon

vıbratıon 12, boulevard Raspail Paris, 75007 T:+33 (0)1 45 48 48 58 MILAN Via dell’Orso, 9 Milan, 20121 T:+39 02 87 4119 GENEVA Quai de l’lle 15, CH-1204, Geneva T:+41 (0)22 310 66 22 MUNICH Maximiliansplatz...

Detaylı