SAMSUNG GALAXY GEAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Transkript

SAMSUNG GALAXY GEAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
SAMSUNG GALAXY GEAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Özel Şartlar’da belirtilen cihazlara ait kampanyalarından
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. ve 24 ay Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve ekteki seçimim çerçevesinde Samsung
Galaxy Gear, Samsung Galaxy Gear 2, Samsung Galaxy Gear Fit cihazlarından (“Cihaz”) birinin tarafımca
teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan, Taahhütname’nin 11. Maddesi kapsamındaki Cihazların Herşey Dahil, Tarifeye Ek
Ödeme ve İnternet Paketli Taahhütlü Kampanya kurgularından en az birinden faydalanmakta olmam
kaydıyla yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi/Kampanya’dan
çıkartılabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
- Taahhütname’nin 11 ve 13. maddesinde belirtilen Tarife değiştirme koşullarına aykırı şekilde Tarife
değiştirmem,
- Tarife değişikliği imkanı tanınmayan hallerde Tarife değiştirmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- İşbu Kampanya ile birlikte Özel Şartların 1. maddesinde yer alan hattım ile (Samsung Galaxy Gear
için; Samsung Galaxy Note 3 kampanyası; Samsung Galaxy Gear 2 ve Samsung Galaxy Gear Fit
için Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy Note 3,
Samsung Galaxy Note 3 Neo, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note
Pro 12.2" tablet kampanyaları hariç olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil
olmam,
- İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi
bir sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan
yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını ve söz
konusu tutarı ödeyeceğimi,
5. Kampanyalardan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması ve Özel Şartlar’ın 1. Maddesinde yer alan hattım ile AVEA tarafından sunulan
(Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Mini,
Samsung Galaxy Note 3 Neo, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note Pro
12.2" tablet kampanyaları hariç) başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmamam kaydıyla
faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Samsung Galaxy Gear Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA faturası
aracılığı ile ödeyebilmek AVEA tarafından sunulan Samsung Galaxy Note 3 kampanyasından; Samsung
Galaxy Gear 2 ve Samsung Galaxy Gear Fit Cihazları Bedellerini ve Aylık Tarife Bedellerini AVEA
faturası aracılığı ile ödeyebilmek AVEA tarafından sunulan Samsung Galaxy S5- Samsung Galaxy S4Samsung Galaxy S4 Mini- Samsung Galaxy Note 3 - Samsung Galaxy Note 3 Neo - Samsung Galaxy
Note 2- Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Note Pro 12.2" tablet kampanyalarından faydalanıyor
olmam gerektiğini;
7. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
8. Özel Şartlarda yer aldığı şekilde fatura ile ödeme kurgusu kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit
bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem
olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir
kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde
AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
9. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
10. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
11. Kampanya kapsamında faydalanabileceğim Tarife/Tarife Grupları/İnternet Paketleri arasında geçiş
imkan ve koşulları;
-
Samsung Galaxy Gear için; Samsung Galaxy Note 3 Kampanyası çerçevesinde imzaladığım
Taahhütname’de yer aldığını ve Samsung Galaxy Note 3 Kampanyası kapsamında uygulanacak
Tarife ve koşullarının işbu Samsung Galaxy Gear için aynen geçerli olduğunu,
Samsung Galaxy Gear 2 ve Samsung Galaxy Gear Fit Cihazları için; Samsung Galaxy S5- Samsung
Galaxy S4- Samsung Galaxy S4 Mini- Samsung Galaxy Note 3 - Samsung Galaxy Note 3 Neo Samsung Galaxy Note 2- Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Note Pro 12.2" tablet kampanyaları
çerçevesinde imzaladığım Taahhütnameler de yer aldığını ve Samsung Galaxy S5- Samsung Galaxy
S4- Samsung Galaxy S4 Mini- Samsung Galaxy Note 3 - Samsung Galaxy Note 3 Neo - Samsung
Galaxy Note 2- Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Note Pro 12.2" tablet kampanyaları
kapsamında uygulanacak Tarife ve koşullarının işbu Samsung Galaxy Gear 2 ve Samsung Galaxy
Gear Fit Cihazları için aynen geçerli olduğunu;
12. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
13. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G
hizmetlerinden yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden
otomatik olarak yararlanacağımı,
14. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
15. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, Paket kullanım
miktarından düşeceğini,
16. AVEA tarafından Özel Şartlar’da yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde
bir indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife indirimim
arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Özel Şartlar’da belirtilen tarife indirim miktarından
düşük olması halinde veya AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda
yararlanıyor olmam halinde işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
17. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti
belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri
öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
18. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece Samsung
Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy
Note 3 Neo, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note Pro 12.2" tablet
kampanyalar kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi
bir indirim uygulanmayacağını ve AVEA’nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak
değişiklik yapabileceğini,
19. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip edeceğimi,
20. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve
Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye
Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde
tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi ……… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir)
asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ad-Soyad
TC Kimlik No :
:
İmza:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife grubu, tarife ismi ve cihaz IMEI No aşağıdaki
gibidir.
Hat No
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. Cihaz ve Tarife Gruplarına Göre Kampanya Fiyatları:
Cihaz Adı
Taahhüt Süresi
Samsung Galaxy Gear
Cihaz Bedeli (TL)
41
24 ay
Samsung Galaxy Gear 2
Samsung Galaxy Gear Fit
42
29
Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi aboneninödeyeceği
aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:

Benzer belgeler

samsung galaxy j7 cıhaz kampanyası taahhutnamesı tt

samsung galaxy j7 cıhaz kampanyası taahhutnamesı tt başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini, 5. Taahhüt Süresi boyunca ödemem gereken Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsa...

Detaylı

TT LG STYLUS 2 Cep Telefonu Kampanyası TEMLİKLİ

TT LG STYLUS 2 Cep Telefonu Kampanyası TEMLİKLİ başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini, 5. Taahhüt Süresi boyunca ödemem gereken Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsa...

Detaylı

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Avea inTouch 3 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) beli...

Detaylı

Taahhütname

Taahhütname - İşbu Kampanya ile birlikte Özel Şartların 1. maddesinde yer alan hattım ile (ilgili kampanya taahhütnamesinde açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz

Detaylı

temlıklı samsung galaxy s7 cıhaz kampanyası taahhutnamesi tt

temlıklı samsung galaxy s7 cıhaz kampanyası taahhutnamesi tt başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini, 5. Taahhüt Süresi boyunca ödemem gereken Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsa...

Detaylı

temlıklı samsung galaxy s7 edge cıhaz kampanyası

temlıklı samsung galaxy s7 edge cıhaz kampanyası başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini, 5. Taahhüt Süresi boyunca ödemem gereken Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsa...

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Avea inTouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) beli...

Detaylı

TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI

TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak ...

Detaylı

Taahhütname - Türk Telekom

Taahhütname - Türk Telekom Pro 12.2" tablet kampanyaları hariç olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam, - İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde k...

Detaylı