Prospektüs - Biyoteknik

Transkript

Prospektüs - Biyoteknik
Prospektüs
Sadece hayvan sağlığında kullanılır
Biyopet
Şampuan
Kedi ve Köpek için Ektoparaziter (İnsektisit Akarisit)
BİLEŞİMİ: Biyopet Şampuan berrak sarı renkli hafif viskoz bir çözelti olup, % 0,15 Tetramethrin ve % 1,50
Piperonyl butoxide içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Biyopet Şampuan kedi ve köpeklerde, kene, bit ve pirelere karşı kullanılan
etkili bir dış paraziter şampuandır. Geniş spektrumlu bir insektisittir.
Tetramethrin: Formülündeki Tetramethrin sentetik bir piretroid insektisitlerden biridir. Doğal
piretrinlere benzer şekilde temas ve mide zehri olarak etki eder. Piperonyl butoxide sinerjik etkisini
göstererek Tetramethrin'in etkisini arttırır. Diğer sentetik piretroidler gibi Tetramethrin'in en önemli ve
dikkat çekici özelliği insekt parazitler üzerinde çok güçlü, hızla yere serici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu
gruptaki insektisitler önemli lipofilik niteliğe sahiptir. Böylece parazit insektlerin lipoid moleküllerince
zengin kutikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşırlar. Bu aşamadan sonraki zehirli etkileri iki
yönlü olarak gelişir. Bir taraftan yüzeysel sinir ganglionlarına tutunarak parazitin bütün etkinliğini bloke
ederler. Diğer yandan da bir çeşit sinir zehri gibi davranarak insekt parazitlerin sinir sistemini uyarmak
suretiyle dengesiz hareketler, uyumsuzluk, kaslarda eksitasyon, konvulsiyon, genel felç durumu, koma ve
ölüm meydana getirirler. Üçüncü kuşak piretroidler gibi Tetramethrin geniş bir dış paraziter
spektrumuna sahiptir. Etki alanına giren dış parazit çeşitleri arasında mera ve mesken keneleri, sokucu ve
emici bit türleri, pireler, kan emici böcekler vardır. Söz konusu dış parazitler her dönemdeki yaşam
dönemlerini oluşturan ortamlarda insektisidal etkinliğe bağlı olarak ovisidal etkinlikte gösterir.
Toksisite: 1- Tetramethrin'in Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) sınıflandırmasına göre zehirlilik sınıfı III
(üç)'tür. 2- Tetramethrin'in sıçanlarda akut oral LD50'si>5000 mg/kg'dır. 3- Yine Tetramethrin'in sıçanlar
için 6 ay boyunca yapılan yedirme denemelerinde belirlenen NOEL(herhangi bir etki elde edilemeyen
doz düzeyi) dozu 1500 mg/kg yemdir.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Biyopet Şampuan köpek ve kedilerde kullanılmaya mahsus
temizleyici, koku giderici, deri ve kıllara parlaklık verici özelliğine sahip insektisit bir şampuandır. Kedi ve
köpeklerin dış parazit mücadelesinde, pire, bit, kene ve kan emici bitlere karşı kullanılır.
Hayvan
Kedi ve
Köpek
Kene (Ticks)
Ixodidae
Ixodes spp.
Dermacentor spp.
Bit (Mites)
Trichodectidae
Felicola subrostratus
Sadece
Köpeklerde
Ixodidae
Rhipicephalus sanguineus
Dermacentor variabilis
Trichodectidae
Linognathidae
Trichodectes canis Linognathus setosus
Boopidae
Linognathus piliferus
Heterodoxus spiniger
Pire (Flea)
Pulicidae
Ctenocephalides felis
Ctenocephalides canis
Pulex spp.
Echidnophage gallinacea
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Hayvanın vücudu deriye nüfus edecek şekilde tamamen ıslatılır ve 2-3 dakika
bekletilir. Biyopet Şampuan avuç içine veya hayvanın üzerine dökülür (her bölge için takriben 2-3 ml ½
çorba kaşığı) Dökülen şampuan hayvanın gözlerine bulaşmamasına dikkat edilerek, başına, kulaklarına,
boynuna, göğsüne, orta ve arka kısmına, bacaklarına, kuyruk kısmına, pençelerine ve bilhassa pençe
aralarına deriye nüfus edecek şekilde friksiyon yapılarak yayılır. 3-5 dakika bekletilir. Bol su ile durulanır
ve iyice kurutulur.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kedi ve köpeklerin Biyopet Şampuan ile
yıkanmaları esnasında 3-5 dakika süre ile bekletilmeleri esnasında şampuanın etken maddesi bir süre
hayvanın üstünde kalır ve yeniden larva oluşumunu önler. 7 gün ara ile Biyopet Şampuan'ın tatbik
edilmesi tavsiye edilir. Biyopet Şampuan'ın aktif maddelerinin deriden çok az emilmesi nedeni ile hedef
türler için toksisite riski düşüktür. Buna rağmen uygulama esnasında hayvanın gözüne, burnuna, ağzına
bulaşmamasına dikkat edilmelidir. 6 haftalıktan küçük kedi ve köpeklere uygulanmamalıdır.
İSTENMEYEN YAN ETKİLER: Seyrek olarak ilacın tatbikatını izleyen 48 saatlik süre içinde kızarma ve
kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetlerinin meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi
reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER: Muhtemel zehirlenme durumlarında kullanılacak spesifik bir
antidotu yoktur. Deri yolu ile uygulamada Tetramethrin'in toksisitesi düşüktür. Doz aşımı durumunda
hayvanlarda uyuşukluk, kaşıntı, yanma hissi, koordinasyon bozukluğu, felç ve ölüm görülebilir. Veteriner
hekime başvurulmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Gıda değeri
olan hayvanlarda uygulanmaz.
KONTRENDİKASYONLARI: Gebe kedi ve köpeklere, süt veren kedi ve köpeklere, 6 haftalıktan küçük kedi
ve köpeklere tatbik edilmemelidir.
GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER: Uygulamada eldiven kullanılmalıdır. Kullanılma esnasında
ellere bulaşırsa hemen bol su ve sabunla yıkanılmalıdır. Uygulama esnasında bir şey yenilip içilmemelidir.
UYGULAYICIDA GÖRÜLMESİ MUHTEMEL ZEHİRLENME DURUMLARI VE BELİRTİLERİ: Yutulursa: Hasta
kusturulmamalı, hemen doktora gidilmeli. Nefes yolu ile alınırsa: Hasta hemen açık havaya çıkarılır. Cilde
bulaşmış ise: Bulaşan yerler hemen sabun ve sıcak su ile yıkanılır. Göze bulaşırsa: Hemen göz bol su ile en
az 15 dakika yıkanılıp doktora gidilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda ısısında muhafaza edilir. Doğrudan güneş ışığından ve
40oC'nin üzerindeki sıcaklıklardan korunmalıdır. Kendi ambalajı içinde, kuru ve serin bir yerde muhafaza
ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 60 aydır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Bal arıları ve su ürünleri için
toksiktir. Boşalan ambalajlar akarsu ve göletlere atılmamalıdır. Artık maddeler yeraltı sularına
karışmayacak şekilde gömülür veya yakılır. İlacın tatbikatı akvaryum balıklarının bulunduğu mahallerde,
yiyeceklerin açıkta bulunduğu yerlerde yapılmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde;250 ml,500 ml ve 750 ml'lik plastik şişelerde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim
muayenehanelerinde satılır.
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 02.08.2013
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN
TARİH VE NO: 11.09.2007-18/095
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ:
Biyoteknik Kim. San. ve Tic. A.Ş.
Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi No: 97 K: 7 D: 15 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul
Tel: 0216 380 53 80 Faks: 0216 380 69 30 www.biyoteknik.com
ÜRETİM YERİ: Biyoteknik Kim. San. ve Tic. A.Ş.
Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Cad. No: 1484 Arnavutköy/İstanbul

Benzer belgeler

Prospektüs - Biyoteknik

Prospektüs - Biyoteknik parazitler üzerinde çok güçlü, hızla yok edici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu gruptaki insektisitler önemli lipofilik özelliğe sahiptir. Böylece, parazit insektlerin lipoid moleküllerince zengin kut...

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır FİPROVET DROP KEDİ

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır FİPROVET DROP KEDİ MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 24 aydır. KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR İlaçlı veya ...

Detaylı