2001 Ocak - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Transkript

2001 Ocak - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
OCAK 2001
ĐTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ayazağa Yerleşkesi,80626 Maslak/Istanbul
ATAMALAR
Sayın Prof. Dr. Yurdanur Tulunay,
19 Ocak 2001 tarihinde yeniden
Fakültemizin Dekanlığına atanmıştır.
Bir üç yılı daha birlikte geçirecek
olmanın
mutluluğunu
gönülden
yaşarken, çalışmalarında her zaman
yanında olacağımızı ve yeni başarılara
hep
birlikte
koşma
arzusunda
olduğumuzu iletmek istiyoruz.
Sayın Prof.Dr. Yunus Borhan ve
Prof.Dr. A. Rüstem Aslan Dekan
yardımcılığı görevlerine 22 Ocak 2001
tarihinde yeniden atanmışlardır.
1
Doç.Dr. Şakir Kocabaş
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği,
Avrupa Birliği ve NATO Đlişkilerinin
Geleceği, Türkiye’ye Etkileri konulu
sempozyuma katılmak üzere 11-12
Ocak tarihlerinde Harp Akademileri
Komutanlığı’nda görevlendirilmiştir.
Doç.Dr. Levent Şaylan
Trakya Bölgesinde Kuraklığın Asit
Yağışları ve Yağış Rejiminin Belirlenmesi isimli araştırma projesinde
verilerin toplanması ve sistemlerin
kontrolü için 11-12 Ocak tarihlerinde
Tekirdağ, Keşan, Orhaniye, Edirne’de
görevlendirilmiştir.
Arş.Grv. Barış Çaldağ
Alman Akademik Değişim Programı
(DAAD) çerçevesinde 2001-2002 yıl
için verilen burslarla ilgili olarak ön
görüşme yapmak üzere 11-12 Ocak
tarihlerinde Ankara’da görevlendirilmiştir.
Arş.Grv. A.Alper Akyüz
Education in the 21st Century başlıklı
International Visitor programının
sonrasında, bölüm içindeki çalışmalarıyla ilgili olarak, Arizona State
University ve Georgia University of
Technology’deki araştırma merkezlerini de ziyaret etmek üzere 16 Ocak–
16 Şubat tarihleri arasında ABD’de
görevlendirilmiştir.
KUTLUYORUZ
GÖREVLENDĐRMELER
Y.Doç.Dr. K. Bülent Yüceil
39th AIAA Aerospace Sciences Meeting
and Exhibit adlı toplantıda tebliğ
sunmak
üzere 7-12 Ocak tarihleri
arasında ABD’de görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Yurdanur Tulunay
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği,
Avrupa Birliği ve NATO Đlişkilerinin
Geleceği, Türkiye’ye Etkileri konulu
sempozyuma katılmak üzere 11-12
Ocak tarihlerinde Harp Akademileri
Komutanlığı’nda görevlendirilmiştir.
Prof.Dr. Yurdanur Tulunay
Avrupa Topluluğu Eylemlerinden
COST 271: Effect of the Upper
Atmosphere on Terrestrial and EarthSpace Communications’ın Yönetim
Kurulu ve Đş Planı Toplantısına,
Türkiye temsilcisi ve COST 271
Türkiye Proje yürütücüsü olarak
katılmak üzere, 23-28 Ocak tarihleri
arasında Đtalya’da görevlendirilmiştir.
SEMĐNERLER
ABD San Jose State University
Atmosfer Bilimleri Bölümü öğretim
üyelerinden
ve
Atmospheric
Environment (Pergamon Press) dergi-
Sayı : 4
sinin sorumlu editörlerinden Prof.
Robert Bornstein, 5 Ocak 2001
Cuma günü saat 10.30’da Toplantı
Odasında Urban boundary layer
observational and MM5 modeling
studies at SJSU başlıklı bir seminer
vermiştir.
Boston Üniversitesi, Biomolecular
Engineering Research Center’dan
Scott C. Mohr, 11 Ocak tarihinde,
Fen-Edebiyat
Fakültesi
A1
anfisinde, Bioinformatics: Building
Biology's Periodic Table and
Deciphering the Human Genome
konulu bir seminer vermiştir.
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Elçin Tan,
18 Ocak tarihinde, Fakülte
Toplantı Salonunda,
Yüksek
Lisans tez konusu ile ilgili,
Varyans
Değişimli
Işınım
Denklemi konulu bir seminer
vermiştir.
Meteoroloji Mühendisliği Bölü-mü
doktora öğrencilerinden Latif
Gültekin 17 Ocak tarihinde,
Fakülte
Toplantı
Salonunda,
Doktora tez konusu ile ilgili
Türkiye’de
Derece
Gün
Modellemesi ve Analizleri konulu
bir seminer vermiştir.
Uzay
Mühendisliği
Bölümü
araştırma görevlisi Nurhak Erbaş,
19 Ocak tarihinde, Fakülte
Toplantı
Salonunda,
Yüksek
Lisnas tez konusu ile ilgili, KanatUç Kanat Etkileşiminin Sayısal
Analizi konulu bir seminer
vermiştir.
ETKĐNLĐKLER
12 Ocak tarihinde Fakülte
Toplantı Salonunda akademik ve idari personelle
birlikte, yeni yıla merhaba
çay partisi yapıldı.
Dekanlık Fakülte Toplantı
Salonunda her Perşembe
devam eden sinema günlerinde bu ay, Muhteşem Đkili
filmi izlendi.
MEZUNLARIMIZ
ÇETĐN GÜL
1967 yılında Đstanbul’da doğdum. Đstanbul Maçka Teknik Lisesi Elektronik bölümü ve
Đstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Üniversitede
kazandığım DSĐ bursu nedeniyle,mezun olduktan hemen sonra
DSĐ Van Bölge
Müdürlüğüne tayin edildim. Bu bölgede 8 yıl boyunca sayısız hidrometeorolojik arazi
çalışmasında bulundum. Çeşitli gölet ve baraj Projelerinin ön inceleme ve planlama
aşamalarında çalıştım. Yağış Atlası,Akım Atlası ve Taşkın Envanteri çalışmalarına
katıldım. Bir dönem ülkemizin en güncel Mühendislik konusu olan “Van Gölü Su Seviyesi
Yükselmesi” ile ilgili tüm etkinliklerin içinde yer aldım. Afet kriz masalarında
(Sel,Taşkın,Heyelan,Çığ,Van Gölü,Sınır aşan sular vb ) görevler üstlendim bir çok askeri
ve teknik heyete eşlik ettim. Sayısız Elektronik Akım Gözlem Đstasyonu kurmak ve işletmekle beraber, ülkemizin sayılı
otomatik-elektronik meteoroloji istasyonundan birisini (Van Gölü-Ahlat) kurmayı
gerçekleştirdim. Đki yıldan beri Ankara DSĐ Genel Müdürlüğü Đşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında,Ülkemiz
Barajlarının Đşletilmesi konusunda, Meteoroloji Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Son yapılan Genel kurulda
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı seçildim. Mühendisliğim ve Oda Başkanlığım dışında uzun yılların
bağlama sanatçısı ve yorumcusuyum. Çeşitli
sivil ve resmi, kültür ve sanat etkinliklerinde sanatçı kimliğimle
görevler aldım. Sanatçı yanım verdiğim konserler ile halen de sürmektedir. Eşim Ziraat Mühendisi olup Đki Çocuk
babasıyım.
Tel : 0-312-417-83-00/2872; e-mail : [email protected]
KISA... KISA...
Fransa’da
görevli olarak bulunan
Uçak
Mühendisliği
Bölümü
araştırma görevlisi Bilkay Gülaçtı,
Aralık ayında göreve dönmüştür.
Aramıza
hoş
geldin
der,
çalışmalarında başarılar dileriz.
2000 yılında, Fakülte etkinliklerini
içeren 1999-2000 Öğretim Yılı
Raporu –3, 1999 yılı Komisyon
Çalışmaları Kitapçığı ve 1998-99
Öğretim Yılı Yurtiçi ve Yurtdışı
Hakemli Bilimsel Toplantılarda
Sunulan ve Dekanlığa Teslim
Edilen
Bildiriler
Kitapçığı
basılmıştır. Bu yayınlara ulaşmak
isteyenler, Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Kütüphanesi ve ABET
Bürosu’ndan ulaşabilirler.
Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü
araştırma görevlilerinden Hüseyin
Toros Doktor ünvanı almıştır.
Kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz.
GELECEK AY
Department of Aerospace and
Mechanical
Engineering,
The
University of Arizona öğretim
üyelerinden
Prof.Dr.
Erdoğan
Madenci tarafından, 5-9 Şubat
tarihleri arasında, Fakülte Toplantı
Salonunda, saat 9.00-12.00; 14.0017.00’de Mechanics of Composite
Materials
konulu
kısa
kurs
verilecektir. Kursla ilgili detaylı
bilgi Fakülte panolarında ilan
edilmiştir. Kursa katılmak isteyenlerin [email protected]’a e-mail ile
bildirmeleri rica olunur.
Department of Geophysics and
Planetary Sciences,
Tel Aviv
University öğretim üyelerinden Dr.
Colin Price ve teknisyeni Dr.
Michael Finkelstein Pek Alçak
Sıklık
Erimindeki
Deprem
Habercileri
konulu
TÜBĐTAK
projesi ile ilgili çalışmalar yapmak
üzere, 2-11 Şubat tarihleri arasında
Fakültemize geleceklerdir.
Dr. Colin Price, 6 Şubat tarihinde,
Fakülte
Toplantı
Salonunda,
Possible applications based on
electromagnetic measurements in
Ultra Low Frequency range:
- Earthquake precursors
- Near earth space activities (Sun
stroms, sprites) konulu bir seminer
vereceklerdir.
Uzay
Mühendisliği
Bölümü
öğretim üyelerinden Prof.Dr. Can
Fuat Delale, 25 Şubat tarihinde,
Fakülte Toplantı Salonunda, saat
15.30’da Thermal Effects in
Cavitating Flows konulu bir
seminer vereceklerdir.
UUBF Adına Sahibi
Dekan Prof.Dr. Yurdanur Tulunay
Yayın Kurulu
Prof.Dr. Rüstem ASLAN
Doç.Dr. Zerefşan KAYMAZ
Nafiz Aktürk
Yayına Hazırlayanlar
Aylin ELBAY ve
Sündüs ÇĐFTECĐ
Tel: 0 212 285 3188
Fax: 0 212 285 3139
e-mail: [email protected]
http://www.uubf.itu.edu.tr
UUBF’de Bu Ay bülteni Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca 15 Temmuz15 Eylül tarihleri arasında iki ayda bir, öteki
aylarda ayda bir yayınlanır. Bültende yer
alacak bilgilerin en geç her ayın son
Çarşamba günü Saat 17:00’ye kadar
Dekanlığa ulaştı-rılması gerekmektedir.

Benzer belgeler

Sayı:66 - 2007 Ocak - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Sayı:66 - 2007 Ocak - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Prof.Dr. Yurdanur Tulunay Yayın Kurulu Prof.Dr. Rüstem ASLAN Doç.Dr. Zerefşan KAYMAZ Nafiz Aktürk Yayına Hazırlayanlar Aylin ELBAY ve Sündüs ÇĐFTECĐ Tel: 0 212 285 3188 Fax: 0 212 285 3139 e-...

Detaylı

yurt içi görevlendirmeler yurt dışı görevlendirmeler

yurt içi görevlendirmeler yurt dışı görevlendirmeler Dekan Prof.Dr. Yurdanur Tulunay Yayın Kurulu Prof.Dr. Rüstem ASLAN Doç.Dr. Zerefşan KAYMAZ Nafiz Aktürk Yayına Hazırlayanlar Aylin ELBAY ve Sündüs ÇĐFTECĐ Tel: 0 212 285 3188 Fax: 0 212 285 3139 e-...

Detaylı

Sayı:65 - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Sayı:65 - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Prof.Dr. Yurdanur Tulunay Yayın Kurulu Prof.Dr. Rüstem ASLAN Doç.Dr. Zerefşan KAYMAZ Nafiz Aktürk Yayına Hazırlayanlar Aylin ELBAY ve Sündüs ÇĐFTECĐ Tel: 0 212 285 3188 Fax: 0 212 285 3139 e-...

Detaylı

2003 Ekim - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

2003 Ekim - İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tasarımı konusunda gerekli altyapıyı sistematik olarak oluşturma hedefindeyiz. Projenin teknik danışmanlık işlemlerini Doç. Dr. Fırat O.Edis üstlenmiştir. Günay Kahyaoğlu (IASAC) gunaykahyaoglu@yah...

Detaylı