indirmek için tıklayınız.

Transkript

indirmek için tıklayınız.
2015–2016 ÖĞRETİM YILI ADIYAMAN FEN LİSESİ YAZ DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
GÜN
TARİH
SAAT
1.GÜN
20.06.2016
09:00 – 13:00
2.GÜN
21.06.2016
09:00 – 13:00
3.GÜN
22.06.2016
09:00 – 13:00
KONU
2015–2016 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Zümre
Toplantıları
Yıl Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Tüm öğretmenler
2015–2019 MEB Stratejik Planının İncelenmesi
1–Öğretim programı incelemeleri
A–Dersin Öğretim Programı ve Kazanımlarıyla
İlgili Görüşler
B–Dersin Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yöntem
ve Teknikleriyle İlgili Görüşler
C–Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri İle İlgili
Görüşler
D–Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler
2–Sosyal Kültürel Etkinliklerin Değerlendirilmesi
Mehmet EKEN – Muhammet Ali KESİK – Ali KAHRAMAN
1–Yapılandırmacı Eğitim Semineri
4.GÜN
5.GÜN
6.GÜN
7.GÜN
23.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
28.06.2016
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
GÖREVLİLER
Muharrem AYTEKİN
Tüm öğretmenler
(Tüm zümreler ayrı ayrı toplanarak belirtilen maddelerle ilgili
görüşecek ve hazırladıkları raporu aynı gün okul idaresine teslim
edeceklerdir)
Ahmet GÖKSU – Hülya DEMİR – Ali SEVER – Ramazan EKEN
Mehmet VAROL
2–Yetiştirici kurslar–Yaz kursları
Projeler ve olimpiyat sınavları – Egzersizler
İlhami BİLGİÇ
3–Zümre Öğretmenler Örnek İşbirliği
1–Okul YGS sonuçları analizi
Ahmet TURAN – Salih YAPRAK – Mustafa ÖCAL – Özgür
ERSEN
İrfan KARATAŞ – Emin KARABAKAN – Yusuf MEŞEN
LYS süreç yönetimi–Tercih Danışmanlığı
Öğrenci başarısının takibi
Murat ARTAN – Arif ÇAKMAK – Mehmet AŞIK
Muharrem AYTEKİN
2–2016–2017 Ö.Y. Okul Çalışma ve Etkinlik
Takviminin Hazırlanması
Nesibe ÇELİKTEN
EBA ve Etkileşimli Tahta Kullanımı
Coşkun POLAT
Pansiyon işleyişi
Yusuf BARDAKÇI
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Ali ŞAHİNBAŞ – Ahmet POLAT – Ramazan KALAYCI –
Mehmet ARSLAN
Okulda teknoloji Kullanımı (Cep Tlf, Tablet)
Hatice ÇAĞLAR TELLİ – Şenay DEVRAN
8.GÜN
29.06.2016
09:00 – 13:00
Sınıf Yönetimi – Rehberlik Çalışmaları
Mehmet AŞIK
9.GÜN
30.06.2016
09:00 – 13:00
Eğitici Film İzleme ve Mesleki Açıdan Yorumlama
“Ölü Ozanlar Derneği”
Tüm öğretmenler
AÇIKLAMALAR:
1–Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87.maddesindeki “Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının
ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma
yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur” hükmü gereğince 20–30 Haziran
2016 tarihleri arasında okulumuzda yapılacak olan Mesleki Çalışma Takvimi üstte sunulmuştur.
2–Çalışmalar her gün 09 – 13 saatleri arasında 10 A sınıfında yapılacaktır.
3– Mesleki çalışmaların ilk haftasını tüm öğretmenler kendi okullarında, istemeleri halinde ikinci hafta yapılacak eğitimleri farklı il ve ilçelerde alabileceklerdir. Bu
durumda olanlar eğitime katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirip, katıldığı mesleki çalışmayı belgelendireceklerdir.
4–Konuların öğretmenlere dağıtımı yapılmış olup, tüm öğretmenlerin hazırlıklı olarak gelip sunum/anlatımlarını yapmaları, anlattıkları konuya ilişkin raporları aynı
gün ilgili müdür yardımcısına vermeleri gerekmektedir.
5–İlk gün yapılacak olan zümre toplantılarında yönetmelikte belirtilen konuların yanı sıra, yetiştirici kurslar, YGS–LYS sınavları görüşülüp tutanağa eklenecek ve
ortak sınav raporları tamamlanacaktır.
6–Üçüncü gün yapılacak Öğretim programı incelemeleri için tüm öğretmenlerin kendi programlarını okuyup yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
7–Yedinci gün yapılacak yönetmelik sunumunda görevli öğretmenler, sadece okul müdürü tarafından belirlenecek bölümleri sunacaklardır.
Muharrem AYTEKİN
Okul Müdürü

Benzer belgeler

W,#-ry - afyon il millî eğitim müdürlüğü

W,#-ry - afyon il millî eğitim müdürlüğü 1–Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87.maddesindeki “Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının

Detaylı

Senebaşı Mesleki Çalışma Programı

Senebaşı Mesleki Çalışma Programı 2015–2016 ÖĞRETİM YILI ADIYAMAN FEN LİSESİ YAZ DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI GÜN

Detaylı