Fineworx Miles – Birol ÖNER Almanya`da yayınlanan dünyaca ünlü

Transkript

Fineworx Miles – Birol ÖNER Almanya`da yayınlanan dünyaca ünlü
Fineworx Miles – Birol ÖNER
Almanya’da yayınlanan dünyaca ünlü AUFWIND Das Modell sport magazin dergisinin Temmuz-Ağustos
sayısında MILES planörümüz ile ilgili Alexander WUNSCHHEİM tarafından bir test yazısı yayınlanmıştır.
Testi yapan kişi dünyada bu testlerle ilgili yazı yazan kişiler arasında otorite kabul edilmektedir.
Birçok modelciniz Miles kitini yaparken kılavuz olarak kullandığı R.Birol ÖNER anlatımıyla Fineworx Miles
Yapıma sağ kanat dış panel ile başladım. Önce kullanılacak parçaları ayırdım.
Tüm parçaları 600 numara su zımparası ile zımparaladım.(şart değil) Lazer kesimden kaynaklanan kararmaları
çok hafif zımpara yaptım. Koparma yerlerini tesviye ettim.
Firar kenarları üst üste 1.5mm balsadan olduğundan işaretli yerlerin zımpara ile inceltilmesi gerekiyor. Planda
G-Detayına bakın.
İşaretlemeyi yaparken dikkat edin. Zımpara yapılacak yeri kalemle işaretleyin. Bu zımparalama işlemi firar
kenarının ince olmasını sağlayacak ve profil bozulmayacaktır.
Ne kadar iyi zımparalarsak profil o kadar iyi olur.
D-box ön levhasını (W39) , firar kenarını (W41) , kanat ucu parçası (W26A) yerlerine koyup yapıştırıyoruz.
Daha sonra cap striplerin boylarını ayarlayıp yerlerine yapıştırıyoruz.
Sinir eksenlerini cetvelle çiziyoruz.2x6mm çam çıtadan alt sparı yerine yapıştırıyoruz.
Sparı yerine sabitlerken sakın üstüne toplu iğne batırmayın, yanlardan sıkıştırın. Yoksa spar çatlayabilir.
Sinirleri çizdiğimiz eksenin üzerine dik olacak şekilde yapıştırıyoruz.
W52 nolu 2mm kontradan kanat polihedral takviyesini birbirine yapıştırdım.(Üst sparı yerine yapıştırmadan
önce bu parçanın ( kanat polihedral takviyesini) gireceği yeri bu parça ile mastar gibi kontrol edebilirsiniz.)
(Arkadaşlar bu parçanın numarası planda 45 olarak gözüküyor, plandaki numarayı 52 olması gerekiyor lütfen
düzeltir misiniz?)
Üst sparın boyunu ayarlayıp yerine yerleştirdim. Burada da dikkat edilecek husus dihedral açısı olan W19A
sinirinin olduğu yerde üst sparı 1mm kadar kısa yapın ki açı verdiğinizde problem olmasın.
2mm balsa takviyeleri (web shear) yerlerine yapıştırıp mandallarla tutturdum.(Daha sonra fazlalıklar zımpara ile
alınacak) Üst tarafa yapışacak firar kenarını zımpara yapılmış yeri aşağı gelecek şekilde yerine yapıştırdım.
Önemli bir NOT:
Arkadaşlar beyaz tutkalla yapıştırma yapıyorsanız mutlaka önce kaymaması için iğne ile tutturun ve üzerine
mutlaka küçük ağırlıklar koyun. Ne kadar iyi sıkışırsa o kadar güçlü bir yapıştırma yapmış olursunuz.
Kanat ucu spar desteklerini (web shearlarını) kanat profillerine dikkat ederek sparla aynı hizaya gelecek şekilde
dikkatlice zımparalıyoruz. W26B nolu kanat ucu parçasını W26A’nın üstüne yapıştırıyoruz.
Kanat ucunu tezgahtan söküp profil uç kısmında yapışmayan ön d-box alt levhasını parmaklarımızla sıkıştırıp CA
ile yapıştırıyoruz. Üst d-box levhasını yerine dikkatlice koyup yapıştırıyoruz. Ben beyaz tutkal kullandım yine,
üzerine ağırlık koyup iyice sıkışmasını sağlayıp kurumaya bırakıyoruz.
Kuruduktan sonra d-box’ ın ön tarafını zımpara takozu ile tesviye ediyoruz ve LE01 nolu hücum kenarı çıtasını
buraya alıştırıp yapıştırıyoruz.W49 nolu üçgen desteği üst taraftaki yerine yapıştırıyoruz. Parçalar iyice
kuruduktan sonra kanat ucunu yontun daha sonra zımpara ile şekil verin. Kesit için plana bakın. Böylece sağ dış
paneli bitirmiş olduk. Aynı şekilde sol dış paneli de imal edebilirsiniz.
SAĞ İÇ PANEL (RIGHT INNER TIP PANEL) İNŞAATI
Gerekli parçaları ayırıp yine 600 no zımpara ile zımparaladım.(şart değil)
Firar kenarlarının zımparalanacak yerlerini işaretledim.(bakın G-detayı)
Yine Bunu yaparken çok dikkat edin hangi yüzeyin zımparalanacağı önemli.
Ön D-box levhasını (W37), firar kenarını (W36) yerine sabitledim. Cap striplerin boyunu ayarlatıp yerlerine
yapıştırdım. Kanat profil eksenlerini işaretledim.
Alt sparın boyunu ayarlayıp yerine yapıştırdım. Sparları yapıştırırken iğneleri yanlardan sıkıştırarak tuttturun.
SAKIN SPARIN ÜZERİNE İĞNE BATIRIP TUTTURMAYA KALKMAYIN bu uçuş esnasında çentik etkisi yaratıp sparın
kırılmasına neden olabilir.
Dihedral açısı için kullanılacak 2mm kontradan G1 ve G2 parçalarını birbirine yapıştırdım.
Dihedral şablonunu uygulayıp W10A profilini yerine açılı olacak şekilde yapıştırın.
Diğer sinirleri dik olacak şekilde yapıştırın. W19 sinirini yapıştırmayın Bunu dihedral açısını verdikten sonra
yapıştıracağız.
W43 nolu kanat bağlantı teli yatağını yerine yapıştırın. Üst kısmındaki fazlalığı firar kenarı üst parçasının düzgün
oturması için zımparalayın.
Kanat iç paneli spar desteklerini (web shearlarını) yerlerine alıştırıp yapıştırıyoruz ve kuruyana kadar mandallar
ile tutturuyoruz.W45 nolu kanat joiner takviyesini şimdilik yerine yapıştırmıyoruz. Kanat joiner borusunu
yapıştırırken bu parçayı birlikte yapıştıracağız.
Kanat iç paneli spar desteklerini (web shearlarını) kanat profillerine dikkat ederek sparla aynı hizaya gelecek
şekilde dikkatlice zımparalıyoruz. 19. maddedeki işlemin aynısını bu panele de uyguluyoruz.
Firar kenarı parçasını yerine yapıştırıyoruz.
Üst d-box levhasını yerine dikkatlice koyup yapıştırıyoruz. Üzerine ağırlık koyup iyice sıkışmasını sağlayıp
kurumaya bırakıyoruz.
D-box levhası kuruduktan sonra üst cap stripleri boylarını ayarlatıp yerlerine yapıştırıyoruz. Şimdiye kadar ön dbox levhaların uç kısımları hariç diğer tüm yerlerde sulandırılmış beyaz tutkal kullandım. Cap stripleride
yapıştırdıktan sonra kuruyuncaya kadar üzerine ağırlık koydum.
D-boxun ön tarafını hücum kenarı çıtasını koymadan önce zımpara bloku ile güzelce tesviye ettim. Hücum
kenarı çıtasını buraya yapıştırıp bant ile tutturdum. Böylece SAĞ İÇ PANEL inşası da hemen hemen
tamamlanmış oldu. Kontradan kapak sinirlerini, joiner için pirinç boru ve kapağını, köşedeki üçgen takviyeyi
yapıştırdık mı her şey tamamlanmış oluyor. Şimdi sizler benzer şekilde SOL taraftaki kanat panellerini de inşa
edebilirsiniz.
KANAT ORTA PANEL İNŞAATI
Yine inşaatta kullanılacak tüm parçaları çıkarak inşaata başlıyoruz. İlk iş olarak tüm parçaları 600 numara
zımpara ile zımparaladım.
Firar kenarlarının zımparalanacak yerlerini işaretledim.(bakın G-detayı)
Yine Bunu yaparken çok dikkat edin hangi yüzeyin zımparalanacağı önemli.
İşaretli yeri zımpara bloku ile zımparalayıp üçgen hale getirdim..(bakın G-detayı)
W27 nolu kontraplak parçayı yerine iğneledim.W33 nolu alt D-box levhalarını yerine yapıştırıp iğneledim.
Sonra W35 nolu alt firar kenarlarını yerine yapıştırıp iğneledim.
Artık alt cap stripleri yerlerine yapıştırabiliriz.
Kuruduktan sonra kanat profil eksenlerini bir kalem yardımıyla çiziyoruz ki Profiller düzgün ve tam ortada olsun.
3x10mm Çam Çıtadan Alt Sparı tam boyunda kesiyoruz ve tam yerine yapıştırıyoruz.
Artık kanat sinirlerini yapıştırabiliriz. Ancak Kanadı spoiler ile yapmak istersek sinirlerin üzerinde işaretli spoiler
yerlerini kesmemiz gerekir. Ben spoilerli yapacağım.
Sinirleri yerlerine dik olacak şekilde yapıştırdım.
İki baştaki W10 sinirleri açılı yapışacağından şimdilik yapıştırmadım montajda yapıştıracağım.
Orta panelin alt kısmını bitirmiş olduk. Şimdi sinirlerin ön kısmını alt d-box levhasına CA ile yapıştıracağız.
Kanat orta panelinin ortasında kullanılacak parçaları ayırıyoruz.
Bunlar W1A,W1B, W1C nolu sinir parçalarıW30 nolu kontraplak takviyeler, W46 ve W47 nolu 4mm balsa spar
takviyesi ve de 12x12mm sert ağaçtan kanat bağlantı vida yuvaları.
W46 ve W47 nolu 4mm balsadan spar takviyelerini yerine yapıştırıyoruz. Yapıştırmadan önce boylarını zımpara
takozu ile tesviye edin.
Üst sparın boyunu ayarlayıp kesiyor ve yerine yapıştırıyoruz.
W30 nolu 1.5mm kontraplaktan 2adet spar takviyesini yerine yapıştırıyoruz.
12x12mm sert ağaçtan vida yuvasının ı önce boyundaki fazlalığı kesip sonra tesviye ediyoruz. Ön taraftaki
yerine yapıştırıyoruz.
W1B, 12x12mm sert ağaçtan vida yuvasını ve W1C yi yerine yapıştırıyoruz.
W43 nolu kanat bağlantı teli yatağını yerine yapıştırın. Üst kısmındaki fazlalığı firar kenarı üst parçasının düzgün
oturması için zımparalayın. Bu parça kanadın her iki ucunda vardır.
Dolayısı ile iki yere de yapıştırılacak.
Kanat Orta Paneli spar desteklerini (web shearlarını) yerlerine alıştırıp yapıştırıyoruz ve kuruyana kadar
mandallar ile tutturuyoruz.W45 nolu kanat joiner takviyesini şimdilik yerine yapıştırmıyoruz. Kanat joiner
borusunu yapıştırırken bu parçayı birlikte yapıştıracağız. Kuruduktan sonra fazlalıkları zımpara bloku ile
dikkatlice alıyoruz.
Kanat Orta Panelini tezgahtan söküp profil uç kısmında yapışmayan profillerin altını ön d-box alt levhasına
parmaklarımızla sıkıştırıp CA ile yapıştırıyoruz.
Artık D-box üst levhaları W29 ve W34 yerine yapıştırabiliriz. Burada bendeki kitten çıkan W29 nolu levhanın
boyu zikzaklı tarafında yaklaşık 1mm gibi büyük önce bunu 1mm ofsetleyip kestim W34 deki delik yeri de aynı
şekilde olmuş çok önemli değil. Delik yok gibi düşünün ve bu deliği baz almayın. Önce W29 ve W34 ‘ü birbirine
yapıştırıp kurumasını bekledim. Sonra kanattaki yerine yapıştırdım. Üzerine ağırlık koymayı unutmayın. Ağırlığın
ön taraftaki sinirlere zarar vermemesi için alt d-box levhasının altını ön taraftan parça balsalar ile doldurun. Bu
model spoilerli olacağından resimdeki gibi 1.5x6mm balsadan keseceğimiz çıtaları yerlerine yapıştırıyoruz.
Spoilerin ön tarafındaki üst d-box levhasını cap strip kertiklerini yok edecek şekilde kesip çıtalardan birini
buraya yapıştırıyoruz. Spoileri yerine koyup arka kısmındaki çıtayı yapıştırıyoruz.
W31 ve W32 nolu parçaları yerine yapıştırıyoruz.
Artık tüm cap stripleri yerlerine yapıştırabiliriz.
Spoilerin kendiliğinden açılmaması için iki uca küçük mıknatıs koymayı düşünüyorum. Bu nedenle buralara
balsadan basit mıknatıs yuvası yaptım.
Mıknatıs yuvasının yakından görünüşü
LE03 nolu hücum kenarı çıtasını yerine yapıştırmadan önce yerini zımpara takozu ile güzelce tesviye ettim,
sonra yapıştırıp kaymasın diye bantladım. Böylece orta panel inşaatı da neredeyse bitmiş oldu.
Kalan işler:
W10 nolu sinirler yerlerine hafif açılı bir şekilde yapıştırılacak. Cap stripleri takılacak.
Joiner için pirinç borular yerlerine yapıştırılacak ve W45 yerine takılacak.
3mm pirinç boru yuvasına yapıştırılacak.W44 nolu üçgen takviye yerine yapışacak.
Kanat bağlantı vida yeri 4mm matkap ile delinecek.
Son olarak karbon balast tüpü yerine yapıştırılacak ve W50 kapak sinirleri yerine yapıştırılacak.
Orta panelin W10 nolu sinirini şablonu kullanarak açılı bir şekilde yapıştırıyoruz.
Orta panele kanat bağlantısı için dış çapı 3mm olan pirinç boruyu yapıştırmadan önce W50 nolu kontraplaktan
kapak sinirini şablon olarak kullanıp W10 siniri üzerine çap 2 mm matkap ile tel için delik deliyoruz. Teli ve pirinç
boruyu birlikte takıyoruz. Epoksi ile yerine yapıştırıyoruz. Epoksi kurumadan teli çıkarıyoruz.
W44 nolu üçgen desteği pirinç boruya takviye olması için yerine yapıştırıyoruz.
Şimdi de Asıl wing joiner borularını yerlerine yapıştıralım. Önce orta panel üzerindeki yerlerine iç çapı 6mm olan
boruları yerleştirelim. Yine iç paneldeki yerine de boruyu takıp yapıştırmadan önce joiner teli ile birleştirip bir
kontrol yapalım. Sonra epoksi ile boruyu yapıştıralım.
İki paneldeki joiner boruları
Boruları epoksi ile yapıştırdıktan sonra kurumadan önce W45 nolu kapakları takıp işkence ile sıkıştırıyoruz.
Balast tüpünü yerine takıp kalın CA ile yapıştırdım. İsteyenler epoksi de kullanabilir. Baş taraftaki fazlalıkları
kesip tesviye ettim.
Şimdi kanat dış paneli ile kanat iç panelini birleştirebiliriz. Önce birleşecek yüzeyi zımpara ile güzelce
alıştırıyoruz. Sonra W52 Polihedral braketini yuvasına alıştırıyoruz.
W52 nolu brakete, W19 ve W19A sinirlerine tutkal sürüp yapıştırıyoruz. Bu esnada kanat ucunun 43 mm
kalkması gerekiyor.
Şimdi de Kanat merkezleme piminin yapıştırılmasına geçiyoruz. Bununla ilgili planda gerekli detay anlatım var.
Bir kez daha yazayım.
1-Teli uygun açıda bükün
2-Teli pirinç tüpün içine sokun (pirinç tüpü daha önce orta paneldeki yuvasına yapıştırdık)
3-Orta ve İç paneli birleştirin.
4-İç panelin (W43 nolu parça) içindeki teli epoksi ile yapıştırın.
W51 nolu kapak siniri de yerine yapıştırıyoruz.
Telin yapışmış hali. Tel kanat ucunda yapışmış olarak kalacak birleştirmek istediğimizde joineri takıp teli de orta
paneldeki yuvasına geçireceğiz ki kanat dönmesin.
W50 nolu kapak sinirlerini de orta panelin iki ucuna yapıştırıyoruz.
DÜMEN VE STABİLİZATÖRÜN İMALATI
E2 nolu parçaları üst üste yapıştırıyoruz.
2x6mm çam çıtadan iki adet R7 parçasını kesip üst üste yapıştırıyoruz.
Parçaları kurumaya bırakıyoruz.
Kuyruk ve Dümen parçalarını plandaki yerine iğneleyip yapıştırıyoruz.
Benzer şekilde stabilizatörü de imal ediyoruz.
GÖVDENİN YAPIMI:
Gövde en fazla dikkat gösterilmesi gereken parçadır. Bu sebeple acele etmeyin.
Parçaları yapıştırmadan önce mutlaka prova edin.
F1A, F1B, F2A, F2B, F2C parçalarını ayıralım.
Önce F2A ve F2B yi F2C yardımı ile plan üzerinde epoksi ile yapıştıralım. Burada dikkat edilmesi gereken en
önemli husus F2A ve F2B parçalarını plandaki yerlerine tutturalım.F2C takviyesini de tam yerine koyalım.
Yapışkan nedeniyle kayabilir bunu önlemek için kenarlara toplu iğne batıralım. Yapışkanlı F2C parçasının üzerine
mutlaka ağırlık koyalım. Parçaların plan üzerinde yapıştırılması düzgünlük için çok önemli . Bunu sakın ihmal
etmeyin.
Yapıştırdığımız parçalar kuruduktan sonra bu kez yapıştırılan gövde yanını mastar olarak kullanıp; yapışacak
parçaları aşağı koyuyoruz. Yapışan gövde yanını üste koyup iki gövde yanını hizalayıp yapıştırıyoruz. Yine üzerine
ağırlık koyuyoruz.
İki gövde yanını yapışmış hali
Şimdi de F1A ve F1B numaralı 2mm balsadan gövde yanlarını yerlerine yapıştıralım.
Ben bunun için yarım saatlik epoksi kullandım. Eğer beyaz tutkal kullanacaksanız gövdenin çarpılmaması için
üzerine mutlaka ağırlık koyun
Yapışkan sürülmüş parça yerinden kayabilir.Bu sebeple gerekli önlemleri alın. Bantlayın yada toplu iğne yardımı
ile tutturun.
Şimdi de gövde de kullanılacak diğer parçaları hazırlayalım.
F5, F6, F7 ,F9,F14 nolu parçaları çıkaralım.
F9 ‘un üzerine 2 adet F14′ü yapıştıralım, deliklerin karşılamasına özen gösterelim.
F5, F6 ve F7′yi üst üste yapıştıralım.
Şimdi de kanopi parçalarını hazırlayalım.
F15A ve F15B’yi birbirine yapıştıralım.
F17A ve F17B’i de birbirine yapıştıralım.
2 adet F18′i ; F17A ve B’nin üzerindeki kanallara geçirip yapıştıralım.
Bu parça kanopiye hafif bir eğim vereceği için CA ile yapıştıralım.
F9 parçasına yapıştırdığımız iki F14 parçalarının üzerindeki deliklere M4 ahşap somununu
çekiç yardımı ile dikkatlice çakalım. Delikler küçük ise yuvarlak bir eğe yardımı ile büyütün. Etrafına çok az kalın
CA damlatalım. CA’yı damlatırken somunun dişlerine kaçırmamaya özen gösterin.
Aksi takdirde diş araları dolar. Böyle bir şey olursa cıvatayı takmaya uğraşmayın.M4 kılavuz ile kılavuz çekin.
F10, F13 ve R9 nolu parçaların işaretli yerlerine 1.5mm çapında matkapla delik deliyoruz.
Gövde yanlarını kontraplaklı tarafına F10 nolu servo yatağı desteklerini yapıştırıyoruz.
Yönüne dikkat edin.
İki F10 parçasının yapıştırılmış
İki gövde yanına gösterilen dış kenarlara 3x3mm balsa çıtaları CA yardımı ile yapıştırıyoruz.
Orta kısım
Kuyruk kısmı
Buradaki çıtaları resimde görüldüğü gibi zımparalayarak üçgen hale getirin. Bu dümeni yerine takarken işe
yarayacak.
F5, F6 ve F7 nolu gövde bölmelerini yerlerine yapıştırıyoruz.
F6 bölmesinin yakından görünümü
F3 nolu gövde alt kontrasına 12×12*30 mm sert ağaçtan kanca takozunu yerini işaretleyip yapıştırıyoruz.
Gövdenin diğer yanını daha önce yapıştırdığımız gövde bölmelerinin olduğu tarafa yapıştırıyoruz.
Bu işlemi planda üstten görünüş üzerinde yapabilirsiniz. Burada iki gövde yanının paralel olmasına dikkat edin.
Gövde alt kontrasını yerine yapıştırıyoruz. Bunu yaparken de gövde üst görünüşünü kullanıyoruz.
Gövdenin tam plandaki çizgiler üzerinde gitmesi için gerekli önlemi alıyoruz. Düzgün bir gövdeniz olmasını
istiyorsanız bu aşamaya ÇOK DİKKAT EDİN.
Başka bir görünüş
Alttan görünüş
Bir resim daha
Şimdi de gövdenin en önemli parçasını F24 yapıştırıyoruz. Bu parçanın düzgün yapıştırılması ÇOK ÖNEMLİ!!!
Zira düzgün olmaz ise yamuk bir bumu olan gövde ortaya çıkar. Bu nedenle plan üzerinde yapalım ve gönye
kullanalım.
F8 nolu parçanın içine iki adet M3 somunu epoksi ile yapıştırıyoruz. Vida dişlerine epoksi kaçırmamaya dikkat
edin.
Şimdi bu parçayı gövde kuyruğundaki yerine yapıştıralım.
F19 ve F20 nolu mıknatıs yuvasını önce birbirine yapıştıralım sonra gövdedeki yerine yapıştıralım. Gövdeye
yapıştırırken ilgili yerdeki 3x3mm balsa çıtayı kesip çıkaralım.
F22 nolu parçayı yerine yapıştıralım.
Kanopi kapağına F16 nolu parçayı yapıştırıyoruz.
F15A ve F15B nolu kanopi parçalarını gövde burnundaki yerine yapıştırıyoruz.
F4 nolu burun parçasını yerine yapıştırıyoruz.
F4 nolu parçanın iki yanına 15mm balsa takozdan keseceğimiz parçaları yapıştırıyoruz
FS 05 nolu parçayı resimdeki gibi yapıştırıyoruz. Kuruduktan sonra fazlalığı zımparalıyoruz.
F23 nolu parçayı yerine yapıştırıyoruz.
Gövdenin bumunun alt ve üst kaplamalarını yapıştıracağız. Gövde bu hali ile çok esnektir ve çarpılmaya
müsaittir. Gövdenin çarpık olmaması için inşaata plan üzerinde devam ediyorum. Gövdeyi planda üsten
görünüşün üzerine koyup düzgün olacak şekilde sabitliyorum. Ben bunu demir lamalar ile yaptım. Kalın çıtalar
ile yada kalıpçı gönyeleri vb. yapılabilir. Parçaları yapıştırmadan önce yapışacak yüzeyi düzgünce zımparalayıp
fazlalıkları alıyoruz. Önce gövdenin alt tarafını kaplıyoruz. (FS01-05 nolu parçalar ile)
Gövde alt bölmelerini sırası ile yerine yapıştırıyoruz (FS01-05)
Bunu yapmadan önce kanat orta panelini gövdedeki yerine takıp bölmeleri buradan başlayıp yapıştırıyoruz. En
sona kontraplak F26 parçasını yapıştırıyoruz. Bunu yaparken dümeni yerine geçici olarak koyup iki gövde yanını
mandal ile sıkıştırıp F26 bölmesini yapıştırıyoruz. Burada dikkat edilecek husus dümen yapıştırılmayacak geçici
olarak duracaktır.
Dümeni sonra yapıştıracağız.
Yapıştırdığımız parçalar kuruduktan sonra gövdeyi çeviriyoruz. Şimdi pushrodları takma zamanı geldi. Dümen
pushrodunun gövdeden çıkacağı yeri işaretliyoruz.
Deliği delip açılı olacak şekilde eğeliyoruz ki pushrod fazla eğilmesin.
Pushrod kılıfı olan beyaz plastik boruyu buradan geçirip takıyoruz.
Geçici olarak mandallar ile tutturup pushrod telini takıp deniyoruz. Sonra pushrod plastiğini birkaç yerden kalın
CA ile puntaladım. Aynı şekilde diğer pushrodu da yaptım.
Pushrod plastiğinin gövdeden çıkan yerini güzelce yapıştırdım. Kuruyunca fazlalığı keseceğim.
Pushrod plastiğinin gövdeden çıkan yerini düzgünce kesip zımpara ile düzelttim.
Şimdi pushrod tellerini ucuna klevis ayar parçalarını lehimleyebiliriz.
Pushrod tellerini bir kez daha borusunun içine takıp test ediyoruz. Emin olduktan sonra üst kaplamaları da artık
yapıştırabiliriz. Aynen alt tarafta olduğu gibi yapıyoruz.
Ancak Kanat Orta Panelini yerine takıp; üst kapakları sonra sırası ile yapıştırıyoruz.
Gövdede F9 nolu parçamızı yerine yapıştırıyoruz.
Şimdi de kanopinin mıknatıslarını yerine yapıştıralım. Önce F20 nolu parçanın içindeki yuvaya mıknatıslardan
birini yapıştırın. Ben kalın CA ile yapıştırdım.
Kuruduktan sonra diğer mıknatısı üzerine koydum. Kanopiyi yerine taktım. Mıknatısın olduğu yerden hafif
bastırdım. Böylece mıknatısın izi balsaya geçmiş oldu. Burayı maket bıçağı ile çok az oydum ki mıknatıs kalınlık
yapmasın. Sonra diğer mıknatısı buraya yapıştırdım. Burada dikkat edilecek bir husus var. Mıknatıs ter
yapıştırılırsa birbirini çekmez, iter buna dikkat edin.
Şimdiye kadar bir tek kanca yerini delmedik ve servo uçlarına gelecek pushrod tellerini Z bükmedik. Bunun
dışında her şeyi tamamladık. Şimdi modelimizin tüm parçalarını önce kaba sonra ince zımpara ile güzelce
zımparalayıp gerekli şekilleri vereceğiz.
Kanat ucu tesviyesi
Bunların hepsi kaba tesviyedir. Daha sonra ince zımpara ile zımparalanacak.
Buda bitmiş hali
Burunu 100-150gr/m2 olan fiberglass kumaşla lamine epoksi kullanarak kapladım.
Yine gövdede fırlatırken tutulan yeri 100-150gr/m2 fiberglass kumaşla kapladım.
Kanat birleşme yerinin firar kenarı tarafının alt ve üstünü
40gr/m2 lik fiberglass kumaşla lamine epoksi kullanarak kapladım.
Kanat ucu da ince olduğu için buranında 2cm lik bölümünü alt-üst kapladım.
Yine kanadın ince tel takılan kısımı kanadı monte ederken çok kullanılıyor burayı da kapladım.
Dümen alt kısımlarının uç taraflarını 3 kat 1mm balsa ile lamine ettim.
Sonra 40gr/m2 bez ile kapladım.
Epoksili yerleri ince zımpara ile tesviye ettim. Tüm yüzeyi nemli bir bez ile silip zımpara tozlarını aldım. Önce iki
yanı kapladım. Kuyruk kısmında kağıdı ütü ile puntalayıp öne doğru geldim. Sonra tüm yüzeyi düzgünce
ütüledim.
Gövdeyi bitirdim.
Kanat orta paneli için iki adet kaplama kağıdı kestim. Önce altı kapladım, fazlalıkları kestim.
Sonra üstü kapladım. Üstü kaplarken spoiler çıtasını da yerine koyup kapladım. Kaplarken önce kenarları
puntaladım. Kaplarken daima içerden dışarıya doğru ütüleyip kırışıklık olmasını engelledim.
Bir başka görünüş
Orta Paneli Bitirdim
Kanat ucu kaplaması alt taraftan başladım
Başka bir açıdan görünüş
Önce stabilizatörün üstüne yapıştırılacak E7 ve E8 parçalarını kenarlarını zımparalayıp pah kırıyoruz ki kaplama
esnasında pot yapmasın.
Sonra bu parçaları stabın üzerindeki yerine delikler karşılayacak şekilde dikkatlice yapıştırıyoruz
Bir diğer görünüş
Şimdi stab ve dümen parçalarını kaplayabiliriz
Bu parçaları kapladıktan sonra şeffaf bant ile menteşe yapıyoruz. Yaparken arada boşluk kalmamasına özen
gösterin. Her iki yüzeye de bant yapıştırın. Dönüş şekillerine dikkat edin. Menteşe bittikten sonra R14 nolu
parçaları dümen ve elevatördeki yerlerine yönlerine dikkat edip dikkatlice yapıştırın.
Dümeni planın üzerinden referans alarak yerine yapıştırın. Kururken mutlaka mandal ile tutturun.
Yapıştırmada önce kanat orta panelini yerine takın ve vidalarını iyice sıkın, dümeni mandal ile tutturup dikliği
kontrol edin. Bu esnada stabı da takıp kanatla ve dümenle diklikleri mutlaka kontrol edin.
Gerekirse gerekli alıştırmaları yapın
Servoları yerine alıştırdım. Kanalı boydan çok az eğe ile büyütmem gerekti. Bu arada kullandığım servolar Hitec
HS56. Servoyu bağlayacağım delikleri 1mm çapında matkapla deldim ki kontraplak çatlamasın.
Spoiler servosu için gerekli olan uzatma kablosunu gövdedeki yerine taktım.
Servolara takacağımız hornların fazla olan kollarını yan keski ile düzgünce kestim.
Servoları servo mount parçası üzerine takıp vidaladım.
Servo mountu yerine takıp vidaladım. Pushrod uçlarını Z şeklinde büktüm.
Tabii önce boylarını dikkatlice ayarladım. Servo horlarını Z tel uçlarına takıp yerine yaklaşık olarak vidaladım.
İnce trim ayarını radyodan yapacağız.
Modele yaklaşık 60gr ağırlık koydum.
Bu şekilde toplam uçuş ağırlığı 744gr. oldu.
Gelelim set-up lara
ELEVATOR= 15 derece yukarı (10 mm)
15 derece aşağı (10 mm)
DÜMEN = 30 derece sola (45 mm)
30 derece sağa (45 mm)
Eğer termal ve speed modları koymak isterseniz;
TERMAL için 1 mm elevatör yukarı
SPEED için 1 mm elevatör aşağı
Tabi bunlar genel değerler olup daha sonra istediğiniz şekilde ayarlaya bilirsiniz.
Bu arada CG için 71mm, kanca içinde 71 mm den başladım.
Yani ağırlık bu nedenle biraz fazla oldu.
Kanca ayarı içinde en önden başladım, gerekirse kademe kademe arkaya alacağım.
Bu arada kanca yerini çapı 2 mm olan matkapla delmeden kancayı vidalamayın; aksi takdirde takozu
çatlatırsınız.
Hepinize kırımsız zevkli uçuşlar diliyorum.

Benzer belgeler