Elmas ve CBN takımlar

Transkript

Elmas ve CBN takımlar
Elmas ve CBN takımlar
205
205
205
1
Elmas ve CBN takımlar
İçindekiler listesi
İçerik
Sayfa
■■Endüstriler, PFERDERGONOMICS , paketleme
■■En iyi takım için en hızlı yol
■■Aşındırıcı tipleri, malzemeler, tane büyüklükleri
■■Bağ tiplerinin karşılaştırması
■■Tavsiye edilen kesim hızları
■■Devir hızı tablosu ve güvenlik notları
®
İçerik
Makine
Makine
İçerik
3
4
6
7
8
9
28
Sayfa
Elmas kesme
diskleri
29
Elmas dekupaj
testere
31
Elektroliz bağlı elmas ve CBN takımlar
■■Müşteriye özel takım çözümleri
Sayfa
CBN taşlama
diskleri
10
Elmas hassas
eğeler
13
Elmas saatçi
eğeleri
14
Elmas kalıpçı
eğeleri
15
Elmas pratik
eğeler
16
Elmas tesviyeci
eğeleri
17
Elmas şerit
eğeler
17
Havalı eğeleme
makineleri için
elmas eğeler
18
■■Elmas ve CBN takımların avantajları
ve kullanım bilgileri
Reçine bağlı elmas ve CBN takımlar
■■Genel bilgi
33
Elmas taşlama
takımları
34
CBN taşlama
takımları
35
Bileme taşı
35
Müşteriye özel
takım çözümleri
36
19
Elmas taşlama
uçları
20
Elmas taşlama
diskleri
CBN taşlama
uçları
2
205
24
Manuel
uygulama
Açılı taşlama
makinesi
Havalı eğeleme
makinesi
Dekupaj testere
makinesi
Düz taşlama
makinesi
CNC
uygulamaları,
robot
uygulamaları,
özel makineler
25
Elmas ve CBN takımlar
Endüstriler, PFERDERGONOMICS®, paketleme
Bir çok endüstride kullanım
Yüzey tamamlama ve malzemelerin kesimi için
verimli takımların kullanılması bir çok endüstri
ve uygulama için maliyet verimliliği açısından
önemli bir faktördür.
Süper aşındırıcılı elmas ve CBN (kübik bor
nitrit) bazı malzemeler ve uygulamalar için
geleneksel aşındıcılara göre maliyet verimli
çözümler sunar.
Sertlikleri ve uzun takım ömürleri sayesinde
bir çok endüstride problem çözme rolünü
üstlenmişlerdir:
■■Otomotiv endüstrisi ve yan sanayileri
■■Enerji endüstrisi
■■Dökümhaneler (pik ve sfero döküm)
■■Seramik endüstrisi
■■Plastik işleme (GFK/CFK)
■■Makine üretimi
■■Medikal ekipman üretimi
■■Takım ve kalıp yapımı
■■Takım endüstrisi
PFERDERGONOMICS®
PFERDERGONOMICS® programı takımlar tarafından oluşturulan toz, gürültü, ve titreşim
miktarlarının azaltılmasını hedeflemektedir.
Odak noktamızda insan var.
Elmas tesviyeci eğeleri ergonomik
eğe sapı ile tedarik edilmektedir.
205
Takımlarımızın sizlere avantaj sunduğu
alanlar resimler ile gösterilmiştir. PFERD­
ERGONOMICS® özelliklerine sahip takımlar
ilgili resim ile işaretlenmiştir.
Elektroliz bağlı elmas ve CBN takımlar aşınma
dayanımlı kaplamaları sayesinde düşük toz
oluşumu sağlarlar.
Paketleme
Elmas ve CBN takımların paketlemesi endüstrinin gereksinimlerini karşılamaktadır. Takımları
kir ve hasara karşı mümkün olduğunca korur.
Paket birimleri, ileri sayfalarda ürün tablolarında gösterilmiştir.
Elmas eğe setleri, elmas tesviyeci eğeleri, elmas
şerit eğeler dayanıklı plastik kutularda tedarik
edilmektedir. Bu tip takımların, takım çantası
veya takım arabasında istiflenmesi için idealdir.
Özellikle müşteri talebine göre üretilen büyük
ve ağır takımlar nakliye esnasında zarar görmemeleri adına ahşap kasalarda tedarik edilir.
Renk kodları
Renk kodlama sistemi sayesinde takımın aşındırıcı tipini ayırt edebilirsiniz.
Elmas = mavi
CBN = kırmızı
PFERDVIDEO
Daha fazla bilgiye buradan
veya www.pferd.com
adresinden ulaşabilirsiniz
205
3
Elmas ve CBN takımlar
En iyi takım için en hızlı yol
Genel uygulama
Eğeleme
Taşlama
Kesme
 Malzeme
■■Sertleştirilmiş çelikler
■■Tungsten karbür
■■Seramik
■■Cam
■■Ferrit
■■Nikel ve titanyum bazlı alaşımlar
205
 Takım
Hassas eğeleme
Elmas eğe
Havalı eğeleme makinesi ile hassas eğeleme
Havalı makine
İç bükey ve dış bükey yüzeylerin işlenmesi
Elmas şerit eğe
■■Fiber takviyeli plastikler
(GFK/CFK)
Çapak alma, pah kırma ve köşe kırma
Elmas tesviyec
■■Tungsten karbür
■■Seramik
■■Cam
■■Ferrit
■■Nikel ve titanyum bazlı alaşımlar
Deliklerin, radyüslerin, konturların ve profillerin çapak
alma, pah kırma ve taşlanması
Elektroliz bağl
Deliklerin iç taşlaması
Elektroliz bağl
silindirik ZY
Reçine bağlı e
şekil 1A1W
Elektroliz bağl
■■Tungsten karbür
Tungsten karbür takımların bilenmesi
Reçine bağlı e
■■Sertleştirilmiş çelik malzemeler
54 HRC
Deliklerin, radyüslerin, konturların ve profillerin çapak
alma, pah kırma ve taşlanması
Elektroliz bağl
Deliklerin iç taşlaması
Elektroliz bağl
silindirik ZY
Reçine bağlı C
şekil 1A1W
Elektroliz bağl
■■HSS (Yüksek hız çeliği)
HSS takımların bilenmesi
Reçine bağlı C
■■Fiber takviyeli plastikler
(GFK/CFK)
Çapak alma, pah kırma ve genel taşlama uygulamaları
Elektroliz bağl
radyüs uçlu sil
tane büyüklüğ
■■Tungsten karbür
■■Seramik
■■Cam
■■Ferrit
■■Nikel ve titanyum bazlı alaşımlar
■■Fiber takviyeli plastikler
(GFK/CFK)
Kesme
Elmas kesme d
Kesme, düzeltme, düz konturların kesilerek
biçimlendirilmesi
Elmas kesme d
Testereleme, düzeltme, kesme, radyüslü konturların
kesilerek biçimlendirilmesi
Elmas dekupa
Yollukların, çapakların, besleyicilerin, cürufların kesimi
Elmas kesme d
■■Pik ve sfero dökme demir
4
 Detaylı uygulama
lerin çapak
lerin çapak
En iyi takım için en hızlı yol
 Takım
Elmas eğe

Sayfa
13–18
Havalı makineler için elmas eğeler
18
Elmas şerit eğeler
17
Elmas tesviyeci eğeleri, tane büyüklüğü D 251
17
Elektroliz bağlı elmas taşlama uçları
20–24
PFERD talebe özel üretilen elektroliz bağlı
elmas takımların tasarımı, teknik desteği ve
üretimi konusunda uzmanlaşmıştır.
Üretimimiz çok geniş imkanlara sahiptir ve
bireysel müşteri taleplerine yüksek bir esneklik
ile karşılık verebilir. Tüm geometriler çeşitli
tane büyüklükleri ile kaplanabilir. Elektroliz
bağ küçük miktarlardaki üretimleri ekonomik
kılmaktadır.
Elektroliz bağlı elmas taşlama uçları
silindirik ZY
Reçine bağlı elmas taşlama uçları
şekil 1A1W
Elektroliz bağlı elmas taşlama diskleri
20
24
Tecrübeli teknik uzmanlarımız sizleri ziyaret
ederek, uygulamalarınız için takım çözümleri
geliştirmekten memnuniyet duyacaklardır.
Reçine bağlı elmas taşlama diskleri
34
Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi sayfa 10’da
bulunmaktadır.
Elektroliz bağlı CBN taşlama uçları
25–27
Elektroliz bağlı CBN taşlama uçları
silindirik ZY
Reçine bağlı CBN taşlama uçları
şekil 1A1W
Elektroliz bağlı CBN taşlama diskleri
25–27
34
35
28
Reçine bağlı CBN taşlama diskleri
35
Elektroliz bağlı elmas taşlama uçları
radyüs uçlu silindirik WR,
tane büyüklüğü D 357
22
Elmas kesme diskleri, tane büyüklüğü D 64/D 151
30
k
Elmas kesme diskleri, tane büyüklüğü D 357/D 427
30
onturların
Elmas dekupaj testereler
31
fların kesimi
Elmas kesme diskleri, tane büyüklüğü D 852
29
uygulamaları
Talebinize göre özel üretilen
ürünler
205
e
Elmas ve CBN takımlar
Organizasyonlar
PFERD, Alman Aşındırıcı Üreticileri Birliği (VDS),
Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Federasyonu (FEPA)
ve Aşındırıcıların Güvenliği Organizasyonu
(OSA) aktif üyesidir. Bu organizasyonların
ulusal ve uluslararası çalışmaları, güvenlik,
standardizasyon, sınıflandırma ve kalite güvencesi alanlarını kapsamaktadır.
205
5
Elmas ve CBN takımlar
Aşındırıcılar, malzemeler, tane büyüklükleri
Süper sert aşındırıcılar
6.000
5.000
2.000
1.000
0
Alüminyum
oksit (A)
3.000
Silikon karbür
(SiC)
4.000
Kübik bor nitrit
(CBN)
Bazı malzemeler üzerinde çalışmak için elmas
ve CBN takımlar, alüminyum oksit ve silisyum karbür içeren geleneksel takımlara göre
ekonomik alternatifler oluşturur. Elmas ve CBN
taneler daha sert ve dayanıklı olmalarından
dolayı bu takımlar çok uzun takım ömürlerine
sahiptir.
7.000
Elmas
(D)
Elmas doğada bulunan en sert maddedir.
Kristal yapı içerisinde saf karbon atomlarından
oluşmaktadır. Taşlama takımlarında kullanılan
elmaslar, yüksek basınç ve sıcaklık altında
sentetik olarak üretilirler. Aşındırıcıların özellikleri takımların kullanılacağı uygulamaya göre
optimize edilebilir.
CBN (kübik bor nitrit) bilinen ikinci en sert
maddedir. Kristal yapı içerisinde bor ve nitrojen
atomlarından oluşmaktadır.
Knoop Sertliği [N/mm2]
Elmas ve CBN süper sert aşındırıcılar grubunu
oluşturmaktadır.
Aşındırıcıların sertliği tablosu
Malzemeler
Elmas ve CBN aşındırıcılar, alüminyum oksit
ve silikon karbür gibi geleneksel aşındırıcıların
yeterli olmadığı uygulamalarda daha ekonomik
çözümler sunarlar.
Elmas ve CBN takımlar için tane büyüklüğü
μm cinsinden ortalama büyüklükleri olarak
tanımlanmıştır. Bu nedenle tane büyüklüğü
olarak belirtilen sayı arttıkça tane büyüklüğü
de artar. Kaba bir tane kullanımı talaş kaldırma
miktarını arttırır ve daha kaba bir yüzey elde
edilmesini sağlar.
Mikro tane
çok ince
büyük
Doğru tane büyüklüğünün seçimi, istenilen
uygulama, işlenecek malzeme, kullanılacak makine ve bir çok başka faktörün etkisi altındadır.
Genel bir kural olarak: İşlenecek malzemenin
sertliği arttıkça ve düşük yüzey pürüzlüğü isteniyorsa, daha ince bir tane seçilmelidir.
Tane büyüklükleri
küçük
Tane büyüklükleri
Elmas
■■Duroplastikler, özellikle cam veya karbon
fiber takviyeli plastikler (GFK ve CFK)
■■Ferrit (manyetik malzemeler)
■■Cam
■■Grafit ve sentetik karbon
■■Pik ve sfero dökme demir
■■Tungsten karbür
■■Nikel ve titanyum bazlı süper alaşımlar
■■Teknik seramikler
■■Aşınma dirençli kaplamalar
(toz metal alaşımları ve sert kaplamalı
alaşımlar)
tane büyüklüğü
Yüksek kimyasal aşınma sebebiyle elmas takımlar çelik malzemeler üzerinde kullanım için
uygun değildir. Bu uygulamalar için CBN takımlar kullanılmaktadır. Bu iki aşındırıcı birbirlerini
ideal olarak tamamlamaktadır. Bitişikteki listede elmas ve CBN takımlar tarafından işlenecek
malzemelerin listesi bulunmaktadır.
çok kaba
6
205
CBN
■■Dış yüzeyi sertleştirilmiş çelikler
■■Makaralı ve bilyalı rulman çelikleri
■■Takım çelikleri
■■Diğer sertleştirilmiş çelikler 54 HRC
Tane büyüklüğü tanımı [µm]
ISO 6106 (FEPA standard)
Elmas
CBN
D 25
D 46
D 54
D 64
D 76
D 91
D 107
D 126
D 151
D 181
D 213
D 251
D 301
D 357
D 427
D 502
D 602
D 711
D 852
B 46
B 54
B 64
B 76
B 91
B 107
B 126
B 151
B 181
B 213
B 252
B 301
B 357
B 427
-
US Mesh
Ölçüsü
325/400
270/325
230/270
200/230
170/200
140/170
120/140
100/120
80/100
70/ 80
60/ 70
60/ 80
50/ 60
45/ 50
40/ 50
35/ 45
30/ 40
25/ 30
20/ 30
Elmas ve CBN takımlar
Bağ tiplerinin karşılaştırması
Reçine bağ
Seramik bağ
Bağ tipi
Elektroliz bağ
Gözenekler
Reçine bağlı elmas ve CBN takımların aşındırıcı
kaplaması, aşındırıcı tane, bağ ve dolgu
maddesinden oluşmaktadır. Bağ çok yoğun
sıkılaştırıldığı için gözenek bulunmamaktadır.
■■Kaplama tipi sayesinde kısa iş süreleri
■■Bileme ve profilleme gerekmediğinden
dolayı kayıp zamanların azaltılması
■■Tek katmanlı kaplama ve yeniden kaplama
imkanı sayesinde düşük takım maliyeti
■■Özgün takım profili
■■Tek katmanlı kaplama sayesinde sabit takım
geometrisi
Reçine bağ:
■■Düşük bağ sertliği sayesinde yüksek talaş
kaldırma kapasitesi ve kısa taşlama süreleri
■■Düşük ısı oluşumu
Seramik bağlı CBN takımların aşındırıcı
kaplaması, aşındırıcı tane, bağ ve
gözeneklerden oluşmaktadır. Seramik bağın
en önemli özelliği kaplama yapısıdır.
205
Takım yapısı
Elektroliz bağlı takımların temel özelliği
tek katmanlı elmas veya CBN kaplama
yapılmasıdır. Kaplama aşındırıcı tanelerin
metal profil üzerine elektrokimyasal nikel
katmanı olarak sabitlenmesi ile oluşturulur.
Nikel katmanının kalınlığı kullanılan tane
çapının yaklaşık yarısına eşittir.
Avantajlar
Metal
alt katman
Sinterlenmiş metal bağ, reçine bağ
ile birbirine yakındır. Reçine bağ ile
kıyaslandığında yüksek tane tutma kuvveti ve
boyutsal kararlılığa sahiptir.
Metal bağ:
■■Yüksek boyutsal kararlılık ve aşınma direnci
■■Boşluklu kaplama yapısı sayesinde soğuk
taşlamaya ve kolay talaş tahliyesine imkan
sağlar
■■Takımların bilenmesine gerek kalmadan
düzeltme yapılabilir
■■Bağ yapısı, taşlama uygulamasının
gereksinimlerine göre çok hassas ve kesin
şekilde adapte edilebilir
Uygulamalar
Elektroliz bağlı takımların avatajları ve daha
fazla bilgi sayfa 19’da bulunmaktadır.
Elektroliz bağlı takımlar çok çeşitli
malzemelerde ve özellikle sert ve aşındırıcı
malzemelerde uygulama problemlerinin
çözümü olarak kullanılmaktadır. Tane
büyüklüğü seçimi vasıtasıyla elektrokimyasal
kaplanmış takımların uygulamaya adapte
edilebilmesi mümkündür.
Reçine bağlı elmas ve CBN taşlama
diskleri genellikle tungsten karbür ve HSS
takımların bilenmesinde ve diğer taşlama
uygulamalarında kullanılmaktadır.
Metal bağlı takımlar cam ve endüstriyel
seramiklerin taşlanmasında kullanılmaktadır.
Elektroliz bağlayıcılı elmas ve CBN takımlar
kuru ve sulu taşlama uygulamalarında
kullanılabilir.
Reçine ve metal bağlayıcılı elmas ve CBN
Seramik bağlayıcılı CBN takımlar sadece sulu
takımlar kuru ve sulu taşlama uygulamalarında taşlamada kullanılmaktadır.
kullanılabilir.
Sayfa 10–31
Sayfa 32–39
Seramik bağlı CBN taşlama takımlar
sertleştirilmiş çeliklerin geniş temas
yüzeylerinde iç taşlama uygulamalarında
kullanılmaktadır. Seramik bağlı takımların
ideal olduğu bir çok farklı taşlama uygulaması
mevcuttur.
-
205
7
Elmas ve CBN takımlar
Tavsiye edilen kesme hızları
Kuru taşlama
5
Genel olarak aşağıdakiler geçerlidir
■■Kuru taşlamada elmas takımları iş parçasına
hasar verebilecek ısıların oluşmaması adına
çok yüksek hızlarda çalıştırmayınız.
■■CBN takımları belirtilen kesim hızlarından
aşağıda kullanmayınız. İdeal kesim hızı
kullanılan takımların ekonomik verimliliğine
direk olarak etki eder.
10
15
20
25
30
■■Taşlama işleminde tüm parametreler
birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Kesim hızı
değiştiğinde, besleme hızı, soğutucu tedariği
de uygun olarak değiştirilmelidir.
■■Elektroliz bağlı elmas ve CBN takımlar, özel
sabit tezgah uygulamalarında 125 m/s kesim
hızına kadar kullanılabilirler.
35
40
Sulu taşlama
15–25 m/s
Kuru taşlama
15–25 m/s
Sulu taşlama
Elmas
Reçine bağ
20–40 m/s
Kuru taşlama
15–20 m/s
Sulu taşlama
20–30 m/s
Kuru taşlama
CBN
18–30 m/s
Sulu taşlama
8
205
Sulu taşlama
CBN
Seramik bağ
Kuru taşlama
Sulu taşlama
CBN
Elmas
Metal bağ
Sulu taşlama
45
...
80
30–80 m/s
fiber takviyeli plastikler ve pik sfero dökme demir için
8–18 m/s
CBN
Elektroliz
bağ
Elmas
Kesim hızı [m/s]
▼
Tavsiye edilen kesim hızı aralığı uygulamaya
göre farklılık gösterir ve izin verilen azami devir
hızı asla aşılmamalıdır. Elektroliz bağlı elmas ve
CBN takımların gerçekleştirdiği uygulamaların
geniş çeşitliliği ve kullanılan makinenin büyük
etkisi nedeniyle genel olarak geçerli bir kesim
hızı tanımlamak mümkün değildir. Aşağıdaki
tabloda verilen değerler referans değerler
olarak görülmelidir.
25–40 m/s
10–15 m/s
15–30 m/s
25–30 m/s
30–80 m/s
Elmas ve CBN takımlar
Devir tablosu ve güvenlik notları
Takım çapına ve kesim hızına bağlı olan tavsiye
edilen devir hızları için tabloya bakınız.
Kesim hızı [m/s]
8
12
15
18
20
25
30
40
50
80
100
125
Devir hızı [RPM]
1
153.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
76.400
115.000
143.000
172.000
191.000
-
-
-
-
-
-
-
3
50.900
76.400
95.500
115.000
127.000
159.000
191.000
-
-
-
-
-
4
38.200
57.300
71.600
85.900
95.500
119.000
143.000
-
-
-
-
-
5
30.600
45.800
57.300
68.800
76.400
95.500
115.000
153.000
-
-
-
-
6
25.500
38.200
47.700
57.300
63.700
79.600
95.500
127.000
159.000
-
-
-
7
21.800
32.700
40.900
49.100
54.600
68.200
81.900
109.000
136.000
-
-
-
8
19.100
28.600
35.800
43.000
47.700
59.700
71.600
95.500
119.000
191.000
-
-
9
17.000
25.500
31.800
38.200
42.400
53.100
63.700
84.900
106.000
170.000
-
-
10
15.300
22.900
28.600
34.400
38.200
47.700
57.300
76.400
95.500
153.000
191.000
-
12
12.700
19.100
23.900
28.600
31.800
39.800
47.700
63.700
79.600
127.000
159.000
199.000
14
10.900
16.400
20.500
24.600
27.300
34.100
40.900
54.600
68.200
109.000
136.000
171.000
15
10.200
15.300
19.100
22.900
25.500
31.800
38.200
50.900
63.700
102.000
127.000
159.000
16
9.500
14.300
17.900
21.500
23.900
29.800
35.800
47.700
59.700
95.500
119.000
149.000
18
8.500
12.700
15.900
19.100
21.200
26.500
31.800
42.400
53.100
84.900
106.000
133.000
20
7.600
11.500
14.300
17.200
19.100
23.900
28.600
38.200
47.700
76.400
95.500
119.000
109.000
22
6.900
10.400
13.000
15.600
17.400
21.700
26.000
34.700
43.400
69.400
86.800
25
6.100
9.200
11.500
13.800
15.300
19.100
22.900
30.600
38.200
61.100
76.400
95.500
30
5.100
7.600
9.500
11.500
12.700
15.900
19.100
25.500
31.800
50.900
63.700
79.600
40
3.800
5.700
7.200
8.600
9.500
11.900
14.300
19.100
23.900
38.200
47.700
59.700
50
3.100
4.600
5.700
6.900
7.600
9.500
11.500
15.300
19.100
30.600
38.200
47.700
75
2.000
3.100
3.800
4.600
5.100
6.400
7.600
10.200
12.700
20.400
25.500
31.800
100
1.530
2.300
2.900
3.400
3.800
4.800
5.700
7.600
9.500
15.300
19.100
23.900
125
1.220
1.830
2.300
2.800
3.100
3.800
4.600
6.100
7.600
12.200
15.300
19.100
150
1.020
1.530
1.910
2.300
2.500
3.200
3.800
5.100
6.400
10.200
12.700
15.900
175
870
1.310
1.640
1.960
2.200
2.700
3.300
4.400
5.500
8.700
10.900
13.600
200
760
1.150
1.430
1.720
1.910
2.400
2.900
3.800
4.800
7.600
9.500
11.900
230
660
1.000
1.250
1.490
1.660
2.100
2.500
3.300
4.200
6.600
8.300
10.400
250
610
920
1.150
1.380
1.530
1.910
2.300
3.100
3.800
6.100
7.600
9.500
300
510
760
950
1.150
1.270
1.590
1.910
2.500
3.200
5.100
6.400
8.000
350
440
650
820
980
1.090
1.360
1.640
2.200
2.700
4.400
5.500
6.800
400
380
570
720
860
950
1.190
1.430
1.910
2.400
3.800
4.800
6.000
450
340
510
640
760
850
1.060
1.270
1.700
2.100
3.400
4.200
5.300
500
310
460
570
690
760
950
1.150
1.530
1.910
3.100
3.800
4.800
600
250
380
480
570
640
800
950
1.270
1.590
2.500
3.200
4.000
Güvenlik notları:
PFERD elmas ve CBN taşlama takımları en
yüksek kalite ve güvenlik standartlarına
uymaktadır ve Avrupa Güvenlik Standardı
EN 13236 onayıyla üretilmiş ve etiketlenmiştir.
PFERD tüm takımları ilgili güvenlik
standartlarına göre üretmektedir.
Taşlama uygulaması esnasında doğru
makinenin kullanımı, doğru tutuş, ve taşlama
takımının doğru kullanımından operatör
sorumludur.
= Koruyucu gözlük takınız!
= Kulak koruyucu takınız!
= Güvenlik talimatlarını okuyunuz!
205
9
205
Takım
çapı
[mm]
Örnek:
Elmas taşlama uçları
Çap: 20 mm
Kesim hızı: 25 m/s
Devir hızı: 23.900 RPM
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Müşteriye özel takım çözümleri
PFERD müşteriye özel elektroliz bağlı elmas
ve CBN takımların teknik destek ve üretimi
konusundan uzmanlaşmıştır.
Neredeyse tüm profiller çeşitli tane büyüklükleri ile kaplanabilir. Elektroliz bağ küçük
miktarlardaki üretimler için ekonomik çözümler
sunar. İmkanların çeşitliliği sayesinde üretim
hattımız bireysel müşteri taleplerine yüksek
derecede esneklik ile karşılık verir.
lerimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet
duyacaklardır.
Süper sert çözümler için mümkün olan en
iyi tavsiye!
PFERDVIDEO
Daha fazla bilgiye buradan
veya www.pferd.com
adresinden ulaşabilirsiniz
Uygulamalarınız ile ilgili her türlü konuda
teknik destek uzmanlarımız ve satış temsilci-
1. Proses analizi ve takım geliştirilmesi
Satış temsilcilerimiz ve teknik destek
uzmanlarımız ile temasa geçiniz. Dünya
çapındaki tüm satış ofislerimizin adresleri
için: www.pferd.com
Talep ettiğiniz takım ile ilgili kesin fikirleriniz
varsa, bize teknik resim veya ölçülü taslak
ve talep edilen aşındırıcı tipi ve tane
büyüklüğünü bildiriniz.
Çalışanlarımız, uygulamalarınızı sizler ile
birlikte sahada analiz ederek sizin için en
ekonomik takım çözümünü geliştireceklerdir.
Üç farklı üretim biçimi mevcuttur:
Kaplama
Sizin tedarik ettiğiniz bir profil, çelik,
paslanmaz çelik veya pirinç, elmas ve CBN
taneler ile kaplanabilir.
Yeniden kaplama
PFERD çelik ve paslanmaz çelik profillerin
yeniden kaplanmasını ekonomik bir alternatif
olarak sunmaktadır. Pirinç profiller yeniden
kaplanamaz.
Uygulamalarınızın optimize edilmesi veya
çalışma koşullarınızın iyileştirilmesi ile ilgili
her türlü sorunuz için satış temsilcilerimiz ile
temasa geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan
memnuniyet duyacağız.
PFERD takımlarının, kalitesine,
performansına ve sizlere sağlayacağı
ekonomik değerlere rahatlıkla
güvenebilirsiniz.
2. Üretim
Komple üretim
Tasarım ve yapımdan, üretime ve elmas CBN
tane kaplamasına, tamamlanmış ürünün
balansının giderilmesine kadar PFERD tüm
üretim adımlarının tek kaynaktan size
ulaşmasını sağlar. Bu size en yüksek kalitede
ürünler, esneklik ve zamanında teslimatı
garanti eder.
3. Kullanım
Esnek üretim hattımız ve global lojistik ağımız
yeni takımınızın zamanında sizlere ulaşmasını
sağlamaktadır.
PFERD kesme ve yüzey tamamlama uygulamaları ile ilgili çeşitli konularda kapsamlı bilgiler
sunmaktadır.
PRAXIS „Plastik malzemeler için PFERD
takımları“ broşüründe, plastik malzemeler
ve özellikleri, değerli tüyolar ve tavsiyeler ve
plastik malzemelerin yüksek gereksinimlerini
karşılayan uygun takımlar ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.
„Elektroliz bağlı takımlar – Pik ve sfero
dökme demirlerin ekonomik işlenmesi“
broşüründe pik ve sfero döküm üzerine standart ve özel üretim ürünlerimizin kombinasyonu bulunmaktadır.
Electroplated Diamond Tools
Economical Processing of Grey and Nodular Cast Iron
PFERD Tools
for Use on Plastics
Lütfen bizimle temasa geçiniz!
n Sustainable process optimization when fettling
n Maximum efficiency due to excellent tool life and stock removal rate
n Comfortable working with low dust and vibration loads for the user
TRUST BLUE
Plastics
10
205
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
205
Müşteriye özel takım çözümleri
205
11
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
12
205
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas eğeler ve şerit eğeler
Kullanım tavsiyeleri:
■■Çalışma esnasında eğeye sadece hafif bir
baskı uygulayınız, özellikle iş parçasının köşe
bölgelerinde.
■■Tıkanmış elmas eğeler gaz yağı veya antistatik plastik temizleyici ile bir eğe fırçası
yardımıyla temizlenebilir. Alternatif olarak
ultrasonik temizleme de mümkündür. Genellikle eğe sert bir nesneye hafifçe vurularak
temizlenir.
■■Eğelerin kullanımı esnasında yağ ile temas
etmemesine dikkat ediniz.
Elmas eğeler ve elmas şerit eğeler, işlenen
malzemelerin sertliği nedeniyle geleneksel eğelerin çalışamadığı yerlerde özellikle kullanıma
uygundur.
Not:
Elmas eğeler ve elmas şerit eğeler sertleştirilmiş çeliğin işlenmesi için de kullanılmaktadır.
Çalışma sıcaklıkları düşük olduğundan dolayı
kimyasal aşınma gerçekleşmez. Böylece elmas
tanenin yüksek sertlik derececesinde daha
uzun takım ömründen faydalanılması sağlanır.
Elmas hassas eğeler
Elmas hassas eğeler
DF 3608 yarım yuvarlak
DF 3609 oval
DF 3610 baret
DF 3614 üçgen
DF 3617 lama
DF 3619 kare
DF 3621 yuvarlak
Tane büyüklükleri D 25 ve D 46, ultra-hassas
yüzey elde edilmesini sağlar.
Dövülmüş sapları sayesinde eğe sapı olmaksızın
kullanılabilirler.
Tanım
Sipariş örneği:
EAN 4007220535530
DF 3608 D 25
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
Profil
D 25
DF 3608
DF 3609
DF 3610
DF 3614
DF 3617
DF 3619
DF 3621
Yarım yuvarlak
Oval
Baret
Üçgen
Lama
Kare
Yuvarlak
Elmas hassas eğe setleri, aşınmaya ve mekanik
hasara karşı koruma sağlayan plastik muhafazada tedarik edilmektedir.
İçerik:
Her birinden 1 adet
DF 3608 (yarım yuvarlak)
DF 3614 (üçgen)
DF 3617 (lama)
DF 3619 (kare)
DF 3621 (yuvarlak)
PFERDERGONOMICS®:
535530
535516
535509
535561
535578
535547
535523
Tane büyüklüğü
D 46
D 91
EAN 4007220
323625
323632
323649
323656
323663
323670
323687
254622
254462
254493
254554
254523
254592
254653
D 126
Tam boy Kaplama
[mm] uzunluğu
[mm]
254639
254479
254509
254578
254530
254608
254660
Sipariş örneği:
EAN 4007220535639
DF 3090 D 25
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
205
Elmas hassas eğeler, takım üretimi ve genel
hassaslık isteyen uygulamalarda çok küçük
geometrilerde kullanılmaktadır.
140
140
140
140
140
140
140
40
40
40
40
40
40
40
Kaplamalı kesit
[mm]
4,2 x 1,5
3,8 x 1,8
4 x 1,2
3
4 x 1,2
2x2
1,8
1
1
1
1
1
1
1
Elmas Hassas Eğe Setleri
PFERDERGONOMICS®:
Tanım
Tane büyüklüğü
D 25
D 46
D 91
D 126
323694
017364
EAN 4007220
DF 3090
535639
323700
1
205
13
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas saatçi eğeleri
Elmas saatçi eğeleri
DF 4112 lama
DF 4112R yuvarlak
kenarlı lama
DF 4122 düz
DF 4132
DF 4142
DF 4152
DF 4162
DF 4172
DF 4182
üçgen
kare
yarım yuvarlak
yuvarlak
bıçak
baklava tipi
DF 4192 oval
DF 4102T baret
Elmas saatçi eğeleri, takım ve kalıp yapımında
genel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.
Ekstra ince tasarımlı (S) elmas saatçi eğeleri
özellikle ulaşması zor yerlerde ve konturlarda
çalışmak için uygundur.
Tanım
Hızlı takılabilen eğe tutucu 210-1 ve NFH 212
saatçi eğesi tutucusu ile kullanılabilirler. Detaylı
bilgi ve sipariş bilgisi için Katalog 201’e bakınız. Profil
D 91
Saatçi eğeleri, ekstra ince (S)
DF 4112S
Lama
DF 4132S
Üçgen
DF 4142S
Kare
DF 4162S
Yuvarlak
Saatçi eğeleri
DF 4112
Lama
DF 4112R
Yuvarlak kenarlı lama
DF 4122
Düz
DF 4132
Üçgen
DF 4142
Kare
DF 4152
Yarım yuvarlak
DF 4162
Yuvarlak
DF 4172
Bıçak
DF 4182
Baklava tipi
DF 4192
Oval
DF 4102
Baret
Tane büyüklüğü
D 126
D 181
EAN 4007220
Tanım
14
205
Kaplama
uzunluğu
[mm]
Kaplamalı kesit
[mm]
-
806227
806258
806289
806319
-
140
140
140
140
70
70
70
70
5,3 x 1,3
2,8
2,3
2,8
1
1
1
1
016664
016695
016725
016756
016787
016817
016848
016879
016909
016930
016633
016671
016701
016732
016763
016794
016824
016855
016886
016916
016947
016640
016688
016718
016749
016770
016800
016831
016862
016893
016923
016954
016657
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
5,5 x 1,6
5,5 x 1,6
5,5 x 1,6
3,5
2,6 x 2,6
5,5 x 1,6
3,2
5 x 1,8
5 x 2,4
5 x 2,2
5x2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İçerik DF 4205:
Her birinden 1 adet
DF 4112 (lama)
DF 4132 (üçgen)
DF 4142 (kare)
DF 4152 (yarım yuvarlak)
DF 4162 (yuvarlak)
DF 4205
DF 4211
Tam boy
[mm]
Elmas saatçi eğe setleri, aşınma ve hasara karşı
koruma sağlayan plastik muhafazada tedarik
edilmektedir.
Elmas Saatçi Eğesi Setleri
Sipariş örneği:
EAN 4007220806227
DF 4112S D 126
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
İçerik DF 4211:
Her birinden 1 adet
DF 4112 (lama)
DF 4112R (yuvarlak kenarlı lama)
DF 4122 (düz)
DF 4132 (üçgen)
DF 4142 (kare)
DF 4152 (yarım yuvarlak)
DF 4162 (yuvarlak)
DF 4172 (bıçak)
DF 4182 (baklava tipi)
DF 4192 (oval)
DF 4102T (baret)
D 91
Tane büyüklüğü
D 126
EAN 4007220
D 181
017371
017401
017388
017418
017395
017425
1
1
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas kalıpçı eğeleri
Elmas kalıpçı eğeleri
oval
DF 16
oval
DF 18
lama
DF 20
DF 22
kare
üçgen
DF 24
yuvarlak
DF 914
lama
DF 918
lama
Elmas kalıpçı eğeleri, ulaşılması zor yerler ve
karmaşık geometriler için kullanılmaktadır.
Kaplama uzunluğu her iki tarafta da
25 mm’dir.
Tanım
Profil
DF 15
DF 16
DF 18
DF 20
DF 22
DF 24
DF 914
DF 918
Oval
Oval
Lama
Kare
Üçgen
Yuvarlak
Lama
Lama
Kalıpçı eğesi tutucu RFH 150 ile kullanılabilir.
Detaylı bilgi ve sipariş bilgisi için Katalog 201’e
bakınız.
Tane büyüklüğü
D 91
D 126
EAN 4007220
017029
017050
017081
017111
017142
017173
016961
016992
Elmas kalıpçı eğesi setleri, aşınma ve hasara
karşı koruma sağlayan plastik muhafazada
tedarik edilmektedir.
017036
017067
017098
017128
017159
017180
016978
017005
Sipariş örneği:
EAN 4007220355381
DF 1624 D 126
Sipariş örneği:
EAN 4007220017029
DF 15 D 91
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
Tam boy
Çift taraflı
[mm] kaplama uzunluğu
[mm]
150
150
150
150
150
150
150
150
25
25
25
25
25
25
25
25
Kaplamalı kesit
[mm]
3,2 x 2
3,7 x 2
3,1 x 3
2,5 x 2,5
3
3
3,8 x 1,6
4x2
1
1
1
1
1
1
1
1
205
DF 15
Elmas Kalıpçı Eğesi Seti
İçindekiler:
Her birinden 1 adet
DF 16 (oval)
DF 18 (lama)
DF 20 (kare)
DF 22 (üçgen)
DF 24 (yuvarlak)
Tanım
DF 1624
Tane büyüklüğü
EAN
4007220
D 126
355381
1
205
15
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas pratik eğeler
Elmas pratik eğeler
DF 2601 lama
DF 2602 yarım yuvarlak
DF 2607 üçgen
DF 2608 kare
DF 2610 yuvarlak
Elmas pratik eğeler, dövülmüş sapları sayesinde
eğe sapı olmaksızın kullanılabilirler.
Tanım
Profil
DF 2601
DF 2602
DF 2607
DF 2608
DF 2610
Lama
Yarım yuvarlak
Üçgen
Kare
Yuvarlak
Sipariş örneği:
EAN 4007220017302
DF 2601 D 126
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
Tane büyüklüğü
D 126
D 181
EAN 4007220
017302
017319
017326
017333
017340
Kaplama
uzunluğu
[mm]
Kaplamalı kesit
[mm]
215
215
215
215
215
100
100
100
100
100
10,3 x 2,8
12,5 x 3,8
10
5,5 x 5,5
6,7
535455
535462
535479
535486
535493
İçerik:
Her birinden 1 adet
DF 2601 (lama)
DF 2602 (yarım yuvarlak)
DF 2607 (üçgen)
DF 2608 (kare)
DF 2610 (yuvarlak)
Tanım
Tam boy
[mm]
Elmas pratik eğe setleri, aşınma ve hasara karşı
koruma sağlayan plastik muhafazada tedarik
edilmektedir.
Elmas Pratik Eğe Setleri
PFERDERGONOMICS®:
Sipariş örneği:
EAN 4007220017357
DF 2627 D 126
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
PFERDERGONOMICS®:
Tane büyüklüğü
D 126
D 181
EAN 4007220
DF 2627
16
017357
205
535585
1
1
1
1
1
1
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas Tesviyeci Eğeleri
Elmas Tesviyeci Eğeleri
DF 1112/200 lama
DF 1132/100 üçgen
DF 1132/200 üçgen
DF 1142/200 kare
DF 1152/100 yarım yuvarlak
DF 1152/200 yarım yuvarlak
DF 1162/200 yuvarlak
Tanım
Sipariş örneği:
EAN 4007220255117
DF 1112/100 D 126
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
Profil
D 126
DF 1112/100
DF 1112/125
DF 1112/150
DF 1112/200
DF 1132/100
DF 1132/200
DF 1142/200
DF 1152/100
DF 1152/200
DF 1162/200
Lama
Lama
Lama
Lama
Üçgen
Üçgen
Kare
Yarım yuvarlak
Yarım yuvarlak
Yuvarlak
255117
255131
255155
255179
255193
-
Tane büyüklüğü
D 151
D 251
EAN 4007220
805954
955888
805978
017203
955895
017227
017241
955901
017265
017289
PFERDERGONOMICS®:
Tam boy
[mm]
Kaplama
uzunluğu
[mm]
Kaplamalı kesit
[mm]
100
125
150
200
100
200
200
100
200
200
85
110
135
180
85
180
180
85
180
180
10 x 3,2
11,2 x 4,2
13 x 5
22,5 x 5,5
7
14
7,5 x 7,5
12 x 4
22 x 6,5
8
805961
805985
017210
017234
017272
-
205
Elmas tesviyeci eğeleri, diğer uygulamaların
yanı sıra özellikle takım yapımında kullanılmaktadır. D 251 tane büyüklüğü, fiber takviyeli
plastik (FRP) malzemelerde (GRP/CRP) çalışmak
için uygundur.
Elmas tesviyeci eğeleri, ergonomik sapla tedarik edilmektedir.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elmas Şerit Eğeler
Elmas şerit eğelerdeki esnek arkalık malzemesi, iş parçası yüzeyine uyum sağlar. Karmaşık
konturlarda daha az eforla çalışılabilir.
Elmas Şerit Eğeler
Sipariş örneği:
EAN 4007220806371
D BL 30-0,7-170 D 64
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
Tanım
DBL 30-0,7-170
DBL 35-1,3-350
Tane büyüklüğü
D 64
D 126
EAN 4007220
806371
955918
955925
806388
Tam boy
[mm]
170
350
Kaplamalı kesit Kaplama tipi
[mm]
0,7 x 30 tam
1,3 x 35 tam
1
1
205
17
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Havalı eğeleme makineleri için elmas eğeler
Havalı eğeleme makineleri için elmas eğeler
DF 5301–5309 Lama, tek yüzü kaplama
DF 5365–5375
Üçgen
DF 5310–5314 Lama, iki yüzü kaplama
DF 5352–5362
Oval
DF 5316–5324 Lama, dar yüzü kaplama
DF 5380–5382
Bıçak
DF 5390–5393 Kare
DF 0103, DF 0106 Düz konik
DF 5331–5347 Yuvarlak
Havalı eğeleme makineleri için elmas eğeleri, hem makinelerde hem de manuel olarak
kullanılabilir.
Eğeleme makinesi PFG 07/220 ile kullanım için
uygundur. Detaylı bilgi ve sipariş bilgisi için
Katalog 209’e bakınız.
Sipariş örneği:
EAN 4007220256718
DF 5301 D 126
Eğelerin sap çapları 3 mm’dir.
Tanım
Profil
DF 5301
DF 5303
DF 5305
DF 5307
DF 5309
DF 5310
DF 5311
DF 5312
DF 5313
DF 5314
DF 5316
DF 5320
DF 5324
DF 5390
DF 5391
DF 5392
DF 5393
DF 5331
DF 5335
DF 5339
DF 5345
DF 5337
DF 5343
DF 5347
DF 5365
DF 5367
DF 5371
DF 5375
DF 5352
DF 5356
DF 5360
DF 5358
DF 5362
DF 5380
DF 5382
DF 0103
DF 0106/55
DF 0106/73
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Kare
Kare
Kare
Kare
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Yuvarlak
Üçgen
Üçgen
Üçgen
Üçgen
Oval
Oval
Oval
Oval
Oval
Bıçak
Bıçak
Düz konik
Düz konik
Düz konik
18
205
Tane
büyüklüğü
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
EAN Kaplama tipi
4007220
256718
256749
256817
256848
256879
256909
256930
256961
256992
257029
257050
257111
257142
257296
257326
257357
257388
257418
257449
257470
257500
257531
257562
257593
257173
257203
257234
257265
257623
257654
257685
257715
257746
257777
257807
665862
665879
665886
bir yüz
bir yüz
bir yüz
bir yüz
bir yüz
iki yüz
iki yüz
iki yüz
iki yüz
iki yüz
dar yüz
dar yüz
dar yüz
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
tam
Tam boy
[mm]
Kaplama
uzunluğu
[mm]
Kaplamalı
kesit
[mm]
50
50
50
50
60
50
50
50
50
60
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
50
50
60
60
50
50
50
60
60
50
50
55
55
73
15
15
15
15
25
15
15
15
15
25
15
15
25
15
15
15
15
15
15
15
15
25
25
25
15
15
25
25
15
15
12
25
25
15
15
16
16
16
2x1
3x1
4x1
5x2
5x2
2x1
3x1
4x1
5x2
5x2
0,5 x 4
1x4
1x4
1,5 x 1,5
3x3
4x4
5x5
1
2
3
4
2
3
4
2
3,5
3,5
4,5
2x1
3,5 x 2
6x3
3,5 x 2
6x3
1x4
2x6
3,3 x 1
6,3 x 1
6,3 x 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas ve CBN taşlama takımları
Elektroliz bağlı elmas ve CBN takımların avantajları
Özel takım geometrisi
Kısa işlem süreleri
Sabit takım geometrisi
✔
...
Üretimsiz geçen kayıp zamanın azaltılması
■■Süper sert aşındıcılar elmas ve CBN ve
elektroliz bağın kombinasyonu çok uzun
takım ömürleri doğurur ve takım değiştirme
sürelerinden tasarruf sağlar.
■■Elektroliz bağlı elmas ve CBN takımlar tek
katmanlı kaplamalarından dolayı derhal
kullanıma hazırdır.
■■Elmas ve CBN taneler elektroliz bağın dışından açıkça görülebilirler. Bu daha geniş talaş
boşlukları ile takım tıkanmasını azaltır. Bununla birlikte keskin köşeli süper sert taneler
çok yüksek talaş kaldırma kapasitesi sunar.
■■Tek katmanlı kaplama sayesinde elektroliz
bağlı takımların geometrileri korunur. Bu
ayrıca zaman tüketen profilleme işleminden
tasarruf sağlar. Sabit takım geometrisi çok
sayıda iş parçasında derin alanlarda çalışmayı
sağlar, toz oluşumunu en aza indirger ve
robotlarda kullanım imkanı sağlar.
Takım masraflarının azaltılması
■■Elektroliz bağlı takımlar tek katmanlı
olduklarından dolayı diğer tip bağlı
takımlara göre daha ucuzdur. Ayrıca küçük
miktarlardaki üretimler için ekonomik
çözümler sunarlar.
■■Kompleks ve/veya büyük takım profilleri
yeniden kaplanabilir ve yeniden kullanılabilir.
Metal
çekirdek
205
■■Neredeyse her şekilde takım profili kullanılabildiğinden dolayı elmas ve CBN takımlar
takım profili konusunda azami esnekliğe
sahiptir.
Güçlü takımlar
Kullanım koşulları:
■■Tek katmanlı kaplamadan dolayı makine milleri ve takım tutucuları yüksek eş
merkezliliğe sahip olmalıdır. Kullanılan tane
boyutu inceldikçe eş merkezlilik daha yüksek
olmalıdır.
■■Yük altında dahi yeterli devir hızına sahip
olabilmek için makine yeterli miktarda çıkış
gücüne sahip olmalıdır.
■■Sabit kullanımlarda, makine, takım ve iş
parçası yeterince rijit olmalıdır.
■■İş parçası sabitlenmiş olmalıdır
Kullanım tavsiyeleri:
■■Elektroliz bağlı elmas ve CBN takımlar kuru
ve sulu taşlama uygulamalarında kullanılabilir. Eğer mümkünse takım aşınmasının ve
ısıdan kaynaklı hasarların önüne geçmek için
sulu taşlama yapınız.
■■Genel bir kural olarak optimum ekonomik
verimlilik için mümkün olduğunca kaba ve
gerektiği kadar ince bir tane seçiniz. Malzemenin sertliği ve elde edilmek istenen yüzey
kalitesi seçimi etkileyen faktörlerdir.
■■Tıkanmış takımlar ultra ses ile temizlenebilir. Yüklü miktarda tıkanma ve kirlenme
durumlarında bileme bloğu kullanınız.
DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Daha
detaylı bilgi ve sipariş bilgisi Katalog 206’da
bulunmaktadır.
■■Takım çapını mümkün olduğunca yüksek
seçiniz. Bu iş parçası ile temas eden elmas
ve CBN aşındırıcı tane sayısını arttıracaktır. İç
taşlama uygulamaları için azami takım çapı,
işlenecek parçanın çapının 3/4’ü olmalıdır.
■■İç taşlama uygulamalarında uzunlamasına
besleme oranları, iş parçası dönüşü başına
toplam genişliği 2/3’ü aşmamalıdır. Besleme
oranları işlenecek malzeme, kesim hızı,
takımın ve tutucunun kararlılığı ve makineye
göre değişkenlik göstermektedir.
PFERDVIDEO
Daha fazla bilgiye buradan
veya www.pferd.com
adresinden ulaşabilirsiniz
205
19
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas taşlama uçları
Silindirik şekilli (ZY) elmas taşlama uçları; oyuk,
radyüs ve konturların sabit veya elle kullanılan
makinelerle taşlanması için uygundur.
Silindirik ZY
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
L2
T
A
Sd
D
T
N
L4
L2
Sipariş örneği:
EAN 4007220354322
DZY-A 0,5-2/3 D 64
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
PFERDERGONOMICS®:
D
Sd
Tanım
D 64
Sap çapı 3 mm
DZY-A 0,5-2/3
DZY-A 0,8-2/3
DZY-A 1,0-4/3
DZY-A 1,2-4/3
DZY-A 1,4-4/3
DZY-A 1,6-4/3
DZY-A 1,8-4/3
DZY-A 2,0-4/3
DZY-A 2,2-4/3
DZY-A 2,4-4/3
DZY-A 2,6-4/3
DZY-A 2,8-4/3
DZY-A 3,0-4/3
DZY-N 3,5-5/3
DZY-N 4,0-5/3
DZY-N 4,5-5/3
DZY-N 5,0-5/3
DZY-N 5,5-6/3
Sap çapı 6 mm
DZY-A 6,0-6/6
DZY-N 7,0-8/6
DZY-N 8,0-8/6
DZY-N 9,0-8/6
DZY-N 10,0-8/6
DZY-N 12,0-8/6
DZY-N 15,0-10/6
Sap çapı 10 mm
DZY-N 15,0-10/10
Sap çapı 6 mm
DZY-N 18,0-10/6
DZY-N 20,0-10/6
Sap çapı 12 mm
DZY-N 25,0-10/12
Tane büyüklüğü
D 91
D 126
EAN 4007220
205
Dış çap x
toplam
genişlik
DxT
[mm]
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap
uzunluğu
L2
[mm]
İndirgenmiş
sap
uzunluğu
L4
[mm]
354322
354339
354346
354353
354384
354476
354605
-
257883
354360
354391
354421
354452
260784
354490
354520
354551
354582
260821
260845
260869
260883
260906
257944
257890
354377
354407
354438
354469
119181
354506
354537
354568
354599
119204
119211
119228
119235
119242
257951
260876
260913
257968
0,5 x 2
0,8 x 2
1,0 x 4
1,2 x 4
1,4 x 4
1,6 x 4
1,8 x 4
2,0 x 4
2,2 x 4
2,4 x 4
2,6 x 4
2,8 x 4
3,0 x 4
3,5 x 5
4,0 x 5
4,5 x 5
5,0 x 5
5,5 x 6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
38
38
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
45
45
45
45
44
5
5
9
9
9
10
10
10
14
14
14
14
19
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
260920
260968
260982
261002
-
119259
119266
119273
258040
119280
119297
119303
260937
260951
260975
260999
261019
-
6,0 x 6
7,0 x 8
8,0 x 8
9,0 x 8
10,0 x 8
12,0 x 8
15,0 x 10
6
6
6
6
6
6
6
54
52
52
52
52
52
50
19
-
1
1
1
1
1
1
1
-
-
355091
-
15,0 x 10
10
110
-
1
-
-
258163
258194
-
18,0 x 10
20,0 x 10
6
6
50
50
-
1
1
-
-
355138
-
25,0 x 10
12
110
-
1
İç taşlama için 1A1 elmas taşlama diskleri, lütfen bkz. sayfa 24.
20
D 181
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas taşlama uçları
Özel silindirik (ZY) şekilli elmas taşlama uçları,
ulaşılması zor yerlerdeki kanal ve yuvaların
taşlanması için uygundur.
Özel şekil ZY
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
Sipariş örneği:
EAN 4007220353240
DZY-N 8,0-0,5/3 D 64
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
Sd
D
PFERDERGONOMICS®:
L2
T
Tane büyüklüğü
D 64
D 91
EAN 4007220
Sap çapı 3 mm
DZY-N 8,0-0,5/3
DZY-N 14,0-0,5/3
DZY-N 14,0-1,0/3
353240
353257
353264
Dış çap x toplam
genişlik
DxT
[mm]
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
8,0 x 0,5
14,0 x 0,5
14,0 x 1,0
3
3
3
35
35
35
353271
Küresel şekilli (KU) elmas taşlama uçları,
özellikle gravür, kontur taşlama ve çapak alma
uygulamaları için idealdir.
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
Sipariş örneği:
EAN 4007220354926
DKU-A 1,0/3 D 64
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
PFERDERGONOMICS®:
1
1
1
Küre KU
A
Sd
D
L4
N
L2
D
Sd
L2
Tanım
D 64
Sap çapı 3 mm
DKU-A 1,0/3
DKU-A 2,0/3
DKU-A 3,0/3
DKU-A 4,0/3
DKU-A 5,0/3
DKU-N 6,0/3
Sap çapı 6 mm
DKU-A 8,0/6
DKU-A 10,0/6
DKU-N 12,0/6
Tane büyüklüğü
D 91
D 126
EAN 4007220
D 181
Dış çap
D
[mm]
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap İndirgenmiş
uzunluğu sap uzunluğu
L2
L4
[mm]
[mm]
354926
354933
354940
-
258620
258651
258682
258712
258743
258774
258637
258668
258699
258729
258750
258781
258644
258675
258705
258736
258767
258798
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3
3
3
3
3
3
44
43
42
41
40
39
10
8
6
5
2
-
5
5
5
5
5
1
-
-
258842
258903
258965
-
8,0
10,0
12,0
6
6
6
52
50
48
10
5
-
1
1
1
205
21
205
Tanım
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas taşlama uçları
Özel küresel (top) şekilli KU elmas taşlama
uçları, kafa altındaki konik sap kesiminde ilave
taneyle kaplanmıştır. Takımın özel şekli profillerin işlenmesinde ideal sonuç sağlar.
Özel şekil KU
T
PFERDERGONOMICS®:
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
Sd
D
Sipariş örneği:
EAN 4007220353844
DKU 3,0-10/3 D 181
L2
Tanım
Tane büyüklüğü
Sap çapı 3 mm
DKU 3,0-10/3
DKU 4,0-10/3
EAN Dış çap x toplam
4007220
genişlik
DxT
[mm]
D 181
D 181
353844
353868
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
3
3
40
40
3,0 x 10
4,0 x 10
1
1
Radyüs uçlu silindirik (WR) elmas taşlama
uçları, genel amaçlı çapak alma ve taşlama
uygulamaları için idealdir.
Kaba tane büyüklüğü D 357, fiber takviyeli
plastiklerin (GRP/CRP) işlenmesi için idealdir.
Radyüs uçlu silindirik WR
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
A
N
D
L4
Sipariş örneği:
EAN 4007220955932
DWR 5,0-18/6 D 126
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
Sd
T
L2
T
L2
D
Sd
PFERDERGONOMICS®:
Tanım
Tane büyüklüğü
D 126
D 357
EAN 4007220
Sap çapı 6 mm
DWR-A 5,0-18/6
DWR-A 6,0-18/6
DWR-N 10,0-20/6
PFERD Tools
for Use on Plastics
TRUST BLUE
Plastics
22
205
955932
955949
955956
353981
353998
354001
Plastik malzemeler için daha
fazla PFERD takımı, tüyolar
ve tavsiyeler “Plastik malzemeler için PFERD takımları”
PRAXIS broşürlerimizde yer
almaktadır. Lütfen bizimle
temasa geçiniz.
Dış çap x
toplam genişlik
DxT
[mm]
Sap çapı
Sd
[mm]
5,0 x 18
6,0 x 18
10,0 x 20
6
6
6
Sap uzunluğu İndirgenmiş sap
L2
uzunluğu
[mm]
L4
[mm]
50
50
50
5
5
-
1
1
1
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas taşlama uçları
Sivri uçlu ağaç (SPG) tipi elmas taşlama uçları,
küçük delik ve oyukların işlenmesi ve gravür
uygulamaları için idealdir.
Sipariş örneği:
EAN 4007220536421
DSPG 3,0-7/3 D 126
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
PFERDERGONOMICS®:
Sivri uçlu ağaç tipi SPG
D
Sd
T
Tanım
Sap çapı 3 mm
DSPG 3,0-7/3
DSPG 3,0-13/3
Sap çapı 6 mm
DSPG 6,0-18/6
Tane büyüklüğü
EAN Dış çap x toplam
4007220
genişlik
DxT
[mm]
L2
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
D 126
D 126
536421
806203
3,0 x 7
3,0 x 13
3
3
43
37
1
1
D 126
955963
6,0 x 18
6
50
1
Özel çanak (KT) şekilli elmas taşlama uçları,
profillerde, düz yüzeylerde ve çıkıntılarda
silindirik yüzeye zarar vermeden çalışmak için
idaldir.
Çanak KT
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
α
Sipariş örneği:
EAN 4007220354018
DKT 3,0-8°/3 D 126
D
Sd
L2
205
T
PFERDERGONOMICS®:
Tanım
Sap çapı 3 mm
DKT 3,0-8°/3
Sap çapı 6 mm
DKT 10,0-30°/6
Tane büyüklüğü
EAN Dış çap x toplam
4007220
genişlik
DxT
[mm]
Açı
a
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
D 126
354018
3,0 x 7
8°
3
43
1
D 126
354025
10,0 x 5
30°
6
50
1
205
23
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas taşlama uçları
Sivri uçlu konik (SK) elmas taşlama uçları,
deliklerinin taşlanması delik kenarlarının çapaklarının alınması ve havşa açma uygulamaları
için idealdir.
Sivri uçlu konik SK
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
α
D
Sd
L2
T
Sipariş örneği:
EAN 4007220354049
DSK 6,0-7°/6 D 64
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
PFERDERGONOMICS®:
D
α
Sd
L2
T
Tanım
Tane büyüklüğü
D 64
D 126
EAN 4007220
Sap çapı 6 mm
DSK 6,0-7°/6
DSK 6,0-12°/6
DSK 6,0-15°/6
DSK 6,0-30°/6
DSK 6,0-60°/6
DSK 10,0-60°/6
DSK 10,0-90°/6
DSK 15,0-60°/6
DSK 15,0-90°/6
354049
354056
354063
354032
393390
806128
806142
806166
806180
Dış çap x toplam
genişlik
DxT
[mm]
Açı
a
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
6,0 x 45
6,0 x 26
6,0 x 21
6,0 x 11
6,0 x 5
10,0 x 9
10,0 x 5
15,0 x 13
15,0 x 7,5
7°
12°
15°
30°
60°
60°
90°
60°
90°
6
6
6
6
6
6
6
6
6
50
50
50
50
50
50
50
50
50
955970
955987
955994
354070
956007
806135
806159
806173
806197
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elmas taşlama diskleri
Elmas taşlama diskleri, sabit makinelerde kullanım için üretilmişlerdir. Dış çapı 18 mm’den
geniş olan elmas taşlama diskleri, makine
miline daha doğru oturabilmesi için ek merkezleme desteğine sahiptir. Bu takımlar, güçlü bir
mandrel ile birlikte kullanılarak, derin ve uzun
oyuklarda çalışmak için idealdir.
Taşlama diski 1A1
T
D
H
Sipariş örneği:
EAN 4007220665893
D1A1 12-10-8 D 151
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
P
Tanım
Tane büyüklüğü
D1A1 12-10-8
D1A1 14-10-8
D1A1 16-10-8
D1A1 18-10-8
D1A1 20-10-8
D1A1 30-10-10
D1A1 40-10-10
D1A1 50-10-10
24
205
D 151
D 151
D 151
D 151
D 151
D 151
D 151
D 151
EAN Dış çap x toplam Merkez delik çapı
4007220
genişlik
H
DxT
[mm]
[mm]
665893
665961
665978
665992
354629
354636
354643
354131
12,0 x 10
14,0 x 10
16,0 x 10
18,0 x 10
20,0 x 10
30,0 x 10
40,0 x 10
50,0 x 10
8
8
8
8
8
10
10
10
Merkezleme
boşluğu genişliği
P
[mm]
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
CBN taşlama uçları
Silindirik şekilli (ZY) CBN taşlama uçları; oyuk,
radyüs ve konturların sabit veya elle kullanılan
makinelerle taşlanması için uygundur.
Silindirik ZY
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
Sipariş örneği:
EAN 4007220354650
BZY-A 0,5-2/3 B 64
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
L2
T
A
Sd
D
T
PFERDERGONOMICS®:
N
L4
L2
D
Sd
Tanım
Sap çapı 3 mm
BZY-A 0,5-2/3
BZY-A 0,8-2/3
BZY-A 1,0-4/3
BZY-A 1,2-4/3
BZY-A 1,4-4/3
BZY-A 1,6-4/3
BZY-A 1,8-4/3
BZY-A 2,0-4/3
BZY-A 2,2-4/3
BZY-A 2,4-4/3
BZY-A 2,6-4/3
BZY-A 2,8-4/3
BZY-A 3,0-4/3
BZY-N 3,5-5/3
BZY-N 4,0-5/3
BZY-N 4,5-5/3
BZY-N 5,0-5/3
BZY-N 5,5-6/3
Sap çapı 6 mm
BZY-A 6,0-6/6
BZY-N 7,0-8/6
BZY-N 8,0-8/6
BZY-N 9,0-8/6
BZY-N 10,0-8/6
BZY-N 11,0-10/6
BZY-N 12,0-8/6
BZY-N 13,0-10/6
BZY-N 14,0-10/6
BZY-N 15,0-10/6
Sap çapı 10 mm
BZY-N 15,0-10/10
Sap çapı 6 mm
BZY-N 18,0-10/6
BZY-N 20,0-10/6
Tane büyüklüğü
B 64
B 126
EAN 4007220
Dış çap x
toplam genişlik
DxT
[mm]
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
İndirgenmiş
sap uzunluğu
L4
[mm]
354650
354667
354674
354681
354728
354766
354797
354810
354858
354865
354872
354896
-
258224
354698
354711
354735
354759
119310
354780
354803
354827
354841
119334
119341
119358
119365
119372
258286
0,5 x 2
0,8 x 2
1,0 x 4
1,2 x 4
1,4 x 4
1,6 x 4
1,8 x 4
2,0 x 4
2,2 x 4
2,4 x 4
2,6 x 4
2,8 x 4
3,0 x 4
3,5 x 5
4,0 x 5
4,5 x 5
5,0 x 5
5,5 x 6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
38
38
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
45
45
45
45
44
5
5
9
9
9
10
10
10
14
14
14
14
19
-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
354919
-
119389
119396
119402
258408
119419
258439
119426
258460
258491
119433
6,0 x 6
7,0 x 8
8,0 x 8
9,0 x 8
10,0 x 8
11,0 x 10
12,0 x 8
13,0 x 10
14,0 x 10
15,0 x 10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
54
52
52
52
52
50
52
50
50
50
19
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
355145
15,0 x 10
10
110
-
1
-
258521
258552
18,0 x 10
20,0 x 10
6
6
50
50
-
1
1
205
İç taşlama için 1A1 CBN taşlama diskleri, bkz. sayfa 28.
205
25
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
CBN taşlama uçları
Karbür saplı silindirik uçlar
L2
L4
T
A
Sd
D
L2
T
N
D
Sd
Tungsten karbür saplı silindirik CBN taşlama
uçları, sabit makinelerde iç taşlama için kullanılmaktadır.
Tungsten karbür sapın elastiklik katsayısı, çelik
sapınkinden yaklaşık 3 kat yüksektir. Elastiklik
katsayısı, uygulanan bir yükün sonucu olarak
bir gövdenin geçirdiği deformasyon miktarını
belirtir.
Sipariş örneği:
EAN 4007220353714
BZY-N 4,0-5/3 HM B 151
İç taşlama uygulamalarında, tungsten karbür
saplı takımlar yüksek talaş kaldırma oranları,
üstün yüzey nitelikleri ve daha uzun takım
ömrü sağlar.
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
Tanım
Tane
büyüklüğü
Sap çapı 3 mm
BZY-N 4,0-5/3 HM
BZY-N 5,0-5/3 HM
Sap çapı 6 mm
BZY-A 6,0-6/6 HM
BZY-N 8,0-8/6 HM
BZY-N 12,0-8/6 HM
EAN Dış çap x toplam
4007220
genişlik
DxT
[mm]
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
İndirgenmiş
sap uzunluğu
L4
[mm]
B 151
B 151
353714
353721
4,0 x 5
5,0 x 5
3
3
43
43
-
1
1
B 151
B 151
B 151
353691
353738
956014
6,0 x 6
8,0 x 8
12,0 x 8
6
6
6
98
98
98
19
-
1
1
1
Küresel şekilli (KU) CBN taşlama uçları çoğunlukla gravür, kontur taşlama ve çapak alma
uygulamaları için kullanılmaktadır.
Küre KU
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
A
PFERDERGONOMICS®:
Sd
D
L4
N
Sipariş örneği:
EAN 4007220354957
BKU-A 1,0/3 B 64
Lütfen tanımı talep edilen tane büyüklüğü ile
tamamlayınız.
L2
D
Sd
L2
Tanım
Tane büyüklüğü
B 64
B 126
EAN 4007220
Sap çapı 3 mm
BKU-A 1,0/3
BKU-A 2,0/3
BKU-A 3,0/3
BKU-A 4,0/3
BKU-A 5,0/3
BKU-N 6,0/3
Sap çapı 6 mm
BKU-A 8,0/6
BKU-A 10,0/6
BKU-N 12,0/6
26
205
Dış çap
D
[mm]
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
İndirgenmiş
sap uzunluğu
L4
[mm]
354957
354964
354971
-
258996
259023
259054
259085
259115
259146
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
3
3
3
3
3
3
44
43
42
41
40
39
10
8
6
5
2
-
5
5
5
5
5
1
-
259207
259269
259320
8,0
10,0
12,0
6
6
6
52
50
48
10
5
-
1
1
1
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
CBN taşlama uçları
Sipariş örneği:
EAN 4007220354087
BWR-N 5,0-10/3 B 126
Radyüs uçlu silindirik WR
PFERDERGONOMICS®:
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
N
D
Sd
Tanım
Sap çapı 3 mm
BWR-N 5,0-10/3
BWR-N 6,0-10/3
Tane büyüklüğü
B 126
B 126
T
EAN Dış çap x toplam
4007220
genişlik
DxT
[mm]
354087
354094
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
3
3
40
40
5,0 x 10
6,0 x 10
Sivri uçlu ağaç (SPG) tipi CBN taşlama uçları,
küçük delik ve oyukların işlenmesi için olağanüstü şekilde uygundur.
Sipariş örneği:
EAN 4007220354100
BSPG 3,0-7/3 B 126
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
PFERDERGONOMICS®:
Sap çapı 3 mm
BSPG 3,0-7/3
Sap çapı 6 mm
BSPG 6,0-18/6
Tane büyüklüğü
1
1
Sivri uçlu ağaç tipi SPG
D
Sd
T
Tanım
L2
EAN Dış çap x toplam
4007220
genişlik
DxT
[mm]
L2
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
B 126
354100
3,0 x 7
3
43
1
B 126
354117
6,0 x 18
6
50
1
Sivri uçlu konik (SK) CBN taşlama uçları,
merkez deliklerinin tekrar taşlanması ve havşa
açma için mükemmeldir.
Sivri uçlu konik SK
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
D
α
Sipariş örneği:
EAN 4007220393406
BSK 6,0-45°/6 B 64
205
Radyüs uçlu (WR) silindirik CBN taşlama uçları,
elle kullanılan makinelerle gerçekleştirilen
genel amaçlı çapak alma ve taşlama işleri için
idealdir.
Sd
L1
T
PFERDERGONOMICS®:
Tanım
Sap çapı 6 mm
BSK 6,0-45°/6
BSK 6,0-60°/6
Tane
büyüklüğü
B 64
B 64
EAN Dış çap x toplam
4007220
genişlik
DxT
[mm]
393406
393413
6,0 x 7
6,0 x 5
Açı
a
Sap çapı
Sd
[mm]
Sap uzunluğu
L2
[mm]
45°
60°
6
6
50
50
1
1
205
27
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
CBN taşlama diskleri
CBN taşlama diskleri, sabit makinelerde kullanım için amaçlanmışlardır. Merkezleme desteği,
makine miline hassas şekilde montelenip
hizalanmalarına olanak tanır.
Taşlama diski 1A1
T
Sipariş örneği:
EAN 4007220355015
B1A1 20-10-8 B 151
Güçlü bir mandrelle kombine haldeki bu
takımlar, çukur veya uzun oyuklarda taşlama
için idealdir.
D
H
Tavsiye edilen kesme hızları için sayfa 8’deki
tabloları referans alınız.
P
Tanım
Tane büyüklüğü
B1A1 20-10-8
B1A1 30-10-10
B1A1 40-10-10
B1A1 50-10-10
28
205
B 151
B 151
B 151
B 151
EAN Dış çap x toplam Merkez delik çapı
4007220
genişlik
H
DxT
[mm]
[mm]
355015
355039
355053
355077
20,0 x 10
30,0 x 10
40,0 x 10
50,0 x 10
8
10
10
10
Merkezleme
boşluğu genişliği
P
[mm]
2
2
2
2
1
1
1
1
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas kesme diskleri
Sipariş örneği:
EAN 4007220956021
D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD
PFERDERGONOMICS®:
Avantajlar:
■■Çok uzun takım ömrü.
■■Sabit çapa sahip olduğu için derin kesimlerde kullanılabilir.
■■Aşınmaya dayanıklı kaplama ve kaba taneleri
sayesinde toz oluşumunu en aza indirir.
■■Hızlı ve kolay kesim yaparak iş parçasını
yakmaz.
Tanım
EAN
4007220
Elmas kesme diskleri
D
Kesme
[mm] genişliği
T
[mm]
Pik ve sfero dökme demir (GG ve GGG veya GJL ve GJS)
D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD
956021
230
D1A1R 400-4,5-40,0 D 852 GAD
947449
400
3,8
4,5
Kesici
kalınlık
E
[mm]
Merkez
delik çapı
H
[mm]
Tane büyüklüğü
Şekil
Her bir
yandaki
koruyucu
segmanlar
1,8
2,5
22,23
40
D 852
D 852
D
D
yok
yok
Bağlantı flanşı SFS 76
kullanılarak, operasyon
esnasında oluşan gürültü
azaltılabilir, takım ömrü
uzatılabilir ve daha güvenli bir kullanım
sağlanmış olur. Elmas kesme diski
D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD ile birlikte
tüm M14 dişli açılı taşlama makinelerinde
kullanılabilir.
1
1
PFERDVIDEO
Daha fazla bilgiye buradan
veya www.pferd.com adresinden ulaşabilirsiniz.
205
Elektroliz bağlayıcılı elmas kesme diskleri D 852
tane boyutuna sahip olup, pik ve sfero dökme
demir malzemelerde (GG ve GGG veya GJL
ve GJS) olağanüstü performans ve verimlilik
sağlarlar.
Bağlantı flanş seti hakkında daha detaylı bilgi
ve sipariş bilgisi için Katalog 206’ya bakınız.
Pik ve sfero döküm malzemeler için müşteriye özel takım çözümleri
Müşteriye özel takım çözümleri hakkında daha fazla bilgi sayfa 10‘da bulunmaktadır.
205
29
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas kesme diskleri
Elmas kesme diskleri
Elektroliz bağlayıcılı elmas kesme diskleri yüksek verimli kesim performansları ile karakterize
olmuştur. Tungsten karbür, seramikler ve fiber
takviyeli plastikler (GRP/CRP) gibi sert malzemelerin kesimi için D 64 ile D 427 arası tane
büyüklüklerinde kullanılmaktadır.
PFERDERGONOMICS®:
Tanım
EAN
4007220
D
Kesme
[mm] genişliği
T
[mm]
Sert malzemeler, örn. cam, seramikler veya tungsten karbür
D1A1R 22-0,5-1,7 D 64 GAD
355190
22
0,5
D1A1R 30-1-10 D 151 GAD
355206
30
1,0
D1A1R 40-1-10 D 151 GAD
355213
40
1,0
D1A1R 50-1,4-6 D 151 GAD
355220
50
1,4
D1A1R 50-1,4-10 D 151 GAD
666043
50
1,4
D1A1R 125-1,4-20 D 151 GAD
355237
125
1,4
Fiber takviyeli plastikler (GRP ve CRP) veya ön sinterli ve yeşil seramik
D1A1R 50-2-6 D 357 GAD
308790
50
2,0
D1A1R 50-2-6 D 357 GAG
168530
50
2,0
D1A1R 50-2-10 D 357 GAD
666067
50
2,0
D1A1R 50-2-10 D 357 GAG
666050
50
2,0
D1A1R 75-2-10 D 357 GAD
956038
75
2,0
D1A1R 75-2-10 D 357 GAG
393420
75
2,0
D1A1R 100-2-22,23 D 427 GAD
805992
100
2,0
D1A1R 100-2-22,23 D 427 GAG
806005
100
2,0
D1A1R 115-2-22,23 D 427 GAD
806012
115
2,0
D1A1R 115-2-22,23 D 427 GAG
806029
115
2,0
D1A1R 125-2-22,23 D 427 GAD
806036
125
2,0
D1A1R 125-2-22,23 D 427 GAG
806043
125
2,0
D1A1R 178-2-22,23 D 427 GAD
806050
178
2,0
D1A1RSS 230-2,5-22,23 D 427 GAS2
806074
230
2,5
D1A1RSS 250-2,5-22,23 D 427 GAS2
806081
250
2,5
D1A1RSS 300-2,5-30,0 D 427 GAS2
806098
300
2,5
D1A1RSS 350-2,8-30,0 D 427 GAS2
806104
350
2,8
D1A1RSS 400-3,8-30,0 D 427 GAS2
806111
400
3,8
Şekil D Sürekli kaplama
Şekil G Koruyucu segmanlı
Şekil S 2 Segmanlı
30
205
Kesici
kalınlık
E
[mm]
Merkez
delik
çapı
H
[mm]
Tane büyüklüğü
Şekil
Her bir
yandaki
koruyucu
segmanlar
0,3
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
1,7
10
10
6
10
20
D 64
D 151
D 151
D 151
D 151
D 151
D
D
D
D
D
D
yok
yok
yok
yok
yok
yok
1
1
1
1
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,8
2,8
6
6
10
10
10
10
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
30
30
30
D 357
D 357
D 357
D 357
D 357
D 357
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D 427
D
G
D
G
D
G
D
G
D
G
D
G
D
S2
S2
S2
S2
S2
yok
3
yok
3
3
3
yok
3
yok
3
yok
3
yok
yok
yok
yok
yok
yok
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Takım seçimi için tavsiyeler:
■■Cam veya tungsten karbür kesimi için ince
tane büyüklüğü D 64 veya D 151 kullanınız
■■Sinterlenmiş seramik kesimi için kaba tane
büyüklüğü D 357 veya D 427 kullanınız
■■Fiber takviyeli plastiklerin (GRP/CRP) kesimi
için kaba tane büyüklüğü D 357 veya D 427
kullanınız. İnce tane büyüklükleri D 64 ve
D 151 küçük geometriler için kullanılabilir
■■Pik ve sfero döküm kesimi için sayfa 29’a
bakınız
■■Koruyucu segmanları ile şekil G, şekil D’ye
göre daha iyi bir serbest kesim performansı
sunar
Kullanım tavsiyeleri:
■■Lütfen sayfa 8’de bulunan tavsiye edilen
kesim hızlarını gözlemleyiniz
■■75 mm’ye kadar takımlar için uyumlu
tutucular sayfa 31’de bulunmaktadır
Diğer boyutlar ve CBN kesme diskleri
talebiniz üzerine mevcuttur. Müşteriye
özel takım çözümleri hakkında daha fazla
bilgi sayfa 10’da bulunmaktadır.
Elmas ve CBN takımlar elektroliz bağlayıcılı
Elmas kesme diskleri
75 mm çapına kadar olan elmas kesme disklerinin bağlanması için aksesuarlar.
Elmas kesme diskleri için
tutucu
Güvenlik notları:
■■Güvenlik nedenleriyle, belirtilen devir aralığında çalışılması zorunludur.
Sipariş örneği:
EAN 4007220443606
BO 3/1,7 1
Tmax.
Sd
Tanım
BO 3/1,7 1
BO 6/10 3
BO 8/10 3
EAN
4007220
Sap çapı
Sd
[mm]
Uygun
merkez delik
çapları
[mm]
Azami takım
genişliği
Tmax.
[mm]
Azami izin
verilen devir
[RPM]
443606
956045
806401
3
6
8
1,7
10
10
1,0
3,0
3,0
28.000
30.000
30.000
1
1
1
Elmas emdirilmiş dekupaj testereler
Tanım
DIA-SSB 50/75 D 357
DIA-SSB 75/100 D 357
Elmas emdirilmiş dekupaj testereler
205
Dekupaj testereler için üretilen elmas uçlu
bıçaklar, özellikle fiber takviyeli (GRP/CRP)
plastiklerde kullanım için idealdir.
Elektroliz bağlayıcılı elmas emdirilmiş dekupaj
testereleri, uzun takım ömrü ve yüksek kesim
performanslarıyla dikkat çeker. Özel uygulamalar GRP profillerin kesilmesini ve tank ile
basınçlı kap yapımında oyukların testerelenmesini kapsamaktadır. Tüm Bosch markalı dekupaj
testere makineleri ile uyumludur.
EAN
4007220
Kaplama
uzunluğu
[mm]
Tane
büyüklüğü
Tam boy
[mm]
Toplam
genişlik
[mm]
535950
535967
50
75
D 357
D 357
75
100
2
2
1
1
PFERD ürün gamına ek elmas takımlar
COMBIDISC® elmas zımparalar
Elmas sünger zımparalar
Elmas kesme taşları
COMBIDISC® elmas zımparalar, tungsten
karbür, krom karbür, titanyum karbür gibi
aşınma dayanımı yüksek kaplamalar ve sert dış
yüzeyler üzerinde çalışmak için idealdir.
Elmas sünger zımparalar, tungsten karbür,
krom karbür, titanyum karbür gibi aşınma
dayanımı yüksek kaplamalar ve sert dış
yüzeyler üzerinde çalışmak için idealdir.
PFERD, yapı endüstrisi ve el işlerinde beton,
agregalı beton, klinker, granit, tuğla kesimi çok
çeşitli kesme uygulamaları için elmas kesme
taşları sunmaktadır.
Daha detaylı bilgi ve sipariş bilgisi
Katalog 204‘te bulunmaktadır.
Daha detaylı bilgi ve sipariş bilgisi
Katalog 204‘te bulunmaktadır.
Daha detaylı bilgi ve sipariş bilgisi
Katalog 206‘da bulunmaktadır.
205
31
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
32
205
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
Genel bilgi
Kullanım tavsiyeleri:
■■Daha büyük çaplar, iyi termal ve kinematik koşullardan dolayı ekonomik verimlilik
sağlar.
■■Kaplama kalınlığı, W veya U, işlenecek
parçanın kesitinden daha dar olacak şekilde
seçilmelidir.
■■Geniş kaplama kalınlıkları, X, elmas veya
CBN ve bağ tipi için malzeme maliyetlerini
etkiler ancak üretim maliyetleri üzerinde çok
az etkisi vardır. Bu nedenle geniş kaplama
kalınlığı genellikle daha ekonomiktir.
■■Lütfen tavsiye edilen kesim hızları için sayfa
8’e bakınız.
Bileme
Reçine bağlı takımların bilenmesi kolaydır.
Farklı takım konturları aynı takımla işlenebilir. Bileme esnasında, kesim özelliklerinin
iyileşmesi ve geri kazanılması için bileme bloğu
SBL 1002413 kullanıldığından emin olunuz.
Daha detaylı bilgi ve sipariş bilgisi sayfa 35’te
bulunmaktadır.
Soğutucu
Sulu taşlama, kuru taşlamaya göre takım
aşınması ve iş parçası üzerinde oluşabilecek
ısıdan kaynaklı hasarlar nedeniyle mümkün
olduğunda tercih edilmelidir. Kuru taşlama için
tasarlanan bağ tipleri, istisnai durumlarda sulu
taşlama için de kullanılabilir.
Elmas taşlama diskleri:
Elmas taşlama diskleri 1–5 %
CBN taşlama diskleri:
Düşük viskoziteli mineral yağları veya emülsiyon (5–8 %) EP katkıları ile
Aşındırıcı
Konsantras- Birim hacim
yon bilgisi başına karat kaplamanın
hacimsel
ağırlığı
tane yüzdesi
[ct/cm³]
C 25
C 38
C 50
C 75
C 100
C 125
1,1
1,65
2,2
3,3
4,4
5,5
6,25
9,50
12,50
18,75
25,00
31,25
Düşük konsantrasyon örn. C 25
Konsantrasyon
Konsantrasyon, karat [ct] cinsinden tane
miktarının kaplama içerisinde santimetreküp
başına ne kadar olduğunu göstermektedir.
Konsantrasyon C 100 hacim cinsinden
4,4 ct/cm³ ve yaklaşık 25 % bağ içerisindeki
aşındırıcı miktarına denk gelir. Yandaki tabloda
konsantrasyon karşılığı aşındırıcı tanenin hacimsel ve yüzdesel miktarları gösterilmiştir.
Yüksek konsantrasyon örn. C 125
Yüksek konsantrasyon takımı aşınmaya karşı
daha dirençli kılar. Bu özellik tüm taşlama
uygulamaları için istenen bir özelliktir.
Yüksek konsantrasyon sonucu takım ömrü
daha yüksektir ve yüksek takım maliyetini
karşılar. Yüksek konsantrasyon, yüksek taşlama
kuvvetleri ve yüksek işlem ısısına sebep olur. Bu
nedenle yüksek konsantrasyon her zaman en
teknolojik ve ekonomik çözümü sunmayabilir.
205
Reçine bağlı elmas ve CBN takımlar genellikle
tungsten karbür veya HSS takımların taşlanması ve diğer taşlama uygulamaları için kullanılmaktadır. Hem kuru hem sulu taşlama için
uygundurlar. Reçine bağın karakteristik yapısı
uygulamaya göre adapte edilebilir.
Bağ tipleri
PHT
PHN
PH 4.1
PH 4.2
PHST
Yüksek performanslı
kuru taşlama için fenolik
reçine bağ. PHT bağ tipi,
soğutucu dahi kullanmadan
soğuk taşlama imkanı
sağlar ve kuru taşlama için
tasarlanmıştır.
Yüksek performanslı
sulu taşlama için fenolik
reçine bağ. Görece sert
olup, harika takım ömrü
ve boyutsal kararlılık
sunar ve sulu taşlama için
tasarlanmıştır.
En yüksek talaş kaldırma
oranları için fenolik reçine
bağ tipi. Çok uzun takım
ömrüne sahip olup, hem
kuru hem sulu taşlama için
uygundur.
Düşük besleme oranlarında
soğuk kuru taşlama için
yüksek performanslı bağ
tipi. Sadece 11V9 ve 12V9
için 150 mm’ye kadar çap
genişliği mevcuttur.
Yüksek talaş kaldırma
oranlarında kuru taşlama
için fenolik reçine
bağ tipi. PHST bağ
tipi yüksek miktardaki
yüklere dayanabilir ve iş
parçasında ısı kaynaklı hasar
oluşturmadan her darbede
daha yüksek besleme sağlar.
Daha kısa takım ömrüne
karşı taşlama sürelerinden
tasarruf edilmesine olanak
tanır.
Listelenen bağ tiplerine ek olarak özel taşlama uygulamalarınız için kullanılabilecek olan çok geniş bir özel bağ yelpazesi mevcuttur. Teknik destek
uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.
205
33
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
Elmas taşlama takımları
Şekil
Şekil 11V9
D
Boyutlar [mm]
Tane
D - X - U - H büyüklüğü
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
PHT
PHST
C 75
C 75
168592
168622
X U
70
11V9
11V9
°
H
Şekil
Şekil 12V9
D
100 - 2 - 10 - 20
100 - 3 - 10 - 20
D 126
D 126
Boyutlar [mm]
Tane
D - X - U - H büyüklüğü
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
D 126
PHT
C 75
168646
Şekil
Boyutlar [mm]
Tane
D - W - X - H büyüklüğü
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
11A2/60°
11A2/60°
100 - 8 - 2 - 20
100 - 8 - 2 - 20
D 64
D 126
PHT
PHT
C 75
C 75
261965
261972
Şekil
Boyutlar [mm]
Tane
D - W - X - H büyüklüğü
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
X
U
45°
12V9
100 - 2 - 10 - 20
1
1
1
H
Şekil 11A2/60°
D
W
X
60
°
H
Şekil 12A2/45°
D
W
X
45°
H
Şekil 12C9
D
125 - 10 - 2 - 20
125 - 10 - 2 - 20
D 64
D 126
PHT
PHT
C 50
C 75
168677
168660
Şekil
Boyutlar [mm]
Tane
D - W - U - X - H büyüklüğü
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
D 126
PHT
C75
956052
Şekil
Boyutlar [mm]
Tane
D - W - X - H büyüklüğü
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
4BT9
100 - 6 - 1 - 20
D 126
PHT
C 75
350119
Şekil
Boyutlar [mm]
Tane
D - T - X - H büyüklüğü
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
1A1R
1A1R
100 - 1 - 5 - 20
150 - 1 - 7 - 20
PHT
PHT
C 75
C 75
350096
806357
W
X U
45°
T
E
12A2/45°
12A2/45°
12C9
100 - 10 - 4 - 3 - 20
1
1
1
H
Şekil 4BT9
D
W
5°
Şekil 1A1R
D
E
T
X
H
Şekil
Şekil 1A1W
X
Sd
D
L2
Boyutlar
[mm]
D-T-X
T
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
205
1
20
°
X
H
34
1
1
3 - 5 - 0,75
4-5-1
5 - 5 - 1,5
6 - 6 - 1,5
8-8-2
10 - 8 - 2
D 151
D 151
Sap
Sap
Tane Bağlaçapı uzunluğu büyüklüğü
yıcı
Sd
L2
[mm]
[mm]
3
3
3
6
6
6
50
50
50
50
50
50
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
D 126
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
665817
665763
665770
665787
665794
665824
1
1
1
1
1
1
1
1
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
CBN taşlama takımları
Şekil
Boyutlar [mm]
Tane
D - X - U - H büyüklüğü
Şekil
B 126
B 151
B 181
Boyutlar [mm]
Tane
D - X - U - H büyüklüğü
100 - 2 - 10 - 20
PH 4.1
PH 4.2
PHST
C 75
C 75
350171
535646
168684
Bağlayıcı
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
C 75
168707
B 126
PHT
Şekil 11V9
D
1
1
1
X U
H
Şekil 12V9
D
X
U
1
45°
12V9
EAN
4007220
°
100 - 2 - 10 - 20
100 - 2 - 10 - 20
100 - 2 - 10 - 20
Tane
konsantrasyonu
70
11V9
11V9
11V9
Bağlayıcı
H
100 - 6 - 1 - 20
B 126
PHT
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
C 75
350126
Şekil 4BT9
D
W
1
5°
4BT9
Bağlayıcı
X
H
Şekil
Boyutlar [mm]
Tane
D - T - X - H büyüklüğü
1A1R
Şekil
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
1A1W
100 - 1 - 5 - 20
Boyutlar
[mm]
D-T-X
3 - 5 - 0,75
4-5-1
5 - 5 - 1,5
6 - 6 - 1,5
8-8-2
10 - 8 - 2
Bağlayıcı
B 151
Sap
çapı
Sd
[mm]
Sap
uzunluğu
L2
[mm]
3
3
3
6
6
6
50
50
50
50
50
50
PHT
Tane Bağlabüyükyıcı
lüğü
Tane
konsantrasyonu
EAN
4007220
C 100
350102
Şekil 1A1R
D
E
Tane
konsantrasyonu
T
1
EAN
4007220
Şekil 1A1W
X
Sd
D
L2
B 126
B 126
B 126
B 126
B 126
B 126
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
PHN/T
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
C 100
X
H
665695
665701
665718
665725
665732
665749
205
Boyutlar [mm]
Tane
D - W - X - H büyüklüğü
20
°
Şekil
T
1
1
1
1
1
1
Elmas ve CBN takımları için bileme taşı
Bu bileme taşı, reçine bağlayıcılı elmas ve CBN
taşlama takımlarının keskinliğini geri kazandırmak için kullanılmaktadır.
Tanım
SBL 1002413
Bileme taşı öncelikle soğutucuda ıslatılır,
ardından elle veya uygun besleme aygıtıyla
içeri besleme yapılır.Bileme bloğu ile taşlama,
taşlama takımlarınızın keskinliğini hızlıca geri
kazandıracaktır.
Elmas ve CBN takımları için bileme taşı
EAN
4007220
Boyutlar
[mm]
255605
100 x 13 x 24
5
205
35
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
Müşteriye özel takım çözümleri
Sipariş örneği:
11V9 100-2-10-20 D 126 PHT C 75
Standart reçine bağlı elmas ve CBN takımlara
ek olarak, müşteriye özel takım çözümleri de
mevcuttur.
Taleplerinizde lütfen işlenecek malzeme,
gerçekleştirilecek uygulama ve kullanılacak
makine hakkında bilgi veriniz.
Sipariş örneği açıklaması:
11V9 = ISO 6104‘e göre tanım ve takımın
şekli
100 = Dış çap D [mm]
2
= Kullanılabilir kaplama kalınlığı X [mm]
10
= Kaplama genişliği U [mm]
20
= Merkez delik çapı H [mm]
D 126 = Tane büyüklüğü (D = elmas, B = CBN)
PHT = Bağ tipi
C 75 = Tane konsantrasyonu (C)
X U
°
70
Aşağıdaki tablolarda, tüm mevcut şekiller ve
boyutlar gösterilmiştir. Taksim işareti ile ayrılmış
boyutlar için talep ettiğiniz boyutu bildiriniz.
D
H
Kısaltma
Açıklama
Kısaltma
Açıklama
Kısaltma
Açıklama
a
Bağlantı açısı
Dış çap
Takım merkez kalınlığı
Merkez delik çapı
En küçük çap
K [mm]
L2 [mm]
L4 [mm]
R [mm]
S1 [mm]
İç çap
Sap uzunluğu
İndirgenmiş sap uzunluğu
Radyüs
İndirgenmiş sap çapı
Sd [mm]
T [mm]
U [mm]
W [mm]
X [mm]
Sap çapı
Toplam genişlik
Kaplama genişliği
Genişlik
Kullanılabilir kaplama kalınlığı
D [mm]
E [mm]
H [mm]
J [mm]
Şekil 1A1
Şekil 1A1W
D
Sd
U
H
D
[mm]
U
[mm]
X
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
4 / 6 / 8 / 10 / 12
6 / 8 / 10 / 12
6 / 8 / 10 / 12
8 / 10 / 12 / 15
8 / 10 / 12 / 15 / 20
10 / 12 / 15 / 20
12 / 15 / 20 / 25 / 30
12 / 15 / 20
15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
20 / 25 / 30 / 40 / 50
25 / 30 / 40 / 50
25 / 30 / 40 / 50
30 / 40 / 50
35 / 40
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5
3/4/5/6
3/4/5
3/4/5
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/5
D
H
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
D
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Sd
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
L4
[mm]
3
4
5
6
6
7
8
8
9
6
6
6
6
8
6
6
10
6
0,75
1
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
3
3
3
6
6
6
6
6
6
60
60
60
60
60
60
60
60
60
1,5
2
2
3
3
3
4
4
5
8
8
8
8
10
8
8
12
8
Şekil 1A1W
X
Sd
D
L2
D
T
D
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
75
100
125
150
175
200
1
1
1
1
1,2
1,2
5
5
5
7
7
7
H
[mm]
H ≥ 20 mm
Lütfen
belirtiniz!
Sipariş örneği: 1A1R 150-1-7-20 D 151 PHT C 75
Diğer boyutlar talep üzerine mevcuttur!
36
205
T
Sipariş örneği: 1A1W 8-6-2-6-60-4-8 D 91 PHNT C 100
E
H
L4
L2
X
Sipariş örneği: 1A1 200-20-4-127 D 126 PHN C 75
Şekil 1A1R
X
S1
X
E
[mm]
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
T
D
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Sd
[mm]
L2
[mm]
10
10
12
12
15
15
18
18
20
20
6
10
6
10
6
10
6
10
6
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Sipariş örneği: 1A1W 15-10-2-6-60 D 91 PHNT C 100
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
Müşteriye özel takım çözümleri
Şekil 4BT9
D
5°
R
H
50
50
50
75
75
75
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
6
8
10
6
8
10
6
8
10
12
6
8
10
12
6
8
10
12
X
[mm]
R
[mm]
2
3
4
5
3
4
5
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
6/8
6 / 8 / 10
8 / 10
8 / 10
8 / 10
10
12 / 15
15 / 20
15 / 20
H
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
75
100
125
150
6
6 / 10
6 / 10
6 / 10
1
1
1
1
Lütfen
belirtiniz!
8
10
12
15
36
50
65
80
D
W
T
X
E
H
D
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
H
[mm]
T-X
[mm]
E
[mm]
20
20
20
10
10
10
23
10
23
10
50
75
100
3/5
3 / 5 / 10
5 / 8 / 10 / 12,5 / 15
Lütfen
4 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / 2 / 3 / 4 belirtiniz!
125
15 / 20 / 25
6 / 8 / 10 / 12,5 / 15 /
150
20 / 25
Sipariş örneği: 6A2 125-10-2-20 D 126 PHT C 50
α
Şekil 6A9
H
50
75
100
125
150
175
200
250
300
X
[mm]
Şekil 6A2
U
a
X
[mm]
W
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
X
U
[mm]
D
[mm]
Sipariş örneği: 4BT9 100-6-1-20 D 126 PHN C 75
D
D
[mm]
X
H
H
[mm]
Sipariş örneği: 1FF1 150-8/4R-2-32 D 126 PHN C 75
Şekil 1V1
T
X
205
T
[mm]
W
J
°
T
D
[mm]
D
20
Şekil 1FF1
D
H
[mm]
T
X
U
E
H
20°–89°
3/4
Lütfen
belirtiniz!
Lütfen
belirtiniz!
Sipariş örneği: 1V1 150-8-3/60°-32 B 126 107 PHN C 75
Şekil 4A2
D
W
T
D
[mm]
W
[mm]
50
75
100
125
150
3/5
3/5
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12,5
X
[mm]
2/3/4
15°
X
H
H
[mm]
T-X
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
5
5
6
7
9
D
[mm]
X
[mm]
U
[mm]
75
75
75
100
100
100
125
125
125
150
150
150
1,5
2
3
1,5
2
3
1,5
2
3
1,5
2
3
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
H
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
25
25
25
30
30
30
30
30
30
35
35
35
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Sipariş örneği: 6A9 100-2-10-20 D 126 PHN C 100
Sipariş örneği: 4A2 100-4-2-20 D 64 PHT C 50
Diğer boyutlar talep üzerine mevcuttur!
205
37
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
Müşteriye özel takım çözümleri
Şekil 9A3
Şekil 12A2/20°
D
D
W
W
E
T
T
E
H
H
D
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
100
125
150
175
200
6 / 8 / 10
6 / 8 / 10
4 / 6 / 8 / 10 / 15
3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15
8 / 10 / 15
2/3
T
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
10
10
14
14
18
75
100
125
150
175
200
250
3 / 5 / 6 / 8 / 10
3 / 5 / 6 / 8 / 10
5 / 6 / 8 / 10
5 / 6 / 8 / 10
6 / 10
6 / 10
6 / 10
22
22
Lütfen
25 / 35
belirtiniz!
25 / 35
30
Sipariş örneği: 9A3 150-8-2-25-20 D 64 PHN C 75
Şekil 11A2
X
[mm]
W
X
E
X
[mm]
D
W
2/3/4
T
H
[mm]
T-X
E
[mm] [mm]
Lütfen
belirtiniz!
20
20
20
23
23
25
8
10
10
10
10
12
Sipariş örneği: 11A2 125-10-2-20 D 126 PHT C 50
Şekil 11V9
E
H
D
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
50
75
100
125
150
175
3/6
3 / 6 / 10
4 / 6 / 8 / 10
5 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / 15
6 / 8 / 10 / 12,5 / 15
6 / 10 / 12,5 / 15
2/3/4
Şekil 12C9
W
T
H
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
30
30
35
40
50
10
10
10
10
10
22
41
60
75
89
Sipariş örneği: 11V9 100-2-10-20 D 126 PHT C 75
E
D
[mm]
W
[mm]
U
[mm]
X
[mm]
100
100
125
125
125
150
150
150
6 / 10
10
6 / 10
10
12,5
10
10
12,5 / 15
4
4
4
4
5
4
4
5
2
3
2
3
2
2
3
2
X U
H
H
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
26
27
26
27
26
26
27
26
10
10
10
10
10
10
10
10
Sipariş örneği: 12C9 100-10-4-2-20 D 64 PHN C 75
Diğer boyutlar talep üzerine mevcuttur!
38
205
45°
10
10
10
10
10
8
9
10
10
10
12
D
H
2
1,5 / 2 / 3
1,5 / 2 / 3
1,5 / 2 / 3
1,5 / 2 / 3
15
20
23
23
23
25
°
E
50
75
100
125
150
T-X
E
[mm] [mm]
Lütfen
belirtiniz!
U
70
T
U
[mm]
H
[mm]
X
K
X
[mm]
X
Sipariş örneği: 12A2/45° 125-10-2-20 D 126 PHT C 50
D
D
[mm]
5
6
8
9
10
11
13
45°
3/6
3 / 6 / 10
4 / 6 / 8 / 10
5 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / 15
6 / 8 / 10 / 12,5 / 15
6 / 10 / 12,5 / 15
Lütfen
belirtiniz!
8
10
14
16
18
20
23
°
50
75
100
125
150
175
E
[mm]
70
W
[mm]
T-X
[mm]
Şekil 12A2/45°
H
D
[mm]
2/3/4
H
[mm]
Sipariş örneği: 12A2/20° 125-10-2-20 D 126 PHT C 50
D
T
X
20°
X
Elmas ve CBN takımlar reçine bağlayıcılı
Müşteriye özel takım çözümleri
Şekil 12V9
Şekil 14E9
D
K
X
U
E
U
[mm]
50
75
100
125
150
2
2/3
1,5 / 2 / 3
1,5 / 2 / 3
2/3
6
10
10
10
10
H
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
20
20
20
25
25
10
10
10
10
10
24
41
62
76
97
50
75
100
125
150
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
6
6
6
6
6
35° / 45° / 60° / 90°
35° / 45° / 60° / 90°
35° / 45° / 60° / 90°
35° / 45° / 60° / 90°
35° / 45° / 60° / 90°
H
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
6
6
6
8
8
32
50
70
100
120
Sipariş örneği: 14E9 150-2-6-60°-32 D 107 PHN C 125
Sipariş örneği: 12V9 100-2-10-20 D 126 PHT C 75
Şekil 14A1
a
D
U
X
[mm] [mm] [mm]
Şekil 14F1
D
D
X
X
U
T
T
T
X
H
J
D
[mm]
U
[mm]
X
[mm]
75
75
100
100
125
125
150
150
175
175
200
200
225
250
300
350
400
450
500
600
1/2
3/4/5
1/2
3/4/5
1/2
3/4/5/6
1/2
3/4/5/6
1/2
3/4/5/6/8
1/2
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
6 / 8 / 10
6 / 8 / 10 / 12
8 / 10 / 12
10 / 12 / 15
10 / 12 / 15 / 20
10 / 12 / 15 / 20
15 / 20 / 25
15 / 20 / 25 / 30
3/6
3/4/6
3/6
3/4/6
3/6
3/4/6
3/6
3/4/6
3/6
3/4/6
6
3/4/5/6
3/4/5
3/4/5
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/4/5/6
3/5
H
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
Sipariş örneği: 14A1 150-6-3-32 D 107 PHN C 100
U
T
J
[mm] [mm]
6
6
6
6
7
7
8
8
10
10
12
12
12
15
15
20
25
25
30
35
50
50
80
70
105
100
130
120
150
140
175
160
180
200
250
300
350
400
450
550
D
[mm]
U
[mm]
40
40
40
50
50
50
75
75
75
100
100
100
125
125
125
150
150
150
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
X
[mm]
R
[mm]
3/4/5/6
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
R
D
Şekil 3A1
H
U
H
J
J
H
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
25
25
25
30
30
30
50
50
50
70
70
70
100
100
100
120
120
120
Sipariş örneği: 14F1 150-2/1R-6-32 D 107 PHN C 125
Şekil 14V1
D
U
T
H
J
D
[mm]
U
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
3/4/5
3/4/5
4/6
4/6
4/6
4/6/8
4 / 6 / 8 / 10
4 / 6 / 8 / 10 / 12
4 / 6 / 8 / 10 / 12
X
[mm]
a
Lütfen
belirtiniz!
α
H
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
Lütfen
belirtiniz!
6
6
8
8
8
10
12
15
15
30
45
70
100
120
140
160
200
250
20°–89°
2/3/4
X
Sipariş örneği: 14V1 150-6-3/60°-32 B 126 107 PHN C 75
Diğer boyutlar talep üzerine mevcuttur!
205
39
205
X
[mm]
α
H
J
H
D
[mm]
U
T
45°
T
D
X
Kaliteli takımlar tek kaynaktan!
Frezeler
Eğeler
Saplı Taşlar
202
201
203
Katalog 201
Katalog 202
Katalog 203
Eğeler
Frezeler
Saplı Taşlar
Elmas ve CBN takımlar
Hassas Taşlama ve Parlatma Takımları
Taşlama ve Kesme Taşları
205
204
206
Katalog 204
Katalog 205
Katalog 206
Hassas taşlama ve parlatma takımları
Elmas ve CBN takımlar
Taşlama ve Kesme Taşları
Sabit Tezgah Kesme Taşları
Makineler
Endüstriyel Tel Fırçalar
207
209
208
Katalog 207
Katalog 208
Katalog 209
Sabit Tezgah Kesme Taşları
Endüstriyel Tel Fırçalar
Makineler
40
205

Benzer belgeler

Taşlama Diski Teknik Bilgileri

Taşlama Diski Teknik Bilgileri uygulama, işlenecek malzeme, kullanılacak makine ve bir çok başka faktörün etkisi altındadır. Genel bir kural olarak: İşlenecek malzemenin sertliği arttıkça ve düşük yüzey pürüzlüğü isteniyorsa, da...

Detaylı