i-01r-27_Layout 2

Transkript

i-01r-27_Layout 2
kurunkalem
http://www.facebook.com
/kursun.kalem1
twitter.com/_kursun_kalem_
27 Temmuz 2012 CUMA
18
’nin katkılarıyla...
[email protected]
Hami Koç
‹hlas Koleji’nden mektup
[email protected]
Ramazan ayı ve
çocuklarımız
M
übarek ramazan ay balad. Bu
ay laykyla idrak edebilmek için
yapmamz gereken çok ey var.
Özellikle küçük yataki çocuklarmzla bu ay içinde daha fazla ilgilenmemiz
gerekiyor. Henüz hayat basamaklarn yeni
trmanmaya balayan çocuklarmza sabr,
tevekkülü, hamdetmeyi, ükrü öretmek
için bundan daha güzel bir frsat olamaz.
Yukarda bahsettiimiz kavramlar, aslnda
bütün insanlk için bir mutluluk formülü
sunuyor. Anne babalar da çocuklarnn
bütün hayatlar boyunca mutlu olmalarn
istiyorsa, ki istememesi mümkün deil,
bizzat yaayarak ve yaatarak bu kavramlar
çocuklarna öretmelidir.
Çocuklarmz, küçük yata olduu için
veya rahatszlklar sebebiyle oruç tutamasalar bile, mutlaka sahur ve iftar sofralarna
birlikte oturmaldr. Çocuklarn uykusu bölünmesin diye sahura kaldrmamak, aslnda
bir merhamet göstergesi deildir. Ayn ekilde oruç tutmak isteyen bir çocua,
günler uzun, havalar çok scak diyerek
mani olmak büyük vebaldir,geri gelmesi
mümkün olmayan kaçrlan frsatlardr...
Sahur ve iftar sofralarnda minicik yüreklere atlan tohumlar, ileriki yllarda kültürümüzün sevgisi olarak filizlenecektir.
YANLI TERCH HAYATINIZI
KARARTMASIN!
Türkiye’de üniversite saysndaki hzl
art gençlerimizi rahatlatyor. Geçtiimiz
senelerde kontenjan sknts yüzünden
herhangi bir üniversiteye yerleememe
kaygs tayanlar, üniversite kontenjanlar
açklannca biraz olsun rahatladlar.
Yükseköretim Kurulu, bu ylki üniversite
kontenjanlarn, 2 yllk ve açköretim dahil
olmak üzere 937 bin kii olarak açklad.
2011 ylnda toplam kontenjann 776 bin
olduunu düünürsek, son be ylda
%100’den fazla bir art olduunu görüyoruz. Bu art devam ederse, önümüzdeki
yllarda isteyen herkesin bir üniversiteye
yerlemesi mümkün olabilecek.
Tabi kontenjann çoalmas tercih konusunu daha da önemli bir hâle getiriyor.
Tercih konusunda yaplan stratejik hatalar
yüzünden bir üniversiteye yerleemeyen
gençlerin says hiç de az deil. Bu yüzden
yanl tercihin hayatnz karartmamas için
bu süreçte uzmanlardan destek almak
büyük önem arz ediyor.
HLAS KOLEJ ÜNVERSTE
ADAYLARININ YANINDA
Baz okuyucularmz geçen yllarda hlas
Kolejinin bütün üniversite adaylarna ücretsiz sunduumuz hizmetimizi soruyorlar,
biz de müjdeyi veriyoruz. Bir üniversiteye
yerlemek için tercihlerini yapacak olan
gençlerimiz youn bir tela içindeler. Biz
de hlas Koleji olarak kendi bünyemizde
hazrladmz “Tercih Robotu”nu dier yllarda olduu gibi bu yl da gençlerimizin
hizmetine sunduk.
Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin
www.ihlaskoleji.com adresine girmeleri
yeterli olacaktr.
Bu vesileyle gençlerimizin gönüllerinden
geçen üniversiteye yerlemelerini temenni
ederken sizlere de ailece-sevdiklerinizle
shhat ve afiyet içinde huzurlu bir hafta diliyorum aziz okuyucularm.
twitter.com/twtci
tweetçi
ozguRugzo
Renklilere “Şimdi sizi beyazlarla beraber
yıkıcam ama onların haberi yok, siz de renk
vermeyin” dedim, ayrı yıkamaya gerek kalmadı.
Kutsi Akıllı
Türkiye’de, oynanmadığı hâlde bu kadar
çok beyzbol sopasının satılmasını, halkımızın
spora ve sporcuya olan sevgi ve desteğine
bağlıyorum.
Vogueman
Buradan tüm zombilere sesleniyorum:
Ekmeksiz yemeyin, doymazsınız.
zaytung
İftar için Zonguldak maden ocaklarına
akın eden siyasiler, işçilerin bir aylık erzak
stokunu ilk üç günde tükettiler.
İç Bükeysi
Hastanelerde acilen câhiliye servisleri
açılması gerek.
Baknediom
Güya akıllı telefonumuz var ama şarjını
idareli kullanmayı akıl edemiyor.
B
ir seneden fazla
süren tiklere dikkat!
ÇOCUKLARDA ORTAYA ÇIKAN TİKLERİN
UZUN SÜRELİ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜKTÜR
DR. A. FARUK
LEVENT
SORULARINIZI
CEVAPLIYOR...
Ahmet Rasim Akda€
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hakkında bilmediğiniz 3 şey: ARILAR
Arıların sadece % 5’i
koloni hâlinde yaşar
SORULARINIZ
ÇN...
faruk.levent@ tr
marmara.edu.
0 212 639 68 81
O
PENCERELER
ğlum iki haftadır ilginç omuz
hareketleri yapıyor. Farkında
olmadan belli aralıkla omuzunu
yukarı aşağı hareket ettiriyor.
Annesi ile onu sürekli böyle yapmaması
konusunda ikaz etmemize rağmen bir
türlü bu davranışından vazgeçiremedik.
Çocuğumuzda görülen bu hareketlerin
kalıcı olmasından endişe ediyoruz. Acaba
bir doktora götürmemiz gerekir mi? Çocuğumuza ne şekilde davranacağımız konusunda bize yardımcı olursanız çok memnun oluruz. (Erol Özdamar-Kayseri)
Saygıdeğer okuyucumuz, vücuttaki herhangi bir kas grubunda tekrarlanan, istem
dışı ve bir amaca yönelik olmayan hareketlere tik bozukluğu adını veriyoruz.
Omuzları oynatmak, göz kırpmak, ilginç
sesler çıkarmak, ağız ve dudak hareketleri,
burun çekmek ve parmak çıtlatmak, baş
sallamak gibi birçok farklı tik bulunmaktadır. Tiklerin “tik bozukluğu” olarak kabul
edilmesi için en az üç ay süreyle devam
etmesi gerekir.
Tik belirtileri genellikle kişiyi tedirgin
eden bir olay veya bir durum sonrasında
ortaya çıkar. Bunların sebebi tam olarak
bilinmemekle birlikte tiklerin oluşmasında
genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu
sanılmaktadır. Bazı araştırmalarda, beyin
kimyasallarından biri olan dopaminin normal olmayan metabolizmasından kaynaklandığına ilişkin bulgulara rastlan-
GEÇİCİ özellikteki tikler, bir yıldan kısa bir sürede
kaybolur. Eğer bir çocukta bu tür davranışlar bir
yıldan fazla sürerse doktora başvurulmalıdır.
mıştır. Tikler genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde başlar. En sık görüldüğü yaşlar 7-12 arasındadır.
Tikler geçici ya da kalıcı olabilir. Geçici
özellikteki tikler, bir yıldan kısa bir sürede
kaybolur. Eğer bir çocukta bu tür davranışlar bir yıldan fazla sürerse profesyonel
yardım alınmalıdır. Bunun dışında çocuklarda görülen tiklerin büyük bir kısmı
erişkin yaşa gelmeden sona erer. Eğer
tikler, aşırı korkuya ve kaygıya neden
olan bir travma sonucu ortaya çıkmadıysa
veya çocuk aile içinde olumsuz tavırlara
maruz kalmıyorsa bu tür davranışların
uzun süreli olma ihtimali düşüktür.
Peki, ne şekilde davranmalı?
Çocuğa tiklerinden dolayı kesinlikle
ceza vermemeli ve sert davranmamalıyız.
Özellikle çocuğa “bilerek yapıyorsun!” demekten kaçınmalıyız.
Çocukta tik görüldüğünde onu sürekli
ikaz etmemeliyiz. Aksi takdirde çocukta
gerginlik artar ve tikleri daha da çoğalabilir.
Çocuğumuzun bu tür hareketleriyle
alay etmemeliyiz ve onu bu yüzden eleştirmemeliyiz.
Aile dışındaki insanların yanında tik-
lerinden dolayı onu uyarmamalıyız. Bu
tür uyarılar çocuğun özgüveni ve kendine
olan saygısını olumsuz etkiler.
Çocuğumuzla aramızdaki iletişimi güçlendirmeli ve ona yeterli ilgi ve sevgiyi
göstermeliyiz.
Tiklerinin ne zaman ve hangi koşullarda
azaldığını veya arttığını iyi gözlemlemeliyiz.
Çünkü bu gözlemler çocuğumuza nasıl
davranmamız konusunda bize yol gösterici
olacaktır.
Özetlersek, çocukluk ve ergenlik çağında tikler çocuklarda çok sık karşılaşılan
bir durumdur. Hemen hemen her insan,
hayatının bir döneminde istemsiz hareketler konusunda sıkıntı yaşamıştır. Özellikle SBS ve LYS gibi kaygı oluşturan sınavlara hazırlık sürecinde çokça görülür.
Tiklerin yerleşmesinde anne, baba ya da
diğer aile bireylerinin çocuğa karşı yaklaşımları önemli rol oynamaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, çocuğa tiklerinden dolayı sevdiği şeylere
yasaklamalar getirmemektir. Son olarak
çocuğunuzun bu tür hareketlerine çok
fazla tepki göstermemenizi ve sabırlı olmanızı tavsiye ederiz.
BERGAMA 2. CRA MÜDÜRLÜÜ’NDEN
TAINMAZIN AÇIK ARTIRMA LANI
Dosya No: 2009/298 Esas
1- Tapu Kaydı: zmir ili Bergama ilçesi, Ahmetbeyler köyü Tekkeköy alt mevkii
1146 parsel sayl, 1/4 hisseli, müfrez tarla vasfnda tanmaz
Mali Hazır Durumu: Tanmaz tarla vasfnda olup, içinde ahrlarda mevcuttur.
Asfalta doru zeytin aaçlar olan toprak ilemesi yaplmam, kumlu- tnl toprak
yapsnda meyil güneye bakl, güney yönü yola cephelidir. 34.763,00 m2 miktarnda
1/4 hisselidir. Ziraat bilirkii raporu uyarnca hisse deeri 34.763,00 TL'dir. Parsel
üzerinde birbirine baml ve bamsz toplam 9 adet yap vardr ve özellikleri
öyledir:
1 nolu yapı: Büyükba hayvan besicilii için ina edilmi, taban beton olup
demir direkler üzerine çelik konstriksiyon çats olan ve çat kaplamas trapez sac
olan padok yapsdr. Yapda hayvan yem yeme yerleri ve bu yemliklerde sabit
demir elemanlar vardr. Çatnn sa ve sol yanna eklenti yaplarak kullanm alan
geniletilmitir. Yapnn 3 yan açktr. Yapnn kullanm alan toplam 950,00
m2'dir.
2 nolu yapı: Süt sam merkezi olarak kullanlmak üzere yma kagir olarak tek
katl ina edilmi yapdr. Zemin ve duvarlar seramik tavan PVC lambiri kaplamadr. Çats demir profilden imal edilmi olup, kaplamas trapez saçtr. Hayvan
sam yerleri ve bu yerlerde demir aksam mevcuttur. Ayn çat altnda sam
bölümünden duvarla ayrlm 1 adet depo bulunmaktadr. Yapnn toplam kullanm alan 100 m2'dir.
3 nolu yapı: Tek katl profilden imal trapez sac çats olan basit sundurma
yapdr. Kullanm alan 175 m2'dir. 4-5-6-7-8 nolu yaplar: Hepsi tek katl depo
ve benzeri amaç için kullanlan yma kagir yaplar olup çatlar ahap ve kaplamalar kiremittir. Yaplarda malzeme ve içilikler özde olup ypranma mevcuttur.
4 nolu yap bamsz, 5 ve 6 yapk ve 7 ve 8 nolu yaplarda yapktr. Yaplarn
toplam kullanm alanlar 650 m2'dir.
9 nolu yapı: 2 katl betonarme karkas olarak ina edilen yap çiftlik evi olarak
kullanlmaktadr. Kap pencere doramalar ahap ve s yaltmszdr. 2. katta
teras mevcuttur, çats ahap ve kaplamas kiremittir. Kullanm alan toplam 120
m2'dir. Borçlunun hisse deeri 75.000 TL'dir.
mar Durumu: Muhammen Bedeli: 109.763.00 TL - Satı Saati: 10:40 - 10:50 Aras
Satı artları: 1 -Sat 04.09.2012 günü yukarda belirtilen saatler arasnda
Bergama Adliyesi Zemin Kat 2. cra Müdürlüü önü-BERGAMA adresinde açk
artrma suretiyle yaplacaktr. Bu artrmada tahmin edilen deerin % 60'n ve
rüçhanl alacakllar varsa alacaklar toplamn ve sat ve paylatrma giderlerini
geçmek art ile ihale olunur. Böyle bir bedele alc çkmazsa en çok artrann
taahhüdü sakl kalmak artiyle 14.09.2012 günü Bergama Adliyesi Zemin Kat 2.
cra Müdürlüü önü-BERGAMA adresinde yukarda belirtilen saatler arasnda ikinci artrmaya çkarlacaktr. Bu artrmada da rüçhanl alacakllarn alacan ve
sat giderlerini geçmesi artyla en çok artrana ihale olunur. u kadar ki, artrma
bedelinin maln tahmin edilen kymetinin % 40’n bulmas ve sat isteyenin alacana rüçhan olan alacaklarn toplamndan fazla olmas ve bundan baka
paraya çevirme ve paylatrma masraflarn geçmesi lazmdr. Böyle fazla bedelle
alc çkmazsa sat talebi düecektir.
2- Artrmaya itirak edeceklerin, tahmin edilen kymetin % 20'si nispetinde
Türk Liras pein para veya bu miktar kadar milli bir bankann teminat mektubunu
vermeleri lazmdr. Sat pein para iledir. Alc istediinde 10 günü geçmemek
üzere mehil verilebilir. Tapu alm harc, damga vergisi ile K.D.V. alcya aittir.
Birikmi vergiler ve tellaliye ücreti sat bedelinden ödenir.
3- potek sahibi alacakllarla dier ilgililerin (*) bu tanmaz üzerindeki haklarn
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarn dayana belgeler ile on be gün
içinde dairemize bildirmeleri lazmdr. Aksi takdirde haklar tapu sicili ile sabit olmadkça paylatrmadan hariç braklacaktr.
4- haleye katlp daha sonra ihale bedelini yatrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alclar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasndaki farktan ve dier zararlardan ve ayrca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardr. hale fark ve temerrüt faizi ayrca hükme hacet kalmakszn
Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alnacaktr.
5- artname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açk
olup gideri verildii takdirde isteyen alcya bir örnei gönderilebilir.
6- Sata itirak edenlerin artnameyi görmü ve münderecatn kabul etmi
saylacaklar, bakaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazl dosya numarasyla
müdürlüümüze bavurmalar ilan olunur.
bu ilan tebligat yaplamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*)lgililer tabirine irtifak hakk sahipleride dahildir. (Km.126)
(B; 46794-1159) (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
¥ 16.000 arı türü vardır. Bunların çoğu küme
hâlinde yaşamayan arılardır. Yalnızca yüzde
beş kadarı grup hâlinde yaşar. En sık rastlanan
sosyal arı türü bal arısıdır. 80.000 kadar arı
tek bir kovanda koloni olarak yaşayabilir.
¥ Erkek bal arıları, yalnızca kraliçe arıyla
çiftleşebilmek için yaşar. Kovanda yemek
azlığı varsa bu işçi arılar dışarı çıkmak zorunda
kalırlar. Erkek bal arıları çiftleştiğinde gövdelerinin alt kısmı zarar gördüğünden ölürler.
Çiftleşme, çiftleşme organlarının düşmesine
sebep olur ve bu organ kraliçe arıda sıkışıp
kalır. Kraliçe arı çiftleşmeye devam eder. Pek
çok farklı arıdan 70 milyon sperm toplayana
kadar bu böyle sürer.
¥ Nisan 1984’te özel fakat sınırlayıcı bir kutuya
alınan 3.300 arı, uzaya gönderildi. Sıfır yer çekimine alışan arılar neredeyse çok düzgün bir
bal peteği oluşturabildi. Ancak tuvalete gitmiyorlardı. Arılar yalnızca kovanın dışına dışkılarını bıraktıkları için yedi gün boyunca hiç
dışkı bırakmadılar. NASA sözcüsü, uzay kovanının son derece temiz olduğunu ifade etti.
KARMA SÖZLÜK
SÖZLÜKLERDEN SEÇMELER...
Askerde nöbette
iken yapılan şeyler
¥ Sincap kovalarken asteğmene yakalanmak. (bemncan)
¥ Saat tahmin etmek.
İçses
¥ Saat kaç oldu ya, kesin bi 15 dakika geçmiştir. Hadi bakalım saat tahmini alalım. 4.15
olmuştur. Hooop... 4.07!!!! Yuh o kadar zaman
geçti sadece 7 dakika mı olmuş! Telgrafın
tellerine kuşlar mı konaaaaar” (balzac)
¥ -10 derecede buğulu cama 1-12 arası sayıları yazıp her 10 dakikada bir, bir tanesinin
üzerini çizmek, gece santralcisiyle telefonda
konuşmak, oyun oynamak, komutanlara
olası durumlar için cevaplar hazırlamak, diyaloglar oluşturup kafada onu oynamak, düşünmek, düşünmek, düşünmek... (indeed)
¥ Sabitlenmiş 6-8 nöbetinde güneşin doğuş
saatini ve arazi üzerinde doğduğu notayı küçük deftere çizip not almak. Sonra Galileo
ya da Ali Kuşçu edasıyla değişimleri değerlendirmek. Tam manasıyla “şafak” düşerdim
tezkereden.
¥ Gökyüzüne bakıp takım yıldızların yerlerini, şekillerini hafızaya kazımak, astronomiye adım atmak. (caninho)
İlk Türk balistik
füzesine isim önerileri
¥ Kız kaçıran. (cengiz hanın torunu)
¥ Men dakka dukka. (istedikleri yere gidenler)
¥ Sabri. (mr poet)
¥ RTE: Roketli Teknik Ekipman. (press i
dent)
¥ İngilizcesi daha pahalı olur diye: Türkish
Fuzeing Balistikeyşın. (diferansiler)
¥ Anne terliği. (... dudaklı yazar)
¥ Teğetgeçen. (Alfred hickorkmaz)
¥ Şaşmaz. (snoop dogg millionaire)