Bald komm` ich in die Schule

Transkript

Bald komm` ich in die Schule
Bald komm’ ich in die Schule
ist der Text:
Yakında Okula Başlıyorum
ald komme ich in die Schule
ϝ˰˰ΧΩ΃ ϑϭ˰˰γ Ύ˰˰Α˰˰ϳέ˰˰ϗ
Δ˰˰˰˰˰γέΩ˰˰ϣ˰ϟ΍ ϝ˰˰ΧΩ΃ Δ˰˰˰˰˰γέΩ˰˰ϣ˰ϟ΍
ϑϭ˰˰γ Ύ˰˰Α˰˰ϳέ˰˰ϗ
nregungenAnregungen
zur Vorbereitung
auf die Schule für Kinder und
zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern
tern
Çocuklar ve veliler için okula hazırlık kitapcığı
uf dieΔ˰˰˰˰˰γέΩ˰˰ϣ˰˰ϟ΍
Schule
für Kinder und
ϰ˰ϟ΍ ϝϭ˰˰ΧΩϠ˰ϟ ϝ˰˰ϫϷ΍ϭ ΩϻϭϷ΍ έ˰˰ϳ˰˰ο˰˰Σ˰˰Η˰˰ϟ ΕΎ˰˰Σ΍έ˰˰Η˰˰ϗ΍
˰ϟ ϝ˰˰ϫϷ΍ϭ ΩϻϭϷ΍ έ˰˰ϳ˰˰ο˰˰Σ˰˰Η˰˰ϟ ΕΎ˰˰Σ΍έ˰˰Η˰˰ϗ΍
1
Liebes Kind,
Anna und ihre Freunde freuen sich auf die
Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon
alles können.
Das – und noch vieles mehr – kannst du bestimmt auch.
Wenn du etwas sehr gerne machst oder schon kannst,
male ein  zu dem Bild.
Wir wünschen dir viel Spaß dabei!
Sevgili çocuk
Anna ve arkadaşları okulun başlamasına
çok seviniyorlar. Bu kitapcıkta sana neler yapabildiklerini
gösteriyorlar. Mutlaka sen de bunlardan daha fazlasını
yapabiliyorsundur. Eğer çok severek yaptığın bir şey varsa resme gülen bir yüz çiz.
İyi eğlenceler diliyoruz!
�������������� ��������������
! ������������ ��� ����������� ��������� ��������������� ����������
. ���� ������������ �������������� ����� ����� ������� ������� ������������������
� ������ ����� ���� �������� � ��������� ������ ���������� ����� �������������� � ������
. ������� ���������� ���������
���������� ����� �� ���������� ����� ���� �������� ������������ �������� ����� ������ ���
. �������� ������ ����� � �������� ����� ������ ������ �����
2
! ����������� ���� ������������� ���� �����������
Hier kannst du ein Bild von dir malen!
Buraya
kendi resmini
yapabilrsin!
Buraya
kendinden
bir resim
yapabilirsin.
1
mit anderen Kindern draußen spielen; einen Ball werfen und fangen;
Diğer çocuklarla
oynamak, top oynamak,
tutmak
ba�ka
çocuklarla dışarıda
dı�arda oynayabilirsin,
bir top atıpatmak,
ve
yakalayabilirsin.
33
2
���������������� �������� ������� � ��������� ���� ��� ������� �������� ���
Das spiele ich am liebsten.
En çok severek oynadığım oyun
Bu sayfalara boyayabilir, yazabilir, yapıştırabilirsin ...!
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
.�������������������� ������������������� ������ ������
Auf diesen Seiten kannst du malen, schreiben, kleben …!
3
Das kann ich auch noch.
Bunu da yapabiliyorum.
4
Auf diesen Seiten kannst du malen, schreiben, kleben …!
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
. ��������� ����������� �� ������������������ �������
Bu sayfalara boyayabilir, yazabilir, yapıştırabilirsin ...!
auf einem Bein hüpfen; rückwärts gehen; balancieren;
Tek
ayak üstünde
arkana
bakmadan geri geri yürüyebilir,
zıplamak,
geri gerizıplayabilir,
yürümek, denge
sağlama
dengeni sa�layarak yürüyebilirsin.
�������� ����� �������� � ������� ���� ���� � ������ ���� ���� �������
5
Natur erkunden; Vorlesen und darüber sprechen; auf Sicherheit im
Verkehr achten;
doğayı
ve ve
üzerinde
konuşmak,
do�ayı keşfetmek,
ke�fedebilir,kitap
sesliokumak
okuyabilir
hakk�nda
konu�abilir, �ehir içi
trafiğe
dikkat
etmekolabilirsin Sesli Okuma (türk)
trafi�inde
emniyetli
������� ��������� � ���� ��� �������� ������ � ������� ������� � ����������
������ ����� ����
6
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
Bu sayfalara boyayabilir, yazabilir, yapıştırabilirsin ...!
Diese Tiere mag ich.
Bu hayvanları seviyorum.
. ���������������� ��������������������� �������
Auf diesen Seiten kannst du malen, schreiben, kleben …!
7
8
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
Auf diesen Seiten kannst du malen, schreiben, kleben …!
Meine Familie
Ailem
���������������������������
Bu sayfalara boyayabilir, yazabilir, yapıştırabilirsin ...!
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
zusammen spielen; Spielsachen aufräumen; Puzzle legen;
zusammen essen und erzählen;
arkadaşlarla
oynamak,
oyuncakları
toplamak,yap-boz
yap-bozoynayabilir,
oynamak,
beraber oynayabilir,
oyuncakları
toplayabilir,
beraber
yemek
yemek,
sohbet
etmek
beraber yiyip içip ve anlatabilirsin;
�� �������� � ������ � �������� ������� ������� ����� ����� �� ����
� �������� ��������
9
resim yapmak, yapıştırmak, kesmek, şarkı söylemek, maddeleri
yapıştırabilir, kesebilir e�yaları ayırabilirsin
resim yapabilir,
yapı�t�rabilir,
cinslerine
göre ayırmak
�
10
���������� �������� �������� ���������� � ������ � ��������� � ������
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
malen; kleben; schneiden; singen; Gegenstände sortieren;
Hier kannst du etwas aufkleben.
Buraya bir şey yapıştırabilirsin.
Bu sayfalara boyayabilir, yazabilir, yapıştırabilirsin ...!
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
. ����� ������������ ���������� �� �������������������� ������������
Auf diesen Seiten kannst du malen, schreiben, kleben …!
11
Das ist mir auch noch wichtig! (z.B. Freunde, Märchen, Lieblingsbuch …)
Bu benin için çok önemli (örnek: arkadaşlar, masallar, en çok sevdiğim
kitap)
! ��������� ����������������� � ��������� ������ ������
Auf diesen Seiten kannst du malen, schreiben, kleben …!
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
(... ��������� �������� � �������� ����������� ���������)
12
Bu sayfalara boyayabilir, yazabilir, yapıştırabilirsin ...!
…)
ğim
!...������������ � ����������� � ������ �� �������������� ����������������� ������� �������
�
�)
alleine anziehen; Schuhe zumachen; Nase putzen; zur Toilette
gehen und Hände waschen;
yalnız
giyinebilir,
ayakkabilarını
kendin giyinebilir,
Tek
başına
giyinmek,
ayakkabı bağcığı
bağlamak, ba�cıklarını
burun silmek,
tuvalete
gitmek
ve
elleri
yıkamak
ba�layabilirsin. Burnunu temizleyebilir, tuvalete girebilir ve el
yıkayabilirsin.
� ��������� ������� � ��������� ������ ������ � ��������� ���������� ������
� ��������� �������� ������������ ����� �������� � �������� �������
13
Willkommen in der Schule!
Okula Hogeldin
14
Liebe Eltern!
Dieses Heft entstand auf Wunsch von Eltern, die wissen wollten, wie sie
ihr Kind gut auf die Schule vorbereiten können. Die Zeichnungen zeigen
Vorschulkinder in alltäglichen Situationen. Wir wollen Ihr Kind und Sie
anregen, auf diese Fähigkeiten und Aktivitäten in den Monaten bis Schulbeginn besonders zu achten.
Die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes unterstützen Sie am besten,
indem Sie viel miteinander sprechen, gemeinsam Bilderbücher betrachten
und vorlesen. Machen Sie dies in Ihrer „Familiensprache“, der Sprache, in
der Sie und Ihr Kind sich wohlfühlen.
Bitte lassen Sie Ihrem Kind Zeit, immer wieder etwas auszuprobieren
oder eine Seite zu gestalten. Es ist keine Pflichtaufgabe, es soll Freude
machen.
Am ersten Schultag stellen die Kinder ihre Hefte in der Klasse vor.Viel
Vergnügen!
Değerli Anne - Babalar,
Bu kitapcık, çocuklarını okula hazırlamak isteyen velilerin isteği üzerine oluşturulmuştur. Kitabcıktaki resimler çocukların okuldaki günlük
yaşantılarını göstermektedir.Bizlerin amacı sizlerin ve çocuklarınızın okula
başlamadan önce bazı önemli beceri ve aktivitelere dikkatinizi çekmek.
Çocuklarınızın dil gelişimini, onlarla sohbet ederek, okuduğunuz kitaplar
üzerinde konuşarak, anlatarak destekleyebilirsiniz. Çocuğunuzla iletişimde
ve gelişimine katkıda bulunmak için tüm aktivitelerinizi kendinizi en iyi
hissettiğiniz dilde gerçekleştirin.
Çocuklarınızın çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla onları, bir şeyleri
kendi yapabilmeleri için destekleyin, örneğin bir sayfayı diledikleri gibi
düzenlemeleri için onlara zaman tanıyın. Yaptıkları işlerden zevk almalarını
sağlayın, zorlamayın.
Okulun ilk günü çocuklar kitapcıklarını sınıfta tanıtıcaklar.
Keyifli çalışmalar!
15
������� ����
����� ������ ����� �� �������� ���� �� ��� ��� ��� ������ ���
. ����� � ������ ������� ��� ������� ������
� ����� �� ���������� ������� �� �� ����� ����� ����� ��������
������� ���� ������� ��� �������� ���� �� ���� ��� . � �� ��� ���������
����� ��� �������� �� �������� ��������� �������� ������ ���
���� ���� ����
�������� �������� ������ ������� ������ �������� . ������� ��� ������
. �� ��������� � ����� ���� ��� �� �������� ����� ��� �������� �����
��� �������� ����� ������� ������ ���� ����� � ��� ������ ��� ������
. ������ ����
���� ���� ���� ���� ����� ������ ������ ����� ����� ����� �� ����
. ���� �� ����� ��� �����
. �� ����� ������ �� ���� ������� ���� ��� ���
. ����� �� ������ ��� ������ ������ ������ ������� �� ���� ����� ��
! ������� �� ������� ��� ��������
16
Impressum
Herausgeber
Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung
Beuthstr. 6-8
10117 Berlin-Mitte
www.berlin.de/sen/bwf
Autorinnen
Gudrun Carls
[email protected]
Christina Eichholz
Petra Häfner
Redaktion und v.i.S.d.P.
Ulrike Grassau
Schulaufsicht schulartenübergreifende
Angelegenheiten
Telefon: 030 90265693
eMail: [email protected]
Illustrationen
Matthia Lux
[email protected]
Übersetzungen
Hikmat Abdel Wahed (arab.)
Meral Dollnick (türk.)
Layout
Volker Busse
Druck
Oktoberdruck
2. überarbeitete Auflage
Berlin, November 2009
Auflage
5.000
Diese Broschüre ist ein Ergebnis des Modellprogramms FörMig – Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
www.foermig-berlin.de
Sie ist nicht zum Verkauf bestimmt und darf nicht zur Werbung für politische Parteien
verwendet werden.
3
1
Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung
Förderung von Kindern
und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
4
Gefördert als BLK-Programm von Bund und Ländern im
Zeitraum vom 1.9.2004 bis 31.12.2006

Benzer belgeler