Cephe Kaplama Sistemleri : Alucobond Kompozit Cephe

Transkript

Cephe Kaplama Sistemleri : Alucobond Kompozit Cephe
Cephe Kaplama Sistemleri : Alucobond Kompozit Cephe Kaplama Sistemi
Alucobond Kompozit Cephe Kaplama Sistemi
Alucobond, iki yüzü alüminyum levha ile kapl? plastik veya mineral dolgulu çekirdekten olu?an bir yüzü renkli alüminyum kompoze levhad?r.
Alucobond, Almanya?daki Alcan Singen GmbH firmas?n?n 1969 y?l?ndan itibaren üretti?i bir ürünüdür.
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat:
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Aç?klama
Kullan?m Alanlar? :
Yap? eleman? olarak Alucobond, iç ve d?? uygulamalarda mimarlara ve uygulamac?lara s?n?rs?z özgürlük sa?lamaktad?r. Hafifli?i, yüksek
ölçüde sa?laml???,esnekli?i, düz yüzeyler sa?lamas? ve di?er yap? elemanlar?n? destekleyici özelli?i ile tüm dünyada tercih edilen bir kaplama
malzemesidir.
Özellikleri:
Birçok mat, metalik standart renkte, spectra veya özel renklerde bulunabilen alucobond?un boyal? yüzü, UV ???nlar?na dayan?kl?
floropolimer f?r?n vernikli (PVDF) üst kaplama sistemiyle d?? cephe uygulamalar?nda kullan?l?r hale getirilmi?tir.
Alucobond kullan?m yerine, rüzgar yüküne ve uygulama biçimine ba?l? olarak farkl? çekirdek kal?nl?klar?nda üretilir.
Alman DIN 4102-1 normuna göre plastik çekirdek malzemesi ile olu?an alucobond B2 s?n?f? yang?n dayan?m? sertifikas?na sahiptir.
Yine Alman DIN4102 normuna göre özel mineral dolgulu çekirdek malzemesiyle olu?an alev almayan alucobond A2 s?n?f? yang?n
dayan?m? sertifikas?na sahiptir.
Alucobond kompozit panelin en önemli özelli?i so?uk olarak el aletleriyle ?ekil verilebilir olmalar?d?r. El makineleri, panel testereleri ve
kompozit panel kesim makineleriyle her türlü kesme,biçme, delik açma, bükme i?lemleri uygulanabilir.
Detayl? bilgi için t?klay?n?z
1 / 2
Cephe Kaplama Sistemleri : Alucobond Kompozit Cephe Kaplama Sistemi
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yok
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler