zehirli bitkiler 9

Transkript

zehirli bitkiler 9
Zygadenus venenosus (death camas): Steroidal alkaloidlerden zygadine
içermektedir. Nektar ve polenleri toksiktir. Veratrumdakine benzer birçok alkoloid’ler
vardır. Bunlar "gliko-alkoloid"’ler ve "ester alkoloid"’lerdir. Bitki 10 gün kadar
çiçeklenir ve çok az nektar salgılar. Çiçeklerini yiyen çoçuklar zehirlenir. Ergin arılar
zehirlenmektedir. Tarlacı arılar çiçek ziyaretinden 9 saat sonra felç olmaktadır.
Zygadenus venenosus (death camas)
Sarı yasemin(Gelsemium sempervirens):
Nektar ve poleni zehirlidir.
Toksik alkaloidleri gelsemine, gelseminine ve gelsemicine’dir. Bitkinin tüm parçaları
zehrleyicidir. Bu bitkiden lede edilen balı yiyen insanlar zehirlenir.
Arılar
zehrlenmektedir. Arılar felç olur ve ölür. Polenleri tarlacı arılardan daha çok genç
arıları zehirlemektedir. Larvalar zehirden etkilenmez.
Sarı yasemin(Gelsemium sempervirens)
Spiraea ussurensis: Nektarı zehirlidir.
Haşhaş (Papaver somniferum): Bitkinin alkaloidlerinden morfin, kodein ve
noskapin vardır. Tüm alkaloidlerinin zehirleyici etkisinden şüphelenilmektedir. Bazı
araştırmacılar bitkinin ziyaretinden sonra narkoze olmuş arılara rastlamışlardır.
Bitkinin kırmızı çiçeklerinin ziyaretinden sonra düzensiz hareketler görülmüştür.
Haşhaş
Göknar(Abies
alba, Silver
fir): Rüzgarla polinasyon yapan bitkilere
örnektir. Đsviçre’de ağacın bitli bitlerinin bal çiğini topladıktan sonra arıların felç
oldukları görülür. Kovan girişinde birçok ölmüş arıya rastlanır.
Canlı arılar felç hali
görülür. Koloniler bölgeden uzaklaştırılıp şurupla beslendiğinde arılar hemen iyileşir.
Göknar(Abies alba, Silver fir)
Macadamia integrifolia (macadamia):
Ağaçların çiçeklerinde ölmüş
arılara rastlanır. Çiçekten çıkan siyanid gazı arıları öldürmektedir.
Macadamia integrifolia (macadamia)
Kurtboğan (Aconitum spp., monkshood): Bitkinin yaklaşık 100 türü
"diterpenoid alkoloid"’leri taşımaktadır. Çok zehirli olan Kurtboğan bitkisinin
Aconitum orientale ve Aconitum nasutum türleri Kuzey-doğu ve Doğu Anadolu
bölgesinde yaygın olarak bulunmaktadır.
Aconitum spp.
Küçük miktarları bile memeli hayvanlarda zehirlenme yapar. Balında da toksik
maddeler vardır. Ancak bu maddeler insanlara nazaran daha az toksiktir. 1926 yılında
Çin’de bombus arısı yuvasından alınan acotinum balının insanlarda ölüm yaptığına
dair bilgi vardır.
Ancak bal arıları her zaman bitkinin derinde olan nektarına kolay ulaşamazlar.
Bal ve poleni zehirleyicidir. Delphinium’da bulunanlara benzer diterpenoid alkoloid’leri
taşımaktadır. Balları insanlara kıyasla arılarda daha az toksiktir. Aconitum chinense
bitkisinin tüm parçaları zehirlidir. Acotinum bitkisinin birçok türleri Avrupa ve
Amerika’da yetiştirilmektedir.
Düğün çiçeği (Ranunculus spp., crowsfoot, buttercups): Yurdumuzda
80 kadar türü bulunmaktadır. Nektar ve poleni toksiktir. Yüksek toksisitesi olan
"protoanemonin" yağı içermektedir. Glycoside ve ranunculin toksini içerir. Ranunculus
poleni zehirlenmeye neden olur.
Petek gözlerine depolanan polenleri en az 3 yıl
toksik etkisini sürdürmektedir.
Ranunculus spp
Düğün çiçeği bitkisi ilkbaharda çiçeklenme döneminde arılarda ölümlere neden
olmaktadır. Ranunculus acer, R. aconitifolius, R. acris, R. alpestris, R. auriconus, R.
breyninus(=R. nemorosus), R. lanuginosus, R. polyanthemos, R. puberulus, R.
repens ve R. steveni arılarda zehirlenme yaparlar. Genç arıların tümü zehirlenir.
Kovan girişinde titreyen, uçamayan arılar görülür.
Bacaklarını kontrol edemezler.
Arılar kısa zaman içinde ölmektedir.
Anemon (Anemone nemorosa, European anemone): Bitkide bulunan
"protoanemonin" maddesi toksiktir.
Anemon (Anemone nemorosa, European anemone)
Caltha patustris (Marsh marigold): Bitki üzerinde ölmüş işçi arılara
rastlanır. Ölmüş arılarda inseksidal maddeler bulunur.
Caltha patustris (Marsh marigold)
Sapindus marginatus:
bildirilmiştir.
Amerika’dan 1945 yılında arılarda ölüm yaptığı
Sapindus marginatus

Benzer belgeler

zehirli bitkiler 10

zehirli bitkiler 10 Zygadenus venenosus (death camas): Steroidal alkaloidlerden zygadine içermektedir. Nektar ve polenleri toksiktir. Veratrumdakine benzer birçok alkoloid’ler vardır. Bunlar "gliko-alkoloid"’ler ve "e...

Detaylı

arılarda zehđrlenmeye bağlı ölümler

arılarda zehđrlenmeye bağlı ölümler Senecio jacobaea (Tansy ragwort): Bitkide 6 çeşit pyrrolizidine alkaloid vardır. Çiftlik hayvanlarında zehirleyicidir. Hayvanlara göre zehirleme seviyeleri değişmektedir. Sığr ve atlar, diğer hayva...

Detaylı

Karadeniz orman gülü (Rhododendron ponticum) Nektar ve poleni

Karadeniz orman gülü (Rhododendron ponticum) Nektar ve poleni Zygadenus venenosus (death camas): Steroidal alkaloidlerden zygadine içermektedir. Nektar ve polenleri toksiktir. Veratrumdakine benzer birçok alkoloid’ler vardır. Bunlar "gliko-alkoloid"’ler ve "e...

Detaylı