4,75 - EMLAK SAYFASI - die erste türkische Immobilienzeitung in

Yorumlar

Transkript

4,75 - EMLAK SAYFASI - die erste türkische Immobilienzeitung in
Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart – Ausgabe Dezember 2007 – Nr. 3
In Kooperation mit
Bir Milyon’dan fazla Emlak
Ev Sahiplerine Daha Fazla Hak ve Rahatlýk
15.12.2007 tarihinden itibaren sitemizde, bir
Milyondan fazla Emlak bulabilirsiniz!
Yeni Yasa Ev Sahiplerine Daha Fazla Hak ve Rahatlýk getiriyor:
Bölüm 3: Borçlu durumundaki yardýmsal açýklamalar
Sayfa 12
Telefon 0 71 56 - 4 35 90
Macit Karaahmetoðlu,
Dr. Altan Heper (Avukat Türkei)
Jörg Khöber, Frank Störmer,
Peter Horrig, Alexander Freiherr
von Malsen-Waldkirch,
Nursel Özel
Sayfa 7
www.karaahmetoglu.de
Mehrfamilienhaus
EMLAK SAYFASÝ
Kiralýk, Satýlýk Daireler, Evler,
ve Ticari alan’larý
TOP
IE
IMMOBIL
Sayfa 4 – 7
Garten, Balkon und
herrliche Aussicht
auf Stutgart
Emlakçý Listesi
Yakýnýnýzdaki emlakçýlar
Sayfa 2
Kira Çizelgesi
Ev sahibiniz kirayý artýrmak istiyor!
Almanya´da her yýl, ev sahiblerinden – kiracýlara
kira artýþý içeren milyonlarca mektub çýkar.
Sayfa 2
Enerji Tasarrufu – eski ve yeni
Binalar için Teþvik ve Danýþmanlýk
Stgt.-West-Halbhöhenlage
EG.
1.OG.
2.OG.
DG.
ca. 150m²
ca. 120m²,
ca. 120m²,
ca. 110m²,
Zemin Kat.
1.Kat.
2.Kat.
Çatý Kat.
takriben
takriben
takriben
takriben
Laden und Wohnung + Garten - 80m² frei
frei nach Vereinbarung
frei
frei
150m²
120m²
120m²
110m²
Dükkan ve Daire 80m²`si boþ ve bir`de Bahçe
Komisyon yok!
Daire, anlaþmalý boþalabilir
Provisionsfrei
Daire, boþ
Daire, boþ
Kaufpreis:
€
634.000,-
TOP
IE
IMMOBIL
S-Killesberg
Soyumuzun geçmiþte yaptýgý eserleri korumak ve
saygý göstermek gerekir. Benzersiz ve tarihi olarak adlandýrýlmýþ mimari sanat eserlerini korumak yapýlmasý gereken yüksek bir deðerdir.
Sayfa 8
Yatýrým amaçlý bulunmaz fýrsat!
Noter
Kapitalanleger aufgepasst!
Noteri kýsaca tanýmlayacak olursak noter antlaþmalarda ve satýþ gerçekleþtirmede ve satýþ süreçlerinde kaçýnýlmaz ve zorunludur.
Sayfa 9
Ev sahiplerini koruyan Kurum
Gelir bazlý Kiralama ve Almanya’daki ev sahibi
haklarý
Sayfa 10
TOP
IE
IMMOBIL
Baujahr: 1978, 1 Zi. 35m², Bad, Küche, Balkon, Zentralheiung, seit 12
Jahren vermietet für 281,– €. Miete wird angepasst auf 320,– € KM
Kaufpreis:
ANSPRECHPARTNER:
Hr. Michael Wildgrube
Tel. 0711 / 22 96 48 22
Enerjinin etkili kullanýmý ve tasarrufu enerji
politikasýnýn temelidir. Etkili tasarruf yapabilmek konusunda binanýn dýþ cephesinin rolü
büyüktür.
Sayfa 3
Tarihi eser kapsamýna
giren Gayrimenkuller
Ideal für Kapitalanleger!
1 Zi. Whg. in Mannheim
39.000,- € + Garagenstellpl: 4.000,- €
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Top Preis/Leistung:
Uhingen, geh. Ausstattung
Killesberg 52m², 2 Oda, Banyo, Bahçe - Teraslý Daire!
Kira geliri aylýk 340,– € (Kira artýrabilinir*)
Cebinizden takriben aylýk 100,– € ödeyerek daire sahibi
olabilirsiniz!
2 Zi.-Whg. auf dem Killesberg, 52m², Gartenterrasse,
Bad, Küche. Mieteinnahmen 340,– € mtl. (die Miete
kann angepasst werden*)
Mit ca. 100,– € mtl. Eigenleistung könnten Sie schon der
neue Eigentümer werden!
Kaufpreis:
89.000,- €
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
*Alle Angaben ohne Gewähr!
Top Immobilie des Monats:
Kernsanierte Wohnungen
in XXL (prov.frei)
Zentrale Lage von Bad Cannstatt
BJ. 60, kernsaniert in 2008, EG-DG
Wohnungen, 90 –150m², Aufzug,
Stellplätze, Balkone. GasZentralheizung, Wintergärten, hochwertige Ausstattung
Kaufpreis: ab
284.000,- €
TOP
IE
IMMOBIL
Uhingen, 2 Zi.Wohnung, 38,75 m2, Baujahr 1997, gehobene Ausstattung
Kaufpreis:
98.000,- €
Gutbier Immobilien – Königstraße 26, Stuttgart Mitte, Tel.: 0711-18 567 150
Uygun & Hýzlý
*
% 4,75
10 Yýl sabit faiz
senelik % 5 ek ödeme imkaný
yýllýk nominal
Kredi Düzenleme faizi 7 ay ücretsiz
* 10 yýllýk sabit faiz`de effektif Faiz % 4,85, Yýllýk %1 ana kredi`ye geri ödeme (Tilgung) – Bahsedilen faiz oranlarý
ve koþullar sadece bireysel kullaným için alýnan Gayrimenkullar ve Dresdner Bank`a Konut Kredisi ile ilgili yapýlacak
yeni baþvurular için geçerlidir.
Aktuelize tarihi 13.11.2007
Günlük güncel faiz oranlarýný sorabilirsiniz:
Dresdner Bank AG Þube Feuerbach
Tel.: (0711) 135 349 Bayan Hülya Kolkýran
Tel.: 0711/ 66 8310 - [email protected]
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
1
Kira düzeyi çizelgesi 2007/2008
Teþekkürler!
Eyalet Baþkenti Stuttgart
Yerel uzlaþtýrma kirasý €/m²
„Donatým“ „Konum“
Saygýdeðer okurlarýmýz,
Gazetemizin 3. sayýsýný sizlere sunuyor olmaktan
duyduðumuz mutluluðu belirtir, gazetemize göstermiþ olduðunuz ilgiden dolayý sizlere teþekkür ederiz.
"Emlak sektöründe yeni bir sayfa" sloganý ile
baþladýðýmýz bu yola, günden güne sizin için yeni
sayfalar ekleyerek devam etmekteyiz. Hedefimiz
evini satmak isteyen ile ev almak isteyen okuyucularýmýzý gazetemizde buluþturmanýn yanýsýra,
okuyucularýmýzý konut finansmaný ve emlak sektörü konusunda aydýnlatmak ve bilgilendirmektir.
Bilgilendirici yazýlarýmýzýn yanýsýra elbette korunulmasý ve dikkat edilmesi gereken, olumsuz noktalarada dikkatinizi çekecek yazýlarýmýz olabiliyor.
Amacýmýz bu yazýlarýmýzla kimseyi kýrmak veya
zor durumda býrakmak deðildir.
Henüz ikinci sayýmýzda, „Schufanýz`da olsa
gelin“ baþlýklý bir yazýmýza, gazetemiz yayýnlanýr
yayýnlanmaz Stuttgart`da bir kaç þirketten negatif
tepki aldýk! Yarasý olan gocunur felsefesiyle biz
yolumuza devam edeceðimize söz veriyoruz!
Sebebi ise; siz deðerli okurlarýmýzý, bilinçli veya
bilinçsiz, size zarar veren þahsiyetlerden ve þirketlerden korumak!
Ne yazýk ki, birçok sektörde olduðu gibi Finans
ve Emlak sektöründe de çýraklýðýný yapmadýðý iþin
patronu olmaya kalkýþan birçok arkadaþýmýz var!
Biz yazmaya devam edeceðiz! Siz de okumaya
devam edin!
Saygýlarýmýzla
Emlak Sayfasý
INSERENTEVERZEICHNIS:
M & D Wohnbau GmbH
Investment Forum Stuttgart
Dr. Hybner Immobilien GmbH
BauFinanz Stuttgart
Hecht Immobilien Concept
Engel & Völkers Sindelfingen
Striedel & Partner GmbH
Real Estate Stuttgart
K&P Bauträgergesellschaft mbH
Ergüt Immobilien
Hahn+Keller Immobilien GmbH
Europcar Autovermietung
Benno Müller Immobilien
Bannasch & Partner
0711/ 7825093
0711/ 8004507
0711/ 5208750
0711/ 9019595
0172/ 6206883
07031/ 266000
0711/ 2264124
0711/ 222946-35
0711/ 1622743
0711/ 4119597
0711/ 3969700
0711/ 2635070
07121/ 339220
07152/ 335290
Bende Muhabirim:
Hedefimize ulaþabilmek için, þüphesiz siz deðerli
okurlarýmýzýn desteðine ihtiyacýmýz var!
Siz`de bir Muhabirimiz olun!
Emlak ve finans sektörü ile ilgili, ailenizde ve çevrenizde yaþanan olumlu veya olumsuz tüm olaylarý, bizler ile paylaþmanýzý, gazetemizi tavsiye etmenizi, daha iyisini sunabilmemiz için önerilerinizi
bize yazýlý olarak bildirmekle çok büyük bir destek
saðlamýþ olursunuz.
BBT Aktiengesellschaft
0711/ 7507771
Accurat Immobilien GmbH
07151/ 51026
VSK Vermieterschutzkartei
07152/ 33126-0
Unternehmensberatung & Immobilien 0711/ 3701677
IVD Kurt Stegmaier Immobilien
0711/ 242741
Schatz Consult 0711/7352383
Pfugfelder Immobilien Treuhç GmbH 07141/ 936621
Margreth Zickler Immobilien GmbH
07121/ 16440
IMAC
07152/ 92628-0
Ikm GmbH
0711/ 365338-60
Gutbier Immobilien
0711/ 18567121
Kfz Cicek Werkstatt
0711/ 6584221
GARANT Immobilien GmbH
07141/974580
Futurplus
0711/ 2296990
Dresdner Bank, Fil. Feuerbach
0711/ 13534920
DB Immobilien GmbH
0711/ 668310
Emlak piyasasý terimleri:
Abst.
App.
Ausst.
Abstand
Appartement
Ausstattung
BW/BaWa
Bj.
BK
Blk.
Bung.
bzb.
Badewanne
Baujahr
Betriebskosten
Balkon
Bungalow
beziehbar
Küvet
Ýnþaat edilen Tarih
Ek giderler
Balkon
Bungalow
hemen taþýnýlabilinir
CT
Courtage
kurtaj
DB
DG
DH
DHH
Do.-Gge.
DT
Duschbad
Dachgeschoss
Doppelhaus
Doppelhaushälfte
Doppelgarage
Dachterrasse
Duþ Kabini
çatý Katý
Ýkiz ev
ikiz ev yarýsý
ikiz garaj
Çatý Terasý
EBK
EG
EGW
EFH
ELW
EK
Etg.
Einbauküche
Erdgeschoss
Einfamilienhaus
Einliegerwohnung
Eigenkapital
Eigentumswohnung
gömme mutfak
Giriþ katý
Giriþ kat dairesi
Bir ailelik ev
müstakil ev dahili daire
öz Sermaye
Daire
Gge.
Grdst.
Gart.
Garage
Grundstück
Garten
Garaj
Arsa
Bahçe
HK
Hs.
Heizkosten
Haus
Isý Masraflarý
Ev
Erdgeschosswohnung
Impressum Emlak Sayfasý
G. Yýlmaz
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Telefon: 0711- 782 50 93
Telefax: 0711- 782 50 94
E-Mail: [email protected]
2
Mesafe
Apartman
Yapý Özellikleri
Komf.
KM
KP
KT
Komfort
Kaltmiete
Kaufpreis
Kaution
Konfor
Soðuk Kira
Alis fiyati
Depozit
Lg.
Lage
Konum
MM
mtl.
Monatsmiete
monatlich
Aylýk kira bedeli
aylýk
NB
Nutzfl.
NK
Neubau
Nutzfläche
Nebenkosten
Yeni Konut
ek kullaným alaný
Ek masraflar
OG
Obergeschoss
1. Kat
Prov.
prov.-fr.
Provision
provisionsfrei
Komisyon
Komisyonsuz
RH
Reihenhaus
Sýra konut
Terr.
Terrasse
Teras
VB
Verhandlungsbasis
Pazarlýkpayý
WE
Wohnfl.
Whg.
Wohneinheit
Wohnfläche
Wohnung
Konut
Oturum alaný
Daire
z. BAB
Zi.
ZH
zur Bundesautobahn
Zimmer
Zentralheizung
Otoban yakýný
Oda
Merkez Baðlý Kat
Kaloriferi
Redaktionsleitung:
Mustafa Göðüþ
Marketýng/Vertriebsleitung:
Dilek Gündoðan
Konzept, Design & Technik
Yücel Yanaz
Anzeigenleitung:
Ümran Gürkale
Ausgabe:
Preis:
Auflage:
Verbreitung:
monatlich
kostenfrei
25.000 Ex.
Großraum Stuttgart
50 - 60 m²
60 - 70 m²
70m² ve >
çok basit
dezavantajlý
orta
avantajlý
5,60 - 7,10
5,80 - 7,40
6,00 - 7,70
5,20 - 6,70
5,40 - 6,90
5,70 - 7,20
4,90 - 6,20
5,10 - 6,50
5,30 - 6,80
4,60 - 5,90
4,80 - 6,20
5,10 - 6,40
4,40 - 5,60
4,60 - 5,90
4,80 - 6,10
basit
dezavantajlý
orta
avantajlý
6,10 - 7,70
6,30 - 8,00
6,50 - 8,20
5,70 - 7,20
5,90 - 7,50
6,10 - 7,80
5,40 - 6,80
5,60 - 7,10
5,80 - 7,40
5,10 - 6,50
5,30 - 6,70
5,50 - 7,00
4,80 - 6,20
5,10 - 6,40
5,30 - 6,70
orta
dezavantajlý
orta
avantajlý
6,50 - 8,30
6,70 - 8,50
6,90 - 8,80
6,10 - 7,80
6,30 - 8,10
6,60 - 8,30
5,80 - 7,40
6,00 - 7,70
6,20 - 7,90
5,50 - 7,00
5,70 - 7,30
5,90 - 7,60
5,30 - 6,70
5,50 - 7,00
5,70 - 7,30
iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
6,90 - 8,80
7,20 - 9,10
7,40 - 9,40
6,60 - 8,40
6,80 - 8,60
7,00 - 8,90
6,30 - 8,00
6,50 - 8,20
6,70 - 8,50
6,00 - 7,60
6,20 - 7,90
6,40 - 8,10
5,70 - 7,30
5,90 - 7,60
6,20 - 7,80
çok iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
7,40 - 9,40
7,60 - 9,70
7,80 - 10,00
7,00 - 8,90
7,20 - 9,20
7,50 - 9,50
6,70 - 8,50
6,90 - 8,80
7,10 - 9,10
6,40 - 8,20
6,60 - 8,40
6,80 - 8,70
6,20 - 7,90
6,40 - 8,10
6,60 - 8,40
Yapým yýlý 1975 - 1984
Oturum alaný
30 - 40 m²* 40 - 50 m²
50 - 60 m²
60 - 70 m²
70m² ve >
„Donatým“ „Konum“
Bende Muhabirim Haber Hattý:
Fax: 0711/782 50 94
E-mail: [email protected]
Posta:
Emlak Sayfasi
Bende Muhabirim köþesi
Krehlstraße 1
70563 Stuttgart
Yapým yýlý 1975`den önce
Oturum alaný
30 - 40 m²* 40 - 50 m²
basit
dezavantajlý
orta
avantajlý
6,50 - 8,30
6,70 - 8,50
6,90 - 8,80
6,10 - 7,80
6,30 - 8,10
6,60 - 8,30
5,80 - 7,40
6,00 - 7,70
6,20 - 7,90
5,50 - 7,00
5,70 - 7,30
5,90 - 7,60
5,30 - 6,70
5,50 - 7,00
5,70 - 7,30
orta
dezavantajlý
orta
avantajlý
6,90 - 8,80
7,20 - 9,10
7,40 - 9,40
6,60 - 8,40
6,80 - 8,60
7,00 - 8,90
6,20 - 8,00
6,50 - 8,20
6,70 - 8,50
6,00 - 7,60
6,20 - 7,90
6,40 - 8,10
5,70 - 7,30
5,90 - 7,60
6,20 - 7,80
iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
7,40 - 9,40
7,60 - 9,70
7,80 - 10,00
7,00 - 8,90
7,20 - 9,20
7,40 - 9,50
6,70 - 8,50
6,90 - 8,80
7,10 - 9,10
6,40 - 8,20
6,60 - 8,40
6,80 - 8,70
6,20 - 7,90
6,40 - 8,10
6,60 - 8,40
çok iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
7,80 - 10,00
8,10 - 10,30
8,30 - 10,50
7,50 - 9,50
7,70 - 9,80
7,90 -10,00
7,10 - 9,10
7,40 - 9,40
7,60 - 9,60
6,90 - 8,70
7,10 - 9,00
7,30 - 9,30
6,60 - 8,40
6,80 - 8,70
7,10 - 9,00
Yapým yýlý 1985 - 1994
Oturum alaný
30 - 40 m²* 40 - 50 m²
50 - 60 m²
60 - 70 m²
70m² ve >
„Donatým“ „Konum“
basit
dezavantajlý
orta
avantajlý
6,90 - 8,80
7,20 - 9,10
7,40 - 9,40
6,60 - 8,40
6,80 - 8,60
7,00 - 8,90
6,20 - 7,90
6,50 - 8,20
6,70 - 8,50
6,00 - 7,60
6,20 - 7,90
6,40 - 8,10
5,70 - 7,30
5,90 - 7,60
6,20 - 7,80
orta
dezavantajlý
orta
avantajlý
7,40 - 9,40
7,60 - 9,70
7,80 - 9,90
7,00 - 8,90
7,20 - 9,20
7,40 - 9,50
6,70 - 8,50
6,90 - 8,80
7,10 - 9,10
6,40 - 8,20
6,60 - 8,40
6,80 - 8,70
6,20 - 7,90
6,40 - 8,10
6,60 - 8,40
iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
7,80 - 10,00
8,00 - 10,20
8,30 - 10,50
7,50 - 9,50
7,70 - 9,80
7,90 - 10,00
7,10 - 9,10
7,40 - 9,40
7,60 - 9,60
6,90 - 8,70
7,10 - 9,00
7,30 - 9,30
6,60 - 8,40
6,80 - 8,70
7,00 - 9,00
çok iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
8,30 - 10,50
8,50 - 10,80
8,70 - 11,10
7,90 - 10,10
8,10 - 10,30
8,30 - 10,60
7,60 - 9,70
7,80 - 9,90
8,00 - 10,10
7,30 - 9,30
7,50 - 9,60
7,70 - 9,80
7,10 - 9,00
7,30 - 9,30
7,50 - 9,50
Yapým yýlý 1995 - Nisan 2006**
Oturum alaný
30 - 40 m²* 40 - 50 m²
50 - 60 m²
60 - 70 m²
70m² ve >
„Donatým“ „Konum“
orta
dezavantajlý
orta
avantajlý
7,80 - 10,00
8,00 - 10,20
8,30 - 10,50
7,50 - 9,50
7,70 - 9,80
7,90 - 10,00
7,10 - 9,10
7,30 - 9,40
7,60 - 9,60
6,90 - 8,70
7,10 - 9,00
7,30 - 9,30
6,60 - 8,40
6,80 - 8,70
7,00 - 9,00
iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
8,30 - 10,50
8,50 - 10,80
8,70 - 11,10
7,90 - 10,10
8,10 - 10,30
8,30 - 10,60
7,60 - 9,60
7,80 - 9,90
8,00 - 10,20
7,30 - 9,30
7,50 - 9,60
7,70 - 9,80
7,10 - 9,00
7,30 - 9,30
7,50 - 9,50
cok iyi
dezavantajlý
orta
avantajlý
8,70 - 11,10
8,90 - 11,40
9,20 - 11,70
8,40 - 10,60
8,60 - 10,90
8,80 - 11,20
8,00 - 10,20
8,20 - 10,50
8,50 - 10,80
7,70 - 9,90
8,00 - 10,10
8,20 -10,40
7,50 - 9,60
7,70 - 9,80
7,90 - 10,10
* 30 m² altýndaki Oturum alanlanýn fiyatlarý 30² -40 m² arasýndaki fiyatlara göre çizelge fiyatlarýndan daha yüksektir. Daha küçük oturum alanlarýnda ise (20 m²) bu artýþ %13 yüksekliðindedir.
** Çizelge`de 2006 yýlýnýn Mayýs ayýndan itibaren fiyatlar bulunmamaktadýr ve dolayýsý ile Çizelge
05/2006´dan sonra yapýmý sona ermiþ olan yapýtlara ait deðerleri içermemektedir.
www.emlaksayfasi.de
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
Enerji Tasarrufu – eski ve yeni
Binalar için Teþvik ve Danýþmanlýk
ken ýsý yalýtýmý, sýcak su tesisatý ve kalorifer yenilenmesi, dönüþümlü enerji gibi önlemlerin sonrasýnda.
Enerji tasarrufunu düþünen ve yatýrým yapmak isteyen
ev sahipleri için çok avantajlýdýr.
E
nerjinin etkili kullanýmý ve tasarrufu enerji politikasýnýn temelidir. Etkili tasarruf yapabilmek konusunda binanýn dýþ cephesinin rolü büyüktür. Bu
konu ayný zamanda ekonomi bakanlýðýnýn, enerji
tasarrufu için 10 nokta (10 punkte-Program für mehr
energieffizienz) programýnda mevcuttur ve bir dizi
yasal önlemlerle bu konu vurgulanmýþtýr. Var olan
enerji tasarruf düzenlemelerinin kapsamýnýn geniþletilmesi, var olan binalar için enerji kimliði oluþturulmasý ve KfW'nin CO2 bina tadilat programý çerçevesinde sunduðu finans olanaklarýyla enerji tasarrufu çabalarýný destekliyor. Bu destek programý ev ve daire sahiplerine, uzmanlarýn tavsiyeleri doðrultusunda binalarýnda var olan enerji tasarruf potansiyellerini kullanmalarýný mümkün kýllýyor.
Yerinde enerji tasarrufu danýþmanlýðý hizmeti:
Kazançlý bir teklif
Binalarda tasarruflu ve doðru enerji kullaným danýþmanlýðý hizmeti, binalardaki enerji tasarrufunu saðlamak isteyeneri yakýndan ilgilendiriyor. Ayný zamanda
çevreyi korumak açýsýndanda önemli . Alýnmasý gere-
Neler teþvik ediliyor?
Öncelikle konusunda uzman mühendis veya daha
doðrusu bina enerji danýþmaný tarafýndan yapýlan;
binanýn ýsý yalýtýmý, ýsý üretim, daðýtýmý, su ýsýtma
sistemi ve dönüþtürülebilir enerji kullanýmýný kapsayan yerinde danýþmanlýk hizmeti teþvik ediliyor.
Enerji danýþmanlarý listesini www.rkw.de/02_loesungen/ Energieberatung/index.html veya www.energiedespesche.de sayfalarýnda bulabilirsiniz. Bu konudaki
bir danýþmanlýk ancak binanýn ýsý yalýtýmý, ýsýtma sistemi ve dönüþtürülebilir enerji gibi konulardaysa teþvik
kapsamýna girer.
Diðer teþvik koþullarý þöyledir: Binanýn
– Almanya sýnýrlarý içinde bulunmasý
– Ýnþaat izninin 01.01.1984 den önce (yeni eyaletler
için 01.01.1989 dan önce) alýnmýþ olmasý
– Binanýn alanýnýn yarýsýndan fazlasýnýn oturma amaçlý kullanýlmýþ olmasý gereklidir.
Dilekçe ve süreç
Danýþmanlýk hizmeti için teþvik dilekçesi hazýrlanmasýný ve alýnmasýný danýþman gerçekleþtirir. Danýþman
danýþmanlýðýn baþlamasýndan önce dilekçeyi
Eschborn da bulunan BAFA ` göderir.
Konu hakkýndaki daha fazla bilgi almak için
www.bmwi.de veya www.bafa.de adresini ziyaret edebilirsiniz. mail : [email protected]
Dipl.Mühendis Þevket Kürtür
Mimar
Mimarlýk bürosu AK
Tel:0711 510 31 40 [email protected]
Energie sparen – Altbau/Neubau
Förderung und Beratung
D
ie Verbesserung von Energieeffizienz und
Energieeinsparung ist zentrales Anliegen der
Energiepolitik. Ein Hauptaugenmerk liegt hierbei auf
dem Gebäudebereich, in dem noch erhebliche
Energieeinsparungen realisiert werden können. Diese
Schwerpunktsetzung
Macht das 10 - Punkte -Programm für mehr
Energieeffizienz des Bundeswirtschaftsministeriums
deutlich . Mit einer Reihe
von gesetzlichen
Massnahmen wird dies unterstrichen. So setzen die
Novellierung der Energieeinsparverordnung ,die
Einführung des Energieausweises für bestehende
Gebäude und die erweiterten Finanzierungsmöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des CO² Gebäudesanierungsprogramms der KfW erhebliche Impulse für zusätzliche Bemühungen.
Mit dem Förderprogramm wird es Haus- und
Wohnungseigentümern ermöglicht, die in ihren
Gebäuden vorhandenen Energieeinsparpotenziale mit
Unteerstützung des Sachverstandes von Experten auf
sinnvolle Weise zu nutzen.
Energiesparberatung vor Ort: ein lohnendes
Angebot
Die Beratung zur sparsamen und rationellen
Energieverwendung in Wohngebäuden ist eine wichtige Hilfe für alle Haus- und Wohnungseigentümer, die
bereit sind ,für Energieeinsparung und Umweltschutz
Geld insbesondere in Wärmedämmung , die
Erneuerung der Warmwasserbereitung, den Austausch
ihrer Heizungsanlage und in Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien zu investieren.
erzeugung und -Verteilung sowie die Warmwasserbereitung und Nutzung erneuerbarer Energien
bezieht und die durch einem besonders qualifizierten
Ingenieur bzw. Gebäudeenergieberater vorgenommen
wird.
Energieberaterlisten sind auch verfügbar unter
www.rkw.de/02_loesungen/Energieberatung/index.ht
ml oder www.energiedespesche.de
Förderungsfähig ist diese Beratung nur dann, wenn sie
sich umfassend auf den baulichen Wärmeschutz, die
Heizungsanlagen-Technik sowie die Nutzung erneuerbarer Energien bezieht.
Weitere Förderungens-Voraussetzungen sind ,dass die
Gebäude,auf die sich die Beratung beziehen soll,
– sich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschand
befinden,
– vor dem 01.01.1984 bzw.in den neuen Bundesländern vor dem 01.01.1989 ihre Baugenehmigung
bekommen haben.
– Überwiegend d.h mehr als zur Hälfte der
Gebäudefläche,ständig zu Wohnzwecken genutzt
werden.
Anträge und Verfahren
Den Antrag auf einen Zuschuss zur Vor-Ort -Beratung
und die Abwicklung übernimmt der Berater. Er reicht
vor Beginn der Beratung den Antrag beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in
Eschborn ein.Auskünfte erhalten Sie unter:
www.bmwide oder beim BAFA unter www.bafa.de ,
[email protected]
Was wird gefördert?
Gefördert wird eine Vor-Ort-Beratung, die sich umfassend auf den baulichen Wärmeschutz, die Wärme-
37ANGEN7HG:IMMER"*M
"ALKON+ELLER'ARAGE+0%URO
37ANGEN7HG:IMMER"*M
VOLLSTRENOVIERT"ALKON+0%URO
"ACKNANG7HG:IMMERM"*
GEH!USSTATTUNGGR"ALKON+0%URO
,AUTENBACH7HG:IMMER"*M
7m"ALKON%"++ELLER3TELLPLATZ
+0%URO
%SSLINGEN/BERESSLINGEN7HG:IMMER
M"*HELLE:IMMERZENTRUMSNAH
"ALKON+0%URO
3PIEGELBERG*UX%&(M7m"*
M'RUNDSTàCK%"++AMINHELLE
2ËUME+0%URO
7EILIM3CHÚNBUCH2EIHENMITTELHAUS"*
M7mM 'RUNDSTàCK%"+
TOLLE,AGE+0%URO
&ILDERSTADT"ONLANDEN7OHNUNG:IMMER
M 7OHNmËCHE4OP!USSTATTUNG%"+
!UFZUGGRO”EHELLE2ËUME+0%URO
%SSLINGEN7HG:IMMERM%"+
HOCHWERTIGE!USSTATTUNG4'3TELLPLATZ
"*+0
!LTENRIET7OHNUNG:)M
7OHNmËCHEEIG'ARTENANTEIL-AISONETTE
4'0LËTZE+0%URO
3INDELlNGEN'OLDBERG7OHNUNG:IM
%"+7OHNmËCHERUHIG+0%URO
WOHNPARK GRÜNBLICK BÖBLINGEN
Hier stimmt alles: Lage, Preis und
Blick in den Süden.
Schöne 3- und 4-Zimmer-Wohnungen in zentrumsnaher Lage,
großzügige Grundrisse, mit Balkone, gute Ausstattungen, direkte
Einkaufsmöglichkeiten, z.B.
3-Zi-Whg, ca. 77 m2 Wohnfläche
121.700,4-Zi-Whg, ca. 90 m2 Wohnfläche
146.600,2
4-Zi-Whg, ca. 90 m Wohnfläche
147.900,4-Zi-Whg, ca. 90 m2 Wohnfläche
149.300,Weitere Wohnungen auf Anfrage.
7AIBLINGEN
%&(:IMMER
M7m
M
'RUNDSTàCK
$ESIGNERAUSSTAT
TUNG"ETONKàCHE
VON"ULTHAUP
+0%URO
Interesse? Vereinbaren Sie einfach einen
Besichtigungstermin. Ihr Vertriebspartner:
Geschwister-Scholl-Straße 4
71034 Böblingen
Tel. 0 70 31 – 777 425
www. Real-Estate-Stuttgart.de
!ICHTAL'RÚTZINGEN2EIHENMITTELHAUSM
7mM 'RUNDSTàCK:IMME"*
MODERNISIERTNEUE'ARAGE+0%URO
!ICHTAL%&(M 'RUNDSTàCK
+04OP:USTAND
Objekte online inserieren,
Emlak ilanlarý için:
www.emlaksayfasi.de
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
5HINGEN:IMMER7OHNUNGM
"*GEHOBENE!USSTATTUNG
+0%URO
!ICHTAL'RÚT
ZINGENM
7mM
'RUNDSTàCK
$ENKMALGE
SCHàTZES
:WEIFAMILIEN
HAUSKOMPLETT
SANIERTUND
MODERNISIERT
+0%URO
3CHLAITDORFM7mM'RUNDST
:IMMER.EUWERTIG"*4OP!US
SICHTSLAGE+0%URO
7IRSUCHENLAUFENDFàRVORGEMERKTE+UN
DEN/BJEKTEZUM+AUFUNDZUR6ERMIETUNG
nFàR6ERKËUFERUND6ERMIETERKOSTENFREI
(ABEN 3IE DARàBER HINAUS NOCH &RAGEN
ODER!NMERKUNGEN
7ALDENBUCH$ESIGNEREINFAMILIENHAUS"*
7mM'RUNDSTàCKMLICHT
DURCHmUTET7HIRLPOOL+0%URO
/DERWàNSCHEN3IEEINEN"ESICHTIGUNGSTER
MIN$ANNWENDEN3IESICHDIREKTANUNS
4EL
&AX
INFO GUTBIERIMMODE
3
WOHNUNG KAUFEN – SATILIK DAÝRELER
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Hecht Immobilien Concept
Kernsanierte
Wohnungen in XXL
(prov.frei)
TOP 3 Zi.-DG mit Flair
Lage:
S-Cannstatt; 7 Gehminuten zum Bahnhof; Cannstatter Carre 5 Gehminuten
Objektbeschreibung:
DG-Wohnung mit Bühne in einem
gepflegten MFH mit 5 WE. Bj. 1915,
Wfl. 60 m², gemeinsamer Garten.
Ausstattung:
Sehr schöne EBK, geräumiges helles Bad,
Wohnräume Laminat, neue Heizkörper.
Lage:
Zentrale Lage von Bad Cannstatt
Objektbeschreibung:
BJ. 60, kernsaniert in 2008, EG-DG
Wohnungen, 90 –150m², Aufzug,
Stellplätze, Balkone
Ausstattung:
Gas-Zentralheizung, Wintergärten,
hochwertige Ausstattung
Kaufpreis: ab
284.000,- €
Kaufpreis:
3 1/2 Zimmer Wohnung
in Herrenberg-Affstätt
Lage:
S- Bad Cannstatt, Zur S-Bahn 5 Gehmin.
Objektbeschreibung:
2-Zi.-Whg. mit 61 m² in einem MFH deren
Aussenfassade und Dach 2002 erneuert
wurden. Bj. 1959
Ausstattung:
Wohn- u. Schlafzimmer PVC Boden; Flur
gefliest; Bad mit Wanne; Balkon; Garage
erwerbbar.
Lage:
Gute Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsbindung und sehr ruhige Lage.
Objektbeschreibung:
2 OG, Bj.72, sehr gepflegt, Fenster und
Türen neu, Außsenfassade renoviert.
Ausstattung:
Laminat u. Korkboden, separates WC,
Bad/Dusche, EBK, Balkon mit weitem
Fernblick, Garage, Keller.
87.000,- €
Hecht Immobilien Concept, Tel.: 0711 / 636 49 08
2 1/2 Zi.EGWohnung
Lage:
S-Heslach, nähe Marienhospital
Objektbeschreibung:
2 1/2 Zi.-Wohnung mit 57m² Wfl.
in einem MFH; Baujahr 1900/
modernisiert 1984
Ausstattung:
Einbauküche mit gefliestem
Boden. Wohn.-und Schlafräume
Teppich, Bad mit Wanne,
Kunststofffenster
Kaufpreis:
VB 115.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel.: 0711 / 636 49 08
Kaufpreis:
Lage:
Ruhige Aussichtslage in Stuttgart Degerloch mit Panoramablick zur Stadt und
zum Fernsehturm.
Objektbeschreibung:
4,5 Zimmer im 2.0G, 4 Fam. Haus, Bj.
1981 ca. 145 qm davon 46 qm Terrasse,
ausbaufähige Wohnfläche.
Ausstattung:
Bad mit Wanne Dusche + Bidet, Gäste
WC, EBK, zusätzl.Balkon, Garage +
Stellpl a.W. 4,76 % Courtage.
Hahn+Keller Immobilien GmbH
Lage:
Lage:
S-Cannstatt; Zum Bahnhof 5
Gehminuten
Objektbeschreibung:
Ruhig gelegene 2-3 Zi.-Wohnung
im 1.OG in einem gut erhaltenen
MFH. Bj. 1900
Ausstattung:
Gasetagenheizung, neu renoviertes Bad mit Wanne
106.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel.: 0711 / 636 49 08
Zentrale Lage! Alle
Einkaufsmöglichkeiten, S-Bahn und
Bus, Schule und Kindergarten in
Gehnähe!
Objektbeschreibung:
Tolle 3,5 Zi.-Dachgeschoss-Wohnung,
Baujahr 1990, 76 m² Wohnfläche
Ausstattung:
Helle Räume, Balkon, gute
Raumaufteilung, separates WC, Keller,
Garage auf Wunsch
112.000,- €
Kaufpreis: nur
Tel. 07151-604030
www.hahn-immo.de
Modernisierte
2-Zi.-Whg. für ein
gutes Angebot
Lage:
In der Nähe vom Marienhospital
gelegene Seitensraße.
Objektbeschreibung:
Außenfassade, wie die Wohnung
selbst komplett renorv. und alle
Fenster erneuert.
Ausstattung:
Überwiegend Laminat und Fliesen.
Blk. mit Blick ins Grüne, 2 Keller
118.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Kaufpreis:
69.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Lage:
Ärtze, Schulen alles unweit vom
Objekt entfernt. (30 Zone)
Objektbeschreibung:
3 Zimmerwohnung mit ca. 18 qm
Terrasse und Garten. Hell und
freundlich, schöner Grundriss.
Ausstattung:
Das Haus wird gemäß Baubeschreibung saniert. Inkl. Garten
und Stellplatz.
Kaufpreis:
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Lage:
In der Nähe vom Marienhospital.
Objektbeschreibung:
Das 1920 erbaute Objekt wurde
vor einigen Jahren renoviert und
modernisiert
Ausstattung:
Alle Wände mit Rauputz versehen und die Fenster erneuert.
2 große Keller und eine Bühne.
Kaufpreis:
398.0000,- €
Unternehmensberatung & Immobilien – www.steinwandt.eu
Modernisierte
3-Zi.-Whg. in S-Süd
3 Zimmer Sanierung läuft,
Neubau
Charakter
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Gepflegte
21/2-Zimmer-Wohnung
in Deckenfronn
ABSOLUTE ruhige
familienfeundliche
Lage!
Lage:
Zentralle Lage, Einkaufsmöglichkeiten
u. Busverbindungen in unmittelbarer
Nähe.
Objektbeschreibung:
Bj 80, 67 m², 1.OG insg. 4 Parteien.
Ausstattung:
Überwiegend mit weißen Fliesen,
EBK, TG + Stpl. Keller,
Etagenheizung.
Lage:
Umgebung geprägt durch Einfamilien-,
Doppel- und Reihenhäuser.
Objektbeschreibung:
Gepflegte Doppelhaushälfte. Bj. 1998,
7-Zi., Wfl.: ca. 170 m².
Ausstattung:
gefliester Wohn-, Essbereich,
FBH, EBK, Doppelgarage.
Kaufpreis:
145.000,- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-36 53 38-60
Kaufpreis:
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
IKM GmbH
3,5 Zi.-Whg.
mit Balkon
in Fellbach!
Tolle 2-3
Zimmer
Wohnnug
110.000,- €
Kaufpreis:
117.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Hecht Immobilien Concept
Kaufpreis:
Lage:
Nähe der Stadtbahn und dem
Einkaufszentrum Cannstatter Carres.
Objektbeschreibung
Gepflegte, offen gestaltete
2-Zimmerwohnung in einem 1996
errichteten Wohnhaus.
Ausstattung:
Holzisolierfenster, Laminat, EBK,
Fernwärmeheizung, Tiefgaragenplatz.
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Gepflegte günstige
2-Zi.-DG Wohnung
Hecht Immobilien Concept
Toplage Terrassenwohnung
mit super Stadtblick
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Hecht Immobilien Concept
Kaufpreis:
Offen gestaltete
2-Zimmerwohnung
140.000,- €
Hecht Immobilien Concept, Tel.: 0711 / 636 49 08
Tel.: 0711/ 66 8310 - [email protected]
Dipl.-Fin. W.Steinwandt – Tel. 0711-3701677
98.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Kaufpreis:
339.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Gutbier Immobilien
Top ideale WG
Wohnen in der Stadt
doch Iydillisch
2,5 Zimmer WHG
in Möhringen
für Studenten!
Neu saniertes Mehrfamilienhaus
mit 9 Zimmern auf 3 Ebenen
Lage:
Ruhig gelegen in einer 30er-Zone
nur wenige Gehminuten zum
Bahnhof
Objektbeschreibung:
gemütliche Maisonette-Wohnung
mit EBK, 52m2 Wohnfläche
Ausstattung:
2xWC, 1x Badewanne, Balkon,
Terrasse, Keller, Fahhrradkeller
,-
Kaufpreis: 127.000 €
Königstraße 26, Stuttgart Mitte,
Tel.: 0711-18 567 150
15,95 m²
23,26 m²
20,38 m²
16,47 m²
24,11 m²
21,21 m²
16,72 m²
24,11 m²
21,21 m²
239,–
348,–
305,–
247,–
361,–
318,–
234,–
337,–
297,–
€ mtl.
€ mtl.
4
169.000,- €
Kaufpreis:
78.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
€ mtl.
€ mtl.
€ mtl.
€ mtl.
E–Mail: [email protected]
Website: www.finanzoffice-stuttgart.de
163 m2 WFL., 51/2 Zi, neuwertiger
Zustand, Balkon (21 m2), 2 große
Badezimmer, 2 TG-Stellplätze
Kaufpreis: 289.000,- €
Königstraße 26, Stuttgart Mitte,
Tel.: 0711-18 567 150
Topp gepflegte 4-ZimmerEtagenwohnung im Hohbuch
Reutlingen, verkehrsgünstige Lage,
2.OG, Bj. 87, ca. 87 m² Wfl.,
EBK, SW-Balkon, Stellplatz
Kaufpreis: 142.000,- €
Zickler Immobilien, Tel. 07121-16 44 0
www.zicklerimmobilien.de
2 Zi. S-Killesberg
3 Zi. S-Cannstatt
63 qm, Bj. 1934, EBK
80 qm, Blk, Gas-Etagen-Hzg.,
Bj. 1952,
Kaufpreis: 145.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis: 109.000.- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
3 Zi. S-Gablenberg
21/2 Zi. S-Feuerbach
70 qm, Bj. 1911, Garage,
Terrasse, EBK, renoviert
65 qm, Gas-Zentral-Heizung,
Bj. 1964, Balkon
Kaufpreis: 137.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis: 129.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
3-Zi.-Whg. mit Terrasse und
sehr großem Garten
Bj. 74, 80 m², Keller, Trockenraum, Heizung + Warmwasser
anlagen erneuert, ruhige Lage
Kaufpreis: 143.000,- €
Anzeigenschluss
Ausgabe
Januar:
Finanzoffice-Stuttgart
Tel: 07 11/07 82 50 93
4-Zi.-Whg. in einer ruhigen
Lage, in S-Münster
1. OG, 87 m², Bj. 60, renov.,
Badezimmer mit Eckwanne,
Gäste WC, & quot; Keller, neue
Fenster
Kaufpreis: 154.000,- €
Ocak sayýsý
Emlak Ýlanlarý için
son tarih:
4.01.2008
Finanzoffice-Stuttgart
Tel: 07 11/ 07 82 50 93
€ mtl.
Alle Preise zzgl. Nebenkosten.
Verfügbarkeit ab 01.01.08 – Provision : 1 MM+MwSt
Krehlstr.1 – 70563 Stuttgart
Tel.: 0711 / 782 50 93
Fax: 0711 / 782 50 94
Kaufpreis:
Lage:
Zentrale und dennoch sehr ruhige Wohnlage. Zum Birkacher Ortskern, mit sämtlichen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.
Objektbeschreibung:
Das Objekt und die Wohnung sind in
einem guten Zustand. Das Dach und die
Außenfassade sind gut erhalten.
Ausstattung:
Die Wohnung ist überwiegend mit
Teppichboden verlegt. Badezimmer mit
Wanne.
€ mtl.
€ mtl.
5-6 Zi. -Whg. in 3-Fam.haus, ca. 115 qm
Whfl. großer Balkon, kompl. renoviert
(Erstbezug), ruhige Lage
2-Zimmerwohnung
in S-Birkach
Aufteilung und Preise:
Wfl.
Wfl.
Wfl.
Wfl.
Wfl.
Wfl.
Wfl.
Wfl.
Wfl.
Plochingen
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Telefonanschluss, Schallschutzfenster, Gaszentralheizung, Gemeinschaftsküche
Lage: Stuttgart-Vaihingen ; 10 Gehminuten zur Uni, 5 Gehminuten zur
Schwabengalerie und nur 10 Gehminuten zum Bahnhof.
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Kaufpreis: 89.000,- €
Futurplus Tiefenbachstr. 53
Tel. 0711 - 229 69 90
Fa. IB GmbH, Tel. 0711-55 28 13
Ausstattung: Alle Zimmer Laminatboden, jedes Zimmer verfügt über TV- und
E0: Zimmer
Zimmer
Zimmer
E1: Zimmer
Zimmer
Zimmer
E2: Zimmer
Zimmer
Zimmer
Renovierte 3 Zimmerwohnung im
DG mit EBK, Stellplatz, Dusche
Traumhaftes Penthouse
in Burgstetten
Gelin Sizi’de EV-lendirelim!
21/2 Zi. S-Sommerrain
100 qm, Bj. 1958, Blk.,
3. OG
Yatýrým amaçlý Evlerimizi ayda
60,- € ödeyerek alabilirsiniz!
Detaylý bilgi için bizi arayýn!
54 qm, Bj. 1997, Terasse,
Tiefgarage, Zentral-Heizung
Kaufpreis: 84.000.- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis: 185.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
21/2 Zi. S-Heslach
3 Zi. S-Vaihingen
3 Zi.+Bühne S-Cannstatt
3 Zi. S-Cannstatt
57 qm, Bj. 1900, EG, GasEtage-Heizung, renoviert
61 qm, Stellplatz, Bj. 1962,
EG
60 qm, Bj. 1915, renoviert,
Zentral-Heizung
68 qm, Bj. 1962, Balkon, GasZentral-Heizung
Kaufpreis: 104.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis: 148.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis: 139.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis: 128.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Esslingen, viel Platz für die
ganze Familie!
3 Zi. S-Feuerbach
2 Zi. S-Cannstatt
2 Zi., Stgt.-West
70 qm, Bj. 1964, Gas-ZenztralHeizung, Balkon
65 qm, Bj. 1909, 2. OG
ca. 70 m², 1. OG, gr. Wohnküche,
Balkon, komplett renoviert
Kaufpreis: 139.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
3 Zi. Stgt.-West
3 Zi.+Bühne S-West
77 qm, Bj. 1910, TL Bad,
ren.bed., Gas-Zentral, EG
5,5 Zi.-Whg., Balkon, Tageslichtbad,
separates WC, S-Bahn in Gehnähe,
102m² Wohnfläche
Kaufpreis: nur 160.000.- €
Hahn+Keller Immobilien GmbH
0711/39 69 70 - 0
ab
60,- €
Kaufpreis: 74.000,- €
Kaufpreis: 131.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
185.000,- €
Kaufpreis:
BBT Aktiengesellschaft
Tel. 0711 - 750 7 750
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
WOHNUNG KAUFEN – SATILIK DAÝRELER
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
IKM GmbH
Helle, ruhige und
gepfl. 3-Zi.-Whg.
NEUBAU, inkl. Küche
im WERT 15.000 Euro!
Lage:
Ruhige Seitenstraße im Stuttgarter Osten.
Zur City wenige Minuten.
Objektbeschreibung:
3- Zi.- Wohnung in einem gepflegten MFH,
Dach vor 2 Jahren erneuert, Fassade guter
Zustand.
Ausstattung:
WZ.-u. SZ, Laminat verlegt, doppelverglaste
Holzfenster,Veranda,EBK, Gasetagenheiz.
Lage:
Dieses Mehrfamilienhaus wird in einer verkehrsberuhigten Zone erbaut. Ruhig und
dennoch zentral.
Objektbeschreibung:
Baubeginn 2007, Bezug im Jahre 2008 !!
3 - 5 Zimmer Wohnungen sind verfügbar.
Provisionsfrei!
Ausstattung:
Personenaufzug, Balkon oder Terrasse, TG,
ZH, TL-Bad.
Kaufpreis: ab
Kaufpreis:
185.900,- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469 Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
117.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Top moderne
4 Zi.-Whg.
in Denkendorf
Kaufpreis:
Lichtdurchflutete 3 Zi.Whg. in Neuhausen
84 m², sonniger Balkon, schönes
Badezimmer, extra Abstellraum,
tolle Einbauküche, Garage a. W.
Kaufpreis: 165.000 ,- €
Hahn+Keller Immobilien, Tel.
0711-3969700, www.hahn-immo.de
21/2 Zi. Heilbronn Zentr.
169.500,- €
Tel. 0711-3969700
www.hahn-immo.de
Objekte online
inserieren,
Emlak ilanlarý için:
www.emlaksayfasi.de
Bj.1990, 1.OG, 63qm, Bad,
Doppelparker
Kaufpreis: 99.000,- €
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Großzügige und
günstige Familienwohnung
60 qm, Bj. 1976, Fußbodenheizung, große Terrasse
Kaufpreis: 106.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis: (VHB) 178.000,- €
Dipl.-Fin. W. Steinwandt Tel. 0711370 16 77 - www.wsimmobilien.de
4,5 Zi.-Whg. in ruhiger Lage
von Esslingen!
98 m², EBK, Balkon, großes teilbares
Kinderzimmer, TG-Stellplatz inkl.,
Parkettboden
Kaufpreis: 189.000,- €
Hahn+Keller Immobilien GmbH, Tel.
0711-3969700 www.hahn-immo.de
Lage:
Ruhig gelegene Hochpartere-Wohnung in
S-Heslach. Zur City nur wenige Minuten.
Objektbeschreibung:
Gut erhaltene freie 2-Zi.-Whg. mit 50m² in
einem 9 FH; Bj. 1900; Garten einrichtbar.
Ausstattung:
Alle Räumlichkeiten mit Parkettboden ausgestattet, EBK, Holzfenster, Elektroeinzelöfen, Keller
Lage:
Im Zentrum von Sindelfingen.
Objektbeschreibung:
Bj. 1920, Wfl. ca. 210 m²,
2005 komplett saniert und
isoliert. 1 Garage, 1 Stellplatz.
Ausstattung:
Wohnbereiche Laminat. ZH,
Veluxfenster.
Kaufpreis:
80.000,- €
Hecht Immobilien Concept, Tel.: 0711 / 636 49 08
Kaufpreis:
Lage:
In der Nähe vom Marienhospital.
Objektbeschreibung:
Diese sehr praktisch geschnittene
31/2-Zimmerwhg. befindet sich im EG
eines 4-Familienhauses.
Ausstattung:
In jedem Zimmer ist ein schöner
Laminatboden verlegt, dazu ist die
Küche hell gefliest.
3 Zi. S-West
81 qm, Bj. 1958, Gas-EtageHzg.,Süd-Balkon, Kirschparkett
Kaufpreis: 155.000,- €
Hecht Immobilien Concept
Tel. 0172 / 6 20 68 83
Kaufpreis:
116.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
369.998,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Attraktive
3-Zi.-DG-Wohnung
21/2-Zi-Whg. mit Terrasse
und ca. 60 m² Garten
Lage:
Ruhig, dennoch zentral in Bad
Cannstatt. U-Bahn in der Nähe.
Objektbeschreibung:
3-Zimmer-DG-Wohnung mit hohen
Wänden in einem gut erhaltenen
6-Familienhaus.
Ausstattung:
Doppelverglaste Holzfenster,
Teppichboden, Gas-ZH., EBK.,
Veranda.
Lage:
Wenige Gehminuten zur S-Bahn oder
Stadtbahn-Haltestelle. Mit der S-Bahn erreicht man den Stuttgarter Hauptbahnhof.
Objektbeschreibung:
Diese gemütliche und ruhig gelegene 21/2Zimmer-Wohnung ist Teil eines modernen
Mehrfamilienhauses.
Ausstattung:
Eingangsbereich modern gefliest.
Badezimmer hell gefliest. 60m² großer und
gepflegter Garten.
Kaufpreis:
2 Zi. S-Mitte
92 qm, Bj. 1973, schöne ruhige
Lage, 4 Zi.+ Hobbyraum, 2 Balkone, bezugsfrei, zuzügl. 4,17%
Makler.
2-3 Familienhaus!!!
Kernsaniert
119.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Finanzoffice - Tel: 0711/7825093
[email protected]
Stgt.-Birkach, große
4 Zi.-Whg. mit Garage
4 Familienhaus in
Zuffenhausen
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Hahn+Keller Immobilien GmbH
Lage:
89 m², zwei Balkone, schöne
Einbauküche, Tageslichtbad mit
Duschkombination
Objektbeschreibung:
großer Keller, 1999 komplett
saniert: Strom, Wasser, Sanitär,
Türen und Türrahmen
Ausstattung:
Gaszentralheizung, PWKStellplatz im Preis enthalten
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Hecht Immobilien Concept
Kaufpreis:
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Schöne Neubau
3-Zi. MaisonetteWohnung
3-Zimmer-Wohnung
in Maichingen
Lage:
Schulen, Kindergärten, Einkaufsmögl.
sind in wenigen Minuten erreichbar.
Objektbeschreibung:
Sehr praktisch geschnittene 3-ZimmerWohnung. Sie befindet sich im 3. OG
eines Mehrfamilienhauses.
Ausstattung:
Hell geflieste und großzügige Diele.
Weitere Räumlichkeiten sind mit
Laminat verlegt.
Kaufpreis:
Lage:
Sonnige niedrig frequentierte Lage.
Objektbeschreibung:
Neu errichtete 3-Zimmer MaisonetteWohnung im schönen Herrenberg.
Ausstattung:
Im Wohnzimmer Laminat verlegt.
Flur, Bad und Küche gefliest.
133.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
131.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Kaufpreis:
155.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Manfred Pirschke
Emlak kredisi danýþmanlýðýnda
30 YIL – Baðýmsýz
ve güvenilir
Emlak kredisi alýrken sunulan
teþviklerden yararlanýn.
Teþvikli Emlak Kredisi (KfW)
Deðiþik Bankalardan, deðiþik teklifileri
Manfred sunar, kararý siz verirsiniz.
Rechtsanwälte
BauFinanz Stuttgart
Manfred Pirschke – Bankkaufmann
Zu den Tannen 10 – 70563 Stuttgart
Telefon 0 71 56 - 4 35 90
Rechtsanwälte
Macit Karaahmetoglu
Dr. Altan Heper,
(Avukat Türkei)
Jörg Khöber
Frank Störmer
Peter Horrig
Alexander Freiherr
von Malsen-Waldkirch
Nursel Özel
Interessenschwerpunkte
Presserecht, Vertragsgestaltung, Wirtschaftsrecht, Inkasso, Zwangsvollstreckung
Türkisches Zivilrecht, Türkisches Handelsrecht, Internationales Recht
Telefon: (0711) 901 95 95
Telefax: (0711) 901 95 77
Handy: (0172) 712 17 00
Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht, Bankrecht, Bau- und Architektenrecht,
Grundstücks- und Immobilienrecht
Familienrecht, Marken- und Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Erbrecht, Speditionsrecht
Arbeitsrecht, Handelsvertreterrecht, Ausländerrecht, Staatsbürgerschaftsrecht,
Verwaltungsrecht
Straf- und Strafvollstreckungsrecht, Arzthaftungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht
[email protected]
www.baufinanzstuttgart.de
Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Reiserecht, Insolvenzrecht, Sozialrecht
„Wir setzten uns gezielt, konsequent und engagiert für die Wahrnehmung Ihrer Interessen ein“
Macit Karaahametoglu
Karaahmetoglu & Kollegen
Gerlinger Straße 6
D-71254 Ditzingen
E-Mail [email protected]
www.karaahmetoglu.de
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
5
HAUS – EVLER
WOHNUNG KAUFEN – SATILIK DAÝRELER
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Swimmingpool, Aussicht, Top Lage
Lage:
Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und
öffentliche Verkehrsanbindungen sind in wenigen
Gehminuten zu erreichen.
Objektbeschreibung:
Sehr praktisch geschnittene 2-Zimmerwohnung befindet sich im 4.OG eines Mehrfamilienhauses in
Gerlingen. Das Objekt und die Wohnung befinden
sich allgemein in einem guten Zustand. Eine herrliche Aussicht!
Ausstattung:
Ein Swimmingpool zur gemeinschaftlichen Nutzung
ist im Untergeschoss des Hauses vorhanden. Von
der Wohnungseingangstüre kommen Sie in die helle,
mit Mosaiksteinen belegte Diele, die zu den weiteren
mit Laminat ausgestatteten Räumlichkeiten führt.
Neue Kunsstoffenster. Eine gut erhaltene Einbauküche ist im Kaufpreis enthalten.
€
Kaufpreis:
115.000,-
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Schöne helle 3 Zi.Wohnung in S-West
Gemütliche 84 m²
für die Familie!
Exklusives Reiheneckhaus
in Oberesslingen
Lage:
Im beliebten Stuttgarter Westen. Kurze
Wege in die Stadt (Stadt/U-Bahn -u.
Autobahn-Nähe).
Objektbeschreibung:
Neu renovierte 3 Zi.-Whg im 2.OG
eines MFH. 2006 umfassend renoviert.
Bj. 1957. Wfl. 56 m²
Ausstattung:
Laminatböden, TL-Bad mit Dusche und
WC, neue Fenster, Gaskachelofenheizung,
2 x Loggia, 2 Keller
Lage:
Stuttgart-Süd, mit der U1/U14 nur
6 min. bis S-Zentrum.
Objektbeschreibung:
4 Zi.-EG Wohnung mit 84 m² Wfl. in
einem 3-FH. Bj. 1920. Dach 2005
erneuert. 2006 neue Heizkörp.
Ausstattung:
Schlaf-u. Wohnräume mit Laminat verlegt. Bad mit Wanne und Dusche,
komplette EBK, sep. WC
Lage:
Aussichtslage in Oberesslingen- Alte
Gartenstadt
Objektbeschreibung:
Erstklassiges, top ausgestattetes
Reiheneckhaus mit traumhaftem
Garten.
Ausstattung:
176 m2 WFL., 375 m2 Grundstück,
hochwertige EBK, Schalldichte Fenster
mit elektr. Rolläden, 3 Garage
Kaufpreis:
123.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Kaufpreis:
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Familienfreundliche
31/2-Zimmer-DG-Whg.
JUGENDSTIL
2-Zimmer-Wohnung
Attraktive 3-ZimmerEigentumswohnung
Lage:
Das Objekt befindet sich in einer
familiengerechten und sehr ruhigen
Wohnlage.
Objektbeschreibung:
Diese gemütliche und ruhig gelegene
31/2 Zimmer-Whg. befindet sich in
einem sehr gepflegten MFH.
Ausstattung:
Die Wohnung ist überwiegend mit
Fliesen verlegt, Schlaf- und Wohnbereiche mit Teppich.
Lage:
Das Objekt befindet sich in der Nähe
vom Kurpark und Anna Maria Krankenhauses.
Objektbeschreibung:
Das denkmalgeschützte Gebäude ist
in einem gepflegten, baulich guten
Zustand.
Ausstattung:
Echtholzboden in Wohnräumen und
Diele. Das Tageslichtbad ist mit einer
Dusche ausgestattet.
Lage:
Stuttgart Sillenbuch, ruhige,
zentrumsnahe Wohnlage.
Objektbeschreibung:
Freundliche 3-Zimmer-ETW in einem
sehr gepflegten 6-Familienhaus. Die
Wohnung ist renoviert.
Ausstattung:
TL-Bad, WC separat, Balkon, GasKachelofenheizung.
Kaufpreis:
142.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Kaufpreis:
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
4-Zimmer-Wohnung
in Top-Lage
Modernisierte
2-Zimmer-Wohnung
am Waldrand
Lage:
Kindergerten und Schulen sind in
unmittelbarer Nähe. Busverbindungen
zum Bahnhof in Böblingen.
Objektbeschreibung:
Diese helle und gepflegte 4-ZimmerWohnung befindet sich in einem
Mehrfamilienhaus mit 8 Parteien.
Ausstattung:
Die lichtdurchflutete Wohnung ist
großzügig aufgeteilt, und überwiegend
mit Parkettboden verlegt.
Kaufpreis:
Lage:
In Waldrandlage, im Stadtteil Spitzholz.
Einkaufsmöglichkeiten und Bushaltestellen
in der Nähe.
Objektbeschreibung:
2-Zimmer-Eigentumswohnung im
13. Obergeschoss eines 22 stöckigen
Mehrfamilien-Wohnhauses.
Ausstattung:
Die für eine 2-Zimmerwohnung komfortable Wohnfläche verteilt sich großzügig
auf zwei Zimmer.
200.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
95.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Kaufpreis:
74.000,- €
Kaufpreis:
130.000,- €
Kaufpreis:
133.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
419.000,- €
Königstraße 26, Stuttgart Mitte, Tel.: 0711-18 567 150
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Gutbier Immobilien
Gutbier Immobilien
Freistehendes Einfamilienhaus in Mühlhausen
Lage:
ruhig gelegen in einer Sackgasse,
direkt am Naturschutzgebiet, nur
2 km zur A8.
Objektbeschreibung:
gemütliches EFH zum Wohlfühlen.
Ausstattung:
177 m2 WFL., 936 m2 Grundstück,
Fußbodenheizung, 1 Garage, 2
Stellplätze, Wintergarten, Keller.
,-
Kaufpreis: 395.000 €
Königstraße 26, Stuttgart Mitte,
Tel.: 0711-18 567 150
Gutbier Immobilien
Freistehendes Einfamilienhaus in Mühlhausen
Lage:
sehr guter Randbereich von
Frickenhausen-Kreis Nürtingen, sehr
gute Verkehrsanbindung nach Stgt.
Objektbeschreibung:
8 Zimmer, 210 m2 WFL., 589 m2
Grundstück, Baujahr 1980,
1 Garge, 2 Stellplätze
Ausstattung:
Hochwertige Ausstattung, Stein und
Parkett, 2 Bäder, schöne Gartenanlage
Kaufpreis: 480.000 €
Königstraße 26, Stuttgart Mitte,
Tel.: 0711-18 567 150
,-
Gutbier Immobilien
Ausgabe1/08
Architekten Einfamilienhaus in Erdmannshausen
Lage:
ruhige Wohnlage in Erdmannshausen ca.
1 km von Marbach entfernt, nur wenige
Minuten zur B27
Objektbeschreibung:
215 m2 WFL, 300 m2 Grundstück, Modernes und Qualitativ hochwertiges EFH.
Ausstattung:
Marmor und hochwertiger Parkettboden,
Kamin, Badewanne, Garage, EBK.
Online in nur 5 Schritten
Ihr Objekt inserieren
bis 4.01.08
Kaufpreis:
459.000,- €
Königstraße 26, Stuttgart Mitte, Tel.: 0711-18 567 150
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Siz, aileniz ve sevdikleriniz hep
bir arada… bir binada!
Privat Kredit
3,9%
€
ab
Özel Kredi – Faiz 3,9%’dan* itibaren
(* 12 Mon. Rückzahlung)
Birileri sorun üretir, diðeri çözüm üretir!
Biz çözüm üretenlerdeniz!
Bahçe, Balkon ve Stuttgart þehir manzarasý
Zemin Kat.
1.Kat.
2.Kat.
Çatý Kat.
takriben
takriben
takriben
takriben
150m²
120m²
120m²
110m²
Dükkan ve Daire 80m²`si boþ ve bir`de Bahçe
Daire, anlaþmalý boþalabilir
Daire, boþ
Daire, boþ
Stgt.-West-Halbhöhenlage
EG.
1.OG.
2.OG.
DG.
ca. 150m²
ca. 120m²,
ca. 120m²,
ca. 110m²,
Laden und Wohnung + Garten - 80m² frei
frei nach Vereinbarung
frei
frei
Komisyon yok!
Provisionsfrei
Kaufpreis:
634.000,- €
Ansprechpartner:
Hr. Michael Wildgrube
Tel. 0711 / 22 96 48 22
6
Uygun faiz
Uzman Danýþmanlýk
Banka`da ve Noter`de yanýnýzdayýz
Tüm iþlemler uzman kadromuz
tarafýndan takip edilir
Bankanýn kapýsýndan dönenlere
bizim kapýmýz açýk!
Krehlstr.1 – 70563 Stuttgart
Tel.: 0711 / 782 50 93
Fax: 0711 / 782 50 94
E–Mail: [email protected]
Website: www.finanzoffice-stuttgart.de
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
HAUS KAUFEN – SATILIK EVLER
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Pflugfelder Immobilien Treuhand GmbH
Freundliches
3-Familienhaus
Lage:
Ruhig aber dennoch zentral im beliebten Stadtteil Stuttgart-Möhringen.
Objektbeschreibung:
3-Familienhaus, einseitig angebaut,
mit Garage und 2-3-KFZ-Stellplätzen.
Komplett vermietet.
Ausstattung:
Drei Wohnungen mit je 3 Zimmer,
Küche und Bad.
Kaufpreis:
379.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Schatz Consult
2-Fam.-Haus in
Stuttgart-Heslach
IVD Kurt Stegmaier, Immobilien
Lage:
Ein Haus zum Wohlfühlen mit ca. 118m²
Wohnfläche in Weinstadt-Endersbach!
Objektbeschreibung:
Eine schöne Terrasse mit Garten,
Sonnenbalkon, Einbauküche mit Theke
und großzügigem Essbereich.
Ausstattung:
Tageslichtbad, 2 separate WC’s,
Hobbyraum, Anbau mit der Möglichkeit
für eine kleine Werkstatt.
Lage:
Im Zentrum von Böblingen.
Objektbeschreibung:
230 m² Wfl., massive Bauweise,
EG: 3-Zi. ca. 65m², 1.OG ca. 73m²,
DG: 3-Zi. ca. 73m².
Ausstattung:
Doppelverglaste Holzfenster.
Textilfußboden bzw. PVC-Boden.
Kaufpreis:
Lage:
Beste Aussichtslage auf das Naturschutzgebiet, nur wenige Minuten von
der B27 entfernt.
Objektbeschreibung:
Traumhafte DHH für höchste Qualitätsansprüche auf 171m2 WFL., 81 m2
Nutz., 269 m2 Grundstück.
Ausstattung:
Fußbodenheizung, elek. Rolläden, Solarzellen auf dem Dach, Stellplatz vor dem
Haus.
Kaufpreis:
Gelin Sizi’de EV-lendirelim!
Avukat Macit Karaahmetoðlu,
Emlak Hukuku Uzmaný
Yazý dizimiz 3. Bölüm
Yeni Yasa Ev Sahiplerine Daha
Fazla Hak ve Rahatlýk getiriyor
D
iyelimki yeni bir onarým gerekiyor ve binada hak sahibi 10 kiþi evet bir kiþi hayýr
diyor ve bütün onarým iþi suya düþüyor !
Ýnanýlmaz ! Öyle görünse de , ev sahipleri arasýnda
gerçekten oluþan bir sorundu. Ama 1 Temmuz
2007'de yürürlüðe giren yeni yasa ev sahiplerinin
iþini kolaylaþtýrýyor.Önceki yasaya göre birçok
karar ancak herkesin onayýyla verilebiliyordu, þimdi
çoðu durumda oylarýn 3/4 'ünün hatta bazý durumlarda çoðunluðun saðlanmasý yeterli.
Burada yeni deðiþikliðin ev sahiplerine ne getirdiðini kýsaca özetleyeceðiz.
Yatýrým amaçlý Evlerimizi ayda
60,- € ödeyerek alabilirsiniz!
Detaylý bilgi için bizi arayýn!
ab
60,- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
S-Ost, Grdst. 246 m², Wfl.
450 m², mittlere Ausstattung, ME:
30.000,00 netto, voll vermietet
Kaufpreis 450.000 ,- €
IVD Kurt Stegmaier, Immobilien
Tel. 0711/24 27 41
Mehrfamilienhaus Grafenau/
Döfingen Kreis BB
3 Wohnungen 240 m2 WFL, 800 m2
Grundstück, neue Fenster,
Umluftheizung, 2 Gargen, Top Aussicht
Kaufpreis: 299.000,- €
Königstraße 26, Stuttgart Mitte,
Tel.: 0711-18 567 150
Bölüm 3: Borçlu durumundaki yardýmsal açýklamalar
Bir kiþi ödemesini yapmýyordu ve diðer ev sahipleri bunun külfetine katlanýyordu. Önceden genelde
ev sahipleri birliðinde durum böyleydi. Mülk sahiplerinden birisi payýna düþen ücreti denkleþtiremediðinde, alacaklýlar diðer mülk sahiplerine gidebiliyordu.
Eðer borçlarýný ödeyemeyen ev sahibinin mülkü
icraya giderse , ilk önce diðer alacaklýlar paralarýný
alýyorlar ve yine ev sahipleri birliðine bir þey kalmýyordu. Yeni yasa ile diðer mülk sahiplerine öncelik tanýnýyor ve satýþ bedelinin %5 ine kadar olan
kýsmýný alabiliyorlar.
Mülk sahiplerinin ödeme yükümlülükleri konusuna daha fazla açýklýk getiriliyor. Tamirciler ve iþçiler ödeme talebi ile diðer ev sahiplerine baþvursalar
bile, ceza payý en fazla mülkiyet bedeli kadar olacak. Binanýn %10'una sahip bir kiþi , bu çeþit faturalarýnda ancak %10'undan sorumlu olabilecek.
Ev sahipleri birliði, ev parasý ve diðer bina yönetim
paralarýný zamanýnda ödemeyen ev sahibinin mülküne el koyabilir. 19.01.2007 tarihinde bu çeþit bir
karar alman mahkemesince verilmiþtir.
Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz
bizimle iletiþime geçmeniz bizi sevindiricektir.
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
Essl.-St. Bernhardt, gute Lage,
Grdst. 3,86 Ar, Wfl. 220 m², kl.
Garten, 2 Gar., ME: 15.600,- p.a
Kaufpreis: 330.000,- €
IVD Kurt Stegmaier, Immobilien
Tel. 0711/24 27 41
Schönes Reihenmittelhaus
in der Römerschanze
RT, Bj. 53, ca. 75m² Wfl., 5-Zi.,
Dach, Fassade & Fenster renov.,
Garten SW-Lage, 1,6 Ar, Garage
Kaufpreis: 128.000,- €
Zickler Immobilien, Tel. 07121-16 44 0
www.zicklerimmobilien.de
6 1/2 Zimmer, 120 m², 3x Blk.
Terrasse, Garten, Garage, Stellplatz, Sauna, Bj. 70
Kaufpreis: 279.000,- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
Sondelfingen, Bj. 52, ca. 75 m² Wfl.,
5-Zi., Dach, Elektrik, Fenster etc.
renov., Garten, 1,3 Ar
Kaufpreis: 145.000,- €
Zickler Immobilien, Tel. 07121-16 44 0
www.zicklerimmobilien.de
Gelin Sizi’de EV-lendirelim!
Yatýrým amaçlý Evlerimizi ayda
60,- € ödeyerek alabilirsiniz!
Detaylý bilgi için bizi arayýn!
ab
60,- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
ab
Günstige
Bürofläche
60,- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
Ocak sayýsý
Emlak Ýlanlarý için
son tarih:
4.01.2008
Lage:
Stuttgart-Büsnau, BAB 3
min. ; Flughafen 15 min.
Objektbeschreibung:
Bürofläche mit
Nebenraum und kleiner
Küchenzeile. Fläche ca.
60 m². 2 KFZ-Stellplätze
Ausstattung:
Teppichboden
KM: 310,- €
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
www.finanzoffice-stuttgart.de
WOHNUNG MIETEN –
KIRALIK DAIRELER
Yatýrým amaçlý Evlerimizi ayda
60,- € ödeyerek alabilirsiniz!
Detaylý bilgi için bizi arayýn!
ab
60,- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
Familienfreundliche 7 Zimmer
WHG Rudersberg
200m2 WFL, EBK, Balkon, 2BZ, Fliesen und Parkett, Gartenanteil, Carport
Mietpreis: 790,- € +NK
Sonniger Balkon, ruhige Lage,
großzügige und gute Aufteilung,
Garage im Preis enthalten.
Kaufpreis: 225.000 ,- €
Hahn+Keller Immobilien, Tel.
0711-3969700, www.hahn-immo.de
Yatýrým amaçlý Evlerimizi ayda
60,- € ödeyerek alabilirsiniz!
Detaylý bilgi için bizi arayýn!
Gelin Sizi’de EV-lendirelim!
Komplett renoviertes
Reihenmittelhaus
Familienfreundliches
Reiheneckhaus in Wernau!
Gelin Sizi’de EV-lendirelim!
Anzeigenschluss
Ausgabe
Januar:
260.000,- €
490.000,– €
KAPITALANLAGE 9-Familien-Haus
3-Fam.-Doppelhaushälfte
Kaufpreis:
Tel. 0711/24 27 41
[email protected]
Wunderschön im Norden
von Bernhausen!
305.000,- €
GEWERBE – TICARI
1-FamilienHaus mit
Werkstatt
Lage:
S-Stammheim, gute und ruhige
Lage
Objektbeschreibung:
Bj. 1932, Anbau 1952, Grdst.
332m², Wfl. 100 m², gr. Terrasse,
kl. Garten
Ausstattung:
Das Anwesen macht einen
ordentlichen Eindruck.
Renovierungen sind jedoch erforderlich
Kaufpreis:
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
IVD Kurt Stegmaier
Immobilien
Königstraße 26, Stuttgart Mitte, Tel.: 0711-18 567 150
Saniert nach Ihren Wünschen
in S-Zazenhausen.
285.000,- €
Tel. 07151-604030 www.hahn-immo.de
Qualitativ hochwertiges
Wohnen in Altenriet
Ingersheim: Platz für die Großfamilie! Mehrfamilienhaus in ruhiger Lage, 5 Stellplätze
330.000,-
07141-974580
Kaufpreis:
Gutbier Immobilien
Vaih./Enz-TO: Gepflegtes Haus, 146 m² Wfl., Garage
+ Stellplatz + Hof + 184 m² Garten, FREI! 235.000,-
GARANT Immobilien
198.000,- €
Tel. 0711-3969700, www.hahn-immo.de
DHH, 7 Zimmer, Bj. 70, 110 m²,
Terrasse, ruhig, Platz für die
ganze Familie.
Kaufpreis: 84.000.- €
IKM GmbH, Hohnerstr. 23 - 70469
Feuerbach, Tel. 0711-365338-60
Ludwigsburg: Achtung Kapitalanleger! 6-Fam.-Haus
in zentraler Lage, gut vermietet
465.000,-
195.000,- €
Lage:
Zentrale Citylage von Esslingen! Viele
Wohn- und Gewerberäume zum
Freundschaftspreis!
Objektbeschreibung:
Im EG befinden sich ein Laden und eine
Gaststätte. Im 1.OG einzelne Zimmer mit
Dusche und WC.
Ausstattung:
Im 2.OG eine 3 Zi.-Whg. mit GasEtagenheizung, Dusche und WC, sowie ein
separates Zimmer.
Lage:
Das Anwesen liegt verkehrsgünstig in
S-Ost.
Objektbeschreibung:
Bj. 1892, Anbau 1968, Grdst. 2,31 Ar,
Wfl. ca. 210 m², 2x3 Zi., 1x2 Zi.,
sofort beziehbar
Ausstattung:
Das Objekt befindet sich in einem
mittleren Zustand, die Bäder müssen
tlw. renoviert werden.
Kaufpreis: 315.000,- €
Erdmannhausen: Haus statt 4-ZW! Ruhige Lage,
Bj. 1992, Terrasse, Doppel-Garage
195.000,-
Lage:
Im Zentrum von Steinheim. Viele Einkaufsmöglichkeiten, gute Busverbindung
und nette Nachbarn.
Objektbeschreibung:
Ihre Familie wird sich auf 240 m² Wohnfl.
wohlfühlen. Das Haus ist rundum in einem
guten Zustand.
Ausstattung:
Gewölbekeller, Fliesen und Teppichboden,
Tageslichtbad mit hellen Fliesen.
MFH mit Gewerberäumen
(für Imbiss geeignet)!
3-FamilienDoppelhaushälfte
Tel. 0711/24 27 41 [email protected]
Achtung!!!
Top-Angebot ca. 8%
Rendite
Hahn+Keller Immobilien GmbH
395.000,-
Schatz Consult – Telefon 07 11- 7 35 25 75
1-FH mit Garten!
Viele Extras - fairer Preis
Herr Ufuk Senses, Tel.: 07141- 93 66 21, [email protected]
Kaufpreis:
€
(Finanzierung bis 100% möglich)
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Hahn+Keller Immobilien GmbH
Viel Platz für die
große Familie!
Kaufpreis:
Beschreibung:
mit ELW, 6–7 Zimmer, 240m², Garage,
Pkw-Stellplatz, zentrale, ruhige Lage,
neu renoviert, neue Gasheizung,
Fenster, Sanitär, Bäder neu gefliest.
Das Haus hat eine sehr gute Aufteilung,
ideal geeignet für eine Familie oder zur
Teilvermietung.
ANL AGE – YATIRIM
Königstraße 26, Stuttgart Mitte,
Tel: 0711-18 567 150
5-Zimmer WHG in
Allmersbach im Tal
164 m2, Doppelgarage, Energiepass, TL-Bad, Rollstuhl geeignet,
großer Balkon
Miete: 975,- €+NK
Königstraße 26, Stuttgart Mitte,
Tel.: 0711-18 567 150
Objekte online inserieren,
Emlak ilanlarý için:
www.emlaksayfasi.de
Ein neues Gesetz bringt mehr
Rechte und Flexibilität für
Wohnungseigentümer
E
ine wichtige Reparatur muss erledigt werden. Zehn Leute sind dafür, nur einer dagegen. Schon fällt die ganze Sache ins
Wasser! Verrückt? Mag sein, aber unter
Wohnungseigentümern gehörte so etwas zum
Alltag. Ab 01.Juli 2007 wird das neue Wohnungseigentumsgesetz nun Entscheidungen einfacher und flexibler gestalten.
Nach alter Rechtslage konnte in der Eigentümerversammlung vieles oft nur einstimmig beschlossen werden. Jetzt genügt in entscheidenden Bereichen eine ¾ - oder sogar nur eine einfache Mehrheit (nach Personen und nicht nach
Eigentumsanteilen).
Mit dem nachstehenden Beitrag soll Wohnungseigentümern ein kurzer Überblick über die
wichtigsten Änderungen gegeben werden.
Teil 3: Mehr Klarheit bei Schuldverhältnissen
Einer zahlt nicht und alle müssen dafür einstehen - so lief es früher oft in Eigentümergemeinschaften. Wenn ein Mitglied anteilige
Kosten nicht begleichen konnte, durften die
Gläubiger gegen die anderen Eigentümer vorge-
hen. Wurde die Wohnung des säumigen
Miteigentümers dann irgendwann zwangsversteigert, ging die Gemeinschaft oft leer aus,
denn zuerst kassierten andere Gläubiger. Mit
dem neuen Gesetz wird die Hausgemeinschaft
bevorzugt behandelt - bis zu einer Höhe von 5 %
des Verkehrswertes des versteigerten Eigentums. Auch darüber hinaus gibt es bei den finanziellen Verpflichtungen der Eigentümern immer
mehr Klarheit. Handwerker können sich beispielsweise zwar weiterhin mit Forderungen
gegen über die Eigentümergemeinschaft gegenüber Einzelne wenden, doch die Haftungshöhe
wird auf die Höhe des Miteigentumsanteils
begrenzt. Wer also nur 1/10 der gemeinsamen
Anlage besitzt, muss also maximal nur 1/10
einer solchen Rechnung tragen.
Die Eigentümergemeinschaft kann einem
Miteigentümer das Eigentum entziehen, wenn er
fortlaufend Wohngeld- und andere Zahlungsansprüche der Gemeinschaft unpünktlich nachkommt. Dies hat der Bundesgerichtshof in
einem Urteil vom 19. Januar 2007 entschieden.
Sollte Sie Interesse an weiteren Informationen
zu diesem Thema haben, freuen wir uns, wenn
Sie uns kontaktieren.
7
Tarihi eser kapsamýna
giren Gayrimenkuller
Soyumuzun geçmiþte yaptýgý eserleri korumak ve saygý
göstermek gerekir. Benzersiz ve tarihi olarak adlandýrýlmýþ mimari sanat eserlerini korumak yapýlmasý gereken yüksek bir deðerdir.
indirimli tadilat tutarlarýný 12 yýl içerisinde %100
amorti edebilir (%9 dan 8 yýl ve %7 den 4 yýl). Ayný
þekilde evinde oturan yatýrýmýn sahibi belirlenen tadilat giderinin %90'ýný 10 yýl içerisinde amorti edebilir.
Anýtsal emlak yaþam hissi veriyor
Anýtsal korumaya giren emlaklar genellikle belediyelerin 1A bölgelerindedir. Eski yapým modelinin üzerine
modern teknoloji ile verilen destek yapýyý daha yaþanýlýr kýlar. Bu çeþit yapýlara emlak pazarýnda talep oldukça yüksek. Bu durumda da kiracý adaylarý daha yüksek kiralar ödemeye hazýr.
Geleceði olan bir emlak
Yukarýda belirtilen yer, kiracý, altyapý ve benzeri gibi
faktörler, güvenilir bir yatýrým aracý olan tarihi eser
kapsamýna giren emlak için pozitif etkenlerdir.
Vergisel teþvik veya azalan kiralayamama riski kazancý
etkileyen ve ev sahibini pozitif etkileyen karlýlýðýný arttýran noktalardýr.
Devlet tarafýndan ödüllendirilme
Yatýrýmcý kendisi otursun veya kiralasýn bu durumda
belediye tarafýndan tarihi binalardaki tadilat ve yenileme için ödüllendirilir. Eðer yatýrýmcý evini kiralýyorsa,
Sorularýnýzmý var?
Tarihi eser kapsamýna giren Gayrimenkuller hakkýnda
daha fazla bilgi edinmek için bize aþþaðýdaki adresten
ulaþabilirsiniz.
Denkmalgeschützte
Immobilien
moderner Sanierungstechnologie lebt es sich einfach
wohliger. Die Nachfrage nach Denkmalimmobilien
auf dem Wohnungsmarkt ist sehr hoch. Dadurch ist
auch die Klientel der Mieter bereit höhere Mieten zu
zahlen.
Belohnung durch den Staat:
Der Investor, ob Eigennutzer oder Kapitalanleger,
wird vom Staat für die Sanierung historischer
Gebäude belohnt. Wenn der Kapitalanleger an Mieter
vermietet, so kann der Eigentümer begünstigte Sanierungskosten in 12 Jahren zu 100 % abschreiben (8 Jahre mit 9 % und dann 4 Jahre mit 7 %). Ebenso kann
der Eigennutzer eine entsprechende Abschreibung
vornehmen und zwar über den anerkannten Sanierungsanteil zu 90 % in 10 Jahren.
Eine Immobilie mit Zukunft:
Die oben beschriebenen Faktoren sowie Komponenten wie Standort, Mietklientel, Infrastruktur, etc.
sind positive Faktoren für die sichere Kapitalanlage
„Denkmalimmobilie“. Die Rentabilität durch steuerliche Förderung sowie das verringerte Vermietungsrisiko sind Vorteile, die der Eigentümer selbst
positiv betrachtet.
Was unsere Vorfahren erschaffen haben, in Ehren zu
halten. Gepaart mit einzigartiger architektonischer
Baukunst ist die Denkmalimmobilie ein hohes Gut,
welches es zu bewahren gilt.
S-Killesberg
Ihr Ansprechpartner:
IMAC Unternehmensgruppe
Steinbeisstrasse 2,
71229 Leonberg
Telefon: 07152/92 62 80
Telefax: 07152/92 62 859
[email protected]
www.imac-immobilien.com
AKTION
Eine Denkmalimmobilie vermittelt
Lebensgefühl:
Historisch bedingt sind die Standorte von Denkmalimmobilien zumeist in 1a Lagen der Gemeinden.
Durch die üppige Altbau-Substanz verbunden mit
Haben Sie Rückfragen?
Yatýrým amaçlý bulunmaz fýrsat!
Killesberg 52m², 2 Oda, Banyo, Bahçe - Teraslý Daire!
Kira geliri aylýk 340,– € (Kira artýrabilinir*)
Cebinizden takriben aylýk 100,– € ödeyerek daire sahibi
olabilirsiniz!
Sie müssen nicht eweig warten
Dienstags und Freitags: TÜV-ASU Tag
2 Zi.-Whg. auf dem Killesberg, 52m², Gartenterrasse,
Bad, Küche. Mieteinnahmen 340,– € mtl. (die Miete
kann angepasst werden*)
Mit ca. 100,– € mtl. Eigenleistung könnten Sie schon
der neue Eigentümer werden!
Kaufpreis:
89.000,- €
*Alle Angaben ohne Gewähr!
Krehlstr.1 – 70563 Stuttgart
Tel.: 0711 / 782 50 93
Fax: 0711 / 782 50 94
8
E–Mail: [email protected]
Website: www.finanzoffice-stuttgart.de
LEISTUNGEN
Kapitalanleger aufgepasst!
Unfallschaden
Inspektion
Karosserie
Klima-Anlagen
KfZ-Gutachten
Lackierung
KfZ-Reparatur
kleiner
Wintercheck
ab
9,
95
€
CICEK KFZ-Werkstatt
Sichelstr. 33 – 70372 Stuttgart
Telefon 07 11 / 6 58 42 21 – Fax 07 11 / 55 04 98 92
Mobil 0170/1424767 – E-Mail: [email protected]
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
Noter
N
oteri kýsaca tanýmlayacak
olursak
noter antlaþmalarda ve
satýþ gerçekleþtirmede ve
satýþ süreçlerinde kaçýnýlmaz ve zorunludur.
Noter konusuyla ilgili
kurallarýn hakkýnda tam bilgiye sahiptir ve mülkiyetlerimizin iþlemleriyle ilgili önemli adýmlarda yol
gösterir , tavsiye verir.
Noter aslýnda tecrübeli avukattýr ve noter olarak
görev almýþtýr, bu süreçten sonra noter hukuki muameleleri tarafsýz olarak(hakem veya menajer gibi) tasdik eder, belgeler. Alýcý noteri kendisi seçebilir , belirleyebilir.
NE ÝÇÝN NOTERE ÝHTÝYAÇ DUYARSINIZ?
Gayrimenkul sözleþmelerinde , satýþ sözleþmeleri ve
mülkiyet devirleri için daima bir noter
kullanmalýyýz. Bu iþlemlerde, noter tapuyu kontrol
edip inceledikten sonra, antlaþma metnine
biçim verir ve hazýrlar . Sonrasýnda konuyla ilgili olan
þahýs ve tüzel kiþilerden imza ve tasdik randevusu alýr.
Antlaþmanýn bitiminden sonra noter , konuyla ilgili
vergi dairesini, uzman kurulu, yetkili belediyeyi ve
tapu dairesini bilgilendirir. Ayrica iþlemden sonra
yapýlmasý gereken verilerde ki , belgelerde ki düzeltmeleri ve diðer yasal gerekli izinleri (ruhsatlarý)
noter takip eder.
MALÝYETÝ NEDÝR?
Noterin hizmetlerinin fiyatý ve vergi dairesi masraflarý genelde yaklaþýk olarak gayrimenkul fiyatýnýn %1,6
sýna denk düþer. Ayrýca bu tutar bütün kamu kuruluþlarýnýn masraflarýnýda kapsar.
ÖRNEK HESAPLAMA !
Satýþ fiyatýný örnek olarak 100.000 E olarak alalým.
Tapuya iþlenen ipotek bedelide yaklaþýk olarak 80.000 €
alalým. Bu durumda masraflarý aþþaðýda görüyoruz.
Ýþlem masrafý (Noter)
414 €
Belgeleme masrafý (Noter)
177 €
Kayýt masrafý (Tapu dairesi)
177
Mülkiyet deðiþim kayýt masrafý (Tapu dairesi) 207
Satýþ infaz (icra) masrafý (Noter)
104
Noter para transfer hesabý komisyonu (Noter) 288
Noter tasdik (Noter)
44
Ýcra yazýlma(kayit) masrafý (Noter)
44
Katma deðer vergisi
171
Toplam tutar
1.626
Notar
€
€
€
€
€
€
€
€
NOTER PARA TRANSFER HESABI
(das Noteranderkonto)
Eðer isterseniz satýþ sürecinde noterin para transfer
hesabýný kullanabilirsiniz.
Bu banka hesabý noterin adýna açýlmýþ ve kýsa süreli
para transferlerinde itimada dayali ve emanet olarak
alýcýnýn parasýnýn tutulduðu hesaptýr. Alým satým
iþlemleri 3 ila 12 ay arasýnda sürebilir, bu süreçte
noter satýþ tutarýný bu hesapta tapuda isim deðiþene
kadar tutar ve tapuda isim deðisikliðinden sonra para
transferini gerçekleþtirir. Bu süreç kesinlikle, sadece
alýcýyý deðil satýcýyý da dogal olarak son görüþme ve
satýþýn baþarýyla sonuçlanmasýna kadar ilgilendirir ve
alýcý süreç sonlanana kadar paraya dokunamaz.
BAÞKA HANGÝ TAPU DEÐÝÞÝKLÝKLERÝNDE
NOTER GEREKLÝDÝR
Ýlaveten notere ipotek veya gayrimenkul borçlarýnýn
yazýlmasýnda, kayýdýnda ihtiyaç duyarsýnýz. Eðer satýnalmayý banka kredisiyle karþýlamayý düþünüyorsanýz
noter gerekli olabilir. Borçlarýn silinmesinde, devrinde, nakilinde ve yine haklarýn devrinde noterin belgelelemesine tasdiðine ihtiyaç duyarýz.
Ýlerideki her tapu deðiþikliðini belgelemek için
noter gereklidir. Sadece gayrimenkul alým ve satým
sözleþmelerinde deðil, müteahitlik yapý antlaþmalarýnda , tek bina tapusunun daire olarak bölüþtürülmesinde , uzun vadeli arsa kiralama iþlemlerinde de noterin
tastik ve belgelemesine ihtiyaç duyarýz. Bir noter , antlaþma ortaklarýný, gercekleþicek; antlaþmanýn, belgenin
veya senetin, yasal yükümlülük ve sonuçlarý konusunda açýk ve net þekilde bilgilendirmeye, uyarmaya,
anlatmaya yükümlüdür ve görevlidir.
U
nerlässlich bei der Vertrags- und Kaufabwicklung
ist ein Notar. Er kennt sich bestens mit den
Gepflogenheiten aus und berät Sie über die notwendigen Schritte, die Sie sicher zu Ihrem Besitz führen.
Ein Notar ist ein erfahrener Rechtsanwalt, der zum
Notar berufen wird und fortan Rechtsgeschäfte als
unparteiischer Betreuer beurkunden darf. Der Käufer
darf den Notar selbst bestimmen.
Wofür benötigen Sie einen Notar?
Bei Grundstücksgeschäften ist für Kaufvertrag und
Eigentumsumschreibung immer ein Notar Pflicht. Er
prüft und sieht das Grundbuch ein, formuliert einen
Kaufvertragstext und vereinbart einen Beurkundungstermin mit allen Beteiligten. Nach Abschluss
des Vertrages informiert der Notar das Finanzamt,
den Gutachterausschuss, die zuständige Gemeinde
und das Grundbuchamt. Auch Löschungsunterlagen
und weitere gesetzlich erforderliche Genehmigungen
holt der Notar ein.
Die Kosten
Die Kosten für die Leistungen des Notars und für das
Grundbuchamt (Gerichtskosten) betragen normalerweise etwa 1,6% des Grundstückspreises. Darin sind
alle Notargebühren sowie die bei den Ämtern anfallenden Kosten enthalten.
Beispielrechnung
Bei einem Kaufpreis von 100.000 Euro, einer
Grundschuldeintragung über 80.000 Euro und der
Kaufabwicklung über ein Notaranderkonto fallen
Ihnen die folgenden Kosten an:
Abwicklungsgebühr Kauf (Notar)
414 €
Beurkundungsgebühr (Notar)
177 €
Eintragungsgebühr (GA)
177 €
Eintragungsgebühr Eigentümerwechsel (GA) 207 €
Kauf Vollzugsgebühr (Notar)
104 €
Notaranderkonto (Notar)
288 €
Notarbestätigung (Notar)
44 €
Eintragung Vollzugsgebühr (Notar)
44 €
Mehrwertsteuer
171 €
Gesamtbetrag inkl. MwSt.
1626 €
Türköz
Das Notaranderkonto
Wenn Sie wollen, wird auch die Kaufabwicklung über
ein Notaranderkonto des Notars abgewickelt. Ein
Notaranderkonto ist ein auf den Namen eines Notars
eingerichtetes Bankkonto zur vorübergehenden treuhänderischen Verwahrung von Fremdgeldern. Nach
korrekter Eintragung in das Grundbuch als neuer
Eigentümer Ihres Grundstücks, was 3 bis 12 Monate
dauern kann, überweist ihr Notar das Geld an den
Verkäufer. Dieses Verfahren stellt sicher, dass nicht
nur Sie, sondern auch der Verkäufer bis zum letzten
Termin an der erfolgreichen Abwicklung interessiert
ist und nicht vorher mit Ihrem Geld verschwindet.
Wann sind Änderungen des Grundbuches noch erforderlich?
Des Weiteren werden Sie einen Notar auch bei der
Eintragung von Hypotheken oder Grundschulden
benötigen. Dieses wäre nötig, wenn Sie den Kauf
durch ein Kreditinstitut finanzieren lassen wollen.
Löschung (also die Aufhebung von Schulden) und
Abtretung (Übertragung von Rechten und
Ansprüchen auf einen Dritten) bedürfen ebenfalls der
notariellen Beurkundung.
Bei jeder späteren Grundbuchänderung ist wieder
der Notar zur Beurkundung nötig. Nicht nur der
Grundstückskaufvertrag,
sondern
auch
ein
Bauträgervertrag, die Bestellung eines Erbbaurechts
sowie die Einräumung von Wohnungseigentum
bedürfen der notariellen Beurkundung. Der Notar ist
verpflichtet, die am Vertrag Beteiligten über die rechtliche Tragweite des Geschäfts zu belehren und ihre
Erklärungen klar und unzweideutig in der Urkunde
wiederzugeben.
Quelle:
http://www.immobilienscout24.de/de/bauen/bauplaner/baulexikon/notar.jsp
Notaranderkonto
Konto, das der Notar einrichtet, und auf das der Käufer den Kaufpreis einzahlt.
Der Notar verwaltet es treuhänderisch und zahlt das Geld erst an den Verkäufer
aus, wenn alle Vertragsbedingungen erfüllt und alle Behördengänge erledigt sind.
Übergang von Lasten und Nutzen des Grundstücks auf den Käufer passiert am
Tag nach Einzahlung des Kaufpreises auf das Notar-Anderkonto. Dann darf der
Käufer über den Grund und Boden verfügen, obwohl er noch nicht im
Grundbuch als Eigentümer steht. Das heißt: Der "Neue" haftet für die
Verkehrssicherung, kann aber auch schon gärtnern, seinen Liegestuhl aufstellen
und einen Bauantrag stellen.
Quelle: http://www.immobilienscout24.de/de/bauen/bauplaner/baulexikon/notaranderkonto.jsp;jsessionid=A10CF6DAD357CD37AA37C861FA6D93B1.worker2?_s_peprm=1
Autovermietung
Ehemniyetli taþýmacýlýðýn
vazgeçilmezi
Mittlere LKW bis 5 t
(Gruppe 4)
Iveco 50C14 Koffer mit LBW o.ä.
Iveco 50C14 Pritsche-Doppelkabine o.ä.
Maße gelten für Koffer
Große LKW bis 7,5 t
77,–
ab
84,–
€
(Gruppe 5)
Mercedes-Benz 815
MAN 8.180 o.ä., MAN 8.180 Pritsche o.ä.
MAN 8.180 Koffer o.ä.
luftgef. Hinterachse
ab
€
Weitere Informationen unter: Tel.: 0711-2635070 Fax: 0711-2635071 E-Mail: [email protected]
Rotenwaldstr. 154 70197 Stuttgart-West
Preise nur in Europcar STUTTGART-WEST
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
9
Wohnwirtschaftliche Vermietung und der reale
Vermieterschutz in Deutschland
A. Einführung
Deutschland befindet sich in der größten
Insolvenzwelle der Nachkriegsgeschichte. Die
Verbraucherinsolvenzen sind im Jahr 2006 gegenüber
dem Vorjahr abermals um rund 34 % auf 32.609
Verbraucher gestiegen. 2008 wird keine Verbesserungen
wieder spiegeln. Dies bedeutet noch einmal eine alarmierende Entwicklung.
Rund 3,2 Millionen Haushalte die überschuldet sind,
weitere 5 Millionen Haushalte sind an der Grenze zur
Überschuldung, zwei Milliarden Mietforderungsausfall
jährlich, durchschnittliche Räumungsdauer von 13
Monaten und die kontinuierliche Verschärfung des
Mietrechts nunmehr auch auf EU-Ebene pro-mieterfreundlich zu befürchten, sind nur einige Fakten, die
eine erhebliche Verunsicherung bei den Vermietern in
Deutschland auslösen.
Diese Entwicklung führt zu sprunghaft ansteigenden Mietaußenständen.
Das wiederum hat zur Folge, dass in der Praxis die vereinbarten Mieten und Nebenkosten immer häufiger
ausbleiben. Häufig auch zu fatalen Entwicklungen
beim Vermieter führen. Die ausbleibenden Mieten und
der damit verbundenen Notwendigkeit zur
Ersatzbeschaffung
von
Liquidität
durch
Fremdfinanzierung führen immer häufiger selbst zur
Zahlungsunfähigkeit der Vermieter oder gleich zu großen Problemen gegenüber dem finanzierenden
Kreditinstitut zur Erbringung der notwendigen
Annuität für die eigene Immobilie.
B. Fall aus der Praxis 1
Ein Mieter hat Schulden von 8000 EUR im August
2007. Der Vermieter reicht nach fristloser Kündigung
kraft Mietrecht beim Außenstand von zwei
Monatsmieten eine Zahlungs- und Räumungsklage ein.
Dann kann er mit Gerichtskosten in Höhe von rund
800 EUR rechnen, mit Anwaltskosten in Höhe von
1600 EUR. Und wenn dann der Räumungstitel im
Dezember 2007 erstritten wurde, verlangt der
Gerichtsvollzieher in der Regel pro Zimmer 1000 EUR
Vorschuss (im Durchschnitt 4500-5000 EUR), um auch
die Möbelpacker zu bestellen. Mieter zieht in der
Nacht vor Zwangsräumung am 28.04.2008 aus. Hierzu
kommen dann nochmals 3500 EUR als
Renovierungskosten hinzu. In diesem Falle hätten wir
dann eine Summe von etwa 16500 EUR an
Gesamtschaden.
C. Prüfung des Mietinteressenten als
Mietausfallprophylaxe
Bei den wirtschaftlichen Konsequenzen der Vermieter
und der mieterfreundlichen rechtlichen Situation und
Gerichtsbarkeit
wird
die
Prüfung
von
Mietinteressenten zur Sicherung der Miete zum
erstrangigen Thema. Ein Beispiel der Vorbeugung kann
folgender Weg sein.
1. Bonitätsprüfung während der Nutzung
Im Gegensatz zu einem Gewerbemieter kann die
Bonität des Mietinteressenten für wohnwirtschaftlichen
Mietraum nicht während des Mietverhältnisses ohne
Einverständnis des Mieters geprüft werden.
2. Die Möglichkeit der Vorbeugung
a) Somit bleibt dem Vermieter die Bonitätsprüfung bei
einer leistungsstarken Auskunftei 2 im Vorfeld der
Vermietung als verlässliche Quelle einer Boni-
Ev sahiplerini koruyan Kurum !
Gelir bazlý Kiralama ve Almanya’daki ev sahibi haklarý
tätsprüfung über den Mietinteressenten selbst vor
Unterzeichnung des Mietvertrages. Hier stehen für den
wohnwirtschaftlichen Bereich klassische Auskunftei
und die auf die Zielgruppe der Vermieter spezialisierte
Vermieterschutzkartei Deutschland (www.vermieterschutzkartei.de) zur Verfügung.
b) Die Auskünfte der Vermieterschutzkartei
Deutschland erhalten aktuelle Angaben über Name,
Anschrift, davor liegende Anschrift, Aktenzeichen
und Datum sowie Angabe hinsichtlich eines bestehenden Negativmerkmals (bspw. MB Mahnbescheid, HB
für Haftbefehl, VB für Vollstreckungsbescheid).
c) Im Gegensatz zu den klassischen Auskunfteien und
deren oft ersichtlichen Regionalprinzip kann die
Vermieterschutzkartei Deutschland aus einem einheitlichen Anfragevorgehen Daten zur Verfügung stellen.
Automatisch gehen in deren Datenbank alle
Informationen der 687 Amtsgerichte und deren
Schuldnerverzeichnisse regelmäßig ein. Darüber hinaus
sind der Bundesanzeiger, Inkassounternehmen,
Rückmeldungen der Mitglieder und Befragung des
Unternehmens selbst weitere Quellen. Hierbei ist das
Datenschutz konforme Vorgehen der Beauskunftung
von Daten an Vermieter bei deren berechtigtem
Interesse nach § 29 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)
Voraussetzung.
D. Realisierung von Mietforderungen
Ausstehende Mietforderungen sollten so schnell wie
möglich gegenüber dem Mieter und eventuell in
Betracht kommende Dritte angefordert werden.
Hierbei sollte das wirtschaftliche Risiko des Vermieters
mit bedacht werden. Die Kautionsverwertung ist eine
Möglichkeit bei hinreichender Sicherheit, dass die
Mietforderung besteht. Auch ist bspw. an die Abgabe
der Sache an ein Inkassounternehmen zu denken.
Außer-gerichtliche
Verhandlungen
und
Schuldanerkenntnisse sind u. U. partielle Lösungen.
Von Gewaltanwendung und Drohungen sollte abgeraten werden. Zivilrechtlich nach §§ 858 ff. BGB liegt
verbotene Eigenmacht vor und versetzt den
Schuldner/Mieter in die Lage bereits im einstweiligen
Rechtsschutz seine Besitzschutzansprüche wiederum
aus §§ 861 ff. BGB gegen den Vermieter durchzusetzen.
E. Fazit
Den idealen Weg zur Mietsicherheit gibt es nicht.
Jedoch ist es für den Vermieter notwendig geworden,
sein Vermögen in Form der Immobilie unter kaufmännischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Emotionen
spielen hierbei keine Rolle. Somit hat der Vermieter
seine Rolle unter wirtschaftlichen Aspekten zu sehen
und darauf zu achten, dass er einen effektiven Schutz
in der Phase vor der Vermietung (Bonitätsprüfung und
Vertrags- und Formulardienst) über die Phase der
Vermietungszeit selbst (bundesweiter Vermieterschutz
durch Vermieteranwälte, Vorsorgeleistungen, etc.) und
der Phase der bundesweiten politischen Arbeit für
Deutschlands Vermieter so gut als möglich wahrnehmen kann und besitzt. 3
1) 2007; Quelle Mitglied der Vermieterschutzkartei DeutschlandGmbH & Co. KG
2) Vermieterschutzkartei Deutschland-GmbH & Co. KG unter
www.vermieterschutzkartei.de
3) 3-Phasen-Modell der Vermieterschutzkartei Deutschland;
Vermieterschutz von A-Z
A. Konu tanýtým
Almanya þu anda savaþtan sonraki en büyük iflas dalgasý içerisinde bulunuyor. Tüketici iflaslarý 2006 yýlýnda bir önceki yýla göre %34 yükselerek iflas eden
tüketici sayýsý 32.609 'ye yükselmiþtir. 2008 yýlýnda da
bir düzelme beklenmiyor. Bu da uyaran geliþmelerdir.
Yaklaþýk olarak 3,2 milyon aile bugün haddinden
fazla borçlanmýþ durumda. Diðer 5 milyon ailede aþýrý
borclanma limitine çok yakýn durumda ve 2 milyar €
gibi bir kira tutarý yýllýk olarak ödenemiyor. Ortalama
tahliye süresi 13 ay sürüyor ve sürekli artan kiracý
haklarý EU etkisiylede korkulacak düzeyde. Bu gercekler Almanya'daki ev sahiplerinde huzursuzluk yaratýyor. Bu kötü geliþmeler her gün daha fazla kira ve yan
giderin ödenemesine yola açiyor. Ve buda ev sahibi
için tatsýz sonuçlar doðuruyor. Ödenmemiþ kiralar ve
buna baðlý oluþan nakit ikame gereksiniminleri çözmek amaçlý dýþ finansman yolunu seçen ev sahibi sýk
sýk ödeme zorluklarýyla karþýlaþmakta veya yine gayri
menkulunun finansmaný için kredi kullandýðý kuruma karþý ödeme sorunu sebebiyle problem yaþamaktadýr.
B. Vaziyet örneði
Bir kiracýnýn ev sahibine Aðustos 2007 itibariyle
8.000 € borçlu olduðunu düþünelim. Ev sahibi alacaklarýndan dolayý sözleþmenin ihbarsýz feshinden sonra
2 aylýk kira ödenmezse kira hukuku gereðince tahliye
davasý açabiliyor . Sonrasýnda ev sahibi ortalama 800 €
mahkeme masraflarýný ve yine ortalama 1600 € avukat
masraflarýnýda hesaba katmalidir. Ayrýca eðer eylül
2007 tarihinde boþaltma kararý alýnýrsa, mahkeme icra
memuru kural gereði avans olarak, oda baþýna 1000 €
talep edecektir. Diyelimki kiracý 24.04.2008 tarihinde
cebren tahliye tarihinden önceki gece evi boþalttý.
Burada da ek olarak 3500 € ev onarým masraflarý çýkýyor. Bu durumda ev sahibi toplam olarak 16.000 €
gibi bir zarar ile karþý karþýya kalýyor.
C. Kiracý adayýnýn, kira kaybýndan korunabilmek için kontrolü
Ev sahibinin kira getirisinin ekonomik tutarlýlýðýný
saðlayabilmek , kiracýnýn lehine ev sahibinin aleyhine
yasal ve yargýsal durumlardan kaçýnabilmek ve yine
kira gelirinin güvenliðini saðlayabilmek istiyorsak,
kontrol birinci derecede önemli bir konudur. Örneðin þu önlemler alýnabilir.
1.) Kredibilite denetiminden faydalanma
Bir iþyeri kiracýsýnýn aksine oturmak için kiralanan bir
yerin kiracýsýnýn kredibilitesi sözleþme baþladýðý andan
itibaren kiracýnýn izni olmadan yapýlamaz.
2 ) Önleme olanaðý
a) Bu durumda çözüm olarak ev sahibine, güvenilir
bir kaynak olan kredibilite kontrolünü gerçekleþtirebilmek için kira sözleþmesinden önce bu izni sözleþmeye almak ve gerçekleþtirmek kalýyor. Bu sayfada
10
konut ekonomisi alaný ile ilgili cok klasik bilgiler
yanýnda ev sahiplerini korumak amaçlý dosyalar yer
almaktadýr. www.vermieterschutzkartei.de
b) Bu internet sayfasýnda isim, adres, daha önceki
adres bilgileri, eðer bir sorun oluþtuysa buna ait dosya
numarasý ve tarih (MB ceza bildirimi, HB tutuklanma
bildirimi) gibi güncel veriler bulunmaktadýr.
c) Klasik danýþma bürolarýnýn aksine ev sahibi koruma kartoteksi bölgesel deðil Almanya genelinde bir
sonuç çýkarabilmektedir. Veri bankalarýna otomatik
olarak 687 mahkemenin suç ve ceza kararlarý iþlenmektedir. Bunlara ek olarak federal gösterge, þirketlerin tahsilat durumu, üyelerin rücua bildiri haberleri,
þirketle ilgili araþtýrma ve soruþturmalarý biriktirir
.Korunmuþ bu veriler, bununla birlikte uygun koþullar oluþtuðunda kullanýlabilir, ulaþýlabilir, bu koþullarda § 29 BDSG’ye göre belirlenir.
D.) Kiradan alacaklarý gerçekleþtirme
Varolan, birikmiþ kira alacaklarý varsa bu duruma
karþý ev sahibi hýzlý bir þekilde kiracýdan alacaklarý
tahsil etmeyi denemelidir veya olasý muhtemel 3. kiþilerden tahsil etmenin yolunu aramalýdýr.
Bununla birlikte evsahibinin ekonomik riski hesaba
katýlmalýdýr. Depozitonun alacaðýn yerine konulmasýda güvenliði saðlamakta bir olasýlýktýr , kira alacaðý
durumu mevcut olursa. Konunun (alacaðýn) tahsili
sýrasýnda da bir tahsilat þirketi düþünülebilir.
Mahkeme yargýlama dýþýnda , borcun taþýnmasýda
þartlara göre kýsmi bir çözümdür. Zor kullanma ve
korkutma gibi çözümlere karþý uyarýyoruz . Medeni
hukukta § 858 ff. BGB’ ye göre verecekli kiracýya karþý
yasadýþý güç kullanýmý ve bireysel çözüm yoluna gitmek, § 861 ff. BGB’ye göre ev sahibine karþý, zilyetliðin hak ve taleplerin korunmasý gerekçeli savunma
davasý acýlmasýna sebep olur.
E.) Sonuç
Kira güvenliði için ideal yol yoktur. Bununla birlikte
güvenliðini düþünmek ev sahibi için gereklidir.
Sonucta mal varlýklarýmýzý ticari açýdan bir gelir kaynaðý alarak deðerlendiriyoruz. Burada duygularýn hiçbir yeri olmamasý gerekir. Ev sahibi olaya ticari açýdan
bakmalýdýr, ve deðerlendirmelidir, kendisini korumasý
gerektiðini ( kredibilite denetim, maaþ bordrosu, iþ
çizelgesi ), kira sürecinde kendisini ceþitli birliklerle (
kiralayanýn korunmasý, avukatlarý, önlem etkinlikleri
gibi) korumasý gerektigini olmasý muhtemelmiþ gibi
algýlayarak deðerlendirip dikkate almalýdýr.
Kiracýlarýnýz ile aranýzda çýkabilecek olumsuzluklarý
en aza indirebilmek ve ev sahibi olarak kendinizi
olumsuz kiracýlardan koruyabilmeniz için, danýþmanlýk hizmeti veren VSK Vermieterschutzkartei kurumunun sunmuþ olduðu hizmetlerden faydalanmanýzý tavsiye ederiz.
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
Reutlingen Eningen
Neubau Sechs-Familien-Wohnhaus im
Mühleweg 12, 72800 Eningen
Giriþ Kat – 87,7 m²
149.000,- € + 8.000,- € Oto Parký
Anahtar teslim
yok
n
o
y
s
i
Kom
2.Kat Daire A – 87,7 m²
157.860,- € + 8.000,- € Oto Parký
I
D
L
I
T
SA
Emlak Kredisi örnek hesaplama:
Giriþ Kat 3 Oda - 86m²
Satiþ Fiyatý:
Otopark:
Toplam Satýþ Fiyatý:
149.000,- €
8.000,- €
157.000,- €
3,5% Alým – Satým Vergisi
1,5% Noter
Toplam:
5.495,- €
2.355,- €
164.850,- €
Ön ödeme:
25.000,- €
Toplam kredi Miktarý
139.850,- €
Faiz %4,9% yýllýk = 6852,65 €
Aylýk: 571,- €
Kredi Mikt. Ödeme %2(Tilgung) = 2797,- € Aylýk: 233,- €
Toplam aylýk ödeme:
1.Kat Daire A – 87,7 m²
157.860,- € + 8.000,- € Oto Parký
804,- €
2.Kat Daire B – 97,5 m²
175.500,- € + 8.000,- € Oto Parký
Emlak kredisinde
I
D
L
I
T
SA
Uzman kadromuz
hizmetinizde
Referans
Inþaatlarýmýz:
1.Kat Daire B – 97,5 m²
175.500,- € + 8.000,- € Oto Parký
3.Kat Daire – 128,3 m²
228.374,- € + 8.000,- € Oto Parký
Ýletiþim:
Krehlstr.1 – 70563 Stuttgart
Tel: 0711 / 280 4461
Cep: 0176 / 222 08 423
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007
11
Hayalinizdeki EV nerede?
Amsterdam
rt
Stuttga
Antalya
Londra
Berlin
Izmir
München
Viyana
Hamburg
1 Milyon`dan fazla
15.12.2007 tarihinden itibaren web sitemizde
1 Milyon’dan fazla Emlak bulabilirsiniz!
www.emlaksayfasi.de
In Kooperation mit
Ýþbirliði içerisinde
DIE ERSTE TÜRKISCHE IMMOBILIENZEITUNG
IN DEUTSCHLAND
In nur 5 Schritten können Sie Ihre Immobilie online einstellen
1
www.emlaksayfasi.de
2
Objekte inserieren:
Klicken Sie auf login
unter www.emlaksayfasi.de
Login-Bereich:
Bitte registrieren Sie sich
einmalig und kostenlos
Sicherheitshinweis: Ihre verschlüsselten Daten werden bei uns streng
vertraulich behandelt und weder an Dritte weitergegeben noch verkauft!
3
ab
3,
4
Rubrik auswählen:
Unter dieser Rubrik erscheint
Ihr Inserat in unserer Zeitung.
Objektinserate
bei uns schon
90
€
Aus vier Formaten Ihr
gewünschtes wählen:
Entscheiden und klicken Sie
dann auf „buchen“
Formate: Die Angaben zu unseren Formaten entnehmen Sie bitte unserer
Preisliste von www.emlaksayfasi.de/preisliste.de
5
12
Objektdaten eingeben:
Hier beschreiben Sie Ihr zu verkaufendes
Objekt.
Angaben: Sie können hier das Objekt
beschreiben, die dazugehörigen Bilder
hochladen und sich auf Wunsch sogar
eine grobe Vorschau Ihres Inserates
anzeigen lassen.
Wenn alles OK ist, klicken Sie auf
Inserat fertigstellen. Das war’s!
DIE ERSTE TÜRKISCHE IMMOBILIENZEITUNG
IN DEUTSCHLAND
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aralýk 2007

Benzer belgeler