Bülten N° 7 İnşaat Özel Sayısı - Lycée Charles de Gaulle Ankara

Yorumlar

Transkript

Bülten N° 7 İnşaat Özel Sayısı - Lycée Charles de Gaulle Ankara
Lycée français Charles de Gaulle
HABER BÜLTENİ n°7 Inşaat Özel sayısı
01.07.2009
Şantiye ziyareti öngörüldüğü gibi 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı..
İşte sizlere tatile gitmeye hazırlanırken o günü bir hatırlatma ve inşaatımızın son durumu
Ama herşeyden önce, bize zaman ayırdıkları, bu çok yararlı ziyareti tertip ederek gerçekleşmesini
sağladıkları için mimarlarımız Sayın Rasim Özveren ve .Sayın Zeynep Önen Özveren ile Yenigün
firmasına çok teşekkür ederiz.
Ziyarete tam başlamadan önce, mimarlar Yapı Denetim Firmasının mühendislerini (sarı rekli şantiye
yelekleriyle) tanıtıyor ve şantyenin genel durumunu açıklıyorlar.
Yapı Denetim Firması şişarlardan ve İnşaat Firmasından bağımsız bir firmadır.. Hizmetlerinin
karşılığını Türk İdari makamlarının belirlediği tarife üzerinden Proje sahibi(Lise) öder. .
Görevi gerçekleştirelen işin vedrilen planlar ve istenilen malxeme kalitesiyle yapılmasını kontrol
etmektir. Adamları inşaatın her safhasında vardırlar ve iileri ilerledikçe peyderpey tutanak tanzim
ederler.. Bu tutanaklara sahip olunmadıkça inşaat devam edemez..
Bir kere daha bize çalışmalardaki ilerlemenin öngörülenler uygun olduğu ve şu an itibarıyle binanın
düşünülen teslim edilme tarihine nazaran bir gecikme riski olmadığı teyid edildi.
Işin sonlarına doğru doğabilecek zorlukları hesaba katarak biraz daha tedbirli daranmak istiyoruz ve
taşınma tarihii üzrinde ancak Eylül ayında okul açıldığındab bir değerlendirme yapabileceğiz.
Girişin sokak ile avlu arasındaki seviye farkını
kapatan geniş bir merdivenle yapılacağını
açıklıyor..
6 basamaklı 2 kademeli bu merdivenin
yukarısına gelindiğinde, binanın ana girişinin
karşısında olacağız, sağ tarafta ilkokul kanadı ve
avlusu, sol tarafta Kolej-Lise bölümü. Bu iki
mekan, araya bir bölme koymaya gerek
kalmadan arazinin kendi tabii açısıyla bir
birinden görüntü olarak ayrılmış olacaktır.
Herbirine düşen alan korkutucu olmaksınız
oldukça geniş olacaktır.
Ağaçlar dikilecek, masalar, banklar yeştirilecek. İlkokul sınıflarının avlusunda oyun yerleri olacak.
Üstü kapalı teneffüs yerleri çocukların dışarıya çıkmalarını engellemeden onları yağmurdan ve
güneşten koruyacaktır..
İç sokakta mimarlar binanın ana tasarımını açıklıyorlar: Sağ tarafta güneye dönük, iki katta sınıflar
bulunmakta. Sağ tarafta bütün ortak kullanım alanları, jimnastik salonu, yemekhaneler,
kütüphaneler(ilkokul ve lise), çok yönlü salon, plastik sanatlae ve Müzik odaları. Bir çam tavanla kaplı
olacak olan İç sokak dersliklere ulaşımı sağlayan kendisine paralel koridora bolca gün ışığı ulaşmasını
sağlıyacak. Gün ışığının yetersiz olduğu anlarda hemen elektriki aydınlatmayı devreye sokacak
detektörler yerleştirilecek. Böylece azami energi tasarrufu yapılacak iyi bir aydınlatmanın garantisi
olacak.
Koridorda bir sınıf önünde ziyaretçiler açıklamaları dinliyor. Şimdilik ortalıkta görünen elektrik kabloları
ve su boruları asma tavan la gizlenmiş olacak. Azami aydınlığı alabilmek için duvarlar ve tavan beyaza
boyanacak.. Ama zeminler kullanım alanlarına göre değişik renkli döşemelerle kaplanacak. Bu renkler
salonlara ve dolaşım yerlerine kişiliklerini verecek.
Dersliklerin önüde bulunan, merdiven bloğu ile tuvaletler arasında kalan, fotoğrafta grubun bulunduğu
alan gibi, alanlar günlük yaşam, sergi ve ziyaret ve eğitsel görüşmeler için kullanılacaktır.
Bir derslik içierisinde, grup dersliklerin alan
ölçümünün 60 m2 olduğunu öğreniyor. Herbiri
öğrenciler için bilgisayarlar ve bir videoprojektörle
donatılmış olacaktır.
Pencereler azami ışıklandırmayı en iyi derce
yalıtımla sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Konumları
oturma
pozisyonunda
dışarıyı
görebileyi mümkün kılmaktadır.
Hem aydınlık hem de sıcak bir ortam yaratmak
için,derslikler de beyaz döşemeleri renkli olacak.
İki adet yemekhane olacak. İşte ilköğretiminki..
CP’den CM2 ye kadar öğrenciler masya servis
alırken Lise-Kolej öğrencileri yemeklerini tepside
alacaklardır. Her yemekhanede yaklaşık yüz
örencilik yer bulunmaktadır...
Bu büyük salonların tavanları diğerlerine nazaran
daha yüksektir.. Burada açıkta gördüğünüz
yangına dayanıklı putreller daha sonra asma
tavanla gizlenecek. Asılacak akustik panolar
sayesinde bu salonlar büyüklüklerine rağmen
gürültülü olmayacaklar.
Birinci katın dersliklerin olduğu taraf bir asma kat şekinde olup gün ışığının geldiği sokağa bakar.
Dersliklerin ebadları ve donanımları da zemin kattakiler gibidir. Sınıf tan çıkışları koruyan duvarlar gibi
merdiven blokları ve tuvaletler bu uzun balkona bir ahenk katıyor.
Kuzey tarafında, sadece mutfağın üzerinde kısmi
bir kat var. Burası kütüphanelere, Lise-Kolej’in
CDI ve ilkokulun
BCD, ayrılmıştır.. Oraya
ulaşmak iç sokak üzerinden bir üst geçitle olacak.
CDI’de ayrıca küçük gruplar halinde çalışmalar
için mültimedya odaları bulunacak. Her iki
kütüphanede bütün bir sınıf alacak kadar geniş
olacak
liklerin bir çoğunda asma tavan destekleri yerlerine takılmiş. İşte koridorda bir tavan levhasının yerine
konulma denemesi.
Sınıflarda elektrik tesisatları yapılmakta. İşte iki hatlı bir elektrik girişi. Her derslikte iki tane tavan
lambası kesintilere karşı çift beslemeli olacaktır. Böylece iki emniyet lambası aydınlatmaya devam
edecektir.
Büyük salonlarda- çok yönlü salon ve
yemekhanelerMekanik
havalandırma
vantilatörleri yerlerine takılmış
Azar azar, Pembe yalıtım kaplaması dış beton sıvası altında kayboluyor. İlkokul kanadı bitirilmiş. Bina
kalıp sonrası haliyle, sıvasız, sadece bir kat koruyucu boya ile betonun yapısını açıkta bırakacak şekilde
kalacak. Bunun için yüzeye azami itina gösterilmektedir. Bütün son işlem işleri elle yapılmakta. Binanın
tamamı, içide ve dışında her tarafta aynı eşit ve düzgün yüzeye kavuşmak için, elle taşlanmaktadır.
Yüzeyin kalitesi aynı zamanda betonun kalitesine
ve beton dökme ve kurutma tekniklerine de
bağlıdır. Kuruma, yüzey çatlamalarını önlemek
için, yavaşça oluşmalıdır. Bunun için de sıcaklar
başladığından beri
kalıplar sökülür sökülmez
beton ıslak bezlerle örtülmektedir. Betonun yavaş
kuruması için bu bezler günde on defa
ıslatılmaktadır.
Burada, okulun arka tarafında çok amaçlı salon,
müzik
odası
ve
ilkokul
yemekhanesi
görünmektedir.
Merkez bloktaki iki yan girişten birisi. Dip tarafta
iç sokak. Sağda ilkokul kısmına giden koridor
görülmektedir.. Üst katta, şimdi gördüğünüz
şantiye köprüsünün yerinde binanın muhtelif
bloklarını bağlayan bir geçit olacaktır.
10 ila 20 öğrencilik gruplar için yarı-derslikler
olacak.Bunalar bir <normal derslik>’in ikiye
bölünmesiyle
oluşturulmaktadır..
Bunlardan
ilköğretim için dört adet bir okadar da orta
öğretim için olacaktır.
Güvenlik nedenleriyle, heryerde bir arakapı iki
dersliği birleştiriyor, böylece her sınıfa iki çıkış
yolu sağlanmaktadır..
Tuvalet tesisatlarının yerleştirilmesine başlandı. Her katta dört tuvalet bloğu bulunacak herbirinde kız
ve erkekler için ayrı kısımlar olacak.
Bir üst geçitten alınmış iç sokak görüntüsü. Solda, ana giriş holüne doğru bir bakış, sağda, jimnastik
salonu girişi görünüyor.
Betonu dökülecek en son ana yapı elemanı.
Jimnastik salonunun bir duvar parçası, ve sonra
binanın ana yapısı tamamen yerine konmuş
olacak.
Bu yaz boyunca çalışmalar hızlı bir tempoda
devam edecek ve Eylül’de geldiğimizde
göreceğimiz yenilikleri merak ediyoruz.
Iyi tatiler !
Angelika Olivet