dynamıc sports fabrıcs-kaviltex ® kaviltex - KavilteX

Transkript

dynamıc sports fabrıcs-kaviltex ® kaviltex - KavilteX
Tekstil ve Teknik Tekstil
Malzeme Ticareti
Textile and Technical
Textile Materials
Trading
Tekstil ve Teknik Tekstil
KUMAŞ Üretim ve Ticareti
Textile and Technical Textile
Fabrics Manufacturing and
Trading
Dışarıya Hizmet Veren
(Kaplama ve Laminasyon)
Ünitelerimiz
Laminating and Coating
Units
Tekstil ve Teknik Tekstil
Mümessillik Hizmetleri
Textile and Technical
Textile Agency
Services
Tekstil ve Teknik Tekstil
Kurum İhaleleri
Textile and Technical
Textile Auctions
Kurumsal Şirket
Danışmanlığı
hizmetleri
Corporate
Consalting
Services
Teknik Tekstil Konfeksiyon
Hizmetlerimiz
Technical Textile
Apparel Services
KAVİLTEX TEKNİK TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KAVILTEX TECHNICAL TEXTILES Industry And Foreing Trade Campany Limited And CONSULTING
Merter Tekstil Merkezi Yüksek Sok. (Palmiye Plaza) No:2/15 GÜNGÖREN / İSTANBUL /TÜRKİYE
Tel / Fax :+90 212 506 20 46/45
www.kaviltex.com
1
HİKÂYEMİZ
Hem Yönetim ve Organizasyonhem
Girişimcilikhem de Teknik Tekstil alanında 20 yılı
aşkın birikim ve tecrübeye sahip olan kurucu
irademiz ve ekibi; TÜRKİYE de Teknik Tekstillerin hak
ettiği yerde olmadığı fikri üzerine, profesyonel bir
Teknik Tekstil işletmesini hayata geçirmek
istemişlerdir.
Ulusal ve uluslararası piyasalarda, kurum
kıyafetleri ve kumaşlarının üretiminde çok ciddi bir
tecrübe ve altyapıya sahip olan kurucu irademiz,
asker, polis, itfaiyeci, sporcu v.s. için geliştirdikleri
ürünleri bu alanlarla birlikte, halka sunmak
istemişlerdir. Özellikle Teknik ve İnovatif Tekstillerin
halkın kullanımına sunulması fikri etrafında
yoğunlaşmış, “direkt tüketiciye ulaşmanın yolları
bulunmalı” cümlesinin altı çizilmiştir.
Teknik tekstillerde ticaret yapmak demek;
İNOVASYON demek, AR-GE demek, bilimsel çalışma
demek, güçlü üretim demek, sertifikasyon demek, tüm
dünya ile yarışacak gücü kendisinde bulan inançlı bir
ekip çalışması demek, sağlam organizasyon demek
olduğunun bilincinde olarak yola çıkılmıştır.
Daha kuruluş aşamasından itibaren, her bir
unsuru dikkatlice düşülüp projelendirilen geleceğe
yönelik bütün planları, misyon ve vizyonu
profesyonelce hazırlanan, firmamız CONSESSUS
MODELİ dediğimiz bir modelle kurgulanmış
10.03.2014 tarihinde KAVİLTEX Teknik Tekstil ticaret
hayatına başlamıştır.
KAVİLTEX kurucu felsefesi; üniversite ve
sanayi işbirliğini önemsemiş olarak tüm dünyadaki
fikri ve ticari paydaşlarla bilgi paylaşılmasını zenginlik
olarak görecektir. Tekstilde özellikle Teknik Tekstil
ticareti kısmını kendisine alan olarak belirlemiş,
dünya ölçeğinde ürün ve bilgi üreten bir okul-firma
olmayı hedeflemiştir.
2
OUR STORY
Our founder and its team, with more than 20
years of experience both in the field of Management
and Organization and Entrepreneurship as well as
Technical Textile, decided to establish a professional
Technical Textile enterprise as they believed that
Technical Textile is not in a well-deserved position in
Turkey.
Based on their crucial experience and
infrastructure in the field of manufacturing of
corporate-wear and fabrics at domestic and
international markets, founders of the company
wished to offer to the public the products they
developed for soldiers, polices, fireman, sportsmen
etc.. They specifically focused on the idea of providing
to the public, technical and innovative textiles and they
underlined this statement: “trying to find ways to
reach to the consumer directly”.
In terms of technical textile, trading means
INNOVATION, RESEARCH & DEVELOPMENT, scientific
works, solid manufacturing, certification, confident
team work that has the power to compete with the
whole world, a healthy and strong organization.
Starting right from the establishment phase,
our Company is built on the CONSESSUS MODEL
where each element is evaluated and designed in
detail, with all future plans, missions and visions being
prepared in an extremely professional way and
KAVILTEX Teknik Tekstil started its operations on
10.03.2014.
Paying attention to cooperating with
universities and industries, the founders of KAVILTEX
believes that sharing information with all global
intellectual and commercial stakeholders is a
tremendous wealth. Our Company primarily focused
on Technical Textile field and aimed to be a schoolcompany that produces products and information in
global scale.
ÇÖZÜM ORTAKLIĞI MODELİMİZ
OUR MODEL OF PARTNERSHIP
DOKUMA
KUMAŞ
ÜRETİMİ
Coating, Laminating
&Chemical
Finish Department
Woven Fabric
Production Line
KAPLAMA
LAMİNASYON
APRE ÜNİTESİ
ÖRME KUMAŞ
ÜRETİMİ
Knitted Fabric
Production Line
KAVİLTEX®
Apparel Design KONFEKSİYON
ÜRETİM VE
And Production
TASARIM
Foreign Trade
Relations
BİLİMSEL
DANIŞMANLIK
ÜNİVERSİTE
DIŞ TİCARET
İLİŞKİLERİ
Tekstil ve Teknik Tekstil kategorisinde
alanında uzman alt yüklenicileri kendisine paydaş
ortak olarak belirleyen bir CONSENSUS MODELİ
geliştirilmiştir.
Daha
şirketin
kurulma
fikri
geliştirilirken sürece dahil edilen alt yüklenicilerin
yarı özerklik şeklinde modele dahil olması
sağlanmıştır. Kurgulanan bu PLATFORM ŞİRKET
üyelerinin alanında uzmanlığı sayesinde güçlü bir
entegrasyona ulaşmayı hedeflemiştir.
KAVİLTEX Teknik Tekstil, senkronizasyon,
firması şeklinde çalışarak, tüm paydaşlara fayda
sağlamayı
ve
modelin-platformun
yönetimini
gerçekleştirirken, alt paydaşlar ise her biri kendi
kategorisinde üretim yapmakta, değer üretmekte ve
para kazanmaktadırlar. KAVİLTEX Teknik Tekstil
siparişleri öncelikli olmakla birlikte, firmalar kendi
bağımsız işlerini yapmakta serbesttirler.
Bu karşılıklı KAZAN-KAZAN modeli ve
platformu içerisindeki her bir firma sözleşme ile
belirlenmiş hususlarda merkez firma olan KAVİLTEX
Teknik Tekstil ile çalışmalarına devam eder.
KAVİLTEX Teknik Tekstil üretim bazlı her bir parkuru
- birimi kendi bünyesinde bulundurarak elde edeceği
entegre
firmayı
çok
yüksek
sermayelerle
kurabilecekken, alt yüklenici firmaların yarı özerk
adaptasyonu şeklinde kurgulanan bu model sayesinde
çok daha az bir finansal yatırımla büyük bir
entegrasyonu sağlamaktadır. Firma gücünü dayandığı
bu temelden ve organizasyonel birikiminden
almaktadır.
Bu entegre durumun sağladığı güç, hız, kalite
ve esneklik KAVİLTEX Teknik Tekstil müşterilerine
hizmet ve ticaret olarak yansımakta ve merkez firma
çalıştıkça alt firmalarda kazanç elde etmektedirler. Bu
modelin dayandığı ana unsur, içerde; "GÜVEN,
SAĞLAM SÖZLEŞMELER ve ŞEFFAFLIK", dışarıda:
ORGANİZASYON, SADAKAT VE SAĞLAM DURUŞ olarak
özetlenebilir.
3
TOPTAN SATIŞ
VE
PAZARLAMA
Scientific
Consulting - University
Wholesale and Marketing
The Company developed a CONSENSUS MODEL
that selects experienced subcontractors in the field of
Textile and Technical Textile as its stakeholders. During
the phase of developing the idea to establish the company,
it was made sure that subcontractors included in the
process take part in the model in semi-government format.
This PLATFORM aims to achieve a strong integration,
making use of expertise of its members.
KAVİLTEX Teknik Tekstil works as a
synchronization company and creates interest for all
stakeholders and manage the model-platform at the same
time and sub-stakeholders manufacture products, create
value and bring money in their own category. KAVİLTEX
Teknik Tekstil orders are of top priority; however
companies are free to carry out their independent works
as well.
In this WIN-WIN model, each company in the
platform continues to work with KAVİLTEX Teknik Tekstil
as the parent company regarding contractual matters.
KAVİLTEX Teknik Tekstil could have created each
manufacturing based unit under its own roof and could
have established such an integrated company with very
high capital, but with this model that adapts subcontractors in semi-government format, great integration
is maintained with a much smaller financial investment.
Company draws its strength from its foundation and
organizational experience.
Power, speed, quality and flexibility arising from
this integrated structure is reflected on customers of
KAVİLTEX Teknik Tekstil in the form of service and trade
and as parent company works, sub-companies earn
revenue as well. Main elements that this model is based on
can be summarized as: internally "THRUST, SOLID
CONTRACTS and TRANSPARENCY" and externally
ORGANISATION, LOYALTY and RELIABLE POSITION.
MÜŞTERİ KATEGORİMİZ
1. OUTDOOR VE SPOR GİYİM KATEGORİSİ
AND OUTDOOR SPORTS WEAR CATEGORY
2. ASKERİ - POLİS VE GÜVENLİK GİYİM
KATEGORİSİ
MILITARY - POLICE AND SECURITY
CLOTHING CATEGORY
3. İŞ - PERSONEL GİYİM KATEGORİSİ
WORK - STAFF UNIFORMS CATEGORY
4. DİĞER KORUYUCU YÜZEYLER
EXTERNAL USE CATEGORY
5. DANIŞMANLIK KATEGORİSİ
CONSULTANCY CATEGORY
6. ULUSAL
VE
ULUSLARARASI
İHALE
KATEGORİSİ
NATIONAL AND INTERNATIONAL TENDERS
CATEGORY
4
CUSTOMER CATEGORIES
OUTDOOR VE SPOR GİYİM
VE KUMAŞLARI
OUTDOOR, SPORTS WEAR
AND FABRICS
ASKERİ GİYİMLER VE KUMAŞLAR
(GİYİM VE KORUMA KUMAŞLARI)
MILITARY UNIFORMS AND
FABRICS (CLOTHING AND
PROTECTION FABRIC)
İŞ - PERSONEL GİYİM İÇİN
GELİŞTİRİLMİŞ GİYİM VE
KUMAŞLARI
CLOTHING AND FABRICS FOR
WORK - STAFF UNIFORMS
DİĞER KORUYUCU YÜZEYLER
(GİYİM HARİCİNDE KULLANILAN)
OTHER PROTECTIVE SURFACE
(NON-WEAR)
5
OUTDOOR SPOR GİYİM VE KUMAŞLARI
a)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
AKTİF SPOR GİYİM VE KUMAŞLARI
AKTİF - SPOR GİYİNENLER İÇİN DIŞ GİYİM VE
KUMAŞLARI
YAĞMUR VE KAR SUYUNA KARŞI KORUYUCU DIŞ
GİYİM VE KUMAŞLARI
RÜZGÂRA (SOĞUĞA) KARŞI KORUYUCU DIŞ GİYİM
VE KUMAŞLARI
TERLETMEYEN - NEFES ALABİLEN DIŞ GİYİM VE
KUMAŞLARI
UV KORUYUCU DIŞ GİYİM VE KUMAŞLARI
OUTDOOR, SPORTS WEAR AND FABRICS
a)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
b)
b)
SPORCULAR İÇİN DİNAMİK SPOR GİYİM VE
KUMAŞLARI
i.
YÜKSEK NEM TRANSFERİ SAĞLAYAN GİYİM VE
KUMAŞLAR (EŞOFMAN-FORMA-ŞORT İÇİN)

SONRADAN APRE İLE NEM TRANSFERİ
SAĞLAYAN KUMAŞLAR

GELİŞTİRİLMİŞ
LİF
YAPISINDAN
DOLAYI
(ÖZÜNDE) NEM TRANSFERİ SAĞLAYAN GİYİM VE
KUMAŞLARI
ii.
TABİAT
ŞARTLARINDA
DİNAMİK
SPOR
YAPANLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN GİYİM VE
KUMAŞLARI

YAĞMUR ALTINDA SPOR YAPANLAR İÇİN
GELİŞTİRİLEN GİYİM VE KUMAŞLAR (EŞOFMANYAĞMURLUK)

KAR VE SOĞUK HAVADA SPOR YAPANLAR İÇİN
GELİŞTİRİLEN GİYİM VE KUMAŞLAR
c)
6
EXTREM – DOĞA SPORLARI İÇİN GİYİM VE
KUMAŞLARI
i.
ZORLU TABİAT ŞARTLARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ
KUMAŞLAR (DOĞA SPORLARI-İZCİLİK-AVCILIK
v.s.) VE GİYİM

YAĞMUR VE KAR SUYUNA KARŞI KORUCU GİYİM
VE KUMAŞLARI

RÜZGÂRA (SOĞUĞA) KARŞI KORUYUCU GİYİM VE
KUMAŞLARI

TERLETMEYEN - NEFES ALABİLEN DIŞ GİYİM VE
KUMAŞLARI

FORM ALABİLEN VE ELASTİKİYETİ YÜKSEK
KUMAŞLAR VE GİYİM

MUKAVEMETİ ARTIRILMIŞ KUMAŞLAR VE GİYİM
ii.
EXTREM SPORLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN GİYİM VE
KUMAŞLARI

ÇOK ÖZEL İSTEKLERE KARŞILIK ÜRETİLEN GİYİM
VE KUMAŞLAR

PARAŞÜT KUMAŞLARI

BALIK ADAM KUMAŞLARI

İNTERAKTİF KUMAŞLAR
c)
i.
ii.
ACTIVE SPORTSWEAR AND FABRICS
OUTERWEAR AND FABRICS FOR PEOPLE WHO ARE
ACTIVE WHO DRESS SPORTY
PROTECTIVE OUTERWEAR AND FABRICS FOR
PROTECTION AGAINST RAIN AND SNOW
OUTERWEAR AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST
COLD
ANTI-SWEAT AND AIR-BREATHABLE OUTERWEAR AND
FABRICS
UV PROTECTIVE OUTERWEAR AND FABRICS
DYNAMIC SPORTSWEAR AND FABRICS FOR
ATHLETES
i.
OUTERWEAR AND FABRICS WITH HIGH
MOISTURE TRANSFER (TRACKSUIT-JERSEYSHORT)

FABRICS ALLOWING MOISTURE TRANSFER
WITH FINAL FINISH

OUTERWEAR AND FABRICS WITH MOISTURE
TRANSFER THANKS TO ADVANCED FIBER
STRUCTURE
ii.
SPORTSWEAR AND FABRICS DEVELOPED FOR
THE ONES WHO EXERCISE DYNAMICALLY IN
NATURE

CLOTHING AND FABRICS DEVELOPED FOR THE
ONES WHO EXERCISE IN RAIN (TRACK SUITSRAINCOAT)

CLOTHING AND FABRICS DEVELOPED FOR THE
ONES WHO EXERCISE IN SNOW AND COLD
WEATHER
EXTREME – CLOTHING AND FABRICS FOR OUTDOOR
SPORTS
FABRICS AND CLOTHING DEVELOPED FOR HARSH
WEATHER CONDITIONS (OUTDOOR SPORTS SCOUTING HUNTING ETC.)

CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION
AGAINST RAIN AND SNOW

CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION
AGAINST WIND (COLD)

NON-SWEAT
AND
AIR
BREATHABLE
OUTERWEAR AND FABRICS

HIGHLY ELASTIC CLOTHING AND FABRICS THAT
CAN BE SHAPED

INCREASED STRENGTH FABRICS AND CLOTHING
CLOTHING AND FABRICS DEVELOPED FOR EXTREME
SPORTS

CLOTHING AND FABRICS PRODUCED BY SPECIAL
REQUESTS

PARACHUTE FABRICS

DIVER FABRICS

INTERACTIVE FABRICS
ASKERİ GİYİMLER VE KUMAŞLARI
7
MILITARY CLOTHING AND FABRICS
ASKERİ GİYİMLER VE KUMAŞLARI
a)
ASKERİ DIŞ GİYİM KUMAŞLARI
1. EĞİTİM ELBİSELERİ GİYİM VE KUMAŞLARI
2. PARKA VE KUMAŞLARI
3. PANÇO VE KUMAŞLARI
b)
ASKERİ KORUYUCU GİYİM KUMAŞLARI
1. TABİAT ŞARTLARINDAN KORUYAN GİYİM VE
KUMAŞLAR

YAĞMURDAN KORUYUCU GİYİM VE KUMAŞLAR

KARDAN KORUYUCU GİYİM VE KUMAŞLAR

RÜZGÂRDAN / SOĞUKTAN KORUYUCU GİYİM VE
KUMAŞLAR
2. ZARARLI GAZLARDAN KORUYAN GİYİM VE
KUMAŞLAR (NBC) KBRN
3. SIVI KİMYASAL MADDELERDEN KORUYAN GİYİM
VE KUMAŞLAR
4. RADYOAKTİF MADDELERDEN KORUYUCU GİYİM
VE KUMAŞLAR
5. BAKTERİ VE HAŞARELERE KARŞI KORUYUCU
GİYİM VE KUMAŞLAR

ANTİ BAKTERİYEL KUMAŞLAR VE GİYİM

BAKTERİO STATİK KUMAŞLAR VE GİYİM

ANTİ HAŞERE KUMAŞLAR VE GİYİM
6. YANGIN VE ALEVE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR
VE GİYİM

KESİNLİKLE YANMAZ KUMAŞLAR VE GİYİM

YANMAYI GECİKTİRİCİ KUMAŞLAR ( ARAMİD v.s.
) VE GİYİM

NANO
TEKNOLOJİ
İÇERİKLİ
YANMAYI
GECİKTİRİCİ KUMAŞLAR VE GİYİM

SONRADAN APRE İLE YANMASI GECİKTİRİLMİŞ
KUMAŞLAR VE GİYİM
7. KİRLENMELERE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR VE
GİYİM

YAĞ VE KİR İTİCİ KUMAŞLAR VE GİYİM

KAN VE DİĞER SIVI MADDELERİ İTİCİ KUMAŞLAR
VE GİYİM
8. ANTİ STATİK ASKERİ KUMAŞLAR VE GİYİM
9. ANTİSTRES ASKERİ KUMAŞLAR VE GİYİM
c)
ASKERİ ÇOK ÖZELLİKLİ GİYİM KUMAŞLARI
1. İNTER AKTİF KUMAŞLAR VE GİYİM
2. MUKAVEMETİ
ARTIRILMIŞ
ASKERİ
GİYİM
KUMAŞLARI VE GİYİM

SERT SİCİM DARBELERİNE KARŞI KORUYUCU
ASKERİ GİYİM KUMAŞLAR VE GİYİM

KESİCİ-DELİCİ ALETLERE KARŞI KORUYUCU
KUMAŞLAR (NAYLON 6,66 - ARAMID) VE GİYİM

SÜRTÜNMEYE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR
(CORDURA) VE GİYİM

ARAZİ
ŞARTLARINA
KARŞI
KORUYUCU
KUMAŞLAR VE GİYİM

DİKEN-ORMAN
SÜRTÜNMELERİNE
KARŞI
KORUYUCU KUMAŞLAR VE GİYİM

KAYA-ZEMİN
SÜRTÜNMELERİNE
KARŞI
KORUYUCU KUMAŞLAR VE GİYİM
3. KAMUFLE
ARACI
OLARAK
KULLANILAN
KUMAŞLAR

TERMAL VE INFRARED KAMERALARDA
GÖRÜLMEYEN KUMAŞLAR (M.S.B. iznine tabi)
VE GİYİM

KAMUFLE ARACI OLARAK KULLANILAN ÖZEL
ÖRTÜCÜLER
d)
8
ASKERİ TECHİZAT (ÇANTA - KILIF V.S.) KUMAŞLARI
1. ÇADIR VE BRANDA ÜRETİMİ VE KUMAŞLARI
2. ARAÇ GİYDİRME KUMAŞLARI - ÇADIR
3. MUKAVEMETLİ TECHİZAT KUMAŞLARI
4. DARBELERDEN
KORUYAN
TECHİZAT
VE
KUMAŞLARI
5. HUCUM YELEGİ VE KUMAŞLARI
6. KURŞUNGEÇİRMEZ YELEK İÇİN KUMAŞLAR VE
YELEK İMALATI
MILITARY CLOTHING AND FABRICS
a)
b)
c)
d)
1.
2.
3.
MILITARY OUTERWEAR FABRICS
TRAINING CLOTHING AND FABRICS
PARKA AND FABRICS
PONCHO AND FABRICS
MILITARY PROTECTIVE CLOTHING FABRICS
CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST
WEATHER CONDITIONS
 CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION
AGAINST RAIN
 CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION
AGAINST SNOW
 CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION
AGAINST WIND/COLD
2. CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST
HARMFUL GASES (NBC) KBRN
3. CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST
LIQUID CHEMICAL SUBSTANCES
4. CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST
RADIOACTIVE SUBSTANCES
5. CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST
BACTERIA AND INSECTS
 ANTI-BACTERIAL FABRICS AND CLOTHING
 BACTERIO-STATIC FABRICS AND CLOTHING
 INSECT-REPELLANT FABRICS AND CLOTHING
6. FIREPROOF AND NON-FLAMMABLE FABRICS AND
CLOTHING
 FULL FIREPROOF FABRICS AND CLOTHING
 FLAME RETARDING FABRICS ( ARAMİD, etc.) AND
CLOTHING
 FLAME RETARDING FABRICS AND CLOTHING WITH
NANO-TECHNOLOGY
 FLAME-RETARDING FABRICS AND CLOTHING WITH
FINAL FINISH
7. DIRT RESISTANT FABRICS AND CLOTHING
 OIL AND DIRT-REPELLENT FABRICS AND
CLOTHING
 BLOOD AND OTHER FLUID-REPELLENT FABRICS
AND CLOTHING
8. ANTI-STATIC MILITARY FABRICS AND CLOTHING
9. ANTISTRESS MILITARY FABRICS AND CLOTHING
1.
MILITARY, MULTI-PURPOSE CLOTHING FABRICS
INTER ACTIVE FABRICS AND CLOTHING
TEAR-RESISTANT MILITARY CLOTHING FABRICS AND
CLOTHING
 MILITARY PROTECTIVE CLOTHING FABRICS AND
CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST HARD
IMPACT OF ROPES
 FABRICS (NAYLON 6,66 - ARAMID) AND CLOTHING
FOR PROTECTION AGAINST SHARP OBJECTS
 FABRICS (NAYLON 6,66) AND CLOTHING FOR
PROTECTION AGAINST FRICTION
 FABRICS AND PROTECTIVE CLOTHING FOR
PROTECTION AGAINST LAND CONDITIONS
 FABRICS AND PROTECTIVE CLOTHING FOR
PROTECTION AGAINST THORNS AND EARTH
FRICTION
 FABRICS AND PROTECTIVE CLOTHING FOR
PROTECTION AGAINST ROCK-LAND FRICTION
3. FABRICS USED AS CAMOUFLAGE
 FABRICS NOT VISIBLE BY THERMAL AND
INFRARED CAMERAS (SUBJECT TO M.S.B. PERMIT)
 SPECIAL COVERS USED FOR CAMOUFLAGE
1.
2.
MILITARY EQUIPMENT (BAG - CASE, ETC) FABRICS
TENTS AND CANVAS PRODUCTION AND FABRICS
VEHICLE WRAPPING FABRICS - TENT
TEAR-RESISTANT EQUIPMENT FABRICS
EQUIPMENTS AND FABRICS FOR PROTECTION
AGAINST IMPACT
5. ASSAULT VEST AND FABRICS
6. FABRICS
FOR
BULLET-PROOF
VEST
AND
PRODUCTION
1.
2.
3.
4.
İŞ – PERSONEL GİYİM İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ
TEKSTİLLER VE KUMAŞLARI
a)
GELİŞTİLMİŞ GÜVENLİK VE PROMOSYON GİYİM KUMAŞLAR
1.
YAĞMUR VE KAR SUYUNA KARŞI KORUYUCU GÜVENLİK
KUMAŞLARI VE GİYİM
KAPLAMALI GÜVENLİK KUMAŞLARI VE GİYİM
LAMİNASYONLU GÜVENLİK KUMAŞLARI VE GİYİM
TOST LAMİNASYONLU GÜVENLİK KUMAŞLARI VE GİYİM
NANO TEKNOLOJİK İŞLEMLİ GÜVENLİK KUMAŞLARI VE GİYİM
i.
ii.
iii.
iv.
2.
3.
b)
RÜZGÂRA (SOĞUĞA) KARŞI KORUYUCU, TERLETMEYEN - NEFES
ALABİLEN DIŞ GİYİM VE GÜVENLİK KUMAŞLARI
i. BARİYER OLARAK MEMBRAN LAMİNASYONLU GÜVENLİK
KUMAŞLARI
ii. MEMBRAN LAMİNASYONLU DIŞ GİYİM GÜVENLİK KUMAŞLARI
iii. TOST LAMİNASYONLU MEMBRANLI GÜVENLİK KUMAŞLARI
FORM ALIRLIĞI VE ELASTİKİYETİ YÜKSEK
KUMAŞLARI VE GİYİM
i. SOFTİ – POLARLI LİCRALI TOST KUMAŞ VE GİYİM
ii. ELASTANLI-KALIN İŞ GİYİM KUMAŞLARI VE GİYİM
GÜVENLİK
İŞÇİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN KORUYUCU GİYİMLER VE KUMAŞLAR
1.
YANGIN VE ALEVE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR VE GİYİM
KESİNLİKLE YANMAZ KUMAŞLAR (CARON ESASLI) VE GİYİM
YANMAYI GEÇİKTİRİCİ KUMAŞLAR ( ARAMİD v.s. ) VE GİYİM
ATEŞ-KIVILCIM SIÇRAMALARINA KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR
VE GİYİM
iv. NANO TEKNOLOJİK OLARAK GÜÇ TUTUŞUR KUMAŞLAR VE GİYİM
v. SONRADAN APRE İLE GÜÇ TUTUŞUR KUMAŞLAR VE GİYİM
i.
ii.
iii.
2.
i.
ii.
3.
KİRLENMELERE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR
YAĞ VE KİR İTİCİLİ KUMAŞLAR
KAN VE DİĞER SIVI MADDELERİ İTİCİ KUMAŞLAR
MUKAVEMETİ ARTIRILMIŞ GÜVENLİK GİYİM KUMAŞLARI
SERT CİSİM DARBELERİNE KARŞI KORUYUCU İŞ GİYİM VE
KUMAŞLAR
ii. KESİCİ-DELİCİ ALETLERE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR
(NAYLON 6,66 - ARAMID)
iii. SÜRTÜNMEYE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR (CORDURA)
iv. ARAZİ ŞARTLARINA KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR VE GİYİM
v. DİKEN-ORMAN SÜRTÜNMELERİNE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR
vi. KAYA-ZEMİN SÜRTÜNMELERİNE KARŞI KORUYUCU KUMAŞLAR
i.
4.
9
ANTİ STATİK KUMAŞLAR
TEXTILES AND FABRICS DEVELOPED
FOR STAFF - PERSONAL CLOTHING
a)
ADVANCED SECURITY AND PROMOTION CLOTHING FABRICS
1)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
SECURITY FABRICS AND CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST
RAIN AND SNOW
COATED SECURITY FABRICS AND CLOTHING
LAMINATED SECURITY FABRICS AND CLOTHING
SANDWICH LAMINATED SECURITY FABRICS AND CLOTHING
NANO TECHNOLOGY PROCESSED SECURITY FABRICS AND
CLOTHING
NON-SWEAT, AIR BREATHABLE SECURITY FABRICS AND
CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST WIND (COLD)
BARRIER FORM MEMBRANE LAMINATED SECURITY CLOTHING
MEMBRANE LAMINATED OUTERWEAR SECURITY FABRICS
SANDWICH LAMINATED MEMBRANE SECURITY FABRICS
2)
SHAPED AND HIGHLY ELASTIC SECURITY FABRICS AND
CLOTHING
i. SOFTI- TOAST FABRICS AND CLOTHING WITH POLAR
ii. THICK WORK UNIFORM FABRICS AND CLOTHING WITH ELASTANE
b)
PROTECTIVE CLOTHING AND FABRICS FOR WORKER SAFETY
1)
CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST FIRE AND
FLAME
i. FULL FIRE-PROOF FABRICS (CARON BASED) AND CLOTHING
ii. FLAME RETARDANT FABRICS ( ARAMİD , ETC. ) AND CLOTHING
iii. CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST FIRE-SPARKS
iv. NANO TECHNOLOGY APPLIED FLAME-RETARDING FABRICS AND
CLOTHING
v. FLAM-RETARDING FABRICS AND CLOTHING WITH FINAL FINISH
2)
FABRICS FOR PROTECTION AGAINST CONTAMINATION
i. OIL AND DIRT REPELLING FABRIC
ii. BLOOD AND OTHER FLUID REPELLING FABRICS
3)
TEAR-RESISTANT SECURITY CLOTHING FABRICS
i. WORK CLOTHING AND FABRICS FOR PROTECTION AGAINST HARD
IMPACT OF OBJECTS
ii. FABRICS (NAYLON 6,66 - ARAMID) AND CLOTHING FOR
PROTECTION AGAINST SHARP OBJECTS
iii. FABRICS (NAYLON 6,66) AND CLOTHING FOR PROTECTION
AGAINST FRICTION
iv. FABRICS AND PROTECTIVE CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST
LAND CONDITIONS
v. FABRICS AND PROTECTIVE CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST
THORNS AND EARTH FRICTION
vi. FABRICS AND PROTECTIVE CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST
ROCK-LAND FRICTION
4)
ANTI-STATIC FABRICS
KONFEKSİYON HARİCİNDE KULLANILAN
DİĞER KORUYUCULAR VE KUMAŞLARI
1)
ALEVE KARŞI GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLİKTE MEKÂN VE DÖŞEMELİK TEKSTİLLERİ
a.
i.
ii.
b.
i.
ii.
c.
i.
d.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
2)
1)
FIREPROOF AREA AND FURNISHING TEXTILES
a.
ALEVE KARŞI NESNE VE ORTAM KORUYUCU CARBON KEÇE YÜZEYLER
DÜZ KEÇE FORMUNDA
GÜÇLENDİRİLMİŞ KEÇE FORMUNDA (ACRLK – KAPLAMALI)
ALEVE KARŞI NESNE VE ORTAM KORUYUCU ARAMİDYÜZEYLER
DÜZ KEÇE FORMUNDA ARAMİD
KUMAŞ FORMUNDA ARAMİD
1.
ARAMİD PERDELİK
2.
ARAMİD SERGİ VEYA YATAK ÖRTÜSÜ
ALEVE KARŞI NESNE VE ORTAM KORUYUCU NANO PES - RF YÜZEYLER
DOKUMA VEYA ÖRME KUMAŞ FORMUNDA
1.
PES-RF PERDELİK – DÜZ
2.
PES-RF SERGİ VEYA YATAK ÖRTÜSÜ
ALEVE KARŞI KARIŞIMLI - KOMBİNASYONLU KORUYUCU KUMAŞLAR
ARAMİD / VIS-RF
ARAMİD/ PES-RF
ARAMİD / WOOL
ARAMİD / COT
PES-RF / WOOL
PES-RF / VIS-RF
PES-RF / COT
VIS-RF / COT
VIS-RF / WOOL
PA / WOOL
i.
ii.
b.
i.
ii.
c.
i.
d.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
ALEVE KARŞI GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLİKLİ APRELENMİŞ MEKÂN VE DÖŞEMELİK
KUMAŞLAR
a.
b.
c.
d.
3)
IŞIK GEÇİRMEZ KÖPÜK KAPLAMALI PERDELİK KUMAŞLAR
SU – YAĞ – KİR İTİCİLİ GEÇ TUTUŞUR DÖŞEMELİK KUMAŞLAR
DİĞER KUMAŞLARLA LAMİNE EDİLMİŞ DESTEKLİ KUMAŞLAR
YANMASI GEÇİKTİRİLMİŞ KİMYASAL APRELİ KOLTUK, KANEPE, SANDALYE
KUMAŞLARI
İNŞAAT, ÇATI, İZOLASYON, TENTE TEKSTİLLERİ
a.
4)
5)
6)
7)
EVA TAKVİYELİ AYAKKABI VE ÇANTA TEKSTİLLERİ
MEMBRAN LAMİNASYONLU AYAKKABI VE ÇANTA TEKSTİLLER
i.
SU GEÇİRMEZ AYAKKABI VE ÇANTA TEKSTİLLERİ
ii.
SU GEÇİRMEZ NEFES ALIR TERLETMEZ AYAKKABI VE ÇANTA TEKSTİLLERİ
c.
GÜÇLENDİRME TAKVİYELİ-LAMİNASYONLU AYAKKABI VE ÇANTA TEKSTİLLERİ
DIRT-OIL- WATER REPELLANT UPHOLSTERY FABRICS
SUPPORTED FABRICS LAMINATED WITH OTHER FABRICS
FIRE-PROOF CHAIR, COUCH AND SOFA FABRICS WITH CHEMICAL FINISH
FLAME-RETARDANT CHAIR, SOFA AND COUCH FABRIC WITH CHEMICAL FINIS
CONSTRUCTION , ROOF INSULATION , TENT LINENS
a.
ISOLATION TEXTILES
IMPERMEABLE ISOLATION TEXTILES
1.
AIR BREATHABLE, NON-SWEAT MEMBRANE LAMINATED TEXTILES
2.
WATERPROOF CANVAS, SUN BED AND UMBRELLA FABRICS
ii.
TEXTILES WITH HEAT INSULATION
1.
TEXTILES USED AS FILLING FOR EXTERIORS
2.
BASALT, GLASS WOOL , TEXTILES
iii. SOUND INSULATION LINENS
i.
4)
PROTECTIVE NET FABRICS
a.
b.
c.
5)
CAMOUFLAGE NETS
NETS FOR PROTECTION AGAINST PHYSICAL OUTDOOR CONDITIONS
NETS USED AT GREENHOUSES AND AGRICULTURE
OTHER PROTECTIVE INSULATION TEXTILES
a.
6)
UV – KORUYUCULAR VE KUMAŞLARI
SU GEÇİRMEZ KUMAŞLAR
YANMASI GECİKTİRİLMİŞ ÇANTA VE KUMAŞLARI
ÖZEL APRELERLE GELİŞTİRİLMİŞ ÇANTA VE KUMAŞLARI
AYAKKABI VE ÇANTA YAPIMINDA KULLANILAN TEKSTİLLER VE KUMAŞLAR
a.
b.
3)
ELEKTROMANYETİK DALGALARI GEÇİRMEYEN TEKSTİLLER
i.
ELEKTORMANYETİK DALGALARIN ETKİSİNDEN NESNE VE MALZEMELERİ
KORUYAN TEKSTİLLER
ii.
ELEKTROMANYETİK DALGALARDAN MEKÂNLARI KORUYAN TEKSTİLLER
ŞEMSİYE YAPIMINDA KULLANILAN TEKSTİLLER VE KUMAŞLARI
a.
b.
c.
d.
CARBON FELT SURFACES FOR PROTECTING OBJECTS AND ENVIRONMENT
AGAINST FLAME
FLAT FELT FORM
ENHANCED FELT FORM ( ACRYL - COATED )
ARAMID SURFACES FOR PROTECTING OBJECTS AND ENVIRONMENT AGAINST
FLAME
FLAT FORM ARAMID
FABRIC FORM ARAMID
1.
ARAMID DRAPERY
2.
ARAMID COVER OR BED COVER
NANO PES-RF SURFACES FOR PROTECTING OBJECTS AND ENVIRONMENT
AGAINST FLAME
WOVEN OR KNITTED FABRIC FORM
1.
PES- RF DRAPERY – FLAT
2.
PES- RF COVER OR BED COVER
MIXED-COMBINATION CLOTHING FOR PROTECTION AGAINST FLAME
ARAMID / VIS –FR
ARAMID / PES – FR
ARAMID / WOOL
ARAMID / COT
PES- RF / WOOL
PES- RF / VIS –RF
PES- RF / COT
VIS- RF / COT
VIS- RF / WOOL
PE / WOOL
FIREPROOF AREA AND FURNISHING TEXTILES WITH CHEMICAL FINISH
a.
b.
c.
d.
GİZLEME AĞLARI
FİZİKSEL DIŞ ŞARTLARDAN KORUYAN AĞLAR
SERA VE TARIM ALANINDA KULLANILAN AĞLAR
DİĞER KORUYUCU İZALASYON TEKSTİLLERİ
a.
2)
İZOLASYON TEKSTİLLERİ
i.
SU GEÇRİMEZ İZOLASYON TEKSTİLLERİ
1.
NEFES ALIR TERLETMEZ MEMBRAN LAMİNASYONLU TEKSTİLLER
2.
SU GEÇİRMEZ BRANDA, ŞEZLONG, ŞEMSİYE KUMAŞLARI
ii.
ISI İZOLASYONU SAĞLAYAN TEKSTİLLER
1.
DIŞ CEPHE DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN TEKSTİLLER
2.
BAZALT, CAMYÜNÜ, TEKSTİLLER
iii. SES İZOLASYONUN TEKSTİLLERİ
KORUYUCU AĞ KUMAŞLAR
a.
b.
c.
10
NON-APPAREL OTHER PROTECTIVE
CLOTHING AND FABRICS
TEXTILES THAT DO NO CONDUCT ELECTROMAGNETIC WAVES
TEXTILES THAT PROTECT OBJECTS AND MATERIALS FROM IMPACT OF
ELECTROMAGNETIC WAVES
ii.
TEXTILES THAT PROTECT AREAS FROM ELECTROMAGNETIC WAVES
i.
TEXTILES AND FABRICS USED IN PRODUCTION OF UMBRELLAS
a.
b.
c.
d.
7)
UV – PROTECTORS AND FABRICS
WATER RESISTANT FABRICS
FIREPROOF BAGS AND FABRICS
BAGS AND FABRICS DEVELOPED WITH SPECIAL FINISHING
TEXTILES AND FABRICS USED IN MANUFACTURING OF SHOES AND BAGS
a.
b.
EVA REINFORCED SHOE AND BAG TEXTILES
MEMBRANE LAMINATED BAG AND SHOE TEXTILES
i.
WATERPROOF SHOE AND BAG TEXTILES
ii.
WATERPROOF, NON-SWEAT, AIR-BREATHABLE SHOE AND BAG TEXTILES
c.
REINFORCED -LAMINATED
TİCARET VE HİZMETLERİMİZ
TRADE AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MALZEME TİCARETİ
a.
TEKNİK ÖZELLİKLİ İPLİK TİCARETİ
I. ARAMİD Dokuma ve Örme iplikleri (Yanmaz
iplikler)
II. ARAMİD DİKİŞ ipliği
III. Hiç yanmaz CARBON ( C ) iplikler
1. İletken C iplikler
2. İletken olmayan C iplikler
IV. PPS konjuge CAM iplikler
V. Naylon 6.6 ve Naylon6.66 iplikler
VI. Anti-statik PES iplikler
VII. Kanallı PES kanallı PA iplikler
VIII. FR – nano yanması geciktirilmiş iplikler
1. Viscose – FR iplikler
2. PES – FR iplikler
3. PA –FR iplikler
4. Poliakrilonitril FR (PAN) iplikler
a.
TECHNICAL QUALITY YARN THREAD
i. Woven and Knitted aramid yarns (Fireproof
yarns)
ii. Aramid sewing thread
iii. Fireproof CARBON (C) yarns
1. Conductive C yarns
2. Non-conductive C yarns
iv.
PPS conjugated GLASS yarns
v.
Nylon6.6 yarns and Naylon6.66
vi.
Anti-static PES yarns
vii.
Channeled PES channeled PA yarns
viii.
FR – nano flame-retarding yarns
1. Viscose - FR yarns
2. PES - FR yarns
3. PE-FR yarns
4. FR Polyacrylonitrile (PAN) yarns
b.
DİKİŞ YERİ KAYNAK BANTI TİCARETİ
I. Çift katlı termo plastik kaynak bantı (20 +,- 2
mm)
II. Üç katlı termo plastik kaynak bantı (20 +,- 2
mm)
b.
SEAM WELDING TAPE TRADE
i.
Double layer thermo plastic welding tape
(20 + - 2 mm)
ii.
Three-layer thermo plastic welding tape
(20 + - 2 mm)
c.
DİKİŞ YERİ KAYNAK BANTI MAKİNASI
TİCARETİ
I. Tam otomatik sabit başlıklı
II. Tam otomatik hareketli başlıklı
c.
SEAM WELDING TAPE MACHINERY TRADE
i.
Fully automatic with fixed cap
ii.
Fully automatic with active cap
d.
TEXTILE MACHINERY SALES
i.
Sale of laminating machines
ii.
Sale of other finish and quality control
machineries
d.
TEKSTİL MAKİNELERİ SATIŞI
I. Laminasyon makineleri satışı
II. Diğer apre ve kalite kontrol makineleri satışı
11
TİCARET VE HİZMETLERİMİZ
TRADE AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL KUMAŞ TİCARETİ
MEMBRAN LAMİNASYONLU KUMAŞLAR
% 100 PES + MEMBRAN LAMİNASYONLU YAĞMURLUK
KUMAŞLARI

% 100 PES 50x50 denyemembranlı kumaşlar

% 100 PES 70x70 (ŞİFON) denyemembranlı
kumaşlar

% 100 PES 200, 300, 400 denye OXFORT+
membranlaminasyonlu kumaşlar

% 100 PES SOTİNA+ membranlaminasyonlu
kumaşlar

% 100 PES SOFT (115 g/m2, 130 g/m2, 175
g/m2) + membranlaminasyonlu kumaşlar

% 100 PES MEMORY (115 g/m2, 155 g/m2, 220
g/m2) + membranlaminasyonlu kumaşlar
%100 PES – TOST LAMİNASYONLU SOĞUK İKLİM
KUMAŞLAR

% 100 PES-BISTECH bez + membran + Anti-pling
polar (SOFİTA)

% 100 PES-BISTECH bez + membran +
Şardonluİnterlog

% 100 PES-BISTECH bez + membran + 90 g/m2
İnterlog

% 100 PES (70 – 90 – 110 – 130 – 145 – 175
g/m2) bez + membran + 90 g/m2 İnterlog

% 100 PES (70 – 90 – 110 – 130 – 145 – 175
g/m2) bez + membran + Anti-pling polar
DİĞER – TOST LAMİNASYONLU ÖZEL ÜRETİM KUMAŞLAR

PES / VIS Süprem örme (120, 150, 180 g/m2) +
membran + 90 g/m2 İnterlog

% 100 COT Süprem örme + membran + 90 g/m2
İnterlog

Çok özel amaçlar için geliştirilen üst beze +
membran + 55 g/m2 Raşel – süprem
% 100 PA + MEMBRAN LAMİNASYONLU KUMAŞLAR

% 100 PA (Naylon) TASLAN (110 g/m2, 125
g/m2, 155 g/m2) + membranlaminasyonlu
kumaşlar

% 100 PA (Naylon) OXFOT (125 g/m2) +
membranlaminasyonlu kumaşlar
PES / PA + MEMBRAN LAMİNASYONLU KUMAŞLAR

PES / PA 125 g/m2 + membranlaminasyonlu
kumaşlar

PES / PA – Tuton 135 g/m2 +
membranlaminasyonlu kumaşlar

PES / PA – PARAŞÜT 135-145 g/m2 +
membranlaminasyonlu kumaşlar
PES / COT + MEMBRAN LAMİNASYONLU KUMAŞLAR

PES / COT – 1/1 BEZ 130 g/m2, 210 g/m2 +
membranlaminasyonlu kumaşlar

PES / COT – 1/1 bez 110 g/m2 +
membranlaminasyonlu kumaşlar

PES / COT – 1/2, 1/3 twil 145 g/m2 +
membranlaminasyonlu kumaşlar

PES / COT – GABARDİN 225 g/m2 +
membranlaminasyonlu kumaşlar

PES / COT – RİPSTOP 225 g/m2 +
membranlaminasyonlu kumaşlar
12
MEMBRANE LAMINATED FABRICS
100% PES + MEMBRANE LAMINATED RAINCOAT
FABRICS

• 100% PES membrane 50x50 denier fabrics

• 100% PES 70x70 ( Chiffon ) denier fabric with
membrane

• 100 % PES 200, 300 , 400 denier OXFORT +
membrane laminated fabrics

100% PES SOTINA + membrane laminated
fabrics

100% PES SOFT (115 g/m2, 130 g/m2, 175
g/m2) + membrane laminated fabrics

100% PES MEMORY ( 115 g/m2, 155 g/m2, 220
g/m2 ) + membrane laminated fabrics
100% PES - SANDWICH LAMINATED FABRICS FOR
COLD CLIMATES

100% PES-BISTEC H + membrane + Anti – plling
POLAR fleece ( SOFITA )

100% PES-BISTEC H + membrane + Raised
İnterlog

100% PES-BISTEC H + membrane + 90 g/m2
clothİnterlog

100% PES (70 - 90 - 110 - 130 - 145-175 g/m2)
cloth + membrane + 90 g/m2 Interlog

100% PES (70 - 90 - 110 - 130 - 145-175 g/m2)
cloth + membrane + Anti - plling polar
OTHER - SANDWICH LAMINATED, CUSTOM MADE
FABRICS

PES / VIS knitted single jersey ( 120 , 150, 180
g/m2 ) + 90 g/m2 + membrane Interlog

Single jersey knit of 100% COT + membrane + 90
g/m2 Interlog

Highly developed for specific purposes top
canvas + membrane + 55 g/m2 Raschel – single
jersey
100 % PA + MEMBRANE LAMINATED FABRICS

100 % PA (nylon) TASLAN ( 110 g/m2, 125
g/m2, 155 g/m2 ) + membrane laminated fabrics

100 % PA (nylon) OXFOT ( 125 g/m2 ) +
membrane laminated fabrics
PES / PA + MEMBRANE LAMINATED FABRICS

PES / PA + membrane laminated fabrics 125
g/m2

PES / PA - Tuto 135 g/m2 + membrane
laminated fabrics

PES / PA - PARACHUTE 135-145 g/m2 +
membrane laminated fabrics
PES / COT + MEMBRANE LAMINATED FABRICS

PES / COT - 1/1 FABRIC 130 g/m2 , 210 g/m2 +
membrane laminated fabrics

PES / COT - 1/1 + membrane laminated fabric
cloth 110 g/m2

PES / COT - 1/2 , 1/3 twill membrane laminated
fabrics 145 g/m2 +

PES / COT - 225 g/m2 + membrane laminated
fabrics GABARDİN

PES / COT - 225 g/m2 RIPSTOP+ membrane
laminated fabrics
Rüzgâr ve Hava
Geçmez
Yağmur ve Kar Suyu
Geçmez
(Wind Proof)
(Rain / Snow Proof)
Su Buharı ve Ter
Geçer
(Water Vapour)
(Sweet)
Dış Kumaş
Outer Fabric
Membran
Astar - Polar
Vücut Isısını Korur
(Body Heat)
13
(Lining - Knit)
TİCARET VE HİZMETLERİMİZ
TRADE AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL KUMAŞ TİCARETİ
YANMAZ (VEYA YANMASI GECİKTİRİLMİŞ)
KUMAŞLAR
CARBON VE CAM İÇERİKLİ YANMAZ KUMAŞLAR

% 100 CARBON Hiç yanmaz 1/1 bez dokuma 160 –
200 - 240 – 260 g/m2

% 100 CARBON Hiç yanmaz nonvowen-KEÇE 160 –
200 - 240 – 260 g/m2

% 40 CARBON % 60 YÜN 1/1 bez dokuma 160 –
200 - 240 – 260 g/m2

% 100 CARBON-İLETKEN kumaşlar 1/1 bez
dokuma veya örme 130 - 160 – 200 - 240 – 260 –
300 – 450 g/m2

% 100 CARBON-İLETKEN kumaşlar 1/1 bez
dokuma veya örme, bir birine lamineli kumaşlar

% 100 PPS (Konjuge Cam elyaf) 1/1 – 1/2 - 1/3 160
– 200 - 240 – 260 g/m2 dokunmuş yangından
koruyucu kumaşlar
% 100 ARAMİD İPLİKTEN DOKUNMUŞ YANGINDAN
KORUYUCU KUMAŞLAR

% 100 Meta ARAMİD 1/1 – 1/2 - 1/3 160 – 200 240 – 260 g/m2

% 88 Meta ARAMİD, % 12 Para ARAMİD 1/1 – 1/2 1/3 220 - 240 g/m2

% 98 % Meta ARAMİD, % 2 CARBON (Antistatik)1/1 bez 160 – 200 - 240 – 260 g/m2

% 100 Meta ARAMİD + Yanmaz PU kaplamalı

% 100 Meta ARAMİD + FR membranlaminasyonlu
ARAMİD / FR-VİS İPLİKTEN DOKUNMUŞ YANGINDAN
KORUYUCU KUMAŞLAR

% 70 Meta ARAMİD, % 30 FR – VİS 1/1- 1/2 - 1/3
160 – 200 - 240 – 260 g/m2

% 50 Meta ARAMİD, % 50 FR – VİS 1/1- 1/2 - 1/3
160 – 200 - 240 – 260 g/m2

% 49 Meta ARAMİD, % 50 FR – VİS % 1 CARBON
(Anti-statik)1/1 bez 160 – 200 - 240 – 260 g/m2

ARAMİD / FR – VİS Yanmaz PU kaplamalı

ARAMİD / FR – VİS + FR membranlaminasyonlu
% 100 PES - FR – (NANO ÖZELLİKLİ) İPLİKTEN
DOKUNMUŞ GEÇ ALEVLENEN KUMAŞLAR

% 100 PES - FR 1/1 – 1/2 - 1/3 120 - 140 – 160 200 - 240 – 260 g/m2

% 100 PES - FR + Yanmaz PU kaplamalı

% 100 PES - FR + FR membranlaminasyonlu
% 100 COT GÜÇ TUTUŞUR APRE İLE İŞLEM GÖRMÜŞ
KUMAŞLAR

% 100 COT 1/1 – 1/2 - 1/3 130 – 200 - 220 – 260
g/m2 + Yanmaz PU kaplamalı
ÇEŞİTLİ KARIŞIMLARDA DİĞER YANMAZ KUMAŞLAR

PES / COT – GABARDİN 225 g/m2 + Yanmaz PU
kaplamalı kumaşlar

PES / COT – 1/2, 1/3 twil 145 g/m2 + Yanmaz PU
kaplamalı kumaşlar
14
FIREPROOF (flame-retardant) FABRICS
FIREPROOF FABRIC CONTAINING CARBON AND GLASS

Neverburn 100% CARBON 1/1 woven cloth 160 200 - 240 - 260 g/m2

100% of CARBO – never burn nonwoven- FELT 160
- 200 - 240 - 260 g/m2

60% wool 40% CARBON 1/1 woven cloth 160 - 200
- 240 - 260 g/m2

100% CARBON- conductive fabrics 1/1 woven or
knitted cloth 130 - 160 - 200-240 - 260 - 300 - 450
g/m2

100% CARBON- conductive fabric 1/1 woven or
knitted fabric, one-to-one laminated fabrics

• 100% PPS (Conjugated glass fiber ) 1/1 - 1/2 1/3 160 - 200 - 240 - 260 g/m2 woven fabrics for
protection against fire
100% ARAMID YARN FABRICS FOR PROTECTION
AGAINST FIRE

100% Meta Aramid 1/1 - 1/2 - 1/3 160 - 200 - 240 260 g/m2

88 % meta aramid, 12% para aramid 1 /1 - 1 / 2 1/ 3 220 - 240 g/m2

98 % meta aramid, 2% carbon ( anti -static ) 1/ 1
cloth 160 - 200 - 240 - 260 g/m2

PU coated 100% Meta Aramid + Fireproof

100% Meta Aramid + FR membrane laminated
ARAMID / FR- VIS YARN MADE FABRICS FOR
PROTECTION AGAINST FIRE

70% Meta Aramid , 30% FR - VIS 1/1- 1/2 - 1/3 160
- 200 - 240 - 260 g/m2

50% Meta Aramid , 50% FR - VIS 1/1- 1/2 - 1/3 160
- 200 - 240 - 260 g/m2

49% Meta Aramid, 50% FR - VIS CARBON 1% ( antistatic ) 1/1 cloth 160 - 200 - 240 - 260 g/m2

Aramid / FR - Fireproof PU coated VIS

Aramid / FR - VISTA + FR membrane laminated
100% PES - FR - (NANO FEATURED) YARN MADE
INFLAME DELAYED FABRICS

100% PES - FR 1 /1 - 1 / 2 - 1/ 3 120 - 140 - 160 200-240 - 260 g/m2

100% PES - FR + Fireproof PU coated

100% PES - FR + FR membrane laminated
100% COT FABRICS PROCESSED WITH FLAME
DELAYED FINISH

100% COT 1 /1 - 1/2 - 1/3 130 - 200 - 220 - 260
g/m2 + Fireproof PU coated
OTHER FIREPROOF FABRICS WITH DIFFERENT
MIXTURES

PES / COT - GABARDİN 225 g/m2 + Fireproof PU
coated fabrics

PES / COT - 1/2, 1/3 twil 145 g/m2 + Fireproof PU
coated fabrics
15
TİCARET VE HİZMETLERİMİZ
TRADE AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL KUMAŞ TİCARETİ
KLİMALI KUMAŞLAR
 CLIMA PES (kanallı PES) kullanılarak yapılmış kumaşlar
 Apre ile yapılan KLİMALI kumaşlar (QUIC DYR)
AIR CONDITIONING FABRICS

Fabrics made using CLIMA PES (channeled PES)

Air conditioning fabrics made with finish (QUIC DYR)
İŞ GÜVENLİĞİ KIYAFETİ KUMAŞLARI
 ARAMİD kumaşlar (kesici deli aletlere karşı)
 Özel olarak güçlendirilmiş kumaşlar
 Anti-statik kumaşlar
OCCUPATIONAL SAFETY CLOTH FABRICS

Aramid fabrics (against sharp objects)

Specially reinforced fabrics

Anti-static fabric
OUTDOOR VE SPOR AKTİF GİYİM KUMAŞLARI

% 100 PES 50x50 denye DWONPROF
1.
AC veya PU kaplamalı
2.
Milky kaplamalı
3.
Sadece su iticili

% 100 PES 100x70 – 150x70 denye (Micro & Micro) kumaşlar
4.
AC veya PU kaplamalı
5.
Milky kaplamalı
6.
Sadece su iticili

% 100 PES DAMLA kumaşlar
7.
AC veya PU kaplamalı
8.
Milky kaplamalı
9.
İnterloglamiasyonlu
10. Sadece su iticili

% 100 PES BISTRECH kumaşlar
11. KLİMA özellikli (iplikten veya apre ile)
12. Sadece su iticili

% 100 PES MEMORY kumaşlar
13. AC veya PU kaplamalı
14. Milky kaplamalı
15. Sadece su iticili% 100 PES SOTİNA kumaşlar
16. AC veya PU kaplamalı
17. Milky kaplamalı

% 100 PA (Naylon) OXFORT kumaşlar
18. AC veya PU kaplamalı
19. Milky kaplamalı

% 100 PA (Naylon) TASLAN kumaşlar
20. AC veya PU kaplamalı
21. Milky kaplama
22. Sadece su iticili

PES / COT karışımlı 1/1 – 1/2 - 1/3 130 – 200 - 220 – 260 g/m2
23. AC veya PU kaplamalı
24. Milky kaplamalı
25. Sadece su iticili
OUTDOOR FABRIC AND SPORTS ACTIVE WEAR FABRICS

100% PES 50x50 denier DWONPROF
1 AC or PU coated
2 Milky coated
3 Only water repelling

100% PES 100x70 - 150x70 denier ( Micro & Micro) fabrics
4 AC or PU coated
5 Milky coated
6 Only water repelling

100% PES DAMLA fabric
7 AC or PU coated
8 Milky coated
9 Interlog laminated
10 Only water repelling

100% PES BISTRECH fabric
11 Air-conditioning (from yarn or finishing)
12 Only water repelling

100% PES MEMORY fabric
13 AC or PU coated
14 Milky coated
15 Only water repelling fabric of 100% PES SOT
16 AC or PU coated
17 Milky coated

100 % PA ( nylon) OFXORT fabric
18 AC or PU coated
19 Milky coated

100 % PA (nylon) TASLAN fabric
20 AC or PU coated
21 Milky coated
22 Only water repelling

PES / COT blended 1 /1 - 1 / 2 - 1/ 3130 to 200 - 220 - 260 g/m2
23 AC or PU coated
24 Milky coated
25 Only water repelling
ÖZEL ALANLARDA KULLANILAN VE ÖZEL ÜRETİM KUMAŞLAR

Güçlendirilmiş kumaşlar (PA 6,6 – PA 6,66 ile)
III. Çelik yelek kumaşları (ARAMID)
FABRICS FOR SPECIAL AREAS AND CUSTOM MADE PRODUCTS

Reinforced fabrics (with PE 6.6 – PA 6.66)

Steel vest fabric (ARAMID)
LAMİNASYONLU KUMAŞLAR
IV. Kumaşa – kumaş laminasyonlu kumaşlar (bonded)
1.
Kumaş-interlog, süprem (klasik bonded)
2.
Kumaş-polar, şardonlu 2 iplik, 3 iplik
3.
Kumaş-file, raşel
4.
Kumaş-kumaş
a.
Dokuma-dokuna
b.
Dokuma-örme
c.
Örme-örme
V. Kumaş – diğer malzemelerle laminasyon
1.
Kumaş + EVA,
2.
Kumaş + Kauçuk,
3.
Kumaş + Keçe
4.
Kumaş + Tela
5.
Kumaş + 3D file
ÇOK ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ GÖRMÜŞ KUMAŞLAR
 Nano özellikli YAG-KİR İTİCİLİ, SU İTİCİLİ kumaşlar
 Nano özellikli kendi kendini temizleyen kumaşlar
 Buruşmazlık apreli kumaşlar
 Aromatik bitim işlemli kumaşlar (koku yayan)
 Anti-Ultraviyole işlemli kumaşlar
 Anti-bakteriyel kumaşlar
 Anti-haşere kumaşlar
 Anti-toz kumaşlar
 Anti-pling tüylenmez apreli kumaşlar
16
KAPLAMALI KUMAŞLAR
 AC - AKRİLİK kaplamalı kumaşlar
 PU – POLİÜRETAN kaplamalı kumaşlar
 PU – POLİÜRETAN KÖPÜK kaplamalı kumaşlar (hava geçirir –
güneşlik için)
 C – CARBON kaplamalı kumaşlar
 PVC – POLİVİNİLCLORÜR kaplamalı kumaşlar
 PU MİLK kaplamlı kumaşlar
 WALKS kaplamalı kumaşlar
 PAPER TOUCH kaplamalı kumaşlar
LAMINATED FABRICS

fabric – fabric laminated fabrics ( bonded)
1 Fabric - interlock, single jersey (classic bonded)
2 Fabric - polar, raised 2 threads, 3 threads
3 Fabric - mesh, raschel
4
Fabric -fabric
a. Woven - woven
b .Woven-knit
c .Knit - knit

Fabric – lamination with other materials
1 Fabric + EVA,
2 Fabric + Rubber,
3 Felt + Fabric
4 Fabric + Interlining
5 Fabric + 3D mesh
FABRICS SUBJECTED TO SPECIAL FINISHING PROCESSES

Nano –featured, oil-dirt-water repellant fabrics

Nano –featured, self-cleaning fabrics

Crease-resistant finished fabrics

Aromatic finishing processed fabrics (odor substance)

Anti- UV processed fabrics

Anti –bacterial fabrics

Anti- pest fabrics

Anti-dust cloth

Anti- pilling finished fabrics
COATED FABRICS








AC – Acrylic coated fabrics
PU – Polyurethane coated fabrics
PI - FOAM coated fabrics (air permeable – for blinds )
C - CARBON coated fabrics
PVC – Polyvinyl chloride coated fabrics
PU MILK coated fabrics
WALKS coated fabrics
PAPER TOUCH coated fabrics
ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ
PRODUCTS AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL HİZMET TİCARETİ
17
DIŞARIYA HİZMET VEREN ÜNİTELERİMİZ
EXTERNAL SERVICE RENDERING UNITS
Laminasyon ünitesi

Hot melt laminasyon – PU

Film laminasyon

Powder (Toz) laminasyon - PU + PES

Net (Ağ) laminasyon - PU
MEMBRAN laminasyon ünitesi

Orta nefes alan MEMBRAN, HOT MELT
laminasyon (TPU) – Beyaz, Şeffaf

Yüksek nefes alan MEMBRAN, HOT MELT
laminasyon (PTFE, PU, PES) – Beyaz, Şeffaf
Kaplama ve NANO apre ünitesi

NANO Su – Yağ – Kir iticilik

AKRİLİK Kaplama

POLİÜRETAN (PU), KÖPÜK (PU) Kaplama

CARBON Kaplama

PVC Kaplama
Lamination unit

Hot melt lamination - PI

Film lamination

Powder (Powder) lamination - PI + PES Net
(Network) lamination - PI
MEMBRANE lamination unit

Mid-rate air-breathable membrane, HOT
MELT lamination (TPU) - white, transparent

High-rate air-breathable membrane, HOT
MELT lamination (PTFE, PU, PES) - white,
transparent
Coating and NANO finishing unit

NANO Water - Oil – Dirt repellent

Acrylic Coating

Polyurethane (PU), Foam (PU) Coating

CARBON Coating
ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ
PRODUCTS AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL HİZMET TİCARETİ
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜMESSİLLİK
HİZMETLERİ
ÜRÜN ARAŞTIRMA HİZMETİ DESTEĞİ

Yapılabilirlik / buluna bilirlik araştırması
analizi ve raporlanması

Maliyet analizi ve zaman planlaması (termin)
raporlanması

Ürün ithalatının araştırılması, takibi veya
getirilmesi
ÜRÜN İMALATI TAKİBİ DESTEĞİ

İmalat süreçleri takibi ve raporlanması (Tam
süreç kontrolü)

Kalite kontrol süreçleri takibi ve
raporlanması
a. Sonuç uygunluk kontrolü raporu
b. Test sonuçları takibi ve
raporlanması
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL İHALELERİNİN
TAKİBİ DESTEĞİ

Tekstil ve Teknik Tekstil ihalelerinin günlük
raporlanması desteği

İhale hazırlık destek hizmetleri
a. Ön fizibilite ve eşleşme (uygunluk)
belirleme desteği
b. Yapılabilirlik araştırması ve
raporlanması desteği
c. Maliyet çıkarılması desteği

Alınmış ihalelerin üretim aşamaları takibi ve
organize edilmesi desteği

Alınmış ihalelerin teslim süreçlerinin takip
edilmesi desteği

Alınması muhtemel ihaleler için finansal
kaynak oluşturulması destek hizmeti
DİREKT ÜRÜNÜN İHRACATININ YAPILMASI
DESTEĞİ
18
TEXTILE AND TECHNICAL TEXTILE AGENCY
SERVICES
PRODUCT RESEARCH SERVICES SUPPORT

Feasibility / availability analysis and reporting

Cost analysis and scheduling ( expediting )
reporting

Investigation, follow-up or execution of product
importation
PRODUCT MANUFACTURING FOLLOW-UP SUPPORT

Monitoring and reporting of manufacturing
processes ( Full process control )

Monitoring and reporting of quality control
processes
a. Result compliance control report
b. Tracking and reporting of test results
FOLLOW-UP OF TEXTILE AND TECHNICAL TEXTILE
TENDERS

Daily reporting of Textile and Technical Textile
tenders

Support services for preparation to tender
a. Providing pre-feasibility and
determining compliance
b. Feasibility studies and reporting support
c. Cost calculation support

Follow-up and organization of production
phases of tenders awarded

Follow-up of delivery phases of tenders awarded

Providing support for creating financial
resource for tenders that are likely to be taken
DIRECT PRODUCT IMPORTATION SUPPORT
ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ
PRODUCTS AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL HİZMET TİCARETİ
KURUMSAL ŞİRKET DANIŞMANLIĞI
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL ALANINDA YÖNETİM VE
ORGANİZASYON DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin yeniden yapılandırılması ve re organize
edilmesi danışmanlığı
a.
Şirket içi fizibilite raporlarının hazırlanması
b. Swot analizlerinin yapılması
c.
Bilimsel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması
desteği
d. Re organize yöntemlerinin önerilmesi
e.
Re organize işleminin bir fiil uygulanması

Personel politikasının belirlenmesi danışmanlığı
a.
6 siğma prensibi uygulamaları
b. 360 derece değerlendirme raporları

Üretim organizasyonu değerleme danışmanlığı
a.
Yalın üretim uygulamaları
b. Just in time (Tam zamanlı üretim)
uygulamaları

Şirket genişlemesi, büyümesi veya daralması
tespitinin yapılması danışmanlığı
a.
İleri doğru dikey bütünleşme araştırmalarının
yapılması, tespiti ve önerilmesi
o
Eski müşteri yeni firma kapsamında
o
Bütünleşik NİŞ alınların tespiti
o
Girişim kararı raporunun hazırlanması
b. Geriye doğru dikey bütünleşme
araştırmalarının yapılması, tespiti ve
önerilmesi
o
Eski tedarikçiler yeni firma kapsamında
o
Bütünleşik yatırımın – maliyeti tespiti
o
Girişim kararı raporunun hazırlanması
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL ALANINDA GİRİŞİM
DANIŞMANLIĞI

Girişim hikayesi uygunluğu araştırması

Girişim projesi detaylandırma danışmanlığı
a.
İş planı hazırlama desteği
b. Proje pazarı sunum hazırlama desteği
o
Proje ortaklarına sunum desteği
o
3. Şahıs ve kurumlara sunum desteği
c.
Girişim bazlı KOSGEB, TÜBİTAK-TAYDEB v.b.
danışmanlığı
o
Bu kurumlara özel proje dosyasının
hazırlanması desteği
o
Kuruma sunulması ve süreç takibi
desteği

Projenin yatırım amaçlı düzenlenmesi ve rapor edilmesi
danışmanlığı

Proje ortakları için mali ve hukuki düzenlemelerin –
sözleşmelerin yapılması danışmanlığı

Girişim sermayesi danışmanlığı

Girişim için şirket kurulumu takibi veya danışmanlığı
İHALELERLE İLGİLİ SEKTÖREL TAKİP VE RAPORLAMA
DANIŞMANLIĞI

Sektörel ihalelerin haber verilmesi hizmeti
a.
Günlük ilgili ihalelerin e-mail yolu ile
gönderilmesi
b. Çıkan ihalelerin uygunluğu taksimin yapılması

İhale hazırlık destek hizmeti
a.
Ön fizibilite, araştırma ve raporlama hizmeti
b. Yapılabilirlik ve maliyet çıkarılması hizmeti

Alınmış ihalelerin üretim aşamaları takibi ve organize
edilmesi

Alınmış ihalelerin teslim süreçlerinin takip edilmesi
hizmeti

Alınması muhtemel ihaleler için finansal kaynak
oluşturulması destek hizmeti
19
CORPORATE CONSULTANCY
MANAGERIAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT IN TEXTILES
AND TECHNICAL TEXTILE FIELD

Consultancy on restructuring and re-organization of
companies
a.
Preparing in-house feasibility reports
b. Performing SWOT analysis
c.
Providing support to meet scientific training needs
d. Proposing re-organization methods
e.
Implementing re-organization process

Consultancy on determining staff policy
a.
Application of 6 Sigma principles
b. 360-degree evaluation reports

Consultancy on production organization
a.
Lean manufacturing practices
b. Just in time (full -time production) applications

Consultancy for determining company expansion, growth or
contraction
a.
Carrying out research on future vertical integration
reports and making proposals

Old customers within the scope of new companies

Determining integrated NIS purchasing

Preparing initiative decision report
b. Carrying out research on retrospective vertical
integration researches and making proposals

Former suppliers within the scope of new
company

Integrated investment – determining cost

Preparing initiative decision report
CONSULTANCY ON INITIATIVES IN TEXTILES AND TECHNICAL
TEXTILE FIELD

Examining compliance of the initiative story

Consultancy for preparing details of initiative project
a.
Providing support for preparing business plan
b. Providing support for preparing presentations for
project market

Providing support to project partners about
preparing presentations

Providing support to 3rd parties and institutions
about preparing presentations
c.
Initiative based KOSGEB, TUBITAK - TAYDEB etc.
consultancy

Support for preparing project file specific to these
institutions

Submitting project files and follow up

Consultancy on organization of project for investment
purpose and issuing reports

Providing consultancy to project partners about financial and
legal arrangements – execution of contracts

Venture capital consultancy

Regarding initiatives, follow-up of establishment processes
CONSULTANCY ON SECTOR-BASED FOLLOW-UP AND
REPORTING RELATED WITH TENDERS

Service of informing about sector tenders
a.
Sending daily tenders by email
b. Deciding about eligibility for tenders

Tender preparation supports services
a.
Pre- feasibility studies, research and reporting services
b. Feasibility and cost calculation support

Follow-up and organization of production phases of tenders
awarded

Follow-up of delivery phases of tenders awarded

Providing support for creating financial resource for tenders
that are likely to be taken
ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ
PRODUCTS AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL HİZMET TİCARETİ
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL
KURUM İHALELERİ
YURT İÇİ VE YURT DIŞI İHALELERE KATILIM SAĞLIYORUZ.

İhalelere kumaş olarak teslim edilmesi

İhalelere konfeksiyon olarak teslim edilmesi

İhalelere giren firmalara dışarıdan ürün desteği
verilmesi
KURUMLARIN İHALE MEVZUATINA UYGUN ÜRÜNLERİ ELDE
ETMESİNE ZEMİN HAZIRLIYORUZ

Kurum için kıyafet geliştirilmesi hizmeti
a.
Kurumla birlikte ihtiyaç analizleri ve tespitlerde
bulunulması
b. Arazi uygulamalarından alınan geri bildirimlerin
raporlanması
c.
Kurumsal STİL’ in belirlenmesi

Profesyonel STİLİST desteği ile

Prototiplerin (numunelerin) kuruma sunulması

Defaten değişikliklerin yapılması
d. Belirlenen ve beğenilen STİL den beden setinin
yapılması
e.
Kurumun arazide giyerek değerlendirme
yapmasının takip edilmesi
f.
Kıyafetin beğenilen son halinin ihale için
hazırlanması

Tüm testlerin yapılarak tanıtıcı metinin
hazırlanması

Model görsellerinin (teknik çizimlerinin)
hazırlanması

Ürünün kullanım ve konfor özellikleri önem
sırasının belirlenmesi
o
Vaz geçilmez özelliklerin öne çıkarılması
o
Hassasiyet gerektiren uyarıların öne
çıkarılması

Bir set olarak nihai ürünün kuruma teslim
edilmesi

20
Kurumun var olan ve yönergelerle belirlenen
kıyafetlerinde iyileşme yapılması
a.
Var olan ürün üzerindeki uyumsuz kısımların
değiştirilmesi
b. Var olan ürüne yeni gelişen teknolojinin ilave
edilmesi
TEXTILE AND TECHNICAL TEXTILES
TEXTILE TENDERS
WE ENABLE PARTICIPATION IN DOMESTIC AND FOREIGN
TENDERS .

Fabric delivery for tenders

Apparel delivery for tenders

Providing product support to companies that
participate in tenders
WE PREPARE THE REQUIRED FOUNDATION FOR
COMPANIES TO ACQUIRE PRODUCTS THAT ARE
COMPLIANT WITH TENDER SPECIFICATIONS

Service of developing clothing for the company
a.
Analyzing requirements and making
determinations together with the company
b. Reporting feedback from field applications
c.
Determining Corporate STYLE

Professional stylist support

Presenting prototypes (samples) to the
company

Making single-time modifications
d. Preparing size set in the STYLE determined and
desired
e.
Ensuring that company tries the product at the field
and following-up this process
f.
Preparing the final desired version of the clothing

Carrying out all tests and preparing the
introductory text

Preparing model visuals (technical drawings)

Determining order of priority of qualities and
comfort features of the product
I.
Highlighting the necessary features
II.
Highlighting warnings that are critical

Delivering the set of final product to the
company

Improving existing clothing of the company and
clothing determined by its policies
a.
Changing non-compliant parts of the product
b. Applying advanced technology on existing products
ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ
PRODUCTS AND SERVICES
TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL HİZMET TİCARETİ
TEKNİK TEKSTİL KONFEKSİYON
HİZMETLERİMİZ
KURUMSAL GİYİM VE PROFESYONEL İŞ GİYİM ÜRETİYORUZ.

Kumsal kıyafetler üretiyoruz
a.
Asker kıyafetleri
b. Polis kıyafetleri
c.
PTT, Telekom, Güvenlik, Dağıtıcı kıyafetleri
d. Görsele dayalı kurum kıyafetleri

Kişisel koruyucu kıyafetler üretiyoruz
a.
Alevden koruyucu kıyafetler
b. Isıya karşı koruyucu kıyafetler
c.
Soğuğa ve rüzgara karşı koruyucu kıyafetler
d. Fiziksel koruyucu (çelik yelek) kıyafetler
e.
Kesici ve delici aletlere karşı koruyucu kıyafetler
f.
Kimyasallara karşı koruyucu kıyafetler
OUTDOOR VE SPOR GİYİM ÜRÜNLERİ ÜRETİYORUZ.
a.
Dağcılar için kıyafet üretiyoruz
b. Spor aktif yaşayanlar için kıyafet üretiyoruz
c.
Sporcular için kıyafet üretiyoruz
SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ GİYİM İÇİN KIYAFETLER
ÜRETİYORUZ.
21
TECHNICAL TEXTILE APPAREL
SERVICES
WE PRODUCE CORPORATE UNIFORMS AND PROFESSIONAL
WORK CLOTHES.

We produce corporate uniforms
a.
Soldier clothes
b. Police clothes
c.
PTT Telecom, Security, Courier clothes
d. Visual based corporate uniform

We produce personal protective clothes
a.
Flame-retardant clothing
b. Clothing for protection against heat
c.
Clothing for protection against cold and wind
d. Physical protective clothes (steel vest)
e.
Clothing for protection against sharp objects
f.
Clothing for protection against chemicals
WE PRODUCE OUTDOOR AND SPORTSWEAR
a.
We produce clothing for mountaineers
b. We produce clothing who actively exercise
We produce clothing for athletes
WE PRODUCE CLOTHING FOR HEALTHY AND CONSCIOUS
WEAR.
DYNAMIC SPORTS FABRICS-KAVİLTEX
®
KAVİLTEX
Performans kumaşları,
aktif sporcular ve spor aktif yaşayanlar için





İleri tekstil teknolojileri kullanılarak
PES – LİF inin yüzey şekli değiştirilmiştir.
PES – LİF i beş kanallı kesit yapısına sahip
hale getirilmiştir.
Bu kanallar, suyunhidrostatiketkisinedeni ile
hızlı nem transferi sağlar.
Kumaş yüksek derecede nefes alabilir özelliktedir.
Geniş yüzey alanının sağladığı hızlı kuruma özelliği
sayesindevücutteritutmaz, hızlıcakurur
AIRY PES
®
KAVİLTEX
Performance fabrics are
developed for active sportsman and for people who
actively exercise.





Using advanced textile Technologies, surface
structure of PES fiber has been modified.
PES – FIBER now has a cross-sectional structure
of five channel.
These channels enable rapid humidity transfer
thanks to hydrostatic impact of water.
The fabric is highly air-breathable.
Rapid drying feature due to its large surface
area, it is non-wettable and dries rapidly.
®
Normal PES – LİF
Advanced
®
AIRY PES – LİF
22
®

Benzer belgeler