XEMATEST DOMUZ ETi - XEMA TÜRKİYE

Transkript

XEMATEST DOMUZ ETi - XEMA TÜRKİYE
X366IT R v110
XEMATEST DOMUZ ETi
Et ve gıda ürünlerinde domuz eti antijenlerin tespiti için
Pratik ve Hızlı Immünokromatografik test
TESTİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Domuz etinin tüketilmesi İslam dinine gore haramdır ayrıca alerji
sebebi
olabilir.
XEMATestDO MUZ ETi testi Immünokromatografik
prensiplere dayanır ve domuz eti antijenlerin tespiti için yiyecek gıda
ürünlerinde, bulaşıklarda ve teknolojik ekipmanlarda kullanılır. Test
esnasında domuz eti antijenleri test-çubuğunun ucundaki spesifik
antikor mikro parçacıkları ile etkileşime geçer. Bu etkileşimin sonucu
test-çubuğunun üzerinde renkli çizgi şeklinde belirir.
XEMATestDOMUZ ETi testi
algılamasını sağlar.
yüksek
düzey
doğrulukla domuz
antijen
TESTİN DUYARLILIGI VE ÖZGÜLÜĞÜ
Homojen et karışımında XEMATestDOMUZ ETi test çubuğu domuz eti
antijenlerini 1: 1000 (yani %0,1) oranında tespit eder, yani yaklaşık bir
kilogramlık karışımın içerisindeki (5-10 ppm) miligram domuz eti
proteinine eşdeğer orandır. Bu test çubuğunun duyarsız olduğu
diğer et türleri: sığır, koyun, antilop, tavuk, hindi, ördek, kaz, tavşan,
at, kanguru, Kanada geyiği, geyik ve insan kanı izlerine de
duyarsızdır. Şüpheli sonuçlarda domuz antijeninin tespiti için
laboratuar yöntemleriyle test edilmesi tavsiye edilir (örneğin,
«DOMUZ ETİ-ELISA» XEMA, katalog No:9 K366) veya PCR.
Ülkemizde, Gıda ürünlerinin denetimi, resmi laboratuar sonuçları ile
uygun olmayan ürünler hakkında yapılacaklar, T.C. Gıda, Tarım ve
HayvancılıkBakanlığının otoritesindeicraedilmektedir.
Lütfen Dikkat; bu test çubuğu, domuz yağı ve jelâtinine duyarsızdır.
Domuz Yağı, Kanı ve İç Organları tespiti için XEMATestDOMUZ Yağı/Kanı test
kiti kullanıma sunulacaktır.
Numuneler +2°C, +8 °C arasında 24 saat boyunca saklanabilir.
Numunelerin uzun süre saklanması gerekli olan durumlarda özel
katkı madde (lütfen bizi arayınız) katarak konserve edilmelidir veya
dondurulmalıdır.
TESTİN UYGULANMASI
Bu testi gerçekleştirmek için, basit bir zamanlayıcı ve iyi aydınlatılmış
yere ihtiyaç vardır. Tüm testbileşenlerive örnekler odasıcaklığına
getirilmelidir.
Test-çubuğunu hazırlanan sıvı içerisine
belirtilen çizgiye kadar batırın ve 5-10 saniye
tutun. Test-çubuğunu yatay olarak temiz
yüzey üzerine koyun; test-çubuğuna
dokunmayın ve hareket ettirmeyin. Testçubuğunu örneğe batırdıktan 5-10 dakika
sonra analiz sonucunu okumak mümkündür.
Test kiti neme karşı hassastır. Alüminyum
paketindençıkarıldıktansonra enfazla 10 dk.
İçinde testi uygulayınız.
SONUCUN YORUMU
Renkli çift çizgi belirirse test pozitif olarak değerlendirilir. Yani,
üründe domuz eti varlığından söz edilebilir. Hangi çizginin önce
oluştuğu önemli değildir.
Renkli tek çizgi belirirse test negatif kabul edilir.
PAKET İÇERİGİ
- Folyo paketler içerisinde 5 adet test çubuğu;
- Kullanım talimatı.
Eğer gözle görülür Hiç renkli çizgi oluşmazsa, test geçersiz sayılır.
Test uygulama talimatlarına veya
TEST ÖRNEKLERİ
XEMATestDOMUZ ETi test-çubuğu yiyecek gıda ürünleri, yıkanan bulaşık ve
teknolojik ekipmanları analiz etmek için kullanılır.
NUMUNEL ERİN HAZIRLANMASI
Tüm örnekler analizden önce +15 ... +35 oC sıcaklığa getirilmeli;
soğuk
örneklerin
analizi
test çubuğunun
duyarlılığını
düş ürmektedir; sıcak örneklerin analizi imkansızdır!
Sulandırılmış veya sıvı numuneler (çözülmüş et suyu, sulandırılmış
katı etler, et suyu, et yemekleri, bulaşıklar veya teknolojik ekipman
yüzeyleri) doğrudan analiz edilebilir. Numunelerin akıcı olmaması
(özellikle et suyu) ve sıvı içerisinde partiküler parçacıklarının olması
testin yapılmasına engel teşkil eder. Eğer sıvı numune testçubuğunun içine nüfuz etmiyorsa, ılık kaynamış su ile sulandırın.
Test duyarlılığını ölçmede sulandırma faktörünü dikkate alın!
Partiküler parçacıklar içeren
örnekleri filtrelemek (örneğin
kumaştan süzerek) veya parçacıkların dibe çökmesini beklemek
gereklidir.
Katı madde (et, et ürünleri) analizi için aşağıdaki prosedürü öneririz:
kesinlikle tertemiz enstrümanla (tercihen tek kullanımlık ve temiz
bir bardak), üründen tüpün (profesyonel kullanımlar için) çapına
göre veya bardağın boyutlarına göre küçük parça kesip tüpe koyun
ve üzerine tüpün veya bardağın yarısı kadar (2-2.5ml/100 ml)
kaynatılıp, ılıtılmış su ilave edin. Dikkatle tüpün kapağını kapatın ve
15-30 saniye kadar kuvvetlice çalkalayın veya bardak ise karıştırın.
Tüpü/Bardağı masanın üstüne koyun ve oluşan parçacıkların dibe
çökmesini bekleyin. Örnek üzerinde oluşan sıvı analiz için uygundur.
saklama koşullarını uyulup uyulmadığını kontrol edin. Başka bir test
yaparak analizi tekrar yapmayı deneyiniz. Test sonucunu belirten
çizgi doğru okunabilir sonuçlarını 1 saat kadar korur. Bu sürenin
aşılması durumunda sonuçların okunması tavsiye edilmez.
ÖNEMLİ NOTLAR
Tüm test bileşenleri + 18 °C ile 25 °C arası sıcaklıkta saklanmalıdır.
Test bileşenleri neme son derece duyarlıdır. Test bileşenlerini tekrar
kullanmayın. Son kullanma tarihinden
sonra
test-çubuğu
kullanılmamalıdır. Test çubuğunu paketinden çıkardıktan sonra EN
FAZLA 10 dakika içinde test uygulanmalıdır.
Eğer folyo paket
parçalanmışsa, test-çubuğu kırılmışsa, test-çubuk test için
kullanılmamalıdır. Test-çubuğu üzerinde, çizgilerin oluştuğu test
bölgesine DOKUNULMAMALIDIR.
Test kitinin zehirleyici bir özelliği yoktur. Ancak gıda maddesi de
değildir. Lütfen çocuklardan uzak tutunuz. Kullanılan bileşenleri ve
ellerinizi yıkayınız.
ÜRETİCİ:
XEMA GROUP of
COMPANIES
www.xematest.com
e-mail: [email protected]
DİSTRİBÜTÖR: Önem İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0 (542) 504-94-96
Ürün web sitesi; www.xematurkiye.com
e-mail: [email protected]
Adres: Öveçler Mah. Ahmet Haşim Cad. No: 100/C Çankaya,
Ankara, Türkiye