BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ Anketi

Transkript

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ Anketi
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
25 NİSAN 2011
BEYAZ EġYA YAN SANAYĠĠ STRATEJĠ BELGESĠ ANKET ÇALIġMASI
Uzun zamandır üzerinde durduğumuz ve her fırsatta sizlerle bilgisini paylaştığımız Beyaz Eşya Yan
Sanayii Strateji Belgesi çalışmalarının finansal prosedürleri çözülmüş olup, çalışmalar URAK
koordinasyonunda başlatılmıştır. Bu kapsamda sizlere 14.04.2011 tarihinde, doldurulmak ve bize
ulaştırılmak üzere bir anket gönderilmiştir.
Bu anket, URAK tarafından Derneğimiz (BEYSAD) liderliğinde hazırlanacak olan Türkiye Beyaz
Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi’nin hazırlanmasına yönelik yürütülen çalışmanın bir parçasıdır.
Amacı işletmenizin içinde bulunduğu iletişim ağını tanımlamaktır. Çalışmanın amacı, Beyaz Eşya
Yan Sanayi stratejisinin analizinin yapılarak halihazırdaki durumun tespit edilmesi, sektörün
küresel rekabetçilik seviyesinin artırılması için gerekli projelerin tanımlanmasının altyapısının
oluşturulmasına olanak verecek strateji belgesinin hazırlanmasıdır.
Anketi cevaplamanın avantajları:
Firmanızın bu ankete cevap vererek tanımlanacak iletişim ağında yer alması, firmanızın içinde
bulunduğu bölgenin çeşitli özel, kamu imkanlarından ve çeşitli desteklerden faydalanmasında
etkili olabilecek, yapılacak çalışmada firmanızın rekabet edebilirliğini etkileyen unsurlar dikkate
alınacaktır.
Konuya ilişkin son gönderi tarihi 22.04.2011 Cuma günü olarak belirtilmişti. Pek çok üyemiz
göndermiş olmakla birlikte kendilerine teşekkür ediyor, henüz gönderememiş üyelerimizin acilen
desteklerini rica ediyoruz. [email protected])
HATIRLATMA: Bu ankette sorulan sorulardan cevaplamak istediklerinize cevap verip,
diğerlerini ise boş bırakabileceğinizi bir kez daha hatırlatırız…
BSH EV ALETLERĠ, 300 MĠLYON EURO YATIRIM YAPACAK
Klein, bu yıl Çerkezköy'de kapasiteyi artıracaklarını ve küçük ev aletleri üretimine
baĢlayacaklarını belirtti.
BSH Ev Aletleri CEO'su Norbert Klein, “Türkiye'ye güven duyuyoruz, bu nedenle yatırımlarımıza
devam ediyoruz. 2015'e kadar gerçekleştireceğimiz 300 milyon Euro yatırımın ilk adımı olarak,
2011'de Çerkezköy tesislerimizin kapasitesini artıracağız. Ayrıca Çerkezköy'de küçük ev aletleri
üretimine de başlayacağız” dedi.
2010 yılında cirosunu yüzde 6 büyümeyle 2.4 milyar TL'ye yükselten BSH Ev Aletleri, 2015 yılına
kadar 300 milyon Euro daha yatırım yapacağını açıkladı. Markaları Bosch, Siemens, Profilo ve
Gaggenau ile Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden BSH Ev Aletleri, 2010
yılında şirket cirosunu yüzde 6 artışla 2,4 milyar TL'ye yükselttiğini, toplam cirosunun da 1,4
milyar TL'sini yüzde 9 büyüyen yurtiçi satışlar, 982 milyon TL'sini ise yüzde 3 artan ihracatın
oluşturduğunu bildirdi. Şirketin net karının ise artan malzeme fiyatları ve güçlü Türk Lirası'nın da
etkisiyle yüzde 9 düşerek 213 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.
Türkiye'ye güvenimiz tam
Yıllık basın toplantısında şirketinin performansını değerlendiren BSH Ev Aletleri CEO'su Norbert
Klein, “BSH, 1992'den bu yana Çerkezköy'deki fabrikalarına 1,4 milyar TL yatırım yapmış
bulunuyor. 2010 yılındaki yatırımlarımızın toplam değeri ise 135 milyon TL. Bu yatırımlarla,
Çerkezköy tesislerimiz büyük beyaz eşya alanında BSH Grubu'nun en büyük üretim merkezi oldu.
Bu sonuçları bir yandan markalarımıza ve üretim tesislerimize, bir yandan da bayi ve servis
ağımıza yaptığımız sürekli yatırımlara borçluyuz.
BEYSAD
1
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
25 NİSAN 2011
Başarılı performansımızdan aldığımız güçle yatırımlarımıza devam etmekte kararlıyız, bu da
Türkiye'ye duyduğumuz güvenin doğal bir sonucu. 2015'e kadar gerçekleştireceğimiz 300 milyon
Euro yatırımın ilk adımı olarak, 2011'de Çerkezköy tesislerimizin kapasitesini artıracağız. Ayrıca
Çerkezköy'de küçük ev aletleri üretimine de başlayacağız” diye konuştu.
ULUSLARARASI REKABET ARAġTIRMALARI KURUMU (URAK) ĠLLERARASI
REKABETÇĠLĠK ENDEKSĠ 2009-2010 SONUÇLARINI AÇIKLADI
BEYSAD adına Beyaz Eşya Yan Sanayii Strateji Belgesi’ni de hazırlayacak olan URAK, her yıl,
araştırmaları sonucu yayınladığı Endeksin 2009-2010 sonuçlarına göre en rekabetçi ilin İstanbul,
rekabet gücü en düşük ilin de Hakkari olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıntılarına ilk olarak aşağıda
sizlere sunduğumuz Osman Arolat’ın kaleminden, sonrasında da BEYSAD Dergimizin, yakında
çıkacak olan 83. Sayısından ulaşabilirsiniz.
ĠLLERE URAK REKABETÇĠLĠK AYNASI
Osman AROLAT / AROLAT' tan KöĢesi’nden 21.04.2011 tarihli yazı
URAK 81 il için dört alt endekse dayanarak hazırladığı Rekabetçilik endekslerinden üçüncüsünün
sonuçlarını dün yayınladı. Araştırmanın içinde 81 ilin üç araştırma dönemindeki yerlerini gösteren
bir kıyaslama tablosu da yer alıyor. Araştırma, illerin rekabetçilik açısından ve dört alt endekse
göre yerlerini de içerirken, illere ayna tutuyor. İller bu aynaya bakarak hem eksiklerini
görebiliyorlar, hem de rekabetçiliklerini geliştirmek için doğru yol haritalarını çizmelerine imkan
yaratıyor.
Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ülkemizin 81 ilinin dört temel endekse bağlı
olarak hesapladığı İller Arası Rekabetçilik Endekslerinde üçüncüsünü 2009-2010 araştırmasını
yayınlayarak dün bir basın toplantısıyla sundu.
Bundan önceki iki araştırmasında 14 temel verilere göre yapılan sıralamada bu kez 18 temel veri
kullanılmış, URAK yöneticileri araştırmalarına ileriki yıllarda 11 temel verinin daha katılması için bu
verilere sahip olan ilgili kuruluşlardan talepleri olduğunu da açıkladılar. Dünyada bu tür sadece tek
araştırmaların yapıldığını, Türkiye'de kendi araştırmalarında olduğu gibi her yıl tekrarlanan
süreklilik taşıyan araştırmaların bulunmadığını belirterek, çalışmalarında bazı veri eksiklikleri
olduğunu ve her yıl gelişerek gelenekselleştiğini açıkladılar. Özellikle Anadolu kentlerinden ilgi ile
izlenmeye başlanmış olmalarının sevindirici olduğunu söylediler.
URAK Başkanı Ali Koç, "Küresel kriz korkuttu. Bizler de korktuk. Ama korktuğumuz olmadı.
Türkiye krizi en az zararla atlatan ülkelerden biri oldu. Türkiye genişleyen fırsat nedeniyle sıçrama
yaptı" genel değerlendirmesinden sonra, Türkiye'de otomotiv ve inşaat sektöründe önemli
gelişmeler olduğunu belirtip GAP'ın tamamlanmasıyla bölgede 1.5 milyon işgücü talebi oraya
çıkması nedeniyle Şanlıurfa'nın önemli oranda göç alabileceğini öne sürdü. Türkiye'de kentlerin
belirledikleri birkaç sektörü esas alan bir gelişme gayretinde olmasının öneminin altını çizdi.
Türkiye'nin İstanbul dışında yeni metropoller oluşturması gerektiğini belirterek liman kentleri
Mersin, Antalya, İzmir, Samsun gibi alanlarda metropoller oluşturulabileceğini düşündüğünü
açıkladı. Ali Koç, kentlerin gelişmesinde kentin seçilmiş atanmış yönetimlerinin uyumu ile kent
önderlerinin bulunmasının önemli olduğunun da altını çizdi.
Daha sonra raporu hazırlayanlardan Doç. Dr. Melih Bulu, raporun kavramsal çerçevesi ve
metodolojisi hakkında bilgi verdi. Raporda illerin dört alanda Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi,
Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişebilirlik alanında
100 üzerinden aldıkları puanlar sonucunda rekabetçilik rakamlarının belirlendiğini, İstanbul'un
86.01'lik toplam puanıyla açık ara önde olduğunu, onu izleyen Ankara ve İzmir'in ancak 40'lı
toplam puanlar edinebildiğini söyledi. İstanbul'un alt endekslerden markalaşma becerisi de
BEYSAD
2
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
25 NİSAN 2011
Yenilikçilikte yüz üzerinden 100 puan alırken, sadece bir alt endekste Beşeri Sermaye ve Yaşam
Kalitesinde Ankara'nın ardından ikinci sırada yer aldı. İstanbul dışında ilk 20 ilde endeks
rakamlarının birbirlerine yakın olduğunu ve üç endekste yerlerinde önemli değişmeler
gözlemlenmediğini belirten Bulu, Zonguldak'ın 29.luktan 13.'lüğe yükseldiğini, bunda kentten ülke
için ve yurt dışı tarifeli uçak seferlerinin başlatılmasıyla yeni açılan şirket sayısındaki artışın etkin
olduğunu belirtti. Diyarbakır ve Elazığ'ın ise devlet yatırımları nedeniyle sıralarının yükseldiğini
açıkladı.
Prof. Dr. Kerem Alkin de hem dünya ülkelerinin nüfus yapısıyla ilgili, hem de büyüklük
sıralamasıyla ilgili HSBC tarafından yapılan bir araştırmayı ele alıp gelecek perspektifini Türkiye'yi
de ilgilendiren şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin avantajını iyi kullanması gerektiğini vurguladı.
Ardından Türkiye'nin nüfusunun üçte birinin kırsal kesimde olduğunu, bu nüfusun çözülmesi,
sanayi ve hizmetler sektörüne aktarılması sırasında yaşanabilecek sorunlar olduğunu belirterek
hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. URAK'ın çalışmasının her yıl tekrarlanan ülkenin bütün
kentlerini içermesi açısından dünyada örneksiz bir çalışma olduğunu söyledi. Anadolu kentlerinde
araştırmalarının her geçen yıl daha çok ilgi ile karşılanmasına sevindiklerini belirtti.
URAK araştırmasında 81 ilin üç araştırmadaki rekabetçilik sıralamalarındaki yerleri bir tabloda
gösteriliyor. Bütün iller bu tabloya baktıklarında rekabetçilik aynasında yerlerini görüyorlar. Tek
tek her ilin durumlarıyla ilgili olarak da ikişer sayfalık bölümde son araştırma verileri ortaya
konuluyor. Bu da kentlerin önemli dersler çıkarıp kendilerine yön verebilecekleri çalışmalar için
ipuçları veriyor.
GORENJE, ATAG ve ASKO MARKALI ÜRÜNLERĠ ĠLE GORENJE TASARIM ÖDÜLLERĠ
KAZANMAYA LAYIK BULUNDU
Gorenje Grup, Gorenje, Atag ve Asko markalı beyaz eşya ürünleri ile 2011 Red Dot (Kırmızı
Nokta) tasarım ödüllerini almaya hak kazandı.
Gorenje markası, iChef elektronik kontrol modülü ile Red Dot özel ödülüne layık bulundu. Gorenje
markalarından sorumlu yaratıcılık direktörü Lidija Pritržnik, "Karmaşık teknolojileri kullanıcı dostu
ürünlere dönüştürmeyi başardık, bu sayede hem çok az pişirme becerisi olan kullanıcılar hem de
en usta aşçılar ürünlerimizi rahatlıkla kullanabiliyor" dedi.
Atag markası 111 cm genişliğindeki Magna cam seramik gazlı set üstü ocağı ile ödüle layık
bulundu. Atag markası ürün ve tasarım müdürü Vincent Hofstee, "Yan yana yerleştirilmiş
ergonomik tasarımlı ocak gözleri ile kullanıcıların artık sıcak tencere ve tavaların üzerinden
eğilmesi ve arka sıradaki yemeklere uzanmaya çalışması gerekmeyecek" sözleri ile ürünü açıkladı.
Kendisi ürün ile ilgili şunları ekledi: "Daha kolay ve verimli pişirme için gazlı set üstü ocakta dijital
program zamanlayıcılar bulunuyor ve bu sayede istenilen ısıda ve pişirme süresinde programlama
yapılabiliyor. Ayarlanan süre dolduğunda, ocaklar otomatik olarak kapatılıyor."
Asko Classic bulaşık makineleri, beyaz, siyah ve paslanmaz çelik tasarımları ile tasarım ödülleri
almaya hak kazandı. "Akıllı tasarım sayesinde geleneksel plastik panelden kurtulup kullanıcı
arayüzünü doğrudan çelik ön tarafa yerleştirme imkanımız oldu." diyen Asko Tasarım Müdürü
Tobias Strålman sözlerine şöyle devam etti: "Sade özelliklere sahip ön kısım kontrol arayüzünün
kullanıcı ile cihaz arasındaki en önemli araç olduğunu vurguluyor. Dairesel dokunmatik arayüzün
kullanımı göründüğü kadar kolay: sola dönüşler program ayarları içinken sağa dönüşler süre
ayarlamaları için."
ELECTROLUX BECERĠKLĠ KONSEPT CĠHAZLARINI SERGĠLĠYOR
BEYSAD
3
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
25 NİSAN 2011
Electrolux, Milano'da Domus Akademi'de mastırlarını yapan tasarım öğrencilerinden mutfak
cihazlarını yeniden yaratmalarını istedi ve bu hafta ReSource (Yeniden Kaynak Bulma) teması
altında sürdürülebilirlik ve kültür öğelerini hesaba katan ve mevcut teknolojileri temel alan dokuz
konsept cihazı sergileyecek.
Sergi, 2011 Milan Tasarım Haftası ile de örtüşüyor ve yıllık Electrolux Tasarım Laboratuvarı
yarışmasına katılmak için son tarih olan 1 Mayıs 2011'in de hemen öncesine denk geliyor.
Electrolux Tasarım Müdürü Bruno Lizotte, “Yeniden kaynak bulma; yeniden oluşturma, yeniden
enerji verme, yeniden bir araya getirme ve rahatlama anlamına gelir ve bu çoklu görevler için de
uygun alan hiç olmadığı kadar evdir ve evin hareketli merkezi, mutfaktır.”
İki öğrenciye eğitim veren Lizotte konsept cihazların cihaz tasarımına dinamik bir bakış
sunduğunu ve mutfak ortamı için yeni çözümler getirdiğini söyledi.
Sergide yer alacak dokuz cihaz şunlardır:
Kewa (Kinetik Verimli Su Cihazı)
Tasarımcı: Pietro Russomanno, İtalya
KEWA bulaşık makineleri, bulaşıkları temizlemek için su ile birlikte hava basıncından yararlanıyor
ve bu sayede su, zaman ve enerjiden tasarruf sağlıyor. Kinetik jetler adeta "sudan oluşan bıçak
ağızları" yaratıyor ve böylece tek bir temasta bir tabağı veya tencereyi temizleyebiliyor. Cihazının
ayrıca elle kullanılan bir versiyonu da mevcuttur.
Aeolus
Tasarımcı: Chi Rong Hsu, Tayvan
Aeolus, mekandaki tüm kokuyu etkili biçimde çeken bir davlumbazdır. Chi Rong Hsu, kapalı bir
alanda wok tava ile pişirme sonucu oluşan kokuyu tamamen gidermek için bu konsepti geliştirmiş
olsa da bu çözüm birçok mutfak ortamında kullanılabilmektedir. Gövdeye asılabilen kaplar ve
diğer araç gereçleri de muhafaza ettiğinden alanı maksimize edebiliyor.
Cleair
Tasarımcı: Ariadna Tellez Rossell, Meksika
CLEAiR hava temizleyici, evin içindeki havanın durumuna ilişkin otomatik durum güncellemeleri
yapmaktadır. Elle kullanılan konumda genel temizlik için masaya monte edilebilen üç ayrı
temizleyici kullanılabilmektedir.
Breathe
Tasarımcı: Beyza Doğan, Türkiye
Breathe, iyonizasyondan yararlanarak hava kirletici etmenleri nötrleştirmek için kullanılan bir canlı
mutfak cihazıdır. Günün doğal ışık döngüsünü takip eden ortamsal ışık yayarak da ünite temiz bir
mutfak ortamının yaratılmasına yardımcı olur.
Jumble
Tasarımcı: Zahira Ivelisse Crespo, Porto Riko
Jumble, pişirme kaplarının farklı ısı bölgelerine kolayca transferine izin veren esnek endüksiyonlu
pişirme plakalarıdır. Uzaktan kumanda ile üç pişirme bölgesi çalıştırılabilmektedir ve cihaz mutfak
tezgahında yer tasarrufu sağlamaktadır.
Wine
Tasarımcı: Jung Kun Choi, Güney Kore
Wine, şarap muhafazası için oldukça estetik bir görünüm sunan ve şarapları en uygun sıcaklıkta
BEYSAD
4
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
25 NİSAN 2011
muhafaza eden duvara monte bir camlı dolaptan oluşan bir cihazdır. Şarap içerken servis edilen
gıdaları soğutmak ve muhafaza etmek için de bir bölmeye sahiptir.
Celcius
Tasarımcı: Marcela Vanesa Céspedes, Arjantin
Bu mutfak atık tasfiye ve geri dönüşüm cihazı organik atıkları parçalara ayırmak için enzimlerden
yararlanmakta ve küçük ev aletlerini ısıtmak için iletken borular ile aktarılan enerji yaratmaktadır.
Chefiamo
Tasarımcı: Jervis Chua, Hong Kong
Chefiamo sanal yemek kitabı, pişirme geleneklerine yardım ediyor, rehberlik ediyor ve ilham
veriyor ayrıca da bunların muhafaza edilmesini sağlıyor. Bir arkadaşınız ya da akrabanız gibi
görünmek üzere tasarlanmış bir hologram avatar tezgah üstüne yansıtılıyor ve kullanıcılara
pişirme sürecinde rehberlik ediyor.
Fulcrum
Tasarımcı: Singhal, Hindistan
Bu modüler mobilya ve mutfak cihazları sistemi, alan büyüklüğüne bağlı olmaksızın kullanıcı
alanlarına uygun olarak uyarlanabiliyor ve sistem gerektiği şekilde oluşturulabiliyor.
HEM KÜÇÜK HEM DE BÜYÜK EV ALETLERĠNDE KITCHENAID YILIN HARRIS MARKASI
OLARAK SEÇĠLDĠ
2011 Harris Anketi Sonuçları'na göre (2011 Harris Poll EquiTrend Study) KitchenAid hem küçük
hem de büyük ev aletlerinde tüketicilerin tercih ettiği marka idi. Harris, bir Whirlpool Corp.
markası olan KitchenAid'e hem küçük hem de büyük ev aletlerinde Yılın Markası ödülünü verdi.
Büyük ev aletleri kategorisinde Kenmore markası az bir farkla ikinci gelirken onu da bir başka
Whirlpool markası takip etti. Küçük ev aletleri kategorisinde Cuisinart ikinciliğe yerleşirken Black &
Decker üçüncü sırayı aldı.
Craftsman Tools, elektrikli aletler kategorisinde anket sonuçlarına göre en çok puanı topladı.
Araştırma, marka eşitliği, tüketici bağlılığı, sadakati, marka davranışı, marka savunması ve güven
gibi kriterleri değerlendiriyor. Eşitlik, sürecin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Harris,
markanın genel gücüne ilişkin bir anlayış sunduğunu ve bunun da tanınırlık, kalite ve satın alma
görüşleri ile hesaplanarak belirlendiğini belirtti.
Harris Interactive'de Marka ve İletişim Danışmanlığı'ndan sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Jeni Lee
Chapman bu konuda şunları dile getirdi: "Ev aletleri için Amerikalılar geleneksel markalara yakınlık
gösterseler de bu onların yeni ve yükselen markaları göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Rekabetçi
bir ekonomide yüksek kaliteye ve iyi değer sunumuna sahip yeni markalar da marka değeri ve
tanınırlığı oluşturabiliyor."
Yılın Küçük Ev Aletleri Markası Puanlaması:
• KitchenAid Küçük Ev Aletleri: 69,6
• Cuisinart Small Appliances: 67,5
• Cuisinart Mutfak Robotları: 67,4
• Black & Decker Small Appliances: 66,8
• Sektör ortalaması: 65,1
Araştırmada yer alan diğer küçük ev aletleri markaları aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır:
BEYSAD
5
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
•
•
•
•
•
•
•
25 NİSAN 2011
GE Small Appliances
Hamilton Beach Small Appliances
Mr. Coffee Small Appliances
Oster Small Appliances
Proctor-Silex Small Appliances
Rival Small Appliances
Sunbeam Small Appliances
Yılın Büyük Ev Aletleri Markası Puanlaması:
• KitchenAid Major Appliances: 69.8
• Kenmore Major Appliances: 69,5
• Whirlpool Appliances: 69,1
• GE Appliances: 69,1
• Sektör ortalaması: 66,4
Araştırmada yer alan diğer büyük ev aletleri markaları aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır:
• Electrolux Appliances
• Frigidaire Appliances
• LG Appliances
• Maytag Appliances
• Samsung Appliances
Yılın Elektrikli Aleti Markası Puanlaması:
• Craftsman Tools: 75,0
• Black & Decker Tools: 70,4
• Dewalt Tools: 69,0
• Ridgid Power Tools: 68,6
• Irwin Industrial Tools: 68,3
• Stanley Non-power Hand Tools: 66,9
• Sektör ortalaması: 66,5
Araştırmada yer alan diğer elektrikli alet markaları aşağıda alfabetik olarak sıralanmıştır:
• Bosch Power Tools
• Husky Tools
• Kobalt Tools
• Ryobi Tools
• Skil Tools
MIDDLEBY, AVUSTRALYALI BEECH OVENS MARKASINI SATIN ALDI
Middleby Corp., son olarak Brisbane, Avustralya merkezli Beech Ovens, Pty. Ltd. şirketini satın
aldı. Beech Ovens ticari gıda hizmeti sektörün taş fırınlı ocak üretici olarak faaliyet
göstermektedir. Beech'in yıllık satış tutarları yaklaşık 10 milyon dolara tekabül etmektedir.
Middleby Başkanı ve CEO'su Selim A. Bassoul, "Beech, taş fırınlı ocaklar, tandır fırınları, et
lokantası fırınları ve özel pişirme araçları üretiminde küresel olarak tercih edilen bir marka olarak
bilinmektedir." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Benzersiz tasarım, enerji verimliliği ve
dayanıklılığı sayesinde Beech tüm dünyada birçok büyük restoranın fırın alırken tercih ettiği
markadır. Otel ve resortların sayısının arttığı Hindistan, Çin ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan
pazarlarda misafirlere açık yemek pişirmeye yönelik talep olduğundan Beech markası özellikle
güçlü konumda." Kendisi, Middleby'nin Beech markasını ABD pazarında da genişletme anlamında
fırsatlar gördüğünü ekledi.
BEYSAD
6
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
25 NİSAN 2011
Middleby, ticari amaçlı cihazlar ve yemek hizmeti ekipmanı sektöründe küresel lider
konumundadır. Markaları şunları içermektedir: Anets, Blodgett, Blodgett Combi, Blodgett Range,
Bloomfield, Carter Hoffman, CookTek, CTX, Doyon, frifri, Giga, Holman, Houno, Jade, Lang,
MagiKitch'n, Middleby Marshall, Nu-Vu, Perfectfry, Pitco Frialator, Southbend, Star, Toastmaster,
Turbochef ve Wells.
WHIRLPOOL, WASHINGTON EYALETĠ'NDEKĠ ÇAĞRI MERKEZĠNĠ KAPATIYOR
Whirlpool Corp., 2011 yılının ikinci çeyreğinde Yakima, WA'daki çağrı merkezini kapatmayı
planlıyor. Yakima'daki yaklaşık 160 çalışan işten çıkarılacak ve Benton Harbor, MI ve Cleveland,
TN'deki kalan Whirlpool çağrı merkezlerinin her birinde 50'şer yeni pozisyon açılacak.
Whirlpool, azalan çağrı sayısından ötürü böyle bir yola gidildiğini duyurdu.
Tüketici ve Ürün Hizmetleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kathy Nelson bu konuda şunları
söyledi: "Bazı etmenler aldığımız çağrı sayısını azalttı. Bunların başında müşteriler için daha iyi ve
ihtiyaca göre uyarlanmış ürün deneyiminin yanı sıra ürün kalitesindeki iyileştirme gelmektedir.
ABD'deki çağrı merkezlerinin sayısını üçten ikiye düşürerek verimliliğimizi artırırken, bir yandan da
ödüllü müşteri hizmetleri işlevimizi sürdürebiliriz."
Kendisi, Yakima çağrı merkezinin kapatılmasının müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
yoğun şekilde çalışan Yakima çalışanları ile bir ilgisi olmadığını dile getirdi. Whirlpool, Yakima
çalışanlarına yeniden işe yerleştirme ve diğer konularda destek vereceğini taahhüt etti.
ALMAN TEST ġĠRKETĠ BEKO BULAġIK MAKĠNESĠNE TEST BĠRĠNCĠLĠĞĠ ÖDÜLÜNÜ
VERDĠ
Beko DSN 6634 FX model bulaşık makinesi, bağımsız bir Alman test ve araştırma enstitüsü olan
Stiftung Warentest (StiWa) tarafından yürütülen karşılaştırmalı ürün testleri sonucunda "Test
Birincisi" olarak ilan edildi. Beko, Türk OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) Arçelik A.Ş.'ye bağlı bir
şirkettir.
StiWa, test kapsamında 11 bulaşık makinesini değerlendirdi ve DSN 6634 FX modelini kalite,
çevresel etki ve kullanıcı dostu olma gibi özellikler bakımından test şampiyonu seçti.
Bağımsız bir Alman test ve araştırma enstitüsü olan Stiftung Warentest 1964 yılında Almanya'da
kurulmuştur. Enstitü, her türlü ürün ve hizmet için karşılaştırmalı ve tarafsız testler yürütmekte ve
sonuçları aylık tüketici dergisi Test'te yayımlamaktadır.
WHIRLPOOL, SAMSUNG VE LG BUZDOLAPLARI ĠÇĠN ANTĠDAMPĠNG DAVASI AÇTI
Whirlpool Corp., Güney Kore'den getirilen derin dondurucu kısmı altta (bottom-mount)
buzdolaplarına karşı antidamping ve telafi edici vergi davaları ve Meksika'dan getirilen aynı ürüne
ilişkin antidamping davası açtı. Koreli beyaz eşya üreticileri olan Samsung Electronics ve LG
Electronics Kore ve Meksika'daki üretim tesislerinde üretilen ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'ne
ihraç etmektedir.
Whirlpool, ABD pazarında eşit rekabet koşullarını tesis etmek ve ABD'de kaliteli buzdolabı üretimi
için önemli yatırım ve yenilikçiliği desteklemek bu sayede de ABD pazarında yeni istihdam
yaratmak amacıyla davaların açıldığını duyurdu. Bu davadan etkilenen Whirlpool ürünleri Amana,
IA'da üretiliyor ve şirket bu tesiste yaklaşık 2000 kişi istihdam etmektedir.
BEYSAD
7
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/50
25 NİSAN 2011
Antidamping davası ABD Ticaret Bakanlığı ve Uluslararası Ticaret Komisyonu nezdinde açıldı ve
derin dondurucu bölmesi altta olan buzdolaplarının üretiminin soruşturulmasını talep ediyor.
Whirlpool bu ürünlerin ABD pazarında piyasa bedelinin oldukça altında satıldığı iddia ediyor.
Whirlpool Kuzey Amerika Bölgesi Başkanı Marc Bitzer konu ile ilgili şunları ifade etti: "100 yıldır
tüketicilere arzu ettikleri kaliteli ürünleri sunmak için çalışanlarına ve teknolojiye yatırım
yaptığından Whirlpool Corporation beyaz eşya sektöründe dünya lideri konumundadır. Yabancı
üreticiler, adil olmayan ticaret koşullarından yararlanarak ABD pazarında rekabet ettiğinde küresel
ticaret sisteminin, yaklaşık 23.500 Amerikan çalışanımızın ve ABD buzdolabı sektörünün
bütünlüğünü korumak için adımlar atmaktan başka çaremiz kalmıyor. Damping rakipleri saf dışı
bırakmak için uygulanan bir haksız ticaret uygulamasıdır ve tüketicilerin daha az tercih ile karşı
karşıya kalması ile sonuçlanır."
Telafi edici dava dilekçesinde Kore hükümetinin Samsung ve LG'ye geçtiğimiz birkaç yıl içinde
verdiği önemli boyuttaki haksız devlet yardımlarının soruşturulması talep ediliyor, çünkü bu
girişimleri ABD merkezli üreticileri zarara sürüklediği iddia ediliyor. Dampingli ve haksız şekilde
devlet yardımı almış ürünleri ABD'de satmak ABD'deki antidamping ve telafi edici vergi kanunlarını
ihlal eden haksız bir ticari uygulamadır.
Whirlpool, davanın kendisinin açık ve adil ticaret için uzun yıllardır sergilediği yaklaşım ile ve Kore,
Kolombiya ve Panama Serbest Ticaret Anlaşmaları ile uygun olduğunu ifade etmektedir.
Samsung ve LG'nin ABD ticaret kanunlarını ihlal ettiğini ve sonuç olarak da ABD'deki beyaz eşya
üretim sektörünü maddi ölçüde zarara uğrattığını gösteren kapsamlı bir soruşturmanın ardından
Whirlpool yasal süreçleri başlatma kararını almıştı.
TÜRKĠYE’DE BĠRLEġME VE SATIN ALMALARDA ARTIġ GÖRÜLECEK
KPMG Türkiye’nin araştırma şirketi Mergermarket ile gerçekleştirdiği, “Türkiye Birleşme ve Satın
Almalar Piyasası: Değişen Pazarda Fırsatların Belirlenmesi Raporu’na göre, 2011’de Türkiye’de
birleşme ve satın almalarda büyük artış görülecek. En çok birleşme ve satın almanın, enerji
sektöründe olması bekleniyor.
Rapora göre, anket katılımcılarının yüzde 86’sı gelecek 12 ay içinde Türkiye’deki birleşme ve satın
alma işlemlerinin hacim ve değerinde büyük ölçüde artış olacağını düşünüyor. Raporda, bu artışı
hükümetin yürüttüğü özelleştirme çalışmalarının ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki (TTK) düzenleyici
değişikliklerin tetikleyeceği öngörülüyor.
Gelecek 12 aya, özellikle “ilk halka arzlar” ile güçlü bir çıkış etkisinin damga vuracağı belirtilen
rapora göre, katılımcıların yüzde 39’u, ilk halka arzların bu süreçte en yaygın çıkış stratejisi
olmasını beklerken, yüzde 58’i de mevcut değerleme ortamının yeni hisse senedi çıkaracaklar için
uygun olduğunu düşünüyor. Bu olumlu havanın etkenlerinden birinin de 2011 yılının başlarında
Türk alkollü içecek şirketi Mey İçki’nin 1,5 milyar avroya satışı olarak gösterildiği kaydedildi.
Raporda, 2012’de yürürlüğe girecek TTK’daki değişikliklerin daha önce yatırımcıların ülkeye girme
konusunda isteksiz hale getiren etkenleri ele alarak birleşme ve satın alma işlemlerini
kolaylaştırmada kritik rol oynayacağı ifade edildi. Raporda, katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde
92) TTK’nın ülkedeki yatırımcı hassasiyetini doğrudan etkilemesini beklerken, yüzde 60’nın da
düzenleyici ortamın yatırımcılar açısından genel anlamda daha elverişli hale geldiğini söylediği
belirtildi.
BEYSAD
8

Benzer belgeler

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ İkinci

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ İkinci oluşturduğunu bildirdi. Şirketin net karının ise artan malzeme fiyatları ve güçlü Türk Lirası'nın da etkisiyle yüzde 9 düşerek 213 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı. Türkiye'ye güvenimiz tam...

Detaylı

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın kadar 300 milyon Euro daha yatırım yapacağını açıkladı. Markaları Bosch, Siemens, Profilo ve Gaggenau ile Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden BSH Ev Aletleri, 2010 yılında...

Detaylı

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ kadar 300 milyon Euro daha yatırım yapacağını açıkladı. Markaları Bosch, Siemens, Profilo ve Gaggenau ile Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden BSH Ev Aletleri, 2010 yılında...

Detaylı