Quidditch Derneği Takım Başvuru Formu

Transkript

Quidditch Derneği Takım Başvuru Formu
Quidditch Derneği Takım Başvuru Formu
Takımın
:
Adı
Uluslararası Adı1
Adının kısaltması2 3
Ana rengi
Varsa diğer renkleri
Takım tipi
:
:
:
:
:
Üniversite takımı4
Yerel takım
Varsa takım sloganı
:
Varsa Facebook adresi :
Varsa Twitter adresi
:
Varsa diğer hesapları :
□
□
Üniversite adı :
Bulunduğu il :
Takım eş kaptanlarının :
Adı soyadı
Adı soyadı
:
:
Kurucu sporcuların
:
Adı Soyadı
Sporcu numarası
İmzası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Türkçe dışındaki dillerde kullanılacak takım adı.
Kısaltma üç büyük harfle yazılmak zorundadır.
3
Takım kısaltması, dernek tarafından verilecek takım e-posta adresi için kullanılacaktır
(örn. [email protected]). Bu e-posta adresi dernek tarafından takımlara yapılacak resmi
duyurular için kullanılacaktır.
4
Üniversite Takımı olarak kurulmak istenen takımlar üniversitelerinin quidditch ile ilgili
topluluğundan/kulübünden aldıkları izin belgesini eklemek zorundadırlar. Böylesi bir yapının olmadığı
üniversitelerde bu şart aranmaz.
2