1 • DOKUZ-ON YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Dokuz

Transkript

1 • DOKUZ-ON YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Dokuz

DOKUZ-ON YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
Dokuz-on yaş, çocuklarımızın başkalarına karşı duyarlılık ve anlayış gösterebildikleri,
konuşmaktan ve iletişim kurmaktan büyük zevk aldıkları, düzenli ve huzurlu bir dönemdir. Bu
gelişim süreci, tüm dönemlerde olduğu gibi fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal boyutlarda
yaşanır.
Fiziksel Gelişim
Enerjiklerdir. Fiziksel aktivitelerin önemi artmaya başlar.
Kız çocuklarının fiziksel gelişimi erkek çocuklara oranla daha hızlıdır; boyları daha
uzun, kas koordinasyonları daha çok gelişmiştir.
Kız çocuklarında ergenlik döneminin özellikleri görülmeye başlanır.
Erkek çocuklarının fiziksel gelişiminde durgunluk görülür.
Kişisel temizlikleriyle ilgilenme sorumluluğunu alabilirler.
El becerileri oldukça gelişmiştir.
Diş değişimleri neredeyse tamamlanmıştır.
Bilişsel Gelişim
Mantıksal düşünme ve sayı kavramlarında gelişme devam eder.
Soyut düşünme yeteneklerinde kuvvetli bir ilerleme olmuştur; soyut kelimeleri daha
fazla kullanmaya başlarlar.
Yazmaktan ziyade okumaktan, konuşmaktan ve fikir alışverişi yapmaktan
hoşlanırlar.
Zaman kavramları gelişmiştir. İleriye dönük planlar yapabilirler.
Para kavramları gelişmiştir; para üstü almayı ve para bozdurmayı doğru
bir şekilde yapabilirler.
Argo kelimeler kullanmaya başlarlar.
1
Kendilerini eleştirebilirler.
Deyimleri anlamada güçlük çekebilirler.
Kendi kendilerine öğrenme ve çalışma yapabilirler.
Duygusal Gelişim
Duygularına hâkim olma ve başkalarının duygularını anlama özellikleri artar.
Sevilmek, beğenilmek, başarılı olmak, kendini güven altında hissetmek ve
yeni tecrübeler kazanmak belli başlı ihtiyaçlardandır.
Dürüst ve adil davranmaya karşı duyarlılıkları artar.
Evde ve okulda nezaket kurallarına uymayı, gerektiğinde duygularına hâkim olmayı
öğrenirler.
Korku, öfke, kıskançlık, neşe ve sevgi gibi duygusal halleri ani değişiklikler gösterebilir.
Tutumları, sosyal değerleri ve inanç sistemlerini sorgularlar; bu yüzden duygusal
çatışmalar yaşayabilirler.
Cinsiyet özelliklerine uygun davranışlar sergilerler.
Kendi davranışlarını değerlendirebilir, sorumluluk alabilirler. Kendilerini birçok konuda
yeterli hissederler.
Eleştirilme ve alay edilme konusunda hassas davranabilirler.
İçine kapanma, şiddete başvurma, karşı gelme, yalan söyleme ve fazla
hayal kurma davranışları gözlenebilir.
Yetişkinler tarafından beğenilmeye
arkadaşça ilişkiler kurabilirler.
önem
2
verirler;
büyüklerle
Sosyal Gelişim
Anne babanın desteğinin ve yol göstericiliğinin okul başarısı ve hobi gelişimi üzerinde
etkisi büyüktür.
Yarışma ve rekabet ortamlarından hoşlanırlar, hırslılardır ve kendileriyle gurur
duyarlar.
Kızlar ve erkekler farklı konulara ilgi duyarlar. Bu farklılıklar tartışmalara yol
açabilir.
Akran grubunun bu yaş düzeyi üzerindeki etkisi gittikçe artar.
Hemcinsleriyle gruplaşma yoğunlaşır.
Cinsel konular hakkında doğru ya da yanlış bilgi paylaşımı artar.
Bencil duygulardan uzaklaşarak, daha işbirlikçi ve uyumlu hale gelirler.
Grubun sorumluluklarını yüklenebilir ve grup içindeki rollerini benimseyebilirler.
Toplumun onaylamayacağı davranışlardan kaçınırlar.
Okul aktivitelerinde hırslı oldukları gözlemlenir; ancak
bu durum başarısızlıkla başa çıkmayı zorlaştırabilir.
Öğretmenin beğenisine ve desteğine olan ihtiyaç devam
etmektedir.
Sorumluluklarını yüklenme ve yerine getirme becerileri
artmıştır.
3
DOKUZ-ON YAŞ DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIMIZ,
En çok mutlu bir ev ortamına ihtiyaç duyarlar.
Kendilerini güvende hissetmek isterler.
Akademik ve sosyal alanda anne-babalarının desteğine ve
beğenisine ihtiyaç duyarlar.
Çevresindeki kişilerle iyi ilişkiler kurmak isterler.
Uygun davranışlar kazanma ve sergileme konusunda annebabalarını örnek alırlar.
Kendileri ve aileleriyle ilgili sorumlulukları yüklenebilirler.
Akranlarının ve yetişkinlerin beğenisini ve övgüsünü kazanmak isterler.
ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMLERİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİZ?
Dış dünyayı keşfetmek ve tanımak için
yaptıkları girişimleri destekleyebilir,
bağımsız olmaları konusunda teşvik
edebiliriz. Böylece kendi kendilerini yönetme
duygusunu yaşatmış oluruz.
İnsanlarla iyi ilişkiler kurmaları konusunda
örnek ve yardımcı olabilir, özellikle aile
ortamında bunu yaşatabiliriz. Böylece çocuklarımızı kabuklarından çıkarıp çevreyle
ilgilenmelerini sağlayabiliriz.
Bazı kurallarımızı çocuklarımızla birlikte oluşturabilir, böylelikle kurallara uymalarını
kolaylaştırabiliriz.
Birçok konuda sorumluluk vererek özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olabiliriz.
Kendilerini başkalarının yerine koyarak düşünmelerini yaşatarak pekiştirebiliriz.
Ödevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol edebilir, planlı ve verimli ders çalışma konusunda
destek olabiliriz.
Çocuklarımızın fikirlerine değer verdiğimizi göstererek, sözlerini kesmeden dinleyerek
karşı gelme davranışlarını çözebiliriz.
Kişisel ve çevresel temizliği konusunda takibimize ihtiyaç duyabilirler.
PDR SERVİSİ
4