İçindekiler 58 94 102 110 122 62

Transkript

İçindekiler 58 94 102 110 122 62
62
94
102
110
122
İçindekiler
58
YAPI 372 KASIM NOVEMBER 2012
AYLIK M‹MARLIK TASARIM KÜLTÜR SANAT DERG‹S‹
MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE
Kuruluflu Founded 1973
İMTİYAZ SAHİBİ VE
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹ EDITOR-IN-CHIEF
KAPAK COVER
Gardens by the Bay’de Soğuk Seralar
Cooled Conservatories at Gardens by the Bay
KAPAK FOTOĞRAFI COVER PHOTO
©Craig Sheppad
Do€an Hasol
YAZI KURULU EDITORIAL BOARD
Do€an Hasol
Prof. Dr. Bülent Özer
Do€an Hasol
Geçmişle övünmek hakkı ve onuru, o başarıları
yaratmış olanlara aittir. Dün, geride kalmıştır,
bugün yeni şeyler söylemek zamanıdır; özellikle
de sanat dallarında... Mimarlara, sanatçılara
düşen, çağcıl yapıtlarıyla bugünün birikimini
yaratmak ve geleceğe bugünden bir şeyler
bırakabilmektir. Yoksa, taklit ya da kopya değil!
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ MANAGING EDITOR
Görüş-Tartışma 12
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜR YARDIMCISI ASSOCIATE EDITOR
•Genç mimar gözü ile WAF ve Singapur, Yusuf
EDİTÖR EDITOR
•Modern Mimari’nin rehberi, Kâbe, Miraç Güzey
Yasemin Keskin Enginöz
Burçin Yılmaz
Özerdem
Sercan Altan
Haberler 22
GRAF‹K TASARIM GRAPHIC DESIGN
Emre Çıkınoğlu, BEK
•Kentsel dönüşüm başladı
•İstanbul Radyoevi için eylem
•İstanbul Kültür Üniversitesi Doğan Hasol’a
GRAF‹K UYGULAMA REALIZATION
Aslıhan Abay
Onursal Doktora verdi
BASKI SORUMLUSU PRINTING MANAGER
•YEM’de Etkinlikler...
Kemal Kara
Kimliğin ve Zamanın Bir İfade Aracı
Olarak Kapılar: Ayvalık Örneği 66
Nihan Canbakal Ataoğlu
TOKİ ve Sosyal Konut Üretimi
Üzerine Genel Bir Değerlendirme 72
Özgür Bingöl
İstanbul Kayabaşı Yarışması ve 17. Bölge Konut
Yerleşmesi Örneği
MİMARİ TASARIM:
Genkök Araştırma Merkezi 80
Burcu Salgın
Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapımı 2012
yılı başında tamamlanan GENKÖK - Genetik ve
Kök Hücre Merkezi ülkemizde farklı araştırma
alanlarını bir araya getiren ilk laboratuvar yapısı
olması dolayısıyla bir öncü konumunda.
REKLAM YÖNETİCİSİ ADVERTISEMENT MANAGER
Dervifl Y›ld›z
Material ConneXion İstanbul’dan 38
Dünya Mimarl›k Festivali 2012 84
REKLAM SATIŞ ADVERTISEMENT
•İnşaat Atıklarını heba etmeyin!, Paolo Cancellato
Bu yıl beşincisi Singapur’da düzenlenen Dünya
Mimarlık Festivali’nde Tabanlıoğlu Mimarlık,
“Ulaşım” kategorisinde Bodrum Uluslararası
Havalimanı projesiyle, Emre Arolat Architects
de Abdullah Gül Üniversitesi Şehir Kampusu
ile “Gerçekleştirilecek Eğitim Yapıları” proje
kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
Cihat Er, Teoman Coflkun, Bahad›r Erkmen,
Behram Erkan, Cihan Erzincan, Şennur Ural,
Aytül Yenibayrak
Bas›ndan 40
•Prof. Dr. Fikret Adaman: “Yerel demokrasi olmadan
‹NG‹L‹ZCE DANIfiMANI ENGLISH CONSULTANCY
Dayna Tümer
sürdürülebilirlik sağlanamaz”, TOKİ Haber,
•İstanbul’da yıkım vakti, Mehveş Evin
•Taksim Meydanı’nın kapanışı, Ferhan Şensoy
•Kentsel Dönüşüm!, Necati Doğru
•Mimar, Melih Aşık
•Leonardo, Haliç’e köprü yapmak istemişti!,
BASKI VE RENK AYRIMI PRINT AND COLOR SEPARATION
OFSET YAPIMEV‹
fiair Sokak No: 4 K‛thane 34410 ‹stanbul Tel: 0212 295 86 01
BASKI TAR‹H‹ PRINT DATE
23.10.2012
Osman Bahadır
DA⁄ITIM DISTRIBUTION
Do€an Da€›t›m
Geçmişten Bir Ses... 44
YAYIN TÜRÜ
Yayg›n, Süreli
•Tarlabaşı Yöresi Korunmalıdır, Aptullah Kuran
SAYISI SINGLE COPY
Behruz Çinici’nin ardından 46
ABONMAN ANNUAL SUBSCRIPTION RATE
Büyüteç 54
9 TL (KDV Dahil)
12 say›: 99 TL (KDV Dahil)
Ö€rencilere: 80 TL (KDV Dahil)
D›fl Ülkeler (To Abroad): US $ 150.-
•Trafoların yüzeyleri daha farklı da
değerlendirilebilir...
POSTA ÇEK‹ HESABI POSTAL CHEQUE ACCOUNT
334545
Kâmil Masaracı’dan 56
ABONELER VE DA⁄ITIM SERV‹S‹
SUBSCRIPTION AND CIRCULATION SERVICE
Hafize Ergün (0212) 266 70 70/445
Ürünler/Yenilikler 58
YAZI VE YÖNET‹M BÜROSU
EDITORIAL AND ADMINISTRATIVE OFFICE
Sanat 62
Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No: 12/430
(Polat Kulesi yan›) 34394 fiiflli/‹STANBUL
Tel: (0212) 266 70 70 Faks: (0212) 266 74 66
[email protected]
www.yapidergisi.com
Yay›mlanan yaz›lardaki düflünceler yazarlar›na ait olup YAPI
Dergisi’ni ba€lamaz. Kaynak gösterilerek yaz›lardan al›nt› yap›labilir.
Reklamlar reklam verenin sorumlulu€undad›r. YAPI Dergisi
reklamlarda verilen bilgilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
ISSN 1300-3437
2
2000’lerin İlk Yıllarında Dünya ve Biz 4
YAPI 372 KASIM 2012
Yay›nlar 64
Sektörel Yayıncılar Derneği
üyesidir.
www.seyad.org
•Tasarım Felsefesi - Tasarım Modelleri ve
Endüstri Tasarımı
•Kentsel Planlama / Ansiklopedik Sözlük
•Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan
•Türk Evini Hayal Etmek
EDF Arşivleri Merkezi 94
LAN Architecture
Yapı iki bölümden oluşuyor. Birincisi, her biri 200
metrekarelik, nem ve sıcaklığı kontrol edilen, 2
saat yangına dayanıklı 20 depodan oluşan arşiv
bölümü. İkincisi ise kuzey-güney doğrultusunda
konumlandırılmış, bitkilendirilmiş bir eğime
gömülü büro bölümü.
MİMARİ TASARIM:
Rossignol Global Genel Merkezi 102
Hérault Arnod Architectes
Bütün yapıyı örten çatı, doğa ve peyzajın buluştuğu
bir topografya olarak organik biçimi ve ahşap
kaplaması ile çevredeki dağların biçimini yansıtıyor.
İz Evler 114
Cem Sorguç
Yapı, birbirinden tümüyle bağımsız olarak çalışan
yan yana sıralanmış binalar dizisi olarak kurgulandı.
MİMARİ TASARIM:
Kaş Halk Çarşısı 118
Rem Mimarlık, Zeynep Esengil
Kütleler arasındaki ilişkiler ve bu kütlelerin
çevresiyle ilişkisi, yapının “kentsel ölçekte”
önemli bir “kamusal nesne” haline dönüşmesine
olanak sağlayacak biçimde kurgulandı.
MİMARİ TASARIM:
Yemek Sepeti 122
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
Projenin odak noktası, binada var olan ve
zemin katı ile otopark katı arasında çalışan
araç asansörünün hareketli bir toplantı odasına
dönüştürülmesi oldu.
MİMARİ TASARIM:
Gardens by the Bay’de Soğuk
Seralar 128
MİMARİ TASARIM: Wilkinson Eyre Architects
PEYZAJ TASARIMI: Grant Associates
Seralar, içeriye olabildiğince fazla ışık alabilmek
için kafes ve kemerlerden oluşan ikili bir
strüktüre sahip.
İstanbul Tasarım Bienali’nde
Adhokrasi: Bir Yenilikçi Tasarım
Laboratuvarı 134
Yasemin Şener
“Sergiye gelen herhangi bir izleyici teknolojinin
tasarıma ve günlük yaşamımıza yeni
entegrasyonu hakkında genel de olsa bir fikir
edinecektir. Ancak sergideki fikirleri alıp
geliştirebilecek olanlar ise tasarım toplumudur.”
“İz”, “Bellek” ve “Mekân” 140
MİMARİ TASARIM:
Montalto di Castro’da Yeni Tiyatro 110
mdu architetti
Yeni tiyatro, renk ve dokuda hafif farklılıklar
ile karakterize edilmiş büyük tekparça bir beton
kütle. Bu kütlenin ruhani bir tavırla yükselen
kulesi ise gündüzleri ana kütleden ayrılamazken
geceleri içerden aydınlatılarak büyük bir fenere
dönüşüyor.
MİMARİ TASARIM:
Fırat Arapoğlu
Yazı, Ankara’daki Siyah-Beyaz Sanat
Galerisi’ndeki sergi öncesinde Devabil Kara’nın
çalışmalarına bir kılavuz oluşturuyor.
Dünyanın Süreksizliği Üzerine
Estetik Öneri 142
BU SAYIDAK‹ REKLAMLAR D‹Z‹N‹
•Aco Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 37
•Ağustos Reklam Ajansı Ltd. Şti. 15
•Andblok İnşaat Yapı Malz. Makine İml. İth. İhr.
San. Tic. Ltd.Şti. Ön Kapak İçi Karşısı
•Arçelik Klima 33
•A spen Yapı ve Zemin Sistemleri San. Ve Tic.
A.Ş. 17
•Batu Mimarlık Mühendislik Dek. İnş. Taah. San.
Tic. Ltd. Şti. 29
•Dizayn Endüstriyel Boru Ticaret A.Ş. 93
•Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. Vitra Karo Arka Kapak
•Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. 27
•Ersa Ofis Mobilyaları San. Tic. Ltd. Şti. 71
•Form Vrf Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 55
•Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş.
Ön Kapak İçi
•İleri Kalıpçılık Makina Elektrik San. ve Tic. Ltd.
Şti. Arka Kapak İçi
•İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 139
•Işıklar Pazarlama A.Ş. 57
•İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 25
•Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik
Sanayi A.Ş. 21
•Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San ve
Tic. A.Ş. 45
•Messe München GmbH 10
•Mitsubishi Plastics Euro Asia Endüstri Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti. 65
•Nurus A.Ş. 19
•Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. 61
•Peker Yüzeytasarımları A.Ş. 79
•Rettig Metal Tic. ve San. A.Ş. 8
•Salt Beyoğlu 9
•Schüco İstanbul Uluslararası İnş. Tic. Ltd. Şti. 53
•Tirim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 35
•Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 11
•Vestel Dayanıklı Tüketim Mal. Paz. A.Ş. 101
•Viko Elektrik ve Elektronik End. San. ve
Tic. A.Ş. 43
•Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş. 6, 12, 18, 20,
117, 127
•YEM Fuarcılık A.Ş. 7
Gülseli İnal
Üç büyük imparatorluğun yaşam izlerini bıraktığı
Bosphorus olağanüstü doğasıyla şimdi de Ayten
Yetiş Doğu’nun panoramik tablolarında karşımıza
çıkıyor.
YAPI 372 KASIM 2012
3

Benzer belgeler

İçindekiler 34 78 88 98 38 82

İçindekiler 34 78 88 98 38 82 Ö€rencilere: 80 TL (KDV Dahil) D›fl Ülkeler (To Abroad): US $ 150.-

Detaylı

İçindekiler 46 72 84 90 102 48

İçindekiler 46 72 84 90 102 48 bedeniyle dünyanın yaradılış süreçlerine karıştırır.

Detaylı

İçindekiler 46 68 74 80 104 108 50

İçindekiler 46 68 74 80 104 108 50 Dergisi’ni ba€lamaz. Kaynak gösterilerek yaz›lardan al›nt› yap›labilir. Reklamlar reklam verenin sorumlulu€undad›r. YAPI Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolay› sorumlu tutulamaz.

Detaylı

İçindekiler 42 46 72 84 102 112

İçindekiler 42 46 72 84 102 112 ABONMAN ANNUAL SUBSCRIPTION RATE

Detaylı