Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Transkript

Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Pioneer Ultra YC PVC Ġçermeyen Phthalate Uyumlu Plastisol Mürekkep
TEXOPAQUE MÜREKKEP SERĠSĠNĠN BĠR PARÇASIDIR
Pioneer Ultra YC maksimum örtücülük sağlayan, çoğu doğal ve
sentetik kumaş üzerine baskı yapmak için tasarlanmış plastisol
mürekkep serisidir. Pioneer Ultra YC mürekkepleri PVC
içermeden formule edilmişdir ve phthalate uyumludur**. Ayrıca
Texopaque serisi, konvansiyonel plastisol olan Texopaque
Classic OP ve phthalate uyumlu** plastisol olan Advantage ON
içermektedir (detaylar için ilgili ürün sayfalarına bakınız).
KURUTMA BĠLGĠSĠ
Pioneer Ultra YC mürekkepleri İyi bir yıkama dayanıklılığı için
minimum 150°C’de kurutulmalıdır / fikse edilmelidir. Film
ağırlığındaki farklar, kurutma ekipmanları ve kumaş bekleme
süresini fazlasıyla etkileyecektir ancak ideal süre 2-3 dakikadır.
Süre renklere gore değişmektedir; koyu renkler için açık renklere
oranla daha kısa süre gereklidir.
Yıkama & aĢınma dayanıklılığın en üst seviyeye çıkabilmesi
için mürekkep tabakasının kuruma derecesi olan 150°C
dereceye ulaĢması önemlidir. Baskınızı, geçmesi tahmin
edilen yıkama programında test ederek kurutma
programınızı belirleyiniz. Kurutma ısınızı ısı test cihazı ile
belirlemeniz tavsiye edilir. Kurutma zamanı için film
mürekkebi kalınlığı ve rengi, kurutma ekipmanları, kumaĢ ve
kumaĢ tedavi program gibi faktörleri planlamak gerekebilir.
Bir çok durumda 2-3 dakikada tam olarak kurutma
yapılabilemesi için kurutucunuzun ısısını 150°C dereceden
yüksek bir dereceye ayarlamanız gerekmektedir.
ARA KURUTMA
En uygun şartlarda, ara kurutma 5 saniyeden az bir sürede
rahatça yapılabilir. YC757 Pioneer Flash Cure White
kullanılmalıdır. Bir çok faktör ara kurutma için gerekli olan
bekleme süresini etkileyebilir. Bu faktörler kullanılan kurutma
aracının türü & uzunluğu ve kurutma aracı ile baskı arasındaki
mesafe olabilir. Kumaş ve mürekkep renkleri, film ağırlığı ve
kapsadığı alan gibi ilave faktörler de son derece önemlidir. En
uygun Flash Süresi & Sıcaklığı koşulların gerektirdiği şekilde
ayarlanmalıdır.
DAYANIKLILIK
Pioneer Ultra YC’nin yıkama dayanıklılığı ISO Test No 1 (40°C),
2 (50°C),3(60°C) standartlarında oldukça iyidir. Baskının olduğu
alana bir kumaş yerleştirilerek ılık ayarda tersten ütülenebilir.
Baskılar kuru temizlemeye dayanlıklı olmayacaktır ve bu durum
etiketlerle belirtilmelidr.
Ana Özellikler
Özellikler
Pioneer Ultra YC phthalate uyumlu olarak formule edilmiş bir
plastisol mürekkeptir ve PVC içermemektedir. Kurşun içermez.
Yaşa-yaş baskı uygulanabilirliği ve yıkama dayanıklılığı iyidir.
Kalıp dayanıklılığı mükemmeldir.
Uygulamalar
T-Shirt, sweat-shirt, spor ve moda kıyafetler armalar, şapkalar,
seyahat çantaları ve ayakkabılar için kullanılan çoğu örme veya
dokuma kumaşlar.
KumaĢlar
Pamuk, Pamuk / Polyester karışımları, çoğu sentetik çeşitleri
birçok doğal ve sentetik ipliklerle uyumludur.
Kurutma
Mürekkep filmi minimum 150°C ulaşmalıdır.
Ġnceltme
Baskıya hazır sunulur. Akışkanlığı artırmak için maksimum 5%
oranına kadar YC591 eklenebilir.
Yıkama
ZT 639 Screen Wash Universal,ZS 640 Tursub veya Actisol
Superjet Screen Spray ile yıkayınız.
Ġpek
Monofilament 34 – 100
Emülsiyon Türü
Çoğu direk emülsiyonlar uygundur.
Tavsiye edilen : Dirasol SuperTex veya Dirasol 125
Kapsama Alani & Ġpek No
12-16m2 / ltr. No:43 Monofilament.
KarıĢım
ve
Diğer
Mürekkepler
ile
Uyumu
Pioneer Ultra YC diğer mürekkeplerle karıştırılmamalıdır.
Önemli: Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Kullanıcılar
üretime başlamadan önce aşınma, esneklik ve diğer
dayanıklılık özelliklerine ve Pioneer Ultra YC mürekkeplerinin
belirli tekstil kumaşları ile uyumlu olduğu konusuna
güvenmelidirler
DAYANIKLILIK ÖZELLĠKLERĠ
RENK SERĠSĠ
Pioneer Ultra YC mürekkepleri yaş/kuru ovuşturma dayanıklılığı
ve yıkama dayanıklılığı gibi olanaklar ile formule edilmiştir.Bu
özellikler Pioneer Ultra YC Overprint Transparent Base ile
yapılacak bir üst baskı ile daha da geliştirilebilir.
PIONEER ULTRA YC
TÜYLENME
Tüylenme giysideki ipliklerin yıkama programı sırasında mürekkep
tabakasını kırıp geçerek eski bir görünüm vermesine neden olur.
Tüylenme zayıf yıkama dayanıklılığı gibi görünse bile mürekkep
kaybından olmaz. tam olarak fikse edilmiş baskılarda bile
gerçekleşebilir. Tüylenmeyi en aza indirmenin birkaç baskı tekniği
aşağıdadır.
1) Mürekkep tabakasının ağırlığını artırın.
2) Zeminlerde zemin beyazı kullanınız.
3) Zeminlerde YC381 şeffaf kullanınız.
Düşük tuşe / düşük mürekkep tabakası içeren baskılara talep
arttıkça tüylenme olasılığı da artacaktır. Mürekkep, baskı tekniği
ve kumaş arasındaki karmaşık etkileşim seri üretime geçmeden
deneme baskılarının müşterinin geçmesini beklediği yıkama
dayanıklılığı doğrultusunda test edilmesini zorunlu kılar.
Pioneer Ultra YC serisinin renkleri ile yaşa/yaş baskı yapılabilir ve
sonuçları Texopaque Classic OP veya Advantage ON serilerinin
sonuçlarına yakın olur. Sıcak şartlarda çok renkli baskı yapılırken
kabarma meydana gelebilir. Pioneer Ultra YC mürekkeplerine çok
çabuk ara kurutma yapılabilir ancak ara kurutucuda oluşabilecek
aşırı ısı artışının yaşanmaması için önlem alınmalıdır, aşırı ısı
mürekkebin sertleşmesine ve kalıbın kurumasına neden olabilir.
Floresan ya da metalik renkler yaşa / yaş baskıda tavsiye edilmez.
YC001
YC21
YC042(S)
YC043(S)
YC162(S)
YC134(S)
YC124(S)
YC203(S)
YC206(S)
YC210
YC165(S)
YC166(S)
YC285(S)
YC381
YC441
YC433
YC757
YC417
(S) = Seritone Base Color
5 kg ambalaj şeklinde mevcuttur.
FUJIFILM ÖZEL MÜREKKEP SĠSTEMLERĠ

Uluslararası Çevre Standartlarına, ISO 14001 uygundur.

Hem kullanıcıya yönelik riskleri hem de üretimden tedariğe kadar
yapmış olduğumuz aktivitelerin çevreye oluşturduğu zararları en
aza indirir.

Araştırma&Geliştirme ve Güvenlik&Çevre takımları gelişmekte
olan ürünlerin güvenlik çevre ve sağlık üzerine olan etkilerini
azaltmaya yönelik çalışır.

Süregelen gelişimin bir parçasını olarak hedefler belirleyerek
etkileşimleri ve hareketlilikleri takip eder.

Geri dönüşümün,tekrar kullanımın,su,enerji ve ham maddelerin
daha düzgün kullanılması ile israfı azaltmaya yönelik çalışır.
BASKI TUġESĠ
77 ve 100 numara gibi ince ipekler ile baskı yapmak baskı tuşesini
iyileştirecektir. Bu durumda tekstil kumaşının üzerine daha az
mürekkep gideceğinden dolayı baskının tuşesi daha iyi olacaktır.
Ayrıca maksimum 30% oranına kadar YC381 eklenmesi baskı
tuşesinin yumuşamasına yardımcı olacaktır. YC381 Extender
Base şeffafının eklenme oranı kullanıcının taleplerine göre
değişkenlik göstermerir. Üretime başlamadan önce talep edilen
testlerin yapılması tavsiye edilir.
NOTE: YC381 Extender Base Ģeffafının fazla oranda eklenmesi rengin
örtücülüğünü azaltacaktır.
Siyah
Beyaz
Seritone Yellow(Green Shade) Light Chrome
Seritone Yellow(Red Shade) Mid Chrome
Seritone Orange/Light Red
Seritone Red(Yellow Shade) Red
Seritone Red(Blue Shade) Deep Red
Seritone Blue / Mid Blue
Seritone Blue (Red Shade) Deep Blue
UltraBlue
Seritone Magenta
Seritone Violet
Seritone Green / Deep Green
Extander Base
High Density Clear
Overprint Transparent Base
Pioneer Flash Cure White
Expanding Base
SAĞLIK VE GÜVENLĠK BĠLGĠSĠ
Pioneer Ultra YC:

Sağlık için toksik,carcinogenic,mutagenic
kimyasallar içermeden formüle edilmiştir.
YC591 Pioneer Ultra YC İnceltici
1 kg ambalaj halinde mevcuttur.

Kurşun ve ağır metaller içermeden formüle edilmiştir ve EN713:1995 Toy Safety Standart’ına uygunluğu test edilmişt.
YARDIMCI ÜRÜNLER

Baskı esnasında iyi sonuç alabilmek için kumaşların tabla üzerine
basınca duyarlı bir yapıştırıcı ile sabitlenmesi gerekir. FlashFix ve
T-Fix Spray yapışkanları bu amaç için uygundur. (İlgili ürün
tanıtım dokümanına bakınız)
Serin bir yerde depolanmalıdır.30°C’den yüksek depolama
sıcaklıkları ürünün raf ömrünü azaltacaktır.Sayfa 2’deki Isı
İstikrarı bölümüne bakınız.

Phthalate yumuşatıcılarını içermeden formüle edilmiştir.
ĠNCELTĠCĠ / GECĠKTĠRĠCĠ
veya
reprotoxic
Pioneer Ultra YC baskı mürekkepleri ve solventlerinin detaylı
güvenlik ve kullanım bilgileri,ilgili Sericol Güvenlik Veri Pusulası’nda
bulunmaktadır.Sericol Güvenlik Veri Pusulası istek üzerine
verilebilir.
ÇEVRESEL BĠLGĠLER
Pioneer Ultra YC :

Montreal Antlaşmasında belirtilen ozon delici kimyasalları
içermez.

Çevre üzerinde olumsuz etkis olduğu bilinen aomatik
hidrokarbon kimyasalları içermeden formüle edilmiştir.

Herhangi bir uçucu solvent içermediği için solvent bazlı ürünler
ile kıyaslandığı zaman çevreye duyarlıdır.

PVC içeren reçineler kullanılmadan formüle edilmiştir.
ÖNEMLĠ:
Pioneer Ultra YC
Council Director 76/769/EEC tarafından
kullanımı sınırlandırılmış pthalate içermeden üretilmiştir.Ancak
düşük seviyede kirletme olasılığı hala vardır.Ayrıca kullanıcılar
diğer plastisollerle kullanılmış olan ve sınırlandırılmış pthalate
içeren kurutma ekipmanları,kalıplar,baskı ekipmanları ve rakle gibi
potansiyer kirletici kaynaklara da dikkat etmelidirler.
1 kg ambalaj halinde mevcuttur.
YARDIMCI ÜRÜNLER
Baskı esnasında iyi sonuç alabilmek için kumaşların tabla üzerine
basınca duyarlı bir yapıştırıcı ile sabitlenmesi gerekir. FlashFix ve
T-Fix Spray yapışkanları bu amaç için uygundur. (İlgili ürün
tanıtım dokümanına bakınız)
**Phthalate Uyumlu’nun anlamı; Bu ürün broşüründe tanıtılan ürün
formülasyonunda Council Directive 76/769/EEC (değiştirildiği gibi)
tarafından belirtilen Phthalate’lar içermeden formüle edilmiştir.

Benzer belgeler

Teknik Özellikler - Reggiani Macchine

Teknik Özellikler - Reggiani Macchine En uygun şartlarda, ara kurutma 5 saniyeden az bir sürede rahatça yapılabilir. YC757 Pioneer Flash Cure White kullanılmalıdır. Bir çok faktör ara kurutma için gerekli olan bekleme süresini etkileye...

Detaylı