ınopac öğrenme aktiviteleri – kasım

Transkript

ınopac öğrenme aktiviteleri – kasım
INOPAC ÖĞRENME AKTİVİTELERİ – KASIM
1. ÖĞRENME AKTİVİTESİ: TÜRKÜ TÜRKÜ TASARIM
Bu aktivitede öğrencilere, proje geliştirme süreçlerinde yaratıcı fikirler üretmede sıkıntı çektikleri
noktalarda sağ beyin aktivitelerini tetikleyerek yeni ve farklı fikirler üretmelerine yardımcı olmak için
geliştirdiğimiz “Sorgu Haritaları / Inquiry Map” tekniğini yaratıcı drama ve beyin fırtınası teknikleri ile
birlikte uygulayacağız. Sorgu haritaları, kavram ve zihin haritalarının ortak özelliklerini taşımakla birlikte
atölye çalışmalarında öğrenciyi aktif duruma geçirmek için müzik eşliğinde yapılan sorgulayıcı düşünme
biçimini geliştirmeye yönelik bir aktivitedir.
Müziğin insan ruhuna ve beyin aktivitelerine olumlu katkısı bilimsel araştırmalara konu olmuştur.
Toplumumuzun kültüründe de müziğin, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı unutulmamalıdır.
Öğrencilerin, monoton ve sıkıcı öğrenme ortamları içerisinde yaratıcı düşünme becerisi geliştirmesi
beklenemez. Buradan hareketle, hem öğrenme ortamını yaratıcı düşünme becerisi için uygun hale
getirme hem de öğrencilerimizde sorgulayıcı düşünme biçimini yapılandırabilmek amacıyla “Sorgu
Haritaları” tekniğini uygulamamız yararlı olacaktır.
ÖĞRENME
AKTİVİTESİ
AKTİVİTE
MATERYALLERİ
SORGU(LAMA) HARİTALARI
•
Sözlü Müzik(Öğrencilere uygun, merak ve motivasyon sağlayacağını
düşündüğünüz müzikleri kullanabilirsiniz. Tavsiyemiz öğrencileri
eğlendirecek türde Türkülerimizi etkinlik sırasında kullanmanızdan
yanadır.)
•
Post-it, A4 türü kağıtlar, renkli kalemler veya PC, projeksiyon, imindMAP
yazılımı(offline) veya https://bubbl.us/ gibi online zihin haritası hazırlama
araçları.
•
Öncelikle öğrencilerde merak ve motivasyon için etkili bir giriş yapmayı
unutmayınız. Yapacağınız aktivitede imkanlarınız ölçüsünde öğrencileri
takımlara ayırarak, etkinliği bir oyun gibi sunabileceğiniz gibi
imkanlarınız yetersiz ise grup halinde toplu olarak da
gerçekleştirebileceğinizi hatırlayınız.
•
Öğrencileriniz için belirlediğiniz hareketli bir Türkü’yü onlarla birlikte
dinleyerek, öğrencilerinizin eğlenmesine imkan sağlayınız. Burada
çoğumuzun oynamış olduğu “Müzikli Sandalye” oyununu aktivite
içerisinde kullanmanız yararlı olacaktır.(Öğrencileriniz ayakta iken
müziği verin, türkü içerisindeki her dize tamamlandığında müziği
kestikçe oturmalarını isteyin, vb.) Her müziği kestiğinizde o zamana
kadar dinlemiş olduğunuz dize içerisindeki kavramları öğrencilerinizden
listelemelerini isteyin. Bunu türkü sonuna kadar yaptırmaya devam edin.
Türkü sonlandıktan sonra(bu süreç öğrenci grubu sayısına göre 15-20
dakika sürebilir süreç yönetimi sizin elinizde olduğundan süreyi
uzatabilir veya kısaltabilirsiniz.)
•
Listelenen kavramları takımlara veya gruba sorgulatmak üzere beyin
fırtınası tekniğini de aktivite içerisinde etkin kullanarak sorgulama
sürecini tetikleyin. Süreç sonunda proje üretme aşamalarında
kullanabilecekleri onlarca yeni fikir ve sorun tespitini içeren bir liste
SÜREÇ
ellerine geçmiş olacak. Her takım veya gruptan ilgileri yönünde bunlarla
ilgili araştırma, tarama, analiz, gözlem vb. adımları "Tasarım Süreci ”ne
göre veya “Bilimsel Sürece” göre hazırlamalarını önerin. İstekli takım
veya öğrencilerin bu süreçleri yaşamalarında onlara rehberlik etmeyi
mentorluk etmeyi unutmayın.
•
“Ankara’nın bağları, büklüm büklüm yolları”
Bağ=Ne bağı? => Ayakkabı Bağı, Üzüm bağı, bağlar, kim bağlar, ne
bağlar, bağ nasıldır, ayakkabı nasıl bağlanır, zorlukları var mıdır, vb.
ÖRNEK
ViDEO
Yol=Ne yolu? Nasıl yol? Nereye gidiyor? Nasıl gidiyor, ne ile gidiyor?,
yolda ne var? Asfalt var, asfalt ne, kaldırım var, nasıl kaldırım,
kaldırımda ne var, taş var, işaret var, ne işareti, yollar nasıl, virajlı,
patikalı, yolda kaza var mı, nasıl bir kaza, neden olmuş kaza, v.b.
•
http://www.youtube.com/watch?v=0LclsybPaNU
•
Aktivitede amacın mükemmel bir sorgu/zihin/kavram haritası hazırlamak
olmadığını unutmayınız.
•
Aktivitenin amacı öğrencilerde yaratıcı düşünme becerilerini uyarmak
için sorgulayıcı düşünme biçimi altyapısını sağlamaktır.
•
Bireyde sorgulayıcı düşünme biçimi alışkanlık haline geldiğinde
yaratıcılık becerileri de kendiliğinden uygun ortam şartlarında ortaya
çıkacaktır.
•
Aktivite tüm öğrenme stillerine hitap etmektedir. Kinestetik öğrenme stili
baskın öğrenciler de aktif durumdadır.
•
İşbirliği ile öğrenme, kendi kendine öğrenme, tasarım tabanlı öğrenme,
proje tabanlı öğrenme gibi bir çok öğrenme tekniğine uygundur.
•
İnovasyon kültürünün yapılandırılması için üst düzey zihinsel
becerilerden; yaratıcı düşünme ve yansıtıcı düşünme biçimlerinin ortaya
çıkarılabilmesi için mutlaka öncelikle sorgulayıcı düşünme biçimi
yapılandırılmalıdır. Her çocuğun 2 yaşından sonra eğitim sistemi
içerisinde yoğrulana kadar ağzından düşürmediği “neden, nasıl, niçin,
ne” gibi soru kalıplarını küçükken sizlerin, öğrencilerinizin ve
çocuklarınızın
ne
kadar
hevesle,
ne
kadar
sıklıkla
kullandıklarını/kullandığımızı hatırlayın. Unutmayın ki; hayaller dahi
önce merakla başlar…
•
Sosyal Etkinlik saatlerinin ve süresinin kısıtlılığından aktivite sonunda
elde ettikleri sorgulama haritalarını bir tasarıma götürmek, bunlarla ilgili
çalışma yapmak isteyen öğrencileri cesaretlendirin. Derslerinizde
gerekli fırsatları ve zamanı tanıyın.
•
İmkanlarınız ölçüsünde öğrencilerinize online video sunumları, canlı
yayınlar, vb. evden internet üzerinden yapabilirsiniz.
•
Sorgulama Tabanlı Öğrenme
AÇIKLAMALAR
ÖĞRENME
MODELLERİ
-
Proje Tabanlı Öğrenme
- Tasarım Tabanlı Öğrenme
-
Problem Tabanlı Öğrenme
- Kurmacılık
2. ÖĞRENME AKTİVİTESİ: BEYAZ PERDE
Bu aktivitede, öğrencilerimizde “Patent” kavramını ve etik değerini kültürel olarak yapılandırmayı
amaçlıyoruz. Fikirlerin, öncelikle neden korunması gerektiği, korunmadığı zaman neler olabileceği gibi
durumları fark ettirerek patent kültürü yapılandırmasına ilk adımı atacağız.
Etik bir değer olarak ele aldığımız “Patent” kavramı ile öğrencilerimize insanların fikirlerinin ne
kadar değerli olduğunu, bir insanın fikrinin başkaları tarafından izinsiz olarak kullanımının etik
olmadığını, bunun hırsızlık gibi bir suç olduğunu ve “Patent” kavramının bu suçu nasıl engellediğini fark
ettireceğiz. Bu aktivitede özellikle Türk Patent Enstitüsü tarafından çocuklara yönelik hazırlanan 12
dakikalık çizgi film(video story) ile “Bakan ve Çocuklar” isimli video sayesinde genel sürece giriş yapmış
olacağız.
ÖĞRENME
AKTİVİTESİ
AKTİVİTE
MATERYALLERİ
HIRSIZ ALARMI
•
http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=655 adresinde bulunan
“Bakan ve Çocuklar” isimli 35 snlik video.
•
http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=655 adresinde bulunan
“Patent Çizgi Filmi” isimli 12 dakikalık çizgi film video hikayesi.
•
Flash of Genius filminin ilgili sahnelerinden oluşturacağınız 10-15
dakikalık video.
•
Öncelikle öğrencilerde merak ve motivasyon sağlamak amacıyla “Bakan
ve Çocuklar” isimli 35 saniyelik video ile aktiviteyi başlatınız.
•
Videonun arkasından buluşlar ve önemlerinden, Dünya’yı nasıl
değiştirdiklerinden yola çıkarak öğrencilerle sohbet ediniz.
•
“Patent Çizgi Filmi” video hikayesini öğrencilerle birlikte seyrediniz.
•
Öğrencilerin sorgulayıcı düşünme biçimlerini kullanmalarına olanak
sağlayınız.
•
Patent neden gereklidir, niçin alınır, alınmazsa ne olur? Gibi
sorgulamaları öğrencilerin yapabilmesi için gerektiğinde “Sokratik
Tartışma” metodunu öğrenme ortamı şartlarına göre kullanınız.
•
“Elektrik olmasaydı ne olurdu?” videosunu hep birlikte izleyiniz.
•
Öğrencilerinizle birlikte video ile ilgili geri bildirimlerde bulununuz.
Yaratıcı düşünme becerilerine yönelik olarak farklı “olmasaydı ne
olurdu?”
etkinliklerini
çoğaltarak
beyin
fırtınası
şeklinde
uygulayabilirsiniz.
•
Buluşlar ve Patent sisteminin birbirine ne kadar bağımlı olduğunu
öğrencilere sokratik tartışma ile fark ettiriniz.
•
“Flash of Genius” filminin bir 10-15 dakikalık özetini aktivite içerisinde
kullanabilirsiniz. Bugün arabalarda kullanılan otomatik sileceklerin nasıl
icat edildiği ve patent ihlali sonucu FORD firmasının ödemek zorunda
kaldığı tazminatı, patent sürecinin önemini fark ettirmek adına
öğrencilerinize sunabilirsiniz. Film içerisindeki ilgili bölümleri movie
maker, imovie, pinnacle studio, camtasia v.b. yazılımlarla kolaylıkla
kesebilir ve birleştirebilirsiniz.
SÜREÇ
ÖRNEK
•
Aktivitemizin amacı öğrencilerde patent kültürüne ilk girişi yapmak genel
manasıyla patent kavramına farkındalık oluşturmak ve etik bir değer
olarak patentin algılanmasını sağlamaktır.
•
Aktivite sonucunda öğrencilerin patentin fikirlerini nasıl koruma altına
alacağını temel olarak öğrenmeleri ve etik değerinin farkına varmaları
yeterli olacaktır.
•
Aktivite ardından okulunuzda öğrencilerin proje ve tasarımlarını koruma
altına alma süreçlerini yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlamak ve etik
kültürü oturtabilmek için “Patent Kurulu”nuzu oluşturmayı unutmayınız.
•
Sokratik Tartışma
•
Sorgulama Tabanlı Öğrenme
•
30 Kasım 2013 tarihinde Ankara Patent Ofisi Kurucusu ve Genel
Müdürü ODTÜ, TOBB Üniversiteleri Öğretim Üyesi Kaan DERİCİOĞLU
tarafından Adana’da verilecek “Buluşlar ve Patent Sistemi” isimli eğitime
mutlaka katılınız. Öğrencilerinizden istekli olanları da aileleri ile birlikte
eğitime davet etmekten çekinmeyiniz.
AÇIKLAMALAR
ÖĞRENME
MODELLERİ
EĞİTİCİ EĞİTİMİ
GENEL NOTLAR:
1. Aktiviteler örnek olarak verilmiştir. Aynı şekilde uygulamak zorunda değilsiniz. Kendi
geliştirdiğiniz farklı aktiviteleri uygulayabileceğiniz gibi, kendi bilgi, birikim ve tecrübelerinize
göre gerekli gördüğünüz düzenleme ve değişiklikleri de yapabilirsiniz. Geri bildirim sağlama
açısından uyguladığınız etkinlik detaylarını ve görüşlerinizi mutlaka bizlere iletiniz. iNOPAC bir
pilot uygulama olduğundan sizlerden gelen geri bildirimlerle son halini alacaktır, geri bildirimde
bulunmanız çok değerli ve önemlidir.
2. iNOPAC Kasım ayına ait örnek olarak önerdiğimiz aktivitelerde daha önce karşılaşmadığınız
veya bilmediğiniz yöntem/teknik/kavram olması halinde araştırmaktan ve sormaktan
çekinmeyiniz. Bizler profesyonel öğrenenler olarak, meslek hayatımız boyunca öğrenmek ve
öğrenmenin bir paydaşı olmak durumundayız.
3. Üst düzey zihinsel beceriler ve okul kültürü içerisinde kültürel yapılandırma sağlamak oldukça
sabır ve çaba isteyen hedeflerdir. Asla umutsuzluğa ve küskünlüğe düşmeyiniz, unutmayınız ki;
sizler geleceği tasarlamakta olan ve Dünya’yı değiştirebilecek yegane eğitimcilerdensiniz.
Öncelikle kendinize ve çalışma arkadaşlarınıza inanınız.
4. 30 Kasım 2013’de düzenlenecek olan “Eğitici Eğitimi”ne mutlaka katılınız. Katılım durumunuzu
katılmayacak olsanız bile [email protected] adresine bildiriniz. Program yeri ve saati sizlerin
katılım durumlarınıza göre daha sonra tespit edilerek sizlere bildirilecektir.
5. iNOPAC ile ilgili görüş ve önerilerinizi her zaman [email protected] adresine iletebilirsiniz.
6. Tüm çalışmalarını fotoğraflamayı ve mümkün oldukça video kaydı yapmayı unutmayınız.
Projede yer aldığınız ve çalışmalara katılarak fedakarlık yaptığınız için Adana İl Milli Eğitim
Müdürlüğü adına teşekkür eder, siz profesyonel öğrenenlere başarılar dileriz…