EBAP İlçe Okul Müdürleri Bilgilendirme/İstişare Toplantıları

Transkript

EBAP İlçe Okul Müdürleri Bilgilendirme/İstişare Toplantıları
EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ İLÇE OKUL MÜDÜRLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Eğitimde Başarıyı Arttırma Projesi (EBAP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mehmet ERCAN ile Proje Koordinatörü Osman ARPAG ve Proje Yürütücüsü İsmet AKGÜN’ ün
katılımlarıyla ilçe okul müdürlerine proje hakkında bilgi verildi.
5 günde 10 ilçenin okul müdürleriyle yapılan bilgilendirme ve istişare toplantılarında
katılımcılar çalışmalarını sundular. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet ERCAN projenin genel
bilgilendirmesini yaparak projenin uygulanma amaçları ve hedefleri hakkında okul müdürlerine
sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca Proje Koordinatörü Osman ARPAG projede yer alan Koçluk Sistemi
hakkında tüm katılımcıları bilgilendirdi. Proje Yürütücülerinden İsmet AKGÜN de Destekleme ve
Yetiştirme Kursları hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı.
Toplantılar sunumlar sonrasında soru-cevap şeklinde devam etti. Mehmet ERCAN
katılımlarından dolayı okul müdürlerine teşekkürlerini sunarak Urfa’nın eğitimde daha iyi yerlerde
olması için projenin herkes ve her kademedeki çalışanlar tarafından kabul edilip benimsenmesi
gerektiğini belirterek projenin bir kişinin değil tüm Urfa eğitim camiasının projesi olduğunu belirterek
toplantıyı sonlandırdı.