Felsefe Öğretmenliği - Maltepe Üniversitesi

Transkript

Felsefe Öğretmenliği - Maltepe Üniversitesi
TC.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA
PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI
FELSEFE ÖĞRETMENLİĞİ
(MEZUN ÖĞRENCİ KONTENJANI)
ASIL LİSTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Nuray Baloğlu
Ebru Akkök
Raife Yasemin Mirel Gökmen
Kübra Olgun
Damla Kılıç
Ebru Kurt
Deniz Onak
Özlem Akkuş
Rabia Tanrıverdi
Sevda İnan
Nuray Zencir
Azmi Yıldırım
Nurcan Tektaş
Ezgi Emel
Derya Arpag
Nazlı Ataç
Didem Bilaş
Derya Kara
Şeyma Kılıç
Nilay Duran
Gökhan Doğruay
Nursena Yıldırım
Ece Çeker
İlknur Külekci
Burcu Turan
*Önemli Not: Felsefe Grubu Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Sertifikası Eğitim
Programına kayıt hakkı kazanan adaylardan bölümlerine göre öğrenim süreleri boyunca
aşağıdaki kredileri tamamlamış olmaları MEB ilgili mevzuatı gereğince istenmektedir.
Adayların, eğitimlerinin 7. ve 8. ve/veya daha üst dönemlerinde öğretim programlarında
tanımlanmış olup yeni akademik yıl itibariyle alacakları dersler de bu hesaplamaya katılır.
Bu asgari kredi şartını doldurmayan adaylar programa kayıt olamazlar.
Felsefe Bölümü mezun adayları için toplamda en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji
dersi almış olmaları gerekmektedir.
Sosyoloji Bölümü mezun adayları için toplamda en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8
kredi Mantık dersi
FELSEFE VE SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU ÖĞRENCİLERİN
TRANSKRİPTLERİNDE YUKARIDA BELİRTİLEN KREDİLERİN YER ALMASI
GEREKMEKTEDİR.