Görsel test kitleri Enstrümantal test sistemleri

Transkript

Görsel test kitleri Enstrümantal test sistemleri
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:29
Page 1
A’dan Z’ye parametrelere genel bakı
sayfa 2 - 13
Tüm kitler birarada
Görsel test kitleri
pH test stripleri ve kağıtları
sayfa 14 - 17
Basit pH tayini
Merckoquant ®
sayfa 18 - 23
Tüm uygulamalar için üniversal test stripleri
Aquamerck ®, Microquant ®
ve Aquaquant ® Su analizleri için hızlı testler
sayfa 24 - 37
Enstrümantal test sistemleri
Reflectoquant ® reflektometri
sayfa 38 - 45
Reflectoquant® cihazlar
sayfa 40 - 41
Reflectoquant® test kitleri
sayfa 42 - 45
Spectroquant ® kolorimetri ve fotometri
sayfa 46 - 105
Spectroquant® cihazlar ve aksesuarlar
sayfa 48 - 59
Spectroquant® test kitleri
sayfa 66 - 89
Turbiquant ® turbidimetri
sayfa 106 - 115
00:Musterseiten.qxd
2
27.02.2007
11:29
Page 2
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Parametrelere genel bakı
pH test stripleri
ve kağıtları
sayfa: 14
Merck hızlı test kitleri tek tek parametrelerin tayini için size neler öneriyor?
Aağıdaki tablo size ihtiyaçlarınız doğrultusunda test seçmenizde yardımcı olmak
için verilmitir:
• Tercihinize göre test parametresi seçin (alfabetik olarak sıralanmıtır)
Merckoquant®
ürünler
sayfa: 18
• İhtiyaçlarınızı karılayan ölçüm aralığını belirleyin ve tablodan bu aralığa
uyan test kitinin satırını seçin.
• Bu broürün ilgili sayfasındaki ilgili ürünün tüm bilgileri bu satırdadır.
“Uygulamalar” kısmından testin kullanım alanları ile ilgili bilgiler vardır.
Listede yer almayan alanlar için kitleri test edilmi olmamakla birlikte yine
Aquamerck®
Microquant®
Aquaquant®
sayfa: 24
de bu alanlarda kullanılabilir.
• Ürünün sipariini vermek için tabloda yer alan “Katalog No” yu kullanabilirsiniz.
• Uygulamalar, paket içerikleri, analiz sertifikaları ve daha pek çok bilgi için
www.chemdat.info sitesinde ürünlere ürün numaralarından bakabilirsiniz
(ürün numaraları sipari numaralarının ilk 6 basamağıdır).
Reflectoquant®
ürünler
sayfa: 38
Spectroquant®
ürünler
sayfa: 46
Turbiquant®
ürünler
sayfa: 106
!
İpucu: ‘Tip’ sütunu, testin uygulanması ile ilgili özellikleri
tanımlar; örneğin renk çizelgeleri veya komparatörler yardımıyla
değerlendirme, ilave reaktif kullanımı. vs.
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:29
Page 3
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Dizin A
Görsel ve enstrümantal analiz kitleri
Parametre
Nİ
YE
A
Nİ
YE
3
Ölçüm aralığı mg/l
Absorbans
-0.300 - 3.000 A
Asit kapasitesi Küvet Testi pH 4.3
0.20 - 8.00 mmol/l
(toplam alkalinite)
10 - 400 mg/l CaCO3
Test sayısı
Kat. No..
Sistem
Tip
Sayfa
Spectroquant®
PM
68
90
1.01762.0001
Spectroquant®
CT
68
450
1.01762.0002
Spectroquant®
CT
68
Asit kapasitesi Küvet Testi pH 4.3
0.20 - 8.00 mmol/l
(toplam alkalinite)
10 - 400 mg/l CaCO3
Asitlik Testi
0.1 - 10 mmol/l
200
1.11108.0001
Aquamerck®
TP
28
Alkol Testi
20 - 200 mg/l Etanol
50
1.16130.0001
Reflectoquant®
R
42
Sütte Fosfat Alkalinitesi Testi
1.0 - 10.0 U/l Alkalin fosfat
50
1.16123.0001
Reflectoquant®
R
42
Alkalinite
Asit kapasitesi pH 4.3’e bakın
Alkalinite Testi
0.1 - 10 mmol/l
200
1.11109.0001
Aquamerck®
TP
28
Nİ
YE
Tatlı ve deniz sularında Alkalinite Testi
20 mg/l CaCO3
100
1.18764.0001
Aquamerck®
TD
28
Altın Testi
0.5 - 12.0 mg/l Au
80
1.14821.0001
Spectroquant®
RT
76
Nİ
YE
Aluminyum Küvet Testi
0.02 - 0.50 mg/l Al
25
1.00594.0001
Spectroquant®
CT
68
Aluminyum Testi
0.020 - 1.20 mg/l Al
350
1.14825.0001
Spectroquant®
RT
68
Aluminyum Testi
0.07 - 0.8 mg/l Al
185
1.14413.0001
Aquaquant®
TS
28
Aluminyum Testi
0.1 - 6 mg/l Al
145
1.14822.0001
Microquant®
Aluminyum Testi
5.0 - 50.0 mg/l Al
50
1.16994.0001
Reflectoquant®
R
Aluminyum Testi
10 - 250 mg/l Al
100
1.10015.0001
Merckoquant®
R
20
Amonyum Küvet Testi
0.010 - 2.000 mg/l NH4-N
25
1.14739.0001
Spectroquant®
CT
68
500
1.14752.0001
Spectroquant®
RT
68
28
42
0.01 - 2.58 mg/l NH4
Amonyum Testi
0.010 - 3.00 mg/l NH4-N
0.01 - 5.50 mg/l NH4
Amonyum Testi
0.025 - 0.4 mg/l NH4
60
1.14428.0001
Aquaquant®
TL
28
Amonyum Testi
0.05 - 0.8 mg/l NH4
100
1.14400.0001
Aquaquant®
TL
28
Amonyum Testi
0.2 - 5 mg/l NH4
50
1.08024.0001
Aquamerck®
SC
28
Amonyum Testi
0.2 - 7.0 mg/l NH4
50
1.16892.0001
Reflectoquant®
R
42
Amonyum Testi
0.2 - 8 mg/l NH4
250
1.14423.0001
Aquaquant®
TS
28
Amonyum Testi
0.2 - 8 mg/l NH4
250
1.14750.0001
Microquant®
Amonyum Küvet Testi
0.20 - 8.00 mg/l NH4-N
25
1.14558.0001
Spectroquant®
CT
68
Tatlı ve deniz sularda Amonyum Testi
0.5 - 10 mg/l NH4
50
1.14657.0001
Aquamerck®
CC
28
Amonyum Testi
0.5 - 10 mg/l NH4
150
1.11117.0001
Aquamerck®
CC
28
Amonyum Küvet Testi
0.5 - 16.0 mg/l NH4-N
25
1.14544.0001
Spectroquant®
CT
68
100
1.00683.0001
Spectroquant®
RT
68
28
0.26 - 10.30 mg/l NH4
0.6 - 20.6 mg/l NH4
Amonyum Testi
2.0 - 150.0 mg/l NH4-N
2.6 - 193 mg/l NH4
Amonyum Testi
5.0 - 20.0 mg/l NH4
50
1.16899.0001
Reflectoquant®
R
42
Amonyum Küvet Testi
4.0 - 80.0 mg/l NH4-N
25
1.14559.0001
Spectroquant®
CT
68
20
5.2 - 103.0 mg/l NH4
Nİ
YE
Amonyum Testi
10 - 400 mg/l NH4
100
1.10024.0001
Merckoquant®
R
Amonyum Testi
20 - 180 mg/l NH4
50
1.16977.0001
Reflectoquant®
R
42
Antimon
0.10 - 8.00 mg/l Sb
Spectroquant®
AP
68
AOX Küvet Testi
0.05 - 2.50 mg/l AOX
25
1.00675.0001
Spectroquant®
CT
68
Arsenik Testi
0.001 - 0.100 mg/l As
30
1.01747.0001
Spectroquant®
RT
68
Arsenik Testi
0.005 - 0.5 mg/l As
100
1.17927.0001
Merckoquant®
R
20
AP Uygulama
CC Renk kartı
CT Küvet testi
CV Renk karılatırma
küveti
IS Tek tek
paketlenmi
PA İndikatör kağıt
PM Fiziksel metod
R Reaktif içerir
RT reaktif testi
S Tekli test
stripleri
SC Sürgülü komparatör
ST İndikatör stripleri
TD Damlatma iesi ile titrasyon
TL
TP
TS
tüp, uzun
Pipetle titrasyon
tüp, kısa
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:29
4
Page 4
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin A-Ç
A
Nİ
YE
B
C
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Test sayısı
Arsenik Testi
0.01 - 3 mg/l As
Askıda Katı Madde
25 - 750 Askıda Katı Madde
Askorbik Asit Testi
25 - 450 mg/l Askorbik asit
50
1.16981.0001
Reflectoquant®
42
Askorbik Asit Testi
25 - 450 mg/l Askorbik asit
50
1.17963.0001
Reflectoquant®
42
Askorbik Asit Testi
50 - 2000 mg/l Askorbik asit
100
1.10023.0001
Merckoquant®
Azot (toplam) Küvet Testi
0.5 - 15.0 mg/l N
25
1.00613.0001
Spectroquant®
CT
78
Azot (toplam) Küvet Testi
0.5 - 15.0 mg/l N
25
1.14537.0001
Spectroquant®
CT
78
Azot (toplam) Küvet Testi
10 - 150 mg/l N
25
1.14763.0001
Spectroquant®
CT
78
Bakır Testi
0.02 - 6.00 mg/l Cu
250
1.14767.0001
Spectroquant®
RT
74
Bakır Testi
0.05 - 0.5 mg/l Cu
100
1.14414.0001
Aquaquant®
TL
30
Bakır Küvet Testi
0.05 - 8.00 mg/l Cu
25
1.14553.0001
Spectroquant®
CT
74
Bakır Testi tatlı ve deniz sularında
0.15 - 1.6 mg/l Cu
50
1.14651.0001
Aquamerck®
CC
30
Bakır Testi
0.3 - 5 mg/l Cu
100
1.14418.0001
Aquaquant®
TS
30
Bakır Testi
0.3 - 10 mg/l Cu
100
1.14765.0001
Microquant®
30
Bakır Testi
5 - 200 mg/l Cu
50
1.16984.0001
Reflectoquant®
42
Bakır Testi
10 - 300 mg/l Cu
100
1.10003.0001
Merckoquant®
Bakır-elektrokaplama banyolarında
2.0 - 80.0 g/l Cu
Bakır Testi tatlı ve deniz sularında
0.05 - 1 mg/l Fe
50
BOD Küvet Testi
0.5 - 3000 mg/l BOD
Boron Testi
Boron Küvet Testi
Bromat
0.003 - 0.150 mg/l BrO3
Brom Testi
0.020 - 10.00 mg/l Br2
Bulanıklık
Bknz: Bölüm Turbiquant®
Turbiquant®
Bulanıklık
1 - 100 FAU
Spectroquant®
PM
Civa
0.025 - 1.000 Hg
Spectroquant®
AP
76
COD Küvet Testi
4.0 - 40.0 mg/l COD
25
1.14560.0001
Spectroquant®
CT
72
10 - 150 mg/l COD
25
1.14540.0001
Spectroquant®
CT
72
15 - 300 mg/l COD
25
1.14895.0001
Spectroquant®
CT
72
25 - 1500 mg/l COD
25
1.14541.0001
Spectroquant®
CT
74
50 - 500 mg/l COD
25
1.14690.0001
Spectroquant®
CT
74
300 - 3500 mg/l COD
25
1.14691.0001
Spectroquant®
CT
74 USEPA
500 - 10000 mg/l COD
25
1.14555.0001
Spectroquant®
CT
74 USEPA
100
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
1.17926.0001
Merckoquant®
R
20
Spectroquant®
PM
82
20
20
Spectroquant®
AP
1.14660.0001
Aquamerck®
CC
32
50
1.00687.0001
Spectroquant®
CT
70
0.050 - 0.800 mg/l B
60
1.14839.0001
Spectroquant®
RT
70
0.05 - 2.00 mg/l B
25
1.00826.0001
Spectroquant®
CT
70
Spectroquant®
AP
70
Spectroquant®
RT
70
200
1.00605.0001
74
106
84
USEPA onaylı
COD Küvet Testi
USEPA onaylı
COD Küvet Testi
USEPA onaylı
COD Küvet Testi
USEPA onaylı
COD Küvet Testi
USEPA onaylı
COD Küvet Testi
onaylı
COD Küvet Testi
onaylı
Nİ
YE
Ç
COD Küvet Testi (Hg içermeyen)
10 - 150 mg/l COD
25
1.09772.0001
Spectroquant®
CT
74
COD Küvet Testi (Hg içermeyen)
100 - 1500 mg/l COD
25
1.09773.0001
Spectroquant®
CT
74
Çinko Küvet Testi
0.025 - 1.000 mg/l Zn
25
1.00861.0001
Spectroquant®
CT
84
Çinko Testi
0.05 - 2.50 mg/l Zn
90
1.14832.0001
Spectroquant®
RT
84
Çinko Testi
0.1 - 5 mg/l Zn
100
1.14780.0001
Microquant®
AP Uygulama
CC Renk kartı
CT Küvet testi
CV Renk karılatırma
küveti
S Tek tek
paketlenmi
PA İndikatör kağıt
PM Fiziksel metod
R Reaktif içerir
RT Reaktif testi
S Tekli test
stripleri
SC Sürgülü komparatör
ST İndikatör stripleri
TD Damlatma iesi ile titrasyon
TL
TP
TS
tüp, uzun
Pipetle titrasyon
tüp, kısa
36
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:29
Page 5
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Dizin Ç-F
Ç
Nİ
YE
Nİ
YE
5
Görsel ve enstrümantal analiz kitleri
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Çinko Testi
0.1 - 5 mg/l Zn
Çinko Küvet Testi
0.20 - 5.00 mg/l Zn
Çinko Testi
Demir Testi
Test sayısı
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
120
1.14412.0001
Aquaquant®
TS
36
25
1.14566.0001
Spectroquant®
CT
84
10 - 250 mg/l Zn
100
1.10038.0001
Merckoquant®
RT
22
0.005 - 5.00 mg/lFe
250
1.14761.0002
Spectroquant®
RT
76
Demir Testi
0.005 - 5.00 mg/l Fe
1000
1.14761.0001
Spectroquant®
RT
76
Demir Testi
0.01 - 0.2 mg/l Fe
300
1.14403.0001
Aquaquant®
TL
32
Demir Testi
0.010 - 5.00 mg/l Fe
150
1.00796.0001
Spectroquant®
RT
76
Demir Küvet Testi
0.05 - 4.00 mg/l Fe
25
1.14549.0001
Spectroquant®
CT
76
Demir Testi
0.1 - 5 mg/l Fe
500
1.14759.0001
Microquant®
Demir Testi
0.1 - 50 mg/l Fe
200
1.11136.0001
Aquamerck®
CV
32
Demir Testi
0.2 - 2.5 mg/l Fe
500
1.14438.0001
Aquaquant®
TS
32
Demir Testi
0.25 - 15 mg/l Fe
300
1.14404.0001
Aquaquant®
TS
32
Demir Testi
0.5 - 20.0 mg/l Fe(II)
50
1.16982.0001
Reflectoquant®
Demir Küvet Testi
1.0 - 50.0 mg/l Fe
25
1.14896.0001
Spectroquant®
Demir Testi
3 - 500 mg/l Fe(II)
100
1.10004.0001
Merckoquant®
20
Demir Testi
20 - 200 mg/l Fe(II)
50
1.16983.0001
Reflectoquant®
42
Deterjan
Bknz: Surfaktanlar
E
Etanol
Bknz: Alkol
F
Fenol Testi
50 - 250
1.00856.0001
Spectroquant®
RT
80
CT
80
76
D
0.002 - 0.100 mg/l Fenol
32
42
CT
76
0.025 - 5.00 mg/l Fenol
Fenol Küvet Testi
0.10 - 2.50 mg/l Fenol
Fenolftalein kağıdı
pH < 8.5 renksiz / > 8.5 kırmızı
Florür Küvet Testi
0.10 - 1.50 mg/l F
25
1.14551.0001
Spectroquant®
3 x 4.8 m
1.09521.0003
pH test kağıdı
25
1.14557.0001
Spectroquant®
CT
16
0.025 - 0.500 mg/l F
Nİ
YE
PA
PA
Florür Testi
0.10 - 20.0 mg/l F
100
1.14598.0001
Spectroquant®
RT
76
Florür Testi
0.1 - 2 mg/l F
150
1.18760.0001
Aquaquant®
TL
30
1 - 20 mg/l F
Formaldehid Testi
0.02 - 8.00 mg/l HCHO
100
1.14678.0001
Spectroquant®
RT
76
Formaldehid Testi
0.1 - 1.5 mg/l HCHO
100
1.08028.0001
Aquamerck®
SC
30
Formaldehid Küvet Testi
0.10 - 8.00 mg/l HCHO
25
1.14500.0001
Spectroquant®
CT
76
Formaldehid Testi
1.0 - 45.0 mg/l HCHO
50
1.16989.0001
Reflectoquant®
R
42
Formaldehid Testi
10 - 100 mg/l HCHO
100
1.10036.0001
Merckoquant®
R
Fosfat Testi-tatlı ve deniz sularında
0.25 - 3 mg/l PO4
100
1.14661.0001
Aquame
Fosfat Testi
0.6 - 9.2 mg/l PO4
200
1.14846.0001
Microquant®
Fosfat Testi
1.3 - 13.4 mg/l PO4
200
1.11138.0001
Aquamerck®
CV
34
Fosfat Küvet Testi
0.5 - 25.0 PO4-P
25
1.14729.0001
Spectroquant®
CT
80
orto-fosfat ve fosfor (toplam)
1.5 - 76.7 PO4
tayini için
1.1 - 57.3 P2O5
25
1.14546.0001
Spectroquant®
CT
80
400
1.14842.0001
Spectroquant®
RT
80
20
34
34
USEPA onaylı
Fosfat Küvet Testi
0.5 - 25.0 PO4-P
orto-fosfat
1.5 - 76.7 PO4
tayini için
1.1 - 57.3 P2O5
Fosfat Testi
0.5 - 30.0 mg/l PO4-P
orto-fosfat
1.5 - 92.0 mg/l PO4
tayini için
1.1 - 68.7 mg/l P2O5
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:29
6
Page 6
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin F-K
F
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Test sayısı
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
Fosfat Testi
3.1 - 123 mg/l PO4
190
1.14449.0001
Aquaquant®
TS
34
Fosfat Testi
1.0 - 100.0 mg/l PO4-P
100
1.00798.0001
Spectroquant®
RT
80
orto-fosfat
3 - 307 mg/l PO4
tayini için
2 - 229 mg/l P2O5
Fosfat Testi
4.6 - 307 mg/l PO4
300
1.14840.0001
Microquant®
Fosfat Testi
5 - 120 mg/l PO4
50
1.16978.0001
Reflectoquant®
R
44
Fosfat Küvet Testi
3.0 - 100.0 mg/l PO4-P
25
1.00616.0001
Spectroquant®
CT
80
orto-fosfat
9 - 307 mg/l PO4
100
1.10428.0001
Merckoquant®
R
20
420
1.14848.0001
Spectroquant®
RT
80
TL
tayini için
7 - 229 mg/l P2O5
Fosfat Testi
10 - 500 mg/l PO4
Fosfataz, Alkali
Bknz: Alkali Fostafaz
Fosfat Testi
0.010 - 5.00 mg/l PO4-P
Orto-fosfat tayini için
0.03 - 15.3 mg/l PO4
34
0.02 - 11.46 mg/l P2O5
G
H
Fosfat Testi
0.046 - 0.43 mg/l PO4
200
1.14445.0001
Aquaquant®
Fosfat Testi
0.1 - 5.0 mg/l PO4
100
1.17942.0001
Reflectoquant®
34
Fosfat Küvet Testi
0.05 - 5.00 PO4-P
25
1.14543.0001
Spectroquant®
CT
80
Orto-fosfat ve fosfor (toplam)
0.2 - 15.3 PO4
tayini için USEPA onaylı
0.11 - 11.46 P2O5
Geçirgenlik
0.0 - 100.0 T
Spectroquant®
PM
84
GlukozTesti
1 - 100 mg/l Glucose
50
1.16720.0001
Reflectoquant®
Gümü Testi
0.25 - 3.00 mg/l Ag
100
1.14831.0001
Spectroquant®
Hazen Renk Numarası
0 - 1000 Pt-Co or HZ
44
42
82
Spectroquant®
PM
76
(Pt-Co / APHA / Hazen)
Nİ
YE
Hidrazin Testi
0.005 - 2.00 mg/l N2H4
100
1.09711.0001
Spectroquant®
RT
76
Hidrazin Testi
0.1 - 1 mg/l N2H4
100
1.08017.0001
Aquamerck®
CV
30
Hidrojen Peroksit Testi
Bknz. Peroksit
100
1.18789.0001
Spectroquant®
RT
76
25
1.14731.0001
Spectroquant®
CT
76
Spectroquant®
PM
76
Spectroquant®
RT
76
Hidrojen Peroksit Testi
0.015 - 6.00 mg/l H2O2
Hidrojen Peroksit Küvet Testi
2.0 - 20.0mg/l H2O2
0.25 - 5.00 mg/l H2O2
İ
Nİ
YE
K
Hidrojen Sülfit
Bknz: Sülfid
İyot Renk Numarası
0.010 - 50.0 IFZ
İyot Testi
0.050 - 10.00 mg/l Iv
200
1.00606.0001
Kadmiyum Testi
0.002 - 0.500 mg/l Cd
55
1.01745.0001
Spectroquant®
RT
70
Kadmiyum Küvet Testi
0.025 - 1.000 mg/l Cd
25
1.14834.0001
Spectroquant®
CT
70
Kalay Küvet Testi
0.10 - 2.50 mg/l Sn
25
1.14622.0001
Spectroquant®
CT
84
Kalay Testi
10 - 200 mg/l Sn
50
1.10028.0001
Merckoquant®
R
22
Kalıntı Sertliği Testi
0.04 - 0.08 - 0.15 °d
400
1.11142.0001
Aquamerck®
CC
34
25
1.14683.0001
Spectroquant®
CT
82
0.7 - 1.4 - 2.7 mg/l CaCO3
Kalıntı Sertliği küvet Testi
0.50 - 5.00 mg/l Ca
0.070 - 0.700 °d
0.087 - 0.874 °e
0.12 - 1.25 °f
0.70 - 7.00 mg/l CaO
1.2 - 12.5 mg/l CaCO3
AP Uygulama
CC Renk kartı
CT Küvet testi
CV Renk karılatırma
küveti
IS Tek tek
paketlenmi
PA İndikatör kağıt
PM Fiziksel metod
R Reaktif içerir
RT Reaktif testi
S Tekli test stripleri
SC Sürgülü komparatör
ST İndikatör stripleri
TD Damlatma iesi ile titrasyon
TL
TP
TS
tüp, uzun
Pipetle titrasyon
tüp, kısa
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:29
Page 7
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Dizin K
K
7
Görsel ve enstrümantal analiz kitleri
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Kalsiyum Testi
2 - 200 mg/l Ca
Kalsiyum Testi
2.5 - 45.0 mg/l Ca
Kalsiyum Testi
Test sayısı
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
200
1.11110.0001
50
1.16993.0001
Aquamerck®
TP
28
Reflectoquant®
R
3 - 40 mg/l Ca
90
42
1.14443.0001
Aquaquant®
TS
Kalsiyum Testi
5 - 125 mg/l Ca
28
50
1.16125.0001
Reflectoquant®
Kalsiyum testi
5 - 160 mg/l Ca
90
1.14815.0001
Spectroquant®
RT
70
42
7 - 224 mg/l CaO
12 - 400 mg/l CaCO3
1.0 - 15.0 mg/l Ca
1.4 - 21.0 mg/l CaO
2.5 - 37.5 mg/l CaCO3
Kalsiyum Testi
10 - 100 mg/l Ca
60
1.10083.0001
Merckoquant®
R
20
Kalsiyum Küvet testi
10 - 250 mg/l Ca
25
1.00858.0001
Spectroquant®
CT
70
14 - 350 mg/l CaO
25 - 624 mg/l CaCO3
Kaplama Banyosu Testi
0.2 - 5.0 g/l Ag
50
1.16980.0001
Reflectoquant®
42
Kaplama Banyosu Testi
0.5 - 10 g/l Ag
100
1.10008.0001
Merckoquant®
20
300
1.08048.0001
Aquamerck®
TP
28
100
1.11103.0001
Aquamerck®
TD
28
pH 4 - 8
Karbonat Sertliği Testi /
0.2 - 20 °d
Asit Kapasitesi pH 4.3 (“SBV”, ANC)
(ANC 0.1 - 7.2 mmol/l)
Karbonat SertliğiTesti /
1 damla 1 °d’ye denktir
Asit Kapasitesi pH 4.3 (“SBV”, ANC)
Nİ
YE
Karbonat Sertliği Testi
0.5 - 20.0 °d
50
1.16126.0001
Reflectoquant®
Karbonat Sertliği Testi
1 damla 1 °d’ye denktir
50
1.14653.0001
Aquamerck®
Karbonat Sertliği Testi
4 - 24 °d
100
1.10648.0001
Merckoquant®
Karbonik asit (lime dissolving) Testi
1 damla 1 °d; 1.2 °e; 1.8 °f’ye denktir
50
1.11130.0001
Klor Küvet Testi
5 - 125 mg/l Cl
25
Klor Testi
2 - 50 mg/l Cl
100
Klor Testi
2 - 200 mg/l Cl
Klor Testi
42
TD
28
Aquamerck®
TD
28
1.14730.0001
Spectroquant®
CT
70
1.17944.0001
Reflectoquant®
200
1.11106.0001
Aquamerck
TP
28
2.5 - 250 mg/l Cl
100
1.14897.0001
Spectroquant®
RT
70
Klor Testi
3 - 300 mg/l Cl
200
1.14753.0001
Microquant®
Klor Testi
5 - 300 mg/l Cl
300
1.14401.0001
Aquaquant®
TS
28
Klor Testi
1 damla 25 mg/l Cl’a denktir
100
1.11132.0001
Aquamerck®
TD
28
Klor Testi
500 - 3000 mg/l Cl
100
1.10079.0001
Merckoquant®
Klor Testi
0.05 - 1.00 g/l Cl
50
1.16143.0001
Reflectoquant®
R
42
Klor Testi (serbest klor)
0.01 - 0.3 mg/l Cl2
300
1.14434.0001
Aquaquant®
TL
30
Klor Testi (serbest klor)
0.010 - 6.00 mg/l Cl2
200
1.00598.0002
Spectroquant®
RT
70
0.010 – 6.00 mg/l Cl2
1200
1.00598.0001
Spectroquant®
RT
70
0.03 - 6.00 mg/l Cl2
200
1.00595.0001
Spectroquant®
CT
70
0.1 - 2 mg/l Cl2
100
1.14670.0001
Aquamerck®
CC
28
20
42
28
20
USEPA onaylı
Klor Testi (serbest klor)
USEPA onaylı
Klor Testi (serbest klor)
USEPA onaylı
Klor Testi (serbest klor)
tatlısu ve denizsularında
Klor Testi (serbest klor) (sıvı)
0.1 - 2 mg/l Cl2
Klor Testi (serbest klor)
0.25 - 15 mg/l Cl2
600
1.14978.0001
Microquant®
28
1000
1.14976.0001
Microquant®
28
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:30
8
Page 8
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin K
K
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Test sayısı
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
Klor Testi (serbest klor)
0.5 - 10.0 mg/l Cl2
Klor Testi (serbest klor)
0.5 - 20 mg/l Cl2
50
1.16896.0001
Reflectoquant®
R
42
75
1.17925.0001
Merckoquant®
Klor (serbest) / Klor dioksit testi
25 - 400 mg/l Cl2
20
50
1.17951.0001
Reflectoquant®
42
20
47.6 - 761 mg/l ClO2
Klor Testi (serbest klor)
25 - 500 mg/l Cl2
100
1.17924.0001
Merckoquant®
Klor Testi (serbest klor)
25 - 500 mg/l Cl2
3x4m
1.179230.001
Reaktif Kağıt
Klor Testi (serbest klor)
0.010 - 6.00 mg/l Cl2
200
1.00602.0001
Spectroquant®
RT
70
0.010 - 6.00 mg/l Cl2
1200
1.00602.0002
Spectroquant®
RT
70
0.010 - 6.00 mg/l Cl2
200 (100 er)
1.00599.0001
Spectroquant®
RT
72
0.03 - 6.00 mg/l Cl2
200 (100 er)
1.00597.0001
Spectroquant®
CT
72
USEPA onaylı
Klor Testi (toplam klor)
USEPA onaylı
Klor Testi (toplam ve serbest klor)
USEPA onaylı
Klor Küvet Testi
(toplam ve serbest klor)
USEPA onaylı
Klor Testi (serbest ve toplam klor)
0.05 - 2.00 mg/l Cl2
100
1.17940.0001
Reflectoquant®
42
Klor Testi (sıvı)
0.1 - 2 mg/l Cl2
800 (400 er)
1.14801.0001
Microquant®
30
0.25 - 15 mg/l Cl2
800 (400 er)
1.14826.0001
Microquant®
30
(serbest ve toplam klor)
Klor Testi (sıvı)
(serbest ve toplam klor)
Nİ
YE
Klor Reaktifi Cl2-1 (sıvı)
0.010 - 6.00 mg/l Cl2
200
1.00086.0001
Spectroquant®
RT
72
Klor Reaktifi Cl2-2 (sıvı)
0.010 - 6.00 mg/l Cl2
400
1.00087.0001
Spectroquant®
RT
72
Klor Reaktifi Cl2-3 (sıvı)
0.010 - 6.00 mg/l Cl2
600
1.00088.0001
Spectroquant®
RT
72
Klor ve pH Testi
0.1 - 1.5 mg/l Cl2
150 (klor)
1.11160.0001
Aquamerck®
SC
30
(serbest klor)
pH 6.8 - 7.8
Klor ve pH Testi
0.1 - 1.5 mg/l Cl2
1.11174.0001
Aquamerck®
CV
30
(serbest ve toplam klor)
pH 6.8 - 7.8
Nİ
YE
Klor Dioksit Testi
0.020 - 0.55 mg/l ClO2
300
1.18754.0001
Aquaquant®
TL
30
Klor Dioksit Testi
0.020 - 10.00 mg/l ClO2
200
1.00608.0001
Spectroquant®
RT
Nİ
YE
Klor Dioksit Testi
0.50 - 28 mg/l ClO2
100
1.18756.0001
Microquant®
30
20
Nİ
YE
Nİ
YE
150 (pH)
200 (klor)
200 (pH)
Kobalt Testi
10 - 1000 mg/l Co
Kongo kırmızısı kağıdı
pH < 3 mavi-mor / > 5 kırmızı-turuncu
Kromat Testi
0.2 - 22 mg/l CrO4
Kromat Testi
1.0 - 45.0 mg/l CrO4
Kromat Testi
3 - 100 mg/l CrO4
Krom-elektrokaplama banyolarında
4 - 400 g/l CrO3
Kromat Testi
72
100
1.10002.0001
Merckoquant®
3 x 4.8 m
1.09514.0003
pH test kağıdı
16
300
1.14756.0001
Microquant®
30
50
1.16988.0001
Reflectoquant®
R
42
100
1.10012.0001
Merckoquant®
R
20
Spectroquant®
AP
72
0.01 - 0.22 mg/l CrO4
150
1.14402.0001
Aquaquant®
TL
30
Kromat Testi
0.010 - 3.00 mg/l Cr
250
1.14758.0001
Spectroquant®
RT
72
Krom (VI) tayini için
0.02 - 6.69 mg/l CrO4
25
1.14552.0001
Spectroquant®
CT
72
300
1.14441.0001
Aquaquant®
TS
30
Kromat küvet Testi
0.05 - 2.00 mg/l Cr
Krom (VI) ve toplam korm tayini
0.11 - 4.46 mg/l CrO4
için USEPA onaylı
Nİ
YE
Kromat Testi
0.2 - 3.6 mg/l CrO4
Kuaterner Amonyum Bileikleri
Bknz: Yüzey aktif maddeler (katyonik)
AP Uygulama
CC Renk kartı
CT Küvet testi
CV Renk karılatırma
küveti
S Tek tek
paketlenmi
PA İndikatör kağıt
PM Fiziksel metod
R Reaktif içerir
RT Reaktif testi
S Tekli test
stripleri
SC Sürgülü komparatör
ST İndikatör stripleri
TD Damlatma iesi ile
titrasyon
TL
TP
TS
tüp, uzun
Pipetle titrasyon
tüp, kısa
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:30
Page 9
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Dizin K-N
K
Nİ
YE
L
Görsel ve enstrümantal analiz kitleri
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Kat. No.
Sistem
Kuaterner Amonyum Bileikleri
10 - 500 mg/l Benzalkonium klorid
Kurun Testi
0.010 - 5.00 mg/l Pb
100
1.17920.0001
Merckoquant®
50
1.09717.0001
Spectroquant®
RT
Kurun Küvet Testi
0.10 - 5.00 mg/l Pb
76
25
1.14833.0001
Spectroquant®
CT
Kurun Testi
20 - 500 mg/l Pb
76
100
1.10077.0001
Merckoquant®
R
Kurun (II) asetat kağıdı
10 mg/l’den balar
20
3 x 4.8 m
1.09511.0003
Reaktif Kağıt
Laktik Asit Testi
Lipaz Testi
1.0 - 60.0 mg/l Laktik asit
50
1.16127.0001
Reflectoquant®
10 - 400 μg/l Lipaz
50
1.05851.0001
Reflectoquant®
R
42
5.0 – 75.0 mg/l Mg
25
1.00815.0001
Spectroquant®
CT
76
Magnezyum Testi
5 - 100 mg/l Mg
50
1.16124.0001
Reflectoquant®
Magnezyum Testi
100 - 1500 mg/l Mg
50
1.11131.0001
Aquamerck®
Malik Asit Testi
5.0 - 60.0 mg/l Malik asit
50
1.16128.0001
Reflectoquant®
Malik Asit Testi
5.0 - 60.0 mg/l Malik asit
50
1.17965.0001
Reflectoquant®
Mangan Testi
0.005 - 2.00 mg/l Mn
250
1.01739.0001
Spectroquant®
RT
76
Mangan Testi
0.010 - 10.0 mg/l Mn
500
1.14770.0001
Spectroquant®
RT
76
Mangan Testi
0.03 - 0.5 mg/l Mn
110
1.14406.0001
Aquaquant®
TL
32
Mangan Küvet Testi
0.10 - 5.00 mg/l Mn
25
1.00816.0001
Spectroquant®
CT
76
Mangan Testi
0.3 - 10 mg/l Mn
110
1.14768.0001
Microquant®
Mangan Testi
0.5 - 45.0 mg/l Mn
50
1.16991.0001
Reflectoquant®
R
42
Mangan Testi
2 - 100 mg/l Mn
100
1.10080.0001
Merckoquant®
R
20
Molibden Küvet Testi
0.02 - 1.00 mg/l Mo
25
1.00860.0001
Spectroquant®
CT
76
Molibden Testi
1.0 - 45.0 mg/l Mo
50
1.16979.0001
Reflectoquant®
R
42
Molibden Testi
5 - 250 mg/l Mo
100
1.10049.0001
Merckoquant®
R
20
Monokloramin Testi
0.050 - 10.00 mg/l Cl2
150
1.01632.0001
Spectroquant®
RT
76
32
M Magnezyum Küvet Testi
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
9
Nİ
YE
Test sayısı
Tip
Sayfa
22
42
42
CC
32
42
42
32
0.036 - 7.25 mg/l NH2Cl
0.010 - 1.96 mg/l NH2Cl-N
N
Nikel Testi
0.02 - 0.5 mg/l Ni
125
1.14420.0001
Aquaquant®
TL
Nikel Testi
0.02 - 5.00 mg/l Ni
250
1.14785.0001
Spectroquant®
RT
78
Nikel Küvet Testi
0.10 - 6.00 mg/l Ni
25
1.14554.0001
Spectroquant®
CT
78
Nikel Testi
0.5 - 10 mg/l Ni
500
1.14783.0001
Microquant®
32
Nikel Testi
10 - 200 mg/l Ni
50
1.16985.0001
Reflectoquant®
42
Nikel Testi
10 - 500 mg/l Ni
100
1.10006.0001
Merckoquant®
Nikel-elektrokaplama banyolarında
2.0 - 120 g/l Ni
Nitrat Testi
0.10 - 25.0 mg/l NO3-N
20
Spectroquant®
AP
78
100
1.09713.0001
Spectroquant®
RT
78
100
1.14773.0001
Spectroquant®
RT
78
25
1.14542.0001
Spectroquant®
CT
78
25
1.14563.0001
Spectroquant®
CT
78
0.4 - 110.7 mg/l NO3
Nitrat Testi
0.2 - 20.0 mg/l NO3-N
0.9 - 88.5 mg/l NO3
Nitrat Küvet Testi
0.5 - 18.0 mg/l NO3-N
2.2 - 79.7 mg/l NO3
Nitrat Küvet Testi
0.5 - 25.0 mg/l NO3-N
2.2 - 110.7 mg/l NO3
Nitrat Testi
3 - 90 mg/l NO3
50
1.16995.0001
Reflectoquant®
Nitrat Küvet Testi
1.0 - 50.0 mg/l NO3-N
25
1.14764.0001
Spectroquant®
90
1.14771.0001
Microquant®
42
CT
78
4 - 221 mg/l NO3
Nitrat Testi
5 - 90 mg/l NO3
32
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:30
10
Page 10
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin N-P
N
Nİ
YE
Nİ
YE
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Nitrat Testi
5 - 225 mg/l NO3
Nitrat Testi
5 - 250 mg/l NO3
Nitrat Testi-tatlı sularda
Test sayısı
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
50
1.16971.0001
Reflectoquant®
50
1.17961.0001
Reflectoquant®
10 - 150 mg/l NO3
100
1.11169.0001
Aquamerck®
CC
32
Nitrat Testi
10 - 150 mg/l NO3
200
1.11170.0001
Aquamerck®
SC
32
Nitrat Testi
10 - 500 mg/l NO3
25
1.10020.0002
Merckoquant®
20
Nitrat Testi
10 - 500 mg/l NO3
100
1.10020.0001
Merckoquant®
20
Nitrat Testi
10 - 500 mg/l NO3
1000
1 10092.0021
Merckoquant®
IS
20
Nitrat Küvet Testi
23 - 225 mg/l NO3-N
25
1.00614.0001
Spectroquant®
CT
78
25
1.14556.0001
Spectroquant®
CT
78
50
1.14942.0001
Spectroquant®
RT
78
42
42
102 - 996 mg/l NO3
Nitrat Küvet Testi-deniz sularında
0.10 - 3.00 mg/l NO3-N
0.4 - 13.3 mg/l NO3
Nitrat Testi-deniz sularında
0.2 - 17.0 mg/l NO3-N
0.9 - 75.3 mg/l NO3
Nİ
YE
Nitrit Testi
0.005 - 0.1 mg/l NO2
110
1.14408.0001
Aquaquant®
TL
32
Nitrit Testi
0.002 -1.00 mg/l NO2-N
335
1.14776.0002
Spectroquant®
RT
78
1000
1.14776.0001
Spectroquant®
RT
78
0.007 - 3.28 mg/l NO2
Nitrit Testi
0.002 - 1.00 mg/l NO2-N
0.007 - 3.28 mg/l NO2
Nitrit Testi
0.02 - 1.00 mg/l NO2
100
1.17941.0001
Reflectoquant®
Nitrit Testi
0.025 - 0.5 mg/l NO2
200
1.08025.0001
Aquamerck®
Nitrit Testi
0.03 - 1.00 g/l NO2
50
1.16732.0001
Reflectoquant®
Nitrit Küvet Testi
0.010 - 0.700 mg/l NO2-N
25
1.14547.0001
Nitrit Testi- tatlı ve deniz sularında
0.05 - 1 mg/l NO2
100
Nitrit Testi
0.1 - 2 mg/l NO2
400
Nitrit Testi
0.1 - 10 mg/l NO2
Nitrit Testi
42
SC
32
Spectroquant®
CT
78
1.14658.0001
Aquamerck®
CC
32
1.14424.0001
Aquaquant®
TS
32
400
1.14774.0001
Microquant®
32
0.5 - 25.0 mg/l NO2
50
1.16973.0001
Reflectoquant
42
Nitrit Testi
2 - 80 mg/l NO2
25
1.10007.0002
Merckoquant®
20
Nitrit Testi
2 - 80 mg/l NO2
100
1.10007.0001
Merckoquant®
20
Nitrit Küvet Testi
1.0 - 90.0 mg/l NO2-N
25
1.00609.0001
Spectroquant®
42
0.03 - 2.30 mg/l NO2
Nİ
YE
CT
78
3.3 - 295.2 mg/l NO2
O
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
P
Nitrit Testi
0.1 - 3 g/l NO2
100
1.10022.0001
Merckoquant®
Oksijen Testi
0.1 - 10 mg/l O2
100
1.11107.0001
Aquamerck®
TP
20
32
Oksijen Küvet Testi
0.5 - 12 mg/l O2
25
1.14694.0001
Spectroquant®
CT
78
Oksijen Testi- tatlı ve deniz sularında
1 - 12 mg/l O2
50
1.14662.0001
Aquamerck®
CC
32
Oksijen ihtiyacı, Biokimyasal
Bknz: BOD
Oksijen ihtiyacı, Kimyasal
Bknz: COD
Organik Karbon, Toplam
Bknz: TOC
Ozon Testi
0.007 - 0.20 mg/l O3
300
1.18755.0001
Aquaquant®
TL
34
Ozon Testi
0.010 - 4.00 mg/l O3
200
1.00607.0001
Spectroquant®
RT
80
Ozon Testi
0.010 - 4.00 mg/l O3
1200
1.00607.0002
Spectroquant®
RT
Ozon Testi
0.15 - 10 mg/l O3
100
1.18758.0001
Microquant®
Palladyum
0.05 - 1.25 Pd
Perasetik Asit Testi
1.0 - 22.5 mg/l Perasetik Asit
50
1.16975.0001
Reflectoquant®
44
Perasetik Asit Testi
5 - 50 mg/l Perasetik Asit
100
1.10084.0001
Merckoquant®
20
Perasetik Asit Testi
75 - 400 mg/l Perasetik Asit
50
1.16976.0001
Reflectoquant®
44
AP
CC
CT
CV
Uygulama
Renk kartı
Küvet testi
Renk karılatırma küveti
IS Tek tek
paketlenmi
PA İndikatör kağıt
PM Fiziksel metod
Spectroquant®
R Reaktif içerir
RT Reaktif testi
S Tekli test
stripleri
SC Sürgülü komparatör
ST İndikatör stripleri
TD Damlatma iesi ile titrasyon
TL
TP
TS
tüp, uzun
Pipetle titrasyon
tüp, kısa
80
34
AP
80
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:30
Page 11
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Dizin P- S
P
Nİ
YE
Nİ
YE
11
Görsel ve enstrümantal analiz kitleri
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Perasetik Asit Testi
100 - 500 mg/l Perasetik Asit
Perasetik Asit Testi
500 - 2000 mg/l Perasetik Asit
Peroksidaz Testi-Sütte
5 - 200 U/l Peroksidaz
Peroksit
Bknz: Hidrojen Peroksit
Peroksit Testi
Peroksit Testi
Test sayısı
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
100
1.10001.0001
Merckoquant®
100
1.17922.0001
Merckoquant®
50
1.16121.0001
Reflectoquant®
0.2 - 20.0 mg/l H2O2
50
1.16974.0001
Reflectoquant®
0.5 - 25 mg/l H2O2
25
1.10011.0002
Merckoquant®
20
Peroksit Testi
0.5 - 25 mg/l H2O2
100
1.10011.0001
Merckoquant®
20
Peroksit Testi
1 - 100 mg/l H2O2
100
1.10081.0001
Merckoquant®
Peroksit Testi
10 - 500 mg/l H2O2
60
1.16206.0001
Aquamerck®
20
20
R
44
44
20
SC
34
(Perex-Test)
Nİ
YE
Nİ
YE
R
Peroksit Testi
100 - 1000 mg/l H2O2
50
1.16731.0001
Reflectoquant®
44
Peroksit Testi
100 - 1000 mg/l H2O2
100
1.10337.0001
Merckoquant®
20
16
pH indikatör kağıdı
Bknz: pH indikatör kağıtları listesi
3 x 4.8 m
pH test kağıt
pH indikatör stribi
Bknz: pH indikatör stripleri listesi
3 x 4.8 m
pH test stribi
pH indikatör sıvısı
pH 0 - 5.5
pH Testi
pH Testi
pH Üniversal indikatör sıvısı
17
100 ml
1.09177.0100
Aquamerck®
pH 1.0 - 5.0
50
1.16894.0001
Reflectoquant®
pH 4.0 - 9.0
50
1.16996.0001
Reflectoquant®
pH 4 - 10
100 ml
1.09175.0100
Aquamerck®
CC
pH Üniversal indikatör sıvısı
pH 4 - 10
1l
1.09175.1000
Aquamerck®
CC
34
pH Testi
pH 4.5 - 9
100
1.08038.0001
Aquamerck®
CV
34
pH Testi
pH 4.5 - 9
400
1.08027.0001
Aquamerck®
SC
34
pH Testi-Tatlı ve deniz sularında
pH 5.0 - 9.0
200
1.18763.0001
Aquamerck®
CC
34
pH Küvet Testi
pH 6.4 - 8.8
280
1.01744.0001
Spectroquant®
CT
80
pH Testi-havuzlarda
pH 6.5 - 8.2
200
1.14669.0001
Aquamerck®
CC
34
pH Testi (Soğutma suları katkıları)
pH 7.0 - 10.0
50
1.16898.0001
Reflectoquant®
44
pH Testi
pH 9.0 - 13.0
50
1.16895.0001
Reflectoquant®
44
100 ml
1.09176.0100
pH İndikatör Sıvısı
pH 9 - 13
Platin
0.10 - 1.25 Pt
Platin-Kobalt Standart Metod
Bknz: Renk
CC
34
44
44
34
Aquamerck®
CC
34
Spectroquant®
AP
80
Potasyum Testi
1.0 - 25.0mg/l K
100
1.17945.0001
Reflectoquant®
Potasyum Küvet Testi
5.0 - 50.0 mg/l K
25
1.14562.0001
Spectroquant®
CT
80
44
Potasyum Küvet Testi
30 - 300 mg/l K
25
1.00615.0001
Spectroquant®
CT
80
Potasyum Testi
0.25 - 1.20 g/l K
50
1.16992.0001
Reflectoquant®
R
44
Potasyum Testi
250 - 1500 mg/l K
100
1.10042.0001
Merckoquant®
R
20
Potasyum iodat-niasta kağıdı
Oxidizing ajan
3 x 4.8 m
1.59225.0003
Reaktif Kağıt
Potasyum iodat-niasta kağıdı
Klor 10 mg/l; ozon 2 - 3 mg/l
3 x 4.8 m
1.09512.0003
Reaktif Kağıt
Protein-Testi
0.01 - 1.4 g/l Protein
200
1.10306.0500
Spectroquant®
80
Protein-Testi
0.5 - 10 g/l Protein
250
1.10307.0500
Spectroquant®
80
Renk, gerçek ve görünür
0 - 1000 Pt-Co or HZ
Spectroquant®
PM
74
(Pt-Co / APHA / Hazen)
S
Renk Ölçümü
0.5 - 50.0 m -1
Renk Testi
5 - 150 HZ
Siyanür Testi
Siyanür Testi
serbest ve
kolay ayrıabilir siyanür tayininde kullanılır
Spectroquant®
PM
74
no limit
1.14421.0001
Aquaquant®
TS
30
0.002 - 0.03 mg/l CN
65
1.14417.0001
Aquaquant®
TL
30
0.002 - 0.500 mg/l CN
100
1.09701.0001
Spectroquant®
RT
74
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:30
12
Page 12
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin S
Parametre
S
Ölçüm aralığı mg/l
Silikat (Silisik Asit) Testi
0.005 - 5.00 mg/l Si
Test sayısı
Kat. No..
Sistem
Tip
Sayfa
300
1.14794.0001
Spectroquant®
RT
82
150
1.14410.0001
Aquaquant®
TL
34
200
1.14792.0001
Microquant®
100
1.00857.0001
Spectroquant®
R
82
25
1.00885.0001
Spectroquant®
CT
82
0.01 - 10.70 mg/l SiO2
Silikat (Silisik Asit) Testi
0.01 - 0.25 mg/l Si
0.02 - 0.53 mg/l SiO2
Silikat (Silisik Asit) Testi
0.3 - 10 mg/l Si
34
0.6 - 21 mg/l SiO2
Silikat (Silisik Asit) Testi
0.5 - 500 mg/l Si
1.1 - 1070 mg/l SiO2
Silisik Asit
Bknz: Silikat
Sodyum Küvet Testi
10 - 300 mg/l Na
Gübreli Sulama Suları için
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Su Sertliği
Bknz: Kalıntı Sertliği veya Toplam Sertlik
Surfaktanlar (anyonik) Küvet Testi
0.05 - 2.00 mg/l MBAS
25
1.14697.0001
Spectroquant®
CT
82
Surfaktanlar (katyonik) Küvet Testi
0.05 - 1.50 mg/l CTAB
25
1.01764.0001
Spectroquant®
CT
82
Surfaktanlar (noniyonik) Küvet Testi
0.10 - 7.50 mg/l Triton® X-100
25
1.01787.0001
Spectroquant®
CT
82
Sukroz Testi
0.25 - 2.5 g/l
50
1.16141.0001
Reflectoquant®
R
44
Sülfat Küvet testi
5 - 250 mg/l SO4
25
1.14548.0001
Spectroquant®
CT
82
Sülfat Testi
25 - 300 mg/l SO4
200
1.14791.0001
Spectroquant®
CT
82
Sülfat Testi
25 - 300 mg/l SO4
90
1.14789.0001
Microquant®
Sülfat Testi
25 - 300 mg/l SO4
90
1.14411.0001
Aquaquant®
TS
34
Sülfat Küvet Testi
50 - 500 mg/l SO4
25
1.00617.0001
Spectroquant®
CT
82
Sülfat Küvet testi
100 - 1000 mg/l SO4
25
1.14564.0001
Spectroquant®
CT
82
Sülfat Testi
200 - 1600 mg/l SO4
100
1.10019.0001
Merckoquant®
Sülfür Testi
0.02 - 0.25 mg/l S2-
100
1.14416.0001
Aquaquant®
TL
36
Sülfür Testi
220
1.14779.0001
Spectroquant®
RT
82
Sülfür Testi
0.020 - 1.50 mg/l S20.1 - 5 mg/l S -
200
1.14777.0001
Microquant®
Sülfit Testi
0.5 - 50 mg/l Na2SO3
200
1.11148.0001
Aquamerck®
TP
36
25
1.14394.0001
Spectroquant®
CT
82
150
1.01746.0001
Spectroquant®
RT
82
USEPA onaylı
34
USEPA onaylı
2
22
36
(0.3 - 32 mg/l SO3)
graduation: 0.5 mg/l Na2SO3 (0.3 mg/l SO3)
Sülfit Küvet Testi
1.0 - 20.0 mg/l SO3
0.05 - 3.00 mg/l SO3
Sülfit Testi
1.0 - 60.0 mg/l SO3
0.8 - 48.0 mg/l SO2
Sülfit Testi
10 - 200 mg/l SO3
50
1.16987.0001
Reflectoquant®
44
Sülfit Testi
10 - 400 mg/l SO3
100
1.10013.0001
Merckoquant®
22
Sülfürik Asid, Serbest
Bknz: Serbest Sülfirik asit
Sülfürik Asid, Toplam
Bknz: Toplam Sülfirik asit
Siyanür Testi
0.010 – 0.500 mg/l CN
25
1.14561.0001
Spectroquant®
serbest ve
kolay ayrıabilir siyanür tayininde kullanılır
USEPA onaylı
AP
CC
CT
CV
Uygulama
Renk kartı
Küvet testi
Renk karılatırma küveti
S Tek tek
paketlenmi
PA İndikatör kağıt
PM Fiziksel metod
R Reaktif içerir
RT Reaktif testi
S Tekli test stripleri
SC Sürgülü komparatör
ST İndikatör stripleri
TD Damlatma iesi ile titrasyon
TL
TP
TS
tüp, uzun
Pipetle titrasyon
tüp, kısa
CT
74
00:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:30
Page 13
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Dizin S- Z
S
T
Nİ
YE
13
Görsel ve enstrümantal analiz kitleri
Parametre
Ölçüm aralığı mg/l
Test sayısı
Kat. No.
Sistem
Tip
Sayfa
Siyanür Testi
0.03 - 0.7 mg/l CN
Siyanür Testi
0.03 - 5 mg/l CN
200
1.14429.0001
Aquaquant®
TS
30
200
1.14798.0001
Microquant®
Siyanür Testi
1 - 30 mg/l CN
100
1.10044.0001
Merckoquant®
Serbest Sülfür Asidi Testi
1.0 - 40.0 mg/l SO2
50
1.16137.0001
Reflectoquant®
R
42
Sertlik
Kalıntı sertliği veya Toplam Sertliğe bakın.
Tartarik Asit Testi
TOC Küvet Testi
0.5 - 5.0 g/l Tartarik asit
50
1.16721.0001
Reflectoquant®
R
44
5.0 - 80.0 mg/l TOC
25
1.14878.0001
Spectroquant®
CT
84
TOC Küvet Testi
50 - 800 mg/l TOC
25
1.14879.0001
Spectroquant®
CT
84
Toplam Asidite Testi pH 7.0
2.0 - 14.0 g/l Tartarik asit cinsinden
100
1.16135.0001
Reflectoquant®
R
44
Toplam Asidite Testi pH 8.2
2.0 - 14.0 g/l Tartarik asit cinsinden
100
1.16138.0001
Reflectoquant®
R
44
Toplam Alkalinite
Bknz: Asit kapasitesi to pH 4.3 veya Aklalinite
300
1.08047.0001
Aquamerck®
TP
36
Toplam Sertlik Testi
0.1 - 5.6 °d
30
20
(1 - 100 mg/l CaCO3)
Toplam Sertlik Testi
0.1 - 30.0 °d
Toplam Sertlik Testi
0.2 - 20 °d
50
1.16997.0001
Reflectoquant®
300
1.08039.0001
Aquamerck®
TP
36
44
25
1.00961.0001
Spectroquant®
CT
84
(0.1 - 3.6 mmol/l)
Toplam Sertlik Küvet Testit
5 - 215 mg/l Ca
0.7 - 30.1 °d
0.9 - 37.6 °e
1.2 - 53.7 °f
7 - 300 mg/l CaO
12 - 537 mg/l CaCO3
Ü
Nİ
YE
Toplam Sertlik Test-Tatlı Sularda
1 damla 1 °d’ ye denktir
50
1.14652.0001
Aquamerck®
TD
36
Toplam Sertlik Testi
1 damla 1 °d’ ye denktir
100
1.08011.0001
Aquamerck®
TD
36
Toplam Sertlik Testi
1 damla 1 °d’ ye denktir
100
1.11104.0001
Aquamerck®
TD
36
Toplam Sertlik Testi
3 - 21 °d
100
1.10025.0001
Merckoquant®
Toplam Sertlik Testi
3 - 21 °d
1000
1.10032.0001
Merckoquant®
IS
22
Toplam Sertlik Testi
3 - 21 °d
5000
1.10029.0001
Merckoquant®
S
22
Toplam Sertlik Testi
3 - 21 °d
25000
1.10032.0013
Merckoquant®
IS
22
Toplam Sertlik Testi
5 - 25 °d
100
1.10046.0001
Merckoquant®
Toplam Sertlik Testi
5 - 25 °d
25000
1.10047.0013
Merckoquant®
Toplam Azot
Bkınz: Azot (toplam)
Toplam eker Testi (glukoz ve fruktoz)
65 - 650 mg/l toplam eker
50
1.16136.0001
Reflectoquant®
R
44
Toplam Sulfurous Acid (beyaz arapta)
10 - 200 mg/l SO3
50
1.16722.0001
Reflectoquant®
R
44
Turnusol Kağıdı, mavi
pH < 7 kırmızı / > 7 mavi
3 x 4.8 m
1.09486.0003
pH test kağıdı
16
Turnusol Kağıdı, nötr
pH < 7 kırmızı / > 7 mavi
3 x 4.8 m
1.09518.0003
pH test kağıdı
16
Turnusol Kağıdı, kırmızı
pH < 7 kırmızı / > 7 mavi
3 x 4.8 m
1.09489.0003
pH test kağıdı
16
Üre Testi
0.3 - 8 mg/l Üre
100
1.14843.0001
Microquant®
36
50
1.16120.0001
Reflectoquant®
R
44
100
1.01763.0001
Spectroquant®
CT
84
Üre Testi-sütte
50 – 500 mg/l
Uçucu Organik Asit Küvet Testi
50 - 3000 mg/l asetik asit
22
22
IS
22
01:Musterseiten.qxd
14
27.02.2007
11:31
Page 1
> Ayrıntılı bilgi broürlerimizde “pH tests at a glance”
(W 285115)
pH test stripleri ve kağıtları
Kolay pH tayini
Kolay kullanımlı Merck pH indikatör kağıtları ve stripleri ile pH ölçümlerini
cihaza gerek kalmadan hızlı ve kolay bir ekilde yapmak mümkündür.
Merckoquant®
Ürünleri
sayfa 18
pH testleri çevresel analizlerde her türlü ortam ve endüstriyel proses kontrollerinde kullanıma uygundur.
Görsel Aquamerck® test kitleri pH indikatör çözeltilerinin gerektiği her türlü
uygulama için önceden hazırlanmıtır.
Aquamerck®
Microquant®
Aquaquant®
sayfa 24
Reflectoquant®
ürünleri
sayfa 38
Spectroquant®
ürünleri
sayfa 46
Turbiquant®
ürünleri
sayfa 106
Geni aralıklı pH testleri her uygulama alanı için
optimal çözümü sunar.
01:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:32
Page 2
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Merck pH testlerinin avantajı
•
Hızlı, yerinde pH tayini
•
Farklı renk skalaları ile daha hassas ölçümler
•
Çevresel analizler ve on-line proses kontrolleri için anlamlı sonuçlar
•
Sertifikalı tampon çözeltiler ile ürünlerin kontrolü ve kalibrasyonu
pH indikatör kağıtları
Geleneksel opsiyon: pH indikatör kağıtlarımız, indikatör veya karıık indikatör çözeltileri ile doyurulmu, kurutulmu ve
kesilmi yüksek kalitede filtre kağıtlarıdır. Genellikle indikatör kağıtlarını rulo olarak tedarik ederiz. Bu ekilde kağıtlar
nem, ıık, ortam havası gibi dı etmenlerle daha az temas halinde olur ve daha uzun süre depolanabilir.
pH indikatör stripleri – akmaz
Üniversal opsiyon: pH indikatör striplerimiz reaktif kağıda kovalent olarak bağlanan özel indikatör kağıtlar içerir. Bu özel
üretim metodu indikatör striplerine kağıtlara nazaran büyük avantajlar sağlar. Bu özel üretim metodu sayesinde striplerde
akma olmaz dolayısıyla stripler ölçüm ortamında uzun süre ortamı kontamine etmeden kalabilir.
Raf ömrü ve depolama
İndikatör kağıtlarımız ve striplerimiz 10 - 25 °C arasında, kuru ve ıık almayan bir ortamda saklandığında 3-5 yıl kullanılabilir.Testlerin optimal korunumu için paketler kağıt veya strip çıkarılır çıkarılmaz sıkıca kapatılmalıdır.
Paket içerikleri
İndikatör kağıtlarımız standart olarak 4.8 metre rulo kutularda gelir. İndikatör test striplerimiz ise 100’erlik paketler halinde
paketlenir. İstek üzerine müterilerimiz artan boyutlarda tektek paketlenmi test striplerini ve indikatör kağıtları diğer
formatlarda tedarik edebilirler.
Kalite güvence
Merck testlerini sertifikalı tampon çözeltiler kullanarak kontrol ve kalibre eder. Bu tampon çözeltiler birincil referans
standarta kadar doğrudan NIST veya PTB tarafından izlenebilir. Bu sayede pH testlerimizin sürekli kalitesini sağlayabiliyoruz.
15
01:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:32
16
Page 3
> Ayrıntılı bilgi broürlerimizde “pH tests at a glance”
(W 285115)
pH test stripleri ve kağıtları
pH indikatör kağıtları
Ürün
pH-ölçüm
aralığı
Ölçülebilir
pH-birimi
Rulo uzunluğu/
strip sayısı
Kat. No.
pH-Box
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
0.5 - 13.0
0.5 - 5.0
5.5 - 9.0
9.5 - 13.0
0.5
3 x 4.8 m
6 x 4.8 m
6 x 4.8 m
6 x 4.8 m
1.09565.0001
1.09568.0001
1.09569.0001
1.09570.0001
pH-indikatör kağıdı Üniversal indikatör
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
1 - 14
1
3 x 4.8 m
6 x 4.8 m
1.10962.0003
1.10232.0001
pH-indikatör kağıdı Üniversal indikatör
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
1 - 10
1
3 x 4.8 m
6 x 4.8 m
1.09526.0003
1.09527.0001
pH-indikatör kağıdıAcilit®
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
0.5 - 5.0
0.5
3 x 4.8 m
6 x 4.8 m
1.09560.0003
1.09568.0001
pH-indikatör kağıdı Neutralit®
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
5.5 - 9.0
0.5
3 x 4.8 m
6 x 4.8 m
1.09564.0003
1.09569.0001
pH-indikatör kağıdı Alkalit ®
pH-indikatör kağıdı Değiim rulosu *
9.5 - 13.0
0.5
3 x 4.8 m
6 x 4.8 m
1.09562.0003
1.09570.0001
pH-indikatör kağıdı Özel indikatör
pH-indikatör kağıdı Özel indikatör
pH-indikatör kağıdı Özel indikatör
pH-indikatör kağıdı Özel indikatör
3.8 - 5.4
5.4 - 7.0
6.4 - 8.0
8.2 - 10.0
0.2 / 0.3
0.2 / 0.4
0.2 / 0.3
0.2 / 0.4
3 x 4.8 m
3 x 4.8 m
3 x 4.8 m
3 x 4.8 m
1.09555.0003
1.09556.0003
1.09557.0003
1.09558.0003
Litmus kağıdı, mavi
Litmus kağıdı, kırmızı
Litmus kağıdı, nötral
pH < 7 kırmızı / > 7 mavi
pH < 7 kırmızı / > 7 mavi
pH < 7 kırmızı / > 7 mavi
-
3 x 4.8 m
3 x 4.8 m
3 x 4.8 m
1.09486.0003
1.09489.0003
1.09518.0003
Kongor kağıdı
pH < 3 mavi-mor/
> 5 kırmızı-turuncu
-
3 x 4.8 m
1.09514.0003
Fenolfitalein kağıdı
pH < 8.5 renksiz/
> 8.5 kırmızı
-
3 x 4.8 m
1.09521.0003
1 - 10
1
3 x 100
1.09525.0003
Rulo formatı
Yaprak Formatı
pH tanımlayıcı kağıt - Üniversal indikatör
* Renk skalasız değime rolusu
İstek üzerine özel müteri siparilerinde DIN A4 gibi farklı ekillerde ve boyutlarda pH indikatör kağıtları temin edilebilir.
01:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:32
Page 4
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
17
pH indikatör stripleri (akmaz)
Ürün
pH-ölçüm
aralığı
Ölçülebilir
pH-birimi
Test stribi
sayısı
Kat. No.
pH-indikatör stribi Üniversal indikatör
pH-indikatör stribi Acilit®
pH-indikatör stribi Neutralit®
pH-indikatör stribi Alkalit®
pH-indikatör stribi
0 - 14
0 - 6.0
5.0 - 10.0
7.5 - 14.0
2.0 - 9.0
1
0.5
0.5
0.5
0.5
100
100
100
100
100
1.09535.0001
1.09531.0001
1.09533.0001
1.09532.0001
1.09584.0001
pH-indikatör stribi
pH-indikatör stribi
pH-indikatör stribi
pH-indikatör stribi
pH-indikatör stribi
0 - 2.5
2.5 - 4.5
4.0 - 7.0
6.5 - 10.0
11.0 - 13.0
0.3 / 0.5
0.2 / 0.5
0.2 / 0.5
0.2 / 0.5
0.2 / 0.5
100
100
100
100
100
1.09540.0001
1.09541.0001
1.09542.0001
1.09543.0001
1.09545.0001
pH-indikatör stribi Bulanık
çözeltilerde pH ölçümü için
(süspansiyonlar)
2-9
1
100
1.09502.0001
pH-indikatör stribi Özel indikatör
Ette pH ölçümü için
5.2 - 7.2
0.1 / 0.2
100
1.09547.0001
pH-indikatör stribi, CE-sertifikalı
Laboratuvar artlarında
İnsan idrarında yarı-kantitatif pH tayini için
2.0 - 9.0
0.5
100
1.09584.1111
Nİ
YE
Nİ
YE
pH-indikatör stribi tekli paket
2-9
renk skalasız
1000
1.09450.0010
Özel
Özel
Özel
Özel
Özel
indikatör
indikatör
indikatör
indikatör
indikatör
Profesyonel kullanımlar için
Nİ
YE
Ayrı ayrı paketlenmi pH indikatör kağıtları paket birimleri 1,000, 5,000, ve 25,000 parça olarak ve diğer pH aralıklarında istek üzerine tedarik edilir.
!
pH indikatör stripleri
Tekli pH indikatör stripleri kitap, magazin veya broürlerin arasına
konulabilir. Bu pH indikatör stripleri ayrıca ürün promosyonu amacıyla farklı ürünler ile birlikte
verilebilir.
02:Musterseiten.qxd
18
27.02.2007
11:33
Page 1
> Ayrıntılı bilgi için broürümüze bakın: “Simply fast” (W 242101)
Merckoquant®
pH-test stripleri
ve kağıtları
fsayfa 14
Üniversal, hızlı ve kolay
Test stripleri aslında yüksek teknoloji ürünleridir: herbiri sadece birkaç milimetrekare boyutunda mobil laboratuvardır ve cebinize sığarak heryere götürülebilir.
Merckoquant® test stripleri iyon ve bileiklerin yarı kantitatif analizleri için
idealdir. Merckoquant® test stripleri 1 mg/l ile 10 g/l konsantrasyon değerleri
arasındaki ölçümler için kullanılabilir.
Bir izleme aracı olarak stripler kullanıcının örnek içeriklerini kısa sürede kontrol
etmelerini sağlar ve zaman alıcı ve pahalı analitik prosedürlerden kurtarır. Kalite ve
Aquamerck®
Microquant®
Aquaquant®
sayfa24
proses kontrolleri çok daha hızlı ekilde yapılır. PET film ve düük reaktif içeriği
sayesinde test striplerinin parçalanması kolaydır.
Reflectoquant®
Ürünleri
sayfa 38
Spectroquant®
Ürünleri
sayfa 46
Turbiquant®
Ürünleri
sayfa 106
!
Merckoquant® Her bir test kiti ayrı ayrı sızdırmaz olarak paketlenir.
02:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:33
Page 2
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
19
Merckoquant® test striplerinin avantajları
•
Yerinde analizler için küçük ve kullanımı kolay
•
Kısa sürede kolayca alınan sonuçlar
•
40 farklı test ile geni ölçüm aralığı
•
Esnek ve üniversal uygulama
•
İzlemelerde zaman ve maliyet açısından ideal
Merckoquant® – bu kadar kolay!
1. Merckoquant® test striplerinin kullanımı
daha kolay olamazdı.
2. Stripler basitçe analizi yapılacak sıvı
örneğin içine batırılarak reaksiyon alanının
örnek ile ıslatılması sağlanır. Fazla sıvı strip
sallanarak veya örnek kabının kenarına
dokundurularak uzaklatırılır.
3. Belirli bir reaksiyon süresinden sonra
(genellikle en fazla 1 dakika) reaksiyon bölgesinin
rengi strip kabındaki renk skalası ile karılatırılır
ve konsantrasyon değeri okunur.
Raf ömrü ve depolama
Soğukta (kimi zaman buzdolabı koulları gerekli olabilir) ve kuru ortamda, test stripleri en az paketteki son kullanma
tarihine kadar kullanılabilir. Striplerin iyi korunması için tüpler her strip çıkarıldıktan hemen sonra kapatılmalıdır.
Paket boyutları
Standart paketlerimizde aluminyum tüp içinde 100 adet test stribi vardır. Kimi parametreler için 25 test stribi içeren
paketler de mevcuttur. Örnek hazırlama ilemlerinin gerekli olduğu durumlar için kullanılması gereken reaktifler de
paket içeriklerine dahildir.
Kalite güvence
Merck testleri ve karılatırma renklerini sertifikalı standart çözeltiler kullanarak kontrol ve kalibre eder. Bu çözeltiler
birincil referans standarta kadar doğrudan NIST veya PTB tarafından izlenebilir. Bu sayede Merckoquant® test
striplerimizin sürekli kalitesini sağlayabiliyoruz.
02:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:34
Page 3
20
> Ayrıntılı bilgi için broürümüze bakın: “Simply fast” (W 242101)
Dizin A-P
Parametre
A
Aluminyum Testi
Amonyum Testi
Arsenik Testi
Arsenik Testi
Merckoquant® test stripleri
Olçüm aralığı
10-25-50-100-250 mg/l Al
10-30-60-100-200-400 mg/l NH4
0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5 mg/l As
0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 mg/l As
0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/l As
Askorbik Asit Testi
50-100-200-300-500-7001000-2000 mg/l askorbik asit
B Bakır Testi
10-30-100-300 mg/l Cu
Ç Çinko Testi
10-40-100-250 mg/l Zn
D Demir Testi
3-10-25-50-100-250-500 mg/l Fe(II)
F Formaldehid Testi
10-20-40-60-100 mg/l HCHO
Fosfat Testi
10-25-50-100-250-500 mg/l PO4
K Kalay Testi
10-25-50-100-200 mg/l Sn
Kalsiyum Testi
10-25-50-100 mg/l Ca
Kaplama Banyosu Testi 0.5-1-1.7-3-5-7-10 g/l Ag
pH 4-5-6-7-8
Karbonat Sert. Testi
4-8-12-16-24 °d
İ
Klor
Test
0.5-1-2-5-10-20
mg/l Cl2
N
YE
Klor
Testi
25-50-100-200-500
mg/l Cl2
İ
N
YE
Klorür Testi
500-1000-1500-2000-3000 mg/l Cl
Kobalt Testi
10-30-100-300-1000 mg/l Co
Kör strip
Kromat Testi
3-10-30-100 mg/l CrO4
Kuaterner Amonyum
10-25-50-100-250Nİ
YE
Bileikleri
500 mg/l Benzalkonium klorid
Kurun Testi
20-40-100-200-500 mg/l Pb
M Mangan Testi
2-5-20-50-100 mg/l Mn
Molibden Testi
5-20-50-100-250 mg/l Mo
N Nikel Testi
10-25-100-250-500 mg/l Ni
Nitrat Testi
10-25-50-100-250-500 mg/l NO3
Nitrat Testi
10-25-50-100-250-500 mg/l NO3
Nİ
E
Y
Nitrat Testi
10-25-50-100-250-500 mg/l NO3
Nitrit Testi
2-5-10-20-40-80 mg/l NO2
Nitrit Testi
2-5-10-20-40-80 mg/l NO2
Nİ
YE
Nitrit Testi
0.1-0.3-0.6-1-2-3 g/l NO2
P Perasetik Asit Testi
5-10-20-30-50 mg/l Perasetik asit
Perasetik Asit Testi
100-150-200-250-300400-500 mg/l Perasetik asit
Perasetik Asit Testi
500-1000-1500-2000 mg/l Perasetik asit
Nİ
YE
Peroksit Test
0.5-2-5-10-25 mg/l H2O2
Peroksit
Testi
0.5-2-5-10-25
mg/l H2O2
İ
N
YE
IS
R
Tek tek parketlenmi
Reaktifler dahil
Test sayısı
Kat. No.
Metod
Tip
100
100
100
100
1.10015.0001
1.10024.0001
1.17927.0001
1.17926.0001
Aurin tricarboxylic acid
Neßler
modified Gutzeit test
modified Gutzeit test
R
R
R
R
100
1.10023.0001
Phosphormolybdenum blue
100
100
100
100
100
50
60
100
1.10003.0001
1.10038.0001
1.10004.0001
1.10036.0001
1.10428.0001
1.10028.0001
1.10083.0001
1.10008.0001
100
75
100
100
100
100
100
100
1.10648.0001
1.17925.0001
1.17924.0001
1.10079.0001
1.10002.0001
1.11860.0001
1.10012.0001
1.17920.0001
2,2’-Cuproin
Dithizone
2,2’-Bipyridine
Triazole
Phosphormolybdenum blue
Toluene-3,4-dithiol
Glyoxal bishydroxyanil
Cadmium sulfide/
Mixed indicator
Mixed indicator
Redox reaction
Redox reaction
Silver chromate
Rhodanide
100
100
100
100
100
25
1000
100
25
100
100
100
100
100
25
R
R
R
R
R
Diphenylcarbazide
Indicator
R
1.10077.0001
1.10080.0001
1.10049.0001
1.10006.0001
1.10020.0001
1.10020.0002
1.10092.0001
1.10007.0001
1.10007.0002
1.10022.0001
1.10084.0001
1.10001.0001
Rhodizonic acid
Oxidation/Redox indicator
Toluene-3,4-dithiol
Diacetyldioxime
modified Griess’ reaction
modified Griess’ reaction
modified Griess’ reaction
Griess’ reaction
Griess’ reaction
Griess’ reaction
Redox reaction
Redox reaction
R
R
R
1.17922.0001
1.10011.0001
1.10011.0002
Redox reaction
Enzymatic reaction
Enzymatic reaction
IS
02:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:34
Page 4
yu
r
ksu
lar
Atı
vuz
Ha
Parametre
Aluminyum Testi
Amonyum Testi
Arsenik Testi
Arsenik Testi
Askorbik Asit Testi
u
ula
suy
al s
niz
ner
Mi
De
sul
nle
ürü
üt
yüz
t-s
ltı-
Sü
a
Yer
a
Gıd
ey
ma
pla
Çe
vre
oka
uyu
ktr
Ele
es
ri
arı
j su
na
tro
dre
kon
Ku
lla
nıl
abi
lir
on
ri
siy
ele
fek
zen
De
İçm
uyu
dd
ma
ğu
loj
-so
kno
ma
ote
Isıt
Biy
tm
i, f
as
erm
ent
Yap
ı
ı
lığ
kçı
alı
rB
cek
ltü
İçe
ım
Ta r
Kü
21
lü
er
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Bakır Testi
Çinko Testi
Demir Testi
Formaldehid Testi
Fosfat Testi
Kalay Testi
Kalsiyum Testi
Kaplama Banyosu Testi
Karbonat Sert. Testi
Klor Test
Klor Testi
Klorür Testi
Kobalt Testi
Kör strip
Kromat Testi
Kuaterner Amonyum
Bileikleri
Kurun Testi
Mangan Testi
Molibden Testi
Nikel Testi
Nitrat Testi
Nitrat Testi
Nitrat Testi
Nitrit Testi
Nitrit Testi
Nitrit Testi
Perasetik Asit Testi
Perasetik Asit Testi
Perasetik Asit Testi
Peroksit Test
Peroksit Testi
02:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:34
Page 5
22
> Ayrıntılı bilgi için broürümüze bakın: “Simply fast” (W 242101)
Dizin P-Z
P
S
T
Merckoquant® test stripleri
Parametre
Olçüm aralığı
Test sayısı
Kat. No.
Metod
Peroksit Testi
Peroksit Testi
Potasyum Testi
Siyanür Testi
Sülfat Testi
Sülfit Testi
1-3-10-30-100 mg/l H2O2
100-200-400-600-800-1000 mg/l H2O2
250-450-700-1000-1500 mg/l K
1-3-10-30 mg/l CN
200-400-800-1200-1600 mg/l SO4
10-40-80-180-400 mg/l SO3
100
100
100
100
100
100
1.10081.0001
1.10337.0001
1.10042.0001
1.10044.0001
1.10019.0001
1.10013.0001
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
3-4-7-14-21 °d
3-4-7-14-21 °d
3-4-7-14-21 °d
3-4-7-14-21 °d
5-10-15-20-25 °d
5-10-15-20-25 °d
100
5000
1000
25000
100
25000
1.10025.0001
1.10029.0001
1.10032.0001
1.10032.0013
1.10046.0001
1.10047.0013
Enzymatic reaction
Enzymatic reaction
Dipicrylamine
Barbituric acid derivative
Ba-thorin complex
Nitroprusside/
Zn-hexacyanoferrate
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
IS
R
S
Tek tek parketlenmi
Reaktifler dahil
Tekli test stripleri
Tip
R
R
S
IS
IS
IS
02:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:34
Page 6
yu
r
ksu
Atı
Ha
vuz
lar
u
ula
suy
al s
niz
ner
De
sul
nle
Mi
t-s
ltı-
Sü
a
Yer
a
Gıd
üt
yüz
ürü
ey
ma
pla
Çe
vre
oka
uyu
ktr
Ele
es
ri
arı
j su
na
tro
dre
kon
Ku
lla
nıl
abi
lir
on
ri
siy
ele
fek
zen
ma
dd
De
İçm
uyu
ent
as
erm
tm
i, f
ğu
loj
-so
kno
ma
ote
Biy
Isıt
Yap
ı
ı
lığ
kçı
alı
rB
cek
ltü
İçe
ım
Kü
Ta r
23
lü
er
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parameter
Peroksit Testi
Peroksit Testi
Potasyum Testi
Siyanür Testi
Sülfat Testi
Sülfit Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
03:Musterseiten.qxd
24
27.02.2007
11:42
Page 1
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Görsel hızlı testler
pH test stripsleri
ve kağıtları
sayfa 14
Çeitlilik ve kolay kullanım
Kendinizi kolay kullanımlı, görsel test kitlerimize alıtırın. Herkes, özel bir kimyasal
eğitimi olmayanlar bile bu testleri kullanabilir.
Merckoquant®
Ürünleri
sayfa 18
Paketlerin içinde test için gereken reaktiflerin tümü vardır. Baka bir özellikleri ise
örnekleri belirli değerlere göre ayırmayı sağlayan yüksek kaliteli renk kartlarıdır. Bu
sizin vakit kaybetmeden daha kesin sonuçlar almanızı sağlar.
Küçük bir ipucu: Pratik yedek paketlerimizi not alın. Bu ekilde düük maliyetle
çevre dostu renk komperatörlerinizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Reflectoquant®
Ürünleri
sayfa 38
Aquamerck® sistem titrimetrik ve kolorimetrik
testleri kapsar (renk kartları veya test tüpleri ile
değerlendirme)
Spectroquant®
Ürünleri
sayfa 46
Turbiquant®
Ürünleri
sayfa106
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:42
Page 2
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
25
Aquamerck ®
Microquant ®
Aquaquant ®
Hızlı testlerin avantajları
•
Sahada pratik kullanım
•
Resimli kullanım kılavuzları ile kolay prosedür
•
Uygulamaya yönelik ölçüm aralıkları
•
Parlak renk skalaları ve yüksek kalitede komperatörler ile güvenilir sonuçlar
•
Uzun raf ömrü
•
Düük analiz maliyeti
Kısaca kullanıma hazır görsel testler
Konsantrasyon Aralığı
Uygulama Alanları
Avantajlar
Aquamerck®
Orta konsantrasyon
aralığı
•
•
•
•
•
Deniz ve tatlı su kültür balıkçılığı
Tarım
Yüzey suları
Havuz suları
Okul dersleri
• Düük maliyetli blister ambalaj
• Kullanımı kolay renk kartları ile test
stripleri
• Sağlam renk küvetleri ile test kitleri
• Basit damla sayma ve titrasyon pipetleri
ile titrimetrik test kitleri
Microquant®
Orta-yüksek konsantrasyon
aralığı, bulanık veya renkli
örneklerde ölçüm yapılabilir
•
•
•
•
•
•
•
Atıksu
Endüstri suları
Yeraltı suları
Mineral sular
Kazan suyu
Havuz suları
Endüstriyel uygulamalar
• Renk komperatör diskler ile test kitleri
• Düük maliyetli yedek paketler
Aquaquant®
Çok düük-orta konsantrasyon
aralığı
•
•
•
•
•
İçme suyu
Mineral sular
Kazan suyu
Soğutma suyu
Endüstriyel uygulamalar
• Yüksek kalitede ve parlak renk kartları
ile test kitleri
03:Musterseiten.qxd
26
27.02.2007
11:42
Page 3
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Görsel hızlı testler
Aquamerck®
Aquamerck® ürün yelpazesinde hem titrimetrik hem de kolorimetrik testler vardır. Kullanımları son
derece kolaydır. Titrasyon testlerde örnek renk değiimi olana kadar titre edilir, test edilen örneğin
konsantrasyonuna bağlı olarak harcanan kimyasal hacmi veya damla sayısı ile konsantrasyon okunur.
Microquant®
Microquant® testler ıık geçirgenliği metoduna göre renk reaksiyonu oluturur. Bu sayede bulanık
veya hafif renkli örneklerde herhangi bir örnek hazırlama aamasına gerek olmadan analiz
yapılabilir. Sağlam renk komperatörü sayesinde endüstriyel alanlarda ve nemli ortam koullarında
bile testler kullanılabilir. 10 basamaklı komperatör renk diski özel ıık geçirimine sahip bir plastik
yapıdan olumaktadır. Yedek paketler sayesinde orjinal test kiti uzun süre kullanılabilir.
Aquaquant®
Aquaquant® test kitlerinin en önemli özelliği düük konsantrasyon aralığına sahip olmalarıdır.
Aquaquant® kitlerle kullanıcı ppb seviyelerinde ölçüm yapabilir. Bu yüksek ölçüm hassasiyeti yüksek
katman kalınlığı ve Aquaquant® komperatörün özel yapısı ile sağlanır. Karılatırma metodunda
örneğin reaksiyon rengi renk skalası üstünde kör örnek ile karılatırılır. Bu sayede konsantrasyonlar
arasında mükemmel karılatırma yapılmı olur.
Renk kartlarının burada büyük önemi vardır.
Özel parlaklıktaki renkler ve uygun renk aralıkları
sayesinde konsantrasyon aralığının en düük
noktasında dahi hassas analizlerin yapılması
mümkündür.
Aquaquant® sistemi:
Komperatör metodu kullanım
eklinden dolayı güvenilirdir!
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:42
Page 4
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
27
Aquamerck ®
Microquant ®
Aquaquant ®
Raf ömrü ve depolama
15 - 25 °C aralığında depolandığında görsel test kitleri üretim tarihinden itibaren 3 yıl bozulmadan kalabilirler. Diğer
saklama koullarında ise kitlerin güvenilirliğini test etmek için ölçüm sıkalasının üçüncü aralığına ayarlanmı standart
çözeltilerle kontrol edilebilir. Eğer kit ayarlanan değeri tespit edebiliyorsa kullanıma uygun demektir.
Paket boyutları
Merck’in kullanıma hazır görsel test kitler 100, 200, 300 veya daha fazla sayıda analiz için gerekli reaktifleri içerir.
Kalite güvence
Test kitlerini ve karılatırma renklerini sertifikalı standart çözeltiler kullanarak ayarlıyoruz. Bu çözeltiler birincil referans
standarta kadar doğrudan NIST veya PTB tarafından izlenebilir. Bu sayede görsel test kitlerimizin sürekli kalitesini
sağlayabiliyoruz.
Microquant® sistem:
Tüm reaktifler ve renk komperatörü disk kit
içeriğine dahildir.
!
Pratik yedek paket Çalımalarımızı sadece uygulamalar üzerine değil aynı zamanda çözümlerin
ekonomik olmaları üzerine de yoğunlatırıyoruz. Bu sebepten dolayı proses analizlerinin maliyetini düürmek
amaçlı pek çok test kitimiz için uygun yedek paketler var. Müterimizin özel ihtiyaçları varsa farklı adette test
veya farklı renk skalaları içeren paketler temin edebiliyoruz. (Miktara bağlı olarak)
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
28
Page 5
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin A-D Aquamerck ®, Microquant®, Aquaquant®
A
Nİ
YE
Parametre
Ölçüm Aralığı
Test sayısı
Kat. No.
Metod
Sistem
Tip
Asidite Testi
Alkalinite Testi
Tatlı-deniz sularında
Alkalinite Testi
Alüminyum Testi
0.1 mmol/l
20 mg/l CaCo3
10 mmol/l’de 200
200 mg/l CaCO3’de
100
10 mmol/l’de 200
145
1.11108.0001
1.18764.0001
Alkalimetric
Acidimetric
Aquamerck
Aquamerck
TP
TD
1.11109.0001
1.14822.0001
Acidimetric
Chromazurol S
Aquamerck
Microquant
TP
185
1.14413.0001
Chromazurol S
Aquaquant
TS
50
1.14657.0001
Indophenol blue
Aquamerck
CC
150
50
250
1.11117.0001
1.08024.0001
1.14750.0001
Neßler
Indophenol blue
Indophenol blue
Aquamerck
Aquamerck
Microquant
CC
SC
250
1.14423.0001
Indophenol blue
Aquaquant
TS
100
1.14400.0001
Neßler
Aquaquant
TL
60
1.14428.0001
Indophenol blue
Aquaquant
TL
50
1.14651.0001
Cuprizone
Aquamerck
CC
100
1.14765.0001
Cuprizone
Microquant
100
1.14418.0001
Cuprizone
Aquaquant
TS
100
1.14414.0001
Cuprizone
Aquaquant
TL
100
1.14780.0001
Microquant
120
1.14412.0001
Aquaquant
TS
50
1.14660.0001
Thiocyanate /
Brilliant green
Thiocyanate /
Brilliant green
Triazine
Aquamerck
CC
200
1.11136.0001
2,2’-Bipyridine
Aquamerck
CV
500
1.14759.0001
Triazine
Microquant
300
1.14404.0001
2,2’-Bipyridine
Aquaquant
TS
500
1.14438.0001
Triazine
Aquaquant
TS
Alüminyum Testi
Amonyum Testi
Tatlı-deniz sularında
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Amonyum Test
Amonyum Test
Amonyum Test
Amonyum Test
B
Bakır Testi
Tatlı -deniz sularında
Bakır Testi
Bakır Testi
Bakır Testi
Ç
Çinko Testi
Çinko Testi
D
Demir Testi
Tatlı-deniz sularında
Demir Testi
Demir Testi
Demir Testi
Demir Testi
CC
CV
SC
TD
Renk Kartı
Renk eletirme tüpü
Sürgülü komperatör
Damlatma iesi ile titrasyon
0.1 mmol/l
0.1-0.2-0.35-0.5-0.751-2-3-6 mg/l Al
0.07-0.12-0.2-0.350.5-0.65-0.8 mg/l Al
0.5-1-2-3-5-10 mg/l NH4
0.5-1-3-5-10 mg/l NH4
0.2-0.4-0.6-1-2-3-5 mg/l NH4
0.2-0.5-0.8-1.3-23-4.5-6-8 mg/l NH4
0.2-0.5-0.8-1.2-1.62-3-5-8 mg/l NH4
0.05-0.1-0.15-0.2-0.30.4-0.5-0.6-0.8 mg/l NH4
0.025-0.05-0.075-0.1-0.150.2-0.25-0.3-0.4 mg/l NH4
0.15-0.3-0.45-0.6-0.81.2-1.6 mg/l Cu
0.3-0.6-1-1.5-2-35-7-10 mg/l Cu
0.3-0.6-1-1.5-22.5-3-5 mg/l Cu
0.05-0.08-0.12-0.16-0.20.25-0.3-0.4-0.5 mg/l Cu
0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.71-2-5 mg/l Zn
0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.71-2-5 mg/l Zn
0.05-0.1-0.2-0.40.6-0.8-1 mg/l Fe
0.1-0.3-0.5-1-2.55-7.7-12.5-25-50 mg/l Fe
0.1-0.2-0.5-0.8-1.22-3-5 mg/l Fe
0.25-0.5-1-2-3-5-7.510-15 mg/l Fe
0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.31.6-2-2.5 mg/l Fe
TL Tüp, uzun
TS Tüp, kısa
TP Pipetle titrasyon
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
Page
29
1.14824.0001
yu
ri
arı
nle
lar
ksu
Atı
vuz
Ha
niz
suy
u
r
ula
al s
ner
Mi
De
sul
yüz
es
ltı-
tv
Sü
a
Yer
a
Gıd
üt
ey
ma
pla
oka
vre
ktr
Ele
Çe
uyu
es
ürü
ller
j su
tro
na
lir
İçm
Ku
lla
nıl
abi
siy
on
ri
ele
De
zen
fek
dd
ma
Yap
ı
dre
kon
ula
as
tm
ğu
loj
-so
kno
ote
ma
Isıt
Biy
cek
r B
a
İçe
ltü
Kü
Ta r
Kat. No.
Yedek paket
ım
lıkç
i fe
ılığ
ı
rm
ent
rı
er
i
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parametre
Asitlik Test.
Alkalinite Testi
Tatlı-deniz sularında
Alkalinite Testi
Alüminyum Testi
Alüminyum testi
1.14752.0001
Amonyum Testi
Tatlı-deniz sularında
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Amonyum Testi
1.14767.0001
Bakır Testi
Tatlı ve deniz sularında
Bakır Testi
Bakır Testi
Bakır Testi
1.14782.0001
Çinko Testi
Çinko Testi
1.08023.0001
Demir Testi
Tatlı-deniz sularında
Demir Testi
1.14761.0001
Demir Testi
Demir Testi
Demir Testi
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
30
Page 7
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin D-K Aquamerck ®, Microquant®, Aquaquant®
Nİ
YE
F
Parametre
Ölçüm Aralığı
Test sayısı
Kat. No.
Metod
Sistem
Tip
Demir Testi
0.01-0.02-0.03-0.4-0.060.08-0.1-0.15-0.2 mg/l Fe
300
1.14403.0001
Triazine
Aquaquant
TL
Florür Testi
1-2-4-6-8-10-12-15-20 mg/l F
150
1.18760.0001
AlizarinredZirconium
Triazole derivative
Aquaquant
TL
Aquamerck
SC
Aquamerck
CC
Aquamerck
CV
0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-2 mg/l F
Formaldehid Testi
Fosfat Testi
Tatlı-deniz sularında
Fosfat Testi
Fosfat Testi
Fosfat Testi
Fosfat Testi
Fosfat Testi
H Hidrazin Testi
K
Kalıntı Sertliği Testi
Kalsiyum Testi
Kalsiyum Testi
0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-11.5 mg/l HCHO
0.25-0.5-0.75-1.0-1.52-3 mg/l PO4
1.3-3.3-6.7-10-13 mg/l PO4
100
1.08028.0001
100
1.14661.0001
200
1.11138.0001
4.6-9.2-18-28-37-49-61123-307 mg/l PO4
0.6-1.2-1.8-2.5-3.1-4.66.1-7.7-9.2 mg/l PO4
3.1-6.1-10.7-18.4-30.761.3-123 mg/l PO4
0.046-0.092-0.14-0.180.25-0.34-043 mg/l PO4
0.1-0.25-0.5-1 mg/l N2H2
300
1.14840.0001
200
1.14846.0001
190
1.14449.0001
200
1.14445.0001
100
1.08017.0001
0.05-0.1-0.19 °e
2 mg/l
3-6-9-12-18-26-40 mg/l Ca
400
170 mg/l Ca’de 200
90
1.11142.0001
1.11110.0001
1.14443.0001
12.5 °e’de 50
12.5 °e’de100
1.14653.0001
1.11103.0001
Phosphormolybdenum blue
Phosphormolybdenum blue
Vanadium
molybdate
Phosphormolybdenum blue
Vanadium
molybdate
Phosphormolybdenum blue
Dimethylamonibenzaldehyde
Mixed indicator
Titriplex® III
Glyoxalbishydroxyanil
Acidimetric
Acidimetric
12.5 °e’de 300
1.08048.0001
50
Karbonat Sertliği Testi
1.25 °e
Karbonat Sertliği Testi/
1.25 °e
Asit kpst. pH 4.3 (“SBV”, ANC)
Karbonat Sertliği Testi/
0.2 °d ve 0.1 mmol/l
Asit kpst. pH 4.3 (“SBV”, ANC)
Karbonik Asit
1.25 °e
(Kireç Çözünürlüğü) Testi
Klorür Testi
25 mg/l Cl
Klorür Testi
2 mg/l Cl
Klorür Testi
3-6-10-18-30-60100-180-300 mg/l Cl
Klorür Testi
5-10-20-40-75-150300 mg/l Cl
Klor Testi
0.1-0.25-0.5-1-2 mg/l Cl2
Tatlı-deniz sularında
Klor Testi
0.25-0.5-0.75-1-24-7-10-15 mg/l Cl2
Klor Testi
0.1-0.2-0.3-0.4-0.60.8-1.0-1.5-2.0 mg/l Cl2
Klor Testi
0.25-0.5-0.75-1-24-7-10-15 mg/l Cl2
CC
CV
SC
TD
Renk Kartı
Renk eletirme tüpü
Sürgülü komperatör
Damlatma iesi ile titrasyon
TL Tüp, uzun
TS Tüp, kısa
TP Pipetle titrasyon
150 mg/l Cl’de100
170 mg/l Cl’de 200
200
Microquant
Microquant
Aquaquant
TS
Aquaquant
TL
Aquamerck
CV
Aquamerck
Aquamerck
Aquaquant
CC
TP
TS
Aquamerck
Aquamerck
TD
TD
Acidimetric
Aquamerck
TP
1.11130.0001
Acidimetric
Aquamerck
TD
1.11132.0001
1.11106.0001
1.14753.0001
Aquamerck
Aquamerck
Microquant
TD
TD
Aquaquant
TS
Aquamerck
CC
300
1.14401.0001
100 serbest klor
1.14670.0001
Mercury(II)-nitrate
Mercury(II)-nitrate
Mercury(II)thiocyanate
Mercury(II)thiocyanate
TMB
1000 serbest klor
1.14976.0001
DPD
Microquant
600 serbest klor
1.14978.0001
DPD
Microquant
400 serbest klor
400 toplam klor
1.14826.0001
DPD
Microquant
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
Page
31
yu
ri
arı
nle
lar
ksu
Atı
vuz
Ha
niz
suy
u
r
ula
al s
ner
Mi
De
sul
yüz
es
ltı-
tv
Sü
a
Yer
a
Gıd
üt
ey
ma
pla
oka
vre
ktr
Ele
Çe
uyu
es
ürü
ller
j su
tro
na
lir
İçm
Ku
lla
nıl
abi
siy
on
ri
ele
fek
zen
De
dre
kon
ula
dd
Yap
ı
ma
ğu
loj
-so
kno
ote
ma
Isıt
Biy
tm
i fe
ğı
kçı
alı
rB
cek
İçe
ım
ltü
Kü
Ta r
Kat. No.
Yedek paket
as
rm
ent
rı
er
i
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parametre
Demir Testi
Florür Testi
Formaldehid Testi
1.08046.0001
Fosfat Testi
Tatlı-deniz sularında
Fosfat Testi
1.14842.0001
Fosfat Testi
1.14848.0001
Fosfat Testi
Fosfat Testi
Fosfat Testi
Gerekli
1.08018.0001
Hidrazin Testi
Kalıntı Sertliği Testi
KalsiyumTesti
KalsiyumTesti
1.18322.0001
Karbonat Sertliği Testi
Karbonat Sertliği Testi/
Asit kpst. pH 4.3 (“SBV”, ANC)
Karbonat Sertliği Testi/
Asit kpst. pH 4.3 (“SBV”, ANC)
Karbonik Asit
(Kireç Çözünürlüğü) Testi
Klorür Testi
Klorür Testi
Klorür Testi
Klorür Testi
1.14977.0001
Klor Testi
Tatlı-deniz sularında
Klor Testi
1.14979.0001
Klor Testi
1.18326.0001
Klor Testi
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
32
Page
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin K-N Aquamerck ®, Microquant®, Aquaquant®
Parametre
Ölçüm Aralığı
Test sayısı
Kat. No.
Metod
Sistem
Klor Testi
0.1-0.2-0.3-0.4-0.60.8-1-1.5-2 mg/l Cl2
0.01-0.025-0.045-0.060.08-0.1-0.15-0.2-0.3 mg/l Cl2
0.1-0.3-0.6-1-1.5 mg/l Cl2
pH 6.8-7.1-7.4-7.6-7.8
0.1-0.3-0.6-1-1.5 mg/l Cl2
pH 6.8-7.1-7.4-7.6-7.8
400 serbest klor
400 toplam klor
300
1.14801.0001
DPD
Microquant
1.14434.0001
DPD
Aquaquant
TL
1.11160.0001
DPD and phenol
red indicator
DPD and phenol
red indicator
Aquamerck
SC
Aquamerck
CV
1.18756.0001
DPD
Microquant
1.18754.0001
DPD
Aquaquant
1.14756.0001
Diphenyl-carbazide
Microquant
1.14441.0001
Diphenyl-carbazide
Aquaquant
TS
1.14402.0001
Diphenyl-carbazide
Aquaquant
TL
1.11131.0001
Xylidyl blue
Aquamerck
CC
1.14768.0001
Formaldoxime
Microquant
1.14406.0001
Formaldoxime
Aquaquant
1.14783.0001
Dimethylglyoxime
Microquant
1.14420.0001
Dimethylglyoxime
Aquaquant
TL
1.11169.0001
Aquamerck
CC
Aquamerck
SC
1.14771.0001
Sulfanilic acid /
Gentisine acid
Sulfanilic acid /
Gentisine acid
Nitrospectral
1.14658.0001
Griess’ reaction
Aquamerck
Klor Testi
Klor ve pH Testi
Klor ve pH Testi
Nİ
YE
Klor Dioksit Testi
Klor Dioksit Testi
Nİ
YE
Kromat Testi
Kromat Testi
Kromat Testi
M Mangnezyum Testi
Mangan Testi
Mangan Testi
N Nikel Testi
Nikel Testi
Nitrat Testi
Tatlı sularda
Nitrat Testi
Nitrat Testi
Nitrit Testi
Tatlı-deniz sularında
CC
CV
SC
TD
Renk Kartı
Renk eletirme tüpü
Sürgülü komperatör
Damlatma iesi ile titrasyon
150 (klor)
150 (pH)
200 (klor)
200 (pH)
0.50-0.90-1.4-1.9-3.8-7.5100
13-19-28 mg/l ClO2
0.020-0.050-0.075-0.10300
0.15-0.20-0.30-0.40-0.55 mg/l ClO2
0.2-0.4-0.8-1.3-2.2-4300
6.7-13-22 mg/l CrO4
0.2-0.4-0.7-1-1.3-1.8300
2.2-2.9-3.6 mg/l CrO4
0.01-0.02-0.04-0.07-0.09150
0.11-0.13-0.18-0.22 mg/l CrO4
100-200-300-50050
1,000-1,500 mg/l Mg
0.3-0.7-1.3-2-3-4110
5-7-10 mg/l Mn
0.03-0.06-0.1-1.5-2-2.5110
0.3-0.4-0.5 mg/l Mn
0.5-1.5-2-2.5-3-4-6500
8-10 mg/l Ni
0.02-0.04-0.07-0.1-0.15125
0.2-0.3-0.4-0.5 mg/l Ni
10-25-50-75-100-125100
150 mg/l NO3
10-25-50-75-100-125200
150 mg/l NO3
5-10-20-30-40-50-6090
70-90 mg/l NO3
0.05-0.15-0.25-0.5-1
100
mg/l NO2
TL Tüp, uzun
TS Tüp, kısa
TP Pipetle titrasyon
1.11174.0001
1.11170.0001
Tip
TL
TL
Microquant
CC
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
Page 10
33
yu
ri
arı
nle
lar
ksu
Atı
vuz
Ha
niz
suy
u
r
ula
al s
ner
Mi
De
sul
yüz
es
ltı-
tv
Sü
a
Yer
a
Gıd
üt
ey
ma
pla
oka
vre
ktr
Ele
Çe
uyu
es
ürü
ller
j su
tro
na
lir
İçm
Ku
lla
nıl
abi
siy
on
ri
ele
fek
zen
De
dre
kon
ula
dd
Yap
ı
ma
ğu
loj
-so
kno
ote
ma
Isıt
Biy
tm
i fe
ı
ılığ
rB
cek
İçe
ltü
Kü
ım
lıkç
1.14803.0001
Ta r
Kat. No.
Yedek paket
as
rm
ent
rı
er
i
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parametre
Klor Testi
Klor Testi
Klor ve pH Testi
1.11100.0001
1.11157.0001
1.11113.0001
1.11114.0001
1.11115.0001
1.11116.0001
1.18757.0001
Klor ve pH Testi
Klor Dioksit Testi
Klor Dioksit Testi
1.14758.0001
Kromat Testi
Kromat Testi
Kromat Testi
Mangnezyum Testi
1.14770.0001
Mangan Testi
Mangan Testi
1.14785.0001
Nikel Testi
Nikel Testi
Nitrat Testi
Tatlı sularda
Nitrat Testi
1.14773.0001
Nitrat Testi
Nitrit Testi
Tatlı-deniz sularında
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
34
Page 11
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin N-S Aquamerck ®, Microquant®, Aquaquant®
Parametre
Ölçüm Aralığı
Test sayısı
Kat. No.
Metod
Sistem
Tip
Nitrit Testi
0.025-0.05-0.075-0.1-0.150.2-0.3-0.5 mg/l NO2
0.1-0.2-0.4-0.6-1-1.8-36-10 mg/l NO2
0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-11.3-2 mg/l NO2
0.005-0.012-0.02-0.03-0.040.05-0.06-0.08-0.1 mg/l NO2
1-3-5-7-9-12 mg/l O2
200
1.08025.0001
Griess’ reaction
Aquamerck
SC
400
1.14774.0001
Griess’ reaction
Microquant
400
1.14424.0001
Griess’ reaction
Aquaquant
TS
110
1.14408.0001
Griess’ reaction
Aquaquant
TL
50
1.14662.0001
Aquamerck
CC
8.5 mg/l O2’’de100
1.11107.0001
Aquamerck
TP
1.18758.0001
modified
Winkler method
Titrimetry, modified
Winkler method
DPD
1.18755.0001
DPD
Aquaquant
TL
1.16206.0001
Redox reaction
Aquamerck
SC
1.09175.0100
Mixed indicator
Aquamerck
CC
1.09175.1000
Mixed indicator
Aquamerck
CC
1.09176.0100
1.09177.0100
Mixed indicator
Mixed indicator
Aquamerck
Aquamerck
CC
CC
1.18763.0001
Aquamerck
CC
1.14669.0001
1.08027.0001
Mixed freshwater
and seawater
indicator
Phenol red
Mixed indicator
Aquamerck
Aquamerck
CC
SC
1.08038.0001
Mixed indicator
Aquamerck
CV
1.14421.0001
Hazen
Aquaquant
TL
1.14792.0001
Silicomolybdenum blue
Silicomolybdenum blue
König’s reaction
Microquant
Nitrit Testi
Nitrit Testi
Nitrit Testi
O OksijenTesti
Tatlı-deniz sularında
OksijenTesti
Ozon Testi
Nİ
YE
Ozon Testi
İ
YEN
P
Perex-Testİ
(Peroksit Testi)
pH Üniversal indikatör,
sıvı
pH Üniversal indikatör,
lsıvı
pH indikatör sıvısı
pH indikatör sıvısı
pH Testi
Tatlı-deniz sularında
pH Testi-havuzlarda
pH Testi
pH Testi
R
Renk Testi
S
Silikat (Silisik Asit)Testi
Silikat (Silisik Asit)Testi
Siyanür Test
CC
CV
SC
TD
Renk Kartı
Renk eletirme tüpü
Sürgülü komperatör
Damlatma iesi ile titrasyon
0.1 mg/l O2
0.15-0.35-0.5-0.7-1.4100
2.7-5-7-10 mg/l O3
0.007-0.017-0.03-0.04300
0.055-0.07-0.1-0.14-02 mg/l O3
10-25-50-50-100-20060
300-500 mg/l H2O2
pH 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7100 ml
7.5-8-8.5-9-9.5-10
pH 4-4.5-5-5.5-6-6.5-71l
7.5-8-8.5-9-9.5-10
pH 9-10-11-12-13
100 ml
pH 0-0.5-1-1.5-2-2.5100 ml
3-3.5-4-4.5-5-5.5
pH 5.0-5.2-5.4-5.6-5.8-6.0200
6.2-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.47.6-7.8-8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0
pH 6.5-6.8-7.1-7.4-7.6-7.8-8.2 200
pH 4.5-5-5.5-6-6.5-7400
7.5-8-8.5-9
pH 4.5-5-5.5-6-6.5100
7-7.5-8-8.5-9
5-10-20-30-40-50limitsiz
70-100-150 HZ
0.6-1.3-2.1-3.2-4.3-6.4200
11-15-21 mg/l SiO2
0.02-0.04-0.09-0.13-0.17150
0.21-0.32-0.43-0.53 mg/l SiO2
0.03-0.07-0.13-0.2-0.3200
0.5-1-2-5 mg/l CN
TL Tüp, uzun
TS Tüp, kısa
TP Pipetle titrasyon
1.14410.0001
1.14798.0001
Microquant
Aquaquant
Microquant
TL
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
Page 12
35
yu
ri
arı
nle
lar
ksu
Atı
vuz
Ha
niz
suy
u
r
ula
al s
ner
Mi
De
sul
yüz
es
ltı-
tv
Sü
a
Yer
a
Gıd
üt
ey
ma
pla
oka
vre
ktr
Ele
Çe
uyu
es
ürü
ller
j su
tro
na
lir
İçm
Ku
lla
nıl
abi
siy
on
ri
ele
De
zen
fek
dd
ma
Yap
ı
dre
kon
ula
as
tm
ğu
loj
-so
kno
ote
ma
Isıt
Biy
rB
cek
İçe
ltü
Kü
Ta r
Kat. No.
Yedek paket
ım
alı
kçı
i fe
lığ
ı
rm
ent
rı
er
i
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parametre
Nitrit Testi
1.14776.0001
Nitrit Testi
Nitrit Testi
Nitrit Testi
necessary:
1.14663.0001
1.11152.0001
1.14663.0001
1.18759.0001
OksijenTesti
Tatlı-deniz sularında
OksijenTesti
Ozon Testi
Ozon Testi
Perex-Testi
(Peroksit Testi)
pH Üniversal indikatör,
sıvı
pH Üniversal indikatör,
lsıvı
pH indikatör sıvısı
pH indikatör sıvısı
pH Testi
Tatlı-deniz sularında
pH Testi-havuzlarda
pH Testi
1.08043.0001
pH Testi
Renk Testi
1.18323.0001
Silikat (Silisik Asit)Testi
Silikat (Silisik Asit)Testi
1.14800.0001
Siyanür Test
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
36
Page 13
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin S-Ü
Aquamerck ®, Microquant®, Aquaquant®
Parametre
Ölçüm Aralığı
Test sayısı
Kat. No.
Metod
Sistem
Tip
Siyanür Testi
0.03-0.06-0.1-0.15-0.20.3-0.4-0.5-0.7 mg/l CN
200
1.14429.0001
König’s reaction
Aquaquant
TS
Siyanür Testi
0.002-0.004-0.007-0.01-
65
1.14417.0001
König’s reaction
Aquaquant
TL
Tannic acid
Microquant
Tannic acid
Aquaquant
TS
Aquamerck
TP
Aquaquant
TL
Aquamerck
TD
0.013-0.016-0.02-0.025-0.03 mg/l CN
Sülfat Testi
Sülfat Testi
Sülfit Testi
Sülfür Testi
Sülfür Testi
T
Toplam Sertlik Testi
Tatlısularda
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Ü Üre Testi
CC
CV
SC
TD
Renk Kartı
Renk eletirme tüpü
Sürgülü komperatör
Damlatma iesi ile titrasyon
25-50-75-100-130-16090
1.14789.0001
190-240-300 mg/l SO4
25-50-80- 110-140-20090
1.14411.0001
300 mg/l SO4
0.5 mg/l Na2SO3 (0.3 mg/l SO3) 40 mg/l Na2SO3‘de 200 1.11148.0001
200
1.14777.0001
100
1.14416.0001
12.5 °e‘de 50
1.14652.0001
Titrimetry,
Iodate / Starch
Dimethyl-pphenylendiamine
Dimethyl-pphenylendiamine
Titriplex® III
1.25 °e
1.25 °e
12.5 °e‘de 100
12.5 °e‘de 100
1.11104.0001
1.08011.0001
Titriplex® III
Titriplex® III
Aquamerck
Aquamerck
TD
TD
0.2 °d and 0.1 mmol/l
12.5 °e‘de 300
1.08039.0001
Titriplex® III
Aquamerck
TP
0.1 °d and 1 mg/l CaCO3
0.3-0.6-1-1.5-2-3-4-58 mg/l (NH2)2CO
3.75 °e‘de 300
100
1.08047.0001
1.14843.0001
Titriplex® III
Indophenol blue
Aquamerck
Microquant
TP
0.1-0.3-0.5-0.7-1-23-4-5 mg/l S
0.02-0.04-0.06-0.1-0.130.16-0.2-0.25 mg/l S
1.25 °e
TL Tüp, uzun
TS Tüp, kısa
TP Pipetle titrasyon
Microquant
03:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:43
Page 14
37
yu
ri
arı
nle
lar
ksu
Atı
vuz
Ha
niz
suy
u
r
ula
al s
ner
Mi
De
sul
yüz
es
ltı-
tv
Sü
a
Yer
a
Gıd
üt
ey
ma
pla
oka
vre
ktr
Ele
Çe
uyu
es
ürü
ller
j su
tro
na
lir
İçm
Ku
lla
nıl
abi
siy
on
ri
ele
De
zen
fek
dd
ma
Yap
ı
dre
kon
ula
as
tm
ğu
loj
-so
kno
ote
ma
Isıt
Biy
rB
cek
İçe
ltü
Kü
Ta r
Kat. No.
Yedek paket
ım
alı
kçı
i fe
lığ
ı
rm
ent
rı
er
i
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parametre
Siyanür Testi
Siyanür Testi
Sülfat Testi
Sülfat Testi
Sülfit Testi
1.14778.0001
Sülfür Testi
Sülfür Testi
1.11140.0001
1.11141.0001
1.08033.0001
1.11122.0001
1.08203.0001
1.08040.0001
1.14845.0001
Toplam Sertlik Testi
Tatlısularda
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Toplam Sertlik Testi
Üre Testi
04:Musterseiten.qxd
38
27.02.2007
11:45
Page 1
> Ayrıntılı bilgi için broürümüze bakın “And where do you carry your lab?” (W 240111)
Reflectoquant®
pH test stripleri
ave kağıtları
sayfa 14
Cebinizdeki Laboratuvar
Kolay kullanım enstrümantal analiz hassasiyeti ile birleti: Reflectoquant® sistem.
Üretim prosesinizde kullandığınız tüm hammaddelerin izlenmesi ve bu ilemde yüksek
kalite güvencesi. Sistem u bileenlerden oluur:
Merckoquant®
Ürünleri
sayfa 18
Test stripleri, test kitleri ve RQeasy®, RQflex®10 and RQflex®10 plus
reflektometreler.
İster tarımda, ister gıda veya su analizlerinde, ister temizlik kontrollerinde veya
endüstriyel analizlerde; Reflectoquant® sistemi ile düük maliyetli mobil bir laboratu-
Aquamerck®
Microquant®
Aquaquant®
sayfa 24
vara sahipsiniz.
Reflectoquant® sistem pekçok farklı parametre için geni ölçüm aralıkları ve kullanım
alanları ile size çok sayıda farklı test imkanı sunar.
Reflectoquant® Alkalin Fosfataz süt
pastorizasyonunda proses içi kontrolleri
kolaylatırır.
Spectroquant®
Ürünleri
sayfa 46
Turbiquant®
Ürünleri
sayfa 106
04:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:45
Page 2
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
39
Reflectoquant® sistemin avantajları
•
Küçük ve yerinde analizlerde kullanması kolay
•
Dakikalar içinde güvenilir, kantitatif sonuçlar almak için Bar-kod
kalibrasyonu
•
Pek çok farklı uygulama imkanı
•
Düük analiz maliyeti
•
Düük miktarda reaktif kullanımı ile çevre dostu
Kısaca Reflectoquant® ürün yelpazesi
RQeasy® – Tek parametre için küçük ve güçlü
Cihaz
Test spektrumu
Ölçüm aralığı
Uygulamalar
Nİ
YE
RQeasy® Nitrat
Nitrat için tek parametre test
mg/l
Gıda, tarım
Nİ
YE
RQeasy® Askorbik
Askorbik asit için tek parametre test
mg/l
Gıda
Nİ
YE
RQeasy® Malik
Malik asit için tek parametre test
mg/l
arapçılık
RQflex® 10/RQflex® 10 plus – 50’den fazla parametre için komple çözüm
Cihaz
Test spektrumu
Ölçüm aralığı
Uygulamalar
RQflex® 10
50’den fazla test
mg/l
Üniversal
RQflex® 10 plus
50’den fazla test
mg/l
Üniversal
artı
be ek test için
küvet test kitleri
μg/l
Su, atıksu, deniz
suyu, tarım
04:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:45
40
Page 3
> Ayrıntılı bilgi için broürümüze bakın “Take it RQeasy” (W 285116)
Reflectoquant®
cihazlar
RQeasy® reflektometreler
Katalog No. 1.17960.0001
Nİ
YE
Katalog No. 1.17962.0001
Nİ
YE
Katalog No. 1.17964.0001
Nİ
YE
RQeasy® Nitrat
RQeasy® Nitrat test striplerine uygun reflektometre
Paket içeriği
250 sonuç için (tarih, zaman, sonuç) sonuç depolama,
kullanıma özgü kalibrasyon, bir adet 3V lityum pil ile
batarya opsiyonu, Reflectometre ve testler için
ayrıntılı kullanma talimatı
RQeasy® Ascorbic
RQeasy® Askorbik Asit test striplerine uygun reflektometre
Paket içeriği
250 sonuç için (tarih, zaman, sonuç) sonuç depolama,
kullanıma özgü kalibrasyon, bir adet 3V lityum pil ile
batarya opsiyonu, Reflectometre ve testler için
ayrıntılı kullanma talimatı
RQeasy® Malic
RQeasy® Malik Asit test striplerine uygun reflektometre
Paket içeriği
250 sonuç için (tarih, zaman, sonuç) sonuç depolama,
kullanıma özgü kalibrasyon fonksiyonu, bir adet 3V lityum
pil ile batarya opsiyonu, Reflectometre ve testler için
ayrıntılı kullanma talimatı
04:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:45
Page 4
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
41
RQflex® 10/RQflex® 10 plus reflektometreler
RQflex® 10
Reflectoquant® test striplerine uygun reflektometre
Paket içeriği
Test-strip adaptörünü ve kalibrasyon kitini içerir, çift optik
sistem (iki reaksiyon alanı ile kullanım için opsiyonel),
5 metod hafızası, 50 sonuç hafızası (tarih, saat, parametre
ve sonuç),PC bağlantı imkanı ( program paketi ayrıca alınmalıdır.),
kullanıma özgü kalibrasyon fonksiyonu, (bar-kod teknolojisi),
4 AAA pil ile batarya kullanımı, Reflectometre ve testler için ayrıntılı
kullanma talimatı
Katalog No. 1.16970.0001
RQflex® 10 plus
Reflectoquant® test stripleri ve test kitleri ile kullanıma uygun reflektometre
Paket içeriği
Katalog No. 1.16970.0001’deki özelliklere ek olarak
küvet adaptörü ve 8 bo küvet
Katalog No. 1.16955.0001
RQflex® aksesuarlar
RQflex® 10 ve RQflex® 10 plus için RQdata
Sonuçların IBM uyumlu bilgisayarlara transferi ve dökümantasyonu için arayüz ve yazılım paketi
RQflex® 10 ve RQflex® 10 plus için test stribi adaptörü
RQflex® 10 plus için küvet adaptörü
RQflex® 10 ve RQflex® 10 plus için rekalibrasyon seti
RQflex® 10 plus için bo küvet, 100 tek kullanımlık küvet
RQflex® 10 ve RQflex® 10 plus için RQcheck kontrol seti
Reflectoquant® dilüsyon seti
!
Reflectoquant® örnek hazırlama Bazı testlerde örneklerin seyreltilmesi gerekir. Bu
ilem Reflectoquant® dilüsyon set (Kat.No.: 1.17990.0001)
kullanılarak gerçekletirilebilir.
Katalog No.
1.16998.0001
1.16953.0001
1.16729.0001
1.16954.0001
1.16727.0001
1.16957.0001
1.17990.0001
04:Musterseiten.qxd
27.02.2007
42
11:45
Page 5
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin A-N Reflectoquant® testler
Parametre
A
Alkol Testi
Alkalin Fosfat Testi
Sütte
Aluminyum Test
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Askorbik Asit Testi
Askorbik Asit Testi
Nİ
E
Y
B Bakır Testi
D Demir Testi
Demir Testi
F Formaldehit Testi
Fosfat Testi
Fosfat Testi
G Glukoz Testi
K Kör Strip
KalsiyumTesti
KalsiyumTesti
Karbonat Sertliği Testi
Klorür Testi
Klorür Testi
İ
N
YE
Klor Testi
Klor Testi
Klor/Klordioksit Testi
İ
N
YE
Kromat Testi
Kaplama Banyosu Testi
L Laktik Asit Testi
Lipaz Testi
M Magnezyum Testi
Malik Asit Testi
Malik Asit Testi
İ
N
YE
Mangan Testi
Molibden Testi
N Nikel Testi
Nitrat Testi
Nitrat Testi
Nitrat Testi
İ
N
YE
Nitrit Testi
Nitrit Testi
Nitrit Testi
R
Reaktifler dahil
Ölçüm aralığı
Test sayısı
Katalog No.
20 - 200 mg/l etanol
1.0 - 10.0 U/l alkalin
fosfataz
5.0 - 50.0 mg/l Al
0.2 - 7.0 mg/l NH4
5.0 - 20.0 mg/l NH4
20 - 180 mg/l NH4
25 - 450 mg/l askorbik asit
25 - 450 mg/l askorbik asit
5 - 200 mg/l Cu
0.5 - 20.0 mg/l Fe(II)
20 - 200 mg/l Fe(II)
1.0 - 45.0 mg/l formaldehit
0.1 - 5.0 mg/l PO4
5 - 120 mg/l PO4
1 - 100 mg/l glukoz
50
50
1.16130.0001 Enzymatic reaction
1.16123.0001 Enzymatic reaction
R
R
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
50
50
50
50
50
100
50
100
50
50
1.16994.0001
1.16892.0001
1.16899.0001
1.16977.0001
1.16981.0001
1.17963.0001
1.16984.0001
1.16982.0001
1.16983.0001
1.16989.0001
1.17942.0001
1.16978.0001
1.16720.0001
1.16730.0001
1.16993.0001
1.16125.0001
1.16126.0001
1.17944.0001
1.16143.0001
1.17940.0001
1.16896.0001
1.17951.0001
R
R
R
R
Glyoxalbishydroxyanil
Phthaleinkomplexone
Mixed indicator
Iron(III)-thiocyanate
Iron(III)-thiocyanate
DPD
Redox reaction
Redox reaction
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
50
1.16988.0001
1.16980.0001
1.16127.0001
1.05851.0001
1.16124.0001
1.16128.0001
1.17965.0001
1.16991.0001
1.16979.0001
1.16985.0001
1.16995.0001
1.16971.0001
1.17961.0001
1.17941.0001
1.16973.0001
1.16732.0001
Diphenylcarbazide
Cadmium sulfide
Enzymatic reaction
Enzymatic reaction
Phthaleinkomplexone
Enzymatic reaction
Enzymatic reaction
Oxidation/Redox indic.
Toluene-3.4-dithiol
Diacetyldioxime
Modified Griess’ reaction
Modified Griess’ reaction
Modified Griess’ reaction
Griess’ reaction
Griess’ reaction
Aromatic amine
2.5 - 45.0 mg/l Ca
5 - 125 mg/l Ca
0.5 - 20.0 °d
2 - 50 mg/l Cl
0.05 - 1.00 g/l Cl
0.05 - 2.00 mg/l Cl2
0.5 - 10.0 mg/l Cl2
25 - 400 mg/l Cl2
47.6 - 761 mg/l ClO2
1.0 - 45.0 mg/l CrO4
0.2 - 5.0 g/l Ag
1.0 - 60.0 mg/l laktik asit
10 - 400 μg/l lipaz
5 - 100 mg/l Mg
5.0 - 60.0 mg/l malik asit
5.0 - 60.0 mg/l malik asit
0.5 - 45.0 mg/l Mn
1.0 - 45.0 mg/l Mo
10 - 200 mg/l Ni
3 - 90 mg/l NO3
5 - 225 mg/l NO3
5 - 250 mg/l NO3
0.02 - 1.00 mg/l NO2
0.5 - 25.0 mg/l NO2
0.03 - 1.00 g/l NO2
Metod
Aurin tricarboxylic acid
Indophenol blue
Indophenol blue
Nessler
Phosphormolybd. blue
Phosphormolybd. blue
2.2’-Cuproine
Triazine
2.2’-Bipyridine
Triazole
Phosphormolybd. blue
Phosphormolybd. blue
Enzymatic reaction
Bilgi
Tip
RQeasy
R
RQflex plus
R
R
RQflex plus
R
RQflex plus
R
R
R
RQeasy
R
R
RQeasy
RQflex plus
04:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:45
Page 6
43
yu
nle
ksu
Atı
lar
vuz
Ha
niz
suy
u
r
ula
ner
al s
De
sul
ürü
Mi
es
yüz
ltı-
tv
Sü
a
Yer
a
Gıd
üt
ey
ma
pla
oka
vre
ktr
Ele
Çe
uyu
es
ri
arı
j su
ller
na
tro
dre
kon
lir
abi
nıl
Ku
lla
fek
siy
on
ri
ele
dd
zen
De
ma
Yap
ı
İçm
ula
as
tm
ğu
loj
-so
ma
Isıt
ote
kno
Parameter
Biy
rB
cek
ltü
İçe
Kü
Ta r
ım
alı
kçı
i fe
lığ
ı
rm
ent
rı
er
i
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parametre
Alkol Testi
Alkalin Fosfat Testi
Sütte
Aliminyum Test
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Amonyum Testi
Askorbik Asit Testi
Askorbik Asit Testi
Bakır Testi
Demir Testi
Demir Testi
Formaldehit Testi
Fosfat Testi
Fosfat Testi
Glukoz Testi
Kör Strip
KalsiyumTesti
KalsiyumTesti
Karbonat Sertliği Testi
Klorür Testi
Klorür Testi
Klor Testi
Klor Testi
Klor/Klordioksit Testi
Kromat Testi
Kaplama BanyosuTesti
Laktik Asit Testi
Lipaz Testi
Magnezyum Testi
Malik Asit Testi
Malik Asit Testi
Mangan Testi
Molibden Testi
Nikel Testi
Nitrat Testi
Nitrat Testi
Nitrat Testi
Nitrit Testi
Nitrit Testi
Nitrit Testi
04:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:45
44
Page 7
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Dizin P-Z Reflectoquant® testler
P
S
Nİ
YE
Parametre
Ölçüm aralığı
Test sayısı
Katalog No.
Metod
Perasetik Asit Testi
Perasetik Asit Test
Peroksidaz Testi Sütte
Peroksit Testi
Peroksit Testi
pH Testi
pH Testi
pH Testi
Potasyum Testi
Potasyum Testi
Serbest Sülfür Asiti
1.0 - 22.5 mg/l perasetik asit
75 - 400 mg/l perasetik asit
5 - 200 U/l peroksidaz
0.2 - 20.0 mg/l H2O2
100 - 1,000 mg/l H2O2
pH 1.0 - 5.0
pH 4.0 - 9.0
pH 9.0 - 13.0
0.25 - 1.20 g/l K
1.0 - 25.0 mg/l K
1.0 - 40.0 mg/l SO2
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
1.16975.0001
1.16976.0001
1.16121.0001
1.16974.0001
1.16731.0001
1.16894.0001
1.16996.0001
1.16895.0001
1.16992.0001
1.17945.0001
1.16137.0001
Su artlandırmada Ph Testi
Sukroz Testi
Sülfit Testi
7.0 - 10.0
0.25 - 2.5 g/l
10 - 200 mg/l SO3
50
50
50
1.16898.0001
1.16141.0001
1.16987.0001
0.5 - 5.0 g/l tartarik asit
2.0 - 14.0 g/l (tartarik asit)
2.0 - 14.0 g/l (tartarik asit)
0.1 - 30.0 °d
65 - 650 mg/l toplam eker
50
100
100
50
50
1.16721.0001
1.16135.0001
1.16138.0001
1.16997.0001
1.16136.0001
Redox reaction
Redox reaction
Enzymatic reaction
Enzymatic reaction
Enzymatic reaction
Mixed indicator
Mixed indicator
Mixed indicator
Dipicrylamine
Kalignost, turbidimetric
Nitroprusside/
Zn-hexacyanoferrate
Mixed indicator
Enzymatic reaction
Nitroprusside/
Zn-hexacyanoferrate
Ammonium vanadate
Mixed indicator
Mixed indicator
Phthaleinkomplexone
Enzymatic reaction
10 - 200 mg/l SO3
50
1.16722.0001 Nitroprusside/
Zn-hexacyanoferrate
R
50 - 500 mg/l üre
50
1.16120.0001 Enzymatic reaction
R
T
Tartarik Asit Testi
Toplam Asidite Testi pH 7.0
Toplam Asidite Testi pH 8.2
Toplam Sertlik Test
Toplam eker Testi
(glukoz ve fruktoz)
Toplam Sülfür Testi
(Sülfür Asiti Testi)
Beyaz arapta
Ü Üre Testi Sütte
R
Reaktifler dahil
Bilgi
Tip
R
R
RQflex plus
R
R
R
R
R
R
27.02.2007
11:45
Page
Ta r
ım
04:Musterseiten.qxd
45
yu
ri
nle
ksu
Atı
lar
vuz
Ha
niz
suy
u
r
ula
ner
al s
De
sul
ürü
ey
üt
es
yüz
ltı-
tv
Sü
a
Yer
a
Gıd
Mi
su
nyo
Ba
ma
vre
pla
Ka
Çe
uyu
es
arı
j su
ller
na
tro
dre
kon
lir
abi
nıl
Ku
lla
fek
siy
on
ri
ele
dd
zen
De
ma
Yap
ı
İçm
ula
as
tm
ğu
loj
-so
ma
Isıt
ote
kno
Parameter
Biy
rB
cek
ltü
İçe
Kü
Ta r
ım
alı
kçı
i fe
lığ
ı
rm
ent
rı
er
i
> www.chemdat.info > http://fea.merck.de
Parametre
Perasetik Asit Testi
Perasetik Asit Test
Peroksidaz Testi Sütte
Peroksit Testi
Peroksit Testi
pH Testi
pH Testi
pH Testi
Potasyum Testi
Potasyum Testi
Serbest Sülfür Asiti
Su artlandırmada Ph Testi
Sukroz Testi
Sülfit Testi
Tartarik Asit Testi
Toplam Asidite Testi pH 7.0
Toplam Asidite Testi pH 8.2
Toplam Sertlik Test
Toplam eker Testi
(glukoz ve fruktoz)
Toplam Sülfür Testi
(Sülfür Asiti Testi)
Beyaz arapta
Üre Testi Sütte
05:Musterseiten.qxd
46
27.02.2007
11:56
Page 1
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ® analiz sistemleri
pH-test stripleri ve
test kağıtları
sayfa 14
Su analizlerinde güvenlik
Günümüzde kalite güvence su ve atıksu analizlerinde kesin sonuç anlamına
gelmektedir. Ancak balangıçtan bitie kadar her basamakta izlenebilirliği olan,
kalite güvenceye yönelik çalımaları yapılmı olan analizlerin sonuçları güvenilir ve
Merckoquant®
ürünleri
sayfa 18
kabul edilebilir olarak tanımlanır.
Bizim Spectroquant® analiz sistemimiz ve bileenleri profesyonel AQA (Analitik
Kalite Güvence) konseptimiz sizin uluslararası kalite ve güvenilirliğiniz anlamına
gelmektedir.
Aquamerck®
Microquant®
Aquaquant®
sayfa 24
Reflectoquant®
ürünleri
sayfa 38
Spectroquant® analiz sistemi:
kolay kullanımlı küvet testler – barkod tanıma
sistemi sayesinde hatasız analizler
Turbiquant®
ürünleri
sayfa 106
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:56
Page 2
> http://photometry.merck.de
47
Kısaca Spectroquant ® sistem
Cihazlar ve aksesuarlar
Sayfa 48
Kolay kullanım ve yüksek ölçüm kaliteli
Spectroquant® kolorimetre ve fotometreler
Örnek hazırlama
Sayfa 60
Parçalama setleri ve termoreaktörler ile kolay ve
yüksek doğruluk
Test kitleri
Sayfa 66
130’u akın Spectroquant® test kiti ile çok geni
uygulama aralıkları için uygun çözümler
Kalite
Sayfa 90
Test kitleri ile birlikte verilen Kalite Sertifikaları
her partinin kalite uyumunu doğrular
Kalite güvence
Sayfa 92
Sertifikalı standartlar, GLP-uyumlu dökümantasyon ve
araçlar sayesinde mükemmel Analitik Kalite Güvence (AQA)
Servis
250’den fazla uygulama, ücretsiz metod güncelleme ve
daha fazlası için ://photometry.merck.de
Sayfa 104
05:Musterseiten.qxd
48
27.02.2007
11:56
Page 3
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
cihazlar
Her uygulama için uygun cihaz
Basit cep tipi cihazlardan güçlü laboratuvar tipi fotometrelere kadar ürün
yelpazemizde her uygulama alanı için uygun bir ölçüm cihazı bulunur.
Spectroquant® kolorimetre serisini oluturan cihazların tümü sağlam, kolay
kullanımlı ve sahada kullanım için çok uygun cihazlardır. Eğer sadece bir veya iki
parametreye bakmak istiyorsanız Picco kolorimetreler sizin için en uygun çözüm
olacaktır. Kapsamlı ve mobil çözümler arayanlar için ise Merck Spectroquant®
Multy kolorimetreyi gelitirmitir.
Spectroquant® NOVA fotometrelerin önemli özellikleri kolay kullanım ve
balangıçtan bitie analitik kalite güvence ile tamamlanan yüksek ölçüm
kalitesidir. Güvenlik anlayıınızı desteklemek için 3 AQA modu bulunur. NOVA
serisinin bir baka karakteristik özelliği ise metodların manuel olarak tek tek
verilerinin girilmesine gerek kalmadan analiz yapmayı sağlayan küvet testler ve
reaktif testler için bar-kod okuma sistemidir. Spectroquant® testlerin sürekli
yüksek kalitesi için kör örnek hazırlamaya gerek yoktur, kör değerleri programlarla
birlikte cihazın hafızasına girilmitir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:56
Page 4
> http://photometry.merck.de
49
Kısaca Spectroquant ® – Kolorimetreler ve Fotometreler
Spectroquant ® Picco – Pratik taıma çantası içinde mobil çözüm
Nİ
YE
Model
Uygulama alanı
Barkodtanıma
Test parametre
sayısı
220 V
Kullanım
Batarya
Kullanım
Spectroquant® Kolorimetre
Picco Cl2 / pH / O3
Klor, pH ve ozon ölçümleri için
komple cihaz
3
Var
Spectroquant® Kolorimetre
Picco COD / CSB
COD (kimyasal oksijen ihtiyacı)
için komple cihaz*
1
Var
Spectroquant® Kolorimetre
Picco F
Florür ölçümleri için
komple cihaz
1
Var
Spectroquant® Kolorimetre
Picco NH4-N
Amonyum ölçümleri için
komple cihaz
1
Var
Spectroquant® Kolorimetre
Picco NO3-N
Nitrat ölçümleri için
komple cihaz
1
Var
Spectroquant® Kolorimetre
Picco N
Azot (toplam) ölçümleri için
komple cihaz*
1
Var
Spectroquant® Kolorimetre
Picco PO4-P
O-fosfat ve fosfor ölçümleri için
komple cihaz*
2
Var
*Parçalama sonrasında
Spectroquant ® Multy – komple ve güçlü
Nİ
YE
Model
Uygulama alanı
Spectroquant® Kolorimetre
Multy
Tüm su tipleri için komple cihaz
(100’den fazla metod için uygun)
Barkodtanıma
Test parametre
sayısı
220 V
Kullanım
Batarya
Kullanım
>100
Var
Var
Spectroquant ® NOVA – bar-kod tanıma sistemi ile kolay kullanımlı fotometre
Model
Uygulama alanı
Barkodtanıma
Test parametre
sayısı
220 V
Kullanım
Batarya
Kullanım
Spectroquant® NOVA 30 A
Rutin atıksu analizleri için
temel cihaz
Var
>60
Var
Var
Spectroquant® NOVA 60
İçme suyu, atıksu ve tüm diğer su
tiplerinde rutin ölçümler
Var
>160
Var
Spectroquant® NOVA 60 A
NOVA 60 gibi, aynı zamanda arj
edilebilir batarya ile kullanım
Var
>160
Var
Spectroquant® NOVA 400
Tüm rutin ölçümler ve ayrıca özel
analizler (Zeiss optik sistemli VIS
spektrofotometre)
Var
>160
Var
Var
05:Musterseiten.qxd
50
27.02.2007
11:56
Page 5
> Ayrıntılı bilgi için broürümüze bakın »All waters in our grasp.« (W 285112)
Spectroquant ®
Cihazlar
Spectroquant ®
Picco kolorimetre
Spectroquant® Picco kolorimetrelerin kullanımı son derece kolaydır ve Spectroquant® test kitleri ile kullanım için önceden programlanmıtır. Kullanıcılar kolay
kullanımlı hazır küvet testler ile daha düük maliyetli reaktif testler arasında
seçim yapabilirler. Çalıma prosedürünün her basamağı kolay anlaılacak ekilde
verildiğinden eğitimsiz personel dahi Spectroquant® Picco cihazlarını sorun
yaamadan kullanabilir.
Picco Kolorimetreler için genel teknik bilgiler:
Gövde
Tutakımı
Örnek hücresi
Optikler
Güç kaynağı
Boyutlar (çanta)
Boyutlar (cihaz)
Cihazın ağırlığı
Otomatik kapanma
Çalıma sıcaklığı
Çalıma bağıl nemi
CE-uygunluk
ABS
3 tu, polikarbonat membran, kısmen asit ve
çözücü dirençli
su geçirmez
sıcaklık düzeltmeli LED
9 V batarya ile 40 saat ilem kapasitesi (4 dakikada tamamlanan
yaklalık 600 ilem sonucuna denktir.)
270 x 225 x 80 mm (B x E x Y)
190 x 110 x 55 mm (B x E x Y, adaptörsüz)
0.4 kg
otomatik kapanma
0 °C ‘den +40 °C ‘ye
30 - 90 , yoğumasız
DIN EN 50 081-1, VDE 0839 part 81-1 1993-03,
DIN EN 50 082-2, VDE 0839 part 82-2 1996-02
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:56
Page 6
> http://photometry.merck.de
51
Picco
Spectroquant® Kolorimetre Picco Cl2/pH/O3
serbest ve toplam klor, pH ve ozon tayini için
Teslimat içeriği
Fotometre ve çanta, 9 V batarya, 16 mm yuvarlak küvet
için adaptör, adaptör kapağı, 3 x 24 mm yuvarlak küvet,
kullanma talimatı, kısa kimya bilgisi
Ölçüm dalgaboyu
528 nm (LED ve filtre)
Ölçüm süresi
3-4s
Otomatik kapanma
Son tua basıldıktan 5 dakika sonra
Spectroquant ®
test kiti
Katalog No. 1.73600.0001
Ölçüm aralığı
mg/l
Katalog No.
Klor Testi, serbest (200 Test)
0.02 - 5.00
1.00598.0002
Klor Testi, serbest (1200 Test)
0.02 - 5.00
1.00598.0001
Klor Testi, toplam(200 Test)
0.02 - 5.00
1.00602.0001
Klor Testi, toplam (1200 Test)
0.02 - 5.00
1.00602.0002
Klor Küvet Testi serbest ve toplam
0.02 - 5.00
1.00599.0001
Klor Küvet Testi,serbest
0.05 - 6.00
1.00595.0001
Klor Küvet Testi serbest ve toplam
0.05 - 6.00
1.00597.0001
pH Küvet Testi
pH 6.4 - 8.8
1.01744.0001
Ozon Testi (200 Test)
0.02 - 3.40
1.00607.0001
Ozon Testi (1200 Test)
0.02 - 3.40
1.00607.0002
Spectroquant® Kolorimetre Picco COD / CSB
COD tayini için
Teslimat içeriği
Fotometre ve çanta, 9 V batarya, 16 mm yuvarlak küvet
için adaptör, adaptör kapağı, kullanma talimatı
kısa kimya bilgisi
Ölçüm hassasiyeti
±3.5 %
Ölçüm dalgaboyu
605 nm (LED)
Ölçüm süresi
3-4s
Otomatik kapanma
Son tua basıldıktan 5 dakika sonra
Spectroquant ®
test kiti
Ölçüm aralığı
mg/l
Katalog No.
COD Küvet Testi
0.03 - 1.50
COD Küvet Testi
0.30 - 3.50
1.14691.0001
COD Küvet Testi
0.50 - 10.00
1.14555.0001
1.14541.0001
Açıklama: COD parçalaması için bir termoreaktöre ihtiyaç vardır. Ayrıntılı bilgi
için Spectroquant® Termoreaktörler kısmına bakın.
Katalog No. 1.73601.0001
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
52
11:56
Page 7
> Ayrıntılı bilgi için broürümüze bakın »All waters in your grasp« (W 285112)
Spectroquant ®
Nİ
YE
Katalog No. 1.73606.0001
Spectroquant® Kolorimetre Picco F
florür tayini için
Teslimat içeriği
Fotometre ve çanta, 9 V batarya, 16 mm yuvarlak küvet
için adaptör, adaptör kapağı, 3 x 16 mm bo yuvarlak küvet,
kullanma talimatı, kısa kimya bilgisi
Ölçüm hassasiyeti
± 3.5
Ölçüm dalgaboyu
620 nm (LED)
Ölçüm süresi
3-4s
Otomatik kapanma
Son tua basıldıktan 15 dakika sonra
Spectroquant ®
test kiti
Katalog No. 1.73602.0001
cihazlar
Ölçüm aralığı
mg/l
Katalog No.
Florür Testi
0.10 - 2.00
Florür Testi
1.0 - 20.0
1.14598.0001
1.14598.0001
Florür Küvet Testi
0.10 - 1.50
1.14557.0001
Florür Küvet Testi
25 - 500 μg/l
1.14557.0001
Spectroquant® Kolorimetre Picco NH4-N
amonyum tayini için
Teslimat içeriği
Fotometre ve çanta, 9 V batarya, 16 mm yuvarlak küvet
için adaptör, adaptör kapağı, 3 x 16 mm bo yuvarlak küvet,
kullanma talimatı, kısa kimya bilgisi
Ölçüm hassasiyeti
± 3.5 %
Ölçüm dalgaboyu
660 nm (LED ve Filtre)
Ölçüm süresi
3-4s
Otomatik kapanma
Son tua basıldıktan 20 dakika sonra
Spectroquant ®
test kiti
Amonyum Küvet Testi
Amonyum Küvet Testi
Amonyum Testi
Ölçüm aralığı
mg/l
Katalog No.
0.20 - 8.00
1.14558.0001
4.30 - 80.0
1.14559.0001
2.0 - 50.0
1.00683.0001
5 - 100
1.00683.0001
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:56
Page
> http://photometry.merck.de
53
Picco
Spectroquant® Kolorimetre Picco NO3-N
nitrat tayini için
Teslimat içeriği
Fotometre ve çanta, 9 V batarya, 16 mm yuvarlak küvet
için adaptör, adaptör kapağı, 3 x 16 mm bo yuvarlak
küvet, kullanma talimatı, kısa kimya bilgisi
Ölçüm hassasiyeti
±3.5 %
Ölçüm dalgaboyu
370 nm (LED ve Filtre)
Ölçüm süresi
3-4s
Otomatik kapanma
Son tua basıldıktan 15 dakika sonra
Spectroquant ®
test kiti
Ölçüm aralığı
mg/l
Katalog No.
Nitrat Testi
1.0 - 25.0
1.09713.0001
Nitrat Küvet Testi
1.0 - 25.0
1.14563.0001
Nitrat Küvet Testi
2.0 - 50.0
1.14764.0001
Nitrat Küvet Testi
23 - 225
1.00614.0001
Spectroquant® Kolorimetre Picco N
toplam azot tayini için
Teslimat içeriği
Fotometre ve çanta, 9 V batarya, 16 mm yuvarlak küvet
için adaptör, adaptör kapağı, 3 x 16 mm bo yuvarlak
küvet, kullanma talimatı, kısa kimya bilgisi
Ölçüm hassasiyeti
±3.5 %
Ölçüm dalgaboyu
370 nm (LED ve Filtre)
Ölçüm süresi
3-4s
Otomatik kapanma
Son tua basıldıktan 15 dakika sonra
Spectroquant ®
test kiti
Ölçüm aralığı
mg/l
Katalog No.
Azot Küvet Testi
1.0 - 15.0
1.00613.0001
10 - 150
1.14763.0001
Katalog No. 1.73603.0001
Katalog No. 1.73604.0001
toplam
Azot Küvet Testi
toplam
Açıklama: Toplam azot parçalaması için bir termoreaktöre ihtiyaç vardır. Ayrıntılı bilgi için
Spectroquant® Termoreaktörler kısmına bakın
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:56
Page
> Ayrıntılı bilgi için broüre bakın »SQ
54
Multy-The broad range for the small budget « (W 285113)
Spectroquant ®
Katalog No. 1.73605.0001
cihazlar
Spectroquant® Kolorimetre Picco PO4 -P
o-fosfat ve toplam fosfor tayini için
Teslimat içeriği
Fotometre ve çanta, 9 V batarya, 16 mm yuvarlak küvet
için adaptör, adaptör kapağı, 3 x 16 mm bo yuvarlak küvet,
kullanma talimatı, kısa kimya bilgisi
Ölçüm hassasiyeti
±3.5 %
Ölçüm dalgaboyu
660 nm (LED ve Filtre)
Ölçüm süresi
3-4s
Otomatik kapanma
Son tua basıldıktan 10 dakika sonra
Spectroquant ®
test kiti
Ölçüm aralığı
mg/l
Katalog No.
Fosfat Küvet Testi
0.05 - 4.00
1.14543.0001
0.5 - 20.0
1.14729.0001
1.0 - 70.00
1.00798.0001
orto-fosfat ve toplam fosfor
Fosfat Küvet Testi
orto-fosfat ve toplam fosfor
Fosfat Testi
orto-fosfat
Açıklama: Toplam fosfor parçalaması için bir termoreaktöre ihtiyaç vardır. Ayrıntılı bilgi için
Spectroquant® Termoreaktörler kısmına bakın
Spectroquant® Kolorimetre Picco ve Multy aksesuarları
24 mm vidalı kapaklı bo küvet
16 mm vidalı kapaklı bo küvet
12’lik paketlerde
25’lik paketlerde
Katalog No. 1.73650.0001
Katalog No. 1.14724.0001
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:56
Page 10
> http://photometry.merck.de
55
Picco
Multy
Spectroquant ®
Multy kolorimetre
Yeni Spectroquant® Multy kolorimetre fotometrik su analizlerinde geni kapsamlı ve düük maliyetli
çözümler arayan tüm kullanıcılar için uygundur. Spectroquant® test kitlerinin temelindeki 100’ü akın
metod içme suyu ve atıksu alanındaki önemli parametrelerin tümünü kapsar. Dahili arj edilebilir
bataryalar ve pratik taıma çantası ile cihaz istenen yerde istenen zamanda kullanılabilir. Batarya arj etme
özelliği sayesinde cihaz çalıırken dahi piller arj edilebilir. Opsiyonel yazıcıya veya bilgisayara bağlantı
sayesinde ölçüm verilerinin iletilmesi veya internetten yeni metodların yüklenmesi mümkündür.
Nİ
YE
Spectroquant® Multy Kolorimetre
Teslimat içeriği
çin
Ekran
Optikler
Ölçüm dalgaboyu
Arayüz
Tutakımı
Güç
Çevre koulları
Sistem kontrolü
Hafıza
CE onayı
Boyutlar
Çanta, kolorimetre, 16 mm yuvarlak küvetler için adaptör,
adaptör kapağı, 7 arj edilebilir batarya, lityum batarya
(veri saklamayı sağlamak için), PC bağlantı ara kablosu
3 x16 mm yuvarlak küvet, 3 x 24 mm yuvarlak küvet,
tornavida (batarya bölmesi için), 100 ml plastik beher,
kullanma talimatı
Geni grafik ekran
6 sıcaklık düzeltmeli giriim filtreli LED,
dahili referans kanalı (dual beam teknoloji)
430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm, 660 nm
Yazıcı ve bilgisayar bağlantısı için RS 232
Asit ve çözücülere dirençli,
dokunmatik sesli uyarılı
7 NiCd-batarya paketi (AA/Mignon), piller cihazın içinde iken cihazın
adaptörü tarafından arj edilir, entegre aırı yük koruması
maks. 90 % nem (yoğumasız), yakl. 0-50 °C
Cihaz otomatik kendini kontrol eder
1000 veri seti, tarih, zaman ve kayıt numarası ile birlikte
Evet
Yakl.. 265 x 195 x 70 mm (cihaz),
440 x 370 x 140 mm (çanta)
Katalog No. 1.73630.0001
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
56
11:56
Page 11
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
cihazlar
Spectroquant ® NOVA 30A
Spectroquant® NOVA 30 A, kolay su analizleri için temeldir. Cihaz sağlam ve artlar gerektiğinde- taınabilirdir. Bu cihazla atıksu analizlerindeki tüm önemli
küvet testler yapılabilir. En basit model bile bar-kod okuma sistemi, AQA desteği
ve dökümantasyon özelliklerine sahiptir.
Katalog No. 1.09748.0001
Spectroquant® NOVA 30 A
Fotometre
Net versiyon, arj edilebilir bataryaları ile birlikte, grafik ekran 128 x 64 pixel
Dalgaboyu
6 filtre referans beam ile in array-tekniği : 340, 445, 525,
550, 605, 690 nm ±2 nm, yarı bant geniliği 10 nm
Fotometrik tekrarlanabilirlik
1.000 A’de 0.001 A
Fotometrik çözünürlük
0.001 A
Tayin tipleri
Absorbans, konsantrasyon, transmisyon
Abs. ölçüm aralığı
-0.300 A - 3.200 A
Lamba
Tungsten halojen lamba, önceden ayarlanmı, ısınma süresi yok,
ölçüm süresi 2 saniye
Tarih/ Saat
Fotometre ile entegre gerçek zamanlı saat
Küvet yuvası
16 mm ø küvetler
Test tanıma
AutoSelect fonksiyonu (bar-kod okuma sistemi)
otomatik küvet tanıma
Metod güncelleme
İnternet üzerinden
AQA
3 kalite kontrol modu
Bulanıklık düzeltmesi
Bulanıklık için kendiliğinden çoklu dalgaboyu ölçümü
Arayüz
Yazıcı veya bilgisayara bağlanmak için RS 232 C arayüz
Hafıza
500 sonuca kadar
Güç
110 - 130 V~, 60 Hz; 210 - 250 V~, 50 Hz
Sıcaklık
Depolama: -25 °C - +65 °C, ilem: +5 °C - +40 °C
İzin verilen bağıl nem
Yıllık ortalama: # 75 % , 30 gün/yıl: 95 % , diğer zamanlar: 85 %
Boyutlar
140 x 270 x 260 mm (H x D x B)
Ağırlık
2.8 kg bataryalar dahil
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:56
Page 12
> http://photometry.merck.de
57
NOVA 30 A
NOVA 60 / 60 A
Spectroquant ® NOVA 60 ve 60 A
Spectroquant® NOVA 60 tüm su tiplerinde kullanıma hazır küvet testlerle ve düük maliyetli reaktif
testlerle tüm rutin analizleri yapabilecek olan bir cihazdır. 130’dan fazla farklı ölçüm aralığındaki test kiti
ile NOVA 60 fotometre çok geni bir uygulama alanına sahiptir. Cihaz 50 kullanıcı tanımlı metodu
hafızasında saklayabilir. Spectroquant® NOVA 60A aynı zamanda mobil analiz istasyonu olarak kullanılabilir. Kullanılı Multi-Achat II yazılımı sayesinde metodların programlanması ve sonuçların bilgisayara
aktarılması son derece kolaydır.
Spectroquant® NOVA 60 Fotometre
Net versiyon, grafik ekran, 128 x 64 pixel
Dalgaboyu
12 filtre referans beam ile in array-tekniği: 340, 410, 445, 500,
525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820 nm ±2 nm,
yarı bant geniliği 10 nm
Fotometrik tekrarlanabilirlik
1.000 A’de 0.001 A
Fotometrik çözünürlük
0.001 A
Tayin tipleri
Absorbans, konsantrasyon, transmisyon
Abs. ölçüm aralığı
-0.300 A - 3.200 A
Lamba
Tungsten halojen lamba, önceden ayarlanmı, ısınma süresi yok,
ölçüm süresi 2 saniye
Tarih/ Saat
Fotometre ile entegre gerçek zamanlı saat
Küvet yuvası
10, 20, 50 mm küvetler ve16 mm ø küvetler
Test tanıma
AutoSelect fonksiyonu (bar-kod okuma sistemi)
otomatik küvet tanıma
Metod güncelleme
İnternet üzerinden
AQA
3 kalite kontrol modu
Bulanıklık düzeltmesi
Bulanıklık için kendiliğinden çoklu dalgaboyu ölçümü
Arayüz
Yazıcı veya bilgisayara bağlanmak için RS 232 C arayüz
Hafıza
1000 sonuca kadar
Özel fonksiyonlar
50 serbest programlanabilir metod
Güç
110 - 130 V~, 60 Hz; 210 - 250 V~, 50 Hz
Sıcaklık
Depolama: -25 °C - +65 °C, ilem: +5 °C - +40 °C
İzin verilen bağıl nem
Yıllık ortalama: # 75 % , 30 gün/yıl: 95 % , diğer zamanlar: 85 %
Boyutlar
140 x 270 x 260 mm (H x D x B)
Ağırlık
2.3 kg
Katalog No. 1.09751.0001
Spectroquant® NOVA 60 A Fotometre
Net versiyon, arj edilebilir bataryalar dahil, grafik ekran 128 x 64 pixel
Tüm teknik detaylar NOVA 60 (Kat. No. 1.09751.0001) ile aynı
Ağırlık: 2.8 kg bataryalar dahil
Katalog No. 1.09752.0001
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
58
11:57
Page 13
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ® cihazlar
Spectroquant ® NOVA 400
Bar-kod okuma ve otomatik küvet tanıma sistemleri ile Spectroquant® NOVA
400 ile yapılan ölçümler basit ve kolaydır. Cihazın özellikleri sadece bunlarla
kalmaz: 330 ve 850 nm arasında istediğiniz dalgaboyunda ölçüm yapabilirsiniz,
saniyeler içinde absorbsiyon spektrumunu kaydedebilirsiniz ve maksimum
absorbsiyon değerlerini tayin edebilirsiniz. Aynı zamanda kinetik analizler,
kolorimetrik ve türbidimetrik ölçümler için gereken ekipmanları da sağlıyoruz.
Katalog No. 1.09777.0001
Spectroquant® NOVA 400 Spektrofotometre
Spektrofotometre, güç adaptörü ile birlikte, grafik ekran 240 x128 piksel, CFL arka plan
aydınlatması, ayrılmı fotodiyot teknik: 256 x fotodiyot array, devamlı olarak ayarlanabilir
Dalgaboyu
Aralık:330 - 850 nm, sapma düzeltmesi
Lamba
Tungsten halojen lamba, önceden ayarlanmı
Dalgaboyu çözünürlüğü
10 nm
Dalgaboyu hassasiyeti
± 0.3 nm
Dalgaboyu tekrarlanabilirliği
± 0.1 nm
Fotometrik tekrarlanabilirlik
1.000 A’de 0.001 A
Fotometrik çözünürlük
0.001 A
Sapma düzeltmesi
Her otokontrolde otomatik olarak yapılır
Sapma düzeltmesi olmadan
Tipik 525 nm’de 2 mA/h (AutoCheck olmadan, sabit ortam sıcaklığı,
zamana bağlı sapma
120 dakika ısınma süresinden sonra)
Isınma süresi
Standart ilem 15 dakika, kinetik ölçümlerde120 dakika önerilir
Ölçüm tipi
Absorbans, konsantrasyon, transmisyon, EN ISO7880’e göre renk
absorbans ölçüm aralığı -0.300 A -3.200 A
Küvet yuvası
10, 20, 50 mm küvetler ve 16 mm ø küvetler
Test tanıma
AutoSelect fonksiyonu (bar-kod okuma sistemi)
otomatik küvet tanıma
Metod güncelleme
İnternet üzerinden
AQA
3 kalite kontrol modu
Bulanıklık düzeltmesi
Bulanıklık için kendiliğinden çoklu dalgaboyu ölçümü
Arayüz
Yazıcı veya bilgisayara bağlanmak için RS 232 C arayüz
Hafıza
1,000 sonuca kadar
Metodlar
99 serbest programlanabilir metod
Kalibrasyon çizgisi: kullanıcı tanımlı metodlarla tayin edilir
Kinetik: seçilen aralıkta otomatik ölçüm tekrarlama
Depolama yeri
Hafıza flashcard
Güç
110 - 250 V~, 50 - 60 Hz
Sıcaklık
Depolama: -25 °C -+65 °C, ilem: +5 °C - +35 °C
İzin verilen bağıl nem
Yıllık ortalama: # 75 % , 30 gün/yıl: 95 % , diğer zamanlar: 85 %
Boyutlar
150 x 275 x 375 mm (H x D x B)
Ağırlık
Yaklaık 2.7 kg
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 14
> http://photometry.merck.de
59
NOVA 400
Spectroquant ®
NOVA Fotometre aksesuarları
Çanta
Spectroquant ® NOVA 30 ve NOVA 60 için çanta
Katalog No.
1.09769.0001
Bilgisayar yazılımı ve kablosu
Windows için Multi-Achat II (Almanca Versiyon). Spectroquant® NOVA 30, NOVA 60
ve NOVA 400 cihazlardan bilgisayara sonuçların aktarımı için özel bilgisayar yazılımı.
Yazılım ile aynı zamanda WTW pH, oksijen ve iletkenlik ölçer cihazların bilgisayara
bağlantısı için kullanılabilir
Windows için Multi-Achat II (İngilizce Versiyon)
Spectroquant® NOVA 30, NOVA 60, NOVA 400 (seri bağlantı için) cihazlar için
bilgisayar bağlantı kablosu
Yazıcı kablosu (seri bağlantı için)
Katalog No.
1.14964.0001
NOVA Fotometreler için Halojen lamba
Spectroquant® NOVA 30 ve NOVA 60 fotometreler için Halojen lamba
Spectroquant® NOVA 400 spektrofotometre için Halojen lamba
Katalog No.
1.09749.0001
1.09778.0001
Dikdörtgen küvetler, yuvarlak küvetler ve diğer aksesuarlar
Dikdörtgen küvet 10 mm (2 adet/paket)
Dikdörtgen küvet 20 mm (2 adet/paket)
Dikdörtgen küvet 50 mm (2 adet/paket)
Bo yuvarlak küvet ø16 mm, vidalı kapaklı(25 adet/paket)1)
Düz dipli tüp, vidalı kapaklı (12 adet/paket), yaklaık hacim 10 ml 2)
Düz dipli tüp, vidalı kapaklı (12 adet/paket), yaklaık hacim 20 ml 2)
Katalog No.
1.14946.0001
1.14947.0001
1.14944.0001
1.14724.0001
1.14902.0001
1.14901.0001
1)
Yuvarlak küvetler laboratuvarda hazırlık kabı veya sahada Spectroquant® test kitleri için idealdir.
Termoreaktörlerde örnek hazırlanmasında kullanılabilirler.
2)
Düz dipli tüpler laboratuvarda hazırlık kabı veya sahada Spectroquant® test kitleri için idealdir.
Düz dipli tüpler termoreaktörlerde örnek hazırlanmasında kullanılamazlar.
1.14964.0002
1.14667.0001
1.09759.0001
05:Musterseiten.qxd
60
27.02.2007
11:57
Page 15
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
örnek hazırlama
Kolay ve etkili
Örnek hazırlama Spectroquant® analiz sisteminin bileenlerinden biridir. Kitlerin
bazıları analiz için örnek hazırlamada gereken reaktiflerin hepsini içerir. Diğer
analitik çalımalarda kullanılmak üzere kolay kullanımlı ve etkili örnek ön
ilemleri için Spectroquant® Crack Set’leri öneriyoruz. Örnekler bu ilemden
sonra termoreaktörde kolayca parçalanabilir.
COD, TOC, AOX, toplam azot, toplam fosfor, toplam krom ve gümü analizleri
bizim testlerimizle kolayca ve hızla gerçekletirilir. Test kitleri parçalanma için
gereken tüm reaktifleri içerir. Resimli çalıma kılavuzu sonuçlarınızı güvenle
elde etmenizi sağlar.
Paket içeriğinde gelen reaktifler ve analiz bilgilerine
http://photometry.merck.de adresinden ulaabilir,
parçalanma ilemini çok daha kolay ekilde
gerçekletirebilirsiniz.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 16
> http://photometry.merck.de
61
Crack Set
Kolay ve doğru – Crack Set
Toplam içerik analizi artık sorun değil. Bu sebeple örnek hazırlama için kullanılan parçalama reaktifleri ayrı
paketler halinde de temin edilebilir. Böylelikle her türlü kit ile çalıma sanınız olacaktır.
Crack Set 10 100 parçalama için
Katalog No. 1.14687.0001
100 parçalama için kullanılabilen Crack Set 10 içeriğinde termoreaktör ile birlikte kullanılmak üzere toplam kadmiyum,
krom, bakır, demir, kurun, nikel, fosfor ve çinko tayininde kullanılan parçalama reaktifleri bulunur.
İçerik: parçalama reaktifi, asit, pH ayarı için nötralizasyon ajanı
Crack Set 10C 25 parçalama için
Katalog No. 1.14688.0001
»C«, küvetleri ifade eder. Bunun anlamı termoreaktörde parçalama için gerekli olan küvetlerin de set içeriğinde bulunması
demektir. Parçalama reaktifleri önceden ayarlanmıtır ve setin uygulaması Crack Set 10 ile aynıdır.
İçerik: yuvarlak küvetleri içerisinde parçalama reaktifleri, asit, pH ayarı için nötralizasyon ajanı
Crack Set 20 90 parçalama için
Katalog No. 1.14963.0001
Crack Set 20 termoreaktör kullanılarak toplam azot tayinlerinde kullanılacak olan parçalama reaktiflerini içerir.
İçerik: parçalama reaktifi.
Belli parametrelerin toplam içerik tayini söz
konusu olduğunda Crack Setler gerekli tüm
reaktifleri sağlar.
05:Musterseiten.qxd
62
27.02.2007
11:57
Page 17
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
örnek hazırlama
Basit ve rahat – termoreaktörler
Pratik uygulamalar için, pekçok ihtiyaca cevap verecek nitelikte olan
termoreaktör sistemini öneriyoruz. Ürünlerimize yakından bakın:
Standart parçalama programları
Rutin parçalamalar için standart programlar balangıçta ortaya çıkabilecek hataları ortadan kaldırır.
Spectroquant® termoreaktör ailesi günlük rutin kullanımlar için 7 standart programa sahiptir:
• 148 °C, 120 dakika, COD için
• 148 °C, 20 dakika COD (hızlı parçalama metodu)için
• 150 °C, 120 dakika COD için, USEPA’ya uygun
• 120 °C, 120 dakika TOC için
• 120 °C, 60 dakika toplam azot için, toplam Cr, Cu, Ni, Pb, Cd, Fe ve Zn için
• 120 °C, 30 dakika AOX ve toplam fosfor, siyanür için
• 100 °C, 60 dakika Ag için
Parçalama prosedürünün yapılıı test kitleri ile birlikte gelen kullanma talimatlarında verilmitir.
Özel parçalama metodları ise internetten indirilebilir.
Standart parçalama programları termoreaktörlerin hafızasında kayıtlı halde gelir. TR 420 ve TR
620 termoreaktörler aynı anda 24 numuneye
kadar parçalama yapma kapasitesine sahiptir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 1
> http://photometry.merck.de
63
Spectroquant® termoreaktörlerin avantajları
•
Termoreaktör ile uyumlu, pratik kullanımlı yakma kimyasalları
•
Parçalama prosedürlerinin anlaılır tarifleri ile kolay kullanım
•
Standart programlar ile tek tek programlama arasında seçilebilir
•
Zaman kazandıran hızlı COD parçalama metodu
Kısaca termoreaktörler
Spectroquant ® TR 320 Termoreaktör – balangıç modeli
Cihaz
Fonksiyonu
Uygulama alanı
Termoreaktör
TR 320
7 kayıtlı standart program
Ezamanlı 12 örnek parçalama
Cihaz parçalamanın basit ve doğru ekilde
yapılması için gereken özelliklere sahiptir
Spectroquant ® TR 420 Termoreaktör – uzmanlar için gelimi cihaz
Cihaz
Fonksiyonu
Uygulama alanı
Termoreaktör
TR 420
Ayarlanabilir sıcaklık ve zaman
7 kayıtlı 8 bo program
Ezamanlı 24 örnek parçalama
Termosensör ve PC kablosuna uygun
Kontrol için AQA dökümantasyonu
İleriki çalımalar için programlama
Cihaz atıksular için gerekli tüm parçalama
programları yüklü halde gelir, aynı zamanda
170°C’ye kadar sıcaklıklara ve 3 saate
kadar parçalama sürelere
ayarlanabilir.
Spectroquant ® TR 620 Termoreaktör – profosyonel kullanımlar için ikisi birarada
Cihaz
Fonksiyonu
Uygulama alanı
Termoreaktör
TR 620
TR 420 gibidir. Aynı zamanda 2 ayrı
sıcaklığa ayarlanabilir ısıtma blok
7 kayıtlı 8 bo program
Ezamanlı 2 x 12 örnek parçalama
AQA dökümantasyonu
Bu, ikisi bir arada profesyonel model,
TR 420’nin tüm özelliklerine sahiptir. 2 adet
ayrı ayrı kontrol edilebilir ısıtma bloğu ile
farklı parçalama programlarını aynı anda
uygulamak mümkündür. Örneğin ezamanlı
olarak 12 COD ve 12 TOC için örnekler 120
dakikada, farklı sıcaklık değerlerinde
parçalanabilirler.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
64
11:57
Page 1
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
örnek hazırlama
Katalog No. 1.71200.0001
Spectroquant® TR 320 Termoreaktör
COD, TOC ve toplam kadmiyum, krom, siyanür, bakır, demir, kurun, nikel tayini için koruyucu kapak
ile birlikte
Ekran
Sıcaklık ve zaman için LCD ekran, istenen değerler ve gerçek değerler
devamlı olarak LCD ekrandan izlenebilir
Isıtıcı
On/off ekranı (ısıtma süresi boyunca LED kırmızı olarak yanıp söner)
ısıtma bloğu yüzeyinde temas önleyici
Tüp yuvası
12 adet ø 16 mm küvet
Sıcaklık seçimi
100 °C, 120 °C ve 148 °C ±1.0 °C
Isıl değikenlik: Isıtma bloğu ile iç ve dı oyuklar arasında
(ayarlanan sıcaklıklara bağlı olarak) ±1.5 °C
Isıtma süresi
Basit ilemler için 7 sıcaklık-zaman programı:
148 °C (20 dak veya 120 dak), 150 °C (120 dak), 120 °C (30 dak, 60
veya 120 dak), 100 °C (60 dak) ısıtma süresi sonunuda otomatik güç kesme
Elektrik özelliği
115 V~ / 230 V~, 50 Hz / 60 Hz değiebilir
Boyutlar
180 x 256 x 307 mm (H x B x D)
Ağırlık
2.85 kg
Katalog No. 1.71201.0001
Spectroquant® TR 420Termoreaktör
COD, TOC ve toplam kadmiyum, krom, siyanür, bakır, demir, kurun, nikel tayini için koruyucu kapak
ile birlikte
Ekran
Sıcaklık ve zaman için LCD ekran, istenen değerler ve gerçek değerler
devamlı olarak LCD ekrandan izlenebilir
Isıtıcı
On/off ekranı (ısıtma süresi boyunca LED kırmızı olarak yanıp söner)
ısıtma bloğu yüzeyinde temas önleyici
Tüp yuvası
24 adet ø 16 mm küvet
Sıcaklık seçimi
Oda sıcaklığı - 170 °C ±1.0 °C
Sıcaklık değiimi
Isıtma bloğu ile iç ve dı oyuklar arasında
(ayarlanan sıcaklıklara bağlı olarak) ±1.5 °C
Zamanlayıcı
0 -180 dakika arası seçilebilir
Isıtma süresi
Basit ilemler için 7 sıcaklık-zaman programı:
148 °C (20 dak veya 120 dak), 150 °C (120 dak), 120 °C (30 dak, 60
veya 120 dak), 100 °C (60 dak) ve 8 seçilebilir program
ısıtma süresi sonunuda otomatik güç kesme
Opsiyonel aksesuarlar
Termosensör: entegre seri arayüz ve AQA kontrol yazılımı ile ısıtmablok sıcaklığı izleme opsiyonu, dahili PT sensörlü, deliklere uygun
adaptör, bağlantı kablosu ile (cihazın kontrolü için)
Elektrik özelliği
115 V~ / 230 V~, 50 Hz / 60 Hz değiebilir
Boyutlar
180 x 256 x 307 mm (H x B x D)
Ağırlık
3.6 kg
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 20
> http://photometry.merck.de
65
Termoreaktörler
Spectroquant® TR 620 Termoreaktör
İki sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilir ısıtma alanı,COD, TOC ve toplam kadmiyum, krom,
siyanür, bakır, demir, kurun, nikel tayini için koruyucu kapak ile birlikte
Ekran
Sıcaklık ve zaman için LCD ekran, istenen değerler ve
gerçek değerler devamlı olarak ekrandan izlenebilir
Isıtıcı
On/off ekranı (ısıtma süresi boyunca LED kırmızı olarak
yanıp söner ) ısıtma bloğu yüzeyinde temas önleyici
Tüp yuvası
ø 16 mm küvet testler için 24 (2 x 12), iki ısıtma bölgesindeki
sıcaklıklar ayrı ayrı ayarlanabilir ve kontrol edilebilir
Sıcaklık seçimi
Oda sıcaklığı - 170 °C ±1.0 °C
Isıl değikenlik, Isıtma bloğu ile iç ve dı oyuklar arasında
(ayarlanan sıcaklıklara bağlı olarak) ±1.5 °C
Zamanlayıcı
0-180 dakika arası seçilebilir
Isıtma süresi
Basit ilemler için 7 sıcaklık-zaman programı:
148 °C (20 dak veya 120 dak), 150 °C (120 dak), 120 °C (30 dak, 60
veya 120 dak), 100 °C (60 dak) ve 8 seçilebilir program
ısıtma süresi sonunuda otomatik güç kesme
Opsiyonel aksesuarlar
Termosensör: entegre seri arayüz ve AQA kontrol yazılımı ile ısıtma
blok sıcaklığı izleme opsiyonu,
Entegre edilmi yuvalara uyabilen Pt sensör
Elektrik özelliği
115 V~ / 230 V~, 50 Hz / 60 Hz değiebilir
Boyutlar
180 x 256 x 307 mm (H x B x D)
Ağırlık
3.6 kg
Katalog No.1.71202.0001
Spectroquant ®
Termoreaktör aksesuarları
TR 420/620 Termoreaktörler için Termosensör
Kat. No. 1.71203.0001
Termosensör delik içindeki mevcut sıcaklığı okur ve spesifik sıcaklık ile kıyaslar. Sonuçlar bilgisayara aktarılabilir.
TR 420/620 Termoreaktörler için Bilgisayar Kablosu
Kat. No. 1.71204.0001
05:Musterseiten.qxd
66
27.02.2007
11:57
Page 21
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
test kitleri
Validasyon güvenliği sağlar
Tüm Spectroquant® analiz metodları valide edilmitir. Validasyon tarihleri her
Spectroquant® test kitinde ve validasyon dökümanında kayıtlıdır. Pekçok
Spectroquant® analiz metodu uluslararası standartlara uygundur ve referanslarla
karılatırılabilir. Bu size ilemlerinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenliği sağlar.
Reaktif test kitleri
Spectroquant® reaktif test kitleri yüksek kararlılıkta kullanıma hazır reaktif karıımları içerir.
Uygun küvet formatını seçerek ölçüm aralıklarını istediğiniz ekilde ayarlayabilirsiniz. Biz her
küvet formatı için kalibrasyon fonksiyonunun doğrusallığını kontrol ederiz. Her paketin içinde
fotometreye doğru metodun seçilmesi için bir-bar kodlu AutoSelector bulunur.
En düük tayin limiti (LLD) 50 mm’lik küvetlerin kullanıldığı pek çok durumda ppb seviyelerindedir.
Spectroquant® test kitleri diğer tedarikçilerin tüm spektrofotometreleri ve fotometreleri ile de
kullanılabilir.
Reaktifler sıvı veya toz formundadır ve örneğe damlalık,
pipet veya ölçü kaığı ile eklenir.
Bu ürünlerin en belirgin özelliği
çok uzun raf ömrüne (3 yıla kadar) sahip olmalarıdır.
Ayrıca buzdolabı koullarında saklamayı
gerektirmezler.
AutoSelector her reaktif test setinin entegre
bileenidir ve bar-kod tanıma metodu ile doğru
metodun otomatik olarak seçilmesini sağlar.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 22
> http://photometry.merck.de
Spectroquant® test kitlerinin avantajları
•
Güvenlik için valide edilmi ve standartlara uygun analiz reaktifleri
•
Bar-kod sistemi ile hızlı ve basit ilemler
•
Maliyete göre küvet veya reaktif test seçme olanağı
•
Her testin kalite kontrolü için kapsamlı dökümantasyon
•
İnternetten indirilebilen (http://photometry.merck.de) parti ve kalite sertifikaları
Küvet test kitleri
Spectroquant® küvet test kitlerinin en önemli özelliği kullanıcı dostu olmalarıdır. Analiz için gereken reaktiflerin
hemen hemen hepsi küvetler içindedir. Bu küvetlerin herbirinin üstündeki barkod herhangi bir hata olmasını önler.
Küveti Spectroquant® NOVA fotometreye yerletirdiğinizde cihaz otomatik olarak doğru analiz metodunu seçer.
Gördüğünüz gibi - hatalar tamamen önlenmitir.
Paketleme ekli küvetlerin sıcaklık ve nem sebebiyle farklılamasını engellemek için ideal koruma sağlar. Dıtaki
etiket içerik hakkında önemli bilgiler verirken aynı zamanda risk ve veri saklama güvencesi, parti numarası ve kitin
raf ömrünü de (üç yıla kadar) gösterir.
Paket içeriğinde reaksiyon prensibi, çalıma prosedürünün tam ifadesi, uygulama alanları, yabancı iyonların
giriimi ve hassasiyet gibi tüm gerekli bilgiler bulunur.
Barkodlu küvet etiketi parametre ve öğe numaralarını, risk ibarelerini, içeriği ve barkod kimliğini gösterir– küçük
bir alan için pek çok bilgi.
Reaktifler örneklerin tayini veya analiz öncesi ilemleri için
eklenmesi gereken, kullanılmaları ve dozajlanmaları kolay
maddelerdir.
67
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
68
Page 23
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
A
Nİ
YE
Nİ
YE
test kitleri
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
NOVA 30 ile
kullanılabilir
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Katalog No.
Absorbans
Alkalinite
Altın Testi
Aluminyum Küvet Testi
-0.300 - 3.000 E
-2.600 - 2.600 E
0.5 - 12.0 Au
0.02 - 0.50 Al
–
–
0.02 - 0.50 Al
80
25
1.14821.0001
1.00594.0001
Aluminyum Testi
0.020 - 1.20 Al
-
20 - 700 μg/l Al
350
1.14825.0001
Amonyum Küvet Testi
0.010 - 2.000 NH4-N
0.01 - 2.58 NH4
10 - 2.000 μg/l NH4-N
10 - 2.576 μg/l NH4
25
1.14739.0001
Amonyum Testi
0.010 - 3.00 NH4-N
0.013 - 3.86 NH4
-
0.02 - 1.30 NH4-N
0.03 - 1.67 NH4
500
1.14752.0001
Amonyum Küvet Testi
0.20 - 8.00 NH4-N
0.26 - 10.30 NH4
0.20 - 8.00 NH4-N
0.26 - 10.30 NH4
25
1.14558.0001
Amonyum Küvet Testi
0.5 - 16.0 NH4-N
0.6 - 20.6 NH4
25
1.14544.0001
Amonyum Testi
2.0 - 150.0 NH4-N
2.6 - 193 NH4
-
1.0 - 50.0 NH4-N
1.3 - 64.4 NH4
100
1.00683.0001
Amonyum Küvet Testi
4.0 - 80.0 NH4-N
5.2 - 103.0 NH4
4.0 - 80.0 NH4-N
5.2 - 103.0 NH4
25
1.14559.0001
Antimon
AOX Küvet Testi
AOX Örnek Hazırlama Seti
0.10 - 8.00 Sb
0.05 - 2.50 AOX
-
0.05 - 2.50 AOX
25
25
1.00675.0001
1.00677.0001
2
1.00678.0001
AOX Zenginletirme Seti
Nİ
YE
Test
Sayısı
AOX Standartı
0.2 – 2.0 mg/l
Arsenik Testi
8 – 16
0.001 - 0.100 As
-
5 -100 μg/l As
Arsenik reaktifi 2:
Sulfurik Asit 95-97 %GR
Arsenik reaktifi 7: Granüler Çinko GR
Parçacık boyutu 3-8 mm, ISO
Arsenik için absorbsiyon tüpü
NS29 ilifli
1.00680.0001
30
1.01747.0001
50
1.00731.1000
27
1.08780.0500
1
1.73501.0001
kullanılabilir – kullanılamaz
3) Küvet testi barkod içeren 3 veya 4 adet yuvarlak dipli küvet içerir. Örnek bu yuvarlak küvetler içinde hazırlanır ve ölçülür. Ölçümden sonra yuvarlak dipli
küvetler boaltılıp yıkandıktan sonra bir sonraki ölçümde kullanılabilir. Bu ekilde küvetler pek çok defa kullanılabilir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 24
> http://photometry.merck.de
69
İçerik A
Metod
Bilgi
Pipet
hacmi [ml]
own colouring
Fiziksel ölçüm
Bknz: Asit kapasitesi küvet testi pH 4.3
Rhodamine B
2.0 + 6.0
Chromazurol S
Analiz APHA 3500-Al D,
0,25
DIN ISO 10566 E29
Chromazurol S
Analiz APHA 3500-Al D,
0.25 + 1.2 + 5.0
DIN ISO 10566 E30
Indophenol blue
Analiz EPA 350.1,
5.0
APHA 4500-NH3 D,
ISO 7150/1, DIN 38406 E5
Indophenol blue
Analiz EPA 350.1,
0.6 + 5.0
APHA 4500-NH3 D,
ISO 7150/1, DIN 38406 E5
Indophenol blue
Analiz EPA 350.1,
1.0
APHA 4500-NH3 D,
ISO 7150/1, DIN 38406 E5
Indophenol blue
Analiz EPA 350.1,
0.5
APHA 4500-NH3 D,
ISO 7150/1, DIN 38406 E5
Indophenol blue
Analiz EPA 350.1,
0.1 / 0.2 + 5.0
APHA 4500-NH3 D,
ISO 7150/1, DIN 38406 E5
Indophenol blue
Analiz EPA 350.1,
0.1
APHA 4500-NH3 D,
ISO 7150/1, DIN 38406 E5
Uygulama
4.0 + 1.0 + 5.0
Demir(III)-thiocyanate
0.5 + 5.0
AOX ölçümü için ayrıca
gereklidir.
Çoklu ölçümlerde AOX ölçümü
için ayrıca gereklidir.
8 – 16 miktar testi için,
5.0 / 10.0
Analiz DIN EN 1485
Silver DDTC
Analiz EPA 206.4,
1.0 + 5.0 + 20
APHA 3500-As, EN 26595 (+ 350)
Arsenik ölçümü için
ayrıca gereklidir.
Arsenik ölçümü için
ayrıca gereklidir.
Çoklu kullanımlarda Arsenik
ölçümü için ayrıca gereklidir.
Uygulama alanları:
NOVA ‘da
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
10
-
0.11
0.006
+/- 0.5
+/- 0.043
13, 16,
1, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18
10, 20, 50
0.010
+/- 0.07
1, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18
-
0.0043
+/- 0.060
1, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18
10, 20, 50
0.004
+/- 0.08
1, 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18
-
0.016
+/- 0.20
1,2, 6, 8,9, 11, 13, 15, 16,18
-
0.04
+/- 0.6
1, 6, 8, 11, 13, 16, 18
10
0.27
+/- 4
1, 4, 8, 12, 18
-
0.10
+/- 2.0
1, 4, 8, 16, 18
10
-
0.025
+/- 0.20
5, 8, 18
küvet [mm]
Uygulama Alanları
10, 20, 50
5, 8, 9, 11, 13, 15, 18
10, 20
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
10 Kaplama Banyosu
0.003
+/- 0.003
11 Yüzey tasfiyesi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
5, 8, 11, 13, 18
15 Mineral sular
16 Deniz suyu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
70
Page 25
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
Nİ
YE
A
Nİ
YE
Nİ
YE
B
C
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
NOVA 30 ile
kullanılabilir
test kitleri
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Test
Sayısı
Katalog No.
90
1.01762.0001
450
1.01762.0002
25
1.00613.0001
Asit Kapasitesi Küvet Testi
pH 4.3 (toplam alkalinite) 3)
Asit Kapasitesi Küvet Testi
pH 4.3 (toplam alkalinite) 3)
Askıda katı madde
Azot (toplam) Küvet Testi 2)
0.20 - 8.00 mmol/l
10 - 400 CaCO3
0.20 – 8.00 mmol/l
10 - 400 CaCO3
25 - 750 askıda katı madde
0.5 - 15.0 N
0.20 - 8.00 mmol/l
10 - 400 CaCO3
0.20 - 8.00 mmol/l
10 - 400 CaCO3
50 - 750 askıda katı
-
Azot (toplam) Küvet Testi 2)
0.5 - 15.0 N
0.5 - 15.0 N
25
1.14537.0001
Azot (toplam) Küvet Testi 2), 4a)
10 - 150 N
-
25
1.14763.0001
Bakır Testi
Bakır Küvet Testi
BOD Küvet Testi 3)
BOD (Oksijen) Reaksiyon iesi
0.02 - 6.00 Cu
0.05 - 8.00 Cu
0.5 - 3.000 BOD
–
0.10 - 6.00 Cu
0.05 - 8.00 Cu
0.5 - 3.000 BOD
250
25
50
1
1.14767.0001
1.14553.0001
1.00687.0001
1.14663.0001
BOD Nutrient Tuz Karıımı
12 l
1.00688.0001
BOD Standartı
210 +/- 20 mg/l
Boron Test
10 l
1.00718.0001
0.050 - 0.800 B
–
–
60
1.14839.0001
Boron Küvet Testi
Bromat Testi
Brom Testi
Bulanıklık
Civa
0.05 - 2.00 B
0.003 - 0.150 BrO3
0.020 - 10.00 Br2
1 - 100 FAU
0.025 - 1.000 Hg
–
–
–
–
0.05 - 2.00 B
–
0.10 - 5.00 Br2
1 - 100 FAU
–
25
1.00826.0001
200
1.00605.0001
COD Küvet Testi 2)
USEPA onaylı 1a)
15 - 300 COD
15 - 300 COD
25
1.14895.0001
COD Küvet Testi 2)
USEPA onaylı 1a)
10 - 150 COD
10 - 150 COD
25
1.14540.0001
kullanılabilir – kullanılamaz
1) Bu metod USEPA tarafından a) atıksu b) içme suyu c) içme ve atıksu için alternatif metod olarak resmen tanınmıtır.
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
3) Küvet testi barkod içeren 3 veya 4 adet yuvarlak dipli küvet içerir. Örnek bu yuvarlak küvetler içinde hazırlanır ve ölçülür. Ölçümden sonra yuvarlak dipli küvetler
boaltılıp yıkandıktan sonra bir sonraki ölçümde kullanılabilir. Bu ekilde küvetler pek çok defa kullanılabilir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 26
> http://photometry.merck.de
71
İçerik A-C
Pipet
hacmi [ml]
NOVA ‘da
Indicator
0.2 + 1.0 + 5.0
-
Indicator
0.2 + 1.0 + 5.0
-
1.0 + 10
Metod
Koroleff digestion,
2,6-dimethylphenol
Koroleff digestion,
nitrospectral
Koroleff digestion,
2,6-dimethylphenol
Cuprizone
Cuprizone
Rosocyanine
Azomethine H
DPD
Oxidation with
Oxidation with
Uygulama alanları:
Bilgi
Fiziksel ölçüm
Parçalama analizi
DIN EN ISO 11905-1 H36,
determination Analiz
ISO 7890/1, DIN 38405 D9
Parçalama analizi
DIN EN ISO 11905-1 H36
Parçalama analizi
DIN EN ISO 11905-1 H36,
tayin analizi
ISO 7890/1, DIN 38405 D9
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
Uygulama alanları
0.104
mmol/l
0.104
mmol/l
+/- 0.20
mmol/l
+/- 0.20
mmol/l
2, 5, 9, 10, 11, 13, 15,18
16, 20
–
0.19
+/- 0.8
1, 2, 5, 11, 13, 14, 18
1.5 + 10
–
0.17
+/- 0.8
1, 2, 5, 11, 13, 14, 18
1.0 + 9.0
–
2.1
+/- 6
1, 8, 11, 14, 18
10, 20, 50
–
-
0.001
0.011
0.05
+/- 0.15
+/- 0.13
+/- 0.5
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16,18
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16,18
2, 8, 9, 11, 16, 18
0.007
+/- 0.035
1, 9, 13, 15, 18
0.030
+/- 0.09
0.008
+/- 0.25
1, 9, 13, 15, 16
7, 9, 13, 15
5, 7, 9, 17
5.3
+/- 7
2, 11, 13, 18
5.0
+/- 6
2, 5, 11, 13, 18
5.0
5.0
modifiye Winkler metodu
1 tayin için 4 ie, 6 için 2, 8 için
3 vs. gereklidir.
12 x 1 l nutrient tuz çözeltisi BOD
ölçümlerinde ayrıca gereklidir
anal. EN 1899
10 x 1 l standart çözelti için,
Analiz EN 1899
Analiz EPA 213.3,
08 + 10 + 15
APHA 4500-B B
+ 50 + 60
Analiz DIN 38405 D17
1.0 + 4.0
10 + 0.10 + 0.20
10
–
Uygulama
2.5 + 5.0 +
Analiz EPA 410.4,
kromosülfirik asit
kromat gibi tayin
edilir
Analiz EPA 410.4,
kromosülfirik asit
kromat gibi tayin
edilir
küvet [mm]
20
10
50
10, 20, 50
50
50
1.0 + 1.6
2.0
–
APHA 5220 D, ISO 15705
3.0
–
APHA 5220 D, ISO 15705
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
10 Kaplama Banyosu
2, 5, 9, 10, 11, 13, 15,18
11 Yüzey tasfiyesi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
15 Mineral sular
16 Deniz suyu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
72
Page 27
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
C
Nİ
YE
Ç
Nİ
YE
D
NOVA 30 ile
test kitleri
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Test
Sayısı
Katalog No.
kullanılabilir
COD Küvet Testi 2)
USEPA onaylı 1a)
4.0 - 40.0 COD
–
25
1.14560.0001
COD Küvet Testi 2)
USEPA onaylı 1a)
25 - 1500 COD
25 - 1500 COD
25
1.14541.0001
COD Küvet Testi 2)
USEPA onaylı 1a)
50 - 500 COD
50 - 500 COD
25
1.14690.0001
COD Küvet Testi 2)
USEPA onaylı 1a)
300 - 3500 COD
300 - 3500 COD
25
1.14691.0001
COD Küvet Testi 2)
USEPA onaylı 1a)
500 - 10000 COD
500 - 10000 COD
25
1.14555.0001
COD Küvet Testi (Civasız) 2)
10 - 150 COD
–
25
1.09772.0001
COD Küvet Testi (Civasız) 2)
100 - 1500 COD
–
25
1.09773.0001
Çinko Küvet Testi 2)
Çinko Testi 2)
Çinko Reaktif 6
(Isobutylmethylketone GR)
Çinko Küvet Testi 2)
Demir Testİ 2)
Demir Testİ 2)
Demir Testİ 2)
0.025 - 1.000 Zn
0.05 - 2.50 Zn
-
25 - 1000 μg/l Zn
-
25
90
200
1.00861.0001
1.14832.0001
1.06146.1000
0.20 - 5.00 Zn
0.005 - 5.00 Fe
0.005 - 5.00 Fe
0.010 - 5.00 Fe
0.20 - 5.00 Zn
0.01 - 2.00 Fe
0.01 - 2.00 Fe
0.10 - 5.00 Fe
25
250
1000
150
1.14566.0001
1.14761.0002
1.14761.0001
1.00796.0001
Demir Küvet Testi 2)
Demir Küvet Testi 2)
Deterjan
0.05 - 4.00 Fe
1.0 - 50.0 Fe
0.05 - 4.00 Fe
–
25
25
1.14549.0001
1.14896.0001
kullanılabilir
–
–
–
– kullanılamaz
1) Bu metod USEPA tarafından a) atıksu b) içme suyu c) içme ve atıksu için alternatif metod olarak resmen tanınmıtır.
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
3) Küvet testi barkod içeren 3 veya 4 adet yuvarlak dipli küvet içerir. Örnek bu yuvarlak küvetler içinde hazırlanır ve ölçülür. Ölçümden sonra
yuvarlak dipli küvetler boaltılıp yıkandıktan sonra bir sonraki ölçümde kullanılabilir. Bu ekilde küvetler pek çok defa kullanılabilir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 2
> http://photometry.merck.de
73
İçerik C-D
Metod
Bilgi
Pipet
hacmi [ml]
NOVA ‘da
LLD
küvet [mm] [mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
Uygulama alanları
Oxidation with
Analiz EPA 410.4,
kromosülfirik asit
kromat gibi tayin
edilir
Analiz EPA 410.4,
kromosülfirik asit
krom (III) gibi tayin
edilir
Analiz EPA 410.4,
kromosülfirik asit
kromat gibi tayin
edilir
Analiz EPA 410.4,
kromosülfirik asit
krom (III) gibi tayin
edilir
Analiz EPA 410.4,
kromosülfirik asit
krom (III) gibi tayin
edilir
3.0
APHA 5220 D, ISO 15705
–
2.5
+/- 1.8
2, 5, 6, 9, 11, 13, 18
3.0
APHA 5220 D, ISO 15705
–
6.9
+/- 30
8, 10, 11, 18
2.0
APHA 5220 D, ISO 15705
–
8.7
+/- 11
2, 11, 18
2.0
APHA 5220 D, ISO 15705
–
14.6
+/- 75
8, 10, 11, 18
1.0
APHA 5220 D, ISO 15705
–
53
+/- 130
8, 10, 11, 18
2.0
–
5.0
+/- 6
9, 11, 13, 18
2.0
–
10.2
+/- 30
11, 18
0.5 + 2.0
5.0
–
10
0.014
0.015
+/- 0.025
+/- 0.10
1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 18
5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18
0.5
5.0
5.0
0.5 + 8.0
–
10, 20, 50
10, 20, 50
10, 20, 50
0.090
0.0012
0.0012
0.0052
+/- 0.22
+/- 0.08
+/- 0.08
+/- 0.06
5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18
1, 2, 5, 6, 9,13,15,16,17,18
1, 2, 5, 6, 9,13,15,16,17,18
1, 2, 5, 6, 9,10,13,15,16,17,18
5.0
1.0
–
–
0.014
0.14
+/- 0.08
+/- 0.7
1, 2, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18
6, 10, 18
Oxidation with
Oxidation with
Oxidation with
Oxidation with
Oxidation with
kromosülfirik asit
kromat gibi tayin
edilir
Oxidation with
kromosülfirik asit
krom (III) gibi tayin
edilir
PAR
Cl-PAN
Extracting agent for
Cinko Test 1.14832.0001
PAR
Triazine
Triazine
1,10-Phenanthroline
Triazine
2,2’-Bipyridine
Bknz: Surfaktanlar
Uygulama alanları:
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
10 Kaplama Banyosu
11 Yüzey tasfiyesi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
15 Mineral sular
16 Deniz suyu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
74
Page 2
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
Nİ
YE
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
NOVA 30 ile
kullanılabilir
test kitleri
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Test
Sayısı
Katalog No.
E
Elektro kaplama Banyolarında Bakır 2.0 - 80.0 g/l Cu
4 - 400 g/l CrO3
–
–
2.0 - 120 g/l Ni
-
F
Elektrokaplama
Banyosunda Krom
Elektrokaplama
Banyolarında Nikel
Fenol Testi
0.002 - 0.100 Fenol
0.025 - 5.00 Fenol
0.10 - 2.50 Fenol
0.10 - 1.50 F
0.025 - 0.500 F
-
0.10 - 5.00 Fenol
50 - 250
1.00856.0001
–
0.10 - 2.50 Fenol
0.10 - 1.50 F
25
25
1.14551.0001
1.14557.0001
–
0.10 - 2.00 F
100
1.14598.0001
–
–
–
0.01 - 2.50 PO4-P
0.03 - 7.66 PO4
0.02 - 5.73 P2O5
0.05 - 4.00 PO4-P
0.15 - 12.26 PO4
0.11 - 9.17 P2O5
100
25
420
1.14678.0001
1.14500.0001
1.14848.0001
25
1.14543.0001
0.5 - 20.0 PO4-P
1.5 - 61.3 PO4
1.1 - 45.8 P2O5
25
1.14729.0001
-
25
1.14546.0001
-
-
400
1.14842.0001
-
1.0 - 60.0 PO4-P
3.1 - 184 PO4
2.3 - 137.5 P2O5
3.0 - 100.0 PO4-P
9 - 307 PO4
7 - 229 P2O5
-
100
1.00798.0001
25
1.00616.0001
100
1.14831.0001
Fenol Küvet Testi
Florür Küvet Testi
Florür Testi 4)
0.10 - 20.0 F
Formaldehid Testi
Formaldehid Küvet Testi
Fosfat Testi 2)
orto-fosfat tayini için
0.02 - 8.00 HCHO
0.10 - 8.00 HCHO
0.010 - 5.00 PO4-P
0.03 - 15.3 PO4
0.02 - 11.46 P2O5
Fosfat Küvet Testi 2)
0.05 - 5.00 PO4-P
orto-fosfat ve fosfor (toplam) 0.2 - 15.3 PO4
tayini için
0.11 - 11.46 P2O5
USEPA onaylı 1c)
Fosfat Küvet Testi 2)
0.5 - 25.0 PO4-P
orto-fosfat ve fosfor (toplam) 1.5 - 76.7 PO4
tayini için
1.1 - 57.3 P2O5
USEPA onaylı 1c)
Fosfat Küvet Testi
0.5 - 25.0 PO4-P
orto-fosfat tayini için
1.5 - 76.7 PO4
1.1 - 57.3 P2O5
Fosfat Testi
0.5 - 30.0 PO4-P
orto-fosfat tayini için
1.5 - 92.0 PO4
1.1 - 68.7 P2O5
Fosfat Testi
1.0 - 100.0 PO4-P
orto-fosfat tayini için
3 - 307 PO4
2 - 229 P2O5
Fosfat Küvet Testi
3.0 - 100.0 PO4-P
orto-fosfat tayini için
9 - 307 PO4
7 - 229 P2O5
0.0 - 100.0 T
G Geçirgenlik
Gümü Testi 2)
0.25 - 3.00 Ag
kullanılabilir
-
-
– kullanılamaz
1) Bu metod USEPA tarafından a) atıksu b) içme suyu c) içme ve atıksu için alternatif metod olarak resmen tanınmıtır.
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 30
> http://photometry.merck.de
75
İçerik E-G
Metod
4-Aminoantipyrine
MBTH
Alizarinkomplexone
Alizarinkomplexone
Chromotropic acid
Chromotropic acid
Phosphormolibden blue
Phosphormolibden blue
Pipet
hacmi [ml]
NOVA ‘da
Uygulama
Uygulama
25 + 5.0
5.0 + 4.0
10, 20, 50
10, 20, 50
Uygulama
5.0
10, 20, 50
Analiz EPA 420.1,
APHA 5530, ISO 6439
5.0 + 10
0.5 + 10
10
5.0
10
Bilgi
Analiz EPA 340.3,
APHA 4500-F- E
düük ölçüm aralığındaki
tayinler için
Bknz: NOVA kullanma kılavuzu
Analiz EPA 340.3,
APHA 4500-F- E
Analiz EPA 365.2+3,
APHA 4500-P E,
DIN EN ISO 6878
Analiz EPA 365.2+3,
APHA 4500-P E,
DIN EN ISO 6878
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
Uygulama alanları
20
10, 20, 50
–
50
0.0022
0.012
0.018
0.045
+/- 0.005
+/- 0.08
+/- 0.11
+/- 0.07
8, 9, 11, 13, 16, 18
0.5 + 2.0 + 5.0
10
0.040
+/- 1.2
9, 10, 13, 15, 18
3.0 + 4.5
2.0
5.0
10, 20, 50
–
10, 20, 50
0.040
0.020
0.0026
+/- 0.30
+/- 0.26
+/- 0.10
10, 11, 18
10, 11, 18
1, 2, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18
5.0
–
0.008
+/- 0.07
1, 2, 5, 9, 11, 13, 16, 18
küvet [mm]
8, 11, 13, 16, 18
9, 13, 15,18
Phosphormolibden blue
Analiz EPA 365.2+3,
APHA 4500-P E,
DIN EN ISO 6878
1.0
-
0.044
+/- 0.5
1, 4, 8, 11, 16, 18
Vanadato-
Analiz APHA 4500-P C
molybdate
5.0
-
0.09
+/- 0.5
5, 16
Vanadato-
Analiz APHA 4500-P C
molybdate
1.2 + 5.0
10, 20
0.20
+/- 0.5
5, 16
Phosphormolibden blue
Analiz EPA 365.2+3,
APHA 4500-P E,
DIN EN ISO 6878
Analiz EPA 365.2+3,
APHA 4500-P E,
DIN EN ISO 6878
0.5 + 8.0
10
0.17
+/- 1.3
1, 4, 8, 11, 12, 18
0.2
-
0.14
+/- 2.0
1, 4, 8, 11, 16, 18
–
1.0 + 10
10, 20, 50
10, 20
0.023
+/- 0.15
10, 18
Phosphormolibden blue
Eosine, 1,10phenanthroline
termoreaktörde parçalama
için gerekli olan kimyasallar
test kitinin içindedir
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
11 Yüzey tasfiyesi
15 Mineral sular
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
16 Deniz suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
Uygulama alanları:
10 Kaplama Banyosu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
76
Page 31
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
NOVA 30 ile
kullanılabilir
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
1 - 1000 HZ
veya Pt/Co
0.005 - 2.00 N2H4
–
0 - 1000 Pt/Co (HZ)
–
Hidrojen Peroksit Testi
0.015 - 6.00 H2O2
Hidrojen Peroksit Küvet Testi 2.0 - 20.0 H2O2
0.25 - 5.00 H2O2
Parametre
H Hazen Renk Numarası
(Pt-Co / APHA / Hazen)
Hidrazin Testi
Nİ
YE
İ
Nİ
YE
K
test kitleri
Hidrojen sülfit
İyot Renk Numarası
İyot Testİ
Kadmiyum Testi 2)
Kadmiyum Küvet Testi 2)
Kalay Küvet Testi
Kalıntı Sertlik Küvet Testi
Kalsiyum Küvet Testi
Kalsiyum Testi
Klor dioksit Testi
Klor Testi
(serbest klor)
USEPA onaylı 1b)
Klor Test
(serbest klor)
USEPA onaylı 1b)
Klor Küvet Testi 3)
(serbest klor)
USEPA onaylı 1b)
0.010 - 50.0 IFZ
0.050 - 10.00 I2
0.002 - 0.500 Cd
0.025 - 1.000 Cd
0.10 - 2.50 Sn
0.50 - 5.00 Ca
0.070 - 0.700 °d
0.087 - 0.874 °e
0.12 - 1.25 °f
0.70 - 7.00 CaO
1.2 - 12.5 CaCO3
10 - 250 Ca
14 - 350 CaO
25 - 624 CaCO3
5 - 160 Ca
7 - 224 CaO
12 - 400 CaCO3
1.0 - 15.0 Ca
1.4 - 21.0 CaO
2.5 - 37.5 CaCO3
0.020 - 10.00 ClO2
–
–
–
–
–
Test
Sayısı
Katalog No.
10 - 1200 μg/l N2H4
100
1.09711.0001
–
–
100
25
1.18789.0001
1.14731.0001
200
55
25
25
25
1.00606.0001
1.01745.0001
1.14834.0001
1.14622.0001
1.14683.0001
25
1.00858.0001
100
1.14815.0001
–
0.10 - 5.00 I2
5 - 500 μg/l Cd
25 - 1.000 μg/l Cd
0.10 - 2.50 Sn
0.50 - 5.00 Ca
0.070 - 0.700 °d
0.087 - 0.874 °e
0.12 - 1.25 °f
0.70 - 7.00 CaO
1.2 - 12.5 CaCO3
10 – 250 Ca
14 - 350 CaO
25 - 625 CaCO3
5 - 160 Ca
7 - 224 CaO
13 - 400 CaCO3
–
0.10 - 5.00 ClO2
200
1.00608.0001
0.010 - 6.00 Cl2
–
0.02 - 3.00 Cl2
1200
1.00598.0001
0.010 - 6.00 Cl2
–
0.02 - 3.00 Cl2
200
1.00598.0002
0.03 - 6.00 Cl2
0.05 - 5.00 Cl2
200
1.00595.0001
kullanılabilir – kullanılamaz
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
4) Kat. No. 1.01051 (on-line analizler için su)’de örneğin parçalanması gerekir..
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 32
> http://photometry.merck.de
77
İçerik H-K
Metod
Bilgi
Pipet
hacmi [ml]
NOVA ‘da
küvet [mm]
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
Uygulama alanları
kendi rengi
Fiziksel ölçüm
–
10, 20, 50
4-(Dimethylamino)-
Analiz DIN 38413 P1
benzaldehyde
2.0 + 5.0
10, 20, 50
0.002
+/- 0.04
5
8.0
10
10
10, 20 mm
–
50
0.41
+/- 1.0
3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15
7, 9, 16, 18
–
10
0.2 + 1.0 + 10
5.0
0.5
0.2 + 4.0
10, 20, 50
10, 20, 50
10, 20 ,50
–
–
0.012
0.001
0.005
0.006
0.055
+/- 0.30
+/- 0.012
+/- 0.025
+/- 0.08
+/- 0.20
7, 9, 17
5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18
4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18
10, 16, 18
2, 5, 9
Phthaleinkomplexone
+ 1.0
+ 0.5 + 2.5
-
1.5
+/- 7
1, 2, 5, 6, 9, 13, 15, 16,
Glyoxalbishydroxyanil
0.10 + 5.0
10, 20
2.3
+/- 6
1, 2, 5, 6, 9, 13, 15, 16,
1.0 + 10
10, 20
10
10, 20, 50
0.0066
+/- 0.20
5, 7, 9,
10
10, 20, 50
0.0035
+/- 0.12
2, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18
10
10, 20, 50
0.0035
+/- 0.12
2, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18
5.0
–
0.016
+/- 0.23
2, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18
Neocuproin
Titanyl sülfat
own colouring
DPD
Cadion derivative
Cadion derivative
Pyrocatechol violet
Phthalein
komplexone
DPD
DPD
DPD
DPD
Uygulama alanları:
Analiz DIN 38409 H15
düük ölçüm aralığındaki
tayinler için
Bknz: NOVA kullanma kılavuzu
Bknz: Sülfit
Analiz DIN 6162 A
düük ölçüm aralığındaki
tayinler için
Bknz: NOVA kullanma kılavuzu
Analiz APHA 4500-ClO2
D, DIN 38408 G5
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
10 Kaplama Banyosu
11 Yüzey tasfiyesi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
15 Mineral sular
16 Deniz suyu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
78
Page 33
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
K
Nİ
YE
Nİ
YE
NOVA 30 ile
test kitleri
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Test
Sayısı
Katalog No.
kullanılabilir
Klor Küvet Testi 3)
100 serbest klor
+ 100 test klor (toplam)
USEPA onaylı 1c)
Klor Testi
(toplam klor)
USEPA onaylı 1c)
Klor Testi
(toplam klor)
USEPA onaylı 1c)
Klor Testi
100 serbest klor
+ 100 klor (toplam)
USEPA onaylı 1c)
Klor Testi
(serbest klor)
USEPA onaylı 1b)
Klorür Testi
0.03 - 6.00 Cl2
0.05 - 5.00 Cl2
200
1.00597.0001
0.010 - 6.00 Cl2
–
0.02 - 3.00 Cl2
200
1.00602.0001
0.010 - 6.00 Cl2
–
0.02 - 3.00 Cl2
1200
1.00602.0002
0.010 - 6.00 Cl2
–
0.02 - 3.00 Cl2
200
1.00599.0001
0.010 - 6.00 Cl2
–
0.02 - 3.00 Cl2
200
1.00598.0002
2.5 - 250 Cl
–
10 - 250 Cl
100
1.14897.0001
Klorür Küvet Testi
5 - 125 Cl
5 - 125 Cl
25
1.14730.0001
Klor Reaktifi Cl2-1 (sıvı)
0.010 - 6.00 Cl2
0.02 - 3.00 Cl2
200
1.00086.0001
Klor Reaktifi Cl2-2 (sıvı)
0.010 - 6.00 Cl2
0.02 - 3.00 Cl2
400
1.00087.0001
Klor Reaktifi Cl2-3 (sıvı)
0.010 - 6.00 Cl2
0.02 - 3.00 Cl2
600
1.00088.0001
0.010 - 3.00 Cr
0.02 - 6.69 CrO4
0.05 - 2.00 Cr
0.11 - 4.46 CrO4
–
10 - 1400 Cr
22 - 3123 CrO4
0.05 - 2.00 Cr
0.11 - 4.46 CrO4
250
1.14758.0001
25
1.14552.0001
0.05 - 5.00 Pb
0.10 - 5.00 Pb
5.0 - 75.0 Mg
0.05 - 1.80 Mn
0.05 - 6.00 Mn
0.10 - 5.00 Mn
0.02 - 1.00 Mo
50
25
25
250
500
25
25
1.09717.0001
1.14833.0001
1.00815.0001
1.01739.0001
1.14770.0001
1.00816.0001
1.00860.0001
Nİ
YE
Kromat Testi 2)
krom (VI) tayini için
Kromat Küvet Testi 2)
krom (VI) ve krom(toplam)
tayini içiv
USEPA onaylı 1a)
Kurun Testi 2)
Kurun Küvet Testi 2)
M Magnezyum Küvet Testi
Mangan Testi
Nİ
E
Y
Mangan Testi
Mangan Küvet Testi
İ
Molibden Küvet Testi
N
E
Y
0.010 - 5.00 Pb
0.10 - 5.00 Pb
5.0 - 75.0 Mg
0.005 - 2.00 Mn
0.010 - 10.00 Mn
0.10 - 5.00 Mn
0.02 - 1.00 Mo
–
–
–
–
kullanılabilir – kullanılamaz
1) Bu metod USEPA tarafından a) atıksu b) içme suyu c) içme ve atıksu için alternatif metod olarak resmen tanınmıtır.
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
4) Kat. No. 1.01051 (on-line analizler için su)’de örneğin parçalanması gerekir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 34
> http://photometry.merck.de
79
İçerik K-M
Metod
Bilgi
Pipet
hacmi [ml]
NOVA ‘da
küvet [mm]
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
Uygulama alanları
DPD
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
5.0
–
0.011
+/- 0.23
2, 7, 9, 17, 18
DPD
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
10
10, 20, 50
0.0035
+/- 0.12
7, 17, 18
10
10, 20, 50
0.0035
+/- 0.12
7, 17, 18
10
10, 20, 50
0.0035
+/- 0.12
2, 7, 9, 17, 18
10
10, 20, 50
0.0035
+/- 0.12
2, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18
1.0 / 5.0
10
0.40
+/- 10
2,5,6,8,9,10 12 13,15, 16, 18
0.5 + 1.0
–
1.5
+/- 9
2,5,6,8,9,10,12,13,15,16, 18
10
16, 50
0.0035
+/- 0.12
2, 7, 9, 17, 18
10
16, 50
0.0035
+/- 0.12
2, 7, 9, 17, 18
10
16, 50
0.0035
+/- 0.12
2, 7, 9, 17, 18
5.0
10, 20, 50
0.003
+/- 0.04
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
5.0 (+10)
–
0.005
+/- 0.04
5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18
0.5 + 8.0
5.0
1.0
0.25 + 2.0 + 8.0
5.0
7.0
10
10, 20, 50
–
–
10, 20, 50
10, 20, 50
–
–
0.006
0.033
0.26
0.0023
0.0028
0.010
0.011
+/- 0.13
+/- 0.10
+/- 3.5
+/- 0.04
+/- 0.15
+/- 0.08
+/- 0.02
5, 8, 9, 10, 11, 15, 18
1, 2, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 18
1, 2, 9, 10, 15, 18
1, 2, 9, 10, 13, 15, 18
1, 2, 9, 10, 13, 15, 18
1, 2, 9, 10, 13, 18
1, 5, 18
DPD
DPD
DPD
Demir(III)thiocyanate
Demir(III)thiocyanate
DPD
DPD
DPD
Diphenylcarbazide
Diphenylcarbazide
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz EPA 325.1,
APHA 4500-Cl- E
Analiz EPA 325.1,
APHA 4500-Cl- E
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G,
DIN EN ISO 7393-2
Analiz APHA 3500-Cr D,
DIN 38405 D24
Analiz APHA 3500-Cr D,
DIN 38405 D24
PAR
PAR
Phthaleinkomplexone
PAN
Formaldioxime
Formaldioxime
Bromopyrogallol red
Uygulama alanları:
Analiz DIN 38406 E2
Analiz DIN 38406 E2
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
10 Kaplama Banyosu
11 Yüzey tasfiyesi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
15 Mineral sular
16 Deniz suyu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
80
Page 35
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
M Monokloramin Testi
Nİ
YE
N Nikel Testi 2)
Nikel Küvet Testi 2)
Nitrat Testi 2)
Nitrat Testi 2)
Nitrat Küvet Testi 2)
Nitrat Küvet Testi 2)
Nitrat Küvet Testi 2)
Nitrat Küvet Testi
Nitrat Küvet Testi
denizsuyunda
Nitrat Testi denizsuyunda
Nitrit Testi
Nİ
YE
Nitrit Testi
Nitrit Küvet Testi
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nitrit Küvet Testi
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
0.050 - 10.00 Cl2
0.036 - 7.25 NH2Cl
0.010 - 1.96 NH2Cl-N
0.02 - 5.00 Ni
0.10 - 6.00 Ni
0.10 - 25.0 NO3-N
0.4 - 110.7 NO3
0.2 - 20.0 NO3-N
0.9 - 88.5 NO3
0.5 - 18.0 NO3-N
2.2 - 79.7 NO3
0.5 - 25.0 NO3-N
2.2 - 110.7 NO3
1.0 - 50.0 NO3-N
4 - 221 NO3
23 - 225 NO3-N
102 - 996 NO3
0.10 - 3.00 NO3-N
0.4 - 13.3 NO3
0.2 - 17.0 NO3-N
0.9 - 75.3 NO3
0.002 - 1.00 NO2-N
0.007 – 3.28 NO2
NOVA 30 ile
test kitleri
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Test
Sayısı
Katalog No.
0.10 - 5.00 Cl2
0.07 - 3.63 NH2Cl
0.02 - 0.99 NH2Cl-N
0.02 - 5.00 Ni
0.10 - 6.00 Ni
-
150
1.01632.0001
250
25
100
1.14785.0001
1.14554.0001
1.09713.0001
100
1.14773.0001
25
1.14542.0001
0.5 - 15.0 NO3-N
2.2 - 66.4 NO3
0.5 - 15.0 NO3-N
2.2 - 66.4 NO3
-
25
1.14563.0001
-
25
1.14764.0001
-
25
1.00614.0001
-
0.10 - 3.00 NO3-N
0.4 - 13.3 NO3
-
25
1.14556.0001
50
1.14942.0001
kullanılabilir
–
-
5 - 400 μg/l NO2-N
16 - 1313 μg/l NO2
335
1.14776.0002
0.002 - 1.00 NO2-N 0.007 - 3.28 NO2
0.010 - 0.700 NO2-N 0.03 - 2.30 NO2
5 - 400 μg/l NO2-N
16 - 1313 μg/l NO2
10 - 700 μg/l NO2-N
33 - 2299 μg/l NO2
1000
1.14776.0001
25
1.14547.0001
1.0 - 90.0 NO2-N
3.3 - 295.2 NO2
25
1.00609.0001
-
25
1.14694.0001
-
0.02 - 2.00 O3
0.02 - 2.00 O3
-
200
1200
1.00607.0001
1.00607.0002
pH 6.4 - 8.8
-
280
1.01744.0001
1.0 - 90.0 NO2-N
3.3 - 295.2 NO2
O Organik Karbon, Toplam
Oksijen Küvet Testi
0.5 - 12.0 O2
Oksijen İhtiyacı, Biyolojik
Oksijen İhtiyacı, Kimyasal
Ozon Testi
0.010 - 4.00 O3
Ozon Testi
0.010 - 4.00 O3
P Palladyum
0.05 - 1.25 Pd
Peroksit
pH Küvet Testi 3)
pH 6.4 - 8.8
Platin
0.10 - 1.25 Pt
Platin-Kobalt Standart Metodu
-
kullanılabilir – kullanılamaz
1) Bu metod USEPA tarafından a) atıksu b) içme suyu c) içme ve atıksu için alternatif metod olarak resmen tanınmıtır.
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
3) Küvet testi barkod içeren 3 veya 4 adet yuvarlak dipli küvet içerir. Örnek bu yuvarlak küvetler içinde hazırlanır ve ölçülür. Ölçümden sonra yuvarlak dipli
küvetler boaltılıp yıkandıktan sonra bir sonraki ölçümde kullanılabilir. Bu ekilde küvetler pek çok defa kullanılabilir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 36
> http://photometry.merck.de
81
İçerik M-P
Pipet
hacmi [ml]
NOVA ‘da
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
Uygulama alanları
küvet [mm]
0.6 + 10
10, 20, 50
0.0029
+/- 0.25
7, 9, 17
5.0
5.0
0.5 + 4.0
10, 20, 50
–
10, 20, 50
0.006
0.035
0.050
+/- 0.11
+/- 0.16
+/- 0.5
3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18
3, 5, 8, 10, 11, 18
2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18
Nitrospectral
1.5 + 5.0
10, 20
0.05
+/- 0.7
2, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18
Nitrospectral
1.5
–
0.06
+/- 0.6
1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18
1.0
–
0.13
+/- 0.5
1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18
0.5 + 1.0
–
0.30
+/- 1.2
1, 8, 11, 18
0.1 + 1.0
–
1.2
+/- 6
1, 8, 11, 18
Resorcinol
2.0
–
0.014
+/- 0.30
1, 2, 8, 11, 13, 16, 18
Resorcinol
1.0 + 1.5 + 5.0
10
0.04
+/- 0.5
1, 2, 8, 11, 13, 16, 18
5.0
10, 20, 50
0.0006
+/- 0.02
2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18
5.0
10, 20, 50
0.0006
+/- 0.02
2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18
5.0
–
0.0008
+/- 0.009
2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18
8.0
–
0.50
+/- 3.00
5, 10, 13, 16, 18
–
0.05
+/- 0.3
10
10
5.0 + 1.0 + 0.20
10, 20, 50
10, 20, 50
10
0.0024
0.0024
+/- 0.10
+/- 0.10
10
5.0 + 1.0 + 0.50
–
10
Metod
Bilgi
Indophenol blue
Dimethylglyoxime
Dimethylglyoxime
2,6-Dimethylphenol
2,6-Dimethylphenol
2,6-Dimethylphenol
2,6-Dimethylphenol
Griess’ reaction
Griess’ reaction
Griess’ reaction
Analiz APHA 3500-Ni E
Analiz APHA 3500-Ni E
Analiz ISO 7890/1,
DIN 38405 D9
Analiz ISO 7890/1,
DIN 38405 D9
Analiz ISO 7890/1,
DIN 38405 D9
Analiz ISO 7890/1,
DIN 38405 D9
Analiz EPA 354.1,
APHA 4500-NO2- B,
DIN EN 26777 D10
Analiz EPA 354.1
Analiz EPA 354.1,
APHA 4500-NO2- B,
DIN EN 26777 D10
Demir sülfat
Bknz: TOC
2, 5, 11, 13, 17
mod. Winkler method
DPD
DPD
Bknz: BOD
Bknz: COD
Analiz DIN 38409 G3
Analiz DIN 38409 G3
Uygulama
Bknz: Hidrojen Peroksit
Indicator
Uygulama
Bknz: Renk
Uygulama alanları:
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
10 Kaplama Banyosu
7, 9, 15
7, 9, 15
+/- 0.1 pH 5, 7, 9, 13, 15, 17
11 Yüzey tasfiyesi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
15 Mineral sular
16 Deniz suyu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
82
Page 37
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
P
R
S
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
NOVA 30 ile
test kitleri
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Test
Sayısı
Katalog No.
kullanılabilir
Potasyum Küvet Testi
30 - 300 K
-
25
1.00615.0001
Protein Testi (Bioquant®)
0.01 - 1.4 g/l Protein
-
-
200
1.10306.0500
Potasyum Küvet Testi
5.0 - 50.0 K
5.0 - 50.0 K
25
1.14562.0001
Protein Testi (Bioquant®)
0.5 - 10 g/l Protein
-
-
250
1.10307.0500
Renk gerçek ve görülür
0 - 1000 Pt/Co or HZ
–
0 - 1000 Pt/Co or HZ
Renk ölçümü
0.5 - 50.0 m-1
–
–
0.02 - 3.00 Cl2
25
1.00089.0001
-
300
1.14794.0001
100
1.00857.0001
–
0.05 - 4.00 Si
0.11 - 8.56 SiO2
5 - 500 Si
11 - 1070 SiO2
5 - 200 μg/l CN
100
1.09701.0001
10 - 350 μg/l CN
25
1.14561.0001
-
25
1.00885.0001
6
1.73500.0001
Sertlik
Sıvı reaktifler 1.00086, 1.00087 0.010 - 6.00 Cl2
ve 1.00088 ile fotometrik klor
ölçümleri için küvetler ve
aksesuarlar
Silikat (Silisik Asit) Testi
0.005 - 5.00 Si
0.01 - 10.70 SiO2
Silikat (Silisik Asit) Testi 4) 0.5 - 500 Si
1.1 - 1070 SiO2
Siyanür Testi 2)
0.002 - 0.500 CN
serbest ve kolay ayrıabilir
siyanür tayini için
Siyanür Küvet Testi 2)
0.010 - 0.500 CN
serbest ve kolay ayrıabilir
siyanür tayini için
USEPA onaylı 1a)
Sodyum Küvet Testi
10 - 300 Na
fertilizasyon çözeltileri için
Spectroquant® TOC
parçalama için vidalı kapak
Su Sertliği
Surfaktanlar (anyonik)
0.05 - 2.00 MBAS
Küvet Testi
Surfaktanlar (katyonik)
0.05 - 1.50 CTAB
Küvet Testi
Surfaktanlar (noniyonik)
0.10 -7.50 Triton® X-100
Küvet Testi
-
-
0.05 - 2.00 MBAS
25
1.14697.0001
-
0.05 - 1.50 CTAB
25
1.01764.0001
-
0.10-7.50Triton® X-100 25
1.01787.0001
kullanılabilir – kullanılamaz
1) Bu metod USEPA tarafından a) atıksu b) içme suyu c) içme ve atıksu için alternatif metod olarak resmen tanınmıtır.
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
4) Kat. No. 1.01051 (on-line analizler için su)’de örneğin parçalanması gerekir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 3
> http://photometry.merck.de
83
İçerik P-S
Metod
Kalignost,
Bradford Metodu
Kalignost,
turbidimetric
Bradford Metodu
Bilgi
Pipet
hacmi [ml]
0.5
türbidimetrik
Metod NOVA fotometrelerinde
kayıtlı değildir
2.0
NOVA ‘da
küvet [mm]
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
Uygulama alanları
-
0.5
+/- 15
1, 16
0.55
+/- 2.5
9, 12, 13, 15, 16
10, 20, 50
0.003
+/- 0.15
5, 6, 9, 13, 16
10
10
Silicomolibden blue
Molibdosilikat
Metod NOVA fotometrelerinde
kayıtlı değildir
Fiziksel ölçüm
–
(Pt-Co / APHA / Hazen)
Fiziksel ölçüm anal.
–
EN ISO 7887; NOVA 60 ile
445, 525 ve 620 nm,
NOVA 400 ile 436, 525
ve 620 nm’de
Bknz. Toplam Sertlik veya Kalıntı Sertlik
NOVA 30 ile ölçüm aralığı
0.03 - 6.00 mg/l Cl2’dir,
serbest klor için: Cl2-1 ve Cl2-2
toplam klor için: Cl2-1, Cl22 ve Cl2-3
Analiz APHA 4500-Si E,
5.0
DIN 38405 D21
Analiz APHA 4500-Si D
0.5+2.0+4.0 / 5.0
10
0.17
+/- 10
5, 6, 9, 13,
Barbituric acid,
piridincarboxylic acid
Barbituric acid,
piridincarboxylic acid
Analiz EPA 335.2,
5.0 (+ 10)
ISO 6703; DIN 38405 D13
ve D14
Analiz EPA 335.2,
5.0 (+ 10)
ISO 6703, DIN 38405 D13
ve D14
10, 20, 50
0.0007
+/-0.012
8, 9, 10, 11, 13, 15,18
–
0.0010
+/- 0.012
8, 10, 11, 13, 15,18
Demir(III)-
Klor gibi tayin edilir
0.5
thiocyanate
Çoklu TOC tayinleri için
ayrıca gereklidir
Bknz: Toplam Sertlik veya Kalıntı. Sertlik
Analiz EPA 425.1,
5.0
APHA 5540 C, DIN EN 903 H24
Analiz DIN 38409 H20
0.5 + 5.0
-
2.7
+/- 12
1
-
0.029
+/- 0.14
9, 11, 13, 18
-
0.027
+/- 0.02
9, 11, 13, 18
-
0.062
+/- 0.10
9, 11, 13, 18
own colouring
own colouring
DPD
Methylene blue
Disulfine blue
TBPE
Uygulama alanları:
4.0
10, 20, 50
50
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
1 Tarım
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
10 Kaplama Banyosu
11 Yüzey tasfiyesi
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
14 Süt ve süt ürünleri
15 Mineral sular
16 Deniz suyu
17 Havuzlar
18 Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
84
Page 3
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Parametre
S
Nİ
YE
NOVA 30 ile
kullanılabilir
Ölçüm aralığı [mg/l]
Multy cihazı
Test
Sayısı
Katalog No.
Sülfat Testi
Sülfat Küvet Testi
25 - 300 SO4
50 - 500 SO4
50 - 500 SO4
200
25
1.14791.0001
1.00617.0001
Sülfat Küvet Testi
USEPA onaylı 1a)
Sülfür Testi
100 - 1000 SO4
100 - 1000 SO4
25
1.14564.0001
0.020 - 1.50 S 2-
-
0.10 - 1.50 S 2-
220
1.14779.0001
Sülfat Küvet Testi
USEPA onaylı 1a)
Sülfit Küvet Testi
5 - 250 SO4
5 - 250 SO4
25
1.14548.0001
1.0 - 20.0 SO3
0.05 - 3.00 SO
-
1.0 - 20.0 SO3
25
1.14394.0001
1.0 - 60.0 SO3
0.8 - 48.0 SO2
5.0 - 80.0 TOC
50 - 800 TOC
-
1.0 - 60.0 SO3
150
1.01746.0001
5.0 - 80.0 TOC
50 - 800 TOC
100 ml
25
25
1.14878.0001
1.14879.0001
1.09017.0100
5 - 215 Ca
0.7 - 30.1 °d
0.9 - 37.6 °e
1.2 - 53.7 °f
7 - 300 CaO
12 - 537 CaCO3
5 - 215 Ca
0.7 - 30.1 °d
0.9 - 37.6 °e
1.2 - 53.7 °f
7 - 300 CaO
12 - 537 CaCO3
25
1.00961.0001
50 - 3000 asetik asit
50 - 3000 asetik asit
100
1.01763.0001
Sülfit Testi
T
Ölçüm aralığı [mg/l]
NOVA 30/60/400
test kitleri
TOC Küvet Testi
TOC Küvet Testi 4b)
TOC-Standartı
1000 ± 10 mg/l
Toplam Alkalinite
Toplam Sertlik Küvet Testi
Toplam Azot
U Uçucu organik Asit
Nİ
YE
Küvet Testi
kullanılabilir – kullanılamaz
1) Bu metod USEPA tarafından a) atıksu b) içme suyu c) içme ve atıksu için alternatif metod olarak resmen tanınmıtır.
2) Toplam içerik tayini ve örnek hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için internetten paket içeriklerine bakın.
4) Kat. No. 1.01051 (on-line analizler için su)’de örneğin parçalanması gerekir.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 40
> http://photometry.merck.de
85
İçerik S-Z
Metod
Bilgi
Tannic acid
Barium sülfat,
turbidimetric
Barium sülfat,
turbidimetric
Dimethyl-p-phenyl
enediamine
Analiz EPA 375.4,
APHA 4500-SO42- E
Analiz EPA 375.4,
APHA 4500-SO42- E
Analiz EPA 376.2,
APHA 4500-S2- D,
ISO 10530; DIN 38405 D26
Analiz EPA 375.4,
APHA 4500-SO42- E
Barium sülfat,
turbidimetric
Ellman’s reaktif
Indicator
Indicator
Analiz EN 1484-H43,
DIN 38409-H3
Bknz: Asit Kapasitesi pH 4.3
Phthalein
komplexone
Bknz: Azot (toplam)
Hydroxamic acids /
demir(III) salt
Uygulama alanları:
küvet [mm]
LLD
[mg/l]
Hassasiyet
[mg/l]
2.5
2.0
10
-
9.9
17
+/- 15
+/- 22
6, 9, 11, 13, 15
1, 6, 9, 11, 13, 15, 16
1.0
-
41
+/- 45
1, 4, 6, 8, 9,11,13,15,16,18
5.0
10, 20, 50
0.0010
+/- 0.020
2, 8, 9, 11, 13, 15, 18
5.0
-
2.1
+/- 13
1, 6, 9, 11, 13, 15, 16
50
0.13
+/- 0.4
3, 5, 1, 15, 18
10
0.11
+/- 0.5
3, 5, 12, 13, 15, 18
3.0
1.0 + 3.0 + 9.0
–
–
0.91
9.1
+/- 3.0
+/- 30
5, 9, 11, 13, 18
8, 11, 13, 18
1.0
–
1.2
+/- 5
2, 9, 13
0.5 + 0.75 + 5.0
–
31.3
+/- 32
4, 8, 11, 18
3.0
düük ölçüm aralığındaki
7.0
tayinler için
Bknz: NOVA kullanma kılavuzu
2.0 + 3.0 + 5.0
Ellman’s reaktif
NOVA ‘da
Pipet
hacmi [ml]
Uygulama alanları
3 İçecek
7 Dezenfeksiyon kontrolleri
11 Yüzey tasfiyesi
15 Mineral sular
4 Bioteknoloji, fermenter
8 Kullanılabilir drenaj suyu
5 Isıtma-soğutma suyu
9 İçme suyu
12 Çevre, gıda
13 Yeraltı-yüzey suları
16 Deniz suyu
1 Tarım
2 Kültür Balıkçılığı
6 Yapı malzeme endüstrisi
14 Süt ve süt ürünleri
18 Atıksu
10 Kaplama Banyosu
17 Havuzlar
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
86
Page 41
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
test kitleri
Hach cihazları için
Spectroquant ® test kitleri
Aağıdaki Spectroquant® test kitleri sadece Hach cihazları ile birlikte kullanılabilir. Cihaza herhangi bir özel kalibrasyon gerektirmezler, bunun yerine Hach
cihazında bulunan orjinal programlar kullanılır ve Hach cihazının kullanma
kılavuzundaki direktiflere göre çalıılır.
Bu sayede Hach cihazları kullanılarak Merck kalite dökümantasyonu sağlanır.
Konuyla ilgili parti sertifikaları internetten http://photometry.merck.de
adresinden temin edilebilir.
Genel Bakı A-D
Nİ
YE
A
Nİ
YE
B
C
D
Nİ
YE
Hach Cihazları için Spectroquant ® test kitleri
Parametre
Ölçüm aralığı
mg/l
Test
Sayısı
Merck
Kat. No.
Metod
Aluminyum Reaktif Seti Merck Harici
fotometreler için 20-ml-örnek
Bakır Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için
COD Küvet Testi Merck harici fotometreler için
USEPA onaylı
0 - 0.250 Al3+
100
1.73001.0001
Eriochrome Cyanine R
0 - 5.00 Cu
100
1.730060001
Bicinchoninate
0 - 40.0 COD
25
1.18750.0001
COD Küvet tTesti Merck harici fotometreler için
USEPA onayı bekliyor
0 - 150.0 COD
25
1.18751.0001
COD Küvet Testi Merck harici fotometreler için
USEPA onayı bekliyor
0 - 1500 COD
25
1.18752.0001
COD Küvet Test Merck harici fotometreler için
USEPA onayı bekliyor
0 - 15 000 COD
25
1.18753.0001
Demir Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek
0 - 3.00 Fe
100
1.73007.0001
Oxidation with
Chromosulfuric acid,
determination as kromat
Oxidation with
Chromosulfuric acid,
determination as kromat
Oxidation with
Chromosulfuric acid,
determination as kromat
Oxidation with
Chromosulfuric acid,
determination as kromat
Phenanthroline
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 42
> http://photometry.merck.de
87
Hach
Kat. No.
Bilgi
Pipet
hacmi
Küvet tipi
Hach
Uygulama
Alanları
Uygulama alanları:
26037-00
Analiz APHA 3500-Al B
20 ml
1 inch
10 ml
1 inch
2.0 ml
16 mm
5, 9, 11, 13,
15, 17, 18
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 18
5, 9, 10, 11, 13
15, 17, 18
2.0 ml
16 mm
5, 9, 10, 11, 13,
15, 17, 18
2.0 ml
16 mm
3, 4, 5, 8, 10,
11, 13, 18
0.2 ml
16 mm
3, 4, 5, 8, 10,
11, 13, 18
10 ml
1 inch
1, 2, 5, 7, 8, 9,10, 11,
13, 15, 17, 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21058-69
24158-25
24158-15
24158-51
21258-25
21258-15
21258-51
21259-25
21259-15
21259-51
24159-25
24159-15
24159-51
21057-69
Analiz EPA 410.4,
APHA 5220 D
ve ISO 15705
Analiz EPA 410.4,
APHA 5220 D
ve ISO 15705
Analiz EPA 410.4,
APHA 5220 D
ve ISO 15705
Analiz EPA 410.4,
APHA 5220 D
ve ISO 15705
Analiz APHA 3500-Fe D
Tarım
Kültür Balıkçılığı
İçecek
Bioteknoloji, fermenter control
Isıtma-soğutma suları
Yapı maddeleri-endüstrisi
Dezenfeksiyon kontrolleri
Kullanılabilir Drenaj suyu
İçme suyu
Kaplama Banyosu
Çevre
Gıda
Yüzey-yeraltı suları
Süt ve süt ürünleri
Mineral sular
Denizsuyu
Havuz
Atıksu
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
88
11:57
Page 43
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
test kitleri
Genel bakı F-Z Hach Cihazları için Spectroquant
Parametre
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
Nİ
YE
F
Fosfat Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek
K Klor Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek (serbest Klor)
Klor Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 25-ml-örnek (serbest Klor)
Klor Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek (toplam Klor)
Klor Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 25-ml-örnek (toplam Klor)
M Mangan Reaktif Seti Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek
N Nitrit Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek
Nitrit Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 25-ml-örnek
S Silikat Reaktif Seti Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek
Silikat Reaktif Seti Merck Harici
fotometreler için 25-ml-örnek
Sülfat Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 10-ml-örnek
Sülfat Toz Paketleri Merck Harici
fotometreler için 25-ml-örnek
®
test kitleri
Ölçüm aralığı
mg/l
Test
sayısı
Merck
Kat. No.
Metod
0.02 - 2.50 PO4
100
1.73011.0001
Ascorbic acid
0 - 2.00 Cl2
100
1.73002.0001
DPD
0 - 10.00 Cl2
100
1.73003.0001
DPD
0 - 2.00 Cl2
100
1.73004.0001
DPD
0 - 10.00 Cl2
100
1.73005.0001
DPD
0 - 0.700 Mn
50
1.73008.0001
PAN
0 - 0.300 NO2-N
100
1.73009.0001
Diazotization
0 - 0.300 NO2-N
100
1.73010.0001
Diazotization
0 - 1.600 SiO2
100
1.73012.0001
Heteropoly Blue
0 - 100 SiO2
100
1.73013.0001
Silicomolybdate
0 - 70.0 SO4
100
1.73014.0001
Barium chloride
0 - 70.0 SO4
100
1.73015.0001
Barium chloride
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:57
Page 44
> http://photometry.merck.de
89
Hach
Kat. No.
Bilgi
Pipet
hacmi
Küvet Tipi
Hach
Uygulama
Alanları
Uygulama alanları:
21060-69
Analiz EPA 365.2
and APHA 4500-P E
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G
Analiz EPA 330.5,
APHA 4500-Cl G
10 ml
1 inch
10 ml
1 inch
25 ml
1 inch
10 ml
1 inch
25 ml
1 inch
26517-00
10 ml
1 inch
14065-99
10 ml
1 inch
21071-69
25 ml
1 inch
1, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 17, 18
2, 7, 9, 11, 13,
16, 17, 18
2, 7, 9, 11, 13,
16, 17, 18
2, 7, 9, 11, 13,
16, 17, 18
2, 7, 9, 11, 13,
16, 17, 18
1, 2, 9, 10, 11, 13
15, 18
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 18
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 18
1, 5, 9, 10, 11,
13, 15
1, 5, 6, 9, 10, 11,
13, 15
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 13, 15, 18
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 13, 15, 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21055-69
14070-99
21056-69
14064-99
24593-00
Analiz APHA 4500-Si D
10 ml
1 inch
24296-00
Analiz APHA 4500-Si E
10 ml
1 inch
12065-99
Analiz EPA 375.4
10 ml
1 inch
21067-69
analog EPA 375.4
25 ml
1 inch
Tarım
Kültür Balıkçılığı
İçecek
Bioteknoloji, fermenter control
Isıtma-soğutma suları
Yapı maddeleri-endüstrisi
Dezenfeksiyon kontrolleri
Kullanılabilir Drenaj suyu
İçme suyu
Kaplama Banyosu
Çevre
Gıda
Yüzey-yeraltı suları
Süt ve süt ürünleri
Mineral sular
Denizsuyu
Havuz
Atıksu
05:Musterseiten.qxd
90
27.02.2007
11:5
Page 45
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
kalite
Basit ve güvenilir
Kalite Merck’te belirlidir. Analitik sektörde 100 yılı akın bir süredir bu konudaki
yeterliliğimizi gösterdik. Bu durum aynı zamanda resmi belgelerle de kanıtlanmıtır: Merck 1992 yılından beri DIN EN ISO 9001’e ve 2001 yılından beri DIN
EN ISO 14001’e göre sertifikalıdır.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 46
> http://photometry.merck.de
Spectroquant® test kitlerinin kalitesi
Sıkı hammadde kontrolü, etkili proses içi kontroller ve dökümante edilmi son kontroller test kitlerimizin sürekli yüksek
kalitede olmalarının garantisidir. Üretilmi her partinin kendine özel parti sertifikası vardır. Böylelikle alım sırasında kalite
kontrollerini yapmak zorunda kalmazsınız. İnternetten http://photometry.merck.de adresinden de temin edebileceğiniz
parti sertifikaları aynı zamanda resmi denetçilerin kontrollerinde de gösterilebilir. Amerikan Çevre Koruma Temsilciliği (The
American Environmental Protection Agency) Spectroquant® Testlerin pek çoğunun uygunluğunu resmi olarak onaylamı
ve “USEPA Onaylı” kalite damgasını uygun görmütür.
Analiz metodlarının validasyonu
Merck aratırma laboratuvarında elde edilen ölçüm aralıkları ve minimum tespit limitlerinden kalibrasyon fonksiyonlarına
kadar tüm proses verilerini dökümante eder. Bu veriler bizim için esas kalite göstergeleridir ve rutin analiz esnasında
kalite güvencenin temelini olutururlar.
Spectroquant® test kitlerinin kendini-izleme ilemlerine uygunluk sertifikası
Standardize edilmi metodlara göre tayin edilen karakteristik prosedürel veri kalite sertifikası formunda verilir. Bu sertifika
u ana kadar müterilere teslim edilmi tüm partilerin devamlı kalitesinin kanıtıdır. Her Spectroquant® test kitinin kalite
sertifikasına parti sertifikalarında olduğu gibi internetten http://photometry.merck.de adresinden ulaılabilir.
Spectroquant® fotometrelerin kalitesi
Aynı prensip fotometrelerin üretiminde de geçerlidir: her cihaz sadece optik sistemlerin (fotometrik hassasiyet,
tekrarlanabilirlik, dalgaboyu hassasiyeti vs.) ve IEC 1010’a göre elektriksel güvenliği teyit eden bir inceleme protokolü ile
birlikte gelir.
91
05:Musterseiten.qxd
92
27.02.2007
11:5
Page 47
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
kalite güvence
Kısaca
Balangıçtan bitie kalite güvence ölçümleri ölçümlerinizin güvenilir ve tekrar
edilebilir sonuçlar vermesini garanti altına alır. Profesyonel AQA konseptimizin
bileenleri, iç kalite kontrol aktiviteleriniz için ispatlanmı araçlardır. Örneğin
“Abwassertechnische Vereinigung“ (Alman Atıksu Mühendisler Birliği) tarafından yayınlanan A 704 nolu memorandum.
Seçim sizin:
Fotometre izlemeleri için AQA1-modu
AQA1 modunda sertifikalı renk standartları ile (Spectroquant® PhotoCheck) fotometrenin ölçüm
kalitesi izlenir.
Bknz. sayfa 93
Tüm sistemin izlenmesi için AQA2-modu
AQA2 modunda tüm sistem sertifikalı çoklu parametre standartları ile (Spectroquant®
CombiCheck) batan sona izlenir.
Bknz. sayfa 94
Tüm sistemin kalite güvencesi için AQA3-modu
AQA3 modunda, tüm sistemin kalitesini güvence altına almak için özel önlemler gereklidir.
Kendiniz sayısal bir ifre girerek (PIN kodu), daha önceden tanımlanan kalite kontrol ölçümleri
gerçekletirillmediği takdirde fotometrenin baka herhangi bir ölçüm yapmamasını sağlayabilirsiniz. Sadece gerekli kalite testleri baarıyla tamamlandıktan sonra diğer ölçümler için ihtiyaç
duyulan metod serbest bırakılır.
Balangıçtan bitie dökümantasyon
AQA ölçümleri ölçüm raporunda GLP-uyumlu bir ekilde dökümante edilir. Kalite kontrol
testinden geçtikten sonra her sonuç »AQA« son ekini alır.
Bu sistemin kontrol edildiğini gösteren güvenli bir dökümantasyondur.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 4
> http://photometry.merck.de
93
Spectroquant® PhotoCheck
Kat. No.1.14693.000
Spectroquant® PhotoCheck yüksek stabilitede renk çözeltilerinin komple setidir. Kendisi birincil standartlarla izlenen
(NIST standartları) referans bir spektrofotometrede kontrol; kontrol ortamının uluslararası standartlara kadar izlenebilir
olmasını teyit eder. Dolayısıyla Spectroquant® PhotoCheck, DIN EN ISO 9001 ve 14001’e göre test cihazlarının kontrolünde
ikincil standarttır. Tüm sonuçlar dökümantasyon için bir bilgisayara veya yazıcıya transfer edilebilir.
Termoreaktör TR 420/620 için termosensör
Kat. No. 1.71203.0001
Termosensör, bir termoreaktörün küvet yuvasında varolan sıcaklık değerini ölçer ve bu değri belirlenen değer ile karılatırır.
Bu noktada da tüm sonuçlar dökümantasyon için bir bilgisayara veya yazıcıya transfer edilebilir.
Spectroquant® PipeCheck
Kat. No. 1.14962.0001
İç kalite kontrol prosedürleri ile bağlantılı olarak belirli aralıklarla pipetlerin kontrol edilmesi gerekir. Genellikle bu kontrol
belirli hacimde sıvının kalibre edilmi analitik teraziler kullanılarak ölçülmesi ile gerçekletirilir. Fakat bu tip teraziler herzaman
hazırda bulunmayabilir. Spectroquant® PipeCheck ile pipetlerinizi bir terazi olmadan da kontrol edebilir ve ölçülen değerleri
dökümante edebilirsiniz.
AQA2 [4w]:
Fotometre 4 haftalık zamana göre bir
sonraki AQA tarihini gösterir.
Kontroller arasındaki süre zamana
veya ölçüm sayısına göre seçilebilir
AQA3-Modu:
İleriki ölçümler ancak PIN kodunun
girilmesi ile gerçekletirilebilir.
Örneğin 5.0-ml’lik bir pipet kontrol
edileceğinde, 5.0 ml distile su Spectroquant® PipeCheck küvetine konur. Ölçülen
absorbans değeri referans küvetin ölçümüne
uygun olmalıdır.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
94
11:5
Page 4
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ® kalite güvence
Spectroquant® CombiCheck ile komple sistem kontrolü
Çeitli Spectroquant® CombiCheck paketlerinde bulunan multiparametre standart çözeltiler, tek
tek test kitlerinden cihazın kendisine kadar tüm sistemin kontrolü için uygundur. Bu standartlar
ayrıca NIST birincil standartlarına kadar izlenebilir. Her CombiCheck paketinde bir standart çözelti
ve bir ek çözelti bulunur.
Eğer kontrol sonucunda standart çözeltilerin belli konsantrasyon değeri elde edilirse, tüm analiz
sistemi uygun ekilde çalııyor demektir. Fakat bu değerlerden belirli oranda bir sapma var ise bu
sapmaların izlenmesi gerekir. Ek çözeltinin yardımı ile örnek matriksinden kaynaklanan
(gölgeleme yapan maddeler gibi) ölçüm sorunlarının tanımlanması mümkündür. Eğer bu ilemden
sonra düzelmeyeterli gelmezse (belirlenen toleransın dıındaysa), hatanın sebebi analiz edilmeli
ve önlemler alınmalıdır; örneğin uygun ekilde ön ilemlerden geçirilmesi gibi.
Katalog No. 1.14676.001
Standart Çözelti Reaktifi R-1
Spectroquant ® CombiCheck 10 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
Amonyum
Klorür
COD
Nitrat
Fosfat 4)
Sülfat
Ek çözelti Reaktifi R-2
(Spike örnek)
Amonyum
Klorür
COD
Nitrat
Fosfat 4)
Sülfat
1)
2)
3)
4)
4.00
25
80
80
80
2.50
2.50
0.80
0.80
0.80
100
100
100
3.00
25
30
45
45
1.50
2.50
0.60
0.30
40
100
80
±0.30 mg/l NH4-N
± 6 mg/l Cl
±12 mg/l COD
±12 mg/l COD
±12 mg/l COD
±0.25 mg/l NO3-N
±0.25 mg/l NO3-N
±0.08 mg/l PO4-P
±0.08 mg/l PO4-P
±0.08 mg/l PO4-P
±15 mg/l SO4
±15 mg/l SO4
±15 mg/l SO4
±0.25 mg/l NH4-N
±6 mg/l Cl
±8 mg/l COD
±8 mg/l COD
±8 mg/l COD
±0.20 mg/l NO3-N
±0.40 mg/l NO3-N
±0.07 mg/l PO4-P
±0.05 mg/l PO4-P
± 5 mg/l SO4
±15 mg/l SO4
±10 mg/l SO4
1.14558.0001
1.14730.0001
1.14540.0001
1.09772.0001
1.18751.0001
1.14556.0001
1.14773.0001 2)
1.14543.0001
1.14848.0001 3)
1.73011.0001
1.14548.0001
1.00617.0001
1.14791.0001 1)
1.14558.0001
1.14730.0001
1.14540.0001
1.09772.0001
1.18751.0001
1.14556.0001
1.14773.0001 2)
1.14543.0001
1.14848.0001 3)
1.14548.0001
1.00617.0001
1.14791.0001 1)
10-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14946.0001
20-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14947.0001
50-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14944.0001
Sadece orto-fosfat tayini kontrol edilebilir.
1.0
1.0
3.0
2.0
2.0
2.0
1.5
5.0
10.0
10.0
5.0
2.0
2.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Kalite kontrol
test sayısı
96
96
32
48
48
48
64
18
9
9
19
48
38
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 50
> http://photometry.merck.de
95
Spectroquant ® CombiCheck 20 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
Amonyum
12.0
±1.0 mg/l NH4-N
1.14544.0001
0.5
Klorür
COD
Kat. No. 1.14675.001
Kalite kontrol
test sayısı
192
60
±10 mg/l Cl
1.14730.0001
1.0
750
±75 mg/l COD
1.14541.0001
3.0
750
±75 mg/l COD
1.09773.0001
2.0
750
±75 mg/l COD
1.18752.0001
2.0
Nitrat
9.0
±0.9 mg/l NO3-N
1.14563.0001
1.0
9.0
±0.9 mg/l NO3-N
1.14542.0001
1.5
9.0
±0.9 mg/l NO3-N
1.09713.0001 1)
1.5
9.0
±0.9 mg/l NO3-N
1.14773.0001 1)
1.0
9.0
±0.9 mg/l NO3-N
1.14942.0001 1)
0.5
Fosfat 4)
8.0
±0.7 mg/l PO4-P
1.14729.0001
1.0
Sülfat
500
±75 mg/l SO4
1.14564.0001
1.0
Amonyum
8.0
±0.8 mg/l NH4-N
1.14544.0001
0.1
Klor
40
±7mg/l Cl
1.14730.0001
0.1
COD
200
±40 mg/l COD
1.14541.0001
0.1
300
±40 mg/l COD
1.09773.0001
0.1
300
±40 mg/l COD
1.18752.0001
0.1
Nitrat
7.5
±0.8 mg/l NO3-N
1.14563.0001
0.1
5.0
±0.6 mg/l NO3-N
1.14542.0001
0.1
15.0 ±1.5 mg/l NO3-N
1.09713.0001 1)
0.1
5.0
±0.6 mg/l NO3-N
1.14773.0001 1)
0.1
7.5
±0.8 mg/l NO3-N
1.14942.0001 1)
0.1
Fosfat 4)
5.0
±0.5 mg/l PO4-P
1.14729.0001
0.1
Sülfat
150
±30 mg/l SO4
1.14564.0001
0.1
Spectroquant ® CombiCheck 30 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
96
32
48
48
96
64
64
96
192
96
96
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
Kadmiyum
Bakır
0.500
2.00
2.00
2.00
±0.060 mg/l Cd
±0.20 mg/l Cu
±0.20 mg/l Cu
±0.20 mg/ L CU
1.14834.0001
1.14553.0001
1.14767.0001 1)
1.73006.0001
5.0
5.0
5.0
10.0
19
19
19
996.0001
Demir
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.300
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.88
1.43
1.00
±0.15 mg/l Fe
±0.15 mg/l Fe
±0.15 mg/l Fe
±0.15 mg/l Fe
±0.15 mg/l Fe
±0.15 mg/l Mn
±0.15 mg/l Mn
±0.045 mg/l Cd
±0.30 mg/l Cu
±0.30 mg/l Cu
±0.30 mg/l Fe
±0.30 mg/l Fe
±0.30 mg/l Fe
±0.20 mg/l Fe
±0.15 mg/l Mn
±0.15 mg/l Mn
1.14549.0001
1.14761.0002 1)
1.14761.0001 1)
1.00796.0001 1)
1.73007.0001
1.00816.0001
1.14770.0001 3)
1.14834.0001
1.14553.0001
1.14767.0001 1)
1.14549.0001
1.14761.0002 1)
1.14761.0001 1)
1.00796.0001 1)
1.00816.0001
1.14770.0001 3)
5.0
5.0
5.0
8.0
10.0
7.0
10.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
19
19
19
12
9
13
9
280
280
280
280
280
280
280
280
280
Mangan
Kadmiyum
Bakır
Demir
Manganez
Ek Çözelti Reaktifi R-1
Ek Çözelti Reaktifi R-2
(Spike Örnek)
Kat. No. 1.14677.001
Kalite kontrol
test sayısı
Ek Çözelti Reaktifi R-1
Ek Çözelti Reaktifi R-2
(Spike Örnek)
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
96
11:5
Page 51
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Kat. No. 1.14692.0001
Standart Çözelti Reaktifi R-1
Spectroquant ® CombiCheck 40 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
Aluminyum
Kurun
Nikel
Ek Çözelti Reaktifi R-2
(Spike Örnek)
Çinko
Aluminyum
Kurun
Nikel
Çinko
Kat. No. 1.14695.0001
Standart Çözelti Reaktifi R-1
0.75
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
0.63
2.00
2.00
2.00
±0.08 mg/l Al
±0.20 mg/l Pb
±0.20 mg/l Pb
±0.20 mg/l Ni
±0.20 mg/l Ni
±0.40 mg/l Zn
±0.10 mg/l Al
±0.15 mg/l Pb
±0.10 mg /l Pb
±0.20 mg/l Ni
± 0.20 mg/l Ni
± 0.40 mg/l Zn
1.14825.0001 1)
1.14833.0001
1.09717.0001 1)
1.14554.0001
1.14785.0001 1)
1.14566.0001
1.14825.0001 1)
1.14833.0001
1.09717.0001 1)
1.14554.0001
1.14785.0001 1)
1.14566.0001
5.0
5.0
8.0
5.0
5.0
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Spectroquant ® CombiCheck 50 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
Ammonium
COD
Azot
Ek Çözelti Reaktifi R-2
(Spike Örnek)
kalite güvence
Ammonium
COD
Azot
1)
2)
3)
4)
1.00
1.00
20.0
20.0
5.0
5.0
1.00
1.00
10.0
15.0
3.0
3.0
±0.10 mg/l NH4 -N
±0.10 mg/l NH4 -N
±4.0 mg/l CSB
±4.0 mg/l CSB
± 0.7mg/l N
± 0.7mg/l N
±0.10 mg/l NH4 -N
±0.10 mg/l NH4 -N
±3.0 mg/l CSB
±3.0 mg/l CSB
± 0.5 mg/l N
± 0.5 mg/l N
1.14739.0001
1.14752.0001 1)
1.14560.0001
1.18750.0001
1.00613.0001
1.14537.0001
1.14739.0001
1.14752.0001 1)
1.14560.0001
1.18750.0001
1.00613.0001
1.14537.0001
10-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14946.0001
20-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14947.0001
50-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14944.0001
Sadece orto-fosfat tayini kontrol edilebilir.
5.0
5.0
3.0
2.0
10.0
10.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Kalite kontrol
test sayısı
19
19
11
19
19
192
280
280
280
280
280
280
Kalite kontrol
kit sayısı
19
19
32
48
9
9
280
280
280
280
280
280
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 52
> http://photometry.merck.de
97
Spectroquant ® CombiCheck 60 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
Kat. No. 1.14696.001
Kalite kontrol
test sayısı
Klorür
125
±13 mg/l Cl
1.14897.0001 1)
1.0
96
COD
250
250
50
75
75
±25 mg/l COD
±20 mg/l COD
±7mg/l Cl
±15 mg/l COD
±10 mg/l COD
1.14690.0001
1.14895.0001
1.14897.0001 1)
1.14690.0001
1.14895.0001
2.0
2.0
0.1
0.1
0.1
48
48
280
280
280
Klorür
COD
Ek Çözelt Reaktifi R-1
Ek Çözelti Reaktifi R-2
(Spike Örnek)
Spectroquant ® CombiCheck 70 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
Kat. No. 1.14689.001
Kalite kontrol
test sayısı
Ammonium
Amonyum
(2.0 -75.0 mg/l)
50.0
50.0
±5.0 mg/l NH4 -N
±5.0 mg/l NH4 -N
1.14559.0001
1.00683.0001 1)
0.1
0.2
960
480
Amonyum
(5 -150 mg/l)
50
±5 mg/l NH4 -N
1.00683.0001 1)
0.1
960
COD
5000
5000
50
20.0
10.0
±400 mg/l COD
±400 mg/l COD
±7mg/l N
±2.0 mg/l NH4 -N
±1.0 mg/l NH4 -N
1.14555.0001
1.18753.0001
1.14763.0001
1.14559.0001
1.00683.0001 1)
1.0
0.2
1.0
0.1
0.1
96
480
96
280
280
Amonyum
(5 -150 mg/l)
20
±2 mg/l NH4 -N
1.00683.0001 1)
0.1
280
COD
Azot
2000
20
±200 mg/l COD
±6 mg/l N
1.14555.0001
1.14763.0001
0.1
0.1
280
280
Azot
Amonyum
Amonyum
(2.0 -75.0 mg/l)
Standart Çözelti Reaktifi R-1
Ek Çözelti Reaktifi R-2
(Spike Örnek)
Spectroquant ® CombiCheck 80 aağıdaki fotometrik metodların kalite kontrolleri için
Parametre
Konsantrasyon ve
Kullanılabilen test
Standart
sapma aralığı
kitleri Kat. No.
çözelti (ml)
Kat. No. 1.14738.001
Kalite kontrol
test sayısı
COD
Nitrat
Fosfat 4)
COD
Nitrat
Fosfat 4)
48
192
96
280
280
280
1)
2)
3)
4)
1500
25.0
15.0
1000
10.0
5.0
±150 mg/l CSB
±2.5 mg/l NO 3
±1.0 mg/l PO4 -P
±100 mg/l CSB
±1.5 mg/l NO 3
±0.5 mg/l PO4 -P
1.14691.0001
1.14764.0001
1.14729.0001
1.14691.0001
1.14764.0001
1.14729.0001
10-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14946.0001
20-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14947.0001
50-mm dikdörtgen küvet kullanılarak Kat. No. 1.14944.0001
Sadece orto-fosfat tayini kontrol edilebilir.
2.0
0.5
1.0
0.1
0.1
0.1
Standart Çözelti Reaktifi R-1
Ek Çözelti Reaktifi R-2
(Spike Örnek)
05:Musterseiten.qxd
98
27.02.2007
11:5
Page 53
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
kalite güvence
Analitik Kalite Kontrol - CertiPUR® standart çözeltiler
Geni aralıklı standart çözeltilerimiz kullanımınıza hazırdır.
Standartları ve hemen hemen tüm parametreler için istediğiniz konsantrasyonları gerekli
sayreltmeler yaparak kolayca elde edebilirsiniz.
Kullanıma hazır standart çözeltiler (*NIST’e göre izlenebilir)
Parameter
A
Altın*
Aluminyum *
Amonyum *
Antimon *
Arsenik *
B Bakır *
Boron *
C Civa *
COD referans çöz.
Ç Çinko *
D Demir *
F Florür
Fosfat *
G Gümü *
K Kadmiyum*
Kalay *
Kalsiyum *
Klorür *
Kobalt *
Krom*
Kromat *
Kurun *
M Magnezyum *
Mangan *
Molibden *
N Nikel *
Nitrat *
Nitrit *
P Palladyum *
Platin*
Potasyum *
S Silikon *
Siyanür*
Sülfat *
T TOC *
V Vanadium *
Konsantrasyon mg/l
Hacim mg/l
Kat. No. için
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
100^
500
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
100
100
100
100
500
100
100
500
100
100
100
100
100
500
500
100
100
100
100
500
500
100
100
1.70216.0100
1.19770.0100
1.19812.0500
1.70204.0100
1.19773.0100
1.19786.0100
1.19500.0100
1.70226.0100
1.11769.0100
1.19806.0100
1.19781.0100
1.19814.0500
1.19898.0500
1.19797.0100
1.19777.0100
1.70242.0100
1.19778.0100
1.19897.0500
1.19785.0100
1.19779.0100
1.19780.0500
1.19776.0100
1.19788.0100
1.19789.0100
1.70227.0001
1.09989.0001
1.19811.0500
1.19899.0500
1.14282.0100
1.70201.0100
1.70230.0100
1.70236.0100
1.19533.0500
1.19813.0500
1.09017.0100
1.70245.0100
Yukarıdaki standart çözeltileri kullanarak seyreltme ile istediğiniz konsantrasyonlarda standartlar elde edebilirsiniz.
Yada ek çözeltiler kullanarak matriks etkileri kontrol edebilirsiniz. Açılmamı standartların dayanıklılığı 2 yıl
garantilidir. Bu durum ürünlerin kalite kontrol çalımaları için kolay kullanımlı ve ekonomik olmalarını sağlar.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 54
> http://photometry.merck.de
99
Analitik kalite
Analitik kalite güvence, doğru analiz sonuçları almak için gereken prosedürün önemli bir parçasıdır. Aağıdaki
tablo Spectroquant® CombiCheck veya standart çözeltiler gibi kalite güvence ürünlerinin hangi kit ile
kullanılacağını gösterir.
Bir parametrenin sabit olmadığı koullarda – örneğin klor – kullanıcıya yardımcı olmak amacı ile söz konusu
standartı hazırlamak için bir uygulama öneririz. Bu uygulamalar fotometre ve kolorimetre cihazlarımızın
kullanma kılavuzlarının giri kısmında veya internette http://photometry.merck.de adresinde bulunabilir.
Böylelikle her kullanıcıya iyi sonuçlar alabilmesi için optimum destek sağlanmı olur.
Genel bakı A-B
Test kiti
A
B
Test kiti
Kat. No.
Altın Testi
Asit Kapasitesi Küvet Testi
pH 4.3 (toplam alkalinite)
1.14821.0001
1.01762.0001
1.01762.0002
Aluminyum Küvet Testi
Aluminyum Testi
Aluminyum Reaktif Seti 3)
Amonyum Küvet Testi
Amonyum Küvet Testi
Amonyum Küvet Testi
Amonyum Celll Test
Amonyum Testi
Amonyum Testi
AOX Küvet Testi
Arsenik Testi
Bakır Küvet Testi
Bakır Testi
Bakır Toz Paketleri 3)
Boron Küvet Testi
Boron Testi
Bromat
Brom Testi
BOD Küvet Testi
1.00594.0001
1.14825.0001
1.73001.0001
1.14739.0001
1.14558.0001
1.14544.0001
1.14559.0001
1.14752.0001
1.00683.0001
1.00675.0001
1.01747.0001
1.14553.0001
1.14767.0001
1.73006.0001
1.00826.0001
1.14839.0001
1)
2)
3)
1.00605.0001
1.00687.0001
CombiCheck
CombiCheck
Kat. No.
Kullanıma hazır
Standart çözelti
Standart
Kat. No.
1)
CombiCheck 40
1.14692.0001
CombiCheck 50
CombiCheck 10
CombiCheck 20
CombiCheck 70
CombiCheck 50
CombiCheck 70
1.14695.0001
1.14676.0001
1.14675.0001
1.14689.0001
1.14695.0001
1.14689.0001
Sodyum hydroxide
solution 2)
1.09141.1000
1)
2)
1.19770.0100
1.19770.0100
1.19770.0100
1.19812.0500
1.19812.0500
1.19812.0500
1.19812.0500
1.19812.0500
1.19812.0500
1.00680.0001
1.19773.0100
1.19786.0100
1.19786.0100
1.19786.0100
1.19500.0100
1.19500.0100
1.04912.0100
DIN EN ISO 7393 2)
EN 1899, 210 mg/l
1.00718.0001
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
0.2 - 2.0 mg/l AOX
1)
CombiCheck 30
CombiCheck 30
CombiCheck 30
1.14677.0001
1.14677.0001
1.14677.0001
1)
1)
1)
1)
Standart çözelti, kullanıma hazır, 1000 mg/l analit. NIST SRM’e göre izlenebilir
Kendi standartlarınız. Bu standartların nasıl hazırlanacağını gösteren bilgileri web sitemizden indirebilirsiniz http://photometry.merck.de
Merck harici fotometreler için
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
100
11:5
Page 55
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Genel bakı C-G
Test kiti
C
Ç
D
F
CombiCheck
kalite güvence
Test kiti
Kat. No.
CombiCheck
COD Küvet Testi
COD Küvet Testi
COD Küvet Testi
COD Küvet Testi
COD Küvet Testi
COD Küvet Testi
COD Küvet Testi
COD Küvet Testi (civasız)
COD Küvet Testi (civasız)
COD Küvet Testi 3)
COD Küvet Testi 3)
COD Küvet Testi 3)
COD Küvet Testi 3)
Çinko Küvet Testi
Çinko Küvet Testi
Çinko Testi
Demir Küvet Testi
Demir Küvet Testi
Demir Test
1.14560.0001
1.14540.0001
1.14895.0001
1.14690.0001
1.14541.0001
1.14691.0001
1.14555.0001
1.09772.0001
1.09773.0001
1.18750.0001
1.18751.0001
1.18752.0001
1.18753.0001
1.00861.0001
1.14566.0001
1.14832.0001
1.14549.0001
1.14896.0001
1.14761.0002
1.14761.0001
CombiCheck 50
CombiCheck 10
CombiCheck 60
CombiCheck 60
CombiCheck 20
CombiCheck 80
CombiCheck 70
CombiCheck 10
CombiCheck 20
CombiCheck 50
CombiCheck 10
CombiCheck 20
CombiCheck 70
1.14695.0001
1.14676.0001
1.14696.0001
1.14696.0001
1.14675.0001
1.14738.0001
1.14689.0001
1.14676.0001
1.14675.0001
1.14695.0001
1.14676.0001
1.14675.0001
1.14689.0001
CombiCheck 40
1.14692.0001
CombiCheck 30
1.14677.0001
CombiCheck 30
1.14677.0001
1)
Demir Test
Demir Toz Paketleri 3)
Fenol Küvet Testi
Fenol Testi
Florür Küvet Testi
Florür Testi
Formaldehid Küvet Testi
Formaldehid Testi
Fosfat Küvet Testi
Fosfat Küvet Testi
1.00796.0001
1.73007.0001
1.14551.0001
1.00856.0001
1.14557.0001
1.14598.0001
1.14500.0001
1.14678.0001
1.14543.0001
1.14729.0001
CombiCheck 30
CombiCheck 30
1.14677.0001
1.14677.0001
1)
Fosfat Küvet Testi
Fosfat Testi
Fosfat Testi
Fosfat Küvet Testi
Fosfat Testi
Fosfat Toz Paketleri 3)
G Gümü Test
1)
2)
3)
1.00616.0001
1.14848.0001
1.00798.0001
1.14546.0001
1.14842.0001
1.73011.0001
1.14831.0001
Kat. No.
Kullanıma hazır
Standart çözelti
Standart
Kat. No.
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1.19806.0100
1.19806.0100
1.19806.0100
1.19781.0100
1.19781.0100
1.19781.0100
1.19781.0100
1.19781.0100
2)
2)
1)
1)
1.19814.0500
1.19814.0500
1)
1)
CombiCheck 10
CombiCheck 20
CombiCheck 80
1.14676.0001
1.14675.0001
1.14738.0001
1)
1)
1)
CombiCheck 10
1.14676.0001
1)
1)
1)
1)
CombiCheck 10
1.14676.0001
1)
1)
Standart çözelti, kullanıma hazır, 1000 mg/l analit. NIST SRM’e göre izlenebilir
Kendi standartlarınız. Bu standartların nasıl hazırlanacağını gösteren bilgileri websitemizden indirebilirsiniz http://photometry.merck.de
Merck harici fotometreler için
1.19898.0500
1.19898.0500
1.19898.0500
1.19898.0500
1.19898.0500
1.19898.0500
1.19898.0500
1.19898.0500
1.19797.0100
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 56
> http://photometry.merck.de
101
Genel bakı H-N
Test kiti
Test kiti
Kat. No.
CombiCheck
CombiCheck
Kat. No.
Kullanıma hazır
Standart çözelti
2)
H Hidrazin Testi
Hidrojen Peroksit Küvet Testi
Hidrojen Peroksit Test
I Iyot Test
K Kadmiyum Küvet Testi
Kadmiyum Testi
Kalay Küvet Testi
Kalıntı Sertlik Küvet Testi
Kalsiyum Küvet Testi
Kalsiyum Testi
Klorür Küvet Testi
1.09711.0001
1.14731.0001
1.18789.0001
1.00606.0001
1.14834.0001
1.01745.0001
1.14622.0001
1.14683.0001
1.00858.0001
1.14815.0001
1.14730.0001
Klorür Testi
Klor Küvet Testi (serbest)
Klor Testi (serbest)
1.14897.0001
1.00595.0001
1.00598.0002
1.00598.0001
Klor Testi (toplam)
1.00602.0001
1.00602.0002
DIN EN ISO 7393 2)
Klor Küvet Testi(srbst.ve tplm)
Klor Testi (serbest and tplm)
Klor Toz Paketleri 3)
1.00597.0001
1.00599.0001
1.73002.0001
1.73003.0001
DIN EN ISO 7393 2)
DIN EN ISO 7393 2)
DIN EN ISO 7393 2)
1.73004.0001
1.73005.0001
DIN EN ISO 7393 2)
1.00608.0001
1.14552.0001
1.14758.0001
1.14833.0001
1.09717.0001
1.00815.0001
1.00816.0001
1.01739.0001
1.14770.0001
1.73008.0001
1.00860.0001
1.01632.0001
1.14554.0001
1.14785.0001
DIN EN ISO 7393 2)
(serbest)
Klor Toz Paketleri 3)
(toplam)
Klor dioksit Test
Kromat Küvet Testi
Kromat Testi
Kurun Küvet Testi
Kurun Testi
M Magnezyum Küvet Testi
Mangan Küvet Testi
Mangan Testi
Mangan Testi
Mangan Reaktif Testi3)
Molibden Küvet Testi
Monokloramin Testi
N Nikel Küvet Testi
Nikel Testi
Standart
Kat. No.
2)
2)
DIN EN ISO 7393 2)
CombiCheck 30
1.14677.0001
1)
1)
1)
1)
1)
CombiCheck 10
CombiCheck 20
1.14676.0001
1.14675.0500
1)
CombiCheck 60
1.14696.0001
1)
1.19777.0100
1.19777.0100
1.70242.0100
1.19778.0100
1.19778.0100
1.19778.0100
1.19897.0500
1.19897.0500
DIN EN ISO 7393 2)
DIN EN ISO 7393 2)
1)
1)
CombiCheck 40
CombiCheck 40
1.14692.0001
1.14692.0001
CombiCheck 30
1.14677.0001
1)
1)
1)
1)
1)
CombiCheck 30
1.14677.0001
1)
1)
1)
2)
CombiCheck 40
CombiCheck 40
1.14692.0001
1.14692.0001
1)
1)
1.19780.0500
1.19780.0500
1.19776.0100
1.19776.0100
1.19788.0100
1.19789.0100
1.19789.0100
1.19789.0100
1.19789.0100
1.70227.0100
1.19811.0500
1.19989.0500
1.19989.0500
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
102
Page 57
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
Genel bakı N-S
Test kiti
CombiCheck
kalite güvence
Test kiti
Kat. No.
CombiCheck
Nitrat Testi
1.14773.0001
CombiCheck 10
CombiCheck 20
Nitrat Testi
Nitrat Küvet Testi
Nitrat Küvet Testi
Nitrat Küvet Testi
Nitrat Küvet Testi denizsuyunda
Nitrat Küvet Testi
Nitrat Test denizsuyunda
Nitrit Testi
1.09713.0001
1.14563.0001
1.14764.0001
1.00614.0001
1.14556.0001
1.14542.0001
1.14942.0001
1.14776.0002
1.14776.0001
CombiCheck 20
CombiCheck 20
CombiCheck 80
Nitrit Küvet Testi
Nitrit Küvet Testi
Nitrit Toz Paketleri 3)
1.14547.0001
1.00609.0001
1.73009.0001
1.73010.0001
1)
O Oksijen,çözünmü Küvet Testi
Ozon-Testi
1.14694.0001
1.00607.0001
1.00607.0002
DIN EN 25814 G22
DIN EN ISO 7393 2)
P
pH Küvet Testi
Potasyum Küvet Testi
Potasyum Küvet Testi
Silikat (Silisik Asit) Testi
Silikat (Silisik Asit) Testi
Silikat Reaktif Seti 3)
1.01744.0001
1.14562.0001
1.00615.0001
1.14794.0001
1.00857.0001
1.73012.0001
1.73013.0001
Buffer solution pH 7 2) 1.09439.1000
1)
1.70230.0100
1)
1.70230.0100
1) 2)
1.70236.0100
1) 2)
1.70236.0100
1) 2)
1.70236.0100
Siyanür Küvet Testi
1.14561.0001
1.09701.0001
1.00885.0001
1.14548.0001
1.00617.0001
1.14564.0001
1.14791.0001
1.73014.0001
1.73015.0001
1.14779.0001
1.14394.0001
1)
S
Siyanür Testi
Sodyum Küvet Testi
Sülfat Küvet Testi
Sülfat Küvet Testi
Sülfat Küvet Testi
Sülfat Testi
Sülfat Toz Paketleri 3)
Sülfür Testi
Sülfit Küvet Testi
1)
2)
3)
Kullanıma hazır
Standart çözelti
Standart
Kat. No.
1.14676.0001
1.14675.0001
1.14675.0001
1)
1.19811.0500
1)
1.14675.0001
1.14738.0001
1)
1.19811.0500
1.19811.0500
1.19811.0500
1.19811.0500
1.19811.0500
1.19811.0500
1.19811.0500
1.19899.0500
Kat. No.
1)
1)
CombiCheck 10
CombiCheck 20
CombiCheck 20
1.14676.0001
1)
1.14675.0001
1.14675.0001
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
CombiCheck 10
CombiCheck 10
CombiCheck 20
CombiCheck 10
1.14676.0001
1.14676.0001
1.14675.0001
1.14676.0001
1)
1)
1)
1)
1)
2)
2)
Standart çözelti, kullanıma hazır, 1000 mg/l analit. NIST SRM’e göre izlenebilir
Kendi standartlarınız. Bu standartların nasıl hazırlanacağını gösteren bilgileri websitemizden indirebilirsiniz http://photometry.merck.de
Merck harici fotometreler için
1.19899.0500
1.19899.0500
1.19899.0500
1.19533.0500
1.19533.0500
1.19811.0500
1.19813.0500
1.19813.0500
1.19813.0500
1.19813.0500
1.19813.0500
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 5
> http://photometry.merck.de
103
Genel bakı S-Z
Test kiti
Sülfit Testi
Surfaktan anyonik) Küvet Testi
Surfaktan (katyonik) Küvet Testi
Surfaktan (noniyonik) Küvet Testi
T
TOC Küvet Testi
TOC Küvet Testi
Toplam Sertlik Küvet Testi
Toplam Azot Küvet Testi
Toplam Azot Küvet Testi
Toplam Azot Küvet Testi
U Uçucu organik asitler
Küvet Testi
1)
2)
3)
Test kiti
Kat. No.
1.01746.0001
1.14697.0001
1.01764.0001
1.01787.0001
1.14878.0001
1.14879.0001
1.00961.0001
1.00613.0001
1.14537.0001
1.14763.0001
1.01763.0001
CombiCheck
CombiCheck
Kat. No.
Kullanıma hazır
Standart çözelti
Standart
Kat. No.
2)
2)
2)
2)
1)
1)
1)
CombiCheck 50
CombiCheck 50
CombiCheck 70
1.14695.0001
1.14695.0001
1.14763.0001
2)
2)
2)
2)
Standart çözelti, kullanıma hazır, 1000 mg/l analit. NIST SRM’e göre izlenebilir
Kendi standartlarınız. Bu standartların nasıl hazırlanacağını gösteren bilgileri web sitemizden indirebilirsiniz http://photometry.merck.de
Merck harici fotometreler için
1.09017.0100
1.09017.0100
1.19778.0100
05:Musterseiten.qxd
104
27.02.2007
11:5
Page 5
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Spectroquant ®
servis
Teknik Destek
Tüm dünyadaki müterilerimize pratik uygulamalı profesyonel eğitimlerden
çevreye uyumlu atık yok etmeye kadar kapsamlı bir servis sunuyoruz. Spectroquant®
analiz sistemi kullanımı ile bağlantılı olarak güvenlik anlayıı AQA konseptinin
önemli bir parçasıdır.
Yerinde danımanlık
Yerel uzmanların analizler ve teknik bilgiler ile ilgili yardımcı olmalarının yanında, dünya çapında
hemen hemen her ülkede yetkin yardım hatları oluturduk. Sorular bu ekilde en kısa zamanda
cevaplanır veya bizim yetkili danımanlarımıza iletilir.
Eğitim kursları ve seminerler
Düzenli eğitim kursları kullanıcılara analizlerde kullanmaları ve günlük ilemlerinde hata
yapmamaları için bazı ipuçları verir. Bu eğitim kursları ve seminerlerde yoğun ve canlı fikir
alıverileri ile katılımcılardan gelen sorunların tek tek ve ayrıntılı tartıılabilmesi için katılımcı
sayısı düük tutulur.
İnternet
Ürünlerimizi, uygulamalarımızı ve servis hizmetlerimizi yakından incelemek için bizi web
sitemizde ziyaret edebilirsiniz. http://photometry.merck.de internet sayfamıza girerek son metod
verilerini ve fotometre kullanma kılavuzlarını hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Kalite
sertifikaları, parti sertifikaları ve özel uygulamalar da buradan temin edilebilir. “Fotometrik Test
Kitleri A’dan Z’ye” isimli tablo size ürünlerimiz hakkında bilmek istediğiniz hereyi verecektir.
Referans laboratuvar
Eğer sonuçlarınızı akredite olmu laboratuvarlarda referans metodlar kullanılarak alınmı
sonuçlarla kıyaslamak isterseniz, bağımsız dı ortaklarımız ile size bu servisi de verebiliriz.
05:Musterseiten.qxd
27.02.2007
11:5
Page 60
> http://photometry.merck.de
Güvenli Bilgi
Müterilerimiz için analitik konular ile ilgili çok geni bir kütüphaneye sahibiz. Merck dünya çapında analitik kimya alanında
uluslararasında kabul gören en geni ürün yelpazesine sahiptir. Neden bu uzmanlığımızı daha iyi kullanmayal?m? Pek çok
yayından çevresel analiz konusunda hızlı ve modern bir fikir edinebilirsiniz. Tüm güvenlik durumlarını kapsayan ayrıntılı
güvenlik veri bilgileri istek üzerine veya elektronik ortamdan sağlanabilir.
Uygulamalar
Spectroquant® sistemimiz doğrudan içme suyu analizlerinde ve «normal» atıksu aratırmalarında kullanılabilir. Fakat sütte
kalsiyum, betonda klorür veya atıklardan sızan atıksularda fosfor tayini gibi analizlerde özel analiz öncesi ilemler gerekir. Bu
gibi analizleri çok fazla zorlanmadan yapabilmeniz için size yardımcı olacak 250’den fazla uygulamayı stoklarımızda tutuyoruz
ve belirli aralıklarla bunlara yenilerini ekliyoruz.
Geri Dönüüm
Çevresel koruma prensibi çalıan güvenliği ve çevreye uyumlu metodların sağduyu ile gelitirilmesi ile balar. Kullanılmı test
kitlerinin geri dönüümü ürünlerimizin gelitirilmesinde önem tekil eder. Bu prensipleri göz önüne alarak Merck geni
kapsamlı ve kullanıcı dostu konsepti ile Spectroquant® ürünleri yelpazesini tamamladı. Bu konsept içinde sadece kullanılmı
paket materyalleri değil aynı zamanda kullanılmı kimyasallar ve reaktifler de çevreye duyarlı metodlar ile geri dönütürülüyor.
105
0 :Musterseiten.qxd
106
27.02.2007
12:00
Page 1
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Turbiquant®
pH test stripleri
ve kağıtlar
sayfa 14
Turbidimetri
Hızlı, kolay, kesin
Bulanıklığı Merck Turbiquant® cihazlar ile ölçün.
Burada doğru çözüm bulabilecekleriniz:
• İçme suyu
Merckoquant®
Ürünler
sayfa 18
• Atıksu
• Yüzey suları
• Endüstriyel proses suları
Cihazlarımız hem laboratuvar aratırmaları hem de yerinde analizler için uygundur.
Aquamerck®
Microquant®
Aquaquant®
sayfa 24
Farklı model Turbiquant® turbidimetri cihazlarını rutin ölçümler üzerine yoğunlaarak
gelitirdik. Hepsinde ortak olan özellik kolay kullanımları ve hızlı sonuç alma imkanı.
Reflectoquant®
Ürünler
sayfa 38
Spectroquant®
Ürünler
sayfa 46
Turbiquant® sistem:
Çok hassas cihazlar ve standartlardan oluur.
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
12:00
Page 2
> http://fea.merck.de
107
Turbiquant® sistemin avantajları
•
Kolay kullanım ve kalibrasyon
•
Güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar
•
EN ISO 7027 resp. USEPA 180.1’e uygun ölçümler
•
GLP fonksiyonları, veri transferi
•
Geni aralıklı kullanıma hazır standartlar
•
Kapsamlı aksesuarlar ve sürekli akı ölçümleri için aparatlar
Deiyonize su
0.02 NTU
İçme suyu
0.02 ile 0.5 NTU
Memba suları
0.05 ile 10 NTU
Atıksu (ilem görmemi)
70 ile 2,000 NTU
Kağıt endüstrisi
suları
60 ile 800 NTU
Bulanıklık, içme ve atıksu ilemlerinde, içecek
endüstrisinde ve kimyasal sektöründe önemli
bir parametredir. Yan tarafta bazı tipik
bulanıklık değerleri verilmektedir.
0 :Musterseiten.qxd
108
27.02.2007
12:00
Page 3
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Turbiquant® 1100 IR ve 1100 T
Bu cihaz yerinde ölçümler için uygundur. Daha fazla koruma için sağlam taıma çantası ve su
geçirmez dı kap ile güvenilir bir cihazdır.
Turbiquant® 1500 IR ve 1500 T
Bu cihaz doğru ölçüm aralığını otomatik olarak seçer. Kalibrasyon aralıklarını izleyebilme özelliği
ile ilemin daha da kolay olmasını sağlar. Özel bir adaptör ile basınçsız sürekli akı ölçümleri
yapmak mümkündür.
Turbiquant® 3000 IR ve 3000 T
0.0001 - 10,000 NTU aralığında yüksek hassasiyetli ölçümler yapan cihaz, ekstra saf su analizleri
ve içecek endüstrisinde kalite güvence ilemlerinden atıksu aratırmalarına kadar çok geni bir
alanda kullanıma uygundur. Kapsamlı AQA fonksiyonları, sonuçların ekranda NTU, EBC, FNU, FAU
veya nephelos biriminde gösterimi ve Ratio (oran)-ölçüm opsiyonu ile en dikkatli ve hassas
kullanıcıları dahi tatmin edecek özelliktedir. Basınçsız sürekli akı ölçümünün yanında 4 bar
basınca kadar sürekli çalımalara uygundur.
IR veya T – fark nerede?
EN ISO 7027’e göre standart ölçümler için IRLED (infrared) ıık kaynağı ile 860 nm dalga boyu
öngörülmütür (IR-modelleri).
USEPA Metod 180.1 ve APHA - AWWA WPCF’ye göre ise beyaz ıık yayan tungsten
lamba kullanılmalıdır (T-modelleri).
IR ölçümlerinde renkli solusyonlar kullanıldığında herhangi bir giriim gözlenmez. Tungsten
lambalar ise ince parçacıklar içeren örneklerin
ölçümünde daha hassastır.
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
12:00
Page 4
> http://fea.merck.de
109
Genel bakı Turbiquant® sistem
Turbiquant® 1100 –yerinde ölçümler için
Cihaz
Iık kaynağı
Ölçüm aralığı
Uygulamalar
Özellikler
Turbiquant®
1100 IR
IR LED
0.01 – 1,100 NTU
/FNU
Saha analizleri için
portatif cihaz
Portatif, batarya ile
kullanım
Turbiquant®
1100 T
Tungsten
0,01 - 1,100 NTU
/FNU
Saha analizleri için
portatif cihaz
Portatif, batarya ile
kullanım
Turbiquant® 1500 – laboratuvarda rutin ölçümler için
Cihaz
Iık kaynağı
Ölçüm aralığı
Uygulamalar
Özellikler
Turbiquant®
1500 IR
IR LED
0 - 1,000 NTU
/ FNU
Laboratuvarda içme suyu
ile ilgili tüm uygulamalar
için standart cihaz
Sürekli-akı ölçümleri
(basınçsız),
AQA fonksiyonları
Turbiquant®
1500 T
Tungsten
0 - 1,000 NTU
/FNU
Laboratuvarda içme suyu
ile ilgili tüm uygulamalar
için standart cihaz
Sürekli-akı ölçümleri
(basınçsız),
AQA fonksiyonları
Turbiquant® 3000 – türbidimetri için hassas cihaz
Cihaz
Iık kaynağı
Ölçüm aralığı
Uygulamalar
Özellikler
Turbiquant®
3000 IR
IR LED
0 -10,000 NTU/
FNU/FAU,
0 - 2,450 EBC
Dikkat gerektiren
türbidimetrik uygulamalar
için hassas cihaz
Sürekli-akı ölçümleri
(basınçsız veya 4 bara kadar)
AQA fonksiyonları, ifreli
koruma, oran ölçümleri,
transmission (sadece IR’de)
Turbiquant®
3000 T
Tungsten
0-10,000 NTU,
0-2,450 EBC,
0-67,000
NEPHELO
Dikkat gerektiren
türbidimetrik uygulamalar
tiçin hassas cihaz
Sürekli-akı ölçümleri
(basınçsız veya 4 bara kadar)
AQA fonksiyonları, ifreli
koruma, oran ölçümleri
Turbiquant® 1100/1500/3000 IR cihazlarının ölçüm metodları EN ISO 7027’te uygundur, Turbiquant® 1100/1500/3000
cihazları ise USEPA’ya kurallarına uygundur.
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
110
12:01
Page
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Turbiquant® cihazlar
Turbiquant ® ile Türbidimetri
Turbiquant® 1100 IR ve 1100 T cihazları portatif, batarya ile çalıan türbidi- metrelerdir.
4 standart batarya ile 5,000’den fazla ölçüm yapılır. Kolay
kullanımları, pratik taıma çantası ve elektronik parçaları koruyan su geçirmez kılıfı ile
yeni Turbiquant® 1100 IR ve 1100 T saha analizleri için ideal
cihazlardır.
Turbiquant® 1100 türbidimetre Teknik özellikleri:
Kat. No.1.18324.0001
Turbiquant® 1100 IR türbidimetre
Sahada analizler için portatif, batarya ile çalıan cihaz
Teslimat
2 bo küvet, manüel, kısa talimat, taıma çantası, 4 batarya
Ölçüm prensibi
nefelometrik– 90° dağılmı ıın, EN ISO 7027’e uygundur
Iık kaynağı
IR LED
Ölçüm birimi
NTU / FNU
Ölçüm aralığı
0.01 -1,100 NTU
Çözünürlük
0.01 < x < 99.99 NTU aralığında 0.01
100.0 < x < 999.9 NTU aralığında 0.1
1,000 < x < 1,100 NTU aralığında 1
Hassasiyet
Okumanın ±2 ’si veya 0 - 500 NTU aralığı için ±0.1 NTU
Okumanın ±3 , 500 - 1,100 NTU aralığı için
Kalibrasyon
1’den 3 noktaya kadar otomatik
Cevap süresi
14 s
Küvetler
25 x 45 mm
Örnek hacmi
15 ml
Koruma
IP 67’ye uygun
GLP fonksiyonları
kalibrasyon aralıklarının kontrolü, kendini test etme
Güç
4 alkali batarya, AAA / Micro
Tescil
CE
Garanti
2 yıl
Ayrıca alınmalı: Turbiquant® Kalibrasyon Standart Seti
Kat. No.1.18325.0001
Kat. No.1.18335.0001
Turbiquant® 1100 T turbidimetre
Sahada analizler için portatif, batarya ile çalıan cihaz
Teslimat
2 bo küvet, manüel, kısa talimat, taıma çantası, 4 batarya
Spesifikasyon
Turbiquant® 1100 IR ile aynı, fakat tungsten-halojen lambalı
Ölçüm prensibi
nefelometrik– 90° dağılmı ıın, USEPA kurallarına uygun
Iık kaynağı
tungsten-halojen lamba
Ölçüm birimi
NTU / FNU
Garanti
2 yıl
Ayrıca alınmalı: Turbiquant® Kalibrasyon Standart Seti
Kat. No.1.18335.0001
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
12:01
Page
> http://fea.merck.de
111
Turbiquant® 1500 IR ve 1500 T Bu cihazlar geni ve okuması kolay ekrana sahiptir ve sadece birkaç
tu ile kolayca çalıtırılır. Çalımalar sırasında kullanıcının müdahalesi olmadan direk sonuca
ulaılabilir. Sürekli ölçümler için Sürekli-akı ünitesi opsiyonel olarak alınabilir.
Turbiquant® 1500 IR turbidimetre
Laboratuvarda rutin analizler için cihaz
Teslimat
universal güç kaynağı / fi
3 bo küvet, manuel,kısa talimat
Ölçüm modları
nefelometrik (oransız)– 90° dağılmı ıın, EN ISO
7027’e uygundur
Iık kaynağı
IR LED
Ölçüm birimi
NTU
Ölçüm aralığı
0 - 1,000 NTU
Çözünürlük
0 < x <10 NTU aralığında maksimum 0.01
10 < x < 100 NTU aralığında maksimum 0.1
100 < x < 1,000 NTU aralığında maksimum 1
Hassasiyet
0.00 - 1,000 NTU aralığında Okumanın ±2 ’si
veya ±0.01 NTU
Tekrarlanabilirlik
Okumanın < ±1 ’si veya ±0.01 NTU
Kalibrasyon
1’den 3 noktaya kadar otomatik
Cevap süresi
<3s
Küvetler
28 x 70 mm
Örnek hacmi
25 ml
Seri giri/çıkı
RS 232, uni-directional
Gerçek zamanlı saat
entegre
GLP fonksiyonları
kalibrasyon aralıklarının kontrolü, kendini test etme
Güç
universal güç kaynağı / fi
Tescil
CE, UL, CSA, TÜV-GS
Garanti
2 yıl
Ayrıca alınmalı: Turbiquant® Kalibrasyon Standart Seti
Kat. No.1.18328.0001
Turbiquant® 1500 T turbidimetre
Laboratuvarda rutin analizler için cihaz
Teslimat
universal güç kaynağı / fi
3 bo küvet, manuel, handy hints
Spesifikasyonlar
Turbiquant® 1500 IR ile aynı,
fakat tungsten-halojen lambalı
Ölçüm prensibi
nefelometrik (oransız), USEPA ‘ya uygun
Iık kaynağı
tungsten-halojen lamba
Garanti
2 yıl
Ayrıca alınmalı: Turbiquant® Kalibrasyon Standart Seti
Kat. No.1.18330.0001
Kat. No.1.18328.0001
Kat. No.1.18331.0001
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
112
12:01
Page 7
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Turbiquant® cihazlar
Turbiquant® 3000 IR ve 3000T TURBIQUANT® 1500 IR ve 1500 T cihazlarının özelliklerine ek olarak kullanıcı farklı ölçüm metodları sonuç terimlerini seçebilir.
Örneğin TURBIQUANT® 3000 IR u birimleri gösterebilir:
• NTU (nefelometrik bulanıklık birimi, 90° dağılan ıık ölçümleri)
• EBC (Avrupa İçecek Konvansiyonu standartları)
• FNU (formazin nefelometrik birim, (formazin ile kalibrasyon))
• FAU (formazin attenuation birim, (40 FNU üstünde DIN ölçümleri))
Bu metodlar nefelometri, densitometri ve Ratio (oran) ölçümleri için uygundur.
Ayrıca bir gaz çıkıı kullanarak düük basınç sürekli-akı hücresi ile ölçüm yapmak
mümkündür.
Kat. No.1.18332.0001
Turbiquant® 3000 IR turbidimeter
Hassas cihaz
Teslimat
güç kaynağı / fi, 3 bo küvet, manuel,kısa talimat
Ölçüm modları
nefelometrik (oransız-oranlı seçilebilir), EN ISO7027’ye uygun
Iık kaynağı
IR LED
Ölçüm birimi
NTU, FNU, FAU, EBC
Ölçüm aralığı
0 -10,000 NTU, 0 -10,000 FNU, 0 -10,000 FAU, 0 - 2,450 EBC
Çözünürlük
seçilebilir 0.1- 0.0001 NTU
0 < x <10 NTU aralığında maksimum. 0.0001
10 < x < 100 NTU aralığında maksimum 0.001
100 < x < 1,000 NTU aralığında maksimum 0.01
,000 < x < 10,000 NTU aralığında maksimum 0.1
Hassasiyet
Okumanın ±2 ’si veya 0.00 -1,000 NTU aralığında ±0.01NTU
Okumanın ±5 1,000 - 4,000 NTU aralığında
Okumanın ±10 4,000 -10,000 NTU aralığında
Tekrarlanabilirlik
Okumanın < ±1 veya ±0.01 NTU
Kalibrasyon
1’den 4 noktaya kadar otomatik (1,750 NTU)
10,000 NTU seçilebilir
Cevap süresi
<6s
Küvet
28 x 70 mm
Örnek hacmi
25 ml
Seri giri/çıkı
RS 232, bi-directional
Gerçek zamanlı saat
entegre
GLP fonksiyonu
kalibrasyon aralıklarının kontrolü, kendini test etme,
kod korumalı kalibrasyon ve cihaz konfigürasyonu
Güç
universal güç kaynağı / fi
Tescil
CE, UL, CSA, TÜV-GS
Garanti
2 yıl
Ayrıca alınmalı: Turbiquant® Kalibrasyon Standart Seti
Kat. No.1.18329.0001
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
12:01
Page
> http://fea.merck.de
113
Turbiquant® 3000 T turbidimetre
Hassas cihaz
Teslimat
üniversal güç kaynağı / fi,
3 bo küvet, manuel, kısa talimat
Spesifikasyonlar
3000 IR ile aynı, fakat tungsten halojen lambalı
Ölçüm modu
nefelometrik (oranlı-oransız, seçilebilir),
USEPA ‘ya uygun
Iık kaynağı
tungsten-halojen lamba
Birim
NTU, EBC, nephelos
Ölçüm
0 - 10,000 NTU, 0 - 2,450 EBC, 0 - 67,000 nephelos
Garanti
2 yıl
Ayrıca alınmalı: Turbiquant® Kalibrasyon Standart Seti
Kat. No.1.18333.0001
Kat. No.1.18349.0001
Turbiquant ® aksesuarlar
Bo küvet
Kat. No.
Turbiquant® 1000/1100 küveti (1 paket = 3 adet)
Turbiquant® 1500/3000 küveti (1 paket = 3 adet)
1.18320.0001
1.18336.0001
Lambalar
Kat. No.
Turbiquant® 1500 IR lamba modülü
Turbiquant® 3000 IR lamba modülü
Turbiquant® 1500/3000 tungsten lamba modülü
1.18344.0001
1.18382.0001
1.18338.0001
Diğer aksesuarlar ve kablolar
Kat. No.
Turbiquant® 1500/3000 küvet yuvası
Turbiquant® 1500/3000 sürekli-akı hücresi
Turbiquant® 3000 sürekli akım hücresi (düük basınç)
Turbiquant® 1500/3000 Yazıcı kablosu (seri bağlantı için)
Turbiquant® 1500/3000 Bilgisayar kablosu (seri bağlantı için)
1.18339.0001
1.18340.0001
1.18341.0001
1.09759.0001
1.14667.0001
0 :Musterseiten.qxd
114
27.02.2007
12:01
Page
> Ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız:
Turbiquant® kalibrasyon standartı
Birincil kalibrasyon standartları
AMCO-AEPA-1® Microsphere, USEPA Metod 180.1’e uygun birincil kalibrasyon
standartlarıdır (Ayrıca Bknz: Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater 21st Edition (2005), Section 2130, Turbidity).
EN IS0 standartı 7027: 1999 Su Kalitesi– Bulanıklık – a uygun olarak bu standartlar
taze hazırlanmı formazin suspansiyonlarına alternatif ikincil standart sayılır.
Yeni Turbiquant® kalibrasyon standartlarının avantajları:
1. Bu yeni standartlar ikincil standartların aksine resmi onaylıdır.
2. İçme suyu analizlerinde kullanılan cihazlar ayrı bir birincil standart ile sertifikalı
olmak zorunda değildir.
3. Tetkiki kolay son test protokolü her setin içine dahil edilmitir.
4. Yeni standartlar çok yüksek hassasiyete sahiptir. Sonuç olarak Turbiquant®
standartlarının toleransları u ekildedir:
10
NTU
±1 %
100
NTU
±1 %
1,000
NTU
±1 %
1,750
NTU
±2 %
10,000
NTU
±2 %
5. Standartlar kullanıma hazır halde tedarik edilir.
6. Toksik değillerdir.
7. Herhangi bir sorun olmadan depolanabilir ve taınabilirler.
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
12:01
Page 10
> http://fea.merck.de
115
Turbiquant® Kalibrasyon Standart Setleri
!
Turbiquant® 1000 Kalibrasyon Standartı
Kat. No.
Turbiquant® 1000 IR Kalibrasyon Standart Seti
4 standart 0.02 - 10.0 – 100.0- 1,000 NTU
1.18327.0001
Turbiquant® 1100 Kalibrasyon Standartı
Kat. No.
Turbiquant® 1100 IR / 1100 T Kalibrasyon Standart Seti
3 standart 0.02 - 10.0 - 1,000 NTU
1.18335.0001
Turbiquant® 1500 Kalibrasyon Standartı
Kat. No.
Turbiquant® 1500 IR / 1500 T Kalibrasyon Standart Seti
3 standart 0.02 - 10.0 - 1,000 NTU
1.18328.0001
Turbiquant® 3000 Kalibrasyon Standartı
Kat. No.
Turbiquant® 3000 IR Kalibrasyon Standart Seti
4 standart 0.02 - 10.00 - 100.0 - 1,750 NTU
Turbiquant® 3000 T Kalibrasyon Standart Seti
4 standart 0.02 - 10.00 - 100.0 - 1,750 NTU
Turbiquant® 3000 IR Kalibrasyon standartı 10,000 NTU
Turbiquant® 3000 T Kalibrasyon standartı 10,000 NTU
1.18329.0001
Turbiquant® Cihazınız ile birlikte Turbiquant®
Kalibrasyon Standart Setini sipariinize eklemeyi unutmayın!
1.18349.0001
1.18342.0001
1.18343.0001
0 :Musterseiten.qxd
27.02.2007
12:01
Page 11
ChemDAT ®
CD-ROM’da
CD-ROM içindeki ChemDAT ® daha fazla detayı içermektedir.Ayrıca Merck
katalogunuda bu CD içinde bulabilirsiniz.
Kolay arama ile 120 den fazla bilgi alanına ulaabilirsiniz.
Güvenlik bilgilerine, özellikler ve teknik bilgi
föylerine ulamanız mümkündür.
Daha fazla bilgi için
www.chemdat.info
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer belgeler