Avrupa ve Amerika`da Diş Hekimliği Eğitimi

Transkript

Avrupa ve Amerika`da Diş Hekimliği Eğitimi
Avrupa ve Amerika’da
Diş Hekimliği Eğitimi
Avrupa’da Diş Hekimliği Eğitimi
Paris, Amsterdam, Barselona, Viyana, Londra,
bir cennet. Erasmus programlarında ya da çeşit-
Berlin gibi belki gidip gördüğümüz belki hayalini
li kısa süreli değişim programlarında ülkemizin
kurduğumuz ya da görünce hayal kırıklığına uğ-
tercih edilmesinde en büyük dilim ciddi bir hasta
radığımız yerler ama bunların hepsinin ortak yanı
profilinin olmasıdır.
Avrupa’da olmaları ve başkent olmaları… Kimimiz
bu şehirleri ya da bambaşka Avrupa şehirlerini
belki eğitim belki gezip görmek belki de yaşamak
Lisansüstü eğitim için genellikle İngilizce program
için tercih edebilir. Bazılarımız, lisans sürecinde
bulmak çok daha kolay, bir de bu tercihe İngiliz-
Diş Hekimliği Fakültesi
Erasmus programlarıyla, tamamen geçiş yaparak
ce bilenlerin yüzdesinin yüksek olduğu eklendiği
3. Sınıf Öğrencisi
ya da lisansüstü eğitim için bu kentleri hayal edi-
zaman gerçekten çok daha keyifli bir hale dönü-
yordur. Genel olarak eğitimi ele alacak olursak
şebilir. Ama elbette tercih edilen ülkenin de diline
elbette iyi üniversiteler olduğu gibi gerçekten
hâkim olmak bu durumu daha başarılı kılan en
eğitim ve teknolojik açıdan çok daha
büyük faktörlerden birisi… Lisansüstü eğitimde
kötü durumda olan yerler de çıkıyor
dikkat edilmesi gereken unsurlara göz atacak
karşımıza. Genel olarak inceleyecek
olursak mutlaka YÖK denkliği olan bir üniversite
olursak diş hekimliği Avrupa’da 5 ya
tercih edilmeli. Bununla birlikte tüm belgeler ileri-
da 6 yıllık bir eğitimle karşımıza çıkı-
de sıkıntı yaşamamak için ciddi bir şekilde muha-
yor. Kimi üniversiteler “Lottery” çeki-
faza edilmelidir.
Mustafa Özcan
Yeditepe Üniversitesi
liş sistemi ile öğrenci alırken kimileri
ise çok ciddi sınavlar sonrasında kabul ediyor eğitim için. Peki lisans eğitimini Avrupa’da yapmak gerçekten
avantajlı bir durum mu? Ben bu soruyu belki binlerce kez sordum kendi-
32
Peki, lisansüstü eğitim için durum nasıl?
dergi ocak/şubat 2012
Lisansüstü eğitim için peki ne gibi kriterlere sahip
olmak gerek? İlk olarak elbette lisans eğitimini başarıyla tamamlamak. Sonrasında ise TOEFL ya da
benzeri bir İngilizce sınavından üniversitenin talep
ettiği puana sahip olmak. Bazı üniversiteler kendi
me… Avantajları neler, dezavantajları
dillerine ait de bir seviye belirleme sınavı sonucu
neler ve bu süreçte ne yapmak gere-
talep edebiliyorlar. Tercih edilen departmanda
kiyor? Avantajları; farklı bir ülkede
kadro olması ya da uygun pozisyonun bulunma-
farklı bir eğitim sistemi ile Avrupa Bir-
sı gerekiyor. Çoğu zaman referans mektubu talep
liği ülkelerinde geçerli bir diplomaya
edebiliyorlar. Neden o programda lisansüstü eği-
sahip olarak mezun olmak. Peki de-
tim almak istediğinize dair bir “Essay” ile başvur-
zavantajı nedir? Belki de Türkiye’de
manızı bekliyorlar. Bazı üniversiteler Board sınavı
geçerli olamayacak bir diploma... Bir
şeklinde denklik kabul etmek adına klinik bilimler
de bunun üzerine adaptasyon süreci,
ya da temel tıp bilimlerine özgü sınav yapabiliyor-
o ülkenin kendine özgü dilde eğitimi
ken kimileri de sözlü mülakatlarla yeterliliğinize
ve diğer birçok durum da karşımıza çı-
karar veriyor. Elbette yurt dışı için en büyük kri-
kınca belki de lisans eğitimini Türkiye’de tamam-
terlerden birisi not ortalaması ile öğrencilik döne-
lamak çok daha avantajlı bir hale dönüyor. Bir
minde yapılan çalışmalar. Bunlarla hazırlanan göz
diğer durum da klinik anlamda Türkiye gerçekten
doldurucu bir CV, sizleri oldukça ön plana alabilir.
Öğrencilik sürecindeki kongre ve seminerlere katılım, bu öğrencinin günceli takip edip
etmediğini belirleyen bir parametre olarak değerlendirilir.
Peki, eğitim için bir ücret ödemek gerekiyor mu yoksa burs sahibi olabilmek
mümkün mü?
Örneğin Amerika için Fullbright olduğu gibi Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleri için de
burs veren çeşitli kuruluşlar mevcut. Ama elbette bazı şartlarla ancak bu burslara sahip
olma şansınız var: Gideceğiniz ülkenin dilini iyi bilmek, tekrar Türkiye’ye dönmek gibi…
Bu noktada ilerleyen süreçler göz önüne alınarak burs başvuruları da elbette yapılabilir.
Avrupa genelindeki 40 ülke ve 293 diş hekimliği fakültesinin varlığını göz önüne alınca
elbette her üniversite için bu konuyu ele almak ve şartlarını incelemek oldukça güçleşiyor
fakat ana hatlar bu şekilde. Lisansüstü eğitimini Avrupa’da yapmak isteyenler diş hekimliği alanında üniversitelerin listesinde altta bulunan linkten ulaşabilir ve her üniversiteye
özgü kabul koşullarını üniversitelerin web sitelerinden kontrol edebilirler… Aynı zamanda
kütüphanemizden de ulaşabilirler...
http://www.edsaweb.org/dental-guide/
Amerika’da Diş Hekimliği Lisans Eğitimi
Amerika’da diş hekimliği, Türkiye eğitim modelinden biraz farklı… Başlangıç olarak diş
hekimliğini düşünen öğrenciler 4 yıllık bir eğitimde Biyolojik Bilimler, Kimya, Matematik, Fizik, Sosyal ve Davranış Bilimlerini içeren bir süreci tamamlarlar. Bu süreçte öğrenciler ilk iki yılı yani Temel Tıp Bilimleri eğitimini tamamladıktan sonra Doctor of Dental
Surgey (D.D.S) ya da Doctor of Dental Medicine (D.M.D.) arasında bir seçim yaparlar.
Bu süreçte iki yıllık bir klinik çalışma yaparlar. Tüm bunları tamamladıktan sonra “National Board Dental Examination” yani diplomalarının Amerika’da kabul görebilmesi için
girilen bir sınavla birlikte “A State Clinical Examination” adında, çalışmak istedikleri
eyalete özgü bir sınava daha tabi tutulurlar. Bunun sonrasında eğer çalışma belgeleri
varsa ancak “Diş Hekimi” unvanı ile çalışabilirler. Bu çalışma belgesi de o süreçte ülkenin diş hekimi ihtiyacı doğrultusunda verilir. Bu belgeyi almadan öğrenci istediği kadar
fakülte bitirsin, isterse başka sınavlardan geçsin kanunen mesleğini icra edemez.
Yabancı öğrencilere Amerika’nın bakış açısı ve kabul yüzdeleri nasıl?
Amerika, yabancı öğrencilerin aynı eğitimi alabilmek için daha yüksek bedel ödedikleri
için aslında bu duruma oldukça sıcak yaklaşıyor. Hatta rakamlarla bu durumu daha
açık hale getirecek olursak, diş hekimliği lisans eğitimi için Amerika’da yapılan bir çalışmada 4268 öğrencinin 342si yabancı öğrenci… Aslında %7-8 civarında olan bu yüzde
oldukça iyi bir yüzde… Ancak bu yüzde lisans sonrası eğitimde biraz daha düşük…
Amerika’da Lisansüstü programlara giriş nasıl?
Amerika’da D.D.S ya da benzer bir programdan mezun olan öğrenciler master ya da
doktoraya başvurabilirler. Ancak toplamı göz önüne alacak olursak bu başvuruların
ancak %4’ü yabancı öğrencilerden oluşuyor. Peki, kabul edilmek gerçekten zor mu?
Eğer mezun olunan üniversitenin eğitimi Amerika tarafından tanınmıyorsa ya da denk
değilse durum biraz zor. İki yıllık klinik çalışma, Board sınavı, Eyalet sınavının ardından İngilizce seviyenizi belgeleyen bir sınav sonucunun yanı sıra başvurulan üniversitenin kriterleri ile başvurulan departman tarafından mülakata tabi tutulurlar. Dental
halk sağlığı, endodonti, oral ve maxillofasiyal patoloji, oral ve maxillofasiyal cerrahi,
dergi ocak/şubat 2012
33
ortodonti ve dentofasiyal ortopedi, pedodonti
Diş Hekimi olarak Amerika’da çalışmak na-
(Pediatrik Diş Hekimliği), periodontoloji, ya da
sıl?
protez alanlarında lisansüstü eğitim alternatif-
Öncelikle çalışabilmek için gerekli sınavları geç-
leri mevcut.
tikten sonra ve çalışma belgesini de almakla bit-
Peki, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimli-
miyor işler. Bu noktada bilgilerin sürekli güncel
ği Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler
kalması için her iki yılda bir CPR (ileri kardiyak
“ADA Akreditasyonu” sonrasında nelere
yaşam desteği) zorunlu olup bununla birlikte
tabi tutulacaklar?
34 kredilik de gidilen kurs ve seminerlerden alı-
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
nan sertifikaya sahip olmak gerekiyor. Eğer siz
birçok akreditasyonu bugüne kadar başarıyla al-
herhangi bir konuda sertifika programı düzenle-
mış nadir hatta Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi
mişseniz maalesef sizin süreciniz bu 34 krediye
olarak akreditasyona sahip dünya üzerindeki tek
dâhil edilmiyor. Bunların dışında malpractise
diş hekimliği fakültesidir. ADA akreditasyonu ise
oldukça önemli bir konu Amerika için. Bu neden-
American Dental Association” tarafından verilecek
le hekimin düzenli olarak sigortasını yaptırması
olan ve eğitim olarak Amerika’daki diş hekimliği
gerekir. Tüm klinik donanımın tam olması son
fakülteleri ile denk sayılmasını sağlayan bir akre-
derece önemli olmakla birlikte eğer hekim bir
ditasyon olacak. Yapılan çalışmalar ve toplantılar-
hata yapmışsa ve bu hata ispatlanırsa diploma-
la en kısa sürede bu akreditasyonu da alarak yine
sının iptaline kadar uzanan bir süreç hekimleri
bir ilke imza atacak olan bir fakültede okumak
beklemektedir.
gerçekten çok gurur verici bir durum… Bu akredi-
34
dergi ocak/şubat 2012
tasyona bağlı olarak diplomamız Amerika’da sına-
Umarım sorularla netleştirmeye çalıştığımız bu
va tabi tutulmaksızın denk sayılacak olup bizleri
konu sizlere yeni ufuklar açar ve bu yeni terci-
-Amerika’da çalışmak isteyenleri- bir adım daha
hinizde bizlerin de küçükte olsa katkısı olur.
önde başlatacak. Yani bizlere katkısı mezun ol-
Amerika’da eğitim konusunda vermiş olduğu bil-
duktan sonra Amerika’da uzmanlık yapmak iste-
giler için Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Öğ-
yen ya da çalışmak isteyen arkadaşlarımı iki yıllık
retim Üyesi Prof. Dr. Koray Oral’a teşekkür eder
bir klinik çalışmadan da muaf tutacak.
saygılarımızı sunarız… n

Benzer belgeler