Franklin TempleTon invesTmenT Funds

Transkript

Franklin TempleTon invesTmenT Funds
Denetlenmİş Yıllık
Rapor
30 HAZİRAN 2013
R.C.S. B35177
F ranklin T empleton I nvestment F unds
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
société d’investissement à capital variable
DENETLENMİŞ YILLIK RAPOR
30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEM İÇİN
Bu rapor, Franklin Templeton Investment Funds (‘‘Şirket’’) hisselerinin satın alımı için bir halka arz ya da halka arza
davet anlamına gelmez. Satın alma taahhütleri geçerli izahname ve duruma göre eki, ilgili Kilit Yatırımcı Bilgilendirme
Belgeleri (“KIIDler”), en son denetlenmiş yıllık raporun bir nüshası ve bundan sonra yayınlandıysa, denetlenmemiş altı
aylık rapora göre yapılacaktır. Bu rapor, Şirket’in tam raporunun kısaltılmış şeklidir ve Şirket’in kayıtlı adresinden,
Franklin Templeton Investments yerel ofislerinden ya da geçerli tanıtım broşüründe belirtilen dağıtımcılardan ücretsiz
olarak temin edilebilir.
Denetim raporu herhangi bir tercüme edilmiş versiyona değil; sadece Yıllık Raporun İngilizce versiyonuna atıfta
bulunmaktadır.
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İçİndekİler
Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Yatırım Yöneticileri Raporu
Denetim raporu
Fon Performansı
Net Aktifler Tablosu
Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosu
İstatiksel Bilgiler
Mali Tabloların Dipnotları
Ek Bilgiler – Denetlenmemiş
Franklin Templeton Investments Ofis Rehberi
4
7
11
13
14
16
32
48
62
107
110
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
3
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
société d’investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Lüksemburg Büyük Dukalığı
(Registered with the registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, under number B 35 177)
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2013 İtİbarİyle)
YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Nicholas F. Brady
Yönetim Kurulu ve icra Kurulu Başkanı
CHOPTANK PARTNERS, INC.
16 North Washington Street
Easton, MD 21601, A.B.D.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Aberkorn Dükü KG
Üye
TITANIC QUARTER
Barons Court
Omagh BT78 4EZ, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık
Vijay C. Advani
İcracı Başkan Yardımcısı - Global Danışmanlık Hizmetleri
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, A.B.D.
Richard H. Frank
İcra Kurulu Başkanı
DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD
1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400
Washington DC 20036, A.B.D.
Mark G. Holowesko
Başkan
HOLOWESKO PARTNERS LTD
Shipston House
Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,
Nassau, Bahama Adaları
James J. K. Hung
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD
Room 63, 21st floor, New World Tower 1
18 Queen’s Road, Central
Hong Kong
Gregory E. Johnson
Başkan, İcra Kurulu Başkanı
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, A.B.D.
Geoffrey A. Langlands
Yönetici Ortak
LANGLANDS CONSULTORIA Ltda
Avenida Lucio Costa 3600
Bloco 1, Apto. 2102
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro – RJ
CEP 22630 – 010 Brezilya
Gregory E. McGowan
İcracı Başkan Yardımcısı ve Genel Hukuk Danışmanı
TEMPLETON WORLDWIDE, INC.
300 Southeast 2nd Street, 11th Floor
Fort Lauderdale, FL 33301-1923, A.B.D.
Dr. J. B. Mark Mobius
İcracı Yönetim Kurulu Başkanı
TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP
7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
YATIRIM YÖNETİCİLERİ:
FRANKLIN ADVISERS, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, A.B.D.
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789, A.B.D..
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
600 Fifth Avenue,
New York, NY 10020, A.B.D.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Brezilya
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH, İskoçya, Birleşik Krallık
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
CO. LIMITED
12 Youido-dong, Youngdungpo-gu,
Seul, Kore
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
2-5 Atago Minato-ku
Tokyo 105-6228, Japonya
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
7 Temasek Boulevard
# 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay, Nassau, Bahama Adaları
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
300 Southeast 2nd Street
Ft. Lauderdale, FL33301, A.B.D.
YEDDİEMİN, KOTASYON ARACISI VE ANA ÖDEME ARACISI:
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
European Bank and Business Centre
6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
KAYIT VE DEVİR ŞİRKET MUKİMLİĞİ
VE İDARİ İŞLER ARACI KURULUŞU:
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
DENETÇİLER:
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
HUKUK DANIŞMANLARI:
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
David E. Smart
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street
London WC2N 6HT, İngiltere, Birleşik Krallık
Sayın Trevor G. Trefgarne
Yönetim Kurulu Başkanı
ENTREPRISE GROUP LIMITED
11 High Street
Accra, Ghana
YÜRÜTME GÖREVLİLERİ:
William Lockwood
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
Denise Voss
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
KAYITLI ŞİRKET MERKEZİ:
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
ANA DAĞITIMCI:
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahama Adaları
4Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2013 İtİbarİyle) (devamı)
HER FON İÇİN YATIRIM YÖNETİCİLERİ:
Franklin Asian Flex Cap Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Biotechnology Discovery Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Brazil Opportunities Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Euroland Core Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Core Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Dividend Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
Franklin Global Convertible Securities Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Global Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
Franklin Global Real Estate Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
Franklin Gold and Precious Metals Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin High Yield Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Income Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin India Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin MENA Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Multi-Asset Income Fund
Ana Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Franklin Natural Resources Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Real Return Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Strategic Income Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin Technology Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Equity Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Focus Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Government Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Low Duration Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Opportunities Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin U.S. Total Return Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Franklin World Perspectives Fund
Ana Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON Investments CORP.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO.
LIMITED
Franklin Mutual Beacon Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Mutual Euroland Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Mutual European Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Mutual Global Discovery Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Ana Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
Franklin Templeton Japan Fund
Ana Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Alt Yatırım Yöneticisi
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Templeton Africa Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Asian Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Asian Dividend Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Asian Growth Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Asian Smaller Companies Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton BRIC Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton China Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Eastern Europe Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Emerging Markets Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Emerging Markets Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Euro Government Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Euro High Yield Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Euroland Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton European Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton European Corporate Bond Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
Templeton European Total Return Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Frontier Markets Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global (Euro) Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global Aggregate Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
5
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2013 İtİbarİyle) (devamı)
HER FON İÇİN YATIRIM YÖNETİCİLERİ (devamı):
Templeton Global Balanced Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Bond (Euro) Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Equity Income Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Templeton Global High Income Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global High Yield Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Global Income Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Templeton Global Smaller Companies Fund
FRANKLIN TEMPLETON Investments CORP.
Templeton Global Total Return Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Templeton Growth (Euro) Fund
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
Templeton Korea Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Latin America Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
Templeton Thailand Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
6Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Yönetİm Kurulu
Yönetim Kurulu Raporu
30 Haziran 2013 itibariyle, Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF” veya “Şirket”) tarafından yönetilen toplam aktifler,
bir önceki yıla göre (135,99 milyar ABD Doları) %20,49’luk bir artış kaydederek 163,86 milyar ABD Doları seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Mali yıla damgasını vuran Şirketin devam eden büyümesi olmuştur. Şirketin ürün yelpazesindeki çeşitlilik artmış ve aşağıda
detayları verildiği şekilde değişmiştir:
Yeni Fonlar
Mali yıl içerisinde, aşağıda belirtilen FTIF Fonları oluşturulmuştur:
13 Temmuz 2012: FTIF Templeton Global High Income Bond Fund
27 Temmuz 2012: FTIF Franklin Brazil Opportunities Fund
26 Nisan 2013: FTIF Franklin Global Listed Infrastructure Fund
26 Nisan 2013: FTIF Franklin Multi-Asset Income Fund
26 Nisan 2013: FTIF Templeton Asian Dividend Fund
Yeni Yatırıma Kapanan Fonlar
Yıl içerisinde aşağıdaki fonlar yeni yatırımcılara kapanmıştır:
3 Haziran 2013: FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
28 Haziran 2013: FTIF Templeton Frontier Markets Fund
Bu Fonlar, kapanış tarihinde mevcut yatırımcılar için yatırıma açık durumdadır.
Şirket, yatırımcıların çıkarları açısından gerektiği takdirde, alt-fonlarında değişikliklere gitmeye devam edecektir. Zaman içinde
hissedar değerini arttırdığı görülmüş yatırım tekniklerini kullanmaya devam edeceğiz.
30 Haziran 2013 itibariyle arz edilen hisse sınıflarının tam listesi için lütfen bakınız: İstatistiksel Bilgiler.
Kurumsal Yönetim
Şirket, yüksek kurumsal yönetim standartlarını benimsemiştir. Şirket’in Yönetim Kurulu (“Kurul”), ALFI Mesleki Ahlak Kuralları
(Haziran 2013 versiyonu) uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir ve 30 Haziran 2013’te sona eren mali yıl boyunca ilgili prensiplere
uygun olduğunu kabul etmektedir.
Franklin Templeton Investments’a yatırım yaptığınız için teşekkür ederiz. Lütfen tüm izahname, Kilit Yatırımcı Bilgilendirme
Belgeleri (“KIIDler”) ve FTIF Fon ve hisse sınıflarının, tabi olduğunuz hukuk sisteminde olmayabileceğini unutmayınız.
Eğer yatırımlarınızla ilgili soru, yorum veya önerileriniz olursa, daha fazla bilgi almak için lütfen raporun son sayfasında yer alan
iletişim bilgilerini kullanarak mali danışmanınız veya Franklin Templeton Investments şubeniz ile iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.
YÖNETİM KURULU
Lüksemburg, Temmuz 2013
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
7
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Yönetİm Kurulu (devamı)
Kurul
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Nicholas F. Brady
Sn. Nicholas Brady (83) Kurul’a 30 Kasım 1994’te atanmıştır. Choptank Partners, Inc.’nin Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı,
Darby Overseas Investments, Ltd.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, ayrıca Holowesko Partners Ltd.’nin kurucu ortağı
ve şu anda katılımcısı konumundadır. Bunlara ek olarak, Weatherford International Ltd.’de Yönetim Kurulu Üyesidir. 1988’de
Sn. Brady, Başkan Reagan tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin 68. Hazine Bakanı olarak görevlendirilmiş; bu görevi
Başkan Bush yönetimine kadar devam ettirmiştir. 1982’de Sn. Brady, New Jersey Eyaleti’nden ABD senatörü olarak seçilmiştir.
Beş başkanlık komisyonunda hizmet vermiş; 1987 borsa krizinin nedenlerini araştıran ve daha sonrasında kabul edilmiş olan bir
dizi reform tavsiyesinde bulunmuş, halk arasında Brady Komisyonu adıyla bilinen, Piyasa Mekanizmaları hakkında Başkanlık
Görev Ekibi’ne başkanlık etmiştir. 1954’te, Dillon, Read & Co. Inc.’de 34 yıllık bir yatırım bankacılığı kariyerine başlamış; bu
dönem süresince, Başkanlık, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 17 yıl sürecek İcra Kurulu Başkanlığı görevlerine yükselmiştir.
Üyeler
Abercorn Dükü KG
Abercorn Dükü KG, (79) Kurul’a 30 Kasım 1994’te atanmıştır. Ekselansları Abercorn Dükü KG, Avrupa’nın en büyük deniz
kenarı geliştirme projesi Titanic Quarter’da halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmektedir. Daha önce Northern
Bank Ltd. Yönetim Kurulu Üyeliği, Laganside Corporation Yönetim Kurulu Başkanı, Calor Teoranta (İrlanda) Yönetim Kurulu
Başkanı ve Belfast International Airport Ltd. (Belfast Uluslararası Havaalanı Şti.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Ayrıca daha önceden Industrial Development Board for Northern Ireland (Kuzey İrlanda Sınai Kalkınma Kurulu) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Balcas Timber Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.
Vijay C. Advani
Vijay Advani (52) Kurul’a 25 Şubat 2008’de atanmıştır. Sn. Advani, Franklin Templeton Investments – Global Advisory Services’da
İcracı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Franklin Templeton’ın, aralarında satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve
ürün geliştirmenin de bulunduğu, küresel perakende ve kurumsal dağıtım stratejileri ve girişimlerinden sorumludur. Franklin
Resources Inc. görevlisi, birçok Franklin Templeton komitesinin üyesi ve birçok Franklin Templeton iştirakinin yönetim kurulu
üyesidir.
Sn. Advani, Templeton grubuna 1995 yılında, Bombay’da Templeton Asset Management (Hindistan) Pvt. Ltd.’nin Başkanı olarak
katılmıştır. 2000 yılında, Asya, Avrupa ve Afrika’nın Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölge Genel Müdürü olarak
Singapur’a geçmiştir. 2002 yılında, Kaliforniya’ya gelmiş ve Uluslararası Perakende Geliştirme İcracı Genel Müdürü görevine
atanmıştır. 2005 yılında, küresel perakende dağıtımının sorumluluğunu üstlenmiş ve 2008 yılında şu anki görevini üstlenmiştir.
Franklin Resources’a katılmadan önce, Sn. Advani Washington, DC’de Dünya Bankası Grubu’nda çalışmıştır. Ana sorumlulukları
arasında, hükümet organlarına hisse senedi ve finans piyasalarının gelişimine ilişkin danışmanlık ve teknik destek hizmetleri
verilmesi; uzmanlaşmış finans kurumlarının yapılandırılması, kurulması ve finanse edilmesi ile hisse senetlerinin, hisse senedi
benzeri özvarlıkların hareketleri ve borç finansmanı yer almaktadır. Eski Sovyetler Birliği, Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki birçok
gelişmekte olan ülkede çalışmıştır.
Sn. Advani Hindistan’daki University of Bombay’da (şimdiki adı University of Mumbai) Muhasebe ve Finans alanında Lisans;
Amherst’teki University of Massachusetts’te ise Master eğitimi alarak buradan Yabancı Burslu Öğrenci olarak mezun olmuştur.
Sn. Advani Jumpstart, U.S-India Business Council (USIBC) ve University of Pennsylvania Center for the Advanced Study of India
(CASI) bölümünde Yönetim Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda, San Francisco – Bangalore Kardeş Şehir Programında kurul üyesidir.
Daha önce Lok Foundation’ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.
Richard H. Frank
Richard Frank (72) Kurul’a 30 Kasım 2000’de atanmıştır. Sn. Frank, Darby Investments/Franklin Templeton Başkanı ve İcra
Kurulu Başkanı’dır. Darby Investments, Franklin Templeton’un özel girişim sermayesi koludur ve Latin Amerika, Asya ve Orta
ve Doğu Avrupa’da özel girişim sermayesi yatırımları alanında lider konumdadır.
Sn. Frank Şirket çapında faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olup aynı zamanda Şirketin Özel Girişim Sermayesi, Ara Finansman
ve Risk Sermayesi Yatırım Komitelerinin Başkanıdır.
Sn. Frank Washington DC’deki Uluslararası Finans Kurumu (“IFC”) ve Dünya Bankası’nda uzun ve seçkin bir kariyerin ardından
Temmuz 1997’de Darby’ye katılmıştır. Bu son görevi Dünya Bankası’nın, IFC’nin ve Çok-Taraflı Yatırım Garanti Ajansı’nın
(MIGA) özel sektör faaliyetlerinin koordinasyonunu yapan Özel Sektör Grubu’na başkanlık etmek olmuştur. Sn. Frank,
Genel Müdür olarak Dünya Bankası Grubu’ndaki kariyeri boyunca, Güney Asya ve Latin Amerika işlemlerini denetlemiş ve
Bankalar Finans Komitesine başkanlık etmiştir. IFC’de, Sn. Frank şirketin kredi notunu AAA’ya yükseltmiş ve iki sermaye artışı
gerçekleştirmiştir. Banka’daki kariyerinden önce, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Orta Avrupa’daki projeler ve kurumsal
yatırım faaliyetlerini yönetmiştir.
Sn. Frank, Templeton International Funds Yönetim Kurulu Üyesi ve Franklin Templeton Alternative Strategies Group üyesidir.
Ayrıca birçok Latin Amerikan şirketi ile bankasında çeşitli görevlerde bulunmuştur.
8Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Yönetİm Kurulu (devamı)
Kurul (devamı)
Richard H. Frank (devamı)
Sn. Frank, Georgetown Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda hizmet vermiş; ayrıca Banco Finantia, S.A. (Portekiz) Uluslararası
Stratejik Operasyonlar Kurulu; Amerika Kıtası Diyalogu; Uluslararası Finans Enstitüsü, Bretton Woods Komitesi ve IBM Risk
Sermayesi Danışma Kurulu üyesidir.
S. D. School of Mines and Technology Üniversitesi makine mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Massachusetts Institute
of Technology (MIT) bünyesindeki Sloan School of Management’ta İşletme Yüksek Lisans derecesi almıştır. Lisansüstü sonrası
çalışmaları için iki sene MIT akademisyeni olarak Kolombiya’da bulunmuştur. Sn. Frank, Vietnam’da Yüzbaşı olarak verdiği
hizmetlerinden ötürü bir Bronz Yıldız kazanmıştır.
Mark G. Holowesko
Mark Holowesko (53) Kurul’a 30 Kasım 1994’te atanmıştır. Mark Holowesko, Holowesko Partners Ltd (HPL) kurucu
ortağı ve İcra Kurulu Başkanıdır. Mark, kurumsal ve yüksek gelir hedefleyen yatırımcılara hizmet vermek üzere, firmayı 2000
yılında, Templeton Capital Advisors ismiyle kurmuştur. Daha sonra adı Holowesko Partners olarak değiştirilen HPL, Mark’ın
önderliğinde istikrarlı ve sürekli büyüme geçirmiş olup şu anda sektördeki en önemli küresel hisse senedi hedge firmalarından biri
konumundadır.
Mark’ın yatırım kariyeri Templeton Global Advisors’a araştırma analisti olarak katıldığı 1985 yılında başlamıştır. 1987’ye kadar,
daha önce Sir John Templeton tarafından yönetilmiş olan ve aralarında Templeton Growth Fund ve Templeton Foreign Fund’ın
da bulunduğu tüm portföylerin günlük yönetimini üstlenmiştir. 1989’da, Templeton Global Equity Funds Araştırma Müdürü ve
daha sonra 1996’da Baş Yatırım Yöneticisi görevini üstlenmiştir.
Mark 1987-2002 yılları arasında Templeton, Galbraith & Hansberger İcra Kurulu Üyesi, 1992-2000 yılları arasında Franklin
Resources İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Mark 1992’den 2000 yılına kadar Templeton Global Advisors Ltd. Yönetim
Kurulu Üyesi, Başkanı ve Yatırımlardan Sorumlu Müdürü olarak çalışmıştır.
Mark şu anda iki Sir John Templeton Kuruluşu’nun varlıklarının yönetiminden sorumlu bir offshore şirket olan First Trust
Bank’in Yatırım Komitesi Başkanı’dır.
James J. K. Hung
James Hung (66) Kurul’a 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Çin Anakarası, Hong Kong ve Tayvan’da bir emlak geliştirme ve yatırım
grubu olan Xinya Investment Group’un Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı’dır. Aynı zamanda, Filipinler’deki Security
Bank’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve ana hissedarı, Şanghay’da Franklin Templeton ve Çinli Sealand Securities Company adlı
firmalardan oluşan bir ortak girişim şirketi olan Franklin Templeton Fund Management Company Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Önceki tecrübeleri arasında, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlığını yaptığı Asia Securities Inc. (Tayvan) firması yer
almaktadır. Ayrıca daha önce Yi-Min Fund Management Co., (Çin), H&Q Venture Capital Inc., (Tayvan), Taiwan Index Fund
Inc. (Lüksemburg) ve Vietnam Fund Inc. (Guernsey) adlı firmalarda Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.
Gregory E. Johnson
Gregory Johnson (52) Kurul’a 28 Kasım 2003’te atanmıştır. Franklin Resources, Inc.’nin Başkanı, İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda, Templeton Worldwide, Inc. Başkanı, Templeton International, Inc. İcra Kurulu Başkanı
ve Başkanıdır ve birçok Franklin Resources, Inc. iştirakinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bir dizi Franklin
Templeton uluslararası fon kurulunun üyesidir. Sn. Johnson, Coopers & Lybrand’de kıdemli muhasebeci olarak çalıştıktan sonra
1986’da Franklin’e katılmıştır. Franklin Templeton Distributors, Inc. Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Franklin Investment
Advisory, LLC Başkanı, FT Trust Company Başkanı, Franklin Advisers, Inc. Başkan Yardımcısı, Franklin Income Fund ve Franklin
Utilities Fund Ortak-Portföy Yöneticisi ve yatırım analisti görevlerini yerine getirmiştir.
Geoffrey A. Langlands
Geoffrey Langlands (77) Kurul’a 27 Eylül 2005’te atanmıştır. Brezilya’da Rio de Janeiro’da ikamet etmekte ve burada Langlands
Consultoria Ltda. Yönetici Ortağı ve Horto Consultoria Ltda.’da ortaklardan biri; ayrıca iki kâr amacı gütmeyen kuruluş olan
Fundagao Flora de Apoio a Botanica ve Ser Cidadao’nun Yönetim Kurulu üyesidir. 1994-2005 yılları arasında Yönetim Kurulu
üyesi olarak çalıştığı Templeton Emerging Markets Investment Trust’ta 2003-2004 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığını
yürütmüştür. Santander Brasil Asset Management S/A (2000-2001), Banco Bozano, Simonsen S/A (1969-2000) ve Banco Geral de
Investimentos S/A’da (1968-1699) İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Daha önce, Organizagao S/N Ltda. Yönetici Ortağı
olarak çalışmıştır (1960/1968) ve Londra’da ve Rio de Janerio’da (1957/60) Schroder Group’un bir elemanı olarak çalışmıştır.
Önde gelen bir Brezilya yatırım kuruluşu olan Banco Bozano, Simonsen’de bankanın varlık yönetimi, hisse senedi, kurumsal
finansman, yatırım araştırma ve özel girişim sermayesi faaliyetlerinin organizasyon, kuruluş ve yönetimini yapmıştır. Ayrıca
Bozano, Simonsen Group’ta birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. Bunlar dışında, Brezilya Merkez Bankası’nın
Sermaye Piyasaları Danışman Komitesi’nde ve Inter-American Investment Corporation’da hizmet vermiştir. ANBID (Brezilya
Yatırım Bankaları Birliği), General Accident Companhia de Seguros ve Atlantica Hotels International’de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak çalışmıştır.
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
9
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Yönetİm Kurulu (devamı)
Kurul (devamı)
Gregory E. McGowan
Gregory McGowan (65) Kurul’a 20 Mayıs 1994’te atanmıştır. Templeton şirketlerinin Kuzey Amerika dışında gelişimi ve
işleyişinden sorumlu şirket olan Templeton International, Inc.’te; ayrıca tüm Templeton iştiraklerinin bağlı olduğu Templeton
Worldwide, Inc. holdingde İcracı Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktadır.
Sn. McGowan, Franklin Templeton grubuna 1986’da katılmış olup Templeton Global Advisors Limited’de (Bahamalar) İcracı
Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.
Sn. McGowan, aşağıdaki Franklin Templeton Yönetim Kurullarının üyesidir: Templeton Investment Counsel, L.L.C., Franklin
Templeton Management Luxembourg S.A. (Lüksemburg), Franklin Templeton Investments (Asya) Limited (Hong Kong),
Templeton Asset Management Ltd. (Singapur), Franklin Templeton Holding Limited (Moritanya), Franklin Templeton Services
Limited (İrlanda) ve Franklin Templeton Asset Strategies, Inc. (ABD). Sn. McGowan, Franklin Templeton Investments’a
katılmadan önce, ABD Sermaye Piyasası Kurulu’nda kıdemli avukat olarak çalışmıştır.
Dr. J. B. Mark Mobius
Dr. Mark Mobius, Ph.D. (77) Kurul’a başlangıçta atanmıştır. Templeton Emerging Markets Group İcracı Yönetim Kurulu Başkanı
olup Templeton’un 18 gelişmekte olan piyasadaki ofisinde bulunan analistleri yönetmekte ve gelişmekte olan piyasalardaki
portföyleri yönlendirmektedir. Dr. Mobius dünyanın her yerinde 40 yıldır gelişmekte olan piyasalarda çalışmaktadır. Franklin
Templeton Investments’a 1987’de, Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Başkanı olarak katılmıştır. Dr. Mobius 2006 yılında
Asiamoney dergisi tarafından “Dünyanın En Güçlü ve Etkili 100 İnsanından Biri” olarak seçilmiştir. Asiamoney dergisinde çıkan
yazıda, “...bölgedeki tüm yatırımcılar arasında en yüksek profile sahip ve son 20 yıldır gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının
en başarılısı” olduğu belirtilmiştir. Yazıda ayrıca “Dokuz yıl önceki mali kriz sırasında zor anlar yaşamış olsa da halen yatırım
dünyasında güçlü bir portföyü kontrol etmektedir ve yatırıma yönlendirilmiş milyarlarca dolar üzerinde etkili konumdadır”
denilmektedir. Aldığı diğer ödüller arasında: (1) “2010 Africa Investor Index Series Awards (Afrika Yatırımcı Endeksi)”, ödülü
veren: African Investor, (2) “Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001 (2001 yılı Gelişen Piyasalar Hisse Yöneticisi)”,
ödülü veren: International Money Marketing, (3) “Ten Top Money Managers of the 20th Century (20. Yüzyılın En İyi On Para
Yöneticisi)”, ödülü veren: Carson Group’un 1999 tarihli araştırması, (4) “Number One Global Emerging Market Fund (En İyi
Küresel Gelişen Piyasa Fonu)”, ödülü veren: 1998 Reuters Araştırması, (5) “1994 First in Business Money Manager of the Year
(1994’ün En İyi Para Yöneticisi)”, ödülü veren: CNBC, (6) “Closed-End Fund Manager of the Year (Yılın Kapalı Uçlu Yatırım
Yöneticisi)”, ödülü veren: Morningstar (1993) ve (7) “Investment Trust Manager of the Year 1992 (1992’nin En İyi Yatırım
Ortaklığı Yöneticisi)”, ödülü veren: Sunday Telegraph.
Dr. Mobius ayrıca şu kitapların yazarıdır: Trading with China (Çin ile Ticaret), The Investor’s Guide to Emerging Markets
(Gelişen Piyasalar için Yatırımcı Kılavuzu), Mobius on Emerging Markets (Gelişen Piyasalar Hakkında Mobius’un Görüşleri),
Passport to Profits (Kâr Pasaportu), Equities – An Introduction to the Core Concepts (Hisse Senetleri – Temel Kavramlara Giriş),
Mutual Funds – An Introduction to the Core Concepts (Yatırım Fonları – Temel Kavramlara Giriş), Foreign Exchange – An
Introduction to the Core Concepts (Döviz İşlemleri – Temel Kavramlara Giriş), Bonds – An Introduction to the Core Concepts
(Tahviller – Temel Kavramlara Giriş) ve Mark Mobius – An Illustrated Biography (Mark Mobius – Resimli Biyografi) ve The little
Book of Emerging Markets (Gelişen Piyasalar Kitapçığı).
David E. Smart
David Smart (52) Kurul’a 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Gruba, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Londra’daki Fixed Income with
Fiduciary Trust’ın Yöneticisi olarak katılmış; ardından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki tüm yatırım yönetimi ve kurumsal
pazarlama girişimlerinin sorumluluklarını alarak devam etmiştir. Ağustos 2008’de Sn. Smart, güçlü yatırım geçmişinden
ve kurumsal müşterilere stratejik varlık tahsis tavsiyelerinde bulunma deneyimlerinden yararlanarak ülke fon ve ülkeler üstü
bölge alanlarında Grubun küresel işlerinin önderliğini yaptığı mevcut pozisyonuna getirilmiştir. Sn. Smart aynı zamanda Grup
bünyesindeki bir dizi iştirakin Yönetim Kurulu Üyesidir. Sn. Smart, Kasım 2008’de, National Trust Investment Committee Yönetim
Kurulu Başkanlığına getirilmiş olup Kasım 2012’de, National Trust Council’a seçilmiştir; National Trust, İngiltere’deki birçok
tarihi binayı koruyan derneğin bağış fonundaki 1,6 milyar ABD Dolarına yön vermektedir. Mart 2010’da ise, Sn. Smart, Lloyds of
London olarak bilinen Beazley plc halka açık sigorta şirketine Bağımsız Danışman olarak atanmıştır. Sn. Smart, katılmadan önce
Baring Brothers & Company Ltd. ve County NatWest Investment Management’ta altı yıl boyunca uluslararası tahvil yöneticisi
olarak çalışma deneyimine sahiptir.
Sayın Trevor G. Trefgarne
Sayın Trevor Trefgarne (69) Franklin Templeton Investment Funds Yönetim Kurulu’na 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Enterprise
Group Limited, Gana Yönetim Kurulu Başkanı olup, aralarında Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery Trust
(Yönetim Kurulu Başkanı) ve Gartmore High Income Trust’ın da yer aldığı İngiltere’de halka açık durumdaki bir dizi yatırım
fonunun Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. İngiltere ve Afrika’da halka açık şirketlerin yönetimi konusunda engin deneyimlere
sahiptir.
10Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Yatırım Yönetİcİlerİ Raporu – 31 Aralık 2012 öncesİ altı ay
İncelenen yıl, performansların değişiklik göstermesine ve yıl sonuna doğru volatilitenin artmasına rağmen, birçok farklı risk
varlığına yatırım yapan yatırımcılar için iyi bir yıl oldu. Yıl boyunca gelişmiş ülke piyasalarında hisse senetleri, gelişmekte olan
ülkelerdeki hisse senetlerine göre çok daha iyi seyretti; Çin’de ise hisse senetlerindeki hareket çok daha yavaş kaldı. Ayrıca, birçok
ülkede emtialar Asya ve Avrupa’daki ağır ekonomik şartlardan darbe yedi, yılın ilerleyen dönemlerinde ise, altın fiyatları Amerika’da
düşük enflasyonun yeniden yükselmeye başladığına dair giderek artan işaretlerden darbe aldı. Hazine tahvili getirilerini düşük
tutmaya yardım ederek, Eylül 2012’de Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) ayda 85 milyar ABD Dolarına kadar devlet tahvili ve
mortgage tahvili satın alınması öngörülen üçüncü “parasal gevşeme” (QE3) programının yürürlüğe girmesi, risk piyasalarındaki
büyük yükselişte belirleyici rol oynadı. Bu parasal gevşeme programının yanı sıra başka ülkelerin merkez bankaları tarafından
uygulamaya koyulan benzeri gevşek para politikaları, kredi piyasası yatırımlarının (yatırım yapılabilir seviyedeki ve yatırım
yapılabilir seviyenin altındaki tahviller, gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtları, vb.), en azından Amerikan ekonomisinin
çalkantı döneminden çıkmaya başladığına dair sinyaller göstermesi ile FED’in üçüncü parasal gevşeme programını yavaş yavaş
terk edeceğine dair işaretlerin geldiği incelenen yılın iyice sonlarına kadar, iyi gitmesini sağladı.
Üçüncü parasal gevşeme programına geçilmeden önce, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) devlet borçlanma kağıtları piyasasını
sakinleştirmeye yönelik müdahalesi, incelenen yıl içerisinde finansal piyasalardaki genel iyi gidişte önemli bir katalizör etkisi
yarattı. 2012 yılının Temmuz ayının sonunda, ECB Başkanı Mario Draghi Euro Bölgesinin bütünlüğünün korunması için Merkez
Bankası’nın “ne gerekiyorsa yapacağını” açıkladı. Sonraki ay ECB, finansal güçlükler yaşayan ülkelerin tahvillerinin değerinin
açık piyasada yükselmesini sağlamak üzere tasarlanmış Doğrudan Parasal İşlemler (OMT) programını açıkladı. Bu adımlar,
güçsüz durumdaki bir dizi güney Avrupa ülkesinin tahvilleri üzerindeki baskının giderek azalmasını ve ekonomik görünümün
sürekli zayıf seyretmesine rağmen yatırımcılarda bir parça güven oluşmasını sağladı. Bu güven Mart 2013’te Kıbrıs’ta yaşanan bir
başka bankacılık krizine dek büyük ölçüde devam etti. Önemli bir gelişme olarak, söz konusu ülkenin kurtarma planı, mevduat
sahipleri ile tahvil yatırımcılarının “duruma el koyması” ve sonuç olarak Kıbrıs hükümetinin sermaye kontrollerine başlamaya
mecbur kalması olarak gözlendi.
Bununla beraber, geçtiğimiz yıla damgasını vuran en önemli olaylardan biri, Amerika ile genel olarak Euro bölgesi arasındaki
fortune’lardaki artan ayrışmaydı. Bu ayrışma, büyüme ve işsizlik eğrilerinde gözle görülür seviyededir. Amerikan ekonomisi
genişlemeci para politikası sayesinde bir miktar büyüme elde edebilirken, mali disipline rağmen, Avrupa bocalamaya devam etti.
Bölgenin başlıca ülkelerinden Fransa, İspanya ve İtalya’da gerileme veya durgunluk sürdü. Benzer şekilde, Amerikan işsizlik oranı,
incelenen 12 aylık dönemde istikrarlı bir düşüş sergilerken, Euro bölgesinde, özellikle de güney Avrupa’da işsizlik oranında artış
yaşandı.
2012 yılının Aralık ayı başlarında Japonya’da Shinzo Abe’nin başbakanlığa seçilmesi belki de geçtiğimiz yıl görülen politika
çığırtkanlığının en büyük deneyi oldu. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yeni yönetiminin vaat ettiği geniş ölçekli mali reform ve
agresif parasal gevşeme politikası Yen’de keskin bir düşüşe yol açtı; bu durum ise Japonya’nın ihracatında bir yükseliş yaşanmasını
tetikledi. Reflasyon ve tüketicilerin ve iş dünyasının artan güveni, Japon hisse senetlerinin, kaçınılmaz bir tepki hareketi öncesinde,
incelenen yılın ikinci yarısının büyük bölümünde çok daha iyi performans sergilemesini sağladı. BOJ’un iddialı tahvil alım planları
sayesinde ayrıca incelenen dönemin sonlarında başka ülkelerdeki tahvil getirileri keskin şekilde yükselirken, Japon tahvillerinde
tam bir sükûnetin hakim olması için tahvil getirilerini düşük seviyelerde tutulması başarıldı.
Yılın büyük bölümünde gelişmekte olan piyasa varlıkları, para birimlerinin değerini yükseltmeye ve tahvil getirilerini aşağı
çekmeye yardım eden gelişmiş ülkelerdeki gevşek para politikaları ile serbest kalan önemli miktarda sermaye girişlerinden
yararlanmaya devam ettiler. Ancak BRIC ülkeleri olarak tabir edilen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den gelen ekonomi ile
ilgili haberler, bir şekilde hayal kırıklığına uğratıcıydı; bu durum da gelişmekte olan piyasaların neden daha düşük performans
sergileme eğiliminde olduğunu açıklamaktaydı. Çeşitli emtialara ve enerji ihracatlarına bağımlı ülkeler talepteki düşüş ve arzdaki
artış ile baş etmek durumunda kaldı (Amerika’daki kaya gazı devrimine ek olarak). Bazı ülkelerdeki politik talihsizlikler ve
raporlama yapılan dönemin sonlarına doğru görülen sermaye girişindeki geri gidiş de aynı şekilde gelişmekte olan piyasaların
daha düşük performans sergilemesine neden oldu. Dünya, Kasım 2012’de, Çin ekonomisinin daha yavaş fakat daha istikrarlı bir
büyüme yoluna girebileceği sözünü koruyan yeni, teknokrat ve görünüşe göre reform yanlısı bir Politbüro’nun gelecek 10 yıllık
dönemde Çin’e yön vermek üzere göreve getirildiğine tanıklık etti. Bu daha yavaş büyüme dönemine geçiş süreci, emtialara olan
talep beklentilerini vurdu; dolayısıyla da Rusya ve Brezilya gibi emtiaya bağımlı ülkelere ilişkin tahminler üzerinde olumsuz etki
yarattı. Bununla birlikte, büyüme oranı gelişmekte olan piyasalarda halen çok yüksek seviyelerde. Örneğin Uluslararası Para
Fonu (IMF) gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2013’te %5,3 büyüyeceğini öngörmekte olup, ithal edilmiş enflasyonun nispeten
sakin olmasıyla, yetkililer ihracat bazlı büyümeye karşı yavaşlama karşıtı canlandırıcı tedbirleri almak için oldukça fazla hareket
alanına sahip.
Çin’deki yavaşlama ve Amerika’daki giderek yükselen tepki, küresel büyümede bir yeniden dengeleme durumunun yolda olduğuna
işaret ediyor olabilir. Bu yeniden dengeleme durumu, Çin’deki yavaşlama, yetkililerin Çin’in ekonomik modelinin uzun vadeli
sürdürülebilirliğini geliştirebilmeleri şartıyla, yeni yönetimin bankacılık sisteminde reform ve gevşek para politikası tarafından
yol açılan aşırılıkları dizginlemeye yönelik istekliliğinin bir neticesi olduğu sürece, hoş karşılanacaktır. Amerika’daki büyüme
hızı, önceki ekonomik gerileme dönemleri sonrasında görülene kıyasla daha yavaş oldu. Ancak, FED’in üçüncü parasal gevşeme
programını hafifletme istekliliği, büyümenin, federal düzeydeki bazı mali sıkılaştırmalara rağmen, bir yıl öncesine kıyasla daha
doğru bir yol üzerinde olduğunu göstermektedir. Amerika’daki bağımsız büyümenin yeniden başlaması, Avrupa ve gelişmekte
olan piyasalar da dahil, dünyanın geri kalanı için iyi haberdir.
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
11
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Yatırım Yönetİcİlerİ Raporu – 31 Aralık 2012 öncesİ altı ay (devamı)
FED’in tahvil alımlarını giderek yavaşlatması ihtimali, öncelikle büyük miktarlarda yabancı sermaye çekmiş olan Asya ve Latin
Amerika’daki piyasalarda olmak üzere, kısa vadede finansal piyasalarda daha fazla volatiliteye yol açmış olabilir. Ancak, gelişmekte
olan ekonomilerin büyüme öngörüleri düşmesine rağmen, halen birçok gelişmiş ekonomiden daha iyi performanslar sergilemeleri
mümkün. Bu büyüme, yüksek getiriler vaadi ile birleşince, FED varlık alımlarını azaltmaya başlasa bile sağlam temelleri olan
ülkeler yabancı sermayeyi yeniden çekebilir. Bu aynı piyasalar, yeni bir sermaye girişi kaynağı oluşturarak bir dizi gelişmekte
olan piyasanın büyük ihtimalle yararlanacağı BOJ’un yeni agresif para politikalarından ekstra bir destek alabilir. BOJ’un agresif
para politikalarını takiben Japon Yen’inde yaşanan değer kaybı gelişmekte olan piyasalarda bir miktar döviz gerilimine yol açtı,
fakat ihracatçı gelişmekte olan piyasalar kendi para birimlerinin Amerikan Doları karşısında değer kaybetmesinden de yarar
sağlayabilirler.
Ancak FED gevşek para politikasını bıraktıkça devlet tahvillerinin getirilerindeki düzensiz artışların oluşturduğu tehdide
karşı dikkatli olunmalı. Şirket tahvilleri ve yüksek temettü dağıtan hisse senetleri gibi bazı sektörler, yatırımcıların faiz oranı
döngüsündeki bir dönüşe aşırı tepki vermeleri halinde korumasız durumda kalabilir. Bir bankacılık birliği kurulmasına yönelik
somut adımlar Avrupa finans sistemine duyulan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olabilecekken, Avrupa ülke borçları
efsanesinde yeni bir sayfa açılması olasılığı da halen devam etmektedir. Bir dizi ülkede gözle görülür düzeyde reform yorgunluğu
bulunmakta ve Euro bölgesinin bütünlüğü etkinliğini kaybetmeye devam etmekte; bir çeşit borç yeniden yapılandırmasına
gidilmemesi halinde bazı ülkelerin finansal kapasitesine ilişkin endişeler devam etmektedir.
YATIRIM YÖNETİCİLERİ
Temmuz, 2013
Bu raporda verilen bilgiler, geçmiş verileri temsil etmektedir ve gelecekteki sonuçlar hakkında bir gösterge değildir.
12Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
Franklin Templeton Investment Funds
Hissedarları’na
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle net aktifler ve yatırım programını içeren Franklin Templeton Investment Funds
(“Şirket”) ve her bir Alt Fona ait ilişikteki mali durum tabloları, sona eren mali yılsonu itibariyle faaliyet tabloları ve
net aktiflerin değişimi tablosu, önemli muhasebe politikalarının özeti ve mali tabloların açıklayıcı notları Şirketimizce
denetlenmiştir.
Şirket Yönetim Kurulunun mali tablolara ilişkin sorumluluğu
Şirket Yönetim Kurulu, mali durum tablolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak Lüksemburg’da geçerli yasal ve
düzenleyici şartlar uyarınca bu mali durum tablolarının hazırlanması ve doğru bir biçimde sunulmasından ve Şirket
Yönetim Kurulunca ister sahtecilik ister hata nedeniyle gerçekdışı bildirimler içermeyen mali tabloların hazırlanması
için gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
“Réviseur d’entreprises agréé” (bağımsız denetim kuruluşu) sorumluluğu
Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak mali tablolar hakkında görüş bildirmektir. Denetim,
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” tarafından Lüksemburg için kabul edildiği şekliyle Uluslararası
Denetim Standartları uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik şartlara uymamızı ve denetimimizi mali
tablolarda gerçek dışı bir bildirimin bulunmaması için makul güvence sağlayacak şekilde planlayıp uygulamamızı
gerektirmektedir.
Bir denetleme işlemi, mali tablolardaki tutarlar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek için yapılan
incelemeleri içerir. Mali tablolarda sahtecilik ya da hatalardan kaynaklanan gerçek dışı bildirimler riskinin
değerlendirilmesi dahil olmak üzere seçilen prosedürler, Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine bağlıdır. Bu
değerlendirmelerini yaparken Bağımsız Denetim Kuruluşu, denetim işlemlerinin mevcut koşullara uygunluğunu
sağlamak için mali tabloların hazırlanması ve doğrulukla sunumuyla ilgili iç denetimi göz önüne alır, ancak bunu
kuruluşun iç denetiminin etkinliği hakkında görüşünü belirtmek amacıyla yapmaz. Bir denetleme işlemine, mali
tabloların genel olarak sunum tarzının değerlendirilmesinin yanı sıra, uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğunun
ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi
de dahildir.
Elde ettiğimiz denetim kanıtının, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görüş bildirmemiz için yeterli ve uygun olduğu kanaatine
varmış bulunmaktayız.
Görüş
Görüşümüze göre, mali tablolar, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Franklin Templeton Investment Funds ve her Alt
Fonun mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve belirtilen tarihte sona eren mali yılsonu itibariyle net aktiflerindeki
değişimlerini, mali tabloların hazırlanmasına ilişkin Lüksemburg’da geçerli yasal ve düzenleyici şartlar uyarınca,
doğru ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır.
Diğer konular
Yıllık raporda yer alan ek bilgiler yetkilerimiz çerçevesinde gözden geçirilmiş, ancak yukarıda belirtilen standartlar
uyarınca özel bir denetim işleminden geçirilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu bilgiler hakkında herhangi bir görüş
belirtmemekteyiz. Ancak, bir bütün olarak değerlendirilen mali tablolar kapsamında bu bilgilerle ilgili herhangi bir
gözlemimiz bulunmamaktadır.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Lüksemburg, 16 Eylül 2012
Şirket Temsilcisi
John Parkhouse
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu
Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 –TVA LU25482518
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
13
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
30 HAZİRAN 2011’a kadar temel alınan para bİrİmİ cİnsİnden
Fon performansının yüzdesel değİşİmİ
Referans
hisse sınıfı
Başlangıç
Tarihi
6
Aylık
%
1
Yıllık
%
3
Yıllık
%
5
Yıllık
%
10
Yıllık
%
Franklin Asian Flex Cap Fund
A (acc) USD 15 Kasım 06
(5,8)
7,2 11,1 15,4 Franklin Biotechnology Discovery Fund
A (acc) USD 3 Nisan 00
28,2 29,1 119,7 118,4 Franklin Brazil Opportunities Fund
A (acc) USD 27 Tem. 12
(1,1)
Franklin Euroland Core Fund
A (acc) EUR 28 Kasım 08
1,0 20,1 Franklin European Core Fund
A (acc) EUR 29 Tem. 11
4,4 18,9 Franklin European Dividend Fund
A (acc) EUR 29 Tem. 11
7,5 18,3 Franklin European Growth Fund
A (acc) EUR 29 Aralık 00
10,6 26,5 48,0 70,9 153,9 28,5
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
A (acc) EUR 3 Aralık 01
10,2 37,6 37,0 53,5 242,5 154,5
Franklin Global Convertible Securities Fund
A (acc) USD 24 Şubat 12
6,5 13,4 Franklin Global Growth Fund
A (acc) USD 29 Aralık 00
(0,6)
9,4 Franklin Global Listed Infrastructure Fund
A (acc) USD 26 Nisan 13
Franklin Global Real Estate Fund
A (acc) USD 29 Aralık 05
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
A (acc) USD 15 Nisan 02
8,0 Franklin Gold and Precious Metals Fund
A (acc) USD 30 Nisan 10
(49,2)
–
0,4 –
–
11,5 –
–
Başlangıçtan
itibaren
%
181,6 28,7
81,9
–
–
1,7
–
–
41,5
–
–
–
17,6
–
–
–
19,5
16,9 –
30,8 –
–
4,0 –
43,8 10,2 32,6 48,1 39,2 (45,5)
(57,0)
–
–
94,4 6,7
18,8
–
(6,3)
–
0,8
186,5 –
163,3
(58,1)
Franklin High Yield Fund
A (Mdis) USD 1 Mart 96
0,4 8,0 30,1 41,8 84,9 147,3
Franklin Income Fund
A (Mdis) USD 1 Tem. 99
2,5 8,7 30,7 29,3 84,7 125,9
Franklin India Fund
A (acc) USD 25 Ekim 05
(10,9)
1,4 (9,8)
24,1 –
110,8
Franklin MENA Fund
A (acc) USD 16 Haz. 08
9,7 15,9 17,5 (49,4)
–
(50,3)
Franklin Multi-Asset Income Fund
A (acc) EUR 26 Nisan 13
Franklin Natural Resources Fund
A (acc) USD 12 Tem. 07
(4,1)
3,0 Franklin Real Return Fund
A (acc) USD 30 Nisan 10
(1,8)
1,5 8,9 Franklin Strategic Income Fund
A (acc) USD 12 Tem. 07
(0,6)
5,4 20,4 37,5 Franklin Technology Fund
–
–
–
13,8 –
(32,5)
–
–
(3,7)
–
(14,3)
–
5,3
–
40,7
A (acc) USD 3 Nisan 00
5,1 10,0 41,2 43,7 128,6 A (Mdis) USD 1 Haz. 94
(0,1)
(0,2)
(0,6)
(0,3)
12,7 58,7
Franklin U.S. Equity Fund
A (acc) USD 1 Tem. 99
12,3 17,4 41,9 26,4 64,0 89,4
Franklin U.S. Focus Fund
A (acc) USD 15 Mayıs 08
14,6 21,2 43,7 34,1 Franklin U.S. Government Fund
A (Mdis) USD 28 Şubat 91
(2,5)
(2,2)
5,8 20,7 Franklin U.S. Low Duration Fund
A (Mdis) USD 29 Ağus. 03
(0,3)
1,3 3,9 6,0 Franklin U.S. Opportunities Fund
A (acc) USD 3 Nisan 00
12,7 17,5 55,3 29,8 133,5 (11,5)
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
A (acc) USD 29 Aralık 00
14,7 19,0 58,1 38,7 110,6 52,7
Franklin U.S. Total Return Fund
A (acc) USD 29 Ağus. 03
(2,7)
0,7 13,8 28,1 Franklin World Perspectives Fund
A (acc) USD 14 Ekim 08
Franklin Mutual Beacon Fund
A (acc) USD 7 Tem. 97
Franklin Mutual Euroland Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
40,3 –
–
20,9
50,1
6,2 14,8 37,0 20,0 44,1 A (acc) EUR 14 Ekim 08
5,1 19,6 13,6 –
A (acc) EUR 3 Nisan 00*
4,6 17,9 22,9 15,0
A (acc) USD 25 Ekim 05
8,6 20,2 39,1 24,6 A (acc) USD 29 Tem. 11
(0,5)
6,9 Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
A (acc) USD 15 Mayıs 08
2,9 15,8 25,8 13,4 –
3,8
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
A (acc) USD 25 Ekim 07
4,4 16,6 34,2 29,2 –
18,6
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
A (acc) USD 9 Eylül 02
Franklin Templeton Japan Fund
A (acc) JPY
Templeton Africa Fund
Templeton Asian Bond Fund
–
69,3 –
94,1 1,1
16,8 35,0 9,9 104,9 40,5 (22,7)
11,6 A (acc) USD 4 Mayıs 12
1,8 20,0 A (acc) USD 25 Ekim 05
(3,9)
3,6 A (acc) USD 26 Nisan 13
Templeton Asian Growth Fund
A (Ydis) USD 30 Haz. 91
(7,3)
–
5,2 –
18,4 –
Templeton Asian Smaller Companies Fund
A (acc) USD 14 Ekim 08
(6,0)
18,6 44,4 –
39,7 –
34,8 –
70,9
54,9
48,5 –
33,1
–
3,8 13,9 57,8
146,1
–
31,1 1 Eylül 00
Templeton Asian Dividend Fund
14Denetlenmiş Yıllık Rapor
24,1 –
21,1
157,4
12,2 –
–
–
(21,8)
109,4
(35,5)
–
16,3
–
77,4
–
299,5 –
(4,0)
250,8
215,1
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
30 HAZİRAN 2011’a kadar temel alınan para bİrİmİ cİnsİnden
Fon performansının yüzdesel değİşİmİ (devamı)
Referans
hisse sınıfı
Başlangıç
Tarihi
6
Aylık
%
1
Yıllık
%
3
Yıllık
%
5
Yıllık
%
Templeton BRIC Fund
A (acc) USD 25 Ekim 05
(16,6)
(7,0)
(16,9)
(37,5)
Templeton China Fund
A (acc) USD 1 Eylül 94
(13,4)
(0,5)
(0,7)
2,6 10
Yıllık
%
–
Başlangıçtan
itibaren
%
30,6
217,0 127,0
Templeton Eastern Europe Fund
A (acc) EUR 10 Kasım 97
(8,0)
0,9 (22,5)
(26,0)
87,7 137,4
Templeton Emerging Markets Fund
A (Ydis) USD 28 Şubat 91
(7,8)
3,2 10,8 (3,3)
171,2 220,1
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
A (acc) USD 29 Nisan 11
(12,7)
(3,4)
Templeton Emerging Markets Bond Fund
A (Qdis) USD 5 Tem. 91
(3,2)
9,0 22,3 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
A (acc) USD 18 Ekim 07
(3,5)
10,8 11,9 5,7 Templeton Euro Government Bond Fund
A (Ydis) EUR 8 Ocak 99
0,6 7,0 10,5 21,6 31,3 49,0
Templeton Euro High Yield Fund
A (Ydis) EUR 17 Nisan 00
1,1 12,7 31,6 41,5 75,6 56,9
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
A (Ydis) EUR 1 Haz. 94
(0,0)
(0,0)
1,5 3,0 12,2 40,3
Templeton Euro Short–Term Money Market Fund
A (acc) EUR 23 Ekim 09
(0,0)
(0,0)
1,0 Templeton Euroland Fund
A (acc) EUR 8 Ocak 99
6,1 27,0 27,4 Templeton European Fund
A (acc) EUR 17 Nisan 91*
7,2 24,3 29,8 13,8
Templeton European Corporate Bond Fund
A (acc) EUR 30 Nisan 10
(0,5)
7,7 15,1 –
Templeton European Total Return Fund
A (acc) EUR 29 Ağus. 03
(0,5)
8,3 15,8 Templeton Frontier Markets Fund
A (acc) USD 14 Ekim 08
5,8 22,2 17,6 Templeton Global Fund
A (Ydis) USD 28 Şubat 91
10,1 31,0 43,8 6,9 92,2 252,9
Templeton Global (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 26 Nisan 91
11,6 24,9 31,6 22,6 57,7 221,6
Templeton Global Aggregate Bond Fund
A (acc) USD 29 Ekim 10
(4,3)
2,1 –
–
–
1,8
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
A (acc) USD 22 Haz. 12
(4,6)
0,4 –
–
–
1,0
–
–
52,1 –
2,7 15,6 –
–
142,8 –
–
(14,4)
711,6
(19,8)
1,3
55,1 48,5
65,8 19,4
–
13,5
–
26,1
–
74,0
Templeton Global Balanced Fund
A (Qdis) USD 1 Haz. 94
4,4 18,7 36,4 16,7 85,5 192,6
Templeton Global Bond Fund
A (Mdis) USD 28 Şubat 91
(1,7)
7,7 19,8 55,8 130,2 421,0
Templeton Global Bond (Euro) Fund
A (acc) EUR 29 Ağus. 03
(1,2)
3,7 11,6 37,9 –
46,9
Templeton Global Equity Income Fund
A (acc) USD 27 Mayıs 05
6,4 20,7 34,9 2,3 –
17,2
Templeton Global High Income Bond Fund
A (acc) USD 13 Tem. 12
2,3 –
12,6
Templeton Global High Yield Fund
A (acc) USD 27 Eylül 07
(0,2)
8,4 24,2 40,0 –
38,7
Templeton Global Income Fund
A (acc) USD 27 Mayıs 05
4,2 16,9 31,4 35,0 –
68,2
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD 8 Tem. 91
10,3 26,2 22,8 6,6 Templeton Global Total Return Fund
A (acc) USD 29 Ağus. 03
(0,6)
11,6 30,0 76,4 Templeton Growth (Euro) Fund
A (acc) EUR 9 Ağus. 00
10,2 21,6 39,3 35,6 51,1 21,5
Templeton Korea Fund
A (acc) USD 8 Mayıs 95
(11,7)
(1,5)
12,5 (13,4)
85,5 (40,1)
Templeton Latin America Fund †
A (Ydis) USD 28 Şubat 91 (18,4)
(8,4)
(9,2)
(23,1)
398,2 280,4
Templeton Thailand Fund
A (acc) USD 20 Haz. 97
18,5 77,0 81,3 293,7 100,0
(0,8)
–
–
–
90,9 –
265,3
182,0
Bu tabloda gösterilen Fon Performansı, Fon’un temel para birimi cinsinden referans hisse sınıfının performansıdır.
Sınıf A dağılımı “A (dis)” Hisseler açıklandığında, performans yeniden yatırılan tüm gelirle (toplam getiri) hesaplanır. Diğer Hisse Sınıfları hakkında
istenildiğinde bilgi verilebilir.
* Başlangıç tarihi Fon içindir, ancak referans hisse sınıfı daha sonraki bir tarihte çıkarılmıştır.
† 1996 Eylül ayından önceki fon performansı hesaplama dışında bırakılmıştır, çünkü değişik bir portföy tahsis stratejisi kullanılıyordu.
Bu rapor halka arz ya da halka arza davet anlamına gelmez. Satın alma taahhütleri geçerli izahname ve duruma göre eki, satın alma taahhütleri geçerli izahname
ve duruma göre eki, ilgili Kilit Yatırımcı Bilgilendirme Belgeleri (“KIIDler”), en son denetlenmiş tam raporun bir nüshası ve bundan sonra yayınlandıysa, en
son denetlenmiş yıllık rapora göre yapılacaktır. Dolayısıyla, yatırdığınız tüm tutarı geri alamayabilirsiniz. Geçmişteki performans gelecekteki performansın
garantisi değildir. Kurlardaki dalgalanmalar yatırımların değerini etkileyebilir.
Veri Kaynağı: Performans – Franklin Templeton Investments
acc – accumulation shares – birikim hisseleri
dis – distribution shares – dağıtım hisseleri
Mdis – monthly distribution shares – aylık dağıtım hisseleri
Qdis – quarterly distribution shares – üç aylık dağıtım hisseleri
Ydis – yearly distribution shares – yıllık dağıtım hisseleri
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
15
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle
TOPLAM
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund*
(USD)
852.586.720 62.713.747 –
–
19.734.083 –
–
–
–
–
–
–
–
–
83.294.052
2.694.060
–
274.247
112.510
1.012.807
1.291.397
1.639.123
27.198
168.840
–
–
2.705
–
11.326.447 935.034.550 90.516.939 17.084.862
15.216.911
722.911
–
8.197
–
–
–
620.482
589.245
1.902.913
75.372
–
–
–
–
5.421
84.804
Franklin
Asian
Flex Cap
Fund
(USD)
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b))
Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar 155.565.052.519
5.170.728.726
373.934.216
3.151.111.592
894.876.623
1.459.085.606
39.134.533
2.266.628
27.198
168.840
50.022
4.981.532
869.719
13.662.233
TOPLAM AKTİFLER 166.675.949.987 11.000.413
83.767
–
170.720
26.002
45.334
–
–
–
–
–
–
–
211
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler 439.057.642
1.379.337.925
118.153.080
122.276.727
200.407.707
39.531
358.038.026
3.602.221
192.703.954
TOPLAM PASİFLER 2.813.616.813 146.865 33.653.363 2.657.755 163.862.333.174 11.179.582 901.381.187 87.859.184 135.991.665.339 149.396.147.607 88.411.687.219 13.188.230 20.687.634 29.920.224 289.307.603 134.126.169 74.572.597 TOPLAM NET AKTİFLER
95.092
17.678
9.081
–
–
–
–
–
25.014
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
–
–
–
*Bu fon 27 Temmuz 2012’de oluşturulmuştur.
İlişikteki notlar mali tabloların
16Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
Euroland
Core
Fund
(EUR)
24.179.932
432.223
–
–
4.220
15.983
–
–
–
–
–
–
–
11.104
Franklin
European
Core
Fund
(EUR)
4.283.196
125.697
–
–
–
8.002
–
–
–
–
–
–
–
4.203
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
23.002.735
334.994
–
–
25.219
71.694
–
–
–
–
–
–
–
31.930
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
24.643.462 4.421.098 23.466.572 –
10.638 17.104 –
–
–
–
–
16.232 –
–
3.278 –
–
–
–
–
4.459 43.974 683.366.084
41.133.432
–
–
14.569.316
1.259.905
–
–
–
–
–
–
–
435.797
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
427.698.094
37.885.480
–
898.066
3.138.929
1.115.974
–
–
–
–
–
–
–
204.701
Franklin
Global Convertible
Securities
Fund
(USD)
18.299.256
504.996
–
–
447.801
70.732
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
740.764.534 470.941.244 156.387 –
14.565 –
–
–
–
–
9.523 1.373.697
1.463.104
514.171
–
8.087
–
–
–
403.438
2.436.443
1.049.535
322.606
–
–
–
–
–
233.577
2.795.169
5.497.236
109.737
–
182.467
–
–
–
88.916
7.737 180.475 3.762.497 4.042.161 245.720 8.673.525
24.599.488 4.413.361 23.286.097 737.002.037 466.899.083 19.077.065 155.859.879
19.806.420 29.083.141 20.658.937 3.586.121 –
–
13.919.723 –
–
320.512.865 391.908.724 249.493.564 199.790.227 362.431.476 252.497.144 4.537.572 –
–
108.725.800
125.272.812
57.266.803
19.322.785 150.188.100
901.004
5.000.000
6.749.129
1.436.512
183.737
–
–
–
–
–
–
–
74.922
24
31.415
10.057
–
189.714
–
–
–
14.510
164.533.404
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
17
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund*
(USD)
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b)) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar 4.638.057
28.372
–
–
23.502
17.899
–
–
–
–
–
–
–
1.125
451.525.857
670.672
5.000.000
949.474
7.270.664
1.467.936
–
–
–
–
–
–
–
78.963
189.246.287
951.406
17.000.000
39.155
1.762.087
395.374
–
–
–
–
–
–
–
54.613
41.437.147
1.337.022
–
216
993.340
41.658
–
–
–
–
–
–
–
–
TOPLAM AKTİFLER 4.708.955 466.963.566
209.448.922
43.809.383
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler –
–
2.955
–
26.888
–
–
–
1.838
1.108.751
1.425.856
355.825
–
935.714
–
–
–
494.241
1.272.430
319.198
159.988
–
–
–
–
–
140.706
–
392.490
39.336
–
347.708
–
–
–
53.439
TOPLAM PASİFLER 31.681
4.320.387
1.892.322
832.973
4.677.274
462.643.179
207.556.600
42.976.410
–
–
–
121.399.470
159.982.185
64.793.655
57.058.308
80.420.038
36.904.320
139.752.055
81.271.337
5.565.752
TOPLAM NET AKTİFLER
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
*Bu fon 26 Nisan 2013’de oluşturulmuştur.
İlişikteki notlar mali tabloların
18Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
MENA
Fund
(USD)
(USD)
(USD)
Franklin
Multi-Asset
Income
Fund*
(EUR)
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
3.774.233.725
77.606.945
–
125.000.000
22.436.547
70.219.676
–
–
–
–
–
–
–
57
1.611.067.146
43.079.549
–
40.000.000
34.290.340
13.858.184
–
–
–
–
–
–
–
8.499
943.039.207
1.415.153
10.000.000
1.178.762
5.233.339
1.610.610
–
–
–
–
–
–
–
–
54.645.206
–
–
2.854.085
313.931
54.381
–
–
–
–
–
–
–
64
21.227.761
2.395.162
–
464.917
127.903
109.454
–
–
–
–
–
–
–
2.008
241.722.821
4.539.553
–
7.123.444
1.025.931
458.987
–
–
–
–
–
–
–
7.082
11.412.001
948.838
–
849.389
–
73.787
–
–
–
–
–
19.531
–
2.045
4.069.496.950
1.742.303.718
962.477.071
57.867.667
24.327.205
254.877.818
13.305.591
2.874.850
65.058.993
2.757.742
–
1.451.369
–
–
–
3.711.002
13.279.272
16.611.417
1.157.165
–
143.635
–
–
–
1.392.006
–
7.286.727
781.299
–
77.538
–
–
–
1.084.110
26.190
230.513
65.082
2.186.791
196.077
–
–
–
75.329
1.234.608
–
7.883
–
21.316
–
–
–
5.983
792.644
1.786.728
208.623
–
167.321
–
–
–
212.472
–
49.575
8.199
–
169.090
–
–
–
14.665
75.853.956
32.583.495
9.229.674
2.779.982
1.269.790
3.167.788
241.529
3.993.642.994
1.709.720.223
953.247.397
55.087.685
23.057.415
251.710.030
13.064.062
4.037.075.396
3.732.281.743
2.681.403.357
1.298.369.835
1.280.943.588
653.230.165
1.189.022.902
1.796.873.179
1.024.275.135
51.733.543
82.585.108
95.002.312
–
–
–
333.504.877
490.921.697
104.946.439
15.525.782
19.811.267
4.638.420
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
19
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Equity
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
860.647.326
106.115.406
–
206.014.094
5.084.182
10.417.454
–
–
–
–
–
4.751.478
–
245.267
674.985.000
38.911.331
–
1.909.906
4.638.473
204.365
–
–
–
–
–
–
–
152.292
348.505.533
4.468
–
79.190.000
6.122.384
14.375
–
–
–
–
–
–
–
84.781
476.124.017
12.736.761
–
10.000.810
2.697.752
673.401
–
–
–
–
–
–
–
–
1.193.275.207
720.801.367
433.921.541
502.232.741
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler 29.876.441
5.025.009
660.165
–
4.007.785
–
–
–
978.386
887
2.342.113
560.482
–
–
–
–
–
496.207
–
6.286.108
85.669
–
–
–
–
–
187.870
967.460
2.677.366
392.525
–
420.688
–
–
–
430.693
TOPLAM PASİFLER 40.547.786
3.399.689
6.559.647
4.888.732
1.152.727.421
717.401.678
427.361.894
497.344.009
609.417.442
404.005.632
191.900.788
671.591.332
702.719.617
264.049.900
369.675.762
365.836.976
267.260.935
714.115.815
886.610.311
665.871.864
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b)) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar TOPLAM AKTİFLER TOPLAM NET AKTİFLER
Franklin
Technology
Fund
(USD)
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
İlişikteki notlar mali tabloların
20Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
U.S. Focus
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
10.808.558
555.017
–
–
1.738
8.429
–
–
–
–
–
–
–
–
1.553.991.064
19.111.634
–
15.000.001
1.922.546
5.478.516
–
–
–
–
–
–
–
13.496
1.537.729.092
28.340.600
–
20.697.838
2.531.742
9.477.693
49.903
208.906
–
–
40.493
–
828.377 66.275
2.679.275.981
54.588.559
–
–
29.909.456
672.590
–
–
–
–
–
–
–
13.706
119.667.280
2.504.887
–
5.322.978
1.692.074
42.404
–
–
–
–
–
–
–
1.858
155.401.862
5.197.059
–
4.201.364
610.489
1.333.242
–
–
–
–
9.529
–
38.637
14.068
120.562.226
1.114.139
4.000.000
1.658.345
650.282
198.109
88.853
–
–
–
–
–
–
18.281
11.373.742
1.595.517.257
1.599.970.919
2.764.460.292
129.231.481
166.806.250
128.290.235
55.391
7.362
9.323
–
186.756
–
–
–
15.862
–
14.402.504
787.050
–
1.463.766
–
–
–
1.197.415
20.658.588
4.640.085
782.674
–
–
–
–
3.294.619
747.117
5.347.443
10.233.293
2.063.170
–
5.193.174
–
–
–
1.836.803
59.520
1.612.333
96.912
–
–
–
–
–
107.807
29.317.964
577.361
84.396
–
123.550
–
–
243.180
108.257
1.294.998
416.881
91.830
–
–
–
–
–
82.620
274.694
17.850.735
30.123.083
24.673.883
1.876.572
30.454.708
1.886.329
11.099.048
1.577.666.522
1.569.847.836
2.739.786.409
127.354.909
136.351.542
126.403.906
15.009.101
21.838.086
8.945.646
2.532.288.020
1.979.331.386
2.498.161.733
725.285.036
305.940.938
156.448.721
2.911.650.277
2.707.293.531
879.151.288
123.984.678
125.613.097
37.277.528
117.736.168
71.795.236
56.575.483
61.153.384
51.187.415
32.889.202
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
21
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Euroland
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b)) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar 812.717.787
14.207.434
–
–
1.449.332
1.576.783
–
418.599
–
–
–
–
–
608.428
7.058.704
461.344
–
4.255
1.172
9.590
–
–
–
–
–
–
–
2.847
2.150.261.134
89.973.442
–
38.714.448
9.570.245
4.168.900
–
–
–
–
–
–
–
2.251.490
1.044.216.882
50.630.505
– 106.945
8.780.496
1.610.666
–
–
–
–
–
–
–
366.769
TOPLAM AKTİFLER 830.978.363
7.537.912
2.294.939.659
1.105.712.263
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler 962.482
6.496.982
662.007
–
290.852
–
–
–
1.168.498
7.546
67.345
6.233
–
–
–
–
–
7.460
4.619.582
32.398.829
1.739.693
–
30.626
–
–
–
2.403.503
1.655.987
4.920.324
829.376
–
1.273.518
–
–
–
901.308
TOPLAM PASİFLER 9.580.821
88.584
41.192.233
9.580.513
821.397.542
7.449.328
2.253.747.426
1.096.131.750
769.414.521
1.209.141.565
1.208.336.071
7.997.211
8.667.182
9.222.542
2.130.655.041
3.077.629.369
2.591.062.545
892.257.616
1.535.091.327
860.956.429
TOPLAM NET AKTİFLER
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
İlişikteki notlar mali tabloların
22Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
Templeton
Global Allocation
Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Equity
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton Global
Fundamental
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Growth
and Value Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Japan
Fund
(JPY)
Templeton
Africa
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
38.271.302
4.088.478
– 3.277.993
73.341
121.974
–
–
–
–
–
–
–
6.636
66.992.523
1.352.883
1.000.000
16.516
40.350
184.594
–
–
–
–
–
–
–
27.150
745.191.501
13.625.156
– 80.356.474
6.916.049
3.502.796
–
–
–
–
–
–
–
293.481
85.252.312
528.291
2.000.000
1.052.498
372.961
167.917
–
–
–
–
–
–
–
92.623
25.278.584.200
277.086.491
– 475.402.955
492.717.145
61.877.564
–
–
–
–
–
–
–
–
85.907.411
95.733
– 248.311
942.082
348.005
–
–
–
–
–
–
–
11.683
3.583.998.258
110.220.188
–
11.026.075
4.784.116
42.193.777
22.679.046
–
–
–
–
–
–
35.103
45.839.724
69.614.016
849.885.457
89.466.602
26.585.668.355
87.553.225
3.774.936.563
377.839
47.257
34.457
–
275.028
39.531
–
–
38.620
107.549
21.237
72.561
–
55.871
–
–
–
53.573
1.561.563
1.825.694
689.599
–
2.993.527
–
817.547
–
1.059.560
1.094.255
66.915
39.350
–
–
–
–
–
65.898
884.458.340
236.291.529
16.422.881
–
–
–
–
–
18.320.326
192.692
208.297
110.499
–
193.949
–
–
–
74.826
6.713.148
70.106.603
2.232.222
–
–
–
11.929.145
–
7.052.561
812.732
310.791
8.947.490
1.266.418
1.155.493.076
780.263
98.033.679
45.026.992
69.303.225
840.937.967
88.200.184
25.430.175.279
86.772.962
3.676.902.884
26.567.300
–
–
60.943.727
72.485.262
55.677.687
592.985.661
675.413.199
458.235.313
79.523.418
111.341.009
64.486.472
12.730.289.900
7.525.055.818
7.225.256.114
5.433.869
–
–
4.162.546.959
4.220.249.357
2.279.041.816
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
23
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Templeton
Asian
Dividend
Fund*
(USD)
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b)) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar 4.784.263
98.127
– – 36.514
11.941
–
–
–
–
–
–
–
–
15.820.883.898
– – 118.803.027
53.704.808
84.345.080
–
–
–
–
–
–
–
–
880.280.754
2.617.142
58.000.000
3.461.734
13.145.801
3.064.382
–
–
–
–
–
–
–
–
1.280.149.474
717.031
65.000.000
2.301.685
3.131.565
13.674.914
–
–
–
–
–
–
–
–
TOPLAM AKTİFLER 4.930.845
16.077.736.813
960.569.813
1.364.974.669
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler –
–
4.005
–
13.501
–
–
–
1.651
–
89.994.939
15.607.369
120.089.936
23.589.536
–
–
–
12.344.364
6.859.509
10.116.484
980.993
–
–
–
–
–
575.220
11.551.142
6.243.791
1.827.816
–
166.085
–
–
–
1.840.773
TOPLAM PASİFLER 19.157
261.626.144
18.532.206
21.629.607
4.911.688
15.816.110.669
942.037.607
1.343.345.062 –
–
–
16.112.820.817
17.848.692.584
10.393.185.887
228.044.710
206.440.565
37.740.758
1.853.961.008
2.971.841.661
2.611.189.819
TOPLAM NET AKTİFLER
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
*Bu fon 26 Nisan 2013’de oluşturulmuştur
İlişikteki notlar mali tabloların
24Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Templeton
China
Fund
(USD)
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets
Balanced Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets Bond
Fund
(USD)
Templeton Emerging
Markets Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euro Government
Bond
Fund
(EUR)
1.608.284.312
2.091.341
3.000.000
9.343.181
4.329.364
19.785.907
–
–
–
–
–
–
–
110
387.116.312
4.049.606
–
9.183.921
1.239.426
4.581.948
–
–
–
–
–
–
–
118.210
1.104.568.498
999.691
7.000.000
12.592.259
3.463.431
3.968.416
–
–
–
–
–
–
–
15.875
76.994.362
778.332
–
311.740
342.593
745.085
–
–
–
–
–
–
–
7.458
8.123.457.927
250.962.652
–
40.011.213
35.380.520
131.391.766
–
–
–
–
–
–
–
–
226.133.499
721.945
–
7.355.600
1.923.981
1.230.405
–
–
–
–
–
–
–
–
30.080.921
2.892.820
–
–
548.323
416.712
–
–
–
–
–
–
–
–
1.646.834.215
406.289.423
1.132.608.170
79.179.570
8.581.204.078
237.365.430
33.938.776
–
13.906.377
1.965.672
–
–
–
–
–
1.261.928
1.162.016
2.376.798
523.730
–
–
–
–
–
711.752
6.399.376
8.316.899
1.447.597
–
590.525
–
–
–
1.307.952
220.030
373.093
83.465
–
777.802
–
–
–
85.830
854.712
138.581.736
6.642.351
–
42.165.836
–
16.155.382
–
11.521.421
29.264
1.929.029
316.639
–
–
–
–
–
292.175
1.533.847
85.951
12.621
–
–
–
–
–
28.573
17.133.977
4.774.296
18.062.349
1.540.220
215.921.438
2.567.107
1.660.992
1.629.700.238
401.515.127
1.114.545.821
77.639.350
8.365.282.640
234.798.323
32.277.784
2.284.778.429
2.414.132.792
936.951.071
467.205.560
805.406.537
711.325.555
1.143.809.086
1.319.323.235
1.007.586.053
55.726.679
25.318.344
–
6.610.440.114
6.783.106.769
4.111.146.203
219.607.218
445.033.992
295.588.749
35.752.731
17.918.215
18.498.000
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
25
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Templeton
Euro High
Yield
Fund
(EUR)
Templeton
Euro Liquid
Reserve
Fund
(EUR)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b)) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar 719.721.078
53.213.035
–
5.857.029
25.547.135
16.008.686
264.767
–
–
–
–
46.996
–
–
95.548.326
20.349.187
–
2.000.000
4.074.714
36.160
–
–
–
–
–
–
–
–
83.541.936
16.459.163
–
–
332.002
25.875
–
–
–
–
–
–
–
11.524
117.879.620
2.957.273
–
–
722.978
50.301
–
–
–
–
–
–
–
195.508
TOPLAM AKTİFLER 820.658.726
122.008.387
100.370.500
121.805.680
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler 6.986.292
10.884.639
521.886
–
–
–
–
–
563.421
7.996.797
1.551.949
22.799
–
–
–
–
–
78.306
4.997.052
991.998
16.035
–
–
–
–
–
20.038
106.653
261.879
95.214
–
–
–
–
–
161.778
TOPLAM PASİFLER 18.956.238
9.649.851
6.025.123
625.524
801.702.488
112.358.536
94.345.377
121.180.156
541.078.975
600.780.057
400.893.844
136.184.651
107.876.410
107.927.433
101.016.087
41.550.098
24.421.190
101.562.854
130.959.835
132.622.294
TOPLAM NET AKTİFLER
Templeton
Euro Short-Term
Money Market
Fund
(EUR)
Templeton
Euroland
Fund
(EUR)
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
İlişikteki notlar mali tabloların
26Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Templeton
European
Fund
(EUR)
Templeton
European
Corporate Bond
Fund
(EUR)
Templeton
European
Total Return
Fund
(EUR)
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global
Aggregate Bond
Fund
(USD)
121.291.317
3.163.588
–
–
242.049
202.422
–
–
–
–
–
–
–
279.233
41.272.859
1.443.799
–
438.242
66.409
693.791
–
–
–
–
–
–
–
315
79.227.862
1.644.101
–
2.669.878
5.241.750
1.440.274
–
–
–
–
–
–
–
15.208
2.077.803.651
9.010.288
57.000.000
105.741
24.058.968
17.921.486
–
–
–
–
–
–
–
9.337
959.870.476
1.189.519
13.000.000
18
5.382.704
2.107.190
–
–
–
–
–
–
–
633.789
596.783.668
8.691.221
–
–
499.509
1.641.208
–
–
–
–
–
–
–
630.917
15.705.084
2.022.426
–
12
5.666
159.201
–
–
–
–
–
–
–
186
125.178.609
43.915.415
90.239.073
2.185.909.471
982.183.696
608.246.523
17.892.575
90.882
362.143
100.124
–
–
–
–
–
87.927
399.212
78.678
18.555
–
1.877
–
–
–
23.144
5.277.155
288.170
49.999
–
45.577
–
–
–
138.383
21.578.011
35.913.998
2.556.843
–
7.590.359
–
–
–
1.938.681
9.026.627
3.694.511
784.986
–
–
–
–
–
1.009.981
5.590.580
530.164
493.292
–
29.555
–
–
–
549.251
1.501.972
3.037
6.877
–
254.379
–
–
–
16.687
641.076
521.466
5.799.284
69.577.892
14.516.105
7.192.842
1.782.952
124.537.533
43.393.949
84.439.789
2.116.331.579
967.667.591
601.053.681
16.109.623
105.757.279
125.715.499
117.182.884
23.570.368
14.348.471
10.850.259
64.970.960
58.152.467
70.690.229
890.205.145
1.094.274.372
355.478.066
803.180.357
1.114.814.642
925.156.864
516.299.182
557.576.009
542.441.391
33.185.762
17.891.005
–
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
27
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Templeton
Global Aggregate
Investment Grade
Bond Fund
(USD)
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b)) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar 10.939.938
407.281
–
–
–
93.672
29.909
–
–
–
–
–
–
372
631.277.506
73.174.565
–
–
4.358.544
3.420.207
–
–
–
–
–
–
–
544.683
43.333.024.811
2.037.465.313
–
1.320.040.684
194.511.826
481.715.082
–
–
–
–
–
–
–
1.037.268
738.685.040
83.624.897
–
–
2.534.121
10.659.431
10.333.467
–
–
–
–
–
–
42.499
TOPLAM AKTİFLER 11.471.172
712.775.505
47.367.794.984
845.879.455
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler 1.124.259
–
3.513
–
–
–
–
–
7.984
7.300.824
2.514.154
459.827
–
2.506.371
–
–
–
846.051
20.574.366
369.680.860
28.445.951
–
42.429.779
–
221.198.874
–
72.897.447
–
5.622.599
494.202
–
–
–
–
–
1.174.287
TOPLAM PASİFLER 1.135.756
13.627.227
755.227.277
7.291.088
10.335.416
699.148.278
46.612.567.707
838.588.367
10.062.164
–
–
595.171.716
737.827.793
658.907.869
41.237.011.127
46.361.614.603
26.724.456.688
562.372.898
428.415.072
347.872.646
TOPLAM NET AKTİFLER
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
*Bu fon 13 Temmuz 2012’de oluşturulmuştur.
İlişikteki notlar mali tabloların
28Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global High
Income Bond
Fund*
(USD)
Templeton
Global
High Yield
Fund
(USD)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global
Total Return
Fund
(USD)
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
72.761.642
772.037
–
264.507
483.192
302.611
–
–
–
–
–
–
–
114.627
18.720.848
1.285.139
–
54
1.170.877
350.467
–
–
–
–
–
–
–
51
299.161.362
10.030.827
–
10.485.282
644.123
4.916.772
726.798
–
–
–
–
149.351
–
71.264
543.756.787
48.791.801
–
50.000.000
7.455.039
3.434.914
473.436
–
–
–
–
–
–
237.211
131.864.121
221.900
16.000.000
3.899.633
482.073
119.597
–
–
–
–
–
–
–
44.077
37.044.519.331
1.357.843.223
–
857.917.263
248.704.075
441.242.218
–
–
–
–
–
–
–
293.667
5.275.837.283
168.152.139
25.301.899
–
8.629.798
10.643.720
–
–
–
–
–
–
–
2.053.378
74.698.616
21.527.436
326.185.779
654.149.188
152.631.401
39.950.519.777
5.490.618.217
60
276.151
62.277
–
–
–
–
–
94.694
365.729
28.307
11.620
–
22.842
–
–
59.001
10.119
4.350.278
1.951.479
221.204
–
–
–
109.781
–
335.957
1.645.636
4.334.822
430.137
–
–
–
–
–
619.498
1.939.209
1.790.545
123.413
–
–
–
–
–
161.443
115.778.079
324.400.213
23.925.751
–
58.233.872
–
107.827.297
–
42.984.473
11.124.500
4.971.490
4.494.173
–
–
–
–
–
4.797.497
433.182
497.618
6.968.699
7.030.093
4.014.610
673.149.685
25.387.660
74.265.434
21.029.818
319.217.080
647.119.095
148.616.791
39.277.370.092
5.465.230.557
69.775.789
95.190.839
90.904.876
–
–
–
176.395.245
141.925.489
57.991.912
408.785.475
522.353.073
186.043.619
131.439.485
272.029.353
237.574.862
24.045.237.813
22.403.862.469
9.247.942.075
4.715.345.864
4.766.968.040
4.490.061.960
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
29
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2013 İtİbarİyle (devamı)
Templeton
Korea
Fund
(USD)
Templeton
Latin
America
Fund
(USD)
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b)) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 3) Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 6) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 7) Gerçekleşmemiş çapraz kur swapları kârı (not 2(g), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 11) Diğer alacaklar 105.537.067
702.578
10.000.000
14
209.221
–
–
–
–
–
–
–
–
1.522
2.133.607.342
1.782.347
66.000.000
5.756.963
9.365.743
7.492.048
–
–
–
–
–
–
–
182.745
231.864.685
758.773
2.000.000
–
2.915.133
34.474
–
–
–
–
–
–
–
–
TOPLAM AKTİFLER 116.450.402
2.224.187.188
237.573.065
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
İtfa borçları
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 13) Banka borçları Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 4) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 5) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 6) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 10) Ödenecek vergi ve giderler 1.428.212
414.413
145.410
–
–
–
–
–
121.629
4.470.800
30.289.956
2.550.511
–
1.514.262
–
–
–
2.513.060
1.267.876
2.460.923
311.410
–
–
–
–
–
249.900
TOPLAM PASİFLER 2.109.664
41.338.589
4.290.109
114.340.738
2.182.848.599
233.282.956
98.223.872
141.639.288
82.332.757
2.799.797.107
4.013.788.231
3.000.450.731
182.794.364
180.851.751
149.863.578
TOPLAM NET AKTİFLER
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30 Haziran 2010
İlişikteki notlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır
30Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn
TOPLAM
(USD)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
Franklin
Asian
Flex Cap
Fund
(USD)
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund*
(USD)
135.991.665.339
332.123.364
13.188.230
–
289.307.603
–
–
–
136.323.788.703
13.188.230
289.307.603
–
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
1.259.819.258
4.837.266.245
4.201.746
8.146.344
7.616.611
36.808.651
266.828
–
13
–
–
–
515.335
13.310
363
–
–
2.398
212.875
400.642
311
–
1.839
–
TOPLAM GELİRLER
6.153.858.855
266.841
531.406
615.667
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
1.332.037.644
350.561.160
63.438.775
67.360.146
9.341.092
239.442
112.567.461
375.913.862
4.947.891
63.535.111
40.386.386
197.551.126
36.153.755
122.569
43.971
5.850
6.571
799
550
–
31.754
–
66.406
–
13.816
2.918
4.834.208
1.197.855
193.885
10.730
26.587
2.264
–
2.057.366
–
163.212
103.025
537.046
94.376
570.884
147.158
21.454
8.021
3.247
1.024
–
104.321
–
–
–
335.378
10.816
TOPLAM GİDERLER
2.654.033.851
295.204
9.220.554
1.202.303
Masraf iadeleri (not 18)
NET GİDERLER
2.648.925.969
292.814
9.220.554
1.200.084
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
3.504.932.886
996.657.782
4.865.820.590
3.215.937
(1.460.344)
(28.461)
17.997.055
2.229.152
(107.080.203)
(25.973)
293.395
–
–
–
–
–
–
(5.832)
(8.689.148)
18.768.046
3.596
–
–
–
–
–
19.804
(584.417)
(2.175.208)
127.469
4.226.143
(1.460.344)
(28.461)
–
331.039
(215.342)
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
9.282.284.394
261.590
10.102.298
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
5.302.881.381
(2.147.319.223)
2.435.295
358.542.565
168.840
50.022
3.376.330
(4.076.593)
(947.869.463)
(2.618.468)
608.541
–
–
–
–
–
–
–
(3.679)
–
116.000.293
(8.197)
–
–
–
–
–
–
(11.547)
–
(3.739.925)
1.291.397
1.639.123
27.198
168.840
–
(2.194)
(43.286)
(631.803)
–
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
11.847.855.080
866.452
126.082.847
(1.069.771)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
88.708.294.516
(69.571.204.074)
101.469.732
1.770.947
(4.635.032)
1.205
1.128.534.455
(642.543.718)
–
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
19.238.560.174
(3.547.870.783)
(2.862.880)
(12.220)
485.990.737
–
89.469.028
(540.073)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
15.690.689.391
(2.875.100)
485.990.737
88.928.955
YILSONUNDA NET AKTİFLER
163.862.333.174
11.179.582
901.381.187
87.859.184
Portföy Devir Oranı (not 23)
73,99%
(1,72)%
(32,49)%
(5.107.882)
(2.390)
–
(2.219)
220.879
114.718.262
(25.249.234)
–
*Bu fon 27 Temmuz 2012’de oluşturulmuştur
İlişikteki notlar mali tabloların
32Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
Euroland
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
Franklin
Global Convertible
Securities
Fund
(USD)
Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
19.806.420
–
3.586.121
–
13.919.723
–
320.512.865
–
199.790.227
–
4.537.572
–
108.725.800
–
19.806.420
3.586.121
13.919.723
320.512.865
199.790.227
4.537.572
108.725.800
700.369
–
–
27.151
–
8.703
122.727
–
–
–
–
–
847.274
–
15
–
–
–
13.465.341
–
629
–
–
136.803
7.879.244
–
308
–
–
250.078
81.915
121.746
33
–
–
669
2.259.041
–
5.378
–
–
40.846
736.223
122.727
847.289
13.602.773
8.129.630
204.363
2.305.265
191.722
51.945
5.896
4.487
1.416
57
–
42.401
–
–
–
15.533
5.027
36.174
8.872
1.359
565
259
–
–
8.353
–
–
–
10.631
870
139.828
41.636
2.891
2.472
1.037
–
–
10.738
–
–
–
13.304
3.762
4.156.268
1.063.318
140.013
61.199
26.729
–
–
937.334
–
–
–
1.033.982
96.771
2.626.760
702.442
87.021
59.454
17.341
–
–
685.293
–
–
–
299.297
62.286
56.683
17.882
2.542
386
585
17
–
25.483
–
–
–
10.742
1.629
1.128.043
316.624
35.071
14.759
8.180
56
–
251.970
–
–
–
109.088
28.993
318.484
67.083
215.668
7.515.614
4.539.894
115.949
1.892.784
–
–
–
–
–
–
318.484
67.083
215.668
7.515.604
4.539.894
115.949
1.892.784
417.739
248.673
–
–
–
–
–
–
177
55.644
61.917
–
–
–
–
–
–
23
631.621
353.733
–
–
–
–
–
–
2.075
6.087.169
7.551.534
(14.046)
–
–
–
–
–
145.489
3.589.736
202.377
–
–
–
–
–
–
35.064
88.414
57.872
168.901
–
–
–
–
–
(3.593)
412.481
3.927.929
591.401
–
–
–
–
–
98.405
666.589
117.584
987.429
13.770.146
3.827.177
311.594
5.030.216
3.347.252
–
–
–
–
–
–
–
–
–
559.132
–
–
–
–
–
–
–
(74)
–
2.049.512
–
–
–
–
–
–
–
(2.158)
–
85.752.233
(8.087)
–
–
–
–
–
–
(23.804)
–
80.900.706
–
–
–
–
–
–
–
1.824
–
806.894
(192.525)
–
–
–
–
–
–
(192.494)
–
6.730.545
(290.515)
–
–
–
–
–
–
(292.011)
–
4.013.841
676.642
3.034.783
99.490.488
84.729.707
733.469
5.983.297
(4.716.433)
–
372.699
(158.159)
275
10.392.982
(3.573.103)
48.793
506.511.208
(186.122.864)
1.153.909
320.655.221
(136.037.318)
704.524
16.849.753
(3.148.936)
135.597
93.690.211
(57.162.889)
45.753
1.266.864
(487.637)
214.815
(64.217)
6.868.672
(537.081)
321.542.253
(4.543.569)
185.322.427
(2.943.278)
13.836.414
(30.390)
36.573.075
(617.231)
779.227
150.598
6.331.591
316.998.684
182.379.149
13.806.024
35.955.844
24.599.488
4.413.361
23.286.097
737.002.037
466.899.083
19.077.065
155.859.879
37,25%
43,09%
14,32%
(5,81)%
(18,37)%
15,42%
43,39%
(10)
11.178.235
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
33
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund*
(USD)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
–
–
121.399.470
–
57.058.308
–
139.752.055
–
–
121.399.470
57.058.308
139.752.055
48.015
–
–
–
–
–
7.495.247
–
6.157
–
–
70.389
2.823.195
–
9.157
–
–
25.104
1.151.057
635
25
–
–
–
TOPLAM GELİRLER
48.015
7.571.793
2.857.456
1.151.717
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
6.605
1.829
–
367
42
–
–
886
–
–
–
15
325
2.716.799
736.529
100.253
28.807
16.700
310
–
664.432
–
203.963
360.013
624.502
56.494
1.087.378
267.890
44.034
19.157
6.300
59
–
448.561
–
19.910
–
135.593
21.521
1.159.176
332.440
43.593
15.116
8.990
696
–
289.433
–
–
–
111.402
37.847
TOPLAM GİDERLER
10.069
5.508.802
2.050.403
1.998.693
Masraf iadeleri (not 18)
–
–
–
–
NET GİDERLER
10.069
5.508.802
2.050.403
1.998.693
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
37.946
(10.370)
(13.438)
–
–
–
–
–
(14.235)
2.062.991
2.592.558
1.325.856
–
–
–
–
–
126.928
807.053
2.621.553
–
–
–
–
–
–
147.980
(846.976)
(63.105.111)
612.905
–
–
–
–
–
(92.705)
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
(97)
6.108.333
3.576.586
(63.431.887)
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
(293.553)
(26.888)
–
–
–
–
–
–
(26.869)
–
8.512.821
(938.433)
–
–
–
–
–
–
(945.580)
–
20.304.239
–
–
–
–
–
–
–
(1.242)
–
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
(347.407)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
2.668.862
(352.245)
–
–
–
–
–
–
(353.193)
–
12.737.141
23.879.583
(61.468.463)
5.027.773
–
177
428.679.185
(98.796.682)
323.232
188.347.230
(61.538.004)
162.465
94.526.723
(129.833.905)
–
5.027.950
(3.269)
330.205.735
(1.699.167)
126.971.691
(352.982)
(35.307.182)
–
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
5.024.681
328.506.568
126.618.709
(35.307.182)
YILSONUNDA NET AKTİFLER
4.677.274
462.643.179
207.556.600
42.976.410
Portföy Devir Oranı (not 23)
10,88%
22,67%
(4,28)%
(21,99)%
*Bu fon 26 Nisan 2013’de oluşturulmuştur
34Denetlenmiş Yıllık Rapor
İlişikteki notlar mali tabloların
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
MENA
Fund
(USD)
(USD)
(USD)
Franklin
Multi-Asset
Income
Fund*
(EUR)
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
4.037.075.396
–
1.298.369.835
–
1.189.022.902
–
51.733.543
–
–
–
333.504.877
–
15.525.782
–
4.037.075.396
1.298.369.835
1.189.022.902
51.733.543
–
333.504.877
15.525.782
468.813
322.404.656
1.306
–
2.228.403
419.878
26.202.305
51.215.050
–
–
–
26.103
16.450.871
–
22.371
–
–
–
2.105.003
304
280
–
–
–
124.371
22.400
–
–
–
–
3.748.281
83.379
89
–
–
215
28.132
117.542
102
–
15.839
50
325.523.056
77.443.458
16.473.242
2.105.587
146.771
3.831.964
161.665
35.068.086
11.038.300
2.027.516
134.442
277.331
2.845
–
12.359.077
–
13.109.058
634.422
1.415.618
995.128
11.830.239
3.360.979
665.309
50.790
84.010
3.520
–
4.727.252
–
2.375.557
1.721.053
1.116.238
331.840
11.170.757
2.805.894
530.489
979.651
72.724
5.169
–
4.185.705
–
480.489
143.890
1.537.558
264.075
711.220
177.538
19.058
67.524
3.318
1.428
–
143.930
–
5.758
–
59.068
12.297
17.798
8.252
–
783
193
–
21.814
207
–
–
–
66
1.145
3.211.564
814.488
153.777
13.370
21.042
294
–
1.243.402
–
134.895
104.899
286.434
83.757
96.809
32.346
6.554
1.469
799
278
–
52.432
–
–
–
24.214
2.962
77.061.823
26.266.787
22.176.401
1.201.139
50.258
6.067.922
217.863
(58)
–
77.061.765
26.266.787
248.461.291
67.606.326
1.744.165
–
–
–
6.185.112
–
9.285
324.006.179
18.285.758
(2.793.578)
–
–
–
–
–
–
(2.591.372)
–
336.906.987
(47.555)
(1.160)
–
(770)
(31.210)
22.128.846
1.199.979
50.258
6.067.152
186.653
51.176.671
(35.488.901)
74.577
–
–
–
–
–
197.557
(5.655.604)
8.423.905
475.602
–
–
–
–
–
(406.787)
905.608
1.071.866
441.998
–
–
–
–
–
(78.848)
96.513
(2.764)
–
–
–
–
–
–
3.194
(2.235.188)
(11.952.261)
327.665
–
–
–
–
–
(39.168)
(24.988)
(85.692)
219.486
–
–
–
54.115
–
5.875
15.959.904
2.837.116
2.340.624
96.943
(13.898.952)
168.796
87.080.764
(198.657)
–
–
–
–
–
–
(209.175)
–
35.789.444
(260.294)
–
–
–
–
–
–
(602.673)
–
6.568.448
(278.450)
–
–
–
–
–
–
(282.263)
–
(879.893)
(21.316)
–
–
–
–
–
–
(138)
–
29.020.438
(171.665)
–
–
–
–
–
–
(172.818)
–
410.858
(193.585)
–
–
–
–
(24.224)
–
(143.444)
–
37.763.593
8.348.359
(804.404)
14.777.003
218.401
102.632.836
2.738.451.755
(2.870.598.433)
329.206
1.723.560.878
(1.362.170.188)
717.842
354.973.282
(628.027.916)
(128.196)
24.046.727
(28.348.282)
(72.815)
23.860.172
–
1.647
207.830.389
(304.402.239)
–
5.758.863
(8.335.021)
(712)
(131.817.472)
(248.521.917)
362.108.532
(53.390.980)
(273.182.830)
(356.268)
(4.374.370)
(619.847)
23.861.819
–
(96.571.850)
–
(2.576.870)
(103.251)
(380.339.389)
308.717.552
(273.539.098)
(4.994.217)
23.861.819
(96.571.850)
(2.680.121)
3.993.642.994
1.709.720.223
953.247.397
55.087.685
23.057.415
251.710.030
13.064.062
27,04%
29,97%
16,29%
142,04%
(0,02)%
10,68%
(2,71)%
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
35
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
Franklin
Technology
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Equity
Fund
(USD)
609.417.442
–
671.591.332
–
369.675.762
–
714.115.815
–
609.417.442
671.591.332
369.675.762
714.115.815
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
1.585.862
30.046.281
3.999
–
3.987.687
74.104
2.531.745
11.176
781
–
–
65.629
–
308.600
–
–
–
–
8.581.836
2.374
108
–
–
532.038
TOPLAM GELİRLER
35.697.933
2.609.331
308.600
9.116.356
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
5.882.525
2.051.332
332.687
120.438
50.438
7.158
–
2.279.355
–
822.213
1.431.505
919.353
177.848
6.241.249
1.484.010
291.605
18.128
39.441
1.233
–
2.477.533
–
83.708
122.773
694.971
145.372
910.608
409.780
31.566
9.226
18.416
8.124
–
228.896
–
210.026
178.470
388.110
68.880
5.062.066
1.287.455
239.683
15.275
33.993
1.094
–
1.506.378
–
134.837
283.289
1.116.391
139.215
TOPLAM GİDERLER
14.074.852
11.600.023
2.462.102
9.819.676
Masraf iadeleri (not 18)
(1.170.418)
NET GİDERLER
12.904.434
11.600.023
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
22.793.499
3.910.954
11.845.579
–
–
–
5.386.577
–
(203.937)
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
27.594.927
58.165.691
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
861.415.992
(323.744.668)
875.901
363.378.709
(375.734.054)
–
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
538.547.225
(22.832.173)
(12.355.345)
–
58.848.552
–
(302.481.082)
(692.661)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
515.715.052
(12.355.345)
58.848.552
(303.173.743)
YILSONUNDA NET AKTİFLER
1.152.727.421
717.401.678
427.361.894
497.344.009
Portföy Devir Oranı (not 23)
17,15%
17,19%
Yok
21,28%
–
(985.173)
–
1.476.929
9.819.676
(8.990.692)
2.177.843
–
–
–
–
–
–
(44.738)
(1.168.329)
–
–
–
–
–
–
–
–
(703.320)
50.165.245
828.307
–
–
–
–
–
77.706
43.732.672
(6.857.587)
(1.168.329)
50.367.938
(4.212.471)
(6.915.674)
–
–
–
–
562.789
–
(5.571.328)
(1.061)
65.032.300
–
–
–
–
–
–
–
(9.022)
–
5.909
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(1.162.420)
432.380.257
(373.531.705)
–
36.847.472
(406.912)
–
–
–
–
–
–
(406.561)
–
86.401.937
192.135.782
(494.303.064)
(313.800)
İlişikteki notlar mali tabloların
36Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
U.S. Focus
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
15.009.101
–
2.532.288.020
–
725.285.036
–
2.911.650.277
–
123.984.678
–
117.736.168
–
61.153.384
–
15.009.101
2.532.288.020
725.285.036
2.911.650.277
123.984.678
117.736.168
61.153.384
248.040
206
–
–
–
–
–
64.214.969
451
–
–
–
–
18.322.111
3.191
–
–
1.481
12.822.370
17.902
115
–
–
194.996
645.748
1.123
–
–
–
5.035
18.425
3.380.851
255
–
126.470
–
1.643.722
19
3.441
–
–
6.573
248.246
64.215.420
18.326.783
13.035.383
651.906
3.526.001
1.653.755
172.154
43.042
9.718
600
1.212
1.045
–
50.666
–
–
–
68.276
4.072
12.563.382
4.867.883
917.538
64.060
132.621
6.143
–
3.156.212
967.445
1.698.769
991.618
2.012.135
492.042
8.209.925
2.929.669
548.894
97.948
78.888
1.982
482.101
3.113.881
127.590
49.150
279.071
611.436
276.056
24.583.350
6.018.383
1.060.130
70.640
164.490
15.607
–
8.462.573
–
490.436
815.120
2.452.259
600.348
1.229.997
345.939
49.154
4.242
8.492
1.352
–
327.727
–
56.421
83.285
157.818
30.584
1.009.681
339.175
58.238
12.789
8.454
273
–
221.371
–
–
139.311
316.847
31.125
880.750
241.569
30.905
17.133
5.923
78
–
192.739
–
–
–
251.796
20.913
350.785
27.869.848
16.806.591
44.733.336
2.295.011
2.137.264
1.641.806
–
(268.159)
350.785
27.601.689
(102.539)
1.208.561
191.068
–
–
–
–
–
5.022
36.613.731
15.627.408
7.689.505
–
–
–
–
–
20.320
1.302.112
59.950.964
3.099.183
(303.991)
–
–
–
–
–
–
(303.994)
–
3.793.310
(1.133.847)
15.672.744
(461)
–
(198.128)
(3.519)
44.732.875
2.295.011
1.939.136
1.638.287
2.654.039
3.253.844
7.297.792
(10.614)
–
–
3.969.021
1.274.237
188.957
(31.697.492)
205.599.312
8.228.478
–
–
–
–
–
53.399
(1.643.105)
16.215.338
–
–
–
–
–
–
(488)
1.586.865
1.010.226
469.595
–
–
–
614.078
47.256
(23.630)
15.468
3.327.927
(111.986)
–
–
–
–
–
(55.943)
18.627.276
182.183.697
14.571.745
3.704.390
3.175.466
(88.361.134)
(2.289.152)
–
–
–
–
–
–
(2.289.157)
–
2.905.576
(3.300.291)
248.187
–
–
40.493
2.829.616
(4.044.344)
(2.335.605)
–
253.853.561
(5.367.926)
–
–
–
–
–
–
(5.366.945)
–
11.142.995
–
–
–
–
–
–
–
90
–
(2.970.231)
(360.275)
–
–
–
9.529
45.201
11.037
14.261
–
9.754.851
88.853
–
–
–
–
–
–
(12.108)
–
(32.988.479)
14.970.908
425.302.387
25.714.830
453.912
13.007.062
21.202.528
(28.901.568)
(882)
925.137.839
(1.808.199.458)
(1.068.982)
1.028.063.787
(195.226.137)
172.684
1.363.000.234
(1.960.172.835)
6.346
120.154.425
(142.499.024)
–
125.982.830
(106.253.381)
6.434
98.661.515
(46.232.827)
16.965
(7.699.922)
(3.441)
(884.130.601)
(37.502.418)
833.010.334
(3.418.442)
(597.166.255)
–
(22.344.599)
–
19.735.883
(1.574.421)
52.445.653
(202.193)
(7.703.363)
(921.633.019)
829.591.892
(597.166.255)
(22.344.599)
18.161.462
52.243.460
11.099.048
1.577.666.522
1.569.847.836
2.739.786.409
127.354.909
136.351.542
126.403.906
64,76%
6,95%
76,02%
83,22%
51,36%
771,01%
97,02%
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
37
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Euroland
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
769.414.521
–
7.997.211
–
2.130.655.041
–
892.257.616
–
769.414.521
7.997.211
2.130.655.041
892.257.616
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
13.768.198
943.060
145
35.593
–
1.811.276
218.231
–
–
9.916
–
1.126
64.332.354
319.780
247.663
1.691.059
–
7.043.941
21.440.289
976.175
18.351
209.707
–
112.208
TOPLAM GELİRLER
16.558.272
229.273
73.634.797
22.756.730
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
7.583.338
1.879.142
353.570
36.377
55.992
245
–
2.545.479
–
382.996
360.833
1.628.923
196.243
90.903
21.152
4.644
1.692
566
118
–
38.123
–
–
–
18.321
2.063
20.502.688
5.128.526
843.874
289.125
132.678
37
–
6.519.109
–
292.553
151.267
3.171.588
495.418
8.699.061
2.264.827
356.099
78.645
57.866
71
–
2.293.763
–
299.448
568.143
1.908.478
209.850
TOPLAM GİDERLER
15.023.138
177.582
37.526.863
16.736.251
Masraf iadeleri (not 18)
–
–
–
–
NET GİDERLER
15.023.138
177.582
37.526.863
16.736.251
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
1.535.134
34.310.972
4.635.706
(783.822)
–
–
–
165.675
380.661
51.691
681.001
–
–
–
–
–
–
7.926
36.107.934
177.695.687
(38.747)
–
–
–
–
66.782
(552.207)
6.020.479
46.421.857
4.303.105
–
–
–
–
147.128
578.005
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
40.244.326
740.618
213.279.449
57.470.574
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
104.883.498
(2.023.724)
584.161
–
–
–
–
–
(2.071.310)
–
946.868
–
–
–
–
–
–
–
(10.095)
–
151.422.914
(26.248)
–
–
–
–
–
–
197.945
–
116.375.021
(1.235.933)
–
–
–
–
–
–
(2.304.766)
–
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
141.616.951
1.677.391
364.874.060
170.304.896
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
273.925.655
(361.974.039)
(4.151)
3.626.520
(5.768.366)
(1.114)
769.502.727
(968.873.673)
(1.307.692)
419.241.825
(377.997.556)
258.485
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
(88.052.535)
(1.581.395)
(2.142.960)
(82.314)
(200.678.638)
(41.103.037)
41.502.754
(7.933.516)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
(89.633.930)
(2.225.274)
(241.781.675)
33.569.238
YILSONUNDA NET AKTİFLER
821.397.542
7.449.328
2.253.747.426
1.096.131.750
Portföy Devir Oranı (not 23)
24,25%
56,69%
54,91%
23,11%
İlişikteki notlar mali tabloların
38Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
Templeton
Global Allocation
Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Equity
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton Global
Fundamental
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Global Growth
and Value Fund
(USD)
Franklin
Templeton
Japan
Fund
(JPY)
Templeton
Africa
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
26.567.300
–
60.943.727
–
592.985.661
–
79.523.418
–
12.730.289.900
–
5.433.869
–
4.162.546.959
–
26.567.300
60.943.727
592.985.661
79.523.418
12.730.289.900
5.433.869
4.162.546.959
432.904
233.784
–
–
–
–
1.595.196
20.065
1.746
–
–
12.129
9.715.465
10.433.619
3.046
–
–
176.454
1.645.600
–
1.673
18.844
–
90.635
293.383.963
–
–
–
–
–
1.676.211
–
3.392
–
–
–
–
157.818.816
72.658
–
–
–
666.688
1.629.136
20.328.584
1.756.752
293.383.963
1.679.603
157.891.474
331.824
80.827
12.796
6.293
2.163
2.403
–
79.341
–
–
–
111.060
9.789
847.383
217.204
33.220
20.449
4.133
39
–
338.953
–
–
–
–
19.397
6.952.131
1.783.105
331.223
144.892
41.403
1.815
216.575
3.235.648
–
–
–
597.648
157.592
449.057
196.187
25.650
10.096
5.042
120
–
176.858
–
29.964
32.288
56.004
19.154
130.827.231
39.453.472
3.958.643
1.816.184
911.501
60.634
–
27.888.325
–
–
1.400.898
15.920.308
3.232.253
503.280
90.607
9.873
40.303
2.091
118
–
116.853
–
–
–
40.098
6.402
28.529.423
9.076.885
1.654.413
1.871.068
254.377
7.041
4.613.503
7.987.323
–
584.756
1.009.830
2.032.784
934.329
636.496
1.480.778
13.462.032
1.000.420
225.469.449
809.625
58.555.732
–
–
–
–
630.950
1.480.778
13.462.032
1.000.420
225.469.449
762.650
58.555.624
35.738
(52.296)
1.240.342
(306.651)
–
–
–
602
(10.607)
148.358
2.514.543
187.097
–
–
–
–
2.494
(89.058)
6.866.552
14.005.162
17.776.925
–
–
–
–
26.707
(356.024)
756.332
2.491.101
–
–
–
–
–
–
1.775
67.914.514
1.930.939.415
–
–
–
–
–
–
(13.409.504)
916.953
12.354
88.747
–
–
–
–
–
199.910
99.335.850
82.600.226
73.613.554
–
–
–
–
–
(8.461.330)
907.128
2.763.434
38.319.322
3.249.208
1.985.444.425
1.217.964
247.088.300
2.184.342
(433.189)
(36.176)
–
–
–
–
–
(631.955)
–
6.945.060
(103.828)
–
–
–
–
–
–
(8.648)
–
74.241.720
(6.856.500)
–
908.726
–
–
–
–
(6.139.517)
(16.782)
9.334.942
–
–
–
–
–
–
–
2.165
–
3.782.560.527
–
–
–
–
–
–
–
3.706.322
–
(2.049.778)
(220.753)
–
–
–
–
–
–
(227.246)
–
(115.149.719)
26.205.658
–
10.431.003
–
–
–
–
(14.348.415)
(65.297)
1.990.150
9.596.018
100.456.969
12.586.315
5.771.711.274
(1.279.813)
154.161.530
20.420.337
(3.870.072)
2.140
7.908.318
(9.011.929)
(816)
243.727.892
(88.616.323)
817.514
15.879.638
(18.917.128)
28.901
22.405.224.862
(15.440.318.029)
35.007.920
96.729.208
(14.361.381)
278.257
2.031.253.597
(2.570.617.022)
(385.382)
16.552.405
(82.863)
(1.104.427)
(132.093)
155.929.083
(8.433.746)
(3.008.589)
(900.960)
6.999.914.753
(71.740.648)
82.646.084
(27.178)
(539.748.807)
(100.056.798)
16.469.542
(1.236.520)
147.495.337
(3.909.549)
6.928.174.105
82.618.906
(639.805.605)
45.026.992
69.303.225
840.937.967
88.200.184
25.430.175.279
86.772.962
3.676.902.884
47,80%
26,80%
32,99%
60,56%
186,23%
(24,61)%
35,33%
(5.546)
(46.975)
(108)
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
39
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Templeton
Asian
Dividend
Fund*
(USD)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
(USD)
–
–
16.112.820.817
–
228.044.710
–
1.853.961.008
–
–
16.112.820.817
228.044.710
1.853.961.008
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
63.590
–
–
–
–
–
443.394.224
–
415.565
–
–
–
12.012.768
14.167
51.955
–
–
84
54.645.301
–
73.578
–
–
10.029
TOPLAM GELİRLER
63.590
443.809.789
12.078.974
54.728.908
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
8.896
1.894
–
111
42
–
–
938
–
–
–
15
245
201.353.055
38.637.601
5.827.722
10.421.782
1.079.187
2.934
–
45.510.300
–
1.731.002
1.462.501
8.496.868
3.837.241
7.492.636
1.498.032
189.103
296.525
36.698
3.565
–
2.006.237
–
61.376
–
42.311
120.441
28.056.338
4.472.385
898.300
674.081
111.401
2.582
–
7.388.067
–
1.076.057
556.719
1.409.499
1.106.138
TOPLAM GİDERLER
12.141
318.360.193
11.746.924
45.751.567
Masraf iadeleri (not 18)
–
NET GİDERLER
12.141
318.359.059
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
51.449
6.762
(10.671)
–
–
–
–
–
(6.700)
125.450.730
116.760.127
40.646.859
–
–
–
–
–
(960.551)
332.050
(60.382)
–
–
–
–
–
–
(556.122)
8.977.341
(187.962.280)
1.106.461
–
–
–
–
–
156.625
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
40.840
281.897.165
(284.454)
(177.721.853)
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
(235.770)
(13.501)
–
–
–
–
–
–
(13.613)
–
639.698.469
(29.746.755)
–
–
–
–
–
–
(29.949.804)
–
3.778.120
–
–
–
–
–
–
–
5.480
–
99.484.105
(390.150)
–
–
–
–
–
–
(495.843)
–
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
(222.044)
861.899.075
3.499.146
(79.123.741)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
5.141.805
–
910
5.906.804.220
(6.968.106.828)
(5.476.512)
1.262.425.557
(554.813.506)
4.741.800
262.550.049
(692.856.442)
(335.127)
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
5.142.715
(8.983)
(1.066.779.120)
(91.830.103)
712.353.851
(1.860.100)
(430.641.520)
(850.685)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
5.133.732
(1.158.609.223)
710.493.751
(431.492.205)
YILSONUNDA NET AKTİFLER
4.911.688
15.816.110.669
942.037.607
1.343.345.062
Portföy Devir Oranı (not 23)
2,21%
(19,52)%
(65,25)%
57,52%
(1.134)
–
–
11.746.924
45.751.567
*Bu fon 26 Nisan 2013’de oluşturulmuştur
İlişikteki notlar mali tabloların
40Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Templeton
China
Fund
(USD)
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets
Balanced Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets Bond
Fund
(USD)
Templeton Emerging
Markets Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euro Government
Bond
Fund
(EUR)
2.284.778.429
–
467.205.560
–
1.143.809.086
–
55.726.679
–
6.610.440.114
–
219.607.218
–
35.752.731
–
2.284.778.429
467.205.560
1.143.809.086
55.726.679
6.610.440.114
219.607.218
35.752.731
63.196.452
–
22.980
–
–
45
17.716.542
163.028
1.127
–
–
2.874.685
34.956.745
–
97.672
–
–
393.624
1.613.993
2.086.645
21
–
–
1.891
–
617.008.389
220.815
–
–
919.042
8.446.533
934
35
–
–
–
–
958.303
13
–
–
–
63.219.477
20.755.382
35.448.041
3.702.550
618.148.246
8.447.502
958.316
30.659.116
5.112.776
722.689
724.622
145.051
27.040
–
5.552.745
–
172.100
266.533
748.561
516.260
7.364.190
1.298.858
220.733
322.529
29.101
7.648
–
1.912.710
–
249.910
18.791
288.790
376.397
18.905.464
3.072.509
536.374
770.310
77.714
404
–
4.284.723
–
560.277
492.510
950.541
488.355
884.252
218.374
30.388
49.424
4.572
413
–
261.349
–
756
13.269
84.046
46.162
70.959.918
18.207.687
2.867.358
5.495.298
471.915
–
5.956.066
21.405.377
–
14.483.170
1.101.366
3.526.563
1.661.350
3.745.172
608.893
112.671
147.414
14.525
139
–
948.799
–
–
136.928
210.670
85.227
157.090
78.264
15.159
2.887
1.935
–
–
27.204
–
–
–
117.032
7.489
44.647.493
12.089.657
30.139.181
1.593.005
146.136.068
6.010.438
407.060
(2.517)
(9.675)
(46.125)
(123.309)
(2.563)
(13.258)
–
44.644.976
12.079.982
30.093.056
1.469.696
146.133.505
5.997.180
407.060
18.574.501
(120.325.267)
–
–
–
–
–
–
45.839
8.675.400
(40.410.209)
–
–
–
–
–
–
86.236
5.354.985
65.092.155
848.046
–
–
–
–
–
(591.227)
2.232.854
(74.716)
1.367.033
–
–
–
–
–
(3.836)
472.014.741
(14.022.080)
207.327.089
–
–
–
–
–
(3.628.912)
2.450.322
(7.137.294)
–
–
–
–
–
–
10.894
551.256
1.508.972
–
–
–
–
–
–
–
(101.704.927)
(31.648.573)
70.703.959
3.521.335
661.690.838
(4.676.078)
2.060.228
129.603.453
–
–
–
–
–
–
–
(2.199)
–
42.184.594
–
–
–
–
–
–
–
(145.077)
–
(32.381.565)
(692.896)
–
–
–
–
–
–
(786.054)
–
(6.276.246)
(846.507)
–
–
–
–
–
–
(656.245)
–
(33.977.418)
(114.904.787)
–
8.196.316
–
–
–
–
(24.250.187)
(51.921)
26.328.265
–
–
–
–
–
–
–
25.331
–
100.496
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27.896.327
10.390.944
36.843.444
(4.257.663)
496.702.841
21.677.518
2.160.724
1.121.738.232
(1.780.625.291)
(2.618.338)
134.298.003
(209.879.019)
(194.390)
399.015.955
(458.468.053)
(510.838)
78.298.261
(50.801.719)
128.558
6.417.234.517
(4.706.585.345)
12.929.581
87.344.192
(92.864.340)
95.543
22.240.015
(27.334.099)
(39.077)
(661.505.397)
(21.469.121)
(75.775.406)
(305.971)
(59.962.936)
(6.143.773)
27.625.100
(1.454.766)
1.723.578.753
(465.439.068)
(5.424.605)
(1.061.808)
(5.133.161)
(502.510)
(682.974.518)
(76.081.377)
(66.106.709)
26.170.334
1.258.139.685
(6.486.413)
(5.635.671)
1.629.700.238
401.515.127
1.114.545.821
77.639.350
8.365.282.640
234.798.323
32.277.784
(29,80)%
49,78%
74,22%
(58,56)%
(8,39)%
13,26%
37,80%
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
41
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Templeton
Euro High
Yield
Fund
(EUR)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
Templeton
Euro Liquid
Reserve
Fund
(EUR)
Templeton
Euro Short-Term
Money Market
Fund
(EUR)
Templeton
Euroland
Fund
(EUR)
541.078.975
–
136.184.651
–
101.016.087
–
101.562.854
–
541.078.975
136.184.651
101.016.087
101.562.854
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
91.313
46.662.332
1.263
–
706.250
121.523
–
586.134
476
–
–
–
–
205.020
99
–
–
–
2.996.390
–
80
110.875
–
332.315
TOPLAM GELİRLER
47.582.681
586.610
205.119
3.439.660
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
5.449.796
1.562.308
309.441
43.387
40.161
450
–
2.195.211
–
208.799
–
921.218
147.274
313.469
163.510
11.564
7.777
6.574
–
–
64.539
–
–
–
247.836
26.226
182.163
104.114
8.676
5.915
4.930
–
–
25.051
–
–
–
–
18.831
1.102.832
295.533
48.738
18.472
6.828
–
–
435.334
–
3.467
–
112.081
25.344
TOPLAM GİDERLER
10.878.045
841.495
349.680
2.048.629
Masraf iadeleri (not 18)
–
–
NET GİDERLER
10.878.045
841.495
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
36.704.636
14.808.155
6.509.993
–
–
–
816.040
–
(504.427)
(254.885)
26.416
–
–
–
–
–
–
–
5.449
5.663
–
–
–
–
–
–
–
1.391.031
13.108
–
–
–
–
–
–
(8.240)
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
58.334.397
(228.469)
11.112
1.395.899
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
12.791.548
(457.082)
–
–
–
–
(5.894)
–
(296.066)
–
100.556
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25.617.419
–
–
–
–
–
–
–
90
–
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
70.366.903
(127.913)
11.112
27.013.408
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
607.116.285
(385.506.662)
2.772.508
152.521.986
(175.462.183)
(19.811)
74.386.817
(80.421.849)
(1.309)
34.876.283
(39.770.616)
(31.989)
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
224.382.131
(34.125.521)
(22.960.008)
(738.194)
(6.036.341)
(645.481)
(4.926.322)
(2.469.784)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
190.256.610
(23.698.202)
(6.681.822)
(7.396.106)
YILSONUNDA NET AKTİFLER
801.702.488
112.358.536
94.345.377
121.180.156
Portföy Devir Oranı (not 23)
44,08%
Yok
Yok
4,32%
(150.010)
199.670
–
2.048.629
İlişikteki notlar mali tabloların
42Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Templeton
European
Fund
(EUR)
Templeton
European
Corporate Bond
Fund
(EUR)
Templeton
European
Total Return
Fund
(EUR)
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global
Aggregate Bond
Fund
(USD)
105.757.279
–
23.570.368
–
64.970.960
–
890.205.145
–
803.180.357
–
516.299.182
–
33.185.762
–
105.757.279
23.570.368
64.970.960
890.205.145
803.180.357
516.299.182
33.185.762
3.285.289
–
73
70.907
–
718.591
–
1.039.846
27
–
1.111
–
–
2.836.998
90
–
–
–
67.167.628
14.678
34.686
–
–
66.084
19.135.402
–
11.437
641.752
–
2.171.807
12.314.478
–
106
404.082
–
1.777.614
55.386
869.961
27
–
–
255
4.074.860
1.040.984
2.837.088
67.283.076
21.960.398
14.496.280
925.629
1.142.710
293.839
52.495
20.693
6.912
–
–
508.002
–
–
–
47.358
28.567
175.280
75.254
9.670
2.261
1.822
–
–
16.868
–
–
–
121.354
6.569
551.389
174.842
35.663
11.837
4.303
–
–
115.252
–
–
–
346.709
16.014
20.350.444
3.376.620
454.787
1.905.796
83.208
3.327
–
3.519.221
–
17.290
37.879
1.929.137
460.203
8.681.110
2.186.435
394.669
125.647
54.909
2.892
–
3.724.240
–
322.332
108.802
310.018
230.903
5.664.043
1.434.792
273.778
73.610
33.307
–
–
2.778.869
–
94
–
45.636
153.976
149.404
74.867
7.338
5.043
2.086
1.182
–
16.500
–
–
–
44.415
7.610
2.100.576
409.078
1.256.009
32.137.912
16.141.957
10.458.105
308.445
–
–
–
(8.190)
(204.395)
(176)
(17.764)
2.100.576
400.888
1.051.614
32.137.736
16.141.957
10.458.105
1.974.284
3.757.266
–
–
–
–
–
–
(27.436)
640.096
671.904
14.848
69.820
–
–
9.631
–
1.857
1.785.474
2.969.350
67.328
–
–
–
–
–
(3.483)
35.145.340
10.545.247
12.559.571
–
–
–
–
–
(524.484)
5.818.441
26.954.842
–
–
–
–
–
–
145.518
4.038.175
16.137.884
48.431
–
–
–
–
–
(54.323)
634.948
1.349.015
1.386.458
–
–
–
–
–
11.912
4.818.669
57.725.674
32.918.801
20.170.167
3.382.333
177.763.039
(9.400.753)
–
–
–
–
–
–
(9.691.580)
–
203.320.422
–
–
–
–
–
–
–
208.470
–
105.374.565
(27.941)
–
–
–
–
–
–
(63.394)
–
125.453.397
5.704.114
19.377.383
–
–
–
–
–
–
–
(3.767)
–
1.408.156
303.705
(9.983)
–
–
–
–
–
–
(15)
–
350.331
(105.736)
–
–
–
–
–
–
(10.024)
–
290.681
(93.718)
(289.597)
–
–
–
–
–
–
(206.870)
–
25.077.730
1.701.863
5.053.240
216.396.380
236.447.693
2.792.148
28.467.465
(32.812.872)
(7.690)
44.962.049
(26.431.943)
258.180
58.158.243
(41.906.265)
13.453
1.624.631.181
(603.304.715)
2.810.155
210.376.348
(273.608.256)
(79.711)
39.779.852
(76.360.179)
12.763
14.636.762
(33.431.148)
(350.235)
(4.353.097)
(1.944.379)
18.788.286
(666.568)
16.265.431
(1.849.842)
1.024.136.621
(14.406.567)
(63.311.619)
(8.648.840)
(36.567.564)
(4.131.334)
(19.144.621)
(723.666)
(6.297.476)
18.121.718
14.415.589
1.009.730.054
(71.960.459)
(40.698.898)
(19.868.287)
124.537.533
43.393.949
84.439.789
2.116.331.579
967.667.591
601.053.681
16.109.623
32,02%
8,99%
99,18%
(5,15)%
39,63%
31,21%
259,01%
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
43
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Templeton
Global Aggregate
Investment Grade
Bond Fund
(USD)
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
10.062.164
–
595.171.716
–
41.237.011.127
–
562.372.898
–
10.062.164
595.171.716
41.237.011.127
562.372.898
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
–
234.514
173
–
–
–
10.273.255
7.145.821
1.331
133.831
–
688.073
–
1.727.460.961
1.545.260
–
–
–
–
28.523.813
13.857
–
–
–
TOPLAM GELİRLER
234.687
18.242.311
1.729.006.221
28.537.670
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
42.291
21.056
1.090
1.936
2.524
–
–
442
–
–
–
–
2.313
5.066.777
1.725.096
309.395
134.087
38.559
–
–
2.691.944
–
700.087
294.935
261.323
183.886
326.223.057
100.419.399
19.707.766
21.469.544
2.760.445
88.872
63.505.157
84.276.107
3.852.856
14.010.459
15.509.072
76.172.948
10.103.171
5.190.579
1.621.192
294.256
200.801
42.065
177
–
1.193.505
–
–
–
1.910.198
157.161
TOPLAM GİDERLER
71.652
11.406.089
738.098.853
10.609.934
Masraf iadeleri (not 18)
(7.797)
NET GİDERLER
63.855
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
170.832
201.736
42.989
–
–
–
–
–
(561)
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
414.996
17.618.085
3.803.105.413
5.904.347
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
(335.230)
26.419
–
–
–
–
–
–
(3.011)
–
88.724.644
(1.976.219)
–
–
–
–
–
–
(659.285)
–
948.611.926
(1.373.816.464)
–
265.965.431
–
–
–
–
(461.725.882)
(1.919.082)
(4.064.542)
17.321.625
–
–
–
–
–
–
(556.560)
(948)
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
103.174
103.707.225
3.180.221.342
18.603.922
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
168.861
–
1.217
195.535.428
(187.747.545)
335.889
21.526.999.679
(18.348.978.030)
19.409.824
559.589.687
(292.081.707)
2.865.651
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
170.078
–
8.123.772
(7.854.435)
3.197.431.473
(1.002.096.235)
270.373.631
(12.762.084)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
170.078
269.337
2.195.335.238
257.611.547
YILSONUNDA NET AKTİFLER
10.335.416
699.148.278
46.612.567.707
838.588.367
Portföy Devir Oranı (not 23)
369,50%
25,43%
50,05%
8,37%
–
11.406.089
6.836.222
9.429.879
1.520.344
–
–
–
–
–
(168.360)
(4.688)
–
738.094.165
10.609.934
990.912.056
(511.045)
2.875.356.519
–
–
–
–
–
(62.652.117)
17.927.736
1.303.355
(11.454.602)
–
–
–
–
–
(1.872.142)
*Bu fon 13 Temmuz 2012’de oluşturulmuştur
İlişikteki notlar mali tabloların
44Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global High
Income Bond
Fund*
(USD)
Templeton
Global
High Yield
Fund
(USD)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global
Total Return
Fund
(USD)
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
69.775.789
–
–
–
176.395.245
–
408.785.475
–
131.439.485
–
24.045.237.813
–
4.715.345.864
–
69.775.789
–
176.395.245
408.785.475
131.439.485
24.045.237.813
4.715.345.864
2.614.058
–
1.252
40.292
–
179.483
7.109
771.135
–
–
9.715
4.150
180.376
16.621.898
2.068
–
325.922
51.683
9.202.759
7.309.393
139
–
–
208.920
2.745.496
–
8.004
–
–
572.227
530.466
1.690.792.233
1.099.706
–
–
6.657.243
108.141.587
–
30.909
3.114.754
–
2.998.679
2.835.085
792.109
17.181.947
16.721.211
3.325.727
1.699.079.648
114.285.929
736.318
186.638
36.279
10.916
4.530
78
–
350.951
–
62.293
–
–
23.626
72.052
23.111
1.577
490
569
13
–
12.365
–
–
–
8.657
2.164
2.120.702
587.387
111.829
78.130
15.150
592
–
945.156
–
–
–
550.185
54.048
3.893.398
1.104.646
202.754
123.889
28.144
1.302
–
1.201.746
–
276.413
1.015.758
660.685
109.314
1.412.389
362.907
68.099
24.420
8.794
82
–
648.752
–
37.453
1.174
68.828
31.352
223.958.407
68.478.629
12.976.251
16.909.951
1.836.699
10.795
37.765.665
57.031.843
–
6.448.362
9.598.805
67.061.845
6.604.761
51.616.013
12.989.908
2.500.594
671.280
304.385
154
–
25.657.213
–
2.259
–
278.043
1.311.511
1.411.629
120.998
4.463.179
8.618.049
2.664.250
508.682.013
95.331.360
(158.198)
(157)
–
(343.256)
–
(4.412)
–
1.253.431
120.841
4.463.179
8.274.793
2.664.250
508.677.601
95.331.360
1.581.654
511.563
–
–
–
–
–
147.087
(10.816)
671.268
189.105
8.133
–
–
–
12.099
–
4.792
12.718.768
535.080
755.163
–
–
–
701.318
–
(19.112)
8.446.418
6.569.459
4.882.499
–
–
–
–
–
(410.263)
661.477
4.215.503
–
–
–
–
–
–
(47.306)
1.190.402.047
18.304.942
1.574.709.913
–
–
–
–
–
(23.619.813)
18.954.569
201.255.889
–
–
–
–
–
–
(1.724.812)
2.229.488
885.397
14.691.217
19.488.113
4.829.674
2.759.797.089
218.485.646
43.895.074
(1.002.415)
–
–
–
–
–
–
(23.743)
(8.336)
28.029.597
–
–
–
–
–
–
–
(7.298)
–
15.081.930
62.348.693
32.851.973
2.481.830.922
11.215.416
–
–
–
–
–
–
–
(6.934)
–
(52.737)
(22.842)
–
–
–
–
(1.188)
–
(17.155)
–
13.437.970
791.475
(72.354)
403.857
–
91.749
–
–
(25.998)
–
(5.365)
(1.176)
645.472.400
(627.175.594)
–
72.922.142
–
–
–
–
(368.631.536)
(553.579)
784.060.632
–
–
–
–
–
–
–
213.562
–
1.002.759.840
22.395.687
(29.478.849)
(20.592)
21.150.624
(350.670)
47.420
241.041.894
(101.214.393)
423.902
328.805.720
(144.649.897)
607.713
33.427.700
(48.640.106)
(30.993)
26.799.105.204
(12.927.035.055)
60.326.493
350.056.851
(559.298.028)
(78.495)
(7.103.754)
(1.844.571)
20.847.374
(609.031)
140.251.403
(12.511.498)
184.763.536
(8.778.609)
(15.243.399)
(431.268)
13.932.396.642
(1.182.095.285)
(209.319.672)
(43.555.475)
(8.948.325)
20.238.343
127.739.905
175.984.927
(15.674.667)
12.750.301.357
(252.875.147)
74.265.434
21.029.818
319.217.080
647.119.095
148.616.791
39.277.370.092
5.465.230.557
(0,47)%
53,18%
18,62%
28,51%
72,91%
17,58%
24,83%
ayrılmaz bir parçasıdır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
45
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2013 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Templeton
Korea
Fund
(USD)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
Templeton
Latin
America
Fund
(USD)
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
98.223.872
–
2.799.797.107
–
182.794.364
–
98.223.872
2.799.797.107
182.794.364
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra)
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 12)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
801.405
–
7.336
–
–
317
74.955.971
–
55.905
–
–
45.374
6.364.678
–
6.619
–
–
–
TOPLAM GELİRLER
809.058
75.057.250
6.371.297
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 13)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Taahhüt vergisi (not 16)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetleme, basım ve yayın giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 17)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 17)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 17)
Diğer giderler
1.662.668
288.147
49.941
60.395
6.509
1.496
–
459.005
–
–
2.804
58.549
23.293
37.409.989
6.728.525
1.252.607
1.468.474
175.996
1.058
–
10.830.649
–
1.070.900
189.014
1.234.299
1.059.656
3.613.424
572.177
109.097
109.223
14.189
4.366
–
993.751
–
117.356
–
166.043
48.894
TOPLAM GİDERLER
2.612.807
61.421.167
5.748.520
Masraf iadeleri (not 18)
–
NET GİDERLER
2.612.807
61.420.913
5.748.520
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Faiz oranı swapları üzerinde gerçekleşmiş net kâr/(zarar)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı (veya zararı)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net (zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
(1.803.749)
10.323.927
–
–
–
–
–
–
(193.327)
13.636.337
31.110.249
5.265.051
–
–
–
–
–
366.689
622.777
21.704.240
–
–
–
–
–
–
(491.194)
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
8.326.851
50.378.326
21.835.823
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
(10.582.116)
–
–
–
–
–
–
–
(10.439)
–
(222.087.746)
(1.226.046)
–
–
–
–
–
–
(1.631.030)
–
6.753.365
–
–
–
–
–
–
–
6.415
–
FAALİYETLER SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
(2.265.704)
(174.566.496)
28.595.603
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 21)
108.982.500
(90.599.930)
–
817.139.179
(1.233.400.496)
(1.403.666)
352.347.412
(329.388.296)
(124.891)
Ödenen/biriken kar payları (not 22)
18.382.570
–
(417.664.983)
(24.717.029)
22.834.225
(941.236)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET
AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
18.382.570
(442.382.012)
21.892.989
YILSONUNDA NET AKTİFLER
114.340.738
2.182.848.599
233.282.956
Portföy Devir Oranı (not 23)
(46,19)%
12,30%
(10,11)%
(254)
–
İlişikteki notlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır
46Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2011
Franklin Asian Flex Cap Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,99%
2,00%
1,99%
3,24%
0,99%
2,74%
373.074,068
761,117
70.364,649
229.888,455
125.496,710
83.835,467
12,87
7,26
12,77
11,84
13,79
12,22
12,01
6,78
11,92
11,19
12,75
11,50
14,03
7,68
13,92
13,24
14,74
13,53
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD*
A (acc) SGD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)*
N (acc) USD
Z (acc) GBP
1,83%
1,79%
1,83%
3,17%
2,41%
0,97%
0,93%
2,59%
1,33%
40.788.127,635
3.879,400
1.229.696,050
1.492.305,391
591.489,508
832.764,086
76.572,610
5.015.382,444
87.241,441
18,19
11,76
16,79
15,39
22,13
26,36
11,78
16,34
15,30
14,09
–
13,01
12,08
17,24
20,24
–
12,75
11,45 11,44
–
10,24
9,93
14,08
16,28
–
10,43
–
Franklin Brazil Opportunities Fund – USD*
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
I (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (Qdis) USD
1,84%
1,84%
1,84%
1,84%
0,96%
2,34%
2,35%
2,34%
1.380.396,607
652.073,652
1.142.926,166
155.136,000
346.655,854
2.238.054,421
1.095.517,648
1.284.391,490
10,17
10,11
10,10
10,10
10,25
10,12
10,08
10,06
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Euroland Core Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
1,84%
1,84%
0,97%
0,97%
2,58%
486.627,027
202.295,923
485.760,497
599.242,815
99.444,356
14,15
14,49
14,73
15,10
13,67
11,78
11,74
12,16
12,12
11,47
13,74
15,68
14,06
16,06
13,47
Franklin European Core Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,82%
1,82%
0,95%
2,57%
80.495,524
71.737,139
137.561,043
85.555,803
11,76
11,57
11,95
11,60
9,89 9,89 9,97 9,83 –
–
–
–
Franklin European Dividend Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,84%
1,84%
0,97%
2,60%
134.445,252
107.906,292
1.534.309,111
154.000,321
11,95
11,55
12,14
11,77
10,10 10,10 10,17 10,03 –
–
–
–
Franklin European Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD-H1 (korumalı)*
A (acc) USD*
A (Ydis) GBP
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD*
1,82%
1,79%
1,81%
1,83%
0,97%
2,58%
2,57%
20.513.177,866
159.713,888
542.699,769
65.043,600
13.733.143,642
10.843.508,747
206.960,557
12,85
10,70
10,66
14,95
24,66
11,67
10,63
10,16
–
–
11,29
19,33
9,29
–
9,68
–
–
12,16
18,27
8,92
–
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
1,84%
1,84%
0,98%
0,97%
2,59%
1,03%
6.911.898,536
316.284,042
6.882.161,681
1.657.839,875
1.236.441,791
379,248
25,45
33,14
29,64
38,53
24,17
10,53
18,49
23,41
21,35
27,01
17,69
–
19,91
28,89
22,80
33,05
19,20
–
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
1,59%
1,56%
1,57%
1,57%
1,56%
1,59%
1,57%
0,86%
0,85%
2,37%
2,37%
74.546,058
92.730,000
75.298,861
285.861,162
23.261,550
51.731,415
203.929,835
198.353,590
209.644,598
65.292,518
197.673,460
10,67
10,56
11,02
10,57
10,66
10,96
10,51
10,76
11,13
10,56
10,92
9,41 9,39 10,00 9,39 9,41 10,00 9,39 9,43 10,02 9,38 9,98 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
48Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Franklin Global Growth Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) GBP
A (acc) SGD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
Z (acc) USD
1,84%
1,85%
1,83%
1,84%
1,85%
0,97%
1,00%
0,96%
0,96%
2,59%
2,62%
1,35%
2.974.460,789
1.409.167,221
110.285,186
13.201,269
28.935,810
5.721.290,297
1.395.444,753
405.186,386
407,024
729.557,903
188.597,307
500,000
11,88
11,61
11,91
11,68
10,59
10,17
11,94
12,25
10,70
10,80
11,35
10,98
10,86
10,91
10,98
10,36
9,68
9,22
11,12
11,20
9,59
9,95
10,75
9,99
11,80
10,35
12,01
10,99
10,20
9,93
10,46
12,13
10,11
10,89
10,27
10,80
Franklin Global Listed Infrastructure Fund – USD*
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP-H1 (korumalı)
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
1,83%
1,85%
1,84%
1,85%
1,85%
0,97%
0,97%
0,98%
2,60%
1,10%
1,10%
1.066,296
383,700
123.675,000
500,000
2.309,289
148.000,000
113.575,318
64.593,220
690,483
322,966
322,966
9,37
9,38
9,33
9,37
9,39
9,39
9,40
9,39
9,37
9,56
9,56
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Real Estate Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
1,86%
1,85%
1,86%
1,85%
1,86%
3,17%
2,44%
0,98%
2,62%
2,61%
13.494.172,888
897.018,747
5.844.757,542
414.915,776
399.640,004
1.756.598,425
5.971.176,141
7.438.789,237
9.089.527,492
790.153,465
10,08
13,24
9,02
6,78
13,02
8,85
9,00
10,78
9,53
12,97
9,04
11,94
8,14
6,12
11,83
8,04
8,13
9,58
8,61
11,78
9,04
12,00
8,22
5,98
11,99
8,15
8,20
9,50
8,68
11,92
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,84%
3,15%
0,99%
2,60%
6.732.197,304
54.910,194
816.358,196
725.956,206
26,33
22,67
14,27
23,99
19,86
17,33
10,68
18,23
22,28
19,70
11,89
20,61
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) SEK-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (Ydis) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR
1,86%
1,86%
1,86%
1,86%
1,86%
1,86%
1,86%
1,87%
1,86%
0,97%
0,97%
2,60%
2,61%
3.437.507,082
1.785.677,226
825.515,276
737.288,314
2.327.695,065
2.149.607,001
1.463.849,465
15.291,566
91.090,871
87.640,296
45.334,584
252.591,330
820.224,560
4,19
3,51
4,29
4,05
4,19
3,27
3,88
4,29
4,06
4,31
4,32
4,10
4,19
7,69
6,52
8,09
7,56
7,69
6,00
7,11
8,10
7,58
7,84
7,85
7,57
7,96
11,38
9,83
10,45
11,30
11,41
8,93
10,20
10,46
11,32
11,50
11,50
11,28
10,36
Franklin High Yield Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)*
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD*
Z (Mdis) USD
1,53%
1,53%
1,52%
1,53%
2,94%
2,21%
0,86%
0,87%
0,86%
2,13%
2,12%
1,13%
17.184.666,638
355.545.431,101
194.081,751
9.742.913,175
92.364.420,661
2.750.972,960
11.361.096,964
4.086.343,203
7.159.523,779
8.381.693,770
83.948,303
177.866,316
15,70
6,99
9,86
8,79
7,03
20,64
15,99
11,20
10,98
16,64
9,77
10,31
14,54
6,85
–
8,64
6,90
19,24
14,71
10,35 10,76
15,50
–
10,11
13,74
6,91
–
8,77
6,96
18,31
13,81
–
10,86
14,74
–
10,20
Franklin Income Fund – USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
B (Mdis) USD
1,67%
1,67%
2,98%
83.179.785,635
4.391.943,821
13.528.332,656
11,86
8,50
11,37
11,36
8,16
10,89
11,74
8,48
11,28
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
49
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Franklin Income Fund – USD (devamı)
C (acc) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
2,26%
2,26%
0,88%
2,18%
1,17%
1,18%
6.349.634,119
5.218.009,481
8.004.466,936
8.908.832,437
741.828,239
1.072.409,311
20,62
15,25
17,18
19,12
13,27
10,72
19,07
14,61
15,68
17,67
12,14
10,28
18,95
15,15
15,37
17,54
11,93
10,63
Franklin India Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
W (acc) USD
W (acc) GBP
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
1,90%
1,90%
1,91%
1,91%
1,90%
1,91%
1,91%
3,21%
2,48%
1,01%
1,01%
1,05%
2,65%
2,65%
2,64%
1,17%
1,13%
1,41%
1,43%
23.047.186,368
6.362.082,423
4.290,459
17.391.039,317
84.749,226
480.245,713
614.123,545
1.017.432,941
438.129,444
4.292.730,057
398.529,967
2.766,550
1.810.237,204
2.437.406,657
1.613.925,830
47.066,550
76.118,338
266.312,960
35.500,000
21,08
19,59
9,67
8,66
7,27
28,89
24,73
19,11
20,16
22,65
21,02
20,90
19,91
18,57
10,07
10,71
11,03
8,41
11,00
20,79
19,87
9,54 8,81
7,16
29,30
23,67
19,09
19,99
22,13
21,13
21,05
19,78
18,98
9,75
10,49 10,48 8,25
10,48 27,05
22,56
–
10,48
9,04
33,27
30,06
25,16
26,16
28,54
23,77
23,68
25,92
21,71
12,64
–
–
10,69
–
Franklin MENA Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
X (acc) USD
2,59%
2,58%
2,58%
2,59%
2,59%
3,90%
1,43%
1,43%
1,64%
3,09%
3,08%
0,30%
2.973.732,319
1.706.355,110
1.126.603,715
9.079,515
45.406,968
72.571,635
2.114.419,939
1.396.377,282
8.087,914
573.301,686
1.044.323,285
118.584,802
4,97
3,79
2,98
5,49
6,82
4,65
5,25
4,04
5,74
4,85
2,91
11,96
4,29
3,36
2,59
4,76
5,70
4,06
4,47
3,54
5,00
4,20
2,53
10,07
4,58
3,14
2,77
5,13
5,95
4,40
4,73
3,27
5,33
4,51
2,73
10,52
Franklin Multi-Asset Income Fund – EUR*
A (acc) EUR
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
N (acc) EUR
1,75%
1,43%
1,75%
0,68%
0,68%
2,09%
1.202,024
70.142,306
644,134
1.152.633,602
1.152.633,602
11.233,191
9,63
9,64
9,63
9,65
9,65
9,63
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Natural Resources Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
1,83%
1,83%
1,83%
1,83%
1,83%
3,13%
2,41%
0,96%
0,96%
2,58%
2,55%
17.063.853,777
202.611,416
3.548.702,366
857.314,554
181.303,488
520.482,093
1.021.938,991
2.482.386,990
1.148.902,114
2.037.070,789
629.126,540
8,57
7,38
6,59
8,57
7,29
9,53
7,94
9,05
6,96
6,29
9,40
8,32
7,24
6,59
8,33
7,17
9,38
7,76
8,71
6,90
6,33
8,97 11,30
9,90
7,81
11,31
9,84
12,91
10,60
11,73
8,11
7,56
–
Franklin Real Return Fund – USD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
1,35%
1,35%
1,84%
565.979,188
403.825,816
175.287,235
10,53
10,21
9,92
10,37
10,20
9,82
10,58
10,51
10,07
Franklin Strategic Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)*
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1 (korumalı)*
B (Mdis) USD
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
1,33%
1,35%
1,35%
2,69%
14.816.777,133
2.098.368,737
2.223.794,199
25.148.723,865
99.964,040
3.655.762,227
229.089,164
3.958.904,527
14,07
10,83
11,07
11,07
9,92
8,51
9,80
11,06
13,35
10,57
10,57
10,82
–
8,55
–
10,80
12,91
8,92
10,21
10,86
–
7,49
–
10,85
50
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Franklin Strategic Income Fund – USD (devamı)
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
Z (acc) USD
1,95%
0,81%
0,79%
2,05%
2,06%
1,05%
14.619.660,800
1.040.656,577
11.842.731,585
13.235.404,173
649.578,888
1.373.854,938
11,06
14,50
10,74
11,14
10,92
12,37
10,81
13,68
10,20 10,64
10,49
11,70
10,85
13,18
–
10,36
10,19
11,28
Franklin Technology Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD*
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
Z (acc) USD
1,81%
1,81%
1,78%
3,12%
2,39%
0,97%
0,96%
0,95%
2,56%
2,56%
0,99%
1,32%
47.176.805,107
20.216.752,267
3.879,400
626.616,201
747.448,941
9.127.925,751
1.623.486,504
324,549
4.082.690,545
3.863.872,418
389,772
222.793,557
7,82
6,02
10,20
6,58
15,65
10,36
10,72
11,54
6,84
5,26
9,50
11,01
7,11
5,63
–
6,06
14,32
9,34
9,94
10,10 6,27
4,96
–
9,96
7,61
5,27
–
6,57
15,41
9,92
9,21
–
6,76
4,67
–
10,61
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
0,25%
0,25%
1,33%
1,24%
0,25%
1,15%
14.631.194,634
16.689.500,003
3.561.721,319
2.133.536,636
170.118,686
3.644.090,736
11,59
9,70
9,30
10,23
10,04
10,76
11,61
9,72
9,42
10,34
10,06
10,87
11,63
9,73
9,53
10,46
10,07
10,99
Franklin U.S. Equity Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) SGD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
1,82%
1,82%
1,82%
1,85%
1,84%
3,13%
2,41%
0,96%
0,96%
0,96%
2,58%
2,57%
13.458.793,518
1.020.558,998
726.362,551
84.865,980
363,754
488.685,186
1.857.020,445
4.091.706,331
1.089.020,595
259.873,020
4.232.652,725
1.070.270,946
18,94
14,54
13,32
12,39
11,46
15,75
16,56
15,37
10,94
9,24
17,05
13,08
16,13
12,73
11,43
10,55 9,76
13,58
14,18
12,97
9,49
7,86
14,63
11,54
16,26
11,20
11,55
–
9,54
13,88
14,39
12,97
8,28
7,88
14,86
10,23
Franklin U.S. Focus Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
1,83%
1,84%
0,98%
0,95%
2,56%
224.459,111
257.000,619
84.043,316
125.819,037
409.767,184
12,11
7,18
12,64
7,51
6,91
9,99
5,97
10,36
6,20
5,79
10,71
6,42
11,01
6,60
6,28
Franklin U.S. Government Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
AX (acc) USD
B (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (Mdis) USD
I (Mdis) JPY-H1 (korumalı)*
N (acc) USD
N (Mdis) USD
W (acc) USD*
W (Mdis) USD*
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
1,26%
1,27%
1,27%
1,26%
1,27%
1,47%
2,52%
2,52%
2,04%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
1,96%
1,96%
0,79%
0,80%
0,97%
0,97%
2.384.391,844
64.470,202
76.080.735,787
1.053.901,021
809.329,862
9.824.951,494
564.277,827
6.775.204,608
4.412.488,945
3.002.409,025
14.219.604,961
18.235.599,161
79.230,000
6.377.414,540
5.244.980,325
500,000
3.090,475
754.120,800
497.071,186
10,51
10,80
9,41
9,98
10,05
14,86
12,35
9,42
13,19
12,92
9,91
9,85
961,38
13,83
9,45
9,81
9,75
11,01
9,91
10,75
11,05
9,80
10,40
10,48
15,23
12,79
9,81
13,60
13,12
10,12 10,26
–
14,24
9,84
–
–
11,23
10,31
10,31
10,63
9,64
10,27
10,33
14,63
12,42
9,66
13,14
12,50
–
10,09
–
13,75
9,68
–
–
10,73
10,19
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
1,15%
1,15%
1,35%
2,38%
2,04%
5.585.741,561
112.657.409,914
2.635.181,692
455.522,183
3.412.089,855
10,35
9,78
11,86
9,60
9,67
10,21
9,68
11,73
9,59
9,63
10,04
9,57
11,56
9,55
9,56
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
51
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD (devamı)
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (Mdis) USD
0,67%
0,66%
1,85%
3.236.900,786
17.044.820,341
7.771.685,765
12,36
10,20
9,70
12,14
10,07 9,64
11,88
–
9,55
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) SEK-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
A (acc) SGD-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
W (acc) USD
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,82%
1,82%
1,81%
1,83%
1,81%
1,81%
3,12%
2,39%
0,96%
0,96%
0,95%
0,94%
2,56%
2,56%
2,56%
2,57%
1,05%
0,26%
1,31%
145.631.620,402
625.961,100
11.421.970,012
16.034.445,094
497.960,724
4.918.341,483
3.828.206,325
1.271.119,387
7.957.511,128
935.165,095
3.704.694,450
5.585.258,900
24.886.081,791
6.649.695,030
1.228.190,489
324,549
8.706.596,808
3.506.619,288
404.206,173
2.139.880,508
425.353,662
241.486,952
765.695,389
8,85
13,20
6,80
6,18
11,93
12,20
9,97
13,53
6,93
5,81
7,44
14,60
21,78
16,73
14,99
12,18
18,35
14,07
11,45
15,63
11,96
11,77
14,95
7,53
11,32
5,96
5,30
10,17 10,34
8,49
11,55 6,07
4,80
6,41
12,51
18,38
14,52
12,76
9,98 15,74
12,42
9,92
13,03
10,09 9,88 12,67
7,86
11,77
5,43
5,54
–
10,62
8,59
–
5,52
4,89
6,78
13,13
19,03
13,12
13,24
–
16,55
11,40
10,48
13,52
–
–
13,15
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,85%
3,17%
2,43%
0,96%
2,61%
5.196.502,266
236.172,960
696.390,707
930.274,500
1.384.975,682
15,27
21,44
14,38
14,81
13,84
12,83
18,26
12,15
12,34
11,72
13,74
19,80
13,09
13,10
12,64
Franklin U.S. Total Return Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,98%
0,81%
0,82%
1,90%
3.622.565,542
2.557.779,652
1.279.776,704
17.702,365
1.087.360,774
2.487.560,846
15,01
10,94
10,93
14,80
11,53
10,93
14,91
11,01
11,00
14,63
11,61
11,00
14,25
10,75
10,74
13,93
11,33
10,73
Franklin World Perspectives Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) GBP
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) GBP
Z (acc) GBP
1,86%
1,85%
1,83%
0,97%
0,98%
2,59%
1,05%
1,36%
2.157.788,694
898.239,303
75.222,327
1.536.987,035
1.061.406,583
1.433.456,265
328,790
2.062,645
15,78
16,55
18,08
16,43
17,23
15,24
12,12
12,09
13,75
14,82
15,29
14,19
15,30
13,37
10,17 10,17 14,82
13,95
16,09
15,17
14,27
14,52
–
–
Franklin Mutual Beacon Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
Z (acc) USD
1,82%
1,82%
1,82%
1,83%
1,83%
3,13%
2,40%
0,96%
0,97%
0,95%
2,57%
2,57%
2,57%
1,32%
7.946.145,240
682.048,185
247.057,516
688.599,854
183.049,718
669.032,933
2.035.789,473
2.036.166,683
4.481.704,559
263.859,971
2.241.043,675
1.870.733,314
437.450,612
49.226,776
58,18
44,74
39,66
8,81
56,02
27,15
16,71
15,78
12,12
10,87
29,37
22,53
20,22
13,95
48,50
38,36
33,31
7,34
46,78
22,93
14,01
13,04
10,30
9,03
24,66
19,46
17,10
11,57
49,47
34,15
34,01
7,26
48,31
23,70
14,37
13,19
9,09
9,14
25,35
17,45
17,57
11,75
Franklin Mutual Euroland Fund – EUR
A (acc) EUR
N (acc) EUR
1,83%
2,58%
462.339,844
101.053,043
13,31
12,84
11,13
10,82
13,03
12,76
Franklin Mutual European Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
1,82%
1,83%
53.281.757,710
159.050,516
19,17
12,62
16,26
10,70
17,11
11,31
52
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Franklin Mutual European Fund – EUR (devamı)
A (acc) CZK-H1 (korumalı)
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
C (acc) EUR
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR*
Z (acc) EUR
Z (acc) USD
1,82%
1,82%
1,86%
1,82%
1,83%
1,83%
3,13%
3,12%
2,40%
2,41%
0,96%
0,97%
2,57%
2,58%
1,05%
1,33%
1,33%
549.039,500
16.255.645,229
47.402,704
10.646.173,509
2.267.277,171
143.932,663
885.046,914
11.201,078
81.017,714
815.692,970
38.272.240,614
15.409,000
15.085.254,062
1.216.068,587
9.722,828
892,061
387.912,885
118,47
10,80
7,34
24,95
17,50
15,06
21,08
15,99
17,58
22,89
17,30
15,37
16,27
21,09
10,30
11,63
12,47
100,44 9,19
6,05
20,58
15,12
12,27
17,62
13,75
15,00
18,99
14,55
13,28
13,91
17,53
–
9,83
10,24
–
10,14
7,07
24,81
16,06
14,56
21,51
14,65
15,88
23,03
15,18
14,09
14,74
21,29
–
10,29
12,28
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H2 (korumalı)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H2 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H2 (korumalı)
Z (acc) USD
1,83%
1,83%
1,84%
1,83%
1,84%
1,83%
3,14%
2,41%
0,97%
0,96%
0,96%
2,58%
2,58%
2,58%
1,33%
14.762.444,274
399.782,414
12.093.321,712
5.636.523,850
1.043.657,025
265.666,738
1.093.321,966
3.823.954,701
9.705.045,606
1.720.790,110
4.206.693,192
2.656.742,557
4.068.422,119
4.076.301,638
503.083,674
15,49
12,50
14,39
10,79
20,26
17,48
14,03
14,80
16,58
15,41
14,85
14,61
13,56
10,54
13,18
12,89
10,47
12,32
9,07
17,48
14,24
11,83
12,39
13,68
13,07
12,38
12,25
11,69
8,92
10,91
14,38
11,74
11,99
9,64
17,13
15,55
13,37
13,90
15,13
12,62
13,04
13,77
11,47
9,56
12,11
Franklin Templeton Global Allocation Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) SEK-H1 (korumalı)
Z (acc) USD
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
0,96%
0,96%
0,95%
0,95%
2,55%
2,55%
2,54%
1,30%
281.495,319
259.685,847
231.925,668
438.197,213
60.919,890
103.798,101
318.776,943
312.275,598
147.706,604
208.717,440
208.717,440
247.430,515
452.229,346
1.895.071,666
100.000,000
10,11
9,98
11,17
9,99
10,91
11,16
9,99
10,27
11,35
10,15
10,08
9,97
11,01
10,07
10,21
9,46 9,39 10,74 9,41 9,91 10,74 9,41 9,53 10,82 9,48 9,48 9,39 10,67 9,43 9,50 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
2,18%
2,18%
2,17%
2,18%
1.160.093,160
4.400.761,289
1.013.534,361
324.760,958
10,38
7,97
6,23
7,96
8,96
7,08
5,43
7,07
10,52
7,26
6,42
7,25
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
N (Ydis) EUR*
1,86%
1,86%
1,85%
1,86%
1,07%
2,61%
2,64%
2,62%
7.502.383,631
34.575.961,225
15.414.161,904
9.004.907,802
312.538,940
6.670.921,066
2.390.770,906
144.254,503
11,86
9,12
8,04
8,57
9,57
7,38
13,42
10,24
10,17
8,05
6,95
7,67
8,37
6,43
11,25
–
10,92
7,54
7,48
7,30
7,78
6,98
11,96
–
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
X (acc) SGD
1,86%
3,17%
2,44%
1,04%
2,61%
0,25%
1.763.426,334
93.989,362
147.131,345
24.525,208
267.539,351
4.347.979,550
20,94
18,21
19,46
22,77
19,27
11,95
17,93
15,79
16,75
19,35
16,62
10,06
19,85
17,72
18,66
21,28
18,54
10,63
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
53
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Franklin Templeton Japan Fund – JPY
A (acc) JPY
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
1,88%
1,89%
1,88%
1,89%
1,83%
1,89%
2,46%
0,98%
0,97%
2,64%
2,64%
4.738.157,842
1.543.409,986
227.674,663
7.495.095,841
58.350,905
16.550,830
234.244,586
2.022.807,837
15.096.392,049
2.142.642,043
830.089,238
644,98
4,99
5,63
6,51
4,96
4,28
7,29
7,60
8,18
4,51
8,99
434,19
4,28
4,70
5,43
4,23
3,47
6,12
6,46
6,77
3,90
7,55
477,38
4,09
4,97
5,93
4,04
3,70
6,73
6,10
7,33
3,75
8,31
Templeton Africa Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) GBP
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
W (acc) GBP
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
1,40%
1,40%
2,90%
1,60%
1.632.173,373
130.836,017
1.366.176,849
639.246,449
85.622,880
8.315,759
186.098,824
276.639,143
208.213,582
782.126,803
812.390,696
30.043,744
11,63
11,54
11,69
11,53
12,36
11,84
11,63
11,48
11,77
11,83
11,45
12,30
9,69 9,68 10,02 9,68 10,00 9,87 10,02 9,68 9,70 10,04 9,67 9,87 –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Templeton Asian Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)*
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (Mdis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (Mdis) USD
W (acc) EUR-H1 (korumalı)
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
1,40%
1,40%
1,40%
1,39%
1,40%
1,37%
1,40%
1,40%
1,39%
2,90%
2,17%
0,85%
0,85%
0,86%
0,84%
0,85%
2,09%
2,10%
2,10%
0,99%
0,99%
0,29%
1,10%
65.141.011,073
8.992.949,776
15.800.082,343
18.103.596,186
26.702.606,494
109.891,903
5.575.060,097
1.410.943,736
2.718.676,265
1.836.585,225
5.556.173,755
32.700.250,701
3.885.110,000
11.806.180,250
4.841.657,057
1.756.735,117
4.508.775,373
2.571.308,649
3.674.806,550
105.074,574
865.568,099
962.145,447
3.180.290,857
17,74
10,75
16,48
12,65
13,79
9,67
10,62
9,80
9,90
13,76
13,76
18,50
10,95
14,20
11,58
11,04
16,81
15,62
13,77
10,48
10,29
10,18
11,69
17,12
10,43
16,36
12,28
13,63
–
10,79
9,69
9,81
13,60
13,60
17,75
10,56
14,01
11,18
11,21
16,34
15,61
13,61
10,14 10,14 9,96 11,25
17,63
10,86
14,70
12,65
14,38
–
9,93
9,91
10,40
14,35
14,35
18,18
10,92
12,53
11,42
10,33
16,94
14,12
14,36
–
–
–
11,55
Templeton Asian Dividend Fund – USD*
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
2,21%
2,24%
2,25%
2,17%
2,25%
2,18%
1,14%
1,14%
2,72%
1,32%
1,33%
1.068,776
2.057,647
8.533,832
123.675,000
2.646,378
383,700
198.000,000
151.945,358
1.062,620
322,966
322,966
9,60
9,61
9,52
9,50
9,61
9,61
9,61
9,62
9,60
9,78
9,78
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Templeton Asian Growth Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) CZK-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) RMB-H1 (korumalı)*
A (acc) SGD
A (acc) SGD-H1 (korumalı)
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
2,22%
2,22%
2,22%
2,21%
2,21%
2,22%
2,22%
2,21%
2,23%
2,21%
2,22%
106.751.348,149
5.181.772,332
467.977,599
31.526.992,530
16.215.132,030
26.162.773,261
192.310,542
15.530.095,870
912.728,040
89.708.254,320
7.353.554,700
32,73
11,77
102,28
25,10
22,24
9,79
108,69
7,87
11,24
30,37
23,36
31,10
11,28
97,91 24,53
21,34
9,30
–
7,48
10,72 28,91
22,86
36,18
13,26
–
24,90
24,95
10,86
–
8,44
–
33,65
23,25
54
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Templeton Asian Growth Fund – USD (devamı)
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) GBP
I (Ydis) EUR-H2 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) HUF
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
W (acc) USD
W (acc) EUR*
W (acc) GBP
X (acc) SGD
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (Ydis) USD
Z (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
2,22%
3,52%
2,79%
1,22%
1,22%
1,21%
1,21%
1,20%
1,21%
2,71%
2,71%
2,71%
2,72%
2,73%
1,35%
1,35%
1,35%
0,30%
1,72%
1,71%
1,73%
1,72%
1.577.966,302
5.762.384,398
3.903.415,059
177.485.853,756
1.682.810,913
15.966.841,788
1.944.521,531
2.900,000
10.213.691,584
9.631.603,184
4.224.580,319
3.462.827,620
1.692.168,562
5.782.839,084
397.060,386
6.784,349
338.128,104
3.055.855,554
3.299.567,018
22.378,903
298.694,805
145.189,086
19,98
14,21
28,12
32,76
9,83
25,16
19,38
11,06
11,66
45,16
34,70
30,68
114,66
12,88
10,80
9,28
11,05
9,95
12,54
11,02
9,54
10,98
18,46
13,68
26,88
30,82
9,32
24,34
18,42
10,10 11,48
43,13
34,08
29,57
109,19
12,00
10,17 –
10,10 9,27
11,86
10,10 9,11
10,56
20,98
16,13
31,45
35,50
10,80
24,47
21,29
–
13,09
50,43
34,78
34,71
103,53
13,76
–
–
–
10,26
13,73
–
10,61
12,33
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
2,23%
2,23%
2,23%
2,24%
3,57%
1,21%
1,21%
2,75%
2,75%
1,32%
8.896.959,711
5.552.378,180
232.211,617
1.277.975,101
211.080,248
4.803.540,276
4.510.473,335
393.281,069
250.499,977
500,000
31,51
33,03
27,30
31,24
30,75
33,11
34,70
11,74
12,82
9,20
26,56
28,64
23,01
26,42
26,26
27,62
29,77
9,95
11,16
–
28,86
27,16
24,24
28,72
28,91
29,71
27,95
10,87
10,62
–
Templeton BRIC Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
W (acc) GBP
Z (acc) USD
2,47%
2,47%
2,46%
2,47%
2,47%
2,47%
2,47%
3,77%
3,04%
1,39%
1,39%
2,96%
2,96%
2,95%
1,60%
1,97%
75.516.273,631
8.806.566,385
1.987.958,693
51.654,983
241.117,850
116.704,762
214.796,430
3.271.331,105
2.771.435,979
634.610,241
148.640,237
2.585.631,108
4.458.772,757
637.740,357
351,067
124.538,492
13,06
12,14
8,58
7,10
4,55
17,63
15,11
11,85
12,48
14,19
10,91
12,57
11,68
7,42
9,72
7,86
14,05
13,43
9,32
7,64
4,89
19,50
15,79
12,92
13,51
15,11
11,94
13,59
12,99
7,84
10,07 8,41
19,63
16,38
13,18
10,71
6,63
23,78
21,53
18,28
18,98
20,88
14,41
19,08
15,92
11,05
–
11,69
Templeton China Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Ydis) GBP
N (acc) USD
W (acc) USD*
W (acc) EUR*
W (acc) GBP
W (Ydis) EUR*
X (acc) HKD
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (Ydis) EUR
2,44%
2,46%
2,44%
2,44%
2,44%
3,76%
3,02%
1,38%
1,39%
2,94%
1,55%
1,55%
1,55%
1,52%
0,27%
1,95%
1,93%
1,91%
39.289.179,820
97.650,245
2.464.229,919
2.115.317,458
566.937,889
1.055.690,439
1.169.659,570
20.670.659,824
7.375.410,839
3.242.033,213
500,000
1.325.257,000
59.338,663
389,772
23.376.219,972
721.814,033
19.886,914
1.213,787
20,83
9,43
6,50
15,59
13,26
9,34
14,90
24,57
8,32
20,67
8,88
8,91
10,05
8,87
8,70
8,42
10,00
9,72
20,94
9,48 6,53
16,12
12,98
9,51
15,07
24,44
8,16
20,88
–
–
9,72 –
8,56
8,42
9,72 9,99 26,70
–
8,07
17,94
16,16
12,29
19,32
30,84
10,11
26,76
–
–
–
–
10,72
10,69
–
–
Templeton Eastern Europe Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD
2,52%
2,52%
12.256.809,180
9.823,022
20,40
4,17
20,22
4,02
28,25
6,24
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
55
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Templeton Eastern Europe Fund – EUR (devamı)
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
C (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
X (acc) EUR
Z (acc) USD
2,52%
2,52%
2,52%
3,82%
3,82%
3,09%
1,40%
3,01%
0,30%
2,04%
3.385.326,398
62.510,589
52.349,089
1.738.970,656
253.922,183
205.639,759
2.518.188,304
1.268.222,685
1.169.098,875
17.897,571
26,55
20,18
17,22
6,10
4,69
8,70
14,49
19,00
7,40
7,74
25,58
20,00
16,11
5,96
4,71
8,43
14,19
18,92
7,17
7,44
40,95
27,94
25,18
9,66
6,66
13,58
19,60
26,57
9,80
11,85
Templeton Emerging Markets Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
2,49%
2,51%
2,49%
2,49%
2,49%
3,79%
3,07%
1,40%
1,41%
2,99%
2,99%
12.415.805,426
1.673.530,605
17.262,821
3.576.541,775
9.843.956,486
1.328.589,675
1.235.294,092
7.744.185,355
633.224,978
3.018.694,551
1.738.181,114
34,33
8,55
9,92
6,77
32,97
16,68
29,35
22,21
8,75
18,57
14,28
33,28
8,38
9,62 6,56
32,09
16,38
28,62
21,29
8,48
18,09
14,31
40,00
10,13
–
7,64
38,57
19,95
34,60
25,31
10,14
21,85
15,08
Templeton Emerging Markets Balanced Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Qdis) USD
A (Qdis) GBP
A (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Qdis) SGD-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
W (Qdis) GBP
X (acc) USD
Z (acc) USD
Z (Qdis) GBP
2,05%
2,04%
2,05%
2,05%
2,05%
2,05%
2,05%
2,04%
2,05%
2,05%
3,56%
2,86%
1,22%
1,24%
1,22%
1,20%
2,53%
2,51%
1,40%
0,29%
1,76%
1,60%
777.083,711
128.523,359
900.701,583
425.828,272
942.406,347
1.749,013
96.171,796
344.904,555
814.011,983
815.629,559
4.016,106
301.665,002
474.415,281
180.136,192
109.899,436
95.777,389
501.568,257
663.512,138
557,810
38.642,493
66.266,341
324,550
8,56
8,38
9,74
8,46
8,22
9,03
8,21
8,11
9,52
8,23
8,28
8,57
8,70
9,91
8,60
8,31
8,48
8,38
9,99
8,88
8,60
9,99
8,86
8,75
10,37
8,83
8,74
9,32
8,74
8,64
10,35
8,81
8,82
8,94
8,94
10,46
8,92
8,89
8,82
8,79
10,22 9,04
8,88
10,22 9,94
9,92
10,15
9,95
9,93
10,34
9,94
9,93
10,14
9,94
10,10
10,11
9,94
10,15
9,95
9,95
9,93
9,94
–
9,96
9,93
–
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) NOK-H1 (korumalı)
A (acc) SEK-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)*
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)*
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
B (Mdis) USD
B (Qdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (Qdis) USD
I (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
W (acc) EUR-H1 (korumalı)*
W (Qdis) USD*
W (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
Z (acc) USD
1,89%
1,89%
1,91%
1,90%
1,89%
1,90%
1,91%
1,90%
1,89%
1,89%
1,89%
1,89%
1,89%
3,21%
3,20%
2,47%
1,02%
1,03%
1,02%
1,03%
1,03%
1,02%
2,39%
1,10%
1,12%
1,12%
1,40%
37.797.859,756
3.011.228,263
1.296.278,239
9.065.695,687
25.504.562,454
121.004.138,278
853.128,072
2.564.388,515
631.747,255
90.363.341,124
32.964.978,126
1.116.806,008
21.717.880,560
37.667.959,890
21.990.635,696
3.312.031,244
64.975.966,137
398.280,511
12.405.632,334
38.430.486,481
1.754.349,586
1.751.471,580
9.067.046,683
76.572,610
19.146,999
85.583,893
1.662.051,754
12,70
12,02
10,58
11,62
11,55
11,37
9,54
10,34
9,44
19,68
15,21
11,22
10,50
11,36
17,79
26,93
23,86
10,71
12,16
15,42
10,31
10,56
32,57
9,58
9,52
10,72
12,70
11,65
11,11
9,76 10,55
10,54
11,08
–
10,08 –
19,19
15,27
10,62
10,27
11,08
17,35
24,84
21,70
9,82
11,13
15,04
10,05
9,78 30,02
–
–
10,33 11,59
11,89
11,46
–
10,65
10,63
11,93
–
–
–
20,66
14,34
11,16
10,98
11,93
18,67
25,50
21,95
10,05
11,25
16,19
10,83
–
30,80
–
–
–
11,77
56
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (devamı)
Z (Mdis) USD
Z (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
1,39%
1,39%
543.934,191
69.583,789
9,88
10,70
9,63
10,33 10,38
–
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) GBP
2,49%
2,49%
2,49%
2,49%
3,07%
1,43%
1,44%
2,99%
1,66%
14.805.771,393
3.438.350,002
871.670,912
401.695,493
1.040.846,297
2.607.521,367
776.071,396
2.880.152,956
20.986,583
8,02
8,80
7,81
10,47
8,62
8,53
9,36
7,80
11,57
7,24
8,18
7,09
9,23
7,84
7,62
8,60
7,08
10,06 9,10
8,97
8,92
11,35
9,90
9,48
9,33
8,94
–
Templeton Euro Government Bond Fund – EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR*
N (acc) EUR
1,03%
0,61%
0,61%
1,58%
1.288.345,952
111.878,276
47.992,241
1.416.675,132
10,21
13,33
9,76
12,12
9,70
12,40
–
11,40
9,40
11,75
–
10,90
Templeton Euro High Yield Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
1,51%
1,51%
1,51%
1,51%
2,92%
2,94%
0,86%
0,86%
2,11%
9.428.559,814
71.416.804,830
1.179.040,521
8.583.044,980
855.288,412
202.106,511
1.912.746,867
177.905,260
7.035.839,654
15,52
6,22
10,24
6,54
11,59
10,75
16,56
9,94
14,37
13,79
5,84
9,35
6,18
10,88
9,82
14,62
9,41
12,84
13,29
6,00
11,00
6,33
11,18
11,56
14,00
9,64
12,46
Templeton Euro Liquid Reserve Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
0,60%
0,60%
0,36%
1,49%
8.191.904,176
5.089.575,188
1.524.597,274
2.644.145,488
5,63
4,40
10,42
10,59
5,63
4,43
10,40
10,68
5,59
4,44
10,32
10,72
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund – EUR
A (acc) EUR
I (acc) EUR
0,22%
0,22%
25.312,703
67.675,347
1.012,65
1.015,32
1.012,85
1.015,08
1.007,01
1.008,22
Templeton Euroland Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,86%
1,85%
3,20%
3,20%
0,97%
2,61%
5.974.501,993
38.575,513
30.446,264
27.791,260
1.542.537,643
1.299.843,893
14,75
13,26
7,91
5,99
13,39
8,86
11,61
10,69
6,13
4,78
10,45
7,03
13,15
12,32
8,07
5,48
11,73
8,02
Templeton European Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
0,97%
2,60%
2.123.965,754
150.848,385
1.103.583,207
3.668.209,199
971.342,000
261.649,155
16,60
6,59
21,57
18,69
14,13
15,31
13,35
5,15
16,87
14,87
11,26
12,41
14,63
6,27
21,18
18,94
12,24
13,70
Templeton European Corporate Bond Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (Ydis) EUR
1,15%
1,15%
0,65%
0,65%
1,98%
1,98%
299.923,671
365.223,264
1.776.075,219
233.258,462
523.913,786
691.275,284
11,35
10,67
11,54
10,72
11,05
10,58
10,54
10,20
10,66
10,25
10,34
10,11
10,07
10,03
10,13
10,08
9,97
9,94
Templeton European Total Return Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (Mdis) EUR
1,10%
1,10%
1,10%
0,83%
1,80%
1,80%
2.075.842,783
1.632.825,094
316.491,161
31.654,543
1.245.545,474
2.479.437,797
12,61
9,08
11,84
12,24
11,77
10,28
11,64
8,62
10,93
11,25
10,94
9,76
11,16
8,52
12,38
10,77
10,57
9,64
Templeton Frontier Markets Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
2,56%
2,56%
2,56%
2,58%
23.273.821,038
15.366.089,797
9.726.983,143
373.069,861
17,40
18,25
10,53
15,09
14,24
15,36
8,69
12,35
16,63
15,65
10,19
13,98
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
57
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Templeton Frontier Markets Fund – USD (devamı)
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) GBP
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
W (acc) USD
W (acc) GBP
X (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
2,57%
2,56%
3,94%
3,14%
1,50%
1,50%
1,50%
3,07%
3,05%
3,13%
1,73%
1,70%
0,30%
2,07%
2,06%
2.238.097,810
1.603.311,548
177.978,774
284.888,125
18.209.581,070
16.410.272,501
3.533.505,186
3.503.706,439
7.686.383,523
3.974.071,281
184.544,039
286.350,137
500,000
45.769,778
151.177,616
16,85
19,29
15,49
16,02
18,31
19,20
19,70
17,82
16,18
11,20
12,42
12,25
11,59
12,21
10,31
13,99
15,55
12,84
13,18
14,83
15,99
15,88
15,08
13,42
8,95 10,08 9,65 9,28
9,64 8,64
16,48
17,90
15,19
15,48
17,14
16,12
18,21
15,44
15,82
–
–
–
10,59
–
10,19
Templeton Global Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,84%
1,85%
1,84%
1,84%
3,14%
2,42%
0,97%
2,59%
5.369.684,961
38.141,676
3.434.278,937
21.248.680,235
835.838,736
576.982,143
5.526.028,044
1.231.447,152
32,10
13,04
7,65
29,24
19,63
18,56
18,12
21,08
24,50
9,95 5,83
22,54
15,18
14,25
13,71
16,21
29,62
–
6,84
27,38
18,59
17,33
16,43
19,75
Templeton Global (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
B (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H2 (korumalı)
N (acc) EUR
1,84%
1,84%
3,27%
0,97%
0,96%
2,60%
2.192.891,202
39.380.588,241
3.120,658
521.983,535
522.032,000
338.208,556
15,08
13,93
9,13
14,39
14,18
12,65
12,06
11,24
7,20
11,41
11,11
10,19
12,39
11,57
8,59
11,62
12,32
10,55
Templeton Global Aggregate Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)**
I (Qdis) EUR-H1 (korumalı)
I (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
0,60%
0,60%
–
0,60%
0,60%
1,95%
1,95%
1,95%
955,110
18.060,946
135.506,258
681,608
162.771,628
79.438,834
71.844,240
335.020,748
98.415,000
718,442
–
71.844,240
62.410,290
33.310,705
99.499,046
125.664,469
10,18
10,91
10,11
9,76
10,45
9,82
9,85
10,38
10,09
11,09
–
9,75
9,84
10,01
10,72
9,94
9,97
10,97
9,95
9,73
10,69
9,76
9,87
10,08
9,88
11,08
10,06
9,76
9,78
9,85
10,86
9,87
10,14
9,74
10,12
10,06
9,65
10,10
10,13
10,19
10,10
9,78
10,16
10,10
10,12
10,10
9,69
10,08
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund – USD
A (acc) USD
I (acc) USD
1,25%
0,60%
26.165,825
990.000,000
10,10
10,17
10,06 10,06 –
–
Templeton Global Balanced Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
A (Qdis) USD
B (acc) USD
C (Qdis) USD
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
2,98%
2,25%
0,90%
2,18%
2,18%
4.672.926,913
547.632,518
412.776,115
25.885.702,137
11.653.201,845
2.043.778,696
2.457.388,563
1.573.655,154
1.656.291,029
1.417.892,480
25,15
19,33
17,16
9,06
21,00
16,38
12,36
11,71
13,80
9,06
21,17
16,73
14,59
7,63
17,94
13,97
10,55
9,85 12,01
7,73
23,22
16,01
16,05
8,11
19,99
15,52
11,76
–
11,55
8,56
Templeton Global Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) CZK-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) NOK-H1 (korumalı)
A (acc) SEK-H1 (korumalı)
1,40%
1,40%
1,41%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
224.215.520,913
22.168.827,076
8.243.066,549
105.189.621,675
187.409.547,313
8.630.769,401
14.164.582,253
105.621.729,509
27,87
12,50
107,79
21,41
20,22
12,34
12,70
12,48
25,88
11,70
100,50 20,45
18,87
11,47
11,66
11,53
26,20
11,93
–
18,07
19,14
11,64
11,71
11,56
58
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Templeton Global Bond Fund – USD (devamı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)
A (Mdis) CAD-H1 (korumalı)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1 (korumalı)*
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
A (Ydis) CHF-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) NOK-H1 (korumalı)*
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1 (korumalı)
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) HUF
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
N (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
W (acc) USD
W (acc) EUR*
W (acc) EUR-H1 (korumalı)
W (Mdis) USD*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
W (Ydis) EUR-H1 (korumalı)*
Z (acc) USD
Z (acc) EUR
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
Z (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
1,40%
1,41%
1,40%
1,40%
1,39%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,60%
2,90%
2,18%
0,85%
0,86%
0,85%
0,85%
0,83%
0,86%
0,85%
0,86%
0,85%
0,85%
0,86%
0,85%
2,10%
2,10%
2,09%
2,11%
2,10%
2,13%
2,09%
2,10%
1,00%
1,04%
1,00%
0,99%
1,00%
0,96%
0,96%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,09%
366.978.738,925
4.089.049,256
1.684.861,255
45.654.370,637
117.543.916,321
9.128.010,699
23.359.375,507
67.531.838,103
316.932,021
14.147.444,174
45.886.798,510
2.547.134,244
41.188.129,910
129.932.206,683
34.818.364,625
30.129.666,007
84.877.052,330
96.451.454,159
12.447.558,318
27.598.581,942
80.072.737,728
586.265,000
8.279.334,350
10.276.194,514
55.350.144,750
5.765.157,575
3.222.986,446
266.333,956
20.810.290,735
56.808.522,740
22.188.309,467
93.543.693,821
3.600.546,651
27.999.661,199
1.655.872,970
134.734.980,417
16.759.249,721
2.165.991,705
16.761,651
1.181.136,845
70.155,655
764.290,289
1.653.861,274
76.572,610
13.014.992,753
275.202,469
9.231.675,533
130.290,337
445.420,398
20,72
11,36
10,83
15,93
13,36
13,65
10,62
11,23
105,33
11,37
12,75
11,17
16,36
10,78
21,13
21,58
15,89
22,86
11,96
17,45
16,68
9,53
13,33
12,74
11,68
1.239,04
1.050,01
14,38
10,95
27,56
21,17
20,06
118,87
13,18
11,09
15,64
10,78
11,00
9,82
10,94
9,72
11,20
11,04
9,77
12,24
12,12
10,49
11,03
10,84
19,70
10,49
10,23 15,58
12,77
12,60
10,07
10,69
–
10,81
12,16
10,65 16,04
10,35
19,67
20,52
15,11
21,12
11,13
16,58
15,50
–
13,03
11,76
11,09
950,33
993,01
14,11
10,52
25,78
20,37
18,85
110,87
11,95
10,55 14,96
10,35
10,17 –
10,17 –
10,33 10,49 –
11,34
11,54
9,98
10,49 10,41
20,49
10,57
–
14,14
13,31
12,80
10,48
11,15
–
10,90
12,75
–
14,63
10,82
19,95
21,35
15,72
21,27
11,26
14,57
15,59
–
11,83
11,94
11,54
994,72
1.036,39
12,78
10,99
26,28
18,12
19,23
91,67
11,85
–
15,58
10,83
–
–
–
–
–
–
–
11,44
10,20
10,38
–
10,86
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,38%
1,39%
1,38%
0,84%
2,08%
19.530.858,705
209.774,262
12.681.198,911
13.169.567,208
16.095.497,080
14,69
10,84
10,56
14,82
13,72
14,16
10,16
10,43
14,22
13,32
13,44
11,05
10,13
13,42
12,72
Templeton Global Equity Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
1,60%
1,60%
1,60%
1,85%
2,80%
1.534.241,511
160.911,745
4.098.593,581
2.512.053,907
323.889,062
11,72
11,32
9,55
5,90
9,48
9,71
9,65
8,13
5,02
8,09
11,07
9,60
9,57
5,73
9,50
Templeton Global High Income Bond Fund – USD*
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,54%
1,53%
1,51%
1,55%
1,51%
1,51%
1,51%
0,84%
0,84%
2,15%
68.910,415
88.680,522
77.569,000
547.329,468
77.569,000
12.642,000
135.435,540
315.000,000
300.323,443
290.539,115
11,26
10,59
11,25
10,69
10,68
10,71
10,66
11,33
10,66
10,53
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
59
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Templeton Global High Yield Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,67%
1,67%
1,67%
1,67%
0,88%
0,88%
2,17%
1.378.226,603
3.231.895,129
1.124.319,330
15.886.415,762
181.094,654
1.201.579,937
4.818.219,838
13,87
10,66
10,01
7,70
14,50
11,11
10,33
12,79
10,11
9,70
7,68
13,28
10,46
9,85
12,64
8,72
10,13
7,00
13,02
8,95
8,54
Templeton Global Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
Z (acc) USD
1,64%
1,64%
1,63%
1,63%
1,63%
1,67%
2,83%
2,16%
0,89%
2,08%
1,00%
10.116.067,151
4.255.263,778
100.185,700
6.272.845,359
194.309,450
4.541,158
1.354.488,943
8.046.005,461
4.741.380,538
5.609.351,336
550.766,645
16,82
16,26
12,04
13,10
11,31
10,48
13,03
13,04
17,69
16,16
13,07
14,39
14,30
10,30
11,45
9,89
9,15
11,40
11,40
15,03
13,88
11,11
15,49
13,43
11,12
12,57
10,89
9,73
12,51
12,52
16,05
15,00
11,89
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) USD
1,85%
1,85%
3,16%
2,45%
0,98%
2,60%
1.561.167,207
2.610.225,682
235.700,483
12.186,982
273.127,917
255.992,433
33,78
32,03
9,14
10,21
15,10
22,79
26,77
25,46
7,34
8,36
11,86
18,19
36,09
34,38
10,02
9,88
15,85
24,71
Templeton Global Total Return Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) NOK-H1 (korumalı)*
A (acc) PLN-H1 (korumalı)
A (acc) SEK-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1 (korumalı)*
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
A (Ydis) CHF-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
B (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) NOK-H1 (korumalı)*
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1 (korumalı)
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) HUF
N (Mdis) USD*
N (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
N (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
W (acc) USD
W (acc) EUR-H1 (korumalı)
W (Mdis) USD*
1,41%
1,41%
1,41%
1,40%
1,41%
1,40%
1,40%
1,40%
1,41%
1,43%
1,41%
1,40%
1,41%
1,41%
1,40%
1,41%
1,40%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
2,91%
2,92%
2,18%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,83%
0,86%
0,86%
0,86%
0,85%
0,85%
0,86%
0,87%
2,11%
2,11%
2,11%
2,12%
2,11%
2,10%
2,11%
1,00%
1,00%
0,97%
253.238.609,053
26.559.710,480
47.878.689,365
138.056.397,352
25.999.491,057
2.472.726,870
16.482.162,280
87.891.546,143
275.045.972,445
24.670.525,139
46.045.883,351
146.681.594,187
6.168.347,695
22.719.108,134
391.839.619,395
1.054.677,341
12.407.353,736
87.542.209,569
3.667.692,448
25.861.694,668
43.028.220,306
4.611.175,594
15.432.441,523
57.947.829,046
75.743.049,050
3.768.398,486
10.828.464,868
65.542.914,026
586.265,000
935.005,745
1.344.559,922
18.845.898,670
6.760.879,908
4.106.423,896
3.740.987,243
7.351.151,487
66.079.288,020
33.814.763,076
107.355.819,224
8.289.340,905
3.125,000
163.674.772,981
17.363.501,375
2.380.223,270
572.712,238
382.785,723
28,20
14,09
21,65
20,26
13,53
9,86
79,28
12,15
17,98
11,68
13,86
11,58
11,87
8,89
11,77
107,17
11,58
11,80
11,56
14,45
11,47
24,42
17,92
16,00
26,41
12,39
20,31
18,39
9,51
13,57
13,81
12,59
1.273,03
1.032,34
14,50
11,56
26,32
20,20
18,86
127,85
9,46
13,75
11,45
11,37
11,35
9,72
25,28
12,72
19,96
18,28
12,14
–
68,92
10,82
16,79
10,60
13,31
10,87
10,76
8,29
11,00
–
10,81
11,04
10,78 13,89
10,83
22,22
16,73
14,95
23,55
11,13
18,62
16,49
–
13,04
12,52
11,76
959,12
959,76
13,94
10,91
23,76
18,76
17,13
115,10
–
12,92
10,78
10,18 10,18 –
25,30
12,86
17,43
18,33
12,18
–
67,31
10,75
17,53
10,73
12,13
11,38
10,97
8,66
11,51
–
10,94
11,60
–
12,64
11,29
22,58
17,47
15,60
23,44
11,19
16,18
16,45
–
11,88
12,76
12,31
1.006,52
1.003,90
12,68
11,36
23,95
16,50
17,30
94,08
–
13,50
11,23
–
–
–
60
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2013
(not 24’e bkz.)
İhraç
Edilmiș Hisse 30 Haziran
2013
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
30 Haziran
2012
Templeton Global Total Return Fund – USD (devamı)
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (korumalı)*
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
Z (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
1,01%
1,00%
0,29%
1,10%
1,11%
1,11%
1,10%
946.995,271
2.722.018,269
3.528.810,809
13.012.759,967
2.852.110,234
717.470,623
1.093.886,136
11,39
9,74
11,38
13,39
10,78
11,24
11,42
10,33 –
10,46 11,97
10,07
10,48 10,78
–
–
–
11,94
10,52
–
11,21
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
1,84%
1,84%
1,84%
1,83%
3,24%
0,97%
0,95%
0,97%
2,59%
409.058.575,861
15.651.293,814
16.178.033,890
1.611.066,785
45.521,463
3.746.365,245
108.416,086
501.951,960
2.163.774,924
12,15
15,83
12,61
16,38
8,68
13,43
11,91
15,59
10,97
9,99
12,65
10,47
13,21
7,23
10,94
9,88
12,57
9,09
9,67
14,04
10,19
14,74
7,09
10,50
9,63
14,02
8,87
Templeton Korea Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
2,51%
2,51%
3,08%
1,42%
3,00%
15.316.107,996
4.305.009,946
18.489,160
1.258.751,723
314.005,045
5,12
5,58
8,77
9,89
13,85
5,20
5,67
8,96
9,94
14,14
6,65
7,03
11,53
12,57
18,17
Templeton Latin America Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Ydis) EUR-H2 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
W (acc) GBP
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
2,27%
2,28%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
3,58%
2,85%
1,31%
1,31%
2,77%
2,81%
2,78%
1,41%
0,30%
1,78%
1,77%
5.121.517,487
902.513,593
4.212.248,550
20.886.697,552
386.047,663
132.688,684
3.168.383,313
742.849,494
9.418.525,224
7.397.692,117
2.301.369,080
15.277,969
1.894.927,507
48.490,893
1.500,000
191.601,922
3.377,614
69,21
8,28
7,15
63,65
48,96
42,02
12,97
13,61
21,55
9,08
36,14
8,18
8,70
9,51
7,72
8,74
9,50
75,58
9,30
7,81
70,04
55,41
44,89
14,35
14,95
23,31
9,80
39,66
9,23
9,34
9,99 8,49 9,50
9,99 93,95
10,10
9,41
87,33
60,23
54,70
18,07
18,69
28,70
11,18
49,55
10,07
11,53
–
–
11,75
–
Templeton Thailand Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
2,48%
2,48%
3,79%
1,41%
2,98%
9.513.328,493
813.363,858
407.663,973
301.670,609
797.482,725
20,00
14,26
19,78
18,67
25,25
16,88
12,03
16,91
15,59
21,41
15,86
10,95
16,09
14,49
20,21
* Bu Fonlar, incelenen dönemde oluşturulmuştur
** Bu Fon/hisse sınıfı yıl içinde kapatılmıştır
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
61
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle
Not 1 — Şirket
Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF” ya da “Şirket”), bir ortak yatırım şirketi olup ortak yatırım şirketlerine dair 17 Aralık 2010 tarihli
Lüksemburg yasası uyarınca değişken sermayeli yatırım ortaklığı (société d’investissement à capital variable) olarak anılmaya hak kazanmıştır.
Şirket, Lüksemburg’da 6 Kasım 1990 tarihinde sınırsız bir süre için kurulmuştur. Bu raporun yazıldığı tarih itibariyle şirketin 79 altfonuna
(“Fonlar”) ait hisseler arz edilmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu ileride farklı yatırım hedeflerine yönelik ek fonların kurulmasına yetki verebilir.
Şirket, yatırımcılara dünya çapında devredilebilir menkul kıymetlere ve uygun bir varlık yelpazesine yatırım yapan sermayeyi büyütmek ve gelir
elde etmek gibi farklı yatırım amaçlarına sahip fon seçenekleri sunmaktadır. Şirketin temel amacı çeşitlendirme yoluyla yatırım riskini en aza
indirmek ve Hissedarlara Franklin Templeton Investments Yatırımlarının denenmiş başarılı yatırım yöntemlerine uygun olarak yönetilen bir
yatırım sepeti sunmaktır.
Şirketin Yatırım Yöneticileri yapısındaki değişiklikler
5 Kasım 2012’den itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Advisers Inc., Franklin Templeton Investments Japan Limited yerine Franklin Templeton
Japan Fund’ın ana Yatırım Yöneticisi olarak atanmıştır.
5 Kasım 2012’den itibaren geçerli olmak üzere, Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited, Franklin Templeton Japan Fund’ın Alt
Yatırım Yöneticisi olarak atanmıştır.
26 Kasım 2012’den itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Templeton Investments Japan Limited, Franklin World Perspective Fund’ın Ortak
Yatırım Yöneticiliğinden alınmıştır.
30 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Templeton Investment Management Limited, daha önce geçerli olan Franklin
Advisers, Inc. ile ortak yönetim yapısı yerine Templeton European Total Return Fund’ın tek yatırım yöneticisi olarak atanmıştır.
Yeni Fonlar
13 Temmuz 2012: Templeton Global High Income Bond Fund
27 Temmuz 2012: Franklin Brazil Opportunities Fund
26 Nisan 2013 tarihinde, aşağıda belirtilen hisse sınıfları oluşturulmuştur:
➤➤
➤➤
➤➤
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Franklin Multi-Asset Income Fund
Templeton Asian Dividend Fund.
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları
(a) Genel
Mali tablolar, yatırım fonlarına ilişkin Lüksemburg’da geçerli düzenlemeler uyarınca hazırlanmıştır.
(b) Menkul kıymet yatırımları
Bir borsada kote edilen ya da düzenli herhangi başka bir piyasada işlem gören menkul kıymetler, adı geçen her menkul kıymetin işlem gördüğü
birincil piyasası olan borsa ya da piyasada en son geçerli fiyattan değerlenmektedir. A yrıca tezgah üstü piyasalarda işlem gören menkul kıymetler
de borsada kote olan menkul kıymetlere olabildiğince yakın değerlendirilmiştir.
Herhangi bir borsada kote edilmemiş olan ya da herhangi bir düzenli piyasada işlem görmeyen menkul kıymetler geçerli en son fiyattan ya da bu
fiyat gerçeğe uygun değeri yansıtmıyorsa, makul suretle öngörülebilir satış fiyatı üzerinden iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Şirketin piyasa fiyatları henüz elde edilememiş ya da uygun olarak fiyatlandırılmamış ayrı ayrı menkul kıymetleri ve diğer varlıkları gerçeğe
uygun değerde saptamak için kendine özgü yöntemleri vardır. Böyle durumlarda, yatırımların fiyatı Y önetim K urulu’nun saptadığı ve uyguladığı
yöntemler uyarınca ayarlanır.
Söz konusu mali dönem içinde satılan menkul kıymetlerdeki kâr ve zarar, tüm Fonlar için ortalama maliyet esası üzerinden hesaplanmıştır.
Yalnızca Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund ve Templeton BRIC
Fund’ları için bu hesaplama ilk giren ilk çıkar esasına göre yapılmıştır.
Söz konusu mali dönem içindeki indirim ve primler, itfa tarihine kadarki gelir üzerinden amortize edilmiştir.
İpoteğe dayalı ve planlı borç peşin ödemeli diğer benzer değerler için fon tarihsel deneyimine göre peşin ödeme durumuna ilişkin tahminler
yürütür. Bu tür tahminler, Yatırımlar Tablosunda açıklandığı üzere ilgili değerlerde kayıp veya kazanç olarak kaydedilmiştir ve “Faaliyet Tabloları
ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilen yatırımlardaki ilgili gerçekleşmemiş değer kazancı/kaybına dahil edilmiştir.
Para piyasası araçları piyasa değerine yaklaşık denk düşen amortize maliyet üzerinden değerlendirilir. Templeton Euro Short-Term Money Market
Fund’a ilişkin olarak, tüm hisseler amortize maliyet üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yönteme göre, yatırımların maliyeti, yatırımların süresi
boyunca primlerin ve indirimlerin amortizasyonu için gelire göre ayarlanmaktadır. İtfa edilmiş maliyet yönteminin hisse değerlemede tutarlı bir
yaklaşım ifade etmediği durumlarda, değerleme gününde geçerli olan en son fiyat kullanılmıştır.
(c) Döviz forward sözleşmeleri
Döviz forward sözleşmeleri, yılın geri kalanı için “Net Aktifler Tablosu” tarihindeki forward oranı ile vade sonuna kadar değerlenir. Forward
döviz sözleşmelerinden kaynaklanan kar veya zarar “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilir.
62
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları (devamı)
(d) Vadeli İşlem sözleşmeleri
Şirket, piyasadaki değişikliklerden korunmak üzere finansal vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir. Bir finansal vadeli işlem sözleşmesi iki taraf
arasında, ilerideki bir tarihte önceden saptanmış bir fiyat üzerinden bir menkul kıymeti almak veya satmak için yapılan sözleşmedir. Başlangıçta
gerekli olan nakit teminat veya menkul kıymet teminatı, bir aracı tarafından ayrı bir hesapta tutulur. Sürdürme teminatı olarak adlandırılan
daha sonraki ödemeler, söz konusu menkul kıymetlerdeki dalgalanmalara bağlı olarak Şirket tarafından ödenir veya alınır. Buna bağlı olarak
sözleşmenin sona ermesine kadar oluşacak kazanç ya da zarar gerçekleşmemiş kabul edilir, sözleşmenin sona erdiği tarihte ise kar ve zararlar
gerçekleşmiş kabul edilerek muhasebeleştirilir. Gerçekleşmemiş ve gerçekleşmiş kar ve zararlar “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim
Tablosu”na dahil edilir.
(e) Faiz oranı swapları
Faiz Oranı Swap sözleşmeleri, faiz oranlarındaki dalgalanma risklerine karşı korunma amaçlı olarak (hedge) kullanılmaktadır ve iki taraf arasında
temel bir türev meblağ üzerinden nakit akışları gerçekleştirilmesine yönelik sözleşmelerdir. Faiz oranı swap sözleşmeleri üzerinden alınan ya da
ödenen net faiz, faiz geliri/gideri olarak günlük esastan tahakkuk eder.
Faiz oranı swapları, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu olduğu takdirde
Faaliyet Tablosunda gerçekleşmemiş kar ya da zarar olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kar ya da zarar
fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya
da net borç olarak kaydedilir.
Faiz oranı swaplarının riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine
getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(f) Enflasyon swapları
Bir enflasyon swapı, genellikle takası yapılmayan ve hesaplamalar için kullanılan kavramsal bir miktar üzerine dayalı bir dizi faiz ödemesi ile başka
bir dizi faiz ödemesinin değiştirilmesi üzerinde taraflarca anlaşılmış iki taraflı bir sözleşmedir.
Enflasyon swapları, piyasa yapıcılarından gelen kotasyonlara göre günlük olarak belirlenir ve (eğer varsa) fark, “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler
Değişim Tablosunda” gerçekleşmemiş kâr veya zarar olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken sonlandırılırsa, mevcut net bugünkü değer ile
satıldığı anki net bugünkü değer arasındaki fark, Fon tarafından gerçekleşmiş bir kâr veya zarar olarak kaydedilir. Ödenmemiş faiz tahakkuku,
alacak ya da borç olarak kaydedilir.
Enflasyon swaplarının riskleri arasında piyasa şartlarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirememesi
durumları sayılabilir.
(g) Çapraz kur swap sözleşmeleri
Çapraz kur swap sözleşmesi, iki farklı para birimi cinsinden belirlenmiş faiz ödemeleri ve ana tutarların değişimi amacıyla iki taraf arasında
yapılmış bir sözleşmedir.
Çapraz kur swap sözleşmeleri, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu olduğu
takdirde “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosunda” gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir.
Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kâr ya da zarar fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer
arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya da net borç olarak kaydedilir.
Çapraz kur swaplarının riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine
getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(h) Toplam getirilerin swap sözleşmeleri
Toplam getirilerin swap sözleşmesi, taraflardan birinin önceden belirlenmiş, ister sabit ister değişken bir oran üzerinden ödemeler yaptığı;
taraflardan diğerinin ise hem ürettiği gelir hem de her tür sermaye kazancı dahil olmak üzere, ilgili bir varlığın getirisine bağlı olarak ödemeler
yaptığı bir sözleşmedir.
Toplam getirilerin swap sözleşmeleri, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu
olduğu takdirde “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosunda” gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir.
Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kâr ya da zarar fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer
arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya da net borç olarak kaydedilir.
Toplam getirilerin swap sözleşmelerinin riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini
yerine getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(i) Kredi temerrüdü swapları
Kredi Temerrüdü Swapı iki tarafın bir sözleşme ile yaptığı bir kredi türevi işlemi olup bu tür sözleşmede, bir taraf diğer tarafa belirli bir sözleşme
süresi içerisinde önceden belirlenmiş dönemlerde ve tutarlarda ödemeler yapar. Diğer taraf ise, önceden saptanmış bir referans varlık ile ilgili
herhangi bir kredi durumu ortaya çıkmadığı takdirde herhangi bir ödemede bulunmaz. Böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde, ikinci taraf birinci
tarafa ödeme yapacak ve swap sözleşmesi geçerliliğini yitirecektir. Sözleşme konusu menkul kıymetlerin değeri, bireysel kullanıcıların yatırım ve
borçlanma güçlerinin hesaplanması için dikkate alınacaktır.
Kredi temerrüdü swapları, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak piyasa fiyatları üzerinden günlük olarak tutulur ve değerde herhangi
bir değişim söz konusu olduğu takdirde Faaliyet Tablosunda gerçekleşmemiş kar ya da zarar olarak gösterilir. Sözleşmeyi yürürlüğe sokan
herhangi bir tahsilat ya da ödeme, Aktifler ve Pasifler Tablosunda borç ya da aktif olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse,
Fon yaptığı tahsilat veya ödemeleri gerçekleşmiş kar ya da zarar olarak kaydeder.
Kredi temerrüdü swaplarının riskleri arasında; faiz oranlarında olumsuz değişimler, likit olmayan bir ikincil piyasa ve karşı tarafın sözleşme
çerçevesindeki Aktifler ve Pasifler Tablosuna yansıtılanın üzerindeki bir tutarda olabilecek yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığı
bulunmaktadır.
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
63
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları (devamı)
(j) Opsiyon sözleşmeleri
Opsiyonlar sahibine belli sayıda hisse ya da menkul kıymeti sözleşmede belirtilen son tarihe kadar herhangi bir zamanda belli bir fiyattan alma ya
da satma hakkı tanıyan sözleşmelerdir. Satın alınan opsiyonlar, menkul kıymet yatırımı olarak kaydedilir; yazılan (satılan) opsiyonlar, pasif olarak
kaydedilir. Bir opsiyon kullanımı nakit uzlaşma ile sonuçlanan bir işlem haline geldiğinde, prim (ilk opsiyon değeri) ile işlem getirisi arasındaki
fark gerçekleşmiş kâr ya da zarar olarak değerlendirilir. Bir opsiyon sözleşmesinin kullanılması suretiyle herhangi bir menkul kıymet elde edilir
ya da elden çıkarılırsa, prim tutarı elde etme giderlerine ya da satım kazancına ilave edilir. Bir opsiyon kapatıldığında prim ile kapatma gideri
arasındaki fark gerçekleşmiş kâr ya da zarar olarak değerlendirilir. Bir opsiyonun vadesi dolduğunda prim, satılan opsiyonlar için kazanç, satın
alınan opsiyonlar için gerçekleşmiş zarar olarak değerlendirilir.
Buradaki riskler, temel menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliklerini, likit olmayan bir opsiyon piyasasının varlığını ya da karşı tarafın sözleşmeden
ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirememesini içerir.
Şirket hisse senetleri, future’lar ve faiz oranı swapları (“swaptions”) üzerine opsiyon yazar. Bu opsiyonlar nakit ödenir ve Şirket için sınırsız bir
kayıp riski taşır.
Piyasa değerleri “Net Aktifler Tablosunda” “Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Değeri” başlığı altında gösterilmektedir.
(k) Kambiyo işlemleri
Her bir Fonun kendi para birimi dışındaki bir para birimiyle yapılan işlemler, işlem tarihinde geçerli döviz kurundan ilgili Fonun kendi para
birimine çevrilir.
Her bir Fonun kendi para birimi dışındaki bir para birimiyle belirtilen aktifleri ve pasifleri, ilgili mali dönem sonundaki geçerli döviz kurundan
ilgili Fonun para birimine çevrilir. Kambiyo işlemlerinden elde edilen kâr ya da zararlar, ilgili muhasebe döneminin sonuçlarını veren “Faaliyet
Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilir.
Şirketin, finansal hesaplarda yansıtılan referans para birimi ABD Dolarıdır. 30 Haziran 2013 itibariyle uygulanan başlıca kurlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Kuru
Avustralya Doları
İngiliz Sterlini
Kanada Doları
Çin Yuanı
Çek Korunası
Avro
Hong Kong Doları
ABD Doları
1,0931
0,6575
1,0514
6,1348
19,9800
0,7683
7,7560
Döviz Kuru
Macar Forinti
Japon Yeni
Norveç Kronu
Polonya Zlotisi
Singapur Doları
İsveç Kronu
İsviçre Frangı
ABD Doları
226,6150
99,1900
6,0735
3,3235
1,2673
6,7067
0,9449
(l) İpotekli Dolar Rolları
İpotekli dolar rollarında, bir Fon cari ayda teslim için ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini satar ve eşzamanlı olarak belirlenmiş ileri bir tarih için
temel olarak aynı tür hisse senetlerini (ad, tür, kupon ve vade tarihi) yeniden satın almak için sözleşme yapar. Satış ile yeniden satın alma dönemi
arasında Fon, ipoteğe dayalı menkul kıymetler için ödenen anapara ve faizden feragat eder. Fon, cari satış fiyatı ile ileri bir tarihteki satın alım için
düşük forward fiyat arasındaki farkı tazmin eder. Ayrıca, ilk satışın nakit işlemlerinden elde edilen faizi de tazmin eder.
Cari satış fiyatı ve düşük forward fiyat arasındaki fark, gerçekleşmiş kazanç olarak kabul edilir.
(m) Kâr
Temettüler, temettüsüz işlem tarihindeki kara eklenir. Faiz geliri günlük tahakkuk edilir.
(n) Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri
Şirket seçilmiş altfonlarının portföyündeki menkul kıymetleri uzman bankalara, kredi kuruluşlarına ve diğer itibarlı kredi kurumlarına ya da
Clearstream ve Euroclear gibi tanınmış takas kuruluşlarına ödünç verebilir. Menkul kıymetlerin ödünç verilme süresi 30 günü aşamaz. Ancak
Şirketin ödünç sözleşmesini istediği anda geçersiz kılma ve ödünç verdiği menkul kıymetleri geri alma hakkının bulunduğu durumlarda yukarıda
belirtilen sınırlama geçerli değildir. Krediler, ödünç verilen menkul kıymetlerin genel değerleme değerine eşit bir ipotek ile sürekli olarak güvence
altına alınır. Ödünç işlemleri, her altfon portföyündeki ortalama menkul kıymetler piyasa değerinin %50’sinin üzerine çıkılmayacak bir biçimde
yapılır. Ancak, Şirketin ödünç sözleşmesini istediği anda geçersiz kılma ve ödünç verdiği menkul kıymetleri geri alma hakkının bulunduğu
durumlarda yukarıda belirtilen sınırlama geçerli değildir. Menkul kıymet ödünç işlemlerinden doğan gelirler, “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi
Tablosunun” “Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri” bölümünde gösterilir. Kredilerle ilgili herhangi bir işlem gideri, ilgili Fona yöneltilir.
(o) Kuruluş giderleri
Yeni fonların işleme girmesiyle ilgili kuruluş giderleri, tahakkuk etmiş gider olarak kabul edilir.
64
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 3 — Vadeli mevduatlar ve nakit geri alım anlaşmaları
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirket, vadeli mevduat ve nakit repolarını aşağıdaki güvenilir finans kuruluşlarında tutmaktadır:
Fon’un para birimi
cinsinden vadeli
mevduatların değeri
Fon
Karşı Taraf
Franklin Global Growth Fund
Fon’un para birimi
cinsinden vadeli
mevduatların değeri
Fon
Karşı Taraf
Templeton Emerging Markets Fund
Royal Bank of Canada
USD
5.000.000
Franklin Global Real Estate Fund
Scotia Capital Markets
USD
7.000.000
Bank of Montreal
USD
50.000.000
Scotia Capital Markets
USD
Templeton Frontier Markets Fund
Royal Bank of Canada
USD
5.000.000
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
Royal Bank of Canada
USD
17.000.000
USD
10.000.000
Franklin India Fund
7.000.000
57.000.000
Templeton Global Fund
Royal Bank of Canada
Franklin World Perspectives Fund
Royal Bank of Canada
USD
13.000.000
USD
16.000.000
EUR
25.301.899
USD
10.000.000
Bank of Montreal
USD
50.000.000
Royal Bank of Canada
USD
16.000.000
Templeton Global Smaller Companies Fund
Royal Bank of Canada
USD
4.000.000
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Royal Bank of Canada
Templeton Growth (Euro) Fund
USD
1.000.000
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Templeton Korea Fund
USD
2.000.000
Royal Bank of Canada
Templeton Latin America Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Bank of Montreal
USD
50.000.000
Royal Bank of Canada
USD
8.000.000
66.000.000
58.000.000
Templeton Thailand Fund
Templeton BRIC Fund
Royal Bank of Canada
USD
65.000.000
USD
3.000.000
Royal Bank of Canada
USD
2.000.000
Templeton China Fund
Bank of Montreal
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirketin ödenmemiş nakit reposu bulunmamaktadır.
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
8
EUR
932.687 3
USD
82.996 Satış
USD
EUR
1.223.277 63.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(9.186)
989
(8.197)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Goldman Sachs Morgan Stanley (438)
12
(7.076)
29
(311)
(413)
(8.197)
Franklin Brazil Opportunities Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
21
EUR
17.573.505 2
USD
720.638 Satış
USD
EUR
23.503.199 549.000 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
3
USD
59.400.000 2
BRL
63.167.500 BRL
USD
127.385.800 28.900.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(626.406)
5.963
(620.443)
2.498.374
(586.534)
1.911.840
1.291.397
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
65
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Brazil Opportunities Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (106.653)
1.895.009
(35.849)
(82.597)
(32.620)
(55.810)
(74.054)
(16.168)
(53.688)
(4.933)
(141.240)
1.291.397
Franklin European Growth Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
6
SGD
1.718.210 2
EUR
55.337 Satış
EUR
SGD
1.049.272 92.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
(7.650)
(437)
(8.087)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Barclays Bank Citibank Goldman Sachs HSBC Bank Morgan Stanley UBS (144)
(6.194)
(1.407)
(162)
(149)
(31)
(8.087)
Franklin Global Convertible Securities Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
30
EUR
4.944.368 8
CHF
953.947 1
USD
23.470 1
USD
69.478 Satış
USD
USD
CHF
EUR
6.599.953
1.036.736
22.000
53.000
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(163.490)
(26.890)
181
485
(189.714)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (6.125)
(2.579)
(14.102)
(20.622)
(6.658)
(12.952)
(8.715)
(6.775)
(3.700)
(81.386)
(2.286)
(23.814)
(189.714)
Franklin Global Growth Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
24
EUR
7.447.442 6
USD
1.977.858 Satış
USD
EUR
9.923.179 1.484.000 66
Denetlenmiş Yıllık Rapor
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(228.543)
46.076
(182.467)
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Global Growth Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (17.900)
(4.255)
(4.405)
(17.613)
(16.267)
(4.691)
(4.692)
(382)
(3.315)
(87.102)
(12.447)
(9.398)
(182.467)
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
1
GBP
599.526 1
SGD
1.145.143 1
USD
35.511 1
USD
37.699 Satış
USD
USD
GBP
SGD
925.790
916.833
23.000
48.000
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(14.078)
(13.165)
534
(179)
(26.888)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Deutsche Bank Goldman Sachs (13.344)
(13.544)
(26.888)
Franklin Global Real Estate Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
36
EUR
27.320.807 5
USD
2.210.754 Satış
USD
EUR
36.525.094 1.680.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(959.482)
23.768
(935.714)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (34.754)
(38.261)
(59.820)
(79.719)
(72.029)
(44.914)
(96.294)
(23.577)
(69.985)
(301.193)
(27.775)
(87.393)
(935.714)
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
23
EUR
3.782.082 11
CHF
7.664.991 11
SEK
7.970.896 10
USD
990.853 6
USD
2.159.853 6
USD
256.611 Satış
USD
USD
USD
EUR
CHF
SEK
5.058.230
8.331.245
1.227.996
752.000
2.013.000
1.698.000
www.franklintempleton.lu
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(134.800)
(217.125)
(40.176)
11.916
28.901
3.576
(347.708)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
67
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Gold and Precious Metals Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (18.132)
(8.620)
(3.880)
(22.211)
(22.199)
(59.727)
(42.038)
(7.389)
(6.813)
(82.381)
(5.189)
(69.129)
(347.708)
Franklin High Yield Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
13
AUD
1.843.489 11
EUR
52.835.756 10
SGD
99.141.457 5
USD
13.391.967 2
USD
11.615.502 Satış
USD
USD
USD
SGD
EUR
1.741.308 69.577.108 79.388.919 16.914.000 8.865.000 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
2
USD
18.958.220 1
EUR
2.308.104 EUR
USD
14.200.000 3.021.770 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(56.416)
(800.080)
(1.153.340)
44.608
75.810
(1.889.418)
452.073
(14.024)
438.049
(1.451.369)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS (55.787)
(259.416)
(71.503)
(153.468)
409.676
(12.175)
(94.707)
(36.578)
(172.005)
(207.921)
(797.485)
(1.451.369)
Franklin Income Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
11
SGD
36.768.572 1
USD
731.434 Satış
USD
SGD
29.155.549 932.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(139.580)
(4.055)
(143.635)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
68
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS (63.334)
(11.776)
(10.110)
(16.616)
(17.907)
(3.066)
(8.236)
(1.341)
(6.144)
(3.427)
(1.678)
(143.635)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin India Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
12
PLN
17.282.912 4
USD
657.386 Satış
USD
PLN
5.288.880 2.136.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(92.732)
15.194
(77.538)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (2.290)
1.493
(4.677)
(753)
(824)
(8.940)
(10.606)
(9.568)
(22.568)
(11.301)
(7.504)
(77.538)
Franklin MENA Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
21
EUR
6.891.963 4
USD
913.136 Satış
USD
EUR
9.186.463 687.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(214.917)
18.840
(196.077)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS (4.801)
(4.715)
(9.724)
(14.361)
(29.901)
(3.926)
(15.228)
(2.140)
(53.386)
(51.394)
(6.501)
(196.077)
Franklin Multi-Asset Income Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
2
CAD
235.000 1
GBP
120.000 1
KRW
210.000.000 1
MYR
470.000 1
PLN
430.000 Satış
USD
EUR
USD
USD
EUR
231.397 142.138 189.479 154.427 103.355 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
(6.150)
(1.967)
(4.527)
(4.550)
(4.122)
(21.316)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Barclays Bank Morgan Stanley Northern Trust Corporation RBC Capital Markets (6.149)
(4.122)
(1.967)
(9.078)
(21.316)
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
69
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Natural Resources Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
13
EUR
1.391.343 12
PLN
5.919.771 10
CHF
1.497.321 3
USD
166.908 2
USD
79.446 2
USD
87.442 Satış
USD
USD
USD
EUR
CHF
PLN
1.861.946
1.856.384
1.627.282
127.000
74.000
288.000
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(50.727)
(77.982)
(42.226)
1.582
1.110
922
(167.321)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (1.866)
(17.002)
(10.348)
(17.970)
(3.834)
(16.660)
(20.236)
(4.042)
(16.288)
(10.095)
(3.381)
(45.599)
(167.321)
Franklin Real Return Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
9
EUR
4.114.335 1
USD
170.640 Satış
USD
EUR
5.496.254 130.000 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
11
USD
492.005 3
CLP
74.742.500 3
INR
1.895.700 1
AUD
135.776 EUR
USD
USD
USD
382.464
151.342
31.296
138.600
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(140.306)
1.409
(138.897)
(6.367)
(7.317)
193
(16.702)
(30.193)
(169.090)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS (15.414)
2.664
(8.346)
(103.679)
(10.129)
(2.343)
(127)
(3.698)
(16.784)
(11.234)
(169.090)
Franklin Strategic Income Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
42
EUR
157.796.796 3
USD
5.770.663 2
AUD
970.525 Satış
USD
EUR
USD
211.068.332 4.381.000 915.678 70
Denetlenmiş Yıllık Rapor
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(5.652.013)
67.576
(29.452)
(5.613.889)
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Strategic Income Fund (devamı)
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
160
USD
115.797.070 73
USD
45.669.090 36
INR
770.808.000 28
CLP
5.669.587.900 14
SGD
6.540.240 8
MYR
2.679.043 7
PHP
20.828.000 7
USD
3.696.059 3
USD
1.954.030 1
EUR
2.310.000 1
GBP
82.979 1
JPY
26.584.000 Satış
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
CLP
USD
USD
USD
89.050.136 4.208.565.050 13.623.728 11.288.248 5.258.177 858.581 497.432 2.371.523 1.007.925.000 3.009.122 133.903 272.077 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(248.712)
3.138.055
(779.066)
(472.146)
(95.395)
(18.745)
(14.851)
94.228
16.444
(1.928)
(7.718)
(4.062)
1.606.104
(4.007.785)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (238.523)
(78.105)
(298.313)
(666.520)
222.084
5.796
(947.485)
498.409
(346.934)
(312.133)
(51.500)
(1.794.561)
(4.007.785)
Franklin U.S. Equity Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
24
EUR
20.265.699 3
USD
11.555.074 Satış
USD
EUR
27.092.913 8.653.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(711.480)
290.792
(420.688)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (91.838)
(11.048)
(18.114)
(177.815)
(10.450)
(9.924)
(85.243)
(1.681)
96.904
(72.558)
(804)
(38.117)
(420.688)
Franklin U.S. Focus Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
34
EUR
6.466.084 5
USD
1.418.585 Satış
USD
EUR
8.617.925 1.079.000 www.franklintempleton.lu
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(200.761)
14.005
(186.756)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
71
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin U.S. Focus Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (14.878)
(18.740)
(1.866)
(3.990)
(8.183)
(9.573)
(31.344)
(4.274)
(26.157)
(52.686)
(465)
(14.600)
(186.756)
Franklin U.S. Government Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
10
EUR
137.751.911 8
SGD
8.186.463 2
USD
165.900 2
USD
286.911 1
JPY
89.775.694 Satış
USD
USD
JPY
SGD
USD
180.684.704 6.555.700 16.185.000 362.000 906.203 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(1.371.150)
(95.509)
2.720
1.246
(1.073)
(1.463.766)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS (249.602)
(73.922)
(105.972)
(160.324)
(76.747)
(29.098)
(110.907)
(84.777)
(361.277)
(211.140)
(1.463.766)
Franklin U.S. Low Duration Fund
72
Sözleşme
sayısı
Alış
Satış
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
9
EUR
170.732.861 USD
223.962.782 (1.717.472)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
43
USD
99.273.457 19
USD
29.263.608 14
CAD
4.911.080 10
USD
40.562.307 5
INR
92.791.000 4
CLP
2.605.743.000 3
USD
7.178.550 2
CHF
2.908.125 1
AUD
6.395.376 1
EUR
2.320.000 EUR
JPY
USD
DKK
USD
USD
CHF
USD
USD
USD
75.508.587 2.693.718.500 4.769.650 232.400.000 1.548.984 5.166.467 6.356.625 3.215.760 6.528.400 3.002.544 801.977
2.039.042
(129.019)
(276.280)
(9.686)
(186.060)
401.330
(105.732)
(786.686)
18.489
1.767.375
49.903
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin U.S. Low Duration Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland UBS (458.648)
(37.437)
54.290
(94.710)
1.008.342
62.773
(106.726)
267.693
(190.733)
(298.176)
(156.765)
49.903
Franklin U.S. Opportunities Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
36
EUR
123.876.399 14
PLN
33.189.499 13
SGD
16.169.132 12
SEK
63.451.331 11
CHF
8.093.987 6
USD
9.759.410 2
USD
953.127 1
USD
218.028 1
USD
273.248 Satış
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
SEK
CHF
PLN
165.640.460 10.392.835 12.813.882 9.780.391 8.793.552 7.361.636 6.184.000 203.000 899.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(4.380.950)
(422.126)
(53.988)
(324.903)
(225.299)
176.197
31.590
3.133
3.172
(5.193.174)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (923.500)
(111.265)
(65.517)
(379.714)
(159.682)
(405.832)
(194.535)
(69.354)
(1.079.567)
(657.669)
(25.545)
(1.120.994)
(5.193.174)
Franklin U.S. Total Return Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
69
USD
10.173.462 22
INR
31.802.750 21
USD
3.876.198 14
CAD
795.220 10
MYR
470.287 9
CLP
378.037.000 7
PHP
15.015.000 7
SGD
692.902 6
USD
957.213 2
CHF
317.250 2
EUR
916.000 2
USD
357.139 2
USD
345.405 1
AUD
882.837 1
USD
100.441 1
USD
96.973 1
USD
100.000 Satış
EUR
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
DKK
USD
USD
CHF
GBP
USD
AUD
CLP
INR
7.876.812 570.618 364.160.750 774.490 149.137 763.887 355.301 556.295 5.480.000 350.810 1.200.724 317.250 221.500 901.200 110.000 50.610.000 6.100.000 www.franklintempleton.lu
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(97.790)
(38.752)
194.416
(22.765)
(1.205)
(31.885)
(7.303)
(9.385)
(8.885)
(11.534)
(7.544)
17.863
9.327
(108.597)
1.684
742
(1.937)
(123.550)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
73
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin U.S. Total Return Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Barclays Bank Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS (12.287)
16.154
(118.737)
7.629
7.837
599
(25.290)
545
(123.550)
Franklin World Perspectives Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
1
USD
5.100.000 Satış
JPY
496.408.500 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
88.853
Yukarıdaki sözleşme, aşağıdaki karşı taraflar ile açılmıştır:
Deutsche Bank 88.853
Franklin Mutual Beacon Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
34
EUR
25.107.869 9
USD
3.352.473 Satış
USD
EUR
33.453.117 2.541.000 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
29
USD
20.922.927 25
USD
70.657.648 22
USD
3.778.343 6
GBP
2.463.682 5
USD
129.557 4
CHF
119.024 EUR
GBP
KRW
USD
CHF
USD
15.942.923
46.307.041
4.254.766.722
3.814.392
119.024
124.578
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(769.192)
44.751
(724.441)
163.996
272.877
62.551
(70.815)
3.534
1.446
433.589
(290.852)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland Standard Chartered State Street Bank Svenska Handelsbanken The Bank of New York Mellon UBS 102.147
79.976
(13.350)
(164.478)
35.396
(33.088)
(76.265)
(57.868)
(41.149)
(85.510)
79.247
16.148
4.471
(14.183)
(122.346)
(290.852)
Franklin Mutual European Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
14
CZK
64.612.952 13
CHF
2.042.063 2
EUR
84.795 1
EUR
72.879 Satış
EUR
EUR
CHF
CZK
2.517.903
1.658.483
104.000
1.883.000
74
Denetlenmiş Yıllık Rapor
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
(33.429)
2.106
223
474
(30.626)
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Mutual European Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (784)
(122)
(4.001)
(10.012)
(397)
(3.686)
(3.166)
(586)
(2.802)
(684)
(255)
(4.131)
(30.626)
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
14
CHF
5.142.692 6
USD
6.346.200 5
EUR
25.571.618 5
EUR
90.815.072 3
GBP
706.700 3
USD
434.279 Satış
USD
EUR
GBP
USD
EUR
CHF
5.466.556 4.839.918 21.816.100 119.633.800 829.662 406.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(23.109)
45.627
116.231
(1.411.335)
(5.468)
4.536
(1.273.518)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (1.232.509)
(379)
(887)
(1.604)
(25.676)
(383)
(761)
(3.958)
(4.200)
(468)
(299)
(2.394)
(1.273.518)
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
44
EUR
11.680.048
8
CHF
2.600.684
8
SEK
18.850.912
4
USD
374.573
1
USD
90.238
1
USD
75.872
Satış
15.627.403
2.826.865
2.906.841
285.000
84.000
508.000
(422.578)
(73.794)
(97.689)
3.566
1.316
170
(589.009)
www.franklintempleton.lu
USD
USD
USD
EUR
CHF
SEK
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Denetlenmiş Yıllık Rapor
75
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Templeton Global Allocation Fund (devamı)
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
95
USD
4.972.153
33
USD
3.085.670
27
USD
3.336.941
5
GBP
12.581
3
MYR
29.374
1
CLP
154.112.000
1
EUR
200.000
1
INR
11.148.000
1
MXN
657.000
1
NOK
4.450.000
1
NZD
550.000
1
PHP
11.115.000
1
PLN
360.000
1
SEK
3.073.521
1
SEK
2.920.000
1
SGD
451.400
1
USD
191.210
1
USD
461.132
1
USD
912.974
1
USD
230.864
Satış
EUR
JPY
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
AUD
CAD
CHF
SGD
3.813.033
277.361.550
2.134.398
19.329
9.303
308.070
260.070
203.332
49.423
775.815
442.266
264.479
111.266
355.066
452.625
363.721
200.000
470.000
840.000
282.000
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
6.395
286.735
92.545
(203)
(110)
(6.943)
295
(17.640)
796
(45.308)
(18.600)
(6.758)
(3.172)
(4.472)
(18.048)
(7.472)
9.365
14.995
23.275
8.306
313.981
(275.028)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Greenwich Capital Market
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
State Street Bank
The Bank of New York Mellon
UBS
(23.773)
(17.511)
51.519
(28.578)
175.196
(9.834)
(2.877)
(28.469)
67.253
(25.480)
(31.199)
68
(10.927)
(390.416)
(275.028)
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
12
EUR
6.391.707
3
USD
623.126
Satış
USD
EUR
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
8.384.761
472.000
(64.588)
8.717
(55.871)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
76
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(27.217)
3.616
(4.459)
(1.794)
(157)
(2.702)
(1.611)
(14.444)
(3.088)
(306)
(293)
(3.416)
(55.871)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
23
EUR
169.355.132
14
PLN
34.401.816
2
USD
4.997.073
1
USD
1.099.832
Satış
226.386.289
10.769.904
3.808.000
3.509.000
(5.923.586)
(434.993)
39.904
45.666
(6.273.009)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
121
USD
74.641.483
96
USD
56.779.303
40
CLP
6.076.002.000
32
INR
456.924.000
28
MYR
35.005.349
25
SGD
22.356.920
15
PHP
308.326.210
9
PLN
20.517.038
5
SEK
58.924.245
4
MYR
3.116.000
3
NOK
22.310.600
1
KRW
1.136.628.900
1
SEK
33.492.452
USD
USD
EUR
PLN
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
57.713.112
5.043.714.264
12.345.895
8.052.785
11.071.614
17.974.344
7.148.913
4.774.026
6.754.485
791.108
2.939.801
994.774
4.965.523
(552.033)
5.835.660
(736.068)
(438.392)
(63.598)
(329.677)
(31.812)
(126.952)
(49.405)
(45.450)
(169.654)
(1.990)
(11.147)
3.279.482
(2.993.527)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(897.840)
333.242
927.779
(1.035.075)
(376.850)
(105.764)
(220.508)
111.976
(1.217.354)
(414.583)
(183.709)
85.159
(2.993.527)
Templeton Africa Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
37
EUR
20.296.673
9
CHF
1.551.834
7
USD
2.256.295
4
USD
138.405
Satış
USD
USD
EUR
CHF
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
26.633.807
1.647.604
1.716.000
129.000
(213.347)
(5.016)
22.554
1.860
(193.949)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(26.676)
(4.382)
(26.970)
(9.908)
2.334
(32.942)
(23.835)
(6.351)
(14.537)
(18.541)
(220)
(31.921)
(193.949)
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
77
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Asian Bond Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
28
EUR
333.221.982
18
CHF
139.900.281
11
USD
77.841.272
8
SGD
28.309.092
3
AUD
1.292.919
3
USD
5.624.078
2
USD
258.067
2
USD
1.655.765
Satış
USD
USD
EUR
USD
USD
CHF
AUD
SGD
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
445.293.462
151.944.723
58.859.093
22.443.198
1.219.866
5.241.000
281.000
2.111.000
(11.512.575)
(3.846.996)
1.219.829
(103.040)
(39.251)
75.980
1.475
(10.135)
(14.214.713)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
51
USD
360.331.236
17
INR
13.543.392.800
17
MYR
797.823.356
7
PHP
396.944.000
3
SGD
315.996.400
2
JPY
3.542.047.000
56.427.294
(12.593.224)
(3.317.725)
(329.958)
(2.992.978)
(299.650)
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
30.108.256.719
238.010.903
252.523.211
9.525.728
252.415.562
36.009.918
36.893.759
22.679.046
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(2.683.384)
1.809.996
22.848.952
(1.807.255)
(5.874.988)
(201.938)
(2.430.900)
1.615.072
7.088.727
(2.313.166)
(235.761)
4.863.691
22.679.046
Templeton Asian Dividend Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
4
SGD
1.214.418
3
USD
84.648
Satış
USD
SGD
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
972.047
107.000
(13.712)
211
(13.501)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
78
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Royal Bank of Scotland
UBS
(12.712)
(433)
(290)
(66)
(13.501)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Asian Growth Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
48
EUR
557.114.600
24
CHF
78.594.312
13
CZK
63.833.132
13
PLN
74.208.355
12
CNH
20.651.388
12
SGD
10.585.090
12
USD
118.980.279
4
HKD
61.958.900
4
IDR
39.160.894.100
4
KRW
1.895.974.800
4
USD
6.691.451
3
INR
197.732.300
3
PKR
161.897.100
3
THB
188.446.200
3
USD
789.748
2
EUR
15.869.567
2
EUR
34.463.013
2
USD
174.466
2
USD
1.027.292
2
USD
1.415.447
1
EUR
36.095.540
1
EUR
19.627.991
1
EUR
8.083.633
1
EUR
7.743.272
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
SGD
IDR
THB
CNH
CZK
PLN
HKD
INR
KRW
PKR
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
742.473.328
85.254.021
3.307.881
23.155.258
3.354.022
8.461.093
90.474.000
6.093.755
2.913.106
1.250.330
6.244.000
2.502.570
1.241.794
4.618.617
1.005.000
223.125.757.200
1.425.592.700
1.074.000
20.065.000
4.661.000
370.325.800
1.571.220.700
12.335.623.800
1.057.731.000
(17.254.797)
(2.059.661)
(112.785)
(851.601)
6.415
(107.981)
1.206.627
56.634
140.759
29.555
81.996
47.073
8.565
26.441
(3.337)
(1.750.148)
(820.662)
(298)
22.961
14.562
(763.643)
(709.830)
(259.055)
(537.326)
(23.589.536)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(1.200.207)
(190.690)
(1.384.267)
(3.004.788)
(6.513.991)
(815.270)
(1.314.216)
(1.128.282)
(2.435.422)
(3.782.057)
(598.981)
(1.221.365)
(23.589.536)
Templeton BRIC Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
11
EUR
18.109.338
11
PLN
4.940.419
5
USD
2.915.073
4
USD
177.540
Satış
USD
USD
EUR
PLN
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
23.755.650
1.512.007
2.209.000
579.000
(182.476)
(26.658)
39.587
3.462
(166.085)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(4.617)
(1.911)
(5.158)
3.880
(763)
(96.375)
(4.547)
(25.332)
(24.307)
(1.190)
(5.765)
(166.085)
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
79
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Emerging Markets Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
23
EUR
21.355.818
8
USD
3.852.185
Satış
USD
EUR
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
28.441.357
2.920.000
(641.628)
51.103
(590.525)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(30.286)
(148.362)
(89.076)
(31.673)
(29.626)
(7.355)
(30.795)
(14.313)
(38.665)
(34.935)
(11.760)
(123.679)
(590.525)
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
57
EUR
17.822.773
12
GBP
788.080
12
USD
1.460.783
10
CHF
1.093.982
10
SGD
2.789.356
2
USD
58.001
2
USD
63.328
2
USD
110.861
Satış
23.828.587
1.228.255
1.110.000
1.188.450
2.210.541
54.000
41.000
141.000
(627.300)
(29.904)
15.810
(30.368)
(9.318)
836
983
(410)
(679.671)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
31
USD
5.022.584
3
CLP
300.162.500
2
GHS
58.646
2
INR
17.888.300
1
PHP
24.690.120
USD
USD
EUR
USD
USD
CHF
GBP
SGD
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
3.877.025
608.570
26.162
326.862
570.000
(28.646)
(38.749)
1.725
(28.786)
(3.675)
(98.131)
(777.802)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
80
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(55.587)
(28.634)
(43.728)
(57.167)
(141.613)
(16.353)
(12.989)
(58.516)
(86.256)
(79.487)
(15.684)
(181.788)
(777.802)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
40
EUR
424.542.204
27
GBP
21.086.284
20
CHF
45.901.888
11
NOK
119.720.977
11
USD
42.180.105
10
SEK
310.284.910
9
AUD
8.059.972
8
SGD
5.961.107
5
USD
2.961.079
4
USD
7.613.533
4
USD
3.126.060
3
USD
3.536.956
1
USD
197.332
1
USD
107.013
Satış
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
GBP
CHF
NOK
SEK
AUD
SGD
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
565.534.384
33.032.953
49.824.935
20.741.736
32.121.000
47.600.726
7.700.322
4.767.074
1.903.000
7.126.000
18.611.000
23.075.000
214.000
137.000
(12.890.682)
(967.701)
(1.236.453)
(1.041.476)
366.904
(1.354.418)
(336.550)
(62.930)
67.246
70.454
63.593
97.751
1.816
(1.099)
(17.223.545)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
67
USD
1.190.097.981
61
CLP
126.030.485.207
39
INR
9.220.091.250
17
MYR
442.193.435
11
USD
419.439.191
10
KRW 614.375.344.100
10
PHP
11.515.927.720
6
PLN
188.285.000
3
GHS
37.605.284
1
RSD
1.657.056.500
931.485.525
254.901.112
160.658.298
138.543.034
38.497.457.333
539.253.361
269.116.628
43.990.211
17.350.058
14.742.496
(23.315.972)
(12.759.859)
(7.252.760)
(776.609)
30.547.671
(5.655.218)
(4.167.590)
(1.653.591)
527.920
(436.283)
(24.942.291)
(42.165.836)
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(2.665.515)
(6.092.537)
(833.917)
(3.840.921)
(18.344.670)
(638.845)
1.491.162
(11.772.572)
(4.289.711)
(2.320.311)
(192.405)
7.334.406
(42.165.836)
Templeton Euro High Yield Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
9
EUR
100.253.566
3
EUR
87.805.604
3
GBP
4.300.000
2
CHF
800.000
1
EUR
5.563.832
Satış
GBP
USD
EUR
EUR
CHF
85.850.000
114.000.000
5.041.089
650.343
6.760.000
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
(27.010)
243.211
(18.299)
210
66.655
264.767
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Citibank
Deutsche Bank
Morgan Stanley
66.865
243.211
(45.309)
264.767
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
81
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton European Corporate Bond Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
1
EUR
339.879
1
EUR
150.331
Satış
GBP
USD
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
290.000
200.000
1.381
(3.258)
(1.877)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Citibank
Morgan Stanley
(3.258)
1.381
(1.877)
Templeton European Total Return Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
1
NOK
15.000.000
Satış
EUR
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
1.936.081
(45.577)
Citibank
(45.577)
Yukarıdaki sözleşme, aşağıdaki karşı taraflar ile açılmıştır:
Templeton Frontier Markets Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
34
EUR
233.372.338
15
PLN
46.349.013
5
USD
13.495.970
2
USD
1.303.962
Satış
USD
USD
EUR
PLN
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
310.983.844
14.466.775
10.269.000
4.301.000
(7.193.667)
(536.370)
128.400
11.278
(7.590.359)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(716.417)
(591.979)
(333.251)
(1.206.072)
(1.194.874)
(543.799)
(171.682)
(67.245)
(478.324)
(1.724.713)
(155.902)
(406.101)
(7.590.359)
Templeton Global (Euro) Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
4
EUR
472.347
3
EUR
716.314
2
EUR
2.751.979
1
CHF
20.800
1
GBP
15.300
Satış
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
580.100
611.100
3.624.800
16.959
18.020
608
2.517
(32.487)
(44)
(149)
(29.555)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
82
Denetlenmiş Yıllık Rapor
(29.555)
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Global Aggregate Bond Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
32
EUR
4.039.292
14
GBP
1.380.155
6
CHF
988.330
4
USD
152.828
2
USD
50.980
1
USD
22.559
Satış
USD
USD
USD
EUR
GBP
CHF
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
5.404.599
2.155.985
1.074.129
116.000
33.000
21.000
(146.338)
(57.330)
(27.888)
1.823
800
328
(228.605)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
3
AUD
1.475.000
2
USD
1.063.918
1
EUR
167.102
1
KRW
1.700.000.000
1
MXN
20.700.000
1
MYR
3.300.000
1
PLN
700.000
1
SGD
750.000
1
USD
1.692.169
1
USD
1.044.200
1
USD
305.226
1
USD
543.232
1
USD
359.536
1
USD
203.004
1
ZAR
3.370.000
1.464.309
13.400.000
700.000
1.512.052
1.687.330
1.084.813
168.878
607.511
1.650.000
800.000
200.000
600.000.000
1.100.000
250.000
250.840
(117.429)
32.248
7.237
(25.882)
(93.631)
(42.126)
(9.549)
(15.648)
185.490
2.778
1.107
18.702
11.974
5.716
13.239
(25.774)
(254.379)
USD
MXN
PLN
USD
USD
USD
EUR
USD
AUD
EUR
GBP
KRW
MYR
SGD
EUR
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Northern Trust Corporation
RBC Capital Markets
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(3.692)
(76.245)
(2.431)
(5.130)
(5.038)
(2.868)
(12.922)
(1.632)
(83.809)
1.107
(37.332)
(7.221)
(1.444)
(15.722)
(254.379)
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
1
AUD
330.000
1
KRW
300.000.000
1
MXN
4.000.000
1
MYR
700.000
1
SGD
250.000
1
USD
574.312
1
USD
482.943
1
USD
137.966
1
ZAR
2.100.000
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
EUR
MXN
EUR
306.488
266.833
326.054
230.112
202.504
560.000
370.000
1.800.000
156.310
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(5.152)
(4.567)
(18.093)
(8.936)
(5.216)
62.955
1.285
(617)
8.250
29.909
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Barclays Bank
Citibank
Morgan Stanley
RBC Capital Markets
66.053
1.285
(23.926)
(13.503)
29.909
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
83
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Global Balanced Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
30
EUR
19.310.894
2
USD
563.635
Satış
USD
EUR
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
25.728.426
429.000
(590.656)
5.188
(585.468)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
27
CLP
8.052.618.000
25
INR
633.724.000
8
USD
16.766.922
1
MYR
10.640.000
16.301.401
11.099.628
13.243.960
3.300.043
(938.073)
(537.750)
(475.420)
30.340
(1.920.903)
(2.506.371)
USD
USD
EUR
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(11.462)
58.557
(156.809)
(126.955)
(958.001)
(11.536)
(279.504)
(427.951)
(246.641)
(94.516)
(5.340)
(246.213)
(2.506.371)
Templeton Global Bond Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
112
EUR
12.680.797.539 42
GBP
907.080.670 32
CHF
449.000.325 22
USD
865.265.768 13
NOK
176.313.025 13
PLN
369.464.182 12
AUD
47.593.650 12
CAD
18.133.121 12
JPY
3.219.871.565 11
CZK
859.045.147 10
CNH
32.532.767 10
SGD
627.637.329 9
SEK
1.280.277.998 6
USD
47.146.803 4
USD
16.739.282 4
USD
50.396.570 3
USD
2.886.964 2
USD
6.150.260 1
USD
604.786 1
USD
110.732 1
USD
21.005 1
USD
4.084.255 Satış
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
CHF
SGD
AUD
PLN
CAD
CNH
NOK
SEK
16.840.414.929 1.414.897.898 483.836.075 654.253.000 30.543.513 113.027.732 45.454.920 17.755.773 32.503.418 43.749.112 5.286.490 502.560.930 196.437.515 30.459.000 15.585.000 63.589.000 3.102.000 19.826.000 628.000 682.000 128.000 27.398.000 84
Denetlenmiş Yıllık Rapor
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(333.217.463)
(35.594.989)
(8.561.384)
13.593.896
(1.530.949)
(1.947.435)
(1.972.277)
(518.357)
(40.265)
(751.527)
3.527
(7.272.963)
(5.618.914)
830.990
242.423
216.530
52.907
189.525
7.807
(165)
(58)
729
(381.888.412)
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Global Bond Fund (devamı)
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
164
USD
16.903.078.603 98
USD
8.389.332.073 69
CLP
867.529.702.590 47
INR
78.559.135.265 40
MYR
4.709.071.978 32
SGD
3.389.151.715 31
SEK
21.350.410.572 28
MXN
17.997.001.805 18
PHP
29.287.019.980 10
PLN
1.792.724.282 7
NOK
3.376.421.875 4
KRW 102.960.000.000 2
AUD
454.649.970 2
JPY
25.948.115.000 1
EUR
178.084.991 Satış
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
SEK
13.151.008.461 740.203.657.776 1.757.046.165 1.380.887.278 1.496.105.632 2.722.564.098 2.452.320.634 1.355.388.789 694.697.836 417.806.909 445.996.048 90.704.440 462.721.700 264.173.002 1.561.443.896 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(228.294.430)
914.698.860
(91.559.560)
(71.405.930)
(19.899.598)
(47.634.998)
(27.444.283)
20.643.893
(16.354.530)
(9.393.654)
(28.224.674)
(1.246.645)
(50.867.263)
(2.568.865)
(989.690)
339.458.633
(42.429.779)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (40.330.367)
44.246.869
109.588.443
(35.825.974)
(171.743.459)
(9.132.521)
43.844.335
43.787.584
(14.124.435)
(44.767.219)
(3.601.043)
35.628.008
(42.429.779)
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
10
EUR
57.996.236 10
EUR
108.169.123 9
EUR
56.909.488 8
EUR
83.133.727 6
EUR
23.111.967 3
EUR
9.991.295 2
EUR
798.092 2
EUR
63.081.477 1
CLP
575.000.000 1
EUR
15.424.165 1
SEK
24.284.109 Satış
MXN
USD
PLN
KRW
IDR
BRL
AUD
MYR
EUR
HUF
EUR
976.323.291 138.783.659 244.096.938 120.389.392.920 300.742.941.136 26.351.765 1.033.977 254.536.270 895.290 4.500.000.000 2.745.518 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
1.107.387
1.648.485
1.204.027
2.684.293
349.474
1.049.388
81.840
1.850.135
(55.395)
405.910
7.923
10.333.467
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Barclays Bank Citibank Deutsche Bank HSBC Bank JPMorgan Chase Bank UBS www.franklintempleton.lu
1.512.471
(29.005)
3.375.397
1.911.998
3.689.276
(126.670)
10.333.467
Denetlenmiş Yıllık Rapor
85
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Global High Income Bond Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
7
SGD
1.443.920 1
USD
29.035 Satış
USD
SGD
1.156.123 37.000 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
8
USD
309.375 4
EUR
287.000 EUR
USD
238.600 378.170 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(16.681)
(163)
(16.844)
(1.650)
(4.348)
(5.998)
(22.842)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs JPMorgan Chase Bank Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS (232)
(14.304)
(5.871)
(354)
(464)
(603)
(339)
(675)
(22.842)
Templeton Global High Yield Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
82
USD
40.063.482 60
USD
6.366.811 8
USD
2.508.583 4
PHP
69.348.240 3
GHS
602.474 2
INR
155.000.000 2
MYR
6.888.778 2
USD
2.234.290 1
GBP
257.000 1
JPY
8.905.000 Satış
EUR
JPY
GBP
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
30.813.667 550.284.170 1.617.109 1.628.414 271.144 2.650.555 2.178.668 6.888.778 399.429 91.139 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(97.346)
811.070
53.168
(19.527)
15.599
(81.156)
(25.394)
81.015
(9.270)
(1.361)
726.798
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Barclays Bank Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS 114.765
131.648
73.972
16.632
131.193
94.144
15.307
149.137
726.798
Templeton Global Income Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
46
USD
31.939.200 30
INR
342.971.400 25
CLP
4.588.981.500 23
USD
36.014.458 12
MYR
27.635.130 8
PHP
115.425.080 8
USD
3.524.757 3
SEK
109.057.067 2
AUD
2.919.000 2
KRW
4.340.200.000 2
USD
3.928.724 1
EUR
218.677 1
PLN
4.855.146 1
SGD
12.847.790 Satış
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
MYR
EUR
USD
USD
KRW
SEK
EUR
USD
2.896.630.750 6.120.777 9.229.818 27.741.030 8.864.917 2.714.828 11.091.540 12.669.611 3.015.792 3.823.343 4.340.200.000 1.900.000 1.140.000 10.550.000 86
Denetlenmiş Yıllık Rapor
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
2.656.836
(407.200)
(424.127)
(141.167)
(189.709)
(54.452)
34.686
(293.327)
(367.203)
(40.887)
146.268
1.818
(39.024)
(409.076)
473.436
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Global Income Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Barclays Bank Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS 341.251
186.949
(1.063.786)
(52.630)
156.825
657.944
6.686
240.197
473.436
Templeton Global Total Return Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
117
EUR
10.910.874.132 40
GBP
481.907.494 36
CHF
464.518.198 15
USD
696.093.438 12
CNH
109.964.982 12
PLN
1.347.530.772 12
SEK
1.033.743.956 11
AUD
274.198.426 11
JPY
4.162.174.512 11
NOK
28.448.718 10
SGD
1.035.007.067 7
USD
46.816.451 4
USD
22.919.372 3
USD
27.704.041 2
USD
33.790.457 1
USD
888.940 1
USD
21.990 Satış
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
CHF
PLN
SGD
JPY
NOK
14.465.559.234 747.852.433 504.195.988 526.350.000 17.868.984 412.194.046 159.356.106 258.899.574 42.009.215 4.937.335 827.568.658 30.241.000 21.353.000 89.200.000 42.870.000 87.367.000 134.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(262.411.680)
(15.036.290)
(12.489.988)
10.925.335
11.968
(7.055.665)
(5.308.070)
(8.518.328)
(45.644)
(256.988)
(10.803.810)
830.750
316.602
885.845
(39.948)
8.095
(60)
(308.987.876)
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
174
USD
8.653.998.050 118
USD
8.553.703.826 63
CLP
247.723.147.200 48
INR
47.391.362.208 47
MYR
6.301.000.164 38
SGD
2.268.907.828 31
SEK
9.509.329.744 30
PLN
4.169.049.143 26
MXN
10.706.925.194 21
PHP
41.728.359.900 16
KRW 1.337.454.465.760 12
NOK
2.496.691.636 6
AUD
501.542.383 6
USD
65.021.816 6
UYU
1.986.870.000 3
GBP
10.308.263 2
JPY
9.555.468.000 1
GHS
12.750.000 1
RSD
1.199.000.000 1
SEK
713.961.444 (161.699.349)
649.673.329
(25.744.069)
(31.361.461)
(16.842.535)
(33.019.385)
(13.963.868)
(30.077.264)
18.145.902
(322.697)
(15.735.417)
(20.725.330)
(59.185.510)
1.477.507
(4.543.844)
(961.130)
(896.988)
(58.765)
(94.470)
(3.310.652)
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
6.766.537.723 782.252.401.633 501.218.359 818.707.814 1.982.660.042 1.823.771.894 1.094.348.576 975.928.206 800.464.261 961.905.969 1.178.129.715 329.839.230 514.685.229 41.815.653 96.423.183 16.636.703 97.233.464 6.109.248 10.000.000 109.121.698 250.754.004
(58.233.872)
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
87
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 4 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Global Total Return Fund (devamı)
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS
(29.737.803)
(45.819.324)
171.411.268
(48.205.993)
(83.168.910)
(13.416.297)
(13.407.416)
122.199.987
(69.455.602)
(41.848.896)
(4.018.620)
(2.766.266)
(58.233.872)
Templeton Latin America Fund
Sözleşme
sayısı
Alış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
15
PLN
16.631.409 3
USD
2.800.200 2
EUR
3.691.081 2
USD
299.845 1
BRL
2.780.900 1
EUR
29.219.939 1
EUR
24.956.213 1
MXN
1.429.000 Satış
USD
EUR
MXN
PLN
EUR
BRL
USD
EUR
5.178.704 2.133.329 65.207.000 984.000 954.160 86.754.000 33.000.100 80.968 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
(180.058)
23.046
(213.901)
4.099
(2.369)
(637.400)
(512.265)
4.586
(1.514.262)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Royal Bank of Scotland The Bank of New York Mellon UBS
(162)
(886)
(975)
(4.282)
(1.340.313)
(3.398)
(10.484)
(4.599)
(51.644)
(87.039)
(3.254)
(7.226)
(1.514.262)
PARA BİRİMİ KISALTMALARI
AUDAvustralya Doları
BRLBrezilya Reali
CAD Kanada Doları
CHF İsviçre Frangı
CLP Şili Pesosu
CNH Çin Yuanı
CZK Çek Korunası
DKK Danimarka Kronu
88
Denetlenmiş Yıllık Rapor
EURAvro
GBP İngiliz Sterlini
GHS Gana Sedisi
HKD Hong Kong Doları
HUF Macar Forinti
IDREndonezya Rupiası
INR Hindistan Rupisi
JPY Japon Yeni
KRW Kore Vonu
MXN Meksika Pesosu
MYR Malezya Ringgiti
NOKNorveç Kronu
NZDYeni Zelanda Doları
PHP Filipinler Pezosu
PLNPolonya Zlotisi
PKRPakistan rupisi
RSD Sırp dinarı
SEK İsveç Kronu
SGD Singapur Doları
THB Tayland Bahtı
USDABD Doları
UYU Uruguay pesosu
ZAR Güney Afrika randı
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 5 — Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Alınan/(satılan) Açıklama Karşı Taraf
Para sözleşme sayısı
birimi Taahhüt tutarı USD Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)))
USD
Tahvil future’ları
(127)
(97)
10-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2013
JPMorgan Chase Bank
USD
(16.073.438)
384.969
Döviz future’ları
150
(50)
USD/BRL, Ağu. 2013
CM Capital Markets CCTVM
BRL
7.548.458 112.929
BM&F One-Day Interbank Deposits Future, Oca. 2014
BM&F One-Day Interbank Deposits Future, Oca. 2015
BM&F One-Day Interbank Deposits Future, Oca. 2016
CM Capital Markets CCTVM
CM Capital Markets CCTVM
CM Capital Markets CCTVM
BRL
BRL
BRL
25.748.377 66.934.583 (799.583)
67.717
487.863
(6.967)
2-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2013
JPMorgan Chase Bank
USD
(21.340.000) ____________
21.219
406.188
____________
USD/BRL, Tem. 2013
CM Capital Markets CCTVM
BRL
(2.485.082) ____________
(22.624)
90.305
____________
Mevduat Future
600
1.722
(23)
____________
548.613
____________
Hisse senedi future’ları
(385)
Bovespa Index Future, Ağu. 2013
CM Capital Markets CCTVM
BRL
(8.137.700) ____________
594.017
1.639.123
____________
Franklin U.S. Low Duration Fund
Alınan/(satılan) Açıklama Karşı Taraf
Para sözleşme sayısı
birimi Taahhüt tutarı USD Tahvil future’ları
(29)
385
(166)
10-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2013
2-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2013
5-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2013
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
USD
USD
USD
(3.670.313)
84.700.000
(20.093.781)
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)))
USD
68.875
(66.172)
206.203
____________
208.906
____________
Franklin Mutual Beacon Fund
Alınan/(satılan) Açıklama Karşı Taraf
Para sözleşme sayısı
birimi Taahhüt tutarı USD Döviz future’ları
(82)
(49)
EUR/USD, Eyl. 2013
JPMorgan Chase Bank
USD
(13.348.575)
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)))
USD
287.193
GBP/USD, Eyl. 2013
JPMorgan Chase Bank
USD
(4.656.225) ____________
131.406
418.599
____________
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
89
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 5 — Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Alınan/(satılan) Açıklama Karşı Taraf
Para Gerçekleşmemiş
sözleşme sayısı
birimi Taahhüt tutarı kar/(zarar)))
USD USD
Tahvil future’ları
(4)
12
3
(15)
(19)
10-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2013
Avustralya 10 yıllık devlet tahvili, Eyl. 2013
10 yıllık Kanada Tahvil Futures, Eyl. 2013
Euro-Bund Future, Eyl. 2013
Long Gilt Futures, Eyl. 2013
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
USD
AUD
CAD
EUR
GBP
(506.250)
1.299.638
374.975
(2.763.143)
(3.233.479)
(1.953)
(30.587)
(13.440)
42.880
129.455
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
EUR
GBP
EUR
USD
USD
CAD
AUD
CHF
JPY
(1.036.959)
1.311.900
893.960
(1.307.180)
(3.198.600)
(395.377)
(327.201)
(1.378.388)
(2.622.543)
(23.510)
(35.664)
(46.467)
12.597
35.400
4.491
2.882
9.176
(124.791)
____________
126.355
____________
Hisse senedi future’ları
(4)
DAX Futures, Eyl. 2013
14
FTSE 100 Endeks Future, Eyl. 2013
9
FTSE MIB Endeks Future, Eyl. 2013
(28)
Mini MSCI Gelişen Piyasalar Endeks Future, Eyl. 2013
(40)
S&P 500 E-Mini Endeks Futures, Eyl. 2013
(3)
S&P/TSX 60 Endeks Futures, Eyl. 2013
(3)
ASX SPI 200 Endeks Futures, Eyl. 2013
(17)
İsviçre Endeks Future, Eyl. 2013
(23)
Topix Endeks Future, Eyl. 2013
____________
(165.886)
____________
(39.531)
____________
Not 6 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
1.710.859 Alış dalgalı oran CDI
Ödeme sabit oran 9,13%
Barclays Bank PLC
02-Ocak-17
BRL
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
27.198
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
1.010.000 600.000 1.280.000 330.000 830.000 1.010.000 760.000 250.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,34675%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,523%
Alış dalgalı oran EURIBOR
Ödeme sabit oran 2,701%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,5575%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,215%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,3494%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,3201%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,299%
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
25-Şubat-41
USD
(174.136)
Deutsche Bank
28-Mart-21
USD
(53.452)
14-Haziran-16
EUR
(93.539)
JPMorgan Chase Bank
04-Mart-21
USD
(30.304)
JPMorgan Chase Bank
11-Ocak-41
USD
(122.193)
JPMorgan Chase Bank
25-Şubat-41
USD
(174.645)
JPMorgan Chase Bank
28-Şubat-41
USD
(128.408)
JPMorgan Chase Bank
01-Mart-41
USD
(40.870)
(817.547)
HSBC Bank
Templeton Asian Bond Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
151.580.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,391%
90
Denetlenmiş Yıllık Rapor
JPMorgan Chase Bank
04-Mayıs-21
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(11.929.145)
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 6 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
62.460.000 76.860.000 9.230.000 53.310.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,44%
Alış dalgalı oran EURIBOR
Ödeme sabit oran 2,701%
Alış dalgalı oran EURIBOR
Ödeme sabit oran 3,276%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,391%
Citigroup
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
21-Nisan-21
USD
(5.155.602)
HSBC Bank
14-Haziran-16
EUR
(5.616.738)
HSBC Bank
09-Mayıs-18
EUR
(1.187.616)
JPMorgan Chase Bank
04-Mayıs-21
USD
(4.195.426)
(16.155.382)
Templeton Global Bond Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
34.400.000 186.490.000 365.200.000 264.590.000 94.430.000 263.000.000 31.200.000 194.540.000 186.490.000 139.860.000 46.620.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,3675%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,34675%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,523%
Alış dalgalı oran EURIBOR
Ödeme sabit oran 2,701%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,5575%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,9625%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,153%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,215%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,3494%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,3201%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,299%
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
20-Aralık-40
USD
(6.057.470)
Citigroup
25-Şubat-41
USD
(32.153.024)
Deutsche Bank
28-Mart-21
USD
(32.534.197)
14-Haziran-16
EUR
(19.335.581)
JPMorgan Chase Bank
04-Mart-21
USD
(8.671.640)
JPMorgan Chase Bank
23-Kasım-40
USD
(26.085.390)
JPMorgan Chase Bank
10-Aralık-40
USD
(4.222.357)
JPMorgan Chase Bank
11-Ocak-41
USD
(28.640.253)
JPMorgan Chase Bank
25-Şubat-41
USD
(32.247.087)
JPMorgan Chase Bank
28-Şubat-41
USD
(23.630.412)
JPMorgan Chase Bank
01-Mart-41
USD
(7.621.463)
(221.198.874)
HSBC Bank
Templeton Global High Yield Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
1.330.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,44%
www.franklintempleton.lu
Citigroup
21-Nisan-21
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(109.781)
Denetlenmiş Yıllık Rapor
91
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 6 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Templeton Global Total Return Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
225.640.000 45.640.000 88.240.000 249.610.000 84.580.000 403.420.000 156.000.000 83.070.000 45.640.000 34.230.000 11.410.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,44%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,34675%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,523%
Alış dalgalı oran EURIBOR
Ödeme sabit oran 2,701%
Alış dalgalı oran EURIBOR
Ödeme sabit oran 3,276%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 1,8115%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,391%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 3,0755%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,3494%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,3201%
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,299%
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
21-Nisan-21
USD
(18.624.881)
Citigroup
25-Şubat-41
USD
(7.868.862)
Deutsche Bank
28-Mart-21
USD
(7.860.946)
HSBC Bank
14-Haziran-16
EUR
(18.240.880)
HSBC Bank
09-Mayıs-18
EUR
(10.882.830)
JPMorgan Chase Bank
14-Haziran-16
USD
(12.022.063)
JPMorgan Chase Bank
04-Mayıs-21
USD
(12.276.993)
JPMorgan Chase Bank
14-Haziran-21
USD
(4.509.228)
JPMorgan Chase Bank
25-Şubat-41
USD
(7.891.882)
JPMorgan Chase Bank
28-Şubat-41
USD
(5.783.419)
JPMorgan Chase Bank
01-Mart-41
USD
(1.865.313)
(107.827.297)
Not 7 — Enflasyon swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
10.000.000 (10.000.000)
5.000.000 7.000.000 (5.000.000)
(7.000.000)
6.040.000 (6.040.000)
6.693.892 Alış dalgalı oran IPCA
Paying floating rate CDI
Alış dalgalı oran CDI
Paying floating rate IPCA
Alış dalgalı oran IPCA
Paying floating rate CDI
Alış dalgalı oran IPCA
Paying floating rate CDI
Alış dalgalı oran CDI
Paying floating rate IPCA
Alış dalgalı oran CDI
Paying floating rate IPCA
Alış dalgalı oran IPCA
Paying floating rate CDI
Alış dalgalı oran CDI
Paying floating rate IPCA
Alış dalgalı oran IGP-M
Paying floating rate CDI
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
BM&F BOVESPA SA
15-Mayıs-15
BRL
59.867
BM&F BOVESPA SA
15-Mayıs-15
BRL
19.226
BM&F BOVESPA SA
15-Aralık-27
BRL
(288.994)
BM&F BOVESPA SA
17-Ağustos-20
BRL
(343.789)
BM&F BOVESPA SA
15-Aralık-27
BRL
490.276
BM&F BOVESPA SA
17-Ağustos-20
BRL
255.863
BM&F BOVESPA SA
15-Ağustos-22
BRL
(257.141)
BM&F BOVESPA SA
15-Ağustos-22
BRL
249.689
BM&F BOVESPA SA
10-Temmuz-13
BRL
(16.157)
168.840
Not 8 — Çapraz kur swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin U.S. Low Duration Fund
Açıklama Nominal
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
Alış USD-LIBOR-BBA 3M + 2,28%
Ödeme sabit oran 2,75%
4.716.000 3.600.000 Barclays Bank PLC 23-Mart-18
USD
EUR
85.760
Alış USD-LIBOR-BBA 3M + 2,2525%
Ödeme sabit oran 2,75%
5.100.000 4.000.000 Citigroup
23-Mart-18
USD
EUR
(45.267)
92
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Denetlenmiş Yıllık Rapor
40.493
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 8 — Çapraz kur swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar(devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin U.S. Total Return Fund
Açıklama Nominal
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
Alış USD-LIBOR-BBA 3M + 2,2525%
Ödeme sabit oran 2,75%
524.000
400.000
Barclays Bank PLC 23-Mart-18
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
USD
EUR
9.529
Not 9 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Multi-Asset Income Fund
Para
Vade birimi
Nominal Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf tarihi
USD
1.500.000
Dow Jones-USB Emtia Endeksinin
Performansı
Farazi miktarın
yıllık bazda %0,15’i
JPMorgan Chase Bank
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
EUR
05-Mayıs-14
–
Not 10 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
200.000
Brezilya Hükümeti, Eyl. 2017
Barclays Bank
Satış
Piyasa değeri
USD
USD
(5.421)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
Piyasa değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(2.194)
Franklin Real Return Fund
490.000
100.000
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.20, Haz. 2018
Barclays Bank
Credit Suisse International
Satış
Satış
USD
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
16.829
2.702
9.919
78
19.531
9.997
Franklin Strategic Income Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
15.000.000
10.000.000
15.000.000
8.000.000
58.800.000
9.800.000
16.170.000
11.760.000
5.000.000
46.500.000
10.000.000
15.000.000
CDX.NA.HY.20, Haz. 2018
CDX.NA.HY.20, Haz. 2018
CDX.NA.HY.20, Haz. 2018
CMBX.NA.AJ.2, Mar. 2049
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.20, Haz. 2018
LCDX.NA.20, Haz. 2018
LCDX.NA.20, Haz. 2018
MCDX.NA.20, Haz. 2018
Credit Suisse International
Citigroup
Deutsche Bank
Credit Suisse International
Barclays Bank
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Barclays Bank
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Citigroup
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
www.franklintempleton.lu
Piyasa değeri
USD
448.052
298.702
448.053
(1.180.014)
2.019.421
336.570
555.340
403.884
135.140
1.256.799
270.279
(240.748)
4.751.478
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
26.177
11.202
1.303
(29.826)
1.223.276
203.879
423.669
291.184
(52.360)
(413.826)
(67.221)
(109.856)
1.507.601
Denetlenmiş Yıllık Rapor
93
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 10 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin U.S. Low Duration Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
700.000
3.300.000
5.000.000
3.122.000
800.000
10.000.000
5.260.000
1.040.000
7.000.000
3.000.000
7.000.000
3.000.000
3.000.000
5.217.000
13.000.000
3.619.000
6.000.000
2.000.000
5.000.000
3.045.000
10.000.000
3.000.000
7.800.000
3.100.000
3.700.000
800.000
56.840.000
11.221.000 12.050.000
11.200.000
17.350.000
1.500.000
700.000
3.300.000
American Axle &
Manufacturing Inc., Haz. 2018
American Axle &
Manufacturing Inc., Haz. 2018
Centex Corp., Haz. 2016
CNA Financial Corp., Ara. 2014
Constellation Brands Inc., Haz. 2017
Constellation Brands Inc., Eyl. 2016
First Data Corp., Mar. 2015
First Data Corp., Mar. 2015
HCA Inc., Eyl. 2013
Hilton Worldwide Inc., Ara. 2013
Intelsat Investments SA, Ara. 2013
Lennar Corp., Haz. 2016
Merrill Lynch & Co Inc., Eyl. 2017
Merrill Lynch & Co Inc., Eyl. 2014
Morgan Stanley, Haz. 2014
The New York Times Co., Ara. 2016
Macaristan Cumhuriyeti, Mar. 2015
Endonezya Cumhuriyeti, Mar. 2014
Springleaf Finance Corp., Ara. 2015
Toll Brothers Inc., Haz. 2015
Windstream Corp., Eyl. 2013
Bank Of America Corp., Eyl. 2017
Berksire Hathaway Inc., Eyl. 2017
CMBX.NA.AJ.2, Mar. 2049
First Data Corp., Mar. 2016
First Data Corp., Mar. 2016
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.19, Ara. 2017 LCDX.NA.20, Haz. 2018
LCDX.NA.20, Haz. 2018
MCDX.NA.20, Haz. 2018
PSEG Power, Haz. 2017
The Goodyear Tire &
Rubber Co., Haz. 2018
The Goodyear Tire &
Rubber Co., Haz. 2018
Denetlenmiş Yıllık Rapor
(45.497)
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Barclays Bank
Alış
USD
Deutsche Bank
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Barclays Bank
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Deutsche Bank
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Barclays Bank
Deutsche Bank
Barclays Bank
Deutsche Bank Barclays Bank
Credit Suisse International
Citigroup
Credit Suisse International
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD USD
USD
USD
USD
Barclays Bank
Satış
USD
19.812
3.540
Credit Suisse International
Satış
USD
93.400
26.150
(3.294.619)
2.446.888
94
Piyasa değeri
USD
(214.486)
(687.543)
(221.662)
(128.148)
(1.391.859)
(224.949)
(44.478)
(76.245)
(65.561)
(163.768)
(298.270)
1.668
(298.194)
(547.519)
(447.393)
(290.843)
(7.662)
(183.268)
(252.409)
(106.892)
(22.794)
10.017
(457.256)
49.151
10.627
1.952.105
385.373 325.687
302.713
(278.465)
9.989
2.246
(10.895)
(334.033)
88.505
(22.556)
(65.756)
56.787
8.013
193.978
36.354
230.079
45.547
(5.079)
107.378
289.653
(271.165)
104.195
4.639
176.304
86.172
293.851
(16.048)
13.188
(6.318)
(10.574)
14.987
1.366.283
269.723
(156.313)
1.588
(154.982)
81.447
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 10 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin U.S. Total Return Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
100.000
300.000
1.000.000
800.000
430.000
130.000
1.895.000
1.500.000
500.000
1.500.000
500.000
300.000
300.000
600.000
245.000
300.000
100.000
4.900.000
2.750.000
200.000
850.000
200.000
900.000
150.000
100.000
300.000
American Axle &
Manufacturing Inc., Haz. 2018
American Axle &
Manufacturing Inc., Haz. 2018
CIT Group Inc., Haz. 2017
Constellation Brands Inc., Haz. 2017
First Data Corp., Mar. 2015
First Data Corp., Mar. 2015
GenOn Energy Inc., Haz. 2014
HCA Inc., Eyl. 2013
Merrill Lynch & Co. Inc., Eyl. 2017
Windstream Corp., Eyl. 2013
Bank Of America Corp., Eyl. 2017
Berksire Hathaway Inc., Mar. 2018
Berksire Hathaway Inc., Eyl. 2017
CDX.NA.HY.20, Haz. 2018
CMBX.NA.AJ.2, Mar. 2049
First Data Corp., Mar. 2016
First Data Corp., Mar. 2016
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.20, Haz. 2018
LCDX.NA.20, Haz. 2018
MCDX.NA.20, Haz. 2013
PSEG Power, Haz. 2017
Endonezya Cumhuriyeti, Haz. 2017
Safeway Inc., Eyl. 2017
The Goodyear Tire &
Rubber Co., Haz. 2018
The Goodyear Tire &
Rubber Co., Haz. 2018
Piyasa değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Barclays Bank
Alış
USD
(6.500)
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Deutsche Bank
Barclays Bank
Deutsche Bank
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Goldman Sachs International
Credit Suisse International
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Citigroup
Credit Suisse International
Barclays Bank
Deutsche Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Credit Suisse International
Citigroup
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Citigroup
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
(19.498)
(128.990)
(128.148)
(18.388)
(5.560)
(81.425)
(16.338)
278
(16.034)
(3.798)
(999)
385
17.922
(36.138)
3.985
1.328
168.285
74.326
5.406
(42.990)
1.332
(18.893)
(4.049)
Barclays Bank
Satış
USD
2.830
506
Credit Suisse International
Satış
USD
8.491
2.377
(243.180)
170.160
321
(990)
(2.729)
(22.556)
4.059
1.002
20.825
41.567
(5.103)
44.078
1.581
850
3.399
(7.953)
(235)
4
1.873
99.055
(36.424)
156
(7.917)
10.860
7.589
13.965
Templeton Euro High Yield Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
35.000.000
ITRX.EUR.XOVER.19, Haz. 2018
ITRX.EUR.XOVER.19, Haz. 2018
ITRX.EUR.XOVER.19, Haz. 2018
ITRX.EUR.XOVER.19, Haz. 2018
ITRX.EUR.XOVER.19, Haz. 2018
Bank Of America Na
Barclays Bank
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Citigroup
Alış
Alış
Alış
Alış
Satış
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Piyasa değeri
EUR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
EUR
(93.992)
(93.992)
(46.996)
(46.996)
328.972
11.788
11.788
5.894
5.894
(41.258)
46.996
(5.894)
Templeton Global High Income Bond Fund
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
400.000
CMBX.NA.AJ.2, Mar,2049
Barclays Bank
Satış
Piyasa değeri
USD
USD
(59.001)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
Piyasa değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(1.188)
Templeton Global High Yield Fund
2.000.000
3.000.000
CDX.NA.HY.20, Haz. 2018
CDX.NA.HY.20, Haz. 2018
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Satış
Satış
USD
USD
www.franklintempleton.lu
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
59.740
89.611
3.490
23.985
149.351
27.475
Denetlenmiş Yıllık Rapor
95
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 11 — Opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2013 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Alım/Satım Açıklama
Karşı Taraf Para
Alınan/(satılan)
durumu
birimi
sözleşme sayısı
Döviz Opsiyonu
Alım
Satım
Satım
BRL/USD, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 2.300, Ağu. 2013
BRL/USD, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 2.350, Ağu. 2013
BRL/USD, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 2.400, Ağu. 2013
Banco Itau
Banco Itau
Banco Itau
BRL
BRL
BRL
1.206
(1.206)
(1.206)
Pazar
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
622.235
(378.752) (240.778) 305.707
(146.090)
(202.903)
2.705
Franklin U.S. Low Duration Fund
Alım/Satım Açıklama
Karşı Taraf Para
Alınan/(satılan)
durumu
birimi
sözleşme sayısı
(43.286)
Pazar
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
11.100.000
28.000.000
–
557.918
(3.833.241)
(288.362)
557.918
(4.121.603)
Swaption işlemi
Alım
21.000.000
270.459
828.377
(4.044.344)
Alım/Satım Açıklama
Karşı Taraf Para
Alınan/(satılan)
durumu
birimi
sözleşme sayısı
Pazar
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Swaption işlemi
Alım
38.637
Döviz Opsiyonu
Alım
Alım
AUD/USD, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 1,05, Tem. 2013
EUR/USD, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 1,28, Kas. 2013
CDX.NA.HY.20, Alış, İşlem Fiyatı 100, Eyl. 2013
Deutsche Bank
Barclays Bank
Citigroup
AUD
EUR
USD
Franklin U.S. Total Return Fund
CDX.NA.HY.20, Alış, İşlem Fiyatı 100, Eyl. 2013
Citigroup
USD
3.000.000
77.259
11.037
Not 12 – Menkul kıymet ödünç işlemleri
Şirket, yıl içerisinde, MSDW Equity Finance Services ile bir menkul kıymet ödünç programına katılmıştır.
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, kredi olarak verilen hisse senetlerinin ve alınan ilgili teminatların piyasa değeri aşağıdaki gibidir:
Teminat olarak
Fon para
Kredi olarak verilen
Teminat olarak
alınan devlet
birimi
hisse senetlerinin alınan hisselerin* tahvillerinin piyasa
piyasa değeri (Fon piyasa değeri (Fon
değeri (Fon para
para birimi cinsinden) para birimi cinsinden) birimi cinsinden)
Templeton Global Fund
USD 65.443.839 70.605.368 Templeton Global (Euro) Fund
EUR 25.432.169 27.437.997 1.586.682
616.601
Templeton Growth (Euro) Fund
EUR 236.064.203 254.682.520 5.723.363
Direkt ve endirekt işletme gider ve ücretleri (Fon para birimi cinsinden)
Net kâr (Fon
para birimi
cinsinden)
* Resmi bir borsaya kote ve işlem görmekte olan hisseler
Yıl boyunca, menkul kıymet ödünç işlemleri neticesinde aşağıdaki gelir ve giderler ortaya çıkmıştır:
Fon para
birimi
96
Brüt kâr (Fon para birimi
cinsinden)
Franklin Euroland Core Fund
EUR 29.512 2.361 27.151
Franklin Mutual Beacon Fund
USD 38.688 3.095 35.593
Franklin Mutual Euroland Fund
EUR 10.778 862 9.916
Franklin Mutual European Fund
EUR 1.838.108 147.049 1.691.059
Franklin Mutual Global Discovery Fund
USD 227.942 18.235 209.707
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
USD 20.482 1.638 18.844
Templeton Euroland Fund
EUR 120.516 9.641 110.875
Templeton European Fund
EUR 77.073 6.166 70.907
Templeton Global Fund
USD 697.557 55.805 641.752
Templeton Global (Euro) Fund
EUR 439.220 35.138 404.082
Templeton Global Balanced Fund
USD 145.469 11.638 133.831
Templeton Global Equity Income Fund
USD 43.796 3.504 40.292
Templeton Growth (Euro) Fund
EUR 3.385.602 270.848 3.114.754
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 13 — Yatırım yönetimi ücretleri
Yatırım yöneticileri, Şirketten, 4. ve 6. sayfada belirtildiği gibi, mali dönem boyunca Fonun ortalama günlük net aktiflerinin belirli bir yıllık
yüzdesine denk gelen (aşağıda belirtildiği üzere) bir aylık ücret alırlar. Diğer Franklin Templeton fonlarına yatırım yapıldığında, yatırım yapılan
miktara yatırım yönetimi ücreti uygulanmaz. Aşağıda 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle farklı Fonlara uygulanan yüzdelere yer verilmiştir.
X Sınıfı Hisse Senetlerinin bir yatırımcı tarafından satın alınmasında hiçbir yönetim ücreti alımayacaktır; bunun yerine, yapılacak bir sözleşme
çerçevesinde Yatırım Yöneticisine veya bağlı ortaklıklara bir ücret ödenecektir.
Franklin Asian Flex Cap Fund
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Brazil Opportunities Fund
Franklin Euroland Core Fund
Franklin European Core Fund
Franklin European Dividend Fund
Franklin European Growth Fund
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund
Franklin Global Growth Fund
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Multi-Asset Income Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin Real Return Fund
Franklin Strategic Income Fund
Franklin Technology Fund
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Focus Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin U.S. Opportunities Fund
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin U.S. Total Return Fund
Franklin World Perspectives Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual Euroland Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin Templeton Global Allocation Fund
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Templeton Africa Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Dividend Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Euro Government Bond Fund
Templeton Euro High Yield Fund
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Fund
Templeton European Corporate Bond Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global (Euro) Fund
Templeton Global Aggregate Bond Fund
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Global High Income Bond Fund
Templeton Global High Yield Fund
Templeton Global Income Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund
www.franklintempleton.lu
Sınıf I, Sınıf W ve Sınıf X
dışında tüm Sınıflar
Sınıf I
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
0,75%
0,60%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
0,80%
0,60%
0,85%
0,60%
1,00%
0,70%
1,50%
1,05%
0,85%
0,60%
1,00%
0,70%
0,75%
0,75%
0,55%
1,00%
0,70%
0,30%
0,20%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
0,65%
0,40%
0,65%
0,40%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
0,75%
0,55%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,25%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
1,60%
1,10%
0,75%
0,55%
1,35%
0,90%
1,35%
0,90%
1,35%
0,90%
1,60%
1,10%
1,60%
1,10%
1,60%
1,10%
1,60%
1,10%
1,30%
0,90%
1,00%
0,70%
1,60%
1,10%
0,50%
0,35%
0,80%
0,60%
0,30%
0,20%
0,25%
0,20%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
0,65%
0,40%
0,75%
0,55%
1,60%
1,10%
1,00%
0,70%
1,00%
0,70%
0,65%
0,40%
0,65%
0,40%
0,80%
0,60%
0,75%
0,55%
0,75%
0,55%
1,00%
0,80%
0,60%
0,85%
0,60%
0,85%
0,60%
1,00%
0,70%
0,75%
0,55%
1,00%
0,70%
1,60%
1,10%
1,40%
1,00%
1,60%
1,10%
Sınıf W
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,50%
0,75%
0,75%
0,75%
1,25%
0,65%
1,00%
1,00%
1,00%
1,25%
1,25%
1,00%
0,80%
1,25%
1,25%
0,65%
0,65%
1,10%
Denetlenmiş Yıllık Rapor
97
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 14 — Dolaylı komisyonlar
En iyi uygulamayı sağlamak üzere, Şirketin portföy işlemlerine ilişkin broker ücretleri, araştırma hizmetleri bakımından Yatırım Yöneticileri
tarafından broker ve dealer’lara yönlendirilebilir ve gerek bu hizmetler gerekse emirlerin yerine getirilmesi açısından aracılık komisyonları bu
broker ve dealer’lara ödenebilir.
Dışarıdan saklanan bilgi ve araştırma raporları ve diğer ilgili hizmetler Yatırım Yöneticileri kendi araştırmalarını ve incelemelerini desteklemelerine
imkan tanır ve diğer şirketlerin araştırma görevlilerinin görüş ve düşüncelerine erişmelerini sağlar.
Bu tür hizmetlere seyahat, konaklama, eğlence, genel idari mal ve hizmetler, genel büro donanım ve araçları, üyelik ücretleri, çalışan maaşları veya
doğrudan para ödemeleri dahil değildir.
Not 15 — İlişkili taraflarla işlemler
Şirketin bazı yöneticileri, aynı zamanda bir ya da daha fazla çeşitli Fonunun yetkilisi ve/veya yöneticisi de olabilir. Bunlar arasında: Franklin
Advisers, Inc., Franklin Mutual Advisers L.L.C., Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Investments Corp.,
Franklin Templeton Investments Japan Limited, Templeton Asset Management Limited ve Templeton Global Advisors Limited ve Hisse İhraç
ve Devir Aracısı, Şirket, Yerli ve İdari, Franklin Templeton International Services S.A. ve Komisyon Ödeyicisi, SG Constellation One Inc.
bulunmaktadır. İlişkili taraflarla yapılan tüm işlemler, normal iş akışı ve ticari koşullar altında yapılır.
Şirket tarafından Yatırım Yöneticilerine ödenen yatırım yönetimi ücretleri, 13 No’lu Mali Tablo notunda açıklanmıştır. Franklin Templeton
Investments’a bağlı herhangi bir broker bulunmamaktadır ve 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönem içinde herhangi bir broker ile
işlem yapılmamıştır.
Franklin Templeton Investments’a bağlı herhangi bir broker bulunmamaktadır ve 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönem içinde
herhangi bir broker ile işlem yapılmamıştır:
➤
İdare ve devir aracısı ücretleri USD 340.195.157
Şirket aşağıdaki ücretleri Templeton Global A dvisors L imited’e 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönem için Ana Dağıtımcı olarak
ödemiştir:
➤
Maintenance and Distribution charge USD 623.585.800
Şirket aşağıdaki ücretleri Lightning Finance L imited/SG Constellation O ne, I nc.’a 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönem için Fonlara
Komisyon Ödeyicisi olarak ödemiştir:
➤
Hizmet ücreti USD 46.508.884
Not 16 — Vergilendirme
Şirket, Lüksemburg’da yürürlükte olan mevzuat ve uygulamalar uyarınca, gelir vergisi ya da gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş sermaye kazançları
üzerinden herhangi bir vergi yükümlülüğü altında değildir.
Şirket, Lüksemburg’da yıllık %0,05 oranında bir vergiye tabidir. Bu vergi aylık olarak tahakkuk eder, ilgili üç aylık dönemin sonunda her bir
Fonun net aktif değeri üzerinden hesaplanır ve üç ayda bir ödenir (yıllık %0,01 vergiye tabi olan Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Templeton
Euro Short-Term Money Market Fund ve Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund hariç). Bu vergi, bir Fonun aktiflerinin, hâlihazırda böyle
bir vergiye tabi olan ve ortak yatırımlar için diğer şirketlere yatırılmış olan ilgili kısmı için geçerli değildir. I sınıfı ve X sınıfı hisseler, bu hisse
sınıflarının tüm hissedarlarının kurumsal yatırımcılar olması halinde, yıllık %0,01’lik bir vergiye tabidir.
Şirketin yatırımlardan elde ettiği kar ya da sermaye kazançları, kaynak ülkede vergiye tabi olabilir. Yatırımlar üzerinden elde edilen gerçekleşmemiş
sermaye kazançları için vergilerle ilgili tüm yükümlülükler için, bir yükümlülüğün oluşabilmesi için makul bir kesinlik söz konusu olduğu
durumlarda karşılık ayrılır.
Şirketin ihraç ettiği hisseler için Lüksemburg’da herhangi bir damga vergisi ya da diğer herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.
Şirket, Katma Değer Vergisi için Lüksemburg’da kayıtlıdır ve yürürlükteki Katma Değer Vergisi yasalarına tabidir.
Şirket, Fonların bazı hisse sınıfları için Birleşik Krallık Raporlama Fonu statüsü elde etmiştir. Raporlama Fonu statüsü olan tüm hisse sınıflarının
bilgileri internet sitemizde bulunmaktadır: www.franklintempleton.co.uk.
Not 17 — Hisse sınıfları
A (acc) Sınıfı Hisseler: A (acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer
koşullar A (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
A (dis) Sınıfı Hisseler: Geçerli net aktif değerleri ile varlık sınıfına göre yatırılan toplam tutarın %5,75’i kadar bir ilk ücret üzerinden arz olunur.
Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %0,50’si her yıl saklama gideri olarak indirilir ve Ana Dağıtımcıya ödenir. Bu ücret günlük
esastan hesaplanır ve kesilerek Ana Dağıtımcıya aylık olarak ödenir. Ana Dağıtımcı tarafından tutulan maksimum %1 oranında şarta bağlı bir
ertelenmiş satış ücreti, geri satın alımdan sonraki ilk 18 ay içerisinde yapılan 1 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlara uygulanan bazı
itfalara uygulanır.
AX (acc) Sınıfı Hisseler: Geçerli net aktif değerleri ile varlık sınıfına göre yatırılan toplam tutarın %5,75’i kadar bir ilk ücret üzerinden arz
olunur. Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %0,50’si her yıl saklama gideri olarak indirilir ve Ana Dağıtımcıya ödenir. Bu ücret
günlük esastan hesaplanır ve kesilerek Ana Dağıtımcıya aylık olarak ödenir. AX (acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz, ancak ilgili net gelir
hisselerin değerine yansıtılır. Maksimum %1 oranında şarta bağlı bir ertelenmiş satış ücreti, geri satın alımdan sonraki ilk 18 ay içerisinde yapılan
1 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlara uygulanan bazı itfalara uygulanır.
B (acc) Sınıfı Hisseler: B (acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar
B (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
98
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 17 — Share classes (devamı)
B (dis) Sınıfı Hisseler: Bu hisseler ilk ücrete tabi değildir ancak herhangi bir yatırımcı satın aldıktan sonraki dört yıl içinde bu hisseleri satarsa
%4’üne kadar bir ertelenmiş satış ücretine tabi olur. Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin %0,75’ine kadar yıllık bir saklama ücreti ile
geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %1,06’sı oranında bir hizmet ücreti ödenir. Bu ücretler, günlük tahakkuk eder ve her ay kesilerek Ana
Dağıtımcıya ve/veya diğer tarafa ödenir. İzahnamede daha detaylı açıklandığı üzere, 2011’den itibaren, hisse senetleri satın alım tarihlerinden
itibaren yedi yıl içinde otomatik olarak aynı Fonun A Sınıfı hisselerine dönüştürülecektir.
C (acc) Sınıfı Hisseler: N(acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar
C (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
C (dis) Sınıfı Hisseler: Bu hisseler ilk ücrete tabi değildir ancak bir yatırımcı hisseleri satın aldıktan sonraki bir yıl içinde bu hisseleri itfa ederse
%1,00 ertelenmiş satış ücretine tabi olur. Ayrıca, geçerli net aktif değeri üzerinden yılda %1,08’lik bir hizmet ücreti (yatırımın yapıldığı ilk yıl
boyunca) ve bir genel gider ücreti ödenir. Bu ücretler, günlük tahakkuk eder ve her ay kesilerek Ana Dağıtımcıya ve/veya diğer tarafa ödenir.
l (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar I (dis) Sınıfı
hisselerdeki gibidir.
I (dis) Sınıfı Hisseler: İzahnamede ve Şirketin zeyilnamelerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak ihraç
edilmiştir. I (dis) Sınıfı hisselerin satın alımında bir ilk satış ücreti, ertelenmiş satış ücreti ya da saklama veya hizmet ücreti söz konusu değildir.
I (dis) sınıfı hisseler, düşük bir Yatırım Yönetimi ücreti uygulamasından yararlanmaktadır (not 13).
N (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar N (dis) Sınıfı
hisselerdeki gibidir.
N (dis) Sınıfı Hisseler: Bu tür hisseler toplam yatırım tutarının %3’üne kadar bir ilk ücrete tabidir. Ayrıca, geçerli ortalama net aktif değeri
üzerinden yıllık %1,25’e kadar saklama ücreti gün esası üzerinden hesaplanıp her ay kesilerek Ana Dağıtımcıya ödenir N (dis) Sınıfı hisseler,
Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı durumlarda arz edilebilir.
X (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar X(dis) Sınıfı
hisselerdeki gibidir.
X (dis) Sınıfı Hisseler: İlk ücret alınmayacak olup X Sınıfı Hisse Senetlerinin bir yatırımcı tarafından satın alınmasında herhangi bir yönetim ücreti
ödenmeyecektir (bunun yerine, Yatırım Yöneticisi ve yatırımcı arasında yapılmış bir sözleşme çerçevesinde bir ücret ödenecektir). X Sınıfı hisseler,
kurumsal yatırımcılara Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı durumlarda arz
edilebilir.
W (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtımı yapılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar W(dis) Sınıfı
hisselerdeki gibidir.
W (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı ertelenmiş satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. W (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
durumlarda arz edilebilir.
Z (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar Z(dis) Sınıfı
hisselerdeki gibidir.
Z (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı imtiyazlı satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. Z (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
durumlarda arz edilebilir.
Alternatif para birimi korumalı hisse sınıfları: Hedged share classes (korumalı hisse sınıfları) ile ilgili olarak, hedged share class’ın temel para
birimine maruziyeti ya döviz kuru dalgalanmalarının azaltılması ve (H1) geri dalgalanmaların azaltılması amacıyla Fon hedged share class’ın
alternatif para birimine hedge edilebilir ya da sözü geçen (H2) Fonunun elinde bulunan menkul kıymetlerin diğer maddi para birimleri ile hedged
share class para birimi arasındaki döviz hareketleri riskinin azaltılması amacıyla bir korunma (hedging) stratejisi uygulanabilir. İlk yöntemi
kullanan korunmalı hisse sınıfları, H1; ikinci yöntemi kullanan korunmalı hisse sınıfları ise H2 kısaltması ile gösterilir.
Yukarıda belirtilen dağıtım hisse sınıflarının farklı sıklıkları olabilir: Mdis sınıfı hisseler aylık, Qdis sınıfı hisseler üç ayda bir ve Ydis sınıfı hisseler
yıllık olarak dağıtılır.
acc – accumulation shares – birikim hisseleri
dis – distribution shares – dağıtım hisseleri
Mdis – monthly distribution shares – aylık dağıtım hisseleri
Qdis – quarterly distribution shares – üç aylık dağıtım hisseleri
Ydis – yearly distribution shares – yıllık dağıtım hisseleri
Not 18 — Giderlerin karşılanması
Günlük olarak, giderleri üst sınıra ulaşmış hisse sınıfları için, giderlerin seviyesi üst sınıra göre hesaplanıp karşılaştırılır ve giderlerin üst sınırdan
fazla olması halinde aradaki fark bir gider düşüşü şeklinde yazılır (“feragat giderleri”). Aylık olarak, feragat giderleri öncelikle İdari giderlerden;
feragat giderlerinin İdari giderlerden fazla olması halinde ise Yatırım Yönetimi giderlerinden düşülür.
Feragat giderleri tutarı, “Faaliyet Tablosu ve Net Aktifler Değişim Tablosunda” “Masraf İadeleri” başlığı altında gösterilir.
Not 19 — Toplam gider oranı
Her bir Fon için incelenmekte olan dönem içinde yapılan toplam alış ve satışları gösteren bir liste, talep üzerine, Şirketin kayıtlı adresinden
temin edilebilir.
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
99
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 20 — İşlem maliyetleri
İşlem maliyetleri, finansal varlık ve borçların alınması veya satılması için girilen maliyetlerdir. Bunlar arasında, aracılara, broker ve dealer’lara
ödenen ücret ve komisyonlar da yer almaktadır. 30 Haziran 2013’de sona eren dönem boyunca, Şirket aşağıdaki işlem maliyetlerine girmiştir:
Fon
Para birimi
Franklin Asian Flex Cap Fund
USD
Franklin Biotechnology Discovery Fund
USD
Franklin Brazil Opportunities Fund
USD
Franklin Euroland Core Fund
EUR
Franklin European Core Fund
EUR
Franklin European Dividend Fund
EUR
Franklin European Growth Fund
EUR
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
EUR
Franklin Global Convertible Securities Fund
USD
Franklin Global Growth Fund
USD
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
USD
Franklin Global Real Estate Fund
USD
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
USD
Franklin Gold and Precious Metals Fund
USD
Franklin High Yield Fund
USD
Franklin Income Fund
USD
Franklin India Fund
USD
Franklin MENA Fund
USD
Franklin Multi-Asset Income Fund
EUR
Franklin Natural Resources Fund
USD
Franklin Real Return Fund
USD
Franklin Strategic Income Fund
USD
Franklin Technology Fund
USD
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
USD
Franklin U.S. Equity Fund
USD
Franklin U.S. Focus Fund
USD
Franklin U.S. Government Fund
USD
Franklin U.S. Low Duration Fund
USD
Franklin U.S. Opportunities Fund
USD
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
USD
Franklin U.S. Total Return Fund
USD
Franklin World Perspectives Fund
USD
Franklin Mutual Beacon Fund
USD
Franklin Mutual Euroland Fund
EUR
Franklin Mutual European Fund
EUR
Franklin Mutual Global Discovery Fund
USD
Franklin Templeton Global Allocation Fund
USD
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
USD
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies FundUSD
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
USD
Tutar
19.768
890.543
92.235
20.244
2.642
18.774
420.820
325.552
472
158.922
2.847
331.588
200.215
256.093
–*
439.924
1.050.992
247.563
5.850
222.343
344
–*
307.731
–*
479.945
25.911
–*
10.669
2.247.795
151.516
–*
144.495
299.018
12.866
2.271.412
545.718
24.949
39.331
268.565
79.803
Fon
Para birimi
Franklin Templeton Japan Fund
JPY
Templeton Africa Fund
USD
Templeton Asian Bond Fund
USD
Templeton Asian Dividend Fund
USD
Templeton Asian Growth Fund
USD
Templeton Asian Smaller Companies Fund
USD
Templeton BRIC Fund
USD
Templeton China Fund
USD
Templeton Eastern Europe Fund
EUR
Templeton Emerging Markets Fund
USD
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund
USD
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD
Templeton Euro Government Bond Fund
EUR
Templeton Euro High Yield Fund
EUR
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
EUR
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
EUR
Templeton Euroland Fund
EUR
Templeton European Fund
EUR
Templeton European Corporate Bond Fund
EUR
Templeton European Total Return Fund
EUR
Templeton Frontier Markets Fund
USD
Templeton Global Fund
USD
Templeton Global (Euro) Fund
EUR
Templeton Global Aggregate Bond Fund
USD
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond FundUSD
Templeton Global Balanced Fund
USD
Templeton Global Bond Fund
USD
Templeton Global Bond (Euro) Fund
EUR
Templeton Global Equity Income Fund
USD
Templeton Global High Income Bond Fund
USD
Templeton Global High Yield Fund
USD
Templeton Global Income Fund
USD
Templeton Global Smaller Companies Fund
USD
Templeton Global Total Return Fund
USD
Templeton Growth (Euro) Fund
EUR
Templeton Korea Fund
USD
Templeton Latin America Fund
USD
Templeton Thailand Fund
USD
Tutar
57.116.802
430.280
–*
3.130
683.662
1.518.290
2.752.713
1.674.385
780.965
2.782.747
37.430
–*
251.900
–*
–*
–*
–*
62.869
80.469
290
–*
4.011.955
737.381
313.308
–*
–*
212.502
–*
–*
25.828
140
–*
277.735
219.892
–*
2.524.718
126.894
1.958.390
564.034
*Borçlanma senetleri için ve türev ürünler işlem maliyetleri senedin satın alma fiyatından ayrıca belirlenemez ve bu nedenle ayrıca açıklanamaz
Not 21 — Denkleştirme
Şirketin Fonlarının muhasebesinde denkleştirme adı verilen bir mekanizma kullanılır. Buna göre, satışlardan elde edilen kazancın ve hisselerin
itfası nedeniyle doğan maliyetlerin bir kısmı her bir hisseye denk gelecek şekilde işlem tarihinde dağıtılmamış net yatırım geliri tutarına ilave edilir
veya bu tutardan düşülür ve denkleştirme başlığı altında “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosunda” belirtilir. Bunun sonucunda
hisse başına dağıtılmamış net yatırım geliri hisse satışı ya da itfasından etkilenmez.
100
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 22 — 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönemde dağıtılan yıllık ve ara dönem temettüleri
30 Haziran 2013’de sona eren yıl için, aşağıdaki hisse başına tutarlar, dağıtım sınıfı hisse sahiplerine ödenmiştir.
Henüz ödenmemiş olan birikmiş kar payları, Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosuna ihraç edilen hisselerde artış olarak yansıtılmıştır.
Franklin Asian Flex Cap Fund
A (Ydis) USD
Yıllık
Dağıtım Tem- AğuEylTemmuz-2012 2012 2012 2012
Eki2012
Kas2012
Ara- Oca2012 2013
Şub2013
Mar2013
Nis2013
–
–
–
Franklin European Core Fund
A (Ydis) EUR
0,163
Franklin European Dividend Fund
A (Ydis) EUR
0,334
Franklin European Growth Fund
A (Ydis) GBP
0,135
Franklin Global Convertible Securities Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
0,057
0,056
– 0,064
– 0,064
– 0,064
–
–
–
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
A (Mdis) SGD-H1*
Franklin Gold and Precious Metals Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) USD
Haz2013
–
Franklin Brazil Opportunities Fund
A (Qdis) USD*
A (Qdis) HKD*
N (Qdis) USD*
Franklin Global Real Estate Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
A (Ydis) EUR-H1
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
May2013
– 0,033
0,106
0,028
0,022
0,011
0,007
0,011
0,008
0,013
0,007
–
0,017
–
–
–
–
–
0,001
–
–
–
Franklin High Yield Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1*
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD*
Z (Mdis) USD
0,035 0,034 0,033 0,033 0,033 0,035 0,035 0,033 0,036
0,007
0,043 0,043 0,041 0,041 0,041 0,044 0,044 0,043 0,044
0,027 0,026 0,025 0,025 0,025 0,027 0,026 0,025 0,028
0,059 0,061 0,057 0,058 0,060 0,060 0,060 0,061 0,061
0,007
0,054 0,054 0,053 0,052 0,053 0,054 0,054 0,054 0,055
0,034
0,046
0,043
0,026
0,059
0,042
0,054
0,031
0,045
0,039
0,022
0,056
0,040
0,050
0,032
0,050
0,042
0,024
0,057
0,040
0,051
Franklin Income Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
0,045
0,035
0,035
0,055
0,060
0,040
0,029
0,026
0,044
0,041
0,040
0,029
0,026
0,044
0,041
0,035
0,025
0,021
0,037
0,036
0,035
0,025
0,021
0,037
0,036
0,029 0,030 0,028 0,029 0,027 0,027 0,027 0,027 0,026
0,004
0,022 0,025 0,023 0,022 0,020 0,021 0,021 0,019 0,021
0,004
0,017 0,019 0,017 0,017 0,016 0,015 0,015 0,014 0,016
0,024 0,024 0,023 0,023 0,022 0,021 0,022 0,020 0,021
0,026
0,022
0,020
0,023
0,012
0,020
0,025
0,022
0,019
0,021
0,011
0,020
0,024
0,023
0,018
0,021
0,008
0,018
Franklin India Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR
–
–
0,027
Franklin MENA Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
I (Ydis) USD
0,037
–
0,100
Franklin Natural Resources Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR-H1
Franklin Real Return Fund
A (Ydis) EUR-H1
Franklin Strategic Income Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1*
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1*
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
www.franklintempleton.lu
0,040
0,029
0,026
0,044
0,040
0,040
0,029
0,026
0,044
0,040
0,040
0,029
0,026
0,044
0,041
0,040
0,029
0,026
0,044
0,041
0,040
0,029
0,026
0,044
0,041
0,045
0,032
0,031
0,051
0,045
0,040
0,029
0,026
0,044
0,041
–
–
0,084
Denetlenmiş Yıllık Rapor
101
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 22 — 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönemde dağıtılan yıllık ve ara dönem temettüleri (devamı)
Yıllık
Dağıtım Tem- AğuEylTemmuz-2012 2012 2012 2012
Şub2013
Mar2013
Nis2013
May2013
Haz2013
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin U.S. Government Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
I (Mdis) USD
I (Mdis) JPY-H1*
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD*
Z (Mdis) USD
0,014
0,015
0,015
0,004
0,020
1,913
0,008
0,018
0,019 0,019 0,019 0,018 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
0,014
0,015
0,015
0,004
0,020
1,912
0,008
0,018
0,017
0,014
0,015
0,015
0,003
0,020
1,914
0,008
0,018
0,017
0,013
0,014
0,014
0,003
0,018
1,804
0,007
0,017
0,016
Franklin U.S. Low Duration Fund
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
N (Mdis) USD
0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
Franklin U.S. Opportunities Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
X (Ydis) USD
–
–
0,269
0,218
–
0,344
Franklin Mutual Global Discovery Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
0,148
0,124
Franklin Templeton Global Allocation Fund
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) EUR-H1
0,003
0,002
0,075
Templeton Africa Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
Templeton Asian Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1*
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
102
Denetlenmiş Yıllık Rapor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,016
0,017
0,018
0,006
0,023
1,653
0,011 0,011
0,016
0,017
0,018
0,006
0,023
1,653
0,011
0,015
0,016
0,016
0,005
0,021
2,020
0,009
0,014
0,015
0,015
0,004
0,020
1,916
0,008
0,014
0,015
0,015
0,004
0,020
1,914
0,008
0,014
0,015
0,015
0,004
0,020
1,914
0,008
0,014
0,015
0,015
0,004
0,020
1,913
0,008
0,012
0,003
0,016
0,006
0,010
0,001
0,015
0,003
0,013
0,005
0,018
0,007
0,012
0,002
0,016
0,005
0,012
0,003
0,016
0,005
0,013
0,005
0,019
0,007
0,012
0,002
0,016
0,006
0,013
0,004
0,017
0,006
0,012
0,005
0,017
0,006
0,012
0,005
0,016
0,005
0,013
0,005
0,017
0,006
0,026
0,020
0,019
0,018
0,019
0,008
0,017
0,027
0,018
0,025
0,029
0,021
0,023
0,021
0,021
0,010
0,020
0,028
0,021
0,024
–
Franklin Mutual European Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
Franklin Templeton Japan Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
–
–
0,014
0,005
0,018
0,007
0,079
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
A (Ydis) EUR
Ara- Oca2012 2013
–
–
0,015
Franklin Mutual Beacon Fund
A (Ydis) USD
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund
A (Ydis) EUR
Kas2012
–
–
0,016
0,017
0,018
0,007
0,023
Franklin U.S. Total Return Fund
A (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Franklin World Perspectives Fund
A (Ydis) GBP
Eki2012
0,002
–
–
–
–
0,111
–
–
0,047
0,048
0,241
0,031 0,029 0,029 0,030 0,028 0,029 0,027 0,024 0,026
0,002
0,024 0,023 0,023 0,024 0,021 0,023 0,020 0,018 0,020
0,022 0,020 0,020 0,021 0,019 0,020 0,018 0,018 0,017
0,022 0,020 0,021 0,021 0,021 0,021 0,019 0,017 0,019
0,015 0,011 0,011 0,013 0,010 0,011 0,008 0,006 0,009
0,022 0,020 0,020 0,021 0,019 0,020 0,016 0,015 0,017
0,028 0,031 0,029 0,029 0,028 0,029 0,026 0,025 0,025
0,022 0,021 0,021 0,022 0,020 0,021 0,017 0,016 0,018
0,007 0,026 0,024 0,026 0,025 0,025 0,024 0,023 0,022
0,029
0,019
0,023
0,021
0,021
0,010
0,019
0,028
0,020
0,025
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 22 — 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönemde dağıtılan yıllık ve ara dönem temettüleri (devamı)
Templeton Asian Dividend Fund
A (Mdis) USD*
A (Mdis) SGD-H1*
Yıllık
Dağıtım Tem- AğuEylTemmuz-2012 2012 2012 2012
0,046
0,033
0,026
0,142
0,061
0,075
Templeton Asian Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
0,087
Templeton China Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) GBP
Z (Ydis) EUR
Templeton Eastern Europe Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
Templeton Emerging Markets Fund
A (Ydis) USD
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) GBP
A (Qdis) GBP-H1
A (Qdis) SGD-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR-H1
W (Qdis) GBP
Z (Qdis) GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1*
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1*
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
B (Qdis) USD
I (Qdis) USD
I (Qdis) GBP-H1
I (Ydis) EUR-H1
W (Qdis) USD*
W (Qdis) GBP-H1
Z (Mdis) USD
Z (Qdis) GBP-H1
Şub2013
Mar2013
Nis2013
May2013
Haz2013
0,008
0,038
0,124
–
–
–
–
0,133
0,213
0,193
0,272
0,577
0,094
0,034
0,052
Templeton Euro Government Bond Fund
A (Ydis) EUR
0,155
www.franklintempleton.lu
Ara- Oca2012 2013
–
–
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
Templeton Euro High Yield Fund
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR
Kas2012
– 0,084
– 0,087
Templeton Asian Growth Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR-H2
Z (Ydis) USD
Z (Ydis) EUR-H1
Templeton BRIC Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
Eki2012
0,377
0,631
0,069
0,073
0,071
0,069
– 0,008 0,034
0,013
0,012
0,076
0,079
0,074
0,073
– 0,010
0,103
0,097
0,050
0,051
0,050
0,050
– 0,003
0,036
0,040
0,037
0,036
–
–
0,073
0,068
– 0,030 0,026
0,063
0,057
0,046 0,049 0,056 0,054 0,057 0,062 0,139 0,055 0,049
0,004
0,041 0,047 0,050 0,049 0,053 0,057 0,126 0,050 0,044
0,004
0,255
0,274
0,443
0,207
0,221
0,337
0,142
0,150
0,237
0,056
0,046
0,051
0,047
0,275
0,220
0,160
0,049
0,042
0,046
0,041
0,048
0,044
0,043
0,041
0,034 0,037 0,043 0,042 0,044 0,048 0,126 0,041 0,036 0,043 0,036 0,035
0,174
0,190
0,340
0,188
0,232
0,249
0,383
0,251
0,158
0,163
0,251
0,176
0,098
0,048
0,165
0,261
0,180
0,043 0,047 0,053 0,051 0,054 0,058 0,125 0,051 0,047 0,053 0,047 0,047
0,046
0,158
0,253
0,173
0,036 0,031 0,029 0,033 0,028 0,027 0,028 0,026 0,024 0,027 0,027 0,028
0,059 0,045 0,046 0,054 0,047 0,044 0,046 0,045 0,040 0,043 0,046 0,045
0,055 0,044 0,042 0,047 0,040 0,037 0,038 0,034 0,033 0,036 0,037 0,037
0,050 0,037 0,036 0,046 0,038 0,034 0,036 0,032 0,030 0,033 0,035 0,034
Denetlenmiş Yıllık Rapor
103
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 22 — 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönemde dağıtılan yıllık ve ara dönem temettüleri (devamı)
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
A (Ydis) EUR
Yıllık
Dağıtım Tem- AğuEylTemmuz-2012 2012 2012 2012
0,248
–
Templeton European Fund
A (Ydis) USD
0,265
Templeton European Corporate Bond Fund
A (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
N (Ydis) EUR
0,293
0,343
0,207
Templeton European Total Return Fund
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
N (Mdis) EUR
0,200
0,221
0,390
0,160
Templeton Global Fund
A (Ydis) USD
0,227
Templeton Global (Euro) Fund
A (Ydis) EUR
0,089
Templeton Global Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) CAD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1*
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1
N (Ydis) EUR-H1
W (Mdis) USD*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Ydis) EUR-H1
104
Denetlenmiş Yıllık Rapor
Ara- Oca2012 2013
Şub2013
Mar2013
Nis2013
May2013
Haz2013
0,024 0,026 0,021 0,022 0,023 0,021 0,021 0,022 0,020 0,022 0,020 0,019
0,031 0,031 0,027 0,029 0,030 0,027 0,027 0,030 0,026 0,028 0,026 0,025
0,023 0,023 0,018 0,020 0,019 0,018 0,017 0,019 0,017 0,018 0,017 0,015
Templeton Frontier Markets Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
I (Ydis) GBP
Z (Ydis) EUR-H1
Templeton Global Balanced Fund
A (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (Ydis) USD
Kas2012
0,031
Templeton Euroland Fund
A (Ydis) EUR
B (Ydis) EUR
Templeton Global Aggregate Bond Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Qdis) GBP-H1
A (Ydis) EUR-H1
I (Qdis) EUR-H1
I (Qdis) GBP-H1
Eki2012
0,168
0,070
0,214
0,419
0,287
0,446
0,350
0,212
0,324
0,013 0,015 0,009 0,012 0,012 0,019 0,012 0,011 0,012 0,012 0,014 0,041
0,013 0,018 0,011 0,012 0,012 0,020 0,012 0,012 0,013 0,013 0,015 0,034
0,048
0,036
0,042
0,037
0,065
0,063
0,053
0,052
0,057
0,059
0,053
0,054
0,147
0,071
0,050
0,013
0,033
0,003
0,037
0,004
0,039
0,020
0,021
0,030
0,025
0,024
0,020
0,020
0,039
0,020
0,020
0,033
0,026
0,026
0,020
0,022
0,042
0,023
0,022
0,034
0,027
0,027
0,022
0,023
0,238
0,021 0,021 0,023
0,023 0,024 0,026
0,045
0,024
0,023
0,034
0,028
0,027
0,022
0,024
0,226
0,024
0,027
0,044
0,024
0,023
0,033
0,028
0,028
0,023
0,024
0,229
0,023
0,027
0,043
0,023
0,023
0,034
0,027
0,026
0,022
0,023
0,206
0,023
0,026
0,045
0,024
0,023
0,034
0,029
0,028
0,022
0,024
0,222
0,024
0,028
0,040
0,022
0,021
0,030
0,025
0,026
0,021
0,022
0,211
0,021
0,025
0,039
0,022
0,020
0,030
0,026
0,026
0,021
0,021
0,195
0,021
0,025
0,042
0,022
0,022
0,033
0,028
0,028
0,022
0,023
0,210
0,023
0,025
0,037
0,020
0,019
0,028
0,023
0,024
0,019
0,020
0,199
0,020
0,023
0,038
0,023
0,021
0,029
0,025
0,025
0,019
0,021
0,186
0,020
0,024
0,016
0,020
0,031
0,027
0,027
2,277
2,421
0,014
0,020
0,034
0,030
0,027
2,293
2,414
0,020
0,024
0,034
0,031
0,030
2,530
2,706
0,019
0,023
0,036
0,032
0,031
2,702
2,878
0,017
0,023
0,033
0,030
0,029
2,525
2,670
0,019
0,024
0,035
0,032
0,030
2,831
2,897
0,013
0,020
0,032
0,030
0,030
2,877
2,808
0,015
0,020
0,030
0,030
0,028
2,684
2,488
0,014
0,021
0,033
0,031
0,029
2,946
2,652
0,011
0,018
0,031
0,029
0,026
2,982
2,577
0,011
0,018
0,031
0,030
0,027
2,918
2,479
0,017
0,023
0,034
0,030
0,029
2,462
2,618
0,016 0,015 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,014 0,016 0,013 0,014
0,021 0,021 0,023 0,024 0,024 0,023 0,024 0,020 0,022 0,022 0,019 0,019
0,025
0,025
0,023
0,024
0,026
0,026
0,022
0,025
0,027
0,026
0,025
0,024
0,026
0,026
0,025
0,026
0,027
0,029
0,025
0,027
0,025
0,021
0,024
0,025
0,026
0,028
0,026
0,026
0,026
0,027
0,023
0,026
0,022
0,025
0,026
0,022
0,024
0,023
0,027
0,026
0,024
0,025
0,023
0,024
0,024
0,022
0,023
0,022
0,024
0,025
0,022
0,023
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 22 — 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali dönemde dağıtılan yıllık ve ara dönem temettüleri (devamı)
Templeton Global Bond (Euro) Fund
A (Ydis) EUR
Yıllık
Dağıtım Tem- AğuEylTemmuz-2012 2012 2012 2012
Eki2012
Kas2012
Ara- Oca2012 2013
Şub2013
Mar2013
Nis2013
May2013
Haz2013
0,056
0,056
0,055
0,056
0,047
0,047
0,047
0,047
0,249
Templeton Global Equity Income Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
0,098
0,056
0,066
0,035
0,018
0,010
Templeton Global High Income Bond Fund
A (Mdis) USD*
A (Mdis) HKD*
A (Mdis) SGD*
A (Mdis) SGD-H1*
0,068
0,068
0,067
0,067
0,059
0,059
0,057
0,058
0,013
0,005
–
0,055
0,055
0,053
0,055
0,057
0,057
0,055
0,057
0,056
0,056
0,054
0,056
0,076
0,047
0,065
0,056
0,056
0,055
0,056
0,056
0,056
0,055
0,056
0,056
0,056
0,055
0,056
Templeton Global High Yield Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
0,042 0,040 0,041 0,042 0,040 0,045 0,047 0,042 0,044 0,044 0,041 0,039
0,033 0,033 0,032 0,032 0,031 0,036 0,035 0,032 0,034 0,034 0,031 0,030
Templeton Global Income Fund
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
0,110
0,095
0,085
0,078
0,096
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
0,054
0,046
0,040
0,019
0,038
0,045
0,044
0,035
0,010
0,030
0,049
0,044
0,038
0,009
0,031
0,085
Templeton Global Total Return Fund
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1*
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) USD*
N (Mdis) EUR-H1
N (Ydis) EUR-H1
W (Mdis) USD*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1*
X (Ydis) USD
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Ydis) EUR-H1
0,498
Templeton Growth (Euro) Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
0,097
0,122
–
0,175
0,218
Templeton Latin America Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR-H2
X (Ydis) USD
0,535
0,425
0,344
0,179
0,229
0,346
0,565
0,468
0,638
0,529
0,388
0,368
0,050
0,030
0,039
0,032
0,032
0,025
0,033
0,053
0,032
0,044
0,036
0,034
0,026
0,034
0,056
0,036
0,045
0,036
0,036
0,028
0,038
0,377
0,032 0,033 0,036
0,033 0,034 0,037
0,057
0,036
0,043
0,035
0,035
0,027
0,036
0,332
0,035
0,036
0,064
0,045
0,049
0,041
0,040
0,032
0,042
0,380
0,039
0,042
0,065
0,041
0,051
0,043
0,041
0,032
0,043
0,377
0,041
0,043
0,129
0,082
0,099
0,081
0,080
0,063
0,084
0,762
0,080
0,085
0,057
0,036
0,043
0,037
0,037
0,029
0,038
0,345
0,037
0,038
0,050
0,033
0,039
0,033
0,033
0,026
0,032
0,292
0,031
0,033
0,061
0,039
0,047
0,040
0,041
0,030
0,040
0,359
0,039
0,040
0,052
0,033
0,039
0,032
0,033
0,025
0,034
0,315
0,032
0,033
0,050
0,035
0,039
0,033
0,033
0,025
0,033
0,292
0,032
0,034
0,030
0,036
0,043
0,043
0,040
3,301
3,292
0,031
0,037
0,050
0,045
0,042
3,383
3,396
0,034
0,040
0,049
0,046
0,043
3,581
3,643
0,041
0,046
0,054
0,053
0,051
4,232
4,348
0,043
0,048
0,056
0,053
0,051
4,262
4,322
0,105
0,104
0,103
0,099
0,095
8,500
8,301
0,033
0,040
0,049
0,050
0,049
4,437
4,142
0,029
0,035
0,043
0,045
0,042
3,868
3,414
0,036
0,043
0,053
0,053
0,049
4,729
4,039
0,028
0,035
0,045
0,045
0,041
4,449
3,693
0,026
0,033
0,044
0,045
0,042
4,239
3,445
0,034
0,040
0,050
0,048
0,045
3,624
3,679
0,008
0,031 0,034 0,034 0,034 0,040 0,043 0,088 0,035 0,031 0,040 0,030 0,030
0,030 0,037 0,032 0,031
0,035 0,037 0,037 0,037 0,043 0,043 0,080 0,041 0,035 0,043 0,037 0,035
0,031 0,037 0,031 0,031
0,033 0,034 0,037 0,036 0,041 0,042 0,080 0,037 0,033 0,039 0,034 0,033
0,034 0,037 0,037 0,037 0,044 0,043 0,082 0,041 0,035 0,041 0,035 0,035
*Aşağıdaki hisse sınıfları, incelenen yıl içerisinde kapanmıştır
Mdis – monthly distribution shares – aylık dağıtım hisseleri
Qdis – quarterly distribution shares – üç aylık dağıtım hisseleri
Ydis – yearly distribution shares – yıllık dağıtım hisseleri
www.franklintempleton.lu
Denetlenmiş Yıllık Rapor
105
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2013 İtİbarİyle (devami)
Not 23 — Portföy devir oranı
Portföy devir oranı yüzde olarak ifade edilir ve menkul kıymet alım satımları ile katılımların ve itfaların mutlak değeri arasındaki farkın Fonun
ilgili mali yıldaki ortalama net aktiflerine bölünmesiyle bulunur. Bu oran, fiilen fonun menkul kıymet alım satımlarının ne sıklıkta olduğunu
gösteren bir ölçüdür.
Portföy devir oranı hesaplaması, Likit Rezerv ve Para Piyasası Fonlarındaki yatırımların kısa vadeli yapılması nedeniyle, bu fonlar için uygulanmaz.
Not 24 — Toplam Gider Oranı
Yüzde olarak ifade edilen Toplam Gider Oranı (“TGO”), 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren dönem için Fonun toplam giderlerinin Fonların
ortalama net aktiflerine oranını açıklar. Toplam gider oranı; yatırım yönetim ücretlerini, idari ve devir aracısı ücretlerini, saklama giderlerini ve
Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosunda belirtilen diğer giderleri içerir.
Not 25 — Denetlenmiş yıllık raporlar ve denetlenmemiş altı aylık raporlar
Denetlenmiş yıllık raporlar ve denetlenmemiş altı aylık raporlar, Franklin Templeton Investments’ın internet sitesi www.franklintempleton.lu
adresinden temin edilebilir ya da ücretsiz olarak ve istek üzerine Şirketin kayıtlı merkezinden temin edilebilir. Yalnızca yerel yasaların gerektirdiği
ülkelerdeki kayıtlı hissedarlara dağıtılacaktır.
Not 26 — Global krediler
18 Ocak 2013’ten itibaren, Şirket, Franklin Templeton Investments tarafından yönetilen Avrupa ve Amerika’da kayıtlı yatırım fonları ile birlikte
(tek başına “Borçlanıcı”; toplu olarak “Borçlanıcılar”), gelecekte olabilecek beklenmedik ve anormal derecede büyük itfa taleplerini karşılamak
da dahil olmak üzere, Borçlanıcılara geçici ve acil durumlarda bir fon kaynağı oluşturulması için toplamda 750 milyon ABD Dolarını bulan ortak
bir birincil teminatsız sendikasyon kredisi (Global Kredi) almıştır.
Küresel Kredi şartlarına göre, Şirket, kendisince yapılan kredi alma işlemleri üzerinden kesilen faize ve yine kendisince karşılanılan diğer maliyetlere
ek olarak, Global Kredinin kullanılmayan bölümüne dayalı olan yıllık bir taahhüt komisyonu da dahil olmak üzere, Borçlanıcıların tümünün
toplam net aktiflerindeki kendi payı nispetinde Global Kredinin uygulanması ve sürdürülmesi ile bağlantılı olarak üstlenilen ücret ve giderlerin
kendi payına düşen kısmını ödeyecektir.
30 Haziran 2013 tarihinde sona eren mali yıl içerisinde Şirket, Global Krediyi kullanmamıştır
106
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Ek Bİlgİler – Denetlenmemİş
Risk Tutarı Hesaplama Yöntemi
VaR yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi
Yasal VaR limit kullanımı
Fon
Piyasa
Riski
Gözlem
süresi
En Yüksek
Ortalama
Rölatif
VaR
200%
6%
62%
28%
MSCI Brazil Index (20%),
Parametrik
J.P.Morgan EMBI Brazil Plus
Riske Maruz
Index (40%) ve IRF-M Índice de
Değer
Renda Fixa de Mercado (40%)
%99
20
27 Temmuz 162,63%
Günlük 2012 – 30
Haziran
2013
Franklin Strategic Rölatif
Income Fund
VaR
200%
83%
115%
96%
Monte Carlo
US High Yield (10%), US
Mortgage-Backed (10%),
Simülasyonu
US Government (10%), US
Credit (Corporates) (10%), US
Commercial Mortgage-Backed
(5%), Global Treasury ex-US
(10%), US Dollar Emerging
Markets Sovereign (10%),
Emerging Market Local Currency
Government (10%) ve Global
High Yield (25%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
31,77%
Franklin U.S.
Total Return
Fund
Rölatif
VaR
200%
129%
173%
145%
Barclays Capital US Aggregate
Index (100%)
Monte Carlo
Simülasyonu
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
22,81%
Franklin
Rölatif
Templeton Global
VaR
Allocation Fund
200%
83%
148%
123%
MSCI All Country World
Monte Carlo
Index (50%), Citigroup World
Simülasyonu
Government Bond Index (35%),
Payden & Rygel 90-day US
T-Bill Index (10%) ve Dow
Jones-UBS Commodity Index
(5%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz 100,83%
2012 – 30
Haziran
2013
Templeton Asian
Bond Fund
Rölatif
VaR
200%
116%
164%
132%
HSBC Asian Local Bond Index
(ALBI) (100%)
Monte Carlo
Simülasyonu
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
43,00%
Templeton
Rölatif
Emerging Markets VaR
Bond Fund
200%
64%
91%
79%
J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global (EMBIG)
(50%) ve J.P. Morgan
Government Bond IndexEmerging Markets (GBI-EM)
(50%)
Monte Carlo
Simülasyonu
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
41,69%
Templeton Global Rölatif
Aggregate Bond
VaR
Fund
200%
113%
192%
129%
Barclays Capital Global
Aggregate Index (100%)
Monte Carlo
Simülasyonu
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
35,06%
Templeton Global Rölatif
Bond Fund
VaR
200%
115%
164%
141%
J.P. Morgan Government Bond
Index Broad (JGBI Broad)
(50%), J.P. Morgan Emerging
Markets Bond Index Global
(EMBIG) (25%) ve J.P. Morgan
Government Bond IndexEmerging Markets (GBI-EM)
(25%)
Monte Carlo
Simülasyonu
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
95,64%
Templeton Global Rölatif
High Yield Fund
VaR
200%
51%
91%
81%
J.P. Morgan Global High Yield
Index (50%), J.P. Morgan
Emerging Markets Bond Index
Global (EMBIG) (25%) ve
J.P. Morgan Government Bond
Index-Emerging Markets
(GBI-EM) (25%)
Monte Carlo
Simülasyonu
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
22,15%
Templeton Global Rölatif
Income Fund
VaR
200%
129%
173%
145%
MSCI All Country World Index
(50%), Barclays Capital
Multiverse Index (25%),
Barclays Capital Global
High-Yield Index (12,5%),
J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global (EMBIG)
(6,25%) ve J.P. Morgan
Government Bond IndexEmerging Markets (GBI-EM)
(6,25%)
Monte Carlo
Simülasyonu
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
31,22%
www.franklintempleton.lu
Tipik model
Elde Bulundurma
Süresi
En Düşük
Franklin Brazil
Opportunities
Fund**
Referans portföy
Güven
Aralığı
Limit
Kaldıraç*
107
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Ek Bİlgİler – Denetlenmemİş (devamı)
Risk Tutarı Hesaplama Yöntemi (devamı)
VaR yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi (devamı)
Yasal VaR limit kullanımı
Fon
Piyasa
Riski
Templeton Global Rölatif
Total Return
VaR
Fund
Limit
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
200%
105%
157%
131%
Referans portföy
Barclays Capital Multiverse
Index (50%), Barclays Capital
Global High-Yield Index (25%),
J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global (EMBIG)
(12,5%) ve J.P. Morgan
Government Bond IndexEmerging Markets (GBI-EM)
(12,5%)
Tipik model
Monte Carlo
Simülasyonu
Güven
Aralığı
%99
Elde Bulundurma
Süresi
20
Günlük
Gözlem
süresi
1 Temmuz
2012 – 30
Haziran
2013
Kaldıraç*
84,58%
* Kullanılan kaldıraç hesaplama yöntemi, farazi değerler toplamı yaklaşımıdır. Rakam, yıllık ortalama kaldıraç seviyesini göstermektedir
** Bu Fon, incelenen yıl içerisinde oluşturulmuştur.
Taahhüt yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
108
Asian Flex Cap Fund
Biotechnology Discovery Fund
Euroland Core Fund
European Core Fund
European Dividend Fund
European Growth Fund
European Small-Mid Cap Growth Fund
Global Convertible Securities Fund
Global Growth Fund
Global Listed Infrastructure Fund
Global Real Estate Fund
Global Small-Mid Cap Growth Fund
Gold and Precious Metals Fund
High Yield Fund
Income Fund
India Fund
MENA Fund
Multi-Asset Income Fund
Natural Resources Fund
Real Return Fund
Technology Fund
U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
U.S. Equity Fund
U.S. Focus Fund
U.S. Government Fund
U.S. Low Duration Fund
U.S. Opportunities Fund
U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
World Perspectives Fund
Mutual Beacon Fund
Mutual Euroland Fund
Mutual European Fund
Mutual Global Discovery Fund
Templeton Global Equity Strategies Fund
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund
Franklin Templeton Japan Fund
Templeton Africa Fund
Templeton Asian Dividend Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Euro Government Bond Fund
Templeton Euro High Yield Fund
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Fund
Templeton European Corporate Bond Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global (Euro) Fund
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Global High Income Bond Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Ek – Denetlenmemİş Ek Açıklamalar
Teminat
Aşağıdaki tablo karşı tarafın tezgâh üstü türev ürünlerden kaynaklanan risklere olan maruziyetini azaltmak için tutulan teminatları göstermektedir.
Fon
Karşı Taraf
Teminat olarak
tutulan nakit
Teminat olarak tutulan
devlet tahvilleri
Franklin Brazil Opportunities Fund
Barclays Bank
USD
1.920.000
–
Franklin Global Real Estate Fund
Morgan Stanley
USD
78.000
–
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Morgan Stanley
USD
56.000
Franklin High Yield Fund
Deutsche Bank
USD
110.000
Franklin MENA Fund
Morgan Stanley
USD
78.000
–
Franklin Strategic Income Fund
Barclays Bank
USD
1.970.000
–
Deutsche Bank
USD
310.000
–
Goldman Sachs
USD
560.000
–
JPMorgan Chase Bank
USD
170.000
–
Franklin U.S. Equity Fund
Morgan Stanley
USD
78.000
–
Franklin U.S. Focus Fund
Morgan Stanley
USD
67.000
–
Franklin U.S. Government Fund
Morgan Stanley
USD
145.000
–
Franklin U.S. Low Duration Fund
Barclays Bank
USD
2.460.000
–
Citibank
USD
50.000
–
Deutsche Bank
USD
280.000
–
Morgan Stanley
USD
55.000
–
Franklin U.S. Total Return Fund
Barclays Bank
USD
300.000
–
Franklin Mutual Beacon Fund
Morgan Stanley
USD
67.000
–
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
Barclays Bank
USD
124.000
–
Citibank
USD
580.000
HSBC Bank
UBS
Templeton Asian Bond Fund
–
USD
169.991
–
–
GBP
279.766
–
USD
95.089
Barclays Bank
USD
2.810.000
–
Citibank
USD
21.135.000
–
Morgan Stanley
USD
7.877.000
UBS
–
–
USD
4.854.811
Templeton BRIC Fund
Morgan Stanley
USD
89.000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Morgan Stanley
USD
78.000
Templeton Emerging Markets Bond Fund
UBS
Templeton Emerging Markets Fund
Morgan Stanley
USD
56.000
–
Templeton Euro High Yield Fund
Deutsche Bank
USD
1.000.000
–
Templeton Global Aggregate Bond Fund
Morgan Stanley
USD
145.000
–
Templeton Global Bond Fund
Barclays Bank
USD
35.730.000
–
Citibank
USD
34.010.000
–
HSBC Bank
UBS
Templeton Global Bond (Euro) Fund
GBP
16.482.448
–
USD
15.769.684
Deutsche Bank
USD
6.110.000
HSBC Bank
USD
370.000
GBP
2.384.202
–
USD
8.974.179
Barclays Bank
USD
260.000
Credit Suisse
USD
270.000
–
Morgan Stanley
USD
56.000
Barclays Bank
USD
260.000
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
USD
UBS
Citibank
JPMorgan Chase Bank
www.franklintempleton.lu
–
–
2.490.000
Citibank
Templeton Global Total Return Fund
6.146.143
USD
HSBC Bank
Templeton Global Income Fund
–
USD
Barclays Bank
JPMorgan Chase Bank
Templeton Global High Yield Fund
–
–
–
–
GBP
170.848
–
–
–
USD
250.123
–
USD
490.294
USD
264.399
USD
12.721.215
56.000
–
USD
–
–
114.700.000
–
–
109
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Franklin Templeton Investments Ofİs Rehberİ
Franklin Templeton Investment Funds ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Franklin Templeton Investments ofislerinden elde edebilirsiniz:
AVRUPA
BELÇİKA
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.
Belçika Şube Müdürlüğü
28, avenue Marnix, 1000 Brussels
Belçika
Telefon: +32 2 289 62 00
Faks: +32 2 289 62 19
www.franklintempleton.be
FRANSA
FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A.
20, rue de la Paix
F-75002 Paris, Fransa
Telefon: +33 (0)1 40 73 86 00 Faks: +33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr
ALMANYA VE AVUSTURYA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH
Mainzer Landstr. 16
Postfach 11 18 03
60325 Frankfurt am Main, Almanya
Telefon: +49 (0) 69 272 23 0
Faks: +49 (0) 69 272 23 120
Almanya Ücretsiz Telefon: 08 00 0 73 80 02
Avusturya Ücretsiz Telefon: 08 00 29 59 11
www.franklintempleton.de
www.franklintempleton.at
İTALYA
FRANKLIN TEMPLETON ITALIA Sim.
C.so Italia n.1
20122 Milano, İtalya
Telefon: +39 02 854 591
Faks: +39 02 854 59222
www.franklintempleton.it
LÜKSEMBURG
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 169, L-2011 Luxembourg,
Lüksemburg Büyük Dukalığı
Telefon: +352 46 66 67 1
Faks: +352 46 66 76
www.franklintempleton.lu
www.franklintempleton.be
HOLLANDA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Hollanda Şubesi
World Trade Center Amsterdam
H-Toren 16e verdieping
Zuidplein 134
1077 XV Amsterdam, Hollanda
Telefon: +31 (0) 20 575 2890 Faks: +31 (0) 20 575 2892
Hollanda Ücretsiz Telefon: 0800 256 8049
www.franklintempleton.nl
POLONYA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT POLAND Sp. Z.o.o.
Rondo ONZ 1, Floor 26th
00-124 Varşova, Polonya
Telefon: +48 22 337 13 50
Faks: +48 22 337 13 70
www.franklintempleton.pl
İSPANYA VE PORTEKİZ
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Sucursal en España
José Ortega y Gasset, 29-6º
28006 Madrid, İspanya
Telefon: +34 91 426 3600
Faks: +34 91 577 1857
www.franklintempleton.com.es
www.franklintempleton.com.pt
İSVEÇ
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Birger Jarlsgatan 4
SE-114 34 Stockholm, İsveç
Telefon: +46 8 545 012 30
Faks: +46 8 545 012 39
www.franklintempletonnordic.com
İSVİÇRE
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürih, İsviçre
Telefon: +41 (0)44 217 81 81 Faks: +41 (0) 44 217 81 82
www.franklintempleton.ch
BİRLEŞİK KRALLIK
Londra
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
The Adelphi, 1-11 John Adam Street
Londra WC2N 6HT, BK
Telefon: +44 (0) 20 7073 8500 Faks: +44 (0) 20 7073 8700
Birleşik Krallık Ücretsiz Telefon: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk
Edinburgh
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH.
Telefon: +44 (0)131 242 4000 Faks: +44 (0)131 242 4533
Birleşik Krallık Ücretsiz Telefon: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk
ORTA DOĞU VE AFRİKA
GÜNEY AFRİKA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
World Trade Centre, Green Park, 9th Floor
Corner West Road South & Lower Road
Morningside, Sandton, 2196
Güney Afrika
Telefon: +27 11 341 2300
Faks: +27 11 484 2301
www.franklintempleton.co.za
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Gate Building East Wing, 2nd Floor
Dubai Uluslararası Finans Merkezi
P.O. Box 506613
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Telefon: +971 (4) 428 4100
Faks: +971 (4) 428 4140
www.franklintempletongem.com
ASYA
HONG KONG
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
(ASIA) LIMITED
17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central
Hong Kong
Telefon: +852-2877-7733
Faks: +852-2877-5401
www.franklintempleton.com.hk
SİNGAPUR
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
Telefon: +(65) 6241 2662
Faks: +(65) 6332 2295
www.franklintempleton.com.sg
TAYVAN
FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT
CONSULTING (SINOAM) INC.*
8th Floor, #87, Sec. 4
Chung Hsiao East Road
Taipei, Tayvan, R.O.C.
Telefon: +886-2-2781-0088
Faks: +886-2-2781-7788
www.franklin.com.tw
KUZEY AMERİKA
ABD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716
Telefon: +1 800 239 3894
Faks: +1 727 299 8736
Email: [email protected]
GÜNEY AMERİKA
ARJANTİN
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
Ingeniero Butty 220, 11th Floor
(C1001 AFB) Buenos Aires, Arjantin
Telefon: +54-11-4313-0848
Faks: +54-11-4313-0885
*Ana temsilci, Tayvan’da halka arz edilip satılmak üzere FTIF için Tayvan’da
görevlendirilmiştir.
Yukarıdaki Web Sayfalarının bu Web Sayfalarında belirtilen ülkede yaşayanlara yönelik olduğu hatırlatılır. (Lütfen bakınız web sayfası notları).
110
www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL
SERVICES S.A.
Telefon: (352) 46 66 67 1
Faks: (352) 46 66 76
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
FTIF AR RTUR 06/13
Lit Code XX/XX

Benzer belgeler

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Bu rapor, Franklin Templeton Investment Funds (‘‘Şirket’’) hisselerinin satın alımı için bir halka arz ya da halka arza davet anlamına gelmez. Satın alma taahhütleri geçerli izahname ve duruma göre...

Detaylı

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Yönetim Kurulu Üyeleri Aberkorn Dükü KG Üye TITANIC QUARTER Barons Court Omagh BT78 4EZ, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık Vijay C. Advani İcracı Başkan Yardımcısı - Global Danışmanlık Hizmetleri FRA...

Detaylı

31.03.2009 Performans Sunuş Raporu

31.03.2009 Performans Sunuş Raporu muaftır. Ayrıca 31.12.2004 tarihli 5281 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 67.madde çerçevesinde, emeklilik yatırım fonlarının taraf olduğu yatırım işlemlerinden elde edilen kaz...

Detaylı

abc portföy yönetým þýrketý a

abc portföy yönetým þýrketý a 30 Haziran 2004 tarihli yukarıda söz konusu edilen mali tablolardan doğru olarak alınıp alınmadığının tespiti, b. Rapor’da açıklanan fon toplam getiri oranın hesaplanmasının matematiksel doğruluğun...

Detaylı

Vakıf Portföy Yönetimi A - Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Vakıf Portföy Yönetimi A - Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. C.1. 31 Mart 2010 tarihi itibariyle fonun gerçekleşen getirisi %2.09 olup, fonun fon portföy yapısı/ yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma öl...

Detaylı

Vakıf Portföy Yönetimi A - Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Vakıf Portföy Yönetimi A - Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. C.2. Fon portföy yönetim şirketi Finans Portföy Yönetimi A.Ş. olup, %99.96 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., %0.04 Diğer (şahıs) iştirakidir. Finans Emeklilik A.Ş.’ne ait 5 adet emeklilik yatırı...

Detaylı